Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5"

Transkript

1 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum. Idrottslärare Kent Andersson med Grön enhet, år 8 och 9.

2 Lugnet före stormen I vår omvärld inträffar händelser som är uppskakande och ofta otäcka. Lyckligtvis, tänker vi, det händer inte här hos oss i vår trygga del av världen. Tyvärr kan det vara så, att det som händer i vår omvärld förr eller senare kommer att hända här om vi inte gör något åt förhållanden medan tid är. Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg NÄRMAST TILL HANDS kanske är de miljökatastrofer som händer runt om i världen och som till stora delar är orsakade av den livsmiljö vi människor skapat. Vårt sätt att leva och vårt sätt att utnyttja jordens resurser har medfört att världens klimat förändrats och kommer att förändras än mer. Till del har vi fått känna av dessa klimatförändringar i de tydligare svängningarna i regn, blåst etc. Vi har fått känna på detta också i Sverige. Senast genom stormen eller rättare sagt orkanen Gudrun i början på detta år och som mest drabbade landskapen Halland och Småland. För några år sedan var det ihållande regn över främst Värmlandsområdet som ställde till med stor förödelse. Denna typ av otrevliga naturfenomen har börjat uppträda allt oftare och med allt större kraft. VI BRUKAR OCKSÅ SÄGA att det som händer i världen kan vi ändå inte göra något åt här hos oss. Det är svårt det medges, men något måste göras och alla måste dra sitt strå till stacken. Även om det fordrar avtal I detta nummer: och överenskommelser regeringar och stater emellan så är det, det praktiska utförandet i vardagen som räknas. Det gäller att ställa om vårt samhälle på sådant sätt att det inte påverkar och skadar miljön mer än absolut nödvändigt. Det gäller också att ändra våra attityder och beteenden som människor inför den miljö vi har att värna. Det går och det måste gå. 2-3 Lugnet före stormen 4-5 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! 6 Det är enkelt att mäta radon 7 Ungdomscafét Café & Le är invigt 8 Bokbussen 9 Nyårsfirande på Kumla torg Vinterväghållning 12 Renhållningsverket informerar 12 ICA/BOB Stipendiefond 13 Julshow Kumla kommuns Kulturpris Kultur och fritid, Kumlahallen Kommunskolan 19 Teater, våren Vegetation som är i vägen 21 Närståendestöd, våren Förebyggande hälsovård 23 Korppromenader 24 Konstsidan KUMLAN, informationsblad för Kum la kommun. Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Dan-Åke Mo berg Redaktion: Karin Moberg, Thage Arvidsson Fotograf: Göran Ekberg Kumla kommun Stadshuset, Kumla torg KUMLA

3 INOM ETT HELT ANNAT område kan man skönja samma oro för framtiden om vi inte hanterar uppkomna problem snabbt och med respekt. Det jag tänker på är det vi med ett fint ord brukar kalla integrationsfrågorna. Det vill säga hur och på vilket sätt vi tar hand om de invandrare som av ett eller annat skäl kommer till Europa och Sverige. Vi ser oroande tendenser på många håll i Sverige och vi ser det i praktiken i Paris och många andra städer i Europa. DET ÄR INTE ACCEPTABELT att människor skall behöva leva under så olika betingelser och förutsättningar som för närvarande sker på många håll i världen, i Europa och i vårt eget land. Vad vi än tycker om hur människor har hamnat i dessa olika situationer, så måste vi ändå sträva efter att den enskilda människan och den enskilda familjen måste få förutsättningar till ett drägligt liv. VI HAR INGET VAL ELLER rättare sagt; det som händer i många städer i dag är bara som rubriken anger lugnet före stormen. Desperata människor utanför samhällets trygghet som inte får tillgång till skolor på lika villkor, som inte kommer in i arbetslivet, som inte får möjlighet att känna trygghet och tillit och att inte höra hemma någonstans är en framtida krutdurk. Utanförskap och sämre förutsättningar får inte vara beroende på nationalitet, hudfärg eller religionstillhörighet. Vi måste göra någonting nu och i vardagen. Alla människor har lika värde och vi måste inse det. JAG INSER ATT DET INTE är lätt. När vi ställs inför det konkreta ärendet är det ofta lätt att välja den enkla vägen att inte anställa en person med utländsk bakgrund, att inte hyra ut en lägenhet, att avstå från att ta personliga kontakter etc. Vi i offentliga sektorn är inte bättre än i privata sektorn att anställa personal med utländsk bakgrund. Vi är däremot bättre än privata hyresvärdar att ta emot hyresgäster med utländskt klingande namn. Men vi har alla som enskilda människor ett ansvar att möta våra invandrare på ett långt bättre sätt än för närvarande. Det är ett ansvar för oss alla. Vi har inget val. DÄREMOT FINNS DET ett val längre fram i tiden som vi nu kanske kan säga är lugnet före stormen. Jag tänker då på att det nästa år i september är val till riksdag, landsting och kommuner i vårt land. Det blir förhoppningsvis inte så stormigt att det skall skapa oro inför valet. Däremot pågår en omstrukturering i samhället som kanske kan komma att påverka frågorna i valrörelsen. Befolkningsomflyttningarna i landet gör att frågan om sammanslagningar av kommuner med nödvändighet kommer att prövas. Kommer landstingen att finnas kvar eller skall de ombildas och ingå i några få stora regioner i landet? Det är frågor som prövas i den s k Ansvarsutredningen som skall lägga fram sitt första betänkande under år 2006 och som kanske kan sätta fart på valrörelsen. STORM I ETT VATTENGLAS kan det bli när den kommunala budgeten för år 2006 behandlas i kommunfullmäktige här i november. I sak är det väldigt små skillnader mellan partierna om man ser till kommunens budget i sin helhet men visst märks det att det stundar ett valår. Kumla kommun har annars en budget och en ekonomi som sett i ett länssammanhang är mycket god och stark. Om den goda ekonomin tror jag alla partier i Kumla vill värna. Kumlan

4 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! I augusti 2005 invigdes Skogstorpsskolan. Glädjen var stor då skolan stod klar och vi för första gången kunde ta emot barn/elever mellan åldrarna 1 och 16 år. Text: Marie Holm, Områdeschef och Gunilla Kalmnäs, Rektor PÅ SKOGSTORPSSKOLAN finns idag 555 barn/elever indelade i 9 arbetsenheter. Det är 70 barn på förskolan, 185 barn/elever i förskoleklass till skolår 5, samt 300 elever i skolår 6-9. Det finns tre fritidshem för åldrarna 6-12 år samt fritidsgård, vilken är öppen både dagtid och kvällstid för tonåringar. Ett hundratal vuxna har också sin arbetsplats på skolan, däribland vår måltidspersonal som lagar god och mycket uppskattad mat till oss samt levererar mat till ytterligare skolor i kommunen. skolår 9 med minst godkänt i skolans olika ämnen, ha ett gott självförtroende och en fortsatt lust att lära. SKOGSTORPSSKOLAN BYGGER på tankarna kring Skola Pedagogik: Vi arbetar för ett elevaktivt arbetssätt och vill tillvarata elevernas intresse och individens eget ansvarstagande för sitt lärande. SKOGSTORPSSKOLANS VISION är att vara en skola för handens, hjärtats och huvudets kunskaper där våra läroplaner är grunden för vårt arbete. Målet är att alla barn/elever ska lämna Lokaler: En modern arbetsplats för barn och vuxna och en funktionell miljö för lärande. 4 Kumlan

5 Arbetsorganisation: Arbetslagen fungerar som små skolor i den stora skolan, stor befogenhet till arbetslaget, organisation i arbetsenheter i stället för klasser. SKOLANS ARBETSENHETER består av barn och elever i olika åldrar. Vi försöker att arbeta med olika teman där de olika ämnena bildar en helhet och vi lägger stor vikt vid att lära eleven att växa till då det gäller det egna ansvaret för inlärningen och skolarbetet. Denna grundstruktur genomsyrar hela skolan oavsett åldersgrupp och kan också sägas vara en profilering av hela skolan. DET FINNS EN ENGELSK profil på Skogstorp för skolår 6-9. Där är undervisningen på engelska % av tiden. TISDAGSKVÄLL PÅ SKOGSTORP. Skogstorpsskolan är byggd för att vara en grannskola, vilken är öppen även kvällar och helger för olika aktiviteter. Så här såg t ex tisdagskvällen ut v. 43. FLERA LÄRARE VAR PÅ SKOLAN och hade utvecklingssamtal tillsammans med elever och föräldrar. Miljö- och byggnadsnämnden hade sitt sammanträde på skolan och passade samtidigt på att få en rundvandring i huset. I fritidsgårdenskonferensrum pågick kurs genom Nyföretagarcentrum i Sydnärke och i slöjdsalen var en grupp herrar och slöjdade. VI HADE ÄVEN GUIDNING av Centerpartiet denna kväll vilka förutom information och guidning fick chans att se lokalerna användas, t ex träffa ungdomar på fritidsgården, möta ledare och damlag från Kumla basket i idrottshallen och till sist få möta ett gäng tjejer som övade dans i Rytmiksalen. Det var Kumla Hockeys cheerleaders som övade in danser och när studiebesöket kom så visade de gärna lite av vad de tränat in. DET ÄR MYCKET POSITIVT att lokalerna används av fler än oss som arbetar dagtid i skolan och under mer än skoltid. SKOGSTORPSSKOLANS BYGGNAD är nu klar tillsammans arbetar vi för att ge 1-16-åringarna bästa möjliga omsorg och skolgång. Kumlan

6 Det är enkelt att mäta radon Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Strålning från radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Text: Peter Eriksson, Miljöchef STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. RADONHALTEN MÄTS I antal Bequerel per kubikmeter luft. 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 tror man att cirka 200 lungcancerfall kan undvikas varje år. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder senast DET ÄR ENKELT ATT mäta radon. Genom att kontakta miljöchef Peter Eriksson på tfn kan du köpa mätdosor hos miljöavdelningen. En mätning kostar 300 kronor om huset har högst 2 våningsplan med bostadsrum. För att hinna genomföras under rätt tid på året bör mätningen på- börjas före den första februari. Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m3 kan egnahemsägare söka bidrag hos Länsstyrelsen. Bidraget är på 50 procent (max kronor) av kostnaderna för åtgärderna. "För mer information om radon besök HYRESVÄRDAR ELLER bostadsrättsföreningar har ingen allmän skyldighet att mäta radonhalten. Däremot kan du själv bekosta en mätning. Om det visar sig att radonhalten är för hög kan du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening och begära att den höga radonhalten ska åtgärdas. FÖR MER INFORMATION om radon besök www. radonguiden.se 6 Kumlan

7 Ungdomscafét Café & Le är invigt Nu finns ett nytt café i Kumla. Ett ungdomscafé! Fredagen den 21 oktober invigdes Kumlas nya ungdomscafé Café & Le. Text: Gertrud Åstrand CAFÈT ÄR BELÄGET I delar av den före detta utställningshallens lokaler i biblioteket på Råbergaplatsen. Gruppen Mosaik spelade och sjöng, kommunalrådet Annica Eriksson invigningstalade och elever från gymnasieskolan klippte det röda invigningsbandet. CAFÉ & LE DRIVS AV Folkets Hus i samarbete med elever på gymnasiets Handels- och administrationsprogram. Cafét har på vardagar samma öppettider som biblioteket vilket är: Måndag-torsdag 9-19 Fredag 9-18 För närvarande är cafét stängt på helgerna. ÄVEN OM CAFÉ & LE är ett ungdomscafé så är det självklart öppet för alla. Stanna till och ta en kopp kaffe, läs en tidning eller bok som du lånar på biblioteket samtidigt som du fikar. SAMTIDIGT SOM CAFÉ & LE ÄR EN PLATS att mötas på och "bara vara" ska cafét bli en plats som ger möjlighet till olika aktiviteter. Ett alternativ är att skapa en öppen scen för ungdomar i Kumla, där man vid något eller några tillfällen varje vecka ger möjlighet för alla som önskar att framträda med musik, sång, dikt eller berättelser. Tycker du att det låter intressant med en öppen scen? Eller har du andra idéer och förslag kring verksamhet hos Café & Le? Kontakta Kulturavdelningen, Gertrud Åstrand på tfn eller Kumlan

8 Bokbussens turer 2005/2006 Ekeby/Kvarntorp - torsdagar Ekeby (Macken) Kvarntorp (Skiffervägen) /12, 22/12, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 20/4, 4/5, 18/5, 8/6, 29/6, 17/8, 31/8. Hällabrottet - torsdagar Vid affären /12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6, 15/6, 10/8, 24/8. Sannahed - onsdagar Tvärgatan, /12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 31/5, 14/6, 28/6, 16/8, 30/8. Åbytorp - onsdagar Stene skola /12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 7/6, 21/6, 9/8, 23/8. Prästgårdsskogen - torsdagar von Rosensteins väg /12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Landsbygdsturer Brånsta måndag 12/12, 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 29/5, 7/8, 4/9. Byrsta måndag 19/12, 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9. Eneby måndag 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 19/6, 21/8. Nynäs måndag 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 22/5, 26/6, 28/8. Berga tisdag 10/1, 14/2, 21/3, 25/4, 30/5, 15/8. Hjortsberga tisdag 13/12, 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 20/6, 29/8. Rala tisdag 3/1, 7/2, 14/3, 18/4, 23/5, 8/8. Vallersta tisdag 20/12, 31/1, 7/3, 11/4, 16/5, 27/6, 5/9. Öja tisdag 6/12, 17/1, 21/2, 28/3, 2/5, 13/6, 22/8. Björka torsdag 8/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Ekeby by torsdag 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Frommesta torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Brändåsen* torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Östra* torsdag 8/12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. *förmiddagstur Öppettider Biblioteket & Utställningshallen Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag Jul och nyår: 22 dec dec dec stängt 25 dec stängt 26 dec stängt 27 dec dec dec dec dec stängt 1 jan stängt 2 jan Mer information om biblioteket och dess verksamhet hittar du på: 3 jan jan jan jan stängt 7 jan jan Kumlan

9 Nyårsfirande på Kumla torg Konfrencier: Staffan Åkerlund Visor, pop & Country. This morning Orchestra Nyårstal av Kyrkoherde Jan Novosel Sång Trumpetsolo Tolvslaget Fyrverkeri Efter fyrverkeriet, samling för fackeltåg till Kumla kyrka och musikgudstjänst. Se utförligt program i lokalpress. Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen. Medarrangörer: Kumla församling, Kumla Bostäder AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, ICA Maxi i samarbete med Sannaheds IF. Kumlan

10 Vinterväghållning Vinter igen och dags att repetera vad som gäller angående vinterväghållningen i Kumla kommun. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör ommunen har genom tekniska kontoret, ansvar för snöröjning och halk- K bekämpning på de kommunala gatorna, cykelstråken och torgen. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoar eller motsvarande utmed sin tomt. På gator där snö plogas upp i sådana mängder att det inte är möjligt att hålla gångbanan framkomlig, ska sandning ske utanför plogvallen. Dom gatorna är alltså undantagna från snöröjningsplikten (se listan nedan) Vinterväghållningsinformation Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras de större gatorna, cykelstråken och de kommunala centrala gångytorna. Snöröjning påbörjas normalt efter avslutat snöfall. Vid ca 5 cm snödjup påbörjas snöröjning av prioriterade ytor och vid 10 cm snödjup röjs hela vägnätet. Om det är halt efter snöröjningen påbörjas sandning. Kommunen använder inte salt utan endast sand (huvudsakligen bergkross 2 4 mm) till halkbekämpning. Sand kan också kostnadsfritt hämtas av enskilda fastighetsägare vid kommunens centralförråd på Östra gatan. Gemensamt ansvar För att vinterväghållningen skall fungera måste vi hjälpas åt, kommunen och varje enskild fastighetsägare. Snöröjningen försvåras ibland av felparkerade bilar. Datumparkering gäller i Kumla mellan Detta innebär att: mellan kl får man vid ojämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har ojämna gatunummer. mellan kl får man vid jämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har jämna gatunummer. Utväxande träd och buskar över gång- och körbanor försvårar och kan orsaka skador på både maskiner, träd och människor. Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Glöm inte att hålla vägen fram till ditt sopkärl och brevlåda snöröjd och halkfri. Sopa bort snön från locken. Allmän vinterinformation Du som är oskyddad trafikant, se till att du syns. Använd reflex och lyse på cykeln under den mörka delen av dygnet. Utrusta dig och din bil för vintern. Fr.o.m. 1 oktober får du använda vinterdäck och fr.o.m. 1 dec måste du ha vinterdäck vid vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm. Lyssna på radions trafikinformation och använd Vägverkets hemsida (www.vv.se) för väginformation. Ta god tid på dig och anpassa farten till väglaget. Håll rejält avstånd till framförvarande bil. 10 Kumlan

11 Följande gator är undantagna från snöröjningsplikt Badhusgatan, delen Höganäsg. - Hammarg. Bondgårdsvägen Brändåsvägen, delen Skottvallag. - Köpmang. Dalagatan, delen John Norlanders väg Majstigen Djupadalsgatan Eriksbergsvägen, delen Fredsg. Rosenhillsg. Fabriksgatan, delen V Parken Norrmalmsg. Fredsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Fridhemsgatan Fylstagatan, delen Sörbyv. V Drottningg. Gamla vägen, delen V Drottningg. Gartzv. Gamla Örebrovägen Gesällgatan Gränsgatan Hammargatan Hasselstigen Hägergatan Höganäsgatan, norra sidan Järsjögatan, delen Viagatan Ymergatan Leksandsgatan Linnégatan, delen Järnvägsg. vattentornet Ljungmovägen, delen V Bang. Kvarng. Myntgatan Nygatan, delen Sörbyv. Åkerv. Nyhemsgatan, delen Norrmalmsg. Hagag. Oppegårdsvägen Ringvägen, delen Sörbyv. V Drottningg. Rosenhillsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Rönnstigen St. Torgils väg, norra sidan Skogsbacken Skolvägen, delen Stenev. Sörbyv. Skomakargatan Skottvallavägen Spelmansgatan Sportgatan Torsgatan Trumpetaregatan Trumslagaregatan Wallenstråles väg Vandrargatan Vilebacken Ängabacken Änggatan Östra gatan Hällabrottet, samtliga gator med undantag för Affärsgatan, Yxhultsvägen och Carléns väg nr 5, 7 och 12 För mer information kontakta Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

12 Renhållningsverket informerar Text: Anders Larsson, Renhållningsverket Återvinningscentralen Kommunkortet som vi införde 2004 kommer även att gälla under Kortet ger hushållen(som har ett sopabonnemang, direkt eller indirekt) rätt att lämna grovsopor och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet skall medföras och visas upp, saknas kortet vid besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har. Bildäck ingår inte i hushållsavfallet. Alla som lämnar bildäck debiteras 25 kr/ däck i självkostnadsavgift. Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen, en felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften som i sin tur blir en kostnaden för hushållen (soptaxan). Sophämtning Tänk på att skotta (även locket på soptunnan)och sanda även för sopåkarna, det är deras arbetsmiljö som det handlar om. Håll soptunnan ren även under vintern. Det är lätt att soporna fastnar i kärlet och inte blir helt tömt. Ha en trevlig vinter och värna om vår natur genom att sortera mera. Välkommen med ansökan om medel ur ICA/BOB Stipendiefond 2006 Fondens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla kommun för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren. Ansökan skall ha inkommit senast måndagen den 24 april 2006 till: Kumla kommun, Kulturavdelningen, Kumla. Ytterligare upplysningar lämnas av kulturavdelningen, Mats Runering, tfn , eller e-post 12 Kumlan

13 Julshow 2005 Husaren Kumla Premiär 9 dec kl Familjeföreställning 10 dec kl Biljetter finns att köpa på biblioteket och hos Lillemor vid torget. Vuxna 130:-, barn och ungdom t.o.m. 15 år 20:- Musik, solosång, körsång, barnteatergrupp och dans. Gammeldags kaffebord ingår. Arr. Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF, Kumla Lions Club, Kumla Promotion, ICA Supermarket, Reklamstugan, Folkets Hus, Kultur- och fritidsförvaltningen. Kumlan

14 Kumla kommuns kulturpris års kulturpris tilldelas galleristen Anders Fasth som med ett stort mått av envishet, en omfattande kunskap om konst, stor idérikedom och osedvanligt goda kontakt med konstnärer under mer än ett decennium utfört en stor folkbildande insats inom konstområdet med särskild inriktning på den samtida konsten. NSATSEN HAR ALLMÄNT sett utmynnat i I många spännande möten mellan konstnären med sina verk och de många besökarna som betraktare av dessa verk. ANDERS FASTH ÄR läraren som utifrån ett genuint konstintresse startade ett konstgalleri utanför Kumla Galleri Örsta som är inne på sitt tolfte år med fortlöpande verksamhet. Galleriet är nu etablerat som ett av de mest framgångsrika i regionen med ett mycket gott renommé i både konstnärskretsar och bland konstintresserade. Påtagligt är att många av Sveriges mest framstående konstnärer ställt ut sina verk i Galleri Örsta och dessutom själva deltagit i vernissager och speciella arrangemang. Detta har inneburit att konstintresserade länsbor på nära håll kunnat se och ta del av intressanta utställningar. ANDERS FASTH HAR initierat tillkomsten av en konstförening, Örsta Konstförening, som under hans ledning utvecklats till en av länets största och mest livaktiga föreningar i sitt slag. Föreningen har till uppgift att främja konstlivet i Kumla och att öka kommuninvånarnas intresse och kunskap inom konstområdet genom bland annat föreläsningar, studieresor, utställningsbesök, diskussionsaftnar och studieverksamhet. ANDERS FASTH ÄR tillsammans med nären Olle Medin en av skulpturområdet konst- Konst på Högs grundare och har sedan tillkomsten 1998 varit dess tillskyndare, projektledare och utvecklare. Hans insatser för att knyta konstnärer och sponsorer till Konst på Hög har varit oumbärliga liksom att få massmedia att uppmärksamma Konst på Hög. Redan nu, efter bara åtta års verksamhet, har Konst på Hög utvecklats till ett av de intressantaste skulpturområdena i Sverige och ett av de främsta besöksmålen i länet. 14 Kumlan

15 Kultur och fritid, Kumlahallen Simhallen Tfn: Öppettider 26/ /5 2006: måndag och torsdag tisdag, onsdag och fredag lördag och söndag Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut. Öppettider under Jul, Nyår och Trettondagshelgen: Ordinarie öppettider med undantag för julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen då vi har stängt. Fredagen den 23/12 stänger vi kl miljö med soft music och undervattensbelysning. Åldersgräns 17 år. Barn- och familjekvällar, fredagar kl På fredagar står badets bassänger och lokaler öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna. Ta gärna med din egen simring, luftmadrass eller annan vattenleksak. Packa picknickkorgen och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är alla andra badgäster också välkomna, men kvällen går i lekens tecken. Skolbad förekommer vardagar klockan För besked om möjligheten att bada med icke simkunniga barn i lilla bassängen, ring Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 35 grader och lämpar sig väl för barnbad. Av tradition används tisdagseftermiddagarna till spädbarnsbad. Simundervisning för barn och vuxna ordnas regelbundet. Vid lov och studiedagar är bassängerna disponibla i mycket större utsträckning under dagtid. I Kumlahallen finns alltid utrymme för motionssim. Skolornas jullov, 22/12-10/1 Under denna period är simhallen tillgänglig för allmänheten utan några begränsningar i form av simskolor, skolbad eller liknande. Sviktar och hopptorn är öppna och lekredskapen kan användas redan från badets öppnande. Vuxenkvällar, onsdagar kl Välkommen att bada i lugn och ro. Här kan du njuta i en avspänd Kroppsträning Fysisk träning med hjälp av fasta maskiner för kroppens samtliga muskler, cyklar och steppar finns i "Träna med David" som är beläget i en del av simhallen. Sporthallen Vardagkvällar tränar idrottsföreningar enligt fastställt schema. Lördagar och söndagar spelas matcher i det nationella seriesystemet. Kumlahallens övriga lokaler är i mån av lediga tider bokningsbara för kommunens invånare, boka tid på telefon , eller Upplysningar om anläggningen erhålls i receptionen eller på telefon För ytterligare information - begär en folder om öppettider och priser. Rackethallen är för tillfället i Kultur- och fritidsförvaltningens regi. Abonnemang och strötider bokas under kontorstid på tfn , övriga tider tfn Kumlan

16 Vart fjärde år har medborgarna möjlighet att lägga sin röst på det parti och de personer man anser skall styra i kommunen. Men vilka möjligheter till påverkan har medborgarna mellan valen? Text: Torild Hilmersson, Utredare Offentlighetsprincipen En grundförutsättning för ett demokratiskt inflytande är att medborgarna har möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos kommunen, landstinget och statliga myndigheter. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje nämnd är skyldig att registrera de allmänna handlingarna i ett diarium. Diariet i sig är också en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Det finns också allmänna handlingar som är sekretessbelagda, t ex socialtjänstens och sjukvårdens handlingar som rör enskilda personer, anbudshandlingar i en upphandling som inte är avslutad m m. Hur får jag ut en allmän handling? Om du vill få ut en allmän handling skall du vända dig till den förvaltning dit ärendet hör. När du begär att få ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna ut den skyndsamt. I normalfallet innebär det att du får ut den omedelbart vid ett personligt besök. Du kan dock få vänta något om handlingen just då används i arbetet. Du får läsa handlingarna på stället. Du har också rätt att mot en mindre avgift få en kopia av handlingen att ta med dig. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna handlingar som är offentliga. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha ut en handling. Men om du begär att få ut en allmän handling med sekretessbelagda uppgifter kan du behöva uppge vem du är och vad du skall ha handlingen till för att en sekretessprövning skall kunna göras. Om du nekas att ta del av en handling har du enligt lagen rätt att få ett skriftlig beslut om detta. Om du anser att kommunen inte hade rätt att vägra lämna ut handlingen kan du överklaga beslutet hos kammarrätten. Att tänka på! Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir allmän handling som andra har rätt att läsa. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev eller annat meddelande i ett kommunalt ärende till en tjänsteman eller politiker på dennes hemadress. Handlingen är allmän så fort den kommit fram till tjänstemannen eller politikern. 16 Kumlan

17 Medborgarförslag Sedan år 2004 finns i Kumla kommun, liksom i de flesta andra kommuner, möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att lämna ett förslag direkt till fullmäktige och få det behandlat där. Du som vill lämna ett medborgarförslag skriver ner det förslag du har och skickar det per post till kommunen eller lämnar in det till kommunkansliet eller direkt vid ett fullmäktigesammanträde. Det ställs inga formella krav på ett medborgarförslag mer än att det skall vara undertecknat och att det skall finnas namnförtydligande, adress och telefonnummer. När förslaget kommit in till fullmäktige lämnas det vidare till kommunstyrelsen för beredning där det lämnas ett uppdrag till en nämnd eller direkt till en tjänsteman att lämna förslag till yttrande. Fortsättnig på nästa sida. Kumlan

18 Därefter ger kommunstyrelsen ett förslag till beslut och lämnar ärendet tillbaka till fullmäktige för slutligt avgörande. Enligt kommunallagen bör tiden från det att medborgarförslaget lämnades tills slutligt beslut fattas i fullmäktige inte vara mer än ett år. I de allra flesta fall sker handläggningstiden betydligt snabbare än vad lagen kräver. Hittills har fem medborgarförslag kommit in till fullmäktige i Kumla. Av dessa har tre förslag helt eller delvis tillmötesgåtts, ett avslagits och ett är ännu inte färdigbehandlat. Överklagande Vad innebär ett överklagande? Överklagande av kommunala beslut heter numera laglighetsprövning. Att det kallas så beror på att domstolen bara får pröva om ett kommunalt beslut tillkommit i laga ordning beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen det organ som fattat beslutet överträtt sina befogenheter beslutet strider mot lag eller annan författning Domstolen har ingen möjlighet att pröva om beslutet är bra eller dåligt, eller vilka konsekvenser det får för medborgarna osv. Denna begränsning i domstolens prövning av kommunala beslut beror på att den lokala demokratins frågor inte skall avgöras i domstol. Domstolen har endast att avgöra om kommunen följer de lagar och regler som gäller. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Den kan endast upphäva ett felaktigt beslut. Det är kommunen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs. Vem får överklaga? Kommunala beslut får överklagas av den som är medlem i kommunen. Medlemmar i kommunen är naturligtvis alla som är folkbokförda där. Men också den som utan att vara folkbokförd i kommunen äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till inkomstskatt i kommunen är kommunmedlem. Vilka beslut får överklagas? De beslut som får överklagas är: beslut av kommunfullmäktige beslut av kommunstyrelsen och nämnderna om de inte är av rent förberedande art beslut av tjänstmän som fattas enligt delegation från nämnden Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande gäller i stället dessa. Det handlar då främst om myndighetsbeslut mot enskilda t.ex. bygglovsärenden, biståndsärenden etc. I dessa fall får den person som beslutet berör tillsammans med beslutet en besvärshänvisning med information om hur överklagandet går till. Hur överklagas ett beslut? Vill du överklaga ett kommunalt beslut skall du skriva till länsrätten i Örebro. Du skall ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kommunens anslagstavla finns i entrén till Stadshuset i Kumla. Respektive nämnds förvaltning kan ge upplysning om när ett protokoll är justerat. 18 Kumlan

19 Teater, våren 2006 PÅSK av August Strindberg RIKS/Gästspel Onsdag 25 januari kl KUMLA TEATER FOLKAN En svensk klassiker i ny dräkt! I ett projekt som syftar till att bryta invanda mönster kommer vi i Strindbergs pjäs att få se skådespelare med både nordisk och utomnordisk bakgrund. "Påsk" är berättelsen om en familj i skam. Stämningen går från skärtorsdagens oro till långfredagens tunga plåga, för att med påskaftonen sluta i försoning och hopp. Regi: Vera Kereklidou Medverkande: Märit Carlsson, Magdalena Eshaya, Roland Hedlund, David Lenneman, Jonatan Rodriguez m.fl. Föreställningens längd: 2 tim inkl. paus Biljettpris: 140 kr (70 kr för ungdom) KALLE & LALEH Riksteatern/JAM Lördag 4 mars kl KUMLA TEATER FOLKAN Musikpoesi som går rakt in i hjärtat och får oss att omvärdera världen. Lalehs jazziga, egensinniga visor blandas med Kalle Haglunds slapstickpoesi. Två magiska scenpersonligheter, helt olika i sitt uttryck men ändå så lika i vad de vill. Det är politiskt, kärleksfullt och viktigt. Föreställningens längd: 1 tim Biljettpris: 60 kr TROLLFLÖJTEN av W.A. Mozart Lördag 11 mars kl HJALMAR BERGMAN-TEATERN, ÖREBRO Buss från Kumla Folkets Hus kl I samarbete med Västanå Teater och norska Rikskonserterne ger RIKSTEATERN en nyskapande folkmusikversion av Mozarts välkända opera. Leif Stinnerbom regisserar, svenska folkmusikerna Harv spelar och norska kvädare sjunger. Biljettpris: ca 350 kr, inkl. buss tur och retur. Fotograf: Lars Sundestrand. Biljetter till vårens föreställningar säljs ca 3 veckor före föreställningsdatum i Kumla Bokhandel och i Eiwor s Kiosk, Folkets Hus. Bli medlem i Kumla Riksteaterförening med förmånskortet Scenpass Sverige, som ger 20 kr i rabatt på varje teaterföreställning i Kumla/Hallsberg. Ett abonnemang med minst tre program ger ytterligare 10 kr i rabatt per biljett. Abonnemang lönar sig! För mer information kontakta Arne Wahlström, tfn Kumlan

20 Vegetation som är i vägen På annan plats i detta nummer av Kumlan berörs fastighetsägarens ansvar för vinterväghållning på sin trottoardel längstomtgränsen. Utväxande träd och buskar över gångoch körbanor nämns också men är värt att betona extra. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör UNDER VINTERSÄSONGEN kan tung snö och is göra så att grenar och kvistar hänger ut över trottoar och körbana. Som fastighetsägare bör du klippa upp och ihop dina träd och buskar så att trottoaren och körbanan är tillgänglig i hela sin bredd. Trottoarerna är speciellt viktiga för våra fotgängare som använder rollatorer och andra hjälpmedel, äldre och barn, synsvaga, förståndshandikappade och barnvagnsdragare. FÖR ATT VINTERVÄGHÅLLNINGEN ska fungera effektivt är det också viktigt att fri höjd efterlevs för att snöröjningsmaskinerna ej ska slå sönder sina backspeglar, rotationsljus och tak. DU SOM HAR TOMT intill gata bör tänka på att häck och buskar bör växa inom det egna tomtområdet. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är: över gångbana, minst 2,5 meter över cykelväg, minst 3,2 meter över körbana, minst 4,6 meter FÖR MER INFORMATION, besök se under rubriken Bygga o bo/fastighetsansvar. Du kan även kontakta planeringsingenjör Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Rev 2014-02-06 Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

Äldreomsorgen i Kumla kommun

Äldreomsorgen i Kumla kommun Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 4/2006 Äldreomsorgen i Kumla kommun sid 4-6 Överförmyndaren sid 8 Kulturpriset 2006 sid 22 "We are the Johanssons - we are the World". En massa Johansson

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Mötesanteckningar snömöte 2014

Mötesanteckningar snömöte 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Tekniska förvaltningen Förvaltningskansliet Datum 2014-03-25 Mötesanteckningar snömöte 2014 Tid: Tisdag 25 mars 2014, kl. 18.00-20.00 Plats: Högskolecentrum, Arboga Medverkande

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

300 nya lägenheter i Kumla

300 nya lägenheter i Kumla Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 4/2004 300 nya lägenheter i Kumla sid 4-6 Vinterväghållning i Kumla kommun sid 8-9 Då olyckan har drabbat sid 13 Militärbaracken i Sannahed sid 14-17 Tillväxt

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar.

ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. ODR Samhällsinformation till villor. Tidningsinsamling Sophämtning helgdagar Jul, Nyår, Påsk, Första maj, Kristi himmelsfärd, Midsommar. 2015 Hämtning vid tomtgränsen Mölndals stad hämtar tidningar i de

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Kiruna tätort och Tuolluvaara Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kultur i Hörby December 2016

Kultur i Hörby December 2016 Kultur i Hörby December 2016 ROY WILSON QUINTET med Anita Larsson SKIVSLÄPP Premiär för RWQ CD-Skiva Elisabet Elisabet & Jonas Strid framför några av våra mest älskade Julsånger Metropol 4 December kl

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny.

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Sandpappret Nr 12 December 2011 www.sanda-gotland.net Nyårsfirande Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Vuxna: 200 kr Barn 7-16 år

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till:

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Adress LSS Funktionsstöd- Fritid Fritidsprogram Maj- Augusti 2015 NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Fritidskonsulent Christer Holmström 013-20 67 44 E-post: chrhol@linkoping.se

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 J A N U A R I 2 0 1 4, N R 1 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 2014-01- 30 Fotograf Anders Alm R I K S T E A T E R N I D E T H Ä R N U M R E : G E R T E A T E R P Å T E C K E N - S P R Å K

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2017

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2017 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2017 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt välkomna och

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer. Vi har ett varierat utbud

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer