TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS"

Transkript

1 Timbecos monteringsfärdiga hus på golfanläggning i Sverige TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS Elementhus med maximal färdighetsgrad for monteringsfärdiga paneler Timbecos huvudsakliga verksamhet omfattar projektering, tillverkning och montering av trähus. Under 20 år, har Timbeco tillverkat fler än 2500 hus i 25 länder. Huvudsakliga produktområden är byggelement, monteringsfärdiga hus, ThermoLog monteringsfärdiga ekohus samt timmerhus.

2 2 Timbecos monteringsfärdiga hus OM TIMBECO Nära 95% av Timbecos produktion går på export. Huvudsakliga målmarknader är Japan, Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Företagets huvudmarknad under den gångna tioårsperioden har varit Japan, dit Timbeco exporterat fler än 1200 fartygscontainrar med hus ett tydligt bevis för produkter av hög kvalitet. PRODUCKTER Byggelement Vi konstruerar, tillverkar och installerar högkvalitativa byggelement: till fasader, yttertak, innertak, golv, innerväggar och för uteplatser. Alla byggelement tillverkas i enlighet med kundens krav och internationella byggregler (ISO 9001:2008, ETA, CE, TEK10, RYL, Eurocode 5, RT files). Timbecos målsättning är att tillverka monteringsfärdiga hus av hög kvalitet med högsta möjliga färdighetsgrad samt att vara en långsiktig partner för byggherrar, exploatörer och återförsäljare. Monteringsfärdiga hus Vi konstruerar, tillverkar och installerar monteringsfärdiga hus av hög kvalitet: bostadshus, semesterbostäder, radhus, offentliga byggnader, hotell. Alla byggnader tillverkas i enlighet med kundens krav och internationella byggregler (ISO 9001:2008, TEK10, ETA, CE, RYL, Eurocode 5, RT files). ThermoLog monteringsfärdiga ekohus Vi konstruerar, tillverkar och installerar ThermoLog monteringsfärdiga ekohus (ISO 9001:2008, TEK10, ETA, CE, RYL, Eurocode 5, RT files). ThermoLog är vårt varumärke för hus byggda av miljövänliga och energieffektiva material. Lufttätheten hos ThermoLog ekohus sänker uppvärmningskostnaderna, är miljövänliga och garanterar ett gott inomhusklimat. Timmerhus Timbeco är en av Estlands äldsta tillverkare av timmerhus. Vi konstruerar, tillverkar och installerar högkvalitativa timmerhus av massivt timmer och limträ. TJÄNSTER Projektering Alla hus formges med hjälp av 3D CAD-teknik (AutoCad, HSBCad, ArchiCad), vilket möjliggör snabb, effektiv och högkvalitativ konstruktion (energieffektivitet, hållfasthetsberäkningar, etc.). Frakt Vi erbjuder frakttjänster för alla produkter som tillverkats i vår fabrik. Vi samarbetar med flera olika åkerier och speditörer vilket låter oss välja de mest kostnadseffektiva fraktsätten, med hänsyn till leveransens omfång och vikt. Montering Vi erbjuder monteringstjänster för privatoch näringsfastigheter genom vårt systerföretag Timbeco Constructions. Timbeco Constructions huvudsakliga verksamhet är montering och konstruktion av hus tillverkade av Timbeco Woodhouse.

3 Timbecos monteringsfärdiga hus 3 ETT ELEMENTHUS UPPBYGGNAD Timbecos elementhus är förtillverkade i fabrik i form av stora paneler med maximal färdighetsgrad. Användningen av stora paneler innebär att hela byggnaden delats upp i mindre delar och byggts i förväg i fabrik. Lyftutrustning används för att sätta samman panelerna, vilket avsevärt förkortar byggtiden på plats. De stora panelerna mäter upp till 12 m i längd och 2,8 m i höjd (kan vara längre och högre om specialtransport används). Vi tillverkar alltid stommarna till ett elementhus anpassade till kundens behov och i enlighet med internationella byggföreskrifter (ytter- och innerväggar, yttertak, undertak, golv, balkonger, uteplatser). Vi erbjuder också ett brett urval av standardlösningar för varje del husstommen. Standardlösningar för stommar Yttervägg Tak Isolering (mm) Stommens bredd (mm) Värmegenomgång (U=W/m² K) Insolering (mm) Stommens bredd (mm) Värmegenomgång (U=W/m² K) U=0, (145+45) U=0, U=0,2 240 ( ) U=0, (195+95) U=0, (195+95) U=0, ( ) U=0, ( ) U=0, ( ) U=0,09 Innertak och golv Innerväggar Insolering (mm) Stommens bredd (mm) Insolering (mm) Stommens bredd (mm)

4 4 Timbecos monteringsfärdiga hus 10 SKÄL ATT VÄLJA TIMBECOS ELEMENTHUS 1. Utförlig teknisk dokumentation Bygget av ett högkvalitativt elementhus börjar med formgivningen. Inte alla elementhustillverkare kan skryta med att ha en egen formgivningsavdelning och ett 3D-designsystem. Det kan Timbeco. Fördelen med att ha ett en egen designavdelning är nära samarbete och kommunikation mellan tillverkningsavdelningen, formgivare och byggare vilket tillsammans omsätts i ett slutresultat av hög kvalitet. Fördelen med 3D-design är främst att tillverkningsritningarna även tjänstgör som monteringsbeskrivningar. Detta gör hela konstruktionen lättbegriplig och uttömmande. 2. Energieffektiva fogar Våra monteringsfärdiga huskonstruktioner har fogar som optimerats utifrån energiberäkningar med hjälp av simuleringsmjukvaran Passive House Planning Software (PHPP2007). På så sätt, har vi eliminerat köldbryggor och ökat energieffektiviteten i våra hus. Våra byggnaders U-värden är beräknade utifrån den verkliga situationen inuti byggnaden. 3. Extra styva trästommar skillnad från flertalet tillverkare av elementhus, använder vi snedsträvor och tappar för att förstyva trästommarna. Snedsträvor och tappar i stommarna görs med det helautomatiska träbearbetningssystemet Hundegger K2. Förutom att bidra med extra styvhet, förbättrar snedsträvorna och tapparna stommens bärförmåga i händelse av brand. Till 4. Husen kan monteras i alla väder Timbeco förpackar de tillverkade elementen, i den torra fabriksmiljön, i vattentät plast. Väderskyddade förpackningar av detta slag är till stor nytta under monteringsfasen av bygget eftersom plastöverdraget innebär att byggnaderna även kan monteras under vintern och i regn 5. Erfaret monteringsteam Liksom vid tillverkningen, krävs kunskap och erfarenhet för att montera ett elementhus. Omfattande erfarenhet, professionell personal och rak kommunikation mellan monteringsenheten och konstruktions- och produktionsenheten bidrar alla till ett slutresultat av hög kvalitet. 6. Reviderad komplett lösning Byggnadens lufttäthet prövas genom trycktest. Timbeco utmärker sig bland övriga tillverkare i och med att Timbecos byggnadslösningar testas genom tryckprövningar. Vi använder Blower Door-testet där ett övertryck skapas inuti byggnaden och utbytet av luft uppmäts. Dylika tryckprövningar ger oss återkoppling om konstruktionslösningens effektivitet. De försäkrar även kunden om elementhusets kvalitet.

5 Timbecos monteringsfärdiga hus 5 7. Fabriksmonterad elektrisk utrustning Vi erbjuder högsta möjliga färdigställandenivå för de byggelement som tillverkas i vår anläggning. Detta innefattar montering av de fasta rör och kopplingsanordningar som krävs för kabeldragningen i den elanläggning som projekterats av kunden. Jämfört med montering på byggplatsen, sparar kabeldragning i fabrik åtskilliga timmar av byggtid. Det garanterar även högre kvalitet, eftersom kabelsystemen varsamt installeras mellan lagren av isoleringsull utan att bryta ångspärren eller vindskyddet och utan att klämma eller pressa samman isoleringsullen, vilket skulle orsaka en försämring av byggnadens isolering. 8. Lastning i paketform Vi lanserade paketmetoden för att underlätta lastning och lossning av paneler. Beroende på fordonets mått, packas flera paneler tillsammans och lyfts som ett och samma paket. Förutom att spara tid vid lastning, tillåter metoden att kunden enkelt lagrar panelerna på plats, eftersom det inte finns något behov av att bygga stommar för att hålla panelerna upprättstående. Paneler kan packas så att de tar hänsyn till fraktkapaciteten eller monteringsordningen. 9. Flexibel produktion Vi betraktar vår flexibla tillverkning som en våra fördelar gentemot andra panelhustillverkare. Flexibiliteten består i vår fabrikskapacitet och i utrustning för att tillverka paneler med de mått och den grad av färdigställande som kunden kräver. I jämförelse, kan en produktionslinje för träpaneler endast tillverka paneler med fasta dimensioner, utan att kunna ta hänsyn till fraktdetaljer och byggplatsförhållanden. 10. Produktionsvolym Vår produktionsvolym är omkring tio hus, med maximal färdighetsgrad, helt uppbyggda av paneler, per månad. "Enelementshus" betyder här ett friliggande småhus med 120 m3 nettoarea. I kvadratmeter, är vår produktionsvolym m2 panelstommar per månad. Dock, är volymerna till stor del avhängiga projektets komplexitet, och är högre vid enklare konstruktioner och lägre där konstruktionen är mer komplicerad. Vid behov, kan vi utöka den månatliga volymen upp till m2. Det är vår målsättning att utöka produktionsvolymen av panelstommar till m2 per månad senast VÄLJ TIMBECOS HÖGKVALITATIVA ELEMENTHUS!

6 6 Timbecos monteringsfärdiga hus FASADBEKLÄDNAD Tack vare vår tillverkningsteknik, kan Timbecos monteringsfärdiga hus levereras med ett flertal olika fasadbeklädnadslösningar. Timmerhusfasad Ett monteringsfärdigt hus kan se ut som ett timmerhus. Vi kan använda skivmaterial som imiterar en timmervägg. Genom att lägga till timmerknutar i hörnen och timmerdetaljer på uteplatser, kan du få ett energieffektivt monteringsfärdigt hus som ser ut exakt som ett timmerhus. Timbecos monteringsfärdiga hus i Estland Stenbeklädnad Klassisk massiv sten, fasadtegel eller dekorativ stenbeklädnad kan användas. Dekorativ stenbeklädnad är en tunn stenskiva limmad på en fibercemenskiva. När det gäller klassisk stenbeklädnad, läggs en bredare grund för huset. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till 13 flerfamiljshus i Finland. Putsfasad De flesta allmänt förekommande murbruk kan sättas på fibercementskiva vilket ger fasaden ett jämnt och solitt utseende. Först, behandlas skivornas skarvar och sedan påförs alla lagren i enlighet med murbrukssystemets instruktioner. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till 2 flerfamiljshus i Norge. Träpanelfasad Trä är väldigt lätt att bearbeta och ger därför oändliga möjligheter för fasaden. Många olika profiler, träslag och träbehandlingar kan användas. Panelerna kan värmebehandlas, målas, betsas, etc. Lodrät, vågrät samt sned panel är möjlig. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till ett 12 lägenheters bostadshus i Finland.

7 Timbecos monteringsfärdiga hus i Sverige

8 8 Timbecos monteringsfärdiga hus ENERGIEFFEKTIVITET Isoleringsmaterial Endast isoleringsmaterial av hög kvalitet med lågt λ-värde används. Materialen monteras omsorgsfullt under torra förhållanden, vilket garanterar stommarnas beräknade U- värde Luft- och ångspärrsystem Lufttäthet är en viktig faktor hos ett energieffektivt hus. Vi försäkrar oss om lufttätheten genom att endast använda certifierade luft- och ångspärrsystem, vilket garanterar tillräcklig prestanda under årtionden. Specialtejper används för att försegla alla skarvar och genomföringar i luftoch ångspärren, för att garantera god lufttäthet. Naturligt latexbaserat lim används för att fästa luft- och ångspärren vid betong och trävirke. Tejpning av ångspärrspappen Tejpning av genomföringen Täckning av skarven mellan tak och vägg BRANDMOTSTÅND (EI 60/90 minuter) Trähus anses ofta vara mindre brandtåliga än andra typer av hus. Men det finns olika metoder för att göra träkonstruktioner precis lika brandsäkra som ett stenhus. Brandskyddsklasser och byggkrav föreskrivs i Bygglagen och måste uppnås oavsett vilket byggmaterial som används. Lägre brandskyddsklasser är mycket enkla att uppnå med träkonstruktioner och de har ofta stora fördelar i jämförelse med andra slags konstruktioner. En stålstruktur förlorar, till exempel, väldigt snabbt sin styrka när temperaturen ökar i en brand, medan trä brinner under än längre tid och skapar ett skyddande förkolnat lager på ytan innan det förlorar sin bärande förmåga. Om man använder certifierade material, noggrant utvalda, byggda och behandlade enligt tillverkarens instruktioner, kan träkonstruktioner uppnå högt brandmotstånd och de är precis lika säkra som andra slags hus. Brandsäkra skivor Vi använder gips- och fibercementskivor för att skydda träbyggnader från brand. Flerfaldiga lager kan användas för att uppfylla högre brandskyddskrav. Certifierade brandsäker färg och impregnering Vi använder brandskyddsfärg och certifierad brandskyddsimpregnering från olika tillverkare (Holz Prof, Teknos, Dricon etc.) för att förbättra trästommarnas brandmotstånd. Brandsäkra isoleringsmaterial Brandsäkra isoleringsmaterial Klass A används och skyddar virket från brand. Förstärkning av stommen Snedsträvor och tappar hjälper också stommen att bättre bibehålla styrka och styvhet i händelse av brand. Brandsäkra fönster och dörrar Enligt kundönskemål och projektkrav, tillhandahåller vi även brandsäkra dörrar och fönster i samarbete med våra partner. Brandsäkra dörrar är fyllda med oantändlig isolering. Lås och gångjärn är brandtestade och håller dörren faststängd i händelse av brand.

9 Timbecos monteringsfärdiga hus 9 STANDARDMODELLER AV HUS Vi erbjuder återförsäljare och exploatörer möjligheten att utveckla standardmodeller av hus. Timbecos arkitekter och ingenjörer, i samarbete med återförsäljaren eller exploatören, förbereder ett utvecklingsprojekt eller lösningar som uppfyller den tilltänkta marknadens krav. Vi har redan fler än 40 standardmodeller som ni kan välja bland för att finna ett hus som passar era behov. Flerfamiljshus Radhus och parhus Bostadshus Sparar tid Standardhusmodeller, som uppfyller de krav som ställs av återförsäljarens marknad eller exploatörens byggprojekt, hjälper till att förse slutkunden med väl formgivna arkitekturoch byggnadslösningar, vilket avsevärt minskar kundens ansträngningar att hitta ett hus och den tid det tar att nå fram till ett köpbeslut. På samma sätt, innebär tillgången till standardhusmodeller snabbare produktionsresultat eftersom den tidsödande byggnadskonstruktionsfasen redan klarats av. Huset kan tillverkas inom en avsevärt kortare tidsram. Sparar pengar Eftersom tillverkningen av standardiserade hus är mycket snabbare för tillverkaren, är slutpriset också avsevärt lägre. I regel, tar husets konstruktion upp en tredjedel av tillverkningsprocessen. Konstruktionsfasen tar i princip ingen tid alls för standardhus. Dessutom, krävs avsevärt mindre tid till att justera produktionsutrustningen. Slutligen, har återförsäljaren eller exploatören möjligheten att få standardiserade hus till ett bra pris med snabb leverans. En framgångshistoria standardhusmodellen Lesja I samarbete med en norsk arkitekt, utvecklade Timbeco standardmodeller av timmerhus av norsk typ. Utformade för att passa in i de norska fjällområdena, rimligt prissatta, passligt levererade, med ett stort antal anpassningar, ökade dessa standardmodeller snart i popularitet bland de västnorska semesteranläggningarna och skidorterna. Hittills, har Timbeco tillverkat fler än 60 Lesjahus med diverse modifikationer.

10 10 Timbecos monteringsfärdiga hus ATT MONTERA ETT ELEMENTHUS Panelerna transporteras i enlighet med kundens önskemål och behov. Kunden har möjligheten att välja ifall panelerna skall lastas på fordonet i monteringsordning eller för att maximera fordonets lastkapacitet. Panelerna ligger i väderskyddade förpackningar så att monteringsarbeten kan utföras oavsett väderlek. Elementhus kan även monteras vintertid. Timbecos elementhus monteras av ett professionellt arbetslag med omfattande erfarenhet av hantverket. Dag 1 - leverans av panelerna från fabrik Dag 1 - förberedelser för montering Dag 2 - montering av ytterväggarna Dag 2- montering av takstolar Dag 3 - montering av takets ändstycken Dag 3 - väderskyddad sluten klimatskärm vid slutet av dag 3 Dag 4 - montering av tak Dag 5 - slutliga justeringar Dag 6 - huset är färdigt på utsidan

11 Elementhus från Timbeco i Estland

12 12 Timbecos monteringsfärdiga hus FABRIKSBYGGT KONTRA PLATSBYGGT Det anses ofta vara mer kostnadseffektivt att bygga på plats än att beställa byggnader färdigast möjliga skick från en fabrik. Nedan följer en jämförelse av att bygga den fullständiga klimatskärmen för ett bostadshus, i fabrik och på plats. En klimatskärm innebär målade utvändiga foder, isolerade ytterväggar, innerväggar, undertak, tak inklusive takbeläggning, monterade dörrar och fönster. Fabriksbyggt Platsbyggt Början och slutet av tillverkningen kan planeras exakt. Vädret inverkar inte på tillverkningen. Fabrikstillverkning sker samtidigt med grundläggningen. Fabrikstillverkade byggnader kan monteras även vintertid. Från det att kontraktet undertecknats, kan ett väderskyddat hus vara klart på åtminstone tio veckor. Timbecos tillverkning baserar sig på internationellt certifierade kvalitets- och ledningssystem (ISO 9001:2008, ETA, CE). I invändiga utrymmen, skyddas materialen från väderpåverkan. Byggnaderna förpackas väderskyddat. Byggtid Kvalitet Budget Inledningen och avslutningen av ett lösvirkesbygge är svåra att planera. Väderleken (regn) påverkar tidsåtgången avsevärt för lösvirkeshuset. Skalet kan inte byggas förrän grunden är lagd. Det är möjligt att bygga lösvirkeshus vintertid, men det medför ytterligare kostnader. Från det att kontraktet skrivs på, tar det åtminstone 20 veckor att färdigställa ett väderbeständigt hus. Svårigheter att möta kvalitetskrav. Materialen löper stor risk att bli blöta (fukt, ansvällning). Kvalificerat hantverk tar längre tid. Tack vare exakt planering av byggtiden, kan budgeten också planeras exakt. Med jämförbar kvalitet, är fabrikstillverkning mer kostnadseffektiv. Eftersom vädret kan orsaka förseningar av bygget, är budgeten svår att planera. Ytterligare kostnader: lagring av material, att skydda materialet från vädret, städning av byggplatsen, hyra av ställningar och lyftutrustning, avfall, säkerhet, försäkring, garantier och ränta till banken.

13 Elementhus från Timbeco i Sverige

14 14 Timbecos monteringsfärdiga hus VARFÖR VÄLJA TIMBECO? 20 års erfarenhet 20 år i branschen talar för sig självt. Fler än 2500 trähus i 25 olika länder. Fullständig service från en och samma partner Vi erbjuder full service alltifrån projektering och tillverkning ända till bygge och montering av elementhusen. Det betyder att det blir lätt för kunden att styra processen. Kreditbetyg AA Företagets tillförlitlighet återspeglas i alla år med kreditbetyget AA hos Krediidiinfo. Stabilitet garanteras också av det faktum att företaget ägs av två generationer av samma familj, som aktivt deltar i ledningen. Leveransgaranti Vi garanterar leverans genom bankgaranti. Om leveransen skulle anlända för sent på grund av Timbeco, kommer kunden att få ersättning för alla kostnader som orsakats av leveransförseningen. Garanterat avtalsenlig betalning Vi garanterar avtalsenlig betalning. Det försäkrar att alla förskottsbetalningar garanteras av bank. Hög teknisk nivå Timbecos produktionsövertag jämfört med många konkurrenter består av produktionsutrustning i framkanten och en avsevärt högre värdekedja. Tillverkning av provprodukter Timbeco Woodhouse erbjuder möjligheten att utföra kvalitetskontroller av provelement innan storskalig tillverkning påbörjas. EES-certifikat från BM TRADA - världsledande certifieringsorgan inom träbearbetningssektorn. Europeiskt teknikgodkännande av SINTEF - det största oberoende nordiska byggforskningsinstitutet. ISO 9001:2008 kvalitetsledningscertifikat för projektering, tillverkning och försäljning av elementhus från DNV Business Assurance - ledande globalt ackrediterat certifieringsorgan för Mycket gott kreditbetyg intygat av Experian - världsledande inom kreditrapportering av konsumenter och företag. Timbeco har haft kreditbetyget AA sedan Timbecos tillverkningsanläggning

15 Timbecos monteringsfärdiga hus 15 DE SENASTE ELEMENTHUSPROJEKTEN Monteringsfärdigt hus i Estland "Nyckelfärdigt" 30 rums gästhem m² byggelement Projekttid 6 månader. Monteringsfärdigt hus i Sverige 220 m² golvyta Fönster och utvändig efterbehandling utförs i fabrik Projektlängd 3 månader

16 Monteringsfärdigt hus i Norge Förskola 3000 m² byggelement 1000 m² golvyta Fullständig elementhuslösning Monteringsfärdigt hus i Estland Vi har byggt fler än 40 elementhus i Estland Swe Timbeco Woodhouse OÜ Telefon: Adress: Tõdva, Harjumaa, Estland

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla Hunton Undvik fukt, gulvvarme drag och kyla För ditt bygge Med Asfalt Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Asfalt Vindtät att du har

Läs mer

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät Hunton VINDTÄT Undvik fukt, drag och kyla Hunton vindtät För ditt bygge Med Hunton Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Hunton Vindtät

Läs mer

Om Sveriges första passivhusvilla

Om Sveriges första passivhusvilla Går det att bygga ett hus som inte behöver vare sig element eller golvvärme? Som tar vara på kroppsvärme och värmen från hushållsapparater men samtidigt ger ett bra inomhusklimat? Den här foldern ger en

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus ISOCELL cellulosaisolering - Made in Sweden :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med ISOCELL miljöbyggsystem går

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE FYRKANTIGT NYTÄNKANDE Hamburgs första femvåningshus i massivt trä är byggt med nyutvecklad teknik helt utan kemikalier samt med en nypa skrock och en stor dos envishet. TEXT Carl Undéhn FOTO IBA Hamburg

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Julia Hus är ett trevligt 1-plans hus med 100,35m 2 boyta. Huset är bekvämt tack vore 3 sovrum, som är avgränsade från vardagsrummet. Köket är väl genomtänkt och

Läs mer

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING VARFÖR VÄLJA SPU-ISOLERINGAR? Utmärkt värmeisoleringsförmåga; tunn konstruktion, mer våningsyta Inget behov för separat diffusionsspärr eller vindskydd Fukttåliga

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER VÄRMEISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER SPU-isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Isoleringsskivorna passar därför

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER FÖRDEL AR OCH EGENSK APER tät och fukttekniskt ändamålsenlig konstruktion inget behov för separata ång, luft eller vindspärrar avsevärt större lägenhetsyta Ventilationsutrymme

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Hanna hus är ett vackert, trevligt och kompakt 1- planshus på 87,10 m2. Husets stolthet är ett rymligt och högt vardagsrum, därifrån kan Du lätt gå ut i en trädgårdsaltan.

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD

EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD EX SERIES FASADSYSTEM I FIBERCEMENT MED DOLD INFÄSTNING VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD SLÄPP VISIONEN FRI UPPLEV FÖRDELARNA MED EX SERIES EX series kan med fördel användas som fasadbeklädnad till offentliga,

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s

Karlstads universitet. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) För godkänt på tentamen se respektive del Tentamensresultat anslås på kurssidan på It s Karlstads universitet 1(7) Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Tentamen Delar, byggmaterial och byggfysik Tid Torsdag 13/1 2011 kl 8.15-13.15 Plats Karlstads universitet Ansvarig Carina Rehnström 070 37 39

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LDV 2015:1 Företaget Adress: Mer Bostad Sverige AB, Smidesvägen 2, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-70 50 20 E-post info@merbo.se. Hemsida www.merbo.se Produkten SORTIMENT

Läs mer

Rätt redan från början.

Rätt redan från början. Rätt redan från början. Nordic Quality står för trygghet inom VVS-branschen. En garanti för att produkten på ett enkelt sätt kan installeras och sedan användas år efter år. Det är en produkt gjord för

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Biogas. byggprodukterna för din anläggning

Biogas. byggprodukterna för din anläggning Biogas byggprodukterna för din anläggning Abetong din kompletta leverantör av byggsystem i betong Komplett sortiment Abetong har under mer än 60 års tid byggt upp ett komplett sortiment av prefabricerade

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18

Innehåll. Introduktion 5. Husinspiration 1 6. Husinspiration 2 8. Husinspiration 3 10. Husinspiration 4 12. Husinspiration 5 16. Husinspiration 6 18 www.excellenthus.se 2 Vi gör verklighet av era drömmar och visioner! Innehåll Introduktion 5 Husinspiration 1 6 Husinspiration 2 8 Husinspiration 3 10 Husinspiration 4 12 Husinspiration 5 16 Husinspiration

Läs mer

Bättre bygg- och boekonomi

Bättre bygg- och boekonomi Nyhet! U-min Grund. Svensk patenterad uppfinning. Bättre bygg- och boekonomi med kompletta grunder från Supergrund Marknadens lägsta U-värde ger rejält sänkt byggkostnad U-min Grund är en svensk patenterad

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar.

Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. Ruukki energipanel Fokusera på grön effektivitet. Och spara pengar. 03/10/2011 www.ruukki.com Ruukki energipanel Minskar värmekostnaderna betydligt Minskar CO 2 -utsläpp Ökar byggnadens värde Ökar komforten

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer