Vad gör en dataingenjör?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör en dataingenjör?"

Transkript

1 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99

2 2 Vad gör en dataingenjör? Innehållsförteckning Syfte och bakgrund... 3 Urval och metod... 4 Vad är en systemutvecklare?... 6 Intervjumaterial... 6 Tomas... 7 Lars... 8 Oskar... 9 Manal Krister Andreas Agnieszka Lisa Mattias Daniel Robert Pär Andreas Marta Lars Henrik Tomas... 20

3 Vad gör en dataingenjör? 3 Syfte och bakgrund I och med Bolognaprocessens 1 start 1999 ändrades våra programnämnders sammansättning. Från att tidigare samlat samtliga högskoleingenjörsprogram i en och samma nämnd oavsett ämnesområde och en nämnd för vart och ett av våra civilingenjörsprogram med några få undantag antogs en ny nämndsorganisation fr o m hösten Förändringen innebar att program samlades inom en nämnd ämnesvis. Den nämnd som tidigare ansvarat för utveckling och kvalité för civilingenjörsprogrammen Informationsteknologi, Datateknik samt magisterprogrammet i Datavetenskap utökades till att även ansvara för utvecklingen av det 3-åriga dataingenjörsprogrammet samt ytterligare program som kunde hänföras till ämnesområdet data- och medieteknik. För att få en bättre kännedom om programmets innehåll och vilka ev behov av förändring/förbättring nämnden framöver skulle ta fasta på anordnades en heldag i slutet av våren 2008 med utbildningsansvariga, lärare och studenter för att få en genomlysning av programmets kursinnehåll. Utfallet av dagen utmynnade i att en arbetsgrupp sattes samman för att se över eventuella glapp och/eller överlapp mellan befintliga kurser. Tanken var också att dagen skulle ge ökad kännedom hos inblandade lärare om kursers innehåll och ev. se nya möjliga kopplingar mellan kurser, deras relevans inom programmet samt kopplingar mellan ämnesområden. En fråga som kom upp var hur väl utbildningen svarar upp mot näringslivets krav på en dataingenjör? Finns det något i utbildningen som bör förändras utifrån hur verkligheten ser ut? Vilka arbetsuppgifter har våra dataingenjörer ute på företagen? Det är frågor som är ytterst relevanta att få svar på för nämnden i sitt fortsatta arbete. Även i den allt hårdare konkurrensen om studenter till våra program är det av stor vikt att tydliggöra den yrkesroll som väntar en färdig dataingenjör. Denna rapport är därför gjord med tanke att ge en del svar på dessa frågor. 1 Ett samarbete mellan 46 europeiska länder i syfte att främja rörligheten mellan utbildningar på högskolenivå

4 4 Vad gör en dataingenjör? Urval och metod Dataingenjörsprogrammet startade 1991 och antalet registrerade i åk1 har varierat över åren. I en jämförelse mellan antalet registrerade i åk1 utmärker sig tre kullar särskilt nämligen -96, -97 och -99 med minst 70st som börjat åk 1. Tittar man närmare på dessa tre kullar utmärker sig kullen från -99 markant från de övriga två kullarna i framförallt ett avseende nämligen som den kull där flest studenter tagit ut examen inom två år efter nominell studietid. I denna studie valdes kullen -99 ut och de studenter som gick att spåra upp kontaktades per telefon för en intervju. Utfallet av varje samtal redovisas i rapporten. Metoden är av nödvändighet kvalitativ och ger inte anspråk på att ge några statistiska slutsatser. Avsikten är att ge en bild av var dessa studenter hamnat, deras egna beskrivningar av sina arbeten, feedback till utbildningen utifrån deras erfarenheter och var de befinner sig lönemässigt. Vid varje samtal har frågorna om företag, tjänstebenämning, beskrivning av arbetet och lönen varit centrala. Beroende på person och erfarenhet har innehållet i samtalen varierat och därmed hur mycket synpunkter och information som de haft möjlighet att dela med sig av.

5 5 Vad gör en dataingenjör? Vad är en systemutvecklare? Många anger att de har tjänster som systemutvecklare, slår man upp vad ordet står för i Wikipedia får man följande definition: Systemutvecklare designar och utvecklar datorsystem med utgångspunkt i den verksamhet tekniken skall ge stöd åt. Systemutvecklarens utgångspunkt är därför människorna som använder eller påverkas av teknik snarare än tekniken i sig. Förenklat kan man tala om systemering där verksamhetens behov (kraven) översätts till realiserbara funktioner respektive programmering där realisering av dessa funktioner sker, som två huvudsakliga kärnuppgifter i det arbete om utförs av denna yrkeskategori. Datorsystem, eng computer system är ett system av hårdvara och mjukvara som behandlar data på ett meningsfullt sätt. Ett förhållandevis enkelt datorsystem är en pc. Ett mer komplext system är internet. Även den enklaste datorn kan sägas vara ett datasystem eftersom två delar (hårdvara och mjukvara) måste samarbeta. Den verkliga betydelsen av datasystem kommer med sammankoppling för att få större system. Sammankoppling av olika delar kan vara besvärligt beroende på hur bra de är anpassade till varandra. För att det skall vara enklare att koppla ihop system så finns det regler (protokoll eller elektriska specifikationer) som gör att de passar varandra (är kompatibla). Ihopkopplingen sker i ett gränssnitt som kan vara standardiserat av internationella organisationer eller enskilda personer och företag.

6 Vad gör en dataingenjör? 6 Intervjumaterial Tomas Tomas Systemarkitekt Erfarenhet: 7 år UNIT4 Lön: kr Tomas jobbar på Unit4 Agresso i Falun som systemarktitekt. Han blev klar med examen 2004 Så här beskriver Tomas företagets produkt: En modul i affärssystemet Agresso Business World som hanterar serviceordrar och underhåll av anläggningar/objekt. Dvs arbetsordrar som tekniker/reparatörer/mm får när de ska laga eller installera något. Tid, projekt, kund, produkter, information, mm ska kopplas och hanteras på en serviceorder. Han har jobbat i 7 år - först som programmerare - nu som programmerare men även med ett ansvar för en grupp om 4 programmerare. Tjänsten innebär inget personalansvar men ansvar för programkoden och design. Arbetet innebär till största delen programmering. Kundkraven kommer från olika vägar genom en intern "kund"/product owner till teamet som omvandlar kundkrav till produkt. Arbetssättet är sedan 2 år tillbaka mer agilt och med Scrummetod. Kör sprintar var tredje vecka med intern "kund"/product owner. Fördelarna har varit mycket positiva. Man har tidigare upptäckt och åtgärdad problem. Fler hjälper också till att reda ut problemen. At UNIT4, we recognize that our employees are key to our success. We value them highly and take care to select the right kind of people to work with us. Around the world, we look for potential employees - who are confident team players and have an unswerving commitment to excellence in customer service - to help us in our mission to deliver software products and services that enable our customers to cope easily and cost-effectively with changing business needs and operating environments. UNIT4 products and UNIT4 team members help our customers to embrace change, by: being more agile - through continuous improvement, directed innovation, focused expertise, practical enthusiasm, compact teams, fast responses and adaptable solutions. making all the right connections - through teamwork, sustainable approaches, integrationreadiness, customer intimacy, commitment and diversity. Being result driven - proactively meeting needs across our customer's markets and processes; in less time, at lower costs, without disrupting their core business. delivering transparency - through business software and services that consistently offer a high level of control, sharp focus and clear promises.

7 7 Vad gör en dataingenjör? Det finns inget jag i teamet man ska kommunicera fastnar man så får man hjälp i teamet. Utvecklarna och testarna hjälper varandra och det är mindre kodning än tidigare. De verktyg/programvaror man använder sig mest av är Visual studio, Team Foundation Server, C#, C++ - Microsoft. Feedback till utbildningen: Om man ska lära sig objektorientering så är inte C++ så bra att börja med. Då är det bättre att börja med t ex Java eller Ruby. Som första språk att lära sig att programmera föreslår Tomas C# eller Java men inte mer än en kurs i någon av dessa program. C++ är bra att lära sig men svårt att börja med. Tomas är nöjd med sin dataingenjörsutbildning. Det är lagom mycket matematik även om han själv inte använt sig så mycket av den. När han försöker identifiera vad han haft användning av nämnder han att det finns användning för Boolsk algebra, binär aritmetik. Hårdvarunära kurser är inte så användbart men bra för förståelsen. Utbildningen motsvarar (iaf motsvarade) arbetsmarknadens krav, dock bara övergripande. Djupare kunskaper/erfarenheter krävs, fås genom praktik/projektanställning/egna projekt/mm. Ett ord till de som läser på programmet: Ta tillvara på utbildningen! Lars Lars Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Teknomedia Lön: kr Lars tog ut examen 2003 och hunnit med 4 IT-företag sedan han gick ut. Just nu har han en tjänst som systemutvecklare på Teknomedia i Norrköping och hans huvudsakliga arbete handlar om webbsidor. När han började på Di hade han inga förkunskaper i programmering. Det är för svårt att börja programmera i C++ och skulle hellre föreslå att man startade med Visual basic istället. Han känner själv att han borde ha haft mer programmeringskunskaper innan han började på Di. Feedback till utbildningen: Utbildningen överlag bra men matematiken kan minskas ned alternativt läggas sist i utbildningen och valfri. Vissa delar som modulus har han haft användning av. Det skulle kunna vara mer om.net och Java och filöverföring i utbildningen Han har i nuläget en lön i intervalleat (hade som ingångslön ).

8 Vad gör en dataingenjör? 8 Oskar Oskar Systemutvecklare Erfarenhet: 8 år BAE Systems C-ITS AB Lön: kr Jobbar som systemutvecklare på BAE Systems C-ITS AB (Interaction Training and Simulation) sedan examen Oskar gjorde sitt exjobb på företaget men kunde inte erbjudas jobb där förrän efter några månader då en anställd sa upp sig. Har sedan stannat kvar där i 8 år med ett kort avbrott när han under 7 månader jobbade på Configura. Men han trivdes bättre på BAE Systems C-ITS AB med utvecklingen av interaktiva träningssystem för i huvudsak olika försvarsmakter (t ex flygledartränare och eldledningssimulator). Hans exjobb gick ut på att visualisera soldater i 3D-grafik, vilket fortfarande används i företagets produkter. I ett projekt som han jobbat i utvecklade han visualiseringsdelen av en tunneltränare för de operatörer som övervakar tunnlarna i Göteborg. I projektet ingick det att fotografera tunnlarna, besöka operatörscentralen, utveckla programmet, köpa in hårdvara, integrera med andra delar av tunneltränaren och installation hos kunden. Feedback till utbildningen: Utbildningen var bra med engagerade lärare, väldigt nöjd. Det var en bra bredd där man fick prova på olika språk. Vad som skulle kunna tas in mer i utbildningen är att lära sig strukturen hur man programmerar. Han jobbar själv mycket med testdriven utveckling vilket innebär att han skriver tester innan han börjar med själva programmeringen. När alla testerna går igenom är programmeringen klar. Testerna körs sedan varje natt för att "skydda" koden från felaktiga förändringar. Han tycker att det vore bra att få med det sättet att utveckla på i utbildningen. Lön: Började första jobbet med och höjde lönen med vid bytet till och ifrån Configura.

9 9 Vad gör en dataingenjör? Manal Manal Dataingenjör Erfarenhet: 5 år Ericsson Lön: kr Manal kommer ursprungligen från Libanon. Tog ut examen Läste därefter en masterspåbyggnad som inte blev avslutad och har hunnit bilda familj och få barn. Sedan 2006 jobbar hon på Ericsson som Sotware engineer (dataingenjör). I arbetsuppgifterna ingår kodning, testning, skriver dokument varav det mesta är på engelska. Skriver bara på svenska när det är interna skrivelser. Använder ett internt programmeringsspråk Plex (liknande som C++) Men även C och C++ används. Arbetet är varierande, möten, kodning. Feedback till utbildningen: Det var bra med matematiken i utbildningen. Det hjälper när man ska lösa problem - själva tänket. Skulle vara bra med en kurs i teknisk engelska. Alla rapporter skrivs på engelska på Ericsson. Manals lön ligger i intervallet kr (ingångslön 2006 var kr). Krister Krister Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Evolvera AB Lön: kr Krister tog ut examen 2002 fortsatte på DX (övergång till civilingenjörsutbildning i Datateknik) saknar 2 kurser till examen mekanik och elektromagnetism.krister jobbar idag som systemtekniker/konsult på Evolvera AB, Göteborg. Hans arbetsuppgifter går ut på att programmera och installera system, främst i POSIX-miljöer (GNU/Linux och OS X). Bygger molntjänster och sköter serverdrift. Som konsult gör han anpassningar på befintliga system. Större delen av dokumentation och litteratur är på engelska. Feedback till utbildningen: Mer kunskap om Unix- och GNU/Linux-baserade system i utbildningen. Mer fokus på vad öppen mjukvara är, och hur den kan bidra till ökad effektivitet genom att utvecklare delar kunskap/lösningar. Önskar också mer praktiska kurser relaterat till hårdvara. Mer

10 Vad gör en dataingenjör? 10 om vilka delar en dator består av samt vad som kan bli problem / flaskhalsar i produktionsmiljöer. Han en lön i intervallet kr. Andreas Andreas Systemutvecklare Erfarenhet: 7 år Active Solution Lön: Marknadsmässig programkod och databasutveckling. Andreas tog examen 2004 efter att ha läst till en grundkurs i beteendevetenskap. Han är nu inne på sitt tredje jobb och jobbar då som ITkonsult och systemutvecklare på företaget Active Solution i Stockholm. Andreas är en generalist som har jobbat som utvecklare, testare och teknisk projektledare. Han jobbar idag med tekniker som C#,.NET framework, SQL Server, BizTalk, WPF och WCF. Största delen av arbetstiden går åt till att lösa problem genom att skriva automatiserade tester, Utvecklingsarbetet sker företrädelsevis med Agila metoder som Scrum eller Kanban. Som IT-konsult är det viktigt att lära sig nya tekniker, för att kunna hjälpa företagets kunder med att vidareutveckla befintliga system och att dra nytta av ny teknik. Feedback till utbildningen: Det är inte speciellt vanligt att idag arbeta enligt Vattenfallsmetoden (faserna krav, analys, design och implemenation) eftersom det är svårt att fånga upp samtliga behov i början av projektet. Lär man sig att programmera objektorienterat språk som t.ex. Ada 95, C++ och Java är man bra rustad för att senare jobba med t.ex. C#. Lön: Marknadsmässig (Första lönen låg ganska långt under vad CF rekommenderade och sedan har löneutvecklingen varit väldigt bra. Erfarenhet är viktigt.). Agnieszka Agnieszka Systemutvecklare Erfarenhet: 6 år Ericsson Lön: kr Agnieszka jobbar som systemutvecklare (software engineering) på Ericsson. I arbetsuppgifterna ingår att programmera vara teamledare vilket innebär att tidsplanera ihop med projektet och fundera på vad som är rimligt att hinna med kommande sprint, när och vad som ska hinna med, design av det hela, felsöka och rätta felrapporter och nyutveckla.

11 11 Vad gör en dataingenjör? Hon arbetar med olika saker beroende på vad som ska prioriteras. Vanligt har man ingen kontakt med kunderna. Det händer att man har kontakt med kund eller en ericsson-anställd på plats hos kund om det gäller en felrapport som man behöver hjälpas åt med att felsöka, kanske få loggar m m. Det är ett varierat arbete där man använder sig av Scrum och korta sprintar på två veckor, utvärderar vad som kan förbättras, feed-back till varandra. Iterationerna kan vara ca 12 veckor, lite olika. Det programspråk som används mest är C++ och Java. Inom Ericsson finns lika stora möjligheter för högskoleingenjörer som civilingenjörer att avancera till chefer om intresse finns. Det var svårt att få jobb som nyutexaminerad Agnieszka jobbade först som konsult åt Ericsson från fick därefter en fast anställning. Feedback till utbildningen: Vad man kan lära sig mer av i utbildningen skulle kunna vara att lära sig tidsestimering, lära sig planera projekt. Hon upplevde första kurserna i programmering som svåra då hon inte hade någon programmeringserfarenhet. Själva förståelsen för programmering fick hon först efter att hon börjat jobba när man gör det på riktigt. Man får den hjälp och det stöd man behöver av sina chefer för att klara jobbet som t ex anpassade kurser eller workshops med kollegorna. Hennes lön ligger idag inom intervallet kr (lön första jobbet ca kr). Har man bara en examen får man lättare att välja vad man vill jobba med. Lisa Lisa Data / hårdvaruingenjör Motorola Lön: kr Lisa jobbar som dataingenjör hårdvaruingenjör på Motorola i Linköping. Nuvarande tjänst innebär till viss del programmering av hårdvaran i IP-TV-boxar. Förutom det så innebär jobbet att se till att rätt saker finns och fungerar i boxen. Lisa haft ca 4-5 olika jobb efter examen bl a som IT-support på telefon och ute hos kund på Unit, Linköpings universitet, datachef på Arkitektkopia med ansvar för alla system, se till att alltid vara uppdaterad på nya system etc, support samt personalansvar), ett år på SAAB (programmerare) och hos Flextronics (databaser, programmering). Feedback till utbildningen: C++ används mycket C# lär man sig snabbt när man behöver det ute på företagen. Lisa har svårt att se någon skillnad i arbetsuppgifter och lön mellan högskoleingenjörer och civilingenjörer i datateknik.

12 Vad gör en dataingenjör? 12 Mycket hänger på den egna personen, personkemi, erfarenhet och referenser gör att man får jobb. För att överhuvudtaget komma till en intervju krävs att man är ingenjör! eller nästan klar ingenjör. En filosofie kandidat i datalogi kommer man inte långt med enligt Lisa. Har man väl kommit till en intervju bryr sig arbetsgivaren inte så mycket om CV:n utan då gäller det att man har lätt att kommunicera och att man kan visa upp att man kan något. Många arbetsgivare använder sig av personlighetstester och programmeringsuppgifter. Ett råd från Lisa till studenter inom utbildningarna: Gå klart utbildningen! Läs gärna till kurser inom t ex ekonomi, juridik, ledarskap. Hennes lön ligger mellan kr (hade en ingångslön på ). Mattias Mattias Processingenjör Erfarenhet: 9 år Alstom Power Lön: kr Direkt efter sin examen höstterminen 2002, fick han jobb på ABB China Ltd. och åkte till Peking för att arbeta som systemutvecklare. Där jobbade han i cirka 1 år med utveckling av styrsystem för ett Rörvalsverk med fokus på kommunikationslösningar. Utvecklingen skedde i C och C++ i utvecklingsmiljön Visual Studio 6.0, samt i ett ABB-specifikt PLC-språk. Hans jobb bestod bl.a. i att vidareutveckla en klient/server-lösning för att skicka information mellan olika typer av hårdvaruplattformar. Arbetet innebar ett nära samarbete med både kund och andra entreprenörer och under 4 månader var han placerad ute hos kunden på deras fabrik för testning och driftsättning av deras system. Det kan nämnas att han innan detta varken studerat eller jobbat med t.ex. PLC-programmering, utan han blev upplärd på företaget. Efter att ha jobbat i Kina i ungefär ett år så flyttade han och hans fru hem och han fick så småningom jobb på Datapartner AB utanför Linköping, som utvecklare av tilläggsmoduler till affärssystem. Där programmerade han Excel-kopplingar till affärssystem. En del av utvecklingen skedde också i databasspråket Oracle-SQL. I början av 2005, blev Mattias erbjuden en tjänst som utvecklare/testare på Volvo IT i Skövde, där han jobbade i ca 1 år med att utveckla, testa och driftsätta styr- och kontrollsystem för tillverkning av Volvos Lastbilsmotorer i Sverige och övriga världen. Han var även ansvarig för en förstudie av ett uppgraderingsprojekt av monteringssäkring av motortillverkningen i Skövde. Mattias jobbar idag sedan snart 5 år som Processingenjör på Alstom Power i Växjö. Som Processingenjör jobbar han inom miljövårdssektorn med rökgasrening för olika typer av industrier, bl.a. kol-, -papper, -cement och olja. Mina arbetsuppgifter idag är varierande men består till stor del av att dimensionera elfilter och optimera styrsystem för elfilter. Detta innebär i praktiken att via t.ex. SCADA och DCS-system analysera driften och sedan ställa in de parametrar som styr filtrets funktion ur ett partikelavskiljnings- eller

13 13 Vad gör en dataingenjör? Snabbkurs i Elfilter: effektbesparingsperspektiv. Arbetet innebär en hel del resor både inom och utanför Sverige och han har jobbat i flera olika länder såsom Spanien, Portugal, Grekland, USA, Litauen, Saudi-Arabien, Frankrike, England, Venezuela m.fl. Han har också varit ansvarig för utvecklingen av ett beräkningsverktyg för dimensionering av elfilter, och arbetsuppgifterna bestod i att ta fram kravspecifikation såväl som att utveckla programvaran samt att ta fram testplan och genomföra tester av den färdiga produkten. Utvecklingen skedde där i Microsoft.Net. Mattias jobbar jag idag inom ett annat teknikområde än tidigare utbildning, vilket är både inspirerande och utmanande, även om det i början var lite läskigt att ge sig bort ifrån sina kända domäner. Han tror att många företag idag ser mycket till individen och de personliga egenskaperna mer än specifikt vilken utbildning man har. Om man har en teknikutbildning och ett öppet sinne där man inte låser fast sig vid bara en yrkesskarriär och roll så tror han att möjligheterna till intressanta jobb är enorma. Hans lön ligger idag i spannet kr i månaden. Ett Elfilter är en konstruktion som genom statiskt elektricitet avskiljer stoftpartik lar i rökgaser. Elektroder inne i filtret spänningssätts, beroende på storlek hos filtret, med flera tusen kilovolt, och partiklarna som passerar elektroderna blir då statiskt uppladdade och samlas upp på stora plåtar som har motsatt elektrisk laddning gentemot elektroderna (plus och minus i ellära). Plåtarna med partiklarna rengörs sedan genom slagning eller spolning, beroende på elfiltrets typ och konstruktion, och stoftpartiklarna faller ner i behållare under filtret. Behållarna töms och stoftpartiklarna går sedan till deponi eller som råvara i andra processer, t.ex. gipstillverkning. Spänningen på dessa tusentals kilovolt åstadkoms med hjälp av transformatorer som kopplas till elektroderna. Transformatorerna i sin tur kontrolleras av styrsystem i form av digitala signalprocessorer och kringliggande mjukvara. Dessa styrsystem består av ett stort antal parametrar som behöver ställas in beroende på processegenskaper, såsom t.ex. röksammansättning och temperatur. Många industrier har någon form av förbränning (Kolkraftverk, Avfallsförbränning, Cementindustri, Glastillverkning, Stålindustri, Pappersindustri etc.) och alla dessa industrier behöver därför någon typ av rökgasreningssystem, och just Elfilter är ett av dessa system. Andra filter är Slangfilter och Cyklon.

14 Vad gör en dataingenjör? 14 Daniel Daniel Systemtekniker Kommunalförbundet ITSAM Daniel jobbar idag som systemtekniker på Kommunalförbundet ITSAM. Ett förbund som är bildat av 5 kommuner för att sköta IT-service åt Kinda, Åtvidaberg, Boxholm och Ödeshög ca invånare. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter går ut på att installerar servrar och uppgraderingar av systemprogramvara. Därutöver att hjälpa till att lösa problem hos användarna som t ex att fakturaunderlag inte kommer fram till ekonomisystemet som de ska, att användaren inte kan logga in på intranätet eller att e-post som kommer in är konstigt formaterad. Att beskriva en typisk dag känns hart när omöjligt, ingen dag är typisk. Det typiska är väl möjligen att man aldrig vet på morgonen vad man kommer att göra under dagen. Arbetet innebär att man jobbar tillsammans i en grupp om totalt 4 systemtekniker. Dataingenjörsutbildningen gav en bra bas för arbetet. När man sedan börja arbeta så lär man sig mycket mer. Robert Robert Designer Ericsson Lön: kr innebär även simuleringstester som var roliga. Robert jobbar som designer på Ericsson i Linköping. Han har hunnit med att jobba på 3 ställen efter examen. Första jobbet var på ett litet företag Veriba som specialiserat sig på affärssystem där Robert gjorde sitt exjobb.. Företaget använde sig mycket av databasen Oracle. Därefter jobbade han på Mandator som konsult. Han har även jobbat på Saab med programmering av deras radioapparater som användes som datalänk för datakommunikation mellan Jas Gripen-planen. Arbetet på Saab Jobbar sedan 2007 på Ericsson som designer på 4G-master med test och verifiering. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill bredda sig eller byta inriktning. Varje andställd har 4 utvecklingssamtal per år med sin närmaste chef där mål sätts upp och följs upp. Lönen sätts mer utifrån personliga förutsättningar än om man är

15 15 Vad gör en dataingenjör? civilingenjör eller dataingenjör. Den största skillnaden mellan en högskoleingenjör och en civilingenjör är lönen. Det kan skilja några tusenlappar mer för en civilingenjör. Feed-back till utbildningen: Bra utbildning. Pär Pär Head of support Pitch Technologies AB Lön: kr marknadsstöd och projektledning i vissa tjänsteprojekt. Pär jobbar idag som Head of support dvs chef för support och underhåll på Pitch technologies AB en del av BAE Systemskoncernen. Företaget finns i Linköping och har 15 anställda. Tjänsten innebär ansvar för underhållande utveckling, t.ex. buggrättningar, och uppdateringar av Pitch programuprodukter, men inte personalansvar. I tjänsten ingår även ansvar för automatiserad bygg- och testprocess, vissa delar av produktifieringen, licensskydd, tekniskt Som så många andra företag så har Pitch en tjänstegren och en produktgren. Inom produktgrenen utvecklas programvaruprodukterna som är komponenter i simuleringssystem som via nätverk knyter ihop olika simuleringssystem. Simuleringssystem kan komma från olika leverantörer och länder, och därför baseras ihopkopplingen på en öppen IEEE standard (IEEE 1516 "High Level Architechture"). Tack vare att Pitch produkter är baserade på en öppen standard, kan kunderna byta leverantör om de inte är nöjda. Exempel på system är flygsimulatorer, fordonssimulatorer, produktionskedjesimulering, militära ledningsträningssystem, etc. Bland kundorganisationerna finns NASA, Lockheed Martin, Boeing, Försvarsmakten/FMV, Mitsubishi, Bmw, JAXA, Saab... Efter avslutad dataingenjörsexamen läste Pär vidare på mastersprogrammet i Communication and interactivity - mycket pga arbetsmarknadsläget men tror att det var ett av skälen till att han blev anställd på Pitch som inte gärna anställde andra än civilingenjörer och datavetare vid den tiden. Nu finns ett betydligt större intresse för att anställa dataingenjörer. En anledning till det kan vara att dataingenjörerna nu är mer kända och betydligt fler som hunnit utexamineras än vad som var fallet de åren som kullen h99 blev klara dvs vid Arbetsmarknaden var dessutom betydligt kärvare de åren. Nuvarande lön ligger i spannet kr. Ingångslönen var låg men när man väl visat vad man kan så kan man höja lönen. Höjde lönen vid första löneförhandlingen med 13%. Feedback till utbildningen : - helt och hållet utfrån den nytta han haft i sitt jobb:

16 Vad gör en dataingenjör? 16 Har haft stor nytta av alla ämneskurser på IDA som handlat om programmering, databaser, nätverk, distribuerade system, operativsystem och processprogrammering. Dessa kurser minns han som mycket givande även under utbildningen. Dessutom har han haft stor nytta av kommunikationskurserna (minns att där var en på svenska och en på engelska). Att många kurser hade utländska studenter och/eller utländska lärare var en stor fördel för språkets skull. Om han ska vara kritisk mot något så är det att de flesta kurslabbar och även kurs i systemadministration hölls på Solaris. I hans jobb är det Windows, Linux i olika varianter och Mac OS som är dominerande. Det hade varit givande att mixa in lite mer av dessa miljöer in i labbar och kurser. Andreas Andreas Systemutvecklare PreStep AB Lön: kr Andreas jobbar som systemutvecklare på PreStep AB som är ett litet konsultföretag i Örebro. Han gjorde sitt exjobb på Intensia i Linköping och började därefter på Intensia, numera uppköpta av Lawson, som systemutvecklare i Jönköping. Han jobbade där i 2 ½ år. Deras huvudsakliga produkt är/var Movex, men Andreas jobbade med utveckling av ett sidosystem till Movex, till för säljare och servicetekniker på fältet. Systemet gav t.ex. en servicetekniker de serviceordrar han skulle utföra under dagen samt möjlighet att rapportera av tid samt vilka reservdelar han använt. På Intensia användes C++ för Windowsplattformar mycket medans på det konsultföretaget i Örebro som han nu arbetar på använder sig mer av.net / C # som programmeringsverktyg. Hans lön ligger mellan kr. Marta Marta Applikationskonsult Technica AB Lön: Över kr Marta jobbar som Applikationskonsult på Technica AB i Stockholm. Företaget är specialist inom norden på PLM-system (Product Life Cycle Management). Företaget använder sig av ett system som heter Dacaux som anpassas till kundernas behov. Företaget har även ett eget påbyggnadsprogram. Programmet används av vitt skilda företag från företag som sysslar med klädtillverkning,

17 17 Vad gör en dataingenjör? försäljning, tillverkning av bilar eller inom kärnkraften. Systemet följer en produkt från design till den färdiga produkten och t om efteråt. Om en produkt kommer tillbaka kan man behöva gå tillbaka och ändra på ritningar för att produkten ska fungera bättre. Man följer helt enkelt en produkts livscykel från början från idé till färdig produkt. En hel del av programmeringen sker i Java. Det handlar mycket om problemlösning, rättar till fel, har kontakt med kund och diskuterar hur problemet bäst ska lösas. Marta tycker själv mycket om programmeringen men för de som inte vill programmera så mycket så finns andra roller som t ex projektledare, teknisk eller business konsult där man designar mer och andra programmerar. Man kan också arbeta som säljare om man vill det. Man jobbar oftast i projektgrupper om högst 10 st oftast ca 6 st. Ibland är man involverad i 3 mindre projekt ibland kanske bara ett större under en tid. Det är viktigt att kunna vara flexibel och anpassa sig till olika grupper och olika kunders behov. Något man ska vara beredd på är att det är mycket problemlösning. Det är det man gör. När allt är bra finns inget att göra (skratt!) Men man är inte ensam om att lösa problemen utan man hjälps åt. Det kan ibland behövas 5 personer för att lösa ett problem. I utbildningen blev man mer tvungen att lösa problemen själv. Feedback till utbildningen: Utbildningen var mycket bra och nöjd med innehållet. Möjligtvis kan man få in lite er praktiska övningar, träffa fler som faktiskt jobbar ute eller att de som jobbar kan involveras mer i utbildningen på olika sätt för att på så sätt få bättre kontakt med branschen och vad som man faktiskt kan jobba med efter utbildningen. De programmeringsuppgifter som ingick i utbildningen ligger långt från vad man får göra i verkligheten. Det skulle kunna vara mer verklighetstrogna labbar/projekt. I projekt bör det läggas mer vikt vid den kommunikativa biten t ex presentera en lösning av ett problem inför en mindre gupp. Det är oftast i mindre grupper man kommunicerar därför kan det vara bra att tränas att göra det mer och att det sker i en viktig kurs. Det är viktigt att lära sig hur man jobbar i projekt och en viktig del är hur man bemöter kunder! Mer träning i social kompetens. Det är viktigt i kontakterna med kunder. Lönen ligger på mer än kr.

18 Vad gör en dataingenjör? 18 Lars Lars Undertextare Erfarenhet: 4 år jobbmarknaden är på den fronten däremot. Lars tog ut en högskoleexamen 80 p i datateknik och byggde på med 80 p japanska och 80 p engelska. Han har jobbat som undertextare i ungefär 4 år och översätter filmer och tv-program från japanska eller engelska till svenska. Han har även fått förfrågningar om att översätta dataprogram (Skype till Mac), men tackade nej eftersom han trivs med sitt nuvarande jobb. Däremot hade hans utbildning i datateknik samt datorvana varit till nytta om han hade valt att översätta mjukvara. Han vet inte hur stor Anledningen att Lars bytte inriktning till språk i stället för datateknik hade egentligen inget med utbildningen eller kursutbudet att göra. Det var snarare en fråga om vad han ville syssla med. Feedback till utbildningen: Däremot hade han gärna sett fler valbara kurser och inte lika många obligatoriska kurser. Han tycker att många program på universitetet är lite för smala och specialiserade och föredrar att bredda sig mer, vilket han gjorde genom att fortsätta läsa fristående kurser. Men det hade varit optimalt om det hade gått att läsa en bredare utbildning även med datateknik som huvudämne utan att behöva pussla ihop sina examina själv. Den enda kursen han inte tyckte var så givande var kursen i operativsystem. De bästa kurserna var nog kurserna i C++, java och datorteknik. Han hade även sett att det funnits ett mer fritt programmeringsprojekt som studenterna fått välja själva. Han brukar satsa mer och lära sig mer när han får lite friare tyglar. Henrik Henrik Systemtekniker LK-data Lön: kr Henrik jobbade som montör på SAAB i 4 år innan han började läsa på Dataingenjörsprogrammet. Nu jobbar han som systemtekniker på LK-data. Arbetsuppgifterna handlar om drift och underhåll av system för kommunens anställda. Det handlar bl a om att hjälpa kunderna vid inköp av datorer och programvara och hjälpa till med kravspecifikationen. Det är steget efter programmerarna. Mycket handlar

19 19 Vad gör en dataingenjör? om underhåll av databaser. Feedback till utbildningen: Utbildningen gav en bra bas i programmering, men skulle även kunna ge kunskaper i script och power shell som behövs för att kunna hämta ut information från databaser. Lön: Svårt att få höga löner inom kommunen. Tomas Tomas Projektledare Erfarenhet: 9 år Saab Lön: Över kr Henrik Tomas blev klar med sin utbildning och blev högskoleingenjör i datateknik 2002, enligt plan faktiskt. Tyvärr så var det då it-bubblan sprack så det var mycket svårt att få jobb. I väntan på bättre tider tog han några kurser i GIS, Geografiska Informationssytem. Efter ett tips från sin kurshandledare fick han ett uppdrag på Securitas. Som egen konsult hjälpte han dem att planera upp sina partnerområden med hjälp av kartor och statistik började Tomas arbeta på Saab som systemingenjör men arbetar som projektledare med utveckling av ett system för att dataförsörja flygplanet Gripen, dess planeringssystem och simulatorer med Geografisk information. Sedan tre år tillbaka är han projektledare för systemet. Tjänsten innebär att Tomas har ansvar för utveckling, ekonomi, leverans, dokumentation av DMGS, Digital Map Generating System, som levererar geografisk data till Gripensystemet. Systemet utvecklas i.net med C# som programmeringsspråk. Det är byggt på en ESRI-plattform och de arbetar även med Arc Object. Jag har träffat flera med min utbildningsbakgrund och de arbetar framförallt som utvecklare säger Tomas. De får saker gjorda och är i mitt tycke ofta mer drivna än civilingenjörer som ibland är alltför teoretiska. Det som Tomas tycker är bra med utbildningen är att den är inriktad på programutveckling med mycket praktisk tillämpning. Något som var avgörande för honom var att han skaffade sig en specialkompetens, i hans fall GIS. Det tycker han är ett bra råd som gör det lättare att få ett bra jobb. Han har idag en lön på mer än i månaden.

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Programming in C# and.net Framework

Programming in C# and.net Framework DNR LIU-2017-00432 1(5) Programmering i C# och.net Framework Programkurs 4 hp Programming in C# and.net Framework TDDD49 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik, DM

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp 9 maj 2011 Bakgrund: Vem är Patrik? Utb.: student Chalmers F 1992 1995, doktorand 2000, nu docent i programvaruteknik på D&IT-institutionen. Undervisning:

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå 1(5) Data- och systemvetenskapliga programmet med inriktning mot nätverksteknik, 180 högskolepoäng Programkod SGDSY Applied Computer and Systems Science program with specialization in Network Technology,

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign

Systemutvecklare.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Rodolfo Weisser.NET, C#/VB, C/C++, ASP.NET, T-SQL, JAVA Systemdesign Översikt Rodolfo har mycket lång erfarenhet av systemutveckling i C# och på Microsoftplattformen och har god kunskap om Visual Studio

Läs mer

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group

Yanting Larsen. Mjukvaruutvecklare. Cybercom Group Cybercom Group www.cybercom.se info@cybercom.com Yanting Larsen Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller mobilapplikationer.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Nätverksdrift, 120 hp

Nätverksdrift, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Nätverksdrift, 120 hp Network Management, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TNÄTG Grundnivå MIUN 2008/1387 Högskolepoäng

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

System arbetssystem informationssystem

System arbetssystem informationssystem System arbetssystem informationssystem Vad är ett system? Exempel - Matsmältningssystemet - Immunförsvaret - Ett hemelektroniksystem -En skola System - definition Ett system är en uppsättning interagerande

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet

Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet PB 68 Gustaf Hällströms gata 2b Helsingfors universitet www.cs.helsinki.fi www.cs.helsinki.fi/index.sv.html Datavetenskap Datavetenskapen försöker

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 -

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 - Presentation Jag heter Lars Kristiansson. Jag är född 1963 och har studerat datavetenskap på Göteborgs Universitet. Jag har nu avslutat utbildningen, och är alltså filosofie kandidat i datalogi. Nyligen

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 Meritförteckning Personuppgifter Namn: Anders Lilja Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 E-post: Civilstånd: pettsson@cs.umu.se

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Aletta Nylén http://user.it.uu.se/~aletta Epost: aletta.nylen@it.uu.se Rum: 1216 Kursinfo Lärare: Aletta Nylén Jesper Wilhelmsson Litteratur: Object-Oriented Software Development

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Dnr 56-1113/07 International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Software Engineering Software

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik

Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Dnr: HL/2009 0168 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Datateknik, högskoleingenjör, 180 högskolepoäng Computer Engineering

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

En guide för dig som utvecklar programvaradags

En guide för dig som utvecklar programvaradags En guide för dig som utvecklar programvaradags att uppgradera! Partnerprogrammet så fungerar det Microsofts partnerprogram består av tre nivåer och för varje nivå ökar förmånerna. För att bli Certified

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Examensarbeten på institutionen. Industriell ekonomi

Examensarbeten på institutionen. Industriell ekonomi Examensarbeten på institutionen Industriell ekonomi Behörighetskrav För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 270 hp totalt samt uppfyller samtliga krav under rubrik 4.3 Övriga krav i examensbeskrivningen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

Tidigare elever berättar Teknikprogrammet

Tidigare elever berättar Teknikprogrammet Tidigare elever berättar Teknikprogrammet Markus Mathiason student 2017 1. Jag hade länge vetat att jag ville hålla på med programmering och letade efter ett teknikprogram som var fokuserat på det. Jag

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2017/62 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign

Sammanfattning. Systemlösningar Förstudier Systemdesign Staffan Zakrisson PRIMAB Automation AB Orgnr: 556960-8531 +46 708 81 65 41 www.primab-automation.se staffan@primab-automation.se Sammanfattning Jag har lång erfarenhet inom flera delar av området automation,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp

SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp. SSY1K PROG, Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik, 180 hp SSY1K, Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp SSY1K, Bachelor Programme in Information Systems, 180 hp Anmälningskod: P2202 Startermin: H16 Programtakt: 100% Studieort: Uppsala Undervisningsform: Normal

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1022/2007-515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Högskoleingenjörsutbildning i elektro- och datorteknik - med inledande bastermin, 180 högskolepoäng

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers. Programmering Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-24 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Översikt

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson Rapport grupp 4 Software Engineering Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson 2009-10-29 Processer Sprinter Scrum har varit till stor hjälp för oss för att nå våra mål,

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den -- maj

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer