LUFTRENARE. Clean air solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTRENARE. Clean air solutions"

Transkript

1 LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions

2 2 Camfil Clean Air Solutions

3 TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare med marknadens effektivaste HEPA-filter. De fungerar som ett komplement till den befintliga ventilationen och ger sänkta energi-kostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar. På sidorna som följer får du veta hur CamCleaner kan göra att luften känns lättare att andas. Och varför du sparar pengar när du tar hand om dina minsta problem. Innan de blir stora.. Camfil Clean Air Solutions 3

4 Air purifiers NÄR DU INVESTERAR I CAMFILS LUFTRENARE FÅR DU DET HÄR: Sänkta energikostnader Med effektiv luftrening kan inneluften cirkuleras, och på så sätt behöver inte lika mycket kalluft tas utifrån och värmas upp. Uppvärmningen effektiviseras och energikostnaderna minskar. Effektivare produktion CamCleaner kan arbeta i reningszoner. Det innebär att du kan få extremt ren luft på ytor som är särskilt känsliga, samtidigt som andra delar av lokalen kan hålla en lägre kravnivå. Detta sparar pengar samtidigt som antalet driftsstörningar som sker på grund av smuts och damm minimeras. Minskat behov av städning Om du vill städa mindre städa luften. Våra filter renar luften och tar bort dammet. När luften är helt fri från partiklar och damm skyddas dina produkter. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och städintervaller kan minskas med upp till 50 procent. Friskare personal Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. Förorenad luft påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Ren luft, däremot, leder till minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsprestationer och ökat välbefinnande. En bättre miljö Vi använder Absolute Filter, eftersom de renar mekaniskt istället för elektrostatiskt. Elektrostatiska filter och hybrider tillför luften skadliga ämnen som ozon och fria radikaler. Alla våra filter är miljömärkta samt klassificerade och standardiserade. 100% PARTIKELDISTRIBUTION Mass 0% Concentration Nuclei Mode Accumulation Mode Number Coarse Mode 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nano Ultrafine Sub-mikron Kittelson, 1998 et al. Om man slår ihop massan på de nanopartiklar som svävar i luften runt omkring oss, så är deras yta tusentals gånger större än de tyngre partiklarnas. Den röda grafen visar att 99 procent av partiklarna i miljön är nanopartiklar. De som är runt 2,5μm och större är få till antalet men väger mer. Efter hand klustrar nanopartiklarna och bildar större partiklar. 4 Camfil Clean Air Solutions

5 Camfil Clean Air Solutions 5

6 Air purifiers RENARE LUFT SPARAR PENGAR CamCleaner renar luften även från de minsta partiklarna. Våra HEPA-filter är så effektiva att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. Förutom att luften blir betydligt renare, så effektiviseras uppvärmningen och energikostnaderna minskas. Med CamCleaner som komplement till det befintliga ventilationssystemet kan du nämligen cirkulera och rena den uppvärmda luften som redan finns inne i lokalen, istället för att ta in och värma upp ny kalluft utifrån. I lokaler med hög takhöjd kan CamCleaner spara ytterligare pengar, framförallt under vintern. Eftersom värme stiger är temperaturen högre vid taket än vid golvet. CamCleaner blandar om luften, vilket utjämnar temperaturskillnaden. Resultatet blir varmare luft vid golvet, som i sin tur innebär att värmesystemet inte behöver jobba lika hårt. Fler faktorer som gör CamCleaner till en investering som sparar pengar är att den renare luften ökar livslängden på belysning, truckar, lagersystem och annan teknisk utrustning. En takhängd CamCleaner renar effektivt luften från nanopartiklar såväl som stort synligt damm. Samtidigt blandas luften om, vilket ger en högre medel temperatur vid golvet. 6 Camfil Clean Air Solutions

7 EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Dålig luftkvalitet påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften leder i många fall till kliande ögon, huvudvärk och täppt näsa. Dessutom kan det ge upphov till astma och luftvägsirritationer. CamCleaners högeffektiva HEPA-filter renar luften, även från de minsta nanopartiklarna. Luften känns lättare att andas, personalen blir friskare och behovet av städning minskar. CamCleaner renar luften och avhjälper effektivt de här problemen. Det leder till bättre arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro och luft som känns lättare att andas. Samtidigt kommer du märka att hyllor, lagerförda varor, möbler och utrustning inte blir dammiga lika snabbt. Dina produkter skyddas och din produktion effektiviseras. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och behovet av städning minskar det är inte ovanligt att städintervallerna kan halveras. Nanopartiklar från dieselutsläpp har bildat ett kluster i en alveol. På sikt kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det här är ett allt vanligare problem i byggnader som ligger i miljöer med tung trafik. Camfil Clean Air Solutions 7

8 Air purifiers Bilden visar en tappstation som kräver mycket ren luft innanför glasytorna. Luft från det yttre utrymmet sugs in i CamCleaner och passerar högeffektiva HEPA-filter innan den leds in i tappstationen. RENINGSZONER GER EFFEKTIVARE LUFTRENING I en stor lokal har man ofta olika krav på luftkvaliteten beroende på vilka arbetsmoment som förekommer i olika delar av byggnaden. Trots att man utgår från samma ventilationssystem så kan CamCleaner styra hur ren luften skall vara i olika zoner, även om det inte finns några väggar som delar upp lokalen. Detta är möjligt eftersom CamCleaner kan transportera luft långa sträckor och leda ut den renade luften i särskilt känsliga delar av lokalen. CamCleanerenheterna optimerar luftflödet för att passa de krav som din verksamhet ställer. 8 Camfil Clean Air Solutions

9 TVÅ LUFTRENARE SAMVERKAR I ETT RENGÖRINGSSYSTEM Lägre klass Högre klass I rum 1 skapar tilluften ett övertryck. Det gör att luften - efter att den passerat genom luftrenaren - transporteras till rum 2. Där sugs luften genom ännu en CamCleaner, vilket ytterligare höjer luftkvaliteten. Man kan också använda olika effektiva filter i luftrenarna för att styra luftkvaliteten. I det här fallet används filterklass H13 i rum 1, där den förorenade tilluften kommer in. Den här metoden används i lokaler för produktion, luftslussar samt andra miljöer. H13 Rum 1 Rum 2 ÖVERTRYCK Precis som i exemplet ovan, skapas här ett övertryck när luften renas och leds in i rummet. Man får då en mycket kontrollerad inomhusmiljö i det aktuella utrymmet. Det är användbart vid processer som till exempel involverar montage, livsmedel, elektronikmontage och andra känsliga produktionsenheter. Ren luft Dålig luft UNDERTRYCK I det här exemplet sugs luften från rummet och renas innan den leds ut i lokalen. CamCleaner ger också möjligheten att rena luften flera gånger innan man låter den gå ut, för att få en ökad kontroll på luftkvaliteten. Undertryck används exempelvis på byggarbetsplatser, industrier och platser där en liten smutsig produktionsyta i en större lokal behöver isoleras. RENINGSZON I EN ÖPPEN LOKAL Dålig luft Ren luft Dålig luft Ren luft I det här exemplet renas luften i CamCleaner-enhetens HEPAfilter. Därefter leds den genom kanalen upp längs med taket där luft strömmar ut ur hål längs vägen. Den renade luften skapar på så vis en ridå som delar av lokalen i två zoner, en med högre luftkvalitet och en med lägre. Camfil Clean Air Solutions 9

10 Air purifiers TRE EXEMPEL DÄR CAMFILS LUFTRENARE GÖR SKILLNAD LAGER/PRODUKTION 8,000 M 2 PROBLEM: Två stora lager, m 2 var, hödj 9 m Ohälsosam arbetsmiljö Dammproblematik LÖSNING: CC 6000 installation Konstant luftflöde RESULTAT: Bättre arbetsmiljö partikelkoncentrationen endast 20 procent från utgångsläget Minskat behov av städning Lägre underhållskostander 10 Camfil Clean Air Solutions

11 SERVERRUM 1,000 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT: Ombyggnation av serverrum på en sammanlagd yta av m2 Optimal luftkvalitet och temperatur Bristfällig kontroll på luftkvaliteten Bristfällig temperaturkontroll Ombyggnationen kunde genomföras medan serverrummen fortfarande hölls operativa Minskad energiförbrukning 16 X CC 6000 installerades under ombyggnationen, två per serverrum samt ytterligare ett antal i klimatkammare LAGER/LOGISTIK 7,500 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT Damm och smuts på en m2 stor lageryta Service- och leasingavtal av elva st CamCleaner CC6000 Inte längre några problem med paketmaskinens sensorer Ohälsosam arbetsmiljö Konstant luftflöde Färre störningar och driftsstopp Realtidsmätning av partiklar Driftkontroll och styrning av fläkthastighet och luftflöde via internet 30 % lägre underhållskostander Lägre energikostnader som en konsekvens av högre medeltemperatur vid golvet Minskat behov av luftombyte via ventilationen till följd av effektiv filtrering Problem med paketmaskinens sensorer Bättre arbetsmiljö 50 procent bättre luftkvalitet Camfil Clean Air Solutions 11

12 Air CamCleaner purifiers luftrenare PATENTERAD TEKNIK HINDRAR SMÅ PROBLEM FRÅN ATT BLI STORA CamCleaner kännetecknas av högeffektiv rening, energibesparing och nästintill ljudlös drift. Till skillnad från alla andra luftrenare på marknaden har våra HEPAfilter en reningsgrad som kan ta bort de allra minsta partiklar som är svårast att komma åt. CamCleaner är också helt unik med att den kan suga in luften från två håll. Det gör det möjligt att ha olika reningszoner, vilket effektiviserar luftreningen avsevärt. Som tillval finns dessutom inbyggda sensorer som automatiskt reglerar inomhusmiljön. Luftens kvalitet anpassas då efter antalet personer som vistas i rummet. CamCleaner och CamCleaner 6000 kan också anslutas via ModBus för distansstyrning och redovisning av filterbytesintervall Först passerar luften genom två förfilter oftast veckade EcoPleat eller påsfilter. 2 Innanför dessa sitter HEPA-filtret som är ett unikt, miljövänligt Absolutfilter. Det är så effektivt att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. 3 4 Den enda rörliga delen i en CamCleaner är fläkten. Fläkten sitter under filtren och skapar ett jämnt och bra undertryck i den renade luftpelare som kommer efter filtren. Våra EC-fläktar har låg energiförbrukning och kan styras via internet för optimerad, behovsanpassad luftrening och indikering vid behov av filterbyte. Tack vare en mycket stor filteryta ökar både livslängden och filtreringseffektiviteten. Genom att sköta bytena av förfiltren kan man ytterligare förlänga HEPA-filtrets livslängd Utloppen kan göras på två sidor med 315 mm runda standardanslutningar eller med ljuddämpare på ena eller båda sidorna. 3 Alla CamCleaner-modeller har minst två insug, vilket möjliggör att man kan blanda och rena luften från exempelvis två utrymmen med olika temperatur. Det gör det möjligt att ansluta CamCleaner 6000 till de flesta rördimensioner samt även låta den stå och recirkulera. 12 Camfil Clean Air Solutions

13 SÅ HÄR PLACERAS CAMFILS LUFTRENARE Genom att ta hänsyn till den befintliga ventilationen, lokalens temperaturförhållanden samt problem i form av damm- och partikelgenererande platser avgör vi hur CamCleaners luftreningsenheter bör placeras ut för optimal effekt. Här nedan visar vi några exempelskisser på hur placeringen kan se ut i olika lokaler. Ute Filter Vid tak 22 Vid golv 22 I lokaler med hög takhöjd Ventilationen förser rummet med syrerik luft. Eftersom takhöjden är generös, hängs CamCleaner i taket varifrån den ger hela lokalen en bättre och renare inomhusmiljö. Eftersom värme stiger är temperaturen i normalfallet högre vid taket. CamCleaner blandar om luften och höjer istället medeltemperaturen vid golvet, vilket gör att uppvärmningskostnaderna kan sänkas. Ute Filter Bra kvalitet Ren luft Vid deplacerande ventilation Den här typen av ventilation bygger på att inflödet av tilluft kommer längs med golvet och håller lägre temperatur än luften i lokalen. Därför bör man rikta CamCleaners utlopp i samma riktning som flödet, så att den jobbar med luftströmmarna och inte mot dem. Ute Filter Frisk luft Ren luft Ren luft Luftrening vid golv och tak I lokaler med hög takhöjd är det allra effektivaste att kombinera en takhängande Cam- Cleaner med en golvstående. Eftersom de större partiklarna faller till marken betydligt snabbare än nanopartiklarna, kan man på så vis ta hand om respektive partiklar vid den punkt där de oftast finns. Camfil Clean Air Solutions 13

14 Air purifiers HUR REN ÄR LUFTEN I DINA LOKALER? LOKALER UTAN CAMCLEANER partiklar/m 3 passerar genom filtret och blir kvar i inomhusmiljön. UTOMHUS- LUFT FILTER I ALLMÄN VENTILATION Innehåller cirka partiklar/m 3. Våra marknadsledande F7-klassificerade filter har en lägsta reningseffektivitet på 56 procent. LOKAL MED CAMCLEANER CamCleaners HEPA-filter renar luften från 99,93 procent av partiklarna i inomhusmiljön. REN LUFT Endast partiklar/m 3 återstår. 14 Camfil Clean Air Solutions

15 CAMFIL IAQ ANALYS ÖVERVAKAR OCH MÄTER DIN LUFTKVALITET I REALTID IAQ står för Indoor Air Quality och är ett mått på hur bra kvalitet inomhusluften håller. Som tillval till ditt CamCleaner-system kan du välja Camfil IAQ Analys som ger en direkt bild av luftkvaliteten i dina lokaler. Vi övervakar luftkvaliteten och alla mätningar sparas i en IAQ-databas som innehåller miljoner mätvärden och referenspunkter kring inomhusmiljö och luftkvalitet. Som kund har du möjligheten att se analysen i realtid vid mättillfället, och alla utförda mätningar kan enkelt jämföras med varandra. Med hjälp av kalibrerade partikelräknare undersöks mängden partiklar i luften. Genom att abonnera på den här tjänsten har du som kund alltid en partikelräknare på plats kopplad till en dator som övervakar inomhusmiljön. Vid identifiering av onormal partikelfördelning, eller andra misstänkta problem, gör vi en analys i ett Svepelektronmikroskop (SEM) med tillhörande röntgenanalyssystem (EDAX). Efter behov analyseras antal, vikt och struktur av partiklar samt luftens kemiska sammansättning och innehåll av grundämnen. Detta har vi över 10 års erfarenhet av. Vi samarbetar också med flera världsledande laboratorier för kompletterande analyser. Våra IAQ-rapporter är uppbyggda enligt följande standarder för att klassificera luft: SS EN, SS EN ISO och IEST. Analys av luftkvaliten inomhus. Mätning av olika partikelstorlekar i realtid. Camfil Clean Air Solutions 15

16 IAQ SCREENING Analyserar luftkvaliteten med en enkel knapptryckning. Lådan ställs direkt på platsen där mätvärden ska samlas in och efter 8 timmar visar den hur luften ser ut kemiskt och vilken typ av partiklar den innehåller. CAMFIL IAQ ANALYSER En databas som innehåller mätningar gjorda världen över ger oss tillgång till medelvärden för olika inomhusmiljöer. Med databasen som referenspunkt kan vi visa en sammanställning som ger en direkt bild av luftkvaliteten hos kunden. MÄTDOSA Luften sugs via en vakuumpump in i en stubbe som samlar ihop partiklar större än 0,1μm. Via ett röntgensystem (EDS) visas även partiklarnas kemiska sammansättning. GIGACHECK En metod som selektivt mäter gasformiga luftburna molekylära föroreningar. 16 Camfil Clean Air Solutions

17 LUFTRENARE FÖR NEDSMUTSADE PLATSER

18 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP INDUSTRI CC 6000 Lämpar sig väl för dammiga miljöer och större lokaler inom till exempel livsmedelsindustrier, verkstäder och lager. CamCleaner 6000 är mobil, effektiv och enkel att golv-, vägg- eller takmontera. CC 2000 Kan användas mobilt eller golv-, vägg- och takmonteras. Den passar för såväl större lokaler som industrier. Då den kan hantera byggdamm, mögel och asbest lämpar den sig väl vid rivning, montering eller andra byggmoment. Som tillbehör finns kolfilter för rök-, gas- och emissionsreducering. Storlek (BxHxD): 750 x 1070 x 260 mm Max luftvolym: 1600 m 3 /h Luftreningsyta: max 300 m 2 Filter: Förfilter + E11-H13, Storlek (BxHxD): 798 x 1968 x 820 mm Max luftvolym: 6000 m 3 /h Luftreningsarea: max 1000 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER, flera filteralternativ CC 300 Concealed En luftrenare som är anpassad för att byggas in i skåp, ovan undertak eller på vind. Luftrenaren kan med fördel också användas som värmeförflyttare i kombination med rening. Enheten har inlopp samt utlopp med standard Spiro anslutning med diameter 250 mm vilket gör eventuell kanalanslutning enkel att göra. 18 Camfil Clean Air Solutions Storlek (BxHxD): 1060 x 310 x 360 mm Max luftvolym: 300 m 3 /h Luftreningsarea: max 70 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER - molekylärfilter

19 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP KOMFORT CITY M CITY M ger den mest kraftfulla kombinationen av kompakt och målinriktad kontroll av gaser, odörer och kemikalier i kombination med partikelfiltrering. Designad och konstruerad för sjukhus, kontor och skolor, där ren luft är viktig. Storlek: 329 x 703 x 338 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 75 m 2 Filter: HEPA + molekylär CC 800 Passar för alla former av luftrening av inomhusmiljöer såsom kontor, hemmiljö, skolsalar samt andra offentliga miljöer. CamCleaner 800 renar såväl vanlig kontorsluft som mer extrema miljöer. Storlek (BxHxD): 610 x 560 x 260 mm Max luftvolym: 800 m 3 /h Luftreningsarea: 100 m 2 Filter: EPA-filter CC300 En liten men effektiv mobil luftrenare som är nästintill ljudlös. Den placeras på golvet eller monteras på väggen och passar för kontoret och mindre rum. CamCleaner 300 kan också utgöra ett komplement till de lite större luftrenarna. Storlek (BxHxD): 280 x 665 x 210 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 30 m 2 m 2 Filter: EPA-filter Camfil Clean Air Solutions 19

20 CAMFIL är världens största och ledande producent av luftfilter och renluftslösningar Det finns en god chans att du, i detta ögonblick, andas ren luft som har passerat genom något av våra luftfilter. Våra produkter finns överallt, från kontor till rena rum för känslig elektroniktillverk-ning, gruvor, fabriker, sjukhus och kärnkraftverk. Camfil är ett globalt företag med 29 dotterbolag, 26 fabriker och ett nätverk av agenter i Europa, Nordamerika och Asien.

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i

Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i Renhet i operationsrum - Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS-remiss 9252 Remisstiden utgår: 2011-12-01 Remissen omfattar: SIS-TR 39 - Vägledning och grundläggande

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf

Innehåll: 2 Guide om inneluft. Utgivare: Allergi- och Astmaförbundet rf och Andningsförbundet rf Guide om inneluft Guiden innehåller information om hur kvaliteten på inneluften kan förbättras och hur man ska handla i problemsituationer i anknytning till inneluften. Guiden är avsedd för förbättring

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras?

Vad händer med kylkedjan vid en värmebölja och vad kan göras? Projekt/Project Sidnr/Page no Kylkedjan och värme 1 (37) Projektnummer/Project no E 15420 FoT-område Kund/Customer Livsmedelsverket Handläggare/Our reference Datum/Date Annika Carlsson-Kanyama 2013-06-13

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer