TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE"

Transkript

1 TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1

2 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar som kan stimulera till personlig utveckling, självkännedom och ökat självförtroende ett sätt att öppna horisonter, skapa kontakter och upptäcka nya möjligheter ett sätt att uppnå gemensamma mål och förbättra gruppkänslan ett verktyg för att främja tolerans, förståelse och att motarbeta fördomar en metod för ungdomar att lära sig mer om sig själva, sin historia, sin kultur och sitt land. Ungdomsutbytets fem delar När man planerar och genomför ett utbyte är det värdefullt att ta del av andras erfarenheter. Tidigare projekt visar att internationella ungdomsutbyten vanligen består av i fem delar. Denna skrift går igenom dessa delar och ger tips och råd om hur ungdomar kan arbeta med förberedelser och planering, liksom med själva utbytet och de uppgifter som kommer efteråt. Se detta som en guide där ni kan få uppslag till ert arbete. 3 Startsträckan 5 Förberedelser 18 Utbytet 20 Utvärderingen 21 Fortsättningen 2

3 STARTSTRÄCKAN Varför vill du och din grupp göra ett utbyte? Finns det tillräckligt intresse i gruppen för att genomföra ett utbyte? Har ni tidigare erfarenhet eller finns det andra sätt att få tips och råd? Finns det ett speciellt tema som ni är intresserade av att arbeta med? Kan ni få stöd och aktivt deltagande från er lokala omgivning och kommun? Hur finansierar ni utbytet? Nyfiken på utbyten? Hur börjar man och vad ska man göra? Det första steget är att utforska själva idén. Nyckelfrågan är varför. Kontakta andra grupper som genomfört utbyten. De kan ge goda råd och idéer och berätta vad ett utbyte kan innebära. Låt gruppen tänka igenom hur mycket tid, energi och entusiasm som behövs för att genomföra ett utbyte, liksom hur mycket pengar ni kan tänkas behöva. Kontakta Ungdomsstyrelsen för att få information om vilka möjligheter som finns för att få stöd inom Ungdom för Europa-programmet. Kolla även om det finns stiftelser och fonder eller andra medfinansiärer som kan stödja er. När ni kommit en bit på väg är det dags att gå in mer konkret på vad ni vill att utbytet ska handla om. Finns det ett område som ni är speciellt intresserade av? Det kan till exempel vara ekologi eller natur, musik, att vara ung i Europa, multimedia eller frågor om arbetslöshet. Är det någon speciell metod som ni i er grupp tycker om att arbeta med, till exempel drama eller teater, produktion av videor eller andra medier? Eller tycker ni om att göra undersökningar eller diskutera? 3

4 Nästa steg är att hitta en partner. Det kan man göra på olika sätt, men först kan ni fundera över vilket eller vilka länder ni helst vill samarbeta med. Är din organisation med i ett internationellt nätverk? Finns det människor i din omgivning som kommer från andra länder och kanske kan förmedla kontakter? Prata med andra som har deltagit i internationella aktiviteter, de kanske kan hjälpa till. Har din kommun vänorter i andra länder? Kontakta Ungdomsstyrelsen som har kontaktannonser där utländska grupper letar efter en svensk partner, alternativt skicka ut en egen efterlysning genom Ungdomsstyrelsen. Under tiden som ni utforskar själva idén med ett utbyte är det dags att sätta ihop utbytesgruppen. Det finns ett antal saker ni bör tänka på: Behöver ni annonsera om utbytet? Ni kan till exempel sätta upp affischer på fritidsgården eller bjuda in intresserade ungdomar och deras föräldrar till ett informationsmöte. Kommer det fler intresseanmälningar än det finns platser? Skriftliga anmälningar kan vara bra om ni behöver veta hur många som verkligen vill delta. Om ni söker stöd kan åldern på deltagarna vara viktig. Behöver deltagarna bidra med egna pengar? Ska de ha deltagit i andra aktiviteter? Vilka kommer att få ut mest av utbytet? Är det sådana faktorer som avgör vilka som får följa med? Glöm inte bort att ni behöver välja ledare. Vem har tid och intresse att koordinera utbytet? Hur många ledare ska vara med? När ni har bestämt villkor för att välja ut ledare och deltagare bör alla underrättas. Det är bra att så tidigt som möjligt komma överens om vad som 4

5 gäller så att deltagarna kan avgöra om de vill vara med eller inte på ett tidigt stadium. Skapa en reservlista, ifall det blir deltagare som hoppar av under projektets gång. MÖTEN en film om ungdomsutbyten en video för utlåning. I filmen får vi möta ungdomar från Sverige, Grekland, Italien, Portugal och Spanien som deltagit i Ungdom för Europas ungdomsutbyten. Speltid 15 minuter. Utlåning max tre veckor. FÖRBEREDELSER Vilka delar av utbytet behöver förberedas? Hur långt i förväg behöver ni starta era förberedelser? Hur ska ni förbereda er som grupp? Hur ska ni samarbeta och kommunicera med er(a) utbytesgrupp(er)? Vem gör vad? Vem planerar programmet med aktiviteterna? Det påpekas ofta av grupper som har genomfört utbyten att den förberedande fasen är nyckeln till framgång för projektet. Här beskriver vi några delar av planeringen. Att arbeta tillsammans innebär att handskas med många olika relationer. Det kan vara relationer med er utbytespartner, er egen klubb/organisation, familjer och vänner till deltagarna, allmänheten, det nationella kontoret som finansierar projektet (i Sverige är det Ungdomsstyrelsen), lokala företag och medier. Ett utbyte är ett gemensamt projekt mellan olika aktörer, och det är därför bra om alla är överens om syftet. 5

6 Var klar över er gemensamma målsättning för utbytet. Menar ni samma sak? Är alla överens om det eventuella temat för utbytet? Vilken tid på året är den bästa för ett utbyte? Behöver ni komma överens om datum? De flesta utbyten är i två steg ett här och ett där. Vilken av grupperna ska ta emot först? Planerar ni ett återbesök? När kommer i så fall den andra delen av ungdomsutbytet att ske? Hur många deltagare och ledare ska vara med i projektet? Vilken ålder? Tänk på att det bör vara ungefär lika stora grupper från de olika länderna. Utse minst två kontaktpersoner i varje grupp. Tänk på att de behöver kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Behöver ni göra ett förberedande besök? Se vidare nedan. Gruppen För att göra det första mötet lättare, speciellt i den första delen av ett utbyte, är det en bra idé att låta deltagarna lära känna varann i förväg. De kan skicka brev, foton och e-post beskriva deltagarna/gruppen/organisationen och skicka nyhetsbrev göra en video som presenterar hela gruppen starta ett faddersystem och para ihop de olika deltagarna berätta för varandra om planeringsarbetet gruppen håller på med, och ta reda på hur de andra grupperna förbereder sig. Andra saker att tänka på: Vilken typ av boende/logi kan ni erbjuda/kommer ni att erbjudas? Vare sig ni skickar eller tar emot deltagare behöver ni komma överens om det planerade programmet för utbytet. 6

7 Har ni kommit överens om ett gruppkontrakt inom din grupp (se nedan) behöver er utbytespartner veta vad det innebär. Även för ledarna är det viktigt att starta en dialog. Du kan till exempel beskriva vilken roll du har i gruppen berätta hur länge du har arbetat med ungdomar heltid, på frivillig basis, antal år ge en kort beskrivning av vilken typ av utbildning du har genomgått som ungdomsledare dela med dig av metoder/tekniker du använder när du arbetar med ungdomar och berätta vad du tycker fungerar bäst. Utveckla en relation med deltagarnas föräldrar/familjer! Ni kanske behöver målsmans tillåtelse? Ta reda på om ungdomarna har speciella behov av exempelvis mat och mediciner. Kan föräldrarna hjälpa till att samla in pengar? Om ni tar emot en grupp, funderar ni på att låta deltagarna bo i värdfamiljer? Det är ett utmärkt sätt att lära känna en annan kultur lite bättre. Familjerna behöver veta vad som förväntas av dem när de tar emot utländska gäster. Få med allmänheten, vänner och medier. Behöver ni tillstånd hos polisen för att göra insamlingar? Beroende på temat för utbytet behöver ni tillstånd från kommunen? Fundera på vilka lokala företag som kan sponsra er. Försök få med dem och peka på vilken publicitet de kan få. Finns det någon lokal kändis som kan ge stöd till utbytet och därigenom skapa publicitet? Ska ni skicka ut ett pressmeddelande till traktens tidningar eller radiostationer? En affischkampanj kan skapa uppmärksamhet kring ert projekt. Ger din organisation eller klubb ut ett nyhetsbrev? Skriv om ert planerade utbyte och varför ni genomför det. 7

8 Det är mycket att tänka på när ni ska skapa relationer inom och utanför utbytesgruppen. Det är även viktigt att hålla kontakt med era finansiärer. Vilket datum är det ansökningsstopp för ert planerade projekt? Försäkra dig om att er partner söker stöd hos sitt nationella kontor till samma ansökningsperiod. Diskutera igenom ansökningsprocessen inom gruppen och med finansiärerna. När får man besked om bidrag? Hur mycket kan man få? Hur stor andel av den totala kostnaden för projektet kan man försäkra sig om på förhand? När får du ett kontrakt? Hur stor andel av ditt beviljade bidrag får du i förskott före utbytet? Förberedande besök Det är alltid bra att genomföra ett förberedande möte då ungdomsledare och ungdomar från respektive land träffas för att diskutera igenom utbytet. Att knyta starka band med din utbytespartner, och hitta ett bra sätt att kommunicera på, är viktigt för att utbytet ska lyckas. Om detta är ert första utbyte kanske brev, telefonkontakt, fax och e-post räcker i början av planeringen, men det kan inte ersätta ett möte för att lära känna varandra bättre. Ett förberedande besök är viktigt inte bara för att veta om man kan arbeta tillsammans, ni kommer även att ha en massa saker att diskutera angående ert gemensamma utbyte. Ett besök är också ett utmärkt tillfälle att möta de deltagare som ska vara med i utbytet och upptäcka om grupperna och ledarna passar ihop. Eftersom de gemensamma språkkunskaperna kan avgöra om ett utbyte blir lyckat eller ej, kan det förberedande besöket vara till nytta för att bedöma 8

9 språkkunskaperna. Ni behöver kanske träna lite baskunskaper i det aktuella språket? Under förbesöket kan även detaljerna i det planerade programmet diskuteras. Är det för kort tid inplanerad för att lära känna varandra? För många museer? Behöver ni mer tid för att arbeta med ett eventuellt tema? Ta även tillfället i akt att klara ut ekonomiska frågor. Vem betalar för vad? Vi rekommenderar att gruppen som gör det förberedande besöket består av både ledare och ungdomar som sedan ska delta i utbytet. Om det är möjligt bör det förberedande besöket hållas på samma plats som själva utbytet. Att mötas halvvägs drar inte ned på kostnaderna, och kvaliteten blir sämre. Hela gruppen bör vara inblandad i förberedelserna för besöket, och alla bör vara med i eftersnacket. Genom att samla ihop allas önskemål och synpunkter, och presentera alla i gruppen, känner alla att de är med i projektet. Ha planeringsmötet så tidigt som möjligt för att få tillräckligt med tid för att förbättra och förändra programmet. Om ni ska bo i värdfamilj under utbytet, ordna gärna ett förberedande möte även med föräldrarna. Om ni använder er av vandrarhem, kursgård eller camping vid utbytet kontrollera att det fungerar för era behov. PÅ NY MARK fyra reportage om Europeisk volontärtjänst. Jönköpings kommun, Hassela Gotland, kulturföreningen Lättings i Gävle och Sobelhuset i Tranås tog alla emot en eller flera volontärer under Volontärer och handledare ger sin bild av Europeisk volontärtjänst, vad de har gjort, vad som har fungerat bra och dåligt. Gratis. 9

10 Grupper med olika ansvarsområden De mest lyckade utbytena är de där alla har varit delaktiga i förberedelserna. Alla känner att det är deras eget projekt. För att ge alla en chans att vara aktiva och lära sig nya saker föredrar man inom många projekt att dela upp deltagarna i mindre grupper med olika ansvarsområden. Nedan följer exempel på olika uppgifter. Planering Gruppkontrakt Ekonomin Ansökan för att få medel Leta fakta Sociala aktiviteter Kontakt med utbytesgrupper Boende och säkerhet Måltider Resan PR och information Projektarbete Program Utvärdering och slutrapport PLANERING Planeringen av utbytet bör vara en av de första sakerna som görs av hela gruppen tillsammans. Bestäm datum för hela projektet - från förberedelser till utbyte, utvärdering och rapportering. Tidtabellen för projektet bör vara skriven och synlig för hela gruppen (Ungdomsstyrelsen har planeringsaffischer som ni kan skicka efter). Gruppernas och individernas ansvarsområden ska vara tydliga. Man ska veta vad man är ansvarig för och när olika uppgifter ska vara klara. 10

11 GRUPPKONTAKT I en del utbytesgrupper har man skrivit ett kontrakt med alla inblandade där man bestämt hur mycket tid och engagemang som kan förväntas av var och en. Ett kontrakt kan exempelvis innehålla följande: Antal planeringsträffar som ni genomför före utbytet. Vilken typ av aktiviteter som grupperna kommer att genomföra. Vilken eventuell deltagaravgift eller annan finansiering som varje enskild deltagare behöver bidra med. På vilket sätt alla ska hjälpas åt att samla in pengar. Gemensamma regler för utbytet, till exempel bestämmelser om rökning och alkohol, om hänsyn och när det ska vara tyst. Vem som har det yttersta ansvaret för utbytet/ledarnas roll. EKONOMIN För de flesta utbytesgrupper är ekonomin viktig. Hela gruppen bör diskutera: Vad ska utbytet kosta? Hur mycket pengar behöver gruppen samla in och hur? Vilken sponsring kan ni få? Kan den egna organisationen/klubben bidra med något? Vem är ansvarig för att sköta ekonomin? Vilka fonder finns att söka medel ur för utbyten (t.ex. via Ungdom för Europa-programmet)? Saker att tänka på när ni planerar budgeten: Gissa inte hur mycket utbytet kommer att kosta, basera budgeten på förfrågningar och beräkningar som ni har gjort. Kolla kostnader som kan variera med säsong (t.ex. reseoch boendekostnader vid hög- respektive lågsäsong). 11

12 Fundera på hur mycket pengar ni kan få (t.ex. bidrag från er organisation, sponsring från kommunen, pengar från basarer, eventuella donationer, fonder). Kan ni få andra bidrag, till exempel tillgång till en möteslokal gratis eller finns det en lokal affär som ger er gratis material eller mat/dryck? Det kan vara meningsfullt att ha en speciell grupp som är ansvarig för ekonomin. Denna grupp kommer att lära sig mycket om budgetering, om kvitton och utbetalningar och vad saker kostar. Få med alla när ni samlar pengar, även ledarna. LETA FAKTA Det finns många nivåer som gruppen kan arbeta på. Ta reda på fakta om ert partnerland, dess kultur, livsstil, mat m.m. Sammanställ information om ert eget land, om närområden, kultur och traditioner. Fundera på språkträning. Kan ni prata era gästers eller ert värdlands språk? Vore det kul(och praktiskt!) om ni kunde några basmeningar? Beroende på temat för utbytet, behöver ni förbereda er speciellt genom att plocka fram fakta och sammanställa material? SOCIALA AKTIVITETER Om er grupp står för värdskapet behöver ni sätta ihop ett program som täcker fritiden för er och dem som besöker er. Vad finns det för sociala aktiviteter i er omgivning? Behöver ni ordna transporter till och från olika aktiviteter? Sociala aktiviteter kan vara att bara träffas, de behöver inte alltid vara fullspäckade med händelser. Hur mycket finns det avsatt i er budget för fritidsaktiviteter? Vem ansvarar för bokningar om det behövs? Behöver ni betala en depositionsavgift för att behålla bokningen? 12

13 Vad är era gäster intresserade av att göra? Finns det underhållning eller besök som är gratis? Utesluter någon av aktiviteterna någon av deltagarna? Måste man till exempel vara fyskiskt tränad? Är någon av deltagarna rullstolsbunden, och vad innebär det? Behöver ni extra försäkring för några aktiviteter? Tänk på att de sociala aktiviteterna inte ska överskuggar de övergripande målen med utbytet. Europeisk volontärtjänst en informationsbroschyr som beskriver vad programmet går ut på och hur man gör för att söka. Gratis. ANSÖKAN FÖR ATT FÅ MEDEL De flesta fonder har fasta ansökningstider Kolla upp ansökningsperioderna. Skicka efter ansökningshandlingar i god tid så att ni kan gå igenom ansökan noggrant. Kräver ansökningshandlingarna uppgifter om era utbytesgrupper? 13

14 T-shirt svart med tryck på ryggen Varning ungdomsutbyte kan avsevärt förändra din livsinställning. Storlek L och XL. Pris: 50 kr MÖTEN en video för utlåning. 14

15 KONTAKT MED UTBYTESGRUPPER När ni har bestämt er för att göra utbyte med en viss partner är det viktigt att ni skapar gemensamma band mellan grupperna. Ni bör kunna prata på ett gemensamt språk och ni bör försäkra er om att kommunikation finns både på så många nivåer som möjligt. Ha regelbunden kontakt med er utbytesgrupp. Ge er tid under egna möten att berätta det senaste om er utbytesgrupp. Bestäm hur ni ska hålla kontakten, till exempel via telefon, fax, e-post eller Internet. Kolla hur mycket som finns budgeterat för information. Om grupperna ska bo hemma hos varandra, tala om vilken typ av boende de kan förvänta sig. Byt deltagarprofiler med varandra, som uppgifter om allergier och dietbehov. (T.ex önskemål om vegetarisk kost eller hänsyn till att flera religioner har regler för vad man får eller inte får äta). BOENDE OCH SÄKERHET Det är förstås viktigt att bo bra, men det finns ytterligare frågor man bör fundera över. Vilken är den lämpligaste boendeformen för gruppen? Vandrarhem, hemma i familjer, camping eller kursgård? Hur mycket pengar är avsatt för boende? Ska alla deltagare att bo tillsammans även värdgruppen? Behöver ni någon speciell försäkring? Var finns närmaste vårdcentral, apotek, sjukhus och växlingskontor? Behöver ert boende vara handikappanpassat? Finns det första hjälpen-utrustning? Vem har kunskaper om olyckan skulle vara framme? Kan man förvara pass och andra värdesaker säkert? 15

16 Sagt & gjort ett kompendium där ett antal projekt själva skriver om sina genomförda Ungdom för Europa-utbyten. Kompendiet sammanställdes i samband med en utvärderande träff under hösten Det innehåller exempel på program, metoder, förberedelser samt exempel på sådant som grupperna i projekten skulle ha gjort annorlunda. (26 sidor.) Gratis. MÅLTIDER Glöm inte bort måltidernas betydelse under utbytet. Förvånansvärt många utbyten har haft mat-problem. En ansvarig grupp kan ta reda på vilken typ av mat som är mest populär/ inte omtyckt av grupperna, hitta lämpliga matställen, jämföra kostnaderna för mat, så att ni håller er planerade budget, arrangera en traditionell afton med typiska rätter från respektive land, planera mat- och disklag, boka restauranger om ni ska äta ute, planera för inhandling om ni ska laga mat själva och försöka få sponsring av lokala affärer och restauranger (mat, dryck, mellanmål). 16

17 RESAN Utbytet kommer att innebära resor i någon form. Om det är ni som åker iväg kan en grupp ansvara för att planera resorna. Undersök olika sätt att ta sig till landet i fråga, t.ex. tåg, buss, minibuss, flyg och båt. Vilket transportsätt passar er grupp bäst? Vad kostar det? Kolla att alla har giltiga pass, eventuellt visa (om det behövs), och E.111-blanketter (finns på Försäkringskassan). Försök att förhandla fram en bra grupprabatt. Undersök om ni behöver extra reseförsäkringar. Titta på en karta hur ni ska åka. Planera eventuella måltider under resans gång. Kolla kostnader för lokala transporter och hur dessa ska genomföras. Ordna med hämtning/lämning vid flygplatsen eller stationen. PR OCH INFORMATION Gruppen kan till exempel arbeta med följande områden: Ta hand om all publicitet före, under och efter utbytet. Organisera möten med föräldrar och andra intresserade. Förbereda och sprida information och dokumentation kring utbytet. Ha kontakt med lokala politiker och beslutsfattare, tidningar och lokala radiostationer. Samla in allt material som har skrivits kring utbytet. Efter utbytet sätta samman en utställning exempelvis i form av ett collage eller en fotoutställning. 17

18 PROJEKTARBETE Något som vi ofta hör från grupper som genomfört utbyten är att det är viktigt att ha ett tema, eller ett projekt, att samla grupperna kring. Det kan exempelvis vara miljövård, teater, musik eller jämställdhet. Det blir lättare att arbeta tillsammans om ni har ett gemensamt tema att utgå ifrån. Förbered vilken typ av projekt som är lämpligast att göra under utbytet. Planera och sätt dessa planer i verket. Undersök vilka kostnader detta medför. Hitta/låna/köp material som behövs. Dela in deltagarna i grupper och organisera arbetet så att projektet blir klart i tid. Visa andra vad ni har gjort. PROGRAM Ett program dag för dag är basen för ett utbyte. Beroende på om ni åker iväg eller tar emot under utbytet kan gruppen arbeta med några av dessa områden: Undersök olika idéer kring programmet. Vad vill ni göra? Boka aktiviteter och studiebesök i god tid. Avsätt tid i programmet då ni funderar på den europeiska dimensionen. Vad är Europa för dig? Ge värdgruppen feedback på deras förslag till program. Se över transporter till och från de olika aktiviteterna. Kolla att kostnaderna håller sig inom budgeten. När är det inträdesavgifter, när är det gratis, kan ni få rabatt och sponsring? Kan alla vara med på alla aktiviteter? Glöm inte bort att aktiviteterna kan vara väderberoende. Ha reservplaner! Grillkväll i ösregn är inte jättekul 18

19 Balansera programmet så att det finns pauser blandat med diskussioner och arbete. UTVÄRDERING OCH SLUTRAPPORT Under förberedelserna är det viktigt att grupperna kommer överens om hur ni ska utvärdera utbytet. Låt de övergripande målen finnas med i ert program och i utvärderingen. Givetvis ska alla deltagare vara med och utvärdera utbytet, men det är värt att sätta ihop en grupp som har extra ansvar för detta. Tänk igenom metoder för utvärdering som passar gruppen. Gör utvärderingar under hela utbytet, även i början. Planera ett system där alla kan skriva dagbok för en dag var under utbytet. Planera feedback till er organisation, till kommunen, föräldrar och andra inblandade. Koordinera publiciteten efter utbytet tillsammans med gruppen som sköter PR. Skriv slutrapporten till de som har finansierat utbytet (till exempel Ungdomsstyrelsen/Ungdom för Europa). Skriv en rapport till den egna organisationen. DU SOM ÄR UNG I EUROPA en informationsbroschyr som beskriver Ungdom för Europa och alla dess delprogram, med tonvikt på ungdomsutbyte, A.I. Gratis. 19

20 UTBYTET Vad ska vara med i programmet? Är utbytet baserat på ett tema eller ett projekt? Hur ska ni lära känna varandra? Vad planerar ni för sociala aktiviteter? Efter alla förberedelser och all planering kommer resultatet i form av själva utbytet. För att komma i gång och få ut det mesta av utbytet kan det vara bra att tänka på följande: Se till att det finns tillräckligt med tid för att lära känna varandra. Ladda med många lära känna varandra-lekar. Ni kan göra en grupp-presentation som introduktion. Gå igenom och kom överens om programmet ytterligare en gång när alla deltagare är samlade. Se till att alla deltagare får tid att hitta i omgivningen och lära känna miljön. Avsätt tillräckligt med tid för att vara tillsammans, så att det känns bra att bo och arbeta ihop. Planera gärna någon utåtriktad aktivitet då ni till exempel möter representanter från kommunen eller er organisation. Om ni inte bor hos familjer är det kanske bra att göra ett besök hos deltagarnas familjer under en dag eller en kväll. Planera ett välbalanserat program med både aktiviteter och vila. Programinnehållet bör vara utmanande och ge tillfällen för alla att lära av varandra, lösa konflikter och ifrågasätta egna och andras fördomar. Tänk på språkbegränsningarna och se till att programmet inte försvåras alltför mycket av språkproblem. Om det är möjligt, blanda grupperna med ungdomar från olika länder. Planera in tid för avstämning under projektets gång. Det kan ni göra i den egna gruppen, eller tillsammans med ungdomar från olika länder. Ledarna bör träffas för att diskutera och utvärdera dagens program, se om det finns några problem eller konflikter och diskutera nästa dags program. 20

21 Tänk på att ha en avslutade utvärdering med alla inblandade i slutet av utbytet. UTVÄRDERINGEN YOUNG SWEDEN en skrift på engelska om hur det är att vara ung i Sverige. Beskrivning av det svenska samhället ur ungdomars perspektiv, samt aktuell statistik gällande ungdomar och ungas situation. Skriften passar bra att ta med sig utomlands eller ge till utländska gäster. (28 sidor) Pris: 30 kr, inkl. moms. Porto tillkommer. UTVÄRDERINGEN När ska man utvärdera? Vem ska vara med? Hur ska man kolla att de ursprungliga målen blev uppfyllda? Arbetet med utvärderingen behöver ni planera in redan från början, så att ni får tillräckligt med tid för den. Utvärderingen är också något som alla deltagare ska vara överens om i förväg, och ni bör ha diskuterat hur ni ska arbeta redan under planeringen av projektet. Utvärderingsstunder kan man ha så ofta man vill under utbytet, men tidigare erfarenhet säger att det är bra att avsätta några timmar när ni hunnit halvvägs genom utbytet se till att det finns tid för en gemensam utvärdering i slutet av utbytet ha ytterligare ett utvärderingsmöte några veckor efter utbytet. 21

22 Utvärderingsstunder ska vara kreativa och kul. Enkäter är väldigt tråkiga i längden Utvärderingen kan göras på olika nivåer, till exempel: Hela utbytesgruppen tillsammans (alla länder) Varje grupp för sig Ledarna tillsammans Varje ledargrupp för sig Varje enskild deltagare Varje klubb/organisation/grupp som var med. Utvärderingen ska relatera till De ursprungliga målen för utbytet Vad ni lärde er De oväntade eller oplanerade delarna av utbytet. FORTSÄTTNINGEN Kommer ni att genomföra ett återbesök? Kommer ni att fortsätta att ha kontakt med er utbytesgrupp? Hur kommer ni att föra era erfarenheter vidare till er organisation, kommun och andra intresserade? Vad händer när ni är klara med första delen av ert utbyte? Börja planeringen för ett återbesök. Undersök om det finns andra internationella aktiviteter som er grupp kan vara med i. Arbeta tillsammans med er partner för att utveckla utbytet tillsammans med flera länder, tre eller fler. Bjud in familjer och andra i er närhet till en utställning om ert utbyte. Bjud in journalister från lokaltidningen och lokala radiostationer till en utställning. Förbered en rapport eller presentation för er klubb eller organisation. 22

23 Ordna en fest! Fira att ni har avslutat ett lyckat utbyte! Ni behöver tänka på vissa saker när det gäller slutrapporter till de myndigheter eller organisationer som har finansierat utbytet. Kolla när slutrapporten ska vara inlämnad (vanligtvis cirka två månader efter utbytet). Sätt samman dagböckerna. Sammanställ vad som kom fram under utvärderingen. Skriv ihop en berättelse om ert utbyte. Samla den statistik som efterfrågas. Sammanställ den ekonomiska rapporten och kontrollera alla kvitton. Text: Lotta Jarvenius Rössner, efter en idé av Léargas The Exchange Bureau, Irland. Formgivning: Christián Serrano. 23

24 Ungdomsutbyte ger möjligheter att lära känna ett annat land, möta nya kulturer och andra ungdomar. Ungdom för Europa har flera delprogram som vänder sig till ungdomar. Till Punkt och Pricka ger tips och råd om hur man planerar ett ungdomsutbyte. Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för Ungdom för Europa. Det finns nationella kontor i alla länder som kan hjälpa utbytesgrupper med råd och stöd. För mer information och ansökningshandlingar kontakta Ungdom för Europa på Ungdomsstyrelsen. DEADLINE: 1:a FEBRUARI, 1:a MAJ, 1:a OKTOBER 24 UNGDOM FÖR EUROPA Ungdomsstyrelsen 1997 Ungdom för Europa Box 17801, Stockholm tfn: , fax e-post:

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Integrationsträffar för unga

Integrationsträffar för unga Integrationsträffar för unga en kortguide för föreningar Sverok Västerbotten Här kommer en föreningsguide för att arrangera träffar för asylsökande ungdomar, och vad som kan vara bra att tänka på som

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen.

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning är en inskolningsmetod som ökar möjligheten

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten FÖRE UTBYTET VEM INFORMATION Information om internationella utbyten utbyten utbyten och/ eller lärare ger information

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på tivoli Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: på tivoli Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg sidan 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som är på tivoli med sina föräldrar. Noa ser bilarna och vill gärna åka dem. Men efter att ha åkt bilarna blir han av med

Läs mer

Presentation av språkcafét

Presentation av språkcafét Presentation av språkcafét Vad är ett språkkafé? Ett språkkafé är ett kommunikativt och trevligt sätt att träna språk utan att delta i formellt organiserade lektioner. Hur och var ordnas ett språkkafé?

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer