Lexiconsystemet b 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lexiconsystemet. www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se. b 1"

Transkript

1 b 1 Lexiconsystemet Box 23009, Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se

2 2 lexiconsystemet lexiconsystemet 3 Innehåll Lexicon IT-konsults hörnstenar Vill du ta del av vår framgång? Bli franchiseägare! 2 Vi har med framgång arbetat med Lexicon- Lexicon IT-konsults hörnstenar, vår affärsidé 2 Vår vision, vår strategi 3 Lexicon IT-konsult håller alltid hög kvalitet 3 systemet sedan Nu sker en snabb expansion inom Lexicon IT-konsult. Lexicon IT-konsults kompetensområden 4-5 Rätt syn på utbildning, många fördelar för våra kunder 6 Samma koncept, vår grafiska profil är vårt ansikte utåt 7 Rapportering och information 7 Vi växer genom franchising 8 Franchisetagare med speciell kompetens inom sitt område 8 Balans mellan franchisegivare och franchisetagare 8 Franchising har nästan bara fördelar 9 Stort fokus på sälj och marknad, trygghet genom förändring 10 Lexicons långsiktiga mål 11 Den här broschyren riktar sig till dig som redan arbetar i Lexicon och till dig som kommer att börja hos oss, antingen som franchisetagare eller som anställd. Några hörnstenar i Lexiconkonceptet som du bör känna till: Lexicon IT-konsult skall stödja kunden i sin strävan att utvecklas och nå sina mål. Lexicon IT-konsult skall präglas av hög kundupplevd kvalitet. Lexicon IT-konsult är specialister inom högkvalitativa IT-tjänster Vill du ta del av vår framgång? Bli franchisetagare! Vi kan erbjuda dig eller ditt IT-företag att bli franchisetagare till Lexicon IT-konsult. Tillsammans med oss får du en unik möjlighet att utveckla dig själv och ditt företag som entreprenör. Ditt företagande blir både enklare och säkrare då du får ta del av Lexicon IT-konsults hela affärskoncept som är framtaget under lång tid och är väl beprövat och genomtänkt. Vår affärsidé Vi erbjuder IT-konsulttjänster till stora och medelstora företag i Sverige, till rätt pris, rätt kvalité och i rätt tid. Lexicon IT-konsult genomför sina uppdrag både med egna anställda och med underkontrakterade konsulter som alla har samma kvalitetskrav från Lexicon IT-konsult. Lexicon IT-konsult arbetar inom följande områden: Utveckling, Integration/ERP, Information, Infrastruktur och Management. Vi anpassar oss till marknaden och dess förändringar. Vi växer genom ett väl beprövat franchisekoncept. Våra kunder är företag, organisationer och myndigheter. Vi samverkar över hela landet för att ge våra kunder tjänster för att utveckla deras affärer och stärka deras konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens och skapa kundanpassade verksamhetskritiska IT-lösningar. Vår marknad är norden, Sverige, Norge, Finland och Danmark. Välkommen till Lexicon IT-konsult! Fredrik Jacobsson Vår vision Vi skall vara en av de ledande leverantörerna som säljer och levererar specialister inom IT. Vår strategi Vår strategi för expansion är att bli rikstäckande genom franchise och genom att kombinera teknisk spetskompetens med kunskap om våra kunders verksamhet och tillföra kvalitet inom IT-området. Lexicon IT-konsult håller alltid hög kvalitet Vid försäljning av tjänster, kompetens och lösningar är kvaliteten på det utförda arbetet helt avgörande för att lyckas på lång sikt. Inom Lexicon IT-konsult anstränger vi oss det lilla extra för att ge kunden lite mer än vad som förväntas. Hög kvalitet till kund kräver hög kvalitet internt. Den medarbetare du lämnar en uppgift till är faktiskt en kund till dig. Nyckelområden för Lexicon IT-konsult är: Kundfokus, Tillväxt, Ett Lexicon IT-konsult i Norden, kostnader.

3 4 lexiconsystemet lexiconsystemet 5 Lexicon IT-konsults kompetensområden Vi har specialister inom högkvalitativa IT-tjänster med många års erfarenhet. Vi tillför snabbt konsulter med rätt kompetens och erfarenhet till din verksamhet inom våra kompetensområden. Utveckling Roller Teknik Metoder/Verktyg Arkitekt/Design Java/J2EE Agile Utvecklare.NET, VB XP Test C#, C, C++ Scrum Drift/Förvaltning Perl, PHP DSDM Open Source Spring, Struts Lotus SW Eclipse Mainframe Visual Studio Embedded Sys Visual Café Management Roller Projektledare Tekniska PL Utredare Processanalys Säkerhet Testledare Change Mgr Metoder Props RUP ITIL SOX UTVECKLING/ERP INFORMATION INTEGRATION Information Integration/ERP Infrastruktur Roller Teknik/Verktyg Roller Integration/EAI ERP/CRM Roller Teknik Arkitekt/Design Utvecklare Drift Oracle DB2 SQL-Server Informix Sybase ETL-verktyg Data Warehouse Business Objects Cognos Crystal Reports Analys Webmethods SAP Funktionella Seebeyond MySAP Tekniska Webmethods Oracle/Peoplesoft Integration Weblogic RB Tibeco Siebel SAP XI XML Tuxedo Biz Talk Arkitekt/Design Säkerhet Tekniker Drift Firewall IP VoiceIP Cisco Nortel Windows Unix, AIX, Linux Intel Citrix LAN, WAN, WLAN INSFRASTRUKTUR MANAGEMENT

4 6 lexiconsystemet lexiconsystemet 7 Rätt syn på IT-utbildning Lexicon IT-konsult skall: Vara flexibla och anpassade till kundens förväntningar och mål. Vara långsiktig och kvalitetssäkrad. Tillföra strategisk kompetens och skapa kundanpassade verksamhetskritiska IT-lösningar. Erbjuda tjänster för att utveckla lokala kunders affärer och stärka deras konkurrenskraft. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med kunskap om våra kunders verksamhet tillför vi kvalitet inom IT-området. Många fördelar för våra kunder För företag, myndigheter och andra organisationer som söker samarbetspartner inom IT är Lexicon IT-konsult ett av de mest intressanta alternativen: Trygg samarbetspartner sedan Ett 30-tal kontor spridda i landet. Ett av de mest heltäckande IT-företagen i Sverige inom sitt område. Tydligt erbjudande. Tillgång till flera tusen konsulter, anställda och kontrakterade underkonsulter. Intressanta tjänster, kompetenser och lösningar. Erfarenhet och kunskap av att driva stora projekt. Kostnadseffektiva konsulter/tjänster pga platt organisation och liten OH. Snabbheten, alltid svar på förfrågningar inom 48 timmar. Samma koncept Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt Ett starkt varumärke och ett enhetligt Lexicon skapar framgång och medför att våra kunder uppfattar oss som den största aktören på marknaden. Vår logotyp Lexicon IT-konsult symboliserar det vi står för; kvalitet, kunskap, kundanpassning och mervärde för våra kunder. Lexicon skall alltid inge förtroende. Det innebär att logotypen skall användas på rätt sätt. Rapportering och information Rätt information är viktig för att alla led och nivåer ska fungera. Det är av stor vikt att alla inom Lexicon återrapporterar när sådan information efterfrågas. Utbyte av information och erfarenhetsutbyte sker främst via: Månadsrapportering. Möten i form av franchisemöten, säljmöten m m. Interna utbildningar. Mail. Hemsida Det är oerhört viktigt att vi uppträder professionellt och likartat över hela landet. Våra kunder förväntar sig att få samma bemötande och samma kvalitet oavsett var i landet utbildningen genomförs. Därför har vi vissa gemensamma riktlinjer som alla måste följa. Några exempel är riktlinjer för: Brist på information får aldrig vara en ursäkt för att inte utföra en arbetsuppgift. Var aldrig rädd att ta kontakt och tveka aldrig att dela med dig av information. Du som franchisetagare måste i alla lägen prioritera möten och rapportering i allas intresse. Grafisk profil. Kursadministration. Marknadsföringsaktiviteter. Affärssystem. Försäljning. Ekonomi. Projektarbete. Ledning och rapportering. Hantering av rikstäckande projekt. Genom att följa dessa riktlinjer ökar vi det totala värdet i hela systemet och för varje enskild franchisetagare.

5 8 lexiconsystemet lexiconsystemet 9 Vi växer genom franchising nadsföring, produkt-/tjänsteutveckling, koncept m m. Lokala franchisetagare svarar för utveckling och drift av verksamheten på den egna orten. Bättre effektivitet och mindre byråkrati. Högre kvalitet i genomförandet genom närhet till den egna marknaden. Bättre täckning av landet. Möjlighet till snabbare expansion. Franchising har nästan bara fördelar Franchising har en rad fördelar, men också några nackdelar som både givare och tagare måste vara medvetna om innan samarbetet startar. Marknadsfördelar Franchisetagare med speciell kompetens inom sitt område Ett av Sveriges starkaste varumärken inom både utbildning och IT-konsulting för näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Möjlighet att hålla en högre prisnivå. Referenser från olika företag och branscher. Tillgång till välbeprövade affärskoncept och lösningar. Tillgång till ett avancerat system för administration och kundbearbetning. Möjlighet till samordning och samarbete vid bearbetning av större kunder. Möjlighet att kopiera lyckosamma kampanjer och koncept/ lösningar från andra kontor. Möjlighet att sälja stora rikstäckande projekt med genomförande på flera orter. Tillgång till ramavtal med rikstäckande kunder. Lexicon har arbetat med franchising sedan I dag är vi en renodlad franchiseorganisation. Vad är franchising? Franchising innebär att ett etablerat och framgångsrikt affärskoncept används i ens egen affärsverksamhet. För detta betalar franchisetagaren en löpande serviceavgift, som vanligtvis beräknas i procent av omsättningen. Franchisetagaren köper så att säga rätten att arbeta under franchisegivarens namn och varumärke samt att sälja och marknadsföra dess tjänster, lösningar och kompetenser. Franchisetagaren och franchisegivaren är oberoende av varandra när det gäller ägande, resultat, finansiering m m. Varför har Lexicon valt franchising? En bra arbetsfördelning centralt och lokalt. Central organisation ansvarar för övergripande frågor, såsom mark- När Lexicon startade franchiserörelsen var strategin att ha en franschisetagare per län. Det var ett effektivt sätt att etablera sig i hela landet. Idag rekryterar Lexicon franchisetagare beroende på vilken kompetens man besitter. Detta innebär att det kan finnas fler än en franchisetagare på varje ort. Varje franchisetagare får på detta sätt arbeta inom sitt egna specialområde, på samma som man drar nytta av varandra genom större bearbetning av marknaden. Balans mellan franchisegivare och franchisetagare Samarbetet mellan givare och tagare styrs av det franchiseavtal som tecknats mellan parterna. Här reglerar man exempelvis vad givaren erbjuder, vilka krav som ställs på tagaren, avgifter till givaren, konkurrensbegränsningar m m. Det är viktigt att du som franchisetagare har vissa personliga egenskaper. Bland de viktigaste kan nämnas; näsa för affärer, ambition och energi. Du måste ha ett stort säljfokus. Det är också mycket viktigt att du verkligen känner för det koncept som Lexicon IT-konsult erbjuder. Du måste vara säker på att du vill arbeta med IT-konsulting ett antal år framåt. Organisationsfördelar Tillgång till konsulter inom många olika kompetensområden. Central utveckling av marknadsmaterial, koncept & verktyg. Stöd kring kompetensområden där du själv inte har kompetens. Du blir ägare till ett företag med måttlig insats av kapital. Du lärs upp i din roll och funktion som företagsledare. Du hålls under armarna genom marknadsföringsparaply, kunskapsförmedling, fortbildning, rådgivning och erfarenhetsutbyte. Fast du är liten, åtnjuter du stordriftsfördelar. Tillgång till en välbesökt hemsida. Du avlastas på många sätt så att du kan koncentrera dig på dina huvuduppgifter som affärsman; att sälja dina lösningar och tjänster och ta hand om dina kunder. Du hamnar i en stimulerande gemenskap där alla arbetar mot samma mål. Systemet ger dig betydande mått av skydd och trygghet. Nackdelar med franchising för dig som franchisetagare Du måste ge avkall på fullständig handlingsfrihet. Du måste hålla dig inom ramen för systemet, dess sortiment, dess kvalitetsföreskrifter, de överenskomna reglerna för företagsdriften och marknadsföringen. Du måste lämna ifrån dig en del av dina inkomster för de tjänster du erhåller. Liksom andra egenföretagare måste du särskilt under uppbyggnadsåret räkna med långa arbetsdagar.

6 10 lexiconsystemet lexiconsystemet 11 Stort fokus på sälj och marknad Lexicon IT-konsult är idag en organisation med starkt sälj- och kundfokus. Vi gillar utmaningar och är tävlingsinriktade. Vi stimulerar våra medarbetare till att utvecklas till duktiga yrkes- och affärsmän. Det innebär bl a ett långt nedbrutet intäkts- och kostnadsansvar. Våra viktigaste säljverktyg är: Massutskick Broschyrer och presentationer till säljarna Telefonförsäljning Personlig försäljning Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer. Vi arbetar för att uppnå långsiktiga och stabila kundrelationer. Trygghet genom förändring Bakom en lyckad satsning ligger ofta människors förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar. Det är viktigt att vi har en flexibel och effektiv organisation. Vi är en projektorganisation vi löser uppgiften, vi besitter inte tjänsten. Eftersom vi ständigt utvecklas krävs det att alla kan hugga i på andra områden än just de man är anställd för. I LexiconGruppen arbetar vi med en viss andel fristående resurser. Det innebär att vi tar in konsulter/kompetenser på konsultbasis vid behov men strävan är alltid att använda medarbetare som är anställda på Lexicon. Flexibilitet och förmåga att snabbt styra om resurserna är viktigare än absolut effektivitet och optimal resursfördelning. Vi lever med och av förändringar. Vårt största hot är om förändringstakten avtar. Då tappar vi marknad och duktiga medarbetare. Lexicon kommer att fortsätta utvecklas framöver. Vi får aldrig slå oss till ro och känna oss nöjda, då stoppar utvecklingen. Tvärtom måste vi utvecklas ännu snabbare och definitivt bättre än våra konkurrenter. Lexicons långsiktiga mål Att vi har franchisetagare med hög kompetens inom samtliga kompetensområden. Att växa med >25% per år de närmaste åren. Att stärka Lexicon IT-konsults stöd till franchisetagarna. Att stärka kundsamarbetet mellan alla våra franchisetagare. Att alla franchisetagare har god lönsamhet. Att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom samtliga kompetensormåden. Att i högre grad skapa affärer utanför Sverige.

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 4. 1989 avfyrades de första GPS-satelliterna. Resten är historia. Sid 5. Eldsjälar i allians. Ett vinnande koncept. Sid 7. Vår affärsidé och allt vi brinner för. Sid 8. Det krävs

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare VÄLKOMMEN TILL IT- MÄSTAREN IT- mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT

FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise SVENSKA FRANCHISEFÖRENINGEN FRANCHISING I SVERIGE 2010 I SAMARBETE MED SECURITAS DIRECT Svensk Franchise c/o Svenska Franchiseföreningen Mässans gata 18 402 24 Göteborg telefon 031-40

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer