TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE"

Transkript

1 TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1

2 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar som kan stimulera till personlig utveckling, självkännedom och ökat självförtroende ett sätt att öppna horisonter, skapa kontakter och upptäcka nya möjligheter ett sätt att uppnå gemensamma mål och förbättra gruppkänslan ett verktyg för att främja tolerans, förståelse och att motarbeta fördomar en metod för ungdomar att lära sig mer om sig själva, sin historia, sin kultur och sitt land. Ungdomsutbytets fem delar När man planerar och genomför ett utbyte är det värdefullt att ta del av andras erfarenheter. Tidigare projekt visar att internationella ungdomsutbyten vanligen består av i fem delar. Denna skrift går igenom dessa delar och ger tips och råd om hur ungdomar kan arbeta med förberedelser och planering, liksom med själva utbytet och de uppgifter som kommer efteråt. Se detta som en guide där ni kan få uppslag till ert arbete. 3 Startsträckan 5 Förberedelser 18 Utbytet 20 Utvärderingen 21 Fortsättningen 2

3 STARTSTRÄCKAN Varför vill du och din grupp göra ett utbyte? Finns det tillräckligt intresse i gruppen för att genomföra ett utbyte? Har ni tidigare erfarenhet eller finns det andra sätt att få tips och råd? Finns det ett speciellt tema som ni är intresserade av att arbeta med? Kan ni få stöd och aktivt deltagande från er lokala omgivning och kommun? Hur finansierar ni utbytet? Nyfiken på utbyten? Hur börjar man och vad ska man göra? Det första steget är att utforska själva idén. Nyckelfrågan är varför. Kontakta andra grupper som genomfört utbyten. De kan ge goda råd och idéer och berätta vad ett utbyte kan innebära. Låt gruppen tänka igenom hur mycket tid, energi och entusiasm som behövs för att genomföra ett utbyte, liksom hur mycket pengar ni kan tänkas behöva. Kontakta Ungdomsstyrelsen för att få information om vilka möjligheter som finns för att få stöd inom Ungdom för Europa-programmet. Kolla även om det finns stiftelser och fonder eller andra medfinansiärer som kan stödja er. När ni kommit en bit på väg är det dags att gå in mer konkret på vad ni vill att utbytet ska handla om. Finns det ett område som ni är speciellt intresserade av? Det kan till exempel vara ekologi eller natur, musik, att vara ung i Europa, multimedia eller frågor om arbetslöshet. Är det någon speciell metod som ni i er grupp tycker om att arbeta med, till exempel drama eller teater, produktion av videor eller andra medier? Eller tycker ni om att göra undersökningar eller diskutera? 3

4 Nästa steg är att hitta en partner. Det kan man göra på olika sätt, men först kan ni fundera över vilket eller vilka länder ni helst vill samarbeta med. Är din organisation med i ett internationellt nätverk? Finns det människor i din omgivning som kommer från andra länder och kanske kan förmedla kontakter? Prata med andra som har deltagit i internationella aktiviteter, de kanske kan hjälpa till. Har din kommun vänorter i andra länder? Kontakta Ungdomsstyrelsen som har kontaktannonser där utländska grupper letar efter en svensk partner, alternativt skicka ut en egen efterlysning genom Ungdomsstyrelsen. Under tiden som ni utforskar själva idén med ett utbyte är det dags att sätta ihop utbytesgruppen. Det finns ett antal saker ni bör tänka på: Behöver ni annonsera om utbytet? Ni kan till exempel sätta upp affischer på fritidsgården eller bjuda in intresserade ungdomar och deras föräldrar till ett informationsmöte. Kommer det fler intresseanmälningar än det finns platser? Skriftliga anmälningar kan vara bra om ni behöver veta hur många som verkligen vill delta. Om ni söker stöd kan åldern på deltagarna vara viktig. Behöver deltagarna bidra med egna pengar? Ska de ha deltagit i andra aktiviteter? Vilka kommer att få ut mest av utbytet? Är det sådana faktorer som avgör vilka som får följa med? Glöm inte bort att ni behöver välja ledare. Vem har tid och intresse att koordinera utbytet? Hur många ledare ska vara med? När ni har bestämt villkor för att välja ut ledare och deltagare bör alla underrättas. Det är bra att så tidigt som möjligt komma överens om vad som 4

5 gäller så att deltagarna kan avgöra om de vill vara med eller inte på ett tidigt stadium. Skapa en reservlista, ifall det blir deltagare som hoppar av under projektets gång. MÖTEN en film om ungdomsutbyten en video för utlåning. I filmen får vi möta ungdomar från Sverige, Grekland, Italien, Portugal och Spanien som deltagit i Ungdom för Europas ungdomsutbyten. Speltid 15 minuter. Utlåning max tre veckor. FÖRBEREDELSER Vilka delar av utbytet behöver förberedas? Hur långt i förväg behöver ni starta era förberedelser? Hur ska ni förbereda er som grupp? Hur ska ni samarbeta och kommunicera med er(a) utbytesgrupp(er)? Vem gör vad? Vem planerar programmet med aktiviteterna? Det påpekas ofta av grupper som har genomfört utbyten att den förberedande fasen är nyckeln till framgång för projektet. Här beskriver vi några delar av planeringen. Att arbeta tillsammans innebär att handskas med många olika relationer. Det kan vara relationer med er utbytespartner, er egen klubb/organisation, familjer och vänner till deltagarna, allmänheten, det nationella kontoret som finansierar projektet (i Sverige är det Ungdomsstyrelsen), lokala företag och medier. Ett utbyte är ett gemensamt projekt mellan olika aktörer, och det är därför bra om alla är överens om syftet. 5

6 Var klar över er gemensamma målsättning för utbytet. Menar ni samma sak? Är alla överens om det eventuella temat för utbytet? Vilken tid på året är den bästa för ett utbyte? Behöver ni komma överens om datum? De flesta utbyten är i två steg ett här och ett där. Vilken av grupperna ska ta emot först? Planerar ni ett återbesök? När kommer i så fall den andra delen av ungdomsutbytet att ske? Hur många deltagare och ledare ska vara med i projektet? Vilken ålder? Tänk på att det bör vara ungefär lika stora grupper från de olika länderna. Utse minst två kontaktpersoner i varje grupp. Tänk på att de behöver kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Behöver ni göra ett förberedande besök? Se vidare nedan. Gruppen För att göra det första mötet lättare, speciellt i den första delen av ett utbyte, är det en bra idé att låta deltagarna lära känna varann i förväg. De kan skicka brev, foton och e-post beskriva deltagarna/gruppen/organisationen och skicka nyhetsbrev göra en video som presenterar hela gruppen starta ett faddersystem och para ihop de olika deltagarna berätta för varandra om planeringsarbetet gruppen håller på med, och ta reda på hur de andra grupperna förbereder sig. Andra saker att tänka på: Vilken typ av boende/logi kan ni erbjuda/kommer ni att erbjudas? Vare sig ni skickar eller tar emot deltagare behöver ni komma överens om det planerade programmet för utbytet. 6

7 Har ni kommit överens om ett gruppkontrakt inom din grupp (se nedan) behöver er utbytespartner veta vad det innebär. Även för ledarna är det viktigt att starta en dialog. Du kan till exempel beskriva vilken roll du har i gruppen berätta hur länge du har arbetat med ungdomar heltid, på frivillig basis, antal år ge en kort beskrivning av vilken typ av utbildning du har genomgått som ungdomsledare dela med dig av metoder/tekniker du använder när du arbetar med ungdomar och berätta vad du tycker fungerar bäst. Utveckla en relation med deltagarnas föräldrar/familjer! Ni kanske behöver målsmans tillåtelse? Ta reda på om ungdomarna har speciella behov av exempelvis mat och mediciner. Kan föräldrarna hjälpa till att samla in pengar? Om ni tar emot en grupp, funderar ni på att låta deltagarna bo i värdfamiljer? Det är ett utmärkt sätt att lära känna en annan kultur lite bättre. Familjerna behöver veta vad som förväntas av dem när de tar emot utländska gäster. Få med allmänheten, vänner och medier. Behöver ni tillstånd hos polisen för att göra insamlingar? Beroende på temat för utbytet behöver ni tillstånd från kommunen? Fundera på vilka lokala företag som kan sponsra er. Försök få med dem och peka på vilken publicitet de kan få. Finns det någon lokal kändis som kan ge stöd till utbytet och därigenom skapa publicitet? Ska ni skicka ut ett pressmeddelande till traktens tidningar eller radiostationer? En affischkampanj kan skapa uppmärksamhet kring ert projekt. Ger din organisation eller klubb ut ett nyhetsbrev? Skriv om ert planerade utbyte och varför ni genomför det. 7

8 Det är mycket att tänka på när ni ska skapa relationer inom och utanför utbytesgruppen. Det är även viktigt att hålla kontakt med era finansiärer. Vilket datum är det ansökningsstopp för ert planerade projekt? Försäkra dig om att er partner söker stöd hos sitt nationella kontor till samma ansökningsperiod. Diskutera igenom ansökningsprocessen inom gruppen och med finansiärerna. När får man besked om bidrag? Hur mycket kan man få? Hur stor andel av den totala kostnaden för projektet kan man försäkra sig om på förhand? När får du ett kontrakt? Hur stor andel av ditt beviljade bidrag får du i förskott före utbytet? Förberedande besök Det är alltid bra att genomföra ett förberedande möte då ungdomsledare och ungdomar från respektive land träffas för att diskutera igenom utbytet. Att knyta starka band med din utbytespartner, och hitta ett bra sätt att kommunicera på, är viktigt för att utbytet ska lyckas. Om detta är ert första utbyte kanske brev, telefonkontakt, fax och e-post räcker i början av planeringen, men det kan inte ersätta ett möte för att lära känna varandra bättre. Ett förberedande besök är viktigt inte bara för att veta om man kan arbeta tillsammans, ni kommer även att ha en massa saker att diskutera angående ert gemensamma utbyte. Ett besök är också ett utmärkt tillfälle att möta de deltagare som ska vara med i utbytet och upptäcka om grupperna och ledarna passar ihop. Eftersom de gemensamma språkkunskaperna kan avgöra om ett utbyte blir lyckat eller ej, kan det förberedande besöket vara till nytta för att bedöma 8

9 språkkunskaperna. Ni behöver kanske träna lite baskunskaper i det aktuella språket? Under förbesöket kan även detaljerna i det planerade programmet diskuteras. Är det för kort tid inplanerad för att lära känna varandra? För många museer? Behöver ni mer tid för att arbeta med ett eventuellt tema? Ta även tillfället i akt att klara ut ekonomiska frågor. Vem betalar för vad? Vi rekommenderar att gruppen som gör det förberedande besöket består av både ledare och ungdomar som sedan ska delta i utbytet. Om det är möjligt bör det förberedande besöket hållas på samma plats som själva utbytet. Att mötas halvvägs drar inte ned på kostnaderna, och kvaliteten blir sämre. Hela gruppen bör vara inblandad i förberedelserna för besöket, och alla bör vara med i eftersnacket. Genom att samla ihop allas önskemål och synpunkter, och presentera alla i gruppen, känner alla att de är med i projektet. Ha planeringsmötet så tidigt som möjligt för att få tillräckligt med tid för att förbättra och förändra programmet. Om ni ska bo i värdfamilj under utbytet, ordna gärna ett förberedande möte även med föräldrarna. Om ni använder er av vandrarhem, kursgård eller camping vid utbytet kontrollera att det fungerar för era behov. PÅ NY MARK fyra reportage om Europeisk volontärtjänst. Jönköpings kommun, Hassela Gotland, kulturföreningen Lättings i Gävle och Sobelhuset i Tranås tog alla emot en eller flera volontärer under Volontärer och handledare ger sin bild av Europeisk volontärtjänst, vad de har gjort, vad som har fungerat bra och dåligt. Gratis. 9

10 Grupper med olika ansvarsområden De mest lyckade utbytena är de där alla har varit delaktiga i förberedelserna. Alla känner att det är deras eget projekt. För att ge alla en chans att vara aktiva och lära sig nya saker föredrar man inom många projekt att dela upp deltagarna i mindre grupper med olika ansvarsområden. Nedan följer exempel på olika uppgifter. Planering Gruppkontrakt Ekonomin Ansökan för att få medel Leta fakta Sociala aktiviteter Kontakt med utbytesgrupper Boende och säkerhet Måltider Resan PR och information Projektarbete Program Utvärdering och slutrapport PLANERING Planeringen av utbytet bör vara en av de första sakerna som görs av hela gruppen tillsammans. Bestäm datum för hela projektet - från förberedelser till utbyte, utvärdering och rapportering. Tidtabellen för projektet bör vara skriven och synlig för hela gruppen (Ungdomsstyrelsen har planeringsaffischer som ni kan skicka efter). Gruppernas och individernas ansvarsområden ska vara tydliga. Man ska veta vad man är ansvarig för och när olika uppgifter ska vara klara. 10

11 GRUPPKONTAKT I en del utbytesgrupper har man skrivit ett kontrakt med alla inblandade där man bestämt hur mycket tid och engagemang som kan förväntas av var och en. Ett kontrakt kan exempelvis innehålla följande: Antal planeringsträffar som ni genomför före utbytet. Vilken typ av aktiviteter som grupperna kommer att genomföra. Vilken eventuell deltagaravgift eller annan finansiering som varje enskild deltagare behöver bidra med. På vilket sätt alla ska hjälpas åt att samla in pengar. Gemensamma regler för utbytet, till exempel bestämmelser om rökning och alkohol, om hänsyn och när det ska vara tyst. Vem som har det yttersta ansvaret för utbytet/ledarnas roll. EKONOMIN För de flesta utbytesgrupper är ekonomin viktig. Hela gruppen bör diskutera: Vad ska utbytet kosta? Hur mycket pengar behöver gruppen samla in och hur? Vilken sponsring kan ni få? Kan den egna organisationen/klubben bidra med något? Vem är ansvarig för att sköta ekonomin? Vilka fonder finns att söka medel ur för utbyten (t.ex. via Ungdom för Europa-programmet)? Saker att tänka på när ni planerar budgeten: Gissa inte hur mycket utbytet kommer att kosta, basera budgeten på förfrågningar och beräkningar som ni har gjort. Kolla kostnader som kan variera med säsong (t.ex. reseoch boendekostnader vid hög- respektive lågsäsong). 11

12 Fundera på hur mycket pengar ni kan få (t.ex. bidrag från er organisation, sponsring från kommunen, pengar från basarer, eventuella donationer, fonder). Kan ni få andra bidrag, till exempel tillgång till en möteslokal gratis eller finns det en lokal affär som ger er gratis material eller mat/dryck? Det kan vara meningsfullt att ha en speciell grupp som är ansvarig för ekonomin. Denna grupp kommer att lära sig mycket om budgetering, om kvitton och utbetalningar och vad saker kostar. Få med alla när ni samlar pengar, även ledarna. LETA FAKTA Det finns många nivåer som gruppen kan arbeta på. Ta reda på fakta om ert partnerland, dess kultur, livsstil, mat m.m. Sammanställ information om ert eget land, om närområden, kultur och traditioner. Fundera på språkträning. Kan ni prata era gästers eller ert värdlands språk? Vore det kul(och praktiskt!) om ni kunde några basmeningar? Beroende på temat för utbytet, behöver ni förbereda er speciellt genom att plocka fram fakta och sammanställa material? SOCIALA AKTIVITETER Om er grupp står för värdskapet behöver ni sätta ihop ett program som täcker fritiden för er och dem som besöker er. Vad finns det för sociala aktiviteter i er omgivning? Behöver ni ordna transporter till och från olika aktiviteter? Sociala aktiviteter kan vara att bara träffas, de behöver inte alltid vara fullspäckade med händelser. Hur mycket finns det avsatt i er budget för fritidsaktiviteter? Vem ansvarar för bokningar om det behövs? Behöver ni betala en depositionsavgift för att behålla bokningen? 12

13 Vad är era gäster intresserade av att göra? Finns det underhållning eller besök som är gratis? Utesluter någon av aktiviteterna någon av deltagarna? Måste man till exempel vara fyskiskt tränad? Är någon av deltagarna rullstolsbunden, och vad innebär det? Behöver ni extra försäkring för några aktiviteter? Tänk på att de sociala aktiviteterna inte ska överskuggar de övergripande målen med utbytet. Europeisk volontärtjänst en informationsbroschyr som beskriver vad programmet går ut på och hur man gör för att söka. Gratis. ANSÖKAN FÖR ATT FÅ MEDEL De flesta fonder har fasta ansökningstider Kolla upp ansökningsperioderna. Skicka efter ansökningshandlingar i god tid så att ni kan gå igenom ansökan noggrant. Kräver ansökningshandlingarna uppgifter om era utbytesgrupper? 13

14 T-shirt svart med tryck på ryggen Varning ungdomsutbyte kan avsevärt förändra din livsinställning. Storlek L och XL. Pris: 50 kr MÖTEN en video för utlåning. 14

15 KONTAKT MED UTBYTESGRUPPER När ni har bestämt er för att göra utbyte med en viss partner är det viktigt att ni skapar gemensamma band mellan grupperna. Ni bör kunna prata på ett gemensamt språk och ni bör försäkra er om att kommunikation finns både på så många nivåer som möjligt. Ha regelbunden kontakt med er utbytesgrupp. Ge er tid under egna möten att berätta det senaste om er utbytesgrupp. Bestäm hur ni ska hålla kontakten, till exempel via telefon, fax, e-post eller Internet. Kolla hur mycket som finns budgeterat för information. Om grupperna ska bo hemma hos varandra, tala om vilken typ av boende de kan förvänta sig. Byt deltagarprofiler med varandra, som uppgifter om allergier och dietbehov. (T.ex önskemål om vegetarisk kost eller hänsyn till att flera religioner har regler för vad man får eller inte får äta). BOENDE OCH SÄKERHET Det är förstås viktigt att bo bra, men det finns ytterligare frågor man bör fundera över. Vilken är den lämpligaste boendeformen för gruppen? Vandrarhem, hemma i familjer, camping eller kursgård? Hur mycket pengar är avsatt för boende? Ska alla deltagare att bo tillsammans även värdgruppen? Behöver ni någon speciell försäkring? Var finns närmaste vårdcentral, apotek, sjukhus och växlingskontor? Behöver ert boende vara handikappanpassat? Finns det första hjälpen-utrustning? Vem har kunskaper om olyckan skulle vara framme? Kan man förvara pass och andra värdesaker säkert? 15

16 Sagt & gjort ett kompendium där ett antal projekt själva skriver om sina genomförda Ungdom för Europa-utbyten. Kompendiet sammanställdes i samband med en utvärderande träff under hösten Det innehåller exempel på program, metoder, förberedelser samt exempel på sådant som grupperna i projekten skulle ha gjort annorlunda. (26 sidor.) Gratis. MÅLTIDER Glöm inte bort måltidernas betydelse under utbytet. Förvånansvärt många utbyten har haft mat-problem. En ansvarig grupp kan ta reda på vilken typ av mat som är mest populär/ inte omtyckt av grupperna, hitta lämpliga matställen, jämföra kostnaderna för mat, så att ni håller er planerade budget, arrangera en traditionell afton med typiska rätter från respektive land, planera mat- och disklag, boka restauranger om ni ska äta ute, planera för inhandling om ni ska laga mat själva och försöka få sponsring av lokala affärer och restauranger (mat, dryck, mellanmål). 16

17 RESAN Utbytet kommer att innebära resor i någon form. Om det är ni som åker iväg kan en grupp ansvara för att planera resorna. Undersök olika sätt att ta sig till landet i fråga, t.ex. tåg, buss, minibuss, flyg och båt. Vilket transportsätt passar er grupp bäst? Vad kostar det? Kolla att alla har giltiga pass, eventuellt visa (om det behövs), och E.111-blanketter (finns på Försäkringskassan). Försök att förhandla fram en bra grupprabatt. Undersök om ni behöver extra reseförsäkringar. Titta på en karta hur ni ska åka. Planera eventuella måltider under resans gång. Kolla kostnader för lokala transporter och hur dessa ska genomföras. Ordna med hämtning/lämning vid flygplatsen eller stationen. PR OCH INFORMATION Gruppen kan till exempel arbeta med följande områden: Ta hand om all publicitet före, under och efter utbytet. Organisera möten med föräldrar och andra intresserade. Förbereda och sprida information och dokumentation kring utbytet. Ha kontakt med lokala politiker och beslutsfattare, tidningar och lokala radiostationer. Samla in allt material som har skrivits kring utbytet. Efter utbytet sätta samman en utställning exempelvis i form av ett collage eller en fotoutställning. 17

18 PROJEKTARBETE Något som vi ofta hör från grupper som genomfört utbyten är att det är viktigt att ha ett tema, eller ett projekt, att samla grupperna kring. Det kan exempelvis vara miljövård, teater, musik eller jämställdhet. Det blir lättare att arbeta tillsammans om ni har ett gemensamt tema att utgå ifrån. Förbered vilken typ av projekt som är lämpligast att göra under utbytet. Planera och sätt dessa planer i verket. Undersök vilka kostnader detta medför. Hitta/låna/köp material som behövs. Dela in deltagarna i grupper och organisera arbetet så att projektet blir klart i tid. Visa andra vad ni har gjort. PROGRAM Ett program dag för dag är basen för ett utbyte. Beroende på om ni åker iväg eller tar emot under utbytet kan gruppen arbeta med några av dessa områden: Undersök olika idéer kring programmet. Vad vill ni göra? Boka aktiviteter och studiebesök i god tid. Avsätt tid i programmet då ni funderar på den europeiska dimensionen. Vad är Europa för dig? Ge värdgruppen feedback på deras förslag till program. Se över transporter till och från de olika aktiviteterna. Kolla att kostnaderna håller sig inom budgeten. När är det inträdesavgifter, när är det gratis, kan ni få rabatt och sponsring? Kan alla vara med på alla aktiviteter? Glöm inte bort att aktiviteterna kan vara väderberoende. Ha reservplaner! Grillkväll i ösregn är inte jättekul 18

19 Balansera programmet så att det finns pauser blandat med diskussioner och arbete. UTVÄRDERING OCH SLUTRAPPORT Under förberedelserna är det viktigt att grupperna kommer överens om hur ni ska utvärdera utbytet. Låt de övergripande målen finnas med i ert program och i utvärderingen. Givetvis ska alla deltagare vara med och utvärdera utbytet, men det är värt att sätta ihop en grupp som har extra ansvar för detta. Tänk igenom metoder för utvärdering som passar gruppen. Gör utvärderingar under hela utbytet, även i början. Planera ett system där alla kan skriva dagbok för en dag var under utbytet. Planera feedback till er organisation, till kommunen, föräldrar och andra inblandade. Koordinera publiciteten efter utbytet tillsammans med gruppen som sköter PR. Skriv slutrapporten till de som har finansierat utbytet (till exempel Ungdomsstyrelsen/Ungdom för Europa). Skriv en rapport till den egna organisationen. DU SOM ÄR UNG I EUROPA en informationsbroschyr som beskriver Ungdom för Europa och alla dess delprogram, med tonvikt på ungdomsutbyte, A.I. Gratis. 19

20 UTBYTET Vad ska vara med i programmet? Är utbytet baserat på ett tema eller ett projekt? Hur ska ni lära känna varandra? Vad planerar ni för sociala aktiviteter? Efter alla förberedelser och all planering kommer resultatet i form av själva utbytet. För att komma i gång och få ut det mesta av utbytet kan det vara bra att tänka på följande: Se till att det finns tillräckligt med tid för att lära känna varandra. Ladda med många lära känna varandra-lekar. Ni kan göra en grupp-presentation som introduktion. Gå igenom och kom överens om programmet ytterligare en gång när alla deltagare är samlade. Se till att alla deltagare får tid att hitta i omgivningen och lära känna miljön. Avsätt tillräckligt med tid för att vara tillsammans, så att det känns bra att bo och arbeta ihop. Planera gärna någon utåtriktad aktivitet då ni till exempel möter representanter från kommunen eller er organisation. Om ni inte bor hos familjer är det kanske bra att göra ett besök hos deltagarnas familjer under en dag eller en kväll. Planera ett välbalanserat program med både aktiviteter och vila. Programinnehållet bör vara utmanande och ge tillfällen för alla att lära av varandra, lösa konflikter och ifrågasätta egna och andras fördomar. Tänk på språkbegränsningarna och se till att programmet inte försvåras alltför mycket av språkproblem. Om det är möjligt, blanda grupperna med ungdomar från olika länder. Planera in tid för avstämning under projektets gång. Det kan ni göra i den egna gruppen, eller tillsammans med ungdomar från olika länder. Ledarna bör träffas för att diskutera och utvärdera dagens program, se om det finns några problem eller konflikter och diskutera nästa dags program. 20

21 Tänk på att ha en avslutade utvärdering med alla inblandade i slutet av utbytet. UTVÄRDERINGEN YOUNG SWEDEN en skrift på engelska om hur det är att vara ung i Sverige. Beskrivning av det svenska samhället ur ungdomars perspektiv, samt aktuell statistik gällande ungdomar och ungas situation. Skriften passar bra att ta med sig utomlands eller ge till utländska gäster. (28 sidor) Pris: 30 kr, inkl. moms. Porto tillkommer. UTVÄRDERINGEN När ska man utvärdera? Vem ska vara med? Hur ska man kolla att de ursprungliga målen blev uppfyllda? Arbetet med utvärderingen behöver ni planera in redan från början, så att ni får tillräckligt med tid för den. Utvärderingen är också något som alla deltagare ska vara överens om i förväg, och ni bör ha diskuterat hur ni ska arbeta redan under planeringen av projektet. Utvärderingsstunder kan man ha så ofta man vill under utbytet, men tidigare erfarenhet säger att det är bra att avsätta några timmar när ni hunnit halvvägs genom utbytet se till att det finns tid för en gemensam utvärdering i slutet av utbytet ha ytterligare ett utvärderingsmöte några veckor efter utbytet. 21

22 Utvärderingsstunder ska vara kreativa och kul. Enkäter är väldigt tråkiga i längden Utvärderingen kan göras på olika nivåer, till exempel: Hela utbytesgruppen tillsammans (alla länder) Varje grupp för sig Ledarna tillsammans Varje ledargrupp för sig Varje enskild deltagare Varje klubb/organisation/grupp som var med. Utvärderingen ska relatera till De ursprungliga målen för utbytet Vad ni lärde er De oväntade eller oplanerade delarna av utbytet. FORTSÄTTNINGEN Kommer ni att genomföra ett återbesök? Kommer ni att fortsätta att ha kontakt med er utbytesgrupp? Hur kommer ni att föra era erfarenheter vidare till er organisation, kommun och andra intresserade? Vad händer när ni är klara med första delen av ert utbyte? Börja planeringen för ett återbesök. Undersök om det finns andra internationella aktiviteter som er grupp kan vara med i. Arbeta tillsammans med er partner för att utveckla utbytet tillsammans med flera länder, tre eller fler. Bjud in familjer och andra i er närhet till en utställning om ert utbyte. Bjud in journalister från lokaltidningen och lokala radiostationer till en utställning. Förbered en rapport eller presentation för er klubb eller organisation. 22

23 Ordna en fest! Fira att ni har avslutat ett lyckat utbyte! Ni behöver tänka på vissa saker när det gäller slutrapporter till de myndigheter eller organisationer som har finansierat utbytet. Kolla när slutrapporten ska vara inlämnad (vanligtvis cirka två månader efter utbytet). Sätt samman dagböckerna. Sammanställ vad som kom fram under utvärderingen. Skriv ihop en berättelse om ert utbyte. Samla den statistik som efterfrågas. Sammanställ den ekonomiska rapporten och kontrollera alla kvitton. Text: Lotta Jarvenius Rössner, efter en idé av Léargas The Exchange Bureau, Irland. Formgivning: Christián Serrano. 23

24 Ungdomsutbyte ger möjligheter att lära känna ett annat land, möta nya kulturer och andra ungdomar. Ungdom för Europa har flera delprogram som vänder sig till ungdomar. Till Punkt och Pricka ger tips och råd om hur man planerar ett ungdomsutbyte. Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för Ungdom för Europa. Det finns nationella kontor i alla länder som kan hjälpa utbytesgrupper med råd och stöd. För mer information och ansökningshandlingar kontakta Ungdom för Europa på Ungdomsstyrelsen. DEADLINE: 1:a FEBRUARI, 1:a MAJ, 1:a OKTOBER 24 UNGDOM FÖR EUROPA Ungdomsstyrelsen 1997 Ungdom för Europa Box 17801, Stockholm tfn: , fax e-post:

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2015 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2015 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 7 10 augusti. Viktigt att

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Presentation av språkcafét

Presentation av språkcafét Presentation av språkcafét Vad är ett språkkafé? Ett språkkafé är ett kommunikativt och trevligt sätt att träna språk utan att delta i formellt organiserade lektioner. Hur och var ordnas ett språkkafé?

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Sjuksköterskeprogrammet Old Quarter, Hanoi Emmy Lundbäck Sanna Henricsson Sjuksköterskeprogrammet Kurs 2/11 Vi har alltid velat göra någon typ av utbyte under vår

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se. Resa till Spanien Spanien har länge varit ett populärt resmål med sitt varma klimat, sina vackra stränder och färgsprakande festivaler. Planerar du att åka dit? Här får du användbara tips och nyttig information

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter

Comenius assistenter Svenska utresande assistenter Comenius assistenter Svenska utresande assistenter 2013-08-30 Sara Lindholm Dagens program 10.15 Allmän information arbetsplan, ekonomi, rapportering 10.45 Att vara assistent om kulturmöten och att leva

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen.

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning är en inskolningsmetod som ökar möjligheten

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Landskrona BoIS 2013

Landskrona BoIS 2013 Landskrona BoIS 2013 Välkomna till Landskrona BoIS 2013! Landskrona BoIS - Mer än ett fotbollslag Landskrona BoIS arbetar med framgång sedan flera år tillbaka med ett uttalat socialt ansvarstagande och

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer