Jakten på nya läkemedel mot alkoholism?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakten på nya läkemedel mot alkoholism?"

Transkript

1 Drogförebyggande dagar, , Tammerfors Jakten på nya läkemedel mot alkoholism? Professor Bo Söderpalm Addiction Biology Unit Section of Psychiatry and Neurochemistry, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden

2 (Gin Lane, W. Hogarth, 1751, engraving. The British Museum, London) Sverige idag? ca 6000 alkoholrelaterade dödsfall/år alkohol ligger bakom 10-20% av alla vårdcentralsbesök och 30% av vården på akutkirurgiska avdelningar och 80% av våldsbrotten! kostnad? miljarder kronor/år!

3 BEROENDE OCH SAMHÄLLET Totalkonsumtionsmodellen Den totala alkoholkonsumtionen uttryckt i per capita konsumtion/år står i relation till de medicinska komplikationerna

4 Behandling av alkoholberoende Målet för behandlingen måste vara individuellt och patientens motivation sättas i centrum I första hand bör patienten avgiftas, bl a för att kunna identifiera ev. samsjuklighet. Om sådan föreligger skall bägge tillstånden behandlas!

5 Behandling av alkoholabstinens Bensodiazepiner motverkar både ospecifika och specifika abstinenssymtom och är de mest verksamma medlen. Inget enskilt preparat att föredra. Klometiazol (Heminevrin ) har dokumenterad effekt när det gäller ospecifika abstinenssymtom Tiamin ges innan pat får mat och dryck eller dropp. Motverkar Wernicke-Korsakoffs syndrom Betareceptorantagonister är effektiva vid ospecifika abstinenssyndrom men har ingen dokumenterad effekt på specifika symtom som DT eller EP Antiepileptika (t ex karbamazepin, fenytoin, valproat) har inget vetenskapligt underlag

6 Behandling för att förebygga återfall Farmakologisk behandling Psykosociala behandlingsmetoder som 12- stegsmodellen (Minnesotamodellen) Kognitiv beteendeterapi/motivationsstödjande samtal/coping skills etc, specifika metoder! Frivilligorganisationer, Länkarna, AA

7 Läkemedelsbehandling av alkoholmissbruk och -beroende Disulfiram (Antabus ) har effekt när intaget sker under överinseende Akamprosat (Campral ) och naltrexon har effekt, särskilt i kombination med råd, stöd och uppföljning. Man kan med fördel kombinera läkemedel med psykosocial stödinsats eller behandling Neuroleptika, antidepressiva eller annan medicin mot ångest har ingen effekt på alkoholmissbruket eller -beroendet Öronakupunktur har ingen evidens Implantat av disulfiram har ingen effekt Neuroleptika mot återfall saknar evidens

8 Akamprosat - meta-analys

9 Naltrexon meta-analys

10 Akamprosat (Campral ) Flera meta-analyser är gjorda (Soyka och Chick, Am J Addict, 2003, NNT 8.15; Mann et al, Alcohol Clin Exp Res, 2004, NNT 7.5) Flera hälsoekonomiska studier från olika länder visar på life-time savings med Campralbehandling (Palmer et, al Alcohol Alcohol, 2000, Foster och McClellan, Pharmacoeconomics 1999, Schadlich och Brecht, Pharmacoeconomics, 1998) Flera studier visar att det inte spelar någon roll vilken typ av psykosocial support som ges till patienten effekten blir densamma (dewildt et al., Alcohol Alcohol, 2002, Hammarberg et al., Alcohol Alcohol, 2004)

11 Campral, forts Flera naturalistiska studier visar effekt (Perc et al, Alcohol Clin Exp 2002; Soyka et al, Drugs R D, 2002; Kiritze-Topor et al., Alcohol Alcohol, 2004, Baltieri och De Andrade, J Stud Alcohol, 2004) Det är fortfarande oklart om någon särskild typ av alkoholism svarar bättre än någon annan (Verkeul et al., Psychopharmacology 2004; Lesch)

12 Naltrexon Fler meta-analyser visar effekt (Kranzler och van Kirk, Alcohol Clin Exp Res, 2002; Srisurapanont och Jarasaraisin, Cochrane Database Syst Rev, 2002; Carmen et al., Addiction, 2004; Streeton och Wheton, Alcohol Alcohol 2001) Även naturalistiska studier visar effekt (exv. Latt et al., Med J Aust 2002) Studie över depåberedning visar effekt, men fler studier behövs (Kranzler et al., Alcohol Clin Exp Res, 2004) Fungerar ev. bara på sådana med en viss funktionell polymorfism i m-opiat receptorn (Oslin et al., Neuropsychopharmacology, 2003)

13

14 Finns det någon jämförande studie? Kan man ge båda samtidigt? Ja! Kiefer et al., Arch Gen Psychiatry, 2003

15 De Sousa et al.,: tre indiska jämförande studier Antabus bättre än akamprosat Antabus bättre än naltrexon Antabus bättre än topiramat

16 Antabus är mer än dubbelt så effektivt som naltrexon eller acamprosat på att förlänga tiden till första tunga återfall p< Tid till första tunga återfall Dagar Antabus Naltrexon Acamprosat Laaksonen et al, Alcohol and Alcoholism, October 2007

17 Antabus reducerar alkoholintaget nästan 4 gånger så effektivt som naltrexon eller acamprosat 250 Genomsnittligt alkoholintag per vecka p< Gram alkohol/vecka Antabus Naltrexon Acamprosat Laaksonen et al, Alcohol and Alcoholism, October 2007

18 Ytterligare läkemedel redan nu.?

19

20 Mer topiramat RCT, 14 veckor, n=371, upp till 300 mg/dag, minskade signifikant heavy drinking days (ITT) och även en rad andra mått (Johnson et al., JAMA 2007) Samma material andra mått: signifikant sänkning av BMI, levervärden, kolesterol och blodtryck, tvångstankar/-handlingar om alkohol, men ökat psykosocialt välbefinnande och livskvalitet (Johnson et al., Arch Intern Med 2008)

21 Jämförande RCT, naltrexon (50 mg/dag) vs. topiramat (upp till 300 mg/dag) vs placebo, 12 veckor (n=155). ITT topiramat signifikant bättre än placebo på en rad mått. Ingen skillnad naltrexon vs placebo. Trend mot att topiramat var överlägsen naltrexon (Baltieri et al., Addiction, 2008) I samma material: Rökstatus ökade risken för alkoholåterfall med 65% oberoende av medicinering. Topiramat, men inte naltrexon, minskade signifikant antalet rökta cigarretter (medelskillnad 7.91 cigarretter!) (Baltieri et al., Drug Alcohol Depend, 2009) Naturalistisk, randomiserad, open-label studie för att jämföra naltrexon och topiramat (n=102, alkoholberoende). Båda grupperna minskade alkoholkonsumtionen.naltrexongruppen konsumerade mer nikotin. Topiramat var bättre på att minska alkohol-relaterat sug (Flórez et al., Alcohol Clin Exp Res 2008)

22 Baklofen, GABA B agonist RCT (n=39, alkoholberoende, 30 dagar), 10 mg 3 ggr/dag. Signifikant högre procent helt nyktra och kumulativt antal nyktra dagar, signifikant minskad A-OCDS och mängd konsumerad alkohol (Addolorato, Alcohol Alcohol 2002) RCT (n=84, alkoholberoende med levercirrhos!, 12 veckor), ITT 71% vs 29% var fortsatt nyktra i baklofengruppen och den kumulativa nykterheten var dubbelt så hög. Inga leverbiverkningar! (Addolorato et al., Lancet, 2007)

23 Ytterligare läkemedel inom en rimlig framtid?

24 Akamprosat och Naltrexon, den andra generationens läkemedel mot alkoholism, identifierades i djurexperimentella modeller finns den andra generationen bland nya förslag från djurexperimentella studier?

25 The Addiction Biology Unit Clinical part Randomized Controlled Trials Experimental studies in humans Preclinical part Behavior, neurochemistry, immunohistochemistry, rt-pcr, and electrophysiology 3 RCT:s completed, two of which based on concepts developed in the laboratory, data analysis is ongoing Mechanisms of action of ethanol in the brain reward system revealed Gycine uptake inhibitors patented for substance dependencies A new mechanism of action for acamprosate revealed New effective pharmacological treatments for alcoholism

26

27

28

29 A systemet är nedreglerat och ysfunktionellt hos alkoholister Volkow et al., J Neurosci 2007

30 och hos andra beroendesjuka

31 DAD2 receptor tillgång i främre striatum korrelerar negativt till alkoholsug hos avgiftade alkoholberoende män

32 DAD2 receptor tillgång i främre striatum korrelerar negativt till hjärnaktivering av alkoholassocierade stimuli hos avgiftade alkoholberoende män

33 Dopaminnedsättningen korrelerar med hypofrontalitet

34

35

36 et mesolimbiska DA systemet är torftigt efter kronisk drogexponering, reversibelt?

37 Sänkt basalfunktion i belöningssystemet ökar självadministreringen of kokain

38

39

40 Mindre DA D 2/3 tillgång och nedsatt DA frisättning i striatum hos vuxna ADHD patienter Volkow et al., Arch Gen Psychiatry 2007

41 indre DA frisättning också i amygdala ch hippocampus Volkow et al., Arch Gen Psychiatry 2007

42 Mol Psychiatry Nov;16(11): Motivation deficit in ADHD is associated with dysfunction of the dopamine reward pathway. Volkow ND, Wang GJ, Newcorn JH, Kollins SH, Wigal TL, Telang F, Fowler JS, Goldstein RZ, Klein N, Logan J, Wong C, Swanson JM.

43 50% av personer med fortsatta ADHD symtom har substansmissbruk/beroende ADHD - en oberoende riskfaktor för substansmissbruk/beroende Samsjuklighet med uppförandestörning innebär en långt högre risk

44 23.1 % ADHD bland SUD

45

46

47

48 Slutsats: Det mesolimbiska dopaminsystemet och främre striatum har sannolikt central betydelse både för positiv och negativ förstärkning av alkoholintag

49 STÖD FÖR ATT MANIPULERING AV DENNA HJÄRNREGION KAN GE POSITIV BEHANDLINGSEFFEKT

50 Alkohol - verkningsmekanism Interaktion med ligandstyrda jon-kanaler GABA A, 5-HT 3, nachr, NMDA, GlyR

51 In vivo mikrodialys hos fritt rörliga vakna råttor DA Drog Drog

52 g ethanol per kg during 1 hour 2 Ethanol intake ml water during 1 hour 14 Water intake % of pre-drug baseline 200 Mecamylamine 100 µm Ringer solution 1, Mec/Ringer perfused in the VTA ,5 0 Pre-drug baseline Mecamylamine (VTA) Ringer (VTA) Pre-drug baseline Mecamylamine (VTA) Ringer (VTA) 50 0 Free choice between ethanol (6%) and water Time

53 Vår modell farmakologisk aktivering = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh GABA GABA EtOH DA nac VTA

54 nac DA (% of baseline) nac DA (% of baseline) Non-α4β2* nachrs in the VTA are required for the nac DA elevation induced by an alcohol cue DA Mecamylamine (nonselective, /Ringer s blocked CR) DA DHβE (α4β2*, no effect /Ringer s on CR) nac VTA Blocks cueinduced DA * alcohol cue # # nac VTA No effect on cueinduced DA alcohol cue Time (min) #, * p VTA drug perfusion Time (min) VTA drug perfusion

55 DA (% of baseline) Does a previously EtOH-associated cue stimulate the mesolimbic DA system via α3β2* and/or α6* nachrs in the VTA? DA α-ctx MII /Ringer * n= nac VTA Time (min) α-ctx MII (5 nmol) /Ringer *p<0.05

56 Vår modell farmakologisk aktivering och betingad? = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh GABA GABA EtOH DA not α4β2* probably α3β2* or α6* nac VTA

57 1) EtOH-perfusion i VTA ökar inte DA frisättningen i nac (främre striatum) 2) EtOH-perfusion i nac ökar DA frisättningen i nac på ett likartat sätt som systemisk EtOH-administrering! 3) nachr-blockad i VTA eller uttömning av ACh (vesamicol) blockerar DAökningen i nac efter EtOH-perfusion i nac

58 Vår modell farmakologisk aktivering = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh EtOH GABA GABA DA nac VTA

59 (% of baseline) GABA A -blockad minskar inte EtOH-inducerad DA-frisättning, tvärtom. Dopamine nac perfusions: Ethanol 300 mm Ethanol 300 mm + picrotoxin 0.2 µm Picrotoxin 0.2 µm Ringer 80 0 drug perfusion in nac Time (minutes)

60 Vår modell farmakologisk aktivering = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh EtOH X GABA GABA DA nac VTA

61 % of pre-drug baseline Srty 20 mm+etoh Stry 200 mm+etoh Stry 20 mm Ringer+EtOH Ringer Stry 200 mm min Strychnine or Ringer, nac EtOH, nac

62 Systemic (i.p.) EtOH-induced DA release in nac is blocked by strychnine Jonsson et al., submitted

63 DA Drug Drug

64 % pre-treatment baseline % pre-treatment baseline Är etanolinducerad taurin- och dopaminfrisättning kopplad? Systemic injection Taurine NaCl 0.9% NaCl 3.6% EtOH 2.5 g/kg in 0.9% NaCl EtOH 2.5 g/kg in 3.6% NaCl Time (min) Systemic injection Dopamine NaCl 0.9% NaCl 3.6% EtOH 2.5 g/kg in 0.9% NaCl EtOH 2.5 g/kg in 3.6% NaCl Time (min) Ericson et al, Addiction Biol 2011

65 % pre-treatment baseline En låg, inaktiv taurindos återställer etanolinducerad dopaminfrisättning 200 Dopamine Taurine 50 mm (nac) Systemic injection (ethanol) EtOH 2.5 g/kg in 3.6% NaCl + Ringer EtOH 2.5 g/kg in 3.6% NaCl + Taurine 50 mm Time (min) Ericson et al, Addiction Biol 2011

66 The nac-vta-nac hypothesis (based on approx. 30 experimental studies ) = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh EtOH GABA GABA DA EtOH? not α4β2* probably α3β2* or α6* nac avta

67 Campral är ett homotaurinat Fungerar medlet genom en interaktion med GlyR i nac?

68 Acamprosat ökar dopamin i nac - blockeras av lokalt stryknin Chau et al, Alc Clin Exp Res 2010

69 och av nachr blockad i VTA Chau et al, Alc Clin Exp Res 2010

70 Acamprosats etanolintagssänkande effekt reverseras av stryknin bilateralt i nac Chau et al, Alc Clin Exp Res 2010

71 % of pre-drug baseline % of pre-drug baseline kda 37 kda Buffer Mol. Wt min Strychnine or Ringer - Br/SC + + Stry 2 mm Stry 20 mm Stry 200 mm Ringer Br/SC nac nac min Stry 200 mm Ringer

72 Stryknineffekten motverkas av glycin Ringer Stry 20 mm Stry 20 mm+ Gly 10 mm Stry 20 mm+ Gly 100 mm Stry 20 mm+ Gly 1 mm Stry 200 mm -60 DA output in % of baseline Stry 200 mm+ Gly 1 mm -30 DA output in % of baseline Molander och Söderpalm, Alc Clin Exp Res 2005

73 Glycininducerad dopaminfrisättning hos en del, men inte alla djur % of pre-drug baseline % of pre-drug baseline % of pre-drug baseline min Pre-drug baseline, Ringer Ringer min Pre-drug baseline, Ringer Glycine 100 mm min Pre-drug baseline, Ringer Glycine 1 mm Molander och Söderpalm, Alc Clin Exp Res 2005

74 % of pre-drug baseline Lokalt glycin hämmar EtOH-inducerad DA frisättning i GNR och GR rats Glycine 100 mm in GNR+EtOH Glycine 100 mm in GR+EtOH Ringer+EtOH Ringer min Glycine 100 mm or Ringer, nac EtOH, nac Molander och Söderpalm, Alc Clin Exp Res 2005

75 Water intake ml/hour Total intake ml/hour Ethanol preference % Ethanol intake g/kg/hour Glycine Responders (A) Ethanol preference Ringer Glycine 0 Ringer Glycine (C) Water intake 1,2 1,8,6,4,2 (B) Ethanol intake (D) Total fluid intake Ringer Glycine 0 Ringer Glycine

76 % of pre-drug baseline Dopamine output in the nac after bilateral glycine or Ringer perfusion during voluntary EtOH or water intake in GR min Ringer Glycine 100 mm in GR Glycine 100 mm, bilaterally, nac Fluid intake, EtOH/H 2 O Molander et al, Alc Clin Exp Res 2005

77 % of predrug Glycine Baseline Org en selektiv GlyT1 hämmare - ökar extracellulära glycinnivåer i nac Org nac Org Ringer 6 mg/kg Höifödt-Lidö et al, Alc Clin Exp Res 2010

78 Ethanol intake g/kg/2.5 hour Ethanol preference % (a) Org AD Veh 1, Days (b) AD 6 Org 3 1,5 Veh days Baseline Org 6 mg/kg Org, mg/kg Baseline Baseline Org 6 mg/kg mg/kg Org Baseline

79 Glycine Transporter-1 Blockade Leads to Persistently Reduced Relapse-like Alcohol Drinking in Rats V. Vengeline, F Leonardi-Essmann, WH Sommer, HM Marston, R Spanagel Biol Psychiatry 2010

80 Org25935 reverserar etanolinducerade förändringar av glycinrelaterade genuttryck

81 Org24598 och acamprosat sänker etanolintag; tolerans till acamprosat men ej till Org24598 Höifödt-Lidö et al, Addiction Biol, 2011

82 Ingen tolerans eller genadaptation i glycinsystemen efter kronisk behandling med GlyT1-hämmare Org24598 Org25935 Höifödt-Lidö et al, Addiction Biol, 2011 Jonsson et al, unpublished

83 medan acamprosat har förlorat sin taurinhöjande effekt! Höifödt-Lidö et al, Addiction Biol, 2011

84 Org24598 och acamprosat sänker etanolintag; tolerans till acamprosat men ej till Org24598 Höifödt-Lidö et al, Addiction Biol, 2011

85 Sänkta basala DA-nivåer efter kroniskt alkoholintag reversering med Org24598? Höifödt-Lidö et al, Addiction Biol, 2011

86 Har vi rätt?

87 våra kliniska läkemedelsprövningar CHAMPIX-STUDIEN Champix (vareniklin) Godkänd nov 2006 för rökavvänjning PARTIELL nachrs AGONIST Reducerar nikotinbegär och abstinenssymtom genom att framkalla en låg, men konstant höjning av dopamin-nivåerna i nac. FUNKTIONELL ANTAGONIST TILL NIKOTIN Binder nachrs och blockerar nikotininducerad ökning i dopamin och tros därmed blockera belönande effekter som förmedlas via nachrs. Cytisin O H N N

88 våra kliniska läkemedelsprövningar: CHAMPIX-STUDIEN selektiv partiell α4β2* nachr agonist (Coe et al. 2005) affinitet även för andra nachr subtyper (Rollema et al. 2007) Prekliniska indikationer Cytisin H N N O

89 % av baslinje Champix: pre-kliniska data Vareniklin reducerar alkohol-inducerad ökning i dopamin i nac nac dopamin vareniklin (1.5 mg/kg s.c.) + vehikel (2 ml/kg i.p. ) n=5-7 Tid (min) etanol (2.5 g/kg, i.p.) + vehikel (2 ml/kg s.c ) varenikline (1.5 mg/kg s.c.) + etanol (2.5 g/kg, i.p.) vehikel (2 ml/kg s.c + i.p.) systemiska injektioner Ericson et al, 2009

90 % av baslinje % av baslinje Champix: pre-kliniska data Förbehandling med vareniklin motverkar de ökningar i dopamin som inducerats av: nac dopamin vehikel (2 ml/kg s.c.) vareniklin (1.5 mg/kg s.c.) vareniklin /vehikel nikotin: nikotin tid (min) nac dopamin etanol + nikotin: vareniklin /vehikel nikotin + etanol vehikel vareniklin tid (min) Ericson et al, 2009

91 Champix: pre-kliniska data

92 experimentell humanstudie (McKee et al, 2009) 7 dagars behandling med vareniklin (0,5-2 mg/dag) 1 primingdos alkohol (0,3 g/kg), följd av val mellan 0-8 drinkar (0.15 g/kg/drink) Alcohol Urge Questionnaire (AUQ) Mean of high, like, rush, feel-good, intoxicated N=20

93 Total drinks consumed experimentell humanstudie (permission from Sherry McKee) The effect of 7 days of varenicline pre-treatment on alcohol selfadministration in smoking alcohol high-consumers * o varenicline (2 mg/day) placebo (0 mg/day) Self-administration period

94 våra kliniska läkemedelsprövningar: CHAMPIX-STUDIEN STUDIEDESIGN Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk läkemedelsprövning av parallellgruppsdesign. 14 veckors behandling med Champix eller placebo i ökande dos (0,5 mg-2 mg/dag) 162 alkoholberoende kvinnor & män (30-70 år) utan annat missbruk eller annan psykisk eller somatisk sjukdom Rekrytering via annons i dagstidningar i Göteborg, Stockholm & Malmö

95 våra kliniska läkemedelsprövningar: CHAMPIX-STUDIEN PRIMÄRT UTFALLSMÅTT: Självrapporterad alkoholkonsumtion i % högkonsumtionsdagar ( 5 drinkar/dag för män; 4 drinkar/dag för kvinnor) mätt med alkoholdagbok under vecka 3-14 jämfört med baslinjen (AUDIT, QF alkohol-formulär). En drink definieras som: 4 cl starksprit 1 glas bordsvin 33 cl starköl 45 cl folköl 33 cl cider

96 Distribution of subjects to analysis populations Analysis populations Placebo (N=85) Active (N=86) Total (N =171) ITT PP

97 Results of ANCOVA model on the proportion of HED s as a total over weeks 3-12 adjusted for baseline covariates (ITT) Estimate 95 % Confidence Interval p-value Intercept (-0.20;0.22) 0.93 Treatment (Active vs placebo) (-0.07;0.10) 0.73 Proportion at baseline 0.55 (0.33;0.77) <0.001 Smoker (Yes vs. No) (-0.03;0.14) 0.23 Heredity (Yes vs. No) (-0.12;0.06) 0.52 Center (Malmö) (-0.07;0.15) 0.42 Center (Stockholm) 0.13 (0.03;0.24) 0.02

98 RESULTS Proportion of heavy drinking days (total) (ITT)

99 RESULTS Proportion of heavy drinking days/week (ITT)

100 Conclusions The results of the statistical analysis do not support that oral administration of varenicline will alter alcohol consumption in alcohol dependent individuals, when compared to placebo The ITT and PP analysis yielded the same results, which also were not altered when taking into consideration a number of covariates, such as nicotine use, nicotine use reduction, baseline drinking level, gender or heredity Varenicline failed to reduce nicotine use in alcohol dependent individuals, when compared to placebo Do not include Stockholm in future studies ;-)

101 Why negative? A power problem? - no A ceiling/floor effect, i.e. too large a placebo effect? - no A dose problem? - possible but unlikely, the same dose as applied in positive smoking cessation studies A treatment model problem? - possible, no supportive psychosocial treatment was provided A negative study before the positive studies? - possible A discrepancy between animal and human experimental studies and the present study with respect to the phenotype dealt with? - most likely. Varenicline may e.g. be too weak a dopamine enhancer in this alcohol dependent population

102 Are we right? A multi-centre (15 centres in Europe and Australia) RCT (n=300) comparing Org with placebo in the treatment of alcohol dependence was planned and launched by Organon/Schering- Plough An interim analysis was performed by the present owners (MSD) after 144 patients. The study was interrupted due to futility The results underlying the decision to interrupt the study will be presented at the ACNP-meeting 2012 Further analyses will be performed

103 Tack för uppmärksamheten

104 Implications? We hypothesize that alterations of this neurocircuitry underlie the profound decrease of basal DA levels upon ethanol withdrawal = GlyR = DAR = GABAR = nachr LDTg ACh EtOH GABA GABA nac DA avta EtOH? not α4β2* probably α3β2* or α6*

105

106 Implications We hypothesize that integration of ethanol GlyR inhibitory signals with DAD2 inhibition (and possibly m-receptor inhibition) in accumbal medium spiny output neurons explains why ethanol has a relatively high reinforcing value despite releasing only a small amount of DA We hypothesize that ethanol-induced GlyR activation on accumbal medium spiny output neurons explains the reinforcing effects observed after DA lesions - i.e. ethanol can, just like morphine, bypass the mesolimbic DA system in its positive reinforcing effects

107 % change from baseline dopamine level Org25935s interaktion med DA går via GlyR, ej via NMDA-receptorer Org25935 Org25935 L701 i.p Ringer Stry10µM L701.i.p dopamine output in % of baseline Stry20µM Org25935 Stry10µM Org25935 Stry20µM Höifödt-Lidö et al, Front Psychiatr 2011

108

109 Systemisk injektion av Org25935 blockerar EtOH-inducerad DA-frisättning % of pre-drug DA baseline saline+etoh 140 Org EtOH saline+saline 130 Org 25935/saline EtOH/saline Höifödt-Lidö et al, Alcohol Alcohol 2010 min

110 % of pre-drug dopamine baseline Lokal perfusion med Org25935 blockerar EtOH-inducerad DA-frisättning start Org25935 Start perfusion Org25935 perfusion Start ethanol perfusion Org25935-Ethanol Ethanol Ringer Time (min) Höifödt-Lidö et al, Front Psychiatr 2011

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem

Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Behandling av alkohol- och narkotikaproblem En evidensbaserad kunskapssammanställning Volym I Augusti 2001 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Läkemedelsbehandling av ADHD

Läkemedelsbehandling av ADHD Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Förskrivningsmönster

Läs mer

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales obesitaskirurgi bör prioriteras: ett argument från lag och moral Karl Persson hälso- och sjukvården är en verksamhet med konstant

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS?

Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Skiljer sig Effekten vid behandling med Interferon-β från annan immunmodulerande behandling vid MS? Namn: Emma Johansson Huvudområde: Farmaci Nivå:

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

Alkohol, graviditet och barns utveckling

Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Alkohol, graviditet och barns utveckling Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009 ISBN: 978-91-7257-606-3 Författare: Ihsan Sarman Foto: Ihsan Sarman Illustration:

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport

ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Utvecklingsenheten ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport Projektnummer 2013:266 Lena Lundholm Layout: Jenny Botvidsson Kriminalvårdens Utvecklingsenhet,

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

Farmakologisk behandling av barn med ADHD effektivitet och säkerhet under längre tid.

Farmakologisk behandling av barn med ADHD effektivitet och säkerhet under längre tid. Farmakologisk behandling av barn med ADHD effektivitet och säkerhet under längre tid. Slutsatser 1. Enbart omkring hälften av de barn som påbörjat medicinering mot ADHD tar fortfarande sin medicin efter

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma?

Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Traditionella växtbaserade läkemedel. Är Echinacea och Ginkgo terapeutiskt verksamma? Salar Almudafar Farmaci 180 poäng Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 högskolepoäng

Läs mer