LUFTRENARE. Clean air solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTRENARE. Clean air solutions"

Transkript

1 LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions

2 2 Camfil Clean Air Solutions

3 TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare med marknadens effektivaste HEPA-filter. De fungerar som ett komplement till den befintliga ventilationen och ger sänkta energi-kostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar. På sidorna som följer får du veta hur CamCleaner kan göra att luften känns lättare att andas. Och varför du sparar pengar när du tar hand om dina minsta problem. Innan de blir stora.. Camfil Clean Air Solutions 3

4 Air purifiers NÄR DU INVESTERAR I CAMFILS LUFTRENARE FÅR DU DET HÄR: Sänkta energikostnader Med effektiv luftrening kan inneluften cirkuleras, och på så sätt behöver inte lika mycket kalluft tas utifrån och värmas upp. Uppvärmningen effektiviseras och energikostnaderna minskar. Effektivare produktion CamCleaner kan arbeta i reningszoner. Det innebär att du kan få extremt ren luft på ytor som är särskilt känsliga, samtidigt som andra delar av lokalen kan hålla en lägre kravnivå. Detta sparar pengar samtidigt som antalet driftsstörningar som sker på grund av smuts och damm minimeras. Minskat behov av städning Om du vill städa mindre städa luften. Våra filter renar luften och tar bort dammet. När luften är helt fri från partiklar och damm skyddas dina produkter. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och städintervaller kan minskas med upp till 50 procent. Friskare personal Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. Förorenad luft påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Ren luft, däremot, leder till minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsprestationer och ökat välbefinnande. En bättre miljö Vi använder Absolute Filter, eftersom de renar mekaniskt istället för elektrostatiskt. Elektrostatiska filter och hybrider tillför luften skadliga ämnen som ozon och fria radikaler. Alla våra filter är miljömärkta samt klassificerade och standardiserade. 100% PARTIKELDISTRIBUTION Mass 0% Concentration Nuclei Mode Accumulation Mode Number Coarse Mode 0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm Nano Ultrafine Sub-mikron Kittelson, 1998 et al. Om man slår ihop massan på de nanopartiklar som svävar i luften runt omkring oss, så är deras yta tusentals gånger större än de tyngre partiklarnas. Den röda grafen visar att 99 procent av partiklarna i miljön är nanopartiklar. De som är runt 2,5μm och större är få till antalet men väger mer. Efter hand klustrar nanopartiklarna och bildar större partiklar. 4 Camfil Clean Air Solutions

5 Camfil Clean Air Solutions 5

6 Air purifiers RENARE LUFT SPARAR PENGAR CamCleaner renar luften även från de minsta partiklarna. Våra HEPA-filter är så effektiva att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. Förutom att luften blir betydligt renare, så effektiviseras uppvärmningen och energikostnaderna minskas. Med CamCleaner som komplement till det befintliga ventilationssystemet kan du nämligen cirkulera och rena den uppvärmda luften som redan finns inne i lokalen, istället för att ta in och värma upp ny kalluft utifrån. I lokaler med hög takhöjd kan CamCleaner spara ytterligare pengar, framförallt under vintern. Eftersom värme stiger är temperaturen högre vid taket än vid golvet. CamCleaner blandar om luften, vilket utjämnar temperaturskillnaden. Resultatet blir varmare luft vid golvet, som i sin tur innebär att värmesystemet inte behöver jobba lika hårt. Fler faktorer som gör CamCleaner till en investering som sparar pengar är att den renare luften ökar livslängden på belysning, truckar, lagersystem och annan teknisk utrustning. En takhängd CamCleaner renar effektivt luften från nanopartiklar såväl som stort synligt damm. Samtidigt blandas luften om, vilket ger en högre medel temperatur vid golvet. 6 Camfil Clean Air Solutions

7 EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Dålig luftkvalitet påverkar både personalens hälsa och deras förmåga att prestera. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften leder i många fall till kliande ögon, huvudvärk och täppt näsa. Dessutom kan det ge upphov till astma och luftvägsirritationer. CamCleaners högeffektiva HEPA-filter renar luften, även från de minsta nanopartiklarna. Luften känns lättare att andas, personalen blir friskare och behovet av städning minskar. CamCleaner renar luften och avhjälper effektivt de här problemen. Det leder till bättre arbetsprestationer, minskad sjukfrånvaro och luft som känns lättare att andas. Samtidigt kommer du märka att hyllor, lagerförda varor, möbler och utrustning inte blir dammiga lika snabbt. Dina produkter skyddas och din produktion effektiviseras. Svårstädade delar av lokalen hålls rena längre och behovet av städning minskar det är inte ovanligt att städintervallerna kan halveras. Nanopartiklar från dieselutsläpp har bildat ett kluster i en alveol. På sikt kan det leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det här är ett allt vanligare problem i byggnader som ligger i miljöer med tung trafik. Camfil Clean Air Solutions 7

8 Air purifiers Bilden visar en tappstation som kräver mycket ren luft innanför glasytorna. Luft från det yttre utrymmet sugs in i CamCleaner och passerar högeffektiva HEPA-filter innan den leds in i tappstationen. RENINGSZONER GER EFFEKTIVARE LUFTRENING I en stor lokal har man ofta olika krav på luftkvaliteten beroende på vilka arbetsmoment som förekommer i olika delar av byggnaden. Trots att man utgår från samma ventilationssystem så kan CamCleaner styra hur ren luften skall vara i olika zoner, även om det inte finns några väggar som delar upp lokalen. Detta är möjligt eftersom CamCleaner kan transportera luft långa sträckor och leda ut den renade luften i särskilt känsliga delar av lokalen. CamCleanerenheterna optimerar luftflödet för att passa de krav som din verksamhet ställer. 8 Camfil Clean Air Solutions

9 TVÅ LUFTRENARE SAMVERKAR I ETT RENGÖRINGSSYSTEM Lägre klass Högre klass I rum 1 skapar tilluften ett övertryck. Det gör att luften - efter att den passerat genom luftrenaren - transporteras till rum 2. Där sugs luften genom ännu en CamCleaner, vilket ytterligare höjer luftkvaliteten. Man kan också använda olika effektiva filter i luftrenarna för att styra luftkvaliteten. I det här fallet används filterklass H13 i rum 1, där den förorenade tilluften kommer in. Den här metoden används i lokaler för produktion, luftslussar samt andra miljöer. H13 Rum 1 Rum 2 ÖVERTRYCK Precis som i exemplet ovan, skapas här ett övertryck när luften renas och leds in i rummet. Man får då en mycket kontrollerad inomhusmiljö i det aktuella utrymmet. Det är användbart vid processer som till exempel involverar montage, livsmedel, elektronikmontage och andra känsliga produktionsenheter. Ren luft Dålig luft UNDERTRYCK I det här exemplet sugs luften från rummet och renas innan den leds ut i lokalen. CamCleaner ger också möjligheten att rena luften flera gånger innan man låter den gå ut, för att få en ökad kontroll på luftkvaliteten. Undertryck används exempelvis på byggarbetsplatser, industrier och platser där en liten smutsig produktionsyta i en större lokal behöver isoleras. RENINGSZON I EN ÖPPEN LOKAL Dålig luft Ren luft Dålig luft Ren luft I det här exemplet renas luften i CamCleaner-enhetens HEPAfilter. Därefter leds den genom kanalen upp längs med taket där luft strömmar ut ur hål längs vägen. Den renade luften skapar på så vis en ridå som delar av lokalen i två zoner, en med högre luftkvalitet och en med lägre. Camfil Clean Air Solutions 9

10 Air purifiers TRE EXEMPEL DÄR CAMFILS LUFTRENARE GÖR SKILLNAD LAGER/PRODUKTION 8,000 M 2 PROBLEM: Två stora lager, m 2 var, hödj 9 m Ohälsosam arbetsmiljö Dammproblematik LÖSNING: CC 6000 installation Konstant luftflöde RESULTAT: Bättre arbetsmiljö partikelkoncentrationen endast 20 procent från utgångsläget Minskat behov av städning Lägre underhållskostander 10 Camfil Clean Air Solutions

11 SERVERRUM 1,000 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT: Ombyggnation av serverrum på en sammanlagd yta av m2 Optimal luftkvalitet och temperatur Bristfällig kontroll på luftkvaliteten Bristfällig temperaturkontroll Ombyggnationen kunde genomföras medan serverrummen fortfarande hölls operativa Minskad energiförbrukning 16 X CC 6000 installerades under ombyggnationen, två per serverrum samt ytterligare ett antal i klimatkammare LAGER/LOGISTIK 7,500 M2 PROBLEM: LÖSNING: RESULTAT Damm och smuts på en m2 stor lageryta Service- och leasingavtal av elva st CamCleaner CC6000 Inte längre några problem med paketmaskinens sensorer Ohälsosam arbetsmiljö Konstant luftflöde Färre störningar och driftsstopp Realtidsmätning av partiklar Driftkontroll och styrning av fläkthastighet och luftflöde via internet 30 % lägre underhållskostander Lägre energikostnader som en konsekvens av högre medeltemperatur vid golvet Minskat behov av luftombyte via ventilationen till följd av effektiv filtrering Problem med paketmaskinens sensorer Bättre arbetsmiljö 50 procent bättre luftkvalitet Camfil Clean Air Solutions 11

12 Air CamCleaner purifiers luftrenare PATENTERAD TEKNIK HINDRAR SMÅ PROBLEM FRÅN ATT BLI STORA CamCleaner kännetecknas av högeffektiv rening, energibesparing och nästintill ljudlös drift. Till skillnad från alla andra luftrenare på marknaden har våra HEPAfilter en reningsgrad som kan ta bort de allra minsta partiklar som är svårast att komma åt. CamCleaner är också helt unik med att den kan suga in luften från två håll. Det gör det möjligt att ha olika reningszoner, vilket effektiviserar luftreningen avsevärt. Som tillval finns dessutom inbyggda sensorer som automatiskt reglerar inomhusmiljön. Luftens kvalitet anpassas då efter antalet personer som vistas i rummet. CamCleaner och CamCleaner 6000 kan också anslutas via ModBus för distansstyrning och redovisning av filterbytesintervall Först passerar luften genom två förfilter oftast veckade EcoPleat eller påsfilter. 2 Innanför dessa sitter HEPA-filtret som är ett unikt, miljövänligt Absolutfilter. Det är så effektivt att luften måste passera tre gånger genom ventilationssystemet för att motsvara samma luftrening som en enda cirkulation genom CamCleaner. 3 4 Den enda rörliga delen i en CamCleaner är fläkten. Fläkten sitter under filtren och skapar ett jämnt och bra undertryck i den renade luftpelare som kommer efter filtren. Våra EC-fläktar har låg energiförbrukning och kan styras via internet för optimerad, behovsanpassad luftrening och indikering vid behov av filterbyte. Tack vare en mycket stor filteryta ökar både livslängden och filtreringseffektiviteten. Genom att sköta bytena av förfiltren kan man ytterligare förlänga HEPA-filtrets livslängd Utloppen kan göras på två sidor med 315 mm runda standardanslutningar eller med ljuddämpare på ena eller båda sidorna. 3 Alla CamCleaner-modeller har minst två insug, vilket möjliggör att man kan blanda och rena luften från exempelvis två utrymmen med olika temperatur. Det gör det möjligt att ansluta CamCleaner 6000 till de flesta rördimensioner samt även låta den stå och recirkulera. 12 Camfil Clean Air Solutions

13 SÅ HÄR PLACERAS CAMFILS LUFTRENARE Genom att ta hänsyn till den befintliga ventilationen, lokalens temperaturförhållanden samt problem i form av damm- och partikelgenererande platser avgör vi hur CamCleaners luftreningsenheter bör placeras ut för optimal effekt. Här nedan visar vi några exempelskisser på hur placeringen kan se ut i olika lokaler. Ute Filter Vid tak 22 Vid golv 22 I lokaler med hög takhöjd Ventilationen förser rummet med syrerik luft. Eftersom takhöjden är generös, hängs CamCleaner i taket varifrån den ger hela lokalen en bättre och renare inomhusmiljö. Eftersom värme stiger är temperaturen i normalfallet högre vid taket. CamCleaner blandar om luften och höjer istället medeltemperaturen vid golvet, vilket gör att uppvärmningskostnaderna kan sänkas. Ute Filter Bra kvalitet Ren luft Vid deplacerande ventilation Den här typen av ventilation bygger på att inflödet av tilluft kommer längs med golvet och håller lägre temperatur än luften i lokalen. Därför bör man rikta CamCleaners utlopp i samma riktning som flödet, så att den jobbar med luftströmmarna och inte mot dem. Ute Filter Frisk luft Ren luft Ren luft Luftrening vid golv och tak I lokaler med hög takhöjd är det allra effektivaste att kombinera en takhängande Cam- Cleaner med en golvstående. Eftersom de större partiklarna faller till marken betydligt snabbare än nanopartiklarna, kan man på så vis ta hand om respektive partiklar vid den punkt där de oftast finns. Camfil Clean Air Solutions 13

14 Air purifiers HUR REN ÄR LUFTEN I DINA LOKALER? LOKALER UTAN CAMCLEANER partiklar/m 3 passerar genom filtret och blir kvar i inomhusmiljön. UTOMHUS- LUFT FILTER I ALLMÄN VENTILATION Innehåller cirka partiklar/m 3. Våra marknadsledande F7-klassificerade filter har en lägsta reningseffektivitet på 56 procent. LOKAL MED CAMCLEANER CamCleaners HEPA-filter renar luften från 99,93 procent av partiklarna i inomhusmiljön. REN LUFT Endast partiklar/m 3 återstår. 14 Camfil Clean Air Solutions

15 CAMFIL IAQ ANALYS ÖVERVAKAR OCH MÄTER DIN LUFTKVALITET I REALTID IAQ står för Indoor Air Quality och är ett mått på hur bra kvalitet inomhusluften håller. Som tillval till ditt CamCleaner-system kan du välja Camfil IAQ Analys som ger en direkt bild av luftkvaliteten i dina lokaler. Vi övervakar luftkvaliteten och alla mätningar sparas i en IAQ-databas som innehåller miljoner mätvärden och referenspunkter kring inomhusmiljö och luftkvalitet. Som kund har du möjligheten att se analysen i realtid vid mättillfället, och alla utförda mätningar kan enkelt jämföras med varandra. Med hjälp av kalibrerade partikelräknare undersöks mängden partiklar i luften. Genom att abonnera på den här tjänsten har du som kund alltid en partikelräknare på plats kopplad till en dator som övervakar inomhusmiljön. Vid identifiering av onormal partikelfördelning, eller andra misstänkta problem, gör vi en analys i ett Svepelektronmikroskop (SEM) med tillhörande röntgenanalyssystem (EDAX). Efter behov analyseras antal, vikt och struktur av partiklar samt luftens kemiska sammansättning och innehåll av grundämnen. Detta har vi över 10 års erfarenhet av. Vi samarbetar också med flera världsledande laboratorier för kompletterande analyser. Våra IAQ-rapporter är uppbyggda enligt följande standarder för att klassificera luft: SS EN, SS EN ISO och IEST. Analys av luftkvaliten inomhus. Mätning av olika partikelstorlekar i realtid. Camfil Clean Air Solutions 15

16 IAQ SCREENING Analyserar luftkvaliteten med en enkel knapptryckning. Lådan ställs direkt på platsen där mätvärden ska samlas in och efter 8 timmar visar den hur luften ser ut kemiskt och vilken typ av partiklar den innehåller. CAMFIL IAQ ANALYSER En databas som innehåller mätningar gjorda världen över ger oss tillgång till medelvärden för olika inomhusmiljöer. Med databasen som referenspunkt kan vi visa en sammanställning som ger en direkt bild av luftkvaliteten hos kunden. MÄTDOSA Luften sugs via en vakuumpump in i en stubbe som samlar ihop partiklar större än 0,1μm. Via ett röntgensystem (EDS) visas även partiklarnas kemiska sammansättning. GIGACHECK En metod som selektivt mäter gasformiga luftburna molekylära föroreningar. 16 Camfil Clean Air Solutions

17 LUFTRENARE FÖR NEDSMUTSADE PLATSER

18 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP INDUSTRI CC 6000 Lämpar sig väl för dammiga miljöer och större lokaler inom till exempel livsmedelsindustrier, verkstäder och lager. CamCleaner 6000 är mobil, effektiv och enkel att golv-, vägg- eller takmontera. CC 2000 Kan användas mobilt eller golv-, vägg- och takmonteras. Den passar för såväl större lokaler som industrier. Då den kan hantera byggdamm, mögel och asbest lämpar den sig väl vid rivning, montering eller andra byggmoment. Som tillbehör finns kolfilter för rök-, gas- och emissionsreducering. Storlek (BxHxD): 750 x 1070 x 260 mm Max luftvolym: 1600 m 3 /h Luftreningsyta: max 300 m 2 Filter: Förfilter + E11-H13, Storlek (BxHxD): 798 x 1968 x 820 mm Max luftvolym: 6000 m 3 /h Luftreningsarea: max 1000 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER, flera filteralternativ CC 300 Concealed En luftrenare som är anpassad för att byggas in i skåp, ovan undertak eller på vind. Luftrenaren kan med fördel också användas som värmeförflyttare i kombination med rening. Enheten har inlopp samt utlopp med standard Spiro anslutning med diameter 250 mm vilket gör eventuell kanalanslutning enkel att göra. 18 Camfil Clean Air Solutions Storlek (BxHxD): 1060 x 310 x 360 mm Max luftvolym: 300 m 3 /h Luftreningsarea: max 70 m 2 Filter: Förfilter + HEPA-FILTER - molekylärfilter

19 LUFTRENARE PRODUKTGRUPP KOMFORT CITY M CITY M ger den mest kraftfulla kombinationen av kompakt och målinriktad kontroll av gaser, odörer och kemikalier i kombination med partikelfiltrering. Designad och konstruerad för sjukhus, kontor och skolor, där ren luft är viktig. Storlek: 329 x 703 x 338 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 75 m 2 Filter: HEPA + molekylär CC 800 Passar för alla former av luftrening av inomhusmiljöer såsom kontor, hemmiljö, skolsalar samt andra offentliga miljöer. CamCleaner 800 renar såväl vanlig kontorsluft som mer extrema miljöer. Storlek (BxHxD): 610 x 560 x 260 mm Max luftvolym: 800 m 3 /h Luftreningsarea: 100 m 2 Filter: EPA-filter CC300 En liten men effektiv mobil luftrenare som är nästintill ljudlös. Den placeras på golvet eller monteras på väggen och passar för kontoret och mindre rum. CamCleaner 300 kan också utgöra ett komplement till de lite större luftrenarna. Storlek (BxHxD): 280 x 665 x 210 mm Luftvolym: m 3 /h Luftreningsarea: 30 m 2 m 2 Filter: EPA-filter Camfil Clean Air Solutions 19

20 CAMFIL är världens största och ledande producent av luftfilter och renluftslösningar Det finns en god chans att du, i detta ögonblick, andas ren luft som har passerat genom något av våra luftfilter. Våra produkter finns överallt, från kontor till rena rum för känslig elektroniktillverk-ning, gruvor, fabriker, sjukhus och kärnkraftverk. Camfil är ett globalt företag med 29 dotterbolag, 26 fabriker och ett nätverk av agenter i Europa, Nordamerika och Asien.

LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA

LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA LUFTRENARE Små problem blir snabbt STORA Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA Camfils serie med patenterade luftrenare är försedda med marknadens

Läs mer

CamCleaner luftrenare.

CamCleaner luftrenare. Små problem blir snabbt stora. CamCleaner renare. Camfil Farr Produktbroschyr CamCleaner renare Camfil Farr - clean air solutions Ta hand om dina minsta problem. Innan de blir stora. CamCleaner är en serie

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since Luftreningssystem Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since 1970. www.woods.se Hotel Caféer & barer Wood s inbyggda luftrenare Wood s inbyggda

Läs mer

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions Camfil Farr svepelektronmikroskop Camfil Farr Teknikbroschyr C a m f i l Fa r r s ve p e l e k t ro n m i k ro s ko p Camfil Farr clean air solutions Analyssystem Camfil Farr vilken luft andas du? Camfil

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert Dubbdäck är det ett problem? Eller är det avgaser,,? 3

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum 2 Vi förenklar byggandet På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom

Läs mer

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande.

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Camfil Farr NORDEN Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Vi tillverkar högprestandafilter. Vi har vår egen forskningsanläggning. Vi köper inga standardlösningar. Vi bygger våra filtermaskiner

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter?

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Luften ute försämrar vår hälsa hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Utomhusluft Vi har kunnat se oväntat starka samband, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som lett studien.

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

EN LITEN HANDBOK OM INOMHUSLUFT FÖR ELITIDROTTARE. Inomhusluftkvalitet IAQ Indoor Air Quality

EN LITEN HANDBOK OM INOMHUSLUFT FÖR ELITIDROTTARE. Inomhusluftkvalitet IAQ Indoor Air Quality EN LITEN HANDBOK OM INOMHUSLUFT FÖR ELITIDROTTARE Inomhusluftkvalitet IAQ Indoor Air Quality Foto: Professor Lennart Nilsson Dieselpartiklar som samlats i en av de 700 miljoner luftblåsor (alveoler) som

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI FÖREBYGGANDE Det är inte bra för någon av oss med för mycket damm även om vi inte är allergiska mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Lösningar för ren luft

Lösningar för ren luft PM1 SMÅ PARTIKLAR EN HÄLSORISK Lösningar för ren luft FOKUS PÅ PM1 FÖR ATT SKYDDA VÅR HÄLSA Vi vet alla att luftföroreningar inte är bra för hälsan. Det är betydligt mindre känt att de minsta luftpartiklarna

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Äntligen fri från allergener

Äntligen fri från allergener Äntligen fri från allergener Gör ditt hem eller kontor till en praktiskt taget allergenfri zon med det effektivaste luftreningssystemet på marknaden. Det främsta luftreningssystemet för ditt hem eller

Läs mer

Clean air solutions. Rena processer

Clean air solutions. Rena processer Clean air solutions Rena processer camfil världsledaren inom tillverkning av filter för rena processer Camfil är världsledande inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter. Vår koncern finns representerad

Läs mer

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

en vision om ren luft friskt vatten

en vision om ren luft friskt vatten en vision om & ren luft friskt vatten Två bröder med samma näsa för frisk luft Minns du kampanjen Håll Sverige rent? Det var ett av de första intrycken som bröderna Gilanpour fick när de kom till Sverige

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com ÖSTBERGS PRODUKTER www.ostberg.com LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET Kvalitet har alltid varit den viktigaste delen för AB C.A. Östberg. Företaget är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat vilket innebär att vi

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Har ni kontroll på svetsröken?

Har ni kontroll på svetsröken? dotterbolag representant återförsäljare Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen. Vi

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER

KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER KOMMENTARER TILL BEDÖMNING OCH PARTIKELTYPER 1. PROVTAGNING OCH ANALYSMETODER 1:1 Provtagning Provtagning sker med hjälp av så kallade mätstubbar kopplade till en vacuumpump. Luftburna partiklar samlas

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Luftreningssystem UC UC Mar. 12

Luftreningssystem UC UC Mar. 12 NYA TEKNOLOGIER FÖR KVALITÉN PÅ INOMHUSLUFTEN Tar bort föroreningar och lukter på ett effektivt sätt Återställer den joniska balansen i inomhusluften Förvandlar arbetsplatser och fritidslokaler till oaser

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

En enkel lösning på ett svårt problem. El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten

En enkel lösning på ett svårt problem. El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten En enkel lösning på ett svårt problem El-Björn LR500 Portabel luftrenare för byggarbeten Ta krafttag mot dålig luft medan du ännu kan Många byggare blir sjuka av dålig luft på jobbet. Efter många års framgångsrik

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Allt som rör luftfilter och lite till

Allt som rör luftfilter och lite till Allt som rör luftfilter och lite till Clean air solutions REN LUFT ÄR DET BÄSTA VI VET. Camfil startade i Sverige 1963 av grundaren Gösta Larson. Han insåg att de nybyggda svenska kärnkraftverken behövde

Läs mer

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions SS-EN 13779 miljö, luftkvalitet och hälsa Den industrialiserade

Läs mer

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 Garantier: PlasmaMade-luftfilter Hälsosam luft Ren luft I utrymmen där flera människor bor, som vardagsrum, sovrum, kontor

Läs mer

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder VD Anders Freyschuss Camfil Svenska AB Copyright Lennart Nilsson & Camfil Farr Agenda Vad gör Camfil Farr? Varför luftfilter? Copyright Lennart

Läs mer

SEMPORE-METODEN INTRODUKTION

SEMPORE-METODEN INTRODUKTION INTRODUKTION Sempore-metoden är en luftprovtagningsmetod som ger svar på vad som finns i luften där vi vistas. Det kan vara pollen, mögelsporer, bakterier, damm av olika slag, hår från husdjur, asbest

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

BioZone Induct för ventilationssystem

BioZone Induct för ventilationssystem BioZone Induct för ventilationssystem BioZone Induct stoppar bakterier, virus och mikrobiell tillväxt i ventilationskanaler. - Stoppar effektivt spridning av lukter i ventilationssystem. - Stoppar mikrobiell

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning

SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning SAUTER ASV115 Komfort Kompakt VAV-regulator och ställdon för komfortstyrning Kostnadseffektiva VAV-lösningar Kontor, skolor, sjukhus Med ASV115 Komfort Under många årtionden har SAUTER satt standarden

Läs mer

BioZone Basic Units. Ultimair.se www.ultimair.se contact@ultimair.se Mobil: 0706-777435

BioZone Basic Units. Ultimair.se www.ultimair.se contact@ultimair.se Mobil: 0706-777435 BioZone Basic Units I Basic-serien finns följande enheter: BioZone 45 renar upp till 45 kvm BioZone 90 renar upp till 90 kvm BioZone 180 renar upp till 180 kvm BioZone 270 renar upp till 270 kvm BioZone

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Industriel Ultra FTX Installation

Industriel Ultra FTX Installation 23Dec11 www.flobymetallprodukter.se P: 1 Industriel Ultra FTX Installation Floby Metallprodukter tillverkar specialdesignade föremål av metall. Företaget befinner sig i Sverige, 140 km norr om Göteborg.

Läs mer

BioZone AirCare. Användningsområden: BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden.

BioZone AirCare. Användningsområden: BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden. BioZone AirCare I AirCare-serien finns följande enheter: AC-D 10 till t ex enstaka toaletter AC-D 20 till t ex trapphus, krypgrundar eller vindar. AC-D 30 till t ex soprum, krypgrundar eller vindar. Användningsområden:

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter?

Luften ute försämrar vår hälsa. hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Luften ute försämrar vår hälsa hur och varför måste vi rena luften i våra fastigheter? Utomhusluft Svenskar är omedvetna om hälsoriskerna av luftföroreningar och skyddar sig därför inte på ett aktivt

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Kort om Camfilkoncernen

Kort om Camfilkoncernen CAMFIL I NORDEN Kort om Camfilkoncernen Grundat: 1963 av Gösta Larson Antal anställda: 3 700 Antal fabriker: 26 Huvudkontor Norden: Trosa Koncernkontor: Stockholm Ägare: Familjerna Larson och Markman Omsättning:

Läs mer

Clean air solutions CAMSAFE 2

Clean air solutions CAMSAFE 2 Clean air solutions CAMSAFE 2 CamSafe 2 CAMFIL MED EN HELHETSSYN PÅ RENLUFTSLÖSNINGAR Camfil är världsledande inom renluftsteknik och luftfiltertillverkning. Vi har specialiserat oss på luftfiltreringslösningar

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13)

Heylo FT 500 luftrenare med Hepafilter (H13) Heylo FT 500 Säkert handhavande Funktion Handhavande Val av filter Användningsområde Underhåll Tekniska data Utgåva 2009-08 Säkert handhavande. - Läs och förstå denna anvisningen innan Heylo FT 500 används.

Läs mer

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET S nsaferevo Made in Sweden SYNSAFE REVO Optimerad för alla sorters ventilationssystem Konstruerad för att stå emot maximal luftfuktighet och höga lufthastigheter samt turbulens DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet URURU SARARA Total komfortlösning Daikin sätter ny standard för klimatet Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på temperaturen på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se

Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI. www.lajac.se Produkter och system för punktutsug och centraldammsugning METALL- INDUSTRI www.lajac.se LAJAC PRODUKTER FÖR METALLINDUSTRI. Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar

Läs mer

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT.

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. PLATS ATT ANDAS DJUPT AL-KO PURE STERILISERAR INNELUFTEN Som du säkert vet finns det många ämnen i luften inomhus som kan påverka vår hälsa. Virus, bakterier

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption

Gasfiltrering. av fria molekyler, adsorption och kemisorption Gasfiltrering av fria molekyler, adsorption och kemisorption FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik.

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer