Dessa resurser har skapats av sexton partners runtom i Europa och finns tillgängliga på tio europeiska språk på plattformen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa resurser har skapats av sexton partners runtom i Europa och finns tillgängliga på tio europeiska språk på plattformen www.energybits.eu."

Transkript

1 2020 Energy: informationsblad I- Mer än ett spel Ett helt program! ENERGY-BITS-programmet Ett hållbart spel 2020 Energy designades inom ramarna för ENERGY-BITS, ett tvärmedialt europeiskt program med målet att öka medvetenheten hos tonåringar mellan 14 och 17. Programmet finansieras av Intelligent Energy Europe. Energy-BITS uppmuntrar till mer ansvarsfull och effektiv energiförbrukning och propagerar för användandet av förnybara energikällor. ENERGY-BITS för lärare och allmänheten: 24 dokumentärer En webbdokumentär Ett hållbart spel En samlad social plats Dessa resurser har skapats av sexton partners runtom i Europa och finns tillgängliga på tio europeiska språk på plattformen Ett hållbart spel består av nio interaktiva uppdrag som på ett roligt sätt tar upp energiproblem där budskapet är hållbar utveckling. Det kan användas som en introduktion till konceptet med hållbar utveckling eller för att utvärdera den kunskap studenterna har tillgodogjort sig i slutet av en kurs. Energy-Bits-dokumentärerna är kopplade till uppdragen i spelet. De handlar om frågorna som tas upp i spelet och om konkreta lösningar som olika europeiska länder tagit fram. De kan användas som fallstudier. Energy-Bits-programmet har en samarbetskomponent och uppmuntrar unga människor att engagera sig, antingen individuellt eller tillsammans i sin utbildningsmiljö. När de har spelat spelet och tittat på dokumentärerna kan de delta i tävlingen Säg vad du tycker genom att regissera en film tillsammans med sin klass på temat energi. 1

2 II- Ett hållbart spel Varför ett hållbart spel? Ett hållbart spel är inspirerat av aktiv inlärning och utgör ett engagerande läroverktyg som är tänkt att utveckla kritiskt tänkande och vara motiverande Energy skapar underlag för debatt och kan fungera som ett komplement till traditionell inlärning. Spelet tar upp komplexa frågor om energieffektivitet, reducerad energiförbrukning, förnybar energi och hållbar utveckling. Spelet är mycket informativt men kan inte ersätta en kurs. Det illustrerar nyckelkoncept kopplade till hållbar utveckling utan att svara på alla frågor, och tar upp några av de mer övergripande energidebatterna som förekommer i samhället. Genom att förankra utbildningen i verkligheten ger spelet liv till teoretiska situationer och koncept. Spelet uppmuntrar spelarna att dela med sig av sina synsätt och erfarenheter till sina kamrater, och ger samtidigt läraren en viktig roll. Spelet vill lyfta fram barnens ansvarskänsla och en medborgarcentrerad infallsvinkel Energy är baserat på regler som ofta förekommer i spel, och befinner sig i gränslandet mellan spel och lärande. Det är lätt för läraren och studenterna att hitta sina roller. Uppdragen behandlar specifika ämnen och problem. Spelets regelverk utgör en grund för reflektion. Rådgivarna inom hållbar utveckling kommer med information och kommentarer. Poäng ersätter betyg och gör det möjligt att lämna in uppgifter. Detta seriösa spel innehåller roliga inslag, men det är de informativa texterna som alltid står i centrum. En skillnad jämfört med den traditionella inlärningsmetoden är att deltagarna har möjlighet att spela mot varandra och då uttrycka sina subjektiva åsikter. Scenario I mer än hundra år har människor använt och förbrukat energi på ett lättsinnigt sätt, som om energikällorna skulle räcka för evigt. År 2020 kan det hända att världen hamnar i en stor kris. Spelaren har möjlighet att resa bakåt i tiden och skriva om historien. Spelarens mål är att minska energiförbrukningen, öka energieffektiviteten och välja de bästa förnybara energikällorna. Till sin hjälp har spelaren tre rådgivare inom ekonomi, miljö och sociala frågor, men det är upp till spelaren själv att fatta genomtänkta beslut som kommer att förbättra vår gemensamma framtid! Ämnen Problem Olika problem rörande vår energikonsumtion och förnybara resurser behandlas på ett roligt sätt. Problemställningar som tas upp: Vårt ansvar och våra handlingars inverkan på planeten och samhället. Våra handlingar ur ett tidsperspektiv och deras konsekvenser i det långa loppet. Kopplingarna mellan problemens individuella, lokala och globala konsekvenser. Koncept som behandlas Konceptet med hållbar utveckling, samt vanligt förekommande ord såsom ekonomi, socialt, miljö, moraliskt, sunt, uthärdligt och hållbart. Ökad medvetenhet angående minskad energiförbrukning, förbättrad energieffektivitet och förnybara energikällor. Medvetenhet om problemen på individuell, lokal och global nivå. 2

3 Koncept och problem som behandlas (uppdrag) Spelet består av nio uppdrag som täcker de olika problemen i den här tabellen: Individuellt Lokalt Globalt Energibesparing Transport och fritid Semester Hjälp Benjamin att arrangera sin semester En jämförande titt på koldioxidutsläppen från flygplan, tåg, cykel, bil, samåkning och buss Olika bostadstyper och deras påverkan Stadsplanering Trafikstockning Hjälp Sam att minska trafikstockningen Stadsplaneringens påverkan på transportsektorn Kollektivtrafik jämfört med individuella transportmedel Mat Livnära världen Hjälp Eva att minska energiförbrukningen inom matsektorn Distribution av konsumtionsvaror Lokalproduktion och import Handel: butiker, stormarknader, e-handel, rättvis handel Säsongsbetonade varor och stapelvaror Energieffektivitet Kläder Klädkod Hjälp Lisa att hitta rätt klänning till konserten Bostad Spökstad Hjälp Oliver att bygga om byn Lagar Ökad effektivitet Hjälp Julia att lyfta fram effektiv energiförbrukning Förnybar energi Energimässiga och ekologiska produktionskostnader Köpa eller återvinna, låna, byteshandla Överkonsumtion Underhåll och energiförbrukning Lokalproduktion jämfört med import Stadsrestaurering Kulturcentrum Hjälp Sarah att välja en lämplig energikälla Isolering Energimärkning för bostäder Passivbyggnader och passivt byggande Ekosmarta bostäder Påverkan: kollektivt/individuellt boende Zonplanering Ön Hjälp Sofia att välja en hållbar energikälla målet Normer och märkning Lag eller självreglering EU:s roll Framtidsutsikter Tillbaka till framtiden Hjälp Carl att utforska morgondagens energikällor Lösningar för tillgång till förnybar energi i städer (solpaneler, små väderkvarnar) Konsekvenserna av koldioxidutsläpp Icke-statliga och privata åtgärder Flera möjligheter: solpaneler, dammar, väderkvarnar till havs, tidvattenkraft Nya energiformer, livsstilar och sätt att skydda miljön Forskning och utveckling Biogas, biobränslen Lokal egenart Internationellt samarbete 3

4 III- Anordna en workshop Implementering 2020 Energy är en öppen resurs. Den kan lämpligen användas mitt i en längre kurs om hållbar utveckling och energiförbrukning för studenter mellan 12 och 17 år. Här har du några exempel på workshops baserade på spelet. Längd 45 minuter för en session med tre uppdrag och en debatt. Det går även att anpassa workshopens längd genom att välja alternativet På egen hand som består av nio uppdrag. Verktyg som behövs Gemensam workshop: en dator med en internetanslutning samt en whiteboardtavla (interaktiv projektor eller videoprojektor). Individuell workshop (eller i par): en dator med en internetanslutning per deltagare/par. Det finns även en version för datorplattor. Navigering Spelet består av nio uppdrag med tre teman (energibesparing, effektiv energiförbrukning och förnybar energi) och tre nivåer (individuellt, lokalt och globalt). Det finns två spellägen: I Spela får deltagaren spela igenom tre uppdrag som täcker tre olika nivåer (individuellt, lokalt och globalt) och tre olika teman (energibesparing, effektiv energiförbrukning och förnybar energi). I På egen hand får deltagaren själv välja antalet uppdrag hen vill spela igenom, utan några begränsningar gällande nivåer eller teman. Det här läget gör det även möjligt för läraren att välja den modul som passar bäst ihop med det aktuella projektet. Upplägg En workshop kan kretsa kring antingen individuella eller gemensamma spelsessioner. Det gemensamma spelet I det här alternativet ska man utse en spelledare som sedan ber studenterna att välja ett gemensamt svar genom att räcka upp händerna. Det brukar då uppstå en givande diskussion i gruppen, och läraren kan dessutom öka förutsättningarna för reflektion genom att komma med ytterligare information under spelets gång. Rollspelet En variant på det gemensamma läget består i att dela upp klassen i tre grupper, där varje grupp antar rollen som en av de tre rådgivarna i spelet. Varje grupp försvarar sedan den valda rådgivarens ståndpunkt i de olika frågorna genom att komma på och lägga fram sammanhängande och vettiga argument. Det individuella spelet I det här spelläget får studenten upptäcka spelet i sin egen takt. Varje spelare får en personlig poäng, vilket uppmuntrar aktivt deltagande. När studenterna spelar i par uppmuntras de att diskutera besluten de måsta fatta, vilket främjar reflektion och kritiskt tänkande hos båda spelarna. En gemensam diskussion i slutet av sessionen kan vara bra för att dela med sig av sina intryck, debattera eller ta reda på vad som gått fram. 4

5 Typisk lektionsplanering 1) Introduktion 5 min Presentera konceptet bakom spelet 2020 Energy: att det är en rolig och lärorik aktivitet. Introducera konceptet med hållbar utveckling genom att förklara att varje rådgivare fungerar som språkrör för de olika pelarna inom hållbar utveckling (ekonomiskt, miljömässigt och socialt). Förklara att silhuetten i det nedre vänstra hörnet representerar ungdomens subjektiva åsikt. 2) Spela och debattera 30 min Välj spelläge eller lektionsplan. Under varje uppdrag finns det tre eller fyra ledtrådar i den första bilden som visas. Hitta dem genom att leta efter glittrande stjärnor! Innan gruppen väljer ett svar, be dem att föreslå vad de olika rådgivarna skulle kunna ha sagt i de olika situationerna. Spelet fungerar som en bro mellan vissa delar i kursplanen, och är lätt att pausa så att läraren kan komma med ytterligare information. Ha det så kul! I slutet av varje uppdrag delas en poäng ut ( moraliskt, sunt, uthärdligt eller hållbart ). Det finns möjlighet att illustrera koncepten med hjälp av diagrammet över hållbar utveckling som visas i navigationsfältet högst upp på skärmen. Komplicerade ord och koncept förklaras på ett lättbegripligt sätt i spelets ordbok. Obs! Det är ingen idé att fuska genom att förbereda en lista på de rätta svaren, då ordningen på svarsalternativen slumpas fram i varje omgång. 3) Utvärdering I slutet av spelet kan spelaren få en sammanfattning av sina beslut genom att klicka på Gå igenom konsekvenserna av dina beslut. Deltagarna kan analysera informationen på denna skärm och på så sätt inleda en utvärdering av sessionen. Vid individuella spelsessioner kan läraren be deltagarna att hålla koll på sina val i spelet genom skriva ut eller ladda ned dem. 4) Gå vidare Om gruppen inte gick igenom alla nio uppdrag kan de spela dem hemma! I slutet av varje uppdrag finns det länkar till tio minuter långa ENERGY-BITS-dokumentärer. De behandlar spelets olika teman och tar upp konkreta åtgärder runtom i Europa. 5

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi

Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Och den ljusnande framtiden är vår. Ett ämnesövergripande projektarbete om privatekonomi Privatekonomi ett ämnesöverskridande projektarbete för gymnasieskolan Finansinspektionen arbetar för ökade kunskaper

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER INNEHÅLL INLEDNING......................................................3 VARFÖR SKA GRUNDSKOLAN ANVÄNDA STOCKHOLMS MUSEER?.........................3

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer