TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS"

Transkript

1 Timbecos monteringsfärdiga hus på golfanläggning i Sverige TIMBECOS MONTERINGSFÄRDIGA HUS Elementhus med maximal färdighetsgrad for monteringsfärdiga paneler Timbecos huvudsakliga verksamhet omfattar projektering, tillverkning och montering av trähus. Under 20 år, har Timbeco tillverkat fler än 2500 hus i 25 länder. Huvudsakliga produktområden är byggelement, monteringsfärdiga hus, ThermoLog monteringsfärdiga ekohus samt timmerhus.

2 2 Timbecos monteringsfärdiga hus OM TIMBECO Nära 95% av Timbecos produktion går på export. Huvudsakliga målmarknader är Japan, Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Företagets huvudmarknad under den gångna tioårsperioden har varit Japan, dit Timbeco exporterat fler än 1200 fartygscontainrar med hus ett tydligt bevis för produkter av hög kvalitet. PRODUCKTER Byggelement Vi konstruerar, tillverkar och installerar högkvalitativa byggelement: till fasader, yttertak, innertak, golv, innerväggar och för uteplatser. Alla byggelement tillverkas i enlighet med kundens krav och internationella byggregler (ISO 9001:2008, ETA, CE, TEK10, RYL, Eurocode 5, RT files). Timbecos målsättning är att tillverka monteringsfärdiga hus av hög kvalitet med högsta möjliga färdighetsgrad samt att vara en långsiktig partner för byggherrar, exploatörer och återförsäljare. Monteringsfärdiga hus Vi konstruerar, tillverkar och installerar monteringsfärdiga hus av hög kvalitet: bostadshus, semesterbostäder, radhus, offentliga byggnader, hotell. Alla byggnader tillverkas i enlighet med kundens krav och internationella byggregler (ISO 9001:2008, TEK10, ETA, CE, RYL, Eurocode 5, RT files). ThermoLog monteringsfärdiga ekohus Vi konstruerar, tillverkar och installerar ThermoLog monteringsfärdiga ekohus (ISO 9001:2008, TEK10, ETA, CE, RYL, Eurocode 5, RT files). ThermoLog är vårt varumärke för hus byggda av miljövänliga och energieffektiva material. Lufttätheten hos ThermoLog ekohus sänker uppvärmningskostnaderna, är miljövänliga och garanterar ett gott inomhusklimat. Timmerhus Timbeco är en av Estlands äldsta tillverkare av timmerhus. Vi konstruerar, tillverkar och installerar högkvalitativa timmerhus av massivt timmer och limträ. TJÄNSTER Projektering Alla hus formges med hjälp av 3D CAD-teknik (AutoCad, HSBCad, ArchiCad), vilket möjliggör snabb, effektiv och högkvalitativ konstruktion (energieffektivitet, hållfasthetsberäkningar, etc.). Frakt Vi erbjuder frakttjänster för alla produkter som tillverkats i vår fabrik. Vi samarbetar med flera olika åkerier och speditörer vilket låter oss välja de mest kostnadseffektiva fraktsätten, med hänsyn till leveransens omfång och vikt. Montering Vi erbjuder monteringstjänster för privatoch näringsfastigheter genom vårt systerföretag Timbeco Constructions. Timbeco Constructions huvudsakliga verksamhet är montering och konstruktion av hus tillverkade av Timbeco Woodhouse.

3 Timbecos monteringsfärdiga hus 3 ETT ELEMENTHUS UPPBYGGNAD Timbecos elementhus är förtillverkade i fabrik i form av stora paneler med maximal färdighetsgrad. Användningen av stora paneler innebär att hela byggnaden delats upp i mindre delar och byggts i förväg i fabrik. Lyftutrustning används för att sätta samman panelerna, vilket avsevärt förkortar byggtiden på plats. De stora panelerna mäter upp till 12 m i längd och 2,8 m i höjd (kan vara längre och högre om specialtransport används). Vi tillverkar alltid stommarna till ett elementhus anpassade till kundens behov och i enlighet med internationella byggföreskrifter (ytter- och innerväggar, yttertak, undertak, golv, balkonger, uteplatser). Vi erbjuder också ett brett urval av standardlösningar för varje del husstommen. Standardlösningar för stommar Yttervägg Tak Isolering (mm) Stommens bredd (mm) Värmegenomgång (U=W/m² K) Insolering (mm) Stommens bredd (mm) Värmegenomgång (U=W/m² K) U=0, (145+45) U=0, U=0,2 240 ( ) U=0, (195+95) U=0, (195+95) U=0, ( ) U=0, ( ) U=0, ( ) U=0,09 Innertak och golv Innerväggar Insolering (mm) Stommens bredd (mm) Insolering (mm) Stommens bredd (mm)

4 4 Timbecos monteringsfärdiga hus 10 SKÄL ATT VÄLJA TIMBECOS ELEMENTHUS 1. Utförlig teknisk dokumentation Bygget av ett högkvalitativt elementhus börjar med formgivningen. Inte alla elementhustillverkare kan skryta med att ha en egen formgivningsavdelning och ett 3D-designsystem. Det kan Timbeco. Fördelen med att ha ett en egen designavdelning är nära samarbete och kommunikation mellan tillverkningsavdelningen, formgivare och byggare vilket tillsammans omsätts i ett slutresultat av hög kvalitet. Fördelen med 3D-design är främst att tillverkningsritningarna även tjänstgör som monteringsbeskrivningar. Detta gör hela konstruktionen lättbegriplig och uttömmande. 2. Energieffektiva fogar Våra monteringsfärdiga huskonstruktioner har fogar som optimerats utifrån energiberäkningar med hjälp av simuleringsmjukvaran Passive House Planning Software (PHPP2007). På så sätt, har vi eliminerat köldbryggor och ökat energieffektiviteten i våra hus. Våra byggnaders U-värden är beräknade utifrån den verkliga situationen inuti byggnaden. 3. Extra styva trästommar skillnad från flertalet tillverkare av elementhus, använder vi snedsträvor och tappar för att förstyva trästommarna. Snedsträvor och tappar i stommarna görs med det helautomatiska träbearbetningssystemet Hundegger K2. Förutom att bidra med extra styvhet, förbättrar snedsträvorna och tapparna stommens bärförmåga i händelse av brand. Till 4. Husen kan monteras i alla väder Timbeco förpackar de tillverkade elementen, i den torra fabriksmiljön, i vattentät plast. Väderskyddade förpackningar av detta slag är till stor nytta under monteringsfasen av bygget eftersom plastöverdraget innebär att byggnaderna även kan monteras under vintern och i regn 5. Erfaret monteringsteam Liksom vid tillverkningen, krävs kunskap och erfarenhet för att montera ett elementhus. Omfattande erfarenhet, professionell personal och rak kommunikation mellan monteringsenheten och konstruktions- och produktionsenheten bidrar alla till ett slutresultat av hög kvalitet. 6. Reviderad komplett lösning Byggnadens lufttäthet prövas genom trycktest. Timbeco utmärker sig bland övriga tillverkare i och med att Timbecos byggnadslösningar testas genom tryckprövningar. Vi använder Blower Door-testet där ett övertryck skapas inuti byggnaden och utbytet av luft uppmäts. Dylika tryckprövningar ger oss återkoppling om konstruktionslösningens effektivitet. De försäkrar även kunden om elementhusets kvalitet.

5 Timbecos monteringsfärdiga hus 5 7. Fabriksmonterad elektrisk utrustning Vi erbjuder högsta möjliga färdigställandenivå för de byggelement som tillverkas i vår anläggning. Detta innefattar montering av de fasta rör och kopplingsanordningar som krävs för kabeldragningen i den elanläggning som projekterats av kunden. Jämfört med montering på byggplatsen, sparar kabeldragning i fabrik åtskilliga timmar av byggtid. Det garanterar även högre kvalitet, eftersom kabelsystemen varsamt installeras mellan lagren av isoleringsull utan att bryta ångspärren eller vindskyddet och utan att klämma eller pressa samman isoleringsullen, vilket skulle orsaka en försämring av byggnadens isolering. 8. Lastning i paketform Vi lanserade paketmetoden för att underlätta lastning och lossning av paneler. Beroende på fordonets mått, packas flera paneler tillsammans och lyfts som ett och samma paket. Förutom att spara tid vid lastning, tillåter metoden att kunden enkelt lagrar panelerna på plats, eftersom det inte finns något behov av att bygga stommar för att hålla panelerna upprättstående. Paneler kan packas så att de tar hänsyn till fraktkapaciteten eller monteringsordningen. 9. Flexibel produktion Vi betraktar vår flexibla tillverkning som en våra fördelar gentemot andra panelhustillverkare. Flexibiliteten består i vår fabrikskapacitet och i utrustning för att tillverka paneler med de mått och den grad av färdigställande som kunden kräver. I jämförelse, kan en produktionslinje för träpaneler endast tillverka paneler med fasta dimensioner, utan att kunna ta hänsyn till fraktdetaljer och byggplatsförhållanden. 10. Produktionsvolym Vår produktionsvolym är omkring tio hus, med maximal färdighetsgrad, helt uppbyggda av paneler, per månad. "Enelementshus" betyder här ett friliggande småhus med 120 m3 nettoarea. I kvadratmeter, är vår produktionsvolym m2 panelstommar per månad. Dock, är volymerna till stor del avhängiga projektets komplexitet, och är högre vid enklare konstruktioner och lägre där konstruktionen är mer komplicerad. Vid behov, kan vi utöka den månatliga volymen upp till m2. Det är vår målsättning att utöka produktionsvolymen av panelstommar till m2 per månad senast VÄLJ TIMBECOS HÖGKVALITATIVA ELEMENTHUS!

6 6 Timbecos monteringsfärdiga hus FASADBEKLÄDNAD Tack vare vår tillverkningsteknik, kan Timbecos monteringsfärdiga hus levereras med ett flertal olika fasadbeklädnadslösningar. Timmerhusfasad Ett monteringsfärdigt hus kan se ut som ett timmerhus. Vi kan använda skivmaterial som imiterar en timmervägg. Genom att lägga till timmerknutar i hörnen och timmerdetaljer på uteplatser, kan du få ett energieffektivt monteringsfärdigt hus som ser ut exakt som ett timmerhus. Timbecos monteringsfärdiga hus i Estland Stenbeklädnad Klassisk massiv sten, fasadtegel eller dekorativ stenbeklädnad kan användas. Dekorativ stenbeklädnad är en tunn stenskiva limmad på en fibercemenskiva. När det gäller klassisk stenbeklädnad, läggs en bredare grund för huset. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till 13 flerfamiljshus i Finland. Putsfasad De flesta allmänt förekommande murbruk kan sättas på fibercementskiva vilket ger fasaden ett jämnt och solitt utseende. Först, behandlas skivornas skarvar och sedan påförs alla lagren i enlighet med murbrukssystemets instruktioner. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till 2 flerfamiljshus i Norge. Träpanelfasad Trä är väldigt lätt att bearbeta och ger därför oändliga möjligheter för fasaden. Många olika profiler, träslag och träbehandlingar kan användas. Panelerna kan värmebehandlas, målas, betsas, etc. Lodrät, vågrät samt sned panel är möjlig. Timbeco-projekt med fasadbyggelement till ett 12 lägenheters bostadshus i Finland.

7 Timbecos monteringsfärdiga hus i Sverige

8 8 Timbecos monteringsfärdiga hus ENERGIEFFEKTIVITET Isoleringsmaterial Endast isoleringsmaterial av hög kvalitet med lågt λ-värde används. Materialen monteras omsorgsfullt under torra förhållanden, vilket garanterar stommarnas beräknade U- värde Luft- och ångspärrsystem Lufttäthet är en viktig faktor hos ett energieffektivt hus. Vi försäkrar oss om lufttätheten genom att endast använda certifierade luft- och ångspärrsystem, vilket garanterar tillräcklig prestanda under årtionden. Specialtejper används för att försegla alla skarvar och genomföringar i luftoch ångspärren, för att garantera god lufttäthet. Naturligt latexbaserat lim används för att fästa luft- och ångspärren vid betong och trävirke. Tejpning av ångspärrspappen Tejpning av genomföringen Täckning av skarven mellan tak och vägg BRANDMOTSTÅND (EI 60/90 minuter) Trähus anses ofta vara mindre brandtåliga än andra typer av hus. Men det finns olika metoder för att göra träkonstruktioner precis lika brandsäkra som ett stenhus. Brandskyddsklasser och byggkrav föreskrivs i Bygglagen och måste uppnås oavsett vilket byggmaterial som används. Lägre brandskyddsklasser är mycket enkla att uppnå med träkonstruktioner och de har ofta stora fördelar i jämförelse med andra slags konstruktioner. En stålstruktur förlorar, till exempel, väldigt snabbt sin styrka när temperaturen ökar i en brand, medan trä brinner under än längre tid och skapar ett skyddande förkolnat lager på ytan innan det förlorar sin bärande förmåga. Om man använder certifierade material, noggrant utvalda, byggda och behandlade enligt tillverkarens instruktioner, kan träkonstruktioner uppnå högt brandmotstånd och de är precis lika säkra som andra slags hus. Brandsäkra skivor Vi använder gips- och fibercementskivor för att skydda träbyggnader från brand. Flerfaldiga lager kan användas för att uppfylla högre brandskyddskrav. Certifierade brandsäker färg och impregnering Vi använder brandskyddsfärg och certifierad brandskyddsimpregnering från olika tillverkare (Holz Prof, Teknos, Dricon etc.) för att förbättra trästommarnas brandmotstånd. Brandsäkra isoleringsmaterial Brandsäkra isoleringsmaterial Klass A används och skyddar virket från brand. Förstärkning av stommen Snedsträvor och tappar hjälper också stommen att bättre bibehålla styrka och styvhet i händelse av brand. Brandsäkra fönster och dörrar Enligt kundönskemål och projektkrav, tillhandahåller vi även brandsäkra dörrar och fönster i samarbete med våra partner. Brandsäkra dörrar är fyllda med oantändlig isolering. Lås och gångjärn är brandtestade och håller dörren faststängd i händelse av brand.

9 Timbecos monteringsfärdiga hus 9 STANDARDMODELLER AV HUS Vi erbjuder återförsäljare och exploatörer möjligheten att utveckla standardmodeller av hus. Timbecos arkitekter och ingenjörer, i samarbete med återförsäljaren eller exploatören, förbereder ett utvecklingsprojekt eller lösningar som uppfyller den tilltänkta marknadens krav. Vi har redan fler än 40 standardmodeller som ni kan välja bland för att finna ett hus som passar era behov. Flerfamiljshus Radhus och parhus Bostadshus Sparar tid Standardhusmodeller, som uppfyller de krav som ställs av återförsäljarens marknad eller exploatörens byggprojekt, hjälper till att förse slutkunden med väl formgivna arkitekturoch byggnadslösningar, vilket avsevärt minskar kundens ansträngningar att hitta ett hus och den tid det tar att nå fram till ett köpbeslut. På samma sätt, innebär tillgången till standardhusmodeller snabbare produktionsresultat eftersom den tidsödande byggnadskonstruktionsfasen redan klarats av. Huset kan tillverkas inom en avsevärt kortare tidsram. Sparar pengar Eftersom tillverkningen av standardiserade hus är mycket snabbare för tillverkaren, är slutpriset också avsevärt lägre. I regel, tar husets konstruktion upp en tredjedel av tillverkningsprocessen. Konstruktionsfasen tar i princip ingen tid alls för standardhus. Dessutom, krävs avsevärt mindre tid till att justera produktionsutrustningen. Slutligen, har återförsäljaren eller exploatören möjligheten att få standardiserade hus till ett bra pris med snabb leverans. En framgångshistoria standardhusmodellen Lesja I samarbete med en norsk arkitekt, utvecklade Timbeco standardmodeller av timmerhus av norsk typ. Utformade för att passa in i de norska fjällområdena, rimligt prissatta, passligt levererade, med ett stort antal anpassningar, ökade dessa standardmodeller snart i popularitet bland de västnorska semesteranläggningarna och skidorterna. Hittills, har Timbeco tillverkat fler än 60 Lesjahus med diverse modifikationer.

10 10 Timbecos monteringsfärdiga hus ATT MONTERA ETT ELEMENTHUS Panelerna transporteras i enlighet med kundens önskemål och behov. Kunden har möjligheten att välja ifall panelerna skall lastas på fordonet i monteringsordning eller för att maximera fordonets lastkapacitet. Panelerna ligger i väderskyddade förpackningar så att monteringsarbeten kan utföras oavsett väderlek. Elementhus kan även monteras vintertid. Timbecos elementhus monteras av ett professionellt arbetslag med omfattande erfarenhet av hantverket. Dag 1 - leverans av panelerna från fabrik Dag 1 - förberedelser för montering Dag 2 - montering av ytterväggarna Dag 2- montering av takstolar Dag 3 - montering av takets ändstycken Dag 3 - väderskyddad sluten klimatskärm vid slutet av dag 3 Dag 4 - montering av tak Dag 5 - slutliga justeringar Dag 6 - huset är färdigt på utsidan

11 Elementhus från Timbeco i Estland

12 12 Timbecos monteringsfärdiga hus FABRIKSBYGGT KONTRA PLATSBYGGT Det anses ofta vara mer kostnadseffektivt att bygga på plats än att beställa byggnader färdigast möjliga skick från en fabrik. Nedan följer en jämförelse av att bygga den fullständiga klimatskärmen för ett bostadshus, i fabrik och på plats. En klimatskärm innebär målade utvändiga foder, isolerade ytterväggar, innerväggar, undertak, tak inklusive takbeläggning, monterade dörrar och fönster. Fabriksbyggt Platsbyggt Början och slutet av tillverkningen kan planeras exakt. Vädret inverkar inte på tillverkningen. Fabrikstillverkning sker samtidigt med grundläggningen. Fabrikstillverkade byggnader kan monteras även vintertid. Från det att kontraktet undertecknats, kan ett väderskyddat hus vara klart på åtminstone tio veckor. Timbecos tillverkning baserar sig på internationellt certifierade kvalitets- och ledningssystem (ISO 9001:2008, ETA, CE). I invändiga utrymmen, skyddas materialen från väderpåverkan. Byggnaderna förpackas väderskyddat. Byggtid Kvalitet Budget Inledningen och avslutningen av ett lösvirkesbygge är svåra att planera. Väderleken (regn) påverkar tidsåtgången avsevärt för lösvirkeshuset. Skalet kan inte byggas förrän grunden är lagd. Det är möjligt att bygga lösvirkeshus vintertid, men det medför ytterligare kostnader. Från det att kontraktet skrivs på, tar det åtminstone 20 veckor att färdigställa ett väderbeständigt hus. Svårigheter att möta kvalitetskrav. Materialen löper stor risk att bli blöta (fukt, ansvällning). Kvalificerat hantverk tar längre tid. Tack vare exakt planering av byggtiden, kan budgeten också planeras exakt. Med jämförbar kvalitet, är fabrikstillverkning mer kostnadseffektiv. Eftersom vädret kan orsaka förseningar av bygget, är budgeten svår att planera. Ytterligare kostnader: lagring av material, att skydda materialet från vädret, städning av byggplatsen, hyra av ställningar och lyftutrustning, avfall, säkerhet, försäkring, garantier och ränta till banken.

13 Elementhus från Timbeco i Sverige

14 14 Timbecos monteringsfärdiga hus VARFÖR VÄLJA TIMBECO? 20 års erfarenhet 20 år i branschen talar för sig självt. Fler än 2500 trähus i 25 olika länder. Fullständig service från en och samma partner Vi erbjuder full service alltifrån projektering och tillverkning ända till bygge och montering av elementhusen. Det betyder att det blir lätt för kunden att styra processen. Kreditbetyg AA Företagets tillförlitlighet återspeglas i alla år med kreditbetyget AA hos Krediidiinfo. Stabilitet garanteras också av det faktum att företaget ägs av två generationer av samma familj, som aktivt deltar i ledningen. Leveransgaranti Vi garanterar leverans genom bankgaranti. Om leveransen skulle anlända för sent på grund av Timbeco, kommer kunden att få ersättning för alla kostnader som orsakats av leveransförseningen. Garanterat avtalsenlig betalning Vi garanterar avtalsenlig betalning. Det försäkrar att alla förskottsbetalningar garanteras av bank. Hög teknisk nivå Timbecos produktionsövertag jämfört med många konkurrenter består av produktionsutrustning i framkanten och en avsevärt högre värdekedja. Tillverkning av provprodukter Timbeco Woodhouse erbjuder möjligheten att utföra kvalitetskontroller av provelement innan storskalig tillverkning påbörjas. EES-certifikat från BM TRADA - världsledande certifieringsorgan inom träbearbetningssektorn. Europeiskt teknikgodkännande av SINTEF - det största oberoende nordiska byggforskningsinstitutet. ISO 9001:2008 kvalitetsledningscertifikat för projektering, tillverkning och försäljning av elementhus från DNV Business Assurance - ledande globalt ackrediterat certifieringsorgan för Mycket gott kreditbetyg intygat av Experian - världsledande inom kreditrapportering av konsumenter och företag. Timbeco har haft kreditbetyget AA sedan Timbecos tillverkningsanläggning

15 Timbecos monteringsfärdiga hus 15 DE SENASTE ELEMENTHUSPROJEKTEN Monteringsfärdigt hus i Estland "Nyckelfärdigt" 30 rums gästhem m² byggelement Projekttid 6 månader. Monteringsfärdigt hus i Sverige 220 m² golvyta Fönster och utvändig efterbehandling utförs i fabrik Projektlängd 3 månader

16 Monteringsfärdigt hus i Norge Förskola 3000 m² byggelement 1000 m² golvyta Fullständig elementhuslösning Monteringsfärdigt hus i Estland Vi har byggt fler än 40 elementhus i Estland Swe Timbeco Woodhouse OÜ Telefon: Adress: Tõdva, Harjumaa, Estland

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Bygguide. för Timmerhus

Bygguide. för Timmerhus Bygguide för Timmerhus Bäste spekulant av Timmerhus. Föreningen Svenska Timmerhus Bygguide erbjuder här en möjlighet att få insyn i de viktigaste faktorerna för att förverkliga Ert drömhus. Box 231 795

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980.

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. renzero projektet Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. Pilotobjekt i Sverige: Skarpnäck, Stockholm renzero.se Utvecklingspartners: Samarbetspartners i

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1 2 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 309 Nedanstående är en annons från Abetong 4 husbyggaren nr 3 B 2009 nr 3 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

En pool för dygnets stunder!

En pool för dygnets stunder! [ POOLGUIDEN 2013-1 ] En pool för dygnets stunder! Svensktillverkade pooler sedan 1967, inspirerade av amerikansk östkust. Magasinet för pooldrömmaren, poolbyggaren och poolägaren. En investering i njutning.

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer