LUFTRENARE. Clean air solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTRENARE. Clean air solutions"

Transkript

1 LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions

2 2 Camfil Clean Air Solutions

3 TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare med marknadens effektivaste HEPA-filter. De fungerar som ett komplement till den befintliga ventilationen och ger sänkta energi-kostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar. På sidorna som följer får du veta hur CamCleaner kan göra att luften känns lättare att andas. Och varför du sparar pengar när du tar hand om dina minsta problem. Innan de blir stora.. Camfil Clean Air Solutions 3

4 Air purifiers NÄR DU INVESTERAR I CAMFILS LUFTRENARE FÅR DU DET HÄR: Sänkta energikostnader Med effektiv luftrening kan inneluften cirkuleras, och på så sätt behöver inte lika mycket kalluft tas utifrån och värmas upp. Uppvärmningen effektiviseras och energikostnaderna minskar. Effektivare produktion CamCleaner kan arbeta i reningszoner. Det innebär att du kan få extremt ren luft på ytor som är särskilt känsliga, samtidigt som andra delar av lokalen kan hålla en lägre kravnivå. Detta sparar pengar samtidigt som antalet driftsstörningar som sker på grund av smuts och damm minimeras. Minskat behov av städning Om du vill städa mindre städa luften. Våra filter renar luften och tar bort dammet. När luften är helt fri från partiklar och damm skyddas dina produkter. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och städintervaller kan minskas med upp till 50 procent. Friskare personal Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. Förorenad luft påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Ren luft, däremot, leder till minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsprestationer och ökat välbefinnande. En bättre miljö Vi använder Absolute Filter, eftersom de renar mekaniskt istället för elektrostatiskt. Elektrostatiska filter och hybrider tillför luften skadliga ämnen som ozon och fria radikaler. Alla våra filter är miljömärkta samt klassificerade och standardiserade. 100% PARTIKELDISTRIBUTION Mass 0% Concentration Nuclei Mode Accumulation Mode Number Coarse Mode 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nano Ultrafine Sub-mikron Kittelson, 1998 et al. Om man slår ihop massan på de nanopartiklar som svävar i luften runt omkring oss, så är deras yta tusentals gånger större än de tyngre partiklarnas. Den röda grafen visar att 99 procent av partiklarna i miljön är nanopartiklar. De som är runt 2,5μm och större är få till antalet men väger mer. Efter hand klustrar nanopartiklarna och bildar större partiklar. 4 Camfil Clean Air Solutions

5 Camfil Clean Air Solutions 5

6 Air purifiers RENARE LUFT SPARAR PENGAR CamCleaner renar luften även från de minsta partiklarna. Våra HEPA-filter är så effektiva att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. Förutom att luften blir betydligt renare, så effektiviseras uppvärmningen och energikostnaderna minskas. Med CamCleaner som komplement till det befintliga ventilationssystemet kan du nämligen cirkulera och rena den uppvärmda luften som redan finns inne i lokalen, istället för att ta in och värma upp ny kalluft utifrån. I lokaler med hög takhöjd kan CamCleaner spara ytterligare pengar, framförallt under vintern. Eftersom värme stiger är temperaturen högre vid taket än vid golvet. CamCleaner blandar om luften, vilket utjämnar temperaturskillnaden. Resultatet blir varmare luft vid golvet, som i sin tur innebär att värmesystemet inte behöver jobba lika hårt. Fler faktorer som gör CamCleaner till en investering som sparar pengar är att den renare luften ökar livslängden på belysning, truckar, lagersystem och annan teknisk utrustning. En takhängd CamCleaner renar effektivt luften från nanopartiklar såväl som stort synligt damm. Samtidigt blandas luften om, vilket ger en högre medel temperatur vid golvet. 6 Camfil Clean Air Solutions

7 EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Dålig luftkvalitet påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften leder i många fall till kliande ögon, huvudvärk och täppt näsa. Dessutom kan det ge upphov till astma och luftvägsirritationer. CamCleaners högeffektiva HEPA-filter renar luften, även från de minsta nanopartiklarna. Luften känns lättare att andas, personalen blir friskare och behovet av städning minskar. CamCleaner renar luften och avhjälper effektivt de här problemen. Det leder till bättre arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro och luft som känns lättare att andas. Samtidigt kommer du märka att hyllor, lagerförda varor, möbler och utrustning inte blir dammiga lika snabbt. Dina produkter skyddas och din produktion effektiviseras. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och behovet av städning minskar det är inte ovanligt att städintervallerna kan halveras. Nanopartiklar från dieselutsläpp har bildat ett kluster i en alveol. På sikt kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det här är ett allt vanligare problem i byggnader som ligger i miljöer med tung trafik. Camfil Clean Air Solutions 7

8 Air purifiers Bilden visar en tappstation som kräver mycket ren luft innanför glasytorna. Luft från det yttre utrymmet sugs in i CamCleaner och passerar högeffektiva HEPA-filter innan den leds in i tappstationen. RENINGSZONER GER EFFEKTIVARE LUFTRENING I en stor lokal har man ofta olika krav på luftkvaliteten beroende på vilka arbetsmoment som förekommer i olika delar av byggnaden. Trots att man utgår från samma ventilationssystem så kan CamCleaner styra hur ren luften skall vara i olika zoner, även om det inte finns några väggar som delar upp lokalen. Detta är möjligt eftersom CamCleaner kan transportera luft långa sträckor och leda ut den renade luften i särskilt känsliga delar av lokalen. CamCleanerenheterna optimerar luftflödet för att passa de krav som din verksamhet ställer. 8 Camfil Clean Air Solutions

9 TVÅ LUFTRENARE SAMVERKAR I ETT RENGÖRINGSSYSTEM Lägre klass Högre klass I rum 1 skapar tilluften ett övertryck. Det gör att luften - efter att den passerat genom luftrenaren - transporteras till rum 2. Där sugs luften genom ännu en CamCleaner, vilket ytterligare höjer luftkvaliteten. Man kan också använda olika effektiva filter i luftrenarna för att styra luftkvaliteten. I det här fallet används filterklass H13 i rum 1, där den förorenade tilluften kommer in. Den här metoden används i lokaler för produktion, luftslussar samt andra miljöer. H13 Rum 1 Rum 2 ÖVERTRYCK Precis som i exemplet ovan, skapas här ett övertryck när luften renas och leds in i rummet. Man får då en mycket kontrollerad inomhusmiljö i det aktuella utrymmet. Det är användbart vid processer som till exempel involverar montage, livsmedel, elektronikmontage och andra känsliga produktionsenheter. Ren luft Dålig luft UNDERTRYCK I det här exemplet sugs luften från rummet och renas innan den leds ut i lokalen. CamCleaner ger också möjligheten att rena luften flera gånger innan man låter den gå ut, för att få en ökad kontroll på luftkvaliteten. Undertryck används exempelvis på byggarbetsplatser, industrier och platser där en liten smutsig produktionsyta i en större lokal behöver isoleras. RENINGSZON I EN ÖPPEN LOKAL Dålig luft Ren luft Dålig luft Ren luft I det här exemplet renas luften i CamCleaner-enhetens HEPAfilter. Därefter leds den genom kanalen upp längs med taket där luft strömmar ut ur hål längs vägen. Den renade luften skapar på så vis en ridå som delar av lokalen i två zoner, en med högre luftkvalitet och en med lägre. Camfil Clean Air Solutions 9

10 Air purifiers TRE EXEMPEL DÄR CAMFILS LUFTRENARE GÖR SKILLNAD LAGER/PRODUKTION 8,000 M 2 PROBLEM: Två stora lager, m 2 var, hödj 9 m Ohälsosam arbetsmiljö Dammproblematik LÖSNING: CC 6000 installation Konstant luftflöde RESULTAT: Bättre arbetsmiljö partikelkoncentrationen endast 20 procent från utgångsläget Minskat behov av städning Lägre underhållskostander 10 Camfil Clean Air Solutions

11 SERVERRUM 1,000 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT: Ombyggnation av serverrum på en sammanlagd yta av m2 Optimal luftkvalitet och temperatur Bristfällig kontroll på luftkvaliteten Bristfällig temperaturkontroll Ombyggnationen kunde genomföras medan serverrummen fortfarande hölls operativa Minskad energiförbrukning 16 X CC 6000 installerades under ombyggnationen, två per serverrum samt ytterligare ett antal i klimatkammare LAGER/LOGISTIK 7,500 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT Damm och smuts på en m2 stor lageryta Service- och leasingavtal av elva st CamCleaner CC6000 Inte längre några problem med paketmaskinens sensorer Ohälsosam arbetsmiljö Konstant luftflöde Färre störningar och driftsstopp Realtidsmätning av partiklar Driftkontroll och styrning av fläkthastighet och luftflöde via internet 30 % lägre underhållskostander Lägre energikostnader som en konsekvens av högre medeltemperatur vid golvet Minskat behov av luftombyte via ventilationen till följd av effektiv filtrering Problem med paketmaskinens sensorer Bättre arbetsmiljö 50 procent bättre luftkvalitet Camfil Clean Air Solutions 11

12 Air CamCleaner purifiers luftrenare PATENTERAD TEKNIK HINDRAR SMÅ PROBLEM FRÅN ATT BLI STORA CamCleaner kännetecknas av högeffektiv rening, energibesparing och nästintill ljudlös drift. Till skillnad från alla andra luftrenare på marknaden har våra HEPAfilter en reningsgrad som kan ta bort de allra minsta partiklar som är svårast att komma åt. CamCleaner är också helt unik med att den kan suga in luften från två håll. Det gör det möjligt att ha olika reningszoner, vilket effektiviserar luftreningen avsevärt. Som tillval finns dessutom inbyggda sensorer som automatiskt reglerar inomhusmiljön. Luftens kvalitet anpassas då efter antalet personer som vistas i rummet. CamCleaner och CamCleaner 6000 kan också anslutas via ModBus för distansstyrning och redovisning av filterbytesintervall Först passerar luften genom två förfilter oftast veckade EcoPleat eller påsfilter. 2 Innanför dessa sitter HEPA-filtret som är ett unikt, miljövänligt Absolutfilter. Det är så effektivt att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. 3 4 Den enda rörliga delen i en CamCleaner är fläkten. Fläkten sitter under filtren och skapar ett jämnt och bra undertryck i den renade luftpelare som kommer efter filtren. Våra EC-fläktar har låg energiförbrukning och kan styras via internet för optimerad, behovsanpassad luftrening och indikering vid behov av filterbyte. Tack vare en mycket stor filteryta ökar både livslängden och filtreringseffektiviteten. Genom att sköta bytena av förfiltren kan man ytterligare förlänga HEPA-filtrets livslängd Utloppen kan göras på två sidor med 315 mm runda standardanslutningar eller med ljuddämpare på ena eller båda sidorna. 3 Alla CamCleaner-modeller har minst två insug, vilket möjliggör att man kan blanda och rena luften från exempelvis två utrymmen med olika temperatur. Det gör det möjligt att ansluta CamCleaner 6000 till de flesta rördimensioner samt även låta den stå och recirkulera. 12 Camfil Clean Air Solutions

13 SÅ HÄR PLACERAS CAMFILS LUFTRENARE Genom att ta hänsyn till den befintliga ventilationen, lokalens temperaturförhållanden samt problem i form av damm- och partikelgenererande platser avgör vi hur CamCleaners luftreningsenheter bör placeras ut för optimal effekt. Här nedan visar vi några exempelskisser på hur placeringen kan se ut i olika lokaler. Ute Filter Vid tak 22 Vid golv 22 I lokaler med hög takhöjd Ventilationen förser rummet med syrerik luft. Eftersom takhöjden är generös, hängs CamCleaner i taket varifrån den ger hela lokalen en bättre och renare inomhusmiljö. Eftersom värme stiger är temperaturen i normalfallet högre vid taket. CamCleaner blandar om luften och höjer istället medeltemperaturen vid golvet, vilket gör att uppvärmningskostnaderna kan sänkas. Ute Filter Bra kvalitet Ren luft Vid deplacerande ventilation Den här typen av ventilation bygger på att inflödet av tilluft kommer längs med golvet och håller lägre temperatur än luften i lokalen. Därför bör man rikta CamCleaners utlopp i samma riktning som flödet, så att den jobbar med luftströmmarna och inte mot dem. Ute Filter Frisk luft Ren luft Ren luft Luftrening vid golv och tak I lokaler med hög takhöjd är det allra effektivaste att kombinera en takhängande Cam- Cleaner med en golvstående. Eftersom de större partiklarna faller till marken betydligt snabbare än nanopartiklarna, kan man på så vis ta hand om respektive partiklar vid den punkt där de oftast finns. Camfil Clean Air Solutions 13

14 Air purifiers HUR REN ÄR LUFTEN I DINA LOKALER? LOKALER UTAN CAMCLEANER partiklar/m 3 passerar genom filtret och blir kvar i inomhusmiljön. UTOMHUS- LUFT FILTER I ALLMÄN VENTILATION Innehåller cirka partiklar/m 3. Våra marknadsledande F7-klassificerade filter har en lägsta reningseffektivitet på 56 procent. LOKAL MED CAMCLEANER CamCleaners HEPA-filter renar luften från 99,93 procent av partiklarna i inomhusmiljön. REN LUFT Endast partiklar/m 3 återstår. 14 Camfil Clean Air Solutions

15 CAMFIL IAQ ANALYS ÖVERVAKAR OCH MÄTER DIN LUFTKVALITET I REALTID IAQ står för Indoor Air Quality och är ett mått på hur bra kvalitet inomhusluften håller. Som tillval till ditt CamCleaner-system kan du välja Camfil IAQ Analys som ger en direkt bild av luftkvaliteten i dina lokaler. Vi övervakar luftkvaliteten och alla mätningar sparas i en IAQ-databas som innehåller miljoner mätvärden och referenspunkter kring inomhusmiljö och luftkvalitet. Som kund har du möjligheten att se analysen i realtid vid mättillfället, och alla utförda mätningar kan enkelt jämföras med varandra. Med hjälp av kalibrerade partikelräknare undersöks mängden partiklar i luften. Genom att abonnera på den här tjänsten har du som kund alltid en partikelräknare på plats kopplad till en dator som övervakar inomhusmiljön. Vid identifiering av onormal partikelfördelning, eller andra misstänkta problem, gör vi en analys i ett Svepelektronmikroskop (SEM) med tillhörande röntgenanalyssystem (EDAX). Efter behov analyseras antal, vikt och struktur av partiklar samt luftens kemiska sammansättning och innehåll av grundämnen. Detta har vi över 10 års erfarenhet av. Vi samarbetar också med flera världsledande laboratorier för kompletterande analyser. Våra IAQ-rapporter är uppbyggda enligt följande standarder för att klassificera luft: SS EN, SS EN ISO och IEST. Analys av luftkvaliten inomhus. Mätning av olika partikelstorlekar i realtid. Camfil Clean Air Solutions 15

16 IAQ SCREENING Analyserar luftkvaliteten med en enkel knapptryckning. Lådan ställs direkt på platsen där mätvärden ska samlas in och efter 8 timmar visar den hur luften ser ut kemiskt och vilken typ av partiklar den innehåller. CAMFIL IAQ ANALYSER En databas som innehåller mätningar gjorda världen över ger oss tillgång till medelvärden för olika inomhusmiljöer. Med databasen som referenspunkt kan vi visa en sammanställning som ger en direkt bild av luftkvaliteten hos kunden. MÄTDOSA Luften sugs via en vakuumpump in i en stubbe som samlar ihop partiklar större än 0,1μm. Via ett röntgensystem (EDS) visas även partiklarnas kemiska sammansättning. GIGACHECK En metod som selektivt mäter gasformiga luftburna molekylära föroreningar. 16 Camfil Clean Air Solutions

17 LUFTRENARE FÖR NEDSMUTSADE PLATSER

18 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP INDUSTRI CC 6000 Lämpar sig väl för dammiga miljöer och större lokaler inom till exempel livsmedelsindustrier, verkstäder och lager. CamCleaner 6000 är mobil, effektiv och enkel att golv-, vägg- eller takmontera. CC 2000 Kan användas mobilt eller golv-, vägg- och takmonteras. Den passar för såväl större lokaler som industrier. Då den kan hantera byggdamm, mögel och asbest lämpar den sig väl vid rivning, montering eller andra byggmoment. Som tillbehör finns kolfilter för rök-, gas- och emissionsreducering. Storlek (BxHxD): 750 x 1070 x 260 mm Max luftvolym: 1600 m 3 /h Luftreningsyta: max 300 m 2 Filter: Förfilter + E11-H13, Storlek (BxHxD): 798 x 1968 x 820 mm Max luftvolym: 6000 m 3 /h Luftreningsarea: max 1000 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER, flera filteralternativ CC 300 Concealed En luftrenare som är anpassad för att byggas in i skåp, ovan undertak eller på vind. Luftrenaren kan med fördel också användas som värmeförflyttare i kombination med rening. Enheten har inlopp samt utlopp med standard Spiro anslutning med diameter 250 mm vilket gör eventuell kanalanslutning enkel att göra. 18 Camfil Clean Air Solutions Storlek (BxHxD): 1060 x 310 x 360 mm Max luftvolym: 300 m 3 /h Luftreningsarea: max 70 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER - molekylärfilter

19 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP KOMFORT CITY M CITY M ger den mest kraftfulla kombinationen av kompakt och målinriktad kontroll av gaser, odörer och kemikalier i kombination med partikelfiltrering. Designad och konstruerad för sjukhus, kontor och skolor, där ren luft är viktig. Storlek: 329 x 703 x 338 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 75 m 2 Filter: HEPA + molekylär CC 800 Passar för alla former av luftrening av inomhusmiljöer såsom kontor, hemmiljö, skolsalar samt andra offentliga miljöer. CamCleaner 800 renar såväl vanlig kontorsluft som mer extrema miljöer. Storlek (BxHxD): 610 x 560 x 260 mm Max luftvolym: 800 m 3 /h Luftreningsarea: 100 m 2 Filter: EPA-filter CC300 En liten men effektiv mobil luftrenare som är nästintill ljudlös. Den placeras på golvet eller monteras på väggen och passar för kontoret och mindre rum. CamCleaner 300 kan också utgöra ett komplement till de lite större luftrenarna. Storlek (BxHxD): 280 x 665 x 210 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 30 m 2 m 2 Filter: EPA-filter Camfil Clean Air Solutions 19

20 CAMFIL är världens största och ledande producent av luftfilter och renluftslösningar Det finns en god chans att du, i detta ögonblick, andas ren luft som har passerat genom något av våra luftfilter. Våra produkter finns överallt, från kontor till rena rum för känslig elektroniktillverk-ning, gruvor, fabriker, sjukhus och kärnkraftverk. Camfil är ett globalt företag med 29 dotterbolag, 26 fabriker och ett nätverk av agenter i Europa, Nordamerika och Asien.

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Äntligen fri från allergener

Äntligen fri från allergener Äntligen fri från allergener Gör ditt hem eller kontor till en praktiskt taget allergenfri zon med det effektivaste luftreningssystemet på marknaden. Det främsta luftreningssystemet för ditt hem eller

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

En enkel lösning på ett svårt problem. El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten

En enkel lösning på ett svårt problem. El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten En enkel lösning på ett svårt problem El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten Ta krafttag mot dålig luft medan du ännu kan Många byggare blir sjuka av dålig luft på jobbet. Efter många års framgångsrik

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13)

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13) Heylo FT 500 Säkert handhavande Funktion Handhavande Val av filter Användningsområde Underhåll Tekniska data Utgåva 2009-08 Säkert handhavande. - Läs och förstå denna anvisningen innan Heylo FT 500 används.

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren

CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren CLAIR C-1001 -den smarta luftrenaren MANUAL Clair International AB Propellervägen 12, 183 62 Täby; Tel: 08-446 39 80; info@clair.se; www.clair.se INTRODUKTION CLAIR C-1001 är en luftrenare avsedd enbart

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012 Clean air solutions Miljöredovisning 2012 vårt ansvar för miljön. Camfil Svenska AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby.

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby. Historik Biozone Scientific startade för ca: 10 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används Biozone s produkter över hela

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden Renare inomhusluft Färre allergier Hälsosammare hem CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt.

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Ver:05-01 Sida 1(1) Luften måste alltid vårdas lika omsorgsfullt

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Elektrostatiska Filter Luftkvalitetsfilter med hög filtrering EFX

Elektrostatiska Filter Luftkvalitetsfilter med hög filtrering EFX Utmärkande Egenskaper - Effektiv luftrening - i klass med H-filter - Miljövänlig - låg energiförbrukning ochfullständigt återvinningsbar - Bygger tryckfall långsamt - energibesparande effekt - Uppfyller

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Detektion i kabel- och energidistributionstunnlar Lämplig lösning beror på Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Sid 1 Detektionens roll i

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Vokes Air produktsortiment kan möta alla dina behov, från grovfilter

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning

Alternative WRG ventilering Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning Nya ventileringsmöjligheter med energisparande värmeåtervinning En människa behöver dagligen ca 10 000 liter ren luft för andningen Vi tillbringar största delen av vår tid inomhus, därför är det viktigt

Läs mer

SmartPac. Lösningar för kostnadssmart och klimatsmart fastighetsutveckling. www.smartpac.se

SmartPac. Lösningar för kostnadssmart och klimatsmart fastighetsutveckling. www.smartpac.se www.smartpac.se Lösningar för kostnadssmart och klimatsmart fastighetsutveckling SmartPac TM Ett paket av lösningar för morgondagens fastighetsutveckling från SmartPac-gruppen SmartPac ett smörgåsbord

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Specification Compress 5000 AA

Specification Compress 5000 AA Bosch Värme Box 1012 573 28 Tranås Tel. 0140-38 66 40 www.bosch-climate.se Med reservation för eventuella tryckfel. Specification Compress 5000 AA Modell Compress 5.0 AA Compress 6.0 AA Avgiven effekt

Läs mer