ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID"

Transkript

1 ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

2 ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor, till exempel: Ar jag utseendefixerad? Vad är en riktig van? Vad behover jag veta om sexting? Se ocksa pa filmklippet Vad ungdomar sager Halsosam livsstil. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > TON ARINGAR.) 3 BLICK P A V ARLDEN 4 BIBELN SYN Spiritism 10 INTERVJU En biotekniker berattar om sin tro 12 HISTORISKA PORTRATT Konstantin den store 14 HJALP FOR FAMILJEN Om din tonarsdotter kanner sig stressad 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Eldflugans starka ljus BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig mer om personer och moralprinciper i Bibeln. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE > BARN.) Vol. 95, No. 2 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa 99 sprak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER:Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA En rokare kostar varje år sin arbetsgivare 5816dollar [omkring kronor] mer än en icke-rokare, uppger New York Times. Enligt studien vid Ohio State University är det rokpauser, sjukfranvaro och dyrare sjukvardskostnader som orsakar den extra kostnaden. En annan faktor är det produktionsbortfall som formodligen beror pa nikotinabstinens. ITALIEN Gapet mellan vad prasterna och de troende sager och vad de gor, mellan ord och livsstil, undergraver kyrkans trovardighet. Paven Franciskus. Patient: Robin Hammond/Panos Pictures; P aven Franciskus: Alessandro Bianchi/AFP/Getty Images; betar: REUTERS/Bazuki Muhammad. AFRIKA I en rapport fran 2012 uppger Varldsh alsoorganisationen att 63 procent av alla dodsfall i Afrika de senaste åren orsakats av smittsamma sjukdomar, framfor allt hiv/aids, diarr esjukdomar, malaria, tuberkulos och barnsjukdomar. MALAYSIA Malaysiska myndigheter har upptackt 24 ton elfenben, mer än 1000 elefantbetar, gomda i tva sandningar med mahognytimmer. Det sags vara det storsta beslaget nagonsin. Sandningen skeppades fran Togo med Kina som slutdestination. AUSTRALIEN Appar for mobiler och lasplattor dar man latsas spela om pengar har blivit populara bland barn. En del av dem liknar riktiga kasinospel men är lattare att vinna pa. En myndighetsrapport varnar for att den har typen av spel kan gora att barn tycker det är okej att spela om pengar och kan gora dem till framtida spelmissbrukare. 3

4 BIBELNS SYN SPIRITISM SPIRITISM Är det fel att s oka kontakt med de d oda? Vand er inte till de spiritistiska medierna... sa att ni blir orena genom dem. (3 Moseboken 19:31) VAD MANNISKOR SAGER Det är naturligt att vilja fors akra sig om att en narst aende som har dott inte lider. Darf or kanske en del tanker: Kanske jag skulle fors oka fa kontakt med honom eller henne genom ett medium. Det skulle lugna mig och gora att jag kan ga vidare. VAD BIBELN SAGER Bibeln är tydlig nar den talar om att ta kontakt med de doda, nagot som var vanligt forr i tiden. I Guds lag till Israels nation sags det till exempel: Det far inte hos dig finnas nagon som... radfr agar ett spiritistiskt medium eller... som soker vagledning hos de doda. Ty var och en som gor sa- dant är avskyvard for Jehova. (5 Moseboken 18:10 12) Bibeln konstaterar ocksa att de som pa nagot satt ägnar sig åt spiritism inte [skall] ärva Guds kungarike. (Galaterna 5:19 21) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

5 VAD MANNISKOR SAGER Manga menar att de som dott lever vidare i nagon form. Darf or kanske de soker kontakt med de doda for att fa information eller for att blidka dem. VAD BIBELN SAGER De levande vet... att de skall do, men de doda vet ingenting alls.... Deras karlek och deras hat och deras svartsjuka [alla kanslor de hade nar de levde] har redan for- gatts. (Predikaren 9:5, 6) Bibeln lar alltsa att de doda verkligen är doda. De kan inte tanka, handla eller ens tillbe Gud. I Psalm 115:17 sags det: De doda lovprisar inte Jah [Gud], nej, ingen av dem som har farit ner i det tysta. Kan de d oda p averka dem som lever? De levande vet... att de skall do, men de doda vet ingenting alls. (Predikaren 9:5) Kan spiritistiska medier ibland n amna detaljer som st ammer? VAD MANNISKOR SAGER En del menar att medier kan beratta om saker som bara den dode och hans nara vanner eller familj skulle kunna kanna till. VAD BIBELN SAGER I kapitel 28 i 1 Samuelsboken berattas det om en kung som hette Saul och som gick emot Guds forbud att radfr aga spiritistiska medier. Han gick till ett kvinnligt medium som menade att hon kunde tala med den avlidne gudsmannen Samuel. Men var det Samuel hon fick kontakt med? Nej! Egentligen rorde det sig om en bedragare, nagon som forest allde den dode Samuel. Den har bedragaren var en ond ande, en demon som samarbetade med lognens fader, Satan. (Johannes 8:44) Varfor for- soker demonerna fa oss att tro att de doda lever vidare? Deras mal är att smutskasta Guds namn och hans ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16) Betyder det har att det inte finns nagot hopp for dem som har dott? Nej, sa är det inte. Bibeln lovar att det i framtiden ska bli en uppstandelse for dem som sover i doden. (Johannes 11: 11 13; Apostlagarningarna 24:15) Fram till dess är det skont att veta att vara nara och kara som dott inte behover lida. Kapitel 7 i boken Vad lar Bibeln? har rubriken Ett verkligt hopp for dina nara och kara som har dott. Du kan lasa den online pa jw.org. Skall man vanda sig till de doda till form an for de levande? (Jesaja 8:19) Vakna! februari

6 M ANADENS TEMA Om dygnet bara hade fler timmar! Brukar du tanka sa? Pa ett satt är vi alla lika infor tiden. De rika har inte mer tid än de fattiga. Dessutom kan ingen av oss samla tid pa hog. Nar den val har passerat är den borta for alltid. Det basta är alltsa att anvanda den tid vi har pa ett forst andigt satt. Hur da? Vi ska se narmare pa fyra grundlaggande strategier som har hjalpt manga att anvanda sin tid pa basta satt. HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID Strategi 1: Var organiserad Prioritera. Bibeln uppmanar oss att avgora vad som är vasentligt. (Filipperna 1:10, Bibel 2000) Skriv en att-gora-lista över vad som är viktigt, bradskande eller bade och. Men tank da pa att det som är viktigt,till exempel att handla mat, kanske inte är bradskande. Och det som kan tyckas vara bradskande, som att hinna hem till favoritprogrammet, kanske inte är sarskilt viktigt. Se 20 s att att f a mer tid i Vakna! f or april Var forutseende. Om yxan är slo och eggen inte slipas far man bruka desto stor- re kraft. Man vinner pa att ga till verket med vishet, sags deti Predikaren 10:10. (Bibel 2000) Vad är lardomen? Om man slipar sina verktyg behover man inte slita i onodan. Pa samma satt blir livet lattare om man bara är lite forutseende. Vanta med eller avsta helt fran sadant som är ovasentligt och som mest tar tid och energi. Och om du marker att du blir klar tidigare än vantat med en uppgift kanske du kan ta tag i nagot som ligger langre fram i planeringen. Genom att vara forutseende utnyttjar du tiden mer effektivt. Forenkla livet. Lar dig saga nej till sadant som är oviktigt eller som bara tar tid. For manga aktiviteter och for mycket inbokat kan skapa onodig stress och gora att du tappar gladjen.

7 Strategi 2: Undvik tidstjuvar Sluta vela och skjuta upp saker. Den som ger akt pa vinden far ingenting satt, och den som tittar pa molnen far ingenting skordat. (Predikaren 11:4) Lardo- men? Att skjuta upp saker stjal bade tid och produktivitet. En bonde som vantar pa de perfekta forh allandena kommer kanske aldrig att kunna sa eller skorda. Pa samma satt kan vi bli obeslutsamma, antingen for att vi fors oker gardera oss for livets alla eventualiteter eller for att vi kanner att vi maste ta reda pa varje liten detalj innan vi fattar ett beslut. Sjalvklart kraver viktiga beslut att vi laser pa och noga tanker igenom det hela. Den kloke aktar pa sina steg, sags det i Ordspraks- boken 14:15. Men man maste inse att det sallan gar att helgardera sig. (Predikaren 11:6) Perfektionism. Visheten fran ovan [eller fran Gud] är... resonlig, star det i Jakob 3:17. Sjalvklart är det bra att vara ambitios. Men ibland satter vi upp sa hogt stall- da mal att det bara leder till besvikelser och misslyckanden. En person som lar sig ett nytt sprak maste till exempel rakna med att det blir fel ibland och tanka att han kan lara av sina misstag. Men en perfektionist ryser vid blotta tanken pa att saga nagot fel, och det hammar hans framsteg. Det är mycket battre att vara blygsam och ha rimliga forv antningar. Vishet finns hos de blygsamma, sags det i Ordspraksboken 11:2. Den som är blygsam och ödmjuk tar inte heller sig sjalv pa for stort allvar utan kan vanligtvis skratta åt sig sjalv. DU BETALAR EGENTLIGEN INTE FOR SAKER MED PENGAR. DU BETALAR FOR DEM MED DIN TID. Charles Spezzano. FAKTA OM TID 50,2 TIMMAR Den tid som en genomsnittlig anstalld i Kanada lagger ner varje vecka pa arbetsrelaterade aktiviteter, enligt en undersokning dar personer deltog. 4TIMMAR Den tid som britter fran fyra års ålder och uppat i snitt tittade pa tv varje dag under MINUTER Den tid som pappor i Indien dagligen pratar med sina barn. For arbetande mammor dar är siffran omkring 11 minuter. Mammor som är hemma med sina barn pratar mindre än 30 minuter med dem. Vakna! februari

8 Strategi 3: Var realistisk och balanserad Hitta balansen mellan arbete och fritid. Battre en handfull vila än bada handerna fatt gjort. En sadan gladje är Guds gava. fulla med moda (Predikaren 5:19) och ett jagande efter vind. (Predikaren 4:6) Nar Slarva inte med somnen. I frid skall jag arbetsnarkomaner har haft handerna fulla av moda bade lagga mig och falla i somn, skrev en tillater de sig sallan bibelskribent. (Psalm 4:8) De flesta vuxna att njuta av resultatet. behover i snitt sova 8 timmar per natt for De har varken tid eller kraft till det. Den late å andra sidan valjer i stallet att fungera fysiskt, kanslom assigt och kognitivt. Somnen är viktig for det kognitiva att ha bada handerna fulla med vila och slosar pa sa satt eftersom den forb attrar koncentrationen, bort dyrbar tid. Bibeln uppmanar oss att ha en balanserad syn: att ar- minnet och inlarningen. Har man daremot beta hart och att gladja sig åt en somnskuld far man svarare att lara sig det man saker. Det kan ocksa leda till olyckor, misstag och irritation. Satt upp realistiska mal. Battre att njuta av det man har for ögonen än att trana efter annat. (Predikaren 6:9, Svenska Folkbibeln) Vad är poangen? Om man är forst andig styrs man inte av drommar, speciellt inte sadana som är orealistiska och omojliga att na. Da lockas man inte heller lika latt av reklam eller frestas att ta snabblan. I stallet är man nojd och belaten med det man faktiskt kan uppna, det man har for ögonen. ÄR DET V ART TIDEN? Psykologen och forfattaren Charles Spezzano ger forslaget att man innan man koper nagonting omvandlar kronor och ören till antalet timmar man behover jobba for att fa ihop den summan. Sedan kan man avgora om det fortfarande är vart det.

9 Strategi 4: F olj bra v arderingar Tank igenom dina varderingar. Dina varde- ringar gor att du kan bedoma vad som är bra, viktigt och givande. Om ditt liv vore en pil skulle dina varderingar vara det som riktar in pilen mot malet. Goda varderingar hjalper dig alltsa att prioritera ratt i livet och anvanda tiden pa basta satt, timme for timme och dag for dag. Var kan man finna sadana varderingar? Manga har upptackt Bibelns overl agsna rad. (Ordspraksboken 2:6, 7) Ha karleken som din framsta vardering. Karleken ar ett fullkomligt forenings- band, star det i Kolosserna 3:14. For att bli verkligt lyckliga och trygga i oss sjalva behover vi ge och fa karlek, speciellt inom familjen. Manniskor som inte bryr sig om det har, utan kanske prioriterar pengar eller karriaren, blir inte lyckliga. Ja, det är av goda skal som Bibeln lyfter upp karleken i en klass for sig och namner den hundratals ganger. (1 Korinthierna 13:1 3; 1 Johannes 4:8) Avsatt tid for dina andliga behov. Geoff var en lyckligt gift tvabarnsfar. Han hade goda vanner och ett givande jobb som ambulanssjukvardare. Men i sitt jobb fick han se mycket lidande och dod. Ar det sa har livet ska vara?, undrade han. Men sa borjade han lasa biblisk litteratur fran Jehovas vittnen som svarade pa manga av hans fragor. Geoff berattade vad han hade lart sig for sin familj, och de blev ocksa intresserade av att undersoka Bibeln. Det har blev bor- jan pa en andlig resa som forb attrade deras liv och hjalpte dem att anvanda sin tid pa ett ännu battre satt. Under sitt bibelstudium fick de ocksa ett underbart hopp om att fa leva for evigt i en varld utan lidande och elande. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Geoffs erfarenhet paminner om nagot som Jesus sa: Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov. (Matteus 5:3) Är du beredd att satsa lite tid pa dina andliga behov? Du kan vara saker pa att en sadan investering kommer att ge dig den vagledning du behover, inte bara i dag utan genom hela livet. VAD ÄR VIKTIGAST F OR DIG? FAMILJEN ARBETET UTBILDNING VANNER F ORENINGSLIV ANDLIGHET NOJEN HALSAN Vakna! februari

10 INTERVJU HANS KRISTIAN KOTLAR En biotekniker ber attar om sin tro År 1978 fick Hans Kristian Kotlar sitt forsta jobb som forskare pa Radiumhospitalet i Oslo. Hans forskningsomrade var cancer och det manskliga immunsystemet. Det var ocksa vid den tiden han borjade intressera sig for livets uppkomst. Vakna! fick en pratstund med honom om hans forskning och hans tro. Hur vacktes ditt intresse for livets uppkomst och mening? Min pappa var katolik och min mamma var åt det frikyrkliga hallet, sa religionstillhorighet var ingen stor sak for dem. Under tonaren funderade jag pa meningen med livet, och jag laste bocker om buddhism, hinduism och islam. Jag bad till och med Gud att lata mig fa veta sanningen. Pa 70-talet hade man gjort fantastiska framsteg inom det molekylarbiologiska omradet, och jag undrade om det har kanske kunde avsloja hurlivet borjade. Jag var fascinerad av mekanismerna i levande organismer, sa jag bestamde mig for att lasa bioteknik. Dar fick jag hora av mina professorer att livet hade utvecklats genom evolutionara processer, och jag trodde dem. Varfor blev du intresserad av Bibeln? Tva Jehovas vittnen knackade pa hemma hos oss. Trots att de var vanliga var jag otrevlig och sa att jag inte var intresserad. Min fru horde samtalet. Det dar var inte snallt, Hans Kristian, sa hon. Du har ju alltid varit intresserad av meningen med livet. Hon hade ratt, och jag kande mig dum. Sa jag sprang efter vittnena, och efter en stund berattade jag att jag ville fa veta om Bibeln stammer överens med vetenskapen. Hur svarade de pa det? De visade mig vad Bibeln sa- ger om den energikalla som ligger bakom universum. Sa har star det i bibelversen de laste: Lyft upp era ögon mot hojden och se. Vem har skapat dessa?... Pa grund av overfl odet pa dynamisk energi och pa grund av hans valdiga kraft saknas inte en enda av dem. 1 De har orden gjorde intryck pa mig.

11 Mina studier fick mig att komma fram till att livet är ett resultat av en intelligent Skapare. Det verkade ocksa logiskt att det är en intelligens som ligger bakom den ordning som finns i universum. For andrades din syn pa evolutionen? Med tiden insag jag att de olika evolutionsteorierna saknade hallbara vetenskapliga bevis. De är egentligen bara historier som är uppdiktade for att forklara hur konstruktionerna i levande organismer, till exempel immunsystemet, uppstod av sig sjalva. Ju mer jag studerade immunsystemet, desto mer forstod jag hur avancerat och effektivt det är. Mina studier fick mig darf or att komma fram till att livet är ett resultat av en intelligent Skapare. Kan du ge nagot exempel pa formgivning? Immunsystemet är en hap- nadsvackande uppsattning mekanismer som formgetts for att skydda oss mot en mangd olika fiender, bland annat bakterier och virus. Mekanismerna kan i sin tur delas in i tva kompletterande system. Det forsta forsvarar kroppen mot invaderande mikroorganismer pa bara nagra timmar. Det andra tar flera dagar innan det reagerar, men sedan siktar det med precision in sig pa inkrakta- ren. Det har systemet har ett bra minne, vilket gor att om ett specifikt ämne kommer tillbaka flera år senare attackeras det direkt. Immunsystemet fungerar sa bra att man ofta är helt omedveten om bade attacken och det effektiva for- svaret. Nagot som ocksa är imponerande är immunforsva- rets form aga att skilja pa fram- mande ämnen och de hundratals typer av celler som var kropp bestar av. Vad hander nar en mikroorganism kommer in i kroppen? Vi far i oss mikroorganismer nar vi andas och nar vi äter, eller sa tar de sig in via huden eller urin- och konsorga- nen. Nar immunsystemet upp- tacker inkraktare satter ett dussintal proteiner, exakt utformade for sin uppgift, i gang en kedjereaktion. Varje komponent i den har kedjan aktiverar den nastkommande for att intensifiera motattacken. En svindlande tanke! Kan man alltsa saga att dina vetenskapliga studier har starkt din tro pa Gud? Absolut! Vart kraftfulla och sinnrika immunsystem pekar mot en vis och karleksfull Skapare. Vetenskapen har dessutom starkt min tro pa Bibeln. Ett exempel är Ordspraksboken 17:22, dar det star att ett glatt hjarta är god medicin. Forskare har upptackt att var sinnesstamning kan paverka immunsystemet. Till exempel kan stress for- samra immunforsvaret. Manga forskare tror inte pa Gud. Hur kommer det sig? Det finns flera skal. En del har, precis som i mitt fall, bara accepterat det de fatt lara sig. De kanske utgar fran att evolutionsteorin har en vetenskaplig grund. Andra tanker inte sa mycket pa livets uppkomst. Det är synd, de borde stalla sig mer fragor. Varfor blev du ett Jehovas vittne? Jag tyckte om vittnenas gast- frihet och deras tro pa Skapa- rens lofte om en battre framtid. 2 Och den tron baserar sig pa grundligt studium och logiskt tankande, inte myter och spekulationer Jesaja 40: Uppenbarelseboken 21:3, Hebr eerna 11:1. Vakna! februari

12 HISTORISKA PORTR ATT KONSTANTIN DEN STORE KONSTANTIN DEN STORE Konstantin var den forste romerske kejsaren som bekande sig till kristendomen. Pa sa vis paverkade han i hog grad varldshistorien. Han gynnade denna tidigare forf oljda religion och tog de forsta stegen mot det som senare blev kristenheten. Denna sa kallade kristendom blev darmed den maktigaste sociala och politiska kraft som nagonsin paverkat historien, enligt The Encyclopædia Britannica. SNABBFAKTA ) Konstantin blev kejsare över den vastra delen av romarriket år 306 enligt var tiderakning och var ensam harskare över hela riket mellan 324 och 337. ) Konstantin menade att de kristnas Gud i en drom eller i en syn hade lovat att ge honom sitt stod i strid. ) Efter att Konstantin vunnit ett slag och tillskrivit Gud segern befallde han genast att ett spjut med en tvarsl a som bildade ett kors skulle sattas i hans hand pa den staty av honom som stod pa den mest valbes okta platsen i Rom. Historikern Paul Keresztes. ) Konstantin innehade den hedniska titeln pontifex maximus, eller overstepr ast, och sag sig sjalv som herre över alla religioner i sitt valde. V ARFOR lara sig mer om en gammal romersk kejsare? Om du är intresserad av kristendomen kan det vara bra att veta att Konstantins politiska och religiosa strategier paverkat manga kyrkors trosuppfattningar och ceremonier fram till var tid. Vi ska se hur. KYRKORNA ERKANDA OCH SEDAN UTNYTTJADE År 313 styrde Konstantin över den vastra delen av romarriket medan Licinius och Maximinus Daia styrde över den östra. Konstantin och Licinius tog ett gemensamt beslut om allman religionsfrihet, som även gallde de kristna. Konstantin varnade om kristendomen eftersom han trodde att den skulle ena hans rike. Konstantin blev darf or bestort över att kyrkorna var sondrade av inre strider. For att uppna ett samforst and ville han uppratta, eller tvinga fram, en ratt lara. Vissa biskopar var redo att gora religiosa kompromisser for att vinna kejsarens gillande, och i gengald fick de skattebefrielse och generosa form aner. Historikern Charles Freeman uttryckte det sa har: Om man omfattade den ratta kristna laran fick man inte bara tilltrade till himlen utan ocksa till stora rikedomar pa jorden. Prasterna blev pa det sattet inflytelserika i varldsliga fragor. Kyr- Kristenheten syftar pa alla de samfund som utger sig for att vara kristna. Hur uppriktig Konstantin var i sin tro har blivit mycket omdiskuterat, delvis for att han även i slutet av sin regeringstid tillat hedniska kulter. Kim Kirby/age fotostock; p a uppdrag av York Civic Trust (skulpt or Philip Jackson).

13 Kyrkan hade skaffat sig en beskyddare, men den hade ocksa skaffat sig en harskare. Arnold H. M. Jones, historiker. kan hade skaffat sig en beskyddare, sager historikern Arnold H. M. Jones, men den hade ocksa skaffat sig en harskare. EN NY RELIGION Konstantins allians med biskoparna ledde till en religion dar man blandade kristna och hedniska laror. Resultatet kunde knappast bli nagot annat, eftersom kejsaren var mer intresserad av religios mangfald än av religios sanning. Han var trots allt harskare över ett hedniskt imperium. For att halla sig val med bada lagren var hans taktik att vara avsiktligt tvetydig i sina handlingar och i sitt styre i allmanhet, enligtpaul Keresztes. Samtidigt som Konstantin utgav sig for att kampa for kristendomen hade han en fot kvar i hedendomen. Han ägnade sig till exempel åt astrologi och spadom, ockulta handlingar som ford oms i Bibeln. (5 Moseboken 18: 10 12) Pa hans triumfbage i Rom ser man honom offra åt hedniska gudar. Han fortsatte ocksa att framja soldyrkan genom att bland annat avbilda solguden pa mynt. Sent i livet godkande han till och med att ett tempel byggdes åt honom och hans familj i en liten stad i italienska regionen Umbrien, och han tillsatte praster som skulle tjana dar. Konstantin vantade med sitt kristna dop tills nagra dagar fore sin dod år 337. Manga tror att han gjorde det for att behalla det politiska stodet fran bade kristna och hedniska grupper inom riket. Med tanke pa hans historia och sena dop kan man verkligen betvivla hur uppriktig han var i sin tro. Men en sak är saker: Kyrkan som Konstantin erkande blev en politisk och religios maktfaktor. I och med det vande den Kristus ryggen och tog emot varlden med öppna armar. Jesus sa daremot om sina efterfoljare: De [ ar] inte... nagon del av varl- den, alldeles som jag inte är nagon del av varlden. (Jo- hannes 17:14) Fran denna kyrka som nu var varldslig utgick en mangd olika samfund. Vad betyder allt det har for oss? Det visar att vi inte kan acceptera laror fran nagon kyrka utan vidare. Vi maste i stallet undersoka hur larorna stammer med det Bibeln sager. (1 Johannes 4:1) Konstantinbagen, till minne av hans militara segrar. En god kejsare, och även en god kristen, skulle forr eller senare bli tvungen att valja mellan att ga miste om himlen eller att ga miste om makt. Men nar Konstantin tillskansat sig tronen var hans maktbegar inte pa langa vagar över, och det var inte heller de synder som kravdes for att behalla makten. Richard Rubenstein, professor i statsvetenskap och konflikthantering. Att Konstantin var kristen i slutet av sitt liv kan ingen ifragas atta, savida fragan inte ror i vilken grad han var det. Paul Keresztes, professor i historia och klassisk litteratur. Vakna! februari

14 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Om din tonarsdotter kanner sig stressad UTMANINGEN Din dotter sager att hon är stressad. Men hon är ju bara 13! I den åldern vet man val inte ens vad stress är, tanker du. Men innan du sager nagot sadant till din dotter kan du fundera pa varfor livet kan kannas sa jobbigt for en tonarstjej. VAD DET KAN BERO PA Fysiska for andringar. Puberteten kan vara stressande for en tjej, speciellt om hon utvecklas tidigare, eller senare, än sina jamn ariga. Jag var en av de forsta som behovde bh, och jag kande mig sa obekvam, sager Anna, som nu är 20. Jag kande mig helt udda, som ett ufo! Kanslom assiga for andringar. Karen, som nu är 17 år, minns hur det var: Det var sa frustrerande att inte veta varfor jag kunde vara hur glad som helst under dagen men sedan jatteledsen pa kvallen. Jag forstod inte vad det var for fel pa mig. Det var som om mina kanslor åkte berg- och dalbana. Menstruationscykeln. Jag kande mig helt oforberedd nar jag fick min forsta mens, trots att mamma hade pratat med mig om vad som skulle handa, sager Kathleen. Jag duschade flera ganger om dagen eftersom jag kan- de mig ofrasch hela tiden. Dessutom blev jag retad av mina tre äldre broder. De verkade tycka att det jag gick igenom var roligt pa nagot satt. Pressen att passa in. Marie, som nu är 18, minns hur det var: Nar jag var mellan 12 och 14 var grupptrycket oerhort starkt. Om man var annorlunda fick man rakna med att bli retad. 14-ariga Anita sager: I min ålder är det jatteviktigt att vara accepterad av kompisarna och helt fruktansvart att vara utanfor. Vissa namn i artikeln har ändrats. r P a finns mer hj alp f or familjer.

15 VAD DU KAN GORA Uppmuntra din dotter att beratta hur hon kanner. Forst kanske hon inte kanner for att prata. Men ha tala- mod och folj Bibelns rad att vara snar till att hora, sen till att tala. (Jakob 1:19) Ta hennes problem pa allvar. Kom ihag att hon inte har lika mycket livserfarenhet som du. Hon har inte sa mycket att jamf ora sin stress med och vet formodligen inte hur hon ska hantera den. (Biblisk princip: Romarna 15:1) Tryck inte in for mycket i din dotters schema. Ungdomar med ett fullbokat schema uppvisar ofta stresssymtom, i synnerhet fysiska symtom som huvudvark och magont, sags det i boken Teach Your Children Well. (Biblisk princip: Filipperna 1:9, 10) Se till att hon sover tillrackligt. Somnen är ofta det fors- ta som tonaringar valjer bort. Men om din dotter inte far tillrackligt med vila far hon svarare att tanka klart och sva- rare att hantera stress. (Biblisk princip: Predikaren 4:6) Hjalp din dotter att hitta bra satt att minska sin stress och oro. En del tjejer tycker att traning hjalper. Den kroppsliga övningen är... nyttig, sager Bibeln. (1 Timoteus 4:8) Andra tycker de far perspektiv pa sin situation om de skriver dagbok. En 22-arig tjej som heter Brittany sager: Nar jag var yngre och hade problem som jag inte kunde losa sa skrev jag ner dem. Det hjalpte mig att kanna efter, och det gjorde det lattare att antingen losa problemet eller bara slappa det. Var ett fored ome. Hur hanterar du stress? Tar du pa dig mer än du kan klara av och far panik nar du inte hinner med allt? Är du pa vag att branna ut dig for att du jobbar for mycket? Har du svart att fa tid till de viktigare sakerna i livet? Lat er resonlighet bli kand, sags det i Filipperna 4:5. Tank pa att din tonaring iakttar dig och lar av ditt exempel pa gott och ont. ANVANDBARA BIBELSTALLEN Vi som är starka är skyldiga att bara deras svagheter som inte är starka. (Romarna 15:1) Skaffa er visshet i fr aga om de viktigare tingen. (Filipperna 1:9, 10) Battre en handfull vila än bada handerna fulla med moda och ett jagande efter vind. (Predikaren 4:6) DITT EXEMPEL Min pappa är valdigt upptagen, sager en tjej som heter Laura, men han lyckas and a vara positiv. Nar det dyker upp ett problem är hans forsta tanke: Hur kan vi fixa det har? Vad är den basta losning- en? Ett av hans favorituttryck är: Livet beror till 10 procent pa omstandigheter och till 90 procent pa hur man hanterar dem. Han är inte perfekt sa klart, han stressar ocksa upp sig ibland. Men han later inte ett problem sla ner modet pa honom. Han är en bra forebild for mig. Vakna! februari

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Eldflugans starka ljus Eldflugans överlappande fjall. Eldfluga: Gail Shumway/Photographer s Choice/Getty Images; fj all: Optics Express. H OS en sarskild eldflugeartav slaktet Photuris är ljusorganet tackt med överlappande fjall som far ljusstyrkan att öka drastiskt. Intressanta fakta: Man har upptackt att vissa eldflugor har sma fjall pa ljusorganets yta som bildar ett rafflat monster, ungefar som takpannor som överlappar varandra. Fjallen har en lutning pa bara 3 miljondels meter, mindre än en tjugondel av ett harstr as tjocklek. Trots att lutningen är minimal gor den att ljuseffekten forst arks med nastan 50 procent jamf ort med om ytan hade varit slat. Skulle man kunna anvanda den har principen for att öka effekten pa lysdioder i teknikprodukter? For att ta reda pa det provade forskare att tacka lysdioder med en rafflad yta som liknar den pa eldflugans ljusorgan. Vad han- de? Diodernas ljusstyrka ökade med upp till 55 procent! Fysikern Annick Bay sager: Det viktigaste med det har arbetet är att det bevisar hur mycket vi kan lara oss av att noggrant undersoka naturen. Vad tror du? Har eldflugans starka ljus uppstatt genom evolution? Eller finnsdetenkonstruktor? Forskare har inte studerat alla arter inom det har slaktet. n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online pa omkring 50 sprak. Ga in pa eller skanna koden. g14 02-Z

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva? ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 DEL 4 Den rätta eller den perfekta? Har du prövat kyssa en groda i hopp om att det skulle bli en prins eller prinsessa? Jag tror att många flera har kysst en prins

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA?

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer