Graviditet och Missbruk. Effekter påp. fostrets och barns utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Graviditet och Missbruk. Effekter påp. fostrets och barns utveckling"

Transkript

1 Graviditet och Missbruk. Effekter påp fostrets och barns utveckling Riktlinjer I Samverkan Västra Götaland 19 nov 2009, Göteborg Ihsan Sarman,, Barnläkare Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

2 Depression Tobak Alkohol Antidepressiva Lugnande Psykofarmaka Konsekvenser Teratogena Neonatala Cannabis Opiater Amfetamin Long-term neurobehavioural sequelae

3 Har flickan alkoholskada? 2 år r 7 mån m n gammal flicka remitteras för f r bedömning pga. uttalade beteendeproblem! Hon sannolikt exponerades för f r alkohol under fosterlivet, (okänd mängd) Liten i tillväxt vid födelsen f (lätt och kort för f r tiden) Hon placerades i fosterhem vid 6 mån m ålder Den initiala somatiska tillväxth xthämningen har återhämtat sig Hon visar inga tecken påp somatisk sjukdom eller ansiktsstigmata Däremot har hon påtagliga p koncentrationssvårigheter righeter och är hyperaktiv

4 Fallbeskrivning Stockholm 2008 MVC konsultation ang om gravid kvinna med alkohol- anamnes (aktuell graviditets vecka 35) Har 2 äldre barn. Väntar V nu barn med en ny man. Röker ej. Är r nyligen insatt påp antidepressiv behandling. Inskriven påp MVC ca v 9. Gjorde AUDIT som visade 21 poäng. Uppgav att hon var utomlands i början b av grav och drack mycket alkohol under de första f 3 veckorna av graviditeten Fortsatt att dricka rgb även därefter. d Kvantiteterna är r okända. Enl egen uppgift ingen alkohol sedan inskrivning (v 9-10) 9 men är r orolig för f r det som har varit. Fostret växer v normalt. BM vill gärna g att man inte släpper henne efter partus!!!

5 Alkohol konsumtion under graviditet i olika länder Stor variation USA 15 % 1995, Cent for Dis Control & Prev Norge 23 % 2006, Alcoholism: Clin Exp Res England 61 % 2003, Dpt of Health 30 % 2005, UK Millennium Cohort Study Irland 54 % 2008, J Perinatal Medicine Frankrike 52 % 2008, Alcoholism: Clin Exp Res Ryssland 60 % 2007, Alcoholism: Clin Exp Res Barcelona 45 % 2008, Therap Drug Monitoring

6 Hur ser det ut i Sverige? Identifying hazardous alcohol consumption during pregnancy Göransson et al. Acta Obstet Gyn Scandinavica, % hade riskabelt konsumtionsmönster nster (AUDIT) 17% översteg risktröskeln skeln (TLFB) TLFB (Time Line Follow Back) mäter m den dagliga alkoholkonsumtionen under aktuella graviditeten Risktröskel= skel= (70 g alkohol/vecka eller Binge drinking )

7 Binge Drinking in Pregnancy- Frequency and Methodology Kesmodel U. Am J Epidemiol 2001 Norge före graviditet 59 % under graviditet 0-6 v 25 % Ryssland minst 1 tillfälle 10.5 % Frankrike minst 1 tillfälle 13.7 %

8 Alcohol Use Disorders Identification Test Tröskel Män < 8, Kvinnor < 6 poäng Över 16 poäng indikerar allvarliga alkoholproblem Fråga 1 och 3 ger indikation på skadligt bruk Frågor 4 till 6 ger indikation på beroende Över 20 poäng indikerar starkt att beroende föreligger Frågor 7 till 10 ger indikation på alkoholskador

9 Riskbruk Innebär r en konsumtion som signifikant ökar risken för r somatiska och psykiska skador. Utöver den generella risknivån n för f alkoholkonsumtion måste m man beakta individens känslighet. Även en mindre mängd m alkohol kan hos en känslig individ orsaka hälsoproblem. h

10 Beroende mycket hög h g alkoholkonsumtion som ofta medför abstinenssymtom och allvarliga medicinska och sociala konsekvenser. Riskdrickaren kan ha måttligt m förhf rhöjda levervärden rden medan individ med alkoholberoende har en fullt utvecklad alkoholbetingad leversjukdom. Av 1000 patienter om året inom primärv rvården rden är r ca 150 av patienterna högkonsumenter 150 berusar sig regelbundet 25 är r alkoholberoende

11 Grav. vecka 1 Time Line Follow Back (22 årig kvinna april 2007 med AUDIT 26 poäng) Dag 1 Dag 3 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 2 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 3 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 4 Fredag 2 glas sprit >10 burkar stark öl 5 6 Fredag Dito 7 Fredag Dito Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag 2 glas sprit >10 burkar stark öl Lördag Dito Lördag Dito

12 Gastrulering Groddbladsdifferentiering 3 e -4 e veckan efter befruktningen Cellklumpen tar dåd form Innan dess är r det likadana celler som var och en kan bli ett annat djur eller en människa m (embryots stamceller)

13 Efter ngn vecka börjar cellerna specialisera sig Vissa gener stängs av och specialisering till en bestämd individ inleds Bilderna från I barnets hjärna Hugo Lagercrantz 2005

14 Time Line Follow Back (forts) Grav. vecka Dag 1 Dag 3 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag Fredag Några öl 10 Fredag Öl l flera Fredag 2 munnar öl

15 FAS Fetal Alkohol Syndrom

16 Djurmodeller för f r förstf rståelsen av alkoholens skadeffekt Genesis of Alcohol-Induced Craniofacial Dysmorphism Sulik K Exp Biol Med 2005 Gravid möss alkohol dag 7 Gravid möss utan alkohol

17 Mekanismer bakom alkoholskadan Celldöd : Nekros och Apoptos Oxidativ stress med mitokondrie dysfunktion Tillväxtfaktorer som reglerar cell nybildning Glia cellers förtidiga omvandling till astrocyter Effekt på neurotransmittorernas utveckling Excitotoxicitet Minskning av glukos transport till neuroner Förändrad genreglering i hjärnan

18

19 Missbildningsrisken First-Trimester Maternal Alc Consumpt and the Risk of Infant Oral Clefts in Norway. De Roo et al. American J Epid Population Kluven läpp l med eller utan gomspalt 573 st Kontroller 763 st Resultat Binge drinking (55 drinkar) 2 gånger g högre risk Kluven läpp l med eller utan kluven gom OR: 2.2 Endast kluven gom OR: 2.6 Binge vid 3 eller fler tillfällen llen OR: 3.2

20 Effects of Light Ethanol Consumption During Pregnancy: Increased Frequency of Minor Anomalies in the Newborn and Altered Contractility of Umbilical Cord Artery. IVELI et al. Ped Res 2007

21 Vanliga avvikelser i ansiktet pga light drinking Effects of Light Ethanol Consumption During Pregnancy: Increased Frequency of Minor Anomalies in the Newborn and Altered Contractility of Umbilical Cord Artery. IVELI et al. Ped Res 2007 Retromikrognati Lågsittande öron Svag broskbildning Assymmetriska öron

22 Neurogenes sker mellan vecka 10 och 20 med bildning av ca celler/min 1:a trim 2:a trim 3:e trim Vid födelsen f delsen har vi 100 miljarder nervceller Lagercrantz Hugo. Den ofödde människan

23 Effects of prenatal exposure to ethanol on the density of cortical neurons generated daily. Development of the central nervous system. Effects of alcohol and opiates. Miller, ed. 92

24 Drinking Patterns and Alcohol-Related Birth Defects Maier SE, West JR. Alcohol Research and Health ,5 g/kg/d under 4 tim 4,5 g/kg/d under 8 tim 6,6 g/kg/d under 24 tim Drinking patterns and alcohol related birth defects. Maier S E and West J R. Alcohol research & health. 2001

25 Mapping Cortical Gray Matter Asymmetry Patterns in Adolescents with Heavy Prenatal Alcohol Exposure Sowell et al, NeuroImage 17, (2002) 9 årig flicka med FAS 15 årig normal utvecklad flicka

26 Migration av nervcellerna Bilden från I barnets hjärna Hugo Lagercrantz 2005

27 Distributions of early and late generated neurons. Development of the central nervous system. Effects of alcohol and opiates. Miller, ed Wiley-Liss

28 Hjärnans tillväxtspurtsperiod, synapsbildningsfasen är r mycket känslig k för f r alkohol

29 Apoptos efter en mycket liten dos alkohol hos känsliga k nervcellspopulationer 4 tim efter exponering Beräknad förlust av ca neuroner i N Caudatus Neuroapoptosis in the infant mouse brain triggered by a transient small increase in blood alcohol concentration. Young C, Olney JW. Neurobiology of Disease (2005)

30 Alkohol exponering i Binge mönster en gång under synapsfasen påverkar spatiala inlärningen Apoptotic neurodegeneration induced by ethanol in neonatal mice is associated with profound learning/memory deficits in juveniles followed by progressive functional recovery in adults Wozniak et al. Neurobiology of Disease 2004 Morris water navigation task

31 Påverkan av inlärning och beteende hos Rhesus apor exponerade för moderat alkohol under fosterlivet Moderate Alcohol During Pregnancy: Learning and Behavior in Adolescent Rhesus Monkeys. Schneider et al Alcoholism: Clin Exp Res 2001

32 Humana fosterstudier

33 Förändringar efter 2 glas vin Acute Maternal Alcohol Consumption Disrupts Behavioral State Organization in the Near-Term Fetus Mulder et al. Pediatric Research 1998 A Quite sleep; B active sleep

34 Maternal alcohol consumption during pregnancy may delay the development of spontaneous fetal startle behaviour Hepper et al. Physiology & Behavior gravida (medel 4.2 alkohol enheter / vecka) 33 gravida utan alkohol Sprittningsrörelser relser (SR) under 45 min studerades med u-ljud u video

35 Fetal Alcohol Spectrum Disorder FASD Samlingsbegrepp för individ, vars mor har konsumerat alkohol under graviditet och där barnet visar bred variation av uttryck från tillväxth xthämning missbildningar karakteristiska ansiktsavvikelser intellektuell handikapp normal tillväxt utan ansiktsavvikelser utan intellektuell handikapp Men brister i flera av hjärnans funktioner

36 Prevalens av FAS per 1000 födda FAS USA, ,95 Sverige,, ,5 Italien,, ,7-7,4 7,4 FASD Internationell,, /1000 Italien,,

37 Diagnos Läpp-filtrum skala 5 poängs skala för f r bedömning av filtrum utbredning och övre läppens l form. en individ kan ha filtrum i skala 5 och läpp l i skala 1

38 Förändringar i mellanasniktet och ögon Ögonspringans längd

39 Förändringar i ögonbotten Fetalt alkoholsyndrom - onödigt lidande som inte blivit ovanligare. Ögonen drabbade i upp till 90 procent av fallen. Strömland K. Läkartidningen 2000

40 Smala ögonspringor, Utslätad tad filtrum, Tunn övre läppl Hockey stick övre palmar veck Railroad track

41 Exekutiva funktioner ett samlande Neuropsykologisk benämning på flera olika bedömning funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan. Dessa funktioner fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. De viktigaste funktionerna är: Förmåga att planera. Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar. Anpassningsförmåga till nya situationer Neurologisk status (inkl. sensorisk-motoriska funktioner som hörsel, syn). Hjärnans struktur (Huvudomfångsm ngsmått, MR undersökning?) Kognition (IQ test) Kommunikation: receptiv och expressiv Skolresultat Minnesfunktion Exekutiva funktioner och abstrakt tänkandet Uppmärksamhetsst rksamhetsstörning/hyperaktivitetrning/hyperaktivitet Social förmf rmåga, social kommunikation

42 Lack of recognition and complexity of foetal alcohol neuroimpairments. I Elgen et al Acta Pædiatrica 2006 Enkät ang prevalens av FAS/FASD till alla Pediatriska och Barnpsyk kliniker i Norge. I Hordaland län, anordnades ett informationsprogram för f utbildning av hälsopersonal h och socialarbetare om FAS/FASD, med uppmaning om att referera misstänkta fall. Resultat FAS prevalens 0.3 / 1000 Efter inf programmet prevalensen i Hordaland Län 1.5 / 1000 Under 5 år, 25 barn diagnostiserades med FAS och 22 med FASD. En tredje del av barnen var mentalt försenade. f Microcephaly och neurologiska avvikelser var vanliga bland barn med FAS. Nästan alla barn uppfyllde kriterier för f r ADHD.

43 Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with FAS. University of Washington, Seattle. Final Report 1996.

44 Primära avvikelser Hyperaktivitet, Uppmärksamhetssvårigheter Inlärningssvårigheter (nya minnen konsolideras ej) Låg IQ Svårigheter i matematik Språk svårigheter Social understanding difficulties Vanliga sekundära avvikelser Psykiatriska problem Avbruten skolgång Legala problem Inappropriate sexual behaviour Alkohol/drog problem

45 Perceptionsstörningar rningar Försämrad förmf rmåga att sortera och tolka sensorisk information Aronsson M, Olegård R. Alcohol and the developing brain. 1985

46 Har preventionsarbetet effekt? Alcohol use before and during pregnancy in western Washington, : implications for the prevention of fetal alcohol spectrum disorders. Grant et al. Am J Obstet Gyn Ngn alkohol konsumtion 1 mån innan grav (%) Vita Asiatiska Binge alkohol 1 mån innan grav (%) < 21 år år år Rökare Ngn alkohol konsumtion under grav (%) alla kategorier Binge alkohol konsumtion under grav (%) alla kategorier 3 4 1

47 Associerade faktorer med alkoholkonsumtion före graviditet Alcohol use before and during pregnancy in western Washington, : implications for the prevention of fetal alcohol spectrum disorders. Grant et al. Am J Obstet Gyn Ngn alkoholkonsumtion 1 mån m n innan graviditet vanligast hos år OR % CI Utbildning 16 år OR % CI Röker OR % CI Binge alkoholkonsumtion 1 mån m n innan graviditet vanligast hos år OR % CI Röker OR % CI Minst sannolikhet med binge mönster m 1 mån m n innan graviditet 36 år r gamla OR % CI multipara

48 WHO. there is no safe level of drinking alcohol during pregnancy and that abstaining is the safest approach

49 Opiat exponerade foster. Kort- och långtidseffekter l hos barnen efter födelsenf

50 Opium i folkmedicin har 6000 år r gammal historia Opium har använts nts förf Smärtlindring Behandling av hosta och diarré Ångestdämpande Sömngivande

51 Utveckling av beroende Opiat µrec Stimulering av µ-opioid receptorn i VTA tar bort den normala hämningen h och ökar D A frisättning i N. Accumbens; Belöning

52 Tillgänglighet på narkotika ökar stadigt

53 Missbruk av läkemedell Abuse of prescription drugs and the risk of addiction. Compton et al. Drug Alcohol Depend 2006 National Survey on Drug Use and Health, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. USA, 2004

54 Uppskattning av antalet tunga missbrukare injicerat narkotika under de senaste 12 mån oavsett frekvens eller använt narkotika dagligen/så gott som dagligen de senaste 4 v År År År År År Andelen kvinnor tämligen stabil ca en fjärdedel

55 Prevalens heroinmissbruk Globalt 1-2/1000 Europa 8/1000 2/1000 Cohrane /1000 UN.World Drug Report 2005 Sverige 1,3/1000 Drug Trends in Sweden 2005 Total Kvinnor majoriteten i fertilålder

56 Verkligheten är istället att fortsatt användning av illegala droger och den associerade livstilen utgör största hotet till barnets hälsa 27 årig kvinna Sommaren 2001

57 Heroinmissbruk under graviditet leder till medicinska och sociala problem OR, metaanalys Antepartala blödningar 2.33 Låg g födelseviktf 4.61 Neonatal mortalitet (95% CI ) 4.61 (95% CI ) 7.65) 3.27 (95% CI ) 9.60) Dessutom mycket högre h risk för f Sämre mödrahälsovård Exponering för f r blodsmitta Bristande omsorgsbrister Återkommande fetal abstinens pga. e.g.. sedativa, alkohol eller nikotin Sämre intellektuell utveckling Beteende- och uppmärksamhets problem

58 Andelen barn med låg l g födelseviktf Heroin 45 % n 730 Metadon 29 % n 845 Drogfria 15 % n Farid et al Current Neuropharmacology,, 2008 Låg g födelseviktf Graviditet med metadon RR % CI 0.83 Fortsatt heroin missbruk RR % CI 2.47 Hulse,, G.K., et al Addiction % CI % CI

59 Opiatberoende gravida med assisterat läkemedelsbehandling Kakko et al; Drug & Alc Dep graviditeter Metadon (26 kvinnor) 47 graviditeter Subutex (39 kvinnor) Metadon Subutex

60 Mödrarnas åldersfördelningrdelning Yngre än 31 år: Subutex 60 % Metadon 30% Sub Met

61 Rökning under graviditet Gravid population (2005) 10 % Subutex 79 % Metadon 91 %

62 Fostertillväxt Subutex Metadon p Gestation (veckor( veckor) 39.5 ± ± Födelsevikt (g) 3250 ± ± Födelselängd (cm) 48.4 ± ± Huvudomfång (cm) 34.0 ± ± 1.5 NS FV < 2500g; (%)

63 Neonatal abstinens Neurologisk retbarhet Hyperaktivitet Högtonat skrik Irritabilitet Ökad vakenhet Ökad tonus Tremor Livliga reflexer Kramper GI dysfunktion Matningssvårigheter Intensivt sugbeteende Kräkningar Dålig viktökning kning Autonomiska symptom Feber Svettning Marmorering Temperaturinstabilitet

64 Sleep deprivation, disorganization and fragmentation during opiate withdrawal in newborns. O Brien C. J Paediatrics & Child Health opiat exponerade vs. 15 kontroller studerade vid 2-10 dagars ålder Ökad andel vakenhet hos behandlingskrävande barn Liktydigt med fragmenterad sömn

65 Skrikets karaktär r reflekterar neurologiska statusen hos opiatexponerade barnet Kontroll Metadon Acoustic cry characteristics of infants exposed to methadone during pregnancy. Quick et al. Acta Paediatr. 2009

66 Outcomes of infants born to mothers receiving methadone for pain management in pregnancy. Sharpe,, et al. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal 2004 Smärtgrupp rtgrupp (n 19) (40 mg/d, 5 v) Opiatberoendegrupp (n 24) (60 mg/d, 36 v) Behandling för f r NAS Smärtgrupp rtgrupp 11 % Opiatberoendegrupp 58 %

67 barn (%) med Neonatal Abstinens Subutex studien 2008 Andelen barn (%) Subutex Metadon Symptom Avgiftning Total vårdtid (d) 9.4 ± ± (medel ± SD) p

68 NAS behandlings förlopp Hospital morphine preparation for abstinence syndrome in newborns exposed to buprenorphine or methadone. Pharm World Sci (2008) Daily morphine dose (mg/kg/d) in methadone group (n 9)

69 Utveckling av NAS pga. Metadon och Subutex exponering under graviditet Publikations år n Metadon Subutex Frankrike, % 52 % Tjeckien, % 86 % Finland, % Norge, % 67 % Österrike, % 21 % Sverige, % 15 %

70 Risk för separation från biologisk familj Andelen barn som lever med sina biologiska föräldrarf 18 mån m 3 år 133 opiatexponerade (%) ej opiatexponerade (%) Fosterhemsplacering av opiat- exponerade barnen (%) Antal barn vars förälder f är r död d d (drogrelaterad) 18 mån m 3 år Mor död, d d, (n) Far död, d d, (n) -- 3 Adverse neurodevelopmental outcome of infants exposed to opiate in-utero Hunt et al. Early Human Development 2008

71 Perinatal opioids reduce striatal nerve growth factor content in rat striatum Wu et al. Eur J of Pharmacology 2001 BUP eller Metadon leder till reduktion av NGF i striatum (40-50 %). Hypotes: NGF påverkar p cholinerga neuroner vilka kan vara delaktiga i beteendeförändringar ndringar som observeras hos barn till opiatexponerade mödrar! m

72 Förhindras hjärnans normala utvecklingsprogram vid exponering för f r opiater??? Neurotransmittorer är r stimulerande för f r CNS utveckling (induktion, tillväxt, differentiering) Opiater efterliknar aktionen av neurotransmittorerna Detta kan leda till störning rning av hjärnans neuronala kommunikation under kritiska utvecklingsperioder

73 Påverkan påp myelinisering Perinatal Exposition to Buprenorphine Affects Myelination in the Dev Brain. Sanchez et al, Glia Buprenorphine leder till kaliberökning av myeliniserade axonerna, vilket gör Myelin skidan disproportionellt

74 Ökning av apoptos i microglia celler Morphine induces apoptosis of human microglia and neurons Hu et al. Neuropharmacology 2002 Fetala Human Mikroglia Celler inkuberade i morfin (10-6 M) eller i kontrollmedium för 5 dagar. Därefter färgning med fluorescerande anti-kaspas-3 antikroppar och för kärn material med DAPI. Aktiv Kaspas-3 färgas grön (pilar) och skrumpna apoptotiska kärnor färgas blå (pilar) kontroll morfin fluorescerande anti-kaspas-3 AK fluorescerande kärn material fragment

75 Neurologisk utveckling av VEP The effects of prenatal exposure to buprenorphine or methadone on infant visual evoked potentials Whitham et al. Neurotoxicol Teratol Fyra månader m gamla barn exponerade för f Subutex (n 30) eller för f r metadon (n 22) samt kontroller (n 33) Metadon exponerade barn hade signifikant längre l Visual Evoked Respons Potential (VEP) latens VEP latens hos Subutex exponerade barn var likartad som hos kontroll barnen

76 Långtidsuppföljningar

77 Metadonexponerade barns utveckling; mental (MDI) resp. motorisk ( PDI) utvecklingsindex Ålder Mån. Metadon MDI Kontroll MDI Metadon PDI Kontroll PDI Strauss ** Wilson ** Rosen * * Hans Chasnoff Kalten

78 Children of methadone-dependent women: developmental outcomes. de Cubas MM, Field T. Am J Orthopsychiatry barn vid skolålder lder efter prenatal metadon exponering jfr med kontroller Ingen signifikant skillnad på kognitiva tester, trots lägre IQ poäng hos exponerade barnen Metadon-exponerade exponerade barnen uppvisade fler beteendeproblem som ångest och aggressivitet

79 Development after prenatal exposure to cocaine, heroin and methadone. van Baar AL, et al Acta Paediatr Suppl barn exponerade för metadon, heroin, kokain och andra droger med kontroller 80% behandlades för NAS Uppföljning vid 5.5 års ålder Skillnader i kognitiv utveckling Fler beteendeproblem Ingen skillnad i motorisk utveckling Barnen och deras familjer behöver extra stöd

80 Miljöns effekt på Neurologisk beteendeutveckling efter intrauterint exponering för opiater Developmental outcome of school-age children born to mothers with heroin-dependency: importance of environmental factors. Ornoy et al. Dev Med Child Neurol heroin exponerade barn vid 5-6 år jfr med 3 kontroll grupper: (50 barn med social utsatthet, 50 normala barn från mellan hög socioekonomisk klass och 80 daghems barn) Resultat Uppväxt i biologisk familj sämre intellektuell förmåga och högre grad av ouppmärksamhet/konc. Svårigheter Uppväxt i fosterhem normal intellektuell funktion men större problem med uppmärksamheten och flera beteendeproblem såsom ADH

81 Adverse neurodevelopmental outcome of infants exposed to opiate in-utero Hunt et al. Early Human Development 2008 (n133) (n 103) Påverkan sker för båda kognitiva och psykomotoriska utveckling

82 ADHD s bakgrund 20 separata tvillingstudier i olika länder l nder visar att ADHD är ärftligt till 75% Minst sex gener är r påvisade p som riskgener

83 Pojke 1 Opiatberoende mor avgiftad med Subutex i grav v 12. Utvecklade NAS som klingade av utan medicinering. Fosterhemsplacerad sedan födelse. Har överaktivt beteende enl foster familj. Två 4 åriga pojkar Pojke 2 Opiatberoende mor behandlad med Subutex från 3e grav veckan. Utvecklade NAS som som klingade av utan medicinering. Lever med biologiskt mor (förvärv arbetande). Har överaktivt beteende Drake

84 Etiska frågest geställningar

85 Historien om en familj med opiatmissbruk Fall 1 Åsa (32 år) och Lars (34 år) är r båda b beroende av heroin sedan drygt 8 år. Åsa har tidigare haft två graviditeter, som båda b avslutades med abort. Åsa blir nu gravid för f r 3e gången g men upptäcker den sent. Hon fortsätter tter med att missbruka heroin fram till graviditets vecka 21. Hon sprutar i.v.. heroin 1,5 kapsel ggr/v; (0,5 kapsel/dag v 19-22) Socialtjänsten i hemortskommunen köper k upp behandlingsprogram i Stockholm dit de flyttar Efter avgiftningen ställs båda b till Subutex (16 mg dagligen) Resten av graviditeten förlf rlöper relativt normalt med regelbundna uppföljningar påp specialist MVC Förlossningen sker med kejsarsnitt i vecka 42 och en pojke med FV 4280 g, FL 52 cm, HO 36 cm framföds Han mår m r ganska väl v l och utvecklar ingen neonatalabstinens Namnen är fingerade

86 Lars berättelse Vid åb vid 2,5 åå berättar Lars att han gick igenom behandling för r sitt beroende under 1 år. Åsa satt i fängelse f då. d. Efter behandlingstiden sökte s han upp Åsa och de återbörjade rjade missbruka heroin Åsa upptäckte sin graviditet efter ca 3 veckor men de fortsatte med missbruket eftersom de var inställda påp att göra g abort De kom till mödravm dravården rden för f r abort men rätt r som det var bestämde de att behålla barnet och Åsa lades in för f r avgiftning och behandling med Subutex Han minns inte vad som gjorde att det inte blev abort. Han fick Subutex strax efter Nu är r han glad i att pojken finns. Men han vet att missbruket pågick vid graviditets början. b

87 Johan ammas korttid. Åsa är storrökare och har svårt att sluta med det. Paret sköter sin behandling väl med negativa urinprover. De skaffar arbete och hyreskontrakt i Stockholm Johan växer tills med båda fld. Han kontrolleras årligen av BL Börjar på dagis men fld tar honom därifrån och väljer dagmamma (fld upplever att barnet inte blir sedd i dagis) Skall snart börja skolan Namnen är fingerade

88 Genomgår r neuropsykologisk utredning vid 5,5 åå Testresultaten visar normal begåvning men han presterar mycket låga l poäng i deltester som kräver arbetsminne, koncentration, handmotorisk koordination och uppmärksamhet Fld samt förskolepersonal f bekräftar dessa fynd i CBCL och SDQ enkät Är r inte hyperaktiv varför r troligaste diagnosen är ADD Vad riskerar Johan framöver? Hur skall vi hjälpa Johan?

89 Hur ställer vi oss till s.k. mindre starka droger? Fall 2 25 årig kvinna från Sydamerika med pågående missbruk av kokain, crack och cannabis. Har 5 årig dotter Första kontakten MVC graviditets vecka 9, anger patienten ha upphört med kokain och crack men kunde inte sluta med cannabis. Hon säger ha försökt avstå från cannabis på egen hand men har ej lyckats. I grav v 28 medger hon regelbundet cannabis rökning var till varannan dag men vill inte lämna urinprov för drogtest. Är det nu hög tid för fostret att slippa exponeras för fortsatt cannabis? Är det lämpligt för ett 5 år gammal barn att vistas i en miljö där droger förekommer naturligt?

90 Planerad graviditet Fall 3 35 årig kvinna kommer för diskussion då hon önskar genomgå en graviditet under pågående Subutex behandling. Hennes beroende anamnes är iv Heroin missbruk åren Blev insatt på Subutex 2001 och sedan dess har hon varit utan återfall. Subutex dosen höjdes från 16 mg till 24 mg och sedan tre år tillbaka 32 mg Fö. är hon frisk utan Hepatit C eller HIV smitta. Hon röker ej. Hon har samboförhållande sedan många år. Hon har sjukbidrag och arbetstränar. Hennes önskan är nu att skaffa barn med planerad graviditet. Vad är bästa rådet?

91 Slut

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse. Jenni Saarinen

Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse. Jenni Saarinen Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse Jenni Saarinen Examensarbete / Degree Thesis Vård/Barnmorska 2011 1 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Barnmorska/ Vård Identifikationsnummer:

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011 tema: ögon solen ledare... 4 tema ögon Prematuritetsretinopati... 6 Barns syn...12 Att vara barn och ha glasögon...16 Omega-3 barns

Läs mer

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Emilia Malmsten Förnamn Efternamn Examensarbete Vård 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård Identifikationsnummer: 3214 Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008 Besök på Berga Naturbruksgymnasium TEMA: Fokus på utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll En plats i samhället 3-5 Sätt fokus på utvecklingsstörning

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits 090605 Författare Tony Larsson Handledare

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition

Årgång 33 nr 5/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Tonåring Nutrition Årgång 33 nr 5/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Tonåring Nutrition innehåll LEDAREN... 4 TONÅRING aktiv stöttning från vuxna viktig för god självuppfattning hos unga kvinnor...6 mitt

Läs mer

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson 8 MYTER OM CANNABIS Pelle Olsson Under senare tid har debatten om cannabis tagit ny fart på ett oroande sätt. I två delstater i USA, Colorado och Washington, har man beslutat att legalisera marijuana.

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 REGIONALT VÅRDPROGRAM Cerebral pares hos barn och ungdom 2010 Huvudförfattare Kristina Tedroff Katarina Wide ISBN 91-85211-71-0 RV 2010:01

Läs mer