Graviditet och Missbruk. Effekter påp. fostrets och barns utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Graviditet och Missbruk. Effekter påp. fostrets och barns utveckling"

Transkript

1 Graviditet och Missbruk. Effekter påp fostrets och barns utveckling Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland 19 nov 2009, Göteborg Ihsan Sarman,, Barnläkare Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

2 Depression Tobak Alkohol Antidepressiva Lugnande Psykofarmaka Konsekvenser Teratogena Neonatala Cannabis Opiater Amfetamin Long-term neurobehavioural sequelae

3 Har flickan alkoholskada? 2 år r 7 mån m n gammal flicka remitteras för f r bedömning pga. uttalade beteendeproblem! Hon sannolikt exponerades för f r alkohol under fosterlivet, (okänd mängd) Liten i tillväxt vid födelsen f (lätt och kort för f r tiden) Hon placerades i fosterhem vid 6 mån m ålder Den initiala somatiska tillväxth xthämningen har återhämtat sig Hon visar inga tecken påp somatisk sjukdom eller ansiktsstigmata Däremot har hon påtagliga p koncentrationssvårigheter righeter och är hyperaktiv

4 Fallbeskrivning Stockholm 2008 MVC konsultation ang om gravid kvinna med alkohol- anamnes (aktuell graviditets vecka 35) Har 2 äldre barn. Väntar V nu barn med en ny man. Röker ej. Är r nyligen insatt påp antidepressiv behandling. Inskriven påp MVC ca v 9. Gjorde AUDIT som visade 21 poäng. Uppgav att hon var utomlands i början b av grav och drack mycket alkohol under de första f 3 veckorna av graviditeten Fortsatt att dricka rgb även därefter. d Kvantiteterna är r okända. Enl egen uppgift ingen alkohol sedan inskrivning (v 9-10) 9 men är r orolig för f r det som har varit. Fostret växer v normalt. BM vill gärna g att man inte släpper henne efter partus!!!

5 Alkohol konsumtion under graviditet i olika länder Stor variation USA 15 % 1995, Cent for Dis Control & Prev Norge 23 % 2006, Alcoholism: Clin Exp Res England 61 % 2003, Dpt of Health 30 % 2005, UK Millennium Cohort Study Irland 54 % 2008, J Perinatal Medicine Frankrike 52 % 2008, Alcoholism: Clin Exp Res Ryssland 60 % 2007, Alcoholism: Clin Exp Res Barcelona 45 % 2008, Therap Drug Monitoring

6 Hur ser det ut i Sverige? Identifying hazardous alcohol consumption during pregnancy Göransson et al. Acta Obstet Gyn Scandinavica, % hade riskabelt konsumtionsmönster nster (AUDIT) 17% översteg risktröskeln skeln (TLFB) TLFB (Time Line Follow Back) mäter m den dagliga alkoholkonsumtionen under aktuella graviditeten Risktröskel= skel= (70 g alkohol/vecka eller Binge drinking )

7 Binge Drinking in Pregnancy- Frequency and Methodology Kesmodel U. Am J Epidemiol 2001 Norge före graviditet 59 % under graviditet 0-6 v 25 % Ryssland minst 1 tillfälle 10.5 % Frankrike minst 1 tillfälle 13.7 %

8 Alcohol Use Disorders Identification Test Tröskel Män < 8, Kvinnor < 6 poäng Över 16 poäng indikerar allvarliga alkoholproblem Fråga 1 och 3 ger indikation på skadligt bruk Frågor 4 till 6 ger indikation på beroende Över 20 poäng indikerar starkt att beroende föreligger Frågor 7 till 10 ger indikation på alkoholskador

9 Riskbruk Innebär r en konsumtion som signifikant ökar risken för r somatiska och psykiska skador. Utöver den generella risknivån n för f alkoholkonsumtion måste m man beakta individens känslighet. Även en mindre mängd m alkohol kan hos en känslig individ orsaka hälsoproblem. h

10 Beroende mycket hög h g alkoholkonsumtion som ofta medför abstinenssymtom och allvarliga medicinska och sociala konsekvenser. Riskdrickaren kan ha måttligt m förhf rhöjda levervärden rden medan individ med alkoholberoende har en fullt utvecklad alkoholbetingad leversjukdom. Av 1000 patienter om året inom primärv rvården rden är r ca 150 av patienterna högkonsumenter 150 berusar sig regelbundet 25 är r alkoholberoende

11 Grav. vecka 1 Time Line Follow Back (22 årig kvinna april 2007 med AUDIT 26 poäng) Dag 1 Dag 3 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 2 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 3 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 4 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 5 6 Fredag Dito 7 Fredag Dito Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag Dito Lördag Dito

12 Gastrulering Groddbladsdifferentiering 3 e -4 e veckan efter befruktningen Cellklumpen tar dåd form Innan dess är r det likadana celler som var och en kan bli ett annat djur eller en människa m (embryots stamceller)

13 Efter ngn vecka börjar cellerna specialisera sig Vissa gener stängs av och specialisering till en bestämd individ inleds Bilderna från I barnets hjärna Hugo Lagercrantz 2005

14 Time Line Follow Back (forts) Grav. vecka Dag 1 Dag 3 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag Fredag Några öl 10 Fredag Öl l flera Fredag 2 munnar öl

15 FAS Fetal Alkohol Syndrom

16 Djurmodeller för f r förstf rståelsen av alkoholens skadeffekt Genesis of Alcohol-Induced Craniofacial Dysmorphism Sulik K Exp Biol Med 2005 Gravid möss alkohol dag 7 Gravid möss utan alkohol

17 Mekanismer bakom alkoholskadan Celldöd : Nekros och Apoptos Oxidativ stress med mitokondrie dysfunktion Tillväxtfaktorer som reglerar cell nybildning Glia cellers förtidiga omvandling till astrocyter Effekt på neurotransmittorernas utveckling Excitotoxicitet Minskning av glukos transport till neuroner Förändrad genreglering i hjärnan

18

19 Missbildningsrisken First-Trimester Maternal Alc Consumpt and the Risk of Infant Oral Clefts in Norway. De Roo et al. American J Epid Population Kluven läpp l med eller utan gomspalt 573 st Kontroller 763 st Resultat Binge drinking (55 drinkar) 2 gånger g högre risk Kluven läpp l med eller utan kluven gom OR: 2.2 Endast kluven gom OR: 2.6 Binge vid 3 eller fler tillfällen llen OR: 3.2

20 Effects of Light Ethanol Consumption During Pregnancy: Increased Frequency of Minor Anomalies in the Newborn and Altered Contractility of Umbilical Cord Artery. IVELI et al. Ped Res 2007

21 Vanliga avvikelser i ansiktet pga light drinking Effects of Light Ethanol Consumption During Pregnancy: Increased Frequency of Minor Anomalies in the Newborn and Altered Contractility of Umbilical Cord Artery. IVELI et al. Ped Res 2007 Retromikrognati Lågsittande öron Svag broskbildning Assymmetriska öron

22 Neurogenes sker mellan vecka 10 och 20 med bildning av ca celler/min 1:a trim 2:a trim 3:e trim Vid födelsen f delsen har vi 100 miljarder nervceller Lagercrantz Hugo. Den ofödde människan

23 Effects of prenatal exposure to ethanol on the density of cortical neurons generated daily. Development of the central nervous system. Effects of alcohol and opiates. Miller, ed. 92

24 Drinking Patterns and Alcohol-Related Birth Defects Maier SE, West JR. Alcohol Research and Health ,5 g/kg/d under 4 tim 4,5 g/kg/d under 8 tim 6,6 g/kg/d under 24 tim Drinking patterns and alcohol related birth defects. Maier S E and West J R. Alcohol research & health. 2001

25 Mapping Cortical Gray Matter Asymmetry Patterns in Adolescents with Heavy Prenatal Alcohol Exposure Sowell et al, NeuroImage 17, (2002) 9 årig flicka med FAS 15 årig normal utvecklad flicka

26 Migration av nervcellerna Bilden från I barnets hjärna Hugo Lagercrantz 2005

27 Distributions of early and late generated neurons. Development of the central nervous system. Effects of alcohol and opiates. Miller, ed Wiley-Liss

28 Hjärnans tillväxtspurtsperiod, synapsbildningsfasen är r mycket känslig k för f r alkohol

29 Apoptos efter en mycket liten dos alkohol hos känsliga k nervcellspopulationer 4 tim efter exponering Beräknad förlust av ca neuroner i N Caudatus Neuroapoptosis in the infant mouse brain triggered by a transient small increase in blood alcohol concentration. Young C, Olney JW. Neurobiology of Disease (2005)

30 Alkohol exponering i Binge mönster en gång under synapsfasen påverkar spatiala inlärningen Apoptotic neurodegeneration induced by ethanol in neonatal mice is associated with profound learning/memory deficits in juveniles followed by progressive functional recovery in adults Wozniak et al. Neurobiology of Disease 2004 Morris water navigation task

31 Påverkan av inlärning och beteende hos Rhesus apor exponerade för moderat alkohol under fosterlivet Moderate Alcohol During Pregnancy: Learning and Behavior in Adolescent Rhesus Monkeys. Schneider et al Alcoholism: Clin Exp Res 2001

32 Humana fosterstudier

33 Förändringar efter 2 glas vin Acute Maternal Alcohol Consumption Disrupts Behavioral State Organization in the Near-Term Fetus Mulder et al. Pediatric Research 1998 A Quite sleep; B active sleep

34 Maternal alcohol consumption during pregnancy may delay the development of spontaneous fetal startle behaviour Hepper et al. Physiology & Behavior gravida (medel 4.2 alkohol enheter / vecka) 33 gravida utan alkohol Sprittningsrörelser relser (SR) under 45 min studerades med u-ljud u video

35 Fetal Alcohol Spectrum Disorder FASD Samlingsbegrepp för individ, vars mor har konsumerat alkohol under graviditet och där barnet visar bred variation av uttryck från tillväxth xthämning missbildningar karakteristiska ansiktsavvikelser intellektuell handikapp normal tillväxt utan ansiktsavvikelser utan intellektuell handikapp Men brister i flera av hjärnans funktioner

36 Prevalens av FAS per 1000 födda FAS USA, ,95 Sverige,, ,5 Italien,, ,7-7,4 7,4 FASD Internationell,, /1000 Italien,,

37 Diagnos Läpp-filtrum skala 5 poängs skala för f r bedömning av filtrum utbredning och övre läppens l form. en individ kan ha filtrum i skala 5 och läpp l i skala 1

38 Förändringar i mellanasniktet och ögon Ögonspringans längd

39 Förändringar i ögonbotten Fetalt alkoholsyndrom - onödigt lidande som inte blivit ovanligare. Ögonen drabbade i upp till 90 procent av fallen. Strömland K. Läkartidningen 2000

40 Smala ögonspringor, Utslätad tad filtrum, Tunn övre läppl Hockey stick övre palmar veck Railroad track

41 Exekutiva funktioner ett samlande Neuropsykologisk benämning på flera olika bedömning funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan. Dessa funktioner fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. De viktigaste funktionerna är: Förmåga att planera. Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar. Anpassningsförmåga till nya situationer Neurologisk status (inkl. sensorisk-motoriska funktioner som hörsel, syn). Hjärnans struktur (Huvudomfångsm ngsmått, MR undersökning?) Kognition (IQ test) Kommunikation: receptiv och expressiv Skolresultat Minnesfunktion Exekutiva funktioner och abstrakt tänkandet Uppmärksamhetsst rksamhetsstörning/hyperaktivitetrning/hyperaktivitet Social förmf rmåga, social kommunikation

42 Lack of recognition and complexity of foetal alcohol neuroimpairments. I Elgen et al Acta Pædiatrica 2006 Enkät ang prevalens av FAS/FASD till alla Pediatriska och Barnpsyk kliniker i Norge. I Hordaland län, anordnades ett informationsprogram för f utbildning av hälsopersonal h och socialarbetare om FAS/FASD, med uppmaning om att referera misstänkta fall. Resultat FAS prevalens 0.3 / 1000 Efter inf programmet prevalensen i Hordaland Län 1.5 / 1000 Under 5 år, 25 barn diagnostiserades med FAS och 22 med FASD. En tredje del av barnen var mentalt försenade. f Microcephaly och neurologiska avvikelser var vanliga bland barn med FAS. Nästan alla barn uppfyllde kriterier för f r ADHD.

43 Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with FAS. University of Washington, Seattle. Final Report 1996.

44 Primära avvikelser Hyperaktivitet, Uppmärksamhetssvårigheter Inlärningssvårigheter (nya minnen konsolideras ej) Låg IQ Svårigheter i matematik Språk svårigheter Social understanding difficulties Vanliga sekundära avvikelser Psykiatriska problem Avbruten skolgång Legala problem Inappropriate sexual behaviour Alkohol/drog problem

45 Perceptionsstörningar rningar Försämrad förmf rmåga att sortera och tolka sensorisk information Aronsson M, Olegård R. Alcohol and the developing brain. 1985

46 Har preventionsarbetet effekt? Alcohol use before and during pregnancy in western Washington, : implications for the prevention of fetal alcohol spectrum disorders. Grant et al. Am J Obstet Gyn Ngn alkohol konsumtion 1 mån innan grav (%) Vita Asiatiska Binge alkohol 1 mån innan grav (%) < 21 år år år Rökare Ngn alkohol konsumtion under grav (%) alla kategorier Binge alkohol konsumtion under grav (%) alla kategorier 3 4 1

47 Associerade faktorer med alkoholkonsumtion före graviditet Alcohol use before and during pregnancy in western Washington, : implications for the prevention of fetal alcohol spectrum disorders. Grant et al. Am J Obstet Gyn Ngn alkoholkonsumtion 1 mån m n innan graviditet vanligast hos år OR % CI Utbildning 16 år OR % CI Röker OR % CI Binge alkoholkonsumtion 1 mån m n innan graviditet vanligast hos år OR % CI Röker OR % CI Minst sannolikhet med binge mönster m 1 mån m n innan graviditet 36 år r gamla OR % CI multipara

48 WHO. there is no safe level of drinking alcohol during pregnancy and that abstaining is the safest approach

49 Opiat exponerade foster. Kort- och långtidseffekter l hos barnen efter födelsenf

50 Opium i folkmedicin har 6000 år r gammal historia Opium har använts nts förf Smärtlindring Behandling av hosta och diarré Ångestdämpande Sömngivande

51 Utveckling av beroende Opiat µrec Stimulering av µ-opioid receptorn i VTA tar bort den normala hämningen h och ökar D A frisättning i N. Accumbens; Belöning

52 Tillgänglighet på narkotika ökar stadigt

53 Missbruk av läkemedell Abuse of prescription drugs and the risk of addiction. Compton et al. Drug Alcohol Depend 2006 National Survey on Drug Use and Health, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. USA, 2004

54 Uppskattning av antalet tunga missbrukare injicerat narkotika under de senaste 12 mån oavsett frekvens eller använt narkotika dagligen/så gott som dagligen de senaste 4 v År År År År År Andelen kvinnor tämligen stabil ca en fjärdedel

55 Prevalens heroinmissbruk Globalt 1-2/1000 Europa 8/1000 2/1000 Cohrane /1000 UN.World Drug Report 2005 Sverige 1,3/1000 Drug Trends in Sweden 2005 Total Kvinnor majoriteten i fertilålder

56 Verkligheten är istället att fortsatt användning av illegala droger och den associerade livstilen utgör största hotet till barnets hälsa 27 årig kvinna Sommaren 2001

57 Heroinmissbruk under graviditet leder till medicinska och sociala problem OR, metaanalys Antepartala blödningar 2.33 Låg g födelseviktf 4.61 Neonatal mortalitet (95% CI ) 4.61 (95% CI ) 7.65) 3.27 (95% CI ) 9.60) Dessutom mycket högre h risk för f Sämre mödrahälsovård Exponering för f r blodsmitta Bristande omsorgsbrister Återkommande fetal abstinens pga. e.g.. sedativa, alkohol eller nikotin Sämre intellektuell utveckling Beteende- och uppmärksamhets problem

58 Andelen barn med låg l g födelseviktf Heroin 45 % n 730 Metadon 29 % n 845 Drogfria 15 % n Farid et al Current Neuropharmacology,, 2008 Låg g födelseviktf Graviditet med metadon RR % CI 0.83 Fortsatt heroin missbruk RR % CI 2.47 Hulse,, G.K., et al Addiction % CI % CI

59 Opiatberoende gravida med assisterat läkemedelsbehandling Kakko et al; Drug & Alc Dep graviditeter Metadon (26 kvinnor) 47 graviditeter Subutex (39 kvinnor) Metadon Subutex

60 Mödrarnas åldersfördelningrdelning Yngre än 31 år: Subutex 60 % Metadon 30% Sub Met

61 Rökning under graviditet Gravid population (2005) 10 % Subutex 79 % Metadon 91 %

62 Fostertillväxt Subutex Metadon p Gestation (veckor( veckor) 39.5 ± ± Födelsevikt (g) 3250 ± ± Födelselängd (cm) 48.4 ± ± Huvudomfång (cm) 34.0 ± ± 1.5 NS FV < 2500g; (%)

63 Neonatal abstinens Neurologisk retbarhet Hyperaktivitet Högtonat skrik Irritabilitet Ökad vakenhet Ökad tonus Tremor Livliga reflexer Kramper GI dysfunktion Matningssvårigheter Intensivt sugbeteende Kräkningar Dålig viktökning kning Autonomiska symptom Feber Svettning Marmorering Temperaturinstabilitet

64 Sleep deprivation, disorganization and fragmentation during opiate withdrawal in newborns. O Brien C. J Paediatrics & Child Health opiat exponerade vs. 15 kontroller studerade vid 2-10 dagars ålder Ökad andel vakenhet hos behandlingskrävande barn Liktydigt med fragmenterad sömn

65 Skrikets karaktär r reflekterar neurologiska statusen hos opiatexponerade barnet Kontroll Metadon Acoustic cry characteristics of infants exposed to methadone during pregnancy. Quick et al. Acta Paediatr. 2009

66 Outcomes of infants born to mothers receiving methadone for pain management in pregnancy. Sharpe,, et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 2004 Smärtgrupp rtgrupp (n 19) (40 mg/d, 5 v) Opiatberoendegrupp (n 24) (60 mg/d, 36 v) Behandling för f r NAS Smärtgrupp rtgrupp 11 % Opiatberoendegrupp 58 %

67 barn (%) med Neonatal Abstinens Subutex studien 2008 Andelen barn (%) Subutex Metadon Symptom Avgiftning Total vårdtid (d) 9.4 ± ± (medel ± SD) p

68 NAS behandlings förlopp Hospital morphine preparation for abstinence syndrome in newborns exposed to buprenorphine or methadone. Pharm World Sci (2008) Daily morphine dose (mg/kg/d) in methadone group (n 9)

69 Utveckling av NAS pga. Metadon och Subutex exponering under graviditet Publikations år n Metadon Subutex Frankrike, % 52 % Tjeckien, % 86 % Finland, % Norge, % 67 % Österrike, % 21 % Sverige, % 15 %

70 Risk för separation från biologisk familj Andelen barn som lever med sina biologiska föräldrarf 18 mån m 3 år 133 opiatexponerade (%) ej opiatexponerade (%) Fosterhemsplacering av opiat- exponerade barnen (%) Antal barn vars förälder f är r död d d (drogrelaterad) 18 mån m 3 år Mor död, d d, (n) Far död, d d, (n) -- 3 Adverse neurodevelopmental outcome of infants exposed to opiate in-utero Hunt et al. Early Human Development 2008

71 Perinatal opioids reduce striatal nerve growth factor content in rat striatum Wu et al. Eur J of Pharmacology 2001 BUP eller Metadon leder till reduktion av NGF i striatum (40-50 %). Hypotes: NGF påverkar p cholinerga neuroner vilka kan vara delaktiga i beteendeförändringar ndringar som observeras hos barn till opiatexponerade mödrar! m

72 Förhindras hjärnans normala utvecklingsprogram vid exponering för f r opiater??? Neurotransmittorer är r stimulerande för f r CNS utveckling (induktion, tillväxt, differentiering) Opiater efterliknar aktionen av neurotransmittorerna Detta kan leda till störning rning av hjärnans neuronala kommunikation under kritiska utvecklingsperioder

73 Påverkan påp myelinisering Perinatal Exposition to Buprenorphine Affects Myelination in the Dev Brain. Sanchez et al, Glia Buprenorphine leder till kaliberökning av myeliniserade axonerna, vilket gör Myelin skidan disproportionellt

74 Ökning av apoptos i microglia celler Morphine induces apoptosis of human microglia and neurons Hu et al. Neuropharmacology 2002 Fetala Human Mikroglia Celler inkuberade i morfin (10-6 M) eller i kontrollmedium för 5 dagar. Därefter färgning med fluorescerande anti-kaspas-3 antikroppar och för kärn material med DAPI. Aktiv Kaspas-3 färgas grön (pilar) och skrumpna apoptotiska kärnor färgas blå (pilar) kontroll morfin fluorescerande anti-kaspas-3 AK fluorescerande kärn material fragment

75 Neurologisk utveckling av VEP The effects of prenatal exposure to buprenorphine or methadone on infant visual evoked potentials Whitham et al. Neurotoxicol Teratol Fyra månader m gamla barn exponerade för f Subutex (n 30) eller för f r metadon (n 22) samt kontroller (n 33) Metadon exponerade barn hade signifikant längre l Visual Evoked Respons Potential (VEP) latens VEP latens hos Subutex exponerade barn var likartad som hos kontroll barnen

76 Långtidsuppföljningar

77 Metadonexponerade barns utveckling; mental (MDI) resp. motorisk ( PDI) utvecklingsindex Ålder Mån. Metadon MDI Kontroll MDI Metadon PDI Kontroll PDI Strauss ** Wilson ** Rosen * * Hans Chasnoff Kalten

78 Children of methadone-dependent women: developmental outcomes. de Cubas MM, Field T. Am J Orthopsychiatry barn vid skolålder lder efter prenatal metadon exponering jfr med kontroller Ingen signifikant skillnad på kognitiva tester, trots lägre IQ poäng hos exponerade barnen Metadon-exponerade exponerade barnen uppvisade fler beteendeproblem som ångest och aggressivitet

79 Development after prenatal exposure to cocaine, heroin and methadone. van Baar AL, et al Acta Paediatr Suppl barn exponerade för metadon, heroin, kokain och andra droger med kontroller 80% behandlades för NAS Uppföljning vid 5.5 års ålder Skillnader i kognitiv utveckling Fler beteendeproblem Ingen skillnad i motorisk utveckling Barnen och deras familjer behöver extra stöd

80 Miljöns effekt på Neurologisk beteendeutveckling efter intrauterint exponering för opiater Developmental outcome of school-age children born to mothers with heroin-dependency: importance of environmental factors. Ornoy et al. Dev Med Child Neurol heroin exponerade barn vid 5-6 år jfr med 3 kontroll grupper: (50 barn med social utsatthet, 50 normala barn från mellan hög socioekonomisk klass och 80 daghems barn) Resultat Uppväxt i biologisk familj sämre intellektuell förmåga och högre grad av ouppmärksamhet/konc. Svårigheter Uppväxt i fosterhem normal intellektuell funktion men större problem med uppmärksamheten och flera beteendeproblem såsom ADH

81 Adverse neurodevelopmental outcome of infants exposed to opiate in-utero Hunt et al. Early Human Development 2008 (n133) (n 103) Påverkan sker för båda kognitiva och psykomotoriska utveckling

82 ADHD s bakgrund 20 separata tvillingstudier i olika länder l nder visar att ADHD är ärftligt till 75% Minst sex gener är r påvisade p som riskgener

83 Pojke 1 Opiatberoende mor avgiftad med Subutex i grav v 12. Utvecklade NAS som klingade av utan medicinering. Fosterhemsplacerad sedan födelse. Har överaktivt beteende enl foster familj. Två 4 åriga pojkar Pojke 2 Opiatberoende mor behandlad med Subutex från 3e grav veckan. Utvecklade NAS som som klingade av utan medicinering. Lever med biologiskt mor (förvärv arbetande). Har överaktivt beteende Drake

84 Etiska frågest geställningar

85 Historien om en familj med opiatmissbruk Fall 1 Åsa (32 år) och Lars (34 år) är r båda b beroende av heroin sedan drygt 8 år. Åsa har tidigare haft två graviditeter, som båda b avslutades med abort. Åsa blir nu gravid för f r 3e gången g men upptäcker den sent. Hon fortsätter tter med att missbruka heroin fram till graviditets vecka 21. Hon sprutar i.v.. heroin 1,5 kapsel ggr/v; (0,5 kapsel/dag v 19-22) Socialtjänsten i hemortskommunen köper k upp behandlingsprogram i Stockholm dit de flyttar Efter avgiftningen ställs båda b till Subutex (16 mg dagligen) Resten av graviditeten förlf rlöper relativt normalt med regelbundna uppföljningar påp specialist MVC Förlossningen sker med kejsarsnitt i vecka 42 och en pojke med FV 4280 g, FL 52 cm, HO 36 cm framföds Han mår m r ganska väl v l och utvecklar ingen neonatalabstinens Namnen är fingerade

86 Lars berättelse Vid åb vid 2,5 åå berättar Lars att han gick igenom behandling för r sitt beroende under 1 år. Åsa satt i fängelse f då. d. Efter behandlingstiden sökte s han upp Åsa och de återbörjade rjade missbruka heroin Åsa upptäckte sin graviditet efter ca 3 veckor men de fortsatte med missbruket eftersom de var inställda påp att göra g abort De kom till mödravm dravården rden för f r abort men rätt r som det var bestämde de att behålla barnet och Åsa lades in för f r avgiftning och behandling med Subutex Han minns inte vad som gjorde att det inte blev abort. Han fick Subutex strax efter Nu är r han glad i att pojken finns. Men han vet att missbruket pågick vid graviditets början. b

87 Johan ammas korttid. Åsa är storrökare och har svårt att sluta med det. Paret sköter sin behandling väl med negativa urinprover. De skaffar arbete och hyreskontrakt i Stockholm Johan växer tills med båda fld. Han kontrolleras årligen av BL Börjar på dagis men fld tar honom därifrån och väljer dagmamma (fld upplever att barnet inte blir sedd i dagis) Skall snart börja skolan Namnen är fingerade

88 Genomgår r neuropsykologisk utredning vid 5,5 åå Testresultaten visar normal begåvning men han presterar mycket låga l poäng i deltester som kräver arbetsminne, koncentration, handmotorisk koordination och uppmärksamhet Fld samt förskolepersonal f bekräftar dessa fynd i CBCL och SDQ enkät Är r inte hyperaktiv varför r troligaste diagnosen är ADD Vad riskerar Johan framöver? Hur skall vi hjälpa Johan?

89 Hur ställer vi oss till s.k. mindre starka droger? Fall 2 25 årig kvinna från Sydamerika med pågående missbruk av kokain, crack och cannabis. Har 5 årig dotter Första kontakten MVC graviditets vecka 9, anger patienten ha upphört med kokain och crack men kunde inte sluta med cannabis. Hon säger ha försökt avstå från cannabis på egen hand men har ej lyckats. I grav v 28 medger hon regelbundet cannabis rökning var till varannan dag men vill inte lämna urinprov för drogtest. Är det nu hög tid för fostret att slippa exponeras för fortsatt cannabis? Är det lämpligt för ett 5 år gammal barn att vistas i en miljö där droger förekommer naturligt?

90 Planerad graviditet Fall 3 35 årig kvinna kommer för diskussion då hon önskar genomgå en graviditet under pågående Subutex behandling. Hennes beroende anamnes är iv Heroin missbruk åren Blev insatt på Subutex 2001 och sedan dess har hon varit utan återfall. Subutex dosen höjdes från 16 mg till 24 mg och sedan tre år tillbaka 32 mg Fö. är hon frisk utan Hepatit C eller HIV smitta. Hon röker ej. Hon har samboförhållande sedan många år. Hon har sjukbidrag och arbetstränar. Hennes önskan är nu att skaffa barn med planerad graviditet. Vad är bästa rådet?

91 Slut

Opiat underhållsbehandling under graviditet.

Opiat underhållsbehandling under graviditet. Opiat underhållsbehandling under graviditet. Hur oroliga bör vi vara för effekterna hos barnet? Barnet og Rusen Sandefjord September 2014 Ihsan Sarman Barnläkare, Neonatolog Stockholm Nikotin Alkohol Cannabis

Läs mer

Alkoholintag under graviditet!

Alkoholintag under graviditet! Alkoholintag under graviditet! Vilka effekter riskerar fostret att drabbas av och vilka konsekvenser innebär det för barnet senare i livet? Du spelar roll 9/2 2015 Sachsska Barn- och ungdomssjukhus Vad

Läs mer

Hur arbetar vi med alkohol och graviditet? Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare Primärvården, Västra Götaland joy.ellis@vgregion.

Hur arbetar vi med alkohol och graviditet? Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare Primärvården, Västra Götaland joy.ellis@vgregion. Hur arbetar vi med alkohol och graviditet? Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare Primärvården, Västra Götaland joy.ellis@vgregion.se Alkoholens väg till fostret Passerar placenta lätt och uppnår samma halt

Läs mer

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende

Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruk och beroende Anders Håkansson, leg läkare, docent Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, IKVL, Lunds universitet Dagens program

Läs mer

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Louise 38 år är i tidig graviditet och kommer för ett första besök på mödravårdscentralen där du jobbar som barnläkare. Hon har ett kroniskt alkoholmissbruk sedan

Läs mer

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Psykisk sjukdom i samband medgraviditet och spädbarnst Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Ulla Björklund Överläkare, mödrahälsovård och förlossningsvård Psykisk sjukdom

Läs mer

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention.

Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Förgiftningar särskilt bland barn och ungdomar och möjlig prevention. Läkartidningen.se 2013-10-03 70 60 50 Vårdtillfällen 40 30 Alkohol Droger Läkemedel Övrigt 20 10 0 13-30 år 31-50 år >51 år Antal

Läs mer

Graviditet och missbruk

Graviditet och missbruk Nationella Riktlinjer Konferens Draken 19 nov 2009 Utbildningsdel 6, Kapitel 7 Graviditet och missbruk Föreläsare doktor Ihsan Sarman RIS GIR Text/bild/layout: Kia Benroth Riktlinjer I Samverkan Västra

Läs mer

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen Virala CNS infektioner hos barn - prognos efter encefalit i barndomen Åsa Fowler, Barnläkare, PhD Sektionen för akut och allmänpediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge Inst för Kvinnor och Barns

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Konsekvenserförbarnetavmoderns missbruk

Konsekvenserförbarnetavmoderns missbruk Konsekvenserförbarnetavmoderns missbruk Barnrättsdag 23-11-2010 Barnläkare, Magnus Landgren barnperspektivet alkohol under graviditeten effekter på fosterutvecklingen Överraskningen M Landgren barnläkare

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Vad är vad? Sven Andréasson, professor, överläkare Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Centrum för psykiatriforskning,

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?

Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger? Den kidnappade hjärnan hur påverkas vi av droger?, Med. Dr Inst. Klinisk Neurovetenskap Centrum för Psykiatriforskning Jenny.Haggkvist@ki.se Initialt drogtagande/bruk Tvångsmässigt drogtagande??? Beroende

Läs mer

Handlingsprogram. Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg

Handlingsprogram. Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg Handlingsprogram Alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer vid familjecentraler, MHV och BHV i Skaraborg Handlingsprogrammet är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av: Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Med. Dr. maria.ellgren@farmbio.uu.se Upplägg 1. Introduktion till hjärnan 2. Beroende och belöningssystemet 3. Cannabis påverkan p påp hjärnan och belöningssystemet

Läs mer

alkohol och narkotika under graviditeten effekter på fosterutvecklingen

alkohol och narkotika under graviditeten effekter på fosterutvecklingen alkohol och narkotika under graviditeten effekter på fosterutvecklingen Överraskningen 2 - N=71 Adoptionsstudien www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/ped.2009-0712 Landgren M Svensson L, Strömland K, Andersson

Läs mer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer Charlotte Skoglund, M.D., PhD Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

Läs mer

1 Alkohol 2015-12-15

1 Alkohol 2015-12-15 1 Alkohol 2 Alkohol Konsumtionen ökat sedan inträdet i EU från 8-10 L per person och år Storkonsumenter är mellan 20-30 år Män dricker dubbelt så mycket som kvinnor Män överrepresenterade när det gäller

Läs mer

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall Åsa Magnusson, leg. läkare, Rosenlundsmödravårdsteam Innehåll Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Läs mer

Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE

Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE Lindrig intellektuell funktionsbegränsning och ESSENCE /E Fernell, Gillbergcentrum och Skaraborgs sjukhus DSM-5 (2013) Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) Hur blir den svenska

Läs mer

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Lena Lundholm leg psykolog, doktorand Rättsmedicin Uppsala universitet Kriminalvårdens FoU: Stockholmsgruppen Bakgrund Anabola effekter- muskeltillväxt

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling

Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Biologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Anders Håkansson, leg läkare, post doc Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Beroendediagnos

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Psykologiskt beroende av opioider

Psykologiskt beroende av opioider Psykologiskt beroende av opioider Rickard Ahlberg, leg. psykolog, doktorand Beroendecentrum, Örebro Läns Landsting Hälsoakademin, Örebro Universitet Rickard.ahlberg@orebroll.se Ökat missbruk av smärtstillande

Läs mer

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol HANNE HEGAARD, BARNMORSKA, FORSKARE, LUND UNIVERSITET CHILD AND FAMILY CARE OCH FORSKNINGSENHETEN

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

15-05-28. Våld kan påverka hjärnans utveckling. Supervisors. Beteenden, psykiska och fysiska besvär kan indikera våldsutsatthet

15-05-28. Våld kan påverka hjärnans utveckling. Supervisors. Beteenden, psykiska och fysiska besvär kan indikera våldsutsatthet Utsatta barn och ungdomar i Sverige - hur syns de i tandvården? Våldsutsatthet ger ohälsa Therese Kvist ST-tandläkare/ Doktorand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Diagnostisering av cerebral pares

Diagnostisering av cerebral pares Diagnostisering av cerebral pares Sollentuna 2015-11-03 Lena Westbom, Skånes US Disposition Frågor, video CP? Kriterier för CP diagnos CP-definitioner SCPEs träningsmanual Frågor, videor CP? i CPUP http://www.scpenetwork.eu/

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström

Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström Långtidsförloppet vid missbruk och beroende. Vad vet vi? Göran Nordström Långtidsförloppet vid missbruk och beroende kännetecknas av - sociala problem (arbete, familj, relationer, kriminalitet) - ökad

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Riskbruk, missbruk & beroende Behandling & läkemedel Narkotika, en orientering

Riskbruk, missbruk & beroende Behandling & läkemedel Narkotika, en orientering Sjukgymnastprogrammet HT 2012 Riskbruk, missbruk & beroende Behandling & läkemedel Narkotika, en orientering Josefin Bäckström, doktorand/distriktssköterska Institutionen för neurovetenskap Alkohol och

Läs mer

Alkoholscreening med AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test. Mona Göransson Med.Dr Vårdlärare Leg.Barnmorska

Alkoholscreening med AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test. Mona Göransson Med.Dr Vårdlärare Leg.Barnmorska Alkoholscreening med AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test Mona Göransson Med.Dr Vårdlärare Leg.Barnmorska Varför r dricker ni alkohol? 2 3 Sökandet efter berusning är universiellt Snyggare av

Läs mer

Cannabis och hjärnans belöningssystem

Cannabis och hjärnans belöningssystem Stockholm 12 oktober 2012 Cannabis och hjärnans belöningssystem Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukFon Fll hjärnan 2. Beroende och belöningssystemet

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

Fakta om cannabis - belöningssystemet

Fakta om cannabis - belöningssystemet NaAonella konferenser om cannabis Stockholm 1 februari 2013 Fakta om cannabis - belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukAon All hjärnan

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad ESSENCE-dag 2 Läkarens arbete /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Innehåll Läkarens del i: Funktionsutredning

Läs mer

Förebygg.nu Göteborg 13 november, 2013. Cannabis sänker IQ Vilka slutsatser kan man dra av Dunedinstudien?

Förebygg.nu Göteborg 13 november, 2013. Cannabis sänker IQ Vilka slutsatser kan man dra av Dunedinstudien? Förebygg.nu Göteborg 13 november, 2013 Cannabis sänker IQ Vilka slutsatser kan man dra av Dunedinstudien? Cannabis (THC) verkar på på CB1 receptorer i områden i hjärnan som är vitala för beroende, kognition,

Läs mer

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm

Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1. Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Behandling av alkoholberoende i primärvården? Mottagningen Riddargatan 1 Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Alkohol är en viktigare riskfaktor än diabetes och astma för försämrad

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Beroende. Alla beroendeframkallande medel frisätter dopamin i Nucleus accumbens. Det mest välkarakteriserade av alla psykiatriska sjudomstillstånd

Beroende. Alla beroendeframkallande medel frisätter dopamin i Nucleus accumbens. Det mest välkarakteriserade av alla psykiatriska sjudomstillstånd Beroende Ett specifikt sjukdomstillstånd som uppkommer då hjärnan utsätts för upprepad exponering för droger som påverkar belöningscentra, främst dopaminsystemet Alla beroendeframkallande medel frisätter

Läs mer

ADHD & Beroendesjukdom

ADHD & Beroendesjukdom ADHD & Beroendesjukdom Charlotte Skoglund, M.D., PhD Cereb Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet Agenda Vad är ADHD och hur vanligt är det? Varför

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

Alkoholberoende, diagnos

Alkoholberoende, diagnos Alkoholberoende, diagnos I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från år 2007 anges att 5 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende, vilket motsvarar drygt 450 000 personer. (1) Utöver

Läs mer

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Jönköping 2016-02-04 /Elisabeth Fernell Gillbergscentrum, GU och Barnneuropsykiatriska kliniken elisabeth.fernell@gnc.gu.se

Läs mer

Den gravida kvinnan med missbruksproblem - kan det bli mer problematiskt?

Den gravida kvinnan med missbruksproblem - kan det bli mer problematiskt? Den gravida kvinnan med missbruksproblem - kan det bli mer problematiskt? Joy Ellis Mödrahälsovårdsöverläkare, Södra Bohuslän Primärvården VGR joy.ellis@vgregion.se MBHV-teamet i Haga Etablerat 2007 Drivs

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv 2012-12-03 Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad och Gillbergcentrum, GU, Göteborg BIF Lindr.utv.

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de?

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol och/eller läkemedelsmissbruk.

Läs mer

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Anders Håkansson, med dr, leg läkare Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, Lunds universitet Co-morbiditet

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS Anna Persson, legitimerad psykolog EWA-mottagningen & Rosenlunds mödravårdsteam, BCS Doktorand, Institutionen för klinisk

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning

Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp, ht16 Läsanvisningar till respektive föreläsning Sidor inom parentes läses kursivt Introduktion neuropsykologi Kap.1. The Development of Neuropsychology

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Somatiska komplikationer till följd f av hög h g alkoholkonsumtion. Allmänmedicin

Somatiska komplikationer till följd f av hög h g alkoholkonsumtion. Allmänmedicin Somatiska komplikationer till följd f av hög h g alkoholkonsumtion Moa Bjerner,, ST-läkare Allmänmedicin Alkohol Alkohol är r vattenlösligt och efter intag sprids det snabbt till stora delar av kroppen.

Läs mer

PM Neonatala abstinenssymptom efter intrauterin drogexponering

PM Neonatala abstinenssymptom efter intrauterin drogexponering Skånes universitetssjukhus Neonatalverksamheten Kristbjörg Sveinsdottir, Isabel Håkansson Ansvariga: E Olhager, verksamhetschef, S Polberger, överläkare um 04-04-4 Giltigt t.o.m. 08-04-0 PM Neonatala abstinenssymptom

Läs mer

Hjärnans utveckling och sårbarhet

Hjärnans utveckling och sårbarhet Hjärnans utveckling och sårbarhet Hugo Lagercrantz 13/9/10 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Hugo Lagercrantz 1 Milstolpar Uppkomsten av nervceller Uppblåsning av hjärnan 200 000 nya nervceller/min

Läs mer

Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna

Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna Hjördis Högberg barnmorska, MPH, doktorand, Inst. kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (UU) Petra Pålsson barnmorska,

Läs mer

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Verena Sengpiel, MD PhD Jag har ingen jäv-/intressekonflikt att deklarera. Bakgrund Adapted from Maltepe et al J.Clin Invest 2

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika

FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika FICKSTATISTIK 2005 Statistiska data om alkohol och narkotika 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 % liter per invånare Oregistrerad konsumtion --> Registrerad konsumtion 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1980 1990

Läs mer

Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna

Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna Barnmorskans samtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna En av 18 rapporter inom Folkhälsomyndighetens utlysning: När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen Utvecklingsarbete

Läs mer

KUNSKAPSÖVERSIKT 2016: 3. Hur påverkas vi av andras drickande?

KUNSKAPSÖVERSIKT 2016: 3. Hur påverkas vi av andras drickande? KUNSKAPSÖVERSIKT 2016: 3 Hur påverkas vi av andras drickande? Hur påverkas vi av andras drickande? Att alkohol skadar den som dricker är allmänt känt. Men alkoholens skadeverkningar drabbar många fler

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Sociala och sociologiska aspekter på missbruk

Sociala och sociologiska aspekter på missbruk Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus Västerås Sociala och sociologiska aspekter på missbruk Kent W. Nilsson www.ltv.se/salve Drogfokus, Norrköping 2012-10-24 Allt hänger

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST DATUM:... NAMN:... PERSONNUMMER:... Här följer ett antal frågeformulär om din alkoholsituation, ditt hälsotillstånd, dina övriga levnadsvanor och dina tankar

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund

SCREENING-INSTRUMENT. En kort orientering inom några screeningsinstrument. Catherine Larsson, Kommunalförbund SCREENING-INSTRUMENT En kort orientering inom några screeningsinstrument Catherine Larsson, metodstödjare/utbildare Kommunalförbund på Sjuhärads Tratten Normalbruk Riskbruk 700 000 pers. Missbruk /beroende

Läs mer

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM. På svenska. Jag tänker på Dig. Rusmedlens negativa effekter under graviditeten

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM. På svenska. Jag tänker på Dig. Rusmedlens negativa effekter under graviditeten FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Jag tänker på Dig Rusmedlens negativa effekter under graviditeten Bästa blivande mamma! Graviditeten är en stor ändring i livet. Två ska bli tre och den tredje

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet exempel från praktiken Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet i Lund & Kliniska vetenskaper - psykiatri Lunds universitet Innehåll Identifiering

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Per-Olof Olsson Med.dr., specialist i endokrinologi och diabetes Endokrin- och Diabetescentrum, Karlstad Poor glycated haemoglobin

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Naloxon nässpray - överdosprevention

Naloxon nässpray - överdosprevention Naloxon nässpray - överdosprevention Martin Kåberg Specialistläkare Infektion, Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig Sprututbytet i Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria Elin

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 2015 05 21 ALKOHOL Absolut vanligast Överkonsumtion var tionde vuxen. Halland: 25 000 Missbruk eller beroende cirka 450 000. Halland 12 000 Beroende: lite olika uppgifter, mellan

Läs mer

2013-11-11 Sven-Olov Lindahl

2013-11-11 Sven-Olov Lindahl 2013-11-11 Sven-Olov Lindahl Alkoholproblemets nivåer Alkoholens konsekvenser för individen - beroende för samhället - missbruk Beroende 1. ett symtom förvärras av att drog eller beteende uteblir 2. betingad

Läs mer