Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5"

Transkript

1 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum. Idrottslärare Kent Andersson med Grön enhet, år 8 och 9.

2 Lugnet före stormen I vår omvärld inträffar händelser som är uppskakande och ofta otäcka. Lyckligtvis, tänker vi, det händer inte här hos oss i vår trygga del av världen. Tyvärr kan det vara så, att det som händer i vår omvärld förr eller senare kommer att hända här om vi inte gör något åt förhållanden medan tid är. Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg NÄRMAST TILL HANDS kanske är de miljökatastrofer som händer runt om i världen och som till stora delar är orsakade av den livsmiljö vi människor skapat. Vårt sätt att leva och vårt sätt att utnyttja jordens resurser har medfört att världens klimat förändrats och kommer att förändras än mer. Till del har vi fått känna av dessa klimatförändringar i de tydligare svängningarna i regn, blåst etc. Vi har fått känna på detta också i Sverige. Senast genom stormen eller rättare sagt orkanen Gudrun i början på detta år och som mest drabbade landskapen Halland och Småland. För några år sedan var det ihållande regn över främst Värmlandsområdet som ställde till med stor förödelse. Denna typ av otrevliga naturfenomen har börjat uppträda allt oftare och med allt större kraft. VI BRUKAR OCKSÅ SÄGA att det som händer i världen kan vi ändå inte göra något åt här hos oss. Det är svårt det medges, men något måste göras och alla måste dra sitt strå till stacken. Även om det fordrar avtal I detta nummer: och överenskommelser regeringar och stater emellan så är det, det praktiska utförandet i vardagen som räknas. Det gäller att ställa om vårt samhälle på sådant sätt att det inte påverkar och skadar miljön mer än absolut nödvändigt. Det gäller också att ändra våra attityder och beteenden som människor inför den miljö vi har att värna. Det går och det måste gå. 2-3 Lugnet före stormen 4-5 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! 6 Det är enkelt att mäta radon 7 Ungdomscafét Café & Le är invigt 8 Bokbussen 9 Nyårsfirande på Kumla torg Vinterväghållning 12 Renhållningsverket informerar 12 ICA/BOB Stipendiefond 13 Julshow Kumla kommuns Kulturpris Kultur och fritid, Kumlahallen Kommunskolan 19 Teater, våren Vegetation som är i vägen 21 Närståendestöd, våren Förebyggande hälsovård 23 Korppromenader 24 Konstsidan KUMLAN, informationsblad för Kum la kommun. Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Dan-Åke Mo berg Redaktion: Karin Moberg, Thage Arvidsson Fotograf: Göran Ekberg Kumla kommun Stadshuset, Kumla torg KUMLA

3 INOM ETT HELT ANNAT område kan man skönja samma oro för framtiden om vi inte hanterar uppkomna problem snabbt och med respekt. Det jag tänker på är det vi med ett fint ord brukar kalla integrationsfrågorna. Det vill säga hur och på vilket sätt vi tar hand om de invandrare som av ett eller annat skäl kommer till Europa och Sverige. Vi ser oroande tendenser på många håll i Sverige och vi ser det i praktiken i Paris och många andra städer i Europa. DET ÄR INTE ACCEPTABELT att människor skall behöva leva under så olika betingelser och förutsättningar som för närvarande sker på många håll i världen, i Europa och i vårt eget land. Vad vi än tycker om hur människor har hamnat i dessa olika situationer, så måste vi ändå sträva efter att den enskilda människan och den enskilda familjen måste få förutsättningar till ett drägligt liv. VI HAR INGET VAL ELLER rättare sagt; det som händer i många städer i dag är bara som rubriken anger lugnet före stormen. Desperata människor utanför samhällets trygghet som inte får tillgång till skolor på lika villkor, som inte kommer in i arbetslivet, som inte får möjlighet att känna trygghet och tillit och att inte höra hemma någonstans är en framtida krutdurk. Utanförskap och sämre förutsättningar får inte vara beroende på nationalitet, hudfärg eller religionstillhörighet. Vi måste göra någonting nu och i vardagen. Alla människor har lika värde och vi måste inse det. JAG INSER ATT DET INTE är lätt. När vi ställs inför det konkreta ärendet är det ofta lätt att välja den enkla vägen att inte anställa en person med utländsk bakgrund, att inte hyra ut en lägenhet, att avstå från att ta personliga kontakter etc. Vi i offentliga sektorn är inte bättre än i privata sektorn att anställa personal med utländsk bakgrund. Vi är däremot bättre än privata hyresvärdar att ta emot hyresgäster med utländskt klingande namn. Men vi har alla som enskilda människor ett ansvar att möta våra invandrare på ett långt bättre sätt än för närvarande. Det är ett ansvar för oss alla. Vi har inget val. DÄREMOT FINNS DET ett val längre fram i tiden som vi nu kanske kan säga är lugnet före stormen. Jag tänker då på att det nästa år i september är val till riksdag, landsting och kommuner i vårt land. Det blir förhoppningsvis inte så stormigt att det skall skapa oro inför valet. Däremot pågår en omstrukturering i samhället som kanske kan komma att påverka frågorna i valrörelsen. Befolkningsomflyttningarna i landet gör att frågan om sammanslagningar av kommuner med nödvändighet kommer att prövas. Kommer landstingen att finnas kvar eller skall de ombildas och ingå i några få stora regioner i landet? Det är frågor som prövas i den s k Ansvarsutredningen som skall lägga fram sitt första betänkande under år 2006 och som kanske kan sätta fart på valrörelsen. STORM I ETT VATTENGLAS kan det bli när den kommunala budgeten för år 2006 behandlas i kommunfullmäktige här i november. I sak är det väldigt små skillnader mellan partierna om man ser till kommunens budget i sin helhet men visst märks det att det stundar ett valår. Kumla kommun har annars en budget och en ekonomi som sett i ett länssammanhang är mycket god och stark. Om den goda ekonomin tror jag alla partier i Kumla vill värna. Kumlan

4 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! I augusti 2005 invigdes Skogstorpsskolan. Glädjen var stor då skolan stod klar och vi för första gången kunde ta emot barn/elever mellan åldrarna 1 och 16 år. Text: Marie Holm, Områdeschef och Gunilla Kalmnäs, Rektor PÅ SKOGSTORPSSKOLAN finns idag 555 barn/elever indelade i 9 arbetsenheter. Det är 70 barn på förskolan, 185 barn/elever i förskoleklass till skolår 5, samt 300 elever i skolår 6-9. Det finns tre fritidshem för åldrarna 6-12 år samt fritidsgård, vilken är öppen både dagtid och kvällstid för tonåringar. Ett hundratal vuxna har också sin arbetsplats på skolan, däribland vår måltidspersonal som lagar god och mycket uppskattad mat till oss samt levererar mat till ytterligare skolor i kommunen. skolår 9 med minst godkänt i skolans olika ämnen, ha ett gott självförtroende och en fortsatt lust att lära. SKOGSTORPSSKOLAN BYGGER på tankarna kring Skola Pedagogik: Vi arbetar för ett elevaktivt arbetssätt och vill tillvarata elevernas intresse och individens eget ansvarstagande för sitt lärande. SKOGSTORPSSKOLANS VISION är att vara en skola för handens, hjärtats och huvudets kunskaper där våra läroplaner är grunden för vårt arbete. Målet är att alla barn/elever ska lämna Lokaler: En modern arbetsplats för barn och vuxna och en funktionell miljö för lärande. 4 Kumlan

5 Arbetsorganisation: Arbetslagen fungerar som små skolor i den stora skolan, stor befogenhet till arbetslaget, organisation i arbetsenheter i stället för klasser. SKOLANS ARBETSENHETER består av barn och elever i olika åldrar. Vi försöker att arbeta med olika teman där de olika ämnena bildar en helhet och vi lägger stor vikt vid att lära eleven att växa till då det gäller det egna ansvaret för inlärningen och skolarbetet. Denna grundstruktur genomsyrar hela skolan oavsett åldersgrupp och kan också sägas vara en profilering av hela skolan. DET FINNS EN ENGELSK profil på Skogstorp för skolår 6-9. Där är undervisningen på engelska % av tiden. TISDAGSKVÄLL PÅ SKOGSTORP. Skogstorpsskolan är byggd för att vara en grannskola, vilken är öppen även kvällar och helger för olika aktiviteter. Så här såg t ex tisdagskvällen ut v. 43. FLERA LÄRARE VAR PÅ SKOLAN och hade utvecklingssamtal tillsammans med elever och föräldrar. Miljö- och byggnadsnämnden hade sitt sammanträde på skolan och passade samtidigt på att få en rundvandring i huset. I fritidsgårdenskonferensrum pågick kurs genom Nyföretagarcentrum i Sydnärke och i slöjdsalen var en grupp herrar och slöjdade. VI HADE ÄVEN GUIDNING av Centerpartiet denna kväll vilka förutom information och guidning fick chans att se lokalerna användas, t ex träffa ungdomar på fritidsgården, möta ledare och damlag från Kumla basket i idrottshallen och till sist få möta ett gäng tjejer som övade dans i Rytmiksalen. Det var Kumla Hockeys cheerleaders som övade in danser och när studiebesöket kom så visade de gärna lite av vad de tränat in. DET ÄR MYCKET POSITIVT att lokalerna används av fler än oss som arbetar dagtid i skolan och under mer än skoltid. SKOGSTORPSSKOLANS BYGGNAD är nu klar tillsammans arbetar vi för att ge 1-16-åringarna bästa möjliga omsorg och skolgång. Kumlan

6 Det är enkelt att mäta radon Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Strålning från radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Text: Peter Eriksson, Miljöchef STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. RADONHALTEN MÄTS I antal Bequerel per kubikmeter luft. 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 tror man att cirka 200 lungcancerfall kan undvikas varje år. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder senast DET ÄR ENKELT ATT mäta radon. Genom att kontakta miljöchef Peter Eriksson på tfn kan du köpa mätdosor hos miljöavdelningen. En mätning kostar 300 kronor om huset har högst 2 våningsplan med bostadsrum. För att hinna genomföras under rätt tid på året bör mätningen på- börjas före den första februari. Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m3 kan egnahemsägare söka bidrag hos Länsstyrelsen. Bidraget är på 50 procent (max kronor) av kostnaderna för åtgärderna. "För mer information om radon besök HYRESVÄRDAR ELLER bostadsrättsföreningar har ingen allmän skyldighet att mäta radonhalten. Däremot kan du själv bekosta en mätning. Om det visar sig att radonhalten är för hög kan du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening och begära att den höga radonhalten ska åtgärdas. FÖR MER INFORMATION om radon besök www. radonguiden.se 6 Kumlan

7 Ungdomscafét Café & Le är invigt Nu finns ett nytt café i Kumla. Ett ungdomscafé! Fredagen den 21 oktober invigdes Kumlas nya ungdomscafé Café & Le. Text: Gertrud Åstrand CAFÈT ÄR BELÄGET I delar av den före detta utställningshallens lokaler i biblioteket på Råbergaplatsen. Gruppen Mosaik spelade och sjöng, kommunalrådet Annica Eriksson invigningstalade och elever från gymnasieskolan klippte det röda invigningsbandet. CAFÉ & LE DRIVS AV Folkets Hus i samarbete med elever på gymnasiets Handels- och administrationsprogram. Cafét har på vardagar samma öppettider som biblioteket vilket är: Måndag-torsdag 9-19 Fredag 9-18 För närvarande är cafét stängt på helgerna. ÄVEN OM CAFÉ & LE är ett ungdomscafé så är det självklart öppet för alla. Stanna till och ta en kopp kaffe, läs en tidning eller bok som du lånar på biblioteket samtidigt som du fikar. SAMTIDIGT SOM CAFÉ & LE ÄR EN PLATS att mötas på och "bara vara" ska cafét bli en plats som ger möjlighet till olika aktiviteter. Ett alternativ är att skapa en öppen scen för ungdomar i Kumla, där man vid något eller några tillfällen varje vecka ger möjlighet för alla som önskar att framträda med musik, sång, dikt eller berättelser. Tycker du att det låter intressant med en öppen scen? Eller har du andra idéer och förslag kring verksamhet hos Café & Le? Kontakta Kulturavdelningen, Gertrud Åstrand på tfn eller Kumlan

8 Bokbussens turer 2005/2006 Ekeby/Kvarntorp - torsdagar Ekeby (Macken) Kvarntorp (Skiffervägen) /12, 22/12, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 20/4, 4/5, 18/5, 8/6, 29/6, 17/8, 31/8. Hällabrottet - torsdagar Vid affären /12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6, 15/6, 10/8, 24/8. Sannahed - onsdagar Tvärgatan, /12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 31/5, 14/6, 28/6, 16/8, 30/8. Åbytorp - onsdagar Stene skola /12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 7/6, 21/6, 9/8, 23/8. Prästgårdsskogen - torsdagar von Rosensteins väg /12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Landsbygdsturer Brånsta måndag 12/12, 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 29/5, 7/8, 4/9. Byrsta måndag 19/12, 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9. Eneby måndag 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 19/6, 21/8. Nynäs måndag 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 22/5, 26/6, 28/8. Berga tisdag 10/1, 14/2, 21/3, 25/4, 30/5, 15/8. Hjortsberga tisdag 13/12, 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 20/6, 29/8. Rala tisdag 3/1, 7/2, 14/3, 18/4, 23/5, 8/8. Vallersta tisdag 20/12, 31/1, 7/3, 11/4, 16/5, 27/6, 5/9. Öja tisdag 6/12, 17/1, 21/2, 28/3, 2/5, 13/6, 22/8. Björka torsdag 8/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Ekeby by torsdag 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Frommesta torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Brändåsen* torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Östra* torsdag 8/12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. *förmiddagstur Öppettider Biblioteket & Utställningshallen Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag Jul och nyår: 22 dec dec dec stängt 25 dec stängt 26 dec stängt 27 dec dec dec dec dec stängt 1 jan stängt 2 jan Mer information om biblioteket och dess verksamhet hittar du på: 3 jan jan jan jan stängt 7 jan jan Kumlan

9 Nyårsfirande på Kumla torg Konfrencier: Staffan Åkerlund Visor, pop & Country. This morning Orchestra Nyårstal av Kyrkoherde Jan Novosel Sång Trumpetsolo Tolvslaget Fyrverkeri Efter fyrverkeriet, samling för fackeltåg till Kumla kyrka och musikgudstjänst. Se utförligt program i lokalpress. Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen. Medarrangörer: Kumla församling, Kumla Bostäder AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, ICA Maxi i samarbete med Sannaheds IF. Kumlan

10 Vinterväghållning Vinter igen och dags att repetera vad som gäller angående vinterväghållningen i Kumla kommun. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör ommunen har genom tekniska kontoret, ansvar för snöröjning och halk- K bekämpning på de kommunala gatorna, cykelstråken och torgen. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoar eller motsvarande utmed sin tomt. På gator där snö plogas upp i sådana mängder att det inte är möjligt att hålla gångbanan framkomlig, ska sandning ske utanför plogvallen. Dom gatorna är alltså undantagna från snöröjningsplikten (se listan nedan) Vinterväghållningsinformation Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras de större gatorna, cykelstråken och de kommunala centrala gångytorna. Snöröjning påbörjas normalt efter avslutat snöfall. Vid ca 5 cm snödjup påbörjas snöröjning av prioriterade ytor och vid 10 cm snödjup röjs hela vägnätet. Om det är halt efter snöröjningen påbörjas sandning. Kommunen använder inte salt utan endast sand (huvudsakligen bergkross 2 4 mm) till halkbekämpning. Sand kan också kostnadsfritt hämtas av enskilda fastighetsägare vid kommunens centralförråd på Östra gatan. Gemensamt ansvar För att vinterväghållningen skall fungera måste vi hjälpas åt, kommunen och varje enskild fastighetsägare. Snöröjningen försvåras ibland av felparkerade bilar. Datumparkering gäller i Kumla mellan Detta innebär att: mellan kl får man vid ojämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har ojämna gatunummer. mellan kl får man vid jämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har jämna gatunummer. Utväxande träd och buskar över gång- och körbanor försvårar och kan orsaka skador på både maskiner, träd och människor. Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Glöm inte att hålla vägen fram till ditt sopkärl och brevlåda snöröjd och halkfri. Sopa bort snön från locken. Allmän vinterinformation Du som är oskyddad trafikant, se till att du syns. Använd reflex och lyse på cykeln under den mörka delen av dygnet. Utrusta dig och din bil för vintern. Fr.o.m. 1 oktober får du använda vinterdäck och fr.o.m. 1 dec måste du ha vinterdäck vid vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm. Lyssna på radions trafikinformation och använd Vägverkets hemsida (www.vv.se) för väginformation. Ta god tid på dig och anpassa farten till väglaget. Håll rejält avstånd till framförvarande bil. 10 Kumlan

11 Följande gator är undantagna från snöröjningsplikt Badhusgatan, delen Höganäsg. - Hammarg. Bondgårdsvägen Brändåsvägen, delen Skottvallag. - Köpmang. Dalagatan, delen John Norlanders väg Majstigen Djupadalsgatan Eriksbergsvägen, delen Fredsg. Rosenhillsg. Fabriksgatan, delen V Parken Norrmalmsg. Fredsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Fridhemsgatan Fylstagatan, delen Sörbyv. V Drottningg. Gamla vägen, delen V Drottningg. Gartzv. Gamla Örebrovägen Gesällgatan Gränsgatan Hammargatan Hasselstigen Hägergatan Höganäsgatan, norra sidan Järsjögatan, delen Viagatan Ymergatan Leksandsgatan Linnégatan, delen Järnvägsg. vattentornet Ljungmovägen, delen V Bang. Kvarng. Myntgatan Nygatan, delen Sörbyv. Åkerv. Nyhemsgatan, delen Norrmalmsg. Hagag. Oppegårdsvägen Ringvägen, delen Sörbyv. V Drottningg. Rosenhillsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Rönnstigen St. Torgils väg, norra sidan Skogsbacken Skolvägen, delen Stenev. Sörbyv. Skomakargatan Skottvallavägen Spelmansgatan Sportgatan Torsgatan Trumpetaregatan Trumslagaregatan Wallenstråles väg Vandrargatan Vilebacken Ängabacken Änggatan Östra gatan Hällabrottet, samtliga gator med undantag för Affärsgatan, Yxhultsvägen och Carléns väg nr 5, 7 och 12 För mer information kontakta Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

12 Renhållningsverket informerar Text: Anders Larsson, Renhållningsverket Återvinningscentralen Kommunkortet som vi införde 2004 kommer även att gälla under Kortet ger hushållen(som har ett sopabonnemang, direkt eller indirekt) rätt att lämna grovsopor och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet skall medföras och visas upp, saknas kortet vid besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har. Bildäck ingår inte i hushållsavfallet. Alla som lämnar bildäck debiteras 25 kr/ däck i självkostnadsavgift. Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen, en felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften som i sin tur blir en kostnaden för hushållen (soptaxan). Sophämtning Tänk på att skotta (även locket på soptunnan)och sanda även för sopåkarna, det är deras arbetsmiljö som det handlar om. Håll soptunnan ren även under vintern. Det är lätt att soporna fastnar i kärlet och inte blir helt tömt. Ha en trevlig vinter och värna om vår natur genom att sortera mera. Välkommen med ansökan om medel ur ICA/BOB Stipendiefond 2006 Fondens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla kommun för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren. Ansökan skall ha inkommit senast måndagen den 24 april 2006 till: Kumla kommun, Kulturavdelningen, Kumla. Ytterligare upplysningar lämnas av kulturavdelningen, Mats Runering, tfn , eller e-post 12 Kumlan

13 Julshow 2005 Husaren Kumla Premiär 9 dec kl Familjeföreställning 10 dec kl Biljetter finns att köpa på biblioteket och hos Lillemor vid torget. Vuxna 130:-, barn och ungdom t.o.m. 15 år 20:- Musik, solosång, körsång, barnteatergrupp och dans. Gammeldags kaffebord ingår. Arr. Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF, Kumla Lions Club, Kumla Promotion, ICA Supermarket, Reklamstugan, Folkets Hus, Kultur- och fritidsförvaltningen. Kumlan

14 Kumla kommuns kulturpris års kulturpris tilldelas galleristen Anders Fasth som med ett stort mått av envishet, en omfattande kunskap om konst, stor idérikedom och osedvanligt goda kontakt med konstnärer under mer än ett decennium utfört en stor folkbildande insats inom konstområdet med särskild inriktning på den samtida konsten. NSATSEN HAR ALLMÄNT sett utmynnat i I många spännande möten mellan konstnären med sina verk och de många besökarna som betraktare av dessa verk. ANDERS FASTH ÄR läraren som utifrån ett genuint konstintresse startade ett konstgalleri utanför Kumla Galleri Örsta som är inne på sitt tolfte år med fortlöpande verksamhet. Galleriet är nu etablerat som ett av de mest framgångsrika i regionen med ett mycket gott renommé i både konstnärskretsar och bland konstintresserade. Påtagligt är att många av Sveriges mest framstående konstnärer ställt ut sina verk i Galleri Örsta och dessutom själva deltagit i vernissager och speciella arrangemang. Detta har inneburit att konstintresserade länsbor på nära håll kunnat se och ta del av intressanta utställningar. ANDERS FASTH HAR initierat tillkomsten av en konstförening, Örsta Konstförening, som under hans ledning utvecklats till en av länets största och mest livaktiga föreningar i sitt slag. Föreningen har till uppgift att främja konstlivet i Kumla och att öka kommuninvånarnas intresse och kunskap inom konstområdet genom bland annat föreläsningar, studieresor, utställningsbesök, diskussionsaftnar och studieverksamhet. ANDERS FASTH ÄR tillsammans med nären Olle Medin en av skulpturområdet konst- Konst på Högs grundare och har sedan tillkomsten 1998 varit dess tillskyndare, projektledare och utvecklare. Hans insatser för att knyta konstnärer och sponsorer till Konst på Hög har varit oumbärliga liksom att få massmedia att uppmärksamma Konst på Hög. Redan nu, efter bara åtta års verksamhet, har Konst på Hög utvecklats till ett av de intressantaste skulpturområdena i Sverige och ett av de främsta besöksmålen i länet. 14 Kumlan

15 Kultur och fritid, Kumlahallen Simhallen Tfn: Öppettider 26/ /5 2006: måndag och torsdag tisdag, onsdag och fredag lördag och söndag Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut. Öppettider under Jul, Nyår och Trettondagshelgen: Ordinarie öppettider med undantag för julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen då vi har stängt. Fredagen den 23/12 stänger vi kl miljö med soft music och undervattensbelysning. Åldersgräns 17 år. Barn- och familjekvällar, fredagar kl På fredagar står badets bassänger och lokaler öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna. Ta gärna med din egen simring, luftmadrass eller annan vattenleksak. Packa picknickkorgen och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är alla andra badgäster också välkomna, men kvällen går i lekens tecken. Skolbad förekommer vardagar klockan För besked om möjligheten att bada med icke simkunniga barn i lilla bassängen, ring Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 35 grader och lämpar sig väl för barnbad. Av tradition används tisdagseftermiddagarna till spädbarnsbad. Simundervisning för barn och vuxna ordnas regelbundet. Vid lov och studiedagar är bassängerna disponibla i mycket större utsträckning under dagtid. I Kumlahallen finns alltid utrymme för motionssim. Skolornas jullov, 22/12-10/1 Under denna period är simhallen tillgänglig för allmänheten utan några begränsningar i form av simskolor, skolbad eller liknande. Sviktar och hopptorn är öppna och lekredskapen kan användas redan från badets öppnande. Vuxenkvällar, onsdagar kl Välkommen att bada i lugn och ro. Här kan du njuta i en avspänd Kroppsträning Fysisk träning med hjälp av fasta maskiner för kroppens samtliga muskler, cyklar och steppar finns i "Träna med David" som är beläget i en del av simhallen. Sporthallen Vardagkvällar tränar idrottsföreningar enligt fastställt schema. Lördagar och söndagar spelas matcher i det nationella seriesystemet. Kumlahallens övriga lokaler är i mån av lediga tider bokningsbara för kommunens invånare, boka tid på telefon , eller Upplysningar om anläggningen erhålls i receptionen eller på telefon För ytterligare information - begär en folder om öppettider och priser. Rackethallen är för tillfället i Kultur- och fritidsförvaltningens regi. Abonnemang och strötider bokas under kontorstid på tfn , övriga tider tfn Kumlan

16 Vart fjärde år har medborgarna möjlighet att lägga sin röst på det parti och de personer man anser skall styra i kommunen. Men vilka möjligheter till påverkan har medborgarna mellan valen? Text: Torild Hilmersson, Utredare Offentlighetsprincipen En grundförutsättning för ett demokratiskt inflytande är att medborgarna har möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos kommunen, landstinget och statliga myndigheter. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje nämnd är skyldig att registrera de allmänna handlingarna i ett diarium. Diariet i sig är också en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Det finns också allmänna handlingar som är sekretessbelagda, t ex socialtjänstens och sjukvårdens handlingar som rör enskilda personer, anbudshandlingar i en upphandling som inte är avslutad m m. Hur får jag ut en allmän handling? Om du vill få ut en allmän handling skall du vända dig till den förvaltning dit ärendet hör. När du begär att få ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna ut den skyndsamt. I normalfallet innebär det att du får ut den omedelbart vid ett personligt besök. Du kan dock få vänta något om handlingen just då används i arbetet. Du får läsa handlingarna på stället. Du har också rätt att mot en mindre avgift få en kopia av handlingen att ta med dig. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna handlingar som är offentliga. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha ut en handling. Men om du begär att få ut en allmän handling med sekretessbelagda uppgifter kan du behöva uppge vem du är och vad du skall ha handlingen till för att en sekretessprövning skall kunna göras. Om du nekas att ta del av en handling har du enligt lagen rätt att få ett skriftlig beslut om detta. Om du anser att kommunen inte hade rätt att vägra lämna ut handlingen kan du överklaga beslutet hos kammarrätten. Att tänka på! Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir allmän handling som andra har rätt att läsa. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev eller annat meddelande i ett kommunalt ärende till en tjänsteman eller politiker på dennes hemadress. Handlingen är allmän så fort den kommit fram till tjänstemannen eller politikern. 16 Kumlan

17 Medborgarförslag Sedan år 2004 finns i Kumla kommun, liksom i de flesta andra kommuner, möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att lämna ett förslag direkt till fullmäktige och få det behandlat där. Du som vill lämna ett medborgarförslag skriver ner det förslag du har och skickar det per post till kommunen eller lämnar in det till kommunkansliet eller direkt vid ett fullmäktigesammanträde. Det ställs inga formella krav på ett medborgarförslag mer än att det skall vara undertecknat och att det skall finnas namnförtydligande, adress och telefonnummer. När förslaget kommit in till fullmäktige lämnas det vidare till kommunstyrelsen för beredning där det lämnas ett uppdrag till en nämnd eller direkt till en tjänsteman att lämna förslag till yttrande. Fortsättnig på nästa sida. Kumlan

18 Därefter ger kommunstyrelsen ett förslag till beslut och lämnar ärendet tillbaka till fullmäktige för slutligt avgörande. Enligt kommunallagen bör tiden från det att medborgarförslaget lämnades tills slutligt beslut fattas i fullmäktige inte vara mer än ett år. I de allra flesta fall sker handläggningstiden betydligt snabbare än vad lagen kräver. Hittills har fem medborgarförslag kommit in till fullmäktige i Kumla. Av dessa har tre förslag helt eller delvis tillmötesgåtts, ett avslagits och ett är ännu inte färdigbehandlat. Överklagande Vad innebär ett överklagande? Överklagande av kommunala beslut heter numera laglighetsprövning. Att det kallas så beror på att domstolen bara får pröva om ett kommunalt beslut tillkommit i laga ordning beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen det organ som fattat beslutet överträtt sina befogenheter beslutet strider mot lag eller annan författning Domstolen har ingen möjlighet att pröva om beslutet är bra eller dåligt, eller vilka konsekvenser det får för medborgarna osv. Denna begränsning i domstolens prövning av kommunala beslut beror på att den lokala demokratins frågor inte skall avgöras i domstol. Domstolen har endast att avgöra om kommunen följer de lagar och regler som gäller. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Den kan endast upphäva ett felaktigt beslut. Det är kommunen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs. Vem får överklaga? Kommunala beslut får överklagas av den som är medlem i kommunen. Medlemmar i kommunen är naturligtvis alla som är folkbokförda där. Men också den som utan att vara folkbokförd i kommunen äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till inkomstskatt i kommunen är kommunmedlem. Vilka beslut får överklagas? De beslut som får överklagas är: beslut av kommunfullmäktige beslut av kommunstyrelsen och nämnderna om de inte är av rent förberedande art beslut av tjänstmän som fattas enligt delegation från nämnden Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande gäller i stället dessa. Det handlar då främst om myndighetsbeslut mot enskilda t.ex. bygglovsärenden, biståndsärenden etc. I dessa fall får den person som beslutet berör tillsammans med beslutet en besvärshänvisning med information om hur överklagandet går till. Hur överklagas ett beslut? Vill du överklaga ett kommunalt beslut skall du skriva till länsrätten i Örebro. Du skall ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kommunens anslagstavla finns i entrén till Stadshuset i Kumla. Respektive nämnds förvaltning kan ge upplysning om när ett protokoll är justerat. 18 Kumlan

19 Teater, våren 2006 PÅSK av August Strindberg RIKS/Gästspel Onsdag 25 januari kl KUMLA TEATER FOLKAN En svensk klassiker i ny dräkt! I ett projekt som syftar till att bryta invanda mönster kommer vi i Strindbergs pjäs att få se skådespelare med både nordisk och utomnordisk bakgrund. "Påsk" är berättelsen om en familj i skam. Stämningen går från skärtorsdagens oro till långfredagens tunga plåga, för att med påskaftonen sluta i försoning och hopp. Regi: Vera Kereklidou Medverkande: Märit Carlsson, Magdalena Eshaya, Roland Hedlund, David Lenneman, Jonatan Rodriguez m.fl. Föreställningens längd: 2 tim inkl. paus Biljettpris: 140 kr (70 kr för ungdom) KALLE & LALEH Riksteatern/JAM Lördag 4 mars kl KUMLA TEATER FOLKAN Musikpoesi som går rakt in i hjärtat och får oss att omvärdera världen. Lalehs jazziga, egensinniga visor blandas med Kalle Haglunds slapstickpoesi. Två magiska scenpersonligheter, helt olika i sitt uttryck men ändå så lika i vad de vill. Det är politiskt, kärleksfullt och viktigt. Föreställningens längd: 1 tim Biljettpris: 60 kr TROLLFLÖJTEN av W.A. Mozart Lördag 11 mars kl HJALMAR BERGMAN-TEATERN, ÖREBRO Buss från Kumla Folkets Hus kl I samarbete med Västanå Teater och norska Rikskonserterne ger RIKSTEATERN en nyskapande folkmusikversion av Mozarts välkända opera. Leif Stinnerbom regisserar, svenska folkmusikerna Harv spelar och norska kvädare sjunger. Biljettpris: ca 350 kr, inkl. buss tur och retur. Fotograf: Lars Sundestrand. Biljetter till vårens föreställningar säljs ca 3 veckor före föreställningsdatum i Kumla Bokhandel och i Eiwor s Kiosk, Folkets Hus. Bli medlem i Kumla Riksteaterförening med förmånskortet Scenpass Sverige, som ger 20 kr i rabatt på varje teaterföreställning i Kumla/Hallsberg. Ett abonnemang med minst tre program ger ytterligare 10 kr i rabatt per biljett. Abonnemang lönar sig! För mer information kontakta Arne Wahlström, tfn Kumlan

20 Vegetation som är i vägen På annan plats i detta nummer av Kumlan berörs fastighetsägarens ansvar för vinterväghållning på sin trottoardel längstomtgränsen. Utväxande träd och buskar över gångoch körbanor nämns också men är värt att betona extra. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör UNDER VINTERSÄSONGEN kan tung snö och is göra så att grenar och kvistar hänger ut över trottoar och körbana. Som fastighetsägare bör du klippa upp och ihop dina träd och buskar så att trottoaren och körbanan är tillgänglig i hela sin bredd. Trottoarerna är speciellt viktiga för våra fotgängare som använder rollatorer och andra hjälpmedel, äldre och barn, synsvaga, förståndshandikappade och barnvagnsdragare. FÖR ATT VINTERVÄGHÅLLNINGEN ska fungera effektivt är det också viktigt att fri höjd efterlevs för att snöröjningsmaskinerna ej ska slå sönder sina backspeglar, rotationsljus och tak. DU SOM HAR TOMT intill gata bör tänka på att häck och buskar bör växa inom det egna tomtområdet. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är: över gångbana, minst 2,5 meter över cykelväg, minst 3,2 meter över körbana, minst 4,6 meter FÖR MER INFORMATION, besök se under rubriken Bygga o bo/fastighetsansvar. Du kan även kontakta planeringsingenjör Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer