Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5"

Transkript

1 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum. Idrottslärare Kent Andersson med Grön enhet, år 8 och 9.

2 Lugnet före stormen I vår omvärld inträffar händelser som är uppskakande och ofta otäcka. Lyckligtvis, tänker vi, det händer inte här hos oss i vår trygga del av världen. Tyvärr kan det vara så, att det som händer i vår omvärld förr eller senare kommer att hända här om vi inte gör något åt förhållanden medan tid är. Text: Kommunalrådet Dan-Åke Moberg NÄRMAST TILL HANDS kanske är de miljökatastrofer som händer runt om i världen och som till stora delar är orsakade av den livsmiljö vi människor skapat. Vårt sätt att leva och vårt sätt att utnyttja jordens resurser har medfört att världens klimat förändrats och kommer att förändras än mer. Till del har vi fått känna av dessa klimatförändringar i de tydligare svängningarna i regn, blåst etc. Vi har fått känna på detta också i Sverige. Senast genom stormen eller rättare sagt orkanen Gudrun i början på detta år och som mest drabbade landskapen Halland och Småland. För några år sedan var det ihållande regn över främst Värmlandsområdet som ställde till med stor förödelse. Denna typ av otrevliga naturfenomen har börjat uppträda allt oftare och med allt större kraft. VI BRUKAR OCKSÅ SÄGA att det som händer i världen kan vi ändå inte göra något åt här hos oss. Det är svårt det medges, men något måste göras och alla måste dra sitt strå till stacken. Även om det fordrar avtal I detta nummer: och överenskommelser regeringar och stater emellan så är det, det praktiska utförandet i vardagen som räknas. Det gäller att ställa om vårt samhälle på sådant sätt att det inte påverkar och skadar miljön mer än absolut nödvändigt. Det gäller också att ändra våra attityder och beteenden som människor inför den miljö vi har att värna. Det går och det måste gå. 2-3 Lugnet före stormen 4-5 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! 6 Det är enkelt att mäta radon 7 Ungdomscafét Café & Le är invigt 8 Bokbussen 9 Nyårsfirande på Kumla torg Vinterväghållning 12 Renhållningsverket informerar 12 ICA/BOB Stipendiefond 13 Julshow Kumla kommuns Kulturpris Kultur och fritid, Kumlahallen Kommunskolan 19 Teater, våren Vegetation som är i vägen 21 Närståendestöd, våren Förebyggande hälsovård 23 Korppromenader 24 Konstsidan KUMLAN, informationsblad för Kum la kommun. Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Dan-Åke Mo berg Redaktion: Karin Moberg, Thage Arvidsson Fotograf: Göran Ekberg Kumla kommun Stadshuset, Kumla torg KUMLA

3 INOM ETT HELT ANNAT område kan man skönja samma oro för framtiden om vi inte hanterar uppkomna problem snabbt och med respekt. Det jag tänker på är det vi med ett fint ord brukar kalla integrationsfrågorna. Det vill säga hur och på vilket sätt vi tar hand om de invandrare som av ett eller annat skäl kommer till Europa och Sverige. Vi ser oroande tendenser på många håll i Sverige och vi ser det i praktiken i Paris och många andra städer i Europa. DET ÄR INTE ACCEPTABELT att människor skall behöva leva under så olika betingelser och förutsättningar som för närvarande sker på många håll i världen, i Europa och i vårt eget land. Vad vi än tycker om hur människor har hamnat i dessa olika situationer, så måste vi ändå sträva efter att den enskilda människan och den enskilda familjen måste få förutsättningar till ett drägligt liv. VI HAR INGET VAL ELLER rättare sagt; det som händer i många städer i dag är bara som rubriken anger lugnet före stormen. Desperata människor utanför samhällets trygghet som inte får tillgång till skolor på lika villkor, som inte kommer in i arbetslivet, som inte får möjlighet att känna trygghet och tillit och att inte höra hemma någonstans är en framtida krutdurk. Utanförskap och sämre förutsättningar får inte vara beroende på nationalitet, hudfärg eller religionstillhörighet. Vi måste göra någonting nu och i vardagen. Alla människor har lika värde och vi måste inse det. JAG INSER ATT DET INTE är lätt. När vi ställs inför det konkreta ärendet är det ofta lätt att välja den enkla vägen att inte anställa en person med utländsk bakgrund, att inte hyra ut en lägenhet, att avstå från att ta personliga kontakter etc. Vi i offentliga sektorn är inte bättre än i privata sektorn att anställa personal med utländsk bakgrund. Vi är däremot bättre än privata hyresvärdar att ta emot hyresgäster med utländskt klingande namn. Men vi har alla som enskilda människor ett ansvar att möta våra invandrare på ett långt bättre sätt än för närvarande. Det är ett ansvar för oss alla. Vi har inget val. DÄREMOT FINNS DET ett val längre fram i tiden som vi nu kanske kan säga är lugnet före stormen. Jag tänker då på att det nästa år i september är val till riksdag, landsting och kommuner i vårt land. Det blir förhoppningsvis inte så stormigt att det skall skapa oro inför valet. Däremot pågår en omstrukturering i samhället som kanske kan komma att påverka frågorna i valrörelsen. Befolkningsomflyttningarna i landet gör att frågan om sammanslagningar av kommuner med nödvändighet kommer att prövas. Kommer landstingen att finnas kvar eller skall de ombildas och ingå i några få stora regioner i landet? Det är frågor som prövas i den s k Ansvarsutredningen som skall lägga fram sitt första betänkande under år 2006 och som kanske kan sätta fart på valrörelsen. STORM I ETT VATTENGLAS kan det bli när den kommunala budgeten för år 2006 behandlas i kommunfullmäktige här i november. I sak är det väldigt små skillnader mellan partierna om man ser till kommunens budget i sin helhet men visst märks det att det stundar ett valår. Kumla kommun har annars en budget och en ekonomi som sett i ett länssammanhang är mycket god och stark. Om den goda ekonomin tror jag alla partier i Kumla vill värna. Kumlan

4 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! I augusti 2005 invigdes Skogstorpsskolan. Glädjen var stor då skolan stod klar och vi för första gången kunde ta emot barn/elever mellan åldrarna 1 och 16 år. Text: Marie Holm, Områdeschef och Gunilla Kalmnäs, Rektor PÅ SKOGSTORPSSKOLAN finns idag 555 barn/elever indelade i 9 arbetsenheter. Det är 70 barn på förskolan, 185 barn/elever i förskoleklass till skolår 5, samt 300 elever i skolår 6-9. Det finns tre fritidshem för åldrarna 6-12 år samt fritidsgård, vilken är öppen både dagtid och kvällstid för tonåringar. Ett hundratal vuxna har också sin arbetsplats på skolan, däribland vår måltidspersonal som lagar god och mycket uppskattad mat till oss samt levererar mat till ytterligare skolor i kommunen. skolår 9 med minst godkänt i skolans olika ämnen, ha ett gott självförtroende och en fortsatt lust att lära. SKOGSTORPSSKOLAN BYGGER på tankarna kring Skola Pedagogik: Vi arbetar för ett elevaktivt arbetssätt och vill tillvarata elevernas intresse och individens eget ansvarstagande för sitt lärande. SKOGSTORPSSKOLANS VISION är att vara en skola för handens, hjärtats och huvudets kunskaper där våra läroplaner är grunden för vårt arbete. Målet är att alla barn/elever ska lämna Lokaler: En modern arbetsplats för barn och vuxna och en funktionell miljö för lärande. 4 Kumlan

5 Arbetsorganisation: Arbetslagen fungerar som små skolor i den stora skolan, stor befogenhet till arbetslaget, organisation i arbetsenheter i stället för klasser. SKOLANS ARBETSENHETER består av barn och elever i olika åldrar. Vi försöker att arbeta med olika teman där de olika ämnena bildar en helhet och vi lägger stor vikt vid att lära eleven att växa till då det gäller det egna ansvaret för inlärningen och skolarbetet. Denna grundstruktur genomsyrar hela skolan oavsett åldersgrupp och kan också sägas vara en profilering av hela skolan. DET FINNS EN ENGELSK profil på Skogstorp för skolår 6-9. Där är undervisningen på engelska % av tiden. TISDAGSKVÄLL PÅ SKOGSTORP. Skogstorpsskolan är byggd för att vara en grannskola, vilken är öppen även kvällar och helger för olika aktiviteter. Så här såg t ex tisdagskvällen ut v. 43. FLERA LÄRARE VAR PÅ SKOLAN och hade utvecklingssamtal tillsammans med elever och föräldrar. Miljö- och byggnadsnämnden hade sitt sammanträde på skolan och passade samtidigt på att få en rundvandring i huset. I fritidsgårdenskonferensrum pågick kurs genom Nyföretagarcentrum i Sydnärke och i slöjdsalen var en grupp herrar och slöjdade. VI HADE ÄVEN GUIDNING av Centerpartiet denna kväll vilka förutom information och guidning fick chans att se lokalerna användas, t ex träffa ungdomar på fritidsgården, möta ledare och damlag från Kumla basket i idrottshallen och till sist få möta ett gäng tjejer som övade dans i Rytmiksalen. Det var Kumla Hockeys cheerleaders som övade in danser och när studiebesöket kom så visade de gärna lite av vad de tränat in. DET ÄR MYCKET POSITIVT att lokalerna används av fler än oss som arbetar dagtid i skolan och under mer än skoltid. SKOGSTORPSSKOLANS BYGGNAD är nu klar tillsammans arbetar vi för att ge 1-16-åringarna bästa möjliga omsorg och skolgång. Kumlan

6 Det är enkelt att mäta radon Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Strålning från radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Text: Peter Eriksson, Miljöchef STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. RADONHALTEN MÄTS I antal Bequerel per kubikmeter luft. 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 tror man att cirka 200 lungcancerfall kan undvikas varje år. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010 och i alla bostäder senast DET ÄR ENKELT ATT mäta radon. Genom att kontakta miljöchef Peter Eriksson på tfn kan du köpa mätdosor hos miljöavdelningen. En mätning kostar 300 kronor om huset har högst 2 våningsplan med bostadsrum. För att hinna genomföras under rätt tid på året bör mätningen på- börjas före den första februari. Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m3 kan egnahemsägare söka bidrag hos Länsstyrelsen. Bidraget är på 50 procent (max kronor) av kostnaderna för åtgärderna. "För mer information om radon besök HYRESVÄRDAR ELLER bostadsrättsföreningar har ingen allmän skyldighet att mäta radonhalten. Däremot kan du själv bekosta en mätning. Om det visar sig att radonhalten är för hög kan du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening och begära att den höga radonhalten ska åtgärdas. FÖR MER INFORMATION om radon besök www. radonguiden.se 6 Kumlan

7 Ungdomscafét Café & Le är invigt Nu finns ett nytt café i Kumla. Ett ungdomscafé! Fredagen den 21 oktober invigdes Kumlas nya ungdomscafé Café & Le. Text: Gertrud Åstrand CAFÈT ÄR BELÄGET I delar av den före detta utställningshallens lokaler i biblioteket på Råbergaplatsen. Gruppen Mosaik spelade och sjöng, kommunalrådet Annica Eriksson invigningstalade och elever från gymnasieskolan klippte det röda invigningsbandet. CAFÉ & LE DRIVS AV Folkets Hus i samarbete med elever på gymnasiets Handels- och administrationsprogram. Cafét har på vardagar samma öppettider som biblioteket vilket är: Måndag-torsdag 9-19 Fredag 9-18 För närvarande är cafét stängt på helgerna. ÄVEN OM CAFÉ & LE är ett ungdomscafé så är det självklart öppet för alla. Stanna till och ta en kopp kaffe, läs en tidning eller bok som du lånar på biblioteket samtidigt som du fikar. SAMTIDIGT SOM CAFÉ & LE ÄR EN PLATS att mötas på och "bara vara" ska cafét bli en plats som ger möjlighet till olika aktiviteter. Ett alternativ är att skapa en öppen scen för ungdomar i Kumla, där man vid något eller några tillfällen varje vecka ger möjlighet för alla som önskar att framträda med musik, sång, dikt eller berättelser. Tycker du att det låter intressant med en öppen scen? Eller har du andra idéer och förslag kring verksamhet hos Café & Le? Kontakta Kulturavdelningen, Gertrud Åstrand på tfn eller Kumlan

8 Bokbussens turer 2005/2006 Ekeby/Kvarntorp - torsdagar Ekeby (Macken) Kvarntorp (Skiffervägen) /12, 22/12, 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 20/4, 4/5, 18/5, 8/6, 29/6, 17/8, 31/8. Hällabrottet - torsdagar Vid affären /12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 27/4, 11/5, 1/6, 15/6, 10/8, 24/8. Sannahed - onsdagar Tvärgatan, /12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 31/5, 14/6, 28/6, 16/8, 30/8. Åbytorp - onsdagar Stene skola /12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 7/6, 21/6, 9/8, 23/8. Prästgårdsskogen - torsdagar von Rosensteins väg /12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Landsbygdsturer Brånsta måndag 12/12, 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 29/5, 7/8, 4/9. Byrsta måndag 19/12, 30/1, 27/2, 27/3, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9. Eneby måndag 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 19/6, 21/8. Nynäs måndag 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 22/5, 26/6, 28/8. Berga tisdag 10/1, 14/2, 21/3, 25/4, 30/5, 15/8. Hjortsberga tisdag 13/12, 24/1, 28/2, 4/4, 9/5, 20/6, 29/8. Rala tisdag 3/1, 7/2, 14/3, 18/4, 23/5, 8/8. Vallersta tisdag 20/12, 31/1, 7/3, 11/4, 16/5, 27/6, 5/9. Öja tisdag 6/12, 17/1, 21/2, 28/3, 2/5, 13/6, 22/8. Björka torsdag 8/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Ekeby by torsdag 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. Frommesta torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Brändåsen* torsdag 15/12, 19/1, 16/2, 16/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8. Östra* torsdag 8/12, 12/1, 9/2, 9/3, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 17/8. *förmiddagstur Öppettider Biblioteket & Utställningshallen Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag Jul och nyår: 22 dec dec dec stängt 25 dec stängt 26 dec stängt 27 dec dec dec dec dec stängt 1 jan stängt 2 jan Mer information om biblioteket och dess verksamhet hittar du på: 3 jan jan jan jan stängt 7 jan jan Kumlan

9 Nyårsfirande på Kumla torg Konfrencier: Staffan Åkerlund Visor, pop & Country. This morning Orchestra Nyårstal av Kyrkoherde Jan Novosel Sång Trumpetsolo Tolvslaget Fyrverkeri Efter fyrverkeriet, samling för fackeltåg till Kumla kyrka och musikgudstjänst. Se utförligt program i lokalpress. Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen. Medarrangörer: Kumla församling, Kumla Bostäder AB, Henry Ståhl Fastigheter AB, ICA Maxi i samarbete med Sannaheds IF. Kumlan

10 Vinterväghållning Vinter igen och dags att repetera vad som gäller angående vinterväghållningen i Kumla kommun. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör ommunen har genom tekniska kontoret, ansvar för snöröjning och halk- K bekämpning på de kommunala gatorna, cykelstråken och torgen. Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på trottoar eller motsvarande utmed sin tomt. På gator där snö plogas upp i sådana mängder att det inte är möjligt att hålla gångbanan framkomlig, ska sandning ske utanför plogvallen. Dom gatorna är alltså undantagna från snöröjningsplikten (se listan nedan) Vinterväghållningsinformation Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras de större gatorna, cykelstråken och de kommunala centrala gångytorna. Snöröjning påbörjas normalt efter avslutat snöfall. Vid ca 5 cm snödjup påbörjas snöröjning av prioriterade ytor och vid 10 cm snödjup röjs hela vägnätet. Om det är halt efter snöröjningen påbörjas sandning. Kommunen använder inte salt utan endast sand (huvudsakligen bergkross 2 4 mm) till halkbekämpning. Sand kan också kostnadsfritt hämtas av enskilda fastighetsägare vid kommunens centralförråd på Östra gatan. Gemensamt ansvar För att vinterväghållningen skall fungera måste vi hjälpas åt, kommunen och varje enskild fastighetsägare. Snöröjningen försvåras ibland av felparkerade bilar. Datumparkering gäller i Kumla mellan Detta innebär att: mellan kl får man vid ojämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har ojämna gatunummer. mellan kl får man vid jämna datum inte parkera på den sidan av gatan som har jämna gatunummer. Utväxande träd och buskar över gång- och körbanor försvårar och kan orsaka skador på både maskiner, träd och människor. Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Glöm inte att hålla vägen fram till ditt sopkärl och brevlåda snöröjd och halkfri. Sopa bort snön från locken. Allmän vinterinformation Du som är oskyddad trafikant, se till att du syns. Använd reflex och lyse på cykeln under den mörka delen av dygnet. Utrusta dig och din bil för vintern. Fr.o.m. 1 oktober får du använda vinterdäck och fr.o.m. 1 dec måste du ha vinterdäck vid vinterväglag. Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm. Lyssna på radions trafikinformation och använd Vägverkets hemsida (www.vv.se) för väginformation. Ta god tid på dig och anpassa farten till väglaget. Håll rejält avstånd till framförvarande bil. 10 Kumlan

11 Följande gator är undantagna från snöröjningsplikt Badhusgatan, delen Höganäsg. - Hammarg. Bondgårdsvägen Brändåsvägen, delen Skottvallag. - Köpmang. Dalagatan, delen John Norlanders väg Majstigen Djupadalsgatan Eriksbergsvägen, delen Fredsg. Rosenhillsg. Fabriksgatan, delen V Parken Norrmalmsg. Fredsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Fridhemsgatan Fylstagatan, delen Sörbyv. V Drottningg. Gamla vägen, delen V Drottningg. Gartzv. Gamla Örebrovägen Gesällgatan Gränsgatan Hammargatan Hasselstigen Hägergatan Höganäsgatan, norra sidan Järsjögatan, delen Viagatan Ymergatan Leksandsgatan Linnégatan, delen Järnvägsg. vattentornet Ljungmovägen, delen V Bang. Kvarng. Myntgatan Nygatan, delen Sörbyv. Åkerv. Nyhemsgatan, delen Norrmalmsg. Hagag. Oppegårdsvägen Ringvägen, delen Sörbyv. V Drottningg. Rosenhillsgatan, delen Eriksbergsv. Järnvägsg. Rönnstigen St. Torgils väg, norra sidan Skogsbacken Skolvägen, delen Stenev. Sörbyv. Skomakargatan Skottvallavägen Spelmansgatan Sportgatan Torsgatan Trumpetaregatan Trumslagaregatan Wallenstråles väg Vandrargatan Vilebacken Ängabacken Änggatan Östra gatan Hällabrottet, samtliga gator med undantag för Affärsgatan, Yxhultsvägen och Carléns väg nr 5, 7 och 12 För mer information kontakta Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

12 Renhållningsverket informerar Text: Anders Larsson, Renhållningsverket Återvinningscentralen Kommunkortet som vi införde 2004 kommer även att gälla under Kortet ger hushållen(som har ett sopabonnemang, direkt eller indirekt) rätt att lämna grovsopor och farligt avfall till Återvinningscentralen i Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet skall medföras och visas upp, saknas kortet vid besök kommer man att bli debiterad för det avfall som man har. Bildäck ingår inte i hushållsavfallet. Alla som lämnar bildäck debiteras 25 kr/ däck i självkostnadsavgift. Var noggrann vid besöken på återvinningscentralen, en felaktig sortering innebär en ökad kostnad för driften som i sin tur blir en kostnaden för hushållen (soptaxan). Sophämtning Tänk på att skotta (även locket på soptunnan)och sanda även för sopåkarna, det är deras arbetsmiljö som det handlar om. Håll soptunnan ren även under vintern. Det är lätt att soporna fastnar i kärlet och inte blir helt tömt. Ha en trevlig vinter och värna om vår natur genom att sortera mera. Välkommen med ansökan om medel ur ICA/BOB Stipendiefond 2006 Fondens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet i Kumla kommun genom stipendier till personer från Kumla kommun för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren. Ansökan skall ha inkommit senast måndagen den 24 april 2006 till: Kumla kommun, Kulturavdelningen, Kumla. Ytterligare upplysningar lämnas av kulturavdelningen, Mats Runering, tfn , eller e-post 12 Kumlan

13 Julshow 2005 Husaren Kumla Premiär 9 dec kl Familjeföreställning 10 dec kl Biljetter finns att köpa på biblioteket och hos Lillemor vid torget. Vuxna 130:-, barn och ungdom t.o.m. 15 år 20:- Musik, solosång, körsång, barnteatergrupp och dans. Gammeldags kaffebord ingår. Arr. Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF, Kumla Lions Club, Kumla Promotion, ICA Supermarket, Reklamstugan, Folkets Hus, Kultur- och fritidsförvaltningen. Kumlan

14 Kumla kommuns kulturpris års kulturpris tilldelas galleristen Anders Fasth som med ett stort mått av envishet, en omfattande kunskap om konst, stor idérikedom och osedvanligt goda kontakt med konstnärer under mer än ett decennium utfört en stor folkbildande insats inom konstområdet med särskild inriktning på den samtida konsten. NSATSEN HAR ALLMÄNT sett utmynnat i I många spännande möten mellan konstnären med sina verk och de många besökarna som betraktare av dessa verk. ANDERS FASTH ÄR läraren som utifrån ett genuint konstintresse startade ett konstgalleri utanför Kumla Galleri Örsta som är inne på sitt tolfte år med fortlöpande verksamhet. Galleriet är nu etablerat som ett av de mest framgångsrika i regionen med ett mycket gott renommé i både konstnärskretsar och bland konstintresserade. Påtagligt är att många av Sveriges mest framstående konstnärer ställt ut sina verk i Galleri Örsta och dessutom själva deltagit i vernissager och speciella arrangemang. Detta har inneburit att konstintresserade länsbor på nära håll kunnat se och ta del av intressanta utställningar. ANDERS FASTH HAR initierat tillkomsten av en konstförening, Örsta Konstförening, som under hans ledning utvecklats till en av länets största och mest livaktiga föreningar i sitt slag. Föreningen har till uppgift att främja konstlivet i Kumla och att öka kommuninvånarnas intresse och kunskap inom konstområdet genom bland annat föreläsningar, studieresor, utställningsbesök, diskussionsaftnar och studieverksamhet. ANDERS FASTH ÄR tillsammans med nären Olle Medin en av skulpturområdet konst- Konst på Högs grundare och har sedan tillkomsten 1998 varit dess tillskyndare, projektledare och utvecklare. Hans insatser för att knyta konstnärer och sponsorer till Konst på Hög har varit oumbärliga liksom att få massmedia att uppmärksamma Konst på Hög. Redan nu, efter bara åtta års verksamhet, har Konst på Hög utvecklats till ett av de intressantaste skulpturområdena i Sverige och ett av de främsta besöksmålen i länet. 14 Kumlan

15 Kultur och fritid, Kumlahallen Simhallen Tfn: Öppettider 26/ /5 2006: måndag och torsdag tisdag, onsdag och fredag lördag och söndag Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut. Öppettider under Jul, Nyår och Trettondagshelgen: Ordinarie öppettider med undantag för julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen då vi har stängt. Fredagen den 23/12 stänger vi kl miljö med soft music och undervattensbelysning. Åldersgräns 17 år. Barn- och familjekvällar, fredagar kl På fredagar står badets bassänger och lokaler öppna för barnfamiljer. Alla lekredskap är tillgängliga, hopptorn och sviktar är öppna. Ta gärna med din egen simring, luftmadrass eller annan vattenleksak. Packa picknickkorgen och gör en helkväll tillsammans. Givetvis är alla andra badgäster också välkomna, men kvällen går i lekens tecken. Skolbad förekommer vardagar klockan För besked om möjligheten att bada med icke simkunniga barn i lilla bassängen, ring Tisdagar, lördagar och söndagar är lilla bassängen uppvärmd till 35 grader och lämpar sig väl för barnbad. Av tradition används tisdagseftermiddagarna till spädbarnsbad. Simundervisning för barn och vuxna ordnas regelbundet. Vid lov och studiedagar är bassängerna disponibla i mycket större utsträckning under dagtid. I Kumlahallen finns alltid utrymme för motionssim. Skolornas jullov, 22/12-10/1 Under denna period är simhallen tillgänglig för allmänheten utan några begränsningar i form av simskolor, skolbad eller liknande. Sviktar och hopptorn är öppna och lekredskapen kan användas redan från badets öppnande. Vuxenkvällar, onsdagar kl Välkommen att bada i lugn och ro. Här kan du njuta i en avspänd Kroppsträning Fysisk träning med hjälp av fasta maskiner för kroppens samtliga muskler, cyklar och steppar finns i "Träna med David" som är beläget i en del av simhallen. Sporthallen Vardagkvällar tränar idrottsföreningar enligt fastställt schema. Lördagar och söndagar spelas matcher i det nationella seriesystemet. Kumlahallens övriga lokaler är i mån av lediga tider bokningsbara för kommunens invånare, boka tid på telefon , eller Upplysningar om anläggningen erhålls i receptionen eller på telefon För ytterligare information - begär en folder om öppettider och priser. Rackethallen är för tillfället i Kultur- och fritidsförvaltningens regi. Abonnemang och strötider bokas under kontorstid på tfn , övriga tider tfn Kumlan

16 Vart fjärde år har medborgarna möjlighet att lägga sin röst på det parti och de personer man anser skall styra i kommunen. Men vilka möjligheter till påverkan har medborgarna mellan valen? Text: Torild Hilmersson, Utredare Offentlighetsprincipen En grundförutsättning för ett demokratiskt inflytande är att medborgarna har möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos kommunen, landstinget och statliga myndigheter. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Varje nämnd är skyldig att registrera de allmänna handlingarna i ett diarium. Diariet i sig är också en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Det finns också allmänna handlingar som är sekretessbelagda, t ex socialtjänstens och sjukvårdens handlingar som rör enskilda personer, anbudshandlingar i en upphandling som inte är avslutad m m. Hur får jag ut en allmän handling? Om du vill få ut en allmän handling skall du vända dig till den förvaltning dit ärendet hör. När du begär att få ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna ut den skyndsamt. I normalfallet innebär det att du får ut den omedelbart vid ett personligt besök. Du kan dock få vänta något om handlingen just då används i arbetet. Du får läsa handlingarna på stället. Du har också rätt att mot en mindre avgift få en kopia av handlingen att ta med dig. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna handlingar som är offentliga. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha ut en handling. Men om du begär att få ut en allmän handling med sekretessbelagda uppgifter kan du behöva uppge vem du är och vad du skall ha handlingen till för att en sekretessprövning skall kunna göras. Om du nekas att ta del av en handling har du enligt lagen rätt att få ett skriftlig beslut om detta. Om du anser att kommunen inte hade rätt att vägra lämna ut handlingen kan du överklaga beslutet hos kammarrätten. Att tänka på! Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir allmän handling som andra har rätt att läsa. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev eller annat meddelande i ett kommunalt ärende till en tjänsteman eller politiker på dennes hemadress. Handlingen är allmän så fort den kommit fram till tjänstemannen eller politikern. 16 Kumlan

17 Medborgarförslag Sedan år 2004 finns i Kumla kommun, liksom i de flesta andra kommuner, möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att lämna ett förslag direkt till fullmäktige och få det behandlat där. Du som vill lämna ett medborgarförslag skriver ner det förslag du har och skickar det per post till kommunen eller lämnar in det till kommunkansliet eller direkt vid ett fullmäktigesammanträde. Det ställs inga formella krav på ett medborgarförslag mer än att det skall vara undertecknat och att det skall finnas namnförtydligande, adress och telefonnummer. När förslaget kommit in till fullmäktige lämnas det vidare till kommunstyrelsen för beredning där det lämnas ett uppdrag till en nämnd eller direkt till en tjänsteman att lämna förslag till yttrande. Fortsättnig på nästa sida. Kumlan

18 Därefter ger kommunstyrelsen ett förslag till beslut och lämnar ärendet tillbaka till fullmäktige för slutligt avgörande. Enligt kommunallagen bör tiden från det att medborgarförslaget lämnades tills slutligt beslut fattas i fullmäktige inte vara mer än ett år. I de allra flesta fall sker handläggningstiden betydligt snabbare än vad lagen kräver. Hittills har fem medborgarförslag kommit in till fullmäktige i Kumla. Av dessa har tre förslag helt eller delvis tillmötesgåtts, ett avslagits och ett är ännu inte färdigbehandlat. Överklagande Vad innebär ett överklagande? Överklagande av kommunala beslut heter numera laglighetsprövning. Att det kallas så beror på att domstolen bara får pröva om ett kommunalt beslut tillkommit i laga ordning beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen det organ som fattat beslutet överträtt sina befogenheter beslutet strider mot lag eller annan författning Domstolen har ingen möjlighet att pröva om beslutet är bra eller dåligt, eller vilka konsekvenser det får för medborgarna osv. Denna begränsning i domstolens prövning av kommunala beslut beror på att den lokala demokratins frågor inte skall avgöras i domstol. Domstolen har endast att avgöra om kommunen följer de lagar och regler som gäller. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Den kan endast upphäva ett felaktigt beslut. Det är kommunen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs. Vem får överklaga? Kommunala beslut får överklagas av den som är medlem i kommunen. Medlemmar i kommunen är naturligtvis alla som är folkbokförda där. Men också den som utan att vara folkbokförd i kommunen äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till inkomstskatt i kommunen är kommunmedlem. Vilka beslut får överklagas? De beslut som får överklagas är: beslut av kommunfullmäktige beslut av kommunstyrelsen och nämnderna om de inte är av rent förberedande art beslut av tjänstmän som fattas enligt delegation från nämnden Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande gäller i stället dessa. Det handlar då främst om myndighetsbeslut mot enskilda t.ex. bygglovsärenden, biståndsärenden etc. I dessa fall får den person som beslutet berör tillsammans med beslutet en besvärshänvisning med information om hur överklagandet går till. Hur överklagas ett beslut? Vill du överklaga ett kommunalt beslut skall du skriva till länsrätten i Örebro. Du skall ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kommunens anslagstavla finns i entrén till Stadshuset i Kumla. Respektive nämnds förvaltning kan ge upplysning om när ett protokoll är justerat. 18 Kumlan

19 Teater, våren 2006 PÅSK av August Strindberg RIKS/Gästspel Onsdag 25 januari kl KUMLA TEATER FOLKAN En svensk klassiker i ny dräkt! I ett projekt som syftar till att bryta invanda mönster kommer vi i Strindbergs pjäs att få se skådespelare med både nordisk och utomnordisk bakgrund. "Påsk" är berättelsen om en familj i skam. Stämningen går från skärtorsdagens oro till långfredagens tunga plåga, för att med påskaftonen sluta i försoning och hopp. Regi: Vera Kereklidou Medverkande: Märit Carlsson, Magdalena Eshaya, Roland Hedlund, David Lenneman, Jonatan Rodriguez m.fl. Föreställningens längd: 2 tim inkl. paus Biljettpris: 140 kr (70 kr för ungdom) KALLE & LALEH Riksteatern/JAM Lördag 4 mars kl KUMLA TEATER FOLKAN Musikpoesi som går rakt in i hjärtat och får oss att omvärdera världen. Lalehs jazziga, egensinniga visor blandas med Kalle Haglunds slapstickpoesi. Två magiska scenpersonligheter, helt olika i sitt uttryck men ändå så lika i vad de vill. Det är politiskt, kärleksfullt och viktigt. Föreställningens längd: 1 tim Biljettpris: 60 kr TROLLFLÖJTEN av W.A. Mozart Lördag 11 mars kl HJALMAR BERGMAN-TEATERN, ÖREBRO Buss från Kumla Folkets Hus kl I samarbete med Västanå Teater och norska Rikskonserterne ger RIKSTEATERN en nyskapande folkmusikversion av Mozarts välkända opera. Leif Stinnerbom regisserar, svenska folkmusikerna Harv spelar och norska kvädare sjunger. Biljettpris: ca 350 kr, inkl. buss tur och retur. Fotograf: Lars Sundestrand. Biljetter till vårens föreställningar säljs ca 3 veckor före föreställningsdatum i Kumla Bokhandel och i Eiwor s Kiosk, Folkets Hus. Bli medlem i Kumla Riksteaterförening med förmånskortet Scenpass Sverige, som ger 20 kr i rabatt på varje teaterföreställning i Kumla/Hallsberg. Ett abonnemang med minst tre program ger ytterligare 10 kr i rabatt per biljett. Abonnemang lönar sig! För mer information kontakta Arne Wahlström, tfn Kumlan

20 Vegetation som är i vägen På annan plats i detta nummer av Kumlan berörs fastighetsägarens ansvar för vinterväghållning på sin trottoardel längstomtgränsen. Utväxande träd och buskar över gångoch körbanor nämns också men är värt att betona extra. Text: Bertil Ringqvist, Planeringsingenjör UNDER VINTERSÄSONGEN kan tung snö och is göra så att grenar och kvistar hänger ut över trottoar och körbana. Som fastighetsägare bör du klippa upp och ihop dina träd och buskar så att trottoaren och körbanan är tillgänglig i hela sin bredd. Trottoarerna är speciellt viktiga för våra fotgängare som använder rollatorer och andra hjälpmedel, äldre och barn, synsvaga, förståndshandikappade och barnvagnsdragare. FÖR ATT VINTERVÄGHÅLLNINGEN ska fungera effektivt är det också viktigt att fri höjd efterlevs för att snöröjningsmaskinerna ej ska slå sönder sina backspeglar, rotationsljus och tak. DU SOM HAR TOMT intill gata bör tänka på att häck och buskar bör växa inom det egna tomtområdet. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är: över gångbana, minst 2,5 meter över cykelväg, minst 3,2 meter över körbana, minst 4,6 meter FÖR MER INFORMATION, besök se under rubriken Bygga o bo/fastighetsansvar. Du kan även kontakta planeringsingenjör Bertil Ringqvist på tfn Kumlan

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

Tryggt och säkert Grannarna tar makten

Tryggt och säkert Grannarna tar makten NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. december Nr 9 2013 Sov gott och vakna fort av brandvarnaren Anhörigcenter ger stöd Goda råd i julhandeln! Tryggt och säkert Grannarna tar makten Gulli

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ekonomisk summering av 2011 Uppdrag: bekämpa myggen i Deje UKM 10-årsjubilerande Värdskap - att välkomna synpunkter &

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög

isande framfart respekt, hänsyn & ansvar Villor på hög Nr 3 november 2011 Tidningen för dig som bor i Eksjö kommun hemma i eksjö isande framfart Isarna på våra sjöar kan vara tunnare än man tror. Ett tips är att följa minnesramsan: KUS = Kunskap - Utrustning

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Årsmöten 2004. dhr. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004. DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars

Årsmöten 2004. dhr. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004. DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 33 Nr 1 - jan 2004 Årsmöten 2004 DHR Stockholmsavdelningen Lördagen den 27 mars DHR Motorklubben Torsdagen den 26 februari DHR Söder om Söder Söndagen

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer