MagiCAD jobbar för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MagiCAD jobbar för dig"

Transkript

1 MagiCAD jobbar för dig The professional s choice for Building Services

2 Ta täten med MagiCAD MagiCAD sätter produktiviteten i fokus. Projekten flyter snabbt och kostnadseffektivt tack vare programmets logiska uppbyggnad, enkla hantering och kraftfulla funktioner. Samarbete Som konsult är du en del i ett team av specialister, både inom ditt eget och andra företag. MagiCAD har utvecklats under mer än tio år för att underlätta det samarbetet. Det gör att MagiCAD är anpassat till branschens visioner, standardkrav och vardagliga arbetsmetoder. Utvecklingen av programmet görs dessutom för den lokala marknadens behov, så att konsulterna kan arbeta på ett sätt som passar både dem och deras kunder. Öppenhet MagiCAD körs på alla nuvarande AutoCADprodukter. Projektmodellerna är tillgängliga i både DWG- och IFC-format. Det är bara ett av många exempel på hur MagiCAD lever upp till kundernas krav på fri och öppen kommunikation med andra CADprogram. MagiCAD är IFC-certifierat på högsta nivån. Alla som använder MagiCAD kan exportera IFC-filer av projektmodellen, komplett med design och tekniska data. Projektpartners med IFC-kompatibla program kan direkt använda modellen, utan tidskrävande och kostsamma konverteringar eller nya inmatningar. WSP Systems har använt MagiCAD under många år. Det senaste avtalet för MagiCAD är det tredje långsiktiga avtalet i följd, och gäller till Det första tecknades redan Vi kan idag inte se några argument för att välja en annan lösning. De alternativ som finns skulle innebära ett stort steg tillbaka i utvecklingen. Anders Tysander, vd på WSP, Sverige.

3 MagiCAD Ventilation MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Sprinkler Designer MagiCAD Electrical MagiCAD Circuit Designer MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Room Klart för BIM BIM (Building Information Modeling) ger byggbranschen nya möjligheter att projektera och bygga mer och bättre till lägre kostnader. BIM handlar om att alla projektdeltagare arkitekt, konstruktör, installationskonsult, entreprenör, förvaltare kan utbyta information genom hela projektet. MagiCAD är anpassat till BIM ända sedan programmet lanserades, och har varit med i flera stora BIM-projekt, i Sverige och andra länder. Lätt att uppdatera MagiCAD kommer regelbundet ut i nya versioner för att alltid erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Kunder med prenumeration på MagiCAD subscription får med automatik den senaste versionen samt eventuella andra uppdateringar så fort de finns tillgängliga. Att teckna prenumeration ger många fördelar. Den årliga kostnaden är alltid under kontroll och det kommer inga oväntade överraskningar. Det ger också en lägre kostnad jämfört med att beställa uppgraderingar allt eftersom. Prenumeration underlättar också hanteringen för företag som har många licenser. Men det är förstås valfritt att teckna prenumeration MagiCAD fungerar lika bra vilket du än väljer. Att introducera MagiCAD på S2F har varit en positiv upplevelse. Den som är van vid AutoCAD kommer lätt igång med programmet och behovet av utbildning är minimalt. Det räcker med ett par dagars utbildning, jämfört med månader för andra BIM-program. Det har också varit lätt att anpassa MagiCAD till australiska förutsättningar. Johan Brink, Senior Mechanical Designer, S2F Pty Ltd., Australien.

4 Utvecklat för yrkesfolk MagiCAD har allt du behöver för att rita och projektera ventilation, värme, kyla, sprinkler, el- och telesystem, inklusive stöd för beräkningar och analyser. MagiCAD är perfekt för konstruktörer, ritare, entreprenörer och fastighetsförvaltare. Programmet är flexibelt och passar alla typer av projekt, från villor, kontor och skolor till de mest komplicerade sjukhus, industrier och processanläggningar. MagiCAD är ett av norra Europas mest använda CAD-program inom sitt område. MagiCAD har också användare i Ryssland, Kina, Australien, Dubai och andra delar av världen både inom stora och små konsultföretag. Riktiga produkter Med MagiCAD kan du projektera med de produkter som passar dina önskemål, utan att vara begränsad till en viss leverantör. Dina ritningar och beräkningar stämmer med verkliga förhållanden, eftersom 3Dmodellerna har rätt mått och tekniska data. I MagiCADs databas finns hundratusentals 3Dmodeller av riktiga produkter från världsledande tillverkare av utrustning för VVS och el. Nya produkter och leverantörer tillkommer hela tiden. Du som kör MagiCAD kan ladda ner hela databasen eller enstaka produkter via internet, helt utan extra kostnad. Plugin-program Många tillverkare utvecklar egna program som gör att man kan välja produkter snabbare, enklare och mer exakt. Det är applikationer som används för att till exempel dimensionera produkter och göra grundläggande tekniska beräkningar. Med hjälp av plugin går det att överföra data direkt mellan MagiCAD-projekt och olika tillverkares applikationer. Antalet tillverkare som utvecklat plugin-program för MagiCAD ökar hela tiden, och de är tillgängliga för MagiCAD-användare utan extra kostnad. Specialprogram Progman, utvecklingsbolaget bakom MagiCAD, erbjuder också resurser för byggkonsulter och tillverkare som behöver specialprogram för design och anpassning av egna produkter och applikationer. Progman har flera decenniers erfarenhet som utvecklare av program och produktmodeller för installationsprojektering. Utvecklingen görs i nära samarbete med beställarna, och resulterar i program som är stabila, enkla att installera och enkla att använda. Ett så stort projekt som Akershus måste vara framtidssäkrat. Därför valde vi 3D-modellering som projekteringsmetod, med MagiCAD för VVS-projekteringen. Vi är mycket nöjda med MagiCAD det finns kort sagt inget bättre alternativ på marknaden idag. Programmet har hög funktionalitet och är lätt att arbeta med. Vi arbetar snabbare, smartare och med färre fel än tidigare. Vi slipper mycket rutinarbete och kan koncentrera oss på själva konstruktionsarbetet. Trine Lise Folvik, CAD-ansvarig hos SWECO Grøner, Norge.

5 MagiCAD är det bästa program jag sett för projektering av installationer. MagiCAD Ventilation, Heating & Piping och Electrical används dagligen inom hela Granlund-gruppen. Reijo Hänninen, vd, Olof Granlund Oy, Finland. Bilder ovan från Tapiola-gruppens nya huvudkontor i Finland. Projektering i MagiCAD av Granlund Oy.

6 Lätt att lära, lätt att använda MagiCAD underlättar ditt arbete, oavsett vilka projekt det gäller. MagiCAD har en mängd automatiska funktioner som minskar rutinarbetet och hjälper dig att driva framgångsrika projekt. Färdiga projektmallar MagiCAD levereras med färdiga projektmallar enligt svensk standard. Med hjälp av projektmallarna lägger du upp ett nytt projekt och är igång och ritar så gott som omedelbart. Du kan naturligtvis även skapa egna mallar för olika företagsstandarder och beställarkrav. Projektmallarna innehåller alla de grundinställningar som behövs. Definition av lager, färger, linjetyper, textformat, system och produkter, kablar, kabelstegar, isoleringsserier, rörmaterial, kanalserier, dimensioneringsdata, med mera. 2D och 3D Med MagiCAD kan du automatiskt och utan extra arbete presentera en 3D-modell av din 2D-konstruktion. Alla ritningsfunktioner är tillgängliga i alla vyer. Med en knapptryckning kan du byta från 2D till 3D, eller till en schematisk trådmodell. Naturligtvis kan du rita och konstruera i 3D redan från början. Alla ändringar du gör i en vy uppdateras direkt i alla andra vyer. 3D ger dig fördelar i din konkurrens om projekten, och MagiCAD ger dig 3D mycket enklare! Kollisionskontroll MagiCADs kollisionskontroll gör att du redan under projekteringen kan upptäcka konflikter mellan olika installationer och med byggnaden. Samarbetet med dina projektpartners går bättre, du spar tid och undviker onödiga merkostnader. Vi på ÅF har använt MagiCAD sedan Vi sätter stort värde vid att MagiCAD är ett väl beprövat cadverktyg som utvecklas lokalt för den nordiska marknaden. Vi använder MagiCAD dagligen ovanpå plattformen AutoCAD. MagiCAD-teamet har konsekvent satsat på det öppna och neutrala filformatet IFC. Tack vare denna satsning kan vi använda MagiCAD i våra externa beräkningsprogram under projekteringsoch förvaltningsskedet. Björn Qvist, vice vd Installation, ÅF-Infrastruktur AB, Sverige.

7 Kollisionskontrollen kan användas för att samordna alla delar i projekteringen ventilation, värme, kyla, elsystem och övriga installationer dessutom kan installationerna lätt samordnas med byggnadens väggar, golv, tak och andra konstruktionsdelar. Beräkningar Med MagiCAD är det lätt att göra korrekta beräkningar av byggnadens prestanda redan innan den är färdigställd. MagiCAD har integrerade beräkningsfunktioner för bland annat dimensionering av värme- och kylsystem, balansering, flöden, sprinklersystem och ljudnivåer. MagiCAD kan också exportera data till externa beräkningsprogram, till exempel för att göra beräkningar av belysning och energiförbrukning. Logistik MagiCAD gör det lätt att vara uppdaterad med alla produkter och delar som används i projektet. Funktioner för att producera kompletta och korrekta materiallistor ger förbättrad logistik. Materialflödet på arbetsplatsen kan lättare styras till rätt områden, till och med till enskilda rum. Mindre behov av att flytta runt material frigör tid för ett mer effektivt monteringsarbete. Det underlättar för konsulter och entreprenörer att möta beställarnas krav på snabbare, bättre och billigare byggande. Utbildning och support Ju bättre du behärskar MagiCAD, desto starkare blir du som konsult. Du arbetar snabbare och kan leverera en projektering av högsta kvalitet. Att ta del av våra kurser är snabbaste sättet att lära sig MagiCAD och alla dess kraftfulla funktioner. En dags utbildning räcker normalt för att komma in i programmet och få grepp om alla finesser. Du kan välja i ett brett utbud av kurser för alla MagiCAD-applikationer. Kurserna är schemalagda eller företagsanpassade, och passar såväl nybörjare som mer avancerade användare. Vi erbjuder också support efter önskemål, via telefon, e-post och internet. 3D-design med MagiCAD är väldigt enkelt att använda, något som inte varit fallet med andra 3D-program. Med hjälp av 3D-design stämmer modellen lättare med verkligheten, speciellt vid projektering i små utrymmen. Med en 3D-modell kan man automatiskt skapa sektioner från alla delar av byggnaden. När det gäller MagiCADs utveckling är vi imponerade av att nya funktioner baseras på användarnas behov och arbetssätt. Timo Huvinen, IT Manager, Pöyry Building Services, Finland.

8 MagiCAD Ventilation MagiCAD Ventilation är ett kraftfullt CAD-program för att projektera alla slags ventilationssystem. MagiCAD kan skapa alla komponenter och kanaldelar som behövs. Vid riktningsförändringar ritas böjar automatiskt. Gör en anslutning i en böj, så ritar programmet in ett T-rör automatiskt. Samma automatik underlättar ritarbetet när du till exempel gör ett dimensionsbyte eller placerar ett batteri på kanalen. Skulle en dimension saknas, är det bara att lägga till kanalstorleken. MagiCAD skapar alla kanaldetaljer och komponenter som behövs för dimensionen. MagiCAD Ventilation innehåller ett stort antal beräkningsfunktioner, som flödesberäkning, dimensionering, tryckfallsberäkning, ljudberäkning, balansering och utskrift av injusteringsvärden. När du har ritat upp en skiss på ditt kanalsystem, kan du med bara några klick låta programmets beräkningsfunktioner ta hand om resten. Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera kanaler Beräkna tryckfall Beräkna ljudnivåer Balansera och skriv ut injusteringsvärden och spjällposition Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga

9 MagiCAD Heating & Piping MagiCAD Heating & Piping är till för att rita och beräkna system för värme, kyla, tappvatten, avlopp, sprinklers och specialsystem. Med MagiCAD Heating & Piping kan du rita flera rör samtidigt, vilket sparar tid vid utläggning av rörstråk. Programmet har också ritningsrutiner som enkelt ansluter till exempel radiatorer, utan att du måste rita varje rördel separat Finns för AutoCAD och Revit Projektera snabbt och enkelt med intelligenta funktioner för att rita och redigera Byt sekundsnabbt mellan traditionell 2D eller full 3D Projektera värme, kyla, vatten, avlopp, sprinklersystem, med mera Rita 1, 2 eller 3 rör samtidigt Enkel funktion för att välja radiatorer Välj produkter från MagiCADs stora databas Dimensionera rör Beräkna tryckfall Balansera och skriv ut injusteringsvärden och Kv-värden Visa dimensionerande flödesväg Analysera flödesdata Texta automatiskt eller manuellt Skala om texter snabbt och enkelt Skapa materiallistor Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Skapa och uppdatera sektioner på några sekunder Ändra presentation och visningsläge för varje viewport separat Använd plugins för externa tillverkares program Ange status fritt, för att till exempel beskriva om objekt är nya eller befintliga MagiCAD Sprinkler Designer Med MagiCAD Sprinkler Designer kan du projektera certifierade sprinklersystem. Programmet ger MagiCAD Heating & Pipings ritfunktioner och integrerade beräkningsfunktioner. Automatisk trådmodell, 2D- och 3D-vy Automatisk beräkning av systemtryck utifrån dimensionerande sprinkler Programmet hittar själv dimensionerande sprinkler Många sprinklerhuvuden kan anslutas samtidigt Rördimensioner och sprinklerhuvuden kan ändras eller bytas ut med Sök och ersätt Enkelt att ändra och skapa materiallistor Enkelt att ändra täckningsyta på ett eller flera sprinklerhuvuden Sprinklersystem projekteras i dwg-format Beräkningsdata kan enkelt exporteras från programmet

10 MagiCAD Electrical MagiCAD Electrical är programmet för dig som snabbt och effektivt behöver rita och konstruera kraft-, belysning-, tele- och dataanläggningar i 2D eller 3D. Med MagiCAD Electrical skapar du enkelt dina planritningar. Kanalisation och armaturer läggs ut effektivt med smarta tidsbesparande funktioner. Brytare och uttag ansluts, en åt gången eller alla på en gång tills anläggningen är komplett. Finns för AutoCAD och Revit Rita enkelt och snabbt i 2D eller 3D Skapa och redigera egna produkter och symboler Intelligenta kablar och kabelstammar genom hela byggnaden Automatisk varning vid för långa kablar Enkel och snabb produktion av kabellistor Intelligenta tele/data kopplingar Välj och definiera lagerstandard Generera och uppdatera ett enlinjeschema automatiskt Automatisk uppdatering mellan planritning och kretsschema Skala om texter och symboler Skapa materiallistor Koppla ihop produkter automatiskt Spara tid och minimera antalet knapptryckningar med favorit -verktygslåda Sök och ersätt med automatik, till exempel tidigare utplacerade armaturer Skapa en sektion på några sekunder och få den uppdaterad lika snabbt Kollisionskontrollera mot installationer och byggnaden Koppling till program för ljusberäkningar MagiCAD Circuit Designer Elkonsulter, beställare och tillverkare kan alla dra nytta av MagiCAD Circuit Designer. Programmet gör det lättare att till exempel rita kretsscheman med logiska och styrbara funktioner. Rita som vanligt, objekten behåller sin intelligens Effektiv sid- och objekthantering Automatisk uppdatering av referenstexter Wizard underlättar ritarbetet Stort utbud av standardsymboler Möjlighet att skapa egna symboler Automatisk anpassning till olika format för utskrift Gemensam redigering av etiketter

11 MagiCAD Comfort & Energy MagiCAD Comfort & Energy hjälper byggkonsulter att göra kyl- och värmeberäkningar som spar både pengar och energi. Du gör alla nödvändiga kalkyler på din egen dator, vare sig det gäller ett enskilt rum eller hela byggnaden. MagiCAD Comfort & Energy är lika användarvänligt som övriga MagiCADmoduler. MagiCAD Comfort & Energy är en kombination av MagiCAD Room och ett integrerat beräkningsprogram. MagiCAD Room används för att definiera byggnadens geometri och alla tekniska data som u-värden och krav på luftomsättning och temperatur i varje rum. Beräkningarna i MagiCAD Comfort & Energy görs sedan med hänsyn till byggnadens geografiska placering, breddgrad, höjd över havet, kompassriktning och lokala klimatförhållanden. På bara några minuter presenterar MagiCAD Comfort & Energy data och kurvor över husets energikostnader per år och totalt under byggnadens livstid, energieffektivitet och inomhusklimat för årets alla dagar. Beställare och entreprenörer kan beräkna kostnaderna i god tid innan huset står klart. Snabba och korrekta kylberäkningar Lätt att jämföra olika konstruktioner Kompetent beslutsstöd tidigt i projekten Dynamiska beräkningar av kyla och värme Energisimulering för hus och enskilda rum Grafiska rapporter till beställaren Opimering av system och komponenter Ger data för energideklarationer MagiCAD Room MagiCAD Room är ett program för att skapa en 3D-modell av en byggnads geometri och tekniska data. När modellen skapats kan den användas av alla parter och under alla skeden i byggprocessen från förstudier och systemhandlingar till projektering och förvaltning. Verktyg för att göra CAD-modeller från arkitektritningar Rita och definiera en korrekt 3D-modell av byggnaden Beräkna och analysera värmelaster Beräkna areor och volymer Fungera som komplement till övriga MagiCAD-moduler

12 MagiCAD internationellt Kina Progman Representative Office 1403, HuaTeng Tower Jinsong 3rd District No.302 Beijing Tel Danmark NTI CADcenter AS Lejrvej Værløse Tel Estland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Finland Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel Lettland InfoEra Latvia SIA Kr. Barona Rīga, LV-1001 Tel Progman Oy Tel Litauen InfoEra UAB S. Žukausko g. 17 LT-08234, Vilnius Tel Progman Oy Tel Holland och Belgien Admea bv Baron de Coubertinlaan EL Zoetermeer Tel Norge NTI Nestor AS Hamangskogen Sandvika Tel Ryssland OOO VentSoft Kostomarovsky per. 3, str. 4, office Moscow Tel Sverige CADCOM AB Östra Larmgatan Göteborg Tel Turkiet Küre Mühendislik Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. Sağlık Sitesi A blk D.4 Küçükbakkalköy Istanbul Tel Övriga länder Progman Oy Nortamonkatu Rauma Tel CADCOM och moderbolaget Progman Consulting är specialiserade på utveckling av programvara för installationsbranschen. Vår huvudprodukt är MagiCAD, en av de mest använda CADapplikationerna för projektering och beräkning av ventilation, värme, kyla, tappvatten, sprinklersystem, el och tele, samt kompletta byggnadsmodeller i 2D och 3D Progman Oy and CADCOM AB The professional s choice for Building Services

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Sölve Harr, Sweco, Sundsvall, Sverige

Sölve Harr, Sweco, Sundsvall, Sverige MagiCAD för AutoCAD Kvalitetsritningar tas fram både enkelt och snabbt med bara ett fåtal musklick i MagiCAD. Med 3D-ritningar och BIM blir det allt viktigare med snabbhet och kvalitet. Sölve Harr, Sweco,

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

MagiCAD El & Rör. Varför MagiCAD och varför 2D/3D? Kollisionskontroll. MagiCAD El

MagiCAD El & Rör. Varför MagiCAD och varför 2D/3D? Kollisionskontroll. MagiCAD El MagiCAD El & Rör Nu är MagiCAD El 2002.9 inom kort släppt och MagiCAD Rör 2002.5 har förbättrats rejält. Därför bad vi på Pharmadule Emtunga, CadCom att komma till oss för att visa var dessa två produkter

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

CADvent+ RÖR en första test

CADvent+ RÖR en första test CADvent+ RÖR en första test CADvent+ tar steget till att rita rör förutom ventilation. Jag har därför ägnat lite tid att titta på programmet för att se vad det går för. Den version jag testar är CADvent+

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab vill stöda sina Comfort beräknings- och urvalsverktyg genom att koppla deras djupgående beräkningar och stora produktsortiment

Läs mer

Funktionsöversikt 2014 09 28

Funktionsöversikt 2014 09 28 ic 6 LT 6.9 Basic Basic Integrerat CAD program BricsCAD ingår. AutoCAD/ AutoCAD LT behövs inte! Fungerar bara tillsammans med AutoCAD och AutoCAD LT 2015 2016 Fungerar bara tillsammans med AutoCAD 2015

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Karen Butler, BIM-ansvarig inom El och VVS, Pick Everard, Storbritannien

Karen Butler, BIM-ansvarig inom El och VVS, Pick Everard, Storbritannien MagiCAD för Revit MagiCAD tillför funktioner som är viktiga komplement till Revit, som produktdatabasen, de smarta ritverktygen och de integrerade beräkningsfunktionerna. Alla de här funktionerna sparar

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING

NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING Agency9 CityPlanner NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING 1 Agenda Vad är CityPlanner? NH data i CityPlanner CityPlanner för publicering av visualisering på Internet medborgardialog digital översiktsplan

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

bästa skälen MEP är bättre än AutoCAD varför AutoCAD för vvs- och elkonsulter.

bästa skälen MEP är bättre än AutoCAD varför AutoCAD för vvs- och elkonsulter. 10 De bästa skälen varför AutoCAD MEP är bättre än AutoCAD för vvs- och elkonsulter. Om du jobbar med att ta fram dokumentation för vvs och elinstallation och idag jobbar med AutoCAD-program för att producera

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

============================================================================

============================================================================ MagiCad Postad av Christoffer Gustavsson - 19 dec 2011 00:10 Någon som har erfarenhet av MagiCad? Är det något för oss vanliga donare? Postad av Ola Sjöberg - 16 jan 2012 21:52 Jag har ingen erfarenhet

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Respond Kallelsesignalsystem

Respond Kallelsesignalsystem www.tjeders.se Respond Kallelsesignalsystem Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar. Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer.

Tio Smarta POINT s. Varför skaffa POINT smart Ark+! Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Smarta användare nyttjar smarta applikationer. Den är bäst! Du får den mest avancerade bygg- och arkitektapplikationen för AutoCAD LT som finns på marknaden. Programmet arbetar i både 2D och 3D, är lättarbetat,

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter 5619124 1050900 Komplett Infiltrationspaket

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo.

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Rumsreglering Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Smart SAUTER-rumshantering ger individuell komfort med maximal energieffektivitet i rum som verkligen lever. SAUTER för

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE

Manual och Metodbeskrivning för IFC-export. från Revit till IDA ICE Manual och Metodbeskrivning för IFC-export från Revit till IDA ICE EnergiBIM ett branschgemensamt projekt Denna manual ingår som ett delresultat av ett utvecklingsprojekt mellan Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D Håkan Engman, VD +46703057707 Hakan.engman@agency9.com 1 Agenda Fördelar med webbaserad 3D 3D GIS Stadsplanering och kommunikation Expempel från

Läs mer

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA?

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? ULF STRÖM -SENIOR ADVISOR TCG PLM LARS GEIDNE -VD, IDES AB TCG PLM har som mål att möjliggöra en effektivisering av

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar AutoCAD 2002 är här! En betatestare berättar Innan en ny programrelease presenteras får ett antal användare av programmet över hela världen testa den. De kallas Betatestare och deras uppgift är att hitta

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder.

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostäder. Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. Energitjänster Effektivare energianvändning för bostäder Minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi för bostäder. GE0411_Energitja nster_bostader_8_sid.indd 1 09-08-12 11.16.05 En bred palett energitjänster.

Läs mer

en intelligent vägvisare

en intelligent vägvisare en intelligent vägvisare Prodex FIREscape är mycket mer än bara ett brandlarmsystem, systemet bildar tillsammans med nödljus och hänvisningsskyltar en helhet för person- och fastighetens säkerhet. Prodex

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Genomtänkta Installations System

Genomtänkta Installations System Genomtänkta Installations System Din leverantör Dagens installationssystem bygger på europeiska normer. Vi anpassar dem åt dig. Se fördelarna med en systemleverantör Vi kommer till dig och visar fördelarna

Läs mer

Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla

Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla COMPARE-IT COMPARE-IT COMPARE-IT är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och smarta hemlösningar. Företaget

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

magazine Höstens tema: BIM Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 BIM i fokus när järnväg projekteras HÖST 2015

magazine Höstens tema: BIM Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 BIM i fokus när järnväg projekteras HÖST 2015 magazine HÖST 2015 Höstens tema: BIM BIM i fokus när järnväg projekteras Nytt arbetssätt med BIM när Ostlänken utvecklas Stunden alla har väntat på: Lanseringen av Topocad 16 1 Nu lanseras Topocad 16!

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen

Lindab Construline Ytterväggsreglar. Lindab Construline TM. Lindab ytterväggsreglar. En lösning som tål att ställas mot väggen Lindab Construline TM Lindab ytterväggsreglar En lösning som tål att ställas mot väggen 2 För en stark profil Stål är ett byggnadsmaterial du kan lita på. Det påverkas inte av fukt och angrips inte av

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK

ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK 1AKOHJK 1 2 3 4 5 6 7 8 ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK ATT PLANERA EN FRAMGÅNGSRIK ARENA ArenaProjekt skapar förutsättningarna för planering och konstruktion av en arena eller stadion. Vi är beställarens

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer