Opiat underhållsbehandling under graviditet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opiat underhållsbehandling under graviditet."

Transkript

1 Opiat underhållsbehandling under graviditet. Hur oroliga bör vi vara för effekterna hos barnet? Barnet og Rusen Sandefjord September 2014 Ihsan Sarman Barnläkare, Neonatolog Stockholm

2 Nikotin Alkohol Cannabis Amfetamin Opiater Party droger Internet droger Genetisk predisposition Psykisk ohälsa Psykofarmaka Nutrition Extern miljö Omvårdnad

3 Problem för opiatberoende kvinnor (svenska erfarenheter) Merparten i fertil ålder Aktiv födelsekontroll sker sporadiskt Den blivande fadern är också drogberoende

4 Opiaters övergång till foster Opiater har låg molekylvikt är lipofila passagen tilltar med ökande gestations tid syntetiska passerar enklare än semisyntetiska närvaro av andra droger underlättar passagen

5 Opioider verkar via olika receptorer i nervsystemet Endogena opioider och opioid receptorer (μ, κ, δ) kommer till uttryck redan under embryonala perioden Receptor uttrycken regleras av signaler från tillväxtfaktorer och neurotransmittorer (budbärare) nödvändiga för tillväxt och organisation av nervcellerna

6 Konsekvenser av opiatmissbruk Graviditetsproblem Intrauterin fosterdöd Prematur förlossning Tillväxthämning Intrauterin abstinens Neonatala problem Abstinens Hepatit C, HIV smitta Plötsligt spädbarnsdöd Neuropsykologiska utvecklings problem

7 Hur hanteras opiatmissbruk under graviditet? Underhållsbehandling minskar riskerna för fortsatt missbruk och möjliggör bättre antenatal vård Metadon behandling har god evidens för risk prevention (bättre fostertillväxt, färre prematuritet, färre perinatala komplikationer, färre neonatal död) Sedan 2000 talet är buprenorfin alternativ med flera fördelar Födelsekontroll kanske bästa preventionen! Men är det realistisk?

8 Maintenance agonist treatments for opiate-dependent pregnant women Minozzi S, et al. The Cochrane library 2013 Heroin beroende kvinnan löper 6 gånger högre risker för obstetriska komplikationer som Låg FV Toxemi Blödningar Puerperal morbiditet Fetalstress Mekonium aspiration Neonatala komplikationer är vanliga. med abstinens, tillväxthämning, neuro-beteende problem, stark ökad risk för plötsligt spädbarns död

9 Andelen barn med låg födelsevikt Fortsatt heroin missbruk RR 3.3 Graviditet med metadon RR 1.4 Assessing the relationship between maternal opiate use and neonatal mortality. Hulse, G.K., et al Addiction 1998 Heroin 45 % (n 730) Metadon 29 % (n 845) Drogfria 15 % (n ) The Effects of Maternally Administered Methadone, Buprenorphine and Naltrexone on Offspring:Farid et al Current Neuropharmacology, 2008

10 Historisk tillbakablick Pediatrics 2014; 134; e

11 Prenatal Buprenorphine Vs Methadone Exposure and Neonatal Outcomes: Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Epidemiol Nyfödda exponerade för BMT (n 515) och för MMT (n 855) i 12 studier ( ) Ojusterad NAS behandlingsrisk var lägre hos BMT exponerade barnen Behandlingstiden var kortare och morfin dosen lägre för BMT exponerade BMT exponerade hade högre GÅ, FV, FL, HO. Färre kvinnor med BMT använde illegala droger nära förlossningen (RR 0.44). Buprenorfin underhålls behandling = BMT

12 Assisterad läkemedelsbehandling av opiatberoende gravida kvinnor i Stockholm MMT: BMT: 35 graviditeter (26 kvinnor) 47 graviditeter (39 kvinnor) Metadon Subutex SIDS

13 Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy Kakko, Heilig, Sarman. Drug and Alc Depend 2008 Syfte Jämföra fetala effekterna av buprenorfin och metadon exponering vid underhållsbehandling av den gravida kvinnan

14 Utfalls parametrar Intrauterin tillväxt Förlossningsutfall Missbildningar Neonatal omställning Abstinens symptom Mortalitet hos barn

15 Vi studerade även ett stort antal fall där hög dos buprenorfin gavs hela graviditeten och jämfört detta mot de kvinnor som fick sin behandling insatt senare under graviditet

16 Start av underhållsbehandling under aktuell graviditet Buprenorfin (39 kvinnor med 47 graviditeter) 27 fick behandlingen innan konception och 20 efter (1 startade vid 37 v) Metadon (26 kvinnor med 35 graviditeter) 30 fick behandlingen innan konception och 5 efter (1 startade vid 35 v)

17 Specialist mödravård Allmänna mödravården remitterar till multidisciplinär team (psykiatriker, pediatriker, obstetriker, barnmorska och social arbetare) Teamet följer kvinnan med täta besök under hela graviditeten (inkl. drogscreening) Samarbete med beroendemottagningar, sociala myndigheter och barnhälsovård Alla gravida erbjuds intensiv psykosocial stöd

18 Kvinnor i Buprenorfin behandlingen var yngre Buprenorfin Metadon p antal kvinnor ålder (medel ± SD) 30.1 ± ± min-max

19 Cigarettrökning var omfattande! (men fler i Buprenorfin gruppen slutade) Andelen gravida som uppger rökning Generellt I Sverige % Buprenorfin behandling 78.7 % Metadon behandling 85.7 % Buprenorfin Metadon p n (%) n (%) ingen rökning 10 (21.3) 3 (9.1) NS < 10 cigaretter 10 (21.3) 7 (21.2) NS > 10 cigaretter 27 (57.4) 23 (69.7) NS

20 Hur preventiv var underhållsbehandlingen för sido-missbruk av andra illegala droger? Buprenorfin Metadon p Toxikologisk screening positiv någon gång 15 (31.9) 17 (48.6) NS Behandling start n (%) n (%) Före konception 27 (57.5) 29 (82.9) 0.02 Första trimester 7 (14.9) 2 (5.7) Andra trimester 8 (17.0) 2 (5.7) Tredje trimester 5 (10.6) 2 (5.7)

21 Andra läkemedel 35 % av mödrar med BMT och 45% av mödrar med MMT tog andra ordinerade läkemedel

22 Antenatala stödet fungerade väl Buprenorfin Metadon Antal obstetriska besök planerade 20.8± ±4.5 realiserade 18.1± ±4.2 Antal psykosociala besök planerade 15.3± ±4.4 realiserade 12.2± ±3.8

23 Graviditets utfall Buprenorfin Methadon p Antal graviditeter Apgar < 4 vid 5 min 0 0 prematur veckor 3 3 NS prematur veckor 1 0 NS Kejsarsnitt, n (%) 10 (21.2) 13 (36.1) 0.14

24 Intrauterin tillväxthämning var vanligare Buprenorfin Metadon p Födelsevikt (g) 3250 ± ± FV < 2500g; n (%) 3 (6.4) 9 (25) 0.03 FV < -2SD; n (%) 6 (12.8) 11 (30.6) NS Andel barn med FV < 2500 g i Sverige = 4.3%

25 Neonatal abstinens symptom (NAS) inträffade två gånger oftare hos Metadon exponerade barn Buprenorfin Metadon p n (%) n (%) Barn med NAS 19 (40.4) 28 (77.8) farmakol beh 7 (14.9) 19 (52.8) vårddygn på sjukhus (mean±sd) 9.4 ± ±

26 NAS utveckling i förhållande till Buprenorfin start under graviditet Tidig start Sen start p Antal NAS (i någon form) 7 (26%) 12 (60%) 0.03 Farmaka behandling 2 (7.4%) 5 (25%) 0.11

27 Studiens begränsningar Icke randomiserad Två tidsepoker med olika missbruks mönster olika behandlings regim

28 Studiens värde Den var populations baserad i sin natur, som tillåter större antal individer än vad man lyckats få i RCT studier exv. Jones et al. lyckades inkludera 30 individer, efter screening av 1490 kvinnor

29 Har Buprenorfin dosering betydelse? Buprenorfin doserna var högre i studien: 15.4 mg att jämföras med 5.4 mg i fransk studie av Lejeune et al., 2006 (78% av barnen utvecklade NAS och 52% behandlades) 4.3 mg i finsk studie av Kahila et al., 2007 (76% av barnen utvecklade NAS och 57% behandlades) (man satsade på uttrappning/abstinens men 34 av 67 kvinnor visade kaotisk livssituation)

30 Förhållanden i studier som rapporterar hög andel NAS intrauterin tillväxthämning hos mer än 30% av barnen (franska studier) många av barnen exponerades för andra illegala droger (Johnson et al., 2003)

31 Amber 22 år från Ohio berättar sin historia

32 Neonatal and longer term management following substance misuse in pregnancy Mactier H. Early Human Dev 2013 (89). Substance misuse in pregnancy is not a new problem, but although impaired foetal growth and the risk of developing neonatal abstinence syndrome (NAS) are widely appreciated, relatively little attention has been paid to longer term consequences for the infant.

33 Sökning PUBMED augusti 2014 Sökord Träffar Metahdone and neonatal abstinence 353 Buprenorphine and neonatal abstinence 141 Methadone pregnancy infant development 121 Buprenorphine pregnancy infant development 22

34 Prenatal drogexponeringens potentiellt negativa roll Neurotransmittorer är trofiska faktorer för CNS utveckling (induktion, tillväxt och differentiering) Opiater efterliknar neurotransmittorers aktioner Detta kan leda till störning av hjärnans neuronala kommunikation under kritiska utvecklingsperioder Innebär detta att hjärnans normala utvecklingsprogram störs för framtiden?

35 Morfin leder till apoptos i nervcellerna Morphine induces apoptosis of human microglia and neurons Hu et al. Neuropharmacology 2002

36 Nervtillväxt faktorn (NGF) påverkas av metadon och buprenorfin Perinatal opioids reduce striatal nerve growth factor (NGF) content in rat striatum. Wu et al. Eur J of Pharmacology 2001 BUP eller Metadon reducerar NGF i striatum med % NGF påverkar kolinerga neuroner vilka kan vara delaktiga i beteendeförändringar som observeras hos barn till opiatexponerade mödrar!

37 Effekt på myelinisering Perinatal Exposition to Buprenorphine Affects Myelination in the Dev Brain. Sanchez et al, Glia Buprenorfin leder till kaliberökning av myeliniserade axoner vilket leder till utveckling av disproportionellt Myelin skida. Klinisk betydelse okänd!

38 Emotional Availability, Parental Self-Efficacy Beliefs, and Child Development in Caregiver Child Relationships with Buprenorphine-Exposed 3-Year Olds Salo et al. Parenting: science and practice, 2009 Ömsesidig emotionell tillgänglighet värden var lägre hos 21, tre år gamla barn till kvinnor som missbrukade Buprenorfin i Finland I en emotionellt tillgänglig relation, moderns känsliga, strukturerande, icke fientliga och icke påflugna omvårdnad underlättar barnets förmåga att kunna reglera sina känslor och beteende och interagera i ett besvarande sätt

39 Sambandet mellan moderns psykiska hälsa och barnets beteende Sarfi et al. Infant Behav Dev 2013 Sambandet mellan tidig interaktion, föräldrar stress, maternell psykologisk stress och beteende problem hos 36 barn i OMT i Norge. Kontroll grp var 36 barn till mödrar utan missbruksproblem Mödrarnas själv rapporterade psykosociala stress symptom (depression och ångest) predikterade signifikant barnets beteende problem (p <.01)

40 Parenting and concerns of pregnant women in buprenorphine treatment Rizzo et al. Am J Matern Child Nurs gravida med BMT intervjuades med Adult-Adolescent Parenting Inventory vers 2 (AAPI-2) Childhood Experience of Care and Abuse Questionnaire AAPI-2 upptäckte medelstora risker för svikt i föräldraskap i 5 olika områden: Icke ändamålsenliga förväntningar på barnet Låg empati nivå Stark tro på fysisk bestraffning Reversal of parent-child roles Tillbaka tryckning av barnets makt och oberoende (intrusiveness =påflugenhet) Mödrarna var bekymrade över barnets NAS och hälsa Men uttryckte inga bekymmer över sin egen föräldrar förmåga

41 Huvudfoting på 4 års kontroll

42 Två 4 åriga pojkar Pojke 1 Opiatberoende mor Buprenorfin i grav vecka 12. NAS (ej farmakol beh) Fosterhemsplacerad vid födelse. Pojke 2 Opiatberoende mor Buprenorfin från 3e grav v. NAS (ej farmakol beh) Lever med biologisk mor

43 ADHD and susbstance use disorders: T.E. Wilens. Psychiatr Clin N Am 27 (2004)

44 Exposure to opiates: behavioral outcomes in preschool and school aged children. Kaltenbach NIDA Res. Monogr outcome studies investigating the effects of prenatal drug exposure should also take into account maternal characteristics maternal psychiatric morbidity degrees of life stress patterns and stability of child care mother - child interaction

45 Drogberoende hos gravida kvinnan innebär stora risker för 2 individers hälsa och välbefinnande Belastande sociala- och omgivningsmässiga faktorer Psykiatrisk ohälsa Strategier för optimal vård ej endast under antenatala och perinatala perioden men f.a. efter födelsen Vården bör möta dessa kvinnor med stödjande och icke dömande attityd Vården bör ge dessa kvinnor samma vård och uppmärksamhet som ges till icke drog beroende individer Detta kan nås genom multidisciplinära arbetsmodeller Specialiserad vårdkedja för dessa mödrar och barn är sannolikt effektivaste metoden för att åstadkomma förändring!

46 Tidiga insatser för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende Rosenlunds Barnhälsovårdsteam Sachsska barn- och ungdomssjukhus Södersjukhuset Ihsan Sarman, barnläkare Anki Thorberg, barnsjuksköterska Susanna Etzler, barnsjuksköterska

47 Hembesök barnsjuksköterska 3 mån bebis och mamma

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse. Jenni Saarinen

Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse. Jenni Saarinen Missbruk under barns utvecklingsfaser och omvårdnadens betydelse Jenni Saarinen Examensarbete / Degree Thesis Vård/Barnmorska 2011 1 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Barnmorska/ Vård Identifikationsnummer:

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter

Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Umeå University Medical Dissertations, New Series No 1403 Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom Svenska familjers erfarenheter Heljä Pihkala Institutionen

Läs mer

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn

Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa och perinatal omvårdnad Kurs: HK-10 Föräldrars upplevelse av att få ett för tidigt fött barn En litteraturstudie Examensarbete i

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011 tema: ögon solen ledare... 4 tema ögon Prematuritetsretinopati... 6 Barns syn...12 Att vara barn och ha glasögon...16 Omega-3 barns

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer

Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering. en forskningsöversikt. björn johnsson

Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering. en forskningsöversikt. björn johnsson Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioid beroende en forskningsöversikt björn johnsson Läkemedelsassisterad rehabilitering med metadon eller buprenorfin är idag den vanligaste

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Emilia Malmsten Förnamn Efternamn Examensarbete Vård 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård Identifikationsnummer: 3214 Författare:

Läs mer

Barn i missbruksmiljö

Barn i missbruksmiljö Barn i missbruksmiljö En studie kring policy och praktik på svenska skolor Tobias Elgán och Håkan Leifman RAPPORT NR 43 STADs rapportserie, 2010 Rapport nummer 43 ISSN: 1654 7497 ISBN: 978 91 85997 12

Läs mer

Som att ha ett osynligt koppel på sig

Som att ha ett osynligt koppel på sig Som att ha ett osynligt koppel på sig Intervjustudie med tre patienter med erfarenhet av utskrivning från substitutionsbehandling mot opiatmissbruk Författare: Erika Fyrvall Stockholms universitet Institutionen

Läs mer

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Karin Lundén Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:5 Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn Vad kan vi lära av forskningen? Karin Lundén, fil.dr. Institutionen

Läs mer

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn En nationell inventering Artikelnr 2009-126-160 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

När barn far illa FÖRFATTAREN. Inledning

När barn far illa FÖRFATTAREN. Inledning När barn far illa Annlis Söderholm Socialpediatrik har att göra med sådana barnhälsoproblem som i huvudsak har sociala orsaker inom och/eller utom familjen. Dessa orsaker kan både på kort sikt och på lång

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson

8 MYTER OM CANNABIS. Pelle Olsson 8 MYTER OM CANNABIS Pelle Olsson Under senare tid har debatten om cannabis tagit ny fart på ett oroande sätt. I två delstater i USA, Colorado och Washington, har man beslutat att legalisera marijuana.

Läs mer

Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport

Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten Orsaker till kriminalitet Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:267 Sebastian Lundström, Ralf Kuja-Halkola Layout: Jenny Botvidsson

Läs mer