PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att"

Transkript

1 I

2 PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att slippa skriva den två gånger skaffade Max karbonpapper och med hjälp av fönsterkuvert slapp han även skriva namn och adress två gånger. Självklarheter idag. Men inte då. Max tog så småningom över sin fars auktionsfirma. Men tiderna hade förändrats och auktionsbranschen var på nedgång. Det blev allt svårare för Max att göra det han tyckte mest om. Att fakturera startade Max Faktab som senare blev PayEx. Han tog över pappersarbetet från sina kunder och effektiviserade det. Samma koncept används än idag men med nya tider följer nya möjligheter. Idag driver Max Nordens enda heltäckande koncern inom betalningar. Det som en gång började med karbonpapper kallar vi idag Fakturaservice. II PayEx Holding AB årsredovisning 2013

3 Innehåll Bolaget i korthet 2 Året i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé och strategi 5 Marknad 7 Affärsområden 8 Hållbarhet 12 Medarbetare 13 Styrelse 14 Koncernledning 15 Förvaltningsberättelse 17 Flerårsöversikt 18 Finansiella rapporter 19 Redovisningsprinciper 27 Noter 30 PayEx Holding AB årsredovisning

4 2013 EXPERTS IN PAYMENTS Bolaget i korthet: PayEx är den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Det gör oss unika. Vår bredd i tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är PayEx - Experts in payments. NORDISK KONCERN MED GOTLÄNDSKA RÖTTER PayEx bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Grundaren Max Hansson är ensam ägare av PayEx. AFFÄRSOMRÅDEN Vi har fyra affärsområden: Invoicers, Merchants, Collection och Mobile. Vår finansiella verksamhet bedrivs i bolaget PayEx Credit AB. Under 2014 förändrar vi bolagets organisation och övergår till en funktionsorganisation bestående av Sälj, Produkt & Affärsutveckling, Customer Operations och IT. MEDARBETARE Vid årsslutet hade PayEx 464 heltidsmedarbetare. Året i korthet: ETT STARKT TEAM Under året förstärktes organisationen genom flera nyrekryteringar av nyckelpersoner i syfte att säkra och stärka PayEx position på marknaden. SERVICE OCH LEVERANSFÖRMÅGA PayEx strävar alltid efter att leverera högre service och bättre kvalitet till lägre kostnader. Ett exempel på åtgärd i den riktningen är samarbetet med en off-shore-utvecklare för en effektivare och mer flexibel IT-utveckling. SMS- OCH MOBILTJÄNSTER PayEx levererade under 2013 sms-tjänster för betalning till SL och nio andra kollektivtrafikbolag, däribland norska Ruter. Ruter har lanserat en mobilapplikation för köp av kollektivtrafikbiljetter där betalning sker mot lagrat kreditkort hos PayEx. Tjänsten har blivit en succé och applikationen är prisad som årets app och mycket uppskattad av resenärerna. Dessa avtal visar att våra kvalitativa tjänster möter kollektivtrafikbolagens höga krav på betalningstjänster, som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. PLÅNBOK I MOBILEN Aktiviteten kring mobila betalningar fortsätter att öka. PayEx var en av de första aktörerna på marknaden att erbjuda mobila betalplattformar och står bakom den tekniska plattformen till WyWallet. FÖRVÄRV Förvärvet av Telenors ägarandel i Valuecodes AS innebär att PayEx nu är ensam ägare av företaget. Det innebär att PayEx stärker sin position på den digitala marknaden för värdekodsbaserade tjänster, exempelvis kuponger och presentkort. 2 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 VD-ord

5 Integrerade betalterminaler VD-ord PayEx Holding AB årsredovisning

6 VD-ord PayEx har under det gångna året ytterligare stärkt sin position som ledande nordisk leverantör av betal- och finansieringslösningar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vi ingick viktiga avtal med kunder inom detaljhandel, bank, finans, transport, vård och telekom, som kombinerar vårt breda utbud av betal- och finansieringstjänster. PayEx är en unik aktör på marknaden. Vi erbjuder ett helhetskoncept för betalning i alla kanaler - webb, mobil, automater, fysisk butik med marknadens bredaste utbud av betal- och finansieringsprodukter. Vi hjälper våra kunder att betala och ta betalt när, var och hur de vill. Stark aktör på många marknader Vi är stolta över att vara Nordens ledande leverantör av mobila betallösningar. Vår position har ytterligare stärkts under det gångna året genom leveranser till kunder som SL, Telia Sonera, Telenor och norska Coop. Som första aktör i Norden lanserade vi under våren 2013 en mobil kassaintegrerad terminal till kunder som Hemglass och Strömma Turism & Sjöfart. Under året förvärvades Telenors andel i det gemensamt ägda företaget Valuecodes AS, som primärt fokuserat på marknaden för elektroniska och personliga kuponger och värdeerbjudanden. Vi erbjuder Nordens mest moderna plattform där elektroniska värdekoder kombineras efter kundernas önskemål. Vi ser stor utvecklingspotential inom området och har genom förvärvet skapat goda förutsättningar för att bli en av Nordens tre största leverantörer av betalterminaler. Med en väl etablerad position inom e-handel är vi en utmanare med stora tillväxtmöjligheter. Viktiga kundavtal inom området har tecknats med bland andra EM och Telenor Sverige. PayEx har fortsatt starkt fokus på att erbjuda marknadens bästa tjänster inom fakturaadministration. Där har vi fått förnyat och utökat förtroende från våra kunder och har under året levererat fakturatjänster till bland annat Telia Sonera Finans, SvD samt ett flertal apotek. Inom inkasso bedömer vi affärsmöjligheterna som mycket goda och genomför nu en större satsning för att utveckla detta tjänsteutbud inom Norden. Service och effektiva processer Vi vill hela tiden bli mer effektiva och ge bättre service till våra kunder. Därför har vi under året haft ett ökat fokus på interna processer och lönsamhet samt rekryterat ny kompetens. Det ska vara enkelt att bli och vara kund hos PayEx. Här pågår ständig utveckling för att möta framtidens krav och förväntningar. Året som kommer PayEx ser fram emot 2014 med tillförsikt. Ambitionen är att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden. Våra engagerade och kunniga medarbetare fokuserar varje dag på att ge bästa möjliga service. Vi hjälper våra kunder till fler lönsamma affärer. Mikael Wandt Verkställande Direktör 4 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 VD-ord

7 Affärsidé och strategi Det självklara valet PayEx är Nordens ledande leverantör av betalningslösningar. Fyrtio års erfarenhet har i kombination med stark innovationskraft, fokus på kvalitet och relationer gjort oss till det vi är idag: den enda leverantören i Norden som erbjuder heltäckande betalningslösningar. Vår bredd i både tjänster och kanaler gör oss till den betalningspartner nordiska företag behöver. Vi är det självklara valet för betalningar idag och imorgon. Vi är PayEx - Experts in payments. PayEx faktureringstjänster tar hand om kundernas fakturering, betalningar, inkasso- och påminnelsehantering samt reskontra med mera. Det ger våra kunder mer tid till sina kärnverksamheter, bättre kontroll, översikt och minskade kreditförluster. PayEx är också ledande inom mobila betalningar vid försäljning i butik, i automat eller på webben. Banker, operatörer, betalkortsföretag, itbolag, telekomföretag och en rad nischaktörer; alla är de överens om att mobilen snart tar över som plånbok. När detta sker på allvar ersätter mobilen inte bara kontanter och kreditkort utan även alla andra dokument som vi har i plånboken. PayEx leder utvecklingen och ser en spännande potential inom detta område. Fokus på teknologi och innovation PayEx har ett starkt fokus på teknologi, innovation och entreprenörskap. Det har bland annat banat väg för vår ledande position inom mobila betalningslösningar. Vårt företag är byggt på entreprenörskap. Idag brinner vi för att stötta andra entreprenörer så att de lyckas med sina företag. Genom att leda teknologiutvecklingen vara bäst på innovation och kunskap skapar vi nya branschstandarder och affärer för våra kunder. Bäst på kvalitet och pålitlighet Kvalitet och pålitlighet är viktiga ledord för oss på PayEx. Vi värnar om vårt gotländska arv och vår familjära kärna. Det sätter sin prägel både internt och i kundrelationer. Vi bygger långsiktigt. PayEx strävar efter att vara en partner, och inte bara en leverantör, till våra kunder. Vår verksamhet bygger på att det går bra för oss när det går bra för våra kunder. När de tjänar pengar kan vi också göra det. De senaste åren har PayEx genomgått en rad förändringar för att professionalisera och effektivisiera organisationen. Vi har skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt och innovationskraft. Tack vare det kan vi nu koncentrera oss på att utveckla våra tjänster och bli en än mer snabbfotad, pålitlig och kundorienterad partner för nordiska företag. Vi har identifierat ett antal nyckelområden som säkerställer att vi är och förblir det självklara valet för betalningar inom Norden. PayEx strävar efter att vara: Kundorienterat med hög servicegrad Bäst i branschen på kvalitet och pålitlighet En attraktiv arbetsgivare Finansiellt starkt för att ha resurser att utveckla nya och bättre tjänster Förvärv kompletterar organisk tillväxt PayEx växer i huvudsak organiskt men kompletterar med utvalda förvärv för att garantera att vi alltid erbjuder kunderna de bästa, säkraste och mest innovativa lösningarna. Under 2013 förvärvade vi Telenors ägarandel i Valuecodes AS, vilket stärker vår position på den digitala marknaden för värdekodbaserade tjänster, som kuponger och presentkort. PayEx ser stora möjligheter till organisk tillväxt i Norge, Danmark och Finland där vi ännu inte är lika stora på faktureringstjänster som i Sverige. Starka partners och krävande kunder Vi har starka lokala partners, såsom Swedbank och Danske Bank. Bland våra kunder finns många av Nordens mest välkända företag. För dem är vi en pålitlig partner med ett brett och konkurrenskraftigt erbjudande som kan uppfylla deras behov av kundanpassade och flexibla lösningar. Affärsidé PayEx levererar heltäckande betalningslösningar till företag i Norden. Vision Förr eller senare ska alla betala via PayEx. Strategi Våra tjänster ska ha högsta kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Vi drivs av hög servicegrad, innovationskraft och entreprenörsanda. Affärsidé och strategi PayEx Holding AB årsredovisning

8 Kortbetalning på internet 6 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsidé och strategi

9 Marknad Förutsättningarna på marknaden för betallösningar skiljer sig åt mellan olika länder och branscher. Gemensamt för de nordiska marknaderna är en växande efterfrågan på leverantörer som kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda lösningar som leder till bättre lönsamhet för kunderna. PayEx är väl positionerat för att möta dessa behov. E-handeln växer kraftigt Tack vare tekniska lösningar, säkra betalningar och enkel åtkomst kan vi se en förändring i konsumenters köpbeteende. Vi är inte längre beroende av en affärs öppettider, geografiska avstånd eller av att ha sedlar i plånboken. E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. Tillväxten är den starkaste sedan 2007 och uppgick under 2013 till 17%. Enkelhet och säkerhet är ledord för e-handel. Oavsett om det handlar om faktura-, direkt-, mobil- eller kortbetalning kan allt genomföras över nätet. Flexibiliteten bidrar till en ökad försäljning hos handlarna. På PayEx arbetar vi kontinuerligt med innovativa lösningar för att möta våra kunders behov. Vi ser ständigt hur nya handelsplatser tar form på nätet och det är spännande att vara mitt i förändringen. Vår bredd är en fördel på en e-handelsmarknad där andelen internationella aktörer ökar; genom att erbjuda helhetslösningar har våra kunder inget behov av att vända sig någon annanstans. Paradigmskifte när mobila betalningar blir allt vanligare Trenden är tydlig: mobila betalningar växer kraftigt även om antalet transaktioner signerade via en mobiltelefon fortsatt är blygsamma i förhållande till traditionella betalsätt. Betalbranschen står inför nya utmaningar när mobila betalningstjänster blir bredare. Marknadsföring och värdeökande tjänster såsom erbjudanden, värdekoder och presentkort kommer att vara tätt sammankopplade med betalningar på ett sätt vi inte har sett tidigare. PayEx har under flera år haft stort fokus på just marknadsföring och distribution av dessa tjänster och står därför väl rustade inför utvecklingen. Vi ser också en ökad efterfrågan på omnichannellösningar, ett begrepp som innebär att erbjuda enkel och smidig betalning oavsett betalkanal: fysisk betalning, betalning via internet eller via mobila webbsidor. PayEx fortsätter satsningen inom området. Målet är att göra leveransen ännu enklare och mer heltäckande. Inkasso en komplex uppgift Politiker och lagstiftare i de nordiska länderna har under senare år lagt stort fokus på överskuldsättningsfrågor. Nya regler och bestämmelser i avsikt att stötta medborgare som hamnat i en övermäktig skuldsituation har införts eller är på gång. Det vilar ett stort ansvar på var och en som bedriver collectionverksamhet att bidra till att överskuldsatta finner en väg ut ur skuldfällan. Helst ska de inte hamna där alls. Krav- och inkassoarbete är en komplex uppgift där många faktorer måste vägas samman för att nå framgång. Årligen återför collectionföretag miljarder till näringslivet genom att erbjuda flexibla lösningar som leder till skuldfrihet för individen och minskade kreditförluster för borgenären. Merparten av de värden som inkasseras i de nordiska länderna betalas genom frivilliga överenskommelser utan inblandning av myndigheter. Paketlösningar Företag vill gärna erbjuda flera olika betalsätt till sina kunder. Det gör paketering av betaltjänster till attraktiva produkter, vilket i sin tur leder till samarbeten mellan olika företag inom betalbranschen. PayEx har en stor fördel som kan erbjuda sådana helhetslösningar till sina kunder. Marknad PayEx Holding AB årsredovisning

10 Affärsområden Invoicers en stabil utveckling med ökat fokus på finansieringslösningar har varit ett år där vi fått bevis på att PayEx fortsatt levererar en mycket konkurrenskraftig faktureringstjänst. För att möta en ökad efterfrågan har vi framgångsrikt utvecklat våra tjänster kombinerat med finansieringslösningar i olika former. Nya kunder och fördjupade samarbeten Våra stora kunder har givit oss fortsatt förtroende och är överlag mycket nöjda med vår leverans. Därtill har nytillkomna kunder bidragit till en stark tillväxt under året, Det innebär att vi fortsatt är ledande inom fakturering för branscher såsom apotek, bank, telekom och media. Vidareutveckling av våra tjänster Affärsområde Invoicers ansvarar för PayEx fakturaservicetjänster samt försäljning av billing, inkasso och finansieringslösningar till nya och befintliga kunder. Under året har produktansvaret för våra inkassotjänster brutits ut till ett eget affärsområde: Collection. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder en ännu bättre inkassotjänst separat eller som en väl integrerad tjänst tillsammans med våra faktureringstjänster. PayEx har under året fokuserat på att förbättra sina finansiella produkter utifrån marknadens behov. Vi ser en tydlig trend där våra kunder ser fördelarna med att lösa sina finansieringsbehov via factoring. De vill även kunna erbjuda sina kunder kontokrediter eller delbetalningslösningar. Inom fakturabelåning har PayEx dels fokuserat på att utveckla våra partner- och White Labelsamarbeten genom ett tydligt säljstöd för dessa, dels varit mer aktiva i vår försäljning av fakturabelåning i egen regi. Vi har vidareutvecklat våra kontokreditslösningar med White Label-lösningar både för apoteks- och tandläkarsegmentet. Där ökar vi kontinuerligt vår kundbas. För att säkerställa att vi ligger i framkant med våra tjänster fortskrider arbetet med att ta fram en helt ny reskontraplattform. Merparten av funktionerna är på plats och vi kommer under 2014 att börja lyfta in såväl nya som befintliga kunder på plattformen. Framtiden PayEx har även fortsatt fokus på att utveckla våra distributionsmetoder för fakturor på ett kostnadseffektivt och modernt sätt. Det görs bland annat genom att vi implementerat lösningar för distribution till digitala brevlådor såsom Digipost i Norge och Kivra i Sverige. Tillsammans med vår printpartner Strålfors arbetar vi på att kunna erbjuda fyrfärgsprint, vilket ger stora möjligheter att skapa mervärde mellan våra kunder och deras fakturamottagare. Utifrån de initiativ och satsningar som Invoicers har gjort under 2013 ser vi med tillförsikt fram emot att öka våra marknadsandelar i samtliga nordiska länder. 8 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsområden

11 Affärsområden Merchants kraftig tillväxt i alla kanaler. Affärsområde Merchants erbjuder en heltäckande betalningstjänst för handlare med flerkanalsbehov; i butiker (POS), på Internet och via mobil. Efterfrågan på lösningar som täcker in flera kanaler växer starkt, primärt bland de större transaktionsintensiva handlarna. Där har PayEx redan idag sitt största fokus. PayEx har en väl etablerad position inom e-handel och är en utmanare med stora tillväxtmöjligheter för fysisk handel. Vi erbjuder också tilläggstjänster så som presentkort och rapporteringstjänster och här möter vi en allt större efterfrågan. Under 2013 har en rad stora kunder anslutit sig till PayEx och vi hanterade mer än 350 miljoner transaktioner under året. Tillväxt Som ett resultat av ett flertal större kundavtal ökade både volym och intäkter kraftigt under året. Antalet e-handelstransaktioner som PayEx hanterade ökade med 67% jämfört med 2012, vilket är det högsta tillväxttalet PayEx nått de senaste fem åren. Tillväxten har delvis skapats av ökad volym hos befintliga kunder men primärt av nya kundavtal. Där är kollektivtrafik, media och streamingtjänster utmärkande. Terminalaffären (POS) ökade markant. Området drivs av en kombination av befintliga kunder som köper nya moderna terminaler och nya kunder som ansluter sig till PayEx. För kalenderåret tredubblade PayEx antalet sålda terminaler jämfört med föregående år. Som första aktör i Norden lanserade vi under våren 2013 en mobil kassaintegrerad terminal (MPOS). Efterfrågan på MPOS har ökat kraftigt och produktområdet är även en viktig komponent för större kedjor där PayEx har en stark position. Omnichannel Efterfrågan på heltäckande leveranser som både inkluderar fysisk butik och digitala försäljningskanaler fortsätter att öka. Under 2013 stärkte PayEx sin position som omnichannel-leverantör genom leveranser till kunder som bland andra ATG och Telenor Sverige. PayEx fortsätter satsningen inom området både i termer av kanaler och inom utbud av betalsätt och tjänster. Målet är att göra leveransen ännu enklare och mer heltäckande. PayEx har under 2013 fortsatt att investera i en ny plattform för fakturaköp och delbetalning primärt avsedd för e-handel. Under sista kvartalet 2013 lanserade vi fakturaköpstjänsten tillsammans med de första kunderna. Delbetalning kommer att lanseras tidigt I och med detta kan PayEx på ett bättre sätt tillgodose kundernas önskemål om att köpa mer från färre. Value Added Services PayEx har sedan länge levererat betalningsnära tjänster såsom presentkort och elektroniska värdekoder. I december 2013 förvärvade vi Telenors andel i det gemensamt ägda företaget Valuecodes AS, som primärt har fokuserat på marknaden för elektroniska och personliga kuponger samt erbjudanden. Förvärvet stärker PayEx leveransförmåga och kundbas. Som en följd av detta etablerar PayEx en dedikerad avdelning för Value Added Services inom affärsområdet Merchants. Tjänsterna har i sig en god tillväxt och lönsamhet men fungerar även som en instegsaffär till detaljhandelskedjor. Det kan sedan leda till leverans av betaltjänster. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

12 Affärsområden Collection ett nytt affärsområde inom PayEx. PayEx noterar att efterfrågan på flexibla krav- och inkassotjänster ökar och gör därför en storsatsning för att utveckla bolagets collectiontjänster i Norden. Det nya affärsområdet PayEx Collection kommer under 2014 att presentera ett nordiskt erbjudande med flexibla lösningar. Detta för att hitta den kombination av collectiontjänster som passar den enskilda kunden bäst. Goda affärsmöjligheter för collectiontjänster PayEx har under senare år märkt av en ökande efterfrågan på flexibla krav- och inkassotjänster, det vi kallar collectiontjänster. Dessa fokuserar på att minimera risken i obetalda fordringar genom väl avvägda och träffsäkra kravåtgärder. De är en självklar del i ta-betalt-processen. PayEx ledning bedömer affärsmöjligheterna för Collection som mycket goda och beslutade under 2013 om en större satsning för att utveckla bolagets tjänsteutbud inom collection i Norden. Som en del i satsningen har PayEx förstärkt organisationen med en ny affärsområdeschef och ny produktchef. Båda har lång erfarenhet från collectionbranschen. Det nya affärsområdet PayEx Collection har cirka 60 medarbetare fördelade på fyra väl etablerade team i de nordiska länderna och förväntas under 2014 stå för den största andelen av PayEx tillväxt. Teamen i respektive land representerar lång och samlad erfarenhet av att bedriva ansvarsfullt och affärsmässigt kravarbete. En rad åtgärder och aktiviteter ska initieras och genomföras under året för att Collection ska kunna leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande, allt utformat för att möta kundernas behov och förväntningar. Det bygger på en god dialog med våra kunders kunder. Vägen ut ur skuldfällan Politiker och lagstiftare i de nordiska länderna har lagt stort fokus på överskuldsättningsfrågor de senaste åren. För att stötta medborgare som brottas med stora skuldberg har nya regler och bestämmelser införts eller är på gång. Envar som bedriver collectionverksamhet har ett stort ansvar för att hjälpa överbelånade att hitta ut ur skuldfällan. Helst ska de inte hamna där överhuvudtaget. Krav- och inkassoarbete är en komplex uppgift där många faktorer måste vägas samman för att nå framgång. Årligen återför collectionföretag miljarder till näringslivet genom att erbjuda flexibla lösningar som leder till skuldfrihet för individen och minskade kreditförluster för borgenären. Merparten av de värden som inkasseras i de nordiska länderna betalas genom frivilliga överenskommelser utan inblandning av myndigheter. Ett flexibelt erbjudande med fokus på skuldfrihet Collection presenterar under 2014 ett nordiskt erbjudande med flexibla lösningar för att hitta den kombination av collectiontjänster som passar den enskilda kunden bäst. Oavsett om kunden är småföretagare med få återkommande kunder eller ett större företag med stora transaktionsvolymer ska PayEx ses som det självklara valet när det är dags att välja samarbetspartner för collectiontjänster i Norden. Grunden för varje möte med våra kunders kunder är att skapa långsiktiga relationer som ger möjlighet för individen att göra rätt för sig, så att våra kunder får betalt för sin fordran. Under 2014 satsar Collection på att skapa de bästa förutsättningarna för att tillvarata dialogen med kundens kund. Det görs genom satsningar på bland annat collection-anpassade webb- och telefonilösningar, ökad proaktivitet för att komma i kontakt med kundernas kunder och kompetenshöjande åtgärder för de medarbetare som först möter kundens kunder. Satsningar görs också på de verktyg som stödjer verksamheten, bland annat systemlösningar designade för att möta de komplexa krav som ställs på collectiontjänster, samt beslutsstöd och scoring för träffsäkra åtgärder i det enskilda ärendet. 10 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Affärsområden

13 Affärsområden Mobile i täten med lösningar för betalningar via mobil. Mobila betalningar är ett område som växer snabbt och som har blivit en självklar del i ett företags betalningsstrategi. Med PayEx mobila betalplattform kan våra kunder ligga först i utvecklingen när mobilen framöver ersätter plånboken. Vi har kompletta lösningar för betalningar via mobilen; i butik, på webben, i automater och på mobila webbsidor och mobila applikationer. Vidareutveckling av plattformar för mobilbetalningar PayEx egenutvecklade plattform för mobila betalningar mpayment solution innebär att vi levererar den tekniska lösningen medan kunden fyller den med sitt eget innehåll. Genom att kundens varumärke syns stärks relationen mellan kunden och dess kunder. En stor del av arbetet under året har gått till att förfina och förbättra lösningen som idag nyttjas av långt över 1 miljon konsumenter. Lösningen låter konsumenten själv få välja om denne vill bli debiterad via sitt ordinarie kort, via ett förbetalt konto eller genom att erhålla en månatlig faktura. Konsumenten kan sedan välja att betala fakturan i sin helhet eller genom att dela upp betalningen. Affärsområdet Mobile har under året vidareutvecklat WyWallet den mobila plånboken som samägs av Telia, Tele2, Telenor och HI3G. Den når därmed 97 procent av alla svenska mobilanvändare. Värdeökande tjänster För att mobila betalningar skall bli det dominerande betalsätt som många förespår behöver tjänsten kunna hantera mer än bara betalningar. Exempel på sådant är värdeökande tjänster såsom hantering av kvitton, rabattkoder, kuponger och presentkort. PayEx har flera års erfarenhet av värdeökande tjänster, vilket samarbetet med Coop Norge är ett bra exempel på. Ljusa framtidsutsikter Mobila betalningar är ett område med mycket goda framtidsutsikter. De flesta marknadsbedömare är överens om att betalningar via mobiltelefon kommer att bli allt vanligare de närmaste åren. PayEx står väl rustat för att möta efterfrågan på denna växande marknad. Betalningar via mobil kan ske på olika sätt: PrePaid är mest lik en vanlig plånbok. Kunden fyller på sitt konto med en summa som sedan är tillgänglig att handla för. CreditAccount innebär att kunden faktureras för sitt köp i efterhand, som vid ett köp med kreditkort. Proxy Payment innebär att ett externt konto kopplas till den mobila plånboken. Utläggen kan då till exempel dras från ett vanligt bankkort eller inkluderas på fakturan från mobiloperatören. Affärsområden PayEx Holding AB årsredovisning

14 Hållbarhet genom långsiktiga relationer, minskad miljöpåverkan och bevarande av världsarvet Visby För oss på PayEx handlar hållbarhet inte bara om långsiktiga affärsrelationer. Vi värnar om miljön, samhället och människorna omkring oss. Vi har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska vår resursanvändning. Vi ser det också som vårt ansvar att bevara våra anrika fastigheter i centrala Visby, då dessa byggnader finns med på Unescos världsarvslista. Långsiktigt ägande och långsiktiga affärsrelationer PayEx startades av Max Hansson Han är fortfarande ensam ägare. Vi har drivit utvecklingen inom vår bransch i drygt 40 år och är Nordens främsta experter på betalningar med en heltäckande och svåröverträffad kompetens inom alla former av betallösningar. Max långsiktiga och oberoende ägande skapar förutsättningar för ett långsiktigt perspektiv och tjänster som leder till bestående partnerskap. Återvinning är en självklarhet för oss på PayEx. Allt IT-material som inte längre används skickas till en leverantör som återanvänder så mycket som möjligt. Bevarar världsarvet Visby är sedan 1995 upptaget på Unescos världsarvslista. Under åren har PayEx förvärvat ett antal fastigheter inne i centrala Visby. Ett par av dessa fastigheter är från 1200-talet och vi har renoverat dem på ett varsamt sätt. Vår ambition är att förvalta dem som en del av världsarvet. Inom koncernen finns medarbetare som med stor omsorg tar hand om fastigheterna för att bevara dem som ett kulturarv för framtiden. Tryck och transport med hänsyn till miljön PayEx strävar alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet när vi köper in varor och tjänster. Vi anlitar bara ansvarsfulla tryckerier och transportföretag. Vår huvudsakliga tryckeripartner Strålfors arbetar aktivt för en hållbar utveckling. För att minska belastningen på miljön strävar vi efter att skicka digitala fakturor och uppmuntrar även våra leverantörer att göra detsamma. Tillsammans med våra kunder erbjuder vi konsumenter digitaliserade lösningar samt uppmuntrar användandet av digitala brevlådor, så som Kivra, Digipost och Netposti. För att minska vår elkonsumtion arbetar vi kontinuerligt med att virtualisera vår driftmiljö, vilket leder till minskad elförbrukning. Tillsammans med GEAB och Vattenfall ingår PayEx i Smart Grid Gotland. Det är ett utvecklingsprojekt som syftar till att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor i nätet samt minska energiåtgången genom riktade åtgärder i verksamheten. Projektet påbörjades 2012 och förväntas hålla på till Vår investering i en funktionslösning för kontorsskrivare visar på bra utfall med minskad pappersåtgång. Lösningen är en molntjänst som på sikt ska leda till att vi minskar vår pappersanvändning med upp till 30 procent. 12 PayEx Holding AB årsredovisning 2013 Hållbarhet

15 Vi värnar om vår viktigaste resurs medarbetarna PayEx är experter på betalningar och med våra cirka 500 medarbetare i fyra länder ska vi växa med våra kunder. För att det ska vara möjligt krävs unika medarbetare med unik kompetens. PayEx ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott ledarskap och motiverade, stolta medarbetare. Bolagets prioriteringar ska vara tydliga för medarbetarna. De ska känna till uppdrag, vision, värdegrund och mål för såväl det egna ansvaret och yrkesrollen, som för enheten och PayEx i stort. Verksamheten ska vara målstyrd på alla nivåer. Vi ska säkra medarbetarnas kompetens för att klara PayEx uppdrag och utmaningar. Aktiviteter 2013 Organisationsutveckling för ökat kundfokus kan sammanfatta 2013 års HR-verksamhet. Under året har PayEx: Genomfört effektiviseringar och kompetensförflyttning Kompetensutvecklat med stort fokus på rekrytering till nyckelpositioner Lagt grunden till arbetet med koncernens värderingar Skapat ramverket för att satsa på en ledarskapsutbildning för alla ledare i koncernen Årlig medarbetarundersökning 2013 genomförde PayEx en koncerngemensam medarbetarundersökning där medarbetarna fick tycka till om sin arbetssituation och sin arbetsmiljö samt bidra med idéer till hur företaget kan bli bättre. Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsplats. Utöver denna undersökning genomförs varje år en mindre mätning för att ge verksamheten snabbare återkoppling på de handlingsplaner som tagits fram i samband med medarbetarundersökningen. Medarbetarstrategi för att nå verksamhetsmålen Vår medarbetarstrategi bygger på de prioriteringar som vi anser är väsentliga för att vi ska kunna leverera våra verksamhetsmål. Vi skall jobba med stärkt ledarskap, kommunikation och delaktighet. I det har vi identifierat fyra nyckelområden: Satsa på chefsutveckling. Vi kommer under 2014 satsa på ett ettårigt program för alla ledare i koncernen. Sextiofem deltagare från hela koncernen skall genomgå programmet. Målet är att uppifrån och ned bygga en ledarkultur med en gemensam syn på ledarskap och värderingar som genomsyrar hela PayEx. Utveckla målstyrning i organisationen. Genom att sätta upp kvalitativa mål i linje med vår verksamhetsstrategi säkerställer vi att alla nivåer i organisationen levererar goda resultat. PayEx styrelse ansvarar för att fastställa våra strategiska affärsmål på övergripande nivå och att mäta resultat utifrån dem. PayEx koncernledning ansvarar för att de övergripande målen bryts ned till cheferna. Bygga kompetens. Det är viktigt att vi har en kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling och kompetensöverföring. Medarbetarnas behov av kompetensutveckling definieras primärt i utvecklingssamtalen och den målplan som tas fram där. Målplanen korrigeras kontinuerligt vid behov. Kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt med externa eller interna insatser. Skapa struktur kring roller, ansvar och kompensation samt tydliggöra karriärvägar. Rollbeskrivningar skapar tydligare karriärvägar och är ett verktyg för PayEx att säkerställa att kompetensen för varje roll upprätthålls. Det säkrar också att den medarbetare som innehar respektive roll har den kompetens som krävs för rollen, alternativt får en målplan för att erhålla den kompetens som krävs. Medarbetare PayEx Holding AB årsredovisning

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer