Spel om pengar och datorspel! Är det att betrakta som ett folkhälsoproblem?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spel om pengar och datorspel! Är det att betrakta som ett folkhälsoproblem?"

Transkript

1 Spel om pengar och datorspel! Är det att betrakta som ett folkhälsoproblem? Thomas Nilsson, leg psykolog Stenhuggargatan Piteå Sverige Telefon:

2 For every complex problem there is an easy answer, and it is wrong.! H.L Mencken en utbildning om beroende och behandling

3 När min fru till slut tröttnade och bad mig välja mellan henne och spelandet tvekade jag aldrig. Men nu, när jag är skuldsatt och ensam, saknar jag henne Arne, 42 favoritspel: trav och oddset en utbildning om beroende och behandling

4 en utbildning om beroende och behandling

5 Svar på frågan i rubriken Spel om pengar!! JA! Datorspel!!! Kanske!!!

6 Vad är spel?! Spel om pengar: att satsa pengar på en händelse där utgången är osäker i hopp om att vinna mer än jag satsar, men, jag är också medveten om att jag kan förlora min insats.! Skicklighetsspel: Spelaren kan påverka resultatet genom att lära sig spelet och tekniken. Exempelvis; Oddset, Poker, Tips, Black Jack, Hundkapp! Turspel: Spelaren kan inte påverka spelet eller utgånget av spelet utan gissar sig, på något sätt, till resultatet. Exempelvis; Lotto, Keno, Jack -/Miss Vegas, Tärning, Roulettç

7 -ismer? -ering! Globalisering Digitalisering Individualisering Urbanisering

8 DIGIT - tekniken utmanar Digitalisering Innovativt Globalt Interaktivt Tillgängligt

9 Omsättningssiffror ,4 miljarder (brutto 2013) (netto 2012) Per innevånare över 18 år: kr (2012) Procent av disponible inkomst: 2,89 % (2012)! Tom 2:a kvartalet 2014!! SV Spel miljoner - Postkodlotteriet miljoner + ATG miljoner - CC 551 miljoner (netto) - Folkspel 339 miljoner - IOGT-NTO 256 miljoner - Kombispel 245 miljoner + Ideella Spel 29 miljoner + en utbildning om beroende och behandling

10 10 i topp 2012 (Miljoner) 1. Postkodlotteriet Vegas Lotto Triss V Casino Cosmopol Oddset V64/V Keno Joker 550 en utbildning om beroende och behandling

11 Teorier om spelberoende Inlärningsteorier Felaktigt tänkande Flykt dissociation Självkänsloreglerande Biologiska belöningssystem

12 Prevalens - penningspel Cirka 2 % Varierar beroende på spelform Stabil - tom sjunker

13 Farliga spel - finns det? Allt spel på nätet Spelautomater Bingo Poker Kasinospel

14 Stödlinjen 2013! Vegas, kasinospel på internet och poker på internet står tillsammans för 56 % av de spelformer som uppges som problematiska. en utbildning om beroende och behandling

15 Ett beroende - några nyckelord De flesta har en intuitiv känsla för vad ett beroende är, men att försöka definiera det exakt är mycket svårare.! Att beskriva ett beroende är som att beskriva ett träd, det finns inga bra ord för att i detalj kunna gör det, varje träd ser olika ut trots att de har mycket gemensamt.! Kärnpunkterna i ett beroende, oavsett om det är spel, alkohol, narkotika, läkemedel eller andra beteenden är följande sex punkter:! 1. Upptagenheten 2. Sinnesförändringen 3. Toleransen 4. Abstinensen 5. Konflikterna; a) med andra och b) i sig själv 6. Återfall en utbildning om beroende och behandling

16 Definitioner - spelare Normalspelaren Spel är hobby/nöje. Spelandet är en del av fritiden, en social aktivitet bland andra aktiviteter. Problemspelaren! Ägnar för mycket tid (och pengar) på spel. Spelandet påverkar deras eget liv, och de personer som står problemspelaren nära, på ett negativt sätt. De allra flesta mår dåligt på grund av sitt spelande. Spelberoende! En spelberoende ägnar all sin tid (och pengar) på spel. Spelande påverkar hela deras eget liv, och alla de personer som står den spelberoende nära, på ett mycket negativt sätt. All spelberoende mår dåligt på grund av sitt spelande. en utbildning om beroende och behandling

17 Spelare - ett kontinuum Spelberoende Problemspelare Normalspelare en utbildning om beroende och behandling

18 en utbildning om beroende och behandling

19 Vägar in i ett spelberoende 1. Flyktvägen 2. Normalspelarvägen 3. Biologivägen!!! Tillgänglighet Inlärning/belöning Feltankar en utbildning om beroende och behandling

20 Faktorer som bidrar till spelberoende Tillgängligheten av spel Att spel är socialt accepterat, och viktigt, i samhället i stort Högkonsumtion av spel Socialt utanförskap, ensamhet, fattigdom, social isolering Tidiga trauma eller andra viktiga livshändelser Mer belönande rent kemiskt för vissa individer (reglerar sinnesstämning) Högvinst eller nära stor vinst tidigt i spelkarriären en utbildning om beroende och behandling

21 Faktorer som bidrar till spelberoende (forts) Möjligheten/chansen att bli rik Tiden mellan insats och utfall av spelet är viktigt Att man vinner ofta Många olika möjligheter till vinster och kunna att påverka insatsen, samt, kunna återspela eventuell vinst snabbt och enkelt (skapar kontinuitet i spelet) Spelaren känner att han behärskar en speciell färdighet/färdigheter som krävs för spelet En känsla av att kunna kontrollera/styra spelet en utbildning om beroende och behandling

22 Riskgrupper Andelen problemspelare är högst bland dem med lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Det finns också en större andel problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin. Mår dåligt psykiskt Andra beroenden en utbildning om beroende och behandling

23 Spelberoende i Sverige - SWELOGS 70 procent av befolkningen år har spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna, 44 procent spelar regelbundet Minderårigt spelande förekommer i alla spelformer inklusive spelautomater Kasinospel, pokerspel och sportspel är betydligt vanligare bland män än kvinnor Äldre år spelar oftare än yngre år på lotterier, nummerspel och hästar En tredjedel av de som spelat om pengar senaste 12 månaderna har endast spelat på en spelform! 2,2 procent av befolkningen år är problemspelare och ytterligare 5,4 procent har låg risk att få spelproblem Av problemspelarna har knappt en sjundedel allvarliga spelproblem som troligen kräver behandling Problemspelande finns i hela befolkningen och i alla spelformer men är ojämnt fördelat Minderåriga spelar på alla spelformer trots åldersgräns på 18 år en utbildning om beroende och behandling

24 Vilka är drabbade och hur? Spelaren, fruar, flick-/pojkvänner, barn, vänner, arbetskamrater, grannar, bankpersonal som rånas, i god tro köper saker på internet, osv en utbildning om beroende och behandling

25 Konsekvenser för spelaren Stressymtom Skuld- och Störda relationer till skamkänslor familj och vänner Ångest Missköter arbete/ Depression studier Alkoholproblem Skilsmässa Kriminalitet Social isolering Självmordstankar och Skulder självmord Lögner en utbildning om beroende och behandling

26 Konsekvenser för anhöriga Skulder Ångest Lögner Oro och depression Att barn far illa Hot och våld Social isolering Ekonomiska Missköter arbete bekymmer Sjukskrivning Skuld- och Skilsmässa och separationer skamkänslor en utbildning om beroende och behandling

27 Några faser i utvecklandet av spelberoende Förberedelsefas - Livshändelser, ekonomi, sociologi, mm! Vinstfas!! - ökat självförtroende Förlustfas - minskat självförtroende Desperationsfas - hopplöshet en utbildning om beroende och behandling

28 Tidiga tecken på spelproblem Upptagenhet prioriteringar Mycket prat om spel och sin egen skicklighet Förändrad kontakt Starka reaktioner eller totalt förnekande om man tar upp spelvanor Försämrade skolprestationer Frånvaro Behöver pengar (lån/småkriminalitet) Skötsamma som gör oväntade saker en utbildning om beroende och behandling

29 Kliniska sanningar Spelare berättar att: De känner sig underlägsna andra. De har dåligt självförtroende och låg självkänsla. De vill uppfattas som handlingskraftiga. Spel är viktigt för dem. De undviker ansvar. De är vana att ljuga sedan länge. en utbildning om beroende och behandling

30 Vad bör ingå i en behandling? Noggrann bedömning Arbeta med motivation Lära sig stå emot spelsug Kartlägga och förändra speltankar Återfallsprevention Verktyg att ta tag i ekonomin Parallella problem Anhöriga Meningen med livet? en utbildning om beroende och behandling

31 Vad bör ingå i en behandling? Initial bedömning: Mäta spelproblem Andra problem? Uteslutande kriterier? Anhöriga en utbildning om beroende och behandling

32 Vad bör ingå i en behandling? (forts) Motivationshöjande inslag: Mäta motivationsnivå För och nackdelar med förändring Följ med motstånd, ej fördömande Vikarierande hopp Vilja men inte tro sig kunna? en utbildning om beroende och behandling

33 Vad bör ingå i en behandling? (forts) Fördjupad bedömning: Time Line Follow-back Titta på speltänkandet Kartlägga risksituationer Personlighetsdiagnostik en utbildning om beroende och behandling

34 Verktygslådan Exponering med responsprevention Avslappning Ångesthantering Problemlösning Social färdighetsträning (inkl. kommunikation) Förändra felaktigt speltänkande en utbildning om beroende och behandling

35 Verktygslådan (forts) Alternativa sätt att hantera risksituationer Skuldrådgivning/-sanering Involvera anhöriga och nätverk Återfallsprevention Uppföljning och påfyllning en utbildning om beroende och behandling

36 Finns dataspelsberoende? Alkohol! Droger! Nikotin! Läkemedel! Spel om pengar! Dataspelsberoende?

37 Siffror ,55 miljarder 76 % miljoner - Minecraft

38 Vad blir man eventuellt beroende av? Internet - tekniken? Innehållet? Den sociala kontexten?

39 Hur många? Ingen vet men siffrorna pendlar mellan 0 och 30 % Åldersgrupp och kön måste beaktas

40 Ja på sju eller flera? 1. Do you think gaming has become the most important thing in your daily life?! 2. Have you jeopardised your job or education because of your gaming activity?! 3. ave you experienced relationship problems (with your partner, children or friends) because of your gaming?! 4. Do you feel irritable, anxious or sad when you try to cut down or stop gaming?! 5. Do you play games as a way of making your mood feel better?! 6. Have you lost interests in other hobbies and leisure activities because of gaming?! 7. When trying to cut down or stop your gaming, do you feel that you can t?! 8. Do you feel totally preoccupied with gaming (for example, even if you are not actually gaming you are thinking about it)?! 9. Have you lied to anyone because the amount of time you spend gaming?! 10.Have you spent an increasing amount of time gaming every day over the last six months?

41 Men Individer får problem med datorspel av olika slag Finns faktorer i spelet som driver beroende? Individ-miljö-spel

42 Så vad göra? Förbjuda? Begränsa? Öva? Skita i det?

43 Vi märker en försämring av barnens koncentrationsförmåga och uthållighet nuförtiden och tror att det kan bero på att de ägnar mycket tid åt olika aktiviteter på datorn. Hur ska vi i (skolan, hemma) förhålla oss till detta och hur kan vi stötta dem så att de inte utvecklar beroende? Jag får fyra frågor om frågan:! 2. Vad är koncentrationssvårigheter? 3. Vad kan koncentrationssvårigheter bero på? 4. Vad är ett beroende? 5. Finns dataspelsberoende?

44 Koncentrationssvårigheter Perceptionen - tolka sinnesintryck.! ADHD m fl neurobiologiska funktionsnedsättningar Stress Alkohol, droger, läkemedel Sömnbrist: Korttidsminnet Koncentrationssvårigheter Huvudvärk Humörsvängningar

45 Vad är ett beroende? 1.Upptagenhet 2.Sinnesförändring 3.Tolerans 4.Abstinens 5.Konflikter - externa/interna 6.Återfall

46 Hur påverkas ungdomars inlärningsförmåga av den nya tekniken enligt forskningen? motiverande! projektledning roligt och spännande ökade språkkunskaper, oftast i engelska ökad simultanförmåga och stresstålighet förbättrat strategiskt tänkande kontakt med andra länder och kulturer ökad "datavana" tränar upp reaktionsförmågan och simultankapacitet

47 Hur påverkas våra barn och ungdomar av den nya teknologin och hur kan vi använda den på ett konstruktivt sätt? 9 av 10 barn gör det Det kommer inte att försvinna Integrera i det dagliga livet Diskutera användandet med barnen Förstärk andra beteenden, sysslor och aktiviteter Föregå med gott exempel Inför en datorfri dag? Skolpolicy?

48 Hur påverkas elevernas inlärningsförmåga av den nya tekniken enligt forskningen? Riskerar att minska, men det beror förmodligen på saker som är relaterade till våra grundläggande behov som:! Sömn Mat Motion Relationer Beröring! och inte så mycket av det som finns i datorn.

49 Hur påverkas elevernas inlärningsförmåga av den nya tekniken enligt forskningen? Spel/program används, testas och uppfinns för barn, äldre, döva, blinda, stumma, handikappade, för olika inlärningssvårigheter etc. Resultaten är blandade, troligen för att fältet är nytt. Men potentialen är stor.

50 Vad säger forskningen i t ex USA, Sverige, Tyskland om ovanstående? Märker man samma tendenser? Ungefär som i Sverige - delad. Men, det finns en ökad oro att datorspel medför negativa konsekvenser men ingen vet:! höna - ägg vad man ska mäta hur man ska mäta hur man ska tolka resultaten vad innebär tillgängligheten liberaliseringen och socialiseringen personlighetens betydelse kultur

51 När ska man som förälder/skola känna oro för barnens dataspelande/ facebookande mm? Finns inget bra facit, men håll koll på: rastlös, irriterad, deppig mm när man inte kan/ får spela skolan blir mindre viktig, skolk, sämre betyg konflikter i familjen och kanske med med vänner upptagen med datorspel, datorer, internet, mm som möjliggör spel lögner för att lugna omgivningen rubbad dygnsrytm, uppe på nätterna, sover på dagarna ointresse för gamla fritidsintressen och vänner försämrad hälsa och kondition p.g.a. stillasittande inomhus ibland kriminalitet, stöld av föräldrars betalkort för att kunna betala för spel eller aktiviteter i spelet kontrollförlust: det blir mer spel än planerat återfall i gamla spelmönster vid försök att minska speltiden och minns att en gång är ingen gång!

52 Hur kan/bör föräldrar/skola agera om barnen påverkas för mycket av sitt data/ mobilanvändande? Diskutera, tillsammans med barnen, fram en skolpolicy för hur datorer och mobiltelefoner ska användas under skoltid Tydliggör gränser. Vad är ok och inte under skoltid Dygnsklockan? Respektera åldersrekommendationerna! För en dialog med barnet om vilka spel det spelar! Ta reda på vad spelen kostar för att slippa överraskningar! Skaffa dig en egen uppfattning om spelen, prova gärna själv! Kom överens om hur lång tid och vilka spel barnet får spela! Prata med andra vuxna om vilka regler man har kring spel hemma

53 Lär er vad datorspel är, hur det fungerar och grunderna i hur spelen är uppbyggda (tänk fotboll, innebandy, dans, musik) Prata med barnen om dataspel/internet - ta reda på hur viktigt de tycker att det är och varför Ta reda på hur länge de vill spela, när på dagen, vilka dagar - gör dem delaktiga i beslutet om regler Ta reda på vad de faktiskt gör Diskutera regler - hur länge, hur ofta, när... Kunskap

54 PEGI -

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp

Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp Kriminologiska institutionen Nätpoker En studie av spelrelaterade problem Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp) Vårterminen 2008 Mari-Sofie Lidkull i Sammanfattning Svenska lotteriinspektionens

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Perspektiv på spelande och spelproblem

Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-847-0 (pdf) ISBN 978-91-7257-848-7 (print) OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga STÖDMATERIAL Spelproblem Ungd marna på spel Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga Text: Projektet Pelitaito, Livet Är Det Bästa Ruset rf: Kaisa Luhtala Inka

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Korten på bordet 2009-2011

Korten på bordet 2009-2011 Slutredovisning projektet Korten på bordet 2009-2011 Projektet genomfört med stöd av: Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Projektidé... 6 Målgrupper... 6 Tillvägagångssätt/genomförande...

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

SpelStopp! skolungdomars spelvanor i tre östgötska kommuner Johannes Carlsson

SpelStopp! skolungdomars spelvanor i tre östgötska kommuner Johannes Carlsson SpelStopp! skolungdomars spelvanor i tre östgötska kommuner Johannes Carlsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Psykologprogrammet SAMMANFATTNING I syfte att beskriva

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Det är som ett kärleksförhållande

Det är som ett kärleksförhållande Det är som ett kärleksförhållande Spelmissbruk bland ungdomar Stig Helling Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 72 Stockholm, 2003 Förord De allra flesta i Sverige använder

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer