Vi löser inga miljöproblem ensamma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi löser inga miljöproblem ensamma"

Transkript

1 MILJÖMÄKTIGAST Johan Kuylenstierna, vd, SEI: Vi löser inga miljöproblem ensamma 1 Johan Kuylenstierna Ålder: 49 år Familj: Fru och två barn, 16 och 18 år. Jobb: Vd för Stockholm environment institute (SEI) sedan Adjungerad professor vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet sedan Bakgrund: Geovetare. Fil lic i naturgeografi med inriktning på paleoklimatologi. Har tidigare arbetat på bland annat Stockholm international water institute som ansvarig för World water week och Swedish water house samt en rad FN-organisationer med inriktning på vattenfrågor. Har också varit konsult i flera år. Fritid: Gillar möjligheter till lugn och ro, god mat och goda viner, är gärna ute i naturen, inte minst på lantstället i Stockholms skärgård. Läser just nu: Så blir du snuskigt rik i ett snabbväxande Asien av Mohsin Hamid en annorlunda och riktigt bra bok! Tidigare placering på listan: 48. Årets miljömäktigaste svensk betonar i segerintervjun hur miljöfrågorna hänger ihop med fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling och rättvis handel. Samtidigt saknar han den diskussionen i Sverige. Anna Wramner Foto: Baldur Bragason För knappt två år sedan tog Johan Kuylenstierna över chefsposten på Stockholm environment institute (SEI) efter Johan Rockström. Nu petar han ned företrädaren från förstaplatsen på miljömäktigastlistan. Det kanske säger något om det inflytande den institutionen har i Miljösverige och internationellt och vilken respekt den åtnjuter. Det har knappast minskat sedan Johan Kuylenstierna tog över. Det är en förvånad men glad listetta som får beskedet en sen kväll på ett hotellrum i London. Verkligen jätteroligt! Men vad oväntat och det menar jag verkligen. Jag ser det kanske inte riktigt som att jag har så mycket makt, men självklart innebär min roll på SEI att jag har inflytande. Framför allt har jag ett ansvar att representera min organisation och våra frågor och jag har stor respekt för min roll som frontfigur, säger Johan Kuylenstierna. Det är också viktigt att det inte blir för mycket fokus på mig som person. SEI är en organisation med 180 anställda, varav 150 är forskare. Den rankades nyligen på andra plats bland världens tankesmedjor inom miljöområdet och det speglar den kollektiva kraften av samarbete, inom SEI och med partners. Vi har en gemensam vision om ett Vi som arbetar med miljöfrågor har ett stort ansvar att kommunicera på ett mer positivt sätt. hållbart samhälle och en positiv utveckling i balans med de ekologiska systemen. Vårt namn till trots har vi ett starkt utvecklingsfokus och det tror jag är en viktig dimension i vår framgång. Vilken roll tror du att hållbarhetsfrågorna att kommer att få i valet? Jag tror att de kommer att lyftas, men dessvärre inte vara avgörande för utgången i något av valen. Samtidigt har miljöfrågan mognat, så min förhoppning är att den bättre kommer att integreras med övriga politikområden. Det kan handla om allt från konsumtionsfrågor till politiskt nytänkande vad gäller kopplingar mellan en aktiv miljöpolitik och näringspolitiken, skapandet av nya jobb. Frågan om naturresurser är så fundamental, så möjligen kommer även den att rymmas i den allmänna diskussionen om exempelvis handel och ekonomi. I synnerhet inför EU-valet. Vidare kommer självklart klimatfrågan att diskuteras, men kanske snarare inom ramen för en mer övergripande diskussion om energisystem, omställning och till exempel utsläppshandel. Och detta är viktigt! Vi behöver enas om en långsiktig spelplan. Här är ju SEI:s uppgift att ge stöd till beslutsfattare, på nationell och EU-nivå liksom i andra delar av världen, och visa hur en omställning är möjlig, vilka verktyg som finns att tillgå och hur man rent praktiskt kan göra. Vi läser allt oftare att många har klimatångest, men ångest skapas framför allt av att man inte tror att en förändring är möjlig. Jag anser att vi som arbetar med miljö- och utvecklingsfrågor har ett stort ansvar att kommunicera på ett mer positivt sätt och att arbeta mer lösningsfokuserat. Samtidigt är det viktigt att inte framstå som naiv; det kommer i vissa fall att handla om svåra val. Till syvende och sist styrs ofta miljöfrågans vara eller inte vara i valdebatten ofta av yttre faktorer. Får vi en extremsommar eller om andra länder drabbas av kraftiga naturkatastrofer kommer det att avspeglas i diskussionerna också här hemma. Det 4 Miljöaktuellt nr Miljöaktuellt nr 5

2 MILJÖMÄKTIGAST är inte fullt ut en enbart vetenskapligt baserad diskussion, och tur är väl kanske det. Du har ju sysslat med miljöfrågor under ganska många år nu. Hur ser du att de har förändrats under åren? Ett stort skifte har skett inom näringslivet. Förr såg företagen på miljöfrågorna med stor skepsis, i dag har de större kunskap och engagemang. Det beror dels på att beslutsfattarna har höjt de krav som näringslivet har att förhålla sig till, dels på att miljöansvar har blivit en fråga om profil och varumärke. Men det finns också ett allt större genuint miljöengagemang hos näringslivet och dess ledare i dag. Inom flera sektorer har också naturresursfrågan blivit allt mer affärskritisk. Vilka är de största utmaningarna framöver? På Europanivå handlar det mest om hur vi kan revitalisera ekonomin och det europeiska samarbetet. Vi löser inga miljöproblem ensamma, utan måste enas om en gemensam spelplan, med tydliga regler och transparenta styrmedel. Det krävs helt enkelt social och ekonomisk stabilitet för att miljöfrågan ska prioriteras högt. Tyvärr kan alla de interna problem som EU dras med på så sätt bli ett hot mot gemensamma ansträngningar för att bedriva en aktiv miljö- och klimatpolitik. Globalt handlar det mer om att utveckla politik och system som adresserar de stora orättvisor som fortfarande finns vad gäller till exempel utveckling, tillgång till ekonomiska resurser och fördelningen av naturresurser. Det visar återigen att miljöfrågor måste kopplas samman med övriga samhällsfrågor. SEI arbetar exempelvis med handelsfrågor och det tror jag är helt centralt. En rättvisare handel är en förutsättning för utveckling och rätt regler kan hjälpa oss att hantera många miljöproblem. En annan fråga Johan vill framhålla är arbetet med att utveckla FN:s hållbarhetsmål. Det som började som fattigdomsbekämpning och miljömål har nu vuxit till att omfatta hela hållbarhetsområdet, säger han. Möjligen kommer vi inte att se så många konkreta resultat, men processen i sig är viktig, då frågorna lyfts upp på den internationella agendan. Jag önskar bara att vi hade mer av en sådan diskussion också i Sverige. När det gäller klimatfrågan säger han att vi kanske tenderar att lägga för stor vikt vid de internationella förhandlingarna och att det trots allt finns skäl till optimism. Mycket av det verkliga arbetet görs utanför förhandlingsbordet. Andra, mer informella samarbetsinitiativ får allt större betydelse. En annan viktig trend är också ökande regionalisering, tror Johan, när stora städer, regioner och länder går samman över nationsgränser för att lösa gemensamma problem. Avslutningsvis vill han också nämna naturresursfrågan som han hoppas ska hamna mer i fokus. Exempelvis mark- och vattenresurser är en förutsättning för all utveckling. Jordens befolkning växer och fler kommer ur fattigdom. Trycket kommer att växa och frågan bli helt central för exempelvis livsmedelsförsörjningen. Detta kopplar återigen samman miljöfrågor med fattigdomsbekämpning, jämställdhetsfrågor, ekonomisk utveckling och internationell handel. Även Sverige borde ta dessa frågor på betydligt större allvar. n Kuylenstierna uppmanar Medierna: De har en så otroligt viktig roll att spela! Diskussionen blir ibland allt för förenklad och media har ett ansvar att vara nyanserad och analyserande. Jag skulle vilja uppmana dem att ha mer av långsiktighet och uthållighet i sin rapportering och samtidigt våga vara mer kritiskt granskande och lyfta olika ibland kontroversiella perspektiv för att bidra till en mer vitaliserad diskussion. Miljöoch utvecklingsfrågor är inte antingen eller, utan betydligt mer komplexa än så. Politikerna: Den viktigaste uppmaningen till politikerna oavsett parti är att söka breda samarbeten och att söka tydligt stöd från forskningen i beslutsprocesser. Miljö- och utvecklingsfrågor kräver långsiktiga lösningar, där det trots ideologiska skillnader måste gå att komma överens. Jag uppmanar framför allt alla andra ministrar inte bara miljöministern att engagera sig betydligt mer i miljödebatten och se potentialen för en positiv samhällsutveckling. Tänk om en ny regering efter valet vågar ta ett riktigt modigt beslut och införa en kombinerad miljö- och finansminister. Sverige var tidig med att ha en kombinerad miljö- och energiminister, Birgitta Dahl (S). Nu borde vi ta det ett steg längre. Det skulle vara häftigt! Miljöorganisationerna: Jag tror att miljörörelsen rent generellt skulle ha mycket att vinna på att vara mer optimistisk och lösningsorienterad i sitt arbete och retorik. Det skulle skapa ett större och bredare engagemang om vi rent generellt vidgar våra perspektiv och integrerar miljöfrågan med övriga samhällsfrågor för att på så sätt skapa en bredare och mer relevant utvecklingsagenda. Det kräver till viss del större förståelse och respekt för frågor som ligger utanför miljösektorn, men som är lika viktiga. Näringslivet: Jag är generellt positivt inställd till näringslivets roll. Det kan ta ett stort ansvar för att driva miljöfrågan framåt. Jag ser dock ibland en viss diskrepans mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs. Det blir Johan Kuylenstierna är miljömäktigast. därmed en trovärdighetsfråga. Jag saknar också mer mod hos näringslivet att verkligen vara drivande i handling och önskar att man vågade ställa tydligare krav på beslutsfattarna om tydliga spelregler. Jag uppmanar dem också att oftare våga släppa på konkurrensperspektivet och söka breda, sektorsövergripande lösningar. Det blir mer kraft i det. Miljöfrågan handlar om att skapa tillväxt De senaste två årens listetta varnar för att Sverige håller på att bli omsprunget och efterlyser en ny, hållbar välfärdsstrategi. Att Johan Rockström har varit etta på vår lista två år i rad och nu är tvåa ser han själv som ett belägg för att vetenskapen har ett stort inflytande på miljödiskussionen i Sverige. Han är dock pessimistiskt inför årets valrörelser. Det finns stor risk att vi gör samma gamla klassiska misstag och isolerar miljö- och hållbarhetsfrågan till en sektorsfråga, utan koppling till övriga politikområden och vår egen välfärd. Politikerna låter istället andra frågor gå före utan att inse att dessa beror på en hållbar miljö. Johan Rockström säger att det finns en oförmåga hos politikerna att lyfta debatten till de viktigaste frågorna. Miljöfrågan handlar inte om att säkra naturen, utan om att skapa tillväxt och säkra framtidens välfärd. Vi behöver en ny välfärdsdebatt i Sverige som integrerar just dessa frågor med varandra. Näringsliv, politik och civilsamhälle måste samverka mer och föra en dialog om vägarna till nästa välfärdsmål. Han menar att det finns en föreställning hos politiker om att det finns en motsättning mellan tillväxt och hållbarhet. Ingenting är mer fel! Hållbarhet är nu entydigt en förutsättning för tillväxt i framtiden. Nästa generation ekonomer måste förstå att framtidens jobb inte skapas inom gamla traditionella resursslösande, tunga industrier, utan genom cirkulära lösningar och modern, innovativ teknik. Sverige har länge varit en internationell förebild inom såväl välfärd som miljö, men har nu tappat ledartröjan, menar Johan Rockström. Vi bör passa oss i Sverige för att inte bli omsprungna av andra länder som höjer ambitionen och integrerar miljö, ekonomi och utveckling. Det brittiska miljödepartementet har femtio ekonomer anställda. Jag undrar hur många Lena Ek har hos sig?n 2 2 Johan Rockström Ålder: 48 år. Familj: Fru, tre barn. Jobb: Chef för Stockholm resilience centre och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Bakgrund: Agronom, systemekolog och forskare inom globala vattenresurser, jordbruksutveckling och ekosystemförvaltning. Chef på Stockholm environment institute 2004 till Årets svensk Har skrivit böckerna Den stora förnekelsen (2011) och Bankrupting nature (2012) med Anders Wijkman och The human quest (2012) med Mattias Klum. Fritid: Seglar gärna, åker skidor och spelar squash. Tidigare placering på listan: Etta 201 och 2012, femma 2011, tvåa 2010 och sjua Läser just nu: The way out: Kick-starting capitalism to save our economic ass, av Hunter Lovins. En jättebra bok som visar just hur viktigt det är att agera hållbart för att återbygga ekonomin i världen. Hon leder bolagen som driver på Grundaren av Hagainitiativet jobbar enträget för att förändra tonläget i klimatdebatten och få ut positiva budskap. Nina Ekelund tar ett raketkliv från plats nittioåtta till tredjeplatsen. För tre år sedan startade årets trea, tillsammans med åtta företag, Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan. Idag har nätverket tolv storföretag som medlemmar, och fler är på väg. Hur känns det och hur kommer det sig att du kunnat ta ett sådant här kliv på listan? Självklart känns det verkligen jätteroligt med ett sådant erkännande och jag är ödmjuk inför placeringen. Det finns ju så många duktiga personer där ute. Det ligger mycket hårt arbete och många långa timmar bakom det här. Rent spontant tror jag att det är vår vinkel och positiva ton som äntligen börjar få effekt. Vi har nött in våra budskap om att klimatansvar inte behöver vara vare sig svårt eller dyrt. Jag tror att det är enormt viktigt att visa på vilka möjligheter som i stället finns, hur ambitiösa klimatstrategier ger ökad lönsamhet, vilka konkurrensfördelar man får genom att ta täten, och att man genom ökat ansvar blir vinnare i framtidens näringsliv. Du har politisk bakgrund. Vilken roll tror du klimat och hållbarhet kommer att få i årets val? Det är bland annat för att jag kan politik som jag blir så förvånad över beslutsfattares ointresse för dessa frågor! I den årliga eurobarometern, som mäter invånarnas intresse för olika samhällsfrågor inom hela EU, framkom att nio av tio EU-medborgare är allvarligt oroade för klimatet. Olika svenska undersökningar visar vidare att miljöfrågan är en av de fem viktigaste valfrågorna i Sverige. Det är obegripligt att partierna inte talar mer om klimatfrågan i ljuset av den ekonomiska krisen i övriga Europa. Övriga världen energieffektiviserar. Vi måste komma ifrån vårt fossilberoende. Varför ser inte politikerna kopplingen mellan vad som sker i exempelvis Ukraina och detta? n Nina Ekelund Ålder: 47 år. Familj: 16-årig son. Jobb: Programdirektör och chef för Hagainitiativet ett företagsnätverk som arbetar med att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan, samt styrelseordförande i Bakgrund: Har en politisk bakgrund inom KD (partistyrelsen och statsrådsberedningen), Naturvårdsverket, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, och har tidigare arbetat på Stockholm Resilience Centre. Fritidsaktiviteter: Rida och umgås med familj och vänner. Älskar att läsa både fakta och skönlitteratur. Läser just nu: Läsarna i Broken Wheels rekommenderar av Katarina Bivald en underbar feel good-bok! Om hur viktigt det är att agera hållbart för att återbygga ekonomin i världen. 6 Miljöaktuellt nr Miljöaktuellt nr 7

3 Miljömäktigast Hela listan 4Antonia Ax:son Johnsson Grundare av Axfoundation (17) Frågan om företagens ansvar har följt csr- Sveriges grand old lady ända sedan hon tog över rodret i familjeimperiet Få lyssnade då, nu pratar alla om det. Längs vägen har hon bland annat anställt en f d miljöpolitiker som hållbarhetschef på Axfood, grundat sin egen stiftelse för miljö och utveckling samt stadigt klättrat på denna lista. 5Svante Axelsson Generalsekreterare på Naturskyddsföreningen (7) Populär, engagerad, envis och efter nästan 14 år som generalsekreterare fortfarande till synes outtröttlig. Så här skriver en av många som nominerade honom: För hans starka optimism och fantastiska arbete som verkar för en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser. 6Mikael Karlsson Ordförande för Naturskyddsföreningen och EEB (2) Karlsson är alltid med i listans topp, men dalar lite i år. Förmodligen på grund av att han lämnar ordförandeposten i Naturskyddsföreningen i sommar. Han fortsätter dock i paraplyorganisationen EEB och oavsett vad övrigt han företar sig i framtiden räknar vi kallt med att han fortsätter att vara miljömäktig. 7Isabella Lövin (MP) Europaparlamentariker (40) Erkänd i hela EU för sitt hårda arbete med att styra upp unionens fiskepolitik i hållbar riktning. Få näringslivstopparna 1 2 Antonia Ax:son Johnson Axel Johnson-gruppen (på fjärde plats) Anna Borgeryd Polarbröd (15) Niklas Zennström Atomico enskilda politiker lär har gjort så stor miljönytta som Isabella. Nu spänner hon bågen för en ny mandtaperiod och har, förutom fisket, siktet inställt på andra havsfrågor som nedsmutsning och övergödning plus klimatet och cirkulär ekonomi. 8Anders Wijkman Tällberg Forum, Romklubben, upphandlingsutredare, debattör, författare mm. (5) Mångsysslaren med sin brokiga bakgrund inom politik och organisationer är aldrig långt borta i miljödebatten, oavsett om ämnet för dagen är ekonomisk tillväxt, upphandling eller klimat. 9Viveka Risberg Kanslichef på Swedwatch (76) Tioårsfirande vakthunden Swedwatch är en stark drivkraft bakom svenska företags allt större medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Risberg, som leder arbetet, har varit kanslichef i fem år och har sedan tidigare värdefull erfarenhet från andra sidan, från csr-arbete i näringslivet i bland annat Asien. 10 Helena Helmersson Hållbarhetschef på H&M (6) Nyss utnämnd till näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans affärer. Enligt tidningen driver hon den viktigaste framtidsfrågan i börsens största bolag och besitter makt som sträcker sig långt utanför företagandets inskränkta gränser. Vi behöver knappast tilllägga något. 11 Jan Eliasson Vice generalsekreterare i FN (6) Som vice generalsekreterarei FN har Eliasson ett särskilt ansvar för FNs millenniemål nummer sju som handlar om att säkerställa global hållbar utveckling. Finns det någon annan svensk med liknande internationellt inflytande i dessa frågor? Han har sedan länge också varit engagerad i vattenfrågan, bland annat som ordförande för Water aid. Tomas Kåberger, 12Professor vid Chalmers mm (95) Vår mest outtröttliga energidebattör verkar aldrig lida av energibrist. Enligt en av dem som har nominerat honom har han blivit en tydlig ambassadör för nödvändigheten i omställning från fossil och kärnkraftsproducerad energi till 100 procent förnyelsebart och är dessutom en trovärdig, förnuftig person som blir lyssnad på även utanför landet. Carl Folke 1Chef på Beijerinstitutet, professor i naturresurshushållning samt vetenskaplig föreståndare för Stockholm resilience center (2) Vi måste sätta ett pris på naturen och dess tjänster, säger många. Carl Folke gör något. Han leder nämligen banbrytande forskning kring just ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Anders Hellberg 14Journalist på Supermiljöbloggen och tidskriften Effekt (ny) En av årets riktiga raketer. Den tidigare Greenpeace-medarbetaren som sadlade om har blivit en uppskattad skribent, inte minst för att han alltid är så initierad och hängiven. Får vi sola oss i glansen och påpeka att hans journalistbana började på Miljöaktuellt? Anna Borgeryd 15Styrelseordförande och koncernstrateg på Polarbröd, författare mm (ny) Har som ansvarsfull företagsledare och uppskattad föreläsare vunnit stor respekt i hela Hållbarhetssverige. Ur läsarnomineringarna: För sin ansats att se på investeringar ur ett långsiktigt hållbart perspektiv och att gå till handling med ett alternativt synsätt. Miljömäktigast i forskningen/akademien Johan Kuylenstierna 1 Stockholm environment institute (1) Johan Rockström 2 Stockholm resilience centre (2) Tomas Kåberger Chalmers (12) anförskap och insett hur viktigt det är med förebyggande arbete. Jonas Sjöstedt (V) 20 Partiledare (26) Sjöstedt kommer högst på listan av alla partiledare, långt före Miljöpartiets båda språkrör. Birger Schlaug har en teori om varför: Det är Sjöstedt som har vågat problematisera tillväxten, kritisera konsumtionssamhället och tagit klimatfrågan så pass mycket på allvar att han inte nöjt sig med prat om att lägga ut mer räls, skriver han i Aftonbladet. Parul Sharma 21 Rektor och utbildare på CSR Sweden (21) Den oerhört respekterade människorättsjuristen och csr-experten som var inne och vände på ett stort skogsbolag ( det är uppenbarligen något som inte står rätt till på Stora Enso ) satsar nu på att utbilda företagsfolk genom CSR Sweden och The Academy for Human Rights in Business. Ur nomineringarna: En av de få raka och ärliga när det gäller vad som ska göras. Jag skulle aldrig sätta en prislapp på csr vågar någon av de andra säga något sådant? Stina Billinger 22 hållbarhetschef på SPP/ Storebrand (41) Hyllad som supertalang och underbarn, har kallats en av Nordens tyngsta makthavare inom finansbranschen och blev nyligen femma på Veckans affärers lista över Sveriges tio mäktigaste kvinnliga opinionsbildare. Föreslog nyligen att Hagainitiativet startar fadderverksam- politikerna Isabella Lövin (MP) 1 Europaparlamentariker (7) Jonas Sjöstedt (V) 2 Partiledare (20) Åsa Romson (MP) Språkrör (6) Tord Svedberg 16Vd på IVL Svenska miljöinstitutet (77) Genom IVL:s verksamhet ökar kunskapen om miljöproblemen och deras lösningar ständigt. Svedberg har, enligt nomineringarna, bidragit till att kraftigt öka antalet debattartiklar från IVL:s kunniga medarbetare och därmed till miljödebatten genom goda vetenskapliga argument. Niklas Zennström 17 Grundare av Skype (ny) It-entreprenören bakom Skype och internettjänsterna Kazaa och Joost har tillsammans med sin hustru Cathrine grundat Zennström philanthropies som bland annat stödjer klimatforskning. Har även ett stort intresse för Östersjöfrågor. Karl-Johan Persson 18Vd på H&M (ny) När han tog över ledningen för koncernen efter pappa Stefan ökade tempot i H&M:s hållbarhetsarbete. Han får visserligen se sig slagen av sin egen hållbarhetschef på den här listan, men ska förstås ha sin del av äran. Utan mandat uppifrån kommer ingen hållbarhetschef långt när det gäller till exempel levnadslöner. Lena Hök 19Hållbarhetschef på Skandia (ny) Skandia och Lena Hök har tagit ett särskilt grepp om de sociala aspekterna av hållbarhet. Som försäkringsbolag har man sett vilka kostnader människor kan drabbas av vid uthet och låter medlemmarna adoptera var sin branschkollega som är vilse i hållbarhetsdjungeln. Carl Piper 2Jordbrukare (81) Eldsjälen i kampen mot skiffergasutvinning arbetar nu för ett kommunalt veto mot prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer. Stödet växer, inte bara i kommunerna utan även bland riksdagsledamöter, enligt SR. Mattias Klum 24Fotograf och filmare (4) Han har sagt att han vill skapa dialog mellan hjärnor och hjärtan med sina bilder och inspirera till handling. Saknar förstås formell makt, men som en av de många som har nominerat honom skriver att påverka människors hjärtan är en stor maktfaktor. Kanske den största, egentligen. Alva Snis 25 Sigtryggsson Vice ordförande Fältbiologerna () Blev årets miljöhjälte och Fältbiologernas mest kända ansikte efter protesterna mot kalkbrottet i Ojnareskogen på Gotland. Hon representerade också föreningen som ungdomsdelegat på Rio +20-mötet Christian Azar 26 Professor i fysisk resursteori vid Chalmers (1) Ettan på den allra första miljömäktigastlistan (2009) är fortfarande en av våra ledande klimatexperter och en av de tydligaste och mest engagerande rösterna i debatten. Simon Flato 27 Grundare och verksamhetsansvarig på Sustainergies (84) Organisationen Sustainergies har fyllt ett hål genom att skapa en plattform där studenter och näringsliv möts kring hållbarhet. Ur de många nomineringarna: Genom sina förmågor att på en varmt, hjärtligt och inspirerande sätt engagera såväl studenter från alla discipliner som företrädare för näringslivet har Simon och Markus (Danell, plats 96) skapat ett mäktigt nätverk och en sann resurs för att säkerställa en mer hållbar samhällsutveckling. Annika Jacobson 28 Chef på Greenpeace i Sverige (8) En av dem som har nominerat Jacobson skriver följande: Under 201 har hon exponerat hoten mot Arktis, varit en nagel i ögat på oljejättarna, belyst kärnkraftens risker, kämpat för yttrandefrihet och rätten att protestera, samt varit en piska på en regering vars miljöengagemang måste stärkas. Håkan Wirtén 29Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF (69) En skogens man med bakgrund på bland annat Skogsstyrelsen leder den ena av de två riktigt stora och mycket inflytelserika miljöorganisationerna i Sverige. Har rutit till ordentligt åt AP-fondernas finansiering av fossilbubblan, regeringens förslag om etappmål för biologisk mångfald och otillräckligt Östersjöarbete. Claes Norgren 0Riksrevisor på Riksrevisionen (ny) De ihärdiga granskningarna av regeringens miljö- och klimatpolitik har fått allt större uppmärksamhet och bidragit med ny kunskap om hur staten använder olika styrmedel. Rapporterna utgår både från ett naturvetenskapligt, ekonomiskt och socialt perspektiv, vilket är unikt inom detta område som ofta beskrivs utifrån ett perspektiv i taget, skriver en av de nominerande. Hans Wallenstam 1Vd på Wallenstam (ny) Han har gjort familjeföretaget och hela dess fastighetsbestånd, inklusive alla hyresgäster, självförsörjande på förnybar el som produceras i bolagets egna anläggningar, främst vindkraft. Nu riktar han blicken mot utvecklingen inom solenergin. Missa inte intervjun på sidan 0. 2 Kronprinsessan Victoria (ny) Den blivande statschefens intresse för gröna frågor och mycket annat inom hållbarhetsområdet verkar växa för var dag. Hon syns på många konferenser och andra event inom miljöteknik, energi, hållbar upphandling, forskning med mera. Göran Finnveden 4 Professor i miljöstrategisk analys på KTH, vicerektor för hållbar utveckling (27) Professorn som vill höja bensinpriset och skrota Förbifarten. Extremt kunnig och passionerad för ämnet, en internationell auktoritet med stark position, skriver en person som har nominerat honom. Charlotta Brask 5 Miljöchef på Stockholms läns landsting (ny) Miljöchefen som har höjt ribban på landets miljöbästa landsting med relativt låg klimatpåverkan och väl utnyttjad kollektivtrafik och fått delegationer från andra länder att komma på studiebesök. Åsa Romson 6Språkrör (MP) (10) Det grönaste språkröret gjorde comeback efter föräldraledighet och lyckades gjuta nytt liv i debatten. Om det är någon som ska få fart på miljöfrågorna i valrörelsen så är det hon. Miljöminister i september? Carina Lundberg 7Markow Chef för ansvarsfullt ägande på Folksam (7) Folksam deltog i 4 årsstämmor och två valberedningar under 201. Carina Lundberg Markow fortsätter att trumma in budskapet att hållbarhet är lönsamt och presentera- 40 Miljöaktuellt nr Miljöaktuellt nr 41

4 Miljömäktigast Hela listan de för sjätte året i rad Folksams index för hållbart företagande. Björn Carlsson 8Baltic Sea 2020 (ny) Finansmannen satte nytt rekord när han donerade en halv miljard kronor till stiftelsen Baltic Sea Årtalet i namnet talar om när pengarna ska vara slut och Östersjön ett betydligt friskare hav. Johan Ehrenberg 9Publicist/vd på ETC och Egen el mm (ny) Den energiska vänsterpublicisten och mångsysslaren går mot strömmen och startar dagstidningar på landsbygden. Samtidigt försöker han sprida makten över energiproduktionen genom bolaget Egen el som hjälper konsumenter att själva producera sin el. Gustav Fridolin 40 Språkrör (MP)(2) Har trots sina blott 0 år hunnit vara riksdagsledamot i två omgångar, journalist, lärare och författare till flera böcker förutom uppdragen i partistyrelsen och nu som språkrör. När parhästen Romson tar hand om de gröna frågarna pratar Fridolin nationalekonomi på ett sätt som får även Svenskt näringsliv att lyssna. Björn Risinger 41 Generaldirektör, Havsoch vattenmyndigheten (ny) Flitigt twittrande generaldirektör som vågar sticka ut hakan och ta ställning i allehanda miljöfrågor. De som har nominerat berömmer: Lyckats integrerar flera oerhört svåra sektorsintressen och därmed på god väg att lösa några av de svåraste miljöproblem som finns. hållbarhets- och miljöcheferna Helena Helmersson 1 H&M (10) Lena Hök 2 Skandia (19) Stina Billinger SPP/Storebrand (22) Erik Brandsma 42Generaldirektör på Energimyndigheten (ny) Den holländska skogsingenjören har blivit varm i kläderna på sitt nya jobb och har, enligt en person som nominerat honom, lyft debatten kring energifrågorna från det inhemska käbblet om energislag till en vettig diskussion om större systemfrågor i en internationell kontext. Har tidigare jobbat på bland annat Nederländernas miljödepartement, FN, OECD, Eon och Vattenfall. Petra Wadström 4Uppfinnare samt vd för och grundare av Solvatten (ny) Uppfinnaren och konstnären Wadström har har blivit flerfaldigt prisad för sin enkla men geniala idé Solvatten, som renar vatten med hjälp av solen. Hon har väckt enorm respekt även internationellt och kan nu även räkna president Obama till skaran av beundrare. Per Ankersjö 44 Stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad (C) Det händer saker i Stockholm mycket tack vare Per Ankersjö som bland annat har lyckats driva igenom stora cykelvägsatsningar, en handlingsplan för Stockholms vattendrag, en ny kemikalieplan och insamlig av matavfall i syfte att tillverka biogas. Han har dessutom tagit debatten med bostadsminister Stefan Attefall om förslaget att stoppa kommunala särkrav i nybyggnation. Niclas Kjellström 45 Matseke Vd på Postkodlotteriet (ny) Det har i flera år blåst kring det kommersiella Postkodlotteriet och dess högavlönade vd, men det går ändå inte blunda för att spelbolaget 201 delade ut 1,1 miljarder kronor i välgörenhet. 111 miljoner kronor gick till natur- och miljösektorn. Pengar som är otroligt viktiga för de ideella organisationerna i Sverige. Karin Stenmar 46Miljö- och klimatchef på Folksam (ny) Har under årens lopp gjort mycket hedervärt. Först genom att grunda textilföretaget Dem collective med tydlig hållbarhetsprofil och därefter som csr-chef på Nudie jeans. Sedan hon tillträdde som miljöchef på Folksam har hon fått fart på bolagets miljöarbete och bland annat sett till att 00 byggföretag och fordonsreperatörer och personal i Sverige utbildas i miljöfrågor på ett nytt och innovativt vis. Hon har också sett till att Folksam certifierat sina försäkringar med Bra miljöval. Åsa Domeij 47Miljöchef på Axfood (19) Legendarisk MP-politiker forsätter att förbättra världen inifrån ett av landets största livsmedelsbolag. Dima Litvinov 48Arbetar med arktisfrågor för Greenpeace i Norden (ny) USA-utbildad antropolog och före detta dissident i Sovjetunitionen som sedan 1994 är bosatt i Sverige. Blev under 201 känd som den svenska Greenpeace-aktivisten då han och flera kollegor frihetsberövades och anklagades för sjöröveri i Ryssland efter att de protesterat mot oljeborrning i Arktis. Lars Nellmer 49Vd på Krav (18) År efter år fortsätter försäljningen av ekologisk mat att öka. 201 steg den med imponerande 1 procent, samtidigt som den totala tillväxten för livsmedelsförsäljningen var 1,5 procent. Jens Ergon 50Journalist och filmare på SVT (ny) Ett nytt spännande namn på listan. Beskriver sig själv på Twitter som journalist, reporter och dokumentärmakare på Sveriges television. Fokus nu: klimat, energi, ekonomi. På Twitter rapporterar, kommentarer och analyserar han bland annat klimatförhandlingarna. I SVT intervjuar han nobelpristagare och andra digniteter. Mattias Goldmann 51Vd på Fores (5) Lämnade under 201 Gröna bilister för att axla vd-rollen på Fores, en tankesmedja knuten till Centerpartiet. Det har gett vältaliga Mattias en ny, tyngre plattform att verka från. Vi ser med spänning fram mot valrörelsen och utspelen från Fores under året som kommer. Peter Norman (M) 52Finansmarknadsminis- ter (15) Få är de ministrar som platsar på den här listan. Här har ni undantaget. Den hyllade minister Norman äger ansvaret över de statliga bolagen som han ökar kraven och förväntningarna på. Konsekvenserna kommer att öka. Kim Jakobsson 5Vd på Ungdomar AB (ny) Har nominerats och erhållit en plats på listan med motiveringen en av de starkast lysande kämparna för ungdomars hälsa och kunskap om miljön. Hon är ansvarig för Ungdomar.se och nationella gymnasiesatsningen we_change som under våren utbildade cirka gymnasielever och 750 lärare i hållbarhet och empowerment. Maria Wetterstrand 54 Fristående grön samhällsdebattör (0) Trodde någon att Maria skulle kliva tillbaka när hon klev av posten som språkrör för Miljöpartiet? Nej, inte vi heller. Med stor energi debatterar hon miljö- och hållbarhetsfrågorna runt om i Sverige, på scener såväl som i tidningar och på webbsidor. Ett taktiskt drag för att vässa argument och ladda med energi för en eventuell ministerpost i höst, kanske om valet går de rödgrönas väg? partierna 1 Miljöpartiet (fyra namn på listan) 2 Vänsterpartiet (två) Centerpartiet och Moderaterna (en var) Soledad Pinero Misa 55Grundare av Retoy (ny) Social entreprenör som har grundat företagen Diferencia och Retoy. Ifjol fick hon Veckans affärers utmärkelse Årets samhällsentreprenör. Soledad är en tydlig inspirerande röst och gott exempel på hur vi bör jobba med de sociala utmaningarna i samhället. Carl Schlyter (MP) 56 Europaparlamentariker (4) Efter tio år som pådrivande miljöpolitiker i EU:s maktkorridorer har nu denna EU-parlamentariker siktet inställt på den svenska riksdagen. Jenny Fors 57Fiskepolicyansvarig på Världsnaturfonden WWF (ny) Genom bland annat debattartiklar och twitterstormar har hon kämpat för att engagera såväl politiker som svenska folket för att rädda allt från den vilda laxen i Östersjön till EU:s fiskereform. Christina Lindbäck 58CSR-chef, NCC (52) Den tidigare ordföranden för Näringslivets miljöchefer har under året gått från att hantera miljöfrågorna hos en av Sveriges största byggbolag till att leda hela hållbarhetsarbetet från koncernledningsnivå. Annika Markovic 59F d miljöambassadör, ordförande i CCAC (ny) Hade en mycket viktig roll som svensk chefsförhandlare i internationella miljöfrågor, men fick nytt jobb under arbetet med listan och är i fortsättningen chef för Sveriges OECD-delegation. Detta gör att hennes position som miljömäktig alltså har ändrats. Hon kommer dock att vara kvar som ordförande i Lena Eks och Hillary Clintons klimatkommission CCAC till efter sommaren. 60 Thomas B Johansson Professor emeritus vid Lunds universitet (ny) Doktorn i kärnfysik tilllika chefen över Internationella miljöinstitutet i Lund har fokus inställt på kopplingen mellan energi och tillväxt och utövar sitt engagemang med globala glasögon både i Sverige och i internationella fora. Som utredare har han även varit i centrum för debatten om fossiloberoende fordonsflotta. Annika Laurén 61Vd för Ekobanken (70) Nomineras för sitt oförtrutna arbete med att driva den miljömässigt och socialt hållbara banken Ekobanken. Sasja Beslik 62chef för ansvarsfulla investeringar och bolagsstyrning på Nordea (54) Har utifrån sin position som investeringschef stort inflytande över vad stora bolag måste göra på miljöoch csr-området. Dessutom en djupt respekterad röst både här hemma och utomlands och en flitigt anlitad csr-expert och ordförande för Unep FI Water Work Group inom FN. Gustav Stenbeck 6Miljö-/csr-chef på Choice hotels (ny) Var en gång i tiden webbansvarig på Greenpeace, men det är på en av Nordens största hotellkedjor han har gjort sina stora avtryck. Nytänkandet har bland annat lett till samarbeten med studenter inom hållbarhet som både hotellen och studenterna har mycket att vinna på. Annika Carlsson 64Kanyama Programchef på FOI (ny) Framtidsinriktad forskare inom FOI och Linköpings tekniska universitet som bland annat skrivit om klimat och konsumtion, hjälpt Vietnam med klimatanpassning och tagit fram en modell för köksodling. Carl Hall 65Partner i Alder riskkapitalfond (9) Grundare av och partner i det största privata riskkapitalbolaget inriktat på miljöteknik i Norden med 1,1 miljarder kronor under förvaltning. Louise König 66Hållbarhetschef på KF och Coop (29) Som hållbarhetschef på KF och Coop är König en central person i Coops hållbarhetsarbete. Resultatet syns i att Coop ofta hamnar i toppen när konsumenterna bedömer varumärken utifrån hållbarhet i den årliga rankningen Sustainable brands. Barbara Evaeus 67Klimatkommunikatör på Världsnaturfonden WWF (ny) Har jobbat i över sju år med att öka kunskap och engagemang i klimatfrågan och bland annat drivit projekten Earth hour och Earth hour city challenge. Hon har lyckats påverka både beslutsfattare, näringslivet och allmänheten med sitt glada och övertygande sätt att kommunicera, säger en av rösterna som har nominerat henne. Pär Larshans 68Hållbarhetschef på Max hamburgare (49) Pär Larshans har jobbat som hållbarhetschef på Max i tio år, snabbmatsrestaurangen som har satt en ny standard för hållbarhetsarbete i sin bransch. Med sitt ansvar för personal- och miljöfrågor har han flera uppmärksammande hållbarhetsinitiativ i bagaget. Emma Ihre 69 Ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet () Förra årets stjärnskott på listan Emma Ihre har kanske inte varit lika synlig det senaste året, men har en nyckelroll i arbetet med att leda de statliga bolagen mot ökad hållbarhet. Marika Markovits 70 Direktor för Stockholms stadsmission (ny) Marika har blivit nominerad för sitt arbete för hemlösa, inte minst i projektet Crossroads som ger stöd och hjälp åt EU-medborgare i hemlöshet i Sverige. Det senare låg också bakom att hon utsågs till Årets europé i fjol. Karl-Henrik Robèrt 71Grundare av Det naturliga steget (66) Han har gett oss verktyget för en hållbar utveckling, säger en röst som har nominerat Robèrt och syftar på den internationellt högt ansedda organisation och metodik som Det naturliga steget är. Robèrt är professor i strategisk hållbar utveckling. Anna Linusson 72vd på Svenskt vatten (64) Hamnade på listan som vd för Håll Sverige rent, men presenterades precis före pressläggningen som ny vd för Svenskt vatten. Vi tror dock inte för ett ögonblick att det nya jobbet gör henne mindre värdig att ligga på listan. Linusson är i grunden civilingenjör och har tidigare jobbat som miljöchef på Stockholm läns landsting. Magnus Emfel 7Expert på klimatinnovationer och gröna finanser på WWF (ny) Överallt där miljöteknik från innovation via kommersialisering till export och hållbara finanser dryftas är Emfel med och tycker, tipsar och påverkar. 42 Miljöaktuellt nr Miljöaktuellt nr 4

5 Miljömäktigast Hela listan Tomas Ekström 74Miljö- och kvalitetschef på Kinnarps och ordförande för FSC Sverige (ny) Tomas Ekström driver frågor som rör skärpta miljö- och kvalitetskrav inom möbelindustrin, både på nationell- och internationell nivå. En man som jobbar mycket i det tysta i syfte att få till varaktiga och sunda förändringar i stället för uppmärksamhet kring sin egen person, säger en av de röster som har nominerat honom. Har också, som ordförande i FSC Sverige, en viktig roll långt utanför bara möbelindustrin. Jeppe D Larsen 75 Vd på Ekocharter och Movebybike Stockholm (ny) Nominerad för sitt arbete inom sjöfarten, där han med små, innovativa projekt med till exempel eldrivna båtar sporrar branschen att ställa om till energieffektiva lösningar. En grön enterpenör full av idéer och infall som också har startat en cykelbaserad flyttfirma. Hans ledord är cirkulär ekonomi och vi tror att han är ett namn man bör lägga på minnet. Karolina Lisslö 76 Grundare av Bee urban och partiet Grön demokrati (ny) Grundare av Bee urban som erbjuder företag att bli faddrar åt bikupor i stadsmiljö. Karolina, som i grunden är biolog, har även startat det nya klimatpartiet Grön demokrati som verkar för ett 100-procentigt förnybart samhälle och en omställning till cirkulär ekonomi. Så här gjorde vi listan Johanna Lakso 77 Analytiker på Energimyndigheten, engagerad i Push Sverige (ny) Johanna Lakso är 26 år och en av grundarna till organisationen Push Sverige som arbetar för ungomars framtid, förnybar energi, klimat och hållbarhet. Hon är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har varit aktiv i i flera olika organisationer inom hållbarhetsrörelsen. Karin Bojs 78Vetenskapsjournalist, författare (25) Har under många år spridit upplysning som vetenskapsredaktör på landets största morgontidning Dagens nyheter och är numera fristående journalist och författare. Hyllad och prisad, bland annat som hedersdoktor vid Stockholms universitet och med Ivas mediapris, det senare med motiveringen att hon förenar aktuell journalistik med relevant forskning. Martina Krüger 79Energipolitiskt ansvarig på Greenpeace i Norden (14) Övervakar Greenpeace nordiska klimatoch energiarbete med en särskild iver att fasa ut kärn- och kolkraft, säger en röst som har nominerat henne. Dennis Pamlin 80Grundare av 21st century frontiers mm (ny) Inspiratör med ett förflutet inom WWF som sprider kunskap världen över om hur man kan använda tekniska Listan över Sveriges 100 miljömäktigaste är framtagen av en jury bestående av personer som Miljöaktuellts redaktion har valt ut för att de har en god kunskap om miljöfrågor och om samhällsdebatten i stort. Arbetet har skett i tre steg. 1. Miljöaktuellts läsare fick under ett antal veckor under vintern möjlighet att nominera sina favoriter. Cirka 00 personer nominerades. 2. Jurymedlemmarna fick därefter välja ut cirka hundra personer var som de ansåg borde vara med på listan. De nominerade som minst en ledamot i juryn ville ha lösningar för att skapa hållbarhet. Belönades nyligen med Swecos Hugo-pris som årets inspiratör. Ethel Forsberg 81Samhällsbyggnads- direktör i Region Gotland (ny) Ethel Forsberg har en gedigen bakgrund som bland annat chef för miljöförvaltningen i Stockholm stad, departementssekreterare på miljöoch energidepartementet, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och konsult. En auktoritet på kemikaliefrågor som nyligen gav ut den mycket uppmärksammade boken Makt, plast, gift och våra barn. Åsa Mendel-Hartvig 82Barnboksförfattare, presssekreterare på Greenpeace, initiativtagare till Föräldravrålet (ny) Denna mångsysslare hamnar på listan främst för arbetet med Föräldravrålet, ett klimatupprop för föräldrar, farföräldrar, morföräldrar, bonusföräldrar, fastrar, morbröder, gudföräldrar, förskollärare, vänner och andra som bryr sig om våra och andras barn, som de själva uttrycker det. Jens Holm (V) 8Riksdagsledamot och partiets talesperson i miljöfrågor (5) På väg att bli en av de namnkunnigaste och mest profilerade miljöpolitikerna i landet, ständigt på hugget i debatten. Jens Holm lyfter relevanta frågor och formulerar kritiska frågeställningar i kritiska miljöfrågor. säger en av dem som har nominerat honom till miljömäktigastlistan. med gick därmed vidare, vilket resulterade i en lista på cirka 200 personer.. I ett sista steg sattes sedan ett betyg på varje person. Kriterierna som juryn från början haft att utgå från var: Åstadkommen miljönytta under 2012 i relation till personens journalisterna Anders Hellberg 1 Effekt och Supermiljöbloggen (14) Jens Ergon 2 SVT (50) Karin Bojs Frilans (78) Klas Eklund 84Seniorekonom på SEB mm (61) Revolutionären som blev marknadsliberal, som blev bekymrad över klimatfrågan. Angriper våra klimat- och miljöutmaningar från nationalekonomisk synvinkel och har bland annat skrivit boken Vårt klimat om hur en effektiv klimatpolitik kan utformas. Sitter också i styrelserna för Mistra och Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Sven-Olof Ryding 85Vd på Miljöstyrningsrådet (28) Har i åratal drivit den svenska offentliga upphandlingen i allt mer hållbar riktning genom Miljöstyrningsrådets rådgivande verksamhet. Framtiden för verksamheten är dock oviss, sedan omorganisationen där MSR blev en del av Konkurrensverket. Pelle Zettersten 86Journalist på Sveriges radio (ny) Bidragande orsak till att Vetenskapsradions program Klotet fortsätter att påverka och upplysa Miljösverige. Zettersten har ett förflutet reella makt och inflytande (0-20 poäng). Engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor (0-10 poäng). Trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor (0-10 poäng). De 100 personer som fick högst snittbetyg kvalade sedan in på listan. som rocktrummis, fältbiolog samt elefantskötare och -tränare. Ingrid Pettersson 87Generaldirektör på Formas (ny) Ansvarar över en verksamhet som årligen fördelar cirka en miljard kronor till olika forskningsprojekt inom bland annat miljö, jordbruk, skogsbruk, jakt och samhällsbyggande. Det är mycket makt Rolf Annerberg 88Generaldirektör på Formas, leder Miljömålsberedningen (87) Har en imponerande meritlista som bland annat inkluderar insatser som generaldirektör på Naturvårdsverket, statssekreterare för energioch miljöfrågor i S-regeringar, S-politiker med mera. Har även varit styrelseordförande i Mistra. 89 Marie-Louise Kristola Journalist på Vetenskapsradion Klotet (ny) En i gänget som gör Vetenskapsradions program Klotet till landets mest angelägna radiomagasin. Martin Frey 90Vd på Blocket (ny) Väl genomfört miljötänkande internt och till kunder! Begagnat är bra för plånboken och miljön, säger en röst som har nominerat Frey. Blocket är en hållbar och klimatsmart affärsidé som vi tycker förtjänar beröm. Enligt en egen undersökning kan begagnathandeln spara 1,6 miljoner ton växthusgaser årligen. i miljöorganisationerna Svante Axelsson 1 Naturskyddsföreningen (5) Mikael Karlsson 2 Naturskyddsföreningen (6) Alva Snis Sigtryggsson Fältbiologerna (25) 91 Charlotta Szczepanowski Hållbarhetschef på Riksbyggen (ny) Riksbyggen uppgraderade sin miljö- och kvalitetschef till hållbarhetschef i syfte att bli en ledande samhällsutvecklare och byggare av hållbara boendemiljöer. Szczepanowski, med bakgrund som civilingenjör, miljöspecialist och miljökommunikatör är rätt person att axla rollen. Maria Smith 92Chef för miljö och socialt ansvar på Ica (6) Har jobbat med att vidareutveckla hela Icakoncernenes arbete med miljö och socialt ansvarstagande sedan Maria Smith är även vice ordförande i SVN. Lisen Schultz 9Forskare vid Stockholm resilience centre, initiativtagare till Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv (ny) Lisen arbetar som forskare vid Stockholm resilience centre och är skapare av Pontus Schultz stiftelse. Har startat stiftelsen till sin bortgångna makes minne i syftet att främja ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Karin Lexén 94Chef på Siwi (4) Stockholm international water institute är en tung, internationell aktör när det gäller kunskapen om vattenfrågor och som varje år delar ut det prestigefyllda vattenpriset som ger eko över hela världen. Spindeln i nätet är Lexén. Roger Olsson 95Ordförande för Svenska rovdjursföreningen (ny) De som har nominerat Roger har använt ord som otroligt viktig och värdefull ambassadör för det svenska levande djurlivet i våra skogar. Markus Danell 96Grundare och verksamhetsansvarig på Sustainergies (ny) En av grundarna av karriärplattformen Sustainergies. Närmare hållbarhetsintresserade studenter får möjligheten att möta näringslivet tack vare Danell och kollegan Simon Flato (se plats 27). Lisa Emelia Svensson 97 Havsambassadör på miljödepartementet (72) Lämnade csr-frågor på utrikesdepartementet och blev havsambassadör på miljödepartementet, där hon arbetar för hållbart nyttjande av haven. Monica von 98Schmalensee Vd på White arkitekter (ny) Skriver i boken "Så ökar vi bostadsbyggandet" om nya lösningar för vackra, täta och hållbara städer. Har även varit orförande för Sweden green building council. Mattias Iweborg 99Vd på Enact (9) Enact har länge utövat stort inflytande på ledande svenska och kinesiska företag. I höstas organiserade Enact en längre utbildning i hållbar affärsutveckling för några av de största statliga företagen i Kina med Mattias som huvudutbildare. Erik Lindroth 100 Miljöchef på Tetra pak (ny) Erik Lindroth är sedan 2008 Tetra Paks miljödirektör i Norden och Baltikum och har utmärkt sig med sitt arbete med återvinning. Fem bubblare (som nästan kom med): - Pia Jertfelt, SVN - Lars Thunberg (KD), kommunalråd, Helsingborg - Anders Ericsson, vd, Jämtkraft - Timbuktu, artist - Isadora Wronski, Greenpeace Det här är juryn Mattis Bergquist Seniorkonsult i Hallvarsson & Halvarssons csrteam, där han fungerar som rådgivare, bollplank och inspiratör. I juryn för andra gången. Magnus Enell Senior adviser och adjungerad professor (KTH, industriell ekologi) inom miljö och hållbar utveckling som synts och hörts under ganska många decennier nu. I juryn för andra gången. Hanna Zetterberg Strategi- och kommunikationskonsult som de senaste åren fokuserat på behovet av att tydligare koppla samman forskning och politik. F d riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson (v) samt kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier. I juryn för första gången. Elin Bergman Corporate Partnership Manager på Världsnaturfonden WWF. Har tidigare arbetat som ansvarig för marknads- och kommunikationsfrågor hos hållbarhetskonsulterna Tricorona Climate Partner och Respect. Pernilla Strid Journalist på Miljöaktuellt och redaktör för tjänsten M-plus Lag & rätt, samt även utbildad mikrobiolog. Med i juryn för första gången. Mikael Salo Chefredaktör på Miljöaktuellt. I juryn för sjätte gången. 44 Miljöaktuellt nr Miljöaktuellt nr 45

Vi löser inga miljöproblem ensamma

Vi löser inga miljöproblem ensamma MILJÖMÄKTIGAST Johan Kuylenstierna, vd, SEI: Vi löser inga miljöproblem ensamma 1 Johan Kuylenstierna Ålder: 49 år Familj: Fru och två barn, 16 och 18 år. Jobb: Vd för Stockholm environment institute (SEI)

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev april 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Heta frågor diskuterades med Sveriges klimatförhandlare

Läs mer

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 ÖVERSIKT UTBLICK 08.15 2017 DET FINNS INGEN SNABB OCH ENKEL VÄG TILL HÅLLBARHET. ÖVERGÅNGEN KRÄVER EN GEMENSAM ANSTRÄNGNING FRÅN SÅVÄL BESLUTSFATTARE, FÖRETAG OCH ALLMÄNHET. VID

Läs mer

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Grattis till nya jobbet Göran Holm, vd HKScan. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev december 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera God jul och gott nytt år önskar Hagainitiativet!

Läs mer

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Hagainitiativet arrangerar lunchseminarium i Almedalen -varmt välkommen!

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Hagainitiativet arrangerar lunchseminarium i Almedalen -varmt välkommen! Hagainitiativets nyhetsbrev sommar 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Ta rätt steg för klimatet Bromsklossarna får för

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

Analysgruppen för Grön omställning

Analysgruppen för Grön omställning 1 Analysgruppen för Grön omställning Maria Wetterstrand, ordförande Jonas Karlsson, ordförande Nannan Lundin, huvudsekreterare 2 Framtidskansliet Framtidskansliet ska ge inspel till Regeringens politiska

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Box 738, 101 35 Stockholm. Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 www.tobaksfakta.se

Box 738, 101 35 Stockholm. Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 www.tobaksfakta.se Box 738, 101 35 Stockholm. Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10 www.tobaksfakta.se Det var en gång ett SNTP.. Omvärldsbevaka; det gjordes redan kraftsamla, professionalisera komplettera kommunicera Box

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso.

Motion #1. Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Motion #1 Ändra fotnoten hur ung definieras Denna motion föreslår att ändra fotnoten som definierar en ung i föreningen PUSH Sverige. Motionen har lämnats in av Johanna Lakso. Mötet föreslås att i kapitel

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Earth Hour Lördag 29 mars kl

Earth Hour Lördag 29 mars kl Lördag Vad är Earth Hour? Över en miljard människor kommer att förenas i en gemensam handling lördagen 29 mars mellan kl 20.30 och 21.30. Då kommer vi att släcka ljuset under världens största klimatmanifestation

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Här kommer en sammanfattning av de tre temaspåren på DI Hållbarhet, samt av den avslutande presentationen som gjordes av Goodpoint. De tre temaspåren

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Program Almedalen 2010

Program Almedalen 2010 Program Almedalen 2010 SVN i Almedalen 2010, Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby Möt politiker Partiernas syn på hur personer med funktionsnedsättning kan få riktiga arbeten (Samtalet filmas och läggs ut

Läs mer

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet.

Hallå där Pierre Decroix, ny vd Coca-Cola Sverige Du är ny vd på Coca-Cola Enterprises Sverige och ni är också medlemmar i Hagainitiativet. Hagainitiativets nyhetsbrev oktober 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Finansmarknaden har en avgörande roll Hur hanterar

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Sofia Östmark Kansliet för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor Stärka de långsiktiga inslagen

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se. Kastellholmen 2014

Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se. Kastellholmen 2014 Anders Mannesten anders.mannesten@briggentrekronor.se Kastellholmen 2014 Tre Kronor af Stockholm 2005. Brigg med en Hållbar vision! Segling mellan Tallinn och Riga september 2012. Foto: Anton Stenros

Läs mer

Forskning för miljömålen

Forskning för miljömålen FORSKNING FÖR MILJÖMÅLEN naturvardsverket.se/forskning Forskning för miljömålen 2012 2016 Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Bioekonomi och biobaserad ekonomi

Bioekonomi och biobaserad ekonomi Bioekonomi och biobaserad ekonomi Vad står begreppen för och vilka möjligheter har Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk? 2016-02-05, KSLA Räddaren i nöden Louise Staffas Vår vision är det

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Utmanande mål. År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 30 procent jämfört med 1990 års nivå.

Utmanande mål. År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 30 procent jämfört med 1990 års nivå. Samverkan och inspiration. Ett klimatpositivt Uppsala i sikte. I dag är vi 33 lokala aktörer som tar ansvar och ett ledarskap i klimatfrågan för att gemensamt minska utsläppen och aktivt bidra till ett

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer