Stockholms stad. Landstingskandidater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stad. Landstingskandidater"

Transkript

1 Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater

2 Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till valet Nu har vi möjlighet att delta i medlemsomröstningen inför fastställandet av Stockholmscenterns listor till riksdag, kommun och landsting. Det är ett rådgivande provval och är ett viktigt sätt att ge en bild av vilka kandidater medlemmarna vill se som företrädare för Centerpartiet under nästa mandatperiod. Ta chansen att vara med och påverka. Medlemsomröstningen är rådgivande. Vi i nomineringskommittén förbehåller oss rätten att ta med ytterligare kandidater till de förslag på valsedlar vi lägger fram till nomineringsstämman den 30 november. Vi förbehåller oss också rätten att inte föreslå förnominerade kandidater även om de deltagit i medlemsomröstningen. Med vänliga hälsningar Nomineringskommittén för Centerpartiet i Stockholms stads distrikt Centrpartiet i Stockholm Box Stockholm Besöksadress: Stora Nygatan 4, Stockholm 2.

3 Så här går det till Kandidatmingel Onsdagen den 28 augusti, , LOCH & QUAY, Tullhus 2, Skeppsbrokajen. Viktigt att du läser igenom hela den följande informationen noggrant. Du kan rösta på maximalt tio kandidater i vardera val. Den person du placerat på första plats kommer att erhålla 10 poäng i medlemsomröstningen. Tvåan kommer att erhålla 9 poäng, trean erhåller 8 poäng osv. Du får ta med färre än tio kandidater på listan, men observera att då kommer den person du satt på första plats bara erhålla så många poäng som antalet kandidater du valt att ta med. Skulle du exempelvis bara rösta på tre personer kommer den kandidat du satt på första plats bara att erhålla 3 poäng. Nomineringskommittén kommer dock även att beakta hur många första-, andra- och tredjeplatser varje kandidat får. Alltså: för att ditt förstanamn på listan ska erhålla 10 poäng krävs det att du har tio namn på listan. Namn och presentation av de förnominerade kandidaterna finner du i tidningen du håller i. Du kan även skriva till namn som inte finns med i tidningen. När du gjort dina val lägger du de tre valsedlarna i det lilla bifogade innerkuvertet och klistrar igen det. Det kuvertet läggs sedan i det andra lite större bifogade svarskuvertet. OBS! På svarskuvertet är det viktigt att du skriver ditt för- och efternamn på utsidan, annars är inte rösten giltig. Dina röstsedlar ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 15 september. Du kommer därefter att prickas av som röstande och kuvertet med valsedlar kommer att öppnas vid ett separat tillfälle så att val-hemlighet upprätthålls. Du har bara en röst även om du är medlem i fler än en organisation inom Centerrörelsen. Omröstningen pågår under perioden 28 augusti till 15 september. För frågor om medlemsomröstningen kontakta Anna Wallin via mail, Välkommen på Kandidatmingel med centerpartiet i Stockholms stad 28 augusti Som start på medlemsomröstningen för centerpartiet i Stockholms stad bjuder vi in till Kandidatmingel. Alla medlemmar och kandidater till Kommun, Landsting och Riksdag är varmt välkomna att mingla och diskutera politik under trevliga former. Syftet med kandidatminglet är att ge dig som medlem möjlighet att lära känna dina kandidater, ställa frågor och diskutera politik innan det är dags att rösta i medlemsomröstningen och forma den lista som just du vill se i valet 2014 för Centerpartiet i Stockholms Stad. Vi kommer att vara på tullhus 2, Skeppsbrokajen från kl och Centerpartiet i Stockholm bjuder på plockmat och dryck till besökande medlemmar denna kväll. Kl öppnar lokalerna för allmänheten, men det går bra att stanna kvar och lyssna på musik och umgås fram till kl Anmälan senast söndagen den 25 augusti till eller Varmt välkommen önskar nomineringskommitten! 3.

4 medlemsomröstning Landstingskandidater britt Synnerholm Jag ställer upp i Landstingsvalet 2014 för att sjukvård och äldrevård ligger mig varmt om hjärtat. Jag har 26 års erfarenhet inom Vård och Omsorg. Är också intresserad av att Lokaltrafiken skall fungera väl både till sjöss och på land. Miljön har alltid varit ett av mina stora intressen som jag varit en förespråkare för inom Centerpartiet. Vad gäller Kultur, så sitter jag i Styrelsen för en Kulturförening i Stockholm. Tycker det är viktigt med tillgänglighet och en god miljö för alla människor i alla verksamheter. Hälsningar Britt Synnerholm, 63 år, undersköterska, Stockholm 4. Catharina Mann Catharina Mann, född 1952, breda kunskaper från arbete inom vården på ledande nivå med ett stort engagemang för ett ökat inflytande för patienter i alla åldrar. Genom att få tillgång till sin journal, bli patienterna den viktigast medaktör vid vårdplaneringar. Genom utvecklad teknik i hemmen kan man t.ex kontrollera sin Diabetes, sitt blodtryck, få rehabilitering, vilket kan förebygga sjukdom och förbättra folkhälsan. För detta krävs nya öppna sjukvårdsystem, organisationer, och ersättningsmodeller, som ser hela patientens behov, och undviker att patienter slussas mellan olika vårdaktörer, där ingen tar helhetsansvaret.

5 Delali Kristlöv Är ny medlem i Centerpartiet. Jag är mer med Centerkvinnorna, men har stor vilja att kunna engagera mig i vårt Centerparti, kunna vara med och satsa tid och kämpa för vårt parti. Jag jobbar som Tolk på Transvoice och språkservice, träffar massvis med folk i olika grupper i både myndigheter och våra invandrargrupper. Man ser och hör många synpunkter i vårt politiska system. Centerpartiet har varit aktivt och många positiva synpunkter bl.a. med Äldreomsorg, våra bönder gör sitt bästa. Vi kanske kan ta upp vissa handikappade rättigheter, och våra skolor, med bättre skolor och personal. För att våra barn är vår framtid. Att kunna diskutera våra äldres framtid med lägre hyror för att de har kämpat för oss. Vi behöver inte sopa dem under mattan, det har varit kämpigt för många de sista åren. Men vi hoppas att Centerpartiet kan vinna valet år 2014 och påverka varandra att ställa upp. Ebba Krumlinde Jag heter Ebba Krumlinde och sitter idag i Skarpnäcks stadsdelsnämnd och är nämndeman i Förvaltningsrätten. Mina akademiska meriter består i att jag har en Magister i mänskliga rättigheter och i praktisk utövning betyder det att jag arbetar med värdegrundsimplementering och driver eget som konsult i CSR (Corporate Social Responsibility). Jag beslöt mig för att ge mig in i politiken för att skapa möjligheter och det är även det som är mitt syfte med denna kandidatur. Oavsett om möjligheten består av att du vill kunna ha kvar det lokala biblioteket, starta ditt egna företag, leva utifrån ditt uttryck eller att ta dig bort från en kriminell organisation. Att arbeta för att verktygen finns för så många som möjligt att leva ett fullgott och tryggt liv är det som driver mig. För att lyckas med detta måste vi fortsätta värna om vår miljö, det demokratiska systemet och den rättssäkra staten. Ellinor Moberg Fokus på hållbarutveckling är angeläget för miljön och hälsan. Det måste genomsyra alla politiska beslut. Storstadsregionen utveckling, från glesbygd i skärgård till täthet i innerstaden ska ske utifrån detta helhetsperspektiv -för effektiva, miljövänliga kommunikationer och transporter -för säkerhet, trygghet och värdigt bemötande i omsorg och sjukvård Valfrihet måste följas av tydliga kvalitetskrav för alla utförare. Vinster i välfärd ska förbättra verksamheterna i äldreboenden, skolor och förskolor, inte stjälpa dem. Rätt kompetens i personalgruppen, god miljö och service, måltidsglädje med mat lagad nära gästen av bra/säkra råvaror är några exempel. - för trivsamma, trygga, välplanerade bostadsområden som ökar integrationen, med möjlighet till aktiv fritid, god service och mötesplatser. Grönområden som inbjuder till fysisk aktivitet i vardagen för alla åldrar. Detta vill jag arbeta för om du ger mig ditt förtroende. 5.

6 Landstingskandidater Erik Sihlberg Hej! Som ny i partiet så vill jag berätta om min bakgrund. Bilden är mitt försök att fröså dragon, det går sådär och är så långt mitt agrara kunnande når. Dessbättre så ser jag liberalismen som kärnan i c, och där kan jag tillföra något. Jag har 8 års erfarenhet som egenföretagare, och examen i Internationella Relationer och Miljökemi. I landstinget vill jag stärka den personliga integriteten i vården. Vi har en gemensamt finansierad vård för att alla tjänar på den, men patientdata är en sak mellan vårdpersonal och patient. Vi vårdtagare är inte dataunderlag som ska ge svensk forskning konkurrensfördelar. Tiden för SL-resor är från närhelst jag vill åka tills dess jag kommer fram, och den bör minska. Accesskortet ska inte logga reseuppgifter. Skärgården som jag är i varje sommar måste inte, men får gärna leva. Kundmönster förändras, och skärgårdsföretagare måste följa dessa, inte tvärtom. /Erik 6. Fredric Ericsson Viljan att förbättra och hela tiden bygga ett bättre Stockholm är har ständigt varit grunden för mitt engagemang. Vare sig om jag har jobbat inom kommunen, landstinget eller inom olika föreningar har jag hela tiden haft den lilla människan i fokus. Du ska ges alla möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande för att kunna forma ditt liv, samtidigt som vi tillsammans tar hand om och hjälper dem som behöver stöd. Som politiker måste jag alltid vara mån om att använda våra gemensamma resurser på det bästa sättet. Detta innebär normalt att du och din familj förfogar över besluten, makten och pengarna själva! Jag vet inte bättre vad som passar just dig än du själv vet. Jag tror på dig och vill jobba för vårt gemensamma bästa! Fredric Ericsson 47 år, IT-konsult Södermalm Fredrik Lindstål Att låta människor synas, höras och få vara en del av något - där skapas ett engagerat, demokratiskt och hållbart samhälle. Ett idésamhälle som formas av invånare. Ett idésamhälle där det finns rutiner för att göra fler röster hörda, och fler idéer genomförda. Ett samhälle där idéburen stadsutveckling formar de städer och regioner vi lever i. Som fritidspolitiker och kandidat till kommun & landsting sätter jag idéburen stadsutveckling högst på agendan. Med stor erfarenhet av egna projekt & stadens politik, förståelse för dagens problematik och tydliga idéer om hur vi kan förbättra förutsättningarna, kommer jag att bidra. Jag kandiderar med en tydlig förhoppning: att ta lärdom av de idéer jag själv har förverkligat och hjälpa andra att realisera sina drömmar. Men istället för att berätta mer om mina idéer så ställer jag frågan: Vilken idé har du?

7 Gunilla Hansson Jag har varit medlem i Centerpartiet sedan 1960-talet. Under åren har jag haft olika förtroendeposter inom och för partiet. Jag är gymnasieekonom och socionom, arbetade som socialsekreterare med vuxna. Dessutom var jag facklig i SACO/ SSR. Miljöarbetet är viktigt, både närmiljö med sopsortering men även luftföroreningar och dess orsaker. Jag är aktiv motståndare till kärnkraft. Jämnställhetsarbetet är alltid aktuellt både i samhället och i partiet. Tillsammans måste vi arbeta för att Ge liv till åren för alla med olika funktionshinder eller är äldre. Framsteg och forskning som kan underlätta och förbättra livet måste alla få tillgång till. Samhällets stöd ska vara lika för alla, allt från dyra mediciner till små handikapphjälpmedel. Även icke synliga handikapp behöver mer stöd. Förebyggande vård och bromsmediciner bör vara självklart. Ge liv till åren innebär också att alla ska få möjlighet att delta i sociala aktiviteter, tillgång till kultur och subventionerade resor på dagtid. Gustav Hemming Jag är 40 år, landstingsråd och bor på Kungsholmen. Mina viktigaste politiska drivkrafter är att lösa miljöproblemen och öka friheten för individer, entreprenörer och gemenskaper att utveckla samhället. Jag vill (fortsätta) arbeta för: 1. Snabbare utbyggnad av t-bana. 2. Regional kraftsamling för sammanhängande cykelvägsnät, biogasproduktion, laddstolpar för elbilar. 3. Använda trängselskatter och parkeringsavgifter aktivt för att öka busstrafikens framkomlighet och främja snabbt införande av supermiljöbilar. 4. Modernare syn i vården på patientens möjlighet att vara delaktig i sitt tillfrisknande. 5. Förbättra ledarskapet i vården. Ta tillvara sjuksköterskors och undersköterskors kompetens. Bättre karriärvägar och löneutsikter är viktigt för att skattebetalarnas pengar ska ge mesta och bästa möjliga vård. 6. En levande skärgård där besöksnäringen och livsmedelsförädling tas tillvara och havsmiljön värnas. 7. Genomför Stockholms fiskmarknad som ett Fisherman s Wharf med saluhall och restauranger. Samtidigt räddas det småskaliga skärgårdsfisket. Göran Råsmar Jag heter Göran Råsmar och kandiderar till Landstinget Uppvuxen i ett lantbrukarhem där mitt intresse för djur-, miljö- och samhällsfrågor grundlades. Utbildade mig till agronom med djurinriktning. Arbetade i flera år med rådgivning och förbyggande djurvård men de senaste 22 åren på försäkringsbolag med inriktning på sakförsäkring inkluderande även tio år som ekonomichef. Mitt intresse för samhällsfrågor är stort, inte minst inom landstingets kärnområden hälso-, sjukvårds-, trafik- och regionplanefrågor. Det har att göra med att att jag bor i en storstad där trafikfrågorna är högaktuella, har bott i en förort men nu flyttat inom tullarna. Sjukvården med sina stora demo-grafiska utmaningar vill jag gärna vara med och påverka grundat på egna och andras erfarenheter från barnsjukvård till äldrevård. I ett Stockholm som ständigt växer är naturen och skärgården en särskilt viktig rekreationsplats för många samtidigt som det måste skapas möjligheter att driva företag och bo året runt i skärgården. 7.

8 Landstingskandidater Ing-Marie Laingren Jag inledde mitt yrkesliv inom vård- och omsorgsområdet som barnsköterska och sjuksköterska, för att efter några år utbilda mig till vårdlärare med en magisterexamen i vårdpedagogik från lärarhögskolan. Min yrkeskarriär som lärare inledde jag med att utbilda sjuksköterskor, för att under större delen av mitt yrkesliv arbeta med gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Under ett antal år undervisade jag även i religionskunskap. Jag hade då byggt på min lärarkompetens med studier i religionskunskap och teologi vid Ersta & Sköndals högskola och Uppsala universitet, där jag tog en teologie kandidatexamen. Sedan 2006 är jag aktiv i Brännkyrka centeravdelning, där jag främst intresserat mig för kyrkopolitiken. Min yrkesbakgrund gör att jag även har ett intresse för frågor som rör utbildningsområdet och självklart vård-och omsorgsfrågor. Numera är jag pensionär och lägger min tid på barn och barnbarn, resor med min man samt slöjd och konsthantverk, förutom att vara kyrkovärd och volontär inom Brännkyrka församling. 8. Karin Fälldin Karin Simonsson Norling Jag heter Karin Fälldin och är 28 år. Jag kommer ursprungligen från Iggesund i Hälsingland och har varit engagerad i Centerrörelsen sedan 11 år tillbaka. Jag heter Karin Simonsson Norling och flyttade 1975 tillbaka till Södermalm efter 15 år på landsbygden och Göteborg. Jag ställer upp både till landstings- och riksdagslistan. Som legitimerad tandhygienist och tidigare folktandvårdsanställd ligger hälso- och sjukvårdsfrågor mig varmt om hjärtat och jag har också mycket kunskap och förståelse inom området. Jag har även tidigare varit engagerad i forskningsfrågor i Örebro läns landsting. Mitt nuvarande jobb som generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund innebär att jag under valrörelsen kommer delta i otaliga skoldebatter samt genomföra utåtriktade aktiviteter främst inriktade på rikspolitik varför jag också valt att ställa upp på riksdagslistan. Jag vill jobba för en öppen och välkomnande Stockholmsregion. Det ska vara ett område där valfrihet för individen står i centrum, där det både finns levande landsbygd och klimatsmarta lösningar för stadsbebyggelse, där kollektivtrafiken utvecklas, och där vi har tand- och sjukvård i toppklass. Hej, som gammalvarande centerpartist och medlem i centerkvinnorna, ställer jag mej till förfogande i valet Jag vill, att vi skall se MÖJLIGHETER hos oss och i centerpartiet! Efter alla år som yrkesarbetande, kan jag berika med dialog i grupper om nutid och framtid. I socialt arbete har jag sett behov från nyanlända och blivande svenskar från bl.a. undervisning till jämnställdhet, från skola, sjukvärd och socialtjänst. Som sjuksköterska arbetat i äldrevård, -öppenvård och äldreboende. Ett annat område att arbeta med är mötesplatser i samhället, där vi ser och hör varandra och tar vara på allas våra möjligheter till mångfald. Jag önskar, genom mitt engagemang, och mitt kontaktnät, kunna bidra till att CENTERPARTIET VINNER VALET 2014.

9 Katarina Flygare Född 1958 i Stockholm, kvinna, två barn. Filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap (2012), ekonomexamen med internationell inriktning från Uppsala (1984). Lång yrkeserfarenhet inom kultursektorn, förtroendeuppdrag som förvaltare. Lång erfarenhet av brister inom sjuk- och hälsovårdspolitik har bidragit starkt till min vilja att själv arbeta politiskt. Även intresse för skogsoch landsbygdsfrågor, hållbart samhälle. Medlem sedan 2009 och sedan valet 2010 uppdrag i färdtjänstberedningen i Stockholms läns landsting samt som ersättare i landstingsfullmäktige. Som huvudstadsbo ser jag ett kluvet Sverige och vill finna broar så att den växande staden bidrar till att andra delar av landet kan utnyttja sina tillväxtmöjligheter. Jag vill att vi medborgare ska känna oss trygga vid kontakt med myndigheter och att den enskilde återfår tilltron till att välfärdtjänster till kan levereras via skattemedel med marknadsekonomin som grund. Våra äldre måste själva kunna utforma sina behov utan att kränkas och barnen måste bli betraktade som fullvärdiga medborgare. Kristian Ljungblad För ett frihetligare Stockholm där människor får bestämma mer själva och där företag får förutsättningar att växa vill jag arbeta för: Ökad egenmakt med lägre skatter. Stockholmarna, snarare än politikerna, vet var deras pengar bäst behövs. Med hjälp av ett växande näringsliv och fler som arbetar och betalar skatt kan Stockholms skattesatser sänkas. En förvaltning som gör rätt saker. Våra skattekronor ska användas i verksamhet som skapar nytta för Stockholmarna. Det innebär pengar till skola, omsorg och infrastruktur, och mindre pengar till politiska prestigeprojekt och till byråkrati. Byggande för ett växande Stockholm. Vår stad behöver fungerande infrastruktur och fler bostäder. Med snabbare byggprocesser, marknadshyror, och mer privata pengar för infrastruktur kan Stockholm få muskler att växa. Jag har erfarenhet av att skapa politisk förändring genom att ha arbetat som politisk tjänsteman i regeringskansliet, i riksdagen, och i Europaparlamentet. Jag sitter idag som ledamot i arbetsmarknadsnämnden och i styrelsen för Stureplanscentern. Lisa Holmgren Jag heter Lisa Holmgren, är 28 år gammal och arbetar som socialsekreterare i Stockholm stad med att utreda ungdomars behov av stöd och skydd. Politiskt engagerad är jag för att jag vill förändra världen. Jag har tidigare varit aktiv inom landstingspolitiken i Östergötland. Jag är för närvarande ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse och ordförande i Centerpartiets nationella HBT-nätverk. Som person är jag glad och driven och inom politiken arbetar jag för ökad egenmakt och för rättvisa. Inom landstingspolitiken vill jag arbeta för vård på lika villkor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Alla beslut jag fattar och varje åsikt jag har syftar till att på en liberal grund stödja och underlätta för de som är svagast i samhället. Inom landstingspolitiken innebär det ett särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatrin och hur övergången till vuxenpsykiatrin skulle kunna förenklas. 9.

10 Landstingskandidater Lukas Forslund 39 år Boendes i Pungpinan/Skarpnäck Stolt pappa till två underbara tjejer Kanslichef, Stadsmiljöroteln i Stockholms stad Jag har sedan valet 2010 haft förmånen att sitta i landstingsfullmäktige och som ersättare i landstingets trafiknämnd. Där har jag framför allt slagits för mer tunnelbana och bättre kopplingar till cykeln i kollektivtrafiken. Nu ser vi en del bra saker hända, men det finns massor mer att göra! För mig är det ganska enkelt, landstinget ska fokusera på två saker; bra vård och bra kollektivtrafik. För att få till detta måste vi i Centerpartiet vara tydliga vakthundar när landstingskostymen börjar växa inom andra fält, som exempelvis kulturområdet. Landstinget ska inte vara en diversehandel, utan en välfungerande och effektiv apparat som levererar vård och kollektivtrafik i världsklass. Det vill jag vara med och åstadkomma. Madeleine Landelius Mitt namn är Madeleine och är utbildad barnskötare. Jag brinner för att ge alla människor möjlighet att kunna delta i samhället och bli den bästa versionen av sig själv. Jag vill skapa ett tryggare samhälle för alla att växa upp och utvecklas i. Det jag vill driva inom landstinget är vård för människor som lider av psykisk ohälsa och missbruksfrågor. Jag ser ett behov av nytänkande och samarbete mellan olika myndigheter. Enligt OECD är det 40% av alla pågående sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att 25 procent av alla grova våldsbrott utförs av en person som är narkotika/alkoholpåverkad. Vi måste erbjuda människor med de här problemen adekvat vård, så att de kan komma ifrån utanförskapet i samhället och komma ut på arbetsmarknaden. Landstinget har en betydande roll i dessa frågor och jag vill därför vara med och utveckla landstingets arbete inom sjuk och hälsovården. 10. Madeleine Sjöhage Dagens politik är full av byråkrater och äldre herrar i slips som vill lägga sig i utformningen av ditt liv. Tänk dig motsatsen till detta, så kommer det troligtvis komma upp en bild av mig. Mitt Centerparti är ett liberalt, socialt, decentralistiskt och grönt parti. Men det är också ett parti som stärker den enskilda människan och ger hen förutsättningar att växa och ta plats, utan hundratals myndigheter och lagar som reglerar, övervakar och tycker till om allt. Min drivkraft har alltid varit att Centerpartiet ska bli Sveriges liberalaste parti, men tydliga idéer för jobb, företagande och miljö. Vi ska vara en naturlig plattform dit alla är välkomna, oavsett kön, ålder och etnicitet och där både visioner och konkreta förslag kan formas. Jag hoppas ni ger mig verktygen att förverkliga detta.

11 Maria Agashina 36 år, ekonom och egenföretagare Som anställd känner jag behov av kontinuerlig kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan politiker, arbetsgivare och fackliga organisationer. Som egenföretagare inom fastighetsbranschen vet jag att det är svårt att starta eget och det är dyrt att anställa. Det finns många regler och mycket onödig byråkrati t ex bör en byggprocess förenklas för att lösa bostadsbrist. Som invandrare kommer jag ihåg hur det var att komma till ett nytt land och lära känna en ny kultur. Jobbet är den viktigaste delen av integrationen och jag ser fram emot individanpassad integrationspolitik för alla invandare. Som småbarnsförälder vet jag hur viktig det är med skola och dagis. Det känns tryggt att lämna barnen på skola och dagis som jag själv valt. Som kvinna upplever jag löneskillnader och är redo att kämpa för samma rättigheter för alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk ursprung mm. Marianne Nord Melker Gren Arkitekt SAR, pensionär Född 1939 Jag heter Melker Gren och jag är uppvuxen i Flemmingsberg och Nacka. Medlem i Hägersten-Skärholmen C och CK. Jag är 23 år gammal och har under större delen av mitt yrkesliv arbetat i försvarsmakten. Mitt politiska engagemang i centerrörelsen är inte så väldigt långt men av de partier som representerar borgerligheten/högern i Sverige så passar detta mig bäst. De här frågorna har kommit att engagera mig: -Transparens och accountability (utlys en tävling om ett svenskt ord) ska genomsyra lagstiftning och styrelse. Privatlivet ska vara var och ens sak. Meddelarskydd ska gälla även journalister. -FN:s princip om mänskliga rättigheter är grundläggande och måste få styra vårt handlande i flyktingmottagning m.m. Barnens rättigheter måste värnas. -Skolan behöver utvecklas, ge alla en chans. Idag kan man inte välja ett yrke för livet. Man måste kunna byta spår. Då måste grunden vara bred. Nya chanser måste ges. Språk och geografi ger alla en gemensam bas. De praktiska ämnena har nu fått för litet utrymme. -Arbetslivet behöver reformer, arbetsmarknaden diversifieras. -Klimatfrågorna måste tas på allvar. Jag vill stå på listan för att jag tror att jag kan framföra de delar av partiets program jag står för med ett stort engagemang. 11.

12 Landstingskandidater Ragnhild Elfsö Mitt namn är Ragnhild Elfsö, kandiderar till kommun och landsting. Politiskt arbete, i första hand inom centerrörelsen, är en viktig del av mitt liv. Som född och boende i Älvsjö har Brännkyrkacentern och Stockholmsdistriktet varit min hemvist sedan Hjärtefrågor och uppdrag har varierat, men bland de sk mjuka frågorna känner jag mig mest hemma och tror jag har mest att tillföra. Hälso- och sjukvård, barn och ungdom samt rättsfrågor är områden jag brinner för. Efter att ha arbetat som kommunikatör i privata sjukvårdsbolag i 10 år ser jag att det finns mycket att göra för att öka patienternas delaktighet, men också för att behålla mångfalden bland utförarna. Barn och ungdomar är den röda tråden i mitt politiska liv, idag mest via ungdomsmål i rättssalen eller bostadsfrågor. Men i alla politiska beslut bör barnkonventionen och barnens bästa vara en av utgångspunkterna, inte minst när det gäller barnomsorg och skolverksamhet. 12. Regiana Hortin Tvåbarnsmor, 42 år och undersköterska. Facebook och twitter Jag kandiderar för Centerpartiet för att jag brinner och vill arbeta för en bättre välfärd, en hållbar framtid ekologiskt, ekonomiskt och socialt, bra företagsklimat för en tillväxt som ger oss möjlighet att öka människors valfrihet i ett samhälle som erbjuder en god trygghet. För mig är sjukvården och äldreomsorgen speciellt viktiga områden både nationellt, i landsting och i kommun och jag vill arbeta för att vi har en sjukvård för alla när vi behöver den och med god omsorg. För att kunna ge en bra och mänsklig vård och omsorg av hög kvalité krävs det tillräckligt med händer, betryggande personalresurser är därför en nyckelfråga. Att släppa loss människors kreativitet och ge personer möjligheter att utveckla verksamheter genom företagsamhet är också en nyckelfråga för en ständigt förbättrad vård och omsorg. Sofia Arkestål Förändring, reformer och decentralisering är viktigt för mig. Jag drivs av frihetliga idéer och en principiell övertygelse om alla människors lika värde, att vi alla har rättigheter som följer av att vi är människor. Ayn Rand förklarade det tydligt: Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet. Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten och den minsta minoriteten på jorden är individen. Staten har en roll att spela, en roll som tyvärr blivit ett metafysiskt sätt att leva på andras bekostnad utan att själv producera. Men statens främsta uppgift är att säkra rättigheter, inte att omfördela tillgångar. Oavsett vilket politiskt forum jag verkar inom är målet att ge individer mer egenmakt. Jag vill vara en argsint vakthund mot alla strävanden för påtvingad kollektivism, oskäliga skatteuttag och statlig klåfingrighet. Mer info:

13 Stephan Andrén 53 år, fembarnsfar, företagskonsult. Jag brinner för landstings- och kommunala frågor: För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa måste bostadsförsörjningen bli mycket bättre. Byggandet måste utökas, intensifieras och ske i snabbare takt. Vi i Centerpartiet bör ta på sig ledartröjan och tydligt driva vår linje i Allianssamarbetet. För att inte staden ska drabbas av trafikinfarkt måste kommunikationer och framkomlighet i trafiken förbättras. Partiet måste föra fram sin ståndpunkt kraftfullt. En stärkt patientmakt i vården ligger mig särskilt varmt om hjärtat. För att bli större måste Centerpartiet vända sig ut mot samhället och bli öppnare. Patient- och brukarorganisationerna är här viktiga allierade för att stärka patientens ställning. Jag vill driva frågor som begränsar onödiga regelverk, byråkrati och krångel, och istället släppa kreativiteten fri. För mig är det viktigt att den enskilda människan ska ha rätt och möjlighet att påverka och besluta i frågor som berör just henne. Du bestämmer själv! Sven-EriK Svensson Det är viktigt att partiets valsedlar innehåller kandidater med olika bakgrund, kön, ålder mm. Det är väldigt roligt att vara engagerad i valrörelser. Att få representera väljarna är en förmån. Sedan 1985 har jag arbetat i Stockholm och Solna. Mesta tiden som kyrkoherde men också som församlingspräst och som handläggare på Församlingsförbundet. Jag blev pensionär 2008 och har nu fyllt 70. Med undantag för några år i Älvsjö har jag bott i Bålsta där jag varit aktiv fritidspolitiker för Centern. Tillhört kommunfullmäktige i tre mandatperioder, varit ordförande i nämnden för de tekniska områdena i två mandatperioder och då även ersättare i kommunstyrelsen. Hösten 2010 flyttade jag till Örby i södra Stockholm. För att Stockholm, länet och Mälarregionen skall fortsätt att utvecklas är allt som rör boendemiljöer och trafikmiljöer viktigt. Att hitta former för att ta till vara alla mänskliga resurser som finns här är nödvändigt. 13.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Stockholms stad. KOMMUNkandidater. Kommunkandidater

Stockholms stad. KOMMUNkandidater. Kommunkandidater Stockholms stad KOMMUNkandidater Kommunkandidater Kommunkandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till valet 2014.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se

Rösta på mig. Stefan Käll Nr 2 på Folkpartiets riksdagslista www.folkpartiet.se/stefankall stefan.kall@liberal.se Ja till framtiden! Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Vårt Gävleborg. Den grona omstallningen ger fer jobb, okad folkhalsa och hogre livskvalitet.

Vårt Gävleborg. Den grona omstallningen ger fer jobb, okad folkhalsa och hogre livskvalitet. Vårt Gävleborg Människor i Gävleborg ska ha en ho g livskvalitet och goda mo jligheter att leva, växa och utvecklas. En god livskvalitet kan handla om att ha ett boende man trivs med, ett meningsfullt

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer