Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik"

Transkript

1 Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

2 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 14 Innehåll Innehåll... 2 Definitioner... 3 Elektriker... 4 Grundutbildning 5 Installationselektriker... 5 Industri-/serviceelektriker... 6 Fortbildning 7 Vidareutbildning 7 Kravutbildning 7 Larmtekniker/Teletekniker... 8 Grundutbildning 9 Larm- och säkerhetstekniker... 9 Teletekniker Fortbildning 11 Vidareutbildning 11 Kravutbildning 11 Ämnesbeskrivningar i grundutbildningen Automationsteknik 12 Cad 12 Driftsäkerhet och underhåll 12 Ellära 12 Elektroteknik 13 Försäljning och kundservice Larm och säkerhetsteknik 13 Mät-, styr- och reglerteknik

3 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 3 av 14 Definitioner Installationselektriker Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att: Installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Vid nybyggnation drar man ledningar i rör i väggar, tak och golv, som även gjutits in i betongkonstruktionen, sedan sätter man upp strömbrytare, vägguttag och monterar upp belysning. Industri-/serviceelektriker Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att: Installera och monterar elektrisk utrustning och kontrollerar, underhåller och reparerar el- och automatikutrustningar. Man arbetar med både hög- och lågspänning. Felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Under felsökningen har man ritningar och beskrivningar som underlag och mätningen sker med hjälp av olika mätinstrument. Teletekniker Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att: Installera data- och telenät i kontor och industrier, eller att bygga datanät för data-, mediaoch bildöverföring, som t.ex. kabel-tv. Larm- och säkerhetstekniker Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att: Montera in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Planering, montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen samt även service på larmsystem. Montera in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. Planering, montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen samt även service på larmsystem

4 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 4 av 14 Elektriker Grundutbildning 4 år Gymnasieskolans El- och energiprogram inriktning Elteknik 3 år Lärlingsutbildning Yrkesutbildning 3 år Vidareutbildning Grundutbildning Den 4-åriga utbildningen består av 3 år på El- och Energiprogrammets inriktning Elteknik. Därefter anställs man som lärling under 1600 tim. Totalt ca 4 år Lärlingstiden är att betrakta som utbildning då den ska vara så allsidig som möjligt. Fr.o.m 2010 finns en 3-årig utbildning ETG, som inkluderar lärlingstiden och som avslutas med ett yrkesprov. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, utfärdar certifikat för elektriker efter fullgjord lärlingsutbildning.

5 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 5 av 14 Grundutbildning Installationselektriker Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT Obligatoriska kurser Elektroteknik Elkraftteknik ELRELF0 Ellära Praktisk ellära ELLPRA0 Elinstallationer INSELI0 200 Kommunikationsnät 1 INSKOM01 Programfördjupningar Automationsteknik Fastighetsautomation 1 AUTFAS01 Elektroteknik Data- och medianät ELRADA0 Belysningsteknik INSBES0 Elmotorstyrning INSEL0 Cad Cad 1 CADCAD01 50 Larm och säkerhetsteknik Försäljning och kundservice Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 Servicekunskap FÖSSEV0

6 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 6 av 14 Industri-/serviceelektriker Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT Obligatoriska kurser Elektroteknik Elkraftteknik ELRELF0 Ellära Praktisk ellära ELLPRA0 Elinstallationer INSELI0 200 Kommunikationsnät 1 INSKOM01 Programfördjupningar Automationsteknik Cad Mät-, styr- och reglerteknik Larm och säkerhetsteknik Försäljning och kundservice Driftsäkerhet och underhåll Allmän Automationsteknik AUTALL0 Cad 1 CADCAD01 Elmotorstyrning INSEL0 Mät- och styrteknik MÄTMÄO0 Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 Servicekunskap FÖSSEV0 Underhåll driftsäkerhet DRIUND0 50

7 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 7 av 14 Fortbildning Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter, EUU, erbjuder bl.a. branschanpassad fortbildning inom elsäkerhet Vidareutbildning Med vidareutbildning avses kompetenshöjande utbildning inom yrket för att exempelvis erhålla viss spetskompetens. Företagets organisation och verksamhet avgör behovet av vilka vidareutbildningar som krävs. Kravutbildning Krav som ställs från myndigheter och branschorgan genererar utbildningar. Kompetensen från dessa skall vidmakthållas. Kraven är relaterade till individens arbetsuppgifter. Omfattning Intervall Heta arbeten (SVBf) 8 tim 5 år Första hjälpen/hlr vägledning vid elskada (SVBf) 6 tim 3 år Skötsel av elanläggning alt. ISA 8 tim 3 år br* Arbete med spänning < 1 kv (SS-EN 50110) 3 år br* Arbete med spänning > 1 kv (SS-EN 50110) 3 år Arbete med ställning (AFS 1990: :4) Mobila arbetsplattformar (AFS 2006:6) Mast och stolparbete (AFS 2006:6) Asbest (AFS 2006:1) Arbetsmiljöansvar för arbetsledare 3 år br* *Branschrekommendationer AFS SVBf SS = Arbetsmiljöverkets författningssamling = Svenska brandskyddsföreningen = Svensk standard

8 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 8 av 14 Larmtekniker/Teletekniker Grundutbildning 4 år Gymnasieskolans El- och energiprogram inriktning Elteknik 3 år Lärlingsutbildning Yrkesutbildning 3 år Vidareutbildning Grundutbildning Den 4-åriga utbildningen består av 3 år på El- och Energiprogrammets inriktning Elteknik. Därefter anställs man som lärling under 1600 tim. Totalt ca 4 år Lärlingstiden är att betrakta som utbildning då den ska vara så allsidig som möjligt. Fr.o.m 2010 finns en 3-årig utbildning ETG, som inkluderar lärlingstiden och som avslutas med ett yrkesprov. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, utfärdar certifikat för elektriker efter fullgjord lärlingsutbildning.

9 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 9 av 14 Grundutbildning Larm- och säkerhetstekniker Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT Obligatoriska kurser Elektroteknik Elkraftteknik ELRELF0 Ellära Praktisk ellära ELLPRA0 Elinstallationer INSELI0 200 Kommunikationsnät 1 INSKOM01 Programfördjupningar Automationsteknik Fastighetsautomation 1 AUTFAS01 Försäljning och kundservice Servicekunskap FÖSSEV0 Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 CCTV-system LARCCTV0 Brandlarmssytem LARBRN0 Inbrottslarmsystem LARINB0 Passersystem LARPAS0

10 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 10 av 14 Teletekniker Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT Obligatoriska kurser Elektroteknik Elkraftteknik ELRELF0 Ellära Praktisk ellära ELLPRA0 Elinstallationer INSELI0 200 Kommunikationsnät 1 INSKOM01 Programfördjupningar Automationsteknik Fastighetsautomation 1 AUTFAS01 Försäljning och kundservice Servicekunskap FÖSSEV0 Kommunikationsnät 2 INSKOM02 Kommunikationsnät 3 INSKOM03 Elektroteknik Antenn- och kabel-tv teknik ELRANT0 Data- och medianät ELRDAA0 Larm och säkerhetsteknik Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0

11 Elektriska Installatörsorganisationen Sida 11 av 14 Fortbildning Med fortbildning avses utbildning som krävs för att vidmakthålla kompetensnivån inom yrket. Exempel på fortbildning: Vidareutbildning Med vidareutbildning avses kompetenshöjande utbildning inom yrket för att exempelvis erhålla viss spetskompetens. Företagets organisation och verksamhet avgör behovet av vilka vidareutbildningar som krävs. Exempel på vidareutbildningar: Kravutbildning Krav som ställs från myndigheter och branschorgan genererar utbildningar. Kompetensen från dessa skall vidmakthållas. Kraven är relaterade till individens arbetsuppgifter och företagens krav. Omfattning Intervall Heta arbeten (SVBf) 8 tim 5 år Första hjälpen/hlr vägledning vid elskada (SVBf) 6 tim 3 år Skötsel av elanläggning alt. ISA 8 tim 3 år br* Arbete med spänning < 1 kv (SS-EN 50110) 3 år br* Arbete med spänning > 1 kv (SS-EN 50110) 3 år Arbete med ställning (AFS 1990: :4) Mobila arbetsplattformar (AFS 2006:6) Mast och stolparbete (AFS 2006:6) Asbest (AFS 2006:1) Arbetsmiljöansvar för arbetsledare 3 år br* *Branschrekommendationer AFS SVBf SS = Arbetsmiljöverkets författningsamling = Svenska brandskyddsföreningen = Svensk standard

12 Ämnesbeskrivningar i grundutbildningen Automationsteknik Elektriska Installatörsorganisationen Sida 12 av Kunskaper om uppbyggnad av, funktion och principer för samt de risker som finns vid arbete med automatiska system. 2. Kunskaper om standarder och begrepp som används vid arbete med automatiska system. 3. Förmåga att planera och på ett säkert sätt utföra arbete i automatiska system. 4. Förmåga att läsa och framställa scheman, ritningar och annan dokumentation över automatiska system. 5. Förmåga att installera, programmera och driftsätta automatiska system. 6. Färdigheter i att använda informationsteknik som stöd vid byggnation, drift och underhåll av automatiska system. 7. Förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiska system. Cad 1. Förmåga att använda cad i förhållande till andra datorprogram och i förekommande fall maskiner. 2. Förmåga att göra skisser och ritningar enligt gällande standarder och normer. 3. Förmåga att modellera tredimensionella detaljer. 4. Förmåga att utföra tredimensionella sammanställningar. 5. Förmåga att använda applikationsprogram. 6. Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion. 7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. 8. Förståelse av ergonomiska förutsättningar som skapar en bra cad-arbetsplats. Driftsäkerhet och underhåll 1. Förmåga att planera, organisera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt att mäta och bedöma resultatet. 2. Förmåga att läsa och tolka instruktioner, ritningar, scheman och manualer. 3. Förmåga att tolka och bearbeta information om styrtekniska villkor och status hos utrustningen. Förmåga att använda program för styrning samt driftsätta och funktionsprova sammanbyggda utrustningar. 4. Förmåga att arbeta i enlighet med utrustningarnas säkerhetssystem för att undvika skaderisker för såväl människor som maskiner. 5. Förmåga att tillämpa felsökningsmetoder, hantera verktyg och utrustning samt utföra demontering, montering och funktionsprovning. 6. Förmåga att samarbeta, dokumentera och redovisa arbetet samt att uttrycka sig med en branschrelaterad nationell och internationell terminologi. 7. Kunskaper om metoder och arbetssätt för ständiga förbättringar. 8. Kunskaper om grundläggande mekatronik och elteknik samt dessa områdens terminologi. Ellära 1. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar med belastningar av olika slag. 2. Färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i trefassystem med belastningar av olika slag. 3. Grundläggande kunskaper om principen för hur elenergi alstras och överförs. 4. Kunskaper om uppkomsten av störningar och dessas verkan på elsystemet. 5. Förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar. 6. Förmåga att söka och avhjälpa fel i trefassystem. 7. Kunskaper om säkerhetsfrågor, begrepp samt gällande bestämmelser och standarder inom elområdet.

13 Elektroteknik Elektriska Installatörsorganisationen Sida 13 av Förmåga att utföra elarbete, enklare verkstadsarbete, installationsteknik, mekaniskt arbete och sammanfogningsteknik. 2. Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter. 3. Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom området. 4. Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom området. 5. Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar. 6. Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt. 7. Färdigheter i att dokumentera arbetet. Försäljning och kundservice 1. Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik. 2. Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationer. 3. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom service och försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat och agera serviceinriktat. 4. Förmåga att använda arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial. 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. 6. Förmåga att använda olika tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt lösa problem. 7. Förmåga att arbeta ergonomiskt riktigt, säkert och på ett miljömedvetet och resurssnålt sätt. 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. 9. Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer. 1. Kunskaper om olika elinstallationer. 2. Kunskaper om de teoretiska och praktiska modeller som styr och begränsar tekniken. 3. Färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera arbetet utifrån begrepp, standarder, normer och föreskrifter inom området. 4. Förståelse av hur man minskar ledningsbundna störningar. 5. Förståelse av hur elanläggningar byggs upp med hänsyn till miljö, tillgänglighet och säkerhet. 6. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och andra hjälpmedel på ett säkert sätt. 7. Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett säkert och yrkesmässigt sätt. 8. Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer. Larm och säkerhetsteknik 1. Kunskaper om uppbyggnad, funktion och driftegenskaper hos larm och säkerhetssystem. 2. Kunskaper om risker när man bygger larm och säkerhetssystem. 3. Förmåga att installera larm och säkerhetssystem. 4. Kunskaper om lagar, föreskrifter, förordningar och rekommendationer som reglerar arbete med larm och säkerhetssystem. 5. Förmåga att kunna registrera och dokumentera installation och förändringar. 6. Förmåga att tolka funktionen hos larm och säkerhetssystem med ledning av scheman, ritningar och övriga anvisningar. 7. Förmåga att kontrollera, prova, felsöka och avhjälpa fel på larm och säkerhetssystem.

14 Mät-, styr- och reglerteknik Elektriska Installatörsorganisationen Sida 14 av Förmåga att planera sitt arbete samt att installera, konfigurera, driftsätta och underhålla styr- och reglertekniska komponenter och system på ett säkert sätt. 2. Förmåga att läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system. 3. Färdigheter i att mäta styr- och reglertekniska storheter. 4. Förmåga att felsöka, reparera och åtgärda fel i styr- och reglertekniska komponenter och system. 5. Förmåga att dokumentera sitt arbete

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Kurser för eltekniker

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Kurser för eltekniker Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Kurser för eltekniker Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Fastighetsvärd kurser/delkurser

Fastighetsvärd kurser/delkurser Fastighetsvärd kurser/delkurser Praktisk ellära, 100 poäng (50 p delkurs) Kurskod: ELLPRA0 Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning. Elektriskt material, till exempel ledare,

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts. Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen

Läs mer

Ex på vidareutbildningar:

Ex på vidareutbildningar: Ex på vidareutbildningar: Design och produktutveckling (Lunds Universitetet, Linköpings Universitet) Design och produktframtagning (KTH Ingvar Kamprads Designcenter Lund (IKDC) Civilingenjörsutbildning

Läs mer

Storelskolan Kurser våren 2015

Storelskolan Kurser våren 2015 Storelskolan Kurser våren 2015 STOREL I PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer