ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID"

Transkript

1 ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

2 ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor, till exempel: Ar jag utseendefixerad? Vad är en riktig van? Vad behover jag veta om sexting? Se ocksa pa filmklippet Vad ungdomar sager Halsosam livsstil. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > TON ARINGAR.) 3 BLICK P A V ARLDEN 4 BIBELN SYN Spiritism 10 INTERVJU En biotekniker berattar om sin tro 12 HISTORISKA PORTRATT Konstantin den store 14 HJALP FOR FAMILJEN Om din tonarsdotter kanner sig stressad 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Eldflugans starka ljus BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig mer om personer och moralprinciper i Bibeln. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > BARN.) Vol. 95, No. 2 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa 99 sprak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER:Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA En rokare kostar varje år sin arbetsgivare 5816dollar [omkring kronor] mer än en icke-rokare, uppger New York Times. Enligt studien vid Ohio State University är det rokpauser, sjukfranvaro och dyrare sjukvardskostnader som orsakar den extra kostnaden. En annan faktor är det produktionsbortfall som formodligen beror pa nikotinabstinens. ITALIEN Gapet mellan vad prasterna och de troende sager och vad de gor, mellan ord och livsstil, undergraver kyrkans trovardighet. Paven Franciskus. Patient: Robin Hammond/Panos Pictures; P aven Franciskus: Alessandro Bianchi/AFP/Getty Images; betar: REUTERS/Bazuki Muhammad. AFRIKA I en rapport fran 2012 uppger Varldsh alsoorganisationen att 63 procent av alla dodsfall i Afrika de senaste åren orsakats av smittsamma sjukdomar, framfor allt hiv/aids, diarr esjukdomar, malaria, tuberkulos och barnsjukdomar. MALAYSIA Malaysiska myndigheter har upptackt 24 ton elfenben, mer än 1000 elefantbetar, gomda i tva sandningar med mahognytimmer. Det sags vara det storsta beslaget nagonsin. Sandningen skeppades fran Togo med Kina som slutdestination. AUSTRALIEN Appar for mobiler och lasplattor dar man latsas spela om pengar har blivit populara bland barn. En del av dem liknar riktiga kasinospel men är lattare att vinna pa. En myndighetsrapport varnar for att den har typen av spel kan gora att barn tycker det är okej att spela om pengar och kan gora dem till framtida spelmissbrukare. 3

4 BIBELNS SYN SPIRITISM SPIRITISM Är det fel att s oka kontakt med de d oda? Vand er inte till de spiritistiska medierna... sa att ni blir orena genom dem. (3 Moseboken 19:31) VAD MANNISKOR SAGER Det är naturligt att vilja fors akra sig om att en narst aende som har dott inte lider. Darf or kanske en del tanker: Kanske jag skulle fors oka fa kontakt med honom eller henne genom ett medium. Det skulle lugna mig och gora att jag kan ga vidare. VAD BIBELN SAGER Bibeln är tydlig nar den talar om att ta kontakt med de doda, nagot som var vanligt forr i tiden. I Guds lag till Israels nation sags det till exempel: Det far inte hos dig finnas nagon som... radfr agar ett spiritistiskt medium eller... som soker vagledning hos de doda. Ty var och en som gor sa- dant är avskyvard for Jehova. (5 Moseboken 18:10 12) Bibeln konstaterar ocksa att de som pa nagot satt ägnar sig åt spiritism inte [skall] ärva Guds kungarike. (Galaterna 5:19 21) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

5 VAD MANNISKOR SAGER Manga menar att de som dott lever vidare i nagon form. Darf or kanske de soker kontakt med de doda for att fa information eller for att blidka dem. VAD BIBELN SAGER De levande vet... att de skall do, men de doda vet ingenting alls.... Deras karlek och deras hat och deras svartsjuka [alla kanslor de hade nar de levde] har redan for- gatts. (Predikaren 9:5, 6) Bibeln lar alltsa att de doda verkligen är doda. De kan inte tanka, handla eller ens tillbe Gud. I Psalm 115:17 sags det: De doda lovprisar inte Jah [Gud], nej, ingen av dem som har farit ner i det tysta. Kan de d oda p averka dem som lever? De levande vet... att de skall do, men de doda vet ingenting alls. (Predikaren 9:5) Kan spiritistiska medier ibland n amna detaljer som st ammer? VAD MANNISKOR SAGER En del menar att medier kan beratta om saker som bara den dode och hans nara vanner eller familj skulle kunna kanna till. VAD BIBELN SAGER I kapitel 28 i 1 Samuelsboken berattas det om en kung som hette Saul och som gick emot Guds forbud att radfr aga spiritistiska medier. Han gick till ett kvinnligt medium som menade att hon kunde tala med den avlidne gudsmannen Samuel. Men var det Samuel hon fick kontakt med? Nej! Egentligen rorde det sig om en bedragare, nagon som forest allde den dode Samuel. Den har bedragaren var en ond ande, en demon som samarbetade med lognens fader, Satan. (Johannes 8:44) Varfor for- soker demonerna fa oss att tro att de doda lever vidare? Deras mal är att smutskasta Guds namn och hans ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16) Betyder det har att det inte finns nagot hopp for dem som har dott? Nej, sa är det inte. Bibeln lovar att det i framtiden ska bli en uppstandelse for dem som sover i doden. (Johannes 11: 11 13; Apostlagarningarna 24:15) Fram till dess är det skont att veta att vara nara och kara som dott inte behover lida. Kapitel 7 i boken Vad lar Bibeln? har rubriken Ett verkligt hopp for dina nara och kara som har dott. Du kan lasa den online pa jw.org. Skall man vanda sig till de doda till form an for de levande? (Jesaja 8:19) Vakna! februari

6 M ANADENS TEMA Om dygnet bara hade fler timmar! Brukar du tanka sa? Pa ett satt är vi alla lika infor tiden. De rika har inte mer tid än de fattiga. Dessutom kan ingen av oss samla tid pa hog. Nar den val har passerat är den borta for alltid. Det basta är alltsa att anvanda den tid vi har pa ett forst andigt satt. Hur da? Vi ska se narmare pa fyra grundlaggande strategier som har hjalpt manga att anvanda sin tid pa basta satt. HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID Strategi 1: Var organiserad Prioritera. Bibeln uppmanar oss att avgora vad som är vasentligt. (Filipperna 1:10, Bibel 2000) Skriv en att-gora-lista över vad som är viktigt, bradskande eller bade och. Men tank da pa att det som är viktigt,till exempel att handla mat, kanske inte är bradskande. Och det som kan tyckas vara bradskande, som att hinna hem till favoritprogrammet, kanske inte är sarskilt viktigt. Se 20 s att att f a mer tid i Vakna! f or april Var forutseende. Om yxan är slo och eggen inte slipas far man bruka desto stor- re kraft. Man vinner pa att ga till verket med vishet, sags deti Predikaren 10:10. (Bibel 2000) Vad är lardomen? Om man slipar sina verktyg behover man inte slita i onodan. Pa samma satt blir livet lattare om man bara är lite forutseende. Vanta med eller avsta helt fran sadant som är ovasentligt och som mest tar tid och energi. Och om du marker att du blir klar tidigare än vantat med en uppgift kanske du kan ta tag i nagot som ligger langre fram i planeringen. Genom att vara forutseende utnyttjar du tiden mer effektivt. Forenkla livet. Lar dig saga nej till sadant som är oviktigt eller som bara tar tid. For manga aktiviteter och for mycket inbokat kan skapa onodig stress och gora att du tappar gladjen.

7 Strategi 2: Undvik tidstjuvar Sluta vela och skjuta upp saker. Den som ger akt pa vinden far ingenting satt, och den som tittar pa molnen far ingenting skordat. (Predikaren 11:4) Lardo- men? Att skjuta upp saker stjal bade tid och produktivitet. En bonde som vantar pa de perfekta forh allandena kommer kanske aldrig att kunna sa eller skorda. Pa samma satt kan vi bli obeslutsamma, antingen for att vi fors oker gardera oss for livets alla eventualiteter eller for att vi kanner att vi maste ta reda pa varje liten detalj innan vi fattar ett beslut. Sjalvklart kraver viktiga beslut att vi laser pa och noga tanker igenom det hela. Den kloke aktar pa sina steg, sags det i Ordspraks- boken 14:15. Men man maste inse att det sallan gar att helgardera sig. (Predikaren 11:6) Perfektionism. Visheten fran ovan [eller fran Gud] är... resonlig, star det i Jakob 3:17. Sjalvklart är det bra att vara ambitios. Men ibland satter vi upp sa hogt stall- da mal att det bara leder till besvikelser och misslyckanden. En person som lar sig ett nytt sprak maste till exempel rakna med att det blir fel ibland och tanka att han kan lara av sina misstag. Men en perfektionist ryser vid blotta tanken pa att saga nagot fel, och det hammar hans framsteg. Det är mycket battre att vara blygsam och ha rimliga forv antningar. Vishet finns hos de blygsamma, sags det i Ordspraksboken 11:2. Den som är blygsam och ödmjuk tar inte heller sig sjalv pa for stort allvar utan kan vanligtvis skratta åt sig sjalv. DU BETALAR EGENTLIGEN INTE FOR SAKER MED PENGAR. DU BETALAR FOR DEM MED DIN TID. Charles Spezzano. FAKTA OM TID 50,2 TIMMAR Den tid som en genomsnittlig anstalld i Kanada lagger ner varje vecka pa arbetsrelaterade aktiviteter, enligt en undersokning dar personer deltog. 4TIMMAR Den tid som britter fran fyra års ålder och uppat i snitt tittade pa tv varje dag under MINUTER Den tid som pappor i Indien dagligen pratar med sina barn. For arbetande mammor dar är siffran omkring 11 minuter. Mammor som är hemma med sina barn pratar mindre än 30 minuter med dem. Vakna! februari

8 Strategi 3: Var realistisk och balanserad Hitta balansen mellan arbete och fritid. Battre en handfull vila än bada handerna fatt gjort. En sadan gladje är Guds gava. fulla med moda (Predikaren 5:19) och ett jagande efter vind. (Predikaren 4:6) Nar Slarva inte med somnen. I frid skall jag arbetsnarkomaner har haft handerna fulla av moda bade lagga mig och falla i somn, skrev en tillater de sig sallan bibelskribent. (Psalm 4:8) De flesta vuxna att njuta av resultatet. behover i snitt sova 8 timmar per natt for De har varken tid eller kraft till det. Den late å andra sidan valjer i stallet att fungera fysiskt, kanslom assigt och kognitivt. Somnen är viktig for det kognitiva att ha bada handerna fulla med vila och slosar pa sa satt eftersom den forb attrar koncentrationen, bort dyrbar tid. Bibeln uppmanar oss att ha en balanserad syn: att ar- minnet och inlarningen. Har man daremot beta hart och att gladja sig åt en somnskuld far man svarare att lara sig det man saker. Det kan ocksa leda till olyckor, misstag och irritation. Satt upp realistiska mal. Battre att njuta av det man har for ögonen än att trana efter annat. (Predikaren 6:9, Svenska Folkbibeln) Vad är poangen? Om man är forst andig styrs man inte av drommar, speciellt inte sadana som är orealistiska och omojliga att na. Da lockas man inte heller lika latt av reklam eller frestas att ta snabblan. I stallet är man nojd och belaten med det man faktiskt kan uppna, det man har for ögonen. ÄR DET V ART TIDEN? Psykologen och forfattaren Charles Spezzano ger forslaget att man innan man koper nagonting omvandlar kronor och ören till antalet timmar man behover jobba for att fa ihop den summan. Sedan kan man avgora om det fortfarande är vart det.

9 Strategi 4: F olj bra v arderingar Tank igenom dina varderingar. Dina varde- ringar gor att du kan bedoma vad som är bra, viktigt och givande. Om ditt liv vore en pil skulle dina varderingar vara det som riktar in pilen mot malet. Goda varderingar hjalper dig alltsa att prioritera ratt i livet och anvanda tiden pa basta satt, timme for timme och dag for dag. Var kan man finna sadana varderingar? Manga har upptackt Bibelns overl agsna rad. (Ordspraksboken 2:6, 7) Ha karleken som din framsta vardering. Karleken ar ett fullkomligt forenings- band, star det i Kolosserna 3:14. For att bli verkligt lyckliga och trygga i oss sjalva behover vi ge och fa karlek, speciellt inom familjen. Manniskor som inte bryr sig om det har, utan kanske prioriterar pengar eller karriaren, blir inte lyckliga. Ja, det är av goda skal som Bibeln lyfter upp karleken i en klass for sig och namner den hundratals ganger. (1 Korinthierna 13:1 3; 1 Johannes 4:8) Avsatt tid for dina andliga behov. Geoff var en lyckligt gift tvabarnsfar. Han hade goda vanner och ett givande jobb som ambulanssjukvardare. Men i sitt jobb fick han se mycket lidande och dod. Ar det sa har livet ska vara?, undrade han. Men sa borjade han lasa biblisk litteratur fran Jehovas vittnen som svarade pa manga av hans fragor. Geoff berattade vad han hade lart sig for sin familj, och de blev ocksa intresserade av att undersoka Bibeln. Det har blev bor- jan pa en andlig resa som forb attrade deras liv och hjalpte dem att anvanda sin tid pa ett ännu battre satt. Under sitt bibelstudium fick de ocksa ett underbart hopp om att fa leva for evigt i en varld utan lidande och elande. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Geoffs erfarenhet paminner om nagot som Jesus sa: Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov. (Matteus 5:3) Är du beredd att satsa lite tid pa dina andliga behov? Du kan vara saker pa att en sadan investering kommer att ge dig den vagledning du behover, inte bara i dag utan genom hela livet. VAD ÄR VIKTIGAST F OR DIG? FAMILJEN ARBETET UTBILDNING VANNER F ORENINGSLIV ANDLIGHET NOJEN HALSAN Vakna! februari

10 INTERVJU HANS KRISTIAN KOTLAR En biotekniker ber attar om sin tro År 1978 fick Hans Kristian Kotlar sitt forsta jobb som forskare pa Radiumhospitalet i Oslo. Hans forskningsomrade var cancer och det manskliga immunsystemet. Det var ocksa vid den tiden han borjade intressera sig for livets uppkomst. Vakna! fick en pratstund med honom om hans forskning och hans tro. Hur vacktes ditt intresse for livets uppkomst och mening? Min pappa var katolik och min mamma var åt det frikyrkliga hallet, sa religionstillhorighet var ingen stor sak for dem. Under tonaren funderade jag pa meningen med livet, och jag laste bocker om buddhism, hinduism och islam. Jag bad till och med Gud att lata mig fa veta sanningen. Pa 70-talet hade man gjort fantastiska framsteg inom det molekylarbiologiska omradet, och jag undrade om det har kanske kunde avsloja hurlivet borjade. Jag var fascinerad av mekanismerna i levande organismer, sa jag bestamde mig for att lasa bioteknik. Dar fick jag hora av mina professorer att livet hade utvecklats genom evolutionara processer, och jag trodde dem. Varfor blev du intresserad av Bibeln? Tva Jehovas vittnen knackade pa hemma hos oss. Trots att de var vanliga var jag otrevlig och sa att jag inte var intresserad. Min fru horde samtalet. Det dar var inte snallt, Hans Kristian, sa hon. Du har ju alltid varit intresserad av meningen med livet. Hon hade ratt, och jag kande mig dum. Sa jag sprang efter vittnena, och efter en stund berattade jag att jag ville fa veta om Bibeln stammer överens med vetenskapen. Hur svarade de pa det? De visade mig vad Bibeln sa- ger om den energikalla som ligger bakom universum. Sa har star det i bibelversen de laste: Lyft upp era ögon mot hojden och se. Vem har skapat dessa?... Pa grund av overfl odet pa dynamisk energi och pa grund av hans valdiga kraft saknas inte en enda av dem. 1 De har orden gjorde intryck pa mig.

11 Mina studier fick mig att komma fram till att livet är ett resultat av en intelligent Skapare. Det verkade ocksa logiskt att det är en intelligens som ligger bakom den ordning som finns i universum. For andrades din syn pa evolutionen? Med tiden insag jag att de olika evolutionsteorierna saknade hallbara vetenskapliga bevis. De är egentligen bara historier som är uppdiktade for att forklara hur konstruktionerna i levande organismer, till exempel immunsystemet, uppstod av sig sjalva. Ju mer jag studerade immunsystemet, desto mer forstod jag hur avancerat och effektivt det är. Mina studier fick mig darf or att komma fram till att livet är ett resultat av en intelligent Skapare. Kan du ge nagot exempel pa formgivning? Immunsystemet är en hap- nadsvackande uppsattning mekanismer som formgetts for att skydda oss mot en mangd olika fiender, bland annat bakterier och virus. Mekanismerna kan i sin tur delas in i tva kompletterande system. Det forsta forsvarar kroppen mot invaderande mikroorganismer pa bara nagra timmar. Det andra tar flera dagar innan det reagerar, men sedan siktar det med precision in sig pa inkrakta- ren. Det har systemet har ett bra minne, vilket gor att om ett specifikt ämne kommer tillbaka flera år senare attackeras det direkt. Immunsystemet fungerar sa bra att man ofta är helt omedveten om bade attacken och det effektiva for- svaret. Nagot som ocksa är imponerande är immunforsva- rets form aga att skilja pa fram- mande ämnen och de hundratals typer av celler som var kropp bestar av. Vad hander nar en mikroorganism kommer in i kroppen? Vi far i oss mikroorganismer nar vi andas och nar vi äter, eller sa tar de sig in via huden eller urin- och konsorga- nen. Nar immunsystemet upp- tacker inkraktare satter ett dussintal proteiner, exakt utformade for sin uppgift, i gang en kedjereaktion. Varje komponent i den har kedjan aktiverar den nastkommande for att intensifiera motattacken. En svindlande tanke! Kan man alltsa saga att dina vetenskapliga studier har starkt din tro pa Gud? Absolut! Vart kraftfulla och sinnrika immunsystem pekar mot en vis och karleksfull Skapare. Vetenskapen har dessutom starkt min tro pa Bibeln. Ett exempel är Ordspraksboken 17:22, dar det star att ett glatt hjarta är god medicin. Forskare har upptackt att var sinnesstamning kan paverka immunsystemet. Till exempel kan stress for- samra immunforsvaret. Manga forskare tror inte pa Gud. Hur kommer det sig? Det finns flera skal. En del har, precis som i mitt fall, bara accepterat det de fatt lara sig. De kanske utgar fran att evolutionsteorin har en vetenskaplig grund. Andra tanker inte sa mycket pa livets uppkomst. Det är synd, de borde stalla sig mer fragor. Varfor blev du ett Jehovas vittne? Jag tyckte om vittnenas gast- frihet och deras tro pa Skapa- rens lofte om en battre framtid. 2 Och den tron baserar sig pa grundligt studium och logiskt tankande, inte myter och spekulationer Jesaja 40: Uppenbarelseboken 21:3, Hebr eerna 11:1. Vakna! februari

12 HISTORISKA PORTR ATT KONSTANTIN DEN STORE KONSTANTIN DEN STORE Konstantin var den forste romerske kejsaren som bekande sig till kristendomen. Pa sa vis paverkade han i hog grad varldshistorien. Han gynnade denna tidigare forf oljda religion och tog de forsta stegen mot det som senare blev kristenheten. Denna sa kallade kristendom blev darmed den maktigaste sociala och politiska kraft som nagonsin paverkat historien, enligt The Encyclopædia Britannica. SNABBFAKTA ) Konstantin blev kejsare över den vastra delen av romarriket år 306 enligt var tiderakning och var ensam harskare över hela riket mellan 324 och 337. ) Konstantin menade att de kristnas Gud i en drom eller i en syn hade lovat att ge honom sitt stod i strid. ) Efter att Konstantin vunnit ett slag och tillskrivit Gud segern befallde han genast att ett spjut med en tvarsl a som bildade ett kors skulle sattas i hans hand pa den staty av honom som stod pa den mest valbes okta platsen i Rom. Historikern Paul Keresztes. ) Konstantin innehade den hedniska titeln pontifex maximus, eller overstepr ast, och sag sig sjalv som herre över alla religioner i sitt valde. V ARFOR lara sig mer om en gammal romersk kejsare? Om du är intresserad av kristendomen kan det vara bra att veta att Konstantins politiska och religiosa strategier paverkat manga kyrkors trosuppfattningar och ceremonier fram till var tid. Vi ska se hur. KYRKORNA ERKANDA OCH SEDAN UTNYTTJADE År 313 styrde Konstantin över den vastra delen av romarriket medan Licinius och Maximinus Daia styrde över den östra. Konstantin och Licinius tog ett gemensamt beslut om allman religionsfrihet, som även gallde de kristna. Konstantin varnade om kristendomen eftersom han trodde att den skulle ena hans rike. Konstantin blev darf or bestort över att kyrkorna var sondrade av inre strider. For att uppna ett samforst and ville han uppratta, eller tvinga fram, en ratt lara. Vissa biskopar var redo att gora religiosa kompromisser for att vinna kejsarens gillande, och i gengald fick de skattebefrielse och generosa form aner. Historikern Charles Freeman uttryckte det sa har: Om man omfattade den ratta kristna laran fick man inte bara tilltrade till himlen utan ocksa till stora rikedomar pa jorden. Prasterna blev pa det sattet inflytelserika i varldsliga fragor. Kyr- Kristenheten syftar pa alla de samfund som utger sig for att vara kristna. Hur uppriktig Konstantin var i sin tro har blivit mycket omdiskuterat, delvis for att han även i slutet av sin regeringstid tillat hedniska kulter. Kim Kirby/age fotostock; p a uppdrag av York Civic Trust (skulpt or Philip Jackson).

13 Kyrkan hade skaffat sig en beskyddare, men den hade ocksa skaffat sig en harskare. Arnold H. M. Jones, historiker. kan hade skaffat sig en beskyddare, sager historikern Arnold H. M. Jones, men den hade ocksa skaffat sig en harskare. EN NY RELIGION Konstantins allians med biskoparna ledde till en religion dar man blandade kristna och hedniska laror. Resultatet kunde knappast bli nagot annat, eftersom kejsaren var mer intresserad av religios mangfald än av religios sanning. Han var trots allt harskare över ett hedniskt imperium. For att halla sig val med bada lagren var hans taktik att vara avsiktligt tvetydig i sina handlingar och i sitt styre i allmanhet, enligtpaul Keresztes. Samtidigt som Konstantin utgav sig for att kampa for kristendomen hade han en fot kvar i hedendomen. Han ägnade sig till exempel åt astrologi och spadom, ockulta handlingar som ford oms i Bibeln. (5 Moseboken 18: 10 12) Pa hans triumfbage i Rom ser man honom offra åt hedniska gudar. Han fortsatte ocksa att framja soldyrkan genom att bland annat avbilda solguden pa mynt. Sent i livet godkande han till och med att ett tempel byggdes åt honom och hans familj i en liten stad i italienska regionen Umbrien, och han tillsatte praster som skulle tjana dar. Konstantin vantade med sitt kristna dop tills nagra dagar fore sin dod år 337. Manga tror att han gjorde det for att behalla det politiska stodet fran bade kristna och hedniska grupper inom riket. Med tanke pa hans historia och sena dop kan man verkligen betvivla hur uppriktig han var i sin tro. Men en sak är saker: Kyrkan som Konstantin erkande blev en politisk och religios maktfaktor. I och med det vande den Kristus ryggen och tog emot varlden med öppna armar. Jesus sa daremot om sina efterfoljare: De [ ar] inte... nagon del av varl- den, alldeles som jag inte är nagon del av varlden. (Jo- hannes 17:14) Fran denna kyrka som nu var varldslig utgick en mangd olika samfund. Vad betyder allt det har for oss? Det visar att vi inte kan acceptera laror fran nagon kyrka utan vidare. Vi maste i stallet undersoka hur larorna stammer med det Bibeln sager. (1 Johannes 4:1) Konstantinbagen, till minne av hans militara segrar. En god kejsare, och även en god kristen, skulle forr eller senare bli tvungen att valja mellan att ga miste om himlen eller att ga miste om makt. Men nar Konstantin tillskansat sig tronen var hans maktbegar inte pa langa vagar över, och det var inte heller de synder som kravdes for att behalla makten. Richard Rubenstein, professor i statsvetenskap och konflikthantering. Att Konstantin var kristen i slutet av sitt liv kan ingen ifragas atta, savida fragan inte ror i vilken grad han var det. Paul Keresztes, professor i historia och klassisk litteratur. Vakna! februari

14 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Om din tonarsdotter kanner sig stressad UTMANINGEN Din dotter sager att hon är stressad. Men hon är ju bara 13! I den åldern vet man val inte ens vad stress är, tanker du. Men innan du sager nagot sadant till din dotter kan du fundera pa varfor livet kan kannas sa jobbigt for en tonarstjej. VAD DET KAN BERO PA Fysiska for andringar. Puberteten kan vara stressande for en tjej, speciellt om hon utvecklas tidigare, eller senare, än sina jamn ariga. Jag var en av de forsta som behovde bh, och jag kande mig sa obekvam, sager Anna, som nu är 20. Jag kande mig helt udda, som ett ufo! Kanslom assiga for andringar. Karen, som nu är 17 år, minns hur det var: Det var sa frustrerande att inte veta varfor jag kunde vara hur glad som helst under dagen men sedan jatteledsen pa kvallen. Jag forstod inte vad det var for fel pa mig. Det var som om mina kanslor åkte berg- och dalbana. Menstruationscykeln. Jag kande mig helt oforberedd nar jag fick min forsta mens, trots att mamma hade pratat med mig om vad som skulle handa, sager Kathleen. Jag duschade flera ganger om dagen eftersom jag kan- de mig ofrasch hela tiden. Dessutom blev jag retad av mina tre äldre broder. De verkade tycka att det jag gick igenom var roligt pa nagot satt. Pressen att passa in. Marie, som nu är 18, minns hur det var: Nar jag var mellan 12 och 14 var grupptrycket oerhort starkt. Om man var annorlunda fick man rakna med att bli retad. 14-ariga Anita sager: I min ålder är det jatteviktigt att vara accepterad av kompisarna och helt fruktansvart att vara utanfor. Vissa namn i artikeln har ändrats. r P a finns mer hj alp f or familjer.

15 VAD DU KAN GORA Uppmuntra din dotter att beratta hur hon kanner. Forst kanske hon inte kanner for att prata. Men ha tala- mod och folj Bibelns rad att vara snar till att hora, sen till att tala. (Jakob 1:19) Ta hennes problem pa allvar. Kom ihag att hon inte har lika mycket livserfarenhet som du. Hon har inte sa mycket att jamf ora sin stress med och vet formodligen inte hur hon ska hantera den. (Biblisk princip: Romarna 15:1) Tryck inte in for mycket i din dotters schema. Ungdomar med ett fullbokat schema uppvisar ofta stresssymtom, i synnerhet fysiska symtom som huvudvark och magont, sags det i boken Teach Your Children Well. (Biblisk princip: Filipperna 1:9, 10) Se till att hon sover tillrackligt. Somnen är ofta det fors- ta som tonaringar valjer bort. Men om din dotter inte far tillrackligt med vila far hon svarare att tanka klart och sva- rare att hantera stress. (Biblisk princip: Predikaren 4:6) Hjalp din dotter att hitta bra satt att minska sin stress och oro. En del tjejer tycker att traning hjalper. Den kroppsliga övningen är... nyttig, sager Bibeln. (1 Timoteus 4:8) Andra tycker de far perspektiv pa sin situation om de skriver dagbok. En 22-arig tjej som heter Brittany sager: Nar jag var yngre och hade problem som jag inte kunde losa sa skrev jag ner dem. Det hjalpte mig att kanna efter, och det gjorde det lattare att antingen losa problemet eller bara slappa det. Var ett fored ome. Hur hanterar du stress? Tar du pa dig mer än du kan klara av och far panik nar du inte hinner med allt? Är du pa vag att branna ut dig for att du jobbar for mycket? Har du svart att fa tid till de viktigare sakerna i livet? Lat er resonlighet bli kand, sags det i Filipperna 4:5. Tank pa att din tonaring iakttar dig och lar av ditt exempel pa gott och ont. ANVANDBARA BIBELSTALLEN Vi som är starka är skyldiga att bara deras svagheter som inte är starka. (Romarna 15:1) Skaffa er visshet i fr aga om de viktigare tingen. (Filipperna 1:9, 10) Battre en handfull vila än bada handerna fulla med moda och ett jagande efter vind. (Predikaren 4:6) DITT EXEMPEL Min pappa är valdigt upptagen, sager en tjej som heter Laura, men han lyckas and a vara positiv. Nar det dyker upp ett problem är hans forsta tanke: Hur kan vi fixa det har? Vad är den basta losning- en? Ett av hans favorituttryck är: Livet beror till 10 procent pa omstandigheter och till 90 procent pa hur man hanterar dem. Han är inte perfekt sa klart, han stressar ocksa upp sig ibland. Men han later inte ett problem sla ner modet pa honom. Han är en bra forebild for mig. Vakna! februari

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Eldflugans starka ljus Eldflugans överlappande fjall. Eldfluga: Gail Shumway/Photographer s Choice/Getty Images; fj all: Optics Express. H OS en sarskild eldflugeartav slaktet Photuris är ljusorganet tackt med överlappande fjall som far ljusstyrkan att öka drastiskt. Intressanta fakta: Man har upptackt att vissa eldflugor har sma fjall pa ljusorganets yta som bildar ett rafflat monster, ungefar som takpannor som överlappar varandra. Fjallen har en lutning pa bara 3 miljondels meter, mindre än en tjugondel av ett harstr as tjocklek. Trots att lutningen är minimal gor den att ljuseffekten forst arks med nastan 50 procent jamf ort med om ytan hade varit slat. Skulle man kunna anvanda den har principen for att öka effekten pa lysdioder i teknikprodukter? For att ta reda pa det provade forskare att tacka lysdioder med en rafflad yta som liknar den pa eldflugans ljusorgan. Vad han- de? Diodernas ljusstyrka ökade med upp till 55 procent! Fysikern Annick Bay sager: Det viktigaste med det har arbetet är att det bevisar hur mycket vi kan lara oss av att noggrant undersoka naturen. Vad tror du? Har eldflugans starka ljus uppstatt genom evolution? Eller finnsdetenkonstruktor? Forskare har inte studerat alla arter inom det har slaktet. n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online pa omkring 50 sprak. Ga in pa eller skanna koden. g14 02-Z

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

De 8 största misstagen

De 8 största misstagen De 8 största misstagen Som till och med smarta kvinnor gör i sin business. (Män gör dem också) Av Alice Christensson/ BarfotaChefen 1 Materialet till den här E-boken har jag hämtat till en del ur Maria

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer