nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor"

Transkript

1 ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik Alfn Rkö, x: Hln Ullniu F: Dick Gillbg SVEN-ERIK ADOLFSSON v, Sömbyggn Nyänkn m kp mnk Nä jg böj på Sömbyggn fö yg fm å n mmnf jg yln nk ill fnn n l gö m ch n l gö ny. Vi. A än ch infö nymigh lå ig väl gö mn hnl ckå m få m hl gniinn. Så illmmn m yln k vi ill vk ch b fm iklinjn fö Söm byggn m mn, kuninik ch pännn bfög, u fö gå in i 2010-l. Vi b in vä m kunfku, yggh ch nyänkn miig m vi pn vå ny pfil m ny fäg ch ny lgyp. Rul blv Sömbyggn m i g kn bkiv m mnk. (ä nn j ng) Omlgbil: Cl Mn, Sömbygggn äl hygä. F Dick Gillbg Gfik fm: Sui Dkp AB Tyck: Ekil Tycki AB, 2010 (Evnull k på pi i iningn ävling bl v pkiv vinn) Di bn ch in vg ä vå puk ch n jbb vi på gö å b m möjlig. Vi kp äfö n ny vlning m vi kll Bvic, m i mm pnl m iig. Skillnn v nyänkn gv pnln hl ny ch bkn ll. D h få ök nv jälvänig g fö i bn k bli å b m vi änk. Jg glä mig å männik uvckl ch yck jg vå ny bvicgniin, m bvä ch vå kunnvig i Bbuikn, gö. Vi infö nu n kpiv hyän m upplålfm kmbin m bnfmn ygghbn i n l v vå ny hu i kv Skppn. I n kpiv hyäföningn g bn lång ö inflyn på bn än i n vnlig hyän. Bå ygghbn ch kpiv hyä ä ny fö ch fö Söm ch k bli pännn få uvckl m illmmn m kun m fly in ä. Lä m på in 6 7. Vi bli m ch m kiv på vå wbb ch n p å hy vi u ll vå bä n vägn. Dä finn nyig infmin m i bn, m vå bmån, m hu vå byggpjk uvckl ch myck nn. Nä g ä uvckl Min Si m ännu fl nyig funkin. Fö h b high på wbbn bhöv b uppkppling ch nä. Vi vi kull kmm igång m bbnbygg fö å n mn y fk käpp i hjuln fö. Käppn håll vi på u ch jg vi kn n bygg inm n nä fmi. D nlk jul ch m juln kmm umgäng m fmilj ch vänn. D finn vä i känk m m in h n fmilj ll nä vänn n mnk i juli. En lin g m ln, hj ll n illönkn m g jul kn äck fö g n nm mmännik n kön känl inmb. Tänk på vn ch h m mnkn i juln! O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

3 Ävn m jg ä välig nöj m ll å yck jg ä vikig fyll i bnkän ch lämn in n, äg Kin Bgn. Dg yck ill m i bn En föbäing h gnmfö m hjälp v hygän ynpunk i fö bnkän, fö vå å n. Och nu ä g ign. Fm ill 13 cmb kn u fyll i fmulä, ch få chn på n fi månhy. D ä ju fö vå gn kull vi fyll i n, fm hjälp Sömbyggn bli n bä hyvä, äg Kin Bgn, m b på Skmkgn 10. Sål hu Hn h lgi ig n i ffn m bnkän fmfö ig ch bä hn ch mkn, Bng-Gön, h b i Sömbyggn n Då ål i hu ch fly fö in i n lägnh på Bglin. Vi iv b, mn kän f g vi kn nähn ill nun. Hä h vi åju ch k m gå unfö kökfön, äg hn. B vic I vå fly hi ill Ö Råhubg, ch umlägnhn blv nynv. Vi h få å b! Och bvän ä ju fnik, vilkn vic mn få, yck Kin Bgn. Å bnkä kn fyll i ch lämn in ill Sömbyggn fån 8 nvmb ill 13 cmb. Dn ä inl i x mån m övkifn Svic, Sköl, Bnn, Tyggh ch ivl, Nyinfly, ch Övig. Un vj ubik finn påånn m hy gän kn inämm i, ill hög ll läg g på n kl fån 1 5. D finn ckå n l j- ch nj-fåg. Tl ä 35 fåg. A fyll i n hä ä kl på någ minu. D ä ingn blning, äg Kin Bgn, mn hn ky i in v. Nä ll v ill bnkän kmmi in gö n nly v v m fung b, ch v hy gän in ä nöj m. Uifån gnmfö föbäing ch ågä inm bö mån. Fl föbäing Hä följ någ xmpl på föbäing m gj uifån ul v fö bnkän hön 2008, å 63 pcn v hygän lg: l Fån pil i å ä ny npnön Säppn m kö äningn i gmnmm uymmn. l Vi inflyning ch uflyning h ny uin fö lägnhbikning ch bväbök infö. l Föbä väug i Sk, på Bbgvägn ch på Ekvägn. Fl väp h infö i väugn på Kpbg i Söm. l Bä umhublyning på Råhubg, m få hunl ny lmp ch ny glyk vi lkpln. All l fån vin ch vn Sömbyggn ä n föbuk v l fö if v blg ll bgvämpumpnlägg ning. Fö håll n miljö blningn köp blg n gön l m illvk m vin- ch vnkf. Dömmn v h vå gn vin kf vk ch v jälvfööjn, äg v Svn- Eik Alfn. Vj å köp blg, illmmn m Söm lkl, 17,5 miljn gön kwh l. Blgn köp ll in l på n kninvik lbön N Pl. D ligg i vå gi g fö g mink vå miljö påvkn gnm välj miljövänlig lniv, äg Svn- Eik Alfn. Av mm käl h blgn inv i bgvämknik fö uppvämning v in figh. Bgvämpump h ucciv lj pnnn, n i ljvämcnln på Råhubg vvckl Vi vill in l fil bänln fm ök gn kyn på klimföäningn. In hll h pnn m läpp u ökg i vå bmån. Däfö känn b vi h äll m ill miljö vänlig ym, fökl Svn-Eik Alfn. Fk gön l Gön l ä bnämningn på l m ä puc v fönyb ngikäll, vnkf, vinkf, bibänl ch lngi. Av 16 ninll miljö måln bö fy piiv v Gön l: n Bgän miljöpåvkn, gnm mink uläpp v växhug fån föbänning v fil bänln. n Fik luf, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln ch bpbänln. n B nulig föuning, m mink lufföning fån föbänning v fil bänln, pukin v bibänln. n G bbygg miljö, m mink nvänning v änlig u (fil bänln m un). Käll Wikipi BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 3

4 Fm ill nyå pågå gjuningn v bnpln ill kv Skppn. I mj 2011 bäkn hl bngmmn ill ju våning hög hu å på pl. Nybyggn väx fm D ny lägnhn på Rö ä n inflyningkl. Smiig pågå bn m bnpln ill kv Skppn mi i Söm. All gå nlig bäkningn, äg Lnn Eikn, byggchf vi Sömbyggn. I pil 2010 böj bygg v x phu m lv lägnh på Mynmå på Rö. Nu fäigäll inningn i lägnhn, m kkl bum, kök i vi ch pkglv i ummn. I böjn v fbui 2011 fly fö hygän in i in ny hm. Lägnhn h vå ill fy um ch kök ch bum. Smlig ä i mkpln ch h n gn vkil upl, ch inill nén finn föå. Hun ä bygg nlig pincipn fö pivhu ch ä myck nginål m xmplvi jck vägg. I lägnhn finn vnbun glvväm ch vnilinym m hög åvinningg. Aflingn ch pläning gö nu. Tägåbn få vi vän m ill vån, äg Lnn Eikn. Omfn pängning Bygg v ny kv Skppn pågå fö full. Un hön h vi n hl l pängning- ch mkbn. Fån N Bggn h mn päng ig i m n i bg. Sn lu v kb ig n hög byggkn mi i jälik hål ch g kv n ny pfil. Ef b m chkning ch pålning h gunplin ch hichk bygg. Fån min v nvmb ch fm ill åkif pågå gjuning v bnpln. Bning fö bgväm I lu v nvmb påböj bning fö bgvämnläggningn. I böjn v cmb bäkn gjuning v vägg ch pl kmm igång. Fö bjälklg, m ugö gunn ill glv, böj bygg i min v cmb. Däf pågå gjuning v bjälklg ch vägg, våning fö våning, fm ill mj Då kn mn hl bngmmn v l ju våning hög hu, äg Lnn Eikn. Två pkingpln I bn bygg vå pkingpln. Hu läng N Bggn bli, fån gån, fm våning hög. Hu läng N Klvgn bli våning ch få buiklkl m gn. Tl bli 61 lägnh i kv Skppn. T v m ä i mkpln ch ligg m gån, m gn ingång ch upl. Smlig ppuppgång få hi. Lägnhn kmm h mlln ch fy um, kök, bum ch blkng ll upl. Bummn uu m vämkin ch kuml. 22 v lägnhn bygg m ygghbn nlig äkil kv ch nm fö äk h, illgängligh ch gmnmm y. Lägnhn kmm h, vå, ll vå ch hlv um, m kök ch bum. D h ckå blkng ll upl ch gmnm väug. Tygghbn kmm upplå i fm v kpiv hyä, vilk g hygän inflyn öv i bn. Lägnhn i kv Skppn bäkn v inflyningkl i böjn v Fägn nä i u Nä byggpjk n i böjn v D ä cnl kv Fäg n på Olvägn ch N Bggn m bygg u m 21 ny lägnh. I kv finn i g 19 lägnh, Linx ch Symblg. Hu få ylig våning ch ppuppgångn uu m hi. D 21 ny lägnhn få vå ill fy um, kök, bum ch blkng. D kmm upplå i fm v k piv hyä m g hygän inflyn öv i bn. Ävn lägnh bäkn v inflyningkl i böjn v BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

5 Bkip fö mök hökväll p y k l g i Du l pnlig lkp Mi Tönblm Mi Tönblm h iig kivi böck m l ig jälv hä ä n fö m l n. Dn ik ig in b ill chf, un ill ll m ä in v hu mn nå mål, kl vå ml m m. M hjälp v gn fnh, mång xmpl ch hum vi Mi Tönblm hu vi ll kn bli bä l. m n Hög än ll himl Lui Bij f Gnnä D ä nyåfn 1999 ch x nä vänn ml fö fi in ny millnni. D kål i chmpgn ch i u öv Sckhlm m xpl i fyvki l h böj, full v möjligh. Vi få följ pnn i vg ch f. S hänl m m på Ann Linh ch Wl T Cn fll kmm på lik ä påvk m. Bkn ä n fö ln i n ilgi. D ä n vm bk m vänkp, kälk ch lin ä välhänln finn i bkgunn. BOKA STÖTEN I SÄLEN, 10-40% RABATT Sömbyggn h gläjn bju ig m hygä, ill Säln bä bck ill myck fömånlig pi: 40% b på lgi v.2, % b på lgi v.3-6, % b i ävnyb Vufjäll 10% b på khy ch kfi 10% b på piv- ch guppkikl 10% b på ll bnkivi 20% b vi hy v kipk (bn 0-15 å) h Ki Skib i Sön. k i m i n l m n Tunkön Kiin Oln Kiin Oln bu 2009 m Akung, ch nu ä uppföljn Tunkön hä. E äl päp hi kjun i in lägnh. D vk m m mnnn h gi liv v in huu ch äf kjui ig jälv. Mn ll ä in m u. Vi få följ Fik Bgmn ch hnn kllg nä ig n fll, ch ll bli m kmplic än kunn n. En bk äcklä! Välkivn ch pännn. u n g m b k Uäk mn vill bli li älk Jhnn Thyll Uäk... ä Jhnn j bk. Hn bu n 2003 m bkn I k ly jänn. Dn ny bkn hnl m N Jnn, n 17-åing m bkiv ig jälv m lll übvnlig, ingn lng, ing mif. Hn hmn i pblm nä hn bli li fö in v in bä vän pjkvän Jck, ch å finn ju Sff i mgivningn... På köp kn mn lä ig li ny nik påk! Bk in ki innn n 1/12-10 å håll u ävn 20% b på linnpk (ängklä, hnuk, vål ch hmp) m 20% b på vä v ug. Bök vå hmi ch vilk bn m p ig bä! Uppg k Sömbyggn fö håll bn. Bk på fn Ebjun gäll Sömbyggn hygä. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 5

6 S in fö bn i ny fm In v nä Sömbyggn bjö in ill n minimä m kpiv hyä ch ygghbn. Lögn 13 nvmb km cik 200 pn fö få infmin, äll fåg, ch på iningn. En l v ny kv Skppn kmm bygg m ygghbn m kpiv hyä. Såväl bnfmn m hyfmn ä ny fö Söm. Däfö ä vikig pn ch infm m v hä innbä ch hu fung, äg Svn-Eik Alfn, v Sömbyggn. Vi vill ckå väck in fö bn, m ä ygg ch bkväm m g möjligh ill gmnkp ch g inflyn. Söm v bök Målguppn fö ygghbn ä 70+, vilk innbä någn i huhåll k v min 70 å. Inbjun ill minimän gick äfö u ill mlig huhåll i Söm ä någn ä fö 1942 ll iig. Nä ön ill Bbuikn öppn klckn i på lögfömign fyll lkln på någ minu. Däf följ n i öm v bök. Mång m i g b i gn hu, mn ckå bn i lägnh, vi in v kff ig infmin m ny bnlniv. D m h båm b v vå inn, inkluiv kff ch löggi i Bbuikn, på n hlvimm. Mn fl g li lugn ch p på unn ig n pun m g vänn ch gml bkn. Välkmn nggmng På n n inn, fmfö n pkkäm, infm v Svn-Eik Alfn m hyfmn kpiv hyä ch m ygghbn. Vi välkmn å mång m möjlig v m ch uvckl ljn i bn. Fyll i n innmäln ill n kpiv hyäföningn, uppmn hn bökn. Hn fökl ckå kpiv hyä ä mllning mlln hyä ch bä. D innbä bln nn Sömbyggn f kmm äg hu ch hy u ill n föning, m i in u hy u ill in mlmm. Knn fö hygän bå v l. En mlmvgif ill föningn, n in, ch n löpn månhyn. Föningn blu m nivån på inn, m i in u påvk månhyn. I pkikn ä inn lån ill föningn ch ill Sömbyggn finniing v hu. I äll fö bl än ill bnkn gå bpingn illbk ill hygän i fm v läg månhy. Hu fung m vägingn Vi h få mång innmälning ill n kpiv hyäföningn, S Lcbnn, cpini i Bbuikn. Sx fö öppningg v fö bökn på pl, ch in höll i ig un hl minimän. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

7 V yck u f infminn u fick? Ani Sunbg: Jg vill v m m hyfmn kpiv hyä, ch känn m kull kunn v inn fö fmin. Mn lägnhn vk bli gnk må. I g b jg i um ch kök på 104 kvm på N Kykgn. Kin Oln: Infminn v b. Jg b jälv i hu i Söm ch böj fun på fly. Mn jg ä vn h min ägå ch min k, å ä n lång pc. Tygghbn känn in kull ännu, mn v b få infmin m kpiv hyä. Tygghbn h bln nn gmnm vgum, ch n väb ä mn kn äff ch n fik mn mn vä, bä v Svn-Eik Alfn fö bökn på Sömbyggn minimä. nä mn fly ch lämn föningn, un n mnlig bök. Inn ä n äk plcing, jämföb m h pngn på bnkn. Mnnn få gn illbk in in plu än i fm v läg hy, ch hn vk nöj m v. En gn, ygg nh På minimän n in ik ll blick m n bilkäm ä byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöningn fö ygghbn ch 22 lägnh n, m bå v um, vå um ll 2,5 um ch kök. Hu bli n gn nh i kv, ä b bn h illä. D hög äkhkvn innbä ckå bli pinkl ch bnvn i lägnhn, bä hn bln nn. Dnni Mgnun: Jg ch min fu b i vill i Häll, ch vi böj fun på n lägnh i n. Kncp fö kpiv hyä vk vlig ch b. Upplägg fö föningn ch knn ä ympik, ch g möjligh jälv v m ch påvk. Sn v jg in m öppn löningn i hu kmm p. L-Olf ch In Libg: D ä fin iniiiv m ygghbn, ävn m känn lång i fö. Säkil fö nmån ä b m gmnmm yn. Vi h hu på Älgö, mn ulu in n hä bnfmn. All b på häln. Dum h Skppn fnik läg m nä ill ll. Byggchf Lnn Eikn vi ch fökl plnlöning ch iningn på lägnhn. Slvig Gin-Eicn ch Th Eicn: D v inn iningn på hu, ch få infmin m v kpiv hyä ä. Fågn ä hu mn k kmm övn m ll blu i föningn, ch hu knn fö in ch hy kmm u. Plnn fö väugn ch miljöinn v b. Mn fö m h 85 kvm på Vä Klvgn känn lägnhn må. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 7

8 Ålmn m håll ig på bnn En un på glfbnn illmmn m g vänn k lli vlu m kff ch bull. J, ä höjpunkn på vckn, äg Cl Mn, 102 å, ch Sömbyggn äl hygä. Mång ä glfg fö Cl Mn. Så ckå nn vck hög i lu v pmb, nä Bpl äff hnm på Söm Glfklubb. Mn ju i g h övig fm i glfgäng ing åbu. Någ v klig ch n kull åk b. Mn vi pl väl någ hål nä vi änå ä hä, fölå Cl Mn. 102-åig Cl Mn på lmppn ä n välkän pfil, bå på glfbnn ch i Söm guliv. Sm invig i glfn väl fung vi m m ällkp nä hn pl, ch nä hn u iväg på lmppn öv bnn föök vi häng m å g gå. På ulgpln yck hn n n pg i mkn ch plc blln på n. Hn äll ig fmfö blln m lä böj knän, u öv bnn, höj klubbn ch gö n pvving. Sn klipp hn ill. Jg h li vå v blln vägn å ä b v fl m hjälp å, äg hn. All vi mö vink ch hj, n l pplå ch p B, Cll! Hn ä n välkän pfil, bå hä på glfbnn ch i Söm guliv. Fiffig fn Hn h b i mm lägnh på Subunngn 1F i 35 å. Tppn upp ill j våningn bli fö m fy våning, fån ggpln. Hä h hn n någ å illbk bå biln ch ylig n livn mp. Dn ä å b h inn i n. Jg mig fm m n övll, bå umhu ch inn i ffän, bä Cl Mn. Tiig i vå blv hn änkmn, nä huun Bigi blv hig juk ch gick b. Vi g känn ikig ung, mn in ll. I g känn jg mig gl ch på välig b humö. Jg ä fövån öv jg h kl hä å p b. Jg må ng v välig k, äg hn. Väx upp på ln Minn ä hll ing fl på. Hn fö på Tjön 1908 ch väx upp på n bngå. Hn minn ylig v hn m häpn fyåing lä ig v ff, m ål ägg. Hn pck äggn i lå m fk m bå ill Göbg. Nä ägg gick ön g hn b å hä, äg hn ln ch vi hu åk n i upn. Själv böj hn älj ymkin i Göbg på 1920-l. Mn n ubil hn ig ill möblnick ch b m på Gövkn i 23 å. Nä n välkig bö u, 1939, v hn 31 å ch kigplc vi kvlli i Sköv. D k minn ä nä ykn unfö Blking. Vi v i kll m klän på ch kbinn i hnn. Då kän nä. Sn p bä I min på 1960-l v b m fö hnm ch huun ill Sk, ä hn fick jän m vkmä på byggfög gick hn m 67-åing i pnin, mn fun fick jän i cpinn på Söm l. Då kän vi p bä b i n. Vi fick lägnhn på Subunngn ch iv fån fö un, bä Cl Mn. Sm nyblivn pninä ägn hn ig å nick på mmugn i Kbl. En bkn bjö in hnm ill n kivig på glfbnn x inill, ch på n vägn ä. Gill lä D g hn in pl glf hn n u på n ch gö änn, ll lä ck, gän Läckbg ch ä. H jg vi inn n g å må jg blu u nä g. Jg kn in i inn, äg hn. Migmn lv fån jukhukök vj fmig, mn övig måli kö hn jälv. Säning ch vä få hn hjälp m. På kvälln jg på v, gå lig ch lägg mig fö lv, lv. Sn v jg ill ni på mgnn. Bä gn i vckn ä mångn. Så läng ängn v, fån pil ill kb, mi hn lig n glfun m vännn. I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m, äg Cl Mn ch höj klubbn. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

9 I g by glfn ll fö mig. Så f n kmm igång ign å ä jg m BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 9

10 Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn Flyn gick ill ömbn Lif ch Minn Niln h fun på li m cnl läg, ch plölig blv ömlägnhn lig. En lig pmbig gick flyl fån Råhubg ill Subunngn. D ä myck b m n fly. Mn n hä gångn h vi nli n flyfim å vi lipp ung lyfn, äg Lif. D n vckn h öj i in föå, k m, g b n hl l ch p növänig. D h pck n k i öv 40 flykng, xili ch klä i 15 pläck. D ä ju in klk v mn ml på ig. Dum ä möbl ill um ch kök m kö fån lägnhn på Timmmnvägn 17, m lämn f 14 å. D ä fin nu häupp ch vi h iv jäb. Mn jg böj få li vå gå i bckn, äg Minn. Möblingnk Nu ull Niln hm n ill Subunngn 1H, ä bx upp ill j våningn. D hä gubbn h vi m fö. D ä in ålig, äg Lif ch klpp m flykln nä bä in n l v bkhylln i vgumm. Finvin k jg h hä. Dn köp jg nä jg v 18 å, bä Minn ch öppn n luck i bkhylln. Hn ig mking i flyök ch un hu k få pl m ll. Hlln ä ch fin, mn h mång ö m gö n vå möbl. Vgumm ä li min än fö, å kn bli vå få pl m mlmöbln. Mn ä änå vå ömlägnh. D känn hl fnik, äg Minn. Hvuikn ä bä. Jg vi kmm i myck häu på blkngn, illlägg Lif. Fö i kön D bä hu gick ill n ä gn nä kän m vnn hög vinn. Vj vck un p å i h vi inn på Sömbyggn hmi fö bvk lig lägnh. Säkil på Subunngn, ä h bkn. Vi yck v lugn ch fin må mi i n, äg Minn. Plölig hän. Lif minn v n 11 ugui, nä hn åg n umlägnh på Subunngn 1H v lig. D v i nmälninggn å jg fyll i n innmäln ik. Fö äkh kull gick vi ik n ill Bbuikn fö knll n h kmmi fm, bä hn. M in päng fö i u. Minn böj hpp på ll bä. Tänk m ä n ä gvllägn hn m uik öv vn, jg. Och v! Bvän på bök Enlig uinn h Sömbyggn gö bvän hmbök h ll nyinfly. Bvän Rnny Jhnn bök Lif ch Minn någn vck f flyn, nä h kmmi i ning i in ny lägnh. Vi kän hnm n iig. D v b äff ch ämm v läg, yck Minn. Bln nn fick infmin m gl ch uin fö pphu, föån, väugn, miljöhu ch m pkingmöjligh. 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

11 All h gå å nbb ch miig i n hä flyn, fån vi hi vå ny lägnh ch hl vägn hi. Myck ck v Kl i Bbuikn ch vå hl uvän bvä, äg Minn ch Lif Niln. Hn gick ckå m ch vi un i väugn, föå ch cyklumm, bä Lif. Dn läckn knn i kök v n ågä. Tillmmn m bvän h ckå kmmi fm ill n löning fö bumm. Vi k b bk ch ä in n uchkbin ch n vämkin. Mn bli li ång å vi få köp min vääll, fökl Minn. Mn fö k bumm mål m, ch i vgumm bli ny p. F hmkänln, n ä n på pl. Vi iv å b hä, ch å ä gångvån ill ll, äg Lif. Jäb få infmin m ll pkik, yck Lif ch Minn, m fick bök v bvän Rnny Jhnn någn vck f flyn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 11

12 E kliv in ill mkik I n lill ffän vän himmlk mk fån nä ch fjän. B kliv in fån Ö Klvgn. Jg buk äg ä n gibuik fö vuxn, äg Kin Snn, m äg ch iv E Klv In. Dn gmmlg öklckn pling gl vj gång kunn gå in ch u. Un killknn b ikn u ig. Bkm vj finn n hii. Mn mn pvmk bä hn vifån n kmm, hu n ä gj ch ibln n illhön nk. Dn hä fnk ä gj på gmjölk ch p pfk ill klju ch vi vin, äg hn ch äck fm n bi v En å längn (L puy fu). Dl mkupplvln Dn pnk n Mn Enb, m ckå kll Mulånn bn, illvk fö hn v n 83-åig illvk i Avil, ch vnju m föl illmmn m hnung ch vin. Sx inill ligg n fån Azn (Ilh Bnc) m ä myck mkik ch miig mil. Dn hä h blivi n fvi h min kun. Mn å ä n ckå n fölg ill vå gvé, bä Kin Snn ch hyvl v n bi glg Guyé fån Schwiz. En gång i vckn bäll hn hm v in lvnö. Uöv f imn v vällg vnk ch upik lik, hn ckå lli hm någn ny. D ä mgik ögnblick, nä jg illmmn m n kun mk på n fö fö gångn. Mn l n upplvl. Buikömmn blv ylig Nu i nvmb ä pci å n Kin Snn öppn in buik. Hn h l f lämplig lkl i ungfä å nä hn gick föbi Sömbyggn hu ch åg n chmig lill lkln lig. Min öm m n buik blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä hn. Hn lämn i yk m fökllä f 30 å, ch illmmn m mbn lämn hn ävn Ou fö åvän ill n Bhulän. Dn lill buiklkln lig ch min öm blv plölig ylig. Jg bäm mig ik, bä Kin Snn. Gnm i ffäkncp m pcilv ill högklig kvli få hn nu lv u pinn fö liv g. På hylln finn bln nn näpuc mml fån K, lik likknäckbö fån Gänn, i lövik ch kffbön fån Inin, Bilin ch Afik. På bällning gö hn ävn bick ill kl ch likkg m pn ch julklpp. Fö juln blv julkgn å ppulä gn in äck ill. D v å vän ch välig lig. Jg hä på nän ch gj julkg, äg Kin Snn ch k. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

13 fåg vän H u fåg king i bn? Skiv ill på Sömbyggn! An ä: Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Mäk kuv Fåg vän E-p: ZTV ä v Vi Expl I Sömbyggn bubu v v-knl h Vi Expl ZTV. Vi Expl vill v knln m g in pänning, ävny ch ffyll upplvl u vklighn. I pgmubu finn bln nn kumnäfilm, vilmkxpiin, vnkp ch i m fik, nbb bil ch mkin. Må jg h n hmföäking? FRÅGA: Jg ch min fmilj h ny fly in i n lägnh h. Må jg h n hm föäking? SVAR: Du kn bli nvig fö k m u ll någn v in vänn k på lägnhn, äfö nm vi ll vå hy gä ckn hmföäking. Hu flnmäl jg unfö öppin? FRÅGA: Finn någ ä gö n flnmäln un bhöv ing ill? Ibln v b kunn flnmäl ävn unfö öppi. Finn bkp fö ännu n növin? Fåg: Fö vinn blv ju n ikig vgvin m m v nö, ill gläj fö mång mn äll ckå ill m n hl l hin. D v vå ig fm åväl ill f m m bil. Hu Sömbyggn bkp u infö n hä vinn? Sv: Sm lli infö vinn h vi ll uuning ch mkin i ning. Vi h ckå köp in m l än vi buk, fm pblm i vin v l g lu. I vnlig fll h vi in å myck nö, å nökning ä gnlign gnk vnlig. Mn fö vinn fick vi lägg n hö myck bi ch png på hn mäng nö, m um föll un lång i. Vi fick ill ch m hy in npnö m fk b nön. M fnhn fån fö vinn kn mn äg vi ä m b på övkning. SVAR: Jvi, u kn lgg in m i lön på vå hmi Gå ill bn jän ch n vi ill flnmäln å få in bvä fl ik ill in lfn. D gå ckå b flnmäl vi -p: Glöm in uppg nmn,, v m ä fl ch m vi få nvän huvunyckl. Ä fö ill kvn m gäll vi innmäln? FRÅGA: Jg ä inn på hmi ch lägg in innmäln på lig lägnh fm jg vill by ill n min lägnh. Ä n m v j fö m få lägnhn? SVAR: Nj, u kn v j fm ill min n gn m ä i vum. D ä lli n m gj innmäln ch m h fl köpäng, n päng p g m mn vi gi h, m i fö hn bli bjun lägnhn. Tck n nj fä vi m nä ch å vi. Ibln få vi fågn hu någn kn h å mång päng. Vi h hygä m b välig läng h ch ll vå hygä få päng p g n n knk kivi. 13

14 Bky k u m gö hunnkung bn kä n n uppk böj vi ç mä nu h ömbyggn äkn ing illäggpl fö kbå n fö pi ppp i ig övflö ölänk fu vå i kln vi pi fö kgbök i mugghng känämn fö mn bl vi fö få öm bn hä bli ä h knk bån på biln kn gå på ln illl lägg kö i pnnn Ç illhö ln kunglig äln 7 4 g vinky vmä l yckn k h i mn 6 n n- k k ffi lm pucn k ömbyggn bn kunn änn j ufäk nuim luigku 5 10 k ä ç bli f än ing fä l hä f ig m ui k mäl 8 ä ikig hl l 2 h vi knk i llmmn m jhn blu n m vin fö ivl vck ik vill jäg j h i kgn kipng välig lö ig nö Ç Ç ç ä öpp å hö gill väl lv flli ill fög kn vågig jö v vil ju nöj på jimmy upin illfäll bå m fö fån öm ill kön lig gum m ö k mn i fn ävn ibln väx l vi pän äg mn blln ä l m h m ä på pl 12 ipln i biln ç k b 11 ykfyg hö myggn mkn ing böj vi knix finn ill kn m mn n ä mklö käf 3 1 pnnn ç lön fö i mn k blgupp fö kigik kvinn 9 hj ulm i fmå - n kubb vnk k b Skick in löningn ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm. Du kn ckå lämn in n i Bbuikn bvlå (i ggpn vi mpn böjn). Sn 31 m 2011 vill vi h in i v. Dn fö öppn ä löningn vinn n mig fö vå pn, i följn vinn vå il v. Nmn A ch p 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10

15 vig välg up m hålli fi ciy-iplm jpnk bn ing i vi gunn m liv böjn vnk k b i gi ill vinnn! w Vi gningn v ä löning på Bky i numm 1/2010 gick vinn ill följn hygä: w Mjbi Lhim, Mgän 5, vnn n mig fö vå pn. w Följn vnn vå il v: Ing Pn, Subunngn 1E Gunn Kln, N Hmngn 7A Mnik Bink, Subunngn 1B Mi-Lui Alfn, Subunngn 16C Bi-Mi Hilmn, Hign 24A Elly Oln, Fikhlvägn 24B Ain Hnn, Symngän 4 Sv Simnn, N Hmngn 7B Mg Jhnn, Mgän 5 Ann Ann, Olvägn 9A vig väl ig ögupp hl n kl gö n l i nm kyg yp v pu ing b» gläj y l ö h ä k h v m gå m by m n Ç kl vi film äk gj un f c k b k n 3 hyli ä j u j kälkmö på lägg få n n m invän nn m nin i å h ä läng äppl 9 m b u k glik kung n mn i m finn må ng i n pin i n ml illå n välig bli kä uv cpi b å ng lägg hä finn ng ligg fn km m Ç xk juig ä Ç vig på ç k un ik må ju på gän- ç ckyg n mn i å - gän h v ç g kl m vi k givn in g 1 öm vi 2 n i väln l äl kv kn mn j äff l l lä i n n lå n kn vi ligin bli v h ingn n äff ä n kffbön ily b kn u på ö m- g n n buk fölgn u m i m g å lig vn 8 m å kn k m uppk glfyg k kvinn ilm hlig känk ä ällyn i n h m n n Löning ill fö num ky. Ç ö m pnligh bä på v gnnln n g killn kln ö b g i iig mgn ä vi vi g k k kç 4 u l u k j på humö 5 n ick v m gå på öm l b g ick y Ç p gipn ukik höj i ib- bgä nuklin- k y bjä» n n vå y n gm li g l l ng y m- häll känläg häng kiv 6 h u yckkäl u k u w Vi gningn i ävlingn Bl hyn i i uföll vinn nlig följn: G Ein, Skmkgn 34, vnn n hl månhy. Lnn Oln, N Bggn 4A, vnn n hlv månhy ch Ing Hnn, N Bg gn 4A, vnn n fjäl månhy. kä n n jä g f k ln ö å m vi bu m in j u f ip bpl! H u önkpg u vill i Bpl? Ell finn någ lig u ch in gnn gö illmmn m n kn inpi v? Bä fö på Bpl! Mjl ill ll kiv ill Sömbyggn, Vä Klvgn 9 A, Söm bjun Följ m ill Snfj! Söng n 6 fbui klckn 13 lämn vi kjn i Söm fö y kn m Sn fj. Un n gång h u möjligh fåg ch iku k king Di bn m. I Snfj h vi cik n imm upphåll fö n åk hmå ign. Vi ä å i Söm klckn 19. Omb v lunchbuffé m yck ill mn. Sm hygä bl Du 170 kn p vuxn pn m 80 kn p pn (4 16 å). Sömbyggn å fö n l v bilj- ch mknn. Ebjun gäll n fö hygä bn i Sömbyggn. Vi hpp u vill följ m på n ch i å fll vill vi u bk bilj gnm ningn mjl ch uppg fö- ch fnmn, lfnnumm, fölå m u ä hygä h Sömbyggn. Du kn ckå ing ik ill Eiv Kln, lfn Bkningn må gö n n 20 jnui Blningn k ik v ig h Cl Lin n 2 fbui Vi h bgän nl pl, vän äfö in m bk. Välkmn! Dn 6 fbui gå bån ill Snfj, ch vi hpp mång v vå hygä vill föj m. w All hygä i Sömbyggn figh l umik i gningn v hl, hlv ll fjäl månhy i mbn m vj ugivning v Bpl. Mn ä b hygä m bl in hy i i vj mån m h chn vinn. BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå knk AB Sömbyggn Vä Klvgn 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bnkgi: Öppi Bbuik: Mång fg kl Tlfni Mång fg kl , Vi ku fl ll ulåning övig i: Ring Bvä i bkp Vi öning fån gnn: Ring Scui Söningju

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012 Bfä fä EN TIDNING FRÅN VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING NR 1 2012 www.vigb.u if@vigb.u Ic Nä Vig Vigb mdlpuk Ldhövdig kmm: ivigig v Gukbäk Välbvd pl: lufvä i Äf Å Vigbb: hmm på väldc 2 NR 1 2012 ORDFÖRANDEN

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv pföljn mnk kn M Rngn Myck nck l vkd Svg uvcklng fö bön vkdblg Enpnö humn ch hygn Mknduk Enpnökp Lvl Pv Bnkng Innhåll Å NR 4 2014 Rdkn Å: ug v: Ålndbnkn fll Svg Supln 19 107 81 Sckhlm Tlfn Sckhlm

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse ETT SÄTT ATT SE PÅ SAMHÄLLET SOM UTGÅR FRÅN ATT PER- SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR ÄR EXPERTER PÅ SINA BEHOV OCH SKA HA RÄTT TILL FULL DELAKTIGHET SAMT SAMMA GRAD AV FRIHET, KONTROLL OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Catharina Lagerstam Ruter Dam 27 september 2012

Catharina Lagerstam Ruter Dam 27 september 2012 Chin Lg R b Chin Lg, hön, All igh vd 5 OH, in + 8 dikion: Fäg: RGB, 8, 6, 8 Innhåll HQ h d v i i on Ny ynä och konkvn Lädo / onlig flkion G n d R Chin Lg, hön, All igh vd Känln... Chin Lg, hön, All igh

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se 16 lkui umm 20 vck 21 2011 E vck kv v imlig Ju u! 4.95% ä I SOLLEBRUNN AB SÖNDAGSÖPPET 12-15 Slupu på ll vå 2011-å mobil! Vi h c 75 hubil i lg. Fö ig om vää vic och illmögå äv f köp! Tlfo 0322-832 10 å-o

Läs mer