Marknadsprofil 2011 Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsprofil 2011 Tyskland"

Transkript

1 Marknadsprofil 2011 Tyskland Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/ VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie,

2 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga marknads-, målgrupps-, konkurrent- och medieanalyser ger oss en uppdaterad bild av vilka resenärer som har störst potential att öka sitt resande till Sverige. Dessa analyser ger oss möjlighet att välja rätt målgrupp, budskap och kommunikationskanaler när vi arbetar tillsammans med besöksnäringen. Marknadsprofilen är en kortare sammanställning av marknadsrapporten som har tagits fram för Tyskland och ytterligare elva av VisitSwedens prioriterade utlandsmarkander. Marknadsprofilen ger dig inblick i: Generell landsprofil Land, Befolkning Ekonomisk bakgrundsinformation Helgdagar och semester - överblick Kulturella egenskaper Medieprofil - överblick Landets turistprofil Semesterresor inrikes & utomlands Profilen av utlandsresenären Resor till Sverige Tillgänglighet till Sverige Vill du veta mer? I våra marknadsrapporter 1, ca sidor, får du svar på följande: Vem är den tyska globala resenären? Varför reser man? Var reser man och hur bor man? Vad gör man på semestern? När reser man och hur länge stannar man? Hur mycket spenderar man? Vilket transportsätt använder man och hur tar man sig till Skandinavien? Vilka informationskällor använder man och hur bokade man? Vad vet man om Sverige? Vilka associationer har man och vilka regioner och attraktioner känner man bäst till? Vad har tyskarna för Sverigebild? Hur stor är tillväxtpotentialen för målgruppen som planerar en resa till Sverige inom de tre närmaste åren? Vad kännetecknar Meetings & Incentivesresor från Tyskland till Sverige? Hur ser den tyska Travel Trade-marknaden med fokus på privatresenären ut? Vilka globala trender/ trender inom turism och trender i Tyskland är viktiga att ta hänsyn till? Här kan du se en mer detaljerad innehållsförteckning av rapporten. Beställ marknadsrapporten hos Pris 2 marknader: SEK (ex. moms) för besöksnäringen. Priset för samtliga 12 marknader: SEK för besöksnäringen. Ord pris per marknad: Sek, 12 marknader SEK. I priset ingår en uppdatering Kontakt: VisitSweden, Sveav. 21, Box 3030, Stockholm Tel Fax , 1 Marknadsrapporter finns för följande 12 länder: Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. 2

3 Generell landsprofil Land & Befolkning Figur: Tysklandskarta Tabell: : Land & Befolkning Yta km2 (världsrank: 62) 234,9 2 invånare/km2 Folkmängd 81,5 milj (juli 2011 beräknat), världsrank: 16 tillväxttakt 2011: -0,2% (2011 beräknat) Städer Huvudstad Berlin (befolkning 3,4 milj) Hamburg 1,8 milj, München 1,3 milj, Köln 1 milj (2009) 74% av tyskarna bor i städer (2010) Det finns ett 90-tal tyska städer med en befolkning på över invånare. Språk Tyska Källa: CIA World Factbook 3 Åldersstruktur Tyskland Sverige 0-14 år: 13,3% 15,4% år: 66,1% 64,8% 65 år och över: 20,6% 19,7% Genomsnittsålder 44,9 år 42 år Källa: CIA World Factbook Tysklands befolkningsstruktur är jämförbar med Sveriges. Det finns dock drygt 2 procent färre barn i åldrarna 0-14 år i Tyskland än i Sverige, vilket bidrar till att genomsnittsåldern i Tyskland är nästan 3 år högre än i Sverige. När det gäller utveckling och prognosen av folkmängden skiljer sig länderna åt. Medan Sverige förutspås växa med ungefär 14 procent, kommer Tyskland bara att växa med 2 procent mellan åren 1990 och Skillnaderna blir ännu större om man ser till vilka åldersgrupper som växer/minskar mest. I Tyskland kommer befolkningsandelen över 65 år att växa med nästan 58 procent mellan 1990 och 2020, medan andelen barn i åldrarna 0-14 år minskar med ca 20 procent under samma period. 5 Tyskland har därmed en starkt åldrande befolkning. 2 Worldbank, befolknings täthet, ( ). 3 CIA World Factbook, ( ). 4 Tourism Economics, 2011 ( ). 5 Ibid. ( ). 3

4 Ekonomiska Indikatorer I Tyskland väntas en betydande konjunkturavmattning. Medan BNP tillväxten låg på 3,6 procent under 2010 och 3 procent under 2011, kommer BNP växer med endast 0,6 procent under 2012 enligt OECD Economic Outlook november De skattesänkningar som infördes under förbundskansler Angela Merkels andra mandatperiod ökade Tysklands budgetunderskott till 3,5 procent år År 2012 kommer ytterligare skattesänkningar att påverka landet. Bundesbank förväntar sig att underskottet kommer att minska till ca 2,5 procent under 2011, därmed under EU:s gräns på 3 procent. Tabell: Ekonomiska Indikatorer Valuta Euro (1 Euro = 100 cent) = ca 9,54 SEK 7 BNP (PPP) $ miljarder, världsrank: 6 BNP per capita (PPP) $ = ca SEK 8, världsrank: 33 BNP-tillväxt 3,5%, världsrank: 111 Inflation 1,1%, världsrank: 24 Arbetslöshet 7,4% 9, världsrank: 78 World Economic Forums Global Competitiveness Report10 Gini-koefficient11 Human Development Index (HDI) 12 Plats 5 av 139 länder, flyttat upp två platser till en femte placering 2010 jft med ,30, vilket innebär en något mer balanserad fördelning av inkomster, jämfört med genomsnittsvärdet på 0,31 bland OECD medlemsländerna. "Very High Human Development, plats 10 av 169 rankade länder i världen och med ett HDI värde på 0,885 (Sverige: 9:e plats, HDI värde: 0,885). Källa: CIA World Factbook. 13 Anmärkning: Alla siffror avser estimering för 2010, undantag valuta (* 2009). Växelkurs, köpkraftsparitet k och jämf j mförande prisnivåindex index Av följande diagram framgår hur växelkursen SEK mot EUR har utvecklats hittills under 2000-talet. Förhållandet mellan de båda valutorna har varit stabilt under en längre period, men under andra hälften av 2008 sjönk kronans värde gentemot euron påtagligt, för att nå en topp på 11,17 SEK i mars Kronan har nu återhämtat sig en del sedan kursraset vintern 2008/2009, i maj 2011 handlades den svenska kronan till 8,96 kronor gentemot euron. 14 Den instabila valutan gör att Sverige skiftar från att vara ett prisvänligare land (2009) till att vara ett dyrare land för euroländer att semestra i (2011). 15 Medan tyska restauranger och hotell hade i snitt 3,4 procent högre prisnivå än EU27 genomsnittet, hade svenska restauranger och hotell jämförelsevis ett prisnivåindex som var 38,1 procent högre än EU27 genomsnittet. Sveriges ökning 2010 beror på en förstärkning av kronan OECD, Economic Outlook Germany November 201, ( ). 7 Riksbankens snittkurs 2010 (1 EUR = 9,54 SEK), ( ). 8 Riksbankens snittkurs 2010 (1 USD = 7,2049 SEK), ( ). 9 OBS: Detta är den Internationella arbetsorganisationens beräknade procentsats för internationella jämförelser, Tysklands federala arbetsförmedling beräknar ett säsongsrensat värde som ligger på 10,8%. 10 Global Competitiveness Report , www3.weforum.org/docs/wef_globalcompetitivenessreport_ pdf ( ). 11 Gini-koefficient, OECD Factbook 2010, ( ). 12 Human Development Index, ( ). 13 CIA World Factbook, ( ). 14 Riksbanken, 2011, ( ). 15 För en dagligen uppdaterad växelkurs, se 16 Eurostat Databas 2011, Köpkraftsparitet (PPP) och prisnivåindex, ( ). 4

5 Figur: Växelkurs, V Euro 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8 Källa: Riksbanken, Anmärkning: Värdena i figuren anger växelkursen SEK mot EUR. Helgdagar och semester Den tyska semesterlagen ger heltidsanställda rätt till minst 24 semesterdagar (här räknas även lördagar in), 18 även om de allra flesta har fem eller sex veckors semester inskrivet i sina anställningsavtal. I Tyskland finns ingen motsvarighet till vår svenska industrisemester och semesterveckorna är därför mer utspridda över sommaren och resten av året, även om semesterresandet förstås toppar under sommarmånaderna. Lagstiftning begränsar arbetsveckan till max 48 timmar. 19 Antal helgdagar är vanligen 11 stycken enligt följande tabell: Tabell: Helgdagar, Tyskland Nyårsdagen 1/1 1/1 Långfredagen 6/4 29/3 Påskdagen 8/4 31/3 Annandag påsk 9/4 1/4 Första maj 1/5 1/5 Kristi Himmelsfärdsdag 17/5 9/5 Pingstdagen 27/5 19/5 Annandag pingst 28/5 20/5 Den tyska enhetsdagen 3/10 3/10 Juldagen 25/12 25/12 Annandag jul 26/12 26/12 Källa: Feiertage Riksbanken, 2011, ( ). 18 Lagstadgade semestern, ( ). 19 Lagstadgade arbetstider, ( ). 20 Feiertage, ( ). Anmärkning: regionala helgdagar tillkommer. 5

6 Kulturella egenskaper Hur vi människor tänker och agerar i olika situationer skiljer sig många gånger mellan olika länder. Oftast handlar det bara om små diffusa skillnader, ibland om mer påtagliga olikheter. Turism förutsätter kontakter med andra människor, kulturer och språk, men att veta hur vi alla tänker och agerar i olika sociala situationer är en konst som man knappast kan kräva av någon att behärska till fullo. En god bit på väg är dock den som är medveten om att skillnader finns, som är lyhörd, flexibel och inser att det finns många sätt som är rätt. Här presenterar vi några av de olikheter som förekommer mellan tysk och svensk kultur. Svenskar och tyskar kan ibland uppfattas som rätt lika, t.ex. vad gäller ordningssinne och pålitlighet, men ju bättre man lär känna tysken, desto bättre lär man också känna skillnaderna mellan svensk och tysk mentalitet. Skämtsamt brukar man säga att tyskar föredrar ordning och reda, och det ligger en stor portion sanning i det. I Sverige kan vi till exempel göra affärer med muntliga avtal, men tysken vill gärna ha skriftliga bekräftelser och är väl förberedda inför möten och liknande. Även inför semestern är de väl förberedda, eftersom de vill försäkra sig om att allting kommer att fungera. Tyskar är ofta mer europeiskt orienterade än vad vi svenskar är, och de ser sig också i högre grad som européer. Deras europeiska och tyska identitet är dessutom sammanbunden med en regional identitet; en tysk är nämligen inte bara en tysk, utan identifierar sig även mycket med den delstat där han/hon är hemmastadd. Denna regionala identitet är mycket viktig och tysken visar därför också gärna intresse för våra olika svenska regioner. Den svenska kulturen och vårt sätt att vara uppskattas, liksom den svenska mentaliteten som i regel ses som mjukare än den tyska. Kulturella dimensioner Den tyska kulturen är mer hierarkisk än den svenska I detta avsnitt jämförs Tyskland och Sverige utifrån fyra kulturella dimensioner som den holländske kulturforskaren Geert Hofstede har introducerat. De undersökningar som ligger till grund för värdena i diagrammet på nästa sida genomfördes mellan 1967 och 1973, med vissa kompletteringar och uppdateringar under Men de används fortfarande och refereras ofta till i olika sammanhang, och därför anser vi att de fyller sin funktion även här. Dimensionerna enligt Hofstede är som följer: -Liten resp. stor maktdistans som visar på hur individer uppfattar skillnader i samt accepterar ojämlik fördelning av makt. Generellt gäller att länder med lägre maktdistans är mer demokratiska. -Individualism resp. kollektivism som visar på i vilken utsträckning individen interagerar i grupper, såsom familj och släkt. Västerländska samhällen tenderar att vara mer individualistiska. -Hårda resp. mjuka värden, eller som Hofstede kallar dimensionen: maskulinitet-femininitet, som refererar till graden av traditionella skillnader mellan könsrollerna, men även vilken vikt man lägger vid prestation och konkurrens i motsats till relation. -Osäkerhetsundvikande som anger i vilken utsträckning man försöker undvika osäkra situationer, exempelvis genom att vara tydlig med vad man tycker och tänker vilket kan leda till lägre grad av konflikträdsla. Dessutom har Hofstede definierat en femte dimension: Lång mot kort tidsorientering. Denna dimension beskriver ett samhälles tidshorisont och den betydelse som läggs vid framtiden i jämförelse med nutiden och det förflutna. I samhällen med lång tidsorientering är det historiska perspektivet viktigt och gamla oförrätter glöms inte bort. Det ger ett samhälle där man inte gärna tar risker eftersom det kan skada det personliga anseendet för mycket lång tid. På grund av att värdena delvis saknas för denna dimension är den inte med i jämförelsen på nästa sida. 6

7 Utifrån de här dimensionerna kan man dra slutsatser som att svenskar är mindre benägna att acceptera hierarki och måste därför tänka på att bli tydligare i sin kommunikation med mottagare i mer hierarkiska kulturer. På följande sida jämförs Tyskland med Sverige, och om vi får tro Hofstede skiljer sig tyskar och svenskar främst åt inom dimensionerna osäkerhetsundvikande och hårda värden. Figur: Kulturella dimensioner, Tyskland Tyskland Sverige Maktdistans Individualism Hårda värden Osäkerhetsundvikande Källa: Geert Hofstede Cultural Dimensions 21 Den tyska kulturen visar upp en större portion hårda, eller maskulina, värden vilket talar om landets hierarkiska struktur och något större acceptans för skillnader i makt. Framför allt gäller detta inom företagsvärlden där man gärna vill undvika osäkra situationer; tysken har ett rättframt och ärligt sätt att göra affärer på, och bör bemötas på samma sätt. De har också en helt annan syn på konflikter, långt ifrån den konflikträdsla som är vanlig i Sverige. Dessutom är Tyskland oerhört tätbefolkat och man är van vid att behöva hävda sig för att göra sig hörd och inte försvinna i mängden. Tyskar är dessutom bättre på att säga vad de tycker och tänker, även i sociala och familjära sammanhang, och om de exempelvis känner att de har fått dålig service säger de gärna till omedelbart. Undvikande svar uppfattas ofta som dålig service, så upplever man ett problem i en situation med en tysk bör man inte försöka släta över saken, utan istället ta itu med problemet direkt. Samtidigt är tyskarna mycket lojala som kunder och resenärer och är de nöjda med ett resmål kommer de gärna tillbaka till samma ställe, år efter år. 21 Geert Hofstede Cultural Dimensions, med uppdatering 2001, ( ). 7

8 Medieprofil Utöver kännedom om konsumenternas värderingar, som gör det lättare att rikta och kommunicera ett erbjudande som den potentiella besökaren tilltalas av, är det viktigt att även använda sig av rätt kanal dvs. ha kunskap om vilka kanaler det finns och vilka målgruppen använder sig av. Kortfattat kännetecknas Tysklands medielandskapat av följande: Online 22 Internettillgång och internetpenetration ökar kraftigt (se figur nedan). Mobilt surfande (3G) ökade med 3 till 6 procent år 2010 jfr med Sociala mediers ökande roll. E-handel av resor ökade med 7 till 27 procent mellan åren Figur: Internettillgång ng i procent, Tyskland jämfj mfört med Sverige Sverige Tyskland Källa: Eurostat Databas Bland de ledande resesidorna tillhör: 24 ab-in-den-urlaub.de, holidaycheck.de, reisen.de, expedia.de, bahn.de, travel24.com och opodo.de Bland de ledande sociala medierna tillhör: 25 facebook.com, wer-kennt-wen.de, stayfriends.de, schuelervz.net samt meinvz.net. Offline De klassiska medierna har fortsatt en stor genomslagskraft hos den tyska befolkningen, och regionala och lokala tryckta medier är utan tvekan ett viktigt verktyg för att nå ut till hela befolkningen. 26 Det finns relativt få stora och rikstäckande dagstidningar på den tyska marknaden, men desto fler regionala och lokala tidningar. Sammanlagt finns det 375 regionala dagstidningar varav 55 av dessa har en upplaga över Av alla dagstidningar är kvällstidningen BILD störst Eurostat Databas 2011, ( ). 23 Ibid. 24 Google Double click adplanner (internet aktivitet/sökord: Reisen ) Maj ( ). 25 Google Double click adplanner, Social Networks, Maj ( ). 26 European Journalism Centre 2009, ( ). 27 Ibid. 8

9 Utbudet av magasin är stort i Tyskland och här finns något för alla smaker. De största samhällsmagasinen utgörs av storsäljarna Der Spiegel, Focus och Stern. Dessutom är utbudet av damtidningar (över 200) och mer nischade magasin, som friluftstidningar (ca 70 st), designtidningar och mattidningar stort. Det finns även ett flertal tidningar och magasin med fokus på turism och resor. Några exempel är: Tabell: Resetidningar Tyskland Resetidningar Upplaga ADAC Reisemagazin (motsvarar tidiningen Motor) Geo Saison Geo Special Källa: IVW 28 Ytterligare resetidningar är Reise&Preise, Merian, daydreams-das Magazin für Kurzreisen, Abenteuer und Reisen-Das Erlebnismagazin, Business Traveller. Två magasin som är specialiserade på den skandinaviska marknaden är NORDIS och NORR. Landets turistprofil Semesterresor inrikes & utomlands Tyskarna reser ofta utomlands och deras semesterresande har varit stabilt under de senaste årtiondet, och förväntas vara så även framöver. Eurostatstatistiken nedan tydliggör det som även framgår av Reiseanalyses undersökning. 29 Generellt fördelar sig tyskarnas resande så att en tredjedel av samtliga resor går till inrikes destinationer, en tredjedel till Medelhavsområdet (främst Spanien, Italien, Turkiet och Kroatien) och en tredjedel till övriga destinationer. I nedanstående tabell visas utvecklingen av tyskarnas resande åren Tabell: Alla semesterresor inrikes & utrikes, Tyskland Antal 2008 Andel Antal 2009 Andel Antal 2010 Andel Alla semesterresor utomlands % % % Långa semesterresor utomlands % % % Korta semesterresor utomlands % % % Alla semesterresor inrikes % % % Långa semesterresor inrikes % % % Korta semesterresor inrikes % % % Alla semesterresor % % % Källa: Eurostat Databas Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Siffror i tusental. 28 Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.v,. ( ). 29 Reiseanalyse RA ( ). I Reiseanalyse intervjuades tysktalande personer i Tyskland samt att online intervjuer genomföredes. 30 Eurostat Databas 2011, ( ). 9

10 Profilen av den tyska utlandsresenären ren Tabellen över resefrekvens visar hur semesterresandet utomlands fördelar sig mellan olika åldersgrupper i den tyska populationen. Åldersgrupperna år samt år reser mest per person, och de sistnämnda är en särskilt viktig grupp; de utgör 34 procent av alla resor. Siffrorna avser resor med minst fyra övernattningar. Tabell: Resefrekvens för r långa l utlandssemesterresor, Tyskland Resefrekvens Förändr Andel jfr år % 15% år % 29% år % 34% 65 år och äldre % 22% Total % 100% Källa: Eurostat Databas Anmärkning: Långa resor är resor med fyra eller fler övernattningar. Siffror i tusental. Resor till Sverige Av 71,9 milj tyska semesterresor utomlands år 2010 gick resor till Sverige. 32 När det gäller övernattningsstatistiken från Tillväxtverket/SCB ökade antalet övernattningar från Tyskland med 1,3 procent år För enbart hotellövernattningar var ökningen med 5,8 procent ännu större under Tabell: Övernattningar i Sverige Tyska Utländska Andel ,8% ,3% Förändring ,3% +3,8% -0,5 Källa: Tillväxtverket/SCB, Anmärkning: Avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL (privata förmedlade stugor och lägenheter). Med inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket/SCB kan man belysa hur de tyska övernattningarna fördelar sig i landet. Som nämnt gjorde tyskarna drygt 2,6 milj övernattningar under år 2010, en ökning med 1,3 procent mot Stockholms län har högsta antalet tyska övernattningar samt den största tillväxten i absoluta tal. Kalmar Län och Skåne har tappat flest tyska övernattningar under När det gäller procentuella tal visar Gotland starkast tillväxt med 19,1 procent, medan Västernorrland har tappat procentuellt flest tyska övernattningar med 21,7 procent. Aktuella övernattningsiffror från Tyskland på hotell, stugbyar och vandrarhem mellan januari och oktober 2011 visar en minskning på 0,6 procent, varav Norrbotten, Jämtlands och Skåne län har starkast tillväxt medan Stockholm, Dalarna och Västra Götalands län har tappat flest tyska övernattningar i absoluta tal. 31 Eurostat Databas 2011, ( ). 32 Källa: Eurostat Databas 2011, Alla semesterresor från Tyskland till Sverige med minst en övernattning ( ). 33 Ländernas statistiska centralbyråer, hotellövernattningar , sammanställt av Tom Ylkänen, Visit Finland. 34 Tillväxtverket/SCB, 2011, 2.html ( ). 10

11 Tabell: Övernattningar från Tyskland 2010 Figur: Andel tyska övernattningar 2010 Region/Län Övernattn Förändr 2010/2009 Nom. i % Stor-Stockholm ,8% Stor-Göteborg ,4% Stor-Malmö ,3% Stockholm ,6% V Götaland ,1% Skåne ,0% Kalmar Län ,8% Kronoberg ,8% Jönköping ,2% Värmland ,5% Blekinge ,3% Dalarna ,0% Halland ,1% Östergötland ,4% Norrbotten ,6% Södermanland ,9% Örebro ,0% Jämtland ,3% Gotland ,1% Västerbotten ,6% Uppsala ,7% Västmanland ,2% Västernorrland ,7% Gävleborg ,1% Hela riket ,3% Källa: Tillväxtverket/SCB 35 Anmärkning: Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping & SoL i Sverige från Tyskland, länsvis 2010 Tabell: Övernattningar efter boendeform i Sverige från Tyskland Övernattningar Tyskland Förändr 2010/2009 i % Hotell ,8 Stugbyar Vandrarhem ,3 Camping ,6 SoL ,3 Totalt ,3 Källa Tillväxtverket/SCB. 35 Tillväxtverket/SCB, 2011, 2.html ( ). 11

12 Tillgänglighet till Sverige Många vägar leder till Sverige med bl a flyg, färja eller tåg. I Tyskland är det inte långt till närmaste flygplats. Den tyska resenären är relativt bortskämd med att kunna flyga från en närbelägen flygplats och reser inte gärna längre än två timmar för att komma till flygplatsen. En turistdestination bör därför helst trafikeras från ett flertal regionala flygplatser runt om i Tyskland för att attrahera många besökare. Tabell: Resmöjligheter till Sverige Med Flyg SAS/Lufthansa SAS/Lufthansa Air Berlin Easyjet Germanwings Norwegian Ryanair Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg och München - Stockholm Arlanda Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg och München - Göteborg Berlin - Stockholm Arlanda, Göteborg Under vintermånaderna: Hannover, Stuttgart - Arvidsjaur Berlin - Göteborg Köln, Berlin - Stockholm Berlin, München - Stockholm Skavsta Baden-Baden (Karlsruhe), Berlin, Bremen, Düsseldorf (Weeze), Frankfurt-Hahn, Lübeck och Memmingen ("München-West")- Stockholm Skavsta Ryanair FlyCr Speciella charterflyg Düsseldorf (Weeze), Frankfurt-Hahn - Göteborg Under vintermånaderna: Frankfurt/Hahn, Hannover, München Mer information finns på länken under tabellen. Med Flyg till Sverige via Danmark - urval SAS/Lufthansa Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg och München - Köpenhamn (Kastrup) Air Berlin Berlin, Düsseldorf, Hamburg - Köpenhamn (Kastrup) Med tåg ICE Fyra gånger dagligen går ICE från Hamburg till Köpenhamn, och via Öresundsbron till Malmö (restid: 5 ½ timmar). Från Malmö finns det anslutningar till Göteborg och Stockholm med SJ. Berlin Night Express (drivs av SJ AB i samarbete med den privata tyska tågoperatören GVG) Nattåg/CityNightLine Från Berlin med Berlin Night Express till Malmö (via Sassnitz med färjerederiet Scandlines till Trelleborg). Fler nattåg går från Nordrhein-Westfalen och Bayern till Köpenhamn och lämpar sig bra för resor vidare till Stockholm. Det finns också en direkt förbindelse med CityNightLine från Basel till Köpenhamn. Med buss Eurolines Eurolines är den ledande operatören av reguljär buss till Europa, däribland 27 destinationer i Sverige. 12

13 Forts ortsättning ttning tabell: Resmöjligheter till Sverige Rederi Från Tyskland till Sverige Avgångar Scandlines Sassnitz Trelleborg flera ggr dagligen Scandlines och TT- Rostock Trelleborg flera ggr dagligen Line Finnlines Travemünde Malmö flera ggr dagligen Stena Line Kiel Göteborg dagligen Via Danmark Scandlines Puttgarden Rødby ELLER Rostock - Gedser OCH Köpenhamn Malmö (Öresundsbron) ELLER Helsingør Helsingborg ELLER Frederikshavn Grenå till Varberg flera ggr dagligen Scandlines/ HH-Ferries Stena Line Via Norge Color Line Kiel - Oslo dagligen Källa: Resan till Sverige med bil, ( ). Anmärkning: Vi reserverar oss för ändringar som sker kontinuerligt efter uppdateringen Foto: Jakob Fridholm/VisitSweden Foto: Jakob Fridholm/VisitSweden Foto: Miriam Preis/VisitSweden Marknadsprofil Tyskland 2011 Copyright V.S. VisitSweden AB Stockholm i januari 2012 Layout: VisitSweden Beställning och frågor: 13

Marknadsprofil 2011. Frankrike

Marknadsprofil 2011. Frankrike Marknadsprofil 2011 Frankrike Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/ VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 1 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Marknadsprofil 2011 Nederländerna

Marknadsprofil 2011 Nederländerna Marknadsprofil 2011 Nederländerna Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Marknadsprofil 2011. Spanien

Marknadsprofil 2011. Spanien Marknadsprofil 2011 Spanien Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/ VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 1 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Marknadsprofil 2011. Italien

Marknadsprofil 2011. Italien Marknadsprofil 2011 Italien Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/ VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 1 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Marknadsprofil 2011 Storbritannien

Marknadsprofil 2011 Storbritannien Marknadsprofil 2011 Storbritannien Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 Om Marknadsprofilen

Läs mer

Marknadsprofil 2011 USA

Marknadsprofil 2011 USA Marknadsprofil 2011 USA Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Marknadsprofil 2011 Kina

Marknadsprofil 2011 Kina Marknadsprofil 2011 Kina Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 1 Om Marknadsprofilen Kontinuerliga

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Danmark

Marknadsprofil 2009 Danmark Marknadsprofil 2009 Danmark Sammanfattning Ekonomi och befolkning Danmark har 5,5 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Precis som i resten av världen har Danmark märkt av finanskrisen.

Läs mer

VisitSweden Marknadsprofil 2013, Nederländerna. Marknadsprofil 2013 Nederländerna

VisitSweden Marknadsprofil 2013, Nederländerna. Marknadsprofil 2013 Nederländerna Marknadsprofil 2013 Nederländerna Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2012 OM MARKNADSPROFILEN Kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser ger oss en

Läs mer

Marknadsprofil 2013. Finland

Marknadsprofil 2013. Finland Marknadsprofil 2013 Finland Källa: Målgruppsanalyser 2011 VisitSweden/GfK 1 OM MARKNADSPROFILEN Kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser ger oss en uppdaterad bild av vilka resenärer som har

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Tyskland

Marknadsprofil 2009 Tyskland Marknadsprofil 2009 Tyskland Sammanfattning Ekonomi och befolkning Tyskland har 82 miljoner invånare och en åldersfördelning som liknar Sveriges. Den ekonomiska tillväxten visade en tillbakagång under

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Norge

Marknadsprofil 2009 Norge Marknadsprofil 2009 Norge Sammanfattning Ekonomi och befolkning -Norge har 4,8 miljoner invånare där den äldre befolkningen ökar i antal. -Ökningen av BNP under 2008 var 2,1 procent, men förväntas falla

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Marknadsprofil 2013. Danmark

Marknadsprofil 2013. Danmark Marknadsprofil 2013 Danmark Källa: Målgruppsanalyser 2011 VisitSweden/GfK 1 OM MARKNADSPROFILEN Kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser ger oss en uppdaterad bild av vilka resenärer som har

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Spanien

Marknadsprofil 2009 Spanien Marknadsprofil 2009 Spanien Sammanfattning Ekonomi och befolkning Spanien har 46,6 miljoner invånare. Befolkningen består av 49,5 procent kvinnor och 50,5 procent män. BNP per capita i Spanien är US$ 32

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Ryssland

Marknadsprofil 2009 Ryssland Marknadsprofil 2009 Ryssland Sammanfattning Ekonomi och befolkning Ryssland har ca 142 miljoner invånare med ca 180 olika nationaliteter där 80 procent av befolkningen uppfattar sig som ryssar. Den äldre

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Marknadsprofil 2009 Nederländerna

Marknadsprofil 2009 Nederländerna Marknadsprofil 2009 Nederländerna Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i Nederländerna är idag cirka 16,7 miljoner. Nederländerna är en av Europas mest tätbefolkade länder med ca 400

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Marknadsprofil 2013 USA

Marknadsprofil 2013 USA Marknadsprofil 2013 USA Källa: Målgruppsanalyser 2011 VisitSweden/GfK 1 OM MARKNADSPROFILEN Kontinuerliga marknads-, målgrupps- och medieanalyser ger oss en uppdaterad bild av vilka resenärer som har störst

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Marknadsprofil 2008 USA

Marknadsprofil 2008 USA Marknadsprofil 2008 USA Sammanfattning USA har en något lägre arbetslöshet än många europeiska länder. Däremot dras landet med stora budget- och bytesbalansunderskott, vilket kan betyda svag dollarutveckling.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009

TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB FAKTA SVERIGE SPECIAL Mars 2009 TDB-FAKTA Sverige Special Mars 2009 Sidan 2 Innehåll T D B F A K T A Mars 2009 Med Sverige Special Ansvarig utgivare Lars Paulsson Resurs AB InfraCity Kanalvägen 10

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer