Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING"

Transkript

1 ÅDALS BANAN TÄVLING MAGASINET OM PROJEKT ÅDALSBANAN #2 09 FÖRETAGEN SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR Välkommen till underjorden Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen JÄRNLADYN Stina gillar utmaningar Europas modernaste signalsystem Hett för Räddningstjänsten Patrik är bergsäker

2 vi börjar planera för invigning att provåka tåg i 250 km/tim på Botniabanan var en av sommarens höjdpunkter. Det var hur häftigt som helst. Sträckan som tidigare tagit närmare en timme att åka med bil avverkades på drygt tio minuter. Det gav mig en föraning av vad som komma skall. Med den färdiga Ådals och Botniabanan kommer uppfattningarna om avstånden i området att förändras. Umeå hamnar bara en och en halv bekväm tågtimme från Kramfors! Järnvägen kommer att få ytterligare potential med ett avtal om ett byggande av en hållplats vid Västeraspby. Stationen kopplar samman Ådals och Botniabanan med Kramfors/Sollefteå flygplats. Som ni vet kommer Botniabanan att högtidligen invigas den 28 augusti nästa år med ett tåg som avgår från Kramfors resecentrum. Vi har just inlett vår planering av invigningen av Ådalsbanan som planeras att ske ett år senare. Härligt! Projektet har passerat sin kulmen och är nu på väg in i ett byggande av annan karaktär. Antalet stora grävmaskiner och borrmaskiner minskar och vi kommer in i en fas när räls ska läggas och kontaktledningar hängas upp. Jag vill ta tillfället i akt och varna för att vistas på eller i närheten av järnvägen. På den nya rälsen kommer tågen att gå nästan ljudlöst och så småningom med väldigt hög hastighet. Var vänlig respektera att man aldrig ska passera eller uppehålla sig på rälsen, det är livsfarligt! På vissa håll har vi gjort intrång som gör att det uppstår störningar i vardagen, jag tänker i första hand på Kramfors. Mycket börjar vara klart men vi kommer fortsatt att märkas av under ytterligare något år. Det är omöjligt att undvika, men tänk på att ur röran kommer något positivt. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som berörs av bygget och som haft fördragsamhet med oss och visat oss förståelse. Snart kan vi alla åka tåg på en bana med modern standard. kenneth nordstrand projektchef Ådalsbanan ÅDALSBANAN nyheter Av Marie Lundqvist Det tysktillverkade tåget har en toppfart på 180 km/tim. Elva nya persontåg har köpts in När Ådalsbanan är klar för trafikstart i augusti 2011 kommer den bland annat att trafikeras av Norrtåg som har köpt elva nya tågset för persontrafik. De nya tågen går 180 kilometer i timmen, är toppmoderna och handikappanpassade. På sikt räknar Norrtåg med att köra tolv dubbelturer dagligen mellan Sundsvall och Umeå. När den nya Ådalsbanan är klar kommer du att kunna kliva av och på tågen i Sundsvall, Timrå, härnösand, Kramfors och kanske även vid Kramfors/Sollefteå flygplats. FÄrDigT resecentrum i härnösand härnösand resecentrum är i det närmaste klart med ny gång- och cykeltunnel under järnvägen, nya spår och nya plattformar för av- och påstigning. Mindre efterarbeten kan förekomma. 2 Ådalsbanan

3 Den viktiga länken När upprustningen av Ådalsbanan är klar 2011 kan det, efter några år, bli upp emot 60 tåg dagligen som trafikerar banan. Ådalsbanan utgör då den viktiga länken mellan Botniabanan i norr och Ostkustbanan söder om Sundsvall. Tillsammans bildar banorna en sammanhängande järnväg för snabbare, säkrare och miljövänligare transporter. Så här är det tänkt att den nya hållplatsen vid Kramfors/Sollefteå flygplats ska se ut. Satsning planeras vid flygplatsen Spårläggning pågår på sträckan Härnösand Veda. För att skapa ett nav för flyg, tåg, bil och buss har ett förslag för utformning av en hållplats vid Kramfors/ Sollefteå flygplats tagits fram av berörda parter. Banverket får bland annat i uppdrag att bygga en plattform. Vägverket ska ansvara för en ny anslutning av flygplatsvägen till väg 786. Kramfors och Sollefteå kommuner ska bland annat ordna parkeringsplatser vid hållplatsen. Norrtåg AB och Länstrafiken ska sköta trafiken med tåg och buss och i största möjliga mån anpassa förbindelserna mellan tåg, buss och flyg. Diskussioner om avtal pågår och de berörda parterna förväntas teckna avtal i höst. Från bygge till järnväg Längs de nya järnvägssträckorna är alla åtta nya tunnlar färdigsprängda, de flesta mark- och broarbetena börjar bli klara och projektet går in i en ny fas. Nu börjar spåret läggas samt el, signal och tele att installeras. För boende längs de nya järnvägssträckorna innebär det att de mest bullrande och störande arbetena är över och för många fler innebär det att Ådalsbanan närmar sig sitt färdigställande och det blir möjligt att åka tåg. Med Ådalsbanan och den nybyggda Botniabanan förbättras restiderna betydligt, den ungefärliga restiden mellan Sundsvall och Umeå beräknas bli 2 timmar och 40 minuter i jämförelse med dagens 4 timmar. MÖTESSTATiONEr och renovering av broar För att fler tåg ska kunna trafikera Ådalsbanan så byggs 11 mötesstationer, de flesta längs befintlig järnväg. En mötesstation i Dynäs strax norr om Kramfors återstår. Där har en del arbeten kring spåret redan påbörjats men bygget av mötesstationen planeras komma i gång i början av Längs befintlig järnväg pågår även renoveringsarbeten av ett antal stålbroar, bland annat bron över Indalsälven norr om Timrå som du kan läsa mer om på sid 15. Upprustning av spåren vid Timrå station Just nu pågår en upprustning för att förlänga och förstärka spåren vid Timrå station. Stationen får två nya plattformar för av- och påstigning. En ny gång- och cykeltunnel har byggts under järnvägen och skapar en säker passage till Klingerfjärdens rekreationsområde. En del arbeten med spåret återstår, likaså bygget av en vägbro över järnvägen och in till SCA:s Östrandsfabrik. Om detaljplanen för vägbron vinner laga kraft i höst så startar bygget under 2010 och beräknas vara färdig sommaren Nästa år bygger Banverket även gång- och cykelvägar samt bussangörelser vid stationen på uppdrag av Timrå kommun. Läs mer om arbetet vid Timrå station på sidorna Korsningar byggs bort För att öka säkerheten vid befintlig järnväg bygger vi om ett antal plankorsningar där väg och järnväg korsar varandra. I Stavreviken, norr om Timrå, har Vägverket, i samarbete med Banverket, byggt en ny vägbro över järnvägen. Bron öppnar för trafik i oktober. Lite längre norrut, i Härnösand, ökar vi säkerheten vid Bondsjöleden där järnväg och väg korsar varandra. Vägen dras under järnvägen strax norr om dagens korsning och den den nya vägen beräknas vara klar sommaren Närmare Bollstabruk pågår bygget av en vägbro över järnvägen och in mot Bollstasågen. Den beräknas öppna för trafik i november. Ådalsbanan 3

4 fakta StINa namn: Stina Dahlberg Ålder: 23 år Bor: Lägenhet i Stockholm. Familj: Mamma och pappa i Finnmarken, Kramfors. Två systrar varav en tvillingsyster. Yrke: Pluggar till civilingenjör På KTh, gör praktik på Ådalsbanan. Fritidsintresse: Åka skidor, löpning. Åkte vasaloppet i våras och planerar för en ny start nästa år. Bok: Mest studentlitteratur, men också Mari Ljungstedts deckare "i denna ljuva sommartid". Film: Sommaren med göran. Jag gillar svensk film. mat: Jag är allätare, men gillar särskilt kött i alla former.

5 bollstabruk Visste du att 2011 är året då den nya Ådalsbanan invigs för trafik. stina gillar stora byggen Hon är 23 år, har åkt Vasaloppet och gillar stora byggprojekt. Stina Dahlberg är Kramforstjejen som är med och bygger den nya Ådalsbanan. stina dahlberg går systematiskt runt den gigantiska stenhögen. I handen har hon en 2,5 meter lång pinne. Pinne är kanske fel ord i sammanhanget för det handlar om en högteknologisk mätsticka med inbygd GPS och millimeterprecision. Uppdraget är att inventera hur mycket bergmassor som bildats vid sprängningarna av den intilliggande Snarabergstunneln. En del av bergmassorna kan återanvändas i andra delar av Ådalsbanan, men det blir även en hel del sten över eftersom det är så pass mycket sprängning av tunnlar i det här projektet, förklarar hon. Mätningen är bara en av arbetsuppgifterna för Kramforstjejen Stina Dahlberg, som gör praktik på Ådalsbanan. Hon har bland annat varit med och avsynat sprängningar, fungerat som sekreterare vid samrådsmöten och gjort droppkartering för tunnlarnas dränering. För mig är det en jättebra merit att få kunskap om hur det fungerar i verkligheten. Jag får kunskaper om hur det fungerar på ett bygge som inte går att läsa sig till. Sedan är det också kul att få vara med på ett sånt här stort projekt på hemmaplan, säger hon. Stina Dahlberg läser till civilingenjör med inriktning mot väg och vatten på KTH i Stockholm. Att det blev just en ingenjörsutbildning påstår hon var mer av en slump. Men jag gillar branschen och att få vara med att bygga nåt konkret. Den här järnvägen kommer ju att finnas i många år. hennes arbetsplats är Ådalsbanans platskontor i utkanten av Bollstabruk. Från en gul villa kan Stina Dahlberg blicka ut över både vägbyggen, ny dragning av järnväg samt ett tunnelbygge. Det här är ett av de mest intensiva avsnitten av Ådalsbanan just nu. Från Bollstabruk och norrut till anslutningen av Botniabanan får järnvägen en helt ny sträckning på totalt 8 kilometer. Bygget omfattar två tunnlar på totalt 3,2 kilometer och innebär även att flera av vägarna i området byggs om. Ett jättebra ställe att göra praktik på i och med att det är så många olika saker som pågår samtidigt, berömmer hon. På kontoret finns sju kollegor, samtliga är män. Tyvärr är det en väldigt mansdominerad bransch, men stämningen är jättebra och jag är imponerad över vilken kompetens alla har. något hon särskilt noterat är förmågan att ta tag i och lösa de problem som kommer upp. Trots att det görs en noggrann planering och upprättas handlingar så är det ändå hela tiden en mängd små detaljer som kommer upp och som måste lösas. Jag hade inte väntat mig att byggledarna ägnar så mycket tid åt problemlösning. Stina Dahlberg är en sportig tjej som både åker skidor och springer. Ett Vasalopp har hon redan åkt men höstens planerade Lidingölopp blir tyvärr inställt eftersom hon har skadat foten. Hon beskriver sig själv som ganska målmedveten och kan definitivt tänka sig att jobba i branschen. Ja, och jag tror att jobbutsikterna är ganska goda. Jag kan tänka mig att jobba som byggledare på ett sånt här projekt som Ådalsbanan. Det vore också roligt att få arbeta hos en entreprenör och se hur de jobbar. Den enda nackdelen hon kan se med stora infrastrukturprojekt som Ådalsbanan är att många jobbar långt ifrån hemorten och ligger ute under veckorna. Det går nog bra ett tag men jag kan tänka mig att det är påfrestande i längden. Ådalsbanan 5

6 Ingela Lundgren är butikschef på Dollarstore som etablerade sig i Kramfors för två år sedan. Fotohandlaren Christer Westin tror på handeln i Kramfors även om han ser vissa negativa följder under byggtiden. kramfors Ursäkta röran vi bygger om Järnvägen går rakt igenom centrala Kramfors och bygget av Ådalsbanan påverkar förstås hela stadsbilden. Men samtidigt håller hela centrum på att få ett lyft och handeln ser ljust på framtiden. redan vid infarten till Kram fors finns skylten med det humoristiska budskapet Ursäkta röran vi bygger om. Och på torget finns en annan skylt som upplyser att "Nu bockar vi av utvecklingen i cent rum" med stora bokstäver. Och det är mycket på gång i Kramfors. Bygget av Ådalsbanan är inne i sitt mest intensiva skede (se faktaruta). Kramfors kommun bygger ett nytt resecentrum intill järnvägen där buss, tåg och taxi ska samlas. Dessutom håller bland annat en bowlinghall på att byggas i centrum och planerna på en ny galleria i nuvarande Konsums lokaler är långt framskridna. Det är brist på större affärslokaler i centrum i dag och den bristen vill vi råda bot på genom att skapa en galleria. Den är också nödvändig för att vi ska kunna locka till oss någon av de stora handelskedjorna till stan, säger Åke Sundqvist, vd för det kommunala bostadsbolaget Krambo. Tanken är att Konsum ska bygga nytt vid nuvarande bussstationen, som i sin tur flyttar till det nya resecentrum som byggs i anslutning till Ådalsbanan. det faktum att delar av centrum under tiden förvandlats till en byggarbetsplats tar Kramforsborna med ro, enligt Åke Sundqvist. Folk har haft stor tolerans och accepterat störningarna som en nödvändighet för att vi ska få det så mycket bättre sedan. Jag har inte hört något av den vanliga klagosången, säger han. Han får medhåll av Ingela Lundgren, butikschef för Dollarstore. Många tycker att det är kul att det händer saker. Vi har inte påverkats nämnvärt av bygget. Våra kunder hittar hit ändå, säger hon. Christer Westin, ordförande för Svensk Handel i Kramfors och ägare till fotobutiken Polyfoto på Torggatan, ser dock farhågor att handeln kommer att påverkas negativt under byggtiden. Det som oroar honom är att södra infarten till centrum via Ringvägen stängdes av i mitten av juni. Den kommer att ersättas av en ny vägbro över järnväg och väg 90. Men den blir inte klar förrän hösten 2010 och under tiden får bilisterna välja andra vägar, via norra Ringvägen eller via Torggatan. när bygget väl står klart nästa höst kommer hela centrum att få ett lyft, ingen tvekan om det. Men fram till dess måste vi göra allt vi kan för att minska de 6 Ådalsbanan

7 negativa följdverkningarna av bygget, menar Christer Westin. Han vill se en kraftsamling under byggtiden av alla aktörer, såväl handel som kommun och Banverket, inte minst vad gäller information och marknadsföring. Det blir ännu viktigare att lyfta fram och marknadsföra Kramfors som handelsplats. På sikt ser Christer Westin ljust på Kramfors potential som handelsstad. Handel föder handel, säger han och konstaterar att etableringen av Dollarstore har bidragit till en uppgång för handeln totalt i centrum. Ingela Lundgren på Dollarstore ser också ljust på framtiden. Handeln i Kramfors är på väg uppåt. Det är mycket på gång och Ådalsbanan kommer att ge ett uppsving för hela stan när den är färdig. fakta kramfors Byggföretaget PEAB ansvarar för Banverkets entreprenad genom Kramfors. Det här är de stora åtgärderna: Under våren och sommaren har järnvägsspåren byggts om och sänkts med upp till två meter. Två nya gångtunnlar har byggts under väg 90 och järnvägen mellan Nätgatan och Bäckgatan. Södra infarten till centrum ersätts med en ny vägbro över väg 90 och järnvägen. Den ska stå klar hösten Samtidigt bygger Kramfors kommun bland annat en ny byggnad för bussgods och ett nytt stationshus med ett heltäckande tak. resecentrumet ska vara klart i augusti Gamla träsliprar har ersatts med nya betongsliprar och helsvetsad räls. Spåret har också sänkts med upp till två meter. arbetet med upprustningen och nedsänkningen av järnvägen genom Kramfors är i stort sett avslutat. Och i höst startar det sista stora delprojektet för Banverkets del i Kramfors en ny vägbro över både järnväg och väg 90 vid södra infarten. Bygget av bron kommer kramforsborna att märka mycket mindre av. Det är framför allt församlingshemmet och en bilfirma som ligger i anslutning till ena brofästet som kan uppleva störningar och där försöker vi skärma av arbetsplatsen för att minimera buller och andra problem. Det kommer också att periodvis bli sänkt hastighet på väg 90, säger Reinhold Hemp hälä som är Banverkets arbetschef för entreprenaden i Kramfors. Han berättar att man under hela byggtiden iakttagit särskild omsorg för att bygget ska störa vardagslivet i Kramfors så lite som möjligt. Vi försöker till exempel att inte stänga av gator mer än absolut nödvändigt, men ibland måste vi tyvärr stänga av exempelvis Torggatan. Ett antal informationsmöten har hållits med boende, handlare och andra berörda. Banverket annonserar också i förväg om exempelvis gator måste stängas av. Det är alltid känsligt när så här stora byggprojekt genomförs mitt i stan och störningarna gäller inte bara trafiken. Vi har exempelvis ålagt entreprenören att lägga extra resurser på Visste du att projekt Ådalsbanan är ett av Sveriges största järnvägsprojekt och omfattar 13 mil järnväg från Sundsvall i söder till Botniabanan i norr. BYggBoom i CiTY Den nya järnvägen genom Kramfors är färdig men även under det kommande året kommer delar av centrum att vara en byggarbetsplats. dammbindning med vatten för att inte centrum ska bli ett enda stort dammoln i samband med markarbetena. Det har fungerat väldigt bra. Den södra infarten till centrum vid Ringvägen har dock varit avstängd sedan i mitten av juni och kommer så att vara till den nya bron står färdig nästa höst. Där fanns det inget annat realistiskt alternativ. Att göra en provisorisk väg över järnvägen gick inte, dels är det ju en byggarbetsplats och dels är terrängen så brant att det skulle bli svårt för bilar att ta sig fram, konstaterar Reinhold Hemphälä. klara är också de nya gång och cykeltunnlarna under väg 90 och järnvägen mellan Nätgatan och Bäckgatan. De ersätter en gammal gångväg över järnvägsspåren och kommer att göra det mycket enklare och säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig till och från centrum, påpekar Reinhold Hemphälä. Som en följd av Ådalsbanan görs också andra satsningar, vilket gör att centrala Kramfors delvis kommer att vara en byggarbetsplats ytterligare en tid. Bland annat bygger Kramfors kommun ett nytt resecentrum samtidigt som Stationsgatan rustas upp. Även den nuvarande busstationen kommer att bli en byggarbetsplats. Ådalsbanan 7

8 Patrik är bergsäker har koll på bygget av längsta tunneln Patrik Seppälä är byggledare för Ådalsbanans längsta tunnel, 4,5 kilometer rakt genom Kroks berget söder om Utansjö. hans uppgift är att hålla koll på över hundra personer och en mängd olika arbetsuppgifter. Ekonomi, säkerhet och tidsplan är några av de områden han ansvarar för. står man utanför är det bara ett hål i berget. Visserligen ett stort hål, men någon större verksamhet ser man inte till. Men skenet bedrar. Här i Överdal ligger den södra porten till Ådalsbanans längsta tunnel som sträcker sig 4,5 kilometer genom Kroksberget. För närvarande är det cirka 110 personer som jobbar med tunneln, uppdelade i nio olika etapper. Det är ett 20 tal olika arbetsområden i gång samtidigt vilket sysselsätter en mängd olika yrkeskategorier, berättar Patrik Seppälä. Som byggledare är han Banverkets ansvarige gentemot entreprenören Lemminkäinen och dess underleverantörer som utför själva arbetet. Kroksbergstunneln är färdigsprängd och nu pågår inredningsarbeten. Att lägga spåren är bara en del av det fortsatta arbetet. Det handlar om allt från att klä väggar med betong och skapa dränering till att bygga rännor för elkablar. Det ställs stora krav på logistik för att få arbetet att flyta eftersom in och utgångarna är begränsade. Annars kan det bli knöligt för alla att ta sig till rätt sektion inne i tunneln, påpekar han. Patrik Seppäläs uppgift som byggledare är att hålla koll på bland annat säkerhet, budget, kvalitet och tidsplan. Han utstrålar norrländskt lugn och trygghet och det är kanske en fördel för det tycks hela tiden vara små och stora frågetecken som ska rätas ut. mycket måste lösas på plats hur bra underlag och handlingar du än har. Men problemlösning är en stimulerande del av jobbet. Det gör också att man använder och utökar sin kunskap. Han pekar också på att det finns mycket erfarenhet bland Banverkets byggledare. De är organiserade så att varje byggledare ansvarar för var sitt avsnitt av Ådalsbanan och följer det under hela byggtiden. Det innebär att vi får en kontinuitet och att entreprenörerna möter ett och samma ansikte hela tiden och behöver inte tänka på att uppdatera nya människor hela tiden. Han tycker att Banverket är en mycket trevlig arbetsplats. Vi har också ett väldigt bra samarbete mellan oss byggledare. Ett nytt problem för mig är ofta ett gammalt problem för någon annan så vi har stor nytta av våra samlade erfarenheter, påpekar han. Sprängningarna har gått bra och vi har hållit tidtabellen. Vi har inte heller haft några allvarliga tillbud, sammanfattar han och påpekar vikten av att ha en säker arbetsmiljö. Här finns inga alternativ. Det är jag benhård på. Tidigare har det kanske funnits lite macho kultur där man tagit lite lätt på säkerheten, men det har ändrats och i dag är alla mycket säkerhetsmedvetna. patrik seppälä har tidigare jobbat med Botniabanan och i malmfälten i Norrbotten och känner väl till hur urberget beter sig och hur man spränger i det. Det är egentligen ingen större skillnad att spränga för att komma åt järnmalm eller att namn: Patrik Seppälä Ålder: 44 år Yrke: Byggledare för Kroksbergstunneln, Ådalsbanans längsta tunnel Familj: Sambo, en dotter samt dvärgschnauzern Kajja Bor: radhus i Luleå Fritid: Jakt, sommarhuset i hembyn Junosuando, Pajala Bok: Peter robinsson En bit av mitt hjärta Film: En harry Potter-film tillsammans med min dotter spränga för att göra en järnvägstunnel. Den stora skillnaden är väl att det här blir något bestående som kommer att användas i många, många år, säger han och pekar mot det mörka hålet in i berget. fakta kroksbergstunneln Kroksbergstunneln är en av sex tunnlar på den nya sträckan mellan härnösand och veda. Arbetet började i juni 2007 och beräknas vara färdigt i april Kroksbergstunneln är med sina 4,5 km Ådalsbanans längsta tunnel. Entreprenör är Lemminkäinen. 8 Ådalsbanan

9 ÅDALSBANAN notiser Stig Johansson och Marian Edholm (till vänster) var två av de drygt 450 besökarna som passade på att uppleva det historiska Ådalsbanebygget. En mycket bra dag, genomtänk och välordnad, tyckte de. Folkvandring över älandsbron Många tog chansen att för första (och enda) gången få gå över Älandsfjärden på den nybyggda bron och genom den intilliggande gårdbergs- tunneln strax norr om härnösand en promenad på cirka 2 kilometer. Drygt 450 personer deltog i de guidade turer som ordnades varje halvtimme för allmänhet, projektanställda och deras familjer. Visste du att den längsta av de 16 järnvägsbroar som byggs går över Älandsfjärden och är 785 meter lång. Nytt signalsystem på Ådalsbanan sverige ska införa ett nytt trafikstyrningssystem för järnvägen enligt europeisk standard och Ådalsbanan är ett av Banverkets sex pilotprojekt. Det nya systemet ErTMS (European rail Traffic Managemant System) är ett trafikstyrningssystem som övervakar och styr trafiken på järnvägen. Fördelarna är flera. Den största är att man kommer att kunna köra tåg obehindrat mellan EU:s länder. i dag har olika länder olika system vilket innebär att man i princip måsta stanna och byta lok vid varje gräns, säger göran Persson, projektets ErMTSansvarige. Det slipper vi i framtiden och det är ett sätt att öka järnvägens konkurrenskraft. Det finns flera nivåer på ErTMS-systemet. Sverige kom- mer att införa samtliga nivåer. På Ådals- banan införs nivå 2 som bland annat innebär att kommunikationen till lokföraren kommer via gsm-r, det vill säga radio. Dessutom består det nya systemet av färre delar vilket kommer att leda till färre störningar på grund av signalfel, säger göran Persson. Även tiden som bommarna är nedfällda i väntan på tåg kommer att minskas något. Och på nybyggda banor kommer tågen att kunna hålla hastigheter på över 200 km/h. Ådalsbanan är ett pilotprojekt i Sverige, och redan i höst kommer systemet att testas på sträckan Sprängviken Frånö. vi kommer att stänga av sträckningen under ett par helger för att provköra, säger göran Persson. nya entreprenader längs ÅDalsbanan Balfour Beatty, spårbyggnad härnösand veda, Balfour Beatty, ban-, el-, signal- och telearbeten västeraspby, 2009 vr track, kontaktledning, mars 2009 december 2010 Banverket produktion, installering av reservelverk, 2009 augusti 2010 Banverket produktion, nätstationer, 2009 november 2010 katrineholms elektortjänst, elinstallationer tunnlar härnösand-veda, 2009 maj 2010 axell Wireless tunnelradio, härnösand-veda, 2009 sommaren 2010 Banverket produktion, kabelförläggning härnösand veda, 2009 sommaren 2010 Ådalsbanan 9

10 Visste du att kroksbergstunneln norr om härnösand blir den längsta av de åtta nya tunnlar som byggs. Den är 4,5 kilometer lång. timrå Håkan Enerud räddade havsutsikten från sin villa på Backgatan i Timrå. Det är en demokratisk process Vägbro Drogs om efter samråd En ny infart till Östrandsfabriken ska byggas, ett färdigt förslag fanns. Då reagerade de närboende: bullernivån skulle bli för hög. Men har man någon chans? Mot något, av myndigheter, redan bestämt? Absolut. Det här är en demokratisk process, förslag är till för att diskuteras. Det är Timrå och infart Östrand ett tydligt exempel på, säger Mats Svensson, Banverket. håkan enerud föddes 1947 på Backgatan 1 i Timrå, i ett villaområde med härlig utsikt över havet. 28 år senare, 1975, köpte han huset bredvid sitt föräldrahem och flyttade in med sin familj. De hade inga planer på att någonsin flytta därifrån. Fram till i fjol. Då ställde de sig i tomtkö på andra sidan kommunen. När jag växte upp fanns fotbollsplaner och boningshus på andra sidan järnvägen. Men industrin har krupit närmare och närmare med åren. När det här förslaget kom blev det droppen. Vi skulle ha en vägbro utanför huset där flera hundra timmerbilar skulle passera varje dag. Jag bryr mig inte om utsikten, men bullernivån skulle jag inte stå ut med. Min första känsla var att jag inte orkade bråka, säger Håkan Enerud men tillägger leende: Sedan ångrade jag mig. Bakgrunden är denna: en ny infart till SCA:s Östrandsfabrik med vägbro över järnvägen ska byggas och många olika förslag till lösningar har diskuterats i flera år. Det förslag som gick ut på samråd i december 2008 innebar att bron skulle byggas i höjd med bostadsområdet (se skiss). Håkan Enerud gick runt till grannarna och till slut var de åtta som bildade en närboendegrupp. Det fick till följd att jurister kopplades in, skrivelser skrevs. Länsstyrelsen engagerades, likaså Naturvårdsverket samtidigt som Banverket och kommunen förde diskussioner med SCA och närboendegruppen. Knäckfrågan var bullret. SCA var först väldigt tysta, de ville inte alls diskutera, men när de insåg att det kunde bli körförbud nattetid på grund av bullernivån så ändrade de sig, säger Håkan Enerud. Då, i början, var det många som sa till Håkan att han skulle lägga ner. Att det var vansinne att lägga ner så mycket arbete och tid för något som inte skulle funka, som redan var bestämt. Jag fick kritik både av min fru och mina vänner. Ingen trodde det var möjligt utom jag. boendegruppen med håkan Enerud i spetsen tog fram ett eget förslag som diskuterades. Banverket och kommunen kallade till flera möten där för och nackdelar diskuterades. Till slut enades man: vägbron skulle flyttas hundra meter söderut, närmare fabriken. De boende hade fått sin vilja igenom. Vi fick inte igenom vårt ursprungliga förslag, men även det här känns bra. Man måste alltid kompromissa. Men vi har blivit kor 10 Ådalsbanan

11 TIMRÅ STATION HÅKANS HUS SAMRÅDSFÖRSLAG NYTT FÖRSLAG JÄRNVÄG rekt bemötta och nu känns det positivt, säger Håkan Enerud. Mats Svensson är projekteringsledare på Banverket och en av dem som arbetat med utvecklingen i Timrå. varje gång vi presenterar ett förslag skickas det ut på samråd: det här föreslår vi, finns det några synpunkter? Sedan sammanställer man synpunkterna och bemöter dem. De som är omöjliga att ta hänsyn till bemöter man med motiv till varför det inte är möjligt. I det här fallet kom vi fram till att det faktiskt gick att flytta vägbron 100 meter söderut. Det är inte alltid utslaget blir så positivt för dem som haft synpunkter, men här var det möjligt. Och då kan man ju verkligen säga att demokratiprocessen fungerat, säger han. Håkan Enerud bor kvar. Han har till och med börjat bygga på ett garage. Han tänker sig bli kvar ett bra tag till på sin barndoms gata. I föräldrahemmet bredvid har en brorson flyttat in. Kanske, tror Håkan Enerud, kan bygget till och med bli ett lyft för området. Det ska ju bli en ny station och de ska bygga en gång och cykelväg nedanför oss. Det är en uppryckning av området som sker, tidigare var det mest slyskog mellan järnvägen och oss. Jag tror det kan bli bra. Och så fick vi ju till och med behålla utsikten också fakta demokratiprocessen Så går den till: Parterna (i det här fallet Banverket, kommunen och SCA) projekterar olika alternativa lösningar. informationsmöten hålls med allmänheten. Ett förslag tas fram och skickas ut på samråd, dvs. sprids och ställs ut. Förslaget publiceras också på webben. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna sammanställs och gås igenom. Projekteringsarbetet fortsätter med hänsyn till de inkomna synpunkterna. Möten hålls med närboende med flera. Nytt justerat förslag ställs ut. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter. Parterna projekterar vidare på förslag med hänsyn till inkomna synpunkter. (i det här fallet kom inga ytterligare synpunkter in.) Det färdiga förslaget antas av kommunfullmäktige. Den som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kan överklaga. Ådalsbanan 11

12 Ovanför tunneln måste berget vara minst halva tunnelns bredd för att undvika ras. Bergväggarna kläs med ett lager betong vars tjocklek beror på bergets kvalitet. Spårbredden 1,435 meter är europeisk standard. Där det finns risk för dropp kläs väggarna med särskilda dränmattor som liknar tjocka liggunderlag. En gångbana gjuts längs hela tunneln på båda sidor om spåret. I väggen sätts även en handledare. Kabelränna för el- och teleledningar. Botten på tunneln lutar tre grader för att leda undan vattnet och här läggs brandvattenledning och dräneringsrör. Lutning: 3 Botten på tunneln fylls med 80 cm ballast, som är krossat berg från sprängningen. fakta murbergstunneln Anläggningsföretaget Oden har entreprenaden för tre tunnlar i anslutning till den nya Ådalsbanan. Murbergstunneln är med sina meter den längsta av de tre. Den började byggas i augusti 2007 och ska stå färdig vintern Oden bygger även Gårdbergstunneln (835 meter) och Svedjebergstunneln (150 meter), båda i Svedje- Ulvvik norr om Härnösand. Bygget av Murbergstunneln innebär också förändringar för biltrafiken då Hamnleden har fått en ny dragning över Murbergstunnelns södra infart. 12 Ådalsbanan

13 Svedjebergstunneln Gårdbergstunneln Älandsfjärden härnösand tunneln så funkar det ÄLANDSBRON Murberget Murbergstunneln i MUrberget HÄRNÖSAND Tunneln genom Murberget är färdigsprängd. Men en hel del arbete återstår innan de första tågen kan susa igenom den meter långa tunneln. nere i underjorden pågår arbetet för fullt. Långt inne i berget görs så kallade inredningsarbeten, vilka består av många olika arbetsmoment. Berget förstärks, rännor för olika kablar läggs, underballast och makadam läggs på botten för sliprar och räls. I ena änden gjuts väggar för själva infarten till tunneln. Längre in håller Patrik Wiklund på att lyfta ett stort betongblock med sin traktor. Det är en kabelränna där el och teleledningar ska ligga, förklarar han och berättar att han tillhör Wiklunds Entreprenad, ett av de många lokala företag som är engagerade i bygget. Järnvägstunneln är alltså drygt 1,6 kilometer lång, men dessutom byggs en 720 meter lång servicetunnel som knyts ihop med huvudtunneln via tre tvärtunnlar. Det finns också en väg in för räddnings och underhållsfordon i mitten av servicetunneln. I en tvärtunnel som förbinder tågtunneln med servicetunneln förbereds för en sluss med två brandväggar. Om det skulle uppstå en brand i tågtunneln så ska den inte kunna spridas vidare till servicetunneln, säger Tuomo Orpana medan han kör längs den blivande servicetunneln. Han är Banverkets byggledare för Murbergstunneln. när tunneln är sprängd görs en besiktning av en geolog hur hållfasta bergväggarna är. Berget delas in i olika förstärkningsklasser från 1 till 5 där 1 betyder att urberget är så starkt att det inte behöver förstärkas och 5 att berget är poröst och behöver maximal förstärkning. Murbergstunneln domineras av förstärkningsklass 4, vilket betyder att väggar och tak måste förstärkas med 12 centimeter sprutbetong. Vi skruvar också in 1,5 meter långa bultar i berget för att ytterligare stärka konstruktionen. På en sträcka på 30 meter har vi också tvingats sätta in speciella stålbågar som kläs in i betong, säger Tuomo Orpana. En annan utmaning är att hindra vatten från att droppa ner i tågtunneln. Kraven är hårda. Det får inte droppa något vatten alls ner på spåret. Vintertid är det annars risk att det bildas istappar som kan vara riktigt farliga. Därför görs en speciell undersökning av tunneln. Där det droppar vatten klär man in väggar och tak med speciella grå mattor som påminner om tjocka liggunderlag. mattorna bultas fast i berget och täcks sedan med 8 centimeter sprutbetong som brandskydd. På det sättet leds vattnet längs väggarna och ner i marken där dräneringsrör tar hand om vattnet och leder det ut ur tunneln. Totalt kommer vi att sätta upp cirka kvadratmeter dränmattor och det är ett ganska tidsödande jobb som vi nu gör dygnet runt sju dagar i veckan, berättar Göran Storensten, arbetschef för Oden, det anläggningsföretag som på Banverkets uppdrag bygger tunneln. Ungefär 70 personer är sysselsatta med tunnelbygget och många lokala företag fungerar som underleverantör till Oden. De lokala entreprenörerna har ställt upp verkligt bra. Vi har som mest haft ett 15 tal lastbilar och 3 4 traktorer från regionen på plats. En svårighet vid längre tunnelbyggen är logistiken. Göran Storensten konstaterar att det är svårt att ha flera aktiviteter på gång samtidigt inne i tunnel eftersom det bara finns två ingångar. Vi har ändå kunnat jobba parallellt med olika moment. Exempelvis inleddes mark och inredningsarbeten i den norra delen samtidigt som sprängningarna pågick i den södra delen. Ådalsbanan 13

14 ÅDALSBANAN MOT SOLLEFTEÅ OCH LÅNGSELE BOTNIABANAN MOT ÖRNSKÖLDSVIK sista länken på Ådalsbanan rustas Mötesstation i Västeraspby. Här kan godstågen växla spår. ÅNGERMANÄLVEN Nu rustas även den sista sträckan av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele. i första hand ger det stora vinster för godstrafiken, men grunden läggs även för en förbättrad persontrafik. Planerat triangelspår för enklare och snabbare växling. ÅDALSBANAN MOT KRAMFORS ådalsbanan sträcker sig de 18 milen mellan Sundsvall och Långsele där den anknyter till Norra stambanan. Men i projekt Ådalsbanan ingår enbart upprustning och nybyggnad av 13 mil järnväg mellan Sundsvall och Nyland. Anledningen till detta är förstås behovet att ansluta till den nya Botniabanan i Västeraspby norr om Nyland. De fem milen järnväg norr om Nyland är precis som hela Ådalsbanan gammal och de tyngsta tågen kan därför inte köra på sträckan. Och de tåg som kan köra där tvingas gå på låg hastighet. Därför har en upprustning av sträckan länge funnits på önskelistan, något som nu äntligen blir av. Nästa år blir det byggstart där vi kommer att rusta upp hela sträckan med bland annat nya spår och ny elektrifiering, berättar Kenth Nilsson, regional direktör på Banverket. investeringen ryms inom Banverkets drifts och underhållsbudget för de kommande åren och bygget beräknas stå färdigt Kenth Nilsson påpekar att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Den här satsningen görs främst för att underlätta för godstrafiken. Den kommer att medföra att mer gods kan föras över från lastbil till järnväg. Det blir också stora fördelar för flera av regionens industrier. Tunga transporter av bland annat timmer som i dag tvingas gå över Sundsvall till industrierna vid kusten får en genväg på tio mil. I detaljplanen för sträckan finns också ett så kallat triangelspår inritat vid Västeraspby där Ådalsbanan och Botniabanan möts. Det är en spårslinga som skulle göra det enklare för tåg både norrifrån Botniabanan och söderifrån Ådalsbanan att växla in mot Långsele och stambanan. Men det finns inget beslut om att bygga triangelspåret i den här etappen, vilket är nödvändigt för att framtida persontrafik ska kunna växla på sträckan. när det gäller godstrafiken spelar det inte så stor roll. De tågen kan köra in på mötesstationen i Västeraspby och växla genom att sätta loken i den andra änden, förklarar Kenth Nilsson som påpekar att grunden dock läggs även för persontrafiken genom upprustningen. Den ger även större möjligheter att leda om tåg. Vi får en ökad säkerhet i trafiksystemet. Blir det någon trafikstörning på stambanan kan tågen i stället ledas om via kustbanan och vice versa. läs mer om Ådalsbanan på webben! nu kan du prenumerera på nyheter som läggs ut på hemsidan. 14 Ådalsbanan

15 Foto: Sundsvalls museum "Det måste vara en av de äldsta järnvägsbroarna i trakten. Och de visste vad de gjorde på den tiden, det är ett utmärkt utfört arbete" vingar av stål Den är ståtlig och vacker och stod klar redan Nu får Bergeforsbron en kärleksfull och välbehövlig ansiktslyftning. i två omgångar, en i år och en nästa sommar, restaureras den gamla järnvägsbron i stål. det måste vara en av de äldsta järnvägsbroarna i trakten. Och de visste vad de gjorde på den tiden, det är ett utmärkt utfört arbete, säger Reinhold Hemphälä, arbetschef på Banverket. Men även välbyggda broar blir till slut trötta, och nu restaureras stålbron för att bereda väg för Ådalsbanan. Det är ett omfattande arbete som görs i två etapper, halva bron i år, halva nästa år. Detta görs: Förstärka delar av bron ovanpå pelarna Rostskyddsmålning Byte av brolager (det bron står på under pelarna) Byta gångbanorna som är av trä och även ska vara det fortsättningsvis Dessutom byter man en vattenledning på uppdrag av Mittsverige Vatten Det är ett spännande jobb, det är ovanligt med så här stora stålbroar, i den här storleken brukar det vara betong, säger Reinhold Hemphälä. Innan den kan målas måste bron blästras för att få bort gammal färg. I och med blästringen frigörs kemikalier och därför har man klätt bron i presenning. All blästersand samlas in och körs till deponi, säger Hemphälä. Trots renoveringarna har bron varit i gång hela tiden även om man sänkt hastigheten till 40 km/h. Enda gången den tillfälligt måste stängas av är när brolagret ska bytas. Nästa höst ska arbetet vara färdigt. Ådalsbanan 15

16 Visste du att För varje långtradare som flyttar sin last till järnväg minskar slitaget på vägarna motsvarande bilar. nyland Företaget som har Järnkoll Bygget av Ådalsbanan drar entreprenörer till regionen. Och de i sin tur skapar jobb åt lokala företag. Fråga bara Nylands Järnhandel. De har fått massor av jobb, och även sådant de inte räknat med. Hur många ringer järnhandeln och ber om 20 dunkar bensin, säger Harry Laurila och skrattar. finska lemminkäinen är den största enskilda entreprenören längs med bygget av Ådalsbanan. Och det är inte alltid så lätt att som utländsk arbetskraft komma till en främmande trakt. Framför allt om du inte talar svenska, kanske inte ens engelska. Vi fick bra kontakt med dem från början. Jag talar finska och min bror som arbetar i butiken i Kramfors likaså, sen har det bara rullat på. Det säger Harry Laurila som tillsammans med Per Hallin äger och driver Nylands Järnhandel, en butik med lång tradition och ett sorts nav för byggarbetare i regionen. Därför är det inte konstigt att entreprenörer som kommer till trakten vänder sig till dem. Förutom att Lemminkäinen handlar sådant de behöver i arbetet hos dem, som armering, betong, stål och liknande, så har Nylands Järnhandel även fått agera en sorts inflyttningslots. När de kom visste de inte ens var de skulle handla tuggummi någonstans. Den första kontakten blev vi, och det är klart man hjälper till. Sedan dess har de fortsatt vända sig till oss. Det innebär att Harry och hans personal, förutom de nämnda bensindunkarna, även fått leverera tårtor till födelsedagskalas. För att inte tala om soppåsar, plastbestick och mycket annat. Vi levererar allt de ber om, så funkar det. Vore ju vansinne om vi inte ville hjälpa dem, säger Harry Laurila. Men det är förstås inte hela sanningen till varför Lemmikäinen Harry Laurila på Nylands Järnhandel har bråda dagar. Företaget har blivit en servicefunkt fixa allt från tårtor till betong. vänder sig till dem och till och med tagit med sig järnhandeln in i nästa upphandling, en jätteorder för Storfinnsforsens kraftverk. Vi har språket, det är ju en slump, men vi har även mycket god logistik och ett suveränt lager. Tillsammans med bra leverantörer blir det ett mycket bra koncept, säger Harry Laurila. han hymlar inte med att Lemmikäinen är en mycket stor och bra kund. Men även utan dem skulle järnhandeln klara sig. Vi har haft en bra utveckling och inte märkt av någon lågkonjunktur. Vår omsättning ökar stadigt för varje år och sedan vi köpte konkurrenterna och öppnade butik i Kramfors 2002 har vi haft fullt upp. EnBe Fastigheter, med lägenheter i Utansjö, är också ett exempel på ett företag som skördar frukter av Ådalsbanan. Vi köpte företaget för ett och ett halvt år sedan och i dag har vi lägenheter som är uthyrda till folk som jobbar längs med 16 Ådalsbanan

17 Högtryck för näringslivet Både Kramfors och Härnösands kommun är just nu i kraftig utveckling. Tack vare bland annat Ådalsbanan är företagsklimatet positivt någon lågkonjuktur är svår att skönja. det anser de två kommunernas näringslivschefer. Hela den här satsningen med Botniabanan och Ådalsbanan i synnerhet är som vi ser det vår stora möjlighet att få det stora lyftet, säger Conny Eriksson, näringslivschef i Kramfors. Någon lågkonjunktur har vi inte märkt av. Jag tror aldrig vi har haft så många byggen under ett och samma år. Och jag tror även att småföretagen dras med, säger Uno Jonsson, Erikssons kollega i Härnösand. Bägge kommunerna tror på en ljus framtid. I Kramfors hoppas man att bygget av Ådalsbanan, hållplatsen vid flygplatsen och det lokala resecentrumet ska göra att man lockar folk till Kramfors/Sollefteå flygplats. Vi ser möjligheten att bli ett regionalt nav. Det är långt kvar och alla slåss med näbbar och klor, men helt klart finns möjligheten. Det skulle innebära att flygplatsen, som tidigare bara servat Kramfors och Sollefteå, nu även kan nå Örnsköldsvik med sina invånare. Uno Jonsson i Härnösamd pekar på de många bieffekter bygget av banan ger. Ta Folktandvården, till exempel. Den måste flyttas i och med banan och den flytten skapar arbetstillfällen. Maskinuthyrningsfirmor, flyttfirmor, schaktfirmor, rivning, el och bygg, alla har de fått ta del av ringarna på vattnet. on för entreprenörerna i bygget med Ådalsbanan och Harry och hans medarbetare får banan, säger Görgen Björklund, en av ägarna. Skulle ni klara er utan dem? Förmodligen, men det skulle vara gränsfall. EnBe har även köpt upp ett gammalt hotell och gjort om till vandrarhem, Sophia Mört. Görgen Björklund tror att den nya Saltviksanstalten i Härnösand också ska kunna generera affärer i framtiden. dels hoppas vi kunna hyra ut lägenheter till personalen, dels vill vi locka folk som besöker anstalten att bo på vandrarhemmet. Görgen Björklund säger att det märks att samhället andas framtidstro, något man inte varit bortskämd med under lång tid. Trakten har ju drabbats hårt de senaste åren med nedläggningar av fabriker, skolor, post, affärer och liknande. Men nu känns det som om det här är starten på något nytt, att det händer något. Det har till och med öppnat ett kooperativt dagis i byn, med fritids! fakta nylands järnhandel Grundades Drivs sedan 14 år tillbaka av Harry Laurila och Per Hallin öppnade de butik i Kramfors också. Omsättning: 52 miljoner kronor (2008) Personal: 22 (11 i Nyland, 11 i Kramfors) fakta enbe fastigheter ab Ägs sedan 2008 av Görgen Björklund och Peter Nordén. Har 54 lägenheter i Utansjö och Veda samt Sophia Mörts vandrarhem med 9 rum. Ådalsbanan 17

18 ådalsbanan notiser Slut med köbildning Banverket bygger om Björknäsvägens järnvägskorsning i Frånö vid anslutningen mot väg 90. Ombyggnationen sker för att öka säkerheten och skapa mer utrymme för bilar vid bomfällning så att köbildning på väg 90 ska undvikas. Ombyggnationen beräknas vara färdig i början av sommaren Upplev ett av Sveriges största järnvägsprojekt Kom till Ådalsbanans förnyade visningslokal i Härnösand. Där får du senaste nytt om bygget. I visningslokalen kan du: se film om de nya järnvägssträckorna och om Kramfors resecentrum gå längs Ådalsbanans sträckning ta del av information i datorer få en presentation av projektet av vår visningsvärd delta i en tävling för hela familjen ta en kopp kaffe i nya caféhörnan Grupper, kan boka tid för visning. Öppet: Tisdagar Första lördagen i månaden Adress: Varvsallén 13, Härnösand Tfn: Välkommen Visningslokal i ny skrud I Härnösand finns projekt Ådalsbanans visningslokal som är öppen för dem som vill veta mer om det historiska järnvägsprojektet. Lokalen är helt omgjord i sommar med utställningar, datorer, karta på golvet och bilder från projektet. I den nya caféhörnan bjuds det på kaffe. Det är också möjligt att se film om de nya järnvägssträckorna och om Kramfors nya resecentrum. Vi har en biosalong med plats för cirka 40 personer, säger Marie Lundqvist, informatör på Banverket. I sommar har visningslokalen haft en hel del turister på besök men även boende i Västernorrland. Vi ser att det finns ett intresse för att visa upp projektet för släkt och vänner och det är roligt. Det är också roligt att se att intresset för projektet finns utanför länet och Sveriges gränser. Vi har bland annat haft besökare från Tyskland, Österrike och Norge, säger Marie Lundqvist. Visningslokalen är öppen för allmänheten på tisdagar och första lördagen i månaden 10 15, men det också möjligt för grupper att boka tid för att få en presentation om projektet kostnadsfritt. Magasinet Ådalsbanan ges ut av Banverket och delas ut av Posten till samtliga hushåll i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommuner. Ansvarig utgivare: Kenneth Nordstrand. Projektledare: Marie Lundqvist, , Produktion: Journalisthuset i Sundsvall. Texter: Thomas Ekenberg, Marie Lundqvist och Andreas Stickler. Foto och illustrationer: Bo Fernström, Marie Lundqvist, Annie Palmgren och Helena Shutrick. Form: Ulrika Lönnberg. Tryck: Colorprint, TRYCKSAK Ådalsbanan

19 mondi satsar vidare på Järnvägstransporter Mondi Dynäs AB, med en produktion av cirka ton oblekt kraftpapper, har ett stort behov av ett fungerande industrispår med tillräcklig kapacitet för fabrikens godshantering. Därför har Banverket tillsammans med Mondi analyserat och föreslagit åtgärder för att åstadkomma bra och hållbara lösningar för Mondis järnvägstrafik. i slutet av augusti tecknade Mondi och Banverket ett avtal. i samband med om- och tillbyggnaden av Dynäs station kommer Banverket att bygga ett industrispår som ska ägas och förvaltas av Mondi. Cirka 80 procent av allt gods som lämnar fabriken går i dag via järnväg, detta motsvarar cirka tågvagnar per år. Banverket påbörjar om- och tillbyggnaden av Dynäs station med förarbeten under 2009 och i mars 2010 beräknas bygget starta. När arbetet är klart hösten 2010 har stationen fått fyra spår, en gångtunnel under järnvägen och en väg parallellt med järnvägen som ansluter till Dynäs/Sandvikens (Föreningsvägens) befintliga utfart. Med utbyggnaden av stationen har Banverket ytterligare förbättrat möjligheterna till klimatsmarta och säkra transporter i regionen. I dagens övning misstänks en person finnas kvar i källaren medan röken pyr ut från huset. Rökdykare Tony Berglund skyndar in i fastigheten med vattenslang. Het övning i inlöst FastigHet räddningstjänsten höga Kusten-Ådalen har fått en unik möjlighet att öva i verklighetstrogen miljö i en av Banverkets inlösta fastigheter i härnösand. Under ett par månader kommer totalt fyra brandlag att få betydelsefull träning i fastigheten. Bland annat ska soteld och källarbrand övas. Övningarna består i första hand av livräddning. Men de innehåller även sökteknik, rökdykning, radiokommunikation, att lära sig hantera vattenslang och att ta sig in och ut via stegar och balkonger. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Stefan Norell, befäl och räddningsledare, ansvarig för övningen. ÅDALSBANAN notiser nya vägar i vik i samband med byggnationen av den nya vägen mellan Bollstabruk och järn- anslutningen till Botniabanan har Banverket byggt ett nytt vägavsnitt för väg 786 i vik. vägen har flyttats västerut och passerar den nya järnvägen på en bro och vidare norrut mot befintlig väg. Under vecka 42 (12 16 oktober) öppnas vägen för trafik. väg 789 får också ett nytt vägavsnitt som går väster om järnvägen och väg 786. Den ansluter till väg 786 norr om den nya vägbron över järnvägen. En del av denna väg kommer att användas som byggväg för bergtransporter från Snarabergstunneln och öppnas därför för trafik sommaren Tävling vad kan du om Ådalsbanan? Svara rätt på följande frågor och du har chansen att vinna fina priser. Du kan bland annat vinna en kapsylöppnare gjord av en rälsspik, en ryggsäck för resan och frågesportboken På spåret. ringa in rätt svar. Vinn kapsylöppnare! 1. Hur snabbt kan tågen max köra på Ådalsbanans nya sträckor? kr/tim X. 250 kr/tim km/tim 2. vad är en dränmatta? 1. isolering i tunnlar mot dropp X. Underlag för rälsen 2. Bullerskydd 3. vilken stad kommer hon ifrån? 1. kramfors X. sollefteå 2. Härnösand Namn:... Adress:... Postadress:... Skicka in ditt svar till Ådalsbanan, Box 293, härnösand. Märk kuvertet med Tävling. Du kan också maila ditt svar till Senast den 15 november vill vi ha ditt svar för att du ska kunna delta i tävlingen. Här är vinnarna i förra numrets tävling. Grattis! Ulla-Britt Strömberg (ryggsäck), Sundsvall, Åsa Nordström (kapsylöppnare), Näsåker och Jorma Andersson (På spåret-bok), väja. Ådalsbanan 19

20 ÅDALSBANAN JUst nu stambanan genom Övre norrland långsele sollefteå sista Delen rustas Nu rustas även järnvägen mellan botniabanan Nyland och Långsele. Läs mer på sidan 14. nav FÖr resande i planerna på att skapa ett nav för tåg, flyg, bil och buss vid Kramfors/Sollefteå flygplats ingår bland annat en ny hållplats. ny Vägbro i timrå Efter synpunkter från de boende har den planerade vägbron över järnvägen vid Timrå station flyttats hundra meter söderut. Läs mer om hur beslutsprocessen fungerar på sid ny sträckning bollstabruk veda oringen kramfors ny sträckning härnösand sista salvan Sista salvan har sprängts på Ådalsbanan i Snarabergstunneln, som därmed blev sist färdigsprängd av de totalt åtta nya tunnlarna. elva MÖtesstationer i början av 2010 beräknas utbyggnaden av Dynäs mötesstation strax norr om Kramfors komma i gång. Den är en av totalt 11 mötesstationer som byggs längs Ådalsbanan för att underlätta för tågen att möta och passera varandra. spåret läggs Arbetet med att lägga spår har kommit igång på sträckan härnösand veda. timrå broar rustas Ett antal broar rustas upp, bland annat stålbron över indalsälven i Bergeforsen. Läs mer om den på sidan 15. sundsvall länken Mellan norr och söder Ådalsbanan är den viktiga länken mellan Botniabanan i norr och Ostkustbanan i söder. Längs den 13 mil långa sträckan rustas den befintliga järnvägen upp längs tio mil medan tre mil är helt ny järnväg.

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

FLASKHALS Nu utreds sträckan Sundsvall-Härnösand. Nu byggs sista mötesplatsen Naturens väktare. Se upp för tåget! Åsa har fokus på miljön

FLASKHALS Nu utreds sträckan Sundsvall-Härnösand. Nu byggs sista mötesplatsen Naturens väktare. Se upp för tåget! Åsa har fokus på miljön Ådals magasinet om projekt ådalsbanan #1 2010 banan FLASKHALS Nu utreds sträckan Sundsvall-Härnösand Nu byggs sista mötesplatsen Naturens väktare Åsa har fokus på miljön tävling 10 000 fönster ska ge en

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Nu bygger vi framtid nära dig

Nu bygger vi framtid nära dig Nu bygger vi framtid nära dig En skrift om järnvägsspecifika arbeten längs Botniabanan Botniabanan AB Nu bygger vi järnvägen B otniabanan är en 19 mil ny järnväg som byggs för både godstrafik och persontrafik.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. trädsäker. Upprustad! Det här har gjorts på sträckan Sundsvall-Härnösand. Ådalsbanan invigs hösten 2011. till tågen

ETT ÅR KVAR. trädsäker. Upprustad! Det här har gjorts på sträckan Sundsvall-Härnösand. Ådalsbanan invigs hösten 2011. till tågen Ådals magasinet om projekt ådalsbanan #2 2010 banan Eva fixar kraft till tågen ETT ÅR KVAR Ådalsbanan invigs hösten 2011 Mjölkbonden som berörs av två järnvägsprojekt tävling Så blir järnvägen trädsäker

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7 Många nya jobb! Sid 5 Hur blir det i Sundsvall? Sid 6-7 Flytta eller inte flytta? Sid 8-9 För en bättre järnväg Du håller i din hand det första numret av Tidningen Ådalsbanan, magasinet om projekt Ådalsbanan!

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DRIFT OCH UNDERHÅLL TRI Trafiksäkerhetsinstruktion spåranläggning Version 2.0 Giltig från 2014-07-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Telefon 042-10 50

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén

Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén 18 Jag ska bli konstnär och ha en röd stuga på fjället. Och en ko och en katt. av Johanna Uddén I Hakas ateljé bjuder Helena Laukkanen på mackor med finsk korv Jahtimakkara en korv som finnarna är mycket

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för. SLUSSEN plan B och Stadens förslag. Richard Murray SLUSSEN plan B Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för och Stadens Richard Murray Presentation 6 februari 2013 jämfört med Stadens Byggtid 4½ år istället för 8 år Byggkostnad 5 mdr istället för 8 mdr + bussterminalen

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik

Dellenbanan Snabbjärnväg. Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan Snabbjärnväg Ljusdal Delsbo Näsviken - Hudiksvall Snabb persontrafik och robust godstrafik Dellenbanan 2018 Ljusdals och Hudiksvalls framtid Järnvägen är en förutsättning för kommunernas tillväxt

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010

Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010 1 (6) Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010 Premiär för nyhetsbrev om byggnation och störningar I samband med att byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) universitetssjukhus inleds, startar

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer