Stockholms stad. Landstingskandidater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stad. Landstingskandidater"

Transkript

1 Stockholms stad Landstingskandidater Landstingskandidater

2 Landstingskandidater Nomineringskommittén informerar Bästa/e centermedlem, Tidigare i år har vi haft chans att nominera centerns kand-idater till valet Nu har vi möjlighet att delta i medlemsomröstningen inför fastställandet av Stockholmscenterns listor till riksdag, kommun och landsting. Det är ett rådgivande provval och är ett viktigt sätt att ge en bild av vilka kandidater medlemmarna vill se som företrädare för Centerpartiet under nästa mandatperiod. Ta chansen att vara med och påverka. Medlemsomröstningen är rådgivande. Vi i nomineringskommittén förbehåller oss rätten att ta med ytterligare kandidater till de förslag på valsedlar vi lägger fram till nomineringsstämman den 30 november. Vi förbehåller oss också rätten att inte föreslå förnominerade kandidater även om de deltagit i medlemsomröstningen. Med vänliga hälsningar Nomineringskommittén för Centerpartiet i Stockholms stads distrikt Centrpartiet i Stockholm Box Stockholm Besöksadress: Stora Nygatan 4, Stockholm 2.

3 Så här går det till Kandidatmingel Onsdagen den 28 augusti, , LOCH & QUAY, Tullhus 2, Skeppsbrokajen. Viktigt att du läser igenom hela den följande informationen noggrant. Du kan rösta på maximalt tio kandidater i vardera val. Den person du placerat på första plats kommer att erhålla 10 poäng i medlemsomröstningen. Tvåan kommer att erhålla 9 poäng, trean erhåller 8 poäng osv. Du får ta med färre än tio kandidater på listan, men observera att då kommer den person du satt på första plats bara erhålla så många poäng som antalet kandidater du valt att ta med. Skulle du exempelvis bara rösta på tre personer kommer den kandidat du satt på första plats bara att erhålla 3 poäng. Nomineringskommittén kommer dock även att beakta hur många första-, andra- och tredjeplatser varje kandidat får. Alltså: för att ditt förstanamn på listan ska erhålla 10 poäng krävs det att du har tio namn på listan. Namn och presentation av de förnominerade kandidaterna finner du i tidningen du håller i. Du kan även skriva till namn som inte finns med i tidningen. När du gjort dina val lägger du de tre valsedlarna i det lilla bifogade innerkuvertet och klistrar igen det. Det kuvertet läggs sedan i det andra lite större bifogade svarskuvertet. OBS! På svarskuvertet är det viktigt att du skriver ditt för- och efternamn på utsidan, annars är inte rösten giltig. Dina röstsedlar ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 15 september. Du kommer därefter att prickas av som röstande och kuvertet med valsedlar kommer att öppnas vid ett separat tillfälle så att val-hemlighet upprätthålls. Du har bara en röst även om du är medlem i fler än en organisation inom Centerrörelsen. Omröstningen pågår under perioden 28 augusti till 15 september. För frågor om medlemsomröstningen kontakta Anna Wallin via mail, Välkommen på Kandidatmingel med centerpartiet i Stockholms stad 28 augusti Som start på medlemsomröstningen för centerpartiet i Stockholms stad bjuder vi in till Kandidatmingel. Alla medlemmar och kandidater till Kommun, Landsting och Riksdag är varmt välkomna att mingla och diskutera politik under trevliga former. Syftet med kandidatminglet är att ge dig som medlem möjlighet att lära känna dina kandidater, ställa frågor och diskutera politik innan det är dags att rösta i medlemsomröstningen och forma den lista som just du vill se i valet 2014 för Centerpartiet i Stockholms Stad. Vi kommer att vara på tullhus 2, Skeppsbrokajen från kl och Centerpartiet i Stockholm bjuder på plockmat och dryck till besökande medlemmar denna kväll. Kl öppnar lokalerna för allmänheten, men det går bra att stanna kvar och lyssna på musik och umgås fram till kl Anmälan senast söndagen den 25 augusti till eller Varmt välkommen önskar nomineringskommitten! 3.

4 medlemsomröstning Landstingskandidater britt Synnerholm Jag ställer upp i Landstingsvalet 2014 för att sjukvård och äldrevård ligger mig varmt om hjärtat. Jag har 26 års erfarenhet inom Vård och Omsorg. Är också intresserad av att Lokaltrafiken skall fungera väl både till sjöss och på land. Miljön har alltid varit ett av mina stora intressen som jag varit en förespråkare för inom Centerpartiet. Vad gäller Kultur, så sitter jag i Styrelsen för en Kulturförening i Stockholm. Tycker det är viktigt med tillgänglighet och en god miljö för alla människor i alla verksamheter. Hälsningar Britt Synnerholm, 63 år, undersköterska, Stockholm 4. Catharina Mann Catharina Mann, född 1952, breda kunskaper från arbete inom vården på ledande nivå med ett stort engagemang för ett ökat inflytande för patienter i alla åldrar. Genom att få tillgång till sin journal, bli patienterna den viktigast medaktör vid vårdplaneringar. Genom utvecklad teknik i hemmen kan man t.ex kontrollera sin Diabetes, sitt blodtryck, få rehabilitering, vilket kan förebygga sjukdom och förbättra folkhälsan. För detta krävs nya öppna sjukvårdsystem, organisationer, och ersättningsmodeller, som ser hela patientens behov, och undviker att patienter slussas mellan olika vårdaktörer, där ingen tar helhetsansvaret.

5 Delali Kristlöv Är ny medlem i Centerpartiet. Jag är mer med Centerkvinnorna, men har stor vilja att kunna engagera mig i vårt Centerparti, kunna vara med och satsa tid och kämpa för vårt parti. Jag jobbar som Tolk på Transvoice och språkservice, träffar massvis med folk i olika grupper i både myndigheter och våra invandrargrupper. Man ser och hör många synpunkter i vårt politiska system. Centerpartiet har varit aktivt och många positiva synpunkter bl.a. med Äldreomsorg, våra bönder gör sitt bästa. Vi kanske kan ta upp vissa handikappade rättigheter, och våra skolor, med bättre skolor och personal. För att våra barn är vår framtid. Att kunna diskutera våra äldres framtid med lägre hyror för att de har kämpat för oss. Vi behöver inte sopa dem under mattan, det har varit kämpigt för många de sista åren. Men vi hoppas att Centerpartiet kan vinna valet år 2014 och påverka varandra att ställa upp. Ebba Krumlinde Jag heter Ebba Krumlinde och sitter idag i Skarpnäcks stadsdelsnämnd och är nämndeman i Förvaltningsrätten. Mina akademiska meriter består i att jag har en Magister i mänskliga rättigheter och i praktisk utövning betyder det att jag arbetar med värdegrundsimplementering och driver eget som konsult i CSR (Corporate Social Responsibility). Jag beslöt mig för att ge mig in i politiken för att skapa möjligheter och det är även det som är mitt syfte med denna kandidatur. Oavsett om möjligheten består av att du vill kunna ha kvar det lokala biblioteket, starta ditt egna företag, leva utifrån ditt uttryck eller att ta dig bort från en kriminell organisation. Att arbeta för att verktygen finns för så många som möjligt att leva ett fullgott och tryggt liv är det som driver mig. För att lyckas med detta måste vi fortsätta värna om vår miljö, det demokratiska systemet och den rättssäkra staten. Ellinor Moberg Fokus på hållbarutveckling är angeläget för miljön och hälsan. Det måste genomsyra alla politiska beslut. Storstadsregionen utveckling, från glesbygd i skärgård till täthet i innerstaden ska ske utifrån detta helhetsperspektiv -för effektiva, miljövänliga kommunikationer och transporter -för säkerhet, trygghet och värdigt bemötande i omsorg och sjukvård Valfrihet måste följas av tydliga kvalitetskrav för alla utförare. Vinster i välfärd ska förbättra verksamheterna i äldreboenden, skolor och förskolor, inte stjälpa dem. Rätt kompetens i personalgruppen, god miljö och service, måltidsglädje med mat lagad nära gästen av bra/säkra råvaror är några exempel. - för trivsamma, trygga, välplanerade bostadsområden som ökar integrationen, med möjlighet till aktiv fritid, god service och mötesplatser. Grönområden som inbjuder till fysisk aktivitet i vardagen för alla åldrar. Detta vill jag arbeta för om du ger mig ditt förtroende. 5.

6 Landstingskandidater Erik Sihlberg Hej! Som ny i partiet så vill jag berätta om min bakgrund. Bilden är mitt försök att fröså dragon, det går sådär och är så långt mitt agrara kunnande når. Dessbättre så ser jag liberalismen som kärnan i c, och där kan jag tillföra något. Jag har 8 års erfarenhet som egenföretagare, och examen i Internationella Relationer och Miljökemi. I landstinget vill jag stärka den personliga integriteten i vården. Vi har en gemensamt finansierad vård för att alla tjänar på den, men patientdata är en sak mellan vårdpersonal och patient. Vi vårdtagare är inte dataunderlag som ska ge svensk forskning konkurrensfördelar. Tiden för SL-resor är från närhelst jag vill åka tills dess jag kommer fram, och den bör minska. Accesskortet ska inte logga reseuppgifter. Skärgården som jag är i varje sommar måste inte, men får gärna leva. Kundmönster förändras, och skärgårdsföretagare måste följa dessa, inte tvärtom. /Erik 6. Fredric Ericsson Viljan att förbättra och hela tiden bygga ett bättre Stockholm är har ständigt varit grunden för mitt engagemang. Vare sig om jag har jobbat inom kommunen, landstinget eller inom olika föreningar har jag hela tiden haft den lilla människan i fokus. Du ska ges alla möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande för att kunna forma ditt liv, samtidigt som vi tillsammans tar hand om och hjälper dem som behöver stöd. Som politiker måste jag alltid vara mån om att använda våra gemensamma resurser på det bästa sättet. Detta innebär normalt att du och din familj förfogar över besluten, makten och pengarna själva! Jag vet inte bättre vad som passar just dig än du själv vet. Jag tror på dig och vill jobba för vårt gemensamma bästa! Fredric Ericsson 47 år, IT-konsult Södermalm Fredrik Lindstål Att låta människor synas, höras och få vara en del av något - där skapas ett engagerat, demokratiskt och hållbart samhälle. Ett idésamhälle som formas av invånare. Ett idésamhälle där det finns rutiner för att göra fler röster hörda, och fler idéer genomförda. Ett samhälle där idéburen stadsutveckling formar de städer och regioner vi lever i. Som fritidspolitiker och kandidat till kommun & landsting sätter jag idéburen stadsutveckling högst på agendan. Med stor erfarenhet av egna projekt & stadens politik, förståelse för dagens problematik och tydliga idéer om hur vi kan förbättra förutsättningarna, kommer jag att bidra. Jag kandiderar med en tydlig förhoppning: att ta lärdom av de idéer jag själv har förverkligat och hjälpa andra att realisera sina drömmar. Men istället för att berätta mer om mina idéer så ställer jag frågan: Vilken idé har du?

7 Gunilla Hansson Jag har varit medlem i Centerpartiet sedan 1960-talet. Under åren har jag haft olika förtroendeposter inom och för partiet. Jag är gymnasieekonom och socionom, arbetade som socialsekreterare med vuxna. Dessutom var jag facklig i SACO/ SSR. Miljöarbetet är viktigt, både närmiljö med sopsortering men även luftföroreningar och dess orsaker. Jag är aktiv motståndare till kärnkraft. Jämnställhetsarbetet är alltid aktuellt både i samhället och i partiet. Tillsammans måste vi arbeta för att Ge liv till åren för alla med olika funktionshinder eller är äldre. Framsteg och forskning som kan underlätta och förbättra livet måste alla få tillgång till. Samhällets stöd ska vara lika för alla, allt från dyra mediciner till små handikapphjälpmedel. Även icke synliga handikapp behöver mer stöd. Förebyggande vård och bromsmediciner bör vara självklart. Ge liv till åren innebär också att alla ska få möjlighet att delta i sociala aktiviteter, tillgång till kultur och subventionerade resor på dagtid. Gustav Hemming Jag är 40 år, landstingsråd och bor på Kungsholmen. Mina viktigaste politiska drivkrafter är att lösa miljöproblemen och öka friheten för individer, entreprenörer och gemenskaper att utveckla samhället. Jag vill (fortsätta) arbeta för: 1. Snabbare utbyggnad av t-bana. 2. Regional kraftsamling för sammanhängande cykelvägsnät, biogasproduktion, laddstolpar för elbilar. 3. Använda trängselskatter och parkeringsavgifter aktivt för att öka busstrafikens framkomlighet och främja snabbt införande av supermiljöbilar. 4. Modernare syn i vården på patientens möjlighet att vara delaktig i sitt tillfrisknande. 5. Förbättra ledarskapet i vården. Ta tillvara sjuksköterskors och undersköterskors kompetens. Bättre karriärvägar och löneutsikter är viktigt för att skattebetalarnas pengar ska ge mesta och bästa möjliga vård. 6. En levande skärgård där besöksnäringen och livsmedelsförädling tas tillvara och havsmiljön värnas. 7. Genomför Stockholms fiskmarknad som ett Fisherman s Wharf med saluhall och restauranger. Samtidigt räddas det småskaliga skärgårdsfisket. Göran Råsmar Jag heter Göran Råsmar och kandiderar till Landstinget Uppvuxen i ett lantbrukarhem där mitt intresse för djur-, miljö- och samhällsfrågor grundlades. Utbildade mig till agronom med djurinriktning. Arbetade i flera år med rådgivning och förbyggande djurvård men de senaste 22 åren på försäkringsbolag med inriktning på sakförsäkring inkluderande även tio år som ekonomichef. Mitt intresse för samhällsfrågor är stort, inte minst inom landstingets kärnområden hälso-, sjukvårds-, trafik- och regionplanefrågor. Det har att göra med att att jag bor i en storstad där trafikfrågorna är högaktuella, har bott i en förort men nu flyttat inom tullarna. Sjukvården med sina stora demo-grafiska utmaningar vill jag gärna vara med och påverka grundat på egna och andras erfarenheter från barnsjukvård till äldrevård. I ett Stockholm som ständigt växer är naturen och skärgården en särskilt viktig rekreationsplats för många samtidigt som det måste skapas möjligheter att driva företag och bo året runt i skärgården. 7.

8 Landstingskandidater Ing-Marie Laingren Jag inledde mitt yrkesliv inom vård- och omsorgsområdet som barnsköterska och sjuksköterska, för att efter några år utbilda mig till vårdlärare med en magisterexamen i vårdpedagogik från lärarhögskolan. Min yrkeskarriär som lärare inledde jag med att utbilda sjuksköterskor, för att under större delen av mitt yrkesliv arbeta med gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Under ett antal år undervisade jag även i religionskunskap. Jag hade då byggt på min lärarkompetens med studier i religionskunskap och teologi vid Ersta & Sköndals högskola och Uppsala universitet, där jag tog en teologie kandidatexamen. Sedan 2006 är jag aktiv i Brännkyrka centeravdelning, där jag främst intresserat mig för kyrkopolitiken. Min yrkesbakgrund gör att jag även har ett intresse för frågor som rör utbildningsområdet och självklart vård-och omsorgsfrågor. Numera är jag pensionär och lägger min tid på barn och barnbarn, resor med min man samt slöjd och konsthantverk, förutom att vara kyrkovärd och volontär inom Brännkyrka församling. 8. Karin Fälldin Karin Simonsson Norling Jag heter Karin Fälldin och är 28 år. Jag kommer ursprungligen från Iggesund i Hälsingland och har varit engagerad i Centerrörelsen sedan 11 år tillbaka. Jag heter Karin Simonsson Norling och flyttade 1975 tillbaka till Södermalm efter 15 år på landsbygden och Göteborg. Jag ställer upp både till landstings- och riksdagslistan. Som legitimerad tandhygienist och tidigare folktandvårdsanställd ligger hälso- och sjukvårdsfrågor mig varmt om hjärtat och jag har också mycket kunskap och förståelse inom området. Jag har även tidigare varit engagerad i forskningsfrågor i Örebro läns landsting. Mitt nuvarande jobb som generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund innebär att jag under valrörelsen kommer delta i otaliga skoldebatter samt genomföra utåtriktade aktiviteter främst inriktade på rikspolitik varför jag också valt att ställa upp på riksdagslistan. Jag vill jobba för en öppen och välkomnande Stockholmsregion. Det ska vara ett område där valfrihet för individen står i centrum, där det både finns levande landsbygd och klimatsmarta lösningar för stadsbebyggelse, där kollektivtrafiken utvecklas, och där vi har tand- och sjukvård i toppklass. Hej, som gammalvarande centerpartist och medlem i centerkvinnorna, ställer jag mej till förfogande i valet Jag vill, att vi skall se MÖJLIGHETER hos oss och i centerpartiet! Efter alla år som yrkesarbetande, kan jag berika med dialog i grupper om nutid och framtid. I socialt arbete har jag sett behov från nyanlända och blivande svenskar från bl.a. undervisning till jämnställdhet, från skola, sjukvärd och socialtjänst. Som sjuksköterska arbetat i äldrevård, -öppenvård och äldreboende. Ett annat område att arbeta med är mötesplatser i samhället, där vi ser och hör varandra och tar vara på allas våra möjligheter till mångfald. Jag önskar, genom mitt engagemang, och mitt kontaktnät, kunna bidra till att CENTERPARTIET VINNER VALET 2014.

9 Katarina Flygare Född 1958 i Stockholm, kvinna, två barn. Filosofie masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap (2012), ekonomexamen med internationell inriktning från Uppsala (1984). Lång yrkeserfarenhet inom kultursektorn, förtroendeuppdrag som förvaltare. Lång erfarenhet av brister inom sjuk- och hälsovårdspolitik har bidragit starkt till min vilja att själv arbeta politiskt. Även intresse för skogsoch landsbygdsfrågor, hållbart samhälle. Medlem sedan 2009 och sedan valet 2010 uppdrag i färdtjänstberedningen i Stockholms läns landsting samt som ersättare i landstingsfullmäktige. Som huvudstadsbo ser jag ett kluvet Sverige och vill finna broar så att den växande staden bidrar till att andra delar av landet kan utnyttja sina tillväxtmöjligheter. Jag vill att vi medborgare ska känna oss trygga vid kontakt med myndigheter och att den enskilde återfår tilltron till att välfärdtjänster till kan levereras via skattemedel med marknadsekonomin som grund. Våra äldre måste själva kunna utforma sina behov utan att kränkas och barnen måste bli betraktade som fullvärdiga medborgare. Kristian Ljungblad För ett frihetligare Stockholm där människor får bestämma mer själva och där företag får förutsättningar att växa vill jag arbeta för: Ökad egenmakt med lägre skatter. Stockholmarna, snarare än politikerna, vet var deras pengar bäst behövs. Med hjälp av ett växande näringsliv och fler som arbetar och betalar skatt kan Stockholms skattesatser sänkas. En förvaltning som gör rätt saker. Våra skattekronor ska användas i verksamhet som skapar nytta för Stockholmarna. Det innebär pengar till skola, omsorg och infrastruktur, och mindre pengar till politiska prestigeprojekt och till byråkrati. Byggande för ett växande Stockholm. Vår stad behöver fungerande infrastruktur och fler bostäder. Med snabbare byggprocesser, marknadshyror, och mer privata pengar för infrastruktur kan Stockholm få muskler att växa. Jag har erfarenhet av att skapa politisk förändring genom att ha arbetat som politisk tjänsteman i regeringskansliet, i riksdagen, och i Europaparlamentet. Jag sitter idag som ledamot i arbetsmarknadsnämnden och i styrelsen för Stureplanscentern. Lisa Holmgren Jag heter Lisa Holmgren, är 28 år gammal och arbetar som socialsekreterare i Stockholm stad med att utreda ungdomars behov av stöd och skydd. Politiskt engagerad är jag för att jag vill förändra världen. Jag har tidigare varit aktiv inom landstingspolitiken i Östergötland. Jag är för närvarande ledamot i Centerstudenters förbundsstyrelse och ordförande i Centerpartiets nationella HBT-nätverk. Som person är jag glad och driven och inom politiken arbetar jag för ökad egenmakt och för rättvisa. Inom landstingspolitiken vill jag arbeta för vård på lika villkor oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Alla beslut jag fattar och varje åsikt jag har syftar till att på en liberal grund stödja och underlätta för de som är svagast i samhället. Inom landstingspolitiken innebär det ett särskilt fokus på barn- och ungdomspsykiatrin och hur övergången till vuxenpsykiatrin skulle kunna förenklas. 9.

10 Landstingskandidater Lukas Forslund 39 år Boendes i Pungpinan/Skarpnäck Stolt pappa till två underbara tjejer Kanslichef, Stadsmiljöroteln i Stockholms stad Jag har sedan valet 2010 haft förmånen att sitta i landstingsfullmäktige och som ersättare i landstingets trafiknämnd. Där har jag framför allt slagits för mer tunnelbana och bättre kopplingar till cykeln i kollektivtrafiken. Nu ser vi en del bra saker hända, men det finns massor mer att göra! För mig är det ganska enkelt, landstinget ska fokusera på två saker; bra vård och bra kollektivtrafik. För att få till detta måste vi i Centerpartiet vara tydliga vakthundar när landstingskostymen börjar växa inom andra fält, som exempelvis kulturområdet. Landstinget ska inte vara en diversehandel, utan en välfungerande och effektiv apparat som levererar vård och kollektivtrafik i världsklass. Det vill jag vara med och åstadkomma. Madeleine Landelius Mitt namn är Madeleine och är utbildad barnskötare. Jag brinner för att ge alla människor möjlighet att kunna delta i samhället och bli den bästa versionen av sig själv. Jag vill skapa ett tryggare samhälle för alla att växa upp och utvecklas i. Det jag vill driva inom landstinget är vård för människor som lider av psykisk ohälsa och missbruksfrågor. Jag ser ett behov av nytänkande och samarbete mellan olika myndigheter. Enligt OECD är det 40% av alla pågående sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att 25 procent av alla grova våldsbrott utförs av en person som är narkotika/alkoholpåverkad. Vi måste erbjuda människor med de här problemen adekvat vård, så att de kan komma ifrån utanförskapet i samhället och komma ut på arbetsmarknaden. Landstinget har en betydande roll i dessa frågor och jag vill därför vara med och utveckla landstingets arbete inom sjuk och hälsovården. 10. Madeleine Sjöhage Dagens politik är full av byråkrater och äldre herrar i slips som vill lägga sig i utformningen av ditt liv. Tänk dig motsatsen till detta, så kommer det troligtvis komma upp en bild av mig. Mitt Centerparti är ett liberalt, socialt, decentralistiskt och grönt parti. Men det är också ett parti som stärker den enskilda människan och ger hen förutsättningar att växa och ta plats, utan hundratals myndigheter och lagar som reglerar, övervakar och tycker till om allt. Min drivkraft har alltid varit att Centerpartiet ska bli Sveriges liberalaste parti, men tydliga idéer för jobb, företagande och miljö. Vi ska vara en naturlig plattform dit alla är välkomna, oavsett kön, ålder och etnicitet och där både visioner och konkreta förslag kan formas. Jag hoppas ni ger mig verktygen att förverkliga detta.

11 Maria Agashina 36 år, ekonom och egenföretagare Som anställd känner jag behov av kontinuerlig kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan politiker, arbetsgivare och fackliga organisationer. Som egenföretagare inom fastighetsbranschen vet jag att det är svårt att starta eget och det är dyrt att anställa. Det finns många regler och mycket onödig byråkrati t ex bör en byggprocess förenklas för att lösa bostadsbrist. Som invandrare kommer jag ihåg hur det var att komma till ett nytt land och lära känna en ny kultur. Jobbet är den viktigaste delen av integrationen och jag ser fram emot individanpassad integrationspolitik för alla invandare. Som småbarnsförälder vet jag hur viktig det är med skola och dagis. Det känns tryggt att lämna barnen på skola och dagis som jag själv valt. Som kvinna upplever jag löneskillnader och är redo att kämpa för samma rättigheter för alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk ursprung mm. Marianne Nord Melker Gren Arkitekt SAR, pensionär Född 1939 Jag heter Melker Gren och jag är uppvuxen i Flemmingsberg och Nacka. Medlem i Hägersten-Skärholmen C och CK. Jag är 23 år gammal och har under större delen av mitt yrkesliv arbetat i försvarsmakten. Mitt politiska engagemang i centerrörelsen är inte så väldigt långt men av de partier som representerar borgerligheten/högern i Sverige så passar detta mig bäst. De här frågorna har kommit att engagera mig: -Transparens och accountability (utlys en tävling om ett svenskt ord) ska genomsyra lagstiftning och styrelse. Privatlivet ska vara var och ens sak. Meddelarskydd ska gälla även journalister. -FN:s princip om mänskliga rättigheter är grundläggande och måste få styra vårt handlande i flyktingmottagning m.m. Barnens rättigheter måste värnas. -Skolan behöver utvecklas, ge alla en chans. Idag kan man inte välja ett yrke för livet. Man måste kunna byta spår. Då måste grunden vara bred. Nya chanser måste ges. Språk och geografi ger alla en gemensam bas. De praktiska ämnena har nu fått för litet utrymme. -Arbetslivet behöver reformer, arbetsmarknaden diversifieras. -Klimatfrågorna måste tas på allvar. Jag vill stå på listan för att jag tror att jag kan framföra de delar av partiets program jag står för med ett stort engagemang. 11.

12 Landstingskandidater Ragnhild Elfsö Mitt namn är Ragnhild Elfsö, kandiderar till kommun och landsting. Politiskt arbete, i första hand inom centerrörelsen, är en viktig del av mitt liv. Som född och boende i Älvsjö har Brännkyrkacentern och Stockholmsdistriktet varit min hemvist sedan Hjärtefrågor och uppdrag har varierat, men bland de sk mjuka frågorna känner jag mig mest hemma och tror jag har mest att tillföra. Hälso- och sjukvård, barn och ungdom samt rättsfrågor är områden jag brinner för. Efter att ha arbetat som kommunikatör i privata sjukvårdsbolag i 10 år ser jag att det finns mycket att göra för att öka patienternas delaktighet, men också för att behålla mångfalden bland utförarna. Barn och ungdomar är den röda tråden i mitt politiska liv, idag mest via ungdomsmål i rättssalen eller bostadsfrågor. Men i alla politiska beslut bör barnkonventionen och barnens bästa vara en av utgångspunkterna, inte minst när det gäller barnomsorg och skolverksamhet. 12. Regiana Hortin Tvåbarnsmor, 42 år och undersköterska. Facebook och twitter Jag kandiderar för Centerpartiet för att jag brinner och vill arbeta för en bättre välfärd, en hållbar framtid ekologiskt, ekonomiskt och socialt, bra företagsklimat för en tillväxt som ger oss möjlighet att öka människors valfrihet i ett samhälle som erbjuder en god trygghet. För mig är sjukvården och äldreomsorgen speciellt viktiga områden både nationellt, i landsting och i kommun och jag vill arbeta för att vi har en sjukvård för alla när vi behöver den och med god omsorg. För att kunna ge en bra och mänsklig vård och omsorg av hög kvalité krävs det tillräckligt med händer, betryggande personalresurser är därför en nyckelfråga. Att släppa loss människors kreativitet och ge personer möjligheter att utveckla verksamheter genom företagsamhet är också en nyckelfråga för en ständigt förbättrad vård och omsorg. Sofia Arkestål Förändring, reformer och decentralisering är viktigt för mig. Jag drivs av frihetliga idéer och en principiell övertygelse om alla människors lika värde, att vi alla har rättigheter som följer av att vi är människor. Ayn Rand förklarade det tydligt: Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet. Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten och den minsta minoriteten på jorden är individen. Staten har en roll att spela, en roll som tyvärr blivit ett metafysiskt sätt att leva på andras bekostnad utan att själv producera. Men statens främsta uppgift är att säkra rättigheter, inte att omfördela tillgångar. Oavsett vilket politiskt forum jag verkar inom är målet att ge individer mer egenmakt. Jag vill vara en argsint vakthund mot alla strävanden för påtvingad kollektivism, oskäliga skatteuttag och statlig klåfingrighet. Mer info:

13 Stephan Andrén 53 år, fembarnsfar, företagskonsult. Jag brinner för landstings- och kommunala frågor: För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa måste bostadsförsörjningen bli mycket bättre. Byggandet måste utökas, intensifieras och ske i snabbare takt. Vi i Centerpartiet bör ta på sig ledartröjan och tydligt driva vår linje i Allianssamarbetet. För att inte staden ska drabbas av trafikinfarkt måste kommunikationer och framkomlighet i trafiken förbättras. Partiet måste föra fram sin ståndpunkt kraftfullt. En stärkt patientmakt i vården ligger mig särskilt varmt om hjärtat. För att bli större måste Centerpartiet vända sig ut mot samhället och bli öppnare. Patient- och brukarorganisationerna är här viktiga allierade för att stärka patientens ställning. Jag vill driva frågor som begränsar onödiga regelverk, byråkrati och krångel, och istället släppa kreativiteten fri. För mig är det viktigt att den enskilda människan ska ha rätt och möjlighet att påverka och besluta i frågor som berör just henne. Du bestämmer själv! Sven-EriK Svensson Det är viktigt att partiets valsedlar innehåller kandidater med olika bakgrund, kön, ålder mm. Det är väldigt roligt att vara engagerad i valrörelser. Att få representera väljarna är en förmån. Sedan 1985 har jag arbetat i Stockholm och Solna. Mesta tiden som kyrkoherde men också som församlingspräst och som handläggare på Församlingsförbundet. Jag blev pensionär 2008 och har nu fyllt 70. Med undantag för några år i Älvsjö har jag bott i Bålsta där jag varit aktiv fritidspolitiker för Centern. Tillhört kommunfullmäktige i tre mandatperioder, varit ordförande i nämnden för de tekniska områdena i två mandatperioder och då även ersättare i kommunstyrelsen. Hösten 2010 flyttade jag till Örby i södra Stockholm. För att Stockholm, länet och Mälarregionen skall fortsätt att utvecklas är allt som rör boendemiljöer och trafikmiljöer viktigt. Att hitta former för att ta till vara alla mänskliga resurser som finns här är nödvändigt. 13.

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Valmanifest Feministiskt initiativ Uppsala Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Innehållsförteckning För en feministisk

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer