Statens konstmuseums. år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens konstmuseums. år 2012"

Transkript

1 Statens konstmuseum är en kulturinstitution som stärker den nationella konstsamlingen, anordnar mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken. Som landets centralkonstmuseum ansvarar det för bildkonstens datamaterial och för utvecklingen av konstmuseisektorn. Statens konstmuseums år 2012 Statens konstmuseum hade ett rekordantal besökare i fjol. Sammanlagt personer besökte museerna. På Ateneum visades några av den svenska konstens mest älskade klassiska verk av Carl Larsson. Senare öppnades en omfattande utställning med Helene Schjerfbeck. Utställningen ingick i programmet för konstnärens 150-årsjubileum. Året avslutades med utställningen Symbolismens landskap. På Kiasma visades temautställningen Thank You for the Music, en serieutställning samt utställningen Camouflage. Dessutom visades en privatutställning av Osmo Rauhala. På Sinebrychoffs konstmuseum visades utställningen Rembrant Kopparplattans mästare. Utställningshelheten hör till Eremitagets Rovinski-samling. Dessutom visades utställningen Romantisk vy.

2 Ett nytt konstverk av Helene Schjerfbeck upptäcktes under en målning som lånats till Schjerfbeck-utställningen på konstmuseet Ateneum. Under målningen Vy från Raseborg fanns en oljemålning på vilken en kvinna med ryggen vänd mot betraktaren håller ett barn på axeln. SKM / CAB / YEHIA EWEIS Utställningen CAMOUFLAGE. Nutidskonst i formgivningens terräng förenade nutidskonst och design på Kiasma. Hans- Cristian Berg: Light Space Linear Momentum, SKM / CAB / PETRI VIRTANEN KONSTMUSEET ATENEUM Utställningen Carl Larsson På spaning efter det goda livet ( ) presenterade denne svenske konstnärs skildringar av hemmet och familjeliv samt flera mindre kända verk från Larssons ungdomsår. På utställningen visades också möbler och konsthandarbeten designade av konstnärens hustru Karin. Ateneums amanuens Timo Huusko var kurator för utställningen och Minna Santakari stod för utställningsarkitekturen. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Ateneum och Åbo konstmuseum. Fotograf Elina Brotherus och psykologer Riikka Toivanen och Maiju Tokola sammanställde den lilla parallellutställningen Familjen i bild i anslutning till utställningen med Carl Larsson. Alexander Reichstein bjöd i sin tur in alla barn och vuxna med barnasinnet kvar att stiga in i Larssons hem i sin installation Hemma. Helene Schjerfbecks 150-årsjubileumsutställning ( ) var den mest omfattande utställningen med Schjerfbecks konst som någonsin ordnats. Över 300 av konstnärens verk var utställda. I september infogades en tidigare okänd Schjerfbeckmålning Kvinna med barn (ca 1887) i utställningen. Målningen hittades under en annan målning när utställningen byggdes. Ateneums intendent Leena Ahtola- Moorhouse var kurator för utställningen. Marianna Verhe och Heikki Määttänen stod för utställningsarkitekturen. Utställningen med Helene Schjerfbeck visas på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm samt på Göteborgs konstmuseum Utställningen 52 själar ( ) presenterade naturtolkningar som målats mellan åren 1880 och Bland de 52 konstnärerna fanns bland annat Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin, James McNeill Whistler, Piet Mondrian, Edvard Munch, Paul Signac och Wassily Kandinsky Dessutom presenterades några internationellt mindre kända konstnärer såsom Eugène Carrière, James Ensor och Georges Lacombe. De finländska konstnärerna representeras av Väinö Blomstedt, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Ellen Thesleff. Utställningen som genomfördes i samarbete mellan Ateneum, Van Gogh-museet i Amsterdam och Skottlands nationalgalleri var den första internationella presentationen av det symbolistiska landskapsmåleriet. Rodolphe Rapetti och Richard Thomson var huvudkuratorer för utställningen. För Ateneums del var amanuens Anna-Maria von Bonsdorff och utställningsarbetsgruppen ansvariga för utställningen. Osmo Leppälä stod för utställningsarkitekturen. På utställningen visades konstverk från bland annat Musée d Orsay i Paris, Tate-museet i London, MoMA i New York, Munch-museet i Norge och Museet för rysk konst i S:t Petersburg. På utställningen I symbolismens anda visades konstverk av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Ville Vallgren. Ateneums projektchef Erkki Anttonen och amanuens Timo Huusko var kuratorer för utställningshelheten. Under rubriken FOKUS i anslutning till museets samlingsutställning visas mindre utställningshelheter. På FO- KUS-utställningen Flicka och körsbärskvist ( ) förenades målningen av Amélie Lundahl med det nya videoverket Porträtt av Markus Tuormaa. FOKUS Konstnärsliv i Taos ( ) presenterade verk av Akseli Gallen-Kallela och andra konstnärer som arbetade i konstnärskollektivet i Taos i USA. Konstmuseet Ateneum hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Med anslaget anskaffades sammanlagt 34 verk varav den mest betydande var Helene Schjerfbecks målning Maria från Till utställningarna som anordnades på Ateneum under verksamhetsåret lånades sammanlagt 437 verk från andra museer och privatpersoner. Ur samlingarna utlånades 772 verk under året. MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Utställningen Thank You for the Music ( ) lyfte fram populärmusiken som bildkonstens inspirationskälla. På utställningen granskades hur det att konstnärer eller varför inte musikälskare lyssnar på musik, ser på musikvideor eller upplever konserter kommer till uttryck i deras verksamhet. Intendenterna Kati Kivinen och Arja Miller var kuratorer för utställningen. 2 STATENS KONSTMUSEUM 2012

3 Kopparplattans mästare. Grafik ur Dmitri Rovinski-samlingen. Självporträtt i mjuk hatt och broderad Louis Meijer ( ), Sjölandskap med fiskebåtar. Samling Rademakers. BRUNO VANDERMEULEN mantel, Ca DET STATLIGA EREMITAGET, S:T PETERSBURG / VLADIMIR TEREBENIN Konstnärsparet Janet Cardiff och George Bures Miller från Kanada tog sin ljudinstallation Kråkflocken till Kiasma ( ). I installationen som förmedlades genom 98 högtalare ingick bland annat tibetanska böner, en rysk soldatkörs sång, Janet Cardiffs berättelser om sina drömmar samt en kråkflocks krax. Utställningen Mitt i synen! ( ) presenterade huvudsakligen unga seriekonstnärer. På utställningen försökte konstnärerna hitta nya sätt att presentera serier tredimensionellt med bildkonstens medel. Intendent Arja Miller samt redaktörer Ville Hänninen och Harri Römpötti var kuratorer för utställningen. På utställningen Camouflage. Nutidskonst i formgivningens terräng ( ) granskades formgivning ur nutidskonstens perspektiv. Utställningen granskade det gemensamma området för nutidskonst och design. Gemensamt för de 19 konstnärerna, formgivarna, planerarna, arbetsparen eller kollektiven som deltog i utställningen var att de alla hade fått utbildning i både konst och formgivning samt utövat ömsesidig verksamhet inom konsten och formgivningen. Utställningen utgjorde en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012 och den producerades i samarbete med Understödsstiftelse för Kiasma. Amanuens Leevi Haapala var kurator för utställningen. Osmo Rauhalas utställning Livets bok ( ) dryftade människornas förmåga att förstå verkligheten som omger dem. Utställningen bestod av nya målningar vars gemensamma tema var frågan om förhållandet mellan språket, bilden och naturen omkring oss. Amanuens Satu Metsola var kurator för utställningen. På Studio K visades utställningen Alienerade föremål ( ) av bildkonstnären Toby Ziegler från London. Toby Ziegler var intresserad av vad som händer med bilder och föremål då de cirkulerar från en tidsperiod och en kultur till en annan. Utöver skulpturer bestod installationen av flygfraktscontainrar som har rest runt i världen och fått sina törnar och skavanker i användningen. Museet för nutidskonst Kiasma hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Anslaget användes för att anskaffa 204 verk. Sammanlagt 119 verk lånades ut ur Kiasmas samlingar. KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF På Konstmuseet Sinebrychoff anordnades två specialutställningar under året. Utställningen Rembrandt Kopparplattans mästare ( ) presenterade den holländske mästaren Rembrandt van Rijns grafiska avdrag ur Eremitagets Rovinski-samling. På utställningen visades 55 verk som nu för första gången var utställda utanför Ryssland. Valen av konstverk för utställningen grundade sig på doktor Roman Grigorievs forskning. Rovinski-samlingen anses vara exceptionell eftersom samlingen både omfattar verkens konstnärliga betydelse och deras autenticitet, såsom verkens ägarhistoria samt vatten- och samlarstämplarna som finns på avdragen. Samlingen blir allt mera sagoskimrande när man kommer ihåg att man från och med tidpunkten för testamentdonationen har vetat att det i samlingen ingår konsthistoriska skatter av Rembrandt, men att de västerländska Rembrandt-forskarna inte hade tillgång till samlingen så gott som under hela 1900-talet. Utställningen Romantisk vy Samling Rademakers ( ) gav en översikt över den holländska och flamiska målarkonsten under mitten av 1800-talet. På utställningen presenterades de centralaste motiven i tidens målarkonst: såväl porträtt, genrebilder, stilleben som landskap från både land, hav och städer. Första våningen på Konstmuseet Sinebrychoff var stängd under maj-juli. Paul och Fanny Sinebrychoffs heminteriör och samlingarna med gammal konst på andra våningen på museet var öppna för allmänheten hela året. Museets samlingar växte under verksamhetsåret med fyra konstverk och en betydande donation. 3 STATENS KONSTMUSEUM 2012

4 Marianna Uutinens verk Jesus (inv.nr N ) hade på grund av att materialen föråldrats skadats så svårt att det inte kunde ställas ut. Av verket tillverkades med konstnärens samtycke till en viss del en reproduktion. Verket före och efter konserveringen. SKM / KONSERVERINGSENHETEN CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Tyngdpunkten i verksamheten för Centralarkivet för bildkonst låg på förvaltningen av samlingarna som enheten tar hand om. På hösten publicerades ett användargränssnitt för allmänheten med digitaliserade konstverksglasnegativ av Daniel Nyblin som ingår i arkivets samlingar. Bilderna i fråga samt metainformationen om dem delades även ut i samband med festivalen Open Knowledge OpenGLAM session (Galleries, Libraries, Archives and Museums) som ordnades i Helsingfors för att användas utan begränsningar. De konsthistoriska dokumentarkiven växte med tio donationer under året. Digitaliserings- och konserveringstjänsten vid Nationalbiblioteket digitaliserade Finska Konstföreningens protokoll jämte bilagor från åren Detta för forskningen värdefullt material publiceras på nätet år I bildarkivets samlingar ingick i slutet av året sammanlagt bilddokument. Negativ som fotograferats av konstnären Hugo Simberg och som ingår i arkivets samlingar katalogiserades och digitaliserades och skickades bland annat till utställningen Verkligen?, Helene Schjerfbeck-utställningen, Michelangelo-utställningen samt att användas i webbplatsprojektet Lähteillä. Konstverksnegativen av Daniel Nyblin ( ) från som ingår i centralarkivets samlingar publicerades med beskrivningsuppgifterna på nätet tillsammans med positiven som gjorts av de digitaliserade negativen. I samband med den internationella Open Knowledge Festival öppnade Centralarkivet även för första gången innehållet i sina materialdatabaser för allmänheten i form av ett datapaket som innehöll Nyblin-materialet. Inkomsterna från verksamheten av hela Statens konstmuseums bildtjänst som centralarkivet sköter samt antalet avtal om rätten att använda bilder ökade. Material ur det omfattande Erkki Kurennniemis arkiv som ingår i Centralarkivet för bildkonsts samlingar lånades ut till utställningen Documenta (13) i Kassel i Tyskland ( ). Fotoateljéerna vid Konstmuseet Ateneum och vid Museet för nutidskonst Kiasma sysselsattes i synnerhet av museienheternas utställningar samt samlingsbeskrivningar. Fotoateljéerna fortsatte att digitalisera samlingar, med betoning på tecknings- och akvarellsamlingar. Dessutom digitaliserades cirka 400 glasnegativ som ingår i arkivsamlingarna. Museienheternas växande och föränderliga önskemål om fotografering och videoinspelning i och med att medievärlden och utställningstekniken förändras kunde skönjas i verksamheten. Samlingsdatabasen med konstlitteratur som Statens konstmuseum upprätthåller har integrerats i den internationella portalen inom konsthistorien artlibraries.net. Arbetet med uppdateringen av ämnesordsindexet för databasen fortsatte. Biblioteket deltog i planeringen och genomförandet av den internationella IFLA ARLIS/NORDENkonferensen för konstbibliotek ART Now! Contemporary Art Resources in a Library Context som ordandes i Helsingfors i augusti. I publikationsserien för Centralarkivet för bildkonst publicerades i form av en webbpublikation forskaren Hanna-Leena Paloposkis doktorsavhandling Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun (Konstutställningar i de offentliga bildkonstförhållandena mellan Finland och Italien från 1920-talet till slutet av andra världskriget). Paloposki är verksam vid Centralarkivet. KONSERVERINGSENHETEN Statens konstmuseums, till besökarantalet, rekordartade år 2012 avspeglades i konserveringsenhetens verksamhet i form av flera utställningskontroller och talrika lånade verk. Utställningarna på de egna museerna och de omfattande samarbetsutställningarna samt verklån utomlands och till inhemska museer påverkade antalet konserverade och granskade konstverk. Helene Schjerfbeck-utställningen var i sin helhet en angenäm utmaning för konservatorerna. Den erbjöd möjlighet att även bekanta sig med konstverken och målningstekniken ur ett materialtekniskt perspektiv. Konserveringsenheten fick mycket uppmärksamhet när man under utställningen genomförde en sällsynt konserveringsåtgärd: under en målning som ingår i en privat samling hade man sytt en annan målning som nu avslöjades. Målningen var i gott skick och den infogades i utställningen som dess nya slagnummer. 4 STATENS KONSTMUSEUM 2012

5 SKM / CAB / MARIKA KOKKINEN De stora utställningarna på Ateneum styrde för sin del även samlingsvården. Verken ur den egna samlingen som visades på utställningarna Helene Schjerfbeck och 52 själar Symbolismens landskap konserverades. Samlingsutställningen utvidgades med ett särskilt avsnitt I symbolismens anda för vilket man valde ut verk som inte hade varit utställda på decennier eller som aldrig hade visats för allmänheten. De persiska miniatyrerna som ingår i Sinebrychoffs samling har på konserveringsenhetens initiativ dokumenterats och identifierats. Sammanlagt 570 verk ur museets tecknings- och akvarellsamling har konditionsinventerats, restaurerats och konserverats. Verken digitalfotograferas och läggs till i nättjänsten Konstsamlingarna. Sammanlagt behandlade papperskonservatorerna cirka 2100 verk under året. UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Verksamheten för Utveckling och samhällsrelationer Kehys inriktades på utveckling av konstmuseibranschen och det interna utvecklingsarbetet på Statens konstmuseum. I praktiken kanaliserades utvecklingsarbetet till forsknings-, publikations- och utbildningsprojekt och olika slags samarbetsprojekt. Tyngdpunkterna i utvecklingsarbetet låg på de gemensamma strategiska riktlinjerna inom konstmuseibranschen, främjandet av samlingsförvaltning och utvecklingen av publikrelationer. Hösten 2012 inledde Kehys beredningen av en riksomfattande kartläggning av konstsamlingar. Projektet har som mål att utreda de centralaste konstverksreserverna i Finland. Den sista delen av undersökningarna av effekterna av Statens konstmuseums samlingsverksamhet, undersökningsprojektet om samlingsverksamheten på konstmuseet Sinebrychoff blev färdigt. I publikationen Museon arvoinen kokoelma granskas samlingsverksamheten på Konstmuseet Sinebrychoff från olika synvinklar. Kehys var delarrangör för EU-undersökningsprojektet Identiteetti ja konteksti: taiteellinen tutkimus ( ) (Identitet och kontext: konstnärlig forskning) som leddes av Bildkonstakademin och som behandlade konstnärskap et och den konstnärliga forskningens betydelse i samhället. Kehys deltog i utarbetandet av en förteckning över nationellt värdefull kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen och dess protokoll. Arbetet genomfördes under Museiverkets ledning Tjänsten Kultur för alla som utbildnings- och kulturministeriet finansierar fortsatte sin verksamhet med särfinansiering och omfattade de olika delområdena av tillgänglighet och mångfald. Förändringsprocessen för tjänsten Kultur för alla fortsatte och den 12 december 2012 grundades en förening under vilken tjänsten Kultur för alla är avsedd att överföras sommaren Tjänsten Kultur för alla deltog i Vuxenutbildningens Grundtvig-programmets projekt Culture Inclusion Participation ( ) inom ramarna för Europeiska Unionens program för livslångt lärande. Kehys årliga utbildning för konstmuseibranschen Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum med ett tredagarsseminarium den februari Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. I forskningsprojektet som analyserar museipubliker, publikrelationer och besökare färdigställdes webbplatsen Arvoisa yleisö (Ärade publik) som riktas till museiexperter och studerande inom museibranschen. På webbplatsen presenteras bland annat olika metoder för undersökning av besökare och publiker samt genomförda undersökningar. Under Helene Schjerfbeck-utställningen genomförde Kehys en fördjupad besökarundersökning där man granskade vilket motiv och vilka förväntningar och önskemål som i allmänhet kopplas till konstmuseibesök de museibesökare som deltog i undersökningen hade. Statens konstmuseum och tjänsten Kultur för alla deltog för första gången synligt i festivalen Helsinki Pride i somras. I samband med festivalen genomförde tjänsten Kultur för alla en publikenkät om könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas önskemål angående konstmuseer och kulturen i allmänhet. 5 STATENS KONSTMUSEUM 2012

6 Under den tid Larsson-utställningen pågick, snickrades över snurror i Alexander Reichsteins installation Hemma. Studerande vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet fungerade som verkstadsguider. SKM / CAB / JENNI NURMINEN Kehys årliga Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum. Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. SKM / CAB / PIA LONARDI 6 STATENS KONSTMUSEUM 2012

7 BESÖKARE PÅ STATENS KONSTMUSEUM ANTAL BESÖKARE PER MUSEUM Konstmuseet Ateneum STATENS KONSTMUSEUM: ORGANISATION OCH LEDARE 2012 KONSTMUSEET ATENEUM Museichef Maija Tanninen-Mattila FÖRVALTNINGS- OCH SERVICEENHETEN Förvaltningschef Jukka Wallin UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Museichef Pirkko Siitari Museet för nutidskonst Kiasma Konstmuseet Sinebrychoff ÖVERDIREKTÖR Risto Ruohonen KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF Museichef Ulla Huhtamäki UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Vik. utvecklingschef Eija Liukkonen KONSERVERINGSINRÄTTNINGEN Ledande konservator Kirsti Harva CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Vik. centralarkivchef Riitta Ojanperä REDAKTÖR: PIA MÄKINEN; LAYOUT: GRAPHIC DESIGN STUDIO PIRJO UUSITALO-AURA; ÖVERSÄTTNING: MULTIDOC/MULTIPRINT OY; PÄRMFOTON: ATENEUM SKM / CAB / HANNU PAKARINEN; KIASMA SKM / CAB / PIRJE MYKKÄNEN; SINEBRYCHOFF SKM / CAB / JANNE MÄKINEN 7 STATENS KONSTMUSEUM 2012

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter

Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter erfarenheter av europeiskt kultursamarbete EU-PROGRAMMET KULTUR 2007 2013 Innehåll Förord s. 3 EU-programmet Kultur s. 4 MED EGNA ORD s. 6 Universitet och identitetsfrågor

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

ÖNNINGEBY KONSTNÄRSKOLONI ANNA-MARIA WILJANEN. Nej, i sanning, ett bättre ställe hade den unga målaren ej kunnat hamna på.

ÖNNINGEBY KONSTNÄRSKOLONI ANNA-MARIA WILJANEN. Nej, i sanning, ett bättre ställe hade den unga målaren ej kunnat hamna på. ANNA-MARIA WILJANEN Nej, i sanning, ett bättre ställe hade den unga målaren ej kunnat hamna på. ÖNNINGEBY KONSTNÄRSKOLONI OCH DE MÅNGFACETTERADE SOCIALA NÄTVERKENS INTERAKTION FINLANDS NATIONALGALLERI

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

SVENSK. Schjerfbeck 150 Bokmässan i Göteborg Sveps i nya lokaler Föreningsresursen Nya SFV-biografier

SVENSK. Schjerfbeck 150 Bokmässan i Göteborg Sveps i nya lokaler Föreningsresursen Nya SFV-biografier BENITA KAVANDER CHRISTER HAGLUND ERIK HERMANS GÖSTA ÅGREN PETER SANDSTRÖM REINHOLD ENQVIST JARL STORMBOM ANTTI SILTAVUORI BARBRO KULVIK SVENSK MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER BYGDEN Schjerfbeck

Läs mer

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011

Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103. Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ring: Peter de Wit Foto: Jonas Sällberg Grafisk form: Charlotte Fahlén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M Stiftelsen Östergötlands länsmuseum 822000-6103 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38

Innehåll. Magisterurval 2014 magister i bildkonst 30. Praxis magisterprogram i konst och presentation, Urval 2014 38 Innehåll Ansökningstider 3 Till den sökande 4 Bildkonstakademin 5 Examina 7 Kandidat i bildkonst 7 Magister i bildkonst 8 Doktor i bildkonst 9 Lärare 10 Studieprogram 11 Skulptur 12 Måleri 13 Konstgrafik

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Lärarhandledning och kursöversikt.

Lärarhandledning och kursöversikt. Lärarhandledning och kursöversikt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum SVENSK BYGDEN Bo Carpelan Ralf Långbacka Vivica Bandler Nummer 5/2011 Pris 2 e Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010 Boksampo lyfter fram skönlitteraturen IFLA Göteborg Global Accessible Library Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 6. Nobody can do everything, but

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81

Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 81 Att alltid göra och tänka det olika Siri Derkert i 1900-talet red. Mats Rohdin och annika öhrner kungliga biblioteket stockholm 2011 Projekt Arkiv Derkert har

Läs mer

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats

konstnären nr. 04/2013 75 kronor Det är lyxigt att få pissa revir på offentlig plats konstnären nr. 04/2013 75 kronor Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Kultur känner inga gränser. Kultur i alla dess former hjälper

Läs mer

Nätverket för design och konsthantverk 2012

Nätverket för design och konsthantverk 2012 Nätverket för design och konsthantverk 2012 Årsrapport för Röhsska museets nätverksansvar Årsredovisning för 2012 Föreläsningsprogram 2012 Utställningsprogram 2012 Årsredovisning för 2012 Inledning Röhsska

Läs mer

Intensivdagarna 2011

Intensivdagarna 2011 Intensivdagarna 2011 Information Tid: 5 7 dec 2011 från 11.00 den 5 dec till 15.30 den 7 dec Adress: Riksutställningar, Artillerigatan 33 A, Visby Kontakt: info@riksutstallningar.se, 0498-79 90 00 Pris:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets

Läs mer