Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

2 Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög risk av vissa tillsynsmyndigheter eftersom det inte finns något skydd för kapitalet, det finns ingen garanterad avkastning och kunderna kan förlora det investerade beloppet. Med Plus500 Handelsplattform är det inte möjligt att förlora mer än beloppet som investerades och kunderna inte kan lämnas i skuld till Plus500. With the Plus500 Trading Platform it is not possible to lose more than the amount invested and customers cannot be left in debt to Plus500. CFD-handel passar inte alla investerare; se till att du förstår de berörda risker. 1. DENNA VARNING FÖR RISKAVSLÖJANDE UTGÖR EN DEL AV KUNDAVTALET SÅSOM DEFINIERAS I ANVÄNDARAVTALET 1.1. Du anses handla genom att använda Plus500CY Ltd. ("Plus500", "ni", "vår", "oss", "Företaget") handelsplattform i Contracts for Difference ('CFD'). CFD är högriskinvesteringar, som inte är lämpliga för många investerare Genom detta meddelande får du information om riskerna som härrör från CFD, men det kan inte förklara alla risker och inte heller hur sådana risker relaterar till dina personliga förhållanden. Om du är osäker om detta bör du söka professionell rådgivning Det är viktigt att du förstår alla riskerna innan du beslutar att inleda en handelsförhållande med oss. Om du väljer att gå in i en handelsförhållande med oss är det viktigt att du känner till riskerna, att du har tillräckliga finansiella resurser för att bära dessa risker och att du övervakar dina positioner med noggranhet. 2. FÖRSTORAD FÖRLUST 2.1. Typen av marginalhandelsmarknaderna innebär att både vinster och förluster kan förstoras och, såvida du inte ordnar en Avsluta vid Förlust eller en Gränsning åtgärd, du skulle drabbas av mycket stora förluster om din position rör sig mot dig. Men du kan inte förlora mer än saldot som finns på ditt handelskonto. 3. AVGIFTER OCH SKATTER 3.1. Tillhandahållandet av tjänster från Plus500 till Kunden är föremål för avgifter, tillgängliga på bolagets hemsida. Innan klienten börjar handla, bör han få information om alla avgifter, provisioner och avgifter som kunden kommer att vara ansvarig. Det är Kundens ansvar att kontrollera eventuella förändringar i avgifterna Plus500 s avgifter kan ändras i enlighet med villkoren i kundavtalet. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 1

3 3.3. Det finns en risk att Kundens handel med finansiella instrument kan vara eller bli föremål för beskattning och/eller någon annan skyldighet till exempel på grund av förändringar i lagstiftning eller Kundens personliga förhållanden. Bolaget erbjuder inte skatterådgivning Kunden är ansvarig för eventuella skatter och/eller någon annan skyldighet som kan uppkomma i samband med sina handel Det noteras att skatter kan ändras utan föregående meddelande. 4. ERSÄTTNINGSFONDEN FÖR INVESTERARE 4.1. Bolaget deltar i Ersättningsfonden för investerare för kunder av värdepappersföretag som regleras i Republiken Cypern. Vissa kunder kommer att ha rätt till ersättning enligt Ersättningsfonden för investerare där bolaget inte kan erbjuda de,0 på grund av dess finansiella ställning och när det finns ingen realistisk möjlighet till förbättring i de ovan nämnda omständigheterna inom den närmaste framtiden. Ersättningen får inte överstiga tjugo tusen Euro (EUR ) för varje klient som har rätt till detta. För mer information se "Ersättningsfonden för investerare" som finns på vår hemsida. 5. CFD PASSAR INTE FÖR LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR 5.1. CFDs passar inte för långsiktiga investerar. Om du håller en CFD öppen över en lång tidsperiod kommer de tillhörande kostnaderna att öka, och det kan vara mer fördelaktigt att köpa den underliggande tillgången i stället. 6. INGEN RÄTT TILL DET UNDERLIGGANDE INSTRUMENTET 6.1. CFD ger inte någon rätt till de underliggande instrumenten, eller när det gjäller CFD som hänvisas till aktier, till rösträtt. 7. ENDAST INVESTERA PENGAR DU HAR RÅD ATT FÖRLORA 7.1. Du måste inte investera i CFD med pengar du inte har råd att förlora. En investering i CFD innebär en hög grad av risk för investeraren och, på grund av fluktuationer i värde, får investeraren inte får tillbaka beloppet som han hade redan investerat. 8. LÄMPLIGHETEN 8.1. Med förbehåll för vår skyldighet att bedöma lämpligheten av handelsplattform för dina omständigheter, är det ditt beslut om att öppna ett konto eller inte, och om du förstår alla riskerna som hänvisas från detta Det är möjligt att vi ber dig uppgifter om dina ekonomiska tillgångar och vinst. Vi övervakar inte för din räkning hur mycket pengar du har skickat till oss eller om dina Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 2

4 vinster och förluster överensstämmer med dessa uppgifter. Det är upp till dig att bedöma om dina ekonomiska resurser är tillräckliga och vilken risknivå du tar. 9. EVENTUELLA RISKER 9.1. Du kan inte förlora mer än beloppet som finns i ditt Handel kontobalans Innan du öppnar en CFD handel med oss kräver vi att du lämnar in pengar med oss som Initialsäkerheten och, för att hålla en Transaktion öppen, måste du se till att beloppet på ditt handelskonto överstiger Underhåll Marginal. Initialsäkerheten kommer att skilja mellan olika Instrument och beloppen skall anges på Handelsplattformen. Detta innebär att du kommer att handla med hjälp av "hävstång" eller "utväxling" och detta kan fungera för eller emot dig; en liten prisrörelse på din fördel kan resultera i en hög avkastning på Initialsäkerheten som placeras för handeln, men en liten prisrörelse mot dig kan resultera i stora förluster Vi kommer vidare att kräva att du se till att beloppet i ditt Handelskonto överstiger Underhåll Marginal för att hålla en Transaktion öppen. Därför, om vårt pris rör sig mot dig, kan du behöva ge oss betydande extra marginal, med kort varsel, för att underhålla din öppen handel. Om du inte gör detta har vi rätt att stänga en, flera eller alla dina affärer. Du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster Du bör också vara medveten om att i enlighet med vårt Användaravtal har vi rätt, efter eget godtycke, att göra tilläggssäkerheter. Enligt Användaravtalet, är du skyldig att omedelbart uppfylla eventuella tilläggssäkerheter, genom tillämpliga metoder i tid som föreskrivs av oss. Om du inte gör detta kommer vi ha rätt att stänga en, flera, eller alla dina affärer Om du inte har vidtagit åtgärder för att placera en absolut gräns för dina förluster (till exempel genom att placera en ordning såsom Avsluta vid Förlust eller Avsluta vid Vinst på ditt konto) är det möjligt att ogynnsamma marknadsrörelser resulterar i förlust av hela saldot på ditt Handelskonto. Vi erbjuder ett utbud av verktyg för riskhantering som hjälper dig att hantera denna risk. 10. ICKE-LÄMPLIGT SOM INKOMST Den inneboende konceptet av CFD betyder att de inte är lämpliga för en investerare som söker en inkomst från sina investeringar eftersom inkomsterna från sådana investeringar kan fluktuera i värde räknat i pengar. För en investering i ett OTC produkt, vilket inte är en lätt realiserbar investering, kan det vara svårt att sälja eller att göra investeringen och få tillförlitlig information om dess värde eller omfattningen av de risker den är exponerad Det är underförstått att Kunden inte har några rättigheter eller skyldigheter när det gäller de underliggande tillgångarna som hänför sig till de CFD med vilka han gjör handel. Det finns ingen leverans av den underliggande tillgången. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 3

5 11. SVÄNGNINGAR I MARKNADEN Det är viktigt att du förstår riskerna med handel på en marknad eftersom fluktuationer i priset på den underliggande marknaden kommer att ha en effekt på lönsamheten i handeln. Till exempel: värdet på investeringar i utländsk valuta kan minska eller öka på grund av förändringar i växelkurser CFD är därför endast lämplig för de kunder som helt förstår marknadsrisken och har tidigare handel erfarenhet. Om du är osäker, är det tillrådligt att söka oberoende rådgivning Tillbackagången är en skillnad mellan det förväntade priset på en transaktion i ett CFD, och priset vid vilket Transaktionen är faktiskt utfört. Tillbackagången sker ofta under perioder med högre volatilitet (t.ex. på grund av nyhetshändelser) och därför gör omöjligt att verkställa en Order till ett bestämt pris, då marknadsorder används, och när stora Order utförs när det kanske inte finns tillräckligt intresse på önskad prisnivå att upprätthålla det förväntade priset på handeln. 12. DERIVATINSTRUMENT Positioner som öppnades med oss handlas inte på någon valutaväxling. De priser och andra villkor bestäms av oss, med förbehåll för eventuella skyldigheter som vi har att erbjuda bästa möjliga utförande, att agera på ett rimligt och i enlighet med vårt Användaravtal och med vår principer gällande utförande av order. Varje CFD handel som du öppnar genom vår Handelsplattform ergjuder dig ett avtal som ingås med oss; dessa kontrakt kan endast stängas med oss och kan inte överföras till någon annan person. 13. BEHÖVET ATT ÖVERVAKA POSITIONER På grund av effekten av utväxling och därmed hastigheten med vilken vinster eller förluster kan uppstå är det viktigt att du övervakar dina positioner noga. Det är ditt ansvar att övervaka dina affärer. 14. OPERATIONELLA RISKER Operationella risker med Plus500 på din datorn är inneboende i varje CFD transaktion. Till exempel kan störningar i Plus500 operativa processer såsom kommunikation, datorer, dator, mobila nät eller externa händelser kan leda till förseningar i utförande och avveckling av en transaktion. Plus500 accepterar inte och det bär inte något ansvar i förhållande till de operationella processerna för Plus500, utom i den mån den orsakas av bedrägeri, försumlighet eller oärlighet från Plus I samband med användning av datautrustning och data, bär Kunden bland andra följande risker, i vilka fall har Bolaget inget ansvar för eventuell förlust: a) Strömavbrott av Kundens eller Leverantörs utrustning, eller kommunikationsoperatören (inklusive röstkommunikation) som tjänar Kunden; Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 4

6 b) Fysiska skador (eller förstörelse) av kommunikationskanaler som används för att koppla Kunden och leverantören (kommunikationsoperatören), leverantören, och handel- eller informationsserver hos klienten; c) Avbrotts (oacceptabelt låg kvalitet) för kommunikation via de kanaler som används av Kunden, eller Bolaget eller de kanaler som används av leverantören, eller kommunikationsoperatören (inklusive röstkommunikation) som används av Kunden eller Bolaget; d) Felaktigt eller oförenligt kraven med inställningarna för KundTerminal; e) Uppdatering i otid av KundTerminal; f) Användning av kommunikationskanaler, hårdvara och mjukvara, genererar risken för icke-mottagning av ett meddelande (inklusive textmeddelanden) av Kunden från Bolaget; g) Handel via telefon kan hindras av överbelastning av anslutning. h) Fel eller icke-användbarhet av plattformen, som även omfattar KundTerminal Ifall Kunden lider ekonomiska förluster som orsakas av uppkomsten av ovanstående risker, accepterar Plus500 inget ansvar ifall en sådan risk realiseras och Kunden skall ansvara för alla relaterade förluster han skulle kanske drabbas. 15. HANDELSPLATTFORM Kunden är varnat för att vid handel med en elektronisk plattform antar han risk för ekonomisk förlust som kan vara en följd av bland annat: a) Fel på Kundens anordningar, programvara och dåligt kvalitet av anslutning; b) Plus500 eller Kundens hårdvara eller mjukvara fel, funktionsstörning eller felaktig användning; c) Felaktig arbete av Kundens utrustning; d) Felaktig inställning av KundenTerminal; e) Fördröjd uppdateringar av KundenTerminal Kunden är medveten om att den enda tillförlitliga källan för Citat Flöda uppgifter är från Servers Citat Databas. Citat Databas i KundTerminal är inte en tillförlitlig källa för Citat Flöda uppgifter eftersom anslutningen mellan KundTerminal och Server kan störas någon gång och några av de citat helt enkelt inte når KundTerminalen. 16. KOMMUNIKATION MELLAN KUNDEN OCH BOLAGET Kunden ska acceptera risken för eventuella ekonomiska förluster på grund att klienten har fått med fördröjning eller har inte fått alls något meddelande från bolaget. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 5

7 16.2. Kunden är medveten om att den okrypterade informationen som skickas med e-post inte är skyddad från obehörig åtkomst Bolaget har inget ansvar om obehörig tredje parter har tillgång till information, inklusive elektroniska adresser, elektronisk kommunikation och personuppgifter, tillgång uppgifter när alla dessa uppgifter som nämns ovan överförs mellan Bolaget och Kunden eller när du använder Internet eller andra nätverkskommunikationsmöjligheter, eller någon annan elektronisk väg. 17. BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER I händelse av en Befriande Omständighet kan Bolaget inte vara i stånd att ordna för utförandet av kundorder eller uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet med Kunden. Som ett resultat Kunden kan lida ekonomisk skada Bolaget ansvarar inte och har inget ansvar för någon typ av förlust eller skada som uppstår ur något fel, avbrott eller försening i utföring av sina förpliktelser enligt Användaravtalet där sådan underlåtenhet, avbrott eller förseningen beror på en Befriande Omständighet. 18. ONORMALA MARKNADSVILLKOR Kunden är medveten att, enligt Onormala marknadsvillkor, den perioden under vilken order utförs kan förlängas eller det kan vara omöjligt för ordern att utföras vid deklarerade priser; det kan också händas att ordern inte verkställas alls. 19. VALUTARISK Kunderna bör vara medvetna om att CFD som finns i en annan valuta än deras hem valuta har en extra risk som är förknippad med valutafluktuationer. 20. ICKE-RÅD OCH REKOMMENDATIONER Vid en order med Bolaget, kommer Bolaget att inte råda Kunden om fördelarna med en viss transaktion och inte ge honom någon form av investeringsrådgivning; Kunden bekräftar att Tjänsterna inte omfattar tillhandahållande av investeringsrådgivning i CFD eller de Underliggande Marknaderna som Kunden kommer ensam att ingå Transaktioner och fatta relevanta beslut utifrån sitt eget omdöme. När Kunden ber Bolaget att ingå någon transaktion, instämmer Kunden att han har varit ensam ansvarig för att göra sin egen oberoende bedömning och utredning av riskerna med Transaktionen. Han intygar att han har tillräckliga kunskaper, marknads förfining, professionell rådgivning och erfarenhet för att göra sin egen bedömning av fördelarna och riskerna med varje transaktion. Bolaget ger inga garantier beträffande lämpligheten hos produkterna som handlas inom ramen för detta avtal, och tar inget egendom i sina förbindelser med Kunden. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 6

8 20.2. Bolaget kommer inte att vara under någon skyldighet att tillhandahålla Kunden en juridisk, skatt eller annan slags rådgivning avseende någon Transaktion. Kunden bör söka oberoende expertråd om han är osäker på om han kan drabbas av några skatteskulder. Därför är Kunden varnad att skattelagar är föremål för ändring och kan ändras ibland. 21. NYHETSBREV Bolaget kan, från tid till annan och efter eget gottfinnande, erbjuda Kunden (i form av ett nyhetsbrev som kan publiceras på sin webbplats eller erbjuda till abonnenterna via sin hemsida eller handelsplattformen eller på annat sätt) med information, nyheter, marknadskommentarer och annat uppgifter, men inte som en tjänst. Om Bolaget gör det: a) Bolaget inte kommer att ansvara för sådana uppgifter; b) Bolaget erbjuder ingen representation, garanti eller försäkran för riktigheten, riktighet eller fullständighet av sådana uppgifter eller om skatten eller rättsliga följderna av därmed relaterade Transaktioner; c) denna information erbjuds enbart för att Kunden skall kunna göra sina egna investeringsbeslut och utgör inte investeringsrådgivning eller oombedda ekonomiska kampanjer till Kunden; d) om dokumentet innehåller en begränsning av den person eller en kategori av personer för vilka det dokumentet är avsett eller till vem det fördelas, samtycker Kunden att han inte kommer att ge det vidare till någon sådan person eller kategori av personer; e) Kunden accepterar att före avsändandet kan Bolaget ha agerat på det själv för att utnyttja den information som ligger till grund. Bolaget gör inte utfästelser vad gäller tidpunkten för mottagandet av Kunden och kan inte garantera att han kommer att få sådan information samtidigt som andra kunder; Det är underförstått att marknadskommentarer, nyheter, eller annan information som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Bolaget kan komma att ändras och kan återkallas när som helst utan förvarning. 22. INGA GARANTIER AV VINST Bolaget ger inga garantier för vinst eller för att undvika förluster när handel. Kunden har inte fåt.t några sådana garantier från Bolaget eller från någon av sina företrädare. Kunden är medveten om de risker som finns i handel och är ekonomiskt i stånd att bära sådana risker och tåla eventuella förluster. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 7

9 Plus500CY Limited is licensierad och reglerad av Cypern Securities and Exchange Commission, Cypern Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 8

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

MetaTrader 4 Användarguide

MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader 4 Användarguide MetaTrader är en flexibel handel terminal för handel i FX och CFD. MetaTrader är vårt första val eftersom det är lätt att använda, men vi erbjuder också en en rad olika tillägg

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar John Lönnqvist Nordenansvarig RBS Mini Futures och OEC John.lonnqvist@sipnordic.se Twitter: @john_lonnqvist Mini Futures är hävstångsprodukter som

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer