Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri"

Transkript

1 Skapa konkurrensfördelar genom att studera fast industri

2 Vad känneteckanr framtidens byggande? Logistik Partnering och samverkan Industrialisering Inköp

3 Likheter och olikheter Byggindustrin Fasta industrin

4 Design Produkt Produktion Materialförsörjning

5 Byggprocessen Idé Program/utredning Förprojektering Projektering Produktion Förvaltning

6 Materialförsörjning Grossist Speditör Produktion Materialtillverkare Bygghandel Restprodukter

7

8 BYGGPROCESSEN MATERIALFÖRSÖRJNING PRODUKTION

9 Vilket är byggandets designprocess?

10 BYGGPROCESSEN TYDLIGT GRÄNSSNITT MATERIALFÖRSÖRJNING PRODUKTION

11 Hur integreras materialförsörjningen i byggandet?

12 INFORMATIONS- FLÖDEN BYGGPROCESSEN MATERIALFÖRSÖRJNING PRODUKTION

13 INFORMATIONS- FLÖDEN BYGGPROCESSEN TYDLIGT GRÄNSSNITT MATERIALFÖRSÖRJNING PRODUKTION

14 7 förutsättningar för sunda aktiviteter 2. Rätt material på rätt plats 3. Rätt hjälpmedel Rätt resultat 1. Föregående aktiviteter avslutade 7. Yttre förutsättningar Sund aktivitet 6. Tillgänglig plats 4. Tillgänglig personal 5. Rätt information

15 Vad känneteckanr framtidens byggande? Logistik Partnering och samverkan Industrialisering Inköp

16 Logistik

17 Trender i fast industri Design for logistics Centralisering av distributionscenter Outsourcing och tredjepartslogistik, TPL Supply chain management Simulering

18 Design for logistics

19 Design och Produtv. Tillverkning av komponenter och volymelement Leverans Sammansättning (Montage) Logistiska förutsättningar och begränsningar (leverantörer, Inköp, Byggarbetsplatslogistik) Design Idé ( arkitekt) Design Plattform (struktur) Design for Logistics Design Volymelement Logistikanpassning Design Komponenter En logistikanpassad produkt

20 Design for logistics

21 Centralisering av distributionscenter

22 Toyotas bilterminal i CMP (Malmö)

23

24 Sveriges hetaste logistiklägen 1. Stor-Göteborg 2. Malmö/Helsingborg/Landskrona 3. Norrköping/Linköping 4. Örebro 5. Eskilstuna/Strängnäs 6. Västerås/Köping/Arboga 7. Nässjö/Jönköping 8. Halmstad 9. Södra Storstockholm/Södertälje 10. Norra Storstockholm/Uppsala/Arlanda Källa: Inköp och Logistik 2005

25 Outsourcing och tredjepartslogistik, TPL

26 Motiv och trender Fokus på kärnverksamheten Större flexibilitet Frigöra kapital Förbättra servicen

27 Exempel Sony Nordics DHL som partner 4 DHL arbetare i Sony's lagerlokal Dörr-till-dörr transport Distribution till 7 länder Central kundservicesupport Central reklamtionshantering

28 Supply chain management

29 Materialförsörjning Produktion Distribution

30 Logistik tre delområden Materialförsörjning Produktion Distribution

31 Det interna perspektivet Materialförsörjning Produktion Distribution

32 Det externa perspektivet Supply Chain Management

33 Nätverksperspektivet

34 Materialförsörjning Produktion Distribution

35 Supply chain management Uppstår det en en kostnad någonstans i i kedjan, kommer den att drabba kunden i i slutändan!

36 Simulering

37 Simulering för att studera komplexa system

38 Simulering av olika scenarios Lagernivåer Transporter Logistikkostnader

39 Bygglogistik

40 De sju R-en Rätt produkt Rätt antal Rätt kvalitet På rätt sätt I rätt tid Till rätt kund Till rätt totalkostnad

41 7 förutsättningar för sunda aktiviteter 2. Rätt material på rätt plats 3. Rätt hjälpmedel Rätt resultat 1. Föregående aktiviteter avslutade 7. Yttre förutsättningar Sund aktivitet 6. Tillgänglig plats 4. Tillgänglig personal 5. Rätt information

42 Arbetstidens fördelning Källa: Per-Erik Josephsson, Chalmers

43 Trender inom bygglogistik Nya logistik- och transporttjänster Leverans till inbyggnadsstället Ökad andel elektroniska inköp Internationell materialförsörjning Kräver nya logistiklösningar Ökad konkurrens Storskalsfördelar och samlade inköp

44 Göteborgs Bygglogistik

45 Hammarby Sjöstad LogistikCenter

46 Ingen samordning av leveranser Lev 1 Bygge 1 Lev 2 Bygge 2 Lev 3 Bygge 3 Lev 4 Bygge 4 Lev 5 Bygge 5

47 Hammarby Sjöstad

48 Samordning av leveranser Lev 1 Bygge 1 Lev 2 Bygge 2 Lev 3 Terminal Bygge 3 Lev 4 Bygge 4 Lev 5 Bygge 5

49 Turbilen

50 Fördelar Minskat antal lossningstillfällen för varje arbetsplats. Förenklad lossning för leverantör/åkare. Minskad trafik inom området, vilket i sin tur ger: Effektivare processer Mindre störningar Bättre arbetsmiljö Bättre boendemiljö

51 Sammanfattning Logistik Trender i fast industri Design for logistics Centralisering av distributionscenter Outsourcing och tredjepartslogistik, TPL Supply chain management Simulering Leverans till inbyggnadsstället just in time Det kommer nya aktörer

52 Partnering och samverkan

53 Samverkan och partnering Ingen entreprenadform Öppen ekonomisk redovisning är viktigt Gemensamma mål utifrån kundens behov Kunskapsåterföring och gemensamt lärande

54 Partneringkomponenter Relationsskapande aktiviteter Förutbestämt metod att lösa tvister Välja medarbetare Regelbundna strukturerade möten Tillit Ömsesidig förståelse för gemensamma mål Öppenhet Moderator Ekonomiska incitament Källa: Johan Nyström, KTH

55 Risker Det finns bristande förtroende Partnering uppåt, men inte nedåt Det är en ny kompetens som krävs

56 Vad är värdeskapande i Samma målbild Kundnytta samverkan Rätt kompetens vid rätt tillfälle Maximera kvalitet inom prisram Förvaltnings- och driftekonomi Ta bort vissa icke värdeskapande aktiviteter

57 Exempel Nöjd kund index 80% Hyresnivå <1150 kr/kvm BOA Drift och underhåll <250 kr/kvm BOA Lönsamhet för alla parter Noll fel vid inflyttning Sveriges bästa byggarbetsplats

58 En affär som alla ska leva på! Kundnytta måste skapas!

59 Vem är kund? Boende Kund Samhälle Förvaltning

60 Rätt kompetens vid rätt tillfälle

61 Projekteringsmöte + betalt på konsultbas enl. ABK för entreprenören under projekteringen

62 Partnering 14% av omsättningen i Sverige 30% i Danmark Lönsamhet 1-1,5% bättre än normalt Inte en enda tvist hittills De stora entreprenörerna satsar på partnering

63 Byggkostnadsforum Sonny Modig 40-tal pilotprojekt

64 Karlskronahem, kv. Adlersten Delad totalentreprenad TE TE + Inflyttning: Våren 2005 Antal lgh: st st Produktionskostnad: 13,700 kr/kvm BOA Hyresnivå: 995 kr/kvm BOA/år

65 Källa: Björn Rosengren

66 BoTrygg, kv. Vågskvalpet Generalentreprenad Byggentreprenör: Kormal, Polen Inflyttning: Våren 2006 Antal lgh: 220 st st Produktionskostnad: 16,650 kr/kvm BOA Egen samordning, materialimport och UE UE

67

68 Kv. Kapellmästaren Totalentreprenad Byggentreprenör: NCC Inflyttning: Oktober 2004 Antal lgh: st st Produktionskostnad: 17,100 kr/kvm BOA Hyresnivå: 1030 kr/kvm BOA/år Riktpris med 50/50 incitament HSB mycket delaktiga i i projektering och produktion

69 Kv. Rönnen Totalentreprenad Byggentreprenör: Hökerum bygg Inflyttning: September 2004 Antal lgh: st st Produktionskostnad: 14,700 kr/kvm BOA Hyresnivå: 995 kr/kvm BOA/år Befintliga hus i i Jönköping som anpassats till till Malmös och MKBs förhållanden

70 Kv. Hjärpen Byggentreprenör: Byggcompagniet Inflyttning: Våren 2006 Antal lgh: st st Produktionskostnad: 19,000 kr/kvm BOA Hyresnivå: Ej Ej fastställd Öppna böcker Fast och garanterad ersättning av av entreprenörens vinst Beställaren delaktig i i alla upphandlingar

71 Kv. Haga Generalentreprenad Byggentreprenör: Skanska Inflyttning: våren 2006 Antal lgh: 104 st st Produktionskostnad: 19,000 kr/kvm BOA Hyresnivå: 1150 kr/kvm BOA/år BE BE med i i projekteringen Öppna böcker

72 Kv. Svante Svante Delad totalentreprenad Inflyttning: Våren 2007 Antal lgh: 230 st st Produktionskostnad: 18,000 kr/kvm BOA Projektledare Björn Rosengren

73 Inte anmärkningsvärt låga kostnader! Mycket hög kvalitet och husen kommer att vara riktigt bra att förvalta!

74 Sammanfattning Partnering Trender internationellt Partnering är stort i bl.a. England och Danmark Gemensamma mål Kundnytta Förtroende Måste förtjänas! Rätt kompetens vid rätt tillfälle Viktigt! Ny kompetens krävs!

75 Industrialisering

76 Trender i fast industri Standardisering Prestationsmätning Leanproduction

77 Standardisering Samma bottenplatta Källa: Lars Callerud

78 Standardisering Samma motor Källa: Lars Callerud

79 Standardisering Samma skrov, motor, styrsystem, tank och instrumentering Källa: Lars Callerud

80 Standardisering Upprepning Modulsystem Förenkling Storskalighet Minska utvecklingskostnader Reducera komplexitet Komplexitet kostar $

81 Prestationsmätning

82 KPI Key Performance Indicators, KPI = Nyckelprestationsindikatorer Svenska: Nyckeltal OBS! Får ej förväxlas med enbart ekonomiska nyckeltal

83 Nyckeltal Prestation Vart vill vi nå? Hur ser vägen dit ut? Hur vet vi att vi kom fram? Var är vi? Tid

84 Lean production Lean production kommer från Japan Toyota Bilindustrin Pågått sedan 60-talet Huvudaktiviteter Arbeta med ständiga förbättringar (Kaizen) Eliminera slöseri (Muda)

85 Eliminera slöseri

86

87 Industrialiserat byggande

88 Industrialiserat byggande Gemensam definition saknas Viktiga komponenter Eliminering av slöseri/ständiga förbättringar Sluten tillverkningsmiljö Utvecklad projekteringsfas (design)

89 Motiv för ökad industrialisering Lägre totalkostnader Avspeglas i lägre kr/kvm BOA Högre produktivitet Möjliggör JIT och exakta mängdberäkningar och därmed mindre avfall Kortare ledtid: Tid till marknad (T Design ->T överlämning ) Bättre kvalitet: Mindre fel 100% styrd, kontrollerad och standardiserad arbetsprocess Nöjdare kunder

90 Motiv för ökad industrialisering, forts. Bättre kontroll: Tillverkning under tak Förbestämd metod Koll på ingående material och komponenter Bättre kostnadskontroll Underlättande av kvalitetskontroller Bättre arbetsmiljö Ordning och reda Bättre arbetsställningar och mindre lyft

91 Svenska initiativ

92 HSB plattform Industrialiserat byggsystem Stomme, VVS, El, Hiss, Stomkompl. och Mark Fasta rikstäckande priser Bas, Medel och Hög Delad entreprenad Leverantörsutveckling Ständiga förbättring p.g.a. återanvändning

93 Open house

94

95

96 Open house Fabrik i Arlöv utanför Malmö Ägs av norska Obos Arkitekt Peter Brobergs utveckling av öppna byggsystem Projekt i bl.a. Helsingborg, Malmö och Lund

97

98

99 Prefabfabrik i Katrineholm (Swerock) Modulsystem med bl.a. skalväggar och plattbärlag Utreder eget logistikcenter

100 Stomsystem Polen Internationella inköp Moderna hus Örebro och Kristianstad Utreder eget logistikcenter IBX e-handel

101

102 Det ljuva livet

103 Sammanfattning Industrialisering Trender i fast industri Standardisering Prestationsmätning Leanproduction Motivet är effektivisering och att utnyttja upprepningseffekter Ett flertal svenska initiativ med en ökande trend

104 Inköp

105 Stor Segmentering av produkter/tjänster Hävstångskomponenter Strategiska komponenter Komponentens betydelse Ramavtal, fler leverantörer Bulkkomponenter Långsiktigt partnerskap Flaskhalskomponenter Källa: Fritt efter Kraljic Konkurrens, anbud och lägsta pris Marknadens komplexitet Avtal Hög

106 Internationella inköp

107

108 Exempel kostnadsutveckling Spånskiva +20 % Snickerier +20 % Kostnadsutveckling Belysningsarmaturer +24 % Kablage +42 % Bokyllan Billy -11 % Bordet Noa -13 % Lampan -30 % Kablar (int. inköp) -41 % Källa: NCC & A. Göransson 2005

109 Vad köper NCC var? Polen Stål Kina Kakel, natursten, armering, fönster, radiatorer, badrumsporslin och arbetskläder Ryssland Betongelement, trä och plywood Kommande: Ukraina, Bulgarien, Rumänien, Slovakien och Turkiet

110

111 Sammanfattning Inköp Trender i fast industri Segmentering Inköp allt viktigare effektiviseringsverktyg i byggbranschen Nya villkor och nya förutsättningar ställer andra krav och ger möjligheter

112 INFORMATIONS- FLÖDEN BYGGPROCESSEN TYDLIGT GRÄNSSNITT MATERIALFÖRSÖRJNING PRODUKTION

Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet

Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet Boverket Rapport Oktober 2004 Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet En rapport från MKB, HSB och NCC om helhetsprojektet i Malmö Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet En rapport från MKB, HSB och NCC

Läs mer

BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge

BYGGANDET IDAG SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE. Vad händer i Bygg- o Fastighet? Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge SENASTE UTVECKLING INOM PARTNERING OCH INDUSTRIELLT BYGGANDE Föredrag 2 Febr 2006 Hanöhus, Blekinge Blekinge Byggmästareförening och Blekinge Byggförening Gösta Fernström, författare o konsult 0705 82

Läs mer

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Fler tänker bättre än en

Fler tänker bättre än en Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad 2 3 Sammanfattning NCC anser att

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

Årsredovisning ncc 2006

Årsredovisning ncc 2006 Årsredovisning NCC 2006 INNEHÅLL Detta är NCC 1 Vd kommenterar 2 Koncernöversikt 6 Strategisk inriktning 10 Finansiella mål och utdelningspolicy 13 Marknad och konkurrenter 16 Medarbetarna 22 Miljö och

Läs mer

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund

Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Inköp av VS-produkter En undersökning av aktörer och inköpsvägar Gustaf Alm Martin Sjölund Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2004-06-01 Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

PARTNERING MED LEVERANTÖRER

PARTNERING MED LEVERANTÖRER PARTNERING MED LEVERANTÖRER - en outnyttjad möjlighet En forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier Lars Erik Gadde och Anna Dubois, Chalmers Tekniska Högskola Högskolor och universitet som deltagit

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN Bygglogistik vid förtätning av städer En logistiklösning för Kvillebäckens tredje etapp Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn ANDREA NYBERG, TOMAS

Läs mer

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

årsredovisning 2009 som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. årsredovisning 2009 NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05 Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status Anna Rhodin 2012-10-05 Något om mig Civ-Ingenjör VoV LuTH-95, Tekn. Lic partnering -02 Entreprenör tidigare: 12 år Skanska (stor koncern)

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie. Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm

TEKNISK RAPPORT. Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie. Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm TEKNISK RAPPORT : Effektivare projektrelationer byggherre - entreprenör - installatör Förstudie Lennart Apleberger Peder Dahlöf Gillis Edholm Luleå tekniska universitet Teknisk rapport Institutionen för

Läs mer

Supply Chain Professional of the Year 2014

Supply Chain Professional of the Year 2014 Silf har instiftat priset Årets Supply Chain Professional tillsammans med Accenture och SAS Institute. I år delas priset ut för sjätte året, den 12 november i anslutning till Silfs årliga seminariedag

Läs mer

Byggprocessen beskrivs ofta

Byggprocessen beskrivs ofta IT/BYGGDATA Byggbranschens uppdelning i skråföretag och avsaknaden av en tydlig processägare gör det svårt att bedriva långsiktig strategisk utveckling. IT-stöd kan bidra till att utveckla den industriella

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI?

NÄR SKA BYGG BLI INDUSTRI? Håkan Birke i Arcona, Gunnar Ivarson i Wäst-Bygg, Åsa Söderström Jerring, ordförande i Byggsektorns etiska råd och Fredrik Friblick från logistikföretaget Prolog deltog i Byggindustrins rundabordssamtal

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer