Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem"

Transkript

1 Biologiska faktorer -hjärnan och dess belöningssystem Mia Ericson, Docent Beroendemedicin Sektionen för Psykiatri och Neurokemi Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet

2 Missbruk enligt DSM IV: Föreligger om ett eller flera av nedanstående kriterier är uppfyllda, varaktigt eller vid upprepade tillfällen, under en och samma 12-månadersperiod: 1. Upprepad användning som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i skola, arbete eller hem. 2. Upprepad användning i situationer som medföljer risk för fysisk skada (t ex kör bil påverkad, arbete vid maskin) 3. Upprepade kontakter med rättsväsendet 4. Fortsatt användning, trots pågående eller återkommande sociala problem

3 Beroende enligt DSM IV Föreligger om tre eller fler av nedanstående kriterier är uppfyllda under samma 12-månadersperiod 1. Tolerans som kommer till uttryck i antingen: behov av större dos (>50%) för samma effekt eller påtaglig minskad effekt vid tillförsel av samma dos 2. Abstinens som kommer till uttryck i antingen för drogen specifika symtom vid avbruten tillförsel och/eller intag av drog eller korstolerant drog för att lindra/ta bort symtom 3. Intag av större mängd eller under längre tid än vad som avsågs ( kontrollförlust ) 4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska/kontrollera intag

4 Beroende enligt DSM IV forts. 5. Betydande andel av livet ägnas åt att införskaffa, konsumera och hämta sig från användandet av drog. 6. Viktiga aktiviteter (socialt, yrkesmässigt, fritidsintressen) ges upp eller minskas pga droganvädningen 7. Fortsatt droganvändning trots vetskap att den har orsakat eller förvärrat fysiska eller psykiska besvär av varaktig eller återkommande natur 4% av alla kvinnor i Sverige och 10% av alla män har alkoholdiagnos WHO har uppskattat att ca 140 miljoner människor i världen är alkoholister.

5 Ärftlighet? Alkoholism: % genetisk ärftlighet. Resten individrelaterade miljöfaktorer Nikotinism (vanerökning): 60-70% ärftlighet Kokainism, heroinism i samma storleksordning eller större? Initiering, testning ej ärftligt, enbart miljö! Arvsgången studerad fr a vad gäller alkoholism komplex!: flera sjukdomar, flera gener

6 Belöningssystemet Dopaminbanor Serotoninbanor

7 Belöningssystemet för artens överlevnad MAT DRYCK SPEL TRÄNING Beroendeframkallande droger kapar belöningssystemet

8 Belöningssystemet Höjda nivåer dopamin framkallar belöning, men kan senare ge ett sug efter mer. Dopamin nervsignal Mat Dryck Nikotin Alkohol Droger

9 Reglering av belöningssystemen KROPPSEGNA SIGNALÄMNEN endorfiner GABA serotonin glutamat endocannabinoider dopamin acetylkolin DROGER (utnyttjar de kroppsegna systemen) morfin, heroin alkohol, bensodiazepiner hallucinogener, alkohol PCP ( angels dust), alkohol cannabis kokain, amfetamin nikotin

10 Dopaminfrisättning av naturliga belöningar Aktivering av belöningssystemet % of Basal DA Output" 200" 150" 100" 50" 0" MAT" Empty" Box"Feeding" NAc shell 0" 60" 120" 180" Time (min)" DA Concentration (% Baseline)" 200" 150" 100" Sample" Number" SEX" Female Present" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 15" 10" 5" 0" Copulation Frequency" Mounts" Intromissions" Ejaculations" Di Chiara et al., Neuroscience, 1999.! Fiorino and Phillips, J. Neuroscience, 1997.!

11 Aktivering av belöningssystemet % of Basal Release" 1100" 1000" 900" 800" 700" 600" 500" 400" 300" 200" 100" 0" Accumbens" AMFETAMIN" DA" DOPAC" HVA" 0" 1" 2" 3" 4" 5 hr" Time After Amphetamine" % of Basal Release" 400" 300" 200" 100" 0" Accumbens" KOKAIN" DA" DOPAC" HVA" 0" 1" 2" 3" 4" 5 hr" Time After Cocaine" % of Basal Release" 250" 200" 150" 100" NIKOTIN" Accumbens" Caudate" % of Basal Release" 250" 200" 150" 100" Accumbens" MORFIN" Dose (mg/kg)" 0.5" 1.0" 2.5" 10" 0" 0" 1" 2" 3 hr" Time After Nicotine" 0" 0" 1" 2" 3" 4" 5hr" Time After Morphine"

12

13

14 Administreringssätt påverkar kicken

15 Administreringssätt påverkar kicken

16 Hjärnan kämpar emot! Nivåer i blodet

17

18 Hjärnan kämpar emot! Första gångerna med drog Vid beroende

19 Abstinens Normalt Med drog Vid abstinens

20 Kan man se på en hjärna att den är abstinent? Positron Emission Tomography (PET)

21 Synbar abstinens efter kokain Normal Cocaine Abuser (10 d) Cocaine Abuser (100 d)

22 Hjärnan förändras efter droganvändning Ecstacy 1977 förbjöds ecstasy i England och 1985 även i USA, då drogen visade sig ge bla bestående skador i hjärnans serotoninsystem.

23 Image courtesy of Dr. GA Ricaurte, Johns Hopkins University Bloomberg School of Medicine

24 Rankning av drogers farlighet Hämtat från Brittiska Medicinska Vetenskapsrådet

25 Intermittent administrering viktig faktor Effekt Sensitisering Nikotinnivåer Dopaminsvar 100% 50% rökning rökning rökning Tolerans 0% Tid Tid

26

27 Beroende förändrar hur hjärnan fungerar Icke-beroende hjärna Beroende hjärna kontroll kontroll Belöning Drift NOT GO Belöning Drift GO Minnen Minnen Volkow et al., Neuropharmacology, 2004.!

28 Kokain bygger om hjärnan

29 Elektrofysiologiska mätningar har visat att nervceller i belöningssystemet reagerar på ny stimuli, oväntade belöningar, och reward predictive sensory cues.

30 Stimuli driver oss till omedvetna beteenden

31 Aktivering utan drog? Måste en farmakologiskt aktiv substans till för att hjärnan ska bygga om sig och reagera på stimuli (cues)?

32 Aktivering av belöningsystemet utan drog?

33 Intermittent användning med periodvis stort mått av tillfredställelse

34 Spelmissbruk

35 Slutsats Behavioural addictions har många likheter med beroende till farmakologiska substanser Etableras gärna efter ett intermittent mönster med periodvis stora mått av tillfredställelse (ökning av dopamin) Triggas gärna igång av stimuli (cues)

36 Gemensamma effekter vid beroende 1.Alla frisätter dopamin i belöningssystemet - effekten korrelerar till upplevelse av välbehag och merbegär 2.Stimuli som associerats till drogintag aktiverar belöningssystemet i sig - ökar sannolikheten för nytt intag (återfall) 3.Upprepat intag bygger om belöningssystemet - basfunktionen sänks kraftigt, vilket sannolikt är förenat med olust och amotivation 4.Efter en längre tids användning sänks även aktiviteten i pannloberna - ger grumlat omdöme och bidrar till kontrollförlusten

37 Bara dopamin? Är det bara ökade nivåer av dopamin som gör att man blir beroende? Dopamin nervsignal

38 Komplext system!

39 Komplext system! Neuroscience has not yet learned the full workings of even one complete circuit in the brain London Times, 2009

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende

Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Dopamin, serotonin och endorfiner påverkar humör, känslor och kan skapa beroende Jeanette Eldestål Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2010 Institutionen

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm

Insamlingsstiftelsen Choice 2014. Insamlingsstiftelsen Choice Artillerigatan 6 114 51 Stockholm Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, politiskt- och religiöst obunden organisation som grundades i januari 2010. Stiftelsens vision är ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start

Läs mer

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. ADHD och missbruk. Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie. Tina Larsson 2015. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE ADHD och missbruk Vård vid samsjuklighet - en litteraturstudie Tina Larsson 2015 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Perspektiv på spelande och spelproblem

Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-847-0 (pdf) ISBN 978-91-7257-848-7 (print) OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Det ljuva livet om socker

Det ljuva livet om socker Charlotte Erlanson-Albertsson 1 Det ljuva livet om socker Charlotte Erlanson-Albertsson Människan älskar socker. Ordet söt används inte bara för att beskriva en smak utan också för att beskriva något ljuvligt,

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD

AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD AMFETAMIN OCH ADHD HOS VUXNA En kvalitativ studie av centralstimulantias funktion för vuxna med ADHD, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits 090605 Författare Tony Larsson Handledare

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Kvinnors alkoholmissbruk

Kvinnors alkoholmissbruk Kvinnors alkoholmissbruk En studie om alkohol, missbruk och beroende med särskild betoning på kvinnors situation Kariné Harald Examensarbete för socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

ADHD-medicinering 2013-03-22

ADHD-medicinering 2013-03-22 ADHD-medicinering 2013-03-22 Per Woxler Spec.Psykiatri/Öl Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Disclosure Principal Investigator i LAMBDA 1 och 2,Janssen-C (Concerta) Advisory Board Lilly (Strattera)

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales obesitaskirurgi bör prioriteras: ett argument från lag och moral Karl Persson hälso- och sjukvården är en verksamhet med konstant

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se

Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se Samtliga uppgifter är hämtade från drugsmart.se och can.se CANNABIS I cannabis finns kemiska ämnen - cannabinoider - som framkallar berusning. Den viktigaste cannabinoiden är en form av tetrahydrocannabinol,

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial

Ansvarsfull alkoholservering. Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Ansvarsfull alkoholservering Ett utbildningsmaterial Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Cannabisanvändning bland ungdomar

Cannabisanvändning bland ungdomar Cannabisanvändning bland ungdomar En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention Torbjörn Forkby Solveig Olausson Russell Turner Rapport 1:2013 1 Rapport 2013:04 2 Cannabisanvändning

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999, 2004 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik Tourette syndrom (2:a upplagan) Kopiering för personligt bruk tillåten.

Läs mer