MagiCAD jobbar för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MagiCAD jobbar för dig"

Transkript

1 MagiCAD jobbar för dig The professional s choice for Building Services

2 Ta täten med MagiCAD MagiCAD sätter produktiviteten i fokus. Projekten flyter snabbt och kostnadseffektivt tack vare programmets logiska uppbyggnad, enkla hantering och kraftfulla funktioner. Samarbete Som konsult är du en del i ett team av specialister, både inom ditt eget och andra företag. MagiCAD har utvecklats under mer än tio år för att underlätta det samarbetet. Det gör att MagiCAD är anpassat till branschens visioner, standardkrav och vardagliga arbetsmetoder. Utvecklingen av programmet görs dessutom för den lokala marknadens behov, så att konsulterna kan arbeta på ett sätt som passar både dem och deras kunder. Öppenhet MagiCAD körs på alla nuvarande AutoCADprodukter. Projektmodellerna är tillgängliga i både DWG- och IFC-format. Det är bara ett av många exempel på hur MagiCAD lever upp till kundernas krav på fri och öppen kommunikation med andra CADprogram. MagiCAD är IFC-certifierat på högsta nivån. Alla som använder MagiCAD kan exportera IFC-filer av projektmodellen, komplett med design och tekniska data. Projektpartners med IFC-kompatibla program kan direkt använda modellen, utan tidskrävande och kostsamma konverteringar eller nya inmatningar. WSP Systems har använt MagiCAD under många år. Det senaste avtalet för MagiCAD är det tredje långsiktiga avtalet i följd, och gäller till Det första tecknades redan Vi kan idag inte se några argument för att välja en annan lösning. De alternativ som finns skulle innebära ett stort steg tillbaka i utvecklingen. Anders Tysander, vd på WSP, Sverige.

3 MagiCAD Ventilation MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Sprinkler Designer MagiCAD Electrical MagiCAD Circuit Designer MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Room Klart för BIM BIM (Building Information Modeling) ger byggbranschen nya möjligheter att projektera och bygga mer och bättre till lägre kostnader. BIM handlar om att alla projektdeltagare arkitekt, konstruktör, installationskonsult, entreprenör, förvaltare kan utbyta information genom hela projektet. MagiCAD är anpassat till BIM ända sedan programmet lanserades, och har varit med i flera stora BIM-projekt, i Sverige och andra länder. Lätt att uppdatera MagiCAD kommer regelbundet ut i nya versioner för att alltid erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Kunder med prenumeration på MagiCAD subscription får med automatik den senaste versionen samt eventuella andra uppdateringar så fort de finns tillgängliga. Att teckna prenumeration ger många fördelar. Den årliga kostnaden är alltid under kontroll och det kommer inga oväntade överraskningar. Det ger också en lägre kostnad jämfört med att beställa uppgraderingar allt eftersom. Prenumeration underlättar också hanteringen för företag som har många licenser. Men det är förstås valfritt att teckna prenumeration MagiCAD fungerar lika bra vilket du än väljer. Att introducera MagiCAD på S2F har varit en positiv upplevelse. Den som är van vid AutoCAD kommer lätt igång med programmet och behovet av utbildning är minimalt. Det räcker med ett par dagars utbildning, jämfört med månader för andra BIM-program. Det har också varit lätt att anpassa MagiCAD till australiska förutsättningar. Johan Brink, Senior Mechanical Designer, S2F Pty Ltd., Australien.

4 Utvecklat för yrkesfolk MagiCAD har allt du behöver för att rita och projektera ventilation, värme, kyla, sprinkler, el- och telesystem, inklusive stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD är perfekt för konstruktörer, ritare, entreprenörer och fastighetsförvaltare. Programmet är flexibelt och passar alla typer av projekt, från villor, kontor och skolor till de mest komplicerade sjukhus, industrier och processanläggningar. MagiCAD är ett av norra Europas mest använda CAD-program inom sitt område. MagiCAD har också användare i Ryssland, Kina, Australien, Dubai och andra delar av världen både inom stora och små konsultföretag. Riktiga produkter Med MagiCAD kan du projektera med de produkter som passar dina önskemål, utan att vara begränsad till en viss leverantör. Dina ritningar och beräkningar stämmer med verkliga förhållanden, eftersom 3Dmodellerna har rätt mått och tekniska data. I MagiCADs databas finns hundratusentals 3Dmodeller av riktiga produkter från världsledande tillverkare av utrustning för VVS och el. Nya produkter och leverantörer tillkommer hela tiden. Du som kör MagiCAD kan ladda ner hela databasen eller enstaka produkter via internet, helt utan extra kostnad. Plugin-program Många tillverkare utvecklar egna program som gör att man kan välja produkter snabbare, enklare och mer exakt. Det är applikationer som används för att till exempel dimensionera produkter och göra grundläggande tekniska beräkningar. Med hjälp av plugin går det att överföra data direkt mellan MagiCAD-projekt och olika tillverkares applikationer. Antalet tillverkare som utvecklat plugin-program för MagiCAD ökar hela tiden, och de är tillgängliga för MagiCAD-användare utan extra kostnad. Specialprogram Progman, utvecklingsbolaget bakom MagiCAD, erbjuder också resurser för byggkonsulter och tillverkare som behöver specialprogram för design och anpassning av egna produkter och applikationer. Progman har flera decenniers erfarenhet som utvecklare av program och produktmodeller för installationsprojektering. Utvecklingen görs i nära samarbete med beställarna, och resulterar i program som är stabila, enkla att installera och enkla att använda. Ett så stort projekt som Akershus måste vara framtidssäkrat. Därför valde vi 3D-modellering som projekteringsmetod, med MagiCAD för VVS-projekteringen. Vi är mycket nöjda med MagiCAD det finns kort sagt inget bättre alternativ på marknaden idag. Programmet har hög funktionalitet och är lätt att arbeta med. Vi arbetar snabbare, smartare och med färre fel än tidigare. Vi slipper mycket rutinarbete och kan koncentrera oss på själva konstruktionsarbetet. Trine Lise Folvik, CAD-ansvarig hos SWECO Grøner, Norge.

5 MagiCAD är det bästa program jag sett för projektering av installationer. MagiCAD Ventilation, Heating & Piping och Electrical används dagligen inom hela Granlund-gruppen. Reijo Hänninen, vd, Olof Granlund Oy, Finland. Bilder ovan från Tapiola-gruppens nya huvudkontor i Finland. Projektering i MagiCAD av Granlund Oy.

6 Lätt att lära, lätt att använda MagiCAD underlättar ditt arbete, oavsett vilka projekt det gäller. MagiCAD har en mängd automatiska funktioner som minskar rutinarbetet och hjälper dig att driva framgångsrika projekt. Färdiga projektmallar MagiCAD levereras med färdiga projektmallar enligt svensk standard. Med hjälp av projektmallarna lägger du upp ett nytt projekt och är igång och ritar så gott som omedelbart. Du kan naturligtvis även skapa egna mallar för olika företagsstandarder och beställarkrav. Projektmallarna innehåller alla de grundinställningar som behövs. Definition av lager, färger, linjetyper, textformat, system och produkter, kablar, kabelstegar, isoleringsserier, rörmaterial, kanalserier, dimensioneringsdata, med mera. 2D och 3D Med MagiCAD kan du automatiskt och utan extra arbete presentera en 3D-modell av din 2D-konstruktion. Alla ritningsfunktioner är tillgängliga i alla vyer. Med en knapptryckning kan du byta från 2D till 3D, eller till en schematisk trådmodell. Naturligtvis kan du rita och konstruera i 3D redan från början. Alla ändringar du gör i en vy uppdateras direkt i alla andra vyer. 3D ger dig fördelar i din konkurrens om projekten, och MagiCAD ger dig 3D mycket enklare! Kollisionskontroll MagiCADs kollisionskontroll gör att du redan under projekteringen kan upptäcka konflikter mellan olika installationer och med byggnaden. Samarbetet med dina projektpartners går bättre, du spar tid och undviker onödiga merkostnader. Vi på ÅF har använt MagiCAD sedan Vi sätter stort värde vid att MagiCAD är ett väl beprövat cadverktyg som utvecklas lokalt för den nordiska marknaden. Vi använder MagiCAD dagligen ovanpå plattformen AutoCAD. MagiCAD-teamet har konsekvent satsat på det öppna och neutrala filformatet IFC. Tack vare denna satsning kan vi använda MagiCAD i våra externa beräkningsprogram under projekteringsoch förvaltningsskedet. Björn Qvist, vice vd Installation, ÅF-Infrastruktur AB, Sverige.

7 Kollisionskontrollen kan användas för att samordna alla delar i projekteringen ventilation, värme, kyla, elsystem och övriga installationer dessutom kan installationerna lätt samordnas med byggnadens väggar, golv, tak och andra konstruktionsdelar. Beräkningar Med MagiCAD är det lätt att göra korrekta beräkningar av byggnadens prestanda redan innan den är färdigställd. MagiCAD har integrerade beräkningsfunktioner för bland annat dimensionering av värme- och kylsystem, balansering, flöden, sprinklersystem och ljudnivåer. MagiCAD kan också exportera data till externa beräkningsprogram, till exempel för att göra beräkningar av belysning och energiförbrukning. Logistik MagiCAD gör det lätt att vara uppdaterad med alla produkter och delar som används i projektet. Funktioner för att producera kompletta och korrekta materiallistor ger förbättrad logistik. Materialflödet på arbetsplatsen kan lättare styras till rätt områden, till och med till enskilda rum. Mindre behov av att flytta runt material frigör tid för ett mer effektivt monteringsarbete. Det underlättar för konsulter och entreprenörer att möta beställarnas krav på snabbare, bättre och billigare byggande. Utbildning och support Ju bättre du behärskar MagiCAD, desto starkare blir du som konsult. Du arbetar snabbare och kan leverera en projektering av högsta kvalitet. Att ta del av våra kurser är snabbaste sättet att lära sig MagiCAD och alla dess kraftfulla funktioner. En dags utbildning räcker normalt för att komma in i programmet och få grepp om alla finesser. Du kan välja i ett brett utbud av kurser för alla MagiCAD-applikationer. Kurserna är schemalagda eller företagsanpassade, och passar såväl nybörjare som mer avancerade användare. Vi erbjuder också support efter önskemål, via telefon, e-post och internet. 3D-design med MagiCAD är väldigt enkelt att använda, något som inte varit fallet med andra 3D-program. Med hjälp av 3D-design stämmer modellen lättare med verkligheten, speciellt vid projektering i små utrymmen. Med en 3D-modell kan man automatiskt skapa sektioner från alla delar av byggnaden. När det gäller MagiCADs utveckling är vi imponerade av att nya funktioner baseras på användarnas behov och arbetssätt. Timo Huvinen, IT Manager, Pöyry Building Services, Finland.

8 MagiCAD Ventilation MagiCAD Ventilation är ett kraftfullt CAD-program för att projektera alla slags ventilationssystem. MagiCAD kan skapa alla komponenter och kanaldelar som behövs. Vid riktningsförändringar ritas böjar automatiskt. Gör en anslutning i en böj, så ritar programmet in ett T-rör automatiskt. Samma automatik underlättar ritarbetet när du till exempel gör ett dimensionsbyte eller placerar ett batteri på kanalen. Skulle en dimension saknas, är det bara att lägga till kanalstorleken. MagiCAD skapar alla kanaldetaljer och komponenter som behövs för dimensionen. MagiCAD Ventilation innehåller ett stort antal beräkningsfunktioner, som flödesberäkning, dimensionering, tryckfallsberäkning, ljudberäkning, balansering och utskrift av injusteringsvärden. När du har ritat upp en skiss på ditt kanalsystem, kan du med bara några klick låta programmets beräkningsfunktioner ta hand om resten. Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera kanaler Beräkna tryckfall Beräkna ljudnivåer Balansera och skriv ut injusteringsvärden och spjällposition Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga

9 MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Heating & Piping är till för att rita och beräkna system för värme, kyla, tappvatten, avlopp, sprinklers och specialsystem. Med MagiCAD Heating & Piping kan du rita flera rör samtidigt, vilket sparar tid vid utläggning av rörstråk. Programmet har också ritningsrutiner som enkelt ansluter till exempel radiatorer, utan att du måste rita varje rördel separat Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Projektera värme, kyla, vatten, avlopp, sprinklersystem, med mera Rita 1, 2 eller 3 rör samtidigt Enkel funktion för att välja radiatorer Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera rör Beräkna tryckfall Balansera och skriv ut injusteringsvärden och Kv-värden Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga MagiCAD Sprinkler Designer Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du projektera certifierade sprinklersystem. Programmet ger MagiCAD Heating & Pipings ritfunktioner och integrerade beräkningsfunktioner. Automatisk trådmodell, 2D- och 3D-vy Automatisk beräkning av systemtryck utifrån dimensionerande sprinkler Programmet hittar själv dimensionerande sprinkler Många sprinklerhuvuden kan anslutas samtidigt Rördimensioner och sprinklerhuvuden kan ändras eller bytas ut med Sök och ersätt Enkelt att ändra och skapa materiallistor Enkelt att ändra täckningsyta på ett eller flera sprinklerhuvuden Sprinklersystem projekteras i dwg-format Beräkningsdata kan enkelt exporteras från programmet

10 MagiCAD Electrical MagiCAD Electrical är programmet för dig som snabbt och effektivt behöver rita och konstruera kraft-, belysning-, tele- och dataanläggningar i 2D eller 3D. Med MagiCAD Electrical skapar du enkelt dina planritningar. Kanalisation och armaturer läggs ut effektivt med smarta tidsbesparande funktioner. Brytare och uttag ansluts, en åt gången eller alla på en gång tills anläggningen är komplett. Finns för AutoCAD och Revit Rita enkelt och snabbt i 2D eller 3D Skapa och redigera egna produkter och symboler Intelligenta kablar och kabelstammar genom hela byggnaden Automatisk varning vid för långa kablar Enkel och snabb produktion av kabellistor Intelligenta tele/data kopplingar Välj och definiera lagerstandard Generera och uppdatera ett enlinjeschema automatiskt Automatisk uppdatering mellan planritning och kretsschema Skala om texter och symboler Skapa materiallistor Koppla ihop produkter automatiskt Spara tid och minimera antalet knapptryckningar med favorit -verktygslåda Sök och ersätt med automatik, till exempel tidigare utplacerade armaturer Skapa en sektion på några sekunder och få den uppdaterad lika snabbt Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Koppling till program för ljusberäkningar MagiCAD Circuit Designer Elkonsulter, beställare och tillverkare kan alla dra nytta av MagiCAD Circuit Designer. Programmet gör det lättare att till exempel rita kretsscheman med logiska och styrbara funktioner. Rita som vanligt, objekten behåller sin intelligens Effektiv sid- och objekthantering Automatisk uppdatering av referenstexter Wizard underlättar ritarbetet Stort utbud av standardsymboler Möjlighet att skapa egna symboler Automatisk anpassning till olika format för utskrift Gemensam redigering av etiketter

11 MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Comfort & Energy hjälper byggkonsulter att göra kyl- och värmeberäkningar som spar både pengar och energi. Du gör alla nödvändiga kalkyler på din egen dator, vare sig det gäller ett enskilt rum eller hela byggnaden. MagiCAD Comfort & Energy är lika användarvänligt som övriga MagiCADmoduler. MagiCAD Comfort & Energy är en kombination av MagiCAD Room och ett integrerat beräkningsprogram. MagiCAD Room används för att definiera byggnadens geometri och alla tekniska data som u-värden och krav på luftomsättning och temperatur i varje rum. Beräkningarna i MagiCAD Comfort & Energy görs sedan med hänsyn till byggnadens geografiska placering, breddgrad, höjd över havet, kompassriktning och lokala klimatförhållanden. På bara några minuter presenterar MagiCAD Comfort & Energy data och kurvor över husets energikostnader per år och totalt under byggnadens livstid, energieffektivitet och inomhusklimat för årets alla dagar. Beställare och entreprenörer kan beräkna kostnaderna i god tid innan huset står klart. Snabba och korrekta kylberäkningar Lätt att jämföra olika konstruktioner Kompetent beslutsstöd tidigt i projekten Dynamiska beräkningar av kyla och värme Energisimulering för hus och enskilda rum Grafiska rapporter till beställaren Opimering av system och komponenter Ger data för energideklarationer MagiCAD Room MagiCAD Room är ett program för att skapa en 3D-modell av en byggnads geometri och tekniska data. När modellen skapats kan den användas av alla parter och under alla skeden i byggprocessen från förstudier och systemhandlingar till projektering och förvaltning. Verktyg för att göra CAD-modeller från arkitektritningar Rita och definiera en korrekt 3D-modell av byggnaden Beräkna och analysera värmelaster Beräkna areor och volymer Fungera som komplement till övriga MagiCAD-moduler

12 MagiCAD internationellt Kina Progman Representative Office 1403, HuaTeng Tower Jinsong 3rd District No.302 Beijing Tel Danmark NTI CADcenter AS Lejrvej Værløse Tel Estland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Finland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Lettland InfoEra Latvia SIA Kr. Barona Rīga, LV-1001 Tel Progman Oy Tel Litauen InfoEra UAB S. Žukausko g. 17 LT-08234, Vilnius Tel Progman Oy Tel Holland och Belgien Admea bv Baron de Coubertinlaan EL Zoetermeer Tel Norge NTI Nestor AS Hamangskogen Sandvika Tel Ryssland OOO VentSoft Kostomarovsky per. 3, str. 4, office Moscow Tel Sverige CADCOM AB Östra Larmgatan Göteborg Tel Turkiet Küre Mühendislik Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. Sağlık Sitesi A blk D.4 Küçükbakkalköy Istanbul Tel Övriga länder Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel CADCOM och moderbolaget Progman Consulting är specialiserade på utveckling av programvara för installationsbranschen. Vår huvudprodukt är MagiCAD, en av de mest använda CADapplikationerna för projektering och beräkning av ventilation, värme, kyla, tappvatten, sprinklersystem, el och tele, samt kompletta byggnadsmodeller i 2D och 3D Progman Oy and CADCOM AB The professional s choice for Building Services

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system

Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete. Inventor Fusion. Nr. 2/2009. Suddar ut gränserna mellan olika CAD system Nr. 2/2009 Den Blå Planeten Ingenjörer och arkitekter startar BIM samarbete Inventor Fusion Suddar ut gränserna mellan olika CAD system NTI CADcenter AB Lund Göteborg Kristianstad Helsingborg Værløse Ringsted

Läs mer

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet Nr. 1/2013 Autodesk Inventor 2014 Det är med en spänning man startar upp en ny version... Autodesk Revit 2014 - Molnet är framtiden och framtiden är här Välkommen till den nya elektroniska utgåvan av cadmagasinet

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 1 - februari 2014 Årgång 32 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer M.A.X visar vägen till ökad konkurrenskraft i verkstadsindustrin! Bara på MAX-mässan hittar du allt

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

NYHET: IT-STÖD BLIR MOBILA. Nytt för VVS:are byggare, anläggare. Leif och Peab satsar hårt på planering GER DIG TIDÖVER

NYHET: IT-STÖD BLIR MOBILA. Nytt för VVS:are byggare, anläggare. Leif och Peab satsar hårt på planering GER DIG TIDÖVER EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC, JANUARI 2006 Nytt för VVS:are byggare, anläggare Consultec satsar som vanligt hårt på den ledande branschmässan, Nordbygg! 24 27 januari är du välkommen till vår monter i

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 4 - november 2014 Årgång 33 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Kontakta oss för kostnadsfri introduktion! info@femcomp.com 2013 Siemens Product Lifecycle Management

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen. Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem magazinevår 2015 Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när SÖS byggs om Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

magazine Filtrering av punktmolnet ger fördelar för NNBK Kontroll av mätningsdata viktig kugge när Gardermoen växer

magazine Filtrering av punktmolnet ger fördelar för NNBK Kontroll av mätningsdata viktig kugge när Gardermoen växer magazine HÖST 2014 Allt om senaste programreleaserna Topocad 15.1 och Chaos desktop 6 Filtrering av punktmolnet ger fördelar för NNBK Avancerad 3D-teknik skapar automatiskt karta i Topocad Kontroll av

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 4 - november 2013 Årgång 31

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 4 - november 2013 Årgång 31 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 4 - november 2013 Årgång 31 2013 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Siemens and the Siemens logo are registered

Läs mer

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 4 - november 2012 Årgång 30. cad&ritnytt 30 år

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 4 - november 2012 Årgång 30. cad&ritnytt 30 år Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 4 - november 2012 Årgång 30 cad&ritnytt 30 år Building Success With Information Modeling for Multidisciplinary Building Teams Success

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt Med mera

Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt Med mera Nr 1 - februari 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Ljusglimtar på Elmia Subcontractor Tekniska illustrationer med 3DVia Composer Intelligenta BIM-objekt

Läs mer

NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2

NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2 EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC MAJ 2007 NYA BIDCON SNART HÄR! EL FÖRST UT I HÖST LÄS MER PÅ SIDAN 2 I DETTA NUMMER: 3 FÖRSTA ANVÄNDAREN ConText porträtterar pionjärerna de som vågade steget när datorn och

Läs mer

EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2006

EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2006 EN KUNDTIDNING FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2006 Prestigefyllda uppdrag för SSC SSC har de senaste åren levererat specialsnickerier till en rad uppmärksammade byggen, däribland Turning Torso i Malmö och Sveriges

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management

NICLAS BÖREGÅRD, CHRISTOFFER DEGERMAN. Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction management Implementering av Virtual Design and Construction inom husproduktion Användarvänlighet och användningsområden i produktionsfasen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör NICLAS BÖREGÅRD,

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande www.lindab.com Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer