PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling."

Transkript

1 PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utvecking. En innovationspartner med bredd Läs mer på ami.se

2 Ta vä hand om din idé. Annars gör någon annan det. CHEFREDAKTÖR Martin Hagwa BITRÄDANDE REDAKTÖR Christian Hermansson PRODUKTIONSCHEF Fiip Lindén KORREKTUR Stefan Andersson ILLUSTRATÖR Oiver Wisseng BILDHANTERING Fredrik Ekström ANNONSFÖRSÄLJNING Rebecca Larserö OMSLAGSFOTO Marc Femenia FORSKARBLADET SYNLIGGÖR SVENSK FORSKNING 1. Produktion Väkommen. Sverige har band värdens mest utveckade innovationssystem. För att detta ska kunna fortbestå krävs dock en ständig diaog mean innovatörer, akademin, industri och kringorganisationer. Svenska Branschforum presenterar här arenan för denna diaog: Forskarbadet, mötespatsen för svensk innovation. INNOVATIONSFÖRMÅGA. Tidigare så har ingenjörsutbidningar ofta varit inriktade på att ösa probem som andra har definierat. Vi vi vidga vyerna. Sofia Ritzén Centrumföreståndare, PIEp Tihör du den skara av idéskapare som inte vi att andra ska tjäna mer pengar än du sjäv på det du yckats skapa? Kontakta oss på PRV så berättar vi hur du kan få värdefu ensamrätt ti din idé genom patent, design- och varumärkesskydd. PRV en av Europas snabbaste och mest erfarna experter på att granska och skydda idéer. WEBBUTVECKLING Christian Åander Kristofer Carsson EKONOMI Kje W Andersson PREPRESS & TRYCK Stefan Jönsson Exakta Printing, Mamö Skogen KEMIFÖRETAGENS TRÄFFPUNKT. Tigång ti andets bästa professorer, förstkassig aboratoriemijö och gott om studenter som gärna hjäper ti. Tessie Borg Verksamhetsansvarig, Greenhouse Labs HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP. Läs mer på Möt oss på Facebook Skyddar dina idéer Svenska Branschforum utveckar och driver ämnesspecifika mötespatser. Läs mer på (0) Sotorpsvägen DANDERYD 3. Energi Vår fas är den tidiga fasen. Vi hjäper ti i början när studenter eer forskare vi förvanda en innovation ti en produkt eer ett företag. Björn Stafstedt Kommunikationsansvarig, InnovationskontorEtt vid Linköpings Universitet

3 Sa stärker vi den svenska forskningen Som VD för SSF, Stiftesen för strategisk forskning, en av Sveriges större forskningsfinansiärer får Lars Rask iband en förfrågan om att finansiera utändska toppforskare. Att få in utändska stjärnforskare ti svenska universitet är bra; det vitaiserar universiteten, vi får tigång ti deras kontaktnät, det är stimuerande och kan verkigen yfta ett forskningsområde. Probemet är bara att det inte räcker med att SSF ger pengar. - Våra bidrag sträcker sig bara över några år. Menar svenska universitet avar med att få hit utändska toppforskare måste universiteten avsätta ordentigt med resurser, och det ångsiktigt, och prioritera den här typen av satsning. Viket mycket vä kan innebära smärtsamma omprioriteringar och nedskärning av annan, befintig verksamhet, säger Lars Rask. Lars Rask menar att det är meningsöst att ge ett bidrag som finansierar en toppforskare under bara några år, då har vederbörande inte hunnit sätta tiräckigt med avtryck. Det är inte heer ta om att en forskare på den här nivån ska dra in sin egen ön. Och öneanspråken är som rege betydigt högre än vad en vanig svensk professor får, viket i sig kan eda ti att den svenska avundsjukan bommar upp på sina hå. Då måste universitetsedningen kara av att håa emot. Dessutom måste universitet vara berett att Stiftesen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentiga forskningsfinansieringssystemet. Lars Rask, VD för Stiftesen för Strategisk Forskning Under 2010 betaade SSF ut forskningsbidrag på omkring 550 mijoner kronor, med ungefärig fördening: Rambidrag: 280 Mkr Strategiska centra: 170 Mkr Individuea bidrag: 85 Mkr Mobiitetsbidrag: 15 Mkr Läs om utysningar och senast nytt på: 4 FORSKARBLADET avsätta pengar för utrustning i den omfattning som krävs. Just utrustning är ett område som är svagt finansierat i det svenska forskningssystemet. Tidigare har SSF t ex inte finansierat utrustning, men framöver kommer man att göra det, dock med maximat 10 procent av bidraget. - Det räcker inte att bara ocka med en hyggig ön för de här forskarna. De förväntar sig väutrustade abb, personea forskningsresurser som doktorandtjänster och så vidare.men jag tycker universiteten ska se den här kostnaden som en investering, eftersom tunga forskare också har en förmåga att dra ti sig finansiering. Det finns ett annat sätt för Sverige att få hit riktigt duktiga forskare, och det är genom att se ti att vi har många postdocs-tjänster för utändska forskare. Många träffar en svensk, gifter sig här och bidar famij. - För den här gruppen unga forskare har Sverige en he de positivt att erbjuda, säger Lars Rask. Att stanna i Sverige när man bidar famij har många fördear, jämfört med andra intressanta forskningsänder, som USA och Japan. Här finns en ordnad barnomsorg, generösa reger kring förädraedighet, och ett gratis skosystem. Det är vädigt attraktivt, det har vi sett. Aa unga forskare utveckas sjävfaet inte ti ysande stjärnor, men några kan mycket vä göra det. Att medvetet rekrytera etaberade toppforskare ti Sverige är dock en het annan sak, men det ena utesuter inte det andra Framgång förutsätter missyckanden. En sjävkarhet i vetenskapiga sammanhang, ikafut en tanke som tå att refektera över. I SuMo arbetar vi i gränsandet mean akademi och näringsiv. Vi forskar på hur vätska fyter i biomateria och ett viktigt må är att ta fram resutat som våra partners från näringsivet kan ha kommersie nytta av. För att nå våra må kombinerar vi fyra oika kompetensområden på ett tvärvetenskapigt sätt. Vi hoppas vi står på trösken ti det där riktigt stora genombrottet. Kanske behövs det bara ett enda itet misstag ti? Diffusion och föde Kunskap om vika mekanismer som styr vattnets upptag i mjuka materia är direkt avgörande för utvecking av nya materia hos våra partners. Vi mäter hur vätskor och partikar födar genom våra designade materia med en rad oika tekniker som NMR, FRAP, µpiv och permeabiitet. Modeen visar hur våra kompetensområden samverkar. 1. Diffusion och föde 2. Materiastruktur 3. Matematik och datasimueringar 4. Materiadesign SuMo Biomaterias Chamers tekniska högskoa, Göteborg 4 1 VETENSKAPLIG EXCELLENS & INNOVATION 3 Materiastruktur När man designar nya biomateria är det nödvändigt med en genomgripande förståese för mikrostrukturen i materiaet. Den studerar vi med hjäp av en rad mikroskoptekniker som ESEM, TEM och fuorescensmikroskopi. Matematik och datasimueringar Vi vi skapa förståese för hur ett materias förmåga att transportera moekyer, partikar och vätskor reaterar ti dess struktur. Därför 2 tar vi fram matematiska modeer och simueringsverktyg ti våra partners så att de ska kunna prediktera masstransport i sina materia. Verktygen är baserade på t ex Lattice Botzmann, Monte Caro och Brownsk dynamik-simueringar. Materiadesign Vårt må är att ta fram designade mjuka biomateria med ett visst masstransportföde. För att uppnå det kombinerar vi våra moduer och sedan bygger vi strukturer på oika ängdskaor med hjäp av varierande tekniker, både experimentea och virtuea.

4 Aa uppfinningar far fingeravtryck Med finansiering från Vinnova skapar Uppdragshuset ett verktyg för att automatiskt ta fram besutsunderag för bedömning av innovationsidéer. På det här sättet bir arbetet effektivare. Säger Linus Wretbad, VD på Uppdragshuset. Uppdragshuset arbetar normat med att göra anayser och ge råd inför en patentansökan och det är förstås gud värt att tidigt i innovationsprocessen på ett enket sätt kunna ta reda på vad som redan finns uppfunnet. För några år sedan skapade Uppdragshuset sajten Nordiska Patent, där aa patent som pubicerats i Norden finns med. Sökningen är gratis och har bivit vädigt popuär och nu tar Uppdragshuset ett steg ti och tar fram ett LINUS WRETBLAD Vd på Uppdragshuset Foto:Uppdragshuset verktyg som automatiskt pockar fram iknande texter ur en egen databas. - För varje idé skapas ett eektroniskt fingeravtryck för innehået och därifrån tas dokument med iknande fingeravtryck fram, viket gör det enket att hitta, berättar Linus Wretbad. Vinnova har bidragit med 3 mijoner ti detta forskningsprojekt och i sutet av året ska verktyget AutoMatch vara färdig. Vi har utbidat entreprenörer Kommersiaisering av idéer bidrar ti samhäsnyttan Med yckad kommersiaisering av idéer och innovationer bidrar innovatören direkt ti den svenska tiväxten. Framgången öppnar också dörrar ti mer innovation och skapar möjighet ti fer nya boag. På PRV kan man få hjäp med att skydda sin innovation på fera oika sätt, ett viktigt steg på vägen ti kommersiaisering. - Registrerbara skydd som patent, designskydd och varumärkesskydd samt ej registrerbara skydd som upphovsrätt, ger innovatören en väförtjänt ensamrätt och ett försprång gentemot konkurrenterna på de marknader där man vi verka. Med ett patent skyddar du din uppfinning och ökar möjigheterna ti att få tibaka de investeringar du har gjort. Som motprestation ti 6 FORSKARBLADET det värdefua skydd du får bir din uppfinning offentiggjord efter en tid. Detta för att inte bromsa utveckingen och innovationskraften inom oika områden. Det bidrar också ti att öka kompetensen hos andra forskare och innovatörer. Som innovatör bidrar du atså ti utveckingen av fera nya idéer, produkter och tjänster. Det gagnar samhäet i stort, berättar Patent- och registreringsverkets genreadirektör, Susanne Ås Sivborg. Sveriges måsättning är att vara det mest innovativa andet år Här har PRV en viktig ro i det svenska innovationssystemet. - Rätten ti de egna idéerna har stor betydese i fera skeden av innovationsprocessen. Därför satsar PRV på att öka kunskapen om immateriarättens ro som affärsverktyg. Det gör vi band annat i ett samarbete med Vinnova genom utbidningsinsatser för svenska rådgivarorganisationer och kommunikationsinsatser som initiat vänder sig ti innovativa små och medestora företag, avsutar Susanne Ås Sivborg. SUSANNE ÅS SIVBORG Generadirektör på Patent- och Registreringsverket Foto: PRV ROBERT NILSEN Utbidningschef på Idéum Foto:Idéum i trettio ar Mer än fem hundra uppfinnare har fått ära sig entreprenörskap på Idéum. Utbidningen berör aa aspekter, från ax ti impa. Säger Robert Nisen, utbidningschef på Idéum. Det räcker inte med att göra en uppfinning, vi man ha ut den på marknaden måste man också behärska sjäva entreprenörskapet. Idéum i Lidköping är ut at från hur man bedömer kvaiteten på en idé ti hur man skriver en affärspan, söker patent, förhandar med intressenter och väjer design på förpackningen, med mera. Innovationsverksamhet är ofta en djunge, men vi försöker förse våra eever med karta, kompass och ett visst mått av heikopterseende, säger Robert Nisen. Dessutom får de ett brett kontaktnät inom näringsivet. Ömer Atun gick utbidningen Hans govmopp med fyttbart skaft är bara en av fera oika innovationer som nått marknaden och Ömer är övertygad om att det skue tagit honom tio år att skaffa sig a den kunskap på egen hand som han fick under året på Idéum. Att gå Idéum var en satsning på mig sjäv, säger han. Det var här jag tog steget från uppfinnare ti entreprenör. Ända sedan 1979 har Idéum utbidat mer än 500 av andets uppfinnare och innovatörer genom skoans innovationsutbidning Tekniskt Nyskapande. Läs mer om utbidningen och ansök på:

5 tema: KOMMERSIALISERING Sa kan Sverige utveckas som innovationsand Sverige har i grunden goda förutsättningar för att även fortsättningsvis vara ett bra innovationsand. RISE:s vd Peter Homstedt anser dock att vår institutsektor behöver växa en de och vi behöver en bättre institutpoitik. Regeringens nationea innovationsstrategi är under utarbetande och kommer vara kar i höst. Statiga RISE Hoding, ägarboag i RISE Research Institutes of Sweden, är deaktigt i processen. Dess VD Peter Homstedt är positiv: - Jag var tidigare oroig att innovationsstrategin skue bi av typen: Nu gör vi at för aa. Jag framförde oron och det verkar som om strategin bir mer konkret trots att den är bred, viket är mycket bra. Han vi så ihjä myten om att Sverige har en iten institutssektor: - Vi hade det tidigare, men inte nu ängre. Men den har ändå potentia att bi mycket större. En viktig de i vår strategi är att den ska växa på samma sätt som under den här propositionsperioden, säger han. Institutsektorn har växt från 1,8 mijarder kronor ti runt 2,5 mijarder i år. Måbiden för RISE är 4 mijarder 2016, viket Peter Homstedt anser stämmer vä med näringsivets behov. Den offentiga forskningen får ungefär 30 mijarder kronor. Av dessa får institutssektorn en hav mijard, viket är under två procent. - Investerar staten ite mer så kommer näringsivet att svara med minst ika mycket, det har vi visat under den här perioden. Reativt små mede ger stor effekt. I strama tider kan det vara vä värt att satsa på instituten, säger Peter Homstedt. Med en ångsiktigt sammanhåen innovationspoitik attraheras företag att komma hit och stanna kvar. RISE Research Institutes of Sweden är gemensamt varumärke för de festa statigt he- eer deägda industriforskningsinstituten i Sverige. Det utgörs av ett nätverk med 19 oika forskningsinstitut. Genom goba samverkan mean näringsiv, akademi och samhäe, innovation och forskningsexceens skapar man tiväxt och konkurrenskraft. Nedäggningen av Astras forskningsanäggning i Södertäje var givetvis tråkig för forskningssverige, men Peter Homstedt anser att man inte ska dra förhastade sutsatser av det. - Näringsivet är gobat och går dit bäst stöd finns. Det är fe sutsats att tro att om vi agerat på annat sätt hade Astra stannat. Men med en ångsiktigt sammanhåen innovationspoitik så attraheras företag att komma hit och stanna kvar. Ett probem i Sverige är att det även saknas en institutspoitik. När det gäer institutspoitik kan Tyskand vara värt att ära av: - I Tyskand har man oika typer av institut, men trots de oika institutssystemen är de sammanhåna i en institutspoitik och samverkar djupt med både universitet och näringsiv. Peter Homstedt är i grunden optimistisk när det gäer Sveriges förutsättningar som innovationsand. Goda förutsättningar finns, exempevis den starka basindustrin som är en viktig förutsättning även för de små företagen, menar han. - Poitikerna gömmer iband basindustrin; den kommer att minska tänker man. Det ska vara musik och design istäet. Men at hänger ihop i värdekedjor. Tiväxt i små och medestora företag sker inte utan storföretag. Gör-det-sjäv är ingen bra strategi, säger Andreas Uhmeier. Det är atid bättre att anita fok som kan och är proffs på det de gör. Konkurrensen är stenhård idag, och det gäer att komma ut snabbt ti marknaden med attraktiva erbjudanden. Ami otsar fran idé ti ansering Ett av Amis många uppdrag är att stötta innovation och utvecking. - Tiväxten finns hos de små och medestora företagen, säger Andreas Uhmeier, chef för affärsområdet Innovation på Ami. På 40-taet Ami-kontor spridda över hea andet kan personer med goda idéer få hjäp med at ifrån rådgivning ti kontakter inom näringsivet och finansiering. - Vi fungerar som processedare, där vi stegvis stödjer innovatören i att undersöka affärspotentiaen och att utvecka en produkt eer tjänst hea vägen från idé ti kommersiaisering, säger Andreas Uhmeier. Ti skinad från många andra satsningar jobbar Ami brett och stöttar goda idéer varhest de dyker upp. Det kan vara inom näringsivet, ikavä som i forskarvärden, eer hos en privatperson. Första steget är förstås att göra en bedömning av viken potentia idén har. Är det verkigen en ny idé, är den rimig att genomföra och finns det en tiräckigt bra marknad? I vissa fa kan Ami finansiera patentöversikt och marknadsundersökning. Iband hjäper de ti med att hitta möjiga finansiärer eer ägga upp förmåniga ån. Utifrån en ferstegsprocess arbetar man sig sedan systematiskt fram ti kommersiaisering. ANDREAS UHMEIER Chef för affärsområdet Innovation på Ami Foto:Ami - Att arbeta både fexibet och strukturerat är det vi är bäst på, säger Andreas Uhmeier. Vår speciaitet är just att omvanda idéer ti framgångsrika företag utan att entreprenören behöver ta onödigt stora risker. Under arbetets gång behöver man också ta hjäp av andra användbara kontakter så som industridesigners och marknadskommunikatörer, med fera. - Gör-det-sjäv är ingen bra strategi, säger Andreas Uhmeier. Det är atid bättre att anita fok som kan och är proffs på det de gör. Konkurrensen är stenhård idag, och det gäer att komma ut snabbt ti marknaden med attraktiva erbjudanden. Vissa av dem Ami stöttar är hängivna entreprenörer som gärna vi satsa på sin idé på hetid. Andra vi ha företagandet som bisyssa. Ami stöttar även befintiga företag som har en innovativ idé, men som inte har resurser att utvecka den på egen hand. Ami är verksamt i aa branscher och årigen är det närmare 600 idéer som når kommersiaisering. 8 FORSKARBLADET FORSKARBLADET 9

6 Fer kvinniga företagare och styreseedamöter i Region Gäveborg 25 kvinnor i Region Gäveborg utveckar just nu sitt edarskap och företagande genom Nüwa, ett program för kvinnigt företagande. Det handar om att syniggöra kvinnorna i affärsvärden. Syns man inte så får man heer inga uppdrag. Säger Ann-Christine Langseius, chariman och upphovskvinna ti programmet. Zahra Asgari, Ann-Christine Langseius och Heena Aroa är deaktiga i Nüva-programmet. MICHAEL BILLOW VD för MaskinLinde och mentor i Nüwa Stöttar forskning med fokus pa människor FAS stöttar forskning inom arbetsiv, fokhäsa och sociavetenskap - tre breda områden som på ett eer annat sätt har fokus på människor. Det kan handa om atifrån äs- och skrivsvårigheter hos barn, ti akohoens skadeverkningar, vad som karaktäriserar det naturiga ådrandet och hur kimatförändringarna kan tänkas påverka den gobaa migrationen. FAS finansierar forskningsprojekt av mycket oika karaktär. - Forskningen utgår ofta från vädigt breda frågestäningar. Mycket är tvärvetenskapigt och i forskargrupperna finns ofta många oika yrken representerade, berättar Erand Hjemqvist, huvudsekreterare och myndighetschef på FAS. Fas står för Forskningsrådet för Arbetsiv och Sociavetenskap. Myndigheten, som inrättades 2001, är en av fyra statiga forskningsfinansiärer och har som uppdrag är att stötta grundforskning och behovsmotiverad forskning. När FAS bedömer vika projekt som ska tideas stöd tar man band annat hänsyn ti reevans och samhäsnytta. Samtidigt bör man komma ihåg att forskning tar tid och är oförutsägbar. - Vi har ett ångsiktigt perspektiv i vårt arbete, säger Erand Hjemquist. Men den här typen av forskning har hög prioritet. Vi behöver utvidga vårt vetande och skaffa oss ett bra kunskapsunderag för att kunna hantera framtiden. I fjo deade FAS ut 436 mijoner ti svensk forskning kring just arbetsiv, fokhäsa och sociaa frågor. De festa forskningsprojekt är treåriga och tideas i snitt närmare en mijon årigen. Dessutom stöttar FAS en rad större sexåriga program samt tioåriga centrumbidningar. Tisammans med Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova är FAS också invoverade i en stor satsning kring barns och ungdomars psykiska häsa. ERLAND HJELMQVIST Huvudsekreterare och myndighetschef på FAS Foto: FAS Ann-Christine kaar inte Nüwa för ett kvinnoprojekt. Nüwa är ett program för företagande och den här gången är det kvinnor som är mågruppen, men konceptet fungerar ika bra i andra sammanhang. Nüwa är ett tvåårigt program som innehåer edarskap, kompetenshöjning, styresekompetensutvecking, nätverksbyggande och kvaificerat mentorskap. - Aa detagare har en egen mentor som aa har vats ut med omsorg. De är hängivna och de har stor erfaren av företagande av oika sag. Band mentorerna finns även potentiea investerare och måsättningen är att Nüwa med tiden även ska starta och förvata en investeringsfond. Programmet startade i november 2011 och sträcker sig ti december Det innehåer arton träffar med föredrag av kvaificerade gästföreäsare såvä från Sverige som internationea, edarskap, styresekompetensutvecking, affärsutvecking, personig utvecking, workshops kring skarpa företag med mera. Därutöver har detagarna kontinueriga träffar med sin mentor. De 25 detagarna har aa oika åder, bakgrund och erfarenhet av företagande. Vitt skida branscher är representerade, därigenom bidas ett starkt användbart nätverk i regionen. - Vi har redan sett spinoffeffekter och påbörjade samarbeten, säger Ann-Christine. Det är också en av tankarna med programmet, att detagarna ska hitta nya affärsmöjigheter som i sin tur skapar tiväxt i regionen. Heena Aroa är en av de tjejer som är med i projektet. Hon vade att gå med för att hon vie knyta nya kontakter, men med ett anta träffar i ryggen har hon märkt Nüwa ger mycket på många pan. - Efter varje träff känner jag mig rakryggad fu av energi och mod, berättar Heena Aroa. Nüwa ger mycket positiv energi och får mig att tro på mig sjäv och det jag gör. Nüwa är devis finansierat av EU-mede, Movexum företagsinkubator i Gästrikand och devis av Ann-Christines företag J&A- Soutions Group och modeen tycks vara attraktiv. Ann-Christine har fått fera förfrågningar från andra Läs mer på: regioner men också utanför Sveriges om att driva iknande program. Ann-Christine ser bara vinster med Nüwa. - Detta är ett riktigt Win-Win program, säger hon. Nüwa är ett utmärkt sätt att skapa tiväxt i regionen och samtidigt syniggöra fer affärskvinnor förs såvä företag som styreser. Michae Biow är VD för MaskinLinde och mentor i Nüwa. Han tycker mentorskapet är vädigt givande. - Framför at för att det ger mig möjighet att träffa ikasinnade, säger han. Jag är övertygad om att Nüwa också har stort värde för de tjejer som är med. Här har de en arena och en möjighet att träffa ikasinnade och få stöttning viket ofta saknas, inte minst för kvinnor. 10 FORSKARBLADET FORSKARBLADET 11

7 Tradöst samarbete mean forskning och näringsiv Forskning och poitik Forskarbadet stäer två frågor ti statssekreterare Peter Honeth. Hur arbetar Regeringen för att öka andeen forskningsprojekt som når fram ti en kommersiaisering? - Forskare ska kunna få stöd i arbetet med att omsätta sina forskningsresutat och vi har satsat på att inrätta innovationskontor och hodingboag vid universiteten. På det medicinska området är tigång ti kiniska studier en avgörande faktor detta är något vi hittar i samband med att det så kaade ALF-avtaet mean staten och de andsting som har äkarutbidning och forskning omförhandas. PETER HONETH Statssekreterare på Utbidningsdepartementet sedan Innan dess var han under många år universitersdirektör för Lunds universitet. Foto: Jann Lipka Många forskare saknar resurser för att kunna satsa fut ut på sina idéer, hur kan man utvecka nätverk och samarbeten för att främja synergier inom forskningen? - Sverige igger på topp tre i värden när det gäer satsningar på forskning och utvecking i förhåande ti BNP. Men sjävkart kan våra system utveckas. Samverkan mean stat, akademi och näringsiv är nödvändigt för att Sverige ska kunna behåa vår topposition. JENS ZANDER Vetenskapig edare på CLAES BECKMAN Centrumföreståndare på Jag tror att vi kan påverka mycket från från centrets sida och stötta företagen med framtidsstudier och att försöka identifiera nyckeforskningsområden. Mindre företag har ofta inte egna resurser att få reda på den här typen av information. är ett forskningscenter som grundades 2001 och utgör en pattform för samarbete med näringsivet i mer än 20 större internationea projekt. Forskningscentret arbetar interdiscipinärt och agerar inom området mobia system och tjänster och arbetar med forskare från KTH och partners inom näringsivet för att utvecka mobia system och tjänster. Fokus är att minska gapet mean utveckingen av oika system och hur dessa senare kommersiaiseras. är ett av Europas edande forskningscentra inom trådös kommunikation. Ett av måen är att minska kyftan mean å ena sidan utveckingen av system och forskning och å andra sidan kommersiaiseringsprocessen i företagen. Inte minst tack vare stödet från Vinnova har kunnat främja utveckingen inom trådös kommunikation inom näringsivet. - Vi finns för att stödja tiväxt inom området trådös kommunikation. Det gör vi genom samverkan med både stora och små boag, både internationet och nationet, säger Caes Beckman, föreståndare för Centrets huvudpartners är Ericsson och Teia Sonera, men man har även fera andra samarbetspartners: små- och medestora företag, myndigheter och andra universitet runt om i värden. - Samarbetet med TeiaSonera och Ericsson är dock djupare än bara forskning, säger Caes Beckman. Det finns ett stort behov av kompetens inom trådös kommunikation, fok med kompetens som är professionea och jobbar i branschen med forskning och som även arbetar med vidareutbidning inne på Teia Sonera och KTH. har funnits sedan 2001 och man kan nu se stora avtryck av verksamheten. - KTH var i början på 2000-taet deaktiga i två stora europeiska projekt: Ambient Network och WINNER, vika kan sägas ha ett fram ti 4G-standarden LTE som vi ser ruas ut idag i Sverige, säger han. Caes Beckman betonar dock att det inom ramen för centrets projekt framförat har utbidats många människor ti doktorer. Många av dessa forskare är idag aktiva inom främst Ericsson, men även inom många andra företag runt om i värden. Förutom samarbetet med storföretag har man också stöttat mindre företag som har kunnat växa sig starka. Ett exempe är Icomera, ett företag som startades på Chamers och som erbjuder kommunikationsösningar inom transportbranschen, tex trådöst Internet på tåg. Icomeras grundare vann nyigen Östen Mäkitao Award, efter mobiteefon-pionjären Östen Mäkitao som också var verksam på ända ti sin död förra året. Jens Zander är vetenskapig edare på Han berättar att centrets angreppssätt möjigen skijer sig ite från andra forskningscentra: - Vi fokuserar mycket på att tisammans med våra industripartners ta fram en så koherent vision som möjigt av framtiden; utveckingen på fem, tio års horisont. Detta för att kunna identifiera de forskningsprobem som är viktiga och ska börja studeras nu. På stora företag är det ofta bara en handfu personer som arbetar med en så ångsiktig vy och i de mindre företagen är det ofta inte några as. - Jag tror att vi kan påverka mycket från från centrets sida och stötta företagen med framtidsstudier och att försöka identifiera nyckeforskningsområden. Mindre företag har ofta inte egna resurser att få reda på den här typen av information. Han berättar att man arbetar med roadmap guidance: - Vi vi vara i det här segmentet där man försöker bestämma vad man ska forska kring. Att hjäpa företagen att identifiera de viktiga forskningsområdena; att utgå från företagens behov och deras marknadssituation. - Förutom rena forskningsprojekt är det kanske ett av de viktigaste tjänsterna som centret erbjuder; att hjäpa företagen att titta på sin framtid och hur den ska kunna se ut när det gäer utveckingen av trådös kommunikation, säger Jens Zander.

8 Hybrid- och efordon för en habar framtid Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) är ett nationet kompetenscentrum för utvecking av e- och hybridfordon. Det samar Sveriges fordonsindustri, edande högskoor och myndigheter ti en arena för forskning, utbyte av erfarenheter och nyttiggörande av svensk forskning inom e- och hybridfordonsteknik. BO EGARDT Proffesor i systemstudier på Chamers Foto:SHC MATS ALAKÜLA Proffesor i drivsystem på Lunds Universitet Foto:SHC Framtid på väg Den 7:e maj anordnade SHC en konferens med namnet Framtid på väg i Göteborg. Representanter från Scanias, Vovo PVs och AB Vovos högsta edningar såvä som internationea experter och svenska forskare taade om oika aspekter kring e- och hybridfordon. Mot sutet av en intressant dag presenterades en genomgång av det tre temaområden som forskningsverksamheten vid SHC är uppdead i. Systemstudier och verktyg: Bo Egardt, professor vid Chamers tekniska högskoa, taade om hehetsbiden gäande förnybara bränsen, ny teknik, infrastruktur, samhäspanering och utbidning. Vikten av samordning mean de oika komponenterna underströks. Han nämnde även studentprojekt där inte bara tekniken kring hybrid- och efordon, utan även fexibiitet gäande design och användningsområden, åg i fokus för forskningen. Eektriska maskiner och drivsystem: Mats Aaküa, professor vid Lunds universitet, gav en bid av utmaningar på ängre sikt med befokningsökning, energiförsörjning och mijöfrågor. Han berättade om utmaningar med efordon och hur det b.a. forskas kring fordon med addare integrerad med motorn, viket kan minska kostnader och öka prestandan. Energiagring: Göran Lindbergh, professor vid KTH, taade om forskning kring batteriteknik och probem med batteriers kostnad, vikt och voym, viket hittis har begränsat introduktionen av efordon i stor skaa. Forskning kring itiumbatterier, den eektrokemiska processen, säkerhetsfrågor, nya materia och ökad prestanda var andra ämnen som avhandades. www. hybridfordonscentrum.se Omstäning kräver innovationer Omstäningen från dagens energisystem ti ett håbart system är den viktigaste energifrågan. Där kommer forskningen att spea en avgörande ro. Utbyggnaden av förnyesebar energi, tekniska innovationer och aternativ ti fossia bränsen står överst på agendan. Säger Energimyndighetens generadirektör Erik Brandsma. Myndighetens verksamhet är bred, men en viktig de i uppdraget är att stötta och initiera forskning. - Det finns knappt något forskningsprojekt där vi inte ingår. Vi samarbetar med fera högskoor och universitet samt med näringsivet och industrin. Som exempe kan nämnas vågprojektet i Lyseki, där vi byggt en demonstrationsanäggning ihop med ett företag. Energifrågan kommer att kräva tekniska innovationer. Där ser Erik Brandsma att Sverige har stor potentia. - Vi har möjighet att ta en edande ro inom tekniken som krävs för omstäningen. Det handar om bränse ti vår fordonsfotta, det handar om hur vi ska kunna agra e. Det handar om smarta esystem och smarta städer, som gränsar ti både beteende och stadspanering. Dessutom krävs nya mer avancerade distributionssystem, som kan transportera e från förnyesebara energikäor. Att vi har en gemensam syn på framtiden har stor betydese när vi pratar om energi. Därför är det viktigt att vi samarbetar och hittar partners inom teknik och utvecking. - Vi behöver en natione strategi för byggnader så att de bir så energieffektiva som möjigt, så kaade nära-no-byggnader, som använder sin omgivning maximat. Det här är ett av de områden som vi behöver forska mer om. Erik Brandsma titrädde tjänsten som generadirektör tidigare i våras. Han kommer ursprungigen från Nederänderna och är skogsingenjör. Erik har tidigare arbetat med mijö- och håbarhetsfrågor, band annat för OECD och FN. ERIK BRANDSMA Generadirektör på Energimyndigheten Foto: EM Nytt program gör det ätt att programmera roboten Nu ska industrirobotar bi fexiba och användarväniga. På Mäardaens högskoa utveckar man ett dataprogram som gör att vem som hest kan programmera en robot. BARAN CÜRÜKLÜ Handedare på Mäardaens Högskoa Foto: MH Det tar mindre än en minut att ära sig programmet. Säger Baran Cürükü på Mäardaens Högskoa. Att programmera en industrirobot är ett kompext arbete. Idag anitar de festa företag konsuter (så kaade integratorer) även för mycket enka förändringar. Detta är kostsamt, framförat för små och medestora företag. Samtidigt vet vi att också integratorer behöver effektivisera. Därför arbetar doktoranden Batu Akan tisammans med sin handare Baran Cürükü på Mäardaens högskoa med att skapa ett dataprogram som ger industrirobotens kompexa programmeringssystem ett enket gränssnitt. - Vi vi sänka trösken för små och medestora företag, säger Baran Cürükü. Idag måste många företag tacka nej ti order för att man inte kan stäa om produktionen tiräckigt snabbt. Programmet instaeras het enket i en vanig dator som koppas ti roboten. Datorn kommunicerar sedan trådöst via nätet med en surfpatta och det är från den som man programmerar industriroboten. Eftersom tekniken är trådös behöver man inte ens vara i närheten när man utför arbetet. Fram tis nu har större deen av aa industrirobotar använts inom biindustrin, men det bir at vanigare att små och medestora företag har robotar i produktionen. Därför ökar också behovet av den här typen av ösningar. - Om några år tror vi att programmet kan börja säjas, berättar Baran Cürükü. Men redan idag används det på prov och resutaten är vädigt goda. 14 FORSKARBLADET FORSKARBLADET 15

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning

ournalen kattis vilsna pojkar lindas familj Fokus: barn som tvingas kriga barbro i gnarp räddade dem Så blev hon sveriges insamlingsdrottning Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen visna pojkar barbro i gnarp räddade dem indas famij har barn från hea värden annika hagström ny krönikör i Journaen kattis

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer