MagiCAD jobbar för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MagiCAD jobbar för dig"

Transkript

1 MagiCAD jobbar för dig The professional s choice for Building Services

2 Ta täten med MagiCAD MagiCAD sätter produktiviteten i fokus. Projekten flyter snabbt och kostnadseffektivt tack vare programmets logiska uppbyggnad, enkla hantering och kraftfulla funktioner. Samarbete Som konsult är du en del i ett team av specialister, både inom ditt eget och andra företag. MagiCAD har utvecklats under mer än tio år för att underlätta det samarbetet. Det gör att MagiCAD är anpassat till branschens visioner, standardkrav och vardagliga arbetsmetoder. Utvecklingen av programmet görs dessutom för den lokala marknadens behov, så att konsulterna kan arbeta på ett sätt som passar både dem och deras kunder. Öppenhet MagiCAD körs på alla nuvarande AutoCADprodukter. Projektmodellerna är tillgängliga i både DWG- och IFC-format. Det är bara ett av många exempel på hur MagiCAD lever upp till kundernas krav på fri och öppen kommunikation med andra CADprogram. MagiCAD är IFC-certifierat på högsta nivån. Alla som använder MagiCAD kan exportera IFC-filer av projektmodellen, komplett med design och tekniska data. Projektpartners med IFC-kompatibla program kan direkt använda modellen, utan tidskrävande och kostsamma konverteringar eller nya inmatningar. WSP Systems har använt MagiCAD under många år. Det senaste avtalet för MagiCAD är det tredje långsiktiga avtalet i följd, och gäller till Det första tecknades redan Vi kan idag inte se några argument för att välja en annan lösning. De alternativ som finns skulle innebära ett stort steg tillbaka i utvecklingen. Anders Tysander, vd på WSP, Sverige.

3 MagiCAD Ventilation MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Sprinkler Designer MagiCAD Electrical MagiCAD Circuit Designer MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Room Klart för BIM BIM (Building Information Modeling) ger byggbranschen nya möjligheter att projektera och bygga mer och bättre till lägre kostnader. BIM handlar om att alla projektdeltagare arkitekt, konstruktör, installationskonsult, entreprenör, förvaltare kan utbyta information genom hela projektet. MagiCAD är anpassat till BIM ända sedan programmet lanserades, och har varit med i flera stora BIM-projekt, i Sverige och andra länder. Lätt att uppdatera MagiCAD kommer regelbundet ut i nya versioner för att alltid erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Kunder med prenumeration på MagiCAD subscription får med automatik den senaste versionen samt eventuella andra uppdateringar så fort de finns tillgängliga. Att teckna prenumeration ger många fördelar. Den årliga kostnaden är alltid under kontroll och det kommer inga oväntade överraskningar. Det ger också en lägre kostnad jämfört med att beställa uppgraderingar allt eftersom. Prenumeration underlättar också hanteringen för företag som har många licenser. Men det är förstås valfritt att teckna prenumeration MagiCAD fungerar lika bra vilket du än väljer. Att introducera MagiCAD på S2F har varit en positiv upplevelse. Den som är van vid AutoCAD kommer lätt igång med programmet och behovet av utbildning är minimalt. Det räcker med ett par dagars utbildning, jämfört med månader för andra BIM-program. Det har också varit lätt att anpassa MagiCAD till australiska förutsättningar. Johan Brink, Senior Mechanical Designer, S2F Pty Ltd., Australien.

4 Utvecklat för yrkesfolk MagiCAD har allt du behöver för att rita och projektera ventilation, värme, kyla, sprinkler, el- och telesystem, inklusive stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD är perfekt för konstruktörer, ritare, entreprenörer och fastighetsförvaltare. Programmet är flexibelt och passar alla typer av projekt, från villor, kontor och skolor till de mest komplicerade sjukhus, industrier och processanläggningar. MagiCAD är ett av norra Europas mest använda CAD-program inom sitt område. MagiCAD har också användare i Ryssland, Kina, Australien, Dubai och andra delar av världen både inom stora och små konsultföretag. Riktiga produkter Med MagiCAD kan du projektera med de produkter som passar dina önskemål, utan att vara begränsad till en viss leverantör. Dina ritningar och beräkningar stämmer med verkliga förhållanden, eftersom 3Dmodellerna har rätt mått och tekniska data. I MagiCADs databas finns hundratusentals 3Dmodeller av riktiga produkter från världsledande tillverkare av utrustning för VVS och el. Nya produkter och leverantörer tillkommer hela tiden. Du som kör MagiCAD kan ladda ner hela databasen eller enstaka produkter via internet, helt utan extra kostnad. Plugin-program Många tillverkare utvecklar egna program som gör att man kan välja produkter snabbare, enklare och mer exakt. Det är applikationer som används för att till exempel dimensionera produkter och göra grundläggande tekniska beräkningar. Med hjälp av plugin går det att överföra data direkt mellan MagiCAD-projekt och olika tillverkares applikationer. Antalet tillverkare som utvecklat plugin-program för MagiCAD ökar hela tiden, och de är tillgängliga för MagiCAD-användare utan extra kostnad. Specialprogram Progman, utvecklingsbolaget bakom MagiCAD, erbjuder också resurser för byggkonsulter och tillverkare som behöver specialprogram för design och anpassning av egna produkter och applikationer. Progman har flera decenniers erfarenhet som utvecklare av program och produktmodeller för installationsprojektering. Utvecklingen görs i nära samarbete med beställarna, och resulterar i program som är stabila, enkla att installera och enkla att använda. Ett så stort projekt som Akershus måste vara framtidssäkrat. Därför valde vi 3D-modellering som projekteringsmetod, med MagiCAD för VVS-projekteringen. Vi är mycket nöjda med MagiCAD det finns kort sagt inget bättre alternativ på marknaden idag. Programmet har hög funktionalitet och är lätt att arbeta med. Vi arbetar snabbare, smartare och med färre fel än tidigare. Vi slipper mycket rutinarbete och kan koncentrera oss på själva konstruktionsarbetet. Trine Lise Folvik, CAD-ansvarig hos SWECO Grøner, Norge.

5 MagiCAD är det bästa program jag sett för projektering av installationer. MagiCAD Ventilation, Heating & Piping och Electrical används dagligen inom hela Granlund-gruppen. Reijo Hänninen, vd, Olof Granlund Oy, Finland. Bilder ovan från Tapiola-gruppens nya huvudkontor i Finland. Projektering i MagiCAD av Granlund Oy.

6 Lätt att lära, lätt att använda MagiCAD underlättar ditt arbete, oavsett vilka projekt det gäller. MagiCAD har en mängd automatiska funktioner som minskar rutinarbetet och hjälper dig att driva framgångsrika projekt. Färdiga projektmallar MagiCAD levereras med färdiga projektmallar enligt svensk standard. Med hjälp av projektmallarna lägger du upp ett nytt projekt och är igång och ritar så gott som omedelbart. Du kan naturligtvis även skapa egna mallar för olika företagsstandarder och beställarkrav. Projektmallarna innehåller alla de grundinställningar som behövs. Definition av lager, färger, linjetyper, textformat, system och produkter, kablar, kabelstegar, isoleringsserier, rörmaterial, kanalserier, dimensioneringsdata, med mera. 2D och 3D Med MagiCAD kan du automatiskt och utan extra arbete presentera en 3D-modell av din 2D-konstruktion. Alla ritningsfunktioner är tillgängliga i alla vyer. Med en knapptryckning kan du byta från 2D till 3D, eller till en schematisk trådmodell. Naturligtvis kan du rita och konstruera i 3D redan från början. Alla ändringar du gör i en vy uppdateras direkt i alla andra vyer. 3D ger dig fördelar i din konkurrens om projekten, och MagiCAD ger dig 3D mycket enklare! Kollisionskontroll MagiCADs kollisionskontroll gör att du redan under projekteringen kan upptäcka konflikter mellan olika installationer och med byggnaden. Samarbetet med dina projektpartners går bättre, du spar tid och undviker onödiga merkostnader. Vi på ÅF har använt MagiCAD sedan Vi sätter stort värde vid att MagiCAD är ett väl beprövat cadverktyg som utvecklas lokalt för den nordiska marknaden. Vi använder MagiCAD dagligen ovanpå plattformen AutoCAD. MagiCAD-teamet har konsekvent satsat på det öppna och neutrala filformatet IFC. Tack vare denna satsning kan vi använda MagiCAD i våra externa beräkningsprogram under projekteringsoch förvaltningsskedet. Björn Qvist, vice vd Installation, ÅF-Infrastruktur AB, Sverige.

7 Kollisionskontrollen kan användas för att samordna alla delar i projekteringen ventilation, värme, kyla, elsystem och övriga installationer dessutom kan installationerna lätt samordnas med byggnadens väggar, golv, tak och andra konstruktionsdelar. Beräkningar Med MagiCAD är det lätt att göra korrekta beräkningar av byggnadens prestanda redan innan den är färdigställd. MagiCAD har integrerade beräkningsfunktioner för bland annat dimensionering av värme- och kylsystem, balansering, flöden, sprinklersystem och ljudnivåer. MagiCAD kan också exportera data till externa beräkningsprogram, till exempel för att göra beräkningar av belysning och energiförbrukning. Logistik MagiCAD gör det lätt att vara uppdaterad med alla produkter och delar som används i projektet. Funktioner för att producera kompletta och korrekta materiallistor ger förbättrad logistik. Materialflödet på arbetsplatsen kan lättare styras till rätt områden, till och med till enskilda rum. Mindre behov av att flytta runt material frigör tid för ett mer effektivt monteringsarbete. Det underlättar för konsulter och entreprenörer att möta beställarnas krav på snabbare, bättre och billigare byggande. Utbildning och support Ju bättre du behärskar MagiCAD, desto starkare blir du som konsult. Du arbetar snabbare och kan leverera en projektering av högsta kvalitet. Att ta del av våra kurser är snabbaste sättet att lära sig MagiCAD och alla dess kraftfulla funktioner. En dags utbildning räcker normalt för att komma in i programmet och få grepp om alla finesser. Du kan välja i ett brett utbud av kurser för alla MagiCAD-applikationer. Kurserna är schemalagda eller företagsanpassade, och passar såväl nybörjare som mer avancerade användare. Vi erbjuder också support efter önskemål, via telefon, e-post och internet. 3D-design med MagiCAD är väldigt enkelt att använda, något som inte varit fallet med andra 3D-program. Med hjälp av 3D-design stämmer modellen lättare med verkligheten, speciellt vid projektering i små utrymmen. Med en 3D-modell kan man automatiskt skapa sektioner från alla delar av byggnaden. När det gäller MagiCADs utveckling är vi imponerade av att nya funktioner baseras på användarnas behov och arbetssätt. Timo Huvinen, IT Manager, Pöyry Building Services, Finland.

8 MagiCAD Ventilation MagiCAD Ventilation är ett kraftfullt CAD-program för att projektera alla slags ventilationssystem. MagiCAD kan skapa alla komponenter och kanaldelar som behövs. Vid riktningsförändringar ritas böjar automatiskt. Gör en anslutning i en böj, så ritar programmet in ett T-rör automatiskt. Samma automatik underlättar ritarbetet när du till exempel gör ett dimensionsbyte eller placerar ett batteri på kanalen. Skulle en dimension saknas, är det bara att lägga till kanalstorleken. MagiCAD skapar alla kanaldetaljer och komponenter som behövs för dimensionen. MagiCAD Ventilation innehåller ett stort antal beräkningsfunktioner, som flödesberäkning, dimensionering, tryckfallsberäkning, ljudberäkning, balansering och utskrift av injusteringsvärden. När du har ritat upp en skiss på ditt kanalsystem, kan du med bara några klick låta programmets beräkningsfunktioner ta hand om resten. Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera kanaler Beräkna tryckfall Beräkna ljudnivåer Balansera och skriv ut injusteringsvärden och spjällposition Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga

9 MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Heating & Piping är till för att rita och beräkna system för värme, kyla, tappvatten, avlopp, sprinklers och specialsystem. Med MagiCAD Heating & Piping kan du rita flera rör samtidigt, vilket sparar tid vid utläggning av rörstråk. Programmet har också ritningsrutiner som enkelt ansluter till exempel radiatorer, utan att du måste rita varje rördel separat Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Projektera värme, kyla, vatten, avlopp, sprinklersystem, med mera Rita 1, 2 eller 3 rör samtidigt Enkel funktion för att välja radiatorer Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera rör Beräkna tryckfall Balansera och skriv ut injusteringsvärden och Kv-värden Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga MagiCAD Sprinkler Designer Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du projektera certifierade sprinklersystem. Programmet ger MagiCAD Heating & Pipings ritfunktioner och integrerade beräkningsfunktioner. Automatisk trådmodell, 2D- och 3D-vy Automatisk beräkning av systemtryck utifrån dimensionerande sprinkler Programmet hittar själv dimensionerande sprinkler Många sprinklerhuvuden kan anslutas samtidigt Rördimensioner och sprinklerhuvuden kan ändras eller bytas ut med Sök och ersätt Enkelt att ändra och skapa materiallistor Enkelt att ändra täckningsyta på ett eller flera sprinklerhuvuden Sprinklersystem projekteras i dwg-format Beräkningsdata kan enkelt exporteras från programmet

10 MagiCAD Electrical MagiCAD Electrical är programmet för dig som snabbt och effektivt behöver rita och konstruera kraft-, belysning-, tele- och dataanläggningar i 2D eller 3D. Med MagiCAD Electrical skapar du enkelt dina planritningar. Kanalisation och armaturer läggs ut effektivt med smarta tidsbesparande funktioner. Brytare och uttag ansluts, en åt gången eller alla på en gång tills anläggningen är komplett. Finns för AutoCAD och Revit Rita enkelt och snabbt i 2D eller 3D Skapa och redigera egna produkter och symboler Intelligenta kablar och kabelstammar genom hela byggnaden Automatisk varning vid för långa kablar Enkel och snabb produktion av kabellistor Intelligenta tele/data kopplingar Välj och definiera lagerstandard Generera och uppdatera ett enlinjeschema automatiskt Automatisk uppdatering mellan planritning och kretsschema Skala om texter och symboler Skapa materiallistor Koppla ihop produkter automatiskt Spara tid och minimera antalet knapptryckningar med favorit -verktygslåda Sök och ersätt med automatik, till exempel tidigare utplacerade armaturer Skapa en sektion på några sekunder och få den uppdaterad lika snabbt Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Koppling till program för ljusberäkningar MagiCAD Circuit Designer Elkonsulter, beställare och tillverkare kan alla dra nytta av MagiCAD Circuit Designer. Programmet gör det lättare att till exempel rita kretsscheman med logiska och styrbara funktioner. Rita som vanligt, objekten behåller sin intelligens Effektiv sid- och objekthantering Automatisk uppdatering av referenstexter Wizard underlättar ritarbetet Stort utbud av standardsymboler Möjlighet att skapa egna symboler Automatisk anpassning till olika format för utskrift Gemensam redigering av etiketter

11 MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Comfort & Energy hjälper byggkonsulter att göra kyl- och värmeberäkningar som spar både pengar och energi. Du gör alla nödvändiga kalkyler på din egen dator, vare sig det gäller ett enskilt rum eller hela byggnaden. MagiCAD Comfort & Energy är lika användarvänligt som övriga MagiCADmoduler. MagiCAD Comfort & Energy är en kombination av MagiCAD Room och ett integrerat beräkningsprogram. MagiCAD Room används för att definiera byggnadens geometri och alla tekniska data som u-värden och krav på luftomsättning och temperatur i varje rum. Beräkningarna i MagiCAD Comfort & Energy görs sedan med hänsyn till byggnadens geografiska placering, breddgrad, höjd över havet, kompassriktning och lokala klimatförhållanden. På bara några minuter presenterar MagiCAD Comfort & Energy data och kurvor över husets energikostnader per år och totalt under byggnadens livstid, energieffektivitet och inomhusklimat för årets alla dagar. Beställare och entreprenörer kan beräkna kostnaderna i god tid innan huset står klart. Snabba och korrekta kylberäkningar Lätt att jämföra olika konstruktioner Kompetent beslutsstöd tidigt i projekten Dynamiska beräkningar av kyla och värme Energisimulering för hus och enskilda rum Grafiska rapporter till beställaren Opimering av system och komponenter Ger data för energideklarationer MagiCAD Room MagiCAD Room är ett program för att skapa en 3D-modell av en byggnads geometri och tekniska data. När modellen skapats kan den användas av alla parter och under alla skeden i byggprocessen från förstudier och systemhandlingar till projektering och förvaltning. Verktyg för att göra CAD-modeller från arkitektritningar Rita och definiera en korrekt 3D-modell av byggnaden Beräkna och analysera värmelaster Beräkna areor och volymer Fungera som komplement till övriga MagiCAD-moduler

12 MagiCAD internationellt Kina Progman Representative Office 1403, HuaTeng Tower Jinsong 3rd District No.302 Beijing Tel Danmark NTI CADcenter AS Lejrvej Værløse Tel Estland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Finland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Lettland InfoEra Latvia SIA Kr. Barona Rīga, LV-1001 Tel Progman Oy Tel Litauen InfoEra UAB S. Žukausko g. 17 LT-08234, Vilnius Tel Progman Oy Tel Holland och Belgien Admea bv Baron de Coubertinlaan EL Zoetermeer Tel Norge NTI Nestor AS Hamangskogen Sandvika Tel Ryssland OOO VentSoft Kostomarovsky per. 3, str. 4, office Moscow Tel Sverige CADCOM AB Östra Larmgatan Göteborg Tel Turkiet Küre Mühendislik Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. Sağlık Sitesi A blk D.4 Küçükbakkalköy Istanbul Tel Övriga länder Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel CADCOM och moderbolaget Progman Consulting är specialiserade på utveckling av programvara för installationsbranschen. Vår huvudprodukt är MagiCAD, en av de mest använda CADapplikationerna för projektering och beräkning av ventilation, värme, kyla, tappvatten, sprinklersystem, el och tele, samt kompletta byggnadsmodeller i 2D och 3D Progman Oy and CADCOM AB The professional s choice for Building Services

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

AutoCAD LT 2013 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Välkomstrutan. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.com 2

AutoCAD LT 2013 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Välkomstrutan. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.com 2 AutoCAD LT 2013 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Välkomstrutan Nya välkomstrutan ger dig möjlighet att direkt skapa en ny ritning, öppna en befintlig eller välja en av dina senast öppnade ritningar

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION, VENTILATION Det här dokumentet är tänkt som underlag för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

AutoCAD MEP 2008. Branschspecifikt program för el- och vvs-projektering, baserat på AutoCAD.

AutoCAD MEP 2008. Branschspecifikt program för el- och vvs-projektering, baserat på AutoCAD. AutoCAD MEP 2008 Branschspecifikt program för el- och vvs-projektering, baserat på AutoCAD. Verktyget för el- och vvs-projektering samt för framtagning av bygghandlingar Ingenjörerna på Affiliated Engineers,

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk Fullständig översikt under byggfasen utvecklat för branschfolk av branschfolk "Med Gemini Entreprenör är det enkelt att administrera såväl projekterade data som mätdata samt att dokumentera allt som utförs."

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD

Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD Att lägga in BIP i MagiCAD för AutoCAD I MagiCAD på AutoCAD finns många parametrar definierade i programmet. Namnet på dessa parametrar har bestämts av programtillverkaren och går inte att ändra i programmet.

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

lesjofors.solidcomponents.com Ökad effektivitet med CAD-stöd

lesjofors.solidcomponents.com Ökad effektivitet med CAD-stöd Ökad effektivitet med CAD-stöd Digital Produktkatalog Fri nedladdning av 3D-CAD På erbjuder vi våra kunder möjligheten att fritt ladda ner våra CAD-filer. Genom att arbeta med 3D-CAD får du direkt de korrekta

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Banbrytande BIM-projektering

Banbrytande BIM-projektering Banbrytande BIM-projektering Huvudentré till nya Østfoldsykehuset. (Illustr.: Helse Sør-Øst/Arkitektgruppen) En mindre världsnyhet: COWI och ViaNova är på väg mot total-bim. Företagen utför kombinerad

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

11/9/2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

11/9/2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 1 Informations- och datahantering för byggbranschen Håkan Wikemar, AEC Patrik Lindvall, NCC 2 Presentation Håkan Wikemar, ca 10 min NCC Informationshantering

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER.

DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. DIGITALT LÅSSYSTEM. UTAN BATTERIER. UTAN BEKYMMER. Enkel administration av behörigheter i cylindrar och nycklar. Lätt att installera och enkel att underhålla. MILJÖVÄNLIGT LÅSSYSTEM UTAN BATTERIER Finska

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden

BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Tillämpning och effekt i byggprocessens olika skeden BIM Application and effects Viktor Linder BY1325 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Förord Detta examensarbete utgör

Läs mer

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Page 1 FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Fyrkanten - koncern Ventilation Fastigheter Omsättningsandel 90% 55 anställda Omsättningsandel 10% 10 anställda Page 2 Fyrkantens Ventilation AB

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme

Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme Kvalificerad kompetens inom industriservice, VVS, ventilation, kyla & värme När jag startade Klimatteknik i Östergötland AB 1993 jobbade jag mest med ventilation och luftbehandling. Sedan dess har jag

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna. An v än dar gu i de 2. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i denna publikation får inte säljas vidare, hyras ut eller ges bort. Det får varken helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema.

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema. Tillfällig el Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus www.satema.se OSLO MOELV SMÅLANDSSTENAR SATEMA har produkter för dig som skall sörja

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer