Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

2 Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög risk av vissa tillsynsmyndigheter eftersom det inte finns något skydd för kapitalet, det finns ingen garanterad avkastning och kunderna kan förlora det investerade beloppet. Med Plus500 Handelsplattform är det inte möjligt att förlora mer än beloppet som investerades och kunderna inte kan lämnas i skuld till Plus500. With the Plus500 Trading Platform it is not possible to lose more than the amount invested and customers cannot be left in debt to Plus500. CFD-handel passar inte alla investerare; se till att du förstår de berörda risker. 1. DENNA VARNING FÖR RISKAVSLÖJANDE UTGÖR EN DEL AV KUNDAVTALET SÅSOM DEFINIERAS I ANVÄNDARAVTALET 1.1. Du anses handla genom att använda Plus500CY Ltd. ("Plus500", "ni", "vår", "oss", "Företaget") handelsplattform i Contracts for Difference ('CFD'). CFD är högriskinvesteringar, som inte är lämpliga för många investerare Genom detta meddelande får du information om riskerna som härrör från CFD, men det kan inte förklara alla risker och inte heller hur sådana risker relaterar till dina personliga förhållanden. Om du är osäker om detta bör du söka professionell rådgivning Det är viktigt att du förstår alla riskerna innan du beslutar att inleda en handelsförhållande med oss. Om du väljer att gå in i en handelsförhållande med oss är det viktigt att du känner till riskerna, att du har tillräckliga finansiella resurser för att bära dessa risker och att du övervakar dina positioner med noggranhet. 2. FÖRSTORAD FÖRLUST 2.1. Typen av marginalhandelsmarknaderna innebär att både vinster och förluster kan förstoras och, såvida du inte ordnar en Avsluta vid Förlust eller en Gränsning åtgärd, du skulle drabbas av mycket stora förluster om din position rör sig mot dig. Men du kan inte förlora mer än saldot som finns på ditt handelskonto. 3. AVGIFTER OCH SKATTER 3.1. Tillhandahållandet av tjänster från Plus500 till Kunden är föremål för avgifter, tillgängliga på bolagets hemsida. Innan klienten börjar handla, bör han få information om alla avgifter, provisioner och avgifter som kunden kommer att vara ansvarig. Det är Kundens ansvar att kontrollera eventuella förändringar i avgifterna Plus500 s avgifter kan ändras i enlighet med villkoren i kundavtalet. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 1

3 3.3. Det finns en risk att Kundens handel med finansiella instrument kan vara eller bli föremål för beskattning och/eller någon annan skyldighet till exempel på grund av förändringar i lagstiftning eller Kundens personliga förhållanden. Bolaget erbjuder inte skatterådgivning Kunden är ansvarig för eventuella skatter och/eller någon annan skyldighet som kan uppkomma i samband med sina handel Det noteras att skatter kan ändras utan föregående meddelande. 4. ERSÄTTNINGSFONDEN FÖR INVESTERARE 4.1. Bolaget deltar i Ersättningsfonden för investerare för kunder av värdepappersföretag som regleras i Republiken Cypern. Vissa kunder kommer att ha rätt till ersättning enligt Ersättningsfonden för investerare där bolaget inte kan erbjuda de,0 på grund av dess finansiella ställning och när det finns ingen realistisk möjlighet till förbättring i de ovan nämnda omständigheterna inom den närmaste framtiden. Ersättningen får inte överstiga tjugo tusen Euro (EUR ) för varje klient som har rätt till detta. För mer information se "Ersättningsfonden för investerare" som finns på vår hemsida. 5. CFD PASSAR INTE FÖR LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR 5.1. CFDs passar inte för långsiktiga investerar. Om du håller en CFD öppen över en lång tidsperiod kommer de tillhörande kostnaderna att öka, och det kan vara mer fördelaktigt att köpa den underliggande tillgången i stället. 6. INGEN RÄTT TILL DET UNDERLIGGANDE INSTRUMENTET 6.1. CFD ger inte någon rätt till de underliggande instrumenten, eller när det gjäller CFD som hänvisas till aktier, till rösträtt. 7. ENDAST INVESTERA PENGAR DU HAR RÅD ATT FÖRLORA 7.1. Du måste inte investera i CFD med pengar du inte har råd att förlora. En investering i CFD innebär en hög grad av risk för investeraren och, på grund av fluktuationer i värde, får investeraren inte får tillbaka beloppet som han hade redan investerat. 8. LÄMPLIGHETEN 8.1. Med förbehåll för vår skyldighet att bedöma lämpligheten av handelsplattform för dina omständigheter, är det ditt beslut om att öppna ett konto eller inte, och om du förstår alla riskerna som hänvisas från detta Det är möjligt att vi ber dig uppgifter om dina ekonomiska tillgångar och vinst. Vi övervakar inte för din räkning hur mycket pengar du har skickat till oss eller om dina Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 2

4 vinster och förluster överensstämmer med dessa uppgifter. Det är upp till dig att bedöma om dina ekonomiska resurser är tillräckliga och vilken risknivå du tar. 9. EVENTUELLA RISKER 9.1. Du kan inte förlora mer än beloppet som finns i ditt Handel kontobalans Innan du öppnar en CFD handel med oss kräver vi att du lämnar in pengar med oss som Initialsäkerheten och, för att hålla en Transaktion öppen, måste du se till att beloppet på ditt handelskonto överstiger Underhåll Marginal. Initialsäkerheten kommer att skilja mellan olika Instrument och beloppen skall anges på Handelsplattformen. Detta innebär att du kommer att handla med hjälp av "hävstång" eller "utväxling" och detta kan fungera för eller emot dig; en liten prisrörelse på din fördel kan resultera i en hög avkastning på Initialsäkerheten som placeras för handeln, men en liten prisrörelse mot dig kan resultera i stora förluster Vi kommer vidare att kräva att du se till att beloppet i ditt Handelskonto överstiger Underhåll Marginal för att hålla en Transaktion öppen. Därför, om vårt pris rör sig mot dig, kan du behöva ge oss betydande extra marginal, med kort varsel, för att underhålla din öppen handel. Om du inte gör detta har vi rätt att stänga en, flera eller alla dina affärer. Du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster Du bör också vara medveten om att i enlighet med vårt Användaravtal har vi rätt, efter eget godtycke, att göra tilläggssäkerheter. Enligt Användaravtalet, är du skyldig att omedelbart uppfylla eventuella tilläggssäkerheter, genom tillämpliga metoder i tid som föreskrivs av oss. Om du inte gör detta kommer vi ha rätt att stänga en, flera, eller alla dina affärer Om du inte har vidtagit åtgärder för att placera en absolut gräns för dina förluster (till exempel genom att placera en ordning såsom Avsluta vid Förlust eller Avsluta vid Vinst på ditt konto) är det möjligt att ogynnsamma marknadsrörelser resulterar i förlust av hela saldot på ditt Handelskonto. Vi erbjuder ett utbud av verktyg för riskhantering som hjälper dig att hantera denna risk. 10. ICKE-LÄMPLIGT SOM INKOMST Den inneboende konceptet av CFD betyder att de inte är lämpliga för en investerare som söker en inkomst från sina investeringar eftersom inkomsterna från sådana investeringar kan fluktuera i värde räknat i pengar. För en investering i ett OTC produkt, vilket inte är en lätt realiserbar investering, kan det vara svårt att sälja eller att göra investeringen och få tillförlitlig information om dess värde eller omfattningen av de risker den är exponerad Det är underförstått att Kunden inte har några rättigheter eller skyldigheter när det gäller de underliggande tillgångarna som hänför sig till de CFD med vilka han gjör handel. Det finns ingen leverans av den underliggande tillgången. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 3

5 11. SVÄNGNINGAR I MARKNADEN Det är viktigt att du förstår riskerna med handel på en marknad eftersom fluktuationer i priset på den underliggande marknaden kommer att ha en effekt på lönsamheten i handeln. Till exempel: värdet på investeringar i utländsk valuta kan minska eller öka på grund av förändringar i växelkurser CFD är därför endast lämplig för de kunder som helt förstår marknadsrisken och har tidigare handel erfarenhet. Om du är osäker, är det tillrådligt att söka oberoende rådgivning Tillbackagången är en skillnad mellan det förväntade priset på en transaktion i ett CFD, och priset vid vilket Transaktionen är faktiskt utfört. Tillbackagången sker ofta under perioder med högre volatilitet (t.ex. på grund av nyhetshändelser) och därför gör omöjligt att verkställa en Order till ett bestämt pris, då marknadsorder används, och när stora Order utförs när det kanske inte finns tillräckligt intresse på önskad prisnivå att upprätthålla det förväntade priset på handeln. 12. DERIVATINSTRUMENT Positioner som öppnades med oss handlas inte på någon valutaväxling. De priser och andra villkor bestäms av oss, med förbehåll för eventuella skyldigheter som vi har att erbjuda bästa möjliga utförande, att agera på ett rimligt och i enlighet med vårt Användaravtal och med vår principer gällande utförande av order. Varje CFD handel som du öppnar genom vår Handelsplattform ergjuder dig ett avtal som ingås med oss; dessa kontrakt kan endast stängas med oss och kan inte överföras till någon annan person. 13. BEHÖVET ATT ÖVERVAKA POSITIONER På grund av effekten av utväxling och därmed hastigheten med vilken vinster eller förluster kan uppstå är det viktigt att du övervakar dina positioner noga. Det är ditt ansvar att övervaka dina affärer. 14. OPERATIONELLA RISKER Operationella risker med Plus500 på din datorn är inneboende i varje CFD transaktion. Till exempel kan störningar i Plus500 operativa processer såsom kommunikation, datorer, dator, mobila nät eller externa händelser kan leda till förseningar i utförande och avveckling av en transaktion. Plus500 accepterar inte och det bär inte något ansvar i förhållande till de operationella processerna för Plus500, utom i den mån den orsakas av bedrägeri, försumlighet eller oärlighet från Plus I samband med användning av datautrustning och data, bär Kunden bland andra följande risker, i vilka fall har Bolaget inget ansvar för eventuell förlust: a) Strömavbrott av Kundens eller Leverantörs utrustning, eller kommunikationsoperatören (inklusive röstkommunikation) som tjänar Kunden; Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 4

6 b) Fysiska skador (eller förstörelse) av kommunikationskanaler som används för att koppla Kunden och leverantören (kommunikationsoperatören), leverantören, och handel- eller informationsserver hos klienten; c) Avbrotts (oacceptabelt låg kvalitet) för kommunikation via de kanaler som används av Kunden, eller Bolaget eller de kanaler som används av leverantören, eller kommunikationsoperatören (inklusive röstkommunikation) som används av Kunden eller Bolaget; d) Felaktigt eller oförenligt kraven med inställningarna för KundTerminal; e) Uppdatering i otid av KundTerminal; f) Användning av kommunikationskanaler, hårdvara och mjukvara, genererar risken för icke-mottagning av ett meddelande (inklusive textmeddelanden) av Kunden från Bolaget; g) Handel via telefon kan hindras av överbelastning av anslutning. h) Fel eller icke-användbarhet av plattformen, som även omfattar KundTerminal Ifall Kunden lider ekonomiska förluster som orsakas av uppkomsten av ovanstående risker, accepterar Plus500 inget ansvar ifall en sådan risk realiseras och Kunden skall ansvara för alla relaterade förluster han skulle kanske drabbas. 15. HANDELSPLATTFORM Kunden är varnat för att vid handel med en elektronisk plattform antar han risk för ekonomisk förlust som kan vara en följd av bland annat: a) Fel på Kundens anordningar, programvara och dåligt kvalitet av anslutning; b) Plus500 eller Kundens hårdvara eller mjukvara fel, funktionsstörning eller felaktig användning; c) Felaktig arbete av Kundens utrustning; d) Felaktig inställning av KundenTerminal; e) Fördröjd uppdateringar av KundenTerminal Kunden är medveten om att den enda tillförlitliga källan för Citat Flöda uppgifter är från Servers Citat Databas. Citat Databas i KundTerminal är inte en tillförlitlig källa för Citat Flöda uppgifter eftersom anslutningen mellan KundTerminal och Server kan störas någon gång och några av de citat helt enkelt inte når KundTerminalen. 16. KOMMUNIKATION MELLAN KUNDEN OCH BOLAGET Kunden ska acceptera risken för eventuella ekonomiska förluster på grund att klienten har fått med fördröjning eller har inte fått alls något meddelande från bolaget. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 5

7 16.2. Kunden är medveten om att den okrypterade informationen som skickas med e-post inte är skyddad från obehörig åtkomst Bolaget har inget ansvar om obehörig tredje parter har tillgång till information, inklusive elektroniska adresser, elektronisk kommunikation och personuppgifter, tillgång uppgifter när alla dessa uppgifter som nämns ovan överförs mellan Bolaget och Kunden eller när du använder Internet eller andra nätverkskommunikationsmöjligheter, eller någon annan elektronisk väg. 17. BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER I händelse av en Befriande Omständighet kan Bolaget inte vara i stånd att ordna för utförandet av kundorder eller uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet med Kunden. Som ett resultat Kunden kan lida ekonomisk skada Bolaget ansvarar inte och har inget ansvar för någon typ av förlust eller skada som uppstår ur något fel, avbrott eller försening i utföring av sina förpliktelser enligt Användaravtalet där sådan underlåtenhet, avbrott eller förseningen beror på en Befriande Omständighet. 18. ONORMALA MARKNADSVILLKOR Kunden är medveten att, enligt Onormala marknadsvillkor, den perioden under vilken order utförs kan förlängas eller det kan vara omöjligt för ordern att utföras vid deklarerade priser; det kan också händas att ordern inte verkställas alls. 19. VALUTARISK Kunderna bör vara medvetna om att CFD som finns i en annan valuta än deras hem valuta har en extra risk som är förknippad med valutafluktuationer. 20. ICKE-RÅD OCH REKOMMENDATIONER Vid en order med Bolaget, kommer Bolaget att inte råda Kunden om fördelarna med en viss transaktion och inte ge honom någon form av investeringsrådgivning; Kunden bekräftar att Tjänsterna inte omfattar tillhandahållande av investeringsrådgivning i CFD eller de Underliggande Marknaderna som Kunden kommer ensam att ingå Transaktioner och fatta relevanta beslut utifrån sitt eget omdöme. När Kunden ber Bolaget att ingå någon transaktion, instämmer Kunden att han har varit ensam ansvarig för att göra sin egen oberoende bedömning och utredning av riskerna med Transaktionen. Han intygar att han har tillräckliga kunskaper, marknads förfining, professionell rådgivning och erfarenhet för att göra sin egen bedömning av fördelarna och riskerna med varje transaktion. Bolaget ger inga garantier beträffande lämpligheten hos produkterna som handlas inom ramen för detta avtal, och tar inget egendom i sina förbindelser med Kunden. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 6

8 20.2. Bolaget kommer inte att vara under någon skyldighet att tillhandahålla Kunden en juridisk, skatt eller annan slags rådgivning avseende någon Transaktion. Kunden bör söka oberoende expertråd om han är osäker på om han kan drabbas av några skatteskulder. Därför är Kunden varnad att skattelagar är föremål för ändring och kan ändras ibland. 21. NYHETSBREV Bolaget kan, från tid till annan och efter eget gottfinnande, erbjuda Kunden (i form av ett nyhetsbrev som kan publiceras på sin webbplats eller erbjuda till abonnenterna via sin hemsida eller handelsplattformen eller på annat sätt) med information, nyheter, marknadskommentarer och annat uppgifter, men inte som en tjänst. Om Bolaget gör det: a) Bolaget inte kommer att ansvara för sådana uppgifter; b) Bolaget erbjuder ingen representation, garanti eller försäkran för riktigheten, riktighet eller fullständighet av sådana uppgifter eller om skatten eller rättsliga följderna av därmed relaterade Transaktioner; c) denna information erbjuds enbart för att Kunden skall kunna göra sina egna investeringsbeslut och utgör inte investeringsrådgivning eller oombedda ekonomiska kampanjer till Kunden; d) om dokumentet innehåller en begränsning av den person eller en kategori av personer för vilka det dokumentet är avsett eller till vem det fördelas, samtycker Kunden att han inte kommer att ge det vidare till någon sådan person eller kategori av personer; e) Kunden accepterar att före avsändandet kan Bolaget ha agerat på det själv för att utnyttja den information som ligger till grund. Bolaget gör inte utfästelser vad gäller tidpunkten för mottagandet av Kunden och kan inte garantera att han kommer att få sådan information samtidigt som andra kunder; Det är underförstått att marknadskommentarer, nyheter, eller annan information som tillhandahålls eller görs tillgängliga av Bolaget kan komma att ändras och kan återkallas när som helst utan förvarning. 22. INGA GARANTIER AV VINST Bolaget ger inga garantier för vinst eller för att undvika förluster när handel. Kunden har inte fåt.t några sådana garantier från Bolaget eller från någon av sina företrädare. Kunden är medveten om de risker som finns i handel och är ekonomiskt i stånd att bära sådana risker och tåla eventuella förluster. Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 7

9 Plus500CY Limited is licensierad och reglerad av Cypern Securities and Exchange Commission, Cypern Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Varning för Riskavslöjande v1 8

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER 12.03.2012 1. INFORMATION OM RISKER, VILKA HÄNFÖR SIG TILL FINANSIELLA INSTRUMENT Till placeringsverksamheten förknippas alltid en ekonomisk risk. Avkastningen kan utebli och kunden kan till och med förlora

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 30 augusti 2013 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer