MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market"

Transkript

1 2014 MARKNADSBAROMETERN Kvartalsinformation om företagstransaktioner inom mid market VALENTUM PARTNERS MÄSTER SAMUELSGATAN 4 SE TEL:

2 Marknadsbarometern innehåll Sammanfattning & uttalanden Sammanfattning & uttalanden 03 SAMMANFATTNING M&A-marknaden för mid-market transaktioner var stabil under i kombination med en ökande värdering av börsnoterade bolag i segmentet. 04 Stadigt ökande antal srelaterade transaktioner till värderingar som är på väg att stabiliseras. 06 ÖKANDE ANTAL E-handeln uppvisar en fortsatt stark tillväxt med variationer för olika branschgrupper. 08 Hemelektronik utgör fortfarande den enskilt största produktgruppen som handlas på internet, men störst tillväxt återfinns inom heminredning. 10 Innehållet i Marknads Barometern Marknadsbarometern publiceras kvartalsvis och innehåller information om företagstransaktioner omsättning, bruttovinst och tillväxt, men inom ett antal år spås värderingarna till större del baseras på bolagens lönsamhet. STÖRSTA PRODUKTGRUPPEN Ett stort antal investerare har visat intresse för ssektorn de senaste åren. 12 inom värdeintervallet MSEK samt information om börsutvecklingen för bolag inom Om Valentum Partners detta segment. Till denna överblick medföljer en Valentum Partners är specialiserade på att Ett urval av transaktioner i den nordiska sbranschen visar på variation i värderingsmultiplar 14 fristående analys inom ett relevant område. Highlights i detta nummer genomföra företagstransaktioner inom värdeintervallet MSEK åt privatägda företag. Vårt fokus är rådgivning och projektledning av URVAL AV TRANSAKTIONER E-handeln har utvecklats snabbt i takt med att tekniken utvecklats och konsumenternas förtro- företagsförsäljningar och förvärv, men vi arbetar också kontinuerligt som långsiktig rådgivare inom ende för tjänsten ökat dramatiskt. Investerare ägarstrategi. Genom lång erfarenhet, tydligt har uppvisat stor aptit och i takt med att mark- fokus på vår kundgrupp och hårt arbete levererar naden mognar utgörs investerare inte bara av vi ökat värde för våra uppdragsgivare. specialist-företag utan även av traditionella investmentbolag med generell inriktning. Historiskt har värderingarna haft sin bas i 2 3

3 M&A-MARKNADEN FÖR MID-MARKET TRANSAKTIONER VAR STABIL UNDER I KOMBINATION MED EN ÖKANDE VÄRDERING AV BÖRSNOTERADE BOLAG I SEGMENTET FÖRETAGSTRANSAKTIONER MED RÖRELSEVÄRDE MSEK Antal transaktioner VÄRDERING PÅ NOTERADE BOLAG UPP TILL MSEK I BÖRSVÄRDE Börsvärdering (EV/EBIT) x 20x x x x x x Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Källa: Mergermarket; Valentum Partners Research Not: Värderingen är endast möjlig att visas med ett kvartals fördröjning på grund av kvartalsrapportering Källa: Factset Under genomfördes totalt 108 transaktion- Under året har banker uppvisat en mer positiv Värderingen av börsnoterade bolag med ett Den genomsnittliga värderingen för 3:e kvartalet er inom värdeintervallet MSEK i syn på förvärvsfinansiering vilket har stärkt värde upp till MSEK har ökat väsentligt var 13,0x EBIT (rörelseresultat). För helåret Sverige. Under föregående år,, genom- finansiella aktörers muskler i genomförandet av under de senaste två åren. Värderingen på varje var respektive värdering 13,5x EBIT. Under fördes totalt 103 transaktioner. förvärv. Dock råder fortfarande en avvaktande vinstkrona är i klass med de nivåer som perioden nådde värderingen en högsta punkt mentalitet i marknaden och finansiella investera- uppvisades under rekordåret omkring 14,0x EBIT. Värderingen under var i Marknaden för företagstransaktioner är fortsatt re har genomfört förhållandevis få förvärv. genomsnitt 10,8x EBIT. stabil och ökar något men aktiviteten är relativt låg jämfört med tidigare år så som under 2010 och. 4 5

4 - STADIGT ÖKANDE ANTAL E-HANDELSRELATERADE TRANSAKTIONER TILL VÄRDERINGAR SOM ÄR PÅ VÄG ATT STABILISERAS Under genomfördes 119 transaktioner inom ssektorn i Europa vilket var den högsta noteringen någonsin. Trenden är starkt positiv och fler investerare intresserar sig för branschen i takt med att mognadsgraden ökar. Tecken på stabilisering Då värderingarna går från att baseras på framtida vinster till stabiliserad försäljningsökning och vinstnivåer resulterar det i lägre värderingsmultiplar. Det bör noteras att de initiala historiska multiplarna har legat på en mycket hög nivå. ÖKANDE TRANSAKTIONSVOLYM INOM E-HANDELSSEKTORN TILL AVTAGANDE VÄRDERINGAR I TAKT MED ATT BRANSCHEN MOGNAR Genomsnittsvärderingen är alltjämt fortsatt hög i förhållande till andra branscher vilket har sin förklaring i den starka utveckling som de förvärvade bolagen fortfarande förväntas realisera. Det är vanligt förekommande att värderingar av sbolag baseras på en multipel på omsättning eller bruttovinsten. Detta beror på att många bolag i branschen har låga rörelsemarginaler på grund av stora investeringar i marknadsföring för att öka försäljningen. Detta leder till att multiplar på rörelsemarginalen många gånger blir irrelevanta. Investerare förväntar sig att rörelsevinsterna ökar de kommande åren då bolagen stabiliseras och kan minska de expansionsrelaterade kostnaderna. Denna övergång sker just nu. Därav förväntas framtida transaktioner i högre grad baseras på multiplar av rörelseresultat. EUROPEISKA TRANSAKTIONER INOM E-HANDEL VÄRDERING AV EUROPEISKA TRANSAKTIONER INOM E-HANDEL Antal transaktioner EV/Sales EV/EBIT x 40x x 4x 3x 2x 1x 35x 30x 25x 20x 15x 10x 5x x x Antal Transaktioner Årlig förändring (%) EV/EBIT EV/SALES 6 Källa: Mergermarket; Valentum Partners Research Källa: Mergermarket; Valentum Partners Research 7

5 - E-HANDELN UPPVISAR EN FORTSATT STARK TILLVÄXT MED VARIATIONER FÖR OLIKA BRANSCHGRUPPER E-handeln fortsatte att utvecklas starkt under Tillväxten är högst i de förhållandevis små Lägst tillväxt återfinns i marknaden för böcker Idag står den mobila handeln för cirka 10 procent och nådde en omsättning om 37 miljarder branscherna sport och fritid samt heminredning och media som omsatte 3,3 miljarder SEK av den totala n. SEK, en ökning om 17 procent från 28 miljarder och möbler vilka växte med 28 procent respek- och ökade med 2 procent från. Bokhandeln SEK. Detta är den högsta tillväxten under ett tive 19 procent under. Under det senaste är den bransch som har störst andel köp på Ytterligare en faktor bakom tillväxten är att både år sedan året omsatte dessa två branscher tillsammans 2,2 internet då cirka hälften av alla bokinköp görs renodlade butiksaktörer och e-handlare väljer att miljarder SEK. över internet. möta kunder i flera kanaler. Renodlade e-han- För närvarande utgör n 6 procent av den delsbolag har öppnat butiker och butikskedjor totala detaljhandeln och 10 procent om man Även försäljning inom branscher som kosmetika, Mobil och multikanalstrategi utvidgar sig till internet. Denna typ av multika- bortser från dagligvaruhandeln. De enskilt största byggvaror, leksaker och bil- och båtdelar växer En drivande faktor för utvecklingen i Sverige är nalstrategi blir alltmer populär då det tillåter flera marknadsandelarna utgörs av kläder och skor, starkt. Likaså även livsmedelsbranschen som det utbredda användandet av smartphones samt olika typer av interaktioner med kunder samt en böcker och media samt hemelektronik. dock i sin helhet endast utgör en minimal andel den omfattande tillgången på mobilt bredband. fysisk upplevelse av de produkter som säljs. av den fysiska totalförsäljningen. KVARTALSVIS TILLVÄXT FÖR E-HANDEL I SVERIGE - 17% 1 19% 1 14% % TILLVÄXT 19% 8 9

6 - HEMELEKTRONIK UTGÖR FORTFARANDE DEN ENSKILT STÖRSTA PRODUKTGRUPPEN SOM HANDLAS PÅ INTERNET, MEN STÖRST TILLVÄXT ÅTERFINNS INOM HEMINREDNING HEMELEKTRONIK 4 HEMINREDNING OCH MÖBLER 4 14% 17% 21% 24% 3% 22% 16% 26% 15% 23% KLÄDER OCH SKOR SPORT OCH FRITID % 3% 32% 29% 27% 24% 2 32% 31% 24% 25% 9% 9% 14% 7% 5% BÖCKER OCH MEDIA 4 ÖVRIGT 4 2% 2% 3% 4% 5% 6% 4% 5% 2% 2% 3% -4% 9% 42% 1 17% 1 15% 26% 23% 34% Källa: HUI Källa: HUI 10 11

7 - Innehåll ETT STORT ANTAL INVESTERARE HAR VISAT INTRESSE FÖR E-HANDELSSEKTORN DE SENASTE ÅREN & statements NORDISKA INVESTERARE Köpare Exempel på investeringar Verdane capital RoyalDesign.se, Babyshop.se, Eleven Ture Invest Brandos.se Eequity RoyalDesign.se, Eleven Scope Skruvat.se Sunstone Capital Booztgroup Investment AB Kinnevik Cdongroup, Rum21 Creandum Linas matkasse Fidelio Capital Bellbox Schibstedt Media Group Blocket, Let's deal, compriser.se Merchant Venture Investments Nordic E-commerce Group, nordicfeel Flertalet private equity-fonder och investmentbolag visat starkt intresse för n. En tydlig trend är att snabbväxande och ofta unga (<5 år) bolag tar in en eller flera investerare som av bolag eller medie-portaler för att utvinna synergier i förvärv. Till exempel köptes Compricer av Schibsted Bonnier Growth Media Northzone Spiltan Net Departo Group Homeenter.com, Refunder, adlibris Resfeber.se, Pricerunner CoolStuff Babyshop.se minoritetspartners. Detta ger en stabil grund för tillväxt, såväl i strategiska frågor som rent finansiellt. Ytterligare en trend är att vissa skoncerner och mediabolag utnyttjar sina plattformar Tillväxtmedier i september. Schibsted kan därmed addera detta förvärv till sin grupp av konsumentrelaterade bolag samt driva relevant besökstrafik via sina mediaportaler som t.ex. Aftonbladet.se. Sjätte AP-fonden GLOBALA INVESTERARE Köpare Milestone Partners Rotunda Capital Partners Apotea.se, Oliver's Petfood Exempel på investeringar Bodybuilding.com DiscountRamps.com Index Ventures Stardoll, izettle MOTIV BAKOM INVESTERINGAR VARIERAR FRÅN STÖD I TILLVÄXTFAS TILL ADDERING TILL BOLAGSPORTFÖLJEN FÖR ATT UTVINNA SYNERGIEEFFEKTER Next World Capital TA Associates Balderton Capital ideeli Mandmdirect HQhair.com, Myprotein Verinvest Lazada Summit Partners vente-privee 12 TSG Consumer Partners Revolve 13

8 Innehåll ETT URVAL AV TRANSAKTIONER I DEN NORDISKA E-HANDELSBRANSCHEN VISAR PÅ VARIATION I VÄRDERINGSMULTIPLAR & statements RESULTAT VÄRDERINGSMULTIPLAR Företag Köpare Land Datum Compricer Schibsted SE Sep EV (MSEK) 120 EV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT 1,8x 17,7x 18,3x Addnature Internetstores SE Maj 230 1,0x Webhallen Komplett ASA SE Apr 140,2 0,2x 8,2x 8,9x Mobilgiganten Dialect SE Jan RoyalDesign eequity SE Dec Lenson Prescription Eyewear SE Dec Onlinepizza Norden Delivery Hero SE Apr 240 4,1x Billetlugen Swedol SE Dec Ink Club Hakon Invest SE Nov 357 Rum 21 CDON Group SE Jul ~10 0,4x Tretti CDON Group SE Apr 291 0,7x 11,1x 12,2x Olivers Petfood Greystone Capital SE Dec 2010 Kvarndammen Ratos SE Nov ,8x 17,2x 27,0x CDON Group MTG SE Aug ,5x 19,5x 20,4x Lekmer CDON Group SE Apr ,6x 7,5x 14 Källa: Mergermarket; Valentum Partners Research 15

9 Hör av dig! TEL: Stockholm Mäster Samuelsgatan 4 Stockholm Sverige Göteborg Kronhusgatan 11 Göteborg Sverige Oslo H. Heyerdahlsgate 1 Oslo Norge Bergen Statsminister Michelsens veg 38 Bergen Norge Helsingfors Södra Esplanaden 14 Helsingfors Finland

Varumärkets roll allt viktigare

Varumärkets roll allt viktigare 28 29 21 211 212 213 214 215 214 215 216 217 218 219 212 213 214 215 216 217 218 219 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 KONSUMENTVAROR, RAPPORT Q1 215 BNP driver marknadstillväxt Trots den svenska

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT Narva CDON Group ab CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 201 23 Malmö www.cdongroup.com CDON GROUP AB 54 % NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRVÄRV AV RUM21

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Årsredovisning 2013. CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON

Årsredovisning 2013. CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Årsredovisning 201 CDON Group AB Årsredovisning 201 Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet Ansvarstagande VD har ordet Finansiell

Läs mer

E-handeln i Europa 2014

E-handeln i Europa 2014 E-handeln i Europa 204 Innehåll Inledning Om Europa Allt mer gränslöst Varukategorier Betalning Leverans Handel från utlandet I fokus Detaljerade resultat PostNord 3 4 6 8 0 4 5 6 7 8 9 20 22 24 26 28

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer