Vad gör en dataingenjör?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör en dataingenjör?"

Transkript

1 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99

2 2 Vad gör en dataingenjör? Innehållsförteckning Syfte och bakgrund... 3 Urval och metod... 4 Vad är en systemutvecklare?... 6 Intervjumaterial... 6 Tomas... 7 Lars... 8 Oskar... 9 Manal Krister Andreas Agnieszka Lisa Mattias Daniel Robert Pär Andreas Marta Lars Henrik Tomas... 20

3 Vad gör en dataingenjör? 3 Syfte och bakgrund I och med Bolognaprocessens 1 start 1999 ändrades våra programnämnders sammansättning. Från att tidigare samlat samtliga högskoleingenjörsprogram i en och samma nämnd oavsett ämnesområde och en nämnd för vart och ett av våra civilingenjörsprogram med några få undantag antogs en ny nämndsorganisation fr o m hösten Förändringen innebar att program samlades inom en nämnd ämnesvis. Den nämnd som tidigare ansvarat för utveckling och kvalité för civilingenjörsprogrammen Informationsteknologi, Datateknik samt magisterprogrammet i Datavetenskap utökades till att även ansvara för utvecklingen av det 3-åriga dataingenjörsprogrammet samt ytterligare program som kunde hänföras till ämnesområdet data- och medieteknik. För att få en bättre kännedom om programmets innehåll och vilka ev behov av förändring/förbättring nämnden framöver skulle ta fasta på anordnades en heldag i slutet av våren 2008 med utbildningsansvariga, lärare och studenter för att få en genomlysning av programmets kursinnehåll. Utfallet av dagen utmynnade i att en arbetsgrupp sattes samman för att se över eventuella glapp och/eller överlapp mellan befintliga kurser. Tanken var också att dagen skulle ge ökad kännedom hos inblandade lärare om kursers innehåll och ev. se nya möjliga kopplingar mellan kurser, deras relevans inom programmet samt kopplingar mellan ämnesområden. En fråga som kom upp var hur väl utbildningen svarar upp mot näringslivets krav på en dataingenjör? Finns det något i utbildningen som bör förändras utifrån hur verkligheten ser ut? Vilka arbetsuppgifter har våra dataingenjörer ute på företagen? Det är frågor som är ytterst relevanta att få svar på för nämnden i sitt fortsatta arbete. Även i den allt hårdare konkurrensen om studenter till våra program är det av stor vikt att tydliggöra den yrkesroll som väntar en färdig dataingenjör. Denna rapport är därför gjord med tanke att ge en del svar på dessa frågor. 1 Ett samarbete mellan 46 europeiska länder i syfte att främja rörligheten mellan utbildningar på högskolenivå

4 4 Vad gör en dataingenjör? Urval och metod Dataingenjörsprogrammet startade 1991 och antalet registrerade i åk1 har varierat över åren. I en jämförelse mellan antalet registrerade i åk1 utmärker sig tre kullar särskilt nämligen -96, -97 och -99 med minst 70st som börjat åk 1. Tittar man närmare på dessa tre kullar utmärker sig kullen från -99 markant från de övriga två kullarna i framförallt ett avseende nämligen som den kull där flest studenter tagit ut examen inom två år efter nominell studietid. I denna studie valdes kullen -99 ut och de studenter som gick att spåra upp kontaktades per telefon för en intervju. Utfallet av varje samtal redovisas i rapporten. Metoden är av nödvändighet kvalitativ och ger inte anspråk på att ge några statistiska slutsatser. Avsikten är att ge en bild av var dessa studenter hamnat, deras egna beskrivningar av sina arbeten, feedback till utbildningen utifrån deras erfarenheter och var de befinner sig lönemässigt. Vid varje samtal har frågorna om företag, tjänstebenämning, beskrivning av arbetet och lönen varit centrala. Beroende på person och erfarenhet har innehållet i samtalen varierat och därmed hur mycket synpunkter och information som de haft möjlighet att dela med sig av.

5 5 Vad gör en dataingenjör? Vad är en systemutvecklare? Många anger att de har tjänster som systemutvecklare, slår man upp vad ordet står för i Wikipedia får man följande definition: Systemutvecklare designar och utvecklar datorsystem med utgångspunkt i den verksamhet tekniken skall ge stöd åt. Systemutvecklarens utgångspunkt är därför människorna som använder eller påverkas av teknik snarare än tekniken i sig. Förenklat kan man tala om systemering där verksamhetens behov (kraven) översätts till realiserbara funktioner respektive programmering där realisering av dessa funktioner sker, som två huvudsakliga kärnuppgifter i det arbete om utförs av denna yrkeskategori. Datorsystem, eng computer system är ett system av hårdvara och mjukvara som behandlar data på ett meningsfullt sätt. Ett förhållandevis enkelt datorsystem är en pc. Ett mer komplext system är internet. Även den enklaste datorn kan sägas vara ett datasystem eftersom två delar (hårdvara och mjukvara) måste samarbeta. Den verkliga betydelsen av datasystem kommer med sammankoppling för att få större system. Sammankoppling av olika delar kan vara besvärligt beroende på hur bra de är anpassade till varandra. För att det skall vara enklare att koppla ihop system så finns det regler (protokoll eller elektriska specifikationer) som gör att de passar varandra (är kompatibla). Ihopkopplingen sker i ett gränssnitt som kan vara standardiserat av internationella organisationer eller enskilda personer och företag.

6 Vad gör en dataingenjör? 6 Intervjumaterial Tomas Tomas Systemarkitekt Erfarenhet: 7 år UNIT4 Lön: kr Tomas jobbar på Unit4 Agresso i Falun som systemarktitekt. Han blev klar med examen 2004 Så här beskriver Tomas företagets produkt: En modul i affärssystemet Agresso Business World som hanterar serviceordrar och underhåll av anläggningar/objekt. Dvs arbetsordrar som tekniker/reparatörer/mm får när de ska laga eller installera något. Tid, projekt, kund, produkter, information, mm ska kopplas och hanteras på en serviceorder. Han har jobbat i 7 år - först som programmerare - nu som programmerare men även med ett ansvar för en grupp om 4 programmerare. Tjänsten innebär inget personalansvar men ansvar för programkoden och design. Arbetet innebär till största delen programmering. Kundkraven kommer från olika vägar genom en intern "kund"/product owner till teamet som omvandlar kundkrav till produkt. Arbetssättet är sedan 2 år tillbaka mer agilt och med Scrummetod. Kör sprintar var tredje vecka med intern "kund"/product owner. Fördelarna har varit mycket positiva. Man har tidigare upptäckt och åtgärdad problem. Fler hjälper också till att reda ut problemen. At UNIT4, we recognize that our employees are key to our success. We value them highly and take care to select the right kind of people to work with us. Around the world, we look for potential employees - who are confident team players and have an unswerving commitment to excellence in customer service - to help us in our mission to deliver software products and services that enable our customers to cope easily and cost-effectively with changing business needs and operating environments. UNIT4 products and UNIT4 team members help our customers to embrace change, by: being more agile - through continuous improvement, directed innovation, focused expertise, practical enthusiasm, compact teams, fast responses and adaptable solutions. making all the right connections - through teamwork, sustainable approaches, integrationreadiness, customer intimacy, commitment and diversity. Being result driven - proactively meeting needs across our customer's markets and processes; in less time, at lower costs, without disrupting their core business. delivering transparency - through business software and services that consistently offer a high level of control, sharp focus and clear promises.

7 7 Vad gör en dataingenjör? Det finns inget jag i teamet man ska kommunicera fastnar man så får man hjälp i teamet. Utvecklarna och testarna hjälper varandra och det är mindre kodning än tidigare. De verktyg/programvaror man använder sig mest av är Visual studio, Team Foundation Server, C#, C++ - Microsoft. Feedback till utbildningen: Om man ska lära sig objektorientering så är inte C++ så bra att börja med. Då är det bättre att börja med t ex Java eller Ruby. Som första språk att lära sig att programmera föreslår Tomas C# eller Java men inte mer än en kurs i någon av dessa program. C++ är bra att lära sig men svårt att börja med. Tomas är nöjd med sin dataingenjörsutbildning. Det är lagom mycket matematik även om han själv inte använt sig så mycket av den. När han försöker identifiera vad han haft användning av nämnder han att det finns användning för Boolsk algebra, binär aritmetik. Hårdvarunära kurser är inte så användbart men bra för förståelsen. Utbildningen motsvarar (iaf motsvarade) arbetsmarknadens krav, dock bara övergripande. Djupare kunskaper/erfarenheter krävs, fås genom praktik/projektanställning/egna projekt/mm. Ett ord till de som läser på programmet: Ta tillvara på utbildningen! Lars Lars Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Teknomedia Lön: kr Lars tog ut examen 2003 och hunnit med 4 IT-företag sedan han gick ut. Just nu har han en tjänst som systemutvecklare på Teknomedia i Norrköping och hans huvudsakliga arbete handlar om webbsidor. När han började på Di hade han inga förkunskaper i programmering. Det är för svårt att börja programmera i C++ och skulle hellre föreslå att man startade med Visual basic istället. Han känner själv att han borde ha haft mer programmeringskunskaper innan han började på Di. Feedback till utbildningen: Utbildningen överlag bra men matematiken kan minskas ned alternativt läggas sist i utbildningen och valfri. Vissa delar som modulus har han haft användning av. Det skulle kunna vara mer om.net och Java och filöverföring i utbildningen Han har i nuläget en lön i intervalleat (hade som ingångslön ).

8 Vad gör en dataingenjör? 8 Oskar Oskar Systemutvecklare Erfarenhet: 8 år BAE Systems C-ITS AB Lön: kr Jobbar som systemutvecklare på BAE Systems C-ITS AB (Interaction Training and Simulation) sedan examen Oskar gjorde sitt exjobb på företaget men kunde inte erbjudas jobb där förrän efter några månader då en anställd sa upp sig. Har sedan stannat kvar där i 8 år med ett kort avbrott när han under 7 månader jobbade på Configura. Men han trivdes bättre på BAE Systems C-ITS AB med utvecklingen av interaktiva träningssystem för i huvudsak olika försvarsmakter (t ex flygledartränare och eldledningssimulator). Hans exjobb gick ut på att visualisera soldater i 3D-grafik, vilket fortfarande används i företagets produkter. I ett projekt som han jobbat i utvecklade han visualiseringsdelen av en tunneltränare för de operatörer som övervakar tunnlarna i Göteborg. I projektet ingick det att fotografera tunnlarna, besöka operatörscentralen, utveckla programmet, köpa in hårdvara, integrera med andra delar av tunneltränaren och installation hos kunden. Feedback till utbildningen: Utbildningen var bra med engagerade lärare, väldigt nöjd. Det var en bra bredd där man fick prova på olika språk. Vad som skulle kunna tas in mer i utbildningen är att lära sig strukturen hur man programmerar. Han jobbar själv mycket med testdriven utveckling vilket innebär att han skriver tester innan han börjar med själva programmeringen. När alla testerna går igenom är programmeringen klar. Testerna körs sedan varje natt för att "skydda" koden från felaktiga förändringar. Han tycker att det vore bra att få med det sättet att utveckla på i utbildningen. Lön: Började första jobbet med och höjde lönen med vid bytet till och ifrån Configura.

9 9 Vad gör en dataingenjör? Manal Manal Dataingenjör Erfarenhet: 5 år Ericsson Lön: kr Manal kommer ursprungligen från Libanon. Tog ut examen Läste därefter en masterspåbyggnad som inte blev avslutad och har hunnit bilda familj och få barn. Sedan 2006 jobbar hon på Ericsson som Sotware engineer (dataingenjör). I arbetsuppgifterna ingår kodning, testning, skriver dokument varav det mesta är på engelska. Skriver bara på svenska när det är interna skrivelser. Använder ett internt programmeringsspråk Plex (liknande som C++) Men även C och C++ används. Arbetet är varierande, möten, kodning. Feedback till utbildningen: Det var bra med matematiken i utbildningen. Det hjälper när man ska lösa problem - själva tänket. Skulle vara bra med en kurs i teknisk engelska. Alla rapporter skrivs på engelska på Ericsson. Manals lön ligger i intervallet kr (ingångslön 2006 var kr). Krister Krister Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Evolvera AB Lön: kr Krister tog ut examen 2002 fortsatte på DX (övergång till civilingenjörsutbildning i Datateknik) saknar 2 kurser till examen mekanik och elektromagnetism.krister jobbar idag som systemtekniker/konsult på Evolvera AB, Göteborg. Hans arbetsuppgifter går ut på att programmera och installera system, främst i POSIX-miljöer (GNU/Linux och OS X). Bygger molntjänster och sköter serverdrift. Som konsult gör han anpassningar på befintliga system. Större delen av dokumentation och litteratur är på engelska. Feedback till utbildningen: Mer kunskap om Unix- och GNU/Linux-baserade system i utbildningen. Mer fokus på vad öppen mjukvara är, och hur den kan bidra till ökad effektivitet genom att utvecklare delar kunskap/lösningar. Önskar också mer praktiska kurser relaterat till hårdvara. Mer

10 Vad gör en dataingenjör? 10 om vilka delar en dator består av samt vad som kan bli problem / flaskhalsar i produktionsmiljöer. Han en lön i intervallet kr. Andreas Andreas Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Active Solution Lön: Marknadsmässig programkod och databasutveckling. Andreas tog examen 2004 efter att ha läst till en grundkurs i beteendevetenskap. Han är nu inne på sitt tredje jobb och jobbar då som ITkonsult och systemutvecklare på företaget Active Solution i Stockholm. Andreas är en generalist som har jobbat som utvecklare, testare och teknisk projektledare. Han jobbar idag med tekniker som C#,.NET framework, SQL Server, BizTalk, WPF och WCF. Största delen av arbetstiden går åt till att lösa problem genom att skriva automatiserade tester, Utvecklingsarbetet sker företrädelsevis med Agila metoder som Scrum eller Kanban. Som IT-konsult är det viktigt att lära sig nya tekniker, för att kunna hjälpa företagets kunder med att vidareutveckla befintliga system och att dra nytta av ny teknik. Feedback till utbildningen: Det är inte speciellt vanligt att idag arbeta enligt Vattenfallsmetoden (faserna krav, analys, design och implemenation) eftersom det är svårt att fånga upp samtliga behov i början av projektet. Lär man sig att programmera objektorienterat språk som t.ex. Ada 95, C++ och Java är man bra rustad för att senare jobba med t.ex. C#. Lön: Marknadsmässig (Första lönen låg ganska långt under vad CF rekommenderade och sedan har löneutvecklingen varit väldigt bra. Erfarenhet är viktigt.). Agnieszka Agnieszka Systemutvecklare Erfarenhet: 6 år Ericsson Lön: kr Agnieszka jobbar som systemutvecklare (software engineering) på Ericsson. I arbetsuppgifterna ingår att programmera vara teamledare vilket innebär att tidsplanera ihop med projektet och fundera på vad som är rimligt att hinna med kommande sprint, när och vad som ska hinna med, design av det hela, felsöka och rätta felrapporter och nyutveckla.

11 11 Vad gör en dataingenjör? Hon arbetar med olika saker beroende på vad som ska prioriteras. Vanligt har man ingen kontakt med kunderna. Det händer att man har kontakt med kund eller en ericsson-anställd på plats hos kund om det gäller en felrapport som man behöver hjälpas åt med att felsöka, kanske få loggar m m. Det är ett varierat arbete där man använder sig av Scrum och korta sprintar på två veckor, utvärderar vad som kan förbättras, feed-back till varandra. Iterationerna kan vara ca 12 veckor, lite olika. Det programspråk som används mest är C++ och Java. Inom Ericsson finns lika stora möjligheter för högskoleingenjörer som civilingenjörer att avancera till chefer om intresse finns. Det var svårt att få jobb som nyutexaminerad Agnieszka jobbade först som konsult åt Ericsson från fick därefter en fast anställning. Feedback till utbildningen: Vad man kan lära sig mer av i utbildningen skulle kunna vara att lära sig tidsestimering, lära sig planera projekt. Hon upplevde första kurserna i programmering som svåra då hon inte hade någon programmeringserfarenhet. Själva förståelsen för programmering fick hon först efter att hon börjat jobba när man gör det på riktigt. Man får den hjälp och det stöd man behöver av sina chefer för att klara jobbet som t ex anpassade kurser eller workshops med kollegorna. Hennes lön ligger idag inom intervallet kr (lön första jobbet ca kr). Har man bara en examen får man lättare att välja vad man vill jobba med. Lisa Lisa Data / hårdvaruingenjör Motorola Lön: kr Lisa jobbar som dataingenjör hårdvaruingenjör på Motorola i Linköping. Nuvarande tjänst innebär till viss del programmering av hårdvaran i IP-TV-boxar. Förutom det så innebär jobbet att se till att rätt saker finns och fungerar i boxen. Lisa haft ca 4-5 olika jobb efter examen bl a som IT-support på telefon och ute hos kund på Unit, Linköpings universitet, datachef på Arkitektkopia med ansvar för alla system, se till att alltid vara uppdaterad på nya system etc, support samt personalansvar), ett år på SAAB (programmerare) och hos Flextronics (databaser, programmering). Feedback till utbildningen: C++ används mycket C# lär man sig snabbt när man behöver det ute på företagen. Lisa har svårt att se någon skillnad i arbetsuppgifter och lön mellan högskoleingenjörer och civilingenjörer i datateknik.

12 Vad gör en dataingenjör? 12 Mycket hänger på den egna personen, personkemi, erfarenhet och referenser gör att man får jobb. För att överhuvudtaget komma till en intervju krävs att man är ingenjör! eller nästan klar ingenjör. En filosofie kandidat i datalogi kommer man inte långt med enligt Lisa. Har man väl kommit till en intervju bryr sig arbetsgivaren inte så mycket om CV:n utan då gäller det att man har lätt att kommunicera och att man kan visa upp att man kan något. Många arbetsgivare använder sig av personlighetstester och programmeringsuppgifter. Ett råd från Lisa till studenter inom utbildningarna: Gå klart utbildningen! Läs gärna till kurser inom t ex ekonomi, juridik, ledarskap. Hennes lön ligger mellan kr (hade en ingångslön på ). Mattias Mattias Processingenjör Erfarenhet: 9 år Alstom Power Lön: kr Direkt efter sin examen höstterminen 2002, fick han jobb på ABB China Ltd. och åkte till Peking för att arbeta som systemutvecklare. Där jobbade han i cirka 1 år med utveckling av styrsystem för ett Rörvalsverk med fokus på kommunikationslösningar. Utvecklingen skedde i C och C++ i utvecklingsmiljön Visual Studio 6.0, samt i ett ABB-specifikt PLC-språk. Hans jobb bestod bl.a. i att vidareutveckla en klient/server-lösning för att skicka information mellan olika typer av hårdvaruplattformar. Arbetet innebar ett nära samarbete med både kund och andra entreprenörer och under 4 månader var han placerad ute hos kunden på deras fabrik för testning och driftsättning av deras system. Det kan nämnas att han innan detta varken studerat eller jobbat med t.ex. PLC-programmering, utan han blev upplärd på företaget. Efter att ha jobbat i Kina i ungefär ett år så flyttade han och hans fru hem och han fick så småningom jobb på Datapartner AB utanför Linköping, som utvecklare av tilläggsmoduler till affärssystem. Där programmerade han Excel-kopplingar till affärssystem. En del av utvecklingen skedde också i databasspråket Oracle-SQL. I början av 2005, blev Mattias erbjuden en tjänst som utvecklare/testare på Volvo IT i Skövde, där han jobbade i ca 1 år med att utveckla, testa och driftsätta styr- och kontrollsystem för tillverkning av Volvos Lastbilsmotorer i Sverige och övriga världen. Han var även ansvarig för en förstudie av ett uppgraderingsprojekt av monteringssäkring av motortillverkningen i Skövde. Mattias jobbar idag sedan snart 5 år som Processingenjör på Alstom Power i Växjö. Som Processingenjör jobbar han inom miljövårdssektorn med rökgasrening för olika typer av industrier, bl.a. kol-, -papper, -cement och olja. Mina arbetsuppgifter idag är varierande men består till stor del av att dimensionera elfilter och optimera styrsystem för elfilter. Detta innebär i praktiken att via t.ex. SCADA och DCS-system analysera driften och sedan ställa in de parametrar som styr filtrets funktion ur ett partikelavskiljnings- eller

13 13 Vad gör en dataingenjör? Snabbkurs i Elfilter: effektbesparingsperspektiv. Arbetet innebär en hel del resor både inom och utanför Sverige och han har jobbat i flera olika länder såsom Spanien, Portugal, Grekland, USA, Litauen, Saudi-Arabien, Frankrike, England, Venezuela m.fl. Han har också varit ansvarig för utvecklingen av ett beräkningsverktyg för dimensionering av elfilter, och arbetsuppgifterna bestod i att ta fram kravspecifikation såväl som att utveckla programvaran samt att ta fram testplan och genomföra tester av den färdiga produkten. Utvecklingen skedde där i Microsoft.Net. Mattias jobbar jag idag inom ett annat teknikområde än tidigare utbildning, vilket är både inspirerande och utmanande, även om det i början var lite läskigt att ge sig bort ifrån sina kända domäner. Han tror att många företag idag ser mycket till individen och de personliga egenskaperna mer än specifikt vilken utbildning man har. Om man har en teknikutbildning och ett öppet sinne där man inte låser fast sig vid bara en yrkesskarriär och roll så tror han att möjligheterna till intressanta jobb är enorma. Hans lön ligger idag i spannet kr i månaden. Ett Elfilter är en konstruktion som genom statiskt elektricitet avskiljer stoftpartik lar i rökgaser. Elektroder inne i filtret spänningssätts, beroende på storlek hos filtret, med flera tusen kilovolt, och partiklarna som passerar elektroderna blir då statiskt uppladdade och samlas upp på stora plåtar som har motsatt elektrisk laddning gentemot elektroderna (plus och minus i ellära). Plåtarna med partiklarna rengörs sedan genom slagning eller spolning, beroende på elfiltrets typ och konstruktion, och stoftpartiklarna faller ner i behållare under filtret. Behållarna töms och stoftpartiklarna går sedan till deponi eller som råvara i andra processer, t.ex. gipstillverkning. Spänningen på dessa tusentals kilovolt åstadkoms med hjälp av transformatorer som kopplas till elektroderna. Transformatorerna i sin tur kontrolleras av styrsystem i form av digitala signalprocessorer och kringliggande mjukvara. Dessa styrsystem består av ett stort antal parametrar som behöver ställas in beroende på processegenskaper, såsom t.ex. röksammansättning och temperatur. Många industrier har någon form av förbränning (Kolkraftverk, Avfallsförbränning, Cementindustri, Glastillverkning, Stålindustri, Pappersindustri etc.) och alla dessa industrier behöver därför någon typ av rökgasreningssystem, och just Elfilter är ett av dessa system. Andra filter är Slangfilter och Cyklon.

14 Vad gör en dataingenjör? 14 Daniel Daniel Systemtekniker Kommunalförbundet ITSAM Daniel jobbar idag som systemtekniker på Kommunalförbundet ITSAM. Ett förbund som är bildat av 5 kommuner för att sköta IT-service åt Kinda, Åtvidaberg, Boxholm och Ödeshög ca invånare. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter går ut på att installerar servrar och uppgraderingar av systemprogramvara. Därutöver att hjälpa till att lösa problem hos användarna som t ex att fakturaunderlag inte kommer fram till ekonomisystemet som de ska, att användaren inte kan logga in på intranätet eller att e-post som kommer in är konstigt formaterad. Att beskriva en typisk dag känns hart när omöjligt, ingen dag är typisk. Det typiska är väl möjligen att man aldrig vet på morgonen vad man kommer att göra under dagen. Arbetet innebär att man jobbar tillsammans i en grupp om totalt 4 systemtekniker. Dataingenjörsutbildningen gav en bra bas för arbetet. När man sedan börja arbeta så lär man sig mycket mer. Robert Robert Designer Ericsson Lön: kr innebär även simuleringstester som var roliga. Robert jobbar som designer på Ericsson i Linköping. Han har hunnit med att jobba på 3 ställen efter examen. Första jobbet var på ett litet företag Veriba som specialiserat sig på affärssystem där Robert gjorde sitt exjobb.. Företaget använde sig mycket av databasen Oracle. Därefter jobbade han på Mandator som konsult. Han har även jobbat på Saab med programmering av deras radioapparater som användes som datalänk för datakommunikation mellan Jas Gripen-planen. Arbetet på Saab Jobbar sedan 2007 på Ericsson som designer på 4G-master med test och verifiering. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill bredda sig eller byta inriktning. Varje andställd har 4 utvecklingssamtal per år med sin närmaste chef där mål sätts upp och följs upp. Lönen sätts mer utifrån personliga förutsättningar än om man är

15 15 Vad gör en dataingenjör? civilingenjör eller dataingenjör. Den största skillnaden mellan en högskoleingenjör och en civilingenjör är lönen. Det kan skilja några tusenlappar mer för en civilingenjör. Feed-back till utbildningen: Bra utbildning. Pär Pär Head of support Pitch Technologies AB Lön: kr marknadsstöd och projektledning i vissa tjänsteprojekt. Pär jobbar idag som Head of support dvs chef för support och underhåll på Pitch technologies AB en del av BAE Systemskoncernen. Företaget finns i Linköping och har 15 anställda. Tjänsten innebär ansvar för underhållande utveckling, t.ex. buggrättningar, och uppdateringar av Pitch programuprodukter, men inte personalansvar. I tjänsten ingår även ansvar för automatiserad bygg- och testprocess, vissa delar av produktifieringen, licensskydd, tekniskt Som så många andra företag så har Pitch en tjänstegren och en produktgren. Inom produktgrenen utvecklas programvaruprodukterna som är komponenter i simuleringssystem som via nätverk knyter ihop olika simuleringssystem. Simuleringssystem kan komma från olika leverantörer och länder, och därför baseras ihopkopplingen på en öppen IEEE standard (IEEE 1516 "High Level Architechture"). Tack vare att Pitch produkter är baserade på en öppen standard, kan kunderna byta leverantör om de inte är nöjda. Exempel på system är flygsimulatorer, fordonssimulatorer, produktionskedjesimulering, militära ledningsträningssystem, etc. Bland kundorganisationerna finns NASA, Lockheed Martin, Boeing, Försvarsmakten/FMV, Mitsubishi, Bmw, JAXA, Saab... Efter avslutad dataingenjörsexamen läste Pär vidare på mastersprogrammet i Communication and interactivity - mycket pga arbetsmarknadsläget men tror att det var ett av skälen till att han blev anställd på Pitch som inte gärna anställde andra än civilingenjörer och datavetare vid den tiden. Nu finns ett betydligt större intresse för att anställa dataingenjörer. En anledning till det kan vara att dataingenjörerna nu är mer kända och betydligt fler som hunnit utexamineras än vad som var fallet de åren som kullen h99 blev klara dvs vid Arbetsmarknaden var dessutom betydligt kärvare de åren. Nuvarande lön ligger i spannet kr. Ingångslönen var låg men när man väl visat vad man kan så kan man höja lönen. Höjde lönen vid första löneförhandlingen med 13%. Feedback till utbildningen : - helt och hållet utfrån den nytta han haft i sitt jobb:

16 Vad gör en dataingenjör? 16 Har haft stor nytta av alla ämneskurser på IDA som handlat om programmering, databaser, nätverk, distribuerade system, operativsystem och processprogrammering. Dessa kurser minns han som mycket givande även under utbildningen. Dessutom har han haft stor nytta av kommunikationskurserna (minns att där var en på svenska och en på engelska). Att många kurser hade utländska studenter och/eller utländska lärare var en stor fördel för språkets skull. Om han ska vara kritisk mot något så är det att de flesta kurslabbar och även kurs i systemadministration hölls på Solaris. I hans jobb är det Windows, Linux i olika varianter och Mac OS som är dominerande. Det hade varit givande att mixa in lite mer av dessa miljöer in i labbar och kurser. Andreas Andreas Systemutvecklare PreStep AB Lön: kr Andreas jobbar som systemutvecklare på PreStep AB som är ett litet konsultföretag i Örebro. Han gjorde sitt exjobb på Intensia i Linköping och började därefter på Intensia, numera uppköpta av Lawson, som systemutvecklare i Jönköping. Han jobbade där i 2 ½ år. Deras huvudsakliga produkt är/var Movex, men Andreas jobbade med utveckling av ett sidosystem till Movex, till för säljare och servicetekniker på fältet. Systemet gav t.ex. en servicetekniker de serviceordrar han skulle utföra under dagen samt möjlighet att rapportera av tid samt vilka reservdelar han använt. På Intensia användes C++ för Windowsplattformar mycket medans på det konsultföretaget i Örebro som han nu arbetar på använder sig mer av.net / C # som programmeringsverktyg. Hans lön ligger mellan kr. Marta Marta Applikationskonsult Technica AB Lön: Över kr Marta jobbar som Applikationskonsult på Technica AB i Stockholm. Företaget är specialist inom norden på PLM-system (Product Life Cycle Management). Företaget använder sig av ett system som heter Dacaux som anpassas till kundernas behov. Företaget har även ett eget påbyggnadsprogram. Programmet används av vitt skilda företag från företag som sysslar med klädtillverkning,

17 17 Vad gör en dataingenjör? försäljning, tillverkning av bilar eller inom kärnkraften. Systemet följer en produkt från design till den färdiga produkten och t om efteråt. Om en produkt kommer tillbaka kan man behöva gå tillbaka och ändra på ritningar för att produkten ska fungera bättre. Man följer helt enkelt en produkts livscykel från början från idé till färdig produkt. En hel del av programmeringen sker i Java. Det handlar mycket om problemlösning, rättar till fel, har kontakt med kund och diskuterar hur problemet bäst ska lösas. Marta tycker själv mycket om programmeringen men för de som inte vill programmera så mycket så finns andra roller som t ex projektledare, teknisk eller business konsult där man designar mer och andra programmerar. Man kan också arbeta som säljare om man vill det. Man jobbar oftast i projektgrupper om högst 10 st oftast ca 6 st. Ibland är man involverad i 3 mindre projekt ibland kanske bara ett större under en tid. Det är viktigt att kunna vara flexibel och anpassa sig till olika grupper och olika kunders behov. Något man ska vara beredd på är att det är mycket problemlösning. Det är det man gör. När allt är bra finns inget att göra (skratt!) Men man är inte ensam om att lösa problemen utan man hjälps åt. Det kan ibland behövas 5 personer för att lösa ett problem. I utbildningen blev man mer tvungen att lösa problemen själv. Feedback till utbildningen: Utbildningen var mycket bra och nöjd med innehållet. Möjligtvis kan man få in lite er praktiska övningar, träffa fler som faktiskt jobbar ute eller att de som jobbar kan involveras mer i utbildningen på olika sätt för att på så sätt få bättre kontakt med branschen och vad som man faktiskt kan jobba med efter utbildningen. De programmeringsuppgifter som ingick i utbildningen ligger långt från vad man får göra i verkligheten. Det skulle kunna vara mer verklighetstrogna labbar/projekt. I projekt bör det läggas mer vikt vid den kommunikativa biten t ex presentera en lösning av ett problem inför en mindre gupp. Det är oftast i mindre grupper man kommunicerar därför kan det vara bra att tränas att göra det mer och att det sker i en viktig kurs. Det är viktigt att lära sig hur man jobbar i projekt och en viktig del är hur man bemöter kunder! Mer träning i social kompetens. Det är viktigt i kontakterna med kunder. Lönen ligger på mer än kr.

18 Vad gör en dataingenjör? 18 Lars Lars Undertextare Erfarenhet: 4 år jobbmarknaden är på den fronten däremot. Lars tog ut en högskoleexamen 80 p i datateknik och byggde på med 80 p japanska och 80 p engelska. Han har jobbat som undertextare i ungefär 4 år och översätter filmer och tv-program från japanska eller engelska till svenska. Han har även fått förfrågningar om att översätta dataprogram (Skype till Mac), men tackade nej eftersom han trivs med sitt nuvarande jobb. Däremot hade hans utbildning i datateknik samt datorvana varit till nytta om han hade valt att översätta mjukvara. Han vet inte hur stor Anledningen att Lars bytte inriktning till språk i stället för datateknik hade egentligen inget med utbildningen eller kursutbudet att göra. Det var snarare en fråga om vad han ville syssla med. Feedback till utbildningen: Däremot hade han gärna sett fler valbara kurser och inte lika många obligatoriska kurser. Han tycker att många program på universitetet är lite för smala och specialiserade och föredrar att bredda sig mer, vilket han gjorde genom att fortsätta läsa fristående kurser. Men det hade varit optimalt om det hade gått att läsa en bredare utbildning även med datateknik som huvudämne utan att behöva pussla ihop sina examina själv. Den enda kursen han inte tyckte var så givande var kursen i operativsystem. De bästa kurserna var nog kurserna i C++, java och datorteknik. Han hade även sett att det funnits ett mer fritt programmeringsprojekt som studenterna fått välja själva. Han brukar satsa mer och lära sig mer när han får lite friare tyglar. Henrik Henrik Systemtekniker LK-data Lön: kr Henrik jobbade som montör på SAAB i 4 år innan han började läsa på Dataingenjörsprogrammet. Nu jobbar han som systemtekniker på LK-data. Arbetsuppgifterna handlar om drift och underhåll av system för kommunens anställda. Det handlar bl a om att hjälpa kunderna vid inköp av datorer och programvara och hjälpa till med kravspecifikationen. Det är steget efter programmerarna. Mycket handlar

19 19 Vad gör en dataingenjör? om underhåll av databaser. Feedback till utbildningen: Utbildningen gav en bra bas i programmering, men skulle även kunna ge kunskaper i script och power shell som behövs för att kunna hämta ut information från databaser. Lön: Svårt att få höga löner inom kommunen. Tomas Tomas Projektledare Erfarenhet: 9 år Saab Lön: Över kr Henrik Tomas blev klar med sin utbildning och blev högskoleingenjör i datateknik 2002, enligt plan faktiskt. Tyvärr så var det då it-bubblan sprack så det var mycket svårt att få jobb. I väntan på bättre tider tog han några kurser i GIS, Geografiska Informationssytem. Efter ett tips från sin kurshandledare fick han ett uppdrag på Securitas. Som egen konsult hjälpte han dem att planera upp sina partnerområden med hjälp av kartor och statistik började Tomas arbeta på Saab som systemingenjör men arbetar som projektledare med utveckling av ett system för att dataförsörja flygplanet Gripen, dess planeringssystem och simulatorer med Geografisk information. Sedan tre år tillbaka är han projektledare för systemet. Tjänsten innebär att Tomas har ansvar för utveckling, ekonomi, leverans, dokumentation av DMGS, Digital Map Generating System, som levererar geografisk data till Gripensystemet. Systemet utvecklas i.net med C# som programmeringsspråk. Det är byggt på en ESRI-plattform och de arbetar även med Arc Object. Jag har träffat flera med min utbildningsbakgrund och de arbetar framförallt som utvecklare säger Tomas. De får saker gjorda och är i mitt tycke ofta mer drivna än civilingenjörer som ibland är alltför teoretiska. Det som Tomas tycker är bra med utbildningen är att den är inriktad på programutveckling med mycket praktisk tillämpning. Något som var avgörande för honom var att han skaffade sig en specialkompetens, i hans fall GIS. Det tycker han är ett bra råd som gör det lättare att få ett bra jobb. Han har idag en lön på mer än i månaden.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Hela denna bilaga är en annons från Arbetsgivarverket VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA E N T I D N I N G O M A T T J O B B A I N O M D E N S V E N S K A S T A T E N #1 2009 JOBBA STATLIGT MARITIMA MUSEER DIGITALISERAR VÅR MARINA FRAMTID VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE KLARAR ANSÖKNINGSTOPPARNA

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Det papperslösa kontoret myt eller verklighet?

Det papperslösa kontoret myt eller verklighet? Projektet Skriftbruk i arbetslivet www.nordiska.su.se/skriftbruk Rapport nr 5, 2004 Det papperslösa kontoret myt eller verklighet? En fallstudie av skriftbruket i ett IT-yrke Martin Sundstedt Institutionen

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket

it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket Vi har inte råd att pensionera Det är lättare att komma runt problemen om så många i förtid längre sid 4 man tar det från den lekfulla sidan. sista sid JOBB COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

En jämförelse mellan PHP och C# i.net

En jämförelse mellan PHP och C# i.net En jämförelse mellan PHP och C# i.net Gisela Kind Louise Svennberg EXAMENSARBETE 2009 Grafisk design och webbutveckling A comparison between PHP and C# in.net Gisela Kind Louise Svennberg Detta examensarbete

Läs mer