ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE"

Transkript

1 Septembre 2010 Service de presse et d'information +33 (0) /45 ADVOKATER I PARISOMRÅDET AVOCATS EXERCANT EN REGION PARISIENNE Följande advokater och advokatbyråer har anmält intresse att bli uppsatta på en av ambassaden upprättad advokatlista. Ambassaden lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något som helst ansvar för val av advokat. Les avocats suivants ont exprimé le souhait de figurer sur une liste établie par l'ambassade. L'Ambassade diffuse cette liste sans recommandation et décline toute responsabilité quant au choix de tel ou tel avocat. Me Annika Arvidsson, Avocat à la Cour Me Laurence Morel-Rager, Avocat Me Ulrika Séguin, Avocat 24, avenue de l'opéra Tel: / Fax: (svensk-fransk affärsjuridik och familje-samt arvsrätt, arbetsrätt, skatterätt, offentlig upphandling, fastighetsrätt och stadsplanering, miljörätt, industrirätt och rättegångar) Svenska, franska och engelska. (droit public des affaires français et suédois, marché et contrats publics, droit de la famille, droit successoral, droit du travail, droit fiscal, droit de la propriété et procédure. Immobilier, construction, urbanisme (urbain, littoral, montagne). Environnement. Droit industriel. Adress: Telefon: E-post: 17, rue Barbet-de-Jouy Besöksadress: Telefax: Hemsida:

2 2 Me Nicolas Brahin, Cabinet d Avocats 455 Promenade des Anglais Immeuble "Air France" Nice Cedex 3 Tel : Fax : (Köp av fastigheter eller fastighetsbolag, Hyresavtal och fastighetsförvaltning Handels- och leasing transaktioner Bank- och finansrätt, Internationell privaträtt Borättstvister och exekutiva auktioner) Franska, engelska, svenska, danska, tyska och italienska (Acquisition d immeubles ou de sociétés immobilières Baux et gestion immobilière, Opérations de sale and lease back Droit bancaire et financier, Droit international privé Contentieux immobilier et vente aux enchères) Français, anglais, danois, suédois, italien, allemand Gunnar Carler Advokatfirma 50, rue Copernic Tel: , Fax: , (affärsjuridik, bolagsrätt, skiljeförfarande, skatte- och etableringsfrågor, arvsrätt) Svenska, franska, engelska och tyska (Droit des affaires, droit des sociétés arbitrage, droit fiscal, droit des entreprises, droit successoral), allemand Bureau en Suède/ Kontor i Sverige Strandvägen Stockholm Tél. : 0046 (8) Fax : 0046 (8)

3 3 Me Alain Cornec, Avocat à la Cour 8, rue Bellini Tel: Fax: (allmänpraktiserande, speciellt familjerätt) Franska och engelska. (Droit privé, plus particulièrement droit de la famille) Français, anglais Samarbetar i Sverige med/collabore en Suède avec: Advokat Fredric Renström Strandvägen Stockholm Tel: Fax: Pernilla Dahlrot, Avocat à la Cour -Membre du Barreau de, Membre du Barreau de Suède 12, rue d'enghien Tel. : +33 (0) Portable / mobiltelefon: +33 (0) (internationell rätt, affärsjuridik, avtalsrätt, distribution, franchise, bolagsrätt, arbetsrätt, processrätt, skiljedomsprocess, fordrings- och exekutionsrätt, familjerätt). Svenska, franska, engelska (droit international, droit des affaires, contrats commerciaux,contrats de distribution, contrat de franchise, droit des sociétés, droit de travail, contentieux, arbitrage international, voies d'exécution, droit de la famille).

4 4 Foucaud, Tchekoff, Pochet et associés 1 bis, avenue Foch Tel: Fax: Gîta Paterson : Thérése Rehnvall : (affärsjuridik, bolagsrätt, arbetsrätt, handelsavtal m.m.) Franska, engelska, svenska, tyska, danska, spanska, arabiska, ryska, italienska (droit des affaires, droit des sociétés, droit du travail, contrats commerciaux, contrats industriels et immobiliers etc.) Français, anglais, suédois, allemand, danois, espagnol, arabe, russe, italien (svensk-fransk affärsjuridik, företagsinvesteringar och etableringar i Frankrike, fransk fastighets/skatterätt, tillståndsfrågor i Sverige och i Frankrike, uppehållsnäringstillstånd, specialiserad i EG-frågor) Svenska, engelska, franska. (droit des affaires, investissements et établissements en France, droit immobilier, droit fiscal, droit européen) Suédois, anglais, français Advokatfirman Merret Avocats à la Cour Me Jacques Merret, M. François-Xavier Martin-Vivier (samarbetare) 219, rue Saint-Honoré Tel Fax (handelsrätt, handelsavtal, affärsjuridik, arbetsrätt, tvistemål, EU-rätt) svenska, franska, engelska, tyska (Droit commercial, contrats commerciaux, droits des sociétés, droit du travail, contentieux civil et commercial, droit communautaire) suédois, français, anglais, allemand Me Nathalie Nordins Avocat au barreau de / Advokat i 20, Avenue Friedland

5 Tel Fax (affärsjuridik, bolagsrätt, etableringsfrågor för Frankrike, allmänpraktiserande, arbetsrätt, handelsavtal, internationella transaktioner, tvistemål) franska, engelska, spanska, förstår svenska (Droit des Affaires, droit des sociétés, aide à la création d entreprise en France, droit privé, droit du travail, contrats commerciaux, opérations internationales, contentieux)., comprend le suédois Advokatfirman Palm-Jensen Advokat Björn Palm-Jensen 52, avenue des Champs-Elysée Tel: Fax: (affärsjuridik, arvsrätt, bolagsrätt och etableringsfrågor, transporträtt) Svenska, franska och engelska. (droit des affaires, droit des successions, droit des entreprises, droit des transports) Me Nathalie Poissonnier CABINET POISSONNIER 15, rue Margueritte 75017, France Tél. : Fax : (Affärsjuridik, internationella transaktioner) Franska, svenska, engelska (Droit des affaires, opérations internationales) Français, suédois, anglais. Me Margareth Bykoff, Avocat à la Cour 125, Avenue des Champs Élysées PARIS Tél. : fax :

6 6 (försäkringsrätt-industriella risker och byggnads problem, affärsrätt, bankrätt och allmän juridik) Svenska, franska, engelska, polska, ryska och tyska (droit des assurances - risques industriels, vices de construction, droit des affaires, droit bancaire, droit privé en général), polonais, russe, allemand Me Eric-Jean Thomas, Avocat à la Cour Cabinet Thomas, Herbecq & Associés 3 square Pétrarque Tel: Fax: (affärsjuridik, allmänpraktiserande, internationell skiljedom, etableringsfrågor) Norska, franska, engelska, tyska, spanska och nederländska. (droit privé, droit des affaires, arbitrage internationale, droit des entreprises) Norvégien, fançais, anglais, allemand, espagnol, néerlandais Samarbetar i Sverige med/collabore en Suède avec: Björn Gärdes Advokatbyrå AB Box Nacka Tel: Fax: Advokatfirman Vinge Kontor i Stockholm/Cabinet à Stockholm Smålandsgatan 20 Box Stockholm Tel: Fax (affärsjuridik, transport -och bolagsrätt, skatte och etableringsfrågor)

7 7 Svenska, franska och engelska. (droit des affaires, droit des transports, droit des sociétés, droit fiscal, droit des entreprises) Cabinet Zanders -- Eurolaw 66 avenue Victor-Hugo Tel: Fax: Huvudkontor i Sverige/Siège en Suède Eurolawyers Advokatfirma AB Sveavägen 52/Box Stockholm Tel: Fax: (svensk-fransk affärsjuridik, företagsinvesteringar och etableringar i Frankrike, fransk fastighets/skatterätt, tillståndsfrågor i Sverige och i Frankrike, uppehållsnäringstillstånd, specialiserad i EG-frågor) Svenska, engelska och franska. (droit des affaires, investissements et établissements en France, droit immobilier, droit fiscal, droit européen) Suédois, anglais, français S.C.P. Etasse Gilbert et Marie-Thérèse, notaires Cécile Balastre 6, rue Biot Tel: Fax: (talar svenska/parle suédois) Michelez et Ass., notaires Me Hedvig Callies de Salies 128 bld de Courcelles Tel: (talar engelska och franska/parle anglais et français)

Produktkatalog Lösningar för alla

Produktkatalog Lösningar för alla Produktkatalog Lösningar för alla Se inte sopor som ett problem GROV ÖVERSÄTTNING PLASTIC OMNIUM Optimering av avfallshantering hjälper till att skydda miljön och därmed också mänskligheten. Katalogen

Läs mer

Fransk rapport i översättning

Fransk rapport i översättning STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk och översättarinstituet D UPPSATS Fransk rapport i översättning Sammandrag I denna uppsats presenteras översättningen av tre rapporter på franska till svenska från Rädda Barnen.

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

FRANKRIKE SVENSK AFFÄRSVERKSAMHET. TURISM Frankrike är ett av världens

FRANKRIKE SVENSK AFFÄRSVERKSAMHET. TURISM Frankrike är ett av världens Annons Hela denna bilaga är en annons om Frankrike från Cape Media Annons FRANKRIKE Airbus Médiathèque Commission Européenne SVENSK AFFÄRSVERKSAMHET Uppskattningsvis bor 15 000 svenskar i Frankrike, i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2012

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2012 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2012 44/2012 (Finlands författningssamlings nr 427/2012) Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention

Läs mer

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten del av):

INLEDNING. Föregångare: Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten del av): INLEDNING TILL Ut- och invandring / Statistiska centralbyrån = [Émigration et immigration] / [Le Bureau central de statistique]. Stockholm, 1912-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1938.

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Nyhetsbrev juni 2008 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SEKRETERARENS RAPPORT: YOU VE GOT MAIL MEDLEMSENKÄT ÙTLANDSAVDELNINGENS INSTÄLLNING AVSEENDE DISPENS FÖR BYRÅER ATT

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Harald Starke Bästa stället att bo på i Europa ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 83/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer

Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2010:3

Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2010:3 Business World International Chamber of Commerce ICC-NYTT 2010:3 Nya i ICC:s styrelse Vid årsmötet i mars 2010 fick ICC två nya styrelseledamöter: advokat Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & Co och Jan

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 215/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer

StarOffice 6.0. Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300

StarOffice 6.0. Användarhandbok. Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300 StarOffice 6.0 Användarhandbok Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303 U.S.A. 650-960-1300 Part No. 816-4434-10 March 2002, Revision A Copyrights and Trademarks Copyright 2002 Sun

Läs mer

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND V:3 JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1937 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 353876 COMMUNICATIONS STATISTIQUES SÉR.

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

«The French Touch» AG:93

«The French Touch» AG:93 «The French Touch» AG:93 UBIFRANCE Franska Exportrådet UBIFRANCE, med kontor i 64 länder, har till uppgift att främja franska företags etableringar internationellt. Verksamheten i Sverige bedrivs av Handelsavdelningen

Läs mer

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR vidareutbildning för medlem i SVERIGES ADVOKATSAMFUND Välkommen till Alumnidagen den 8 maj 2007 I år genomför

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME. Översättning till svenska Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF THE PROGRAMME i Debt Issuance Programme Prospectus (Programmet). För

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux

Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3 för Linux Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Artikelnummer: 819 1512 10 September 2005 Copyright 2005 Sun Microsystems,

Läs mer

Upplev språk. Uppsala 21 22 mars 2009 www.lms-uppsala.se Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 5PPLEV SPRÍK n,-3 3PRÍKDAGAR s

Upplev språk. Uppsala 21 22 mars 2009 www.lms-uppsala.se Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 5PPLEV SPRÍK n,-3 3PRÍKDAGAR s Upplev språk Uppsala 21 22 mars 2009 www.lms-uppsala.se Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering 5PPLEV SPRÍK n,-3 3PRÍKDAGAR s Upplev språk! Språk kan man tala, höra, läsa, skriva och

Läs mer

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Att flytta till varmare breddgrader är en dröm för många. Vi berättar om hur du kan förverkliga din dröm.

PENSIONERA DIG UTOMLANDS. Att flytta till varmare breddgrader är en dröm för många. Vi berättar om hur du kan förverkliga din dröm. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Flaine, ça a l air pas mal

Flaine, ça a l air pas mal 3 Mål Att kunna läsa en resekatalog, få ett ordförråd för att klara sig i en skidort /i fjällen/ samt att tillägna sig olika slags vardagsuttryck Bild s 109 Av bilden framgår att dossier 3 utspelar sig

Läs mer