Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen i syfte att hålla dokumentet aktuellt. Ekonomiavdelningen... 2 Enklare inköp [01]... 2 Avdelningen för IT och media... 2 Kvalitetssäkra och modernisera identitetshantering [18]... 2 Effektiv ärendehantering och support [20]... 2 Utveckling av ny SU- arbetsplatstjänst... 3 Konsolidering, uppgradering av nedläggning av e- post... 3 Utbyggnad av trådlöst nät på Campus... 3 Kommunikationsenheten... 4 Förbättrad sökfunktion [17]... 5 Mobilapplikation [12]... 4 Förbättringar i mjukvaruplattformen för Polopoly [31]... 4 Förbättrade stilmallar Polopoly [47]... 5 Personalavdelningen... 5 Implementation PA- system [03]... 5 Planeringsenheten... 5 Vidareutveckling beslutsstöd (IVS) [39]... 5 Studentavdelningen... 7 Ladok Vidareutveckling av den gemensamma VFU- portalen [40]... 7 SISU, anpassning till ny standard [41]... 7 Vidareutveckla och kvalitetssäkra SISU [42]... 7 Vidareutveckla och kvalitetssäkra Ladok på webb och Mina studier [43]... 8 Tekniska avdelningen... 9 Långtidslagring (SYLL)... 9 Nytt klassificeringssystem inkl processer... 9 Automatisering och formulärhantering... 9 UPC Ny lär- och samarbetsplattform [34] Kursvärdering Mondo vidareutveckling [46] Lärarutbildningen Vidareutveckling av digitala VFU- portföljer [44] Samhällsvetenskapiga fakultetskansliet (?) / IT och media Bemanningsplanering [45]... 11

2 2 (11) Beskrivningar av respektive projekt Ekonomiavdelningen Enklare inköp [01] Elektronisk handel kommer att införas (lagkrav) vilket kommer att integreras med ekonomisystemet. 2014, första leverans i slutet av 2012 Conny Kjell Avdelningen för IT och media Kvalitetssäkra och modernisera identitetshantering [18] Vidareutveckling och kvalitetssäkring av teknisk plattform, integrationslösningar mm inom området identitetshantering (katalogstruktur och data, inloggnings och behörighetslösningar) Jennifer Baral Effektiv ärendehantering och support [20] Under 2012 och våren -13 pågår en utredning kring hur IT och medias helpdesk och andra avdelningars supportfunktioner ska samverka och hur man skulle kunna använda systemstöd för att skicka vidare ärenden. Under hösten -13 beräknas implementation av ny systemlösning påbörjas för att kunna lanseras Kerry Söderblom

3 3 (11) Utveckling av ny SU-arbetsplatstjänst Ta fram en helt ny desktop-plattform. Mer information: https://confluence.it.su.se/confluence/x/nomcag Kvartal , första leverans under 2012 Erik Håkansson Konsolidering, uppgradering av nedläggning av e-post Uppstädning bland IT och medias e-postrelaterade system. Årsskiftet 2012/2013 Erik Håkansson Utbyggnad av trådlöst nät på Campus Möta de utökade krav som ställs på wlan i samband med att Smartphones, surfplattor och laptops används i mycket större grad, samt att skapa åtkomst till wlan över hela Campusområdet. Första leverans under kvartal , beräknas kvartal David Syk

4 4 (11) Kommunikationsenheten Förbättrad sökfunktion [17] Förbättra sökfunktionerna på webbplatser i Polopoly. Förstudie: Mar-Okt Implementation: dec-feb 2013 Jan Löf Mobilapplikation [12] Efter 2013 kan man komma åt ett urval av universitetets övergripande stödsystem genom en mobilapplikation, det finns ett tekniskt ramverk för nya mobila tillämpningar och en etablerad förvaltningsorganisation för detta. Den första versionen av mobilapplikationen ska innehålla en kartfunktion för att hitta på Campus samt informationssidor om studentservice. Dessa funktioner tas fram i Samarbete med Studenthus-projektet som drivs av Studentavdelningen. April 2013 Jan Löf Förbättringar i mjukvaruplattformen för Polopoly [31] Att förbättra prestandan, tillförlitligheten och förvaltningsbarheten i mjukvaruplattformen för Polopoly. Februari 2013 Jan Löf

5 5 (11) Förbättrade stilmallar Polopoly [47] t är att förbättra stilmallar med avseende på utsida och insida. Juni 2013 Jan Löf Förbättrad sökfunktion och integration med externa system [49] Förbättra sökfunktionerna på webbplatser i Polopoly och möjligheterna att integrera med andra system. December 2013 (pågår oktober december 2013) Jan Löf Personalavdelningen Implementation PA-system [03] Upphandla och implentera PA-system då Avtalet med nuvarande leverantör upphör. Upphandling och tilldelningsbeslut september Implementation av system, med funktionalitet motsvarande nuvarande system, vecka till vecka Skarp drift från vecka Roger Svanström Planeringsenheten Vidareutveckling beslutsstöd (IVS) [39] Vidareutveckling av fler rapporter för student- och ekonomidata samt framtagande av releaseprocess, rapportmallar, dokumentation och begreppsmodell.

6 6 (11) 2013 Stefan Nordin,

7 7 (11) Studentavdelningen Ladok3 [48] Ladok3 är nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladok-system som idag är i drift påbörjas planeringen av införande och migrering. Förberedelser pågår Planeras gå i drift och förvaltning Jerker Dahne Vidareutveckling av den gemensamma VFU-portalen [40] t med projektet är att öka användbarheten av portalen för kommuner och lärosäten och att minska behovet av egna sidosystem. Hösten 2013 Jerker Dahne SISU, anpassning till ny standard [41] Anpassa export av kursdata till den nya nationella standarden EMIL2. februari 2013 Jerker Dahne Vidareutveckla och kvalitetssäkra SISU [42] Förbättringar och viss vidareutveckling av funktionalitet. Inkluderar Ladok3- förberedelser, mobilanpassning, kvalitetssäkring, buggfixar, registervård mm. Hösten 2013 Jerker Dahne

8 8 (11) Vidareutveckla och kvalitetssäkra Ladok på webb och Mina studier [43] Förbättringar och vidareutveckling av funktionalitet. Inkluderar kvalitetssäkringsarbete samt nya tjänster som resultatrapportering på hel kurs, söka bland utfärdade examina och Mina händelser en meddelandetjänst för studenter. Hösten 2013 Jerker Dahne

9 9 (11) Tekniska avdelningen Långtidslagring (SYLL) Deltagande i projektet om etablering av nationellt system för långtidslagring (SYLL) som omfattar framtagande av gemensamma rutiner och regelverk samt systemetablering av e-arkiv. Anne-Louise Berg Nytt klassificeringssystem inkl processer et skall leverera en ny, i verksamheten förankrad klassificeringsstruktur, som följer de föreskrifter som getts ut av Riksarkivet. et ska ta fram och införa en ny struktur för arkivredovisning som speglar verksamheten på Stockholms universitet. Januari 2013 Anne-Louise Berg Automatisering och formulärhantering et är led i utvecklingen av dokumenthanteringen vid Stockholms universitet med syftet att öka automatiseringen och standardisera formulärhanteringen i diarieföringsprocessen. et ska i en första fas slutföra arbetet med automatiseringen av ansökningarna till lärar- och doktorandtjänster samt tekniskt/administrativa anställningar. I projektet ingår också att utreda behovet av formulär och komma med förslag till en lösning som gör det möjligt för verksamhetsprocessernas aktörer att enkelt kunna skapa och ändra formulär. Februari 2013 Anne-Louise Berg

10 10 (11) UPC Ny lär- och samarbetsplattform [34] Under 2012 genomfördes en utredning med målet att ge rekommendation om systemlösning för nästa generations lärplattform. Efter det genomförs en teknisk utredning av plattformar. Därefter behövs en omfattande förstudie för att fastställa detaljerade behovsbeskrivningar och utformning av prioriterade basfunktioner. Efter att beslut har fattats i februari 2013 påbörjas en förstudie som innefattar behovsanalys och kravställan i samarbete mellan verksamheten och IT och media. Förstudien sträcker sig under hela 2013, och implementeringsfasen påbörjas Teknisk utrednig november 2012, avslutas Förstudie hela Implementation Elli Eisenhauer Kursvärdering Bevaka SUNETs tjänst Kursvärderingsverktyg samt genomföra ett pilotprojekt och planera för implemetering över hela SU Elli Eisenhauer Mondo vidareutveckling [46] Öka Mondos användarnytta och ändamålsenlighet samt hantera kända buggar. Två utvecklingsperioder, release i april respektive oktober Elli Eisenhauer

11 11 (11) Institutionen för språkdidaktik (Lärarutbildningen) Vidareutveckling av digitala VFU-portföljer [44] Genomföra en utvärdering av den tekniska plattformens lämplighet och fatta ett inriktningsbeslut om detta. Beroende på beslutet eventuellt vidareutveckla systemets administrationsfunktioner samt viss funktionalitetsförbättring. Våren 2013 Lisbeth Danelius, Institutionen för språkdidaktik Samhällsvetenskapiga fakultetskansliet (?) / IT och media Bemanningsplanering [45] Utredning av behov av gemensamt verktyg för bemanningsplanering. Därefter eventuellt införande av ett sådant verktyg. Hösten 2013

12 1 (1) Ida Wellner, Avdelningen för IT och media Nya IT-stöd prioriteringsunderlag och grov tidplan Denna sammanställning är framtagen av förvaltningens IT-samordningsgrupp. Gruppens syfte är att bidra med prioritering ur ett verksamhetsperspektiv. Prioriteringarna ligger till grund för framför allt IT och medias prioritering bland utvecklingprojekt. Styrmodellen för universitetets IT-verksamhet beskrivs närmre i den IT-strategiska planen. Sammanställningen visar de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet i prioritetsordning på en tidsaxel. Sammanställningen uppdateras av ITsamordningsgruppen. Den avdelning/enhet som äger ett projekt ansvarar för att uppskattningen av resurser, tidsåtgång, beskrivning med mera är korrekt. Detta dokument ska inte ses som ett beslut - både prioritering, resurser och tider för de olika projekten är preliminära och kan komma att förändras. Stockholms universitet Telefon: E-post:

13 2013 º Ekonomiavdelningen januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december º Personalavdelningen º Studentavdelningen 41 SISU EMIL2º º Kommunikationsenheten º Tekniska avdelningen 01 Enklare inköp (E- handel) º º º Planeringsenheten 03 HR, implementation º º Lärarutbildningen 48 Ladok 3, förberedandefas º º Ram = Ägare 34 Förstudie ny lär- och samarbetsplattform º 40 VFU- portal, vidareutveckling º º º UPC IT och media = Heltidsekvivalent º = (genomsnitt hela perioden) Mindre än heltidsekvivalent Placering i höjdled 46 Mondo förb. 46 Mondo förb. motsvarar prioritet 18 Modernisera identitetshantering 17 Sökfunktion 31 PP kval.höjn. 12 Mobilapp º 44 VFU- portfölj 39 Beslutsstöd, vidareutv º º º 20 Gemensam ärendehantering º º º º º º 47 Stilmallar 49 Sökfunktion 42 SISU vidareutveckling º 43 LPW vidareutveckling º 45 Bemanningsplanering

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet 1 (14) Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-satsningarna inom universitetsförvaltningen. Dokumentet ses löpande över

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320 Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster Agenda 13.00 Välkomna och inledning Kamilla Petersson, Projektkontoret 13.10 BUG Införande av en enhetlig

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer