LandetRunt. Här inns både hönshus, sovstuga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LandetRunt. Här inns både hönshus, sovstuga"

Transkript

1 KULTUR Hur skildras miljöfrågor på film och kan film göra oss mer miljö medvetna? Det är några frågor som tas upp i boken transnational ecocinema. >> 11 LÄSARNAS En människa ska aldrig behöva bli så ensam att ingen märker att den är borta förrän efter två år. Det menar skribenten Abdel-Qader Yassine. >> 12 SKRIVANDE Det är i dag inte många som vet vem Rebecka Svensson är. Under sin levnadstid skrev hon i skuggan av nationalskalden Dan Andersson och gav endast ut ett verk. Nu hänger kulturarvet från hennes verksamhet vid Silverforsen i Ronneby på en skör tråd. >> 14 Unga med funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre utbildningsnivå än andra. >> 2 3 LandetRunt Onsdag 21 augusti tisdag 27 augusti 2013 NUMMER 33 ÅrgÅng 4 Pris: 15 KrOnOr Kapellet av lera ger ny tro på omställning Marjo Marthin driver tillsammans med sin man Lärkan Hagström kurser i lerbygge på sin gård utanför omställningsbyn Järbo i Sandvikens kommun. Med tiden har lera byggnader växt fram runt gården byggda med en mängd olika tekniker från lerklining och lätverk till vedkubbsteknik. Här inns både hönshus, sovstuga och till och med ett kapell byggda av lera som tagits precis i närområdet. Paret driver en mängd olika folkbildningsinitiativ, bland annat kurser i lerbyggnadsteknik. >> 6 7 Marjo Marthin är en av eldsjälarna i omställningsbyn Järbo. Hon är också drivande i kulturföreningen Kulturand. FOTO: ANNA MARIS NYHETER Engagemang tar nya vägar Medlemsantalet i de politiska ungdomsförbunden har nästan halverats de senaste tio åren men det inns de som går mot strömmen. Andra väljer nya sätt att delta i politiken, som sociala medier. >> 4 Djurskyddsinspektörer hotas En av tio djurskyddsinspektörer har utsatts för våld i jobbet och en av tre har blivit hotad, enligt en ny undersökning. Nu förses allt ler inspektörer med direktlarm till polisen eller SOS. >> 5 LANDET RUNT Åkeriet Movebybike kan transportera upp till 300 kilo gods helt avgasfritt på sina specialcyklar. Företaget finns på fem orter i Sverige men siktar nu på att starta i Uppsala, Linköping och Norrköping. >> 8 9 FOTO: MOVEBYBIKE TIPSA LANDET RUNT: Retur: Fria Tidningar ek förening, Box 2034, Skarpnäck POSTTIDNING A

2 2 OPINION REDAKTÖR: ANNA MARIS Onsdag 21 augusti 2013 Den här veckan startar höstterminen för i runda tal 1 miljon grundskoleelever och gymnasieelever i Sverige. Men det fria skolvalet är inte fritt för alla, skriver veckans debattör Ingrid Burman. Välkommen! Dags för mätning Alla har inte samma rätt att studera I början av september mäts Landet Runt av Tidningsstatistik. Det innebär att vi återigen kommer att få presstöd. Som ni kanske minns, förlorade vi vårt presstöd i början av året, därför att Landet Runt i väntan på Uppsala Fria delades och Presstödsnämnden ansåg att vi inte var samma tidning längre. Men nu har vi chans att få presstöd för Landet Runt igen. NäR MAN MäTER TIDNINgARS utgivning räknar man hur många prenumeranter de har i snitt under en utgivningsperiod på sex, nio eller tolv månader. Eftersom vi har över prenumeranter, borde vi mäta på (och få över en halv miljon kronor extra). Men vi mäter på istället, för att det ofta tar lite tid att få in betalning för prenumerationer. Om du vill hjälpa oss att nå en högre presstödsnivå (vilket skulle kunna ske om många läser det här och agerar snabbt) kan du det genom att betala din prenumeration. Vill du hjälpa ännu mer förlänger du prenumerationen till ett år och betalar i förskott. Då minskar vi ekodiffen (ekonomiska differensen) mellan antalet prenumeranter och den betalning vi fått in och kan mätas på en högre nivå. Med mer pengar kan vi göra en ännu bättre tidning. Men vi hoppas så klart att du gillar den du får redan i dag! Trevlig läsning! ANNA MARIS Chefredaktör LandetRunt Landet runt I väntan på... är en frihetlig nyhetstidning som vill bidra till en utveckling mot ett friare, öppnare sam hälle. Vi på mediekooperativet Fria Tidningar äger våra tidningar själva. Redaktionen tar gärna emot texter, och är särskilt intresserad av andra perspektiv än de som mest dominerar i media. Kontakta oss gärna! Adress: Landet runt, Södra Förstadsgatan 18, Malmö E-post: Telefon: Webb: Twitter: twitter.com/landetrunt Chefredaktör och utgivare: Anna Maris, Kulturredaktör: Abigail Sykes, Nyhetsredaktör: Abigail Sykes, Reporter: Carolina Hansson, Prenumeration: Kundtjänsts telefontider: måndag , tisdag fredag Annons: Helen Silvander, Tryck: V-TAB Norrtälje ISSN: Tidningen trycks på miljövänligt papper. Upplagan är TS- kon trollerad. Landet runt I väntan på... ges ut av mediekooperativet Fria Tidningar ekonomisk förening. För beställt material köper Fria Tidningar all förfogande rätt, möjlighet att välja distributionsform och publicera det i företagets samtliga produkter (se Fria Tidningar förbehåller sig också rätten att skriva om alla texter till lätt svenska för publicering i Sesam och Nyhetstidningen samt dess hemsidor. Det material som publiceras i Fria Tidningars produkter inns också tillgängligt hos Infopaq. Landet runt i väntan på... lagras elektroniskt. Fria Tidningar ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Den som sänder in obeställt material till Landet runt i väntan på... medger elektronisk lagring och publicering enligt ovan. Elever med omfattande behov av särskilt stöd kan nekas plats i skolan. Ny statistik från Handikappförbunden visar också att unga med funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre utbildningsnivå än andra. Handikappförbunden har nyligen genomfört en undersökning bland medlemsförbunden för att ta reda på hur skolsituationen ser ut för deras medlemmar och målgrupper. En av frågorna i undersökningen handlade om möjligheten att studera vid vuxenutbildningarna. På grund av brister i grundskolan är det många elever med funktionsnedsättning som inte klarar målet godkänt i alla ämnen. Detta medför att tillgången till högre utbildning begränsas. Enligt skollagen inskränks möjligheterna för unga och vuxna med funktionsnedsättning att studera vid de vuxenutbildningar som inns. Hela 75 procent i enkäten svarade att deras medlemmar/målgrupper påverkas av inskränkningarna i den nya lagen och knappt 45 procent av dessa angav att problemet är stort. ENKäTSvAREN ligger i linje med statistik från Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12, som Återvinn den fosfor som släpps ut på åkrarna och slå två lugor i en smäll: övergödningen bekämpas och stödet till två totalitära stater minskar. Jordbruken använder fosfor i form av konstgödsel för att få större skördar. Men fosforn är en ändlig resurs precis som oljan. Båda kommer inom en snar framtid vara bristvaror men till skillnad från oljan går fosfor att återvinna. Tekniken inns men visar att en mindre andel unga med funktionsnedsättning går vidare till högre studier, jämfört med övriga unga. I åldersgruppen år är det 32 procent med funktionsnedsättning som har avslutad eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra bland övriga unga är 43 procent. UNgDoMSSTyRElSENS ungdomsenkät 2012 visar att unga med funktionsnedsättning i åldern år är mindre nöjda med sin skolsituation jämfört med övriga unga. Kanske kan det i vissa fall bero på att unga med funktionsnedsättning inte alltid får gå i den skola de egentligen vill gå i och att de inte får det stöd de behöver. Enligt skollagen kan skolor i dag neka att ta emot elever med omfattande funktionsnedsättningar, om kommunen inte beviljar medel till extra stöd. Knappt 63 procent av de medlemsförbund som svarat på Handikappförbundens enkät uppger att elever bland deras medlemmar/målgrupper tvingas välja en annan skola än den de egentligen vill gå i. Av dessa anger drygt en fjärdedel att detta är ett stort problem. Många barn och unga med funktionsnedsättning får inte anses i regel för dyr för att kunna användas. EN MAJoRITET av all fosfor inns i dag i två länder, Västsahara och Kina. Västsahara är dock ockuperat av Marocko. En anledning till att Marocko vägrar släppa Västsahara fritt är att de tjänar mycket pengar på fosfor. Dessutom kontrollerar de genom fosforn en väldigt viktig ingrediens i vårt moderna jordbruk vilket ger dem makt de inte frivilligt vill ge ifrån sig. Återvinning av fosfor borde alltså vara en självklarhet. Diskrimineringen mot funktionshindrade på landets riksgymnasium. Situationen FAKTA Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka människor. heller en utbildning som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sin förmåga. Enligt den tidigare skollagen hade elever i behov av stöd rätt till särskilt stöd utan att begränsas av mål eller betyg. I den nya skollagen har denna rättig Återvinn fosfor i stället för Det är dock dyrare att återvinna fosfor än att köpa ny. Därför återvinns fosfor i dag på få platser i Sverige. Men hade de miljöproblem som är förknippade med övergödningen tagits med i beräkningarna hade förmodligen kalkylen sett annorlunda ut. TIll EXEMPEl återvinner ingen av de tre kommunerna (Eslöv, Höör och Hörby) som Skånes största vattenreservoar Ringsjön tillhör fosfor från jordbruket. EU har krävt att kommunerna som Ringsjön ligger i ska

3 Onsdag 21 augusti 2013 OPINION REDAKTÖR: ANNA MARIS 3 VECKANS KLIPP Saxat ur medieflödet och det offentliga samtalet 55% Så mycket ökade Sveriges Televisions inkomster för sponsring förra året, skriver Dagens Media. SVT ick in 38,6 miljoner kronor. Sponsringschef Stina Björk förklarar uppgången med OS i London och säger att inkomsterna nu förväntas sjunka. När staten minskar sin service utanför storstäderna får det både praktiska och etiska konsekvenser. Det underförstådda budskapet till människor runt om i Sverige är att de inte är värda att satsa på. I grunden handlar det om människosyn. Det skriver Åke Bonnier, biskop i Skara, på DN debatt. FOTO: SCANPIX ungdomar är ingenting nytt. Redan 2001 protesterade rullstolsburna ungdomar mot svårigheterna att komma in är fortfarande densamma. FOTO: FREDRIK PERSSON/SCANPIX SÅ HÄR KAN SKOLAN FÖRBÄTTRAS FÖR ELEVER MED FUNKTIONSHINDER Skollagen behöver kompletteras med rätt till specialpedagogiskt stöd, reglerat i åtgärdsprogram. Möjligheten att neka en elev som har omfattande behov av het försvagats. Nu anger lagen att särskilt stöd endast ska ges i den omfattning som behövs för att eleven ska nå betyget godkänt. Drygt 58 procent av dem som svarat på Handikappförbundens enkät uppger att detta är ett problem för förbundets att stödja totalitära regimer ta fram ett program för att åtgärda vattenkvaliteten så att den anses vara god vilket är steg två på en femgradig skala från hög till dålig. Både Östra och Västra Ringsjön bedöms i dag ha dålig vattenkvalitet med återkommande algblomning. Kommunerna har till 2014 på sig att åtgärda kvaliteten men redan nu har EU insett att det inte kommer att lyckas och gett kommunerna dispens till 2021 för Västra Ringsjön samt att kravet för Östra Ringsjön har sänkts från god till måttlig. I dagsläget ser det dock ut som särskilt stöd en plats i skolan måste bort. Kommunerna måste garantera att elever med funktionsnedsättning har lika möjlighet som andra att komplettera sin medlemmar/målgrupper. Av dessa säger knappt 38 procent att problemet är stort. HANDIKAppfÖRBuNDENS mål är en skola som ser olikheter som tillgångar, som har resurser att möta varje enskild elev att inte ens detta kommer att lyckas. Att återvinna fosfor har alltså tre fördelar. Vi kan använda denna ändliga resurs igen och vi skulle kunna minska vårt beroende av import av konstgödsel från ett ockuperat land. Dessutom skulle vi minska problemet med övergödning som under sommartid leder till algblomning vilket i slutändan riskerar vattenkvaliteten i Skånes största dricksvattenreserv. Hugo MAlM Omställning Höör grund- eller gymnasiebehörighet. Statens sanktioner mot huvudman som bryter mot regelverket behöver skärpas. och som ger alla kunskap och tilltro till sin egen förmåga. INgRID BuRMAN KÄLLA: HANDIKAPPFÖRBUNDEN Ordförande, Handikappförbunden Ringsjön i Skåne är en av de många sjöar som är viktiga för vår dricksvattenförsörjning. Den och många andra vattendrag skulle förbättras av fosforåtervinning av de par som gifte sig år 1963 har eller kan förväntas ira guldbröllop i år. Antalet har stigit under många år, men kan komma att börja sjunka om cirka fem år, enligt Statistiska centralbyrån. Motiveringen är enkel. Att bedriva krig, ockupationer, utomrättsliga avrättningar och inte minst spionage borde vara en anledning till att åtminstone ta in honom på förhör. Man kan tycka att det låter blajigt men tar man rättssystemet på allvar bör man ställa de här frågorna. Nu har vi en unik chans eftersom han kommer hit helt frivilligt. Det säger överläkare Gunnar Olofsson från Borås, som polisanmält USA:s president Barack Obama för brott mot mänskligheten pruttkuddar har Tidningen Kamratposten skickat ut till sina prenumeranter inför lanseringen av nationella pruttkuddedagen den 26 augusti. Chefredaktör Lukas Björkman uppmanar alla att haka på aktiviteten som arrangeras för första gången i år. FOTO: KAMRATPOSTEN FOTO: SCANPIX

4 4 NYHETER Onsdag 21 augusti 2013 REDAKTÖR: ABIGAIL SYKES Betesmarker och ängar minskar I år består hektar av Sveriges yta av ängs- eller betesmark. Det är en minskning med omkring en miljon hektar sedan slutet av 1800-talet. Orsaken är främst att antalet betesdjur minskat drastiskt, och ett resultat blir att artrikedomen hotas. Nu hoppas Jordbruksverket kunna uppdatera sin inventering av markerna under nästa period av landsbygdsprogrammet, Östersjön runt med cykel Fyra internationella cyklister har tagit sig kilometer runt Östersjön under tre månader för att sätta fokus på havsmiljön i de nio Östersjöländerna. I lördags gick kampanjen Race for the Baltic i mål i Köpenhamn för att sätta press på Helsingforskommissionen Helcom inför dess ministermöte den 3 oktober. Förhoppningen är att Helcom ska uppfylla de mål som satts upp både av EU och i dess egna handlingsplan för Östersjön, BSAP. Dessa är bland annat ett ansvarsfullt iske, minskad övergödning och skydd för känsliga områden. Nedåt för djurparker De lesta svenska djurparker har haft sämre besökssiffror denna sommar än förra året. Parken Zoo har minskat med hela en tredjedel, och även Borås djurpark, Kolmården, Nordens ark, Skansen och Skånes djurpark har tappat besökare. Två möjliga förklaringar kan vara värmen och larmerna om dålig djurhållning, enligt TT. Däremot har Furuvik i Gävle fått ler besökare än i fjol. Militärövning på Gotland I mitten av september väntas hundratals soldater och personer från hemvärnet, runt 40 fartyg samt 25 lygplan och helikoptrar delta i en internationell militärövning som bland annat äger rum på Gotland. USA, Norge, Finland och Litauen är några av de 15 länder som deltar, rapporterar P4 Gotland. 90-talister gör politik på nytt sätt De politiska ungdomsförbunden tappar medlemmar och unga under 30 år är den grupp som röstar i minst utsträckning. På sociala medier däremot bubblar det av politiska diskussioner och den ena kampanjen avlöser den andra. I dag är medlemmarna i de politiska ungdomsförbund som får bidrag från Ungdomsstyrelsen knappt en fjärdedel så många som för 20 år sedan. Medlemsantalet har ökat vissa år, men antalet medlemmar har aldrig kommit i närheten av vad det var under 1990-talet och dessförinnan. Det senaste året tappade samtliga politiska förbund som får bidrag från Ungdomsstyrelsen medlemmar, utom Moderaternas ungdomsförbund, Muf. Totalt tappade de sju ungdomsförbunden nästan 17 procent av sina medlemmar på ett år. Störst var minskningen hos Ung vänster som i senaste ansökningen nästan halverade antalet medlemmar mot föregående år. Ungdomsstyrelsens regeländringar kan dock ha påverkat förbundens siffror det senaste året. Tidigare krävdes det nämligen att 60 procent av medlemmarna på central nivå skulle vara mellan 7 och 25 år, i dagsläget ska 60 procent av medlemmarna även i organisationens medlemsföreningar vara mellan 6 och 25 år. ENLIGT Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, är det här en utveckling som har ägt rum i lera andra länder men som efter hand stannar upp. Att ungdomsförbunden har så mycket färre medlemmar i dag än för 20 år sedan tror han har att göra med en generell utveckling i samhället. Ungdomsförbunden hade tidigare även en social roll att fylla men nu har de fått ökad konkurrens från andra håll. Man kan ha roligt ändå och partierna blir mindre och mer nördiga. Han menar att detta kan bli problematiskt då det ökar risken Kajsa Dovstad har valt att engagera sig som socialpolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet. FOTO: LEO SELLÉN/SCANPIX Man säger att alla kan bli politiker men att driva politik är något man måste lära sig. Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap. för skråbildning, att politikernas barn är de som blir morgondagens politiker. Men att ungdomar i dag är mer intresserade av enskilda sakfrågor tror han inte stämmer. Det intresset har alltid varit starkt. Det måste vara något tillräckligt nära och konkret för att man ska bli intresserad men så har det alltid varit. Titta på 70-talet när en hel generation engagerade sig i kärnkraftsfrågan, det var ju energipolitik men det var en sakfråga som engagerade. HENRIK OSCARSSON menar att ungdomsförbunden fyller en viktig funktion i demokratin och som skola i politik. Man säger att alla kan bli politiker men att driva politik är något man måste lära sig. Erik Andersson är lektor i pedagogik vid högskolan i Skövde och Örebro universitet. Han har nyligen skrivit en avhandling om unga som diskuterar kontroversiella politiska frågor på internet. Det inns två läger inom forskningen. Ena sidan säger att intresset för politik har svalnat, med minskat antal medlemmar i ungdomsförbunden och lågt valdeltagande. Andra sidan menar att ungdomar i högsta grad är intresserade av politik men att det tar sig andra uttryck, till exempel genom diskussioner i sociala medier. EXEMPEL På diskussioner som han har följt i en nätgemenskap för unga är abort, barnaga och köttkonsumtion. Konlikten är utgångspunkten i diskussionerna och det är ett väldigt argumentativt samtal. Det inns en öppenhet för att vi ska tycka och tänka olika. Erik Andersson menar att det kan behövas ett perspektivskifte kring hur samhället ser på unga människor. Det handlar om att man erkänner dem som samhällsmedborgare och att man då erkänner den här typen av samtal som politiskt deltagande. KAJSA PERSSON MEDLEMSANTAL I UNGDOMSFÖRBUNDEN Bidragsår 92/ Centerpartiets ungdomsförbund Grön ungdom Kristdemokratiska ungdomsförbundet Liberala ungdomsförbundet Moderata ungdomsförbundet Socialdemokratiska ungdomsförbund Ung vänster Totalt KÄLLA: UNGDOMSSTYRELSEN Listan visar de ungdomsförbund till riksdagspartierna som får bidrag från Ungdomsstyrelsen. Medlemsantalet är antalet medlemmar mellan 7 och 25 år, 2013 mellan 6 och 25 år, som har blivit godkända. Medlemsantalet för bidragsåret grundar sig på de siffror förbunden har skickat in från två år tidigare.

5 Onsdag 21 augusti 2013 NYHETER 5 REDAKTÖR: ABIGAIL SYKES Många djurinspektörer har utsatts för hot eller våld i jobbet. Personen på bilden förekommer inte i texten. FOTO: DRAGO PRVULOVIC/SCANPIX OM STUDIEN Cirka en tredjedel av Sveriges djurskyddsinspektörer, 65 personer, deltog i studien. Det som gör att den kan anses som representativ är att deltagarna är spridda över hela landet. Förutom djurskyddsinspektörer deltog tjugofem procent av alla mijö-, hälso- och livsmedelsinspektörer i studien. Där svarade 38 procent att de har blivit utsatta för hot. Undersökningen visar också att denna grupp ofta blir utsatta för försök till otillbörlig påverkan (jäv). Hot och våld en del av arbetet Var tredje djurskyddsinspektörer i landet uppger sig ha blivit hotad i arbetet, och en av tio har varit utsatt för våld. Det visar en undersökning från fackförbundet Naturvetarna, som nu kräver att arbetsgivarna har en beredskapsplan mot hot och våld. Studien gjordes efter att fackförbundet Naturvetarna under en längre tid fått in uppgifter från sina medlemmar om att hot och våld är vanligt bland djurskyddsinspektörer. Sjuttio procent av de som deltagit i studien sa att de någon gång utsatts för hot under arbetstid, och tio procent att de utsatts för våld. Vanligast är det att hoten kommer på mejl eller telefon, efter att inspektionerna Jervinge. Kristofer har gjorts. Jag blev rätt chockad av resultatet, dels av att det är så pass illa ställt, men också över hur många som upplever att arbetsgivare inte jobbar aktivt med dessa frågor, även om det inns en arbetsplan för det, säger Kristofer Jervinge som har varit ansvarig för studien. INSPEKTÖRER över hela landet har deltagit i studien, och det gick inte att se någon märkbar skillnad i förekomsten av hot eller våld över landet. Kristofer Jervinge kunde inte heller utläsa att det skulle vara vanligare med hot eller våld under någon viss typ av inspektioner, utan menar att det kan förekomma hos såväl husdjursägare som lantbrukare. Att mista ett husdjur är ju ofta emotionellt, men har man ett jordbruk så går man miste om sitt levebröd, så det går inte att generalisera. NATURVETARNA KRäVER NU att länsstyrelserna, som djurskyddsinspektörerna är anställda av, tar frågan på allvar. I till exempel Halland har åtgärder redan gjorts, där ska alla inspektörer förses med radiokommunikation som är direktkopplad till polisen. Andra åtgärder skulle kunna vara att inspektörerna alltid är två när de åker på inspektioner, eller att de får mer utbildning i bemötande av djurägare. Vi kommer att arbeta för att arbetsgivarna har en beredskapsplan på plats som används aktivt, att hot och våld alltid ska anmälas av arbetsgivaren och att Arbetsmiljöverket tar fram material kring hur arbetsgivare bör agera när det gäller hot i bloggar, sociala medier och på nätet i allmänhet. Alla insatser för att inspektörerna ska känna sig trygga är viktiga. PAULA ROOTH Hon sa att hon skulle skjuta oss Möjliga hot och i vissa fall våld är något som djurskyddsinspektörer i Uppsala län får vara beredda på inför varje inspektion. Det är väl en del av det här jobbet på något vis, säger djurskyddshandläggaren Kristina Jansson. Inom kort kommer länets inspektörer att få direktkoppling till SOS. Kristina Jansson har varit med om lera obehagliga situationer under sina inspektioner. En gång rörde det sig om ett direkt hot, då en djurägare ringde upp efter en inspektion. Hon sa att hon skulle skjuta oss om vi kom tillbaka för den inbokade uppföljande inspektionen dagen därpå. Då blev man skärrad så klart. ärendet togs till domstol och kvinnan dömdes för hot mot tjänsteman. Vid ett annat tillfälle har Kristina Jansson blivit spottad i ansiktet. För att klara av arbetet trots risken för hot menar hon att det är viktigt att inte ta händelserna personligt. Jag försöker tänka att jag representerar länsstyrelsen och inte mig själv. Och så får man fundera på hur situationen blev som den blev, om jag kunde ha agerat annorlunda på något sätt. Riktlinjerna för hur inspektörerna kan hantera hotfulla situationer har blivit bättre de senaste åren, menar hon. I dag inns det nedskrivna rutiner att ta till vid hot och våld, som att inte utsätta sig för onödiga risker, se till att ha en fri väg ut, eller att slippa backa med bilen för att komma därifrån. Det inns också en möjlighet att gå och prata med en kurator för den som är med om en hotfull situation. HENRIC ERIKSSON är länsveterinär på länsstyrelsen i Uppsala och den som ansvarar för djurskyddsinspektionerna i länet. Jag känner igen bilden av att många inspektörer utsätts Henric Eriksson. för hot. Däremot har vi inte haft någon våldsam situation vad jag känner till. I dag har alla inspektörer en walkie-talkie med sig ut på inspektioner, och rapporterar in till en kollega på kontoret när de åker ut på och när de lämnar en inspektion. Uppstår en hotfull situation, eller om inspektören inte hör av sig, kan kollegan direkt larma polisen. Tanken är att utrustningen ska bytas ut till en radio med direktkoppling till SOS, men det avtalet är inte färdigt ännu. Det kommer kännas bra att få igång det systemet, polisen har ju bättre beredskap att hantera hotfulla situationer än vad vi har, säger Henric Ericsson. Att folk kan reagera med hot och våld på inspektörernas besök tror Kristina Jansson beror på att många har starka känslomässiga band till sina djur. Relationen med djur går nästan att jämställa med den man har med sina barn, och så kommer det någon och har synpunkter på hur du sköter om dem, det är väl inte så populärt. TROTS ATT ORON för att en hotfull situation ska uppstå inns där i bakhuvudet när hon åker ut på en inspektion tycker hon att arbetet som djurskyddsinspektör är meningsfullt. Det som gör att det är värt det är när jag känner att jag faktiskt kan hjälpa djur och förändra dåliga förhållanden. PAULA ROOTH

6 OMSTÄLLNING 6 Onsdag 21 augusti 2013 REDAKTÖR: ANNA MARIS PÅ GÅNG Har du något på gång? Tipsa senast fredagen veckan före utgivning. Landet Runt kommer ut varje onsdag. Vandring i Leksand Friluftsfrämjandet i Leksand arrangerar en by-, skogs och fäbovandring i Ytterboda. q TID: 22/8 KL 18. PLATS: AVFÄRD FRÅN KULTURHUSETS PARKERING I LEKSAND. FRI- VILLIG AVGIFT (FÖRSLAGSVIS 20 KRONOR). TA MED FIKA. GROVA SKOR ELLER STÖVLAR REKOMMENDERAS. INFO: FRAMJANDET.SE/LEKSAND CykeLkök i götet Laga och ixa din cykel i Cykelkökets gör-det-själv-verkstad. Cykelköket fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar. q TID: TISDAGAR OCH TORSDAGAR KL PLATS: VEGAGATAN 1, GÖTEBORG Möte i köpenhamn Omstilling nu bjuder in till torsdagskafé på temat internationell klimatpolitik och resursekonomi. Med Peter Bjerregaard. q TID: 22/8 KL PLATS: THE HUB, NÖRREBROGADE 52, KÖPENHAMN ekokalyps i hova Kulturföreningen Idévärlden arrangerar hållbarhetsfestivalen Ekokalyps. Alva Snis Sigtryggsson, Karl-Erik Eriksson, Pel Rostam och Planka.nu medverkar. Det blir också domedagsfest och tillverkning av hållbara piñatas. q TID: 23/8 KL 14 25/8 KL 12. PLATS: GAMLA BIOGRAFEN, EMIL LÖFSTRANDS VÄG 9, HOVA asci i MaLMö Aalto Camp for Societal Innovation (ASCI) bjuder in till ett fyradagarsseminarium som sammanför innovatörer, forskare, entreprenörer och studenter i syfte att skapa samhällsförändring. Årets tema är Sustainable Urban Development (hållbar urban utveckling). q TID: 26 29/8. PLATS: MEDEA, ÖSTRA VARVSGATAN 11A, MALMÖ Fika i Jönköping Höstens första Omställningsika i Jönköping handlar om förnybar energi. Föreläsare Jan Adler förespråkar och ger exempel på möjligheterna med decentralisering och småskalig energiproduktion. q TID: 27/8 KL 18. PLATS: STUDIE- FRÄMJANDET, JÖNKÖPING Vikingarnas byggteknik lösningar för framtiden En fjärdedel av alla människor i världen bor i lerhus, men sedan 1940-talet har svenskarna övergett de gamla byggnadsteknikerna för moderna material och metoder. Men i omställningsbyn Järbo lever de gamla teknikerna kvar. Här inns ett folkbildningsprojekt för att återinföra hållbara hus. I omställningsbyn Järbo i Sandvikens kommun har byborna skapat ett stort antal gemensamma initiativ, från ett digert aktivitetsprogram med allt från inre omställning med hjälp av hästar till solelsprojekt och gemensamma grisar på kommunens mark mitt i byn. EN AV DE DRIVANDE i arbetet är Marjo Marthin. Hon och hennes man Lärkan Hagström bor på en gård strax utanför byn. Genom sitt arbete med föreningen Kulturand har de sedan 1980-talet arbetat med många projekt. I Järbo där de bor sedan drygt tre år handlar det mycket om självförsörjning, pedalkraft och lerhusbygge. Att inspirera och sprida information om olika lerbyggetekniker är en stor del av vad vi jobbar med här på gården, säger Marjo Marthin, som själv står för guidade turer för besökare. Det kommer kursdeltagare WORKSHOP OCH HÖSTMÖTE och volontärer från hela världen för att lära sig de olika teknikerna och bidra till utvecklingen på den delvis självförsörjande gården. Det inns många olika tekniker för lerhusbygge och lera har varit i bruk sedan vikingatiden, förklarar Marjo Marthin och visar runt bland byggnaderna. Hitintills har ett fähus, hönshus och ett litet kapell byggts. I några trähus som redan fanns på gården har stora delar blivit lerklinade. FLER BYGGNADER lär det bli som får lera i någon form. I stort sett alla byggnader får sanningsfönster inramade hål i väggen så att besökarna kan se prov på de många olika teknikerna. Det är tekniken att läta sly som kommer från vikingatiden och är den teknik som använts i långhusen som byggdes då. Det är en metod som borde Workshop om utvändig lerputs med kalk och pigment Torsdag till fredag den augusti genomförs en workshop under ledning av Ulf Henningsson, den kanske enda heltidsarbetande lerklinaren i Sverige. Under två dagar kommer det lilla kapellet på gården att få sitt slutliga lager ytputs. Detta lager ska både få pigment och kalk, så det blir inte ett elefantgrått hus som övriga på gården, utan en ljust rosa elefanthy. Kalken kommer att ytterligare förstärka lerans tålighet mot regn. Dessutom blir det tillfälle att måla med vattenglas och tillfälle att stifta bekantskap med lera lerbyggetekniker. komma till heders i vår tid för dem som vill bygga miljövänligt, verklig lokal förädling utan transporter, säger Marjo. Vi har dock förmånen att använda fyrkantsågade reglar vilket inte vikingarna hade. För övrigt lätar vi väggarna på samma sätt som man har god grund att tro att de gjorde, berättar Marjo Marthin. EN ANNAN TEKNIK som har historisk grund också i Sverige är kubbteknik som är att mura med vedträn som man sedan putsar med lera. Det är en teknik som användes för några hundra år sedan, inte minst i Sverige och Norge. En teori om hur tekniken uppstod är att drängar som ick löfte att bygga sig ett hus men inte ick ta timmerstockar från husbondens skog men väl vedträn uppfann tekniken att mura med ved. När huset sedan är lerklinat kan det se ut som ett stenhus. Att de var byggda i denna teknik har i vissa fall upptäckts vid renovering eller rivning. Det blir inget byggavfall från byggena. Allt material kommer i stort sett från naturen, det mesta till och med från marken de bor på. De har också tillverkat en Marjo Marthin visar lerhusbyggena för en grupp från Järbo omställningskurs. Sovstugans blåa väggar ger en rofylld känsla. matris för att i samband med undervisning visa på kvalitéer med olika lerblandningar. Vi har haft en del problem med sprickor i husen, men vi har lärt oss efter hand och blivit bättre och bättre på att jobba med materialen, förklarar Marjo Marthin. Bland annat här är det som fårens ull kommer väl till pass, fortsätter hon, doppad i lervälling blir ullen som en hållbar tejp över sprickor och bidrar Lerbyggeföreningen i Sverige håller sitt höstmöte på gården 31 augusti inbjuder Lerbyggeföreningen i Sverige till höstmöte i samarbete med Föreningen Kulturand och Omställning Järbo. Eftermiddagen börjar med lunch och därefter blir det föredrag med Jan Akander, teknologie doktor från miljö-bygg på Högskolan i Gävle. Guidad visning av de olika husen och olika lerbyggetekniker som inns representerade. Grillfest och samtal under kvällen. Föranmälan till både workshop och lördagen: eller Läs mer på

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Rik på lite pengar. JAK ställer in folkbildning. Sms-räntorna som ruinerar. Små gårdar mättar flera EVA GJORDE SIG FRI FRÅN RÄNTA

Rik på lite pengar. JAK ställer in folkbildning. Sms-räntorna som ruinerar. Små gårdar mättar flera EVA GJORDE SIG FRI FRÅN RÄNTA Grus Tidning om rättvis ekonomi nr 1 2015 Guld pris: 59 kr från JAK Medlemsbank Sms-räntorna som ruinerar JAK ställer in folkbildning Små gårdar mättar flera EVA GJORDE SIG FRI FRÅN RÄNTA Rik på lite pengar

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle

MIG TILLHÖR VÄRLDEN. Kultur & samhälle Kultur & samhälle Sluta sätt unga tjejer på rättspsyk! 6 Brukarinflytande på riktigt 12 Pillerindustrin avslöjad 22 Kultur som kraft och utveckling 26 NR 1 l 8 mars 2012 l PRIS: 79 KRONOR MIG TILLHÖR VÄRLDEN

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Finns det fattigdom. Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att det finns fattiga barn här, mitt ibland oss.

Finns det fattigdom. Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att det finns fattiga barn här, mitt ibland oss. barn LEDARE INNEHÅLL Finns det fattigdom i Sverige? Det är en laddad fråga som får olika svar beroende på vem man frågar. fattigdom i fokus Det viktigaste är inte om fattigdomen ökar i Sverige utan att

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer