Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna"

Transkript

1 Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon (tfnsvarare) Bankgiro Org.nr Hemsida Förbundets hemsida...www.spfportal.s Förbundets telefon Stockholmsdistriktets hemsida Stockholmsdistriktets telefon Väntjänsten Fyren Vuxenskolan Medlemmars adressändring. Var god meddela sekreteraren, , om du ändrar adressen eller gör andra ändringar. Om du har portkod ber vi dig meddela den till styrelsen för brevduvornas skull. Medlemsavgiften. Avgiften måste enligt stadgarna vara betald senast under februari. Att avgiften är betald är ett villkor för att dina försäkringar ska fortsätta att gälla. Avgift 2010/2011. Medlemsavgiften är i år 200 kr. För nya medlemmar som tillkommer under september-december gäller avgiften även Medlemsavgiften för 2011 är höjd till 250 kr enligt årsmötesbeslut Glöm inte att studera vår hemsida och informationen i lokaltidningarna under rubriken föreningsnytt samt på anslagstavlor i Skutan och Kajutan, hos Favoriten i Margretelund, Willys, Solgården och Solhälla. Kansliinformation...3 Ord från styrelsen...4 Styrelse/funktionärer...5 Reseombuden berättar...7 Information från Kansliet...8 SPF:s reseklubb arrangerar...9 Studieförbundet Vuxenskolan Månadsmöten...13 Inbjudan till Panterloppet...14 Kåseri...15 Rapport från pingismästerskap...18 Tips från coachen...20 Resor & Utflykter Verksamhetsplan...27 Ett varmt tack till alla som annonserat i vårt program, skänkt vinster till våra lotterier eller på annat sätt stött vår verksamhet. Vi rekommenderar våra medlemmar att anlita dem! Essefte skor Favoriten Friskis & Svettis ICA Kvantum Nordsjö Idé & Design Taxi 020 Team Thomsson Åkersberga Begravningsbyrå Åse-Maries Fotvård Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna SPF Vikingen Höstprogram

2 Välkomna alla Vikingar till höstens möten och aktiviteter! Professor Lars Tornstam har lagt fram en rapport om äldre och ensamheten. Av rapporten framgår att äldre inte lever i oönskad ensamhet och att äldre lever i oönskad ensamhet tydligen är en sanning med modifikation. Ny forskning visar att yngre svenskar upplever sig som mer ensamma än äldre. Känslan av ensamhet bland åringar är lägre än i alla andra åldersgrupper. - Man är ofta mer sparsmakad i valet av umgänge, samtidigt som den goda ensamheten blir viktigare förklarar professor Tornstam. En studie bland SPF s medlemmar som genomfördes i våras av förbundets två sakkunniga, professorerna Gerdt Sundström och Margareta Grafström, visar även den samma sak. Forskning och studier tyder på att vi nog har det ganska bra trots orättvisa skatter och trots tuffare tider. Det är sant; det är inte bara pengarna som avgör vår livskvalitet. SPF har på sitt program ett motto som heter Hälsans hörnpelare och andra prioriterade områden. Där är det grundläggande att äldre eller om vi väljer att kalla oss seniorer ska kunna fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiva. Fyra områden är särskilt viktiga: fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Därför fortsätter även i höst våra flitiga vandrare att locka ut er i naturen på långa eller korta promenader i vår närmaste omgivning. Bra matvanor grundas vid kurserna för matlagning för herrar, som kanske inte som kvinnorna har samma vana att tänka på maten och dess innehåll. Den sociala gemenskapen hoppas vi att ni finner vid våra månatliga möten, där vi anstränger oss för att hitta intressanta föredrag och lockande musikunderhållning. Den meningsfulla sysselsättningen består av olika kurser som Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar och träffar som erbjuder både diskussionstillfällen, bridge, litteratur och dans. Vi inbjuder i höst till ett antal museibesök, kortare utflykter och ett sedvanligt besök i Anders Hansers bio. Jullunchen intar vi i år på anrika Steninge slott, men det är ett tag tills dess. Vi hoppas på att vi kan få se just Dig på våra aktiviteter i höst, oavsett om Du är nybliven eller erfaren pensionär! För att vi ska kunna erbjuda just det Du vill ha är det viktigt att vi har frivilliga som ställer upp i olika aktiviteter. Om vi är många så blir det inte så betungande för de som ställer upp. Vi ses! Styrelsen 4 SPF Vikingen Höstprogram 2010

3 Styrelse/funktionärer Ordförande Kerstin Carselind Staffan Nordvall, v ordf Karin Bäck, sekr Ella Smolle, kassör Marianne Engström Bengt Viberg Hans Lindén Två styrelseplatser f n vakanta Revisorer Len Blomgren Per Albinsson Sven Jacobsson (ersät.) Bouleansvarig Per Hagen Bridgeansvarig Owe Jansson Brottsofferombud Stig Wigstrand Friskvårdsombud Ulla Stenlund Golfansvarig Gunnar Ifvarsson Hälsoprövningsombud Bengt Lovén Ulla Stenlund Informationsansvarig Rolf Englund Bengt Viberg Kommunala pensionärsrådet Karin Bäck Hans Lindén Inga-Britt Lundh Medlemssekreterare Karin Bäck (tf) Programkommitté Karin Bäck Eira Blomberg Birgitta Berner Ulla Lindström Redaktionskommitté Kerstin Carselind Karin Bäck Reseombud Eini Petersson Sociala frågor Inga-Britt Lundh Karin Idert-Falkenström Studieombud Irma Hägerstedt Syn- och hörselombud Åke Sikström Trafiksäkerhet Sven-Börje Lundh Valberedningen Göran Envall sammankallande Jan-Erik Ljunglöf Gunnar Ivarsson Stig Wigstrand Nina Holmgren Webmaster Rolf Englund Väntjänsten Kerstin Carselind SPF Vikingen Höstprogram

4 Rapport från vårens natur & kulturpromenader En av vårens höjdpunkter var en vandring till Näsudden som är Österåkers nyaste naturreservat. Denna gång ställde Anna Seefried upp som gästledare och lämnade följande rapport: En vacker försommardag den 27 april 2010 samlades ett gäng SPF-are vid sporthallen i Åkersberga för gemensam bilåkning till Österåkers nya naturreservat Näsudden och Näs gård som förenar innerskärgård, natur och jordbruk. Vår första anhalt var ett besök på Näs gård där ägaren Ingemar Olsson mycket vänligt tog emot oss. Området kring Näs gård har gamla anor. Gravfält från både vikingatid och kristen tid visar att redan på 800-talet fanns här en bofast befolkning. De äldsta bevarade handlingarna från Näs är daterade 1298 då dåvarande ärkebiskopen köpte mark på Näs. Nu är själva gården avstyckad och kommunen vill bygga på jordbruksmarken och därmed minskas förutsättningen för ett hållbart jordbruk. Vi visades in i den enorma ladugårdsbyggnaden invigd Stockar och stöttor allt sågat för hand elegant sammanfästade lyfte väggar och det vackra gamla taket. Två stora välbevarade byggnader för djur, spannmål, hö m.m. i flera plan. Vi var imponerade. Efter detta intressanta besök parkerade vi vid Runö Kursgård och fortsatte fram till färisten. Området ägs av föreningen LOs folkhögskola Runö. Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen blir reservatets förvaltare. Sjöängsleden, som här löper vackert utmed Tuna viken var platsen för viktiga avfallsgropar. Hit fraktades hushållssopor och latrin med pråmar från Stockholm. Soporna komposterades och blev jordförbättringsmedel för Näs gård. Vi vandrade vidare. Naturreservatet ligger längst ut på en halvö belägen mellan utloppet för Åkers kanal och Täljöviken. På Kristenholmen passerade vi öppna gräsmarker. Den gula svalörten lyste. Från höjderna silade vitsippor som vattenkaskader ner mellan stammarna. Hassel, vildapel och stora tunnlar av slån kantar stigen. Den stora säljen bredde ut sina grenar. Detta 120 år gamla exemplar har en omkrets på ca 4 meter. Inte dåligt för en gammal dam. Gästholmen ligger ytterst på udden med härliga klippor att sola på under varma sommardagar. Här finns vacker ädelskog och många växter bl.a. styvmorsviol, lungört, Adam och Eva, och gullvivor. Stora bredkroniga ekar, tyder på att marken tidigare har varit mer öppen men vuxit igen efter att betet upphört eller försvagats. Gästholmen var tidigare en egen ö idealisk för försvarsanläggning för unionskungarnas knektar, som inte var omtyckta av lokalbefolkningen. En utmärkt naturlig hamn för havs gående skepp var området som nu nämns som Palme stenar. Under århundraden har markhöjning sakta förändrat utseendet från glittrande vikar till betesmark och slåtterängar, för att så småningom genom dikning bilda åkermark. Vi avslutade vår trevliga utfärd med rast på en klippa med magnifik utsikt över fjärden och Svinninge marina. Vid pennan Anna Seefried Tack för Din trevliga berättelse! En förutsättning för en aktiv studiecirkel är att alla deltagare bidrar med sina erfarenheter och sina frågor. En cirkelledare är en ledare (inte lärare) och vi tackar alla deltagarna som har bidragit till att göra promenaderna mycket uppskattade och innehållsrika. Vi börjar den 31 augusti samma tid och plats. Välkommen till höstterminen! Sigurd Nyman och Örjan Nygren Vandringsledare 6 SPF Vikingen Höstprogram 2010

5 Utflykter i när och fjärran våren 2010 Årets första resa gick till Anders Hanser, bildkonstnär med visningslokal i Stockholm. Ca 40 personer fick se en fantastisk film från det moderna Kina med sin blandning av gammalt och nytt. Filmen visas fortfarande och alla som inte sett den rekommenderas ett eget besök. Det är väl värt både pengar och besvär! Sen hade vi planerat en båtresa med Rosella. Men som bekant var det sträng kyla i februari och mycket is på havet, så det var för få som ville åka. Resan inställdes därmed. I mars hämtade en buss vid Kyrkligt centrum 45 glada vikingar för en historisk resa genom centrala Stockholm. En mycket kunnig och inspirerande chaufför, reseledare och guide i samma person berättade under resans gång om de platser vi besökte och om deras gamla och moderna historia. Vi gjorde också en insamling till en hjälporganisation, från vilken vi senare fick ett tackkort. Ett omtyckt resmål i april blev Långholmen. Ca 30 personer fick lyssna till en rolig och kunnig guide, som visade utställningen och berättade om Långholmens fängelsetid, och från gamla Spinnhusets dagar. Besöket avslutades med en kaffestund. Avslutningsvis gjorde vi i maj en femdagars bussresa med Aleni Travel från Åkersberga genom Sverige och Danmark till Berlin. Resan präglades av gott humör och många skratt. Tre olika guider hjälpte oss att titta på både Köpenhamn, Berlin, Potsdam, Wismar och Rostock. Från Rostock tog vi färjan över till Trelleborg. Samtliga guider var synnerligen pålästa och inspirerande. Dessutom hade vi tur med vädret trots att det i Wismar blåste småspik mellan kyrkorna. På hemresan genom Sverige stannade vi till på Gyllene Uttern utanför Gränna och avnjöt en superb middag. I och med detta tackar vi för oss och önskar vårt nya resombud, Eini, lycka till! Gullevi, Solveig och Lil SPF Vikingen Höstprogram

6 Information från Kansliet Medlemsregistret är ryggraden i SPF och det är viktigt att all information och data som finns där är uppdaterad. Har Du flyttat eller på annat sätt ändrat Dina data ber vi Dig snarast meddela styrel-sen, antingen per mejl, per post eller till sekreteraren Träffpunkt SPF Boulebar fortsätter på onsdagar mellan med start den 29 september. Kostnaden är 50 kronor per bana och timme. Boulespel bokas genom kansliet Adressen till banan är: Surbrunnsgatan 46, Stockholm. Café Opera välkomnar SPF:are den 14 september, 12 oktober och 23 november mellan Entrén 60 kronor inkluderar underhållning och ett glas vin. En trevlig utflykt till Stockholm för mingel och ett tillfälle att träffa nya vänner. Ny adress Distriktskansliet flyttar till nya lokaler den 11 juni. Den nya adressen är: Torsgatan 37, samma telefonnummer som tidigare. Kansliet öppnar efter semestern den 2 augusti Valår i år Det är, som ni vet valår i år! SPF och PRO, anordnar en utfrågning av politiker i ABF-huset den 31 augusti 2010 under förmiddagen. Kallelse skickas ut senare. Den 11 september sker ytterligare utfrågning av politiker på Sollidens scen av förbundsordföranden i SPF och PRO. Ytterligare information kommer senare. SPF och PRO, står gemensamt för en DN-bilaga i slutet av augusti SPF Vikingen Höstprogram 2010

7 SPF:s reseklubb arrangerar Upplev Barcelona Tillsammans med vår kunniga guide Stephanie Johannesson, som är svenska och bosatt i Barcelona tillbringar vi några härliga dagar i en av Europas mest inspirerande städer. Städer kan vara svåra att få grepp om när de är oformligt stora, som t ex London eller Madrid, men med Barcelona är det tvärtom. Staden blir genast tydlig för besökaren, vi förstår snabbt dess struktur och känner atmosfären. Upplev lugnet i den medeltida gotiska stadsdelen mellan palmer och charmiga små torg, njut av solen och ljuset vid Medelhavets strand, hänförs av alla stadens fantastiska modernistiska byggnadsverk och smaka på läckerheter i både mat och dryck samt shoppa kvalitet till humana priser. PRIS: kr Datum: 5-9 september I priset ingår: Flyg Stockholm - Barcelona t/r. Reseledare Stephanie Johannesson. Busstransfer. Utflykter enligt program. Del i dubbelrum m. frukost 4 nätter. 4 middagar med en vinprovning. Inträden och visningar enligt program. Frivilliga tillägg: Enkelrum: 1000 kr. Prova på Medelhavets kokkonst inkl. vin: 550 kr. BOKNING & INFORMATION: ReseSkaparna event & resor Istanbul - Turkiets pulserande hjärta Följ med vår mycket uppskattade reseledare Serhat Paktas till Turkiet. Serhat var tidigare bosatt i Sverige och har många meriter på sin lista, bland annat har han guidat den svenska kungafamiljen i sitt Istanbul. Två världsdelar, två hav och så småningom också två religioner väver ihop staden som idag heter Istanbul. Det spelar ingen roll att man utnämnde Ankara till huvudstad. Istanbul förblir Turkiets pulserande hjärta. Under 2010 är Istanbul en av EU:s utnämnda kulturhuvudstäder som har till syfte att lyfta upp det gemensamma kulturarvet inom EU. ERBJUDANDE SPF medlemmar: 500 KR RABATT PRIS: kr (ord pris: kr) Datum: oktober I priset ingår: Flyg Stockholm Istanbul t/r Mat och dryck ombord Transfer flygplats - hotell t/r Del i dubbelrum med frukost fyra nätter på fyrastjärnigt hotell 2 trerättersmiddagar Tre halvdagsutfärder enligt program med svensktalande guide Reseledares tjänster Besök och entréer enligt program. Tillägg Enkelrumstillägg: kr BOKNING & INFORMATION: ReseSkaparna event & resor SPF Huddinge har en resa till Norge den 30 augusti-4 september. För information och bokning: Margaretha Lundgren, tele , SPF BooRingen anordnar en resa till Gotland den 3-6 september. För information och bokning: Maj-Britt Stenfelt, telefon , SPF Vikingen Höstprogram

8 STUDIEPROGRAM Hösten 2010 Välkommen till höstens studiecirklar och arrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För information och anmälan ring SV tel , eller sv.se/osteraker De flesta cirklarna startar i september om inget annat anges. Många av cirklarna är s.k. kamratcirklar vilket innebär att ledaren inte har något arvode. Eventuella avgifter är till för att täcka lokalhyra, material eller lärarlöner. LITTERATUR 1 Vi läser i kamratcirkelform och diskuterar olika författare som vi gemensamt väljer. Onsdag , Fyren Ledare: Karin Bolin & Edith Jägenstedt 10 ggr. LITTERATUR 2 Kamratcirkel som läser och diskuterar olika författare. Varannan vecka, dag meddelas senare, kl Storängstorget 8. Nya deltagare är välkomna! Ledare: Margareta Sonnegård. 10 ggr. MATLAGNING FÖR HERRAR NYBÖRJARE Onsdag , Söraskolan Ledare: Maj-Britt Dahle. 6 ggr / 950 kr. Kostnad för råvaror tillkommer MATLAGNING FÖR HERRAR Måndag kl , Söraskolan Ledare: Maj-Britt Dahle 6 ggr / 1050 kr. Kostnad för råvaror tillkommer NATUR- & KULTURPROMENADER Vi vandrar bland våra kulturminnen och besöker olika intressanta platser. Tisdag Samling vid Sporthallens parkering. Ledare: Sigurd Nyman & Örjan Nygren 8 ggr. Start tisdag 31 augusti. SENIORDANS Motion för både kroppen och knoppen. Kom med i vårt dansgäng. Du får gärna vara nybörjare bara Du tycker om att dansa. Onsdag , Hackstastugan Ledare: Sökes och Per Albinsson 10 ggr/150 kr. Start 22 september SQUARE-DANCE Vi är ett gäng som träffas och har trevligt tillsammans. Vi dansar efter band. Lite undervisning, men mest dans. Måndag kl , Hackstastugan Per Albinsson, Ullvi Dale och Britten Berggren 10 ggr/150 kr. Start 20 september 10 SPF Vikingen Höstprogram 2010

9 Saknar du något i vårt utbud, kanske kan ditt intresse bli en cirkel. Ta kontakt med oss på Studieförbundet Vuxenskolan. SKAPARLUSTA Vi skapar och syr lampskärmar med olika material och mönster. Tisdag , Storängstorget 8 (gamla kommunalhuset) Ledare: Inger Löfgren 5 ggr/250 kr. Kostnad för material tillkommer. DATAKURSER Nybörjare För dig som vill lära dig från grunden. Vi går igenom tangentbordet, musen samt säkerhet på internet. Även e- post, Word och användning av internet är något vi tittar på. Fortsättning För dig som är lite van så fördjupar vi oss lite mer vad gäller e-post (GMail), Word och Internet. Lokal: Lärcentrum, Å-berga bibliotek Ledare: Annica Fahlstedt 5 ggr/ kr Förslag på intressanta ämnen som vi behöver ledare till för att kunna starta, ring Marie Fagerberg på SV tel Stadsvandringar Släktforskning Guidade museibesök Yoga Språk Konst Konsthistoria Läs och res- landskapserien Må bra på äldre dar DATA FÖR ALLA Öppen verksamhet för dig som kan lite men vill lära dig mer. Vi lär av varandra under ledning av Eddie Vivenius. Tisdagar kl 14-16, Lärcentrum, Åkersberga bibliotek Start i september. Ingen avgift. DIGITAL BILDHANTERING Lär dig fotografera med digitalkamera och redigera och lagra bilderna i datorn. Åkersberga bibliotek. Dag och tid meddelas senare. Ledare: Annica Fahlstedt 2 ggr/400 kr Temadag Gott humör Kom och tillbringa en eftermiddag med Lena Oetterli och bli på gott humör och lär dig knepen att behålla det och smitta andra med ditt goda humör. Glädjehöjande tilltugg och avsmakning ingår. Torsdag 7 oktober kl Fyren/100 kr Anmälan till SV tel SPF Vikingen Höstprogram

10 SENIORGYMPA Måndagar, tisdagar och torsdagar kl HÖSTSTART 30 AUGUSTI Vad är seniorgympa? Ett pass med lugnt tempo både vad gäller musik, rörelseval, balans och koordination. Ett härligt och välbesökt pass. Välkommen att prova på! Har du aldrig provat? Passa på då under vecka 35 och 36 så bjuder vi på ett provpass. Hjärtligt Välkomna! Friskis&Svettis Skeppsgränd 3, Åkersberga Tel

11 Månadsträffar hösten 2010 Vi fortsätter att träffas i Bergasalen i Folkets Hus men hoppas att vi under hösten kan flytta tillbaka till Kyrkligt centrum. Vi kommer naturligtvis att informera er när ändring sker. Håll öron och ögon öppna! Men det gäller fortfarande den sista måndagen i månaden, klockan 13 och som vanligt håller vi på i två timmar. Måndag 30 augusti. Österåkers Musikkår blåser in hösten. Orkestern firar 54 år och leddes i många år av eldsjälen Sven-Åke Almgren, som bland annat ordnade musikläger och utlandsresor för musikskoleelever och lärare. Nu leds orkestern av Birgitta Leijonhufvud och hon utlovar ett varierat musikprogram. Måndag 27 september. Trygghet och säkerhet. Vi kan inte nog understryka vikten av en trygg och säker tillvaro för seniorer. Säker Senior AB är ett nystartat företag vars syfte är att arbeta för att minska det stora antalet fallolyckor i hemmet och i samhället. Under föreläsningen får vi veta mer om situationen i dag och i framtiden, var riskerna att råka ut för ett fall finns. Efter föreläsningen finns det möjlighet att boka in sig på en personlig kostnadsfri konsultation. Måndag 25 oktober. Klipptemplen i Abu Simbel. Civilingenjören Curt Voxby berättar om och visar bilder från flyttningsarbetet av templen i Abu Simbel. Vi får även lära oss något om Egyptens historia och bakgrunden till varför templen måste flyttas. Måndag 29 november. Vikingadagen med myter och skrönor. Myter och annat i konst och litteratur är rubriken på föredraget som Bengt Ridderstråle håller för oss som en extra krydda till visningen av medlemmarnas olika egna tillverkade alster. Måndag 13 december. Luciatåg. Förutom de angivna programpunkterna räknar vi också med en stunds möjlighet att mingla och umgås över bordsgränserna. Entréavgiften är i höst oförändrat 50 kronor och i den ingår kaffe med dopp, underhållning och information från styrelsen. Biljetten är en lott som du har chans att vinna på kanske en miljon. Det är nämligen som tidigare en Penninglott. Våra egna lotterier har en strykande åtgång med många priser. Men vi behöver hjälp från medlemmarna, om du har något som kan passa som vinst så ta med den. Alla vinster är välkomna, hemifrån eller köpta! Välkomna önskar Karin och hela programkommittén SPF Vikingen Höstprogram

12 UPPROP! till alla SPF:are Ställ upp i Panterloppet på Skansen den 11 september och deltag i SPF:s stora manifestation Panterloppet, som arrangeras för 19 gången, är Sveriges enda riktiga motionslopp för oss pensionärer. I år har vi i SPF tänkt göra det extra festligt genom att vi före start samlas vid Djurgårdsbron och i en glad marsch går till starten på Sollidenplan. Klasser på 3, 5 och 10 km i valfri takt utan stress gör att nästan alla av våra medlemmar kan vara med. Förutom frisk luft och motion får du vid målet medalj, kaffe och banan. Längs banan finns också vätskekontroller. Vad som gäller är att Du anmäler dig, bestämmer vilken sträcka du vill vara med på. Betalar in startavgiften som är 180 kronor på plusgiro senast den 28 augusti. Du får din nummerlapp hemsänd. Ta den med och kom till Djurgårdsbron den gäller som inträde till Skansen. Där får du också övrig information. På Skansen pågår aktiviteter och underhållning av olika slag under dagen. Har du frågor, hör gärna av dig till mig på telefon Vi ses på Skansen den 11 september. Jan-Olof Dackebro folkhälsoansvarig Åkersberga Begravningsbyrå Storängstorget 3 A, Åkersberga Tel Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som rör begravningar, testamenten och bouppteckningar. 14 SPF Vikingen Höstprogram 2010

13 Oktober en riktig flyttmånad Det är inte lätt att flytta, det är både jobbigt och stökigt för ens privatliv. Jag har flyttat länge nu, mentalt och fysiskt, levt bland flyttkartonger i en månad. Jag har upptäckt att jag inte riktigt kommer ihåg hur man gör, vilken som är den bästa flyttmetoden. Det är inte som för 35 år sedan då jag flyttade till USA, packade några stora resväskor och så hade jag flyttat. Väl där flyttade jag ytterligare ett antal gånger med samma resväskor men hade förstås för varje gång några prylar till. Slutligen lämnade jag hela rasket och flyttade hem igen åter med samma resväskor. Allt var enklare förr Nu har jag samlat på mig en massa grejer så jag kontaktade några flyttfirmor för offerter. En av dem skrev så här: Detta är väl ett bra anbud, välkommen åter för stans bästa flytthjälp! Några dagar senare skrev firman: Fick du aldrig offerten nedan? Vi vill gärna få din uppfattning om offerten och vårt tillmötesgående. Vill du ha referenser? Ytterligare några dagar senare: Är 08-tiden en bra tid att köra igång uppdraget eller passar t ex 09 bättre? När jag fortfarande inte kunnat bestämma mig fick jag mejlet igen: Är 08-tiden en bra tid att köra igång uppdraget eller passar t ex 09 bättre? Till slut skrev firman: Vi saknar helt respons vilket är ett bra underligt beteende när du begärt och fått offert, återkom omgående! Jag återkom omgående och tackade nej. Hade hittat ett bättre alternativ. I oktober är det dags för flytt av de två bänkarna i gången mellan Skutan och Skeppet och det är tur att allt blir större och bättre. Nu är det trångt på bänkarna och ingen vidare utsikt heller. Bänkgästerna får nöja sig med att titta på jäktade kunder mellan Ica och Systemet. Det blir spännande att se hur trevlig utsikten blir i vårt Nya Centrum. I oktober flyttar förhoppningsvis även Vikingen tillbaka till Nya Kyrkligt Centrum, allt efter byggplanen. Byggnation kan alltid bli försenad, men vi får hoppas att byggledaren i himlen kan styra så allt följer tidsplanen. Man kan aldrig vara säker. Men innan dess är det dags att flytta sig ur TV-fåtöljen och göra sin röst hörd i valet. I augusti när ni läser detta bor jag högst upp med hiss - och nära Kyrkligt Centrum. Karin Bäck SPF Vikingen Höstprogram

14 Sök Poäng - Pensionärskort hos oss! Du erhåller då 5% rabatt på allt Du handlar, gäller även Järnia! 16 SPF Vikingen Höstprogram 2010

15 Kerstin Carselind tackar paret Lundh för lång och trogen tjänst. Mannekänguppvisning, chokladprovning och utflykt till Långholmen uppskattades. SPF Vikingen Höstprogram

16 SPF:s Riksmästerskap i bordtennis SPF Vikingen Österåker var även i år representerade när tävlingen 14-15/5 arrangerades av SPF i Söderhamn. Söderhamn är välkänd för sitt bordtennisspel och vann i år SM med sitt representationslag. Därför var det inte så konstigt att vår SPF-tävling var mycket bra organiserat med spelare från Hudiksvall i norr till Ystad i söder. Österåker var representerat av tre spelare. Jan-Erik Franzén i 65-årsklassen, Bertil Blomqvist i 70-årsklassen och Rune Axelsson i 80-årsklassen. Samtliga gjorde väl ifrån sig och fick framträdande placeringar. Jan-Erik blev bronsmedaljör i singel och silvermedaljör i dubbel med en spelare från Karlshamn. Bertil Blomqvist segrade i klassen 70B och vann även dubbel tillsammans med Rune i samma klass. Rune Axelsson blev bronsmedaljör i sin singelklass men kunde även ha vunnit eftersom alla slog alla så man fick gå ner på detaljräkning. På fredagskvällen serverades kamratmiddag med ett uppskattat uppträdande av Arne Rosen Qvick från Bollnäs. Vid pennan Bertil Blomqvist Åse-Maries Fotvård Medicinsk fotvård Även remisser Norrgårdsvägen 3 G, Solgården, Åkersberga Välkommen att ringa om du har frågor eller vill boka en tid! 18 SPF Vikingen Höstprogram 2010

17 Telefonnummer och hemsidor Uppgifter om Stockholmsdistriktet, kurser, info-dagar, resor m.m. finns på distriktets hemsida: Du kan också ringa tel eller mejla Uppgifter om förbundet finns på Du kan ringa tel eller mejla Andra bra att ha telefonnummer: Fyren Vuxenskolan Österåkers kommun Uppskattad bridge fortsätter i höst Ove Jansson, ordförande i Åkersberga BS som fick förfrågan om att hålla nybörjarkurs i bridge, bollade över det hela till mig. OK, sade jag, vi går ut och frågar om det finns några som anmäler sig. Kommer det personer så är det OK. Intresset var mycket större än jag och Ove hade trott. Uppropet våren 2009 fick hela 30 personer att anmäla sig. För de allra flesta var det något helt nytt att spela bridge. Det är inget lätt spel om nu någon trott det men intresset höll i sig och till fortsättningen på hösten var det knappt någon som hoppade av. Då gjorde vi på allas begäran en repetition av första säsongens nybörjarbok. Det roliga var att innan vi var halvvägs på repetitionskursen kom önskemål om fortsättning. Till våren kör vi väl Kurs 2? OK. Nya böcker och lite mera spel, vilket uppskattades. Ja, det dröjde inte länge förrän följdfrågan kom som ett brev på posten - hösten 2010, hur blir det då? Glädjande att man ville fortsätta och där är vi nu! Föranmälan sade mig att ALLA ville fortsätta! Beslutet blev att vi kör 13 tisdagar fr o m 7/9, kl till i Grynnans lokaler i Folkets Hus, granne med Fyren. Vi har sedvanligt en lite festligare avslutning den sista tisdagen, alltså i detta fall den 30/11. Tanken är nu att det blir tävlingsspel 95 procent av tiden och resterande 5 procent håller jag lättare undervisning med små tips och påminnelser om viktiga grunder. Vi startar med att försöka hinna spel men ambitionen att försöka utöka antalet spel per tävlingsdag, finns hela tiden. En normal tävlingsomgång i bridge omfattar oftast minimum 24 spel. Det är dit vi skall nå till slut. Ansvariga för höstens aktiviteter blir undertecknad tillsammans med hustrun Astrid som sköter förtäringen, kaffe med hembakt, för det mesta. Ove har alltså tackat nej men har lovat att ställa upp om vi skulle få förhinder någon gång. Väl mött den 7 september! Astrid & Leif SPF Vikingen Höstprogram

18 Tips från coachen Thédans på Chicago Varje onsdag svänger det på Hornsgatan 75. Chicago bjuder på talets stilideal och lockar med en elegant lokal, swingmusik och gott kaffe. Sista onsdagen i varje månad erbjuds dans till levande swingorkester. Entré 50 kronor. Gå in på för mer information I höst startas något som man kallar för Måndagsklubben. Det är dans till levande orkester varje måndag mellan och Entré 100 kr. Båda kvällarna ingår garderoben i entrépriset. Onsdagar - Thédans , entré 60 kr - Premiär 1 september. Måndagar - Måndagsklubben , entré 100 kr - Premiär 6 september. ingår en stegräknare. Tävlingen startar den 1 september och anmälan görs senast 23 augusti. Se även Motionera Mera Motion är viktigt för alla, inte minst för den som har artros. - Brosk lever när det belastas, så man ska inte vara rädd för att röra sig, säger Bo Dettner. - Har man mycket ont kan man ta något smärtstillande innan man sätter igång. Fysisk aktivitet ger också som extra bonus smärtlindring genom att kroppens eget morfin, endorfiner, utsöndras. (Veteranen 5, 2010) SV SeniorArenan inom Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder exklusivt för dig som är 55 är och äldre föreläsningar, studier och aktiviteter som ger fördjupande kunskaper inom olika ämnen samt kurser i samarbete med universitet/högskola. För mer information kontakta: SPF på Gång Nu startar en stegtävling som är öppen för alla medlemmar i SPF. Gå med hjälp av stegräknare och karta en fiktiv sträcka från Luleå, till Sundsvall via Höga kusten. Med stegräknarens hjälp kan du räkna ihop stegen och följa den väg på den interaktiva kartan fram till målen. Som medlem i SPF kostar deltagande 195 kronor per person och då Luncha med Börje Odenteatern planerar sin höstverksamhet och erbjuder en hel del underhållning, bland annat de populära lunchföreställningarna. Den alltid lika uppskattade Luncha med Börja, det vill säga Börje Ahlstedt, är tillbaka för 13:e säsongen. Som vanligt samtalar och skojar Börje Ahlstedt med kända och intressanta gäster. Höstens speldatum: 20/9, 27/9, 11/10, 18/10, 28/10, 4/11 och 18/11. Mer information: SPF Vikingen Höstprogram 2010

19 Träffpunkt Fyren Fyren är en mötesplats för äldre och yngre pensionärer och för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Här kan du träffa andra, sitta ner för en fika och en pratstund eller delta i några av våra aktiviteter. Aktuellt aktivitetsschema för varje månad finns att hämta på Fyren. Till Fyren är alla välkomna in på en kaffe och en pratstund. Vi har dessutom olika aktiviter såsom sittgympa, Qi Gong, pyssel mm. Våra fasta aktiviteter är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. Här kan Du få information om anhörigfrågor, stödsamtal, eller delta i en anhöriggrupp. På Fyren finns också Synoch hörselkonsulenten som du kan besöka utan tidsbokning måndagar kl Vårt Café drivs av frivilliga från Österåkers Väntjänst. Väntjänsten består Golfen lockar Vikingar Tre av säsongens fem golftävlingar har i skrivande stund genomförts. Första mötet hölls på Ljusterös vackra men knepiga golfbana, andra på Kyssinge, en relativt ny bana med mycket tjusigt klubbhus och Wäsby GK som är beläget mitt bland fornlämningar med hål som bl a kallas Storsten, Fägatan och Hövdingaröset. Vi spelar poängbogey och ställningen i Order of Merit-tävlingen efter tre spelade omgångar såg ut enligt följande: av: Lions, Rotary, Röda Korset. SPF Vikingen, PRO Åkersberga, Kyrkans diakoni, Anhörigföreningen, Rädda Barnen, Föreningen folkbildning för frihet, Neurologiskt handikappades riksförbund, Reumatikerförbundet i samarbete med Österåkers kommun. Här kan du köpa kaffe/te, smörgåsar och fikabröd till reducerade priser. Vill man bara titta in för en pratstund går det lika bra. Öppettider: vardagar kl lördagar kl söndagar kl Besöksadress: Stationsgränd 1C, Åkersberga (i Folkets hus) För mer information om Fyren eller om Du själv vill arbeta som volontär kontakta kommunens frivilligsamordnare Charlotte Sabandar Christer Persson 84 poäng 2. Ella Smolle 78 poäng 3. Solveig Hero 77 poäng 4. Claes Hero 75 poäng 5. Kersti Kallin Jansson 69 poäng 6. Maud Heleander 68 poäng Sista tävlingen Klubbmästerskapet spelas på Grönlund GK den 9 september. Omkring 20 Vikingar har deltagit i tävlingarna som arrangerats av Ella Smolle och Karin Bäck. Fler golfande Vikingar är välkomna i gänget! Karin Bäck SPF Vikingen Höstprogram

20 Resor och utflykter hösten 2010 Välkommen med Din anmälan till höstens utflykter: Ring Eini Petersson september Två konstupplevelser - en resa Kulturutflykt till Edsvik Konsthall Öst och Väst, som i år firar femårsjubileum. Konsthallen ligger i den vackra parken i änden av sjön Edsviken i Sollentuna. Två separata utställningar pågår under september. Det är den betydande konstnären Roy Friberg vars bilder suger in betraktaren i en slags magisk värld. Hans bilder är tydligt fyllda av etiskt och filosofiskt innehåll. Roy Friberg säger själv: Innehållet och budskapet förvandlas på ett sätt som jag inte kan peka på, och däri ligger hela fascinationen i att göra bilder, däri ligger bildens hela kraft och laddning. Den andre konstnären är Christoffer Rådlund som under 90-talet valt att i princip leva på sina målerier och grafik utan extrainkomster från stipendier och liknande. Hans estetiska uttryck har i huvudsak dominerats av gråtoner och stämningar i moll. De senaste två åren har han rört sig mot urbana situationer, arkitektur, interiör och delar av stadsmiljöer. I anslutning till konstmuseet ligger det nya MC Collection, ett exklusivt museum med över 100 unika motorcyklar från olika epoker och hela världen. Årets tema är Harley- Davidson, ett av motorcykelvärldens mest kända varumärken. 20 utvalda motorcyklar visas inklusive ett par ovanliga Boarder Track racers från 1910-talet. Många av HD:s motorcyklar har fått smeknamn som Silent Grey Fellow 1913, Keystone Racer 1916, Peashooter Racer 1926, Knucklehead 1938, Panhead 1948 och Easy Rider Vi reser till Edsvik med kollektivtrafik. Buss 626 går från Åkersberga station klockan 10:55 till Danderyd där vi byter till buss 607 som för oss till Edsbergs skola, därefter en promenad på cirka 700 m till konstcentret. Inträde 40 kronor till konstmuseet och 75 kronor till mc-museet som samlas upp under bussresan. Det finns möjlighet till fika eller att äta en lätt lunch i konstmuseet. 20 September Modevisning i Fyren Klockan visar Boutiqe Lady Chic höstens nya trender när det gäller dräkter, klänningar, kappor och lättare plagg. Kaffe och kaka: 25 kronor Ostassiett och ett glas vin: 50 kronor 13 oktober Hansers bilder säkert kort Vi firar Anders Zorn-jubileet med att besöka Anders Hansers biograf. Det är i år 150 år sedan konstnären föddes och det firas storligen på Zornmuseet i Mora. Vi möter honom och hans liv som han själv beskrev det här i Stockholm. Max von Sydow läser Zorns självbiografiska anteckningar. Programmet innehåller även en bildvisning av fotografen Karl Lärkas dokumentation av 1920-talets människor i Siljansbygden Vi reser klockan 9.39 med Roslagsbanan och t-bana till Anders Hansers biograf på Kommendörsgatan 28 på Östermalm. Programmet startar klockan Pris 150 kr inklusive ett glas vitt vin/alkoholfritt i pausen. 20 oktober Kryddad upplevelseresa med Rosella Vi tar bussen från Kyrkligt centrum klockan och reser till Norrtelje Brenneri, där vi bjuds på välkomstdrink och guidad tur i Brenneriet. Sedan går turen vidare till Kapellskär där Rosella väntar. Under resan över Ålands hav serveras en måltid som inkluderar vin, öl, läsk och kaffe i Bistro Buffet. 22 SPF Vikingen Höstprogram 2010

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden

Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden Fotograf: Jessica Söderström Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden Södertälje fick stadprivilegier 1378 men har funnits med mycket längre än så. Bl.a. passerade Ansgar här på väg till Birka på

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Än en gång, varmt välkomna!

Än en gång, varmt välkomna! Det är med glädje vi i SPIK hälsar er välkomna till Postmilen 2011, SPIK spinner vidare på slott och koja tråden. I fjol sprangs Postmilen till viss del i Slottskogen. I år blir det på fd kunglig jaktmark

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Inbjudan till IFSEC 2012

Inbjudan till IFSEC 2012 Inbjudan till IFSEC 2012 London, 12-16 maj 2012 Resa till IFSEC 2012 världens ledande säkerhetsmässa Securitas hälsar dig välkommen att följa med på vår gruppresa till London i mitten av maj. Huvudmålet

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration

CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015. Glädje - Gemenskap - Inspiration CrossFit Camp DUBBLA TRÄNINGSPASS STRAND RELAX GOD MAT SPANIEN - OKTOBER 2015 Vi vill skapa träningsresor som utvecklar dig på många sätt! Du skall komma hem som dig själv men starkare både fysiskt och

Läs mer

Prislista 2015. Gotlands Museum

Prislista 2015. Gotlands Museum Prislista 2015 Gotlands Museum Entréer Fornsalen Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Gotlands Konstmuseum Studerande och grupp (över 10 pers.) Besökare under 19 år Kombibiljett -

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN

PROGRAM HÖSTEN 2015 PROGRAM HÖSTEN ENSKEDEDALEN PROGRAM HÖSTEN 2015 MYCKET KUL I PÄRONGÅRDEN Nu är höstprogrammet klart. Vi hoppas att vi får många, både gamla och nya medlemmar i föreningen som vill vara med! Vi tycker att det ska vara

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Postmästerkapen i Golf 2013

Postmästerkapen i Golf 2013 Postmästerkapen i Golf 2013 På Kalmar Golfklubb finner du två 18- hålsbanor: Den Nya Banan och den Gamla Banan, som öppnade med nya greener och greenområden den 18/7 2009 Golfbanorna ligger i underbar

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer