Vi sätter kunskaper i system. Vi sätter kunskap i system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi sätter kunskaper i system. Vi sätter kunskap i system"

Transkript

1 Vi sätter kunskaper i system Vi sätter kunskap i system 1

2 HeadSite erbjuder! HeadSite utvecklar företag och organisationer. Vi vill med modern IT som grund förenkla livet, frigöra tid och resurser för bättre användning. Vi arbetar överallt där flöden kombinerat med IT ger förbättringar men vi har haft våra viktigaste uppdrag inom vården. Vi erbjuder tjänster inom IT och management och bygger dessutom kompletta system. Vi säljer också färdiga system som utvecklats i linje med vår flödesfilosofi. Detta är vad vi arbetar med: Verksamhetsanalys Vi arbetar med effektiviseringar av arbetsflöden och organisation i både offentlig och kommersiell verksamhet. Vi gör verksamhetsnära IT-strategier. 7 Projektledning Systemarkitektur HeadSite åtar sig ledning av IT-projekt, oavsett vilken fas de befinner sig i och oavsett hur mycket vi i övrigt är engagerade i projektet. HeadSite kan utveckla den grundläggande systemarkitekturen. Vi gör det som separata uppdrag eller som del av större åtaganden. Systemutveckling Vi bygger system i olika programspråk och tekniker, vi testar och dokumenterar vårt arbete. Vi bemannar även fristående projekt med HeadSites konsulter. Drift och förvaltning För det färdiga systemet erbjuder vi användarutbildning samt support- och underhållsavtal. DoRIS DoRIS är ett dokumentorienterat radiologiskt informationssystem som HeadSite byggt åt Danderyds Sjukhus. Systemet finns både som en helhet och som separata moduler för olika funktioner. 2

3 HeadSite På sätt och vis är vi kanske lite tråkiga i HeadSite. Vi har varken fleece-tröjor eller glansiga kostymer utan ser väl ut som folk gör mest. Vi har inget flott kontor på någon av Stockholms fashionabla IT-adresser. Vi tror att både vi själva och kunderna mår bäst av det. Skimrande ytor och förförisk teknik kan bedåra. Men inte så mycket mer. Vi vill driva projekt som ger kunden påtagliga förbättringar i form av verkliga besparingar eller smidigare och bättre arbetsflöde. Helst bådadera samtidigt. Vi som arbetar på HeadSite vill själva leva vanliga liv. Vi tror inte på att slita dygnet runt som galärslavar. Vi vill kunna ha familj, fritid och barn. Vi vill ha både ett bra privatliv och ett bra yrkesliv. Bara då kan man sätta kunskap i system. Initiativtagare och huvudägare till HeadSite är Per Malmberg och Lars Tunberg. Vi möttes som studenter på Tekniska Högskolan och gick sedan skilda vägar. Per valde en datateknisk inriktning. Lars gick vidare till Handelshögskolan och fortsatte därefter med affärsutveckling i svensk storindustri. Vi behöll de sociala kontakterna, men i yrkeslivet gick vi skilda vägar. Trodde vi. För under de sista åren av det, som vi nu kan kalla det förra århundradet, såg vi att affärsutveckling, arbetsprocesser och IT började smälta samman. Eller redan hade gjort det. Ibland gick det inte ens att skilja dem åt. Så föddes HeadSite. Vi arbetar där modern IT möter affärsidé, verksamhet och arbetsflöde. Vi skapar effektivare system genom att koppla samman IT med arbetsprocesser och verksamhetsstrategier. Och vi arbetar också handgripligt med tekniska frågor. Redan har vi i konkurrens med några av marknadens mest namnkunniga företag fått förtroendet att utveckla större flödesorienterade system för bl a Posten och Stockholms läns landsting. Någon undrar varför vi har bilder från naturen i den här broschyren istället för bilder på datorer, processcheman och programmerare. Det är ganska enkelt. För det första är de här bilderna mycket vackrare. Men också, om vi ska ha förebilder till system, är naturen ofta vidunderlig i sin skönhet, enkelhet och effektivitet. Näringslivet kommer att förändras mer under de kommande tio åren än vad det gjort under de senaste femtio. Bill Gates 3

4 Vi sätter kunskap i system HeadSite arbetar med att koppla samman affärsidéer, affärsprocesser och arbetsflöden med modern IT-teknik. Vi arbetar alltså i gränslandet mellan IT-system och verksamhet, där IT-systemen öppnar nya möjligheter för verksamhet och där verksamhet och affärer ställer krav på IT-systemen. Oavsett vilket ska resultatet av vårt arbete alltid synas som intäktsökningar eller effektiviseringar. IT-baserade arbetsflöden finns överallt där verksamhet, affärer, organisation och IT blivit så djupt sammanvävda att man inte riktigt kan skilja dem åt. IT-systemen är inte längre ett stöd, utan en del av själva verksamheten. Praktiskt ser vi det genom att många verksamheter, både i näringsliv och offentlig förvaltning, stannar om inte IT-systemen fungerar. Ett exempel: Nya affärsmöjligheter kan öppnas när man låter en god affärsidé möta modern IT-teknik. Man kan t ex förenkla kontakterna med kunder och leverantörer. Man kan göra interna arbetsflöden bättre, säkrare och snabbare. (e-handel är bara en av många möjligheter.) Vårt arbete börjar ofta med att gå igenom de manuella arbetsprocesserna. När den systematiska och rationella arbetsprocessen väl är på plats är det dags att omsätta kunskapen i IT-system. Vi täcker hela kedjan från inledande analyser och IT-strategi och systemarkitektur över den praktiska systemutvecklingen fram till slutlig installation, utbildning och förvaltning. Vi är tillräckligt stora för att driva tunga projekt. Men vi är inte större än att vi har kvar närhet och smidighet i arbetet. Användare och programmerare kan mötas personligt när det behövs. Och vi är tillräckligt kloka för att själva göra det vi är duktiga på och på att arbeta tillsammans med andra när vi behöver annan specialkompetens. Produkter och tjänster Våra tjänster och produkter sträcker sig från inledande analyser och över till systemarkitektur, systemutveckling och genomförande. Vi kan ta ett totalansvar från början till slut eller göra vissa delar. Vi kan arbeta enbart som projektledare eller också utföra det praktiska hantverket med analyser, kodning och testning. I och med att vi arbetar i gränslandet mellan IT och management åtar vi oss också direkta managementuppdrag. 4

5 Verksamhetsutveckling För att skapa bra IT-stöd måste man först ha bra organisation och bra arbetsflöden. Vi kan analysera arbetsprocesserna och organisationen för att få smidigare, effektivare eller säkrare arbetsflöden. Det handlar då både om motivation, engagemang och tydlighet och om handfasta analyser. I den senare delen går vi igenom olika arbetsmoment och ser var det eventuellt finns dubbelarbete, onödiga arbetssteg eller direkta flaskhalsar. Vi använder metoder som BPR (Business Process Reengineering), dvs ett mer omfattande ifrågasättande och utvecklande av de grundläggande affärs- eller verksamhetsprocesserna, benchmarking, dvs jämförelser med bra likartade verksamheter och ABC, (Activity Based Costing), en metod där man går igenom vilka resurser av olika slag (t ex direkt arbetstid, overhead eller IT-stöd) som olika arbetsuppgifter kräver. Arbeten av detta slag har vi gjort bl a för Bonniers och Kronfågel samt för Danderyds sjukhus i samband med att vi byggde DoRIS-systemet. (Det står mer om det längre fram i denna folder). IT-strategi Modern informationsteknologi öppnar en rad nya möjligheter att möta kunder och leverantörer. Man kan göra företagets interna funktioner smidigare. Ledtider kan kapas. Beslutsprocesser kan förenklas. Det som förut var omöjligt eller för dyrt blir plötsligt realistiskt. IT-strategin börjar strax innan företagets allmänna affärsstrategi slutar. Det handlar om hur man med IT kan förnya, utveckla och förenkla en verksamhet. Hur man med IT som redskap når sina mål, får bättre ekonomi, större marknadsandelar eller snabbare utvecklingsprocesser. En bra IT-strategi handlar om att ha ett långsiktigt tänkande om hur IT-system och verksamhet ska utvecklas tillsammans. Vi har utformat IT-strategier för så olika företag som Max Mathiessen, Bygg Ole, AssiDomän och Trelleborg. Det största problemet för varje tänkare är att formulera problemet på ett sätt som tillåter en lösning. Bertrand Russel 5

6 Projektledning Oavsett vilken fas ett IT-projekt befinner sig i, kan vi leda det. Det kan vara ett projekt i ett inledningsskede, i en praktisk utvecklingsfas eller ett projekt som börjat få svårigheter eller har kört fast. När det gäller konkret tekniskt utvecklingsarbete kan vi arbeta tillsammans med kundens egna specialister eller andra inköpta resurser. En fristående projektledning kan agera fritt och utan låsningar till vare sig verksamhet eller teknik. Det blir lättare att skapa den nödvändiga öppna dialogen mellan alla berörda. Man undviker de problem som drabbar projekt som är ensidigt teknik- eller verksamhetsdrivna. Våra projektledare är civilingenjörer med omfattande erfarenhet av affärsutveckling i olika branscher, men är i allmänhet inte själva tekniska IT-specialister. Självfallet har vi också projektledare för direkt systemutveckling, eftersom det är en viktig del av vår verksamhet. Ericssonkoncernens Ericssonkoncernens e- handel e-handel Ericssonkoncernen utvecklar för närvarande en e-handelsplattform, som ska införas på alla marknader. Plattformen byggs upp av ett 50-tal utvecklingsprojekt som knyts samman i detta omfattande och komplexa projekt, som ska ge Ericsson one face to the world. HeadSite har projektledningsansvar och det övergripande operativa ansvaret för utvecklingsprojektens leveranser. AddressPoint AddressPoint AddressPoint är ett företag samägt av Posten och CityMail. HeadSite hade VD-ansvaret då AdressPoint byggdes upp, hela processen från specifikation av teknisk plattform fram till utveckling och genomförande. Bakgrunden är att när vi flyttar som privatpersoner måste vi själva ta de flesta kontakterna med telebolag, bensinbolag, tidningar, politiska partier och andra företag och organisationer vi har samröre med. Tanken med AdressPoint var att skapa en web-lösning där man själv smidigt kan göra alla dessa ändringar. 6

7 Systemarkitektur HeadSite kan göra den grundläggande systembeskrivningen, den sk systemarkitekturen, som behövs för att kunna gå vidare till konkret utvecklingsarbete. Med en genomtänkt systemarkitektur styr man det kommande utvecklingsarbetet. Man får de funktioner man vill ha och vilket blir allt viktigare tillräcklig flexibilitet inför framtiden. Till synes triviala förändringar kan vara häpnadsväckande dyra om de inte redan från början beaktats i systemarkitekturen. På vanlig svenska handlar det om att specificera vad systemet skall åstadkomma och hur. Systemarkitekturen handlar dessutom om att välja systemplattform, utvecklingsverktyg och applikationsdesign. HeadSite kan göra grundanalyser av arbetsprocesser och formulera de centrala målen, göra övergripande kravspecifikationer för praktiskt utvecklingsarbete, göra detaljerade tekniska specifikationer till grund för praktiskt utvecklingsarbete. Vi kan göra systemarkitekturer oavsett vem som sedan skall svara för det tekniska utvecklingsarbetet. Vi har haft ansvaret för systemarkitekturen bl a i Vattenfall Sensel-systemet, system för telefonloggning och givetvis i vårt eget radiologisystem DoRIS. Twenty years ago, a conference called The CEO in a wired world would not have been possible. Twenty years from now it will not be necessary. Peter Drucker 7

8 Systemutveckling Vi har egna resurser för kvalificerad systemutveckling och programmering, utveckling av databaser mm. Vårt arbete med systemutveckling är baserat på systemutvecklingsmodellen RUP, Rational Unified Process. För det enskilda projektet konfigurerar vi RUP så att vi enbart använder de delar som behövs i det enskilda fallet. Därmed får vi systematik och disciplin i utvecklingsarbetet, utan att hamna i övertung administration. Vår kompetens och våra resurser omfattar kravhantering, dokumentation, design, programmering, test och driftsättning. Vi har utvecklat flera system i linje med vår grundfilosofi: Stockholms Stockholms läns läns landsting landsting Systemet DoRIS erbjuder en totalt integrerad hantering av röntgenremisser i en kombinerad analog och digital miljö. Telefon Telefonloggningssystem I flera företag vill man automatiskt kunna mäta telefontrafiken. Det vanligaste är att man gör det för att få debiteringsunderlag eller för att kunna dimensionera och driva s k call-centers, dvs för att ta emot beställningar och ge kundsupport. Vi har utvecklat den tekniktunga teletrafikloggningen på uppdrag av TeleOpti AB. Tillsammans med mjukvara från TeleOpti finns dessa system i drift hos ett 30-tal företag och organisationer, såsom Posten, SJ, Vattenfall och Svenska Handelsbanken. Vattenfall Vattenfall För Vattenfalls dotterbolag Sensel har vi utvecklat en systemplattform för kommunikation med enskilda hushåll som har s k intelligenta hem. Systemet har dimensionerats för uppkoppling med upp till 4 miljoner hushåll under 4 timmar varje natt. För att möta höga krav på tillgänglighet och säkerhet har plattformen byggts på ett extremt skalbart CORBA-verktyg från BEA Systems, databas från Oracle samt 128-bitars SSL-kryptering. 8

9 Programmering I och med att vi arbetar med komplex systemutveckling kan vi också åta oss avgränsade programmeringsuppdrag. Vi har kvalificerade resurser inom bl a Java, C++, ASP, SQL, Cobol, databasdesign samt nätverk med både Windows- och Linux-miljöer. Givetvis arbetar vi med såväl traditionella Client-Server-lösningar som mer moderna 3-lagersapplikationer. Våra verktyg kommer från Microsoft, Oracle, Sun m fl. Objektorientering är en självklarhet, likaså Web-applikationer och Windowsprogrammering. Standarder som CORBA, COM och Enterprise Java Beans (EJB) har vi arbetat med länge. Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå. Hjalmar Söderberg 9

10 Förvaltning När ett system är färdigutvecklat och fullt testat är det redo att tas i drift. I driftsfasen måste en rad funktioner finnas på plats för att kunden ska få fullgod service. Det måste finnas en ändamålsenlig driftsmiljö för systemet, backuprutiner, hantering av programversioner och slutligen användarsupport. HeadSite tillhandahåller även dessa tjänster, varvid själva datordriften läggs ut på underleverantörer. Inom ramen för ett support- och underhållsavtal katalogiseras de frågor som ställts, samt krav och problem, sk incidenter, som uppkommit. Denna katalog blir ett underlag för vidare utveckling av systemet. When I am working on a problem I never think about beauty, I only think about how to solve the problem. But when I am finished, if the solution is not beautiful, I know I am wrong. Buckminster Fuller 10

11 DoRIS DoRIS (Dokumentorienterat Radiologiskt Informationssystem) är ett system för en totalt digitaliserad hantering av röntgenremisser. Vi menar föga blygsamt att DoRIS är det bästa systemet i världen i sitt slag. Systemet utvecklades ursprungligen på uppdrag av Stockholms läns landsting och är i drift vid Danderyds sjukhus. Det har utvecklats under krävande villkor och handlar om en total digitalisering, inte bara av röntgen- och mammografiapparater utan av hela arbetsflödet. Alla RIS-system ger en rad fördelar. Vad som är speciellt med DoRIS är bl a att arbetet har gjorts i en befintlig verksamhet, där analog och digital teknik blandats, men nu successivt överförts till den digitala miljön, systemet har från första början byggts efter användarnas behov och deras vision om verksamheten, ett starkt fokus har från början legat på att få effektivitet i hela arbetsflödet, där inte minst statistikdelen är väl utbyggd. Det sista är inte minst viktigt eftersom vi inte utan vidare vill datorisera existerande arbetsformer utan skapa system där man får verkliga och synbara förbättringar. I do not fear computers. I fear the lack of them Isaac Asimov. 11

12 Produktion Sållet AB, Åkersberga. Tryck Åkessons tryckeri AB, Emmaboda Förnuftiga människor anpassar sig till omständigheterna omkring dem; oförnuftiga sällar söker anpassa omgivningen till dem själva. Därför är alla framsteg resultatet av de oförnuftigas ansträngningar. George Bernard Shaw HeadSite AB, Svärdvägen 23, SE DANDERYD, Sweden Tel Fax

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

KENTOR. Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka

KENTOR. Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka KENTOR Aktiv förvaltning Filosofi och arbetssätt för att få IT och verksamhet att samverka KENTOR Aktiv förvaltning Kentor Vasagatan 38, 111 20 Stockholm Telefon 08-587 650 00 www.kentor.se Rapport: Aktiv

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål

Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Förord och Introduktion Tänk om du kunde slita mindre och öka din effektivitet med upp till 80% samt må gott och nå dina mål Skulle det fungera? Hur? Jag vet att det går Vad och var ska snöbollen startas?

Läs mer