VECKANS. Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKANS. www.spifab.se www.facebook.com/spifab. Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999"

Transkript

1 VECKANS Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Ur Nordisk Kriminalkrönika 1999 vecka

2 Taxichaufför i Bua offer för beställningsmord Av Tommy Fälth, kriminalinspektör, Varberg. Tidigt på morgonen den 13 mars 1998 anträffades taxichauffören Kjell Svensson mördad i sin taxibil. Det var hans syster som gjorde upptäckten. Första anblicken tydde på att han utsatts för ett rånmord. Tålmodigt och engagerat polisarbete gav vid handen ett resultat som även de mest garvade polismännen hade svårt att tro på. Den tragiska verkligheten visade sig den här gången överträffa den värsta sortens såpopera. Historien visar att till synes oförvitliga personer kan leja likaledes till synes oförvitliga personer utanför de etablerat kriminella kretsarna att utföra ett mord. Ja, det var vad som inträffade under vårvintern 1998 på västkusten. Fredagen den 13 mars 1998 vid tiden hittades taxichauffören Kjell Svensson mördad i sin taxibil. Bilen stod inkörd på en timmerlastningsplats på Syllingevägen några hundra meter från E6 norr om Varberg. Kjell var skjuten i ryggen med ett hagelgevär. Kjells plånbok var borta och i snöslasket utanför bilen låg två mobiltelefoner. Ett rånmord? Första intrycket var att Kjell rånmördats. Men redan den första dagens sammanfattning av omständigheterna visade att det inte var troligt att det bara rörde sig om ett rånmord. Även om det var fråga om ett rån måste det ha funnits ytterligare någon omständighet till att Kjell mördades.

3 tidningar och bland annat kopplades gärningsmännen ihop med vaneförbrytare som Clark Olofsson. I Kjell Svenssons hemort Bua arrangerades en manifestation mot det ökande våldet i samhället och flera hundra personer deltog. Kjell Svensson, 30 år, mördades på uppdrag av sambons mamma. Så snart det inträffade kommit till polismyndigheten i Hallands kännedom och då det var fråga om ett grovt brott, trädde organisationsplanen vid grövre våldsbrott i funktion. Detta innebar att spaningsledare och biträdande spaningsledare utsågs. Under sig hade dessa en tidigare fastställd organisation som bestod av enheter för inre spaning, registrering, förhör, yttre spaning och kriminaltekniska undersökningar, med mera. I utredningens inledningsskede arbetade ett trettiotal polismän med fallet. Chefsposterna i de olika funktionerna besattes av polismän, som tillhör enheten för grova brott i Halland. Enheten, som består av åtta kriminalpoliser, har existerat i cirka tre år efter att den nya polisorganisationen infördes. Halland har sedan dess drabbats av ett flertal mord. Erfarenheten av denna typ av utredning är därför god. Ut över enheten för grova brott ingick till en början även lokala utredare och närpoliser. Efterhand kunde antalet polismän i utredningen trappas ner. En mycket god hjälp i samband med spaning och gripanden fick utredarna från polisen i Västra Götaland. Mordet rönte mycket stor massmedial uppmärksamhet. Ryktesspridning anammades av en del dags- Brottsplatsen Det konstaterades på ett tidigt skede att brotts- och fyndplats var densamma. Den döde var inte kvar när kriminalteknikerna påbörjade sitt arbete. Ambulanssjukvårdarna hade transporterat kroppen till sjukhuset i räddande syfte. Kjells taxibil stod inkörd ett tjugotal meter in på timmerlastningsplatsen. De två mobiltelefoner som låg på marken utanför förardörren tillhörde Bua taxi. I kombibilens lastutrymme var luckan uppfälld och där låg också en tom plastpåse. Det visade sig senare att denna innehållit en bogserlina. Några egentliga spår på marken efter gärningsmännen kunde inte säkras. Ett stort antal personer hade rört sig runt taxibilen efter upptäckten; ambulanssjukvårdare, anhöriga till Kjell och andra. Dessutom hade flera bilar kört in på timmerlastningsplatsen efter upptäckten. De enda spåren var två urinfläckar ett tiotal meter från taxibilen. Fläckarna var dock inte av något större värde då de inte kunde spåras till någon viss person genom DNA-teknik. Inte heller inne i taxibilen säkrades några spår av värde. Vid undersökning av Kjells tillhörigheter saknades hans plånbok. Rättsläkaren konstaterade att Kjell skjutits med ett hagelgevär och att skottet varit omedelbart dödande. Med hjälp av hundpatruller påbörjades sökning efter föremål, som gärningsmännen eventuellt kunde ha kastat ifrån sig på flyktvägen. I dikeskanten utmed Syllingevägen mot Veddige, anträffades ganska snart en bogserlina, en plastpåse innehållande ett isärplockat, avsågat hagelgevär och Kjells plånbok. Plånboken saknade pengar bortsett från en del mynt. Vid undersökning av plastpåsen, som vapnet låg i, säkrades två fingeravtryck. Sökning gjordes i polisens fingeravtrycksregister utan resultat. Om det var fingeravtryck från en gärningsman, så hade denne i varje fall inte begått något brott tidigare, som föranlett att han tvingats lämna sina avtryck. Mordvapnet Det avsågade hagelgeväret, som anträffades utmed Syllingevägen var av fabrikat Remington. Det var

4 enkelpipigt och av kaliber 12. Geväret var tillverkat någon gång på 1970-talet i Brasilien. Vapnet eftersöktes på sitt tillverkningsnummer i samtliga polismyndigheters vapenregister i Sverige. Det kunde inte anträffas i något register, varför det var sannolikt att det var ett illegalt vapen. Försök gjordes också att spåra vapnet genom tillverkaren i Brasilien och återförsäljare i andra länder. Inte heller detta lyckades. När vapnet anträffades utmed Syllingevägen fanns också en avskjuten hagelpatron i samma plastpåse. Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) fick i uppdrag att försöka ta reda på om patronen var avlossad med hagelgeväret. SKL provsköt andra patroner med vapnet och jämförde sedan dessa med patronen i plastpåsen. I sitt utlåtande skriver SKL att hagelpatronen inte synes vara avlossad med geväret. SKL jämförde också hagelpatronen med hagel och patronens förladdning, som anträffades i Kjells kropp. Vid denna jämförelse avger SKL utlåtandet: haglen och plastkoppsförladdningen är av de slag som förekommer i bland annat hagelpatroner av den typ hylsan härrör från. SKL:s undersökning av gevär och patron tydde alltså på att det inte var mordvapnet, som anträffats. Däremot var det rätt hylsa. Kunde mördarna ha kastat detta vapen i syfte att förvilla polisen? SKL lovade att fortsätta sin undersökning. I slutskedet av brottsutredningen var SKL klar med undersökningen av vapnet. De hade då jämfört hagelgevärets pipa och hagelpatronen. Resultatet var att det förelåg samstämmighet mellan dessa spår. Slutligen kunde det fastställas att det anträffade hagelgeväret verkligen var mordvapnet. Offret Kjell Svensson Kjell Svensson skall snart fylla 31 år och arbetar inom familjeföretaget Bua taxi tillsammans med sina sex syskon. Kjell anses av närstående som en mycket snäll person och något blyg. Kjell är förlovad med Fia, som har en egen lägenhet strax intill där Kjell bor. Han har inte tidigare haft några längre förhållanden med kvinnor. Kjell bor i en liten lägenhet inne i Bua samhälle ett par mil norr om Varberg. Fadern startade taxirörelsen för många år sedan och Kjells intresse liksom de övriga syskonens är att på bästa sätt sköta rörelsen. Kjell är den mest datakunnige inom företaget och det är därför naturligt att han sköter den delen, utöver de vanliga taxikörningarna. Företagets grund är till stor del uppbyggd på fasta körningar som skolskjutsar och liknande. Kjells sista timmar i livet Under kvällen den 12 mars 1998 arbetar Kjell på taxi i Bua och har en del körningar. Fästmön Fia är med vid körningarna. Vid 22-tiden byter Kjell taxibil till en buss för att hämta ett sällskap i Göteborg som varit på ishockey. Fia går då hem till sin mamma och övernattar där. Detta sker på begäran av mamman. Avsikten är att Kjell skall utföra eventuella taxikörningar under natten. Vid midnatt är Kjell inne i Varberg och släpper av sällskapet, som varit på ishockey i Göteborg. I Varberg tar Kjell ut kronor på sitt Minuten-konto. Han kör sedan bussen till taxistationen i Bua. Där byter han till en silverfärgad Volvotaxi och kör hem till bostaden. Bua taxis växel är vidarekopplad till en mobiltelefon som Kjell har med sig. Vid 07-tiden på morgonen den 13 mars borde Kjell vara på Bua taxi. Han finns inte där och syskonen blir genast oroliga och börjar leta efter honom. Han svarar heller inte på telefon. En anställd som kommer till Bua taxi säger att han sett Bua taxis silverfärgade Volvo stå parkerad vid en timmerlastningsplats utmed Syllingevägen, öster om motorvägen E6. Han trodde att bilen stod där för att hämta skolbarn. Kjells syster Jeanette kör till platsen och hon ser Kjell sitta på förarplatsen. Hon tror först att han sitter och sover men ser att han har blod i näsan. Dörrknackning och förhör med anhöriga Jeanette larmar ambulans och när ambulanssjukvårdarna kommer till platsen gör de återupplivningsförsök. De kör senare in Kjell till sjukhuset i Varberg. Dessförinnan har det konstaterats att Kjell har ett skotthål på vänster sida av ryggen. Han har skjutits med ett hagelgevär på nära håll och hade avlidit omedelbart. Han har varit död i flera timmar. Dörrknackning i området runt brottsplatsen ger inget resultat. Flera lastbilschaufförer, som kör timmer till Väröbruk, har på natten passerat förbi brottsplatsen och en av dem har lagt märke till en personbil som bara hade ett bakljus tänt. Detta var det enda vittne som gjort några iakttagelser vid själva brottsplatsen. Inte heller förhör med anhöriga leder utredningen framåt. Kjells och Fias förhållande var bra och mellan Kjell och syskonen fanns inga som helst slitur Nordisk Kriminalkrönika 1999

5 ningar. I förhören med de anhöriga framkommer heller inget som pekar på att Kjell skulle ha haft några ovänner, förutom en person Fias mamma Lisbeth. Hon ogillar Kjells och Fias förhållande. Någon egentlig grund till detta finns inte. Det är därför i utredningens inledningsskede svårt att se att Fias mamma skulle ha tillräckliga skäl för att mörda Kjell. Dessutom kunde Fia ge Lisbeth alibi för natten, då Fia övernattat hos sin mamma. Taxametern En noggrann undersökning av taxametern i Kjells taxibil gjordes. Klockan den 13 mars påbörjar Kjell sin sista körning. Den riktiga tiden var eftersom taxameterns klocka gick fyra minuter före. En minut senare loggar han in sig som förare på taxi bilen. Körningen som aldrig avslutas har en körsträcka av 12 kilometer. Vid anträffandet av Kjell och taxibilen har Kjell inte slagit in någon kundkörning på taxametern, varför den noterade körsträckan kunde tydas som en framkörning till kunden och att det sedan inte blivit någon körning med kund. Det troliga var således att Kjell inte haft någon passagerare i bilen. Vid kontroll av avståndet mellan Kjells bostad och mordplatsen var denna endast åtta kilometer. Det fattades alltså fyra kilometer jämfört med taxameterns körsträcka. Kunde det vara så enkelt att Kjell först kört förbi den plats dit han fått beställningen och blivit uppringd av beställaren? I så fall var det möjligt att han hade vänt bilen och kört tillbaka. Detta var utredarnas teori. Det kunde i så fall vara en gärningsman, som inte hade lokalkännedom och som haft svårigheter att ange platsen. Vid en provkörning, där detta tänkta scenario spelades upp, kom körsträckan att stämma exakt med tanke på tidsintervallet mellan de två telefonsamtalen till Kjell. Det var 12 kilometer! Senare i samband med att de misstänkta förhördes bekräftades denna teori! Inbrott i trädgårdsmästeri och andra tips Vid genomgång av inkomna brottsanmälningar fram kom att det skett ett inbrott i ett trädgårdsmästeri bara ett par kilometer från mordplatsen under samma natt som Kjell mördades. Bland annat hade de anställdas löner tillgripits vid inbrottet. Hade detta inbrott något samband med mordet på Kjell? Inbrottet sysselsatte flera utredningsmän åtskilliga timmar. Senare visade det sig att inbrottet inte hade något med mordet på Kjell att göra. Under den första veckan efter mordet på Kjell kom en mängd tips in om gärningsmän. Vid kontroller och förhör med dessa kunde de efterhand avfärdas från utredningen. TV-programmet Efterlyst visade ett inslag om mordet. De fåtal tips som kom in tack vare detta program gav heller inte något. En kriminellt belastad man i närheten av mordplatsen visade sig ha ett illegalt hagelgevär. Detta väckte ett visst intresse, men snart kunde även denne bortföras från utredningen. En annan kriminellt belastad man med stort vapenintresse och som varit boende i Bua var också intressant i utredningen. Inte minst de boende i Bua misstänkte denne för mordet. Han hade alibi för mordnatten; han hade varit föremål för polisens intresse just då! En person berättade att han den 2 mars sett Kjell prata med en kvinna i en liten vit bil. Mannen hade kört förbi platsen och när han kom tillbaka stod Kjell fortfarande kvar och talade med kvinnan. Vid förhör med Fia berättade hon om denna händelse. Kjell skulle arbeta den kommande natten, men Fia ville att han skulle vara ledig och till slut hade hon övertalat Kjell att byta pass. Senare visade det sig att Fia tillfälligt räddade livet på Kjell, det fanns planer på att mörda honom redan natten till den 3 mars! Under de första veckorna efter mordet hölls omkring 250 förhör med personer, som kunde ha upplysningar att lämna. Inget av förhören förde utredningen framåt. Ännu ett hagelgevär hittas telefonspårning Någon vecka efter mordet anträffas ytterligare ett avsågat hagelgevär. Fyndet görs på en rastplats ett par mil norr om mordplatsen. Kunde detta vapen ha något med mordet att göra? Hagelgeväret kunde spåras till en stöld i Stockholmstrakten ett par år tidigare. Eftersom SKL vid denna tidpunkt inte kunde avgöra om det hagelgevär, som anträffades utmed Syllingevägen verkligen var mordvapnet, var även detta vapen av intresse. Det visade sig senare att detta vapen inte hade något med Kjells död att göra. Det troliga var att den eller de som utfört mordet på Kjell ringt till Bua taxi och beställt en körning. Det finns ingen annan rimlig förklaring till att Kjell annars skulle ha kört till den plats där han mördades. Med ledning av taxametern bör mordet på Kjell inträffat omkring klockan den 13 mars Samma dag som Kjell anträffas mördad, beställs

6 Taxibilen kördes in på en timmerlastningsplats längs Syllingevägen och därefter genomfördes dådet. Taxichauffören lurades ur sin bil av de två kumpanerna och övermannades innan han åter fick stiga in i sin bil. uppgifter på in- och utgående samtal till Bua taxi. Även uppgifter om samtal via mobiltelefon på de master som är belägna runt mordplatsen beställs. Någon vecka efter mordet börjar listor från telefonbolagen komma. På Comviqs mobilnät finns samtal registrerade över sändare i närheten av mordplatsen. Vid granskning av dessa samtal finns ett samtal till Bua taxi klockan Ytterligare ett samtal till Bua taxi finns registrerat klockan Dessa båda samtal rings från ett och samma Comviq kontantkort. Utredarna vet nu vilket telefonnummer som ringt till Bua taxi. Det bör vara mördarens telefonnummer. Men vem är det som har detta nummer? Ett kontantkort registreras inte på telefonbolaget om inte att innehavaren valt att registrera sig. Naturligtvis finns det inte heller några uppgifter hos Comviq om vem som har detta kontantkort. Från Comviq begärs utdrag på samtliga telefonsamtal som ringts från kontantkortet. Svaret blir att det endast är de två samtalen till Bua taxi och ett samtal till nummerupplysningen som ringts på kortet. Det finns också en notering om ett inkommande samtal till kortet den 12 mars klockan Det inkommande telefonnumret är också ett Comviq kontantkort och någon ägare till detta finns inte heller registrerad. Även på detta kort beställs listor och nu tar brottsutredningen ett jättekliv framåt. Genom den mängd samtal som finns på kortet, går det att utläsa att det med stor säkerhet tillhör en person i Skövdetrakten. Äntligen har utredarna ett namn att arbeta med. Den här personen kallas i fortsättningen Mats. Genombrottet Samtalslistor från Mats hemtelefon beställs från Telia och när dessa listor granskas kommer det definitiva genombrottet i utredningen. Några av samtalen har ringts till Fias mamma, Lisbeth. Det finns alltså en klar koppling mellan mordtelefonen och Kjells blivande svärmor.

7 Från polisens rekonstruktion: Mats visar hur Kjell var placerad när skottet avlossades. Denna version av händelsen motsägs dock av vittnesmål. Kan detta vara möjligt? Har utredarna missat något som gör att det finns en naturlig koppling mellan Lisbeth och Mats? Vid granskning av samtal från Mats mobiltelefon kommer det att visa sig att telefonen och förmodligen också Mats varit ute och rört på sig. I slutet av februari och den 2 och 3 mars har samtal ringts till eller från Mats mobiltelefon. Denna har då befunnit sig på olika platser och det gick klart att konstatera att det var resor till västkusten. Det fanns även samtal registrerade mellan Mats och Lisbeth. Nästa steg i spaningarna är given. Lisbeths telefonlistor granskas. Där syns ännu tydligare kopplingen mellan Mats och Lisbeth. Lisbeth har varit mycket aktiv i sitt ringande till Mats. Vid jämförelse med andra telefonnummer i Mats och Lisbeths listor dyker ytterligare en person upp. Det är John i Göteborg. Han driver en detektivfirma. John är alltså en koppling mellan Lisbeth och Mats. Inblandade Det finns nu skäl att misstänka både Mats och Lisbeth för någon form av inblandning i mordet på Kjell. Tillstånd till telefonavlyssning beviljas av tingsrätten i Varberg. Inga samtal från Lisbeths telefon rings dock. Det beror på att Lisbeth är i färd med att flytta till Skåne och att hon i samband med flyttningen begärt att få telefonen avstängd. Mats telefon används däremot flitigt. Samtal mellan honom och John avlyssnas och det står snart klart att Mats vill ha pengar av John för ett uppdrag han utfört. I samband med dessa samtal talar de om en kvinna som är uppdragsgivaren. Det är tydligt att denna kvinna är Lisbeth. Misstankarna mot Mats och Lisbeth stärks, men även misstankarna mot John är tydliga. Vilken del i det hela har han? Samtal mellan Mats och kamraten Conny låter förstå att även Conny är angelägen att få pengar för ett uppdrag de utfört. Misstankar riktas nu även mot Conny. I detta skede inleds avlyssning också av Johns telefon. Därigenom blir en femte person intressant i utredningen. Johns kamrat Sven sitter inne med kunskaper om uppdraget, som gör att även han misstänks för delaktighet i mordet. Dessutom efterfrågar Sven pengar som han skall ha.

8 Lisbeth fotograferades av spanare vid Centralstationen i Göteborg när hon överlämnade pengar till John, en av sina hantlangare. Utredarna beslutar att avvakta med ingripande mot de misstänkta för att samla så mycket material som möjligt. Genom telefonavlyssningen framkommer att Lisbeth skall åka till Göteborg för att överlämna pengar till John. Lisbeth skuggas och hon fotograferas tillsammans med John av polisens spanare på centralstationen i Göteborg. Detta sker då hon överlämnar pengar till John. Han skickar senare kronor till Mats. Postkontroll För att få full bevisning för att John skickar pengar till Mats, ansökte förundersökningsledaren om kvarhållande av Mats post. Detta innebar att all post som adresserats till Mats kunde undersökas innan den vidarebefordras till honom. Tingsrätten beviljade ansökan och med hjälp av postpersonalen i Mats hemort kontrollerades hans post. Redan någon dag efter samtalet mellan John och Mats kom ett brev från John, som kunde misstänkas innehålla de kronor, som Lisbeth överlämnat till John. Brevet öppnades på ett sådant sätt att Mats inte skulle misstänka något när brevet senare nådde honom. Inuti i kuvertet låg fem 500-kronorssedlar. Sedlarna byttes ut och därefter kunde Mats få sina pengar via den ordinarie postgången, dock en dag senare. De tillvaratagna sedlarna undersöktes med tanke på fingeravtryck. Resultatet av denna visade senare att det inte kunde råda några tvivel om att Lisbeth lämnat pengar till John, som senare skickade dessa till Mats. Lisbeth reser till USA Den 10 april reste Lisbeth till USA. Detta är känt för utredarna, men i det läget är det taktiskt fel att hindra henne från att resa. Utredarna, tillsammans med förundersökningsledaren, diskuterade nu den uppkomna situationen. Lisbeths del i mordet på Kjell verkade tämligen klart. Däremot behövde utredarna mer bevisning mot de andra för att styrka vilken andel de hade i mordet. Lisbeth får därför åka till USA utan att några ingripanden görs mot henne. Detta visade sig vara ett lyckat drag.

9 Redan några dagar efter Lisbeth avrest till USA kunde Mats telefon avlyssnas vid ett samtal mellan honom och John. De pratar med varandra på ett sådant sätt att det klart framgår att Mats varit närvarande när Kjell dödades. Det är nu dags att planera för tillslag mot Mats, Conny, John och Sven. Den 22 april anhålls de i sin frånvaro av åklagaren. För att minska möjligheterna för de inblandade att få kontakt med varandra, bestäms att tillslaget skall ske mot alla fyra den 23 april klockan Med hjälp av länskriminalen i Västra Götaland grips de misstänkta med någon minuts mellanrum. Även Mats och Connys respektive sambor hämtas in för förhör. Mats och Conny delges misstanke om mord på Kjell Svensson. John och Sven delges misstanke om medhjälp till mord. Samtliga förnekar att de har något med mordet att göra. Den ende av de fyra, som medger någon kännedom om Lisbeth och Kjell, är John. Han berättar redan i första förhöret, att han åtagit sig ett uppdrag åt Lisbeth. Uppdraget har bestått i att leta upp dottern Fia, eftersom Lisbeth inte visste var Fia vistades. Första medgivandet Det framkommer att John någon gång i januari 1998 åkt till Bua och träffat Lisbeth. Hon hade då förklarat att hon varit ute och rest och i samband med det förlorat kontakten med sin dotter. Lisbeth ville nu att John skulle leta upp henne. Lisbeth visste att dottern Fia bodde i samma bostadsområde som hon själv. Någon dag senare var John åter i Bua för att spana efter Fia. Han fick då syn på henne tillsammans med den person som senare visade sig vara Kjell. John följde efter paret och fick på så vis fram Kjells adress. Han meddelade detta till Lisbeth och därmed ansåg John att uppdraget var slutfört. Han får kronor av Lisbeth för utfört uppdrag. Något senare var Lisbeth åter i kontakt med John och påstod att det hände konstiga saker omkring henne. Lisbeth ledde in samtalet på personskydd och frågade vad det skulle kosta. John hade sagt att priset skulle ligga kring kronor. Han föreslog att Lisbeth istället skulle använda pengarna till att förbättra sina relationer med Fia. Han föreslog också en resa. Omkring den 20 mars ringde Lisbeth åter till John. Lisbeth berättade då att det var Fias fästman som hade mördats. Detta är alltså de första uppgifterna John lämnar om sin vetskap om mordet. Efter de inledande förhören den 23 april som hölls i Skövde respektive Göteborg, beslutade åklagaren att anhållandet mot de misstänkta skulle kvarstå. Därför transporterades Mats, Conny och Sven till polishusen i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. John blev kvar i Göteborg. Kontakt mellan de inblandade skulle därigenom omöjliggöras. Under dagen den 23 april hölls långa och ingående förhör med Mats och Connys sambor. Vi kallar dem här för Eva och Monica. Delade pengarna Både Eva och Monica trodde att anledningen till förhören var eventuella stölder som deras sambor gjort på sina väktarronder. De hade ingen som helst aning om att det gällde ett brutalt mord på västkusten. Efter flera timmars förhör börjar de berätta om resor som Mats och Conny gjort till Göteborg. Eva, Mats sambo, berättade att Mats för flera år sedan arbetat i ett bevakningsföretag tillsammans med en man vid namn Sven i Göteborg. Det är för honom som Mats och Conny nu utfört ett arbete. Mats hade berättat för henne att jobbet bestod i att beskydda en person som var hotad. Det handlade om en person som behövde skydd vid en rättegång. Det hade även kommit kronor i förskott. Pengarna hade skickats från en person vid namn John i Göteborg. Eva hade själv hämtat ut pengarna på posten. Det var en postanvisning på kronor och en på kronor. Hemma hos Mats och Eva hade sedan pengarna delats, så att Conny hade fått hälften för sin del i uppdraget. Mats och Evas hälft hade genast gått åt till familjens räkningar. Eva berättade också om ett möte i Göteborg mellan John, Sven, Mats och Conny. Detta möte hade skett i februari. Monica, Connys sambo, berättade i stort sett samma historia. För henne hade Conny berättat att de skulle skydda ett vittne vid en rättegång. Hon kom också ihåg att Mats och Conny vid minst två tillfällen varit i Göteborg för att fullgöra uppdraget. Vid det första tillfället hade rättegången blivit inställd och vid det sista tillfället hade den person som skulle skyddas inte kommit. Hon bekräftade också att Conny fått ett förskott på kronor och att han väntade på ytterligare kronor. Monica var tveksam till att Conny skulle få dessa pengar, eftersom hon genom Eva fått veta att den person som skul le skyddas, stuckit till USA. Husrannsakningar I samband med att de misstänkta greps, genomförur Nordisk Kriminalkrönika 1999

10 des ett antal husrannsakningar. I Johns personbil anträffades en ritad karta över Varberg, ett kuvert med adress och telefonnummer till Lisbeth. Hos Sven beslagtogs en bågfil, en stor mängd militär ammunition, en gaspistol och hagelpatroner. Dessutom hade Sven sparat en kvällstidning från den 17 mars, som hade en stor artikel om taximordet i Bua. Vid en senare husrannsakan på Svens sommarställe i Västergötland, hittades ett hagelgevär med patroner och ytterligare militär ammunition. Hemma hos Conny togs en mängd gods i beslag, bl a en mobiltelefon, videofilmer samt bilradio som Conny stulit under sina väktarronder. Något som direkt pekade på hans inblandning i mordet på Kjell, hittades inte. Hemma hos Mats anträffades, förutom hans legala vapen, även en revolver, som han saknade licens för. Stöldgods som anträffades var två mobiltelefoner, hudar och tuggummi; gods från stölder som utförts under arbetet på vaktbolaget. I en skinnjacka hittades en papperslapp med ett telefonnummer samma telefonnummer som ringt till Bua taxi natten till den 13 mars. Det Comviq kontantkort, som använts för att ringa till mordtelefonen den 12 mars anträffades i en av de stulna mobiltelefonerna. Hemma hos Mats fanns också anteckningar som påvisade hans anknytning till John. Träff på Mats fingrar och fortsatta förhör Strax efter gripandena daktyloskoperades de misstänkta. Detta innebär att de fick lämna sina fingeravtryck. Dessa jämfördes sedan med de fingeravtryck, som säkrats på den plastpåse där det avsågade hagelgeväret låg. Mats hade varit slarvig. Avtrycken tillhörde nämligen honom. Förhören med de misstänkta förutom med Lisbeth som befinner sig i USA fortsatte. Mats och Conny uppgav sig inte känna till något om mordet på Kjell. Mats, som tidigare hävdat att han var hemma den mars, började förstå att den uppgiften inte höll. Han misstänkte att Eva berättat något annat. Även när det gällde den 2 3 mars förstod han att han hade problem med sitt alibi. Han ljög nu om att han på fritiden tillsammans med Conny provkört bevakningsrundor för vaktbolagets räkning för att försöka göra rundorna effektivare. Ingen på bevakningsföretaget kände dock till något om det. Inte heller Conny sade något om detta i förhör. Conny sade för övrigt inte något av värde i de första förhören. När han hamnade i besvärligheter i förhöret sade han jag kan inte ge någon förklaring. Mats uppger att han och Conny sagt till Eva och Monica att de var på ett uppdrag i Göteborg för Johns räkning och att det var fråga om personskydd. Att de ljög för Eva och Monica berodde på att Mats och Conny tidigare varit tillsammans med andra kvinnor och att Eva och Monica fått reda på detta. De tyckte att historien med skyddsuppdraget lät mer trovärdigt. I förhöret fick Mats frågan om han vid något tillfälle utfört något uppdrag åt John. Mats berättade då att han tillsammans med Conny någon gång i januari träffat John på dennes kontor i Göteborg. Inför mötet hade John berättat att han fått ett uppdrag av en galen kärring, som kände sig förföljd. Mats och Conny åkte därför till John och på hans kontor träffade de också kvinnan, som kände sig förföljd. Något uppdrag blev det aldrig, då de tyckte kvinnan var så virrig. Både Mats och Conny backade därför ur. Vid förhöret fick Mats också frågan om han vid något tillfälle tagit emot pengar av John. Mats förstod då att han hamnat i en knipa. Han berättade därför att han och Conny samma dag som mötet med kvinnan på Johns kontor, fått i uppdrag av John att transportera en datadiskett från Göteborg till Stockholm för Johns räkning. För denna transport skulle de få kr var. Disketten skulle sedan postas på en brevlåda i Stockholm. Mats försökte alltså ljuga sig ur sin besvärliga situation och Conny ville inte säga något. Efterhand förstod de att detta inte skulle hålla utan fann för gott att berätta något som var så nära sanningen som möjligt. Allt, förutom uppsåtet till att Kjell dödades. Den 26 april 1998 häktades de fyra vid Varbergs tingsrätt. Lisbeth hade tidigare häktats i sin frånvaro, misstänkt för anstiftan till mord. Mats och Conny häktades för mord och John och Sven för medhjälp till mord. Vilka är då de fem misstänkta? Här presenteras deras bakgrund i korta drag. Lisbeth Vid händelsen är Lisbeth på sitt fyrtionionde år. Föräldrarna skilde sig under Lisbeths uppväxt och gifte om sig på var sitt håll. Mamman bosatte sig i Bua. Pappan avled 1992 och efterlämnade förutom Lisbeth ytterligare en dotter från sitt senaste äktenskap. Vid pappans död ärvde syskonen en del pengar och Lisbeth avsatte en del av summan till dottern Fia.

11 Lisbeth gifte sig i mitten av 1970-talet och hon fick då dottern Fia. Familjen var bosatt i Åsa i Halland, där Fias pappa fortfarande bor. Paret skilde sig Därefter bodde Fia för det mesta hos sin mamma och de bosatte sig i Göteborgstrakten. Redan året därpå flyttade Lisbeth och Fia till Östersund. Lisbeth hade träffat Rolf, som bodde där. Tillsammans med Rolf flyttade de sedan till Helsingborg. Rolf och Lisbeth bosatte sig strax utanför Helsingborg, där de köpte ett hus. Lisbeth var sedan sammanboende med Rolf fram till mitten av 1980-talet. Under denna tid var det mycket bråk mellan Lisbeth och Rolf. Efter brytningen med Rolf flyttade Lisbeth och Fia åter till Göteborgstrakten och Lisbeth arbetade på ett företag i Mölndal. Ett år senare flyttade Lisbeth och Fia tillbaka till Åsa. Anledningen var att Fia skulle ha närmare till sin biologiska pappa. Fia har i förhör sagt att hon uppfattade sig själv som ett tvåveckorsbarn. Med detta menade hon att hon vistades halva tiden hos vardera föräldern. De täta flyttningarna hade också gjort att Fia fått en otrygg uppväxt. Lisbeth började utbilda sig till tågmästare och fick arbete på SJ. Hon inledde nya förhållanden med olika män flyttade Lisbeth tillsammans med Fia till Bua och bosatte sig där tillsammans med en man vid namn Lennart i en nyinköpt villa. Redan efter ett par månader sprack också detta förhållande och Lennart flyttade till Göteborg. Lisbeth hade inte råd att ha kvar villan utan hon och Fia skaffade en lägenhet i Bua. Lisbeth bytte senare lägenhet men bodde fortfarande kvar i Bua tillsammans med Fia. Under hösten 1997 flyttade Fia in i en egen lägenhet inte långt från mammans bostad. Fia hade då börjat sällskapa med Kjell Svensson. Under hela Fias uppväxt hade Lisbeth en sträng kontroll över dottern. När Fia blev så gammal att hon började skaffa sig pojkvänner, såg Lisbeth alltid till att förhållandena tog slut. Hon ställde alltid stränga krav på Fia och när Fia ibland inte kunde uppfylla dessa krav blev hon bestraffad. Bland annat hotade Lisbeth med att avliva Fias katter. När Fia började arbeta vid Bua taxi under sensommaren 1997 var Lisbeth först glad åt detta, men efter att Fia inledde förhållandet med Kjell, föränd rades hennes attityd. Hon började tala illa om Bua taxi och polisanmälde företaget för att det inte skötte arbetstiderna, en anmälan som hon inte hade något fog för. Lisbeths och Fias förhållande försämrades också och det var mycket av det skälet som Fia skaffade sig eget boende. En svåger till Kjell försökte hjälpa Fia med de problem hon hade med Lisbeth. Detta gjorde dock att Lisbeth blev än mer hatisk till Bua taxi och främst Kjells svåger. Under hösten 1997 försökte Lisbeth få Fia att resa till USA. Fia vägrade och i samband med detta lämnade Lisbeth Bua och sökte upp några gamla bekanta i Helsingborg. Det var ett par, som hon inte haft kontakt med på flera år. Dessa tröttnade snart på Lisbeth, eftersom hon hela tiden baktalade Bua taxi. Hon verkade fixerad. Lisbeth blev tillsagd att hon inte kunde bo kvar längre hos paret och reste då själv till USA. Hon stannade där en tid och när hon återvände till Sverige sökte hon upp en halvsyster i Dalarna. Också systern tröttnade på Lisbeth, som därför flyttade in hos en granne till systern. När även denne tröttnat på Lisbeth, återvände hon till Bua. Mats Mats är 32 år och född i ett samhälle utanför Mariestad. Under sina första år bodde Mats tillsammans med sin mamma. Pappan har han träffat vid bara ett tillfälle i samband med att han mönstrade. När Mats var 12 år blev mamman sjuk och han bodde därför hos sin morfar och i olika fosterhem. Mats gick ut grundskolan och därefter hade han flera olika ströjobb gjorde han sin värnplikt som sjukvårdare på P4 i Skövde började han en anställning som väktare på ett nystartat vaktbolag i Kungälv. Något år senare försattes vaktbolaget i konkurs och Mats blev arbetslös. I januari 1990 blev Mats kontaktad av Sven. Sven var delägare i det konkursdrabbade väktarbolag där Mats tidigare varit anställd. Sven hade börjat arbeta på ett annat vaktbolag i Göteborg och kunde nu ordna ett arbete åt Mats i företaget. Mats tackade ja och började åter arbeta som väktare. Hans arbetsuppgifter var butiks- och utpasseringskontroller och han tjänstgjorde även som hotellvärd. Dessutom ingick vissa specialtjänster som bevakning av personer och deras fordon. Redan efter några månader slutade Mats på väktarföretaget. Under tiden han var anställd på företaget bodde han hemma hos Sven. Skälet till att Mats slutade sin anställning var att han fått en behovsanställning på ABAB i Skövde. Han ville hem och han bosatte sig hos sin mamma. Under anställningen på ABAB fick Mats vapenutbildning, men han bar aldrig vapen i tjänsten. Efter slitningar med arbetsgivaren tvingades Mats

12 Från rekonstruktionen: Brottets inledningsskede. Kjell (en figurant) har just anlänt till platsen och samtalar med Mats, som döljer vapnet för hans blick. sluta på ABAB. Han fick därefter arbete på ett väktarföretag i Stockholm och bevakade olika tunnelbanestationer slutade Mats på företaget och flyttade tillbaka till Västergötland och började läsa svenska, samhällskunskap och engelska på Komvux i Mariestad. Han hade planer på att söka in vid Polishögskolan och ville därför skaffa sig kompetens för detta. Efter en tid slutade Mats på Komvux och planerna på att bli polis rann ut i sanden. Mats jobbade extra som ordningsvakt och han hade också träffat sin blivande sambo Eva. De flyttade snart ihop och på våren 1995 fick de en dotter. Ungefär samtidigt fick Mats sin nuvarande anställning på väktarbolaget Partena, som nu bytt namn till Falck Security. Han är enbart behovsanställd och har en inkomst av cirka kronor i månaden. Mats utbildar sig också till möbelsnickare och har där en inkomst på cirka kronor i månaden. I april 1997 fick Mats och Eva ytterligare ett barn, en pojke. Mats har alltid varit intresserad av skytte. Han är medlem i en skytteförening och har även licens för vapen. Mats syr också hölster, ficklampshållare, västar och annat i skinn som han säljer. På så vis får han en extrainkomst. Han har också gått några överlevnadskurser, han är intresserad av detta. Han dricker mycket sällan alkohol och har aldrig prövat narkotika eller anabola steroider. Detta enligt hans egna uppgifter och det finns ingen anledningen att misstro honom. Mats ekonomi är dålig. Både han själv och Eva är impulsiva när det gäller att handskas med pengar. De gör ofta nyinköp och skjuter obetalda räkningar på framtiden. Han har på det viset cirka kronor i skuld och är alltså i stort behov av pengar. Conny Conny firade sin 40-årsdag i början av maj 1998 på häktet i Göteborg samma dag som han skulle ha gift sig med Monica. Det framkommer att Conny

13 adopterades bort vid fem månaders ålder och bodde under sin uppväxt hos sina adoptivföräldrar i Västergötland. Conny växte upp tillsammans med en två år yngre bror och anser själv att han hade en bra barndom. Efter grundskolan hade Conny flera tillfälliga arbeten. Han var vid något tillfälle i klammeri med rättvisan i samband med stölder. I början av 1980-talet arbetade Conny som glasblåsare och senare utbildade han sig inom snickeri och var också slöjdlärare en kortare tid började han arbeta på ABAB, nuvarande Falck Security, där han fortfarande är anställd. Han har också skaffat sig ett ordningsvaktsförordnande. Det gick bra för Conny på vaktbolaget och han blev befordrad till gruppledare. Det var också på vaktbolaget han först kom i kontakt med Mats och de började umgås privat. Conny har haft flera längre förhållanden med kvinnor. Under senare delen av 1970-talet var han sambo med Karin och de fick ett barn som idag är 20 år. På 1980-talet var han sambo med Iréne och de har tillsammans tre barn gifte sig Conny med Kattis. Äktenskapet varade i fem år. Conny och Kattis fick inga barn tillsammans. När äktenskapet upplöstes flyttade Conny ihop med Monica och de har ett barn tillsammans. Meningen var alltså att Conny och Monica skulle ha gift sig i början av maj 1998 på Connys 40-årsdag. Conny uppger själv att han tidvis haft alkoholproblem och även tagit antabus. Vid något tillfälle hade det blivit problem på arbetet när han varit berusad. Han har också berättat att han en kortare period tagit anabola steroider i samband med styrketräning. Conny har inte fullgjort värnplikten. Han möns t- rade vid ett par tillfällen men kallades aldrig in till tjänstgöring. Conny tycker själv att han har en någorlunda bra ekonomi. Han tjänar cirka kronor och hans sambo cirka kronor per år. En närmare granskning av ekonomin visar att Conny är i ständigt behov av pengar, familjen har stora skulder. Dessutom betalar Conny för sina barn i tidigare förhållanden. Conny ägnar mycket av sin fritid åt att renovera bilar. Han har flera bilar, som han tänker göra i ordning. Annars har han inga egentliga fritidsintressen. Vid förhören med Conny är han mycket tystlåten och svarar endast med korta meningar. Han förefaller inbunden och avslöjar inte gärna sina känslor. John John är 43 år och född i Norge. Efter några år i det militära flyttade han 1976 till Sverige. Han bosatte sig i Göteborg och tog anställning vid olika väktarbolag. I slutet av 1980-talet startade han en egen väktarfirma och senare öppnade han en detektivbyrå. Han hade inte några anställda i sina företag utan arbetade hela tiden ensam. Han åtog sig uppdrag åt företag för att undersöka internstölder. Ibland fick han också i uppdrag att leta upp försvunna personer I Sverige träffade han en norsk kvinna och de fick två barn. Det yngsta barnet, en son, föddes avled sonen i leukemi och i samband med detta separerade John från sin sambo. Han har sedan levt ensam. John har inte tidigare varit i klammeri med rättvisan och han säger själv att hans inkomst är sådan att han klarar sig. Sven Sven är 63 år och född i Hälsingland. Fram till det att han var 16 år bodde han tillsammans med sin mor. Pappan lämnade hemmet när Sven var ett och ett halvt år gammal. I 16-årsåldern gick Sven till sjöss och tjänstgjorde inom både marinen och handelsflottan. Han gick iland när han var 24 år och arbetade sedan som svetsare. Sven gifte sig med Inga och följde med henne till Tyskland, där hon studerade medicin. Paret stannade i Tyskland i fem sex år och under den tiden läste Sven till maskiningenjör. Vid återkomsten till Sverige fick Sven arbete som serviceingenjör fick paret en son och tre år senare kom en dotter. Hustrun var distriktsläkare utanför Göteborg. I början av 1980-talet sade Sven upp sig från sitt arbete och genomgick en väktarutbildning. Han fick också arbete som väktare med John som chef. Senare arbetade han åt bevakningsföretaget ABAB och utförde värdetransporter. Han arbetade där i två år innan han blev uppsagd på grund av personalminskningar. Han hade därefter anställningar som väktare på olika väktarbolag. Sven startade ett eget vaktföretag, som gick i konkurs efter ett år. Det var under den tiden som han lärde känna Mats, som var anställd i företaget separerade Sven och Inga. Sven hade sedan inga längre förhållanden med kvinnor förrän flera år senare, då han träffade Lena och de fick en son blir Sven sjukpensionerad på grund av en skada i ryggen. Han lever sedan dess på sin pension. Sven har tidigare varit plutonchef inom hemvärnet och fått utbildning på militära handeldvapen.

14 De misstänkta har fram till häktningsförhandlingen förnekat all inblandning i mordet på Kjell. Men kvällen före häktningsförhandlingen sade Conny till förhörsledaren: Jag har i alla fall inte skjutit någon! Hans sätt att uttrycka sig kunde tydas så att han började bli beredd att berätta mer i detalj om vad han visste och vad han varit med om. Vid häktningsförhandlingen berättade Conny att han varit med då Kjell dödades och att det var Mats som skjutit. Vid de fortsatta förhören med Conny lämnade han en berättelse som han sedan i stora drag höll fast vid. Connys berättelse Någon gång i februari 1998 blev Conny kontaktad av kamraten Mats. Mats hade fått en förfrågan från en bekant i Göteborg om han kunde åta sig ett uppdrag. Vad uppdraget gick ut på fick Conny inte reda på. Tillsammans åkte de till Göteborg och träffade John. Hos John skulle de träffa en kvinna som hade ett uppdrag åt dem. Conny sade under förhören att det var Mats som skötte alla kontakter och att Conny var med mest som chaufför. Mötet ägde rum på Johns kontor och strax efteråt kom också kvinnan till kontoret. Hon presenterade sig som Lisbeth. John lämnade kontoret medan Mats, Lisbeth och Conny blev kvar. Conny fick klart för sig att Lisbeth tyckte illa om sin dotters fästman och ville att fästmannen skulle misshandlas. Dottern hette Fia och fästmannen Kjell Svensson. Conny visste inte vad som avhandlades, eftersom det var Mats och Lisbeth som diskuterade uppdraget. Conny hade ju inte med saken att göra, han skulle bara vara chaufför. Mats och Conny blev erbjudna kronor mot att de misshandlade Kjell. Vid mötet överlämnade Lisbeth ett foto på Kjell samt hans adress. Mats och Conny åkte därefter hem och efter ett par dagar kom det kronor till Mats. Detta var ett förskott från kvinnan och Mats och Conny delade på pengarna. De skulle få resten av pengarna när uppdraget var utfört. Någon gång i februari var Mats och Conny åter i Göteborg och träffade där Sven i hans lägenhet. I samband med detta överlämnade Sven ett hagelgevär. Detta sågades av med en bågfil. Varför Sven lämnade över vapnet till Mats och Conny, kan Conny inte förklara. Det var en överenskommelse mellan Mats och Sven. Möjligen skulle vapnet vara bra att ha om något oförutsett skulle inträffa under den planerade misshandeln av Kjell. Senare i februari åkte Mats och Conny till Bua för att rekognoscera. De använde sig då av Connys bil. Meningen med resan var att hitta en lämplig plats för uppdraget. Resan blev misslyckad, de kunde inte hitta något lämpligt ställe. De återvände därför i början av mars och de träffade också Lisbeth, som anvisade olika platser, där misshandeln skulle ske. De var också hemma hos Lisbeth, men Conny kunde inte redogöra för vad som sades, han lyssnade inte på samtalet mellan Mats och Lisbeth. Han uppfattade dock att de gick igenom Kjells körschema på taxi och att Lisbeth spydde en massa galla över Kjell. Annars lyssnade han bara med ett halvt öra. Vid förhöret tillfrågades Conny om sin uppfattning om uppdraget. Han var något oklar över detta, men sade att Kjell skulle slås gul och blå. Vid träffen med Lisbeth i början av mars åkte de också runt med henne i trakten av Bua. Lisbeth visade var Kjell bodde, var taxistationen låg och även en plats, där Fia och Kjell satt barnvakt. De letade också tillsammans med Lisbeth efter en lämplig plats, där misshandeln skulle ske. Det var hela tiden Lisbeth och Mats som gjorde upp planerna. Conny lyssnade knappt. Torsdagen den 12 mars åkte Mats och Conny i Connys bil åter till Bua. Nu skulle misshandeln ske. På vägen dit stannade de till på parkeringen vid nöjesfältet Liseberg i Göteborg, där de träffade Lisbeth. Det var Mats och Lisbeth som avtalat mötet. Lisbeth lämnade över kronor som förskott och sade samtidigt att hon ville att det skulle se ut som ett rån. Lisbeth talade också om att det var Kjell som skulle arbeta på Bua taxi under natten. Efter mötet med Lisbeth fortsatte Mats och Conny mot Bua. Vid 02-tiden kom de till en plats med timmerstockar. Detta var på vägen mellan motorvägen och Veddige. Därifrån ringde Mats på sin mobiltelefon till Bua taxi. Mats hade ett nytt Comviq kontantkort. Kortet var inte använt tidigare, däremot hade Mats provringt till kortet från sitt gamla kontantkort. När Mats fått kontakt med Bua taxi, uppger han att de fått fel på bilen och att de behöver hjälp. Den som svarar på Bua taxi lovar att komma. Hörde två svaga puffar Under tiden de väntade på att Kjell skulle komma, fällde de upp motorhuven på Connys bil. När sedan taxin dök upp, körde denna förbi. Mats ringde då åter upp Bua taxi för att meddela att taxin kört förbi. Mats talade då med Kjell i taxibilen. Efter några miur Nordisk Kriminalkrönika 1999

15 Mats håller vapnet riktat mot Kjell. Samtidigt kopplar Conny bort bogserlinan, stänger motorhuven och startar sin bil. Först därefter avlossas skottet. (Foto från polisens rekonstruktion). nuter kom Kjell och körde in på platsen, där de stod med Connys bil. Kjell steg ur taxin och Mats förklarade att de ville ha hjälp med bogsering. Kjell gick till taxins kombiutrymme och räckte Conny en bogserlina. Under tiden Kjell körde fram taxin för att komma i läge för att koppla bogserlinan, fäste Conny linan vid sin bil. Kjell gick åter ut ur taxin och i detta skede gick Mats fram till honom och förklarade att det var ett rån. Conny riktade hagelgeväret mot Kjell och uppmanade honom att sätta sig i taxibilen och stänga av motorn. Kjell tvingades sedan att lämna ifrån sig sin plånbok, som Conny tog hand om. Conny gick bort till sin bil och tog bort bogserlinan, slog igen motorhuven och startade därefter bilen. Bogserlinan lade han i sin bil. Mats stod hela tiden kvar hos Kjell. När Conny satt i sin bil hörde han två svaga puffar, men förnam inte detta som gevärsskott. När Mats kom fram till Connys bil åkte de genast iväg. Mats sade då jag har skjutit honom och sedan tog han ut tomhylsan ur det avsågade hagelgeväret. Något mer tal om skjutningen var det inte, enligt Conny. Efter det att Conny fått klart för sig att Mats skjutit Kjell, kastade de ut det avsågade hagelgeväret, bogserlinan och telefonkortet. De kastade också ut Kjells plånbok efter att de tömt den på cirka 600 kronor i kontanter. Förhören med Conny är omfattande och fyller 240 A4-sidor. Inte vid något tillfälle kan Conny förklara hur det kom sig att de var totalt omaskerade och att de färdades i Connys bil till brottsplatsen. Avsikten enligt Conny var ju att misshandla Kjell. Följaktligen borde denne efteråt ha kunnat lämna upplysningar om både gärningsmännen och deras fordon. På dessa frågor svarade Conny att det är lätt att vara efterklok. Han hade heller ingen förklaring till varför de inte tog med sig sina batonger från vaktbolaget istället för ett skjutvapen. Conny sade att de inte hade några batonger med sig. Ja, Conny ställdes inför en mängd besvärliga frågor, som han inte kunde besvara. Förhören med Mats Även förhören med Mats blev omfattande och han medgav så småningom att det var han som höll i vapnet när Kjell sköts till döds. Han hävdade nu att det var fråga om ett vådaskott. Annars hade han

16 Hemma hos en av de misstänkta gärnings männen fann polisen en vägbeskrivning till Bua uppnålad på en anslagstavla. i stort sett en liknande berättelse som Conny. Dock hävdade Mats att de haft batonger med sig vid dödsskjutningen, men att de inte använt dem. Han berättade också att de blivit överraskade av Kjells utseende och uppträdande när denne steg ur taxin på brottsplatsen. De hade förväntat sig en helt annan person. Lisbeth hade beskrivit Kjell som en lång och grov person med en otrevlig attityd. Vid mötet i Göteborg hade Lisbeth också berättat att Kjell misshandlade sin fästmö. Visserligen var Kjell lång, men ganska smal och han gav nästan ett blygt intryck. Mats sade att han blev tveksam till att genomföra misshandeln, men att Conny drivit på. Bland annat hade han sagt nu tar vi honom. När det gäller skottet som avlossades mot Kjell hävdade alltså Mats att det var ett vådaskott. Det hade skett i samband med att Mats böjde sig in i taxi bilen och tryckte ner Kjell på passagerarsätet, som skottet brunnit av. Mats skulle trycka ner Kjell för att kunna avlossa ett skott mot bilens instrumentpanel för att göra bilen obrukbar och samtidigt skrämma Kjell. Det hade han och Conny talat om tidigare. Conny förnekade detta. Efterhand som förhören framskred med Mats och han fick klart för sig att det bland annat verkade märkligt att de inte maskerat sig, försöker han få det att framstå som att deras ansikten var dolda. De hade fällt upp kragarna på skinnjackorna och dragit ner kepsarna över ögonen. Att de använde sig av Connys bil tyckte han heller inte var konstigt, eftersom han själv räknat ut att Kjell aldrig skulle kunna notera regist reringsnumret i den situation han befann sig. Hon beställde misshandel Förutom de möten de haft med Lisbeth, hade Mats talat med henne på telefon vid upprepade tillfällen. Lisbeth hade hela tiden tjatat om att uppdraget skulle genomföras. Samtidigt hade hon trappat upp sin begäran om uppdragets art. Mats vill dock inte gå så långt som att Lisbeth begärt att Kjell skulle dödas. Däremot var önskemålet att Kjell skulle misshandlas så svårt att han hamnade i rullstol, så att någon kvinna aldrig skulle titta åt honom. Hur denna misshandel skulle gå till, kunde Mats aldrig förklara vid förhören. Det var inget som han och Conny pratat om. Mats förnekade hela tiden att han uppsåtligen dödat Kjell. Vid ett av förhören uppger Mats att de provskjutit vapnet vid ett tillfälle på väg från Bua till hemorten. Han beskriver också att provskjutningen skett mot en vägskylt ett par mil före Borås. Detta visade sig också stämma utredarna kunde vid en kontroll därefter konstatera att en vägskylt vid Haby utmed riksväg 41 var genomskjuten med hagel.

17 Förhören med John och Sven John bekräftade att han haft kontakt med Lisbeth som sade att hon ville ha någon form av personskydd. Då han själv inte kunde åta sig detta, kontaktade han Sven. Inte heller Sven ville ställa upp men sa sig känna en person, som han kunde tänka sig utföra uppdraget. Den här personen var Mats. Sven kontaktade Mats, som var pigg på att tjäna li te extra pengar. John berättade också om mötet på kontoret. Han poängterade att han inte deltog i mötet mellan Mats, Conny och Lisbeth och att han därför inte visste vad som avtalats. Han medgav att han sänt pengar till Mats. Pengar som han fått av Lisbeth. Han förklarade detta med att han övertalats av Lisbeth att göra detta. Hon var envis och påstridig och det var lättaste sättet att bli av med henne. Sven fick förklara varför han lämnat ett hagelgevär till Mats och Conny. Han svarade då att han trodde att Mats skulle ha geväret för något annat ändamål än att använda det i något brottsligt sammanhang. Ändå medgav Sven att han var med och kapade pipan på hagelgeväret. Han förklarade detta med att han vid tillfället varit sjuk och att hans före detta hustru nyligen avlidit och att han därför inte var vid sina sinnens fulla bruk. Rekonstruktioner Under förundersökningen genomfördes en rad olika rekonstruktioner. En betydelsefull detalj var att utröna Kjells kroppsställning vid anträffandet. Mats ville ju låta påskina att det varit ett vådaskott och att Kjell legat med överkroppen på passagerarsätet när skottet brann av. Eftersom rättsläkaren uppgivit att den enda rörelse som Kjell kunnat utföra efter skottet varit nedåt och absolut inte uppåt, borde Kjell ha anträffats liggande åt höger i framsätet, om Mats berättelse skulle vara trovärdig. Vid förhör och rekonstruktion med Kjells syster Jeanette förklarade hon att Kjell hängde mot passagerarsätet och att det såg ut som om han sov. Kjell hade blod i näsan. Vid rekonstruktionen visar systern att Kjell halvsitter, lutad åt höger med höger arm mot passagerarsätet. Den syn som mötte Jeanette bör inte vara fel och hon säger själv vid tingsrättsförhandlingen att det är en syn hon aldrig glömmer. De ambulanssjukvårdare som först kom till platsen hade i stort sett samma uppfattning om offrets position som Jeanette. Rekonstruktioner genomfördes även med dessa. Rekonstruktion med Mats Onsdagen den 3 juni gjordes rekonstruktion på brotts platsen och avsikten var att Mats skulle visa hur det gick till när Kjell dödades. Vid rekonstruktionen var åklagare, Mats försvarare och de polismän, som skötte utredningen närvarande. Även Conny hade tillfrågats om han ville närvara och framföra sin åsikt om hur det gick till. Men eftersom Connys försvarare inte kunde närvara och någon ersättare för denne inte fanns, avböjde Conny sitt deltagande i rekonstruktionen. En polisman fick därför agera Conny i hans ställe. Rekonstruktionen genomfördes på brottsplatsen och den taxibil som Kjell anträffades i användes också. Mats visade hela händelseförloppet. Han visade hur de parkerade sin bil, fällde upp motorhuven, ringde till Bua taxi och hur Kjell körde förbi platsen. Mats ringde upp igen och strax därefter kom Kjell och körde in på timmerlastningsplatsen. Mats förklarade hur de sade till Kjell att de fått fel på bilen. Kjell hämtade en bogserlina och lämnade till Conny, som kopplade denna till sin bil. Kjell körde fram för att de skall kunna bogsera Connys bil. Mats sade att i detta skedde var det Conny som var den pådrivande. När Kjell backat så att linan kunde kopplas till taxibilen steg han ur bilen. Mats och Conny gick fram till Kjell och förklarade att det är ett rån. Det var Mats som hade det avsågade hagelgeväret och hotade Kjell. Kjell fick tillsägelse att gå in och sätta sig i taxibilen igen. Han tvingades därefter att lämna ifrån sig sin plånbok. Conny tog plånboken och gick mot sin bil. Mats frågade Kjell om han har något mera. Kjell kastade då ut de två mobiltelefoner han hade med sig. De blev liggande på marken. Mats brydde sig inte om dessa. Mats sade att meningen var att skjuta i bilens instrumentbräda för att dels skrämma Kjell, dels för att han inte skulle kunna köra efter dem. För att inte skada Kjell tryckte Mats ner honom mot passagerarsätet. Det var då vådaskottet enligt Mats brann av. Mats stängde dörren till taxibilen och gick sedan lugnt till Connys bil och de körde därifrån. Vid rekonstruktionen visade Mats tydligt hur han bara stod och väntade med vapnet riktat mot Kjell under tiden Conny gick från taxibilen till sin bil, där han kopplade bort bogserlinan och därefter gick in och startade bilen. Under hela den tiden visade alltså Mats att han bara avvaktade tills Conny var klar. Mats visade också Kjells position när skottet avlossades. Denna stämmer inte med Jeanettes bild.

18 Lisbeth kvar i USA När Lisbeth blev skäligen misstänkt för anstiftan till mord på Kjell häktades hon vid Varbergs tingsrätt den 24 april. Hon blev också internationellt efterlyst via Interpol. Innan hon avreste till USA den 10 april hörde hon av sig på telefon till polisen. Lisbeth förstod att utredarna kanske ville hålla ett mera ingående förhör med henne med tanke på Fias och Kjells förhållande. Fia hade vid flera tillfällen förhörts ingående och Lisbeth hade förhörts mycket kortfattat under förmiddagen den 13 mars. När Lisbeth ringde ville hon meddela att hon planerade en lång vistelse i USA. Hon var tvungen att besöka en pojkvän, som var cancersjuk. Lisbeth tillönskades god resa och hon lovade att höra av sig när hon anlänt till USA. Mycket riktigt, hon ringde och bekräftade att hon kommit fram. Vid detta tillfälle kunde hon inte ana att utredarna redan misstänkte henne för delaktighet i mordet på Kjell. Utredarna fick klart för sig att det ganska snart blev bekant även för Lisbeth att hon var misstänkt för anstiftan till mord. Lisbeth hade ringt till vänner i Sverige och dessa hade underrättat henne om polisens misstankar. Lisbeth hörde nu inte av sig något mer till polisen. Lisbeth har ett MasterCard-kort och med detta gjorde hon kontantuttag i USA. Därför var det lätt att följa hennes rörelser i USA. Då kontakterna med polisen i USA hade en viss tröghet var det ändå inte mycket hjälp att veta hur Lisbeth förflyttat sig. MasterCard spärrade så småningom hennes kontantkort då det fanns risk att hon skulle missbruka detta och nu kommer Lisbeth att få det besvärligt med sin försörjning. Hon kontaktar därför den flyttfirma, som ombesörjde hennes flyttning från Bua till Skåne. Flyttfirman har magasinerat hennes tillhörigheter och för den sakens skull hade Lisbeth deponerat pengar hos flyttfirman. Lisbeth ville att flyttfirman skulle skicka en del de av deponerade pengarna till henne. Flyttfirman vägrade, eftersom även den hade vetskap om att Lisbeth var efterlyst. Lisbeth får nu allt svårare att klara sig i USA. Hon har bokat återresan till Sverige den 10 juli. Det är med spänning utredarna inväntar detta datum. Dagen innan bokar Lisbeth om sin biljett till den 27 juli. Under rättegången i början av juli med de andra misstänkta tar Lisbeth kontakt med en advokat i Stockholm. Hon begär att denne skall vara hennes försvarare. Den försvarare som tidigare utsetts att föra Lisbeths talan byts ut mot advokaten i Stockholm. Lisbeths nya försvarare försöker sedan föra över pengar från Lis beths konto till henne i USA. Detta misslyckas, eftersom Lisbeths konto är spärrat. Försvararen klagar på detta och kontot öppnas för Lisbeth. Hennes kontantkort är fortfarande spärrat. I samband med att kontot öppnas, begär målsägandebiträdet till Kjells anhöriga att tingsrätten skall besluta om kvarstad på Lisbeths konton. Detta med tanke på eventuella skadestånd hon kan dömas till. Tingsrätten beslutar om kvarstad och kronofogdemyndigheten tar hand om Lisbeths pengar. Lisbeth har ett konto utomlands. Hon lyckas föra över pengar till sin försvarare, som i sin tur skickar pengar till Lisbeth. Lisbeth har nu pengar och risken finns att hon stannar ytterligare en tid i USA. Samtidigt kan hon dock inte boka om sin biljett ännu en gång utan måste utnyttja biljetten den 27 juli. Tidigt på morgonen den 28 juli får utredarna besked av flygbolaget att Lisbeth är med på planet från Los Angeles till Köpenhamn. Hon skall mellanlanda och byta plan i Paris. Har Lisbeth verkligen planer på att komma hem eller tänker hon avvika i Paris? Tidigare har utredarna varit i kontakt med Parispolisen via Interpol. Dessa har fått frågan om de kan övervaka Lisbeth på Charles de Gaulle-flygplatsen för att konstatera om hon verkligen tar planet till Köpenhamn. Polisen i Frankrike svarar att någon sådan övervakning inte kan ske och därför begärs att Lisbeth skall gripas av fransk polis. Detta kan tyckas något formellt, men utredarna var inte beredda att ge Lisbeth chansen att avvika i Frankrike. Det hade varit dumdristigt. När Lisbeth anlände till Paris greps hon alltså av fransk polis och omedelbart begärde åklagaren via utrikesdepartementet att Lisbeth skulle utlämnas till Sverige. Det dröjer sedan drygt fem månader innan Lisbeth utlämnas till Sverige. Uppsåt att döda? Hur nära sanningen kan vi komma i detta drama och hur är det möjligt att Lisbeth kunde övertala Mats och Conny att mörda Kjell? Genom vittnesberättelser är det klarlagt att Lisbeth är en dominerande kvinna. I sina förhållanden med män har hon alltid varit den dominanta. Även mot dottern Fia har hon varit dominant och betraktade Fia som sin egendom. När Fia nu för första gången inledde ett verkligt allvarligt förhållande med en man och ville flytta hemifrån, tappade Lisbeth kontrollen över tillvaron.

19 Detalj från undersökningen av Kjells kläder. På hans tröja konstaterades ett kulhål strax under vänster armhåla. Det är därför hon kontaktar John för att få hjälp med att få Kjells och Fias förhållande att upphöra. När Mats och Conny får uppdraget nappar de genast för att komma tillrätta med sina ekonomiska bekymmer. Det är inte säkert att Lisbeth redan vid första tillfället avtalar om att Kjell skall dödas. Det kan mycket väl vara som Mats och Conny säger, att hon ville att Kjell skulle misshandlas. Något som tyder på detta är att Mats uppger att Lisbeths begäran hela tiden trappades upp. Strax efter det första mötet skickar Lisbeth förskottet på kronor till Mats. Pengarna kommer till Mats den 6 februari, samma dag som Kjell och Fia förlovar sig. Mats och Conny förbrukar genast pengarna och även om de nu vill dra sig ur, har de svårt för detta, eftersom de inte kan återbetala pengarna till Lisbeth. Så småningom kommer Lisbeths begäran om att Kjell skall dödas. Lisbeth märker att Fia mer och mer håller på att frigöra sig från henne. Fia har skaffat sig egen lägenhet och dessutom förlovat sig med Kjell. Det står nu helt klart för Lisbeth att Kjell måste dödas. När Mats och Conny får denna begäran från Lisbeth står de i skuld till henne en skuld som de svårligen kan återbetala. Dessutom är det ett spännande uppdrag. Lisbeth har ständig telefonkontakt med Mats och tjatar om att uppdraget skall genomföras och till slut står varken Mats eller Conny emot Lisbeths envishet. Var det ett vådaskott? Mats har hela tiden hävdat att det var ett vådaskott som dödade Kjell. Åtskilligt talar dock emot detta: * planläggningen med flera turer till västkusten för att välja ut plats med mera, * anskaffandet av ett hagelgevär, som svårligen kan spåras och kapning av detta. Inga andra föremål, som kunde användas vid misshandel togs med. Conny uppger detta i förhör, * provskjutningen av vapnet, * Mats och Conny uppträdde helt öppet på platsen utan att försöka dölja sina ansikten, * de använde sig av Connys bil med de rätta registreringsskyltarna, * Kjell blev inkommenderad i taxibilen, där han sedan sköts. Ett olämpligt ställe för att utföra en misshandel, * både Mats och Conny berättar i förhören att det var Mats, som ensam skulle utföra misshandeln och Conny skulle under tiden göra klart för avfärd. Det är orimligt att de skulle ha en sådan plan om avsikten var att misshandla och inte döda, * Mats säger att skottet gick av utan att han höll fingret på avtryckaren. Detta är omöjligt. Även om den utanpåliggande hanen släppt av någon anledning, kommer inget skott till stånd, eftersom avtryckarens ingreppshak är försedd med ett säkringsläge. Detta hind rar hanen från att nå tändstiftet om inte av trycka ren hålls intryckt. Vid undersökning av vapnet på Statens kriminaltekniska laboratorium konstaterades att vapnets avfyrings-

20 Mordvapnet, ett avsågat hagelgevär, påträffades inlindat i en plastpåse som låg slängd i vägkanten ganska nära gärningsplatsen. mekanism inte var behäftad med några säkerhetsmässiga felaktigheter. Mats har alltså fel när han säger att han aldrig höll fingret på avtryckaren, * syftet med uppdraget var att få slut på Kjells och Fias förhållande. Det får man knappast genom att fingera ett rån, * vid rekonstruktionen visar Mats tydligt hur han avvaktar med hagelgeväret riktat mot Kjell, tills Conny gjort klart för avfärd. Först därefter avlossas det dödande skottet, * om det var ett vådaskott, varför försöker de då inte larma ambulans. * efter skottet visar de ingen panik utan plockar isär vapnet och stoppar ner det i en plastpåse, tömmer Kjells plånbok på sedlar och först därefter kastar de ut sakerna från sin bil, * när de åker från brottsplatsen säger Mats inget till Conny om att det var ett vådaskott. Conny nämner inget om detta i förhören, * efter att uppdraget var utfört, kräver Mats och Con ny resterande pengar och får också till viss del detta. De borde inte haft något intresse av pengarna och Lisbeth borde definitivt inte ha betalat ut något om uppdraget misslyckats genom att Kjell dödats, * i telefonsamtal sinsmellan raljerar Mats och John över det inträffade och tycker att det var bra att det gick som det gjorde. I juni började den omfattande brottsutredningen bli klar. Den gällde i det läget samtliga misstänkta utom Lisbeth, som fortfarande befann sig i USA. Rättegången hölls vid Varbergs tingsrätt i slutet av juni och början av juli. Sven släpptes vid förhandlingen den 2 juli. Detta var inte på något vis överraskande, då åklagaren änd rat brottsrubriceringen mot honom till att gälla medhjälp till olaga hot. De misstänkta vidhöll sina tidigare utsagor. Sista rättegångsdagen skulle den rättsläkare som obducerat Kjells kvarlevor vittna. Han befann sig då i Frankrike och meningen var att han skulle höras via telefon. Detta måste dock ställas in, eftersom fransk lag förbjuder den typen av vittnesmål. Sista förhandlingsdagen fick därför skjutas framåt en vecka i avvaktan på rättsläkarens hemkomst. Inför den sista förhandlingsdagen, den 10 juli, hade Mats försvarare åberopat ytterligare ett vittne, en vapenexpert. Före vittnesmålet ville den här vapenexperten titta på vapnet i närvaro av en polisman och Mats försvarare. Vid denna undersökning föll plötsligt en några millimeter stor plastbit ut från

VECKANS. Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga. Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga. Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT N K2 00 5 VECKANS Dramat i Knutby -en osannolik sannsaga www.spifab.se www.facebook.com/spifab Ur Nordisk Kriminalkrönika 2005 vecka 31 2011 Dramat i Knutby en osannolik sannsaga Av Kennet Ågren,

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid

En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid Spännande och initierat om svenska brott som engagerar. Rekommenderas! CAMILLA LäCkBeRg En rapp och spännande reportagebok om tolv brott som skakat Sverige i modern tid BRA BÖCKER ETT HELIKOPTERRÅNET I

Läs mer

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17

Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 2 juni 2011 årgång 17 Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr Tema: Brott i nära relation 2 juni 2011 årgång 17 Tema: Brott i nära relation 1 Ledare Polisen som en del av framtiden SERIEBROTTSLIGHETEN ÄR HÄR för att

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013

DOM 2014-05-05 meddelad i Västerås. Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken i dess lydelse före 1 juli 2013 meddelad i Västerås Mål nr PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Karolin Hellsberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-11-15 meddelad i Kalmar

2013-11-15 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Thomas Hagman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar 1. Målsägande Dödsboet efter Annika Nordander Ombud: Advokat Lisa

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Rotel 14 Mål nr B 5501-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-03-18 Rättelse, 2015-03-18 Beslutat av: hovrättslagmannen Åke Thimfors Det totala ersättningbelopp som Edip Samuelsson

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Sida 1 (88) Ert datum Er beteckning Hovrätten för Nedre Norrland Box 170 851 03 SUNDSVALL Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Allmän inledning Uppdraget Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömdes

Läs mer

Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta

Försvunna personer. Länsmannen. tema: Vi följer med polisflyget upp. Sexårige Viveko kom till rätta Länsmannen följde tre av polisens volontärer under en fredagskväll. Deras uppdrag: skapa trygghet och närvaro i samarbete med polisen. SIDORNA 14 17 Med hjälp av avancerad utrustning lyckades en internationell

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

VECKANS. Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Ur Nordisk Kriminalkrönika 1997 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 29 2011 Gåtan Lars-Inge Svartenbrandt Av Erica Denke, polisassistent, Stockholm.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

DOM 2011-12-15 Göteborg

DOM 2011-12-15 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 43 2011-12-15 Göteborg Mål nr B 4176-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uddevalla tingsrätts dom den 16 september 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

BERÄTTELSE FRAN BUNKERN

BERÄTTELSE FRAN BUNKERN Mirjam Tahri: Gökboet på rättspsyk Östbergs nya: Insiktsfullt och fängslande 4/2013 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Metadon programmet Johan

Läs mer

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte

Kulturen har också sitt finger med i spelet. Det finns tyvärr kulturer som tillåter att mannen agar sin kvinna regelbundet. Den enda faktorn som inte Varför uppstår kvinnomisshandel? Ett enkelt svar på den frågan kunde vara att alla män egentligen är stora svin. Tyvärr så är det inte så enkelt. Men nog är det konstigt att kvinnomisshandel uppstår. För

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 4 december 2010 årgång 16 polismyndigheten i västra götaland nr 3 oktober 2010 årgång 16 Den första och viktiga nyckeln till att få någon att berätta sin

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Arvika efter Kevin. Kevins död var en politisk fråga för samhället långt innan det att han dog. Claes Pettersson, kommunalråd Arvika

Arvika efter Kevin. Kevins död var en politisk fråga för samhället långt innan det att han dog. Claes Pettersson, kommunalråd Arvika Arvika efter Kevin Kevins död var en politisk fråga för samhället långt innan det att han dog. Claes Pettersson, kommunalråd Arvika En redovisning av insatser och erfarenheter i samband med ett barnmord.

Läs mer