TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE"

Transkript

1 TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1

2 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar som kan stimulera till personlig utveckling, självkännedom och ökat självförtroende ett sätt att öppna horisonter, skapa kontakter och upptäcka nya möjligheter ett sätt att uppnå gemensamma mål och förbättra gruppkänslan ett verktyg för att främja tolerans, förståelse och att motarbeta fördomar en metod för ungdomar att lära sig mer om sig själva, sin historia, sin kultur och sitt land. Ungdomsutbytets fem delar När man planerar och genomför ett utbyte är det värdefullt att ta del av andras erfarenheter. Tidigare projekt visar att internationella ungdomsutbyten vanligen består av i fem delar. Denna skrift går igenom dessa delar och ger tips och råd om hur ungdomar kan arbeta med förberedelser och planering, liksom med själva utbytet och de uppgifter som kommer efteråt. Se detta som en guide där ni kan få uppslag till ert arbete. 3 Startsträckan 5 Förberedelser 18 Utbytet 20 Utvärderingen 21 Fortsättningen 2

3 STARTSTRÄCKAN Varför vill du och din grupp göra ett utbyte? Finns det tillräckligt intresse i gruppen för att genomföra ett utbyte? Har ni tidigare erfarenhet eller finns det andra sätt att få tips och råd? Finns det ett speciellt tema som ni är intresserade av att arbeta med? Kan ni få stöd och aktivt deltagande från er lokala omgivning och kommun? Hur finansierar ni utbytet? Nyfiken på utbyten? Hur börjar man och vad ska man göra? Det första steget är att utforska själva idén. Nyckelfrågan är varför. Kontakta andra grupper som genomfört utbyten. De kan ge goda råd och idéer och berätta vad ett utbyte kan innebära. Låt gruppen tänka igenom hur mycket tid, energi och entusiasm som behövs för att genomföra ett utbyte, liksom hur mycket pengar ni kan tänkas behöva. Kontakta Ungdomsstyrelsen för att få information om vilka möjligheter som finns för att få stöd inom Ungdom för Europa-programmet. Kolla även om det finns stiftelser och fonder eller andra medfinansiärer som kan stödja er. När ni kommit en bit på väg är det dags att gå in mer konkret på vad ni vill att utbytet ska handla om. Finns det ett område som ni är speciellt intresserade av? Det kan till exempel vara ekologi eller natur, musik, att vara ung i Europa, multimedia eller frågor om arbetslöshet. Är det någon speciell metod som ni i er grupp tycker om att arbeta med, till exempel drama eller teater, produktion av videor eller andra medier? Eller tycker ni om att göra undersökningar eller diskutera? 3

4 Nästa steg är att hitta en partner. Det kan man göra på olika sätt, men först kan ni fundera över vilket eller vilka länder ni helst vill samarbeta med. Är din organisation med i ett internationellt nätverk? Finns det människor i din omgivning som kommer från andra länder och kanske kan förmedla kontakter? Prata med andra som har deltagit i internationella aktiviteter, de kanske kan hjälpa till. Har din kommun vänorter i andra länder? Kontakta Ungdomsstyrelsen som har kontaktannonser där utländska grupper letar efter en svensk partner, alternativt skicka ut en egen efterlysning genom Ungdomsstyrelsen. Under tiden som ni utforskar själva idén med ett utbyte är det dags att sätta ihop utbytesgruppen. Det finns ett antal saker ni bör tänka på: Behöver ni annonsera om utbytet? Ni kan till exempel sätta upp affischer på fritidsgården eller bjuda in intresserade ungdomar och deras föräldrar till ett informationsmöte. Kommer det fler intresseanmälningar än det finns platser? Skriftliga anmälningar kan vara bra om ni behöver veta hur många som verkligen vill delta. Om ni söker stöd kan åldern på deltagarna vara viktig. Behöver deltagarna bidra med egna pengar? Ska de ha deltagit i andra aktiviteter? Vilka kommer att få ut mest av utbytet? Är det sådana faktorer som avgör vilka som får följa med? Glöm inte bort att ni behöver välja ledare. Vem har tid och intresse att koordinera utbytet? Hur många ledare ska vara med? När ni har bestämt villkor för att välja ut ledare och deltagare bör alla underrättas. Det är bra att så tidigt som möjligt komma överens om vad som 4

5 gäller så att deltagarna kan avgöra om de vill vara med eller inte på ett tidigt stadium. Skapa en reservlista, ifall det blir deltagare som hoppar av under projektets gång. MÖTEN en film om ungdomsutbyten en video för utlåning. I filmen får vi möta ungdomar från Sverige, Grekland, Italien, Portugal och Spanien som deltagit i Ungdom för Europas ungdomsutbyten. Speltid 15 minuter. Utlåning max tre veckor. FÖRBEREDELSER Vilka delar av utbytet behöver förberedas? Hur långt i förväg behöver ni starta era förberedelser? Hur ska ni förbereda er som grupp? Hur ska ni samarbeta och kommunicera med er(a) utbytesgrupp(er)? Vem gör vad? Vem planerar programmet med aktiviteterna? Det påpekas ofta av grupper som har genomfört utbyten att den förberedande fasen är nyckeln till framgång för projektet. Här beskriver vi några delar av planeringen. Att arbeta tillsammans innebär att handskas med många olika relationer. Det kan vara relationer med er utbytespartner, er egen klubb/organisation, familjer och vänner till deltagarna, allmänheten, det nationella kontoret som finansierar projektet (i Sverige är det Ungdomsstyrelsen), lokala företag och medier. Ett utbyte är ett gemensamt projekt mellan olika aktörer, och det är därför bra om alla är överens om syftet. 5

6 Var klar över er gemensamma målsättning för utbytet. Menar ni samma sak? Är alla överens om det eventuella temat för utbytet? Vilken tid på året är den bästa för ett utbyte? Behöver ni komma överens om datum? De flesta utbyten är i två steg ett här och ett där. Vilken av grupperna ska ta emot först? Planerar ni ett återbesök? När kommer i så fall den andra delen av ungdomsutbytet att ske? Hur många deltagare och ledare ska vara med i projektet? Vilken ålder? Tänk på att det bör vara ungefär lika stora grupper från de olika länderna. Utse minst två kontaktpersoner i varje grupp. Tänk på att de behöver kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Behöver ni göra ett förberedande besök? Se vidare nedan. Gruppen För att göra det första mötet lättare, speciellt i den första delen av ett utbyte, är det en bra idé att låta deltagarna lära känna varann i förväg. De kan skicka brev, foton och e-post beskriva deltagarna/gruppen/organisationen och skicka nyhetsbrev göra en video som presenterar hela gruppen starta ett faddersystem och para ihop de olika deltagarna berätta för varandra om planeringsarbetet gruppen håller på med, och ta reda på hur de andra grupperna förbereder sig. Andra saker att tänka på: Vilken typ av boende/logi kan ni erbjuda/kommer ni att erbjudas? Vare sig ni skickar eller tar emot deltagare behöver ni komma överens om det planerade programmet för utbytet. 6

7 Har ni kommit överens om ett gruppkontrakt inom din grupp (se nedan) behöver er utbytespartner veta vad det innebär. Även för ledarna är det viktigt att starta en dialog. Du kan till exempel beskriva vilken roll du har i gruppen berätta hur länge du har arbetat med ungdomar heltid, på frivillig basis, antal år ge en kort beskrivning av vilken typ av utbildning du har genomgått som ungdomsledare dela med dig av metoder/tekniker du använder när du arbetar med ungdomar och berätta vad du tycker fungerar bäst. Utveckla en relation med deltagarnas föräldrar/familjer! Ni kanske behöver målsmans tillåtelse? Ta reda på om ungdomarna har speciella behov av exempelvis mat och mediciner. Kan föräldrarna hjälpa till att samla in pengar? Om ni tar emot en grupp, funderar ni på att låta deltagarna bo i värdfamiljer? Det är ett utmärkt sätt att lära känna en annan kultur lite bättre. Familjerna behöver veta vad som förväntas av dem när de tar emot utländska gäster. Få med allmänheten, vänner och medier. Behöver ni tillstånd hos polisen för att göra insamlingar? Beroende på temat för utbytet behöver ni tillstånd från kommunen? Fundera på vilka lokala företag som kan sponsra er. Försök få med dem och peka på vilken publicitet de kan få. Finns det någon lokal kändis som kan ge stöd till utbytet och därigenom skapa publicitet? Ska ni skicka ut ett pressmeddelande till traktens tidningar eller radiostationer? En affischkampanj kan skapa uppmärksamhet kring ert projekt. Ger din organisation eller klubb ut ett nyhetsbrev? Skriv om ert planerade utbyte och varför ni genomför det. 7

8 Det är mycket att tänka på när ni ska skapa relationer inom och utanför utbytesgruppen. Det är även viktigt att hålla kontakt med era finansiärer. Vilket datum är det ansökningsstopp för ert planerade projekt? Försäkra dig om att er partner söker stöd hos sitt nationella kontor till samma ansökningsperiod. Diskutera igenom ansökningsprocessen inom gruppen och med finansiärerna. När får man besked om bidrag? Hur mycket kan man få? Hur stor andel av den totala kostnaden för projektet kan man försäkra sig om på förhand? När får du ett kontrakt? Hur stor andel av ditt beviljade bidrag får du i förskott före utbytet? Förberedande besök Det är alltid bra att genomföra ett förberedande möte då ungdomsledare och ungdomar från respektive land träffas för att diskutera igenom utbytet. Att knyta starka band med din utbytespartner, och hitta ett bra sätt att kommunicera på, är viktigt för att utbytet ska lyckas. Om detta är ert första utbyte kanske brev, telefonkontakt, fax och e-post räcker i början av planeringen, men det kan inte ersätta ett möte för att lära känna varandra bättre. Ett förberedande besök är viktigt inte bara för att veta om man kan arbeta tillsammans, ni kommer även att ha en massa saker att diskutera angående ert gemensamma utbyte. Ett besök är också ett utmärkt tillfälle att möta de deltagare som ska vara med i utbytet och upptäcka om grupperna och ledarna passar ihop. Eftersom de gemensamma språkkunskaperna kan avgöra om ett utbyte blir lyckat eller ej, kan det förberedande besöket vara till nytta för att bedöma 8

9 språkkunskaperna. Ni behöver kanske träna lite baskunskaper i det aktuella språket? Under förbesöket kan även detaljerna i det planerade programmet diskuteras. Är det för kort tid inplanerad för att lära känna varandra? För många museer? Behöver ni mer tid för att arbeta med ett eventuellt tema? Ta även tillfället i akt att klara ut ekonomiska frågor. Vem betalar för vad? Vi rekommenderar att gruppen som gör det förberedande besöket består av både ledare och ungdomar som sedan ska delta i utbytet. Om det är möjligt bör det förberedande besöket hållas på samma plats som själva utbytet. Att mötas halvvägs drar inte ned på kostnaderna, och kvaliteten blir sämre. Hela gruppen bör vara inblandad i förberedelserna för besöket, och alla bör vara med i eftersnacket. Genom att samla ihop allas önskemål och synpunkter, och presentera alla i gruppen, känner alla att de är med i projektet. Ha planeringsmötet så tidigt som möjligt för att få tillräckligt med tid för att förbättra och förändra programmet. Om ni ska bo i värdfamilj under utbytet, ordna gärna ett förberedande möte även med föräldrarna. Om ni använder er av vandrarhem, kursgård eller camping vid utbytet kontrollera att det fungerar för era behov. PÅ NY MARK fyra reportage om Europeisk volontärtjänst. Jönköpings kommun, Hassela Gotland, kulturföreningen Lättings i Gävle och Sobelhuset i Tranås tog alla emot en eller flera volontärer under Volontärer och handledare ger sin bild av Europeisk volontärtjänst, vad de har gjort, vad som har fungerat bra och dåligt. Gratis. 9

10 Grupper med olika ansvarsområden De mest lyckade utbytena är de där alla har varit delaktiga i förberedelserna. Alla känner att det är deras eget projekt. För att ge alla en chans att vara aktiva och lära sig nya saker föredrar man inom många projekt att dela upp deltagarna i mindre grupper med olika ansvarsområden. Nedan följer exempel på olika uppgifter. Planering Gruppkontrakt Ekonomin Ansökan för att få medel Leta fakta Sociala aktiviteter Kontakt med utbytesgrupper Boende och säkerhet Måltider Resan PR och information Projektarbete Program Utvärdering och slutrapport PLANERING Planeringen av utbytet bör vara en av de första sakerna som görs av hela gruppen tillsammans. Bestäm datum för hela projektet - från förberedelser till utbyte, utvärdering och rapportering. Tidtabellen för projektet bör vara skriven och synlig för hela gruppen (Ungdomsstyrelsen har planeringsaffischer som ni kan skicka efter). Gruppernas och individernas ansvarsområden ska vara tydliga. Man ska veta vad man är ansvarig för och när olika uppgifter ska vara klara. 10

11 GRUPPKONTAKT I en del utbytesgrupper har man skrivit ett kontrakt med alla inblandade där man bestämt hur mycket tid och engagemang som kan förväntas av var och en. Ett kontrakt kan exempelvis innehålla följande: Antal planeringsträffar som ni genomför före utbytet. Vilken typ av aktiviteter som grupperna kommer att genomföra. Vilken eventuell deltagaravgift eller annan finansiering som varje enskild deltagare behöver bidra med. På vilket sätt alla ska hjälpas åt att samla in pengar. Gemensamma regler för utbytet, till exempel bestämmelser om rökning och alkohol, om hänsyn och när det ska vara tyst. Vem som har det yttersta ansvaret för utbytet/ledarnas roll. EKONOMIN För de flesta utbytesgrupper är ekonomin viktig. Hela gruppen bör diskutera: Vad ska utbytet kosta? Hur mycket pengar behöver gruppen samla in och hur? Vilken sponsring kan ni få? Kan den egna organisationen/klubben bidra med något? Vem är ansvarig för att sköta ekonomin? Vilka fonder finns att söka medel ur för utbyten (t.ex. via Ungdom för Europa-programmet)? Saker att tänka på när ni planerar budgeten: Gissa inte hur mycket utbytet kommer att kosta, basera budgeten på förfrågningar och beräkningar som ni har gjort. Kolla kostnader som kan variera med säsong (t.ex. reseoch boendekostnader vid hög- respektive lågsäsong). 11

12 Fundera på hur mycket pengar ni kan få (t.ex. bidrag från er organisation, sponsring från kommunen, pengar från basarer, eventuella donationer, fonder). Kan ni få andra bidrag, till exempel tillgång till en möteslokal gratis eller finns det en lokal affär som ger er gratis material eller mat/dryck? Det kan vara meningsfullt att ha en speciell grupp som är ansvarig för ekonomin. Denna grupp kommer att lära sig mycket om budgetering, om kvitton och utbetalningar och vad saker kostar. Få med alla när ni samlar pengar, även ledarna. LETA FAKTA Det finns många nivåer som gruppen kan arbeta på. Ta reda på fakta om ert partnerland, dess kultur, livsstil, mat m.m. Sammanställ information om ert eget land, om närområden, kultur och traditioner. Fundera på språkträning. Kan ni prata era gästers eller ert värdlands språk? Vore det kul(och praktiskt!) om ni kunde några basmeningar? Beroende på temat för utbytet, behöver ni förbereda er speciellt genom att plocka fram fakta och sammanställa material? SOCIALA AKTIVITETER Om er grupp står för värdskapet behöver ni sätta ihop ett program som täcker fritiden för er och dem som besöker er. Vad finns det för sociala aktiviteter i er omgivning? Behöver ni ordna transporter till och från olika aktiviteter? Sociala aktiviteter kan vara att bara träffas, de behöver inte alltid vara fullspäckade med händelser. Hur mycket finns det avsatt i er budget för fritidsaktiviteter? Vem ansvarar för bokningar om det behövs? Behöver ni betala en depositionsavgift för att behålla bokningen? 12

13 Vad är era gäster intresserade av att göra? Finns det underhållning eller besök som är gratis? Utesluter någon av aktiviteterna någon av deltagarna? Måste man till exempel vara fyskiskt tränad? Är någon av deltagarna rullstolsbunden, och vad innebär det? Behöver ni extra försäkring för några aktiviteter? Tänk på att de sociala aktiviteterna inte ska överskuggar de övergripande målen med utbytet. Europeisk volontärtjänst en informationsbroschyr som beskriver vad programmet går ut på och hur man gör för att söka. Gratis. ANSÖKAN FÖR ATT FÅ MEDEL De flesta fonder har fasta ansökningstider Kolla upp ansökningsperioderna. Skicka efter ansökningshandlingar i god tid så att ni kan gå igenom ansökan noggrant. Kräver ansökningshandlingarna uppgifter om era utbytesgrupper? 13

14 T-shirt svart med tryck på ryggen Varning ungdomsutbyte kan avsevärt förändra din livsinställning. Storlek L och XL. Pris: 50 kr MÖTEN en video för utlåning. 14

15 KONTAKT MED UTBYTESGRUPPER När ni har bestämt er för att göra utbyte med en viss partner är det viktigt att ni skapar gemensamma band mellan grupperna. Ni bör kunna prata på ett gemensamt språk och ni bör försäkra er om att kommunikation finns både på så många nivåer som möjligt. Ha regelbunden kontakt med er utbytesgrupp. Ge er tid under egna möten att berätta det senaste om er utbytesgrupp. Bestäm hur ni ska hålla kontakten, till exempel via telefon, fax, e-post eller Internet. Kolla hur mycket som finns budgeterat för information. Om grupperna ska bo hemma hos varandra, tala om vilken typ av boende de kan förvänta sig. Byt deltagarprofiler med varandra, som uppgifter om allergier och dietbehov. (T.ex önskemål om vegetarisk kost eller hänsyn till att flera religioner har regler för vad man får eller inte får äta). BOENDE OCH SÄKERHET Det är förstås viktigt att bo bra, men det finns ytterligare frågor man bör fundera över. Vilken är den lämpligaste boendeformen för gruppen? Vandrarhem, hemma i familjer, camping eller kursgård? Hur mycket pengar är avsatt för boende? Ska alla deltagare att bo tillsammans även värdgruppen? Behöver ni någon speciell försäkring? Var finns närmaste vårdcentral, apotek, sjukhus och växlingskontor? Behöver ert boende vara handikappanpassat? Finns det första hjälpen-utrustning? Vem har kunskaper om olyckan skulle vara framme? Kan man förvara pass och andra värdesaker säkert? 15

16 Sagt & gjort ett kompendium där ett antal projekt själva skriver om sina genomförda Ungdom för Europa-utbyten. Kompendiet sammanställdes i samband med en utvärderande träff under hösten Det innehåller exempel på program, metoder, förberedelser samt exempel på sådant som grupperna i projekten skulle ha gjort annorlunda. (26 sidor.) Gratis. MÅLTIDER Glöm inte bort måltidernas betydelse under utbytet. Förvånansvärt många utbyten har haft mat-problem. En ansvarig grupp kan ta reda på vilken typ av mat som är mest populär/ inte omtyckt av grupperna, hitta lämpliga matställen, jämföra kostnaderna för mat, så att ni håller er planerade budget, arrangera en traditionell afton med typiska rätter från respektive land, planera mat- och disklag, boka restauranger om ni ska äta ute, planera för inhandling om ni ska laga mat själva och försöka få sponsring av lokala affärer och restauranger (mat, dryck, mellanmål). 16

17 RESAN Utbytet kommer att innebära resor i någon form. Om det är ni som åker iväg kan en grupp ansvara för att planera resorna. Undersök olika sätt att ta sig till landet i fråga, t.ex. tåg, buss, minibuss, flyg och båt. Vilket transportsätt passar er grupp bäst? Vad kostar det? Kolla att alla har giltiga pass, eventuellt visa (om det behövs), och E.111-blanketter (finns på Försäkringskassan). Försök att förhandla fram en bra grupprabatt. Undersök om ni behöver extra reseförsäkringar. Titta på en karta hur ni ska åka. Planera eventuella måltider under resans gång. Kolla kostnader för lokala transporter och hur dessa ska genomföras. Ordna med hämtning/lämning vid flygplatsen eller stationen. PR OCH INFORMATION Gruppen kan till exempel arbeta med följande områden: Ta hand om all publicitet före, under och efter utbytet. Organisera möten med föräldrar och andra intresserade. Förbereda och sprida information och dokumentation kring utbytet. Ha kontakt med lokala politiker och beslutsfattare, tidningar och lokala radiostationer. Samla in allt material som har skrivits kring utbytet. Efter utbytet sätta samman en utställning exempelvis i form av ett collage eller en fotoutställning. 17

18 PROJEKTARBETE Något som vi ofta hör från grupper som genomfört utbyten är att det är viktigt att ha ett tema, eller ett projekt, att samla grupperna kring. Det kan exempelvis vara miljövård, teater, musik eller jämställdhet. Det blir lättare att arbeta tillsammans om ni har ett gemensamt tema att utgå ifrån. Förbered vilken typ av projekt som är lämpligast att göra under utbytet. Planera och sätt dessa planer i verket. Undersök vilka kostnader detta medför. Hitta/låna/köp material som behövs. Dela in deltagarna i grupper och organisera arbetet så att projektet blir klart i tid. Visa andra vad ni har gjort. PROGRAM Ett program dag för dag är basen för ett utbyte. Beroende på om ni åker iväg eller tar emot under utbytet kan gruppen arbeta med några av dessa områden: Undersök olika idéer kring programmet. Vad vill ni göra? Boka aktiviteter och studiebesök i god tid. Avsätt tid i programmet då ni funderar på den europeiska dimensionen. Vad är Europa för dig? Ge värdgruppen feedback på deras förslag till program. Se över transporter till och från de olika aktiviteterna. Kolla att kostnaderna håller sig inom budgeten. När är det inträdesavgifter, när är det gratis, kan ni få rabatt och sponsring? Kan alla vara med på alla aktiviteter? Glöm inte bort att aktiviteterna kan vara väderberoende. Ha reservplaner! Grillkväll i ösregn är inte jättekul 18

19 Balansera programmet så att det finns pauser blandat med diskussioner och arbete. UTVÄRDERING OCH SLUTRAPPORT Under förberedelserna är det viktigt att grupperna kommer överens om hur ni ska utvärdera utbytet. Låt de övergripande målen finnas med i ert program och i utvärderingen. Givetvis ska alla deltagare vara med och utvärdera utbytet, men det är värt att sätta ihop en grupp som har extra ansvar för detta. Tänk igenom metoder för utvärdering som passar gruppen. Gör utvärderingar under hela utbytet, även i början. Planera ett system där alla kan skriva dagbok för en dag var under utbytet. Planera feedback till er organisation, till kommunen, föräldrar och andra inblandade. Koordinera publiciteten efter utbytet tillsammans med gruppen som sköter PR. Skriv slutrapporten till de som har finansierat utbytet (till exempel Ungdomsstyrelsen/Ungdom för Europa). Skriv en rapport till den egna organisationen. DU SOM ÄR UNG I EUROPA en informationsbroschyr som beskriver Ungdom för Europa och alla dess delprogram, med tonvikt på ungdomsutbyte, A.I. Gratis. 19

20 UTBYTET Vad ska vara med i programmet? Är utbytet baserat på ett tema eller ett projekt? Hur ska ni lära känna varandra? Vad planerar ni för sociala aktiviteter? Efter alla förberedelser och all planering kommer resultatet i form av själva utbytet. För att komma i gång och få ut det mesta av utbytet kan det vara bra att tänka på följande: Se till att det finns tillräckligt med tid för att lära känna varandra. Ladda med många lära känna varandra-lekar. Ni kan göra en grupp-presentation som introduktion. Gå igenom och kom överens om programmet ytterligare en gång när alla deltagare är samlade. Se till att alla deltagare får tid att hitta i omgivningen och lära känna miljön. Avsätt tillräckligt med tid för att vara tillsammans, så att det känns bra att bo och arbeta ihop. Planera gärna någon utåtriktad aktivitet då ni till exempel möter representanter från kommunen eller er organisation. Om ni inte bor hos familjer är det kanske bra att göra ett besök hos deltagarnas familjer under en dag eller en kväll. Planera ett välbalanserat program med både aktiviteter och vila. Programinnehållet bör vara utmanande och ge tillfällen för alla att lära av varandra, lösa konflikter och ifrågasätta egna och andras fördomar. Tänk på språkbegränsningarna och se till att programmet inte försvåras alltför mycket av språkproblem. Om det är möjligt, blanda grupperna med ungdomar från olika länder. Planera in tid för avstämning under projektets gång. Det kan ni göra i den egna gruppen, eller tillsammans med ungdomar från olika länder. Ledarna bör träffas för att diskutera och utvärdera dagens program, se om det finns några problem eller konflikter och diskutera nästa dags program. 20

21 Tänk på att ha en avslutade utvärdering med alla inblandade i slutet av utbytet. UTVÄRDERINGEN YOUNG SWEDEN en skrift på engelska om hur det är att vara ung i Sverige. Beskrivning av det svenska samhället ur ungdomars perspektiv, samt aktuell statistik gällande ungdomar och ungas situation. Skriften passar bra att ta med sig utomlands eller ge till utländska gäster. (28 sidor) Pris: 30 kr, inkl. moms. Porto tillkommer. UTVÄRDERINGEN När ska man utvärdera? Vem ska vara med? Hur ska man kolla att de ursprungliga målen blev uppfyllda? Arbetet med utvärderingen behöver ni planera in redan från början, så att ni får tillräckligt med tid för den. Utvärderingen är också något som alla deltagare ska vara överens om i förväg, och ni bör ha diskuterat hur ni ska arbeta redan under planeringen av projektet. Utvärderingsstunder kan man ha så ofta man vill under utbytet, men tidigare erfarenhet säger att det är bra att avsätta några timmar när ni hunnit halvvägs genom utbytet se till att det finns tid för en gemensam utvärdering i slutet av utbytet ha ytterligare ett utvärderingsmöte några veckor efter utbytet. 21

22 Utvärderingsstunder ska vara kreativa och kul. Enkäter är väldigt tråkiga i längden Utvärderingen kan göras på olika nivåer, till exempel: Hela utbytesgruppen tillsammans (alla länder) Varje grupp för sig Ledarna tillsammans Varje ledargrupp för sig Varje enskild deltagare Varje klubb/organisation/grupp som var med. Utvärderingen ska relatera till De ursprungliga målen för utbytet Vad ni lärde er De oväntade eller oplanerade delarna av utbytet. FORTSÄTTNINGEN Kommer ni att genomföra ett återbesök? Kommer ni att fortsätta att ha kontakt med er utbytesgrupp? Hur kommer ni att föra era erfarenheter vidare till er organisation, kommun och andra intresserade? Vad händer när ni är klara med första delen av ert utbyte? Börja planeringen för ett återbesök. Undersök om det finns andra internationella aktiviteter som er grupp kan vara med i. Arbeta tillsammans med er partner för att utveckla utbytet tillsammans med flera länder, tre eller fler. Bjud in familjer och andra i er närhet till en utställning om ert utbyte. Bjud in journalister från lokaltidningen och lokala radiostationer till en utställning. Förbered en rapport eller presentation för er klubb eller organisation. 22

23 Ordna en fest! Fira att ni har avslutat ett lyckat utbyte! Ni behöver tänka på vissa saker när det gäller slutrapporter till de myndigheter eller organisationer som har finansierat utbytet. Kolla när slutrapporten ska vara inlämnad (vanligtvis cirka två månader efter utbytet). Sätt samman dagböckerna. Sammanställ vad som kom fram under utvärderingen. Skriv ihop en berättelse om ert utbyte. Samla den statistik som efterfrågas. Sammanställ den ekonomiska rapporten och kontrollera alla kvitton. Text: Lotta Jarvenius Rössner, efter en idé av Léargas The Exchange Bureau, Irland. Formgivning: Christián Serrano. 23

24 Ungdomsutbyte ger möjligheter att lära känna ett annat land, möta nya kulturer och andra ungdomar. Ungdom för Europa har flera delprogram som vänder sig till ungdomar. Till Punkt och Pricka ger tips och råd om hur man planerar ett ungdomsutbyte. Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för Ungdom för Europa. Det finns nationella kontor i alla länder som kan hjälpa utbytesgrupper med råd och stöd. För mer information och ansökningshandlingar kontakta Ungdom för Europa på Ungdomsstyrelsen. DEADLINE: 1:a FEBRUARI, 1:a MAJ, 1:a OKTOBER 24 UNGDOM FÖR EUROPA Ungdomsstyrelsen 1997 Ungdom för Europa Box 17801, Stockholm tfn: , fax e-post:

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16

SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE. EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 SKANDINAVISKA INSTITUTET ASSE EN UPPLEVELSE FÖR LIVET High School år i USA LÄSÅRET 2015/16 Som High School student får du chansen att uppleva den stora världen, en annan kultur och ett annat skolsystem

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER INNEHÅLL INLEDNING......................................................3 VARFÖR SKA GRUNDSKOLAN ANVÄNDA STOCKHOLMS MUSEER?.........................3

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer