Vi sätter kunskaper i system. Vi sätter kunskap i system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi sätter kunskaper i system. Vi sätter kunskap i system"

Transkript

1 Vi sätter kunskaper i system Vi sätter kunskap i system 1

2 HeadSite erbjuder! HeadSite utvecklar företag och organisationer. Vi vill med modern IT som grund förenkla livet, frigöra tid och resurser för bättre användning. Vi arbetar överallt där flöden kombinerat med IT ger förbättringar men vi har haft våra viktigaste uppdrag inom vården. Vi erbjuder tjänster inom IT och management och bygger dessutom kompletta system. Vi säljer också färdiga system som utvecklats i linje med vår flödesfilosofi. Detta är vad vi arbetar med: Verksamhetsanalys Vi arbetar med effektiviseringar av arbetsflöden och organisation i både offentlig och kommersiell verksamhet. Vi gör verksamhetsnära IT-strategier. 7 Projektledning Systemarkitektur HeadSite åtar sig ledning av IT-projekt, oavsett vilken fas de befinner sig i och oavsett hur mycket vi i övrigt är engagerade i projektet. HeadSite kan utveckla den grundläggande systemarkitekturen. Vi gör det som separata uppdrag eller som del av större åtaganden. Systemutveckling Vi bygger system i olika programspråk och tekniker, vi testar och dokumenterar vårt arbete. Vi bemannar även fristående projekt med HeadSites konsulter. Drift och förvaltning För det färdiga systemet erbjuder vi användarutbildning samt support- och underhållsavtal. DoRIS DoRIS är ett dokumentorienterat radiologiskt informationssystem som HeadSite byggt åt Danderyds Sjukhus. Systemet finns både som en helhet och som separata moduler för olika funktioner. 2

3 HeadSite På sätt och vis är vi kanske lite tråkiga i HeadSite. Vi har varken fleece-tröjor eller glansiga kostymer utan ser väl ut som folk gör mest. Vi har inget flott kontor på någon av Stockholms fashionabla IT-adresser. Vi tror att både vi själva och kunderna mår bäst av det. Skimrande ytor och förförisk teknik kan bedåra. Men inte så mycket mer. Vi vill driva projekt som ger kunden påtagliga förbättringar i form av verkliga besparingar eller smidigare och bättre arbetsflöde. Helst bådadera samtidigt. Vi som arbetar på HeadSite vill själva leva vanliga liv. Vi tror inte på att slita dygnet runt som galärslavar. Vi vill kunna ha familj, fritid och barn. Vi vill ha både ett bra privatliv och ett bra yrkesliv. Bara då kan man sätta kunskap i system. Initiativtagare och huvudägare till HeadSite är Per Malmberg och Lars Tunberg. Vi möttes som studenter på Tekniska Högskolan och gick sedan skilda vägar. Per valde en datateknisk inriktning. Lars gick vidare till Handelshögskolan och fortsatte därefter med affärsutveckling i svensk storindustri. Vi behöll de sociala kontakterna, men i yrkeslivet gick vi skilda vägar. Trodde vi. För under de sista åren av det, som vi nu kan kalla det förra århundradet, såg vi att affärsutveckling, arbetsprocesser och IT började smälta samman. Eller redan hade gjort det. Ibland gick det inte ens att skilja dem åt. Så föddes HeadSite. Vi arbetar där modern IT möter affärsidé, verksamhet och arbetsflöde. Vi skapar effektivare system genom att koppla samman IT med arbetsprocesser och verksamhetsstrategier. Och vi arbetar också handgripligt med tekniska frågor. Redan har vi i konkurrens med några av marknadens mest namnkunniga företag fått förtroendet att utveckla större flödesorienterade system för bl a Posten och Stockholms läns landsting. Någon undrar varför vi har bilder från naturen i den här broschyren istället för bilder på datorer, processcheman och programmerare. Det är ganska enkelt. För det första är de här bilderna mycket vackrare. Men också, om vi ska ha förebilder till system, är naturen ofta vidunderlig i sin skönhet, enkelhet och effektivitet. Näringslivet kommer att förändras mer under de kommande tio åren än vad det gjort under de senaste femtio. Bill Gates 3

4 Vi sätter kunskap i system HeadSite arbetar med att koppla samman affärsidéer, affärsprocesser och arbetsflöden med modern IT-teknik. Vi arbetar alltså i gränslandet mellan IT-system och verksamhet, där IT-systemen öppnar nya möjligheter för verksamhet och där verksamhet och affärer ställer krav på IT-systemen. Oavsett vilket ska resultatet av vårt arbete alltid synas som intäktsökningar eller effektiviseringar. IT-baserade arbetsflöden finns överallt där verksamhet, affärer, organisation och IT blivit så djupt sammanvävda att man inte riktigt kan skilja dem åt. IT-systemen är inte längre ett stöd, utan en del av själva verksamheten. Praktiskt ser vi det genom att många verksamheter, både i näringsliv och offentlig förvaltning, stannar om inte IT-systemen fungerar. Ett exempel: Nya affärsmöjligheter kan öppnas när man låter en god affärsidé möta modern IT-teknik. Man kan t ex förenkla kontakterna med kunder och leverantörer. Man kan göra interna arbetsflöden bättre, säkrare och snabbare. (e-handel är bara en av många möjligheter.) Vårt arbete börjar ofta med att gå igenom de manuella arbetsprocesserna. När den systematiska och rationella arbetsprocessen väl är på plats är det dags att omsätta kunskapen i IT-system. Vi täcker hela kedjan från inledande analyser och IT-strategi och systemarkitektur över den praktiska systemutvecklingen fram till slutlig installation, utbildning och förvaltning. Vi är tillräckligt stora för att driva tunga projekt. Men vi är inte större än att vi har kvar närhet och smidighet i arbetet. Användare och programmerare kan mötas personligt när det behövs. Och vi är tillräckligt kloka för att själva göra det vi är duktiga på och på att arbeta tillsammans med andra när vi behöver annan specialkompetens. Produkter och tjänster Våra tjänster och produkter sträcker sig från inledande analyser och över till systemarkitektur, systemutveckling och genomförande. Vi kan ta ett totalansvar från början till slut eller göra vissa delar. Vi kan arbeta enbart som projektledare eller också utföra det praktiska hantverket med analyser, kodning och testning. I och med att vi arbetar i gränslandet mellan IT och management åtar vi oss också direkta managementuppdrag. 4

5 Verksamhetsutveckling För att skapa bra IT-stöd måste man först ha bra organisation och bra arbetsflöden. Vi kan analysera arbetsprocesserna och organisationen för att få smidigare, effektivare eller säkrare arbetsflöden. Det handlar då både om motivation, engagemang och tydlighet och om handfasta analyser. I den senare delen går vi igenom olika arbetsmoment och ser var det eventuellt finns dubbelarbete, onödiga arbetssteg eller direkta flaskhalsar. Vi använder metoder som BPR (Business Process Reengineering), dvs ett mer omfattande ifrågasättande och utvecklande av de grundläggande affärs- eller verksamhetsprocesserna, benchmarking, dvs jämförelser med bra likartade verksamheter och ABC, (Activity Based Costing), en metod där man går igenom vilka resurser av olika slag (t ex direkt arbetstid, overhead eller IT-stöd) som olika arbetsuppgifter kräver. Arbeten av detta slag har vi gjort bl a för Bonniers och Kronfågel samt för Danderyds sjukhus i samband med att vi byggde DoRIS-systemet. (Det står mer om det längre fram i denna folder). IT-strategi Modern informationsteknologi öppnar en rad nya möjligheter att möta kunder och leverantörer. Man kan göra företagets interna funktioner smidigare. Ledtider kan kapas. Beslutsprocesser kan förenklas. Det som förut var omöjligt eller för dyrt blir plötsligt realistiskt. IT-strategin börjar strax innan företagets allmänna affärsstrategi slutar. Det handlar om hur man med IT kan förnya, utveckla och förenkla en verksamhet. Hur man med IT som redskap når sina mål, får bättre ekonomi, större marknadsandelar eller snabbare utvecklingsprocesser. En bra IT-strategi handlar om att ha ett långsiktigt tänkande om hur IT-system och verksamhet ska utvecklas tillsammans. Vi har utformat IT-strategier för så olika företag som Max Mathiessen, Bygg Ole, AssiDomän och Trelleborg. Det största problemet för varje tänkare är att formulera problemet på ett sätt som tillåter en lösning. Bertrand Russel 5

6 Projektledning Oavsett vilken fas ett IT-projekt befinner sig i, kan vi leda det. Det kan vara ett projekt i ett inledningsskede, i en praktisk utvecklingsfas eller ett projekt som börjat få svårigheter eller har kört fast. När det gäller konkret tekniskt utvecklingsarbete kan vi arbeta tillsammans med kundens egna specialister eller andra inköpta resurser. En fristående projektledning kan agera fritt och utan låsningar till vare sig verksamhet eller teknik. Det blir lättare att skapa den nödvändiga öppna dialogen mellan alla berörda. Man undviker de problem som drabbar projekt som är ensidigt teknik- eller verksamhetsdrivna. Våra projektledare är civilingenjörer med omfattande erfarenhet av affärsutveckling i olika branscher, men är i allmänhet inte själva tekniska IT-specialister. Självfallet har vi också projektledare för direkt systemutveckling, eftersom det är en viktig del av vår verksamhet. Ericssonkoncernens Ericssonkoncernens e- handel e-handel Ericssonkoncernen utvecklar för närvarande en e-handelsplattform, som ska införas på alla marknader. Plattformen byggs upp av ett 50-tal utvecklingsprojekt som knyts samman i detta omfattande och komplexa projekt, som ska ge Ericsson one face to the world. HeadSite har projektledningsansvar och det övergripande operativa ansvaret för utvecklingsprojektens leveranser. AddressPoint AddressPoint AddressPoint är ett företag samägt av Posten och CityMail. HeadSite hade VD-ansvaret då AdressPoint byggdes upp, hela processen från specifikation av teknisk plattform fram till utveckling och genomförande. Bakgrunden är att när vi flyttar som privatpersoner måste vi själva ta de flesta kontakterna med telebolag, bensinbolag, tidningar, politiska partier och andra företag och organisationer vi har samröre med. Tanken med AdressPoint var att skapa en web-lösning där man själv smidigt kan göra alla dessa ändringar. 6

7 Systemarkitektur HeadSite kan göra den grundläggande systembeskrivningen, den sk systemarkitekturen, som behövs för att kunna gå vidare till konkret utvecklingsarbete. Med en genomtänkt systemarkitektur styr man det kommande utvecklingsarbetet. Man får de funktioner man vill ha och vilket blir allt viktigare tillräcklig flexibilitet inför framtiden. Till synes triviala förändringar kan vara häpnadsväckande dyra om de inte redan från början beaktats i systemarkitekturen. På vanlig svenska handlar det om att specificera vad systemet skall åstadkomma och hur. Systemarkitekturen handlar dessutom om att välja systemplattform, utvecklingsverktyg och applikationsdesign. HeadSite kan göra grundanalyser av arbetsprocesser och formulera de centrala målen, göra övergripande kravspecifikationer för praktiskt utvecklingsarbete, göra detaljerade tekniska specifikationer till grund för praktiskt utvecklingsarbete. Vi kan göra systemarkitekturer oavsett vem som sedan skall svara för det tekniska utvecklingsarbetet. Vi har haft ansvaret för systemarkitekturen bl a i Vattenfall Sensel-systemet, system för telefonloggning och givetvis i vårt eget radiologisystem DoRIS. Twenty years ago, a conference called The CEO in a wired world would not have been possible. Twenty years from now it will not be necessary. Peter Drucker 7

8 Systemutveckling Vi har egna resurser för kvalificerad systemutveckling och programmering, utveckling av databaser mm. Vårt arbete med systemutveckling är baserat på systemutvecklingsmodellen RUP, Rational Unified Process. För det enskilda projektet konfigurerar vi RUP så att vi enbart använder de delar som behövs i det enskilda fallet. Därmed får vi systematik och disciplin i utvecklingsarbetet, utan att hamna i övertung administration. Vår kompetens och våra resurser omfattar kravhantering, dokumentation, design, programmering, test och driftsättning. Vi har utvecklat flera system i linje med vår grundfilosofi: Stockholms Stockholms läns läns landsting landsting Systemet DoRIS erbjuder en totalt integrerad hantering av röntgenremisser i en kombinerad analog och digital miljö. Telefon Telefonloggningssystem I flera företag vill man automatiskt kunna mäta telefontrafiken. Det vanligaste är att man gör det för att få debiteringsunderlag eller för att kunna dimensionera och driva s k call-centers, dvs för att ta emot beställningar och ge kundsupport. Vi har utvecklat den tekniktunga teletrafikloggningen på uppdrag av TeleOpti AB. Tillsammans med mjukvara från TeleOpti finns dessa system i drift hos ett 30-tal företag och organisationer, såsom Posten, SJ, Vattenfall och Svenska Handelsbanken. Vattenfall Vattenfall För Vattenfalls dotterbolag Sensel har vi utvecklat en systemplattform för kommunikation med enskilda hushåll som har s k intelligenta hem. Systemet har dimensionerats för uppkoppling med upp till 4 miljoner hushåll under 4 timmar varje natt. För att möta höga krav på tillgänglighet och säkerhet har plattformen byggts på ett extremt skalbart CORBA-verktyg från BEA Systems, databas från Oracle samt 128-bitars SSL-kryptering. 8

9 Programmering I och med att vi arbetar med komplex systemutveckling kan vi också åta oss avgränsade programmeringsuppdrag. Vi har kvalificerade resurser inom bl a Java, C++, ASP, SQL, Cobol, databasdesign samt nätverk med både Windows- och Linux-miljöer. Givetvis arbetar vi med såväl traditionella Client-Server-lösningar som mer moderna 3-lagersapplikationer. Våra verktyg kommer från Microsoft, Oracle, Sun m fl. Objektorientering är en självklarhet, likaså Web-applikationer och Windowsprogrammering. Standarder som CORBA, COM och Enterprise Java Beans (EJB) har vi arbetat med länge. Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå. Hjalmar Söderberg 9

10 Förvaltning När ett system är färdigutvecklat och fullt testat är det redo att tas i drift. I driftsfasen måste en rad funktioner finnas på plats för att kunden ska få fullgod service. Det måste finnas en ändamålsenlig driftsmiljö för systemet, backuprutiner, hantering av programversioner och slutligen användarsupport. HeadSite tillhandahåller även dessa tjänster, varvid själva datordriften läggs ut på underleverantörer. Inom ramen för ett support- och underhållsavtal katalogiseras de frågor som ställts, samt krav och problem, sk incidenter, som uppkommit. Denna katalog blir ett underlag för vidare utveckling av systemet. When I am working on a problem I never think about beauty, I only think about how to solve the problem. But when I am finished, if the solution is not beautiful, I know I am wrong. Buckminster Fuller 10

11 DoRIS DoRIS (Dokumentorienterat Radiologiskt Informationssystem) är ett system för en totalt digitaliserad hantering av röntgenremisser. Vi menar föga blygsamt att DoRIS är det bästa systemet i världen i sitt slag. Systemet utvecklades ursprungligen på uppdrag av Stockholms läns landsting och är i drift vid Danderyds sjukhus. Det har utvecklats under krävande villkor och handlar om en total digitalisering, inte bara av röntgen- och mammografiapparater utan av hela arbetsflödet. Alla RIS-system ger en rad fördelar. Vad som är speciellt med DoRIS är bl a att arbetet har gjorts i en befintlig verksamhet, där analog och digital teknik blandats, men nu successivt överförts till den digitala miljön, systemet har från första början byggts efter användarnas behov och deras vision om verksamheten, ett starkt fokus har från början legat på att få effektivitet i hela arbetsflödet, där inte minst statistikdelen är väl utbyggd. Det sista är inte minst viktigt eftersom vi inte utan vidare vill datorisera existerande arbetsformer utan skapa system där man får verkliga och synbara förbättringar. I do not fear computers. I fear the lack of them Isaac Asimov. 11

12 Produktion Sållet AB, Åkersberga. Tryck Åkessons tryckeri AB, Emmaboda Förnuftiga människor anpassar sig till omständigheterna omkring dem; oförnuftiga sällar söker anpassa omgivningen till dem själva. Därför är alla framsteg resultatet av de oförnuftigas ansträngningar. George Bernard Shaw HeadSite AB, Svärdvägen 23, SE DANDERYD, Sweden Tel Fax

DoRIS. Dokumentorienterat radiologiskt informationssystem

DoRIS. Dokumentorienterat radiologiskt informationssystem DoRIS Dokumentorienterat radiologiskt informationssystem DoRIS DoRIS (Dokumentorienterat Radiologiskt Informationssystem) är ett system för en totalt digitaliserad hantering av röntgenremisser. Vi menar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Målbilden för framtidens studieadministration

Målbilden för framtidens studieadministration Nya Ladok Målbilden för framtidens studieadministration Sammanfattning av målbildsarbetet 2014: studenter, lärare kursadministratörer, studierektorer och programansvariga Några av de önskemål som studenter,

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL Agenda Kort om Visionutveckling SLL Projektet Leveransen Erfarenheter KORT OM VISIONUTVECKLING Visionutvecklings Vision En vision är en ledstjärna, vi

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 21 december 2012 Tid: 09:00 13:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani

SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER. Suzana Ramadani SYSTEMUTVECKLING METODER & MODELLER 1 Processlinjen Produktlinjen Livscykelmodellen systemutveckling systemering Analys Design Realisering Implementering Förändringsanalys Verksamhetsanalys Förvaltning

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Användbarhet vem bryr sig?

Användbarhet vem bryr sig? Användbarhet vem bryr sig? Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet är det ett problem? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Vad göra åt saken?

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Roller i mjukvaruprojekt. Åke Liljenberg ake.liljenberg@volvo.com

Roller i mjukvaruprojekt. Åke Liljenberg ake.liljenberg@volvo.com Åke Liljenberg ake.liljenberg@volvo.com Innehåll 1. Kort om presentatören 2. Kort om / WirelessCar 3. Vad kan jag bli när jag blir stor? 2 15-02-04 Min yrkeshistoria 1981-1990 Egen firma, programmering

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Medicinsk informatik - Uppgift och problem?

Medicinsk informatik - Uppgift och problem? Medicinsk informatik - Uppgift och problem? Rätt IT IT skulle spara miljarder i i vården Underkänt journalsystemen klarar inte inte kraven Splittrad journal ger ger splittrad vård Bröstcancersajter håller

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand

Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Företagsidé & Konsultprofil Martin Winstrand Affärsidé Forcewebs Forcewebs är en webbyrå som skapar del eller totallösningar med allt från planering, projektledning, kodskrivning, design, layout, funktionstest

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Chefens glasögon och två områden för framgång

Chefens glasögon och två områden för framgång Chefens glasögon och två områden för framgång Författare Anna Ahrenfelt Chefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Det finns en uppsjö av teorier, modeller och verktyg

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson

Certifieringswebb. Version 1.0 Mats Persson Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/enhet Namn Åtgärd Info. Student KaU Viktor Samuelsson Student KaU Gustaf Åhs Konsult/handledare Sogeti Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Projektledare/handledare

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20

Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Michael von Essen Datum SMN-2016/20 Tf IT-chef 2016-09-15 Samverkansnämnden Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20 Förslag till

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Kapitel 11. Services, Projects and Opera6ons

Kapitel 11. Services, Projects and Opera6ons Kapitel 11 Services, Projects and Opera6ons The Informa6cs Industry Informa6k är inte bara en integrerad del av andra verksamheter Informa6k är en egen verksamhet i sig Informa6k är en ny verksamhetssektor

Läs mer

Erfarenheter från vår resa

Erfarenheter från vår resa Erfarenheter från vår resa som började år 2000 och just nu är inne i ett omtag Tomas Nilsson Markus Milerup Svein Lister SWEAN 2011 maj 1 SWEAN 2011 maj 2 Exempel på varför arkitektuarbete behövs SWEAN

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR UTVECKLING AV E- TJÄNSTER SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-03-12\dagordning\tjänsteutlåtande\7.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2008-013248-112 SID 1 (6) 2009-02-17 Verksamhetsstöd

Läs mer

webbaserat program för telefonstatistik

webbaserat program för telefonstatistik QSYS ts-pro webbaserat program för telefonstatistik Qsys är specialister på både mjuka och hårda IT-frågor. Vi är därför en naturlig samtalspartner i alla IT-relaterade frågor. Qsys TS-Pro webbaserat program

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare Osolo Consultant Group AB.NET-utvecklare Andreas Projektledare, förvaltare Tomas Systemarkitekt, utvecklare Olov Systemarkitekt, utvecklare Kjell Projektl., förvaltare, utvecklare Ludvig Systemarkitekt,

Läs mer