Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna"

Transkript

1 Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon (tfnsvarare) Bankgiro Org.nr Hemsida Förbundets hemsida...www.spfportal.s Förbundets telefon Stockholmsdistriktets hemsida Stockholmsdistriktets telefon Väntjänsten Fyren Vuxenskolan Medlemmars adressändring. Var god meddela sekreteraren, , om du ändrar adressen eller gör andra ändringar. Om du har portkod ber vi dig meddela den till styrelsen för brevduvornas skull. Medlemsavgiften. Avgiften måste enligt stadgarna vara betald senast under februari. Att avgiften är betald är ett villkor för att dina försäkringar ska fortsätta att gälla. Avgift 2010/2011. Medlemsavgiften är i år 200 kr. För nya medlemmar som tillkommer under september-december gäller avgiften även Medlemsavgiften för 2011 är höjd till 250 kr enligt årsmötesbeslut Glöm inte att studera vår hemsida och informationen i lokaltidningarna under rubriken föreningsnytt samt på anslagstavlor i Skutan och Kajutan, hos Favoriten i Margretelund, Willys, Solgården och Solhälla. Kansliinformation...3 Ord från styrelsen...4 Styrelse/funktionärer...5 Reseombuden berättar...7 Information från Kansliet...8 SPF:s reseklubb arrangerar...9 Studieförbundet Vuxenskolan Månadsmöten...13 Inbjudan till Panterloppet...14 Kåseri...15 Rapport från pingismästerskap...18 Tips från coachen...20 Resor & Utflykter Verksamhetsplan...27 Ett varmt tack till alla som annonserat i vårt program, skänkt vinster till våra lotterier eller på annat sätt stött vår verksamhet. Vi rekommenderar våra medlemmar att anlita dem! Essefte skor Favoriten Friskis & Svettis ICA Kvantum Nordsjö Idé & Design Taxi 020 Team Thomsson Åkersberga Begravningsbyrå Åse-Maries Fotvård Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna SPF Vikingen Höstprogram

2 Välkomna alla Vikingar till höstens möten och aktiviteter! Professor Lars Tornstam har lagt fram en rapport om äldre och ensamheten. Av rapporten framgår att äldre inte lever i oönskad ensamhet och att äldre lever i oönskad ensamhet tydligen är en sanning med modifikation. Ny forskning visar att yngre svenskar upplever sig som mer ensamma än äldre. Känslan av ensamhet bland åringar är lägre än i alla andra åldersgrupper. - Man är ofta mer sparsmakad i valet av umgänge, samtidigt som den goda ensamheten blir viktigare förklarar professor Tornstam. En studie bland SPF s medlemmar som genomfördes i våras av förbundets två sakkunniga, professorerna Gerdt Sundström och Margareta Grafström, visar även den samma sak. Forskning och studier tyder på att vi nog har det ganska bra trots orättvisa skatter och trots tuffare tider. Det är sant; det är inte bara pengarna som avgör vår livskvalitet. SPF har på sitt program ett motto som heter Hälsans hörnpelare och andra prioriterade områden. Där är det grundläggande att äldre eller om vi väljer att kalla oss seniorer ska kunna fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiva. Fyra områden är särskilt viktiga: fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Därför fortsätter även i höst våra flitiga vandrare att locka ut er i naturen på långa eller korta promenader i vår närmaste omgivning. Bra matvanor grundas vid kurserna för matlagning för herrar, som kanske inte som kvinnorna har samma vana att tänka på maten och dess innehåll. Den sociala gemenskapen hoppas vi att ni finner vid våra månatliga möten, där vi anstränger oss för att hitta intressanta föredrag och lockande musikunderhållning. Den meningsfulla sysselsättningen består av olika kurser som Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar och träffar som erbjuder både diskussionstillfällen, bridge, litteratur och dans. Vi inbjuder i höst till ett antal museibesök, kortare utflykter och ett sedvanligt besök i Anders Hansers bio. Jullunchen intar vi i år på anrika Steninge slott, men det är ett tag tills dess. Vi hoppas på att vi kan få se just Dig på våra aktiviteter i höst, oavsett om Du är nybliven eller erfaren pensionär! För att vi ska kunna erbjuda just det Du vill ha är det viktigt att vi har frivilliga som ställer upp i olika aktiviteter. Om vi är många så blir det inte så betungande för de som ställer upp. Vi ses! Styrelsen 4 SPF Vikingen Höstprogram 2010

3 Styrelse/funktionärer Ordförande Kerstin Carselind Staffan Nordvall, v ordf Karin Bäck, sekr Ella Smolle, kassör Marianne Engström Bengt Viberg Hans Lindén Två styrelseplatser f n vakanta Revisorer Len Blomgren Per Albinsson Sven Jacobsson (ersät.) Bouleansvarig Per Hagen Bridgeansvarig Owe Jansson Brottsofferombud Stig Wigstrand Friskvårdsombud Ulla Stenlund Golfansvarig Gunnar Ifvarsson Hälsoprövningsombud Bengt Lovén Ulla Stenlund Informationsansvarig Rolf Englund Bengt Viberg Kommunala pensionärsrådet Karin Bäck Hans Lindén Inga-Britt Lundh Medlemssekreterare Karin Bäck (tf) Programkommitté Karin Bäck Eira Blomberg Birgitta Berner Ulla Lindström Redaktionskommitté Kerstin Carselind Karin Bäck Reseombud Eini Petersson Sociala frågor Inga-Britt Lundh Karin Idert-Falkenström Studieombud Irma Hägerstedt Syn- och hörselombud Åke Sikström Trafiksäkerhet Sven-Börje Lundh Valberedningen Göran Envall sammankallande Jan-Erik Ljunglöf Gunnar Ivarsson Stig Wigstrand Nina Holmgren Webmaster Rolf Englund Väntjänsten Kerstin Carselind SPF Vikingen Höstprogram

4 Rapport från vårens natur & kulturpromenader En av vårens höjdpunkter var en vandring till Näsudden som är Österåkers nyaste naturreservat. Denna gång ställde Anna Seefried upp som gästledare och lämnade följande rapport: En vacker försommardag den 27 april 2010 samlades ett gäng SPF-are vid sporthallen i Åkersberga för gemensam bilåkning till Österåkers nya naturreservat Näsudden och Näs gård som förenar innerskärgård, natur och jordbruk. Vår första anhalt var ett besök på Näs gård där ägaren Ingemar Olsson mycket vänligt tog emot oss. Området kring Näs gård har gamla anor. Gravfält från både vikingatid och kristen tid visar att redan på 800-talet fanns här en bofast befolkning. De äldsta bevarade handlingarna från Näs är daterade 1298 då dåvarande ärkebiskopen köpte mark på Näs. Nu är själva gården avstyckad och kommunen vill bygga på jordbruksmarken och därmed minskas förutsättningen för ett hållbart jordbruk. Vi visades in i den enorma ladugårdsbyggnaden invigd Stockar och stöttor allt sågat för hand elegant sammanfästade lyfte väggar och det vackra gamla taket. Två stora välbevarade byggnader för djur, spannmål, hö m.m. i flera plan. Vi var imponerade. Efter detta intressanta besök parkerade vi vid Runö Kursgård och fortsatte fram till färisten. Området ägs av föreningen LOs folkhögskola Runö. Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen blir reservatets förvaltare. Sjöängsleden, som här löper vackert utmed Tuna viken var platsen för viktiga avfallsgropar. Hit fraktades hushållssopor och latrin med pråmar från Stockholm. Soporna komposterades och blev jordförbättringsmedel för Näs gård. Vi vandrade vidare. Naturreservatet ligger längst ut på en halvö belägen mellan utloppet för Åkers kanal och Täljöviken. På Kristenholmen passerade vi öppna gräsmarker. Den gula svalörten lyste. Från höjderna silade vitsippor som vattenkaskader ner mellan stammarna. Hassel, vildapel och stora tunnlar av slån kantar stigen. Den stora säljen bredde ut sina grenar. Detta 120 år gamla exemplar har en omkrets på ca 4 meter. Inte dåligt för en gammal dam. Gästholmen ligger ytterst på udden med härliga klippor att sola på under varma sommardagar. Här finns vacker ädelskog och många växter bl.a. styvmorsviol, lungört, Adam och Eva, och gullvivor. Stora bredkroniga ekar, tyder på att marken tidigare har varit mer öppen men vuxit igen efter att betet upphört eller försvagats. Gästholmen var tidigare en egen ö idealisk för försvarsanläggning för unionskungarnas knektar, som inte var omtyckta av lokalbefolkningen. En utmärkt naturlig hamn för havs gående skepp var området som nu nämns som Palme stenar. Under århundraden har markhöjning sakta förändrat utseendet från glittrande vikar till betesmark och slåtterängar, för att så småningom genom dikning bilda åkermark. Vi avslutade vår trevliga utfärd med rast på en klippa med magnifik utsikt över fjärden och Svinninge marina. Vid pennan Anna Seefried Tack för Din trevliga berättelse! En förutsättning för en aktiv studiecirkel är att alla deltagare bidrar med sina erfarenheter och sina frågor. En cirkelledare är en ledare (inte lärare) och vi tackar alla deltagarna som har bidragit till att göra promenaderna mycket uppskattade och innehållsrika. Vi börjar den 31 augusti samma tid och plats. Välkommen till höstterminen! Sigurd Nyman och Örjan Nygren Vandringsledare 6 SPF Vikingen Höstprogram 2010

5 Utflykter i när och fjärran våren 2010 Årets första resa gick till Anders Hanser, bildkonstnär med visningslokal i Stockholm. Ca 40 personer fick se en fantastisk film från det moderna Kina med sin blandning av gammalt och nytt. Filmen visas fortfarande och alla som inte sett den rekommenderas ett eget besök. Det är väl värt både pengar och besvär! Sen hade vi planerat en båtresa med Rosella. Men som bekant var det sträng kyla i februari och mycket is på havet, så det var för få som ville åka. Resan inställdes därmed. I mars hämtade en buss vid Kyrkligt centrum 45 glada vikingar för en historisk resa genom centrala Stockholm. En mycket kunnig och inspirerande chaufför, reseledare och guide i samma person berättade under resans gång om de platser vi besökte och om deras gamla och moderna historia. Vi gjorde också en insamling till en hjälporganisation, från vilken vi senare fick ett tackkort. Ett omtyckt resmål i april blev Långholmen. Ca 30 personer fick lyssna till en rolig och kunnig guide, som visade utställningen och berättade om Långholmens fängelsetid, och från gamla Spinnhusets dagar. Besöket avslutades med en kaffestund. Avslutningsvis gjorde vi i maj en femdagars bussresa med Aleni Travel från Åkersberga genom Sverige och Danmark till Berlin. Resan präglades av gott humör och många skratt. Tre olika guider hjälpte oss att titta på både Köpenhamn, Berlin, Potsdam, Wismar och Rostock. Från Rostock tog vi färjan över till Trelleborg. Samtliga guider var synnerligen pålästa och inspirerande. Dessutom hade vi tur med vädret trots att det i Wismar blåste småspik mellan kyrkorna. På hemresan genom Sverige stannade vi till på Gyllene Uttern utanför Gränna och avnjöt en superb middag. I och med detta tackar vi för oss och önskar vårt nya resombud, Eini, lycka till! Gullevi, Solveig och Lil SPF Vikingen Höstprogram

6 Information från Kansliet Medlemsregistret är ryggraden i SPF och det är viktigt att all information och data som finns där är uppdaterad. Har Du flyttat eller på annat sätt ändrat Dina data ber vi Dig snarast meddela styrel-sen, antingen per mejl, per post eller till sekreteraren Träffpunkt SPF Boulebar fortsätter på onsdagar mellan med start den 29 september. Kostnaden är 50 kronor per bana och timme. Boulespel bokas genom kansliet Adressen till banan är: Surbrunnsgatan 46, Stockholm. Café Opera välkomnar SPF:are den 14 september, 12 oktober och 23 november mellan Entrén 60 kronor inkluderar underhållning och ett glas vin. En trevlig utflykt till Stockholm för mingel och ett tillfälle att träffa nya vänner. Ny adress Distriktskansliet flyttar till nya lokaler den 11 juni. Den nya adressen är: Torsgatan 37, samma telefonnummer som tidigare. Kansliet öppnar efter semestern den 2 augusti Valår i år Det är, som ni vet valår i år! SPF och PRO, anordnar en utfrågning av politiker i ABF-huset den 31 augusti 2010 under förmiddagen. Kallelse skickas ut senare. Den 11 september sker ytterligare utfrågning av politiker på Sollidens scen av förbundsordföranden i SPF och PRO. Ytterligare information kommer senare. SPF och PRO, står gemensamt för en DN-bilaga i slutet av augusti SPF Vikingen Höstprogram 2010

7 SPF:s reseklubb arrangerar Upplev Barcelona Tillsammans med vår kunniga guide Stephanie Johannesson, som är svenska och bosatt i Barcelona tillbringar vi några härliga dagar i en av Europas mest inspirerande städer. Städer kan vara svåra att få grepp om när de är oformligt stora, som t ex London eller Madrid, men med Barcelona är det tvärtom. Staden blir genast tydlig för besökaren, vi förstår snabbt dess struktur och känner atmosfären. Upplev lugnet i den medeltida gotiska stadsdelen mellan palmer och charmiga små torg, njut av solen och ljuset vid Medelhavets strand, hänförs av alla stadens fantastiska modernistiska byggnadsverk och smaka på läckerheter i både mat och dryck samt shoppa kvalitet till humana priser. PRIS: kr Datum: 5-9 september I priset ingår: Flyg Stockholm - Barcelona t/r. Reseledare Stephanie Johannesson. Busstransfer. Utflykter enligt program. Del i dubbelrum m. frukost 4 nätter. 4 middagar med en vinprovning. Inträden och visningar enligt program. Frivilliga tillägg: Enkelrum: 1000 kr. Prova på Medelhavets kokkonst inkl. vin: 550 kr. BOKNING & INFORMATION: ReseSkaparna event & resor Istanbul - Turkiets pulserande hjärta Följ med vår mycket uppskattade reseledare Serhat Paktas till Turkiet. Serhat var tidigare bosatt i Sverige och har många meriter på sin lista, bland annat har han guidat den svenska kungafamiljen i sitt Istanbul. Två världsdelar, två hav och så småningom också två religioner väver ihop staden som idag heter Istanbul. Det spelar ingen roll att man utnämnde Ankara till huvudstad. Istanbul förblir Turkiets pulserande hjärta. Under 2010 är Istanbul en av EU:s utnämnda kulturhuvudstäder som har till syfte att lyfta upp det gemensamma kulturarvet inom EU. ERBJUDANDE SPF medlemmar: 500 KR RABATT PRIS: kr (ord pris: kr) Datum: oktober I priset ingår: Flyg Stockholm Istanbul t/r Mat och dryck ombord Transfer flygplats - hotell t/r Del i dubbelrum med frukost fyra nätter på fyrastjärnigt hotell 2 trerättersmiddagar Tre halvdagsutfärder enligt program med svensktalande guide Reseledares tjänster Besök och entréer enligt program. Tillägg Enkelrumstillägg: kr BOKNING & INFORMATION: ReseSkaparna event & resor SPF Huddinge har en resa till Norge den 30 augusti-4 september. För information och bokning: Margaretha Lundgren, tele , SPF BooRingen anordnar en resa till Gotland den 3-6 september. För information och bokning: Maj-Britt Stenfelt, telefon , SPF Vikingen Höstprogram

8 STUDIEPROGRAM Hösten 2010 Välkommen till höstens studiecirklar och arrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För information och anmälan ring SV tel , eller sv.se/osteraker De flesta cirklarna startar i september om inget annat anges. Många av cirklarna är s.k. kamratcirklar vilket innebär att ledaren inte har något arvode. Eventuella avgifter är till för att täcka lokalhyra, material eller lärarlöner. LITTERATUR 1 Vi läser i kamratcirkelform och diskuterar olika författare som vi gemensamt väljer. Onsdag , Fyren Ledare: Karin Bolin & Edith Jägenstedt 10 ggr. LITTERATUR 2 Kamratcirkel som läser och diskuterar olika författare. Varannan vecka, dag meddelas senare, kl Storängstorget 8. Nya deltagare är välkomna! Ledare: Margareta Sonnegård. 10 ggr. MATLAGNING FÖR HERRAR NYBÖRJARE Onsdag , Söraskolan Ledare: Maj-Britt Dahle. 6 ggr / 950 kr. Kostnad för råvaror tillkommer MATLAGNING FÖR HERRAR Måndag kl , Söraskolan Ledare: Maj-Britt Dahle 6 ggr / 1050 kr. Kostnad för råvaror tillkommer NATUR- & KULTURPROMENADER Vi vandrar bland våra kulturminnen och besöker olika intressanta platser. Tisdag Samling vid Sporthallens parkering. Ledare: Sigurd Nyman & Örjan Nygren 8 ggr. Start tisdag 31 augusti. SENIORDANS Motion för både kroppen och knoppen. Kom med i vårt dansgäng. Du får gärna vara nybörjare bara Du tycker om att dansa. Onsdag , Hackstastugan Ledare: Sökes och Per Albinsson 10 ggr/150 kr. Start 22 september SQUARE-DANCE Vi är ett gäng som träffas och har trevligt tillsammans. Vi dansar efter band. Lite undervisning, men mest dans. Måndag kl , Hackstastugan Per Albinsson, Ullvi Dale och Britten Berggren 10 ggr/150 kr. Start 20 september 10 SPF Vikingen Höstprogram 2010

9 Saknar du något i vårt utbud, kanske kan ditt intresse bli en cirkel. Ta kontakt med oss på Studieförbundet Vuxenskolan. SKAPARLUSTA Vi skapar och syr lampskärmar med olika material och mönster. Tisdag , Storängstorget 8 (gamla kommunalhuset) Ledare: Inger Löfgren 5 ggr/250 kr. Kostnad för material tillkommer. DATAKURSER Nybörjare För dig som vill lära dig från grunden. Vi går igenom tangentbordet, musen samt säkerhet på internet. Även e- post, Word och användning av internet är något vi tittar på. Fortsättning För dig som är lite van så fördjupar vi oss lite mer vad gäller e-post (GMail), Word och Internet. Lokal: Lärcentrum, Å-berga bibliotek Ledare: Annica Fahlstedt 5 ggr/ kr Förslag på intressanta ämnen som vi behöver ledare till för att kunna starta, ring Marie Fagerberg på SV tel Stadsvandringar Släktforskning Guidade museibesök Yoga Språk Konst Konsthistoria Läs och res- landskapserien Må bra på äldre dar DATA FÖR ALLA Öppen verksamhet för dig som kan lite men vill lära dig mer. Vi lär av varandra under ledning av Eddie Vivenius. Tisdagar kl 14-16, Lärcentrum, Åkersberga bibliotek Start i september. Ingen avgift. DIGITAL BILDHANTERING Lär dig fotografera med digitalkamera och redigera och lagra bilderna i datorn. Åkersberga bibliotek. Dag och tid meddelas senare. Ledare: Annica Fahlstedt 2 ggr/400 kr Temadag Gott humör Kom och tillbringa en eftermiddag med Lena Oetterli och bli på gott humör och lär dig knepen att behålla det och smitta andra med ditt goda humör. Glädjehöjande tilltugg och avsmakning ingår. Torsdag 7 oktober kl Fyren/100 kr Anmälan till SV tel SPF Vikingen Höstprogram

10 SENIORGYMPA Måndagar, tisdagar och torsdagar kl HÖSTSTART 30 AUGUSTI Vad är seniorgympa? Ett pass med lugnt tempo både vad gäller musik, rörelseval, balans och koordination. Ett härligt och välbesökt pass. Välkommen att prova på! Har du aldrig provat? Passa på då under vecka 35 och 36 så bjuder vi på ett provpass. Hjärtligt Välkomna! Friskis&Svettis Skeppsgränd 3, Åkersberga Tel

11 Månadsträffar hösten 2010 Vi fortsätter att träffas i Bergasalen i Folkets Hus men hoppas att vi under hösten kan flytta tillbaka till Kyrkligt centrum. Vi kommer naturligtvis att informera er när ändring sker. Håll öron och ögon öppna! Men det gäller fortfarande den sista måndagen i månaden, klockan 13 och som vanligt håller vi på i två timmar. Måndag 30 augusti. Österåkers Musikkår blåser in hösten. Orkestern firar 54 år och leddes i många år av eldsjälen Sven-Åke Almgren, som bland annat ordnade musikläger och utlandsresor för musikskoleelever och lärare. Nu leds orkestern av Birgitta Leijonhufvud och hon utlovar ett varierat musikprogram. Måndag 27 september. Trygghet och säkerhet. Vi kan inte nog understryka vikten av en trygg och säker tillvaro för seniorer. Säker Senior AB är ett nystartat företag vars syfte är att arbeta för att minska det stora antalet fallolyckor i hemmet och i samhället. Under föreläsningen får vi veta mer om situationen i dag och i framtiden, var riskerna att råka ut för ett fall finns. Efter föreläsningen finns det möjlighet att boka in sig på en personlig kostnadsfri konsultation. Måndag 25 oktober. Klipptemplen i Abu Simbel. Civilingenjören Curt Voxby berättar om och visar bilder från flyttningsarbetet av templen i Abu Simbel. Vi får även lära oss något om Egyptens historia och bakgrunden till varför templen måste flyttas. Måndag 29 november. Vikingadagen med myter och skrönor. Myter och annat i konst och litteratur är rubriken på föredraget som Bengt Ridderstråle håller för oss som en extra krydda till visningen av medlemmarnas olika egna tillverkade alster. Måndag 13 december. Luciatåg. Förutom de angivna programpunkterna räknar vi också med en stunds möjlighet att mingla och umgås över bordsgränserna. Entréavgiften är i höst oförändrat 50 kronor och i den ingår kaffe med dopp, underhållning och information från styrelsen. Biljetten är en lott som du har chans att vinna på kanske en miljon. Det är nämligen som tidigare en Penninglott. Våra egna lotterier har en strykande åtgång med många priser. Men vi behöver hjälp från medlemmarna, om du har något som kan passa som vinst så ta med den. Alla vinster är välkomna, hemifrån eller köpta! Välkomna önskar Karin och hela programkommittén SPF Vikingen Höstprogram

12 UPPROP! till alla SPF:are Ställ upp i Panterloppet på Skansen den 11 september och deltag i SPF:s stora manifestation Panterloppet, som arrangeras för 19 gången, är Sveriges enda riktiga motionslopp för oss pensionärer. I år har vi i SPF tänkt göra det extra festligt genom att vi före start samlas vid Djurgårdsbron och i en glad marsch går till starten på Sollidenplan. Klasser på 3, 5 och 10 km i valfri takt utan stress gör att nästan alla av våra medlemmar kan vara med. Förutom frisk luft och motion får du vid målet medalj, kaffe och banan. Längs banan finns också vätskekontroller. Vad som gäller är att Du anmäler dig, bestämmer vilken sträcka du vill vara med på. Betalar in startavgiften som är 180 kronor på plusgiro senast den 28 augusti. Du får din nummerlapp hemsänd. Ta den med och kom till Djurgårdsbron den gäller som inträde till Skansen. Där får du också övrig information. På Skansen pågår aktiviteter och underhållning av olika slag under dagen. Har du frågor, hör gärna av dig till mig på telefon Vi ses på Skansen den 11 september. Jan-Olof Dackebro folkhälsoansvarig Åkersberga Begravningsbyrå Storängstorget 3 A, Åkersberga Tel Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som rör begravningar, testamenten och bouppteckningar. 14 SPF Vikingen Höstprogram 2010

13 Oktober en riktig flyttmånad Det är inte lätt att flytta, det är både jobbigt och stökigt för ens privatliv. Jag har flyttat länge nu, mentalt och fysiskt, levt bland flyttkartonger i en månad. Jag har upptäckt att jag inte riktigt kommer ihåg hur man gör, vilken som är den bästa flyttmetoden. Det är inte som för 35 år sedan då jag flyttade till USA, packade några stora resväskor och så hade jag flyttat. Väl där flyttade jag ytterligare ett antal gånger med samma resväskor men hade förstås för varje gång några prylar till. Slutligen lämnade jag hela rasket och flyttade hem igen åter med samma resväskor. Allt var enklare förr Nu har jag samlat på mig en massa grejer så jag kontaktade några flyttfirmor för offerter. En av dem skrev så här: Detta är väl ett bra anbud, välkommen åter för stans bästa flytthjälp! Några dagar senare skrev firman: Fick du aldrig offerten nedan? Vi vill gärna få din uppfattning om offerten och vårt tillmötesgående. Vill du ha referenser? Ytterligare några dagar senare: Är 08-tiden en bra tid att köra igång uppdraget eller passar t ex 09 bättre? När jag fortfarande inte kunnat bestämma mig fick jag mejlet igen: Är 08-tiden en bra tid att köra igång uppdraget eller passar t ex 09 bättre? Till slut skrev firman: Vi saknar helt respons vilket är ett bra underligt beteende när du begärt och fått offert, återkom omgående! Jag återkom omgående och tackade nej. Hade hittat ett bättre alternativ. I oktober är det dags för flytt av de två bänkarna i gången mellan Skutan och Skeppet och det är tur att allt blir större och bättre. Nu är det trångt på bänkarna och ingen vidare utsikt heller. Bänkgästerna får nöja sig med att titta på jäktade kunder mellan Ica och Systemet. Det blir spännande att se hur trevlig utsikten blir i vårt Nya Centrum. I oktober flyttar förhoppningsvis även Vikingen tillbaka till Nya Kyrkligt Centrum, allt efter byggplanen. Byggnation kan alltid bli försenad, men vi får hoppas att byggledaren i himlen kan styra så allt följer tidsplanen. Man kan aldrig vara säker. Men innan dess är det dags att flytta sig ur TV-fåtöljen och göra sin röst hörd i valet. I augusti när ni läser detta bor jag högst upp med hiss - och nära Kyrkligt Centrum. Karin Bäck SPF Vikingen Höstprogram

14 Sök Poäng - Pensionärskort hos oss! Du erhåller då 5% rabatt på allt Du handlar, gäller även Järnia! 16 SPF Vikingen Höstprogram 2010

15 Kerstin Carselind tackar paret Lundh för lång och trogen tjänst. Mannekänguppvisning, chokladprovning och utflykt till Långholmen uppskattades. SPF Vikingen Höstprogram

16 SPF:s Riksmästerskap i bordtennis SPF Vikingen Österåker var även i år representerade när tävlingen 14-15/5 arrangerades av SPF i Söderhamn. Söderhamn är välkänd för sitt bordtennisspel och vann i år SM med sitt representationslag. Därför var det inte så konstigt att vår SPF-tävling var mycket bra organiserat med spelare från Hudiksvall i norr till Ystad i söder. Österåker var representerat av tre spelare. Jan-Erik Franzén i 65-årsklassen, Bertil Blomqvist i 70-årsklassen och Rune Axelsson i 80-årsklassen. Samtliga gjorde väl ifrån sig och fick framträdande placeringar. Jan-Erik blev bronsmedaljör i singel och silvermedaljör i dubbel med en spelare från Karlshamn. Bertil Blomqvist segrade i klassen 70B och vann även dubbel tillsammans med Rune i samma klass. Rune Axelsson blev bronsmedaljör i sin singelklass men kunde även ha vunnit eftersom alla slog alla så man fick gå ner på detaljräkning. På fredagskvällen serverades kamratmiddag med ett uppskattat uppträdande av Arne Rosen Qvick från Bollnäs. Vid pennan Bertil Blomqvist Åse-Maries Fotvård Medicinsk fotvård Även remisser Norrgårdsvägen 3 G, Solgården, Åkersberga Välkommen att ringa om du har frågor eller vill boka en tid! 18 SPF Vikingen Höstprogram 2010

17 Telefonnummer och hemsidor Uppgifter om Stockholmsdistriktet, kurser, info-dagar, resor m.m. finns på distriktets hemsida: Du kan också ringa tel eller mejla Uppgifter om förbundet finns på Du kan ringa tel eller mejla Andra bra att ha telefonnummer: Fyren Vuxenskolan Österåkers kommun Uppskattad bridge fortsätter i höst Ove Jansson, ordförande i Åkersberga BS som fick förfrågan om att hålla nybörjarkurs i bridge, bollade över det hela till mig. OK, sade jag, vi går ut och frågar om det finns några som anmäler sig. Kommer det personer så är det OK. Intresset var mycket större än jag och Ove hade trott. Uppropet våren 2009 fick hela 30 personer att anmäla sig. För de allra flesta var det något helt nytt att spela bridge. Det är inget lätt spel om nu någon trott det men intresset höll i sig och till fortsättningen på hösten var det knappt någon som hoppade av. Då gjorde vi på allas begäran en repetition av första säsongens nybörjarbok. Det roliga var att innan vi var halvvägs på repetitionskursen kom önskemål om fortsättning. Till våren kör vi väl Kurs 2? OK. Nya böcker och lite mera spel, vilket uppskattades. Ja, det dröjde inte länge förrän följdfrågan kom som ett brev på posten - hösten 2010, hur blir det då? Glädjande att man ville fortsätta och där är vi nu! Föranmälan sade mig att ALLA ville fortsätta! Beslutet blev att vi kör 13 tisdagar fr o m 7/9, kl till i Grynnans lokaler i Folkets Hus, granne med Fyren. Vi har sedvanligt en lite festligare avslutning den sista tisdagen, alltså i detta fall den 30/11. Tanken är nu att det blir tävlingsspel 95 procent av tiden och resterande 5 procent håller jag lättare undervisning med små tips och påminnelser om viktiga grunder. Vi startar med att försöka hinna spel men ambitionen att försöka utöka antalet spel per tävlingsdag, finns hela tiden. En normal tävlingsomgång i bridge omfattar oftast minimum 24 spel. Det är dit vi skall nå till slut. Ansvariga för höstens aktiviteter blir undertecknad tillsammans med hustrun Astrid som sköter förtäringen, kaffe med hembakt, för det mesta. Ove har alltså tackat nej men har lovat att ställa upp om vi skulle få förhinder någon gång. Väl mött den 7 september! Astrid & Leif SPF Vikingen Höstprogram

18 Tips från coachen Thédans på Chicago Varje onsdag svänger det på Hornsgatan 75. Chicago bjuder på talets stilideal och lockar med en elegant lokal, swingmusik och gott kaffe. Sista onsdagen i varje månad erbjuds dans till levande swingorkester. Entré 50 kronor. Gå in på för mer information I höst startas något som man kallar för Måndagsklubben. Det är dans till levande orkester varje måndag mellan och Entré 100 kr. Båda kvällarna ingår garderoben i entrépriset. Onsdagar - Thédans , entré 60 kr - Premiär 1 september. Måndagar - Måndagsklubben , entré 100 kr - Premiär 6 september. ingår en stegräknare. Tävlingen startar den 1 september och anmälan görs senast 23 augusti. Se även Motionera Mera Motion är viktigt för alla, inte minst för den som har artros. - Brosk lever när det belastas, så man ska inte vara rädd för att röra sig, säger Bo Dettner. - Har man mycket ont kan man ta något smärtstillande innan man sätter igång. Fysisk aktivitet ger också som extra bonus smärtlindring genom att kroppens eget morfin, endorfiner, utsöndras. (Veteranen 5, 2010) SV SeniorArenan inom Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder exklusivt för dig som är 55 är och äldre föreläsningar, studier och aktiviteter som ger fördjupande kunskaper inom olika ämnen samt kurser i samarbete med universitet/högskola. För mer information kontakta: SPF på Gång Nu startar en stegtävling som är öppen för alla medlemmar i SPF. Gå med hjälp av stegräknare och karta en fiktiv sträcka från Luleå, till Sundsvall via Höga kusten. Med stegräknarens hjälp kan du räkna ihop stegen och följa den väg på den interaktiva kartan fram till målen. Som medlem i SPF kostar deltagande 195 kronor per person och då Luncha med Börje Odenteatern planerar sin höstverksamhet och erbjuder en hel del underhållning, bland annat de populära lunchföreställningarna. Den alltid lika uppskattade Luncha med Börja, det vill säga Börje Ahlstedt, är tillbaka för 13:e säsongen. Som vanligt samtalar och skojar Börje Ahlstedt med kända och intressanta gäster. Höstens speldatum: 20/9, 27/9, 11/10, 18/10, 28/10, 4/11 och 18/11. Mer information: SPF Vikingen Höstprogram 2010

19 Träffpunkt Fyren Fyren är en mötesplats för äldre och yngre pensionärer och för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Här kan du träffa andra, sitta ner för en fika och en pratstund eller delta i några av våra aktiviteter. Aktuellt aktivitetsschema för varje månad finns att hämta på Fyren. Till Fyren är alla välkomna in på en kaffe och en pratstund. Vi har dessutom olika aktiviter såsom sittgympa, Qi Gong, pyssel mm. Våra fasta aktiviteter är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. Här kan Du få information om anhörigfrågor, stödsamtal, eller delta i en anhöriggrupp. På Fyren finns också Synoch hörselkonsulenten som du kan besöka utan tidsbokning måndagar kl Vårt Café drivs av frivilliga från Österåkers Väntjänst. Väntjänsten består Golfen lockar Vikingar Tre av säsongens fem golftävlingar har i skrivande stund genomförts. Första mötet hölls på Ljusterös vackra men knepiga golfbana, andra på Kyssinge, en relativt ny bana med mycket tjusigt klubbhus och Wäsby GK som är beläget mitt bland fornlämningar med hål som bl a kallas Storsten, Fägatan och Hövdingaröset. Vi spelar poängbogey och ställningen i Order of Merit-tävlingen efter tre spelade omgångar såg ut enligt följande: av: Lions, Rotary, Röda Korset. SPF Vikingen, PRO Åkersberga, Kyrkans diakoni, Anhörigföreningen, Rädda Barnen, Föreningen folkbildning för frihet, Neurologiskt handikappades riksförbund, Reumatikerförbundet i samarbete med Österåkers kommun. Här kan du köpa kaffe/te, smörgåsar och fikabröd till reducerade priser. Vill man bara titta in för en pratstund går det lika bra. Öppettider: vardagar kl lördagar kl söndagar kl Besöksadress: Stationsgränd 1C, Åkersberga (i Folkets hus) För mer information om Fyren eller om Du själv vill arbeta som volontär kontakta kommunens frivilligsamordnare Charlotte Sabandar Christer Persson 84 poäng 2. Ella Smolle 78 poäng 3. Solveig Hero 77 poäng 4. Claes Hero 75 poäng 5. Kersti Kallin Jansson 69 poäng 6. Maud Heleander 68 poäng Sista tävlingen Klubbmästerskapet spelas på Grönlund GK den 9 september. Omkring 20 Vikingar har deltagit i tävlingarna som arrangerats av Ella Smolle och Karin Bäck. Fler golfande Vikingar är välkomna i gänget! Karin Bäck SPF Vikingen Höstprogram

20 Resor och utflykter hösten 2010 Välkommen med Din anmälan till höstens utflykter: Ring Eini Petersson september Två konstupplevelser - en resa Kulturutflykt till Edsvik Konsthall Öst och Väst, som i år firar femårsjubileum. Konsthallen ligger i den vackra parken i änden av sjön Edsviken i Sollentuna. Två separata utställningar pågår under september. Det är den betydande konstnären Roy Friberg vars bilder suger in betraktaren i en slags magisk värld. Hans bilder är tydligt fyllda av etiskt och filosofiskt innehåll. Roy Friberg säger själv: Innehållet och budskapet förvandlas på ett sätt som jag inte kan peka på, och däri ligger hela fascinationen i att göra bilder, däri ligger bildens hela kraft och laddning. Den andre konstnären är Christoffer Rådlund som under 90-talet valt att i princip leva på sina målerier och grafik utan extrainkomster från stipendier och liknande. Hans estetiska uttryck har i huvudsak dominerats av gråtoner och stämningar i moll. De senaste två åren har han rört sig mot urbana situationer, arkitektur, interiör och delar av stadsmiljöer. I anslutning till konstmuseet ligger det nya MC Collection, ett exklusivt museum med över 100 unika motorcyklar från olika epoker och hela världen. Årets tema är Harley- Davidson, ett av motorcykelvärldens mest kända varumärken. 20 utvalda motorcyklar visas inklusive ett par ovanliga Boarder Track racers från 1910-talet. Många av HD:s motorcyklar har fått smeknamn som Silent Grey Fellow 1913, Keystone Racer 1916, Peashooter Racer 1926, Knucklehead 1938, Panhead 1948 och Easy Rider Vi reser till Edsvik med kollektivtrafik. Buss 626 går från Åkersberga station klockan 10:55 till Danderyd där vi byter till buss 607 som för oss till Edsbergs skola, därefter en promenad på cirka 700 m till konstcentret. Inträde 40 kronor till konstmuseet och 75 kronor till mc-museet som samlas upp under bussresan. Det finns möjlighet till fika eller att äta en lätt lunch i konstmuseet. 20 September Modevisning i Fyren Klockan visar Boutiqe Lady Chic höstens nya trender när det gäller dräkter, klänningar, kappor och lättare plagg. Kaffe och kaka: 25 kronor Ostassiett och ett glas vin: 50 kronor 13 oktober Hansers bilder säkert kort Vi firar Anders Zorn-jubileet med att besöka Anders Hansers biograf. Det är i år 150 år sedan konstnären föddes och det firas storligen på Zornmuseet i Mora. Vi möter honom och hans liv som han själv beskrev det här i Stockholm. Max von Sydow läser Zorns självbiografiska anteckningar. Programmet innehåller även en bildvisning av fotografen Karl Lärkas dokumentation av 1920-talets människor i Siljansbygden Vi reser klockan 9.39 med Roslagsbanan och t-bana till Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan 28 på Östermalm. Programmet startar klockan Pris 150 kr inklusive ett glas vitt vin/alkoholfritt i pausen. 20 oktober Kryddad upplevelseresa med Rosella Vi tar bussen från Kyrkligt centrum klockan och reser till Norrtelje Brenneri, där vi bjuds på välkomstdrink och guidad tur i Brenneriet. Sedan går turen vidare till Kapellskär där Rosella väntar. Under resan över Ålands hav serveras en måltid som inkluderar vin, öl, läsk och kaffe i Bistro Buffet. 22 SPF Vikingen Höstprogram 2010

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9 PRO-profil Greta Wennberg. Damen ifråga kan se tillbaka på ett rikt liv, blomsterälskare, friluftsliv, många resor, stuga i Sör tjärn, villa i Trollbäcken och nu bor hon i egen lägenhet i brf. Björkbacken.

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna. till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till månadsmöte torsdag den 31 oktober klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. Program Det lokala bandet i Kungsängen HörsOmHelst

Läs mer

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA:

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: HUDDINGE Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: Inte bara för medelålders!...... 3 Styrelse, funktionärer representation...... 4-5 Månadsmöten och fredagsträffar... 6-8 Då skall det bli fest!.. 9

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Foto: Birgitta Jonsson Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen 26 februari 2014 kl 13.00 i Frälsningsarméns

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015

SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015 SPF Syd Ystad PROGRAM VÅREN 2015 1 Välkommen till SPF Syd Ystad Sveriges Pensionärsförbund seniorerna (SPF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. SPF,

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Hela Skånes sparbank Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer