7.3. Kreativitetetappens aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.3. Kreativitetetappens aktiviteter"

Transkript

1 7.3 Kreativitetetappens aktiviteter Spejarscouten bekantar sig med kåren verksamhetsplan och lär sig att planera sin egen och patrullens verksamhet. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med kårens verksamhetsplan. Patrullen gör en kalender eller en tidslinje för scoutingens verksamhetsår och märker ut kårens traditionella evenemang samt högtidsdagar som berör alla scouter. Därefter diskuterar patrullen en lämplig tidpunkt för att utföra fyren. Slutligen antecknar scouterna i sina egna kalendrar de evenemang som den egna patrullen ska delta i. Material: Kårens verksamhetsplan, penna och papper, kalendrar samt material som behövs för att tillverka en egen kalender Instruktioner: Lotsen skaffar fram kårens verksamhetsplan och kommer på förhand överens med patrulledaren om vilka evenemang det är obligatoriskt för patrullen att delta i samt vilka evenemang patrullen gemensamt kan komma överens om ifall de deltar i. Instruktioner: Ni kan göra den gemensamma kalendern som en plansch eller utnyttja färdiga kalendrar. Det viktiga är att scouten inser hur kåren fungerar som helhet. Scouten får också tips om hur det lönar sig att göra upp en tidtabell. Spejarscouten bekantar sig med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner och lär sig planera sin egen och patrullens verksamhet. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner. Patrullen gör en kalender eller en tidslinje för scoutingens verksamhetsår och märker ut kårens traditionella evenemang samt högtidsdagar som berör alla scouter. Därefter diskuterar patrullen en lämplig tidpunkt för att utföra fyren. Slutligen antecknar scouterna i sina egna kalendrar de evenemang som den egna patrullen ska delta i. Material: Kårens och FiSSc:s verksamhetsplan, penna och papper, kalendrar samt material som behövs för att tillverka en egen kalender Instruktioner: Lotsen skaffar fram kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner och kommer på förhand överens med patrulledaren om vilka evenemang det är obligatoriskt för patrullen att delta i samt vilka evenemang patrullen gemensamt kan komma överens om de deltar i. Instruktioner: Ni kan göra den gemensamma kalendern som en plansch eller utnyttja färdiga kalendrar. Det viktiga är att scouten inser hur kåren fungerar som helhet samt förstår att även FiSSc arrangerar olika evenemang. Scouten får också tips om hur det lönar sig att göra upp en tidtabell.

2 Spejarscouten bekantar sig med kårens påverkningskanaler och verksamhetssätt. Beskrivning: Patrullen begrundar genom olika situationer, vad som skulle vara den rätta kanalen att påverka varje situation. Patrullen diskuterar kring vilka påverkningskanaler som behövs för att ordna den egna fyren. Spejarscouten bekantar sig med kårens uppbyggnad, påverkningskanaler och verksamhetssätt. Beskrivning: Patrullen gör en motion, som kan vara mycket konkret. Motionen kan till exempel vara att kåren behöver flera vindskydd. Motionen kan ha att göra med arrangemanget kring fyren, eller vara etiskt, till exempel att förbättra återvinningen på läger. Instruktioner: Lotsen klargör vid behov för patrulledaren vart motionen lämnas in och i vilken form, samt klargör kårens organisation. Lotsen säkerställer att motionen fortskrider och förmedlar information till patrullen. Instruktioner: Ni kan tillsammans med patrullen spela till exempel Vem ska jag kontakta-twister och på detta sätt lära känna kårens ledarstruktur. Kom med lotsen överens om vem av er som för motionen vidare och följer upp hur den förverkligas. Spejarscouten vet vad som utgör kårens organisation samt vilka personer som hör dit. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med kårens organisation. Ledarens uppgift är att säkerställa att spejarscouterna till namn känner åtminstone ledarna i den egna avdelningen samt kårchefen. Material: Brädspel med tillbehör eller foton av kårens ledare eller kåravdelningarnas egna symboler eller annat lämpligt material för att genomföra aktiviteten, penna och papper Instruktioner: Lotsen hjälper patrulledaren med att gestalta kårens organisation och identifiera viktiga ledare samt hjälper vid behov till med att tillverka spelet. Lotsen delar med sig av de idéer och traditioner kåren har för att undervisa om kårens organisation. Instruktioner: Ett sätt för att förstå organisationen är att bygga upp kårens struktur med hjälp av foton av ledare och patrullernas vimplar eller andra symboler. Låt också de aktivaste ledarnas uppgifter framgå. Spela tillsammans med patrullen ett brädspel med olika scoutsituationer, till exempel att ordna ett sommarläger, att få pengar till patrullen, att en ny medlem ansluter sig, att köpa ett nytt tält. Fundera på vem i kåren man ska kontakta i de olika ärendena. Kårerna har ofta egna bra och fungerande sätt att lära ungdomarna om kårens organisation i bruk. Det lönar sig att använda sig också av de sätten. Spejarscouten förstår att han är en del av kåren. Avsikten är att bekanta sig med hur kåren fungerar och lära känna ledarna som har de viktigaste uppgifterna i kåren. Beskrivning: Patrullen bekantar sig med hur kårens verksamhet är organiserad, med spejarscoutavdelningen samt med de mindre bekanta ledarna i kåren. Patrullen utforskar kårens och avdelningarnas uppbyggnad till exempel genom lek eller spel. Patrullen klargör alltså vilka patruller och flockar som verkar i kåren, vem ledarna för dessa grupper är och vilka de andra viktiga ledarna i kåren är. Material: Brädspel med tillbehör såsom foton av kårens ledare eller kåravdelningarnas egna symboler eller annat lämpligt material för att genomföra aktiviteten, penna och papper, till exempel kamera eller filmkamera för att göra intervju. Instruktioner: Lotsen ser till att mötet med spejarscouterna och ledarna förverkligas. Lotsen hjälper patrulledaren med att gestalta kårens organisation och identifiera viktiga ledare samt hjälper vid behov med att tillverka spelet. Lotsen delar med sig av de idéer och traditioner kåren har för att undervisa om kårens organisation. Instruktioner: Kårerna har ofta egna bra och fungerande sätt för att lära ungdomarna om kårens uppbyggnad i bruk. Dessa lönar det sig att utnyttja. Genom spel eller lek kan man fundera på vilken ledare man kontaktar i olika ärenden, till exempel för att ordna ett sommarläger, få anslag till patrullen, köpa ett nytt tält. Säkerställ att spejarscouterna känner åtminstone alla ledare i den egna avdelningen samt kårchefen till namn. I spelet eller leken kan man använda fotografier, patrullflaggor eller andra symboler. Spejarscouterna gör parvis eller i små grupper en kort intervju med de personer som figurerar i spelet, till exempel kårchefen eller lotsen. I intervjun kan man till exempel ta reda på om personens scoutbakgrund, den nuvarande uppgiften samt speciella intresseområden. Efter intervjuerna går patrullen igen igenom samma lek eller spel och

3 scouterna berättar för varandra vad de fått reda på i intervjuerna. Ett roligt sätt att förverkliga spelet är också att dela patrullen i två lag. Vartdera laget säger i tur och ordning namnet på någon ledare. För varje namn får man ett godis eller en poäng. När man har gått igenom alla, eller åtminstone kårens viktigaste ledare, berättar man deras uppgifter nästa varv. I samband med detta kan man kort berätta vad uppgiften går ut på. Tredje varvet försöker man komma ihåg ledarnas scoutnamn, eller om man sade scoutnamnen första varvet blir det deras riktiga namn på tredje varvet. Spejarscouten förstår att kåren är en helhet där olika personer har olika roller. Spejarscouten förstår också sina egna påverkningsmöjligheter och kanaler. Beskrivning: Patrullen deltar i kårens årsmöte eller ett styrelsemöte. Alternativt kan patrullen ordna ett fiktivt årsmöte. På det fiktiva mötet föreställer spejarscouterna kårens styrelsemedlemmar, som behandlar ärenden som vanligtvis kommer upp på ett årsmöte. Material: Möteskallelse och föredragningslista för mötet Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det. Beskrivning: Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling. Den egna kåren, regionen eller distriktet kan vara arrangör för evenemanget. Material: Utfärdsutrustning och redskap som anges i tävlingens utrustningslista. Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det. Beskrivning: Spejarscouterna deltar i en scoutfärdighetstävling som ordnas i en stad, en stadsmanöver eller motsvarande scoutfärdighetstävling. Evenemanget kan ordnas av den egna kåren, regionen eller distriktet. Material: Utfärdsutrustning och redskap som anges i tävlingens utrustningslista. Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det. Beskrivning: Spejarscouterna ordnar en specialorientering i Instruktioner: Lotsen tar reda på när och var mötet hålls. Han berättar vid behov på förhand och mötets gång eller motiverar efteråt varför någon sak gjordes på ett visst sätt. Om patrullen själv ordnar ett fiktivt möte kan lotsen vid behov delta som ordförande. Instruktioner: Det är bra om patrulledaren på förhand går igenom innehållet i ett årsmöte. Vilka saker behandlas där? Vilken är spejarscouternas roll på mötet? Om patrullen ordnar ett fiktivt möte kan man göra en föredragningslista eller möteskallelse. Kårens riktiga mötesmaterial kan utnyttjas. Patrulledaren kan vid behov själv fungera som mötesordförande, välja ordförande och sekreterare bland spejarscouterna eller be lotsen vara ordförande. Förklara mötesförfarandet om något blir oklart för scouterna. stadsmiljö åt äventyrsscouterna. Det kan till exempel vara en orienteringsbana där platsen för följande kontroll ges som en dikt eller ett foto. Material: Material för uppgifterna på kontrollerna. Instruktioner: Lotsen hjälper till med planeringen och kommer överens om en dag för evenemanget med äventyrsscouternas kapten. Instruktioner: Patrullens uppgift är att skapa idéer och planera en orienteringsbana för äventyrsscouterna. Spejarscouterna fungerar som kontrollanter till exempel parvis och skaffar material till kontrollen. Kontrollerna kan förberedas på planeringsmötena. Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det. Beskrivning: Spejarscouterna planerar och förverkligar ett stadsäventyr för äventyrsscouterna. Evenemanget kan ordnas som ett dags- eller kvällsevenemang. Material: Material för uppgifterna på kontrollerna Instruktioner: Lotsen hjälper till med planeringen. Instruktioner: Patrullens uppgift är att skapa idéer och planera en orienteringsbana för äventyrsscouterna. Spejarscouterna fungerar som kontrollanter till exempel parvis och skaffar material till kontrollen. Kontrollerna kan förberedas på planeringsmötena.

4 Spejarscouten kan sköta en ansvarsuppgift i en bekant grupp. Beskrivning: Spejarscouterna sköter parvis en lämpligt krävande ansvarsuppgift vid förberedelserna av en scoutfärdighetstävling. Instruktioner: Lotsen handleder och stöder patrulledaren och hjälper till med att hitta lämpliga uppgifter. Instruktioner: Exempel på ansvarsuppgifter: skaffa en såg och vässa den eller byta bett skaffa en yxa och vässa den skaffa stämjärn och vässa dem göra namnlappar till patrullen lära sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller kvällsorientering) skaffa proviant åt patrullen sköta skidorna på vintern (gemensamma vallor, ordna ett möte för att sköta skidorna) förbereda sig för matkontrollen ordna med övernattning göra en anmälning till kårchefen fungera som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den (till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) tillverka ett lätt skärbräde (tunn faner med hål i så att man kan binda fast det) anmäla patrullen till tävlingen i tid Observera att det kan krävas lite mera tid till en del av uppgifterna, till exempel om någon utför en kvällsorientering. Ledarskapsövning i en bekant grupp. Beskrivning: Spejarscouterna sköter parvis en lämpligt krävande ansvarsuppgift vid förberedelserna av en scoutfärdighetstävling. Instruktioner: Lotsen handleder och stöder patrulledaren och hjälper till med att hitta lämpliga uppgifter. Instruktioner: Fundera på hurdana ansvarsområden som behövs när ni tillsammans med patrullen förbereder er för tävlingen. Försök hitta en lämpligt krävande uppgift för varje par. Exempel på ansvarsuppgifter: skaffa en såg och vässa den eller byta bett skaffa en yxa och vässa den skaffa stämjärn och vässa dem göra namnlappar till patrullen lära sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller kvällsorientering; det lönar sig att beakta kontrollförteckningen inför den här uppgiften. skaffa proviant åt patrullen sköta skidorna på vintern (gemensamma smörjor, ordna ett möte för att sköta skidorna) förbereda sig för matkontrollen ordna med övernattning göra en anmälning till kårchefen fungera som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den (till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) tillverka ett lätt skärbräde (tunn fanér med hål i så att man kan binda fast det) anmäla patrullen till tävlingen i tid Ledarskapsövning i en bekant grupp. Beskrivning: Spejarscouten sköter ett lämpligt krävande ansvarsuppdrag vid förberedelserna av en scoutfärdighetstävling. Instruktioner: Lotsen handleder och stöder scouten antingen via patrulledaren eller direkt och ger dem feedback. Instruktioner: Fundera på hurdana ansvarsområden som behövs när ni tillsammans med patrullen förbereder er för tävlingen. Försök hitta en lämpligt krävande uppgift för varje par. Exempel på ansvarsuppgifter: skaffa en yxa och vässa den skaffa stämjärn och vässa dem göra namnlappar till patrullen lära sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller kvällsorientering; det lönar sig att beakta kontrollförteckningen inför den här uppgiften. skaffa proviant åt patrullen sköta skidorna på vintern (gemensamma smörjor, ordna ett möte för att sköta skidorna) förbereda sig för matkontrollen ordna med övernattning göra en anmälning till kårchefen fungera som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den (till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) tillverka ett lätt skärbräde (tunn fanér med hål i så att man kan binda fast det) anmäla patrullen till tävlingen i tid

5 Ledarskapsövning i en bekant grupp. Beskrivnig: Spejarscouten ansvarar för en uppgift som givits honom vid förberedelserna av en scoutfärdighetstävling. Instruktioner: Lotsen handleder och stöder scouterna antingen via patrulledaren eller direkt och ger dem feedback. Instruktioner: Fundera på hurdana ansvarsområden som behövs när ni tillsammans med patrullen förbereder er för tävlingen. Försök hitta en lämpligt krävande uppgift för varje par. Exempel på ansvarsuppgifter: skaffa en såg och vässa den eller byta bett skaffa en yxa och vässa den skaffa stämjärn och vässa dem Spejarscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och hålla fast vid överenskomna tidtabeller. Beskrivning: Spejarscouten planerar en tidtabell för sin utbildningsuppgift (att lära ut ett hantverk) och håller tidtabellen. Vid behov ber spejarscouten patrulledaren om hjälp. Scouten beaktar bland annat i vilket skede han behöver skaffa de material som behövs för uppgiften. Instruktioner: Följ med hur spejarscouten klarar uppgiften, uppmuntra och motivera vid behov och ingrip i tid om scouten inte tar ansvar för sin uppgift. Men gör ändå inte uppgiften i hans ställe. Dela ut ledaruppgifterna åt spejarscouterna i god tid, ungefär 1-2 månader innan han ska hålla utbildningsuppgiften. Ge även spejarscouten delmål, så kan ni tillsammans gå igenom till exempel vilka färdigheter spejarscouten lär sig, hurdant material som behöver skaffas för uppgiften och hur man skaffar det. göra namnlappar till patrullen lära sig eller repetera någon färdighet (till exempel att leda en första hjälpen-situation, växtkännedom, orientering eller kvällsorientering det lönar sig att beakta kontrollförteckningen inför den här uppgiften. skaffa proviant åt patrullen sköta skidorna på vintern (gemensamma vallor, ordna ett möte för att sköta skidorna) förbereda sig för matkontrollen ordna med övernattning göra en anmälning till kårchefen fungera som patrulledare under tävlingen och förbereda sig för den (till exempel fördelning av uppgifter, skjutsar) tillverka ett lätt skärbräde (tunn faner med hål i så att man kan binda fast det) anmäla patrullen till tävlingen i tid Spejarscouten lär sig långsiktig planering. Beskrivning: Patrullen planerar, tillsammans med patrulledaren, tidtabellen för fyren och planerar saker som behöver skötas på förhand samt delar ansvarsuppgifter mellan sig. Dessutom planerar patrullen tidtabellen för etapperna tillsammans med patrulledaren och noterar alla ansvarsuppgifter som har att göra med fyren, uppgiften att lära ut ett hantverk samt den egna patrullens verksamhet. Instruktioner: Lotsens uppgift är att komma överens om tidtabellen för ledaruppgiften att lära ut ett hantverk tillsammans med ledarna för de grupper där övningen ska hållas. Dessutom hjälper lotsen vid behov till med övrig planering. Instruktioner: Gör först en stomme för tidtabellen där kårens och distriktets evenemang samt ledigheter och helgdagar markeras. Därefter kan hela patrullens gemensamma planering börja.

6 Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst. Beskrivning: Patrullen gör ansiktsmålning för en clown och övar in ett roligt programnummer. Material: Ansiktsfärg, utklädningskläder, instruktioner eller tips för ansiktsmålning Instruktioner: Lotsen hjälper vid behov till med att hitta material Instruktioner: Aktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning. Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst. Beskrivning: Scouten lär sig minst tre olika trollkonster. Material: Instruktioner för olika konster, eventuellt utklädningskläder Instruktioner: Lotsen hjälper vid behov till med att hitta material. Instruktioner: Cirkusaktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller av hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning. Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst. Beskrivning: Scouten lär sig att jonglera med åtminstone två bollar och prövar att jonglera med käglor, hattar, ringar, tallrikar eller slevar. Alternativt kan scouten lära sig att balansera och göra trick med till exempel styltor. Material: Bollar och andra jongleringstillbehör, styltor eller andra balansredskap Instruktioner: Lotsen kontaktar en sakkunnig om patrullen är intresserad att utveckla sina färdigheter. Instruktioner: Cirkusaktiviteten kan kombineras med hantverksaktiviteten genom att man tillverkar styltor själv. Cirkusaktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning. Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek. Han övar att bedöma och leda situationen. Beskrivning: Spejarscouten väljer en lek som passar för situationen och leder den. Spejarscouten får också feedback av patrulledaren eller en vuxen. Material: Redskap och material som behövs för leken Instruktioner: Patrulledaren eller lotsen ger feedback. Instruktioner: Meddela på förhand åt varje scout, när det är hans tur att leda en lek. Ni kan på förhand gå igenom hur en bra lekledare fungerar samt gå igenom allmänna råd för valet av lek. Ge scouten feedback på hur han behärskade situationen, hur han klarade av att leda, ge instruktioner samt hur väl leken passade för situationen. Reservera en lugn stund för att ge feedback åt scouten på tu man hand. I svåra situationer kan man be lotsen om hjälp. Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek samt använda sin kreativitet. Beskrivning: Patrullen lär lekdeltagarna en ny scoutfärdighet med hjälp av en lek de själva hittat på. Patrullen får feedback av patrulledaren eller en vuxen. Instruktioner: Lotsen ordnar ett tillfälle där patrullen kan lära ut sin lek till till exempel äventyrsscouter. Patrulledaren eller en vuxen ger feedback. Instruktioner: Patrullen kan vid behov delas i mindre grupper. Hjälp scouterna att hitta en lämplig scoutfärdighet att lära ut. Ge feedback på hur patrullen behärskade situationen, klarade av att leda och ge instruktioner. Reservera en lugn stund för att ge feedback. Be lotsen om hjälp i svåra situationer.

7 Spejarscouten skriver kreativt på basen av en färdig berättelse. Beskrivning: Patrullen gör ett eget manuskript genom att dramatisera en färdig berättelse. Material: En färdig berättelse, penna och papper eller dator Instruktioner: Lotsen hjälper vid behov till med att hitta en lämplig berättelse. Instruktioner: Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Patrullen kan delas i mindre grupper. Till exempel legenden om Sankt Göran eller någon annan känd scouthistoria är lämplig att ha som grund. Aktiviteten kan också kombineras med Rolleraktiveterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest. Vi bekantar oss med kroppsspråk och olika sätt att uttrycka sig. Beskrivning: Spejarscouten visar pantomim för de andra patrullmedlemmarna. De andra försöker på basen av framträdandet gissa vad det är frågan om. Instruktioner: Som pantomim kan man visa till exempel offentliga personer, kårledare, allemansrätten, idrottsgrenar eller händelser. Uppmuntra alla att delta och fundera tillsammans med patrullen vad som var bra i varje framträdande vad var det som gjorde att man förstod vad det var fråga om. Det här är också en bra möjlighet för patrullen att diskutera roller och bryta stereotyper. Dramatisera till exempel en rockmormor, en mopedflicka, en kvinnlig boxare eller en farfar som sköter ett barn. Det lönar sig att leka olika dramalekar först för att komma i rätt stämning. Efter att ha uppträtt tillsammans med gruppen är det lättare att sedan sätta sig själv på spel. Spejarscouten skriver kreativt på basen av ett färdigt ämne. Beskrivning: Patrullen gör ett eget manuskript utgående från ett färdigt ämne. Material: Ämne, penna och papper eller dator Instruktioner: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med att hitta ett lämpligt ämne. Instruktioner: Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Aktiviteten kan också kombineras med Roll-aktiviteterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest. Uppmuntra scouterna att ändra på traditionella föreställningar om karaktärerna, till exempel kön eller ålder. Spejarscouten hittar på och skapar nytt. Beskrivning: Patrullen gör ett eget manuskript om ett ämne de själva väljer. Instruktioner: Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Aktiviteten kan också kombineras med Roll-aktiviteterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest. Uppmuntra scouterna att skapa roller som bryter de traditionella stereotypierna kring till exempel ålder och kön. Scouterna övar att snabbt sätta sig in i en situation, att klara sig ur en situation samt utveckla problemlösningsförmåga. Aktiviteten ger också övning i olika sociala situationer. Beskrivning: Patrullen gör improvisationsövningar. Exempel på improvisationsövningar STOPP! Ur patrullen väljs två frivilliga, som börjar dramatisera en situation (till exempel är på uppköp i butiken). Efter en stund säger någon av spejarscouterna stopp och stiger in i den enas ställe. Den ena av de två som började övningen går och sätter sig på bytesbänken. Den nya som kommit med i övningen hittar på en ny situation och börjar dramatisera den (till exempel rånar en bank). Den andra som är kvar i övningen måste anpassa sig till den nya situationen och gå med i den. Igen säger någon stopp och kommer med i övningen i stället för den som varit med längst. Han hittar igen på en ny situation att dramatisera (till exempel lägger ut nät i vattnet). Det kan vara 2-3 skådespelare med i skådespelet åt gången. Den som har varit längst på scenen går alltid på bytesbänken. Alla deltar i tur och ordning. Antalet skådespelare är alltid det samma. Uppmuntra scouterna att hitta på roller som bryter traditionella sterotyper om till exempel ålder och kön.

8 VAD GÖR DU? Ungefär hälften av patrullen hittar på någon aktivitet som de börjar visa. Låt säga att någon visar att man sågar. Någon annan kommer fram till honom och frågar Vad gör du? Han måste blixtsnabbt svara något annat än det han verkligen gör. Han svarar till exempel Jag vattnar blommorna. Den som frågat får nu i uppgift att börja visa den aktivitet han fått som svar. Deltagaren, som fått frågan, blir nu fri att gå och fråga av någon annan deltagare: Vad gör du? och börjar i sin tur visa den aktivitet han får som svar. Det lönar sig att försöka göra snabba byten så blir övningen roligare. MASKINEN Patrullen är som en maskin. Alla dess delar gör sin egen lilla uppgift. Patrullens uppgift är att skapa en maskin, som rör sig och kanske gör någonting så att alla maskindelarna (patrullmedlemmarna) har en viktig uppgift för att maskinen ska fungera. Den uppfunna maskinen kan återspegla patrullen eller något helt annat. Spejarscouten lär sig att kasta sig in i roller. Patrullen lär sig hur man får ett skådespel att se ut som det borde se ut. Beskrivning: Patrullen gör korta skådespel kring ett bekant tema. Instruktioner: Patrullen delas i två eller tre grupper. Grupperna väljer ett avsnitt ur en bekant film, en saga eller ett skådespel och dramatiserar det för de andra grupperna. De andra grupperna försöker gissa vad det handlar om. Exempel på teman: historien om B-P, Sankt Göran och draken, De vackra och de djärva, Romeo och Julia, Titanic, Bron över floden Kwai. Före man börjar med skådespelen kan man leka några dramalekar för att komma i rätt stämning. Spejarscouten lär sig att kombinera sång och drama. Spejarscouten lär sig att uttrycka sig på olika sätt. Beskrivning: Patrullen gör en musikal med temat B-P, Sankt Göran eller något annat aktuellt. Man väljer bekanta sånger, som man skriver en ny, lämplig text till och sammanställer det till en musikal med repliker och koreografi. Instruktioner: På den här nivån kan utförandet göras mera eller mindre krävande. En enklare version får man genom att välja att skriva ny text till en kortare sång eller bara en vers och uppträda endast för den egna patrullen. Utförandet kan göras mera krävande genom att man gör det som en del av fyren. Om fyren är till exempel en fest på Sankt Göransdagen, så kan det bli en bra grund för skådespelet. Uppmuntra scouterna att ändra på till exempel rollfigurernas kön eller ålder. outhärdlig, exemplvis hetta. De andra har en minut på sig att skapa en situation, tills det är dags att lämna stället eftersom känslan blir så outhärdlig. Spejarscouten lär sig att uttrycka sig. Beskrivning: Spejarscouten övar att uttrycka sig tillsammans med sin grupp. Material: Små lappar som det står skrivet olika föremål på Instruktioner: En vuxen kan behövas för att leda övningarna. Instruktioner: Exempel på lämpliga övningar: Inledning: man sträcker på sig, går runt i rummet och föreställer sig, på ledarens uppmaning, att man är till exempel lata katter, stressade kontorsdamer, urbana bananer. Munnens rörelser: man öppnar rösten och övar olika tungvrickningsramsor. Övning 1: Alla går i tur och ordning och ställer sig i mitten av rummet inför de andra och presenterar sig genom att säga hej (andra instruktioner ges inte). Övning 2: Man kommer överens om en fiktiv situation, där det finns två gestalter. Den ena gestalten är en tigerjägare. Tigerjägaren möter ett av hemmets bruksföremål, som frågar: Vad gör du? Jägaren svarar: Jag jagar tiger. Bruksföremålet fördärvar jägaren, till exempel strykjärnet stryker jägaren. Rollerna byts: jägaren går bort och ett nytt föremål kommer in. Det gamla föremålet blir jägare. Ledaren kan dela ut rollerna på färdiga lappar. Övning 3: En outhärdlig känsla. 3-4 personer sitter på en bänk och snart blir den känsla alla har blivit tilldelad outhärdlig. De klarar inte av att sitta på sin plats. Ledaren anger alltid vilken känsla som är Spejarscouten lär sig att uttrycka sig i grupp. Beskrivning: Att uppträda är en typ av skådespeleri och ett av ledarskapets viktiga delområden. Det är skäl att vara sig själv, men man har hjälp av att känna till olika råd för att uppträda. Instruktioner: När man ger feedback är det bra att använda sig av hamburgermodellen: något bra, något som kan utvecklas, något bra igen. Instruktioner: Viktigt när man uppträder är självkontroll, medvetenhet om vanor och manér, röstanvändning, känsloyttring och inlevelse, improvisation, placering och position. Övning 1: Utbildaren ger ett så dåligt exempel som möjligt på att lära någon slå en sjömansknop. (pratar tyst, vänder ryggen mot publiken, muttrar för sig själv, knåpar så att ingen ser). Spejarscouternas uppgift är att rätta till felen. Övning 2: Scouterna spelar upp olika utbildare, såsom en högludd, en blyg, en hurtig, en sävlig samt en uttråkad. Adjektiven kan ges på lappar, liksom även ämnet som scouten pratar om. Ämnena bör vara bekanta, såsom att slå upp ett tält, planeterna, årstiderna. Slutligen funderar man på hurdan en föreläsare bör vara för att det ska vara trevligt att lyssna på honom.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Tema: Flytta hemifrån...18. Tema: Funktionshinder... 20. Tema: Kärlek...23. Tema: Körkort/ för bil, motorcykel och EU-moppe...25

Tema: Flytta hemifrån...18. Tema: Funktionshinder... 20. Tema: Kärlek...23. Tema: Körkort/ för bil, motorcykel och EU-moppe...25 Tips om grupper UNG UNG samtalsgrupper för unga, har funnits som en permanent verksamhet sedan hösten 2002. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna 13-25 år med utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder.

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

vi tror på dig tro du med

vi tror på dig tro du med vi tror på dig tro du med Min egen Färdkost för livet och vilja att klara sig Barnskyddets handbok från unga till unga. Pesäpuu ry & Centralförbundet för Barnskydd Vi tror på dig tro du med Färdkost för

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Pinigt Samtalshandledning till filmerna

Pinigt Samtalshandledning till filmerna Pinigt Samtalshandledning till filmerna 1 2 Samtalsunderlag till Pinigtfilmerna Innehållsförteckning Förord... 4 Tips på material och fakta... 5 Pinigt 1: Han såg inte ut att ha nåt i alla fall... 6 Pinigt

Läs mer

Äventyrarscouter 12-15 år

Äventyrarscouter 12-15 år m a r g o r p s n i term Äventyrarscouter 12-15 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Barnet under olika levnadsår. 3 år

Barnet under olika levnadsår. 3 år Barnet under olika levnadsår 3 år Detta är en uppdaterad version av den broschyr som publicerades år 2007. Följande personer har kommenterat innehållet: Katri Kanninen, psykoterapeut VET (krävande specialnivå),

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Skriftskolpaket. för världsförbättrare

Skriftskolpaket. för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Skriftskolpaket för världsförbättrare Redaktion: Heta Niemi och Sini Tyvi Text och övningar: Changemaker-praktikanterna Sini-Maaria Kauppi och Hanna Mithiku och konfirmandarbetsgruppen

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa.

När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa. När du tar hand om dina goda vanor tar vanorna hand om dig. TIDSSCHEMA MED VARDAGSVETT Sömnbrist förorsakar depression och andra problem med mental hälsa. Om nattsömnen blir för kort stiger nivån på stresshormoner,

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer