PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att"

Transkript

1 I

2 PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att slippa skriva den två gånger skaffade Max karbonpapper och med hjälp av fönsterkuvert slapp han även skriva namn och adress två gånger. Självklarheter idag. Men inte då. Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma. Men tiderna hade förändrats och auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om. Att fakturera startade Max Faktab som senare blev PayEx. Han tog över pappersarbetet från sina kunder och effektiviserade det. Samma koncept används än idag men med nya tider följer nya möjligheter. Idag driver Max Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar. Det som en gång började med karbonpapper kallar vi idag Fakturaservice. II PayEx Holding AB årsredovisning 2013

3 Innehåll Bolaget i korthet 2 Året i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och strategi 5 Marknad 7 Affärsområden 8 Hållbarhet 12 Medarbetare 13 Styrelse 14 Koncernledning 15 Förvaltningsberättelse 17 Flerårsöversikt 18 Finansiella rapporter 19 Redovisningsprinciper 27 Noter 30 PayEx Holding AB årsredovisning

4 2013 EXPERTS IN PAYMENTS Bolaget i korthet: PayEx är den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Det gör oss unika. Vår bredd i tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är PayEx - Experts in payments. NORDISK KONCERN MED GOTLÄNDSKA RÖTTER PayEx bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Grundaren Max Hansson är ensam ägare av PayEx. AFFÄRSOMRÅDEN Vi har fyra affärsområden: Invoicers, Merchants, Collection och Mobile. Vår finansiella verksamhet bedrivs i bolaget PayEx Credit AB. Under 2014 förändrar vi bolagets organisation och övergår till en funktionsorganisation bestående av Sälj, Produkt & Affärsutveckling, Customer Operations och IT. MEDARBETARE Vid årsslutet hade PayEx 464 heltidsmedarbetare. Året i korthet: ETT STARKT TEAM Under året förstärktes organisationen genom flera nyrekryteringar av nyckelpersoner i syfte att säkra och stärka PayEx position på marknaden. SERVICE OCH LEVERANSFÖRMÅGA PayEx strävar alltid efter att leverera högre service och bättre kvalitet till lägre kostnader. Ett exempel på åtgärd i den riktningen är samarbetet med en off-shore-utvecklare för en effektivare och mer flexibel IT-utveckling. SMS- OCH MOBILTJÄNSTER PayEx levererade under 2013 sms-tjänster för betalning till SL och nio andra kollektivtrafikbolag, däribland norska Ruter. Ruter har lanserat en mobilapplikation för köp av kollektivtrafikbiljetter där betalning sker mot lagrat kreditkort hos PayEx. Tjänsten har blivit en succé och applikationen är prisad som årets app och mycket uppskattad av resenärerna. Dessa avtal visar att våra kvalitativa tjänster möter kollektivtrafikbolagens höga krav på betalningstjänster, som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. PLÅNBOK I MOBILEN Aktiviteten kring mobila betalningar fortsätter att öka. PayEx var en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda mobila betalplattformar och står bakom den tekniska plattformen till WyWallet. FÖRVÄRV Förvärvet av Telenors ägarandel i Valuecodes AS innebär att PayEx nu är ensam ägare av företaget. Det innebär att PayEx stärker sin position på den digitala marknaden för värdekodsbaserade tjänster, exempelvis kuponger och presentkort. 2 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 VD-ord

5 Integrerade betalterminaler VD-ord PayEx Holding AB årsredovisning

6 VD-ord PayEx har under det gångna året ytterligare stärkt sin position som ledande nordisk leverantör av betal- och finansieringslösningar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vi ingick viktiga avtal med kunder inom detaljhandel, bank, finans, transport, vård och telekom, som kombinerar vårt breda utbud av betal- och finansieringstjänster. PayEx är en unik aktör på marknaden. Vi erbjuder ett helhetskoncept för betalning i alla kanaler - webb, mobil, automater, fysisk butik med marknadens bredaste utbud av betal- och finansieringsprodukter. Vi hjälper våra kunder att betala och ta betalt när, var och hur de vill. Stark aktör på många marknader Vi är stolta över att vara Nordens ledande leverantör av mobila betallösningar. Vår position har ytterligare stärkts under det gångna året genom leveranser till kunder som SL, Telia Sonera, Telenor och norska Coop. Som första aktör i Norden lanserade vi under våren 2013 en mobil kassaintegrerad terminal till kunder som Hemglass och Strömma Turism & Sjöfart. Under året förvärvades Telenors andel i det gemensamt ägda företaget Valuecodes AS, som primärt fokuserat på marknaden för elektroniska och personliga kuponger och värdeerbjudanden. Vi erbjuder Nordens mest moderna plattform där elektroniska värdekoder kombineras efter kundernas önskemål. Vi ser stor utvecklingspotential inom området och har genom förvärvet skapat goda förutsättningar för att bli en av Nordens tre största leverantörer av betalterminaler. Med en väl etablerad position inom e-handel är vi en utmanare med stora tillväxtmöjligheter. Viktiga kundavtal inom området har tecknats med bland andra EM och Telenor Sverige. PayEx har fortsatt starkt fokus på att erbjuda marknadens bästa tjänster inom fakturaadministration. Där har vi fått förnyat och utökat förtroende från våra kunder och har under året levererat fakturatjänster till bland annat Telia Sonera Finans, SvD samt ett flertal apotek. Inom inkasso bedömer vi affärsmöjligheterna som mycket goda och genomför nu en större satsning för att utveckla detta tjänsteutbud inom Norden. Service och effektiva processer Vi vill hela tiden bli mer effektiva och ge bättre service till våra kunder. Därför har vi under året haft ett ökat fokus på interna processer och lönsamhet samt rekryterat ny kompetens. Det ska vara enkelt att bli och vara kund hos PayEx. Här pågår ständig utveckling för att möta framtidens krav och förväntningar. Året som kommer PayEx ser fram emot 2014 med tillförsikt. Ambitionen är att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden. Våra engagerade och kunniga medarbetare fokuserar varje dag på att ge bästa möjliga service. Vi hjälper våra kunder till fler lönsamma affärer. Mikael Wandt Verkställande Direktör 4 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 VD-ord

7 Affärsidé och strategi Det självklara valet PayEx är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar. Fyrtio års erfarenhet har i kombination med stark innovationskraft, fokus på kvalitet och relationer gjort oss till det vi är idag: den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är det självklara valet för betalningar idag och imorgon. Vi är PayEx - Experts in payments. PayEx faktureringstjänster tar hand om kundernas fakturering, betalningar, inkasso- och påminnelsehantering samt reskontra med mera. Det ger våra kunder mer tid till sina kärnverksamheter, bättre kontroll, översikt och minskade kreditförluster. PayEx är också ledande inom mobila betalningar vid försäljning i butik, i automat eller på webben. Banker, operatörer, betalkortsföretag, itbolag, telekomföretag och en rad nischaktörer; alla är de överens om att mobilen snart tar över som plånbok. När detta sker på allvar ersätter mobilen inte bara kontanter och kreditkort utan även alla andra dokument som vi har i plånboken. PayEx leder utvecklingen och ser en spännande potential inom detta område. Fokus på teknologi och innovation PayEx har ett starkt fokus på teknologi, innovation och entreprenörskap. Det har bland annat banat väg för vår ledande position inom mobila betalningslösningar. Vårt företag är byggt på entreprenörskap. Idag brinner vi för att stötta andra entreprenörer så att de lyckas med sina företag. Genom att leda teknologiutvecklingen vara bäst på innovation och kunskap skapar vi nya branschstandarder och affärer för våra kunder. Bäst på kvalitet och pålitlighet Kvalitet och pålitlighet är viktiga ledord för oss på PayEx. Vi värnar om vårt gotländska arv och vår familjära kärna. Det sätter sin prägel både internt och i kundrelationer. Vi bygger långsiktigt. PayEx strävar efter att vara en partner, och inte bara en leverantör, till våra kunder. Vår verksamhet bygger på att det går bra för oss när det går bra för våra kunder. När de tjänar pengar kan vi också göra det. De senaste åren har PayEx genomgått en rad förändringar för att professionalisera och effektivisiera organisationen. Vi har skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovationskraft. Tack vare det kan vi nu koncentrera oss på att utveckla våra tjänster och bli en än mer snabbfotad, pålitlig och kundorienterad partner för nordiska företag. Vi har identifierat ett antal nyckelområden som säkerställer att vi är och förblir det självklara valet för betalningar inom Norden. PayEx strävar efter att vara: Kundorienterat med hög servicegrad Bäst i branschen på kvalitet och pålitlighet En attraktiv arbetsgivare Finansiellt starkt för att ha resurser att utveckla nya och bättre tjänster Förvärv kompletterar organisk tillväxt PayEx växer i huvudsak organiskt men kompletterar med utvalda förvärv för att garantera att vi alltid erbjuder kunderna de bästa, säkraste och mest innovativa lösningarna. Under 2013 förvärvade vi Telenors ägarandel i Valuecodes AS, vilket stärker vår position på den digitala marknaden för värdekodbaserade tjänster, som kuponger och presentkort. PayEx ser stora möjligheter till organisk tillväxt i Norge, Danmark och Finland där vi ännu inte är lika stora på faktureringstjänster som i Sverige. Starka partners och krävande kunder Vi har starka lokala partners, såsom Swedbank och Danske Bank. Bland våra kunder finns många av Nordens mest välkända företag. För dem är vi en pålitlig partner med ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande som kan uppfylla deras behov av kundanpassade och flexibla lösningar. Affärsidé PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Förr eller senare ska alla betala via PayEx. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. Affärsidé och strategi PayEx Holding AB årsredovisning

8 Kortbetalning på internet 6 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsidé och strategi

9 Marknad Förutsättningarna på marknaden för betallösningar skiljer sig åt mellan olika länder och branscher. Gemensamt för de nordiska marknaderna är en växande efterfrågan på leverantörer som kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda lösningar som leder till bättre lönsamhet för kunderna. PayEx är väl positionerat för att möta dessa behov. E-handeln växer kraftigt Tack vare tekniska lösningar, säkra betalningar och enkel åtkomst kan vi se en förändring i konsumenters köpbeteende. Vi är inte längre beroende av en affärs öppettider, geografiska avstånd eller av att ha sedlar i plånboken. E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. Tillväxten är den starkaste sedan 2007 och uppgick under 2013 till 17%. Enkelhet och säkerhet är ledord för e-handel. Oavsett om det handlar om faktura-, direkt-, mobil- eller kortbetalning kan allt genomföras över nätet. Flexibiliteten bidrar till en ökad försäljning hos handlarna. På PayEx arbetar vi kontinuerligt med innovativa lösningar för att möta våra kunders behov. Vi ser ständigt hur nya handelsplatser tar form på nätet och det är spännande att vara mitt i förändringen. Vår bredd är en fördel på en e-handelsmarknad där andelen internationella aktörer ökar; genom att erbjuda helhetslösningar har våra kunder inget behov av att vända sig någon annanstans. Paradigmskifte när mobila betalningar blir allt vanligare Trenden är tydlig: mobila betalningar växer kraftigt även om antalet transaktioner signerade via en mobiltelefon fortsatt är blygsamma i förhållande till traditionella betalsätt. Betalbranschen står inför nya utmaningar när mobila betalningstjänster blir bredare. Marknadsföring och värdeökande tjänster såsom erbjudanden, värdekoder och presentkort kommer att vara tätt sammankopplade med betalningar på ett sätt vi inte har sett tidigare. PayEx har under flera år haft stort fokus på just marknadsföring och distribution av dessa tjänster och står därför väl rustade inför utvecklingen. Vi ser också en ökad efterfrågan på omnichannellösningar, ett begrepp som innebär att erbjuda enkel och smidig betalning oavsett betalkanal: fysisk betalning, betalning via internet eller via mobila webbsidor. PayEx fortsätter satsningen inom området. Målet är att göra leveransen ännu enklare och mer heltäckande. Inkasso en komplex uppgift Politiker och lagstiftare i de nordiska länderna har under senare år lagt stort fokus på överskuldsättningsfrågor. Nya regler och bestämmelser i avsikt att stötta medborgare som hamnat i en övermäktig skuldsituation har införts eller är på gång. Det vilar ett stort ansvar på var och en som bedriver collectionverksamhet att bidra till att överskuldsatta finner en väg ut ur skuldfällan. Helst ska de inte hamna där alls. Krav- och inkassoarbete är en komplex uppgift där många faktorer måste vägas samman för att nå framgång. Årligen återför collectionföretag miljarder till näringslivet genom att erbjuda flexibla lösningar som leder till skuldfrihet för individen och minskade kreditförluster för borgenären. Merparten av de värden som inkasseras i de nordiska länderna betalas genom frivilliga överenskommelser utan inblandning av myndigheter. Paketlösningar Företag vill gärna erbjuda flera olika betalsätt till sina kunder. Det gör paketering av betaltjänster till attraktiva produkter, vilket i sin tur leder till samarbeten mellan olika företag inom betalbranschen. PayEx har en stor fördel som kan erbjuda sådana helhetslösningar till sina kunder. Marknad PayEx Holding AB årsredovisning

10 Affärsområden Invoicers en stabil utveckling med ökat fokus på finansieringslösningar har varit ett år där vi fått bevis på att PayEx fortsatt levererar en mycket konkurrenskraftig faktureringstjänst. För att möta en ökad efterfrågan har vi framgångsrikt utvecklat våra tjänster kombinerat med finansieringslösningar i olika former. Nya kunder och fördjupade samarbeten Våra stora kunder har givit oss fortsatt förtroende och är överlag mycket nöjda med vår leverans. Därtill har nytillkomna kunder bidragit till en stark tillväxt under året, Det innebär att vi fortsatt är ledande inom fakturering för branscher såsom apotek, bank, telekom och media. Vidareutveckling av våra tjänster Affärsområde Invoicers ansvarar för PayEx fakturaservicetjänster samt försäljning av billing, inkasso och finansieringslösningar till nya och befintliga kunder. Under året har produktansvaret för våra inkassotjänster brutits ut till ett eget affärsområde: Collection. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder en ännu bättre inkassotjänst separat eller som en väl integrerad tjänst tillsammans med våra faktureringstjänster. PayEx har under året fokuserat på att förbättra sina finansiella produkter utifrån marknadens behov. Vi ser en tydlig trend där våra kunder ser fördelarna med att lösa sina finansieringsbehov via factoring. De vill även kunna erbjuda sina kunder kontokrediter eller delbetalningslösningar. Inom fakturabelåning har PayEx dels fokuserat på att utveckla våra partner- och White Labelsamarbeten genom ett tydligt säljstöd för dessa, dels varit mer aktiva i vår försäljning av fakturabelåning i egen regi. Vi har vidareutvecklat våra kontokreditslösningar med White Label-lösningar både för apoteks- och tandläkarsegmentet. Där ökar vi kontinuerligt vår kundbas. För att säkerställa att vi ligger i framkant med våra tjänster fortskrider arbetet med att ta fram en helt ny reskontraplattform. Merparten av funktionerna är på plats och vi kommer under 2014 att börja lyfta in såväl nya som befintliga kunder på plattformen. Framtiden PayEx har även fortsatt fokus på att utveckla våra distributionsmetoder för fakturor på ett kostnadseffektivt och modernt sätt. Det görs bland annat genom att vi implementerat lösningar för distribution till digitala brevlådor såsom Digipost i Norge och Kivra i Sverige. Tillsammans med vår printpartner Strålfors arbetar vi på att kunna erbjuda fyrfärgsprint, vilket ger stora möjligheter att skapa mervärde mellan våra kunder och deras fakturamottagare. Utifrån de initiativ och satsningar som Invoicers har gjort under 2013 ser vi med tillförsikt fram emot att öka våra marknadsandelar i samtliga nordiska länder. 8 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsområden

11 Affärsområden Merchants kraftig tillväxt i alla kanaler. Affärsområde Merchants erbjuder en heltäckande betalningstjänst för handlare med flerkanalsbehov; i butiker (POS), på Internet och via mobil. Efterfrågan på lösningar som täcker in flera kanaler växer starkt, primärt bland de större transaktionsintensiva handlarna. Där har PayEx redan idag sitt största fokus. PayEx har en väl etablerad position inom e-handel och är en utmanare med stora tillväxtmöjligheter för fysisk handel. Vi erbjuder också tilläggstjänster så som presentkort och rapporteringstjänster och här möter vi en allt större efterfrågan. Under 2013 har en rad stora kunder anslutit sig till PayEx och vi hanterade mer än 350 miljoner transaktioner under året. Tillväxt Som ett resultat av ett flertal större kundavtal ökade både volym och intäkter kraftigt under året. Antalet e-handelstransaktioner som PayEx hanterade ökade med 67% jämfört med 2012, vilket är det högsta tillväxttalet PayEx nått de senaste fem åren. Tillväxten har delvis skapats av ökad volym hos befintliga kunder men primärt av nya kundavtal. Där är kollektivtrafik, media och streamingtjänster utmärkande. Terminalaffären (POS) ökade markant. Området drivs av en kombination av befintliga kunder som köper nya moderna terminaler och nya kunder som ansluter sig till PayEx. För kalenderåret tredubblade PayEx antalet sålda terminaler jämfört med föregående år. Som första aktör i Norden lanserade vi under våren 2013 en mobil kassaintegrerad terminal (MPOS). Efterfrågan på MPOS har ökat kraftigt och produktområdet är även en viktig komponent för större kedjor där PayEx har en stark position. Omnichannel Efterfrågan på heltäckande leveranser som både inkluderar fysisk butik och digitala försäljningskanaler fortsätter att öka. Under 2013 stärkte PayEx sin position som omnichannel-leverantör genom leveranser till kunder som bland andra ATG och Telenor Sverige. PayEx fortsätter satsningen inom området både i termer av kanaler och inom utbud av betalsätt och tjänster. Målet är att göra leveransen ännu enklare och mer heltäckande. PayEx har under 2013 fortsatt att investera i en ny plattform för fakturaköp och delbetalning primärt avsedd för e-handel. Under sista kvartalet 2013 lanserade vi fakturaköpstjänsten tillsammans med de första kunderna. Delbetalning kommer att lanseras tidigt I och med detta kan PayEx på ett bättre sätt tillgodose kundernas önskemål om att köpa mer från färre. Value Added Services PayEx har sedan länge levererat betalningsnära tjänster såsom presentkort och elektroniska värdekoder. I december 2013 förvärvade vi Telenors andel i det gemensamt ägda företaget Valuecodes AS, som primärt har fokuserat på marknaden för elektroniska och personliga kuponger samt erbjudanden. Förvärvet stärker PayEx leveransförmåga och kundbas. Som en följd av detta etablerar PayEx en dedikerad avdelning för Value Added Services inom affärsområdet Merchants. Tjänsterna har i sig en god tillväxt och lönsamhet men fungerar även som en instegsaffär till detaljhandelskedjor. Det kan sedan leda till leverans av betaltjänster. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

12 Affärsområden Collection ett nytt affärsområde inom PayEx. PayEx noterar att efterfrågan på flexibla krav- och inkassotjänster ökar och gör därför en storsatsning för att utveckla bolagets collectiontjänster i Norden. Det nya affärsområdet PayEx Collection kommer under 2014 att presentera ett nordiskt erbjudande med flexibla lösningar. Detta för att hitta den kombination av collectiontjänster som passar den enskilda kunden bäst. Goda affärsmöjligheter för collectiontjänster PayEx har under senare år märkt av en ökande efterfrågan på flexibla krav- och inkassotjänster, det vi kallar collectiontjänster. Dessa fokuserar på att minimera risken i obetalda fordringar genom väl avvägda och träffsäkra kravåtgärder. De är en självklar del i ta-betalt-processen. PayEx ledning bedömer affärsmöjligheterna för Collection som mycket goda och beslutade under 2013 om en större satsning för att utveckla bolagets tjänsteutbud inom collection i Norden. Som en del i satsningen har PayEx förstärkt organisationen med en ny affärsområdeschef och ny produktchef. Båda har lång erfarenhet från collectionbranschen. Det nya affärsområdet PayEx Collection har cirka 60 medarbetare fördelade på fyra väl etablerade team i de nordiska länderna och förväntas under 2014 stå för den största andelen av PayEx tillväxt. Teamen i respektive land representerar lång och samlad erfarenhet av att bedriva ansvarsfullt och affärsmässigt kravarbete. En rad åtgärder och aktiviteter ska initieras och genomföras under året för att Collection ska kunna leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande, allt utformat för att möta kundernas behov och förväntningar. Det bygger på en god dialog med våra kunders kunder. Vägen ut ur skuldfällan Politiker och lagstiftare i de nordiska länderna har lagt stort fokus på överskuldsättningsfrågor de senaste åren. För att stötta medborgare som brottas med stora skuldberg har nya regler och bestämmelser införts eller är på gång. Envar som bedriver collectionverksamhet har ett stort ansvar för att hjälpa överbelånade att hitta ut ur skuldfällan. Helst ska de inte hamna där överhuvudtaget. Krav- och inkassoarbete är en komplex uppgift där många faktorer måste vägas samman för att nå framgång. Årligen återför collectionföretag miljarder till näringslivet genom att erbjuda flexibla lösningar som leder till skuldfrihet för individen och minskade kreditförluster för borgenären. Merparten av de värden som inkasseras i de nordiska länderna betalas genom frivilliga överenskommelser utan inblandning av myndigheter. Ett flexibelt erbjudande med fokus på skuldfrihet Collection presenterar under 2014 ett nordiskt erbjudande med flexibla lösningar för att hitta den kombination av collectiontjänster som passar den enskilda kunden bäst. Oavsett om kunden är småföretagare med få återkommande kunder eller ett större företag med stora transaktionsvolymer ska PayEx ses som det självklara valet när det är dags att välja samarbetspartner för collectiontjänster i Norden. Grunden för varje möte med våra kunders kunder är att skapa långsiktiga relationer som ger möjlighet för individen att göra rätt för sig, så att våra kunder får betalt för sin fordran. Under 2014 satsar Collection på att skapa de bästa förutsättningarna för att tillvarata dialogen med kundens kund. Det görs genom satsningar på bland annat collection-anpassade webb- och telefonilösningar, ökad proaktivitet för att komma i kontakt med kundernas kunder och kompetenshöjande åtgärder för de medarbetare som först möter kundens kunder. Satsningar görs också på de verktyg som stödjer verksamheten, bland annat systemlösningar designade för att möta de komplexa krav som ställs på collectiontjänster, samt beslutsstöd och scoring för träffsäkra åtgärder i det enskilda ärendet. 10 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsområden

13 Affärsområden Mobile i täten med lösningar för betalningar via mobil. Mobila betalningar är ett område som växer snabbt och som har blivit en självklar del i ett företags betalningsstrategi. Med PayEx mobila betalplattform kan våra kunder ligga först i utvecklingen när mobilen framöver ersätter plånboken. Vi har kompletta lösningar för betalningar via mobilen; i butik, på webben, i automater och på mobila webbsidor och mobila applikationer. Vidareutveckling av plattformar för mobilbetalningar PayEx egenutvecklade plattform för mobila betalningar mpayment solution innebär att vi levererar den tekniska lösningen medan kunden fyller den med sitt eget innehåll. Genom att kundens varumärke syns stärks relationen mellan kunden och dess kunder. En stor del av arbetet under året har gått till att förfina och förbättra lösningen som idag nyttjas av långt över 1 miljon konsumenter. Lösningen låter konsumenten själv få välja om denne vill bli debiterad via sitt ordinarie kort, via ett förbetalt konto eller genom att erhålla en månatlig faktura. Konsumenten kan sedan välja att betala fakturan i sin helhet eller genom att dela upp betalningen. Affärsområdet Mobile har under året vidareutvecklat WyWallet den mobila plånboken som samägs av Telia, Tele2, Telenor och HI3G. Den når därmed 97 procent av alla svenska mobilanvändare. Värdeökande tjänster För att mobila betalningar skall bli det dominerande betalsätt som många förespår behöver tjänsten kunna hantera mer än bara betalningar. Exempel på sådant är värdeökande tjänster såsom hantering av kvitton, rabattkoder, kuponger och presentkort. PayEx har flera års erfarenhet av värdeökande tjänster, vilket samarbetet med Coop Norge är ett bra exempel på. Ljusa framtidsutsikter Mobila betalningar är ett område med mycket goda framtidsutsikter. De flesta marknadsbedömare är överens om att betalningar via mobiltelefon kommer att bli allt vanligare de närmaste åren. PayEx står väl rustat för att möta efterfrågan på denna växande marknad. Betalningar via mobil kan ske på olika sätt: PrePaid är mest lik en vanlig plånbok. Kunden fyller på sitt konto med en summa som sedan är tillgänglig att handla för. CreditAccount innebär att kunden faktureras för sitt köp i efterhand, som vid ett köp med kreditkort. Proxy Payment innebär att ett externt konto kopplas till den mobila plånboken. Utläggen kan då till exempel dras från ett vanligt bankkort eller inkluderas på fakturan från mobiloperatören. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

14 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet inte bara om långsiktiga affärsrelationer. Vi värnar om miljön, samhället och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby, då dessa byggnader finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx startades av Max Hansson Han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för ett långsiktigt perspektiv och tjänster som leder till bestående partnerskap. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx. Allt IT-material som inte längre används skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Visby är sedan 1995 upptaget på Unescos världsarvslista. Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby. Ett par av dessa fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dem på ett varsamt sätt. Vår ambition är att förvalta dem som en del av världsarvet. Inom koncernen finns medarbetare som med stor omsorg tar hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner Strålfors arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor och uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, så som Kivra, Digipost och Netposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi kontinuerligt med att virtualisera vår driftmiljö, vilket leder till minskad elförbrukning. Tillsammans med GEAB och Vattenfall ingår PayEx i Smart Grid Gotland. Det är ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet samt minska energiåtgången genom riktade åtgärder i verksamheten. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vår investering i en funktionslösning för kontorsskrivare visar på bra utfall med minskad pappersåtgång. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. 12 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Hållbarhet

15 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. PayEx ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott ledarskap och motiverade, stolta medarbetare. Bolagets prioriteringar ska vara tydliga för medarbetarna. De ska känna till uppdrag, vision, värdegrund och mål för såväl det egna ansvaret och yrkesrollen, som för enheten och PayEx i stort. Verksamheten ska vara målstyrd på alla nivåer. Vi ska säkra medarbetarnas kompetens för att klara PayEx uppdrag och utmaningar. Aktiviteter 2013 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2013 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner Lagt grunden till arbetet med koncernens värderingar Skapat ramverket för att satsa på en ledarskapsutbildning för alla ledare i koncernen Årlig medarbetarundersökning 2013 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre. Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år en mindre mätning för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna leverera våra verksamhetsmål. Vi skall jobba med stärkt ledarskap, kommunikation och delaktighet. I det har vi identifierat fyra nyckelområden: Satsa på chefsutveckling. Vi kommer under 2014 satsa på ett ettårigt program för alla ledare i koncernen. Sextiofem deltagare från hela koncernen skall genomgå programmet. Målet är att uppifrån och ned bygga en ledarkultur med en gemensam syn på ledarskap och värderingar som genomsyrar hela PayEx. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ned till cheferna. Bygga kompetens. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtalen och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls. Det säkrar också att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen, alternativt får en målplan för att erhålla den kompetens som krävs. Medarbetare PayEx Holding AB årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

2012 Årsredovisning 1

2012 Årsredovisning 1 2012 Årsredovisning 1 ÅRET I KORTHET Affärsvolymen ökade med 9 procent under året. Årets rörelseresultat uppgick till 60,7 meur, vilket gav en avkastning på eget kapital om 17,8 procent. Inlåningen ökade

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 INNEHÅLL SIDAN 3 VD HAR ORDET 5 KORT OM BOLAGET 6 MARKNAD OCH KONKURRENTER 9 VISION OCH STRATEGI 9 FINANSIELLT MÅL 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer