Statens konstmuseums. år 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens konstmuseums. år 2012"

Transkript

1 Statens konstmuseum är en kulturinstitution som stärker den nationella konstsamlingen, anordnar mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken. Som landets centralkonstmuseum ansvarar det för bildkonstens datamaterial och för utvecklingen av konstmuseisektorn. Statens konstmuseums år 2012 Statens konstmuseum hade ett rekordantal besökare i fjol. Sammanlagt personer besökte museerna. På Ateneum visades några av den svenska konstens mest älskade klassiska verk av Carl Larsson. Senare öppnades en omfattande utställning med Helene Schjerfbeck. Utställningen ingick i programmet för konstnärens 150-årsjubileum. Året avslutades med utställningen Symbolismens landskap. På Kiasma visades temautställningen Thank You for the Music, en serieutställning samt utställningen Camouflage. Dessutom visades en privatutställning av Osmo Rauhala. På Sinebrychoffs konstmuseum visades utställningen Rembrant Kopparplattans mästare. Utställningshelheten hör till Eremitagets Rovinski-samling. Dessutom visades utställningen Romantisk vy.

2 Ett nytt konstverk av Helene Schjerfbeck upptäcktes under en målning som lånats till Schjerfbeck-utställningen på konstmuseet Ateneum. Under målningen Vy från Raseborg fanns en oljemålning på vilken en kvinna med ryggen vänd mot betraktaren håller ett barn på axeln. SKM / CAB / YEHIA EWEIS Utställningen CAMOUFLAGE. Nutidskonst i formgivningens terräng förenade nutidskonst och design på Kiasma. Hans- Cristian Berg: Light Space Linear Momentum, SKM / CAB / PETRI VIRTANEN KONSTMUSEET ATENEUM Utställningen Carl Larsson På spaning efter det goda livet ( ) presenterade denne svenske konstnärs skildringar av hemmet och familjeliv samt flera mindre kända verk från Larssons ungdomsår. På utställningen visades också möbler och konsthandarbeten designade av konstnärens hustru Karin. Ateneums amanuens Timo Huusko var kurator för utställningen och Minna Santakari stod för utställningsarkitekturen. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Ateneum och Åbo konstmuseum. Fotograf Elina Brotherus och psykologer Riikka Toivanen och Maiju Tokola sammanställde den lilla parallellutställningen Familjen i bild i anslutning till utställningen med Carl Larsson. Alexander Reichstein bjöd i sin tur in alla barn och vuxna med barnasinnet kvar att stiga in i Larssons hem i sin installation Hemma. Helene Schjerfbecks 150-årsjubileumsutställning ( ) var den mest omfattande utställningen med Schjerfbecks konst som någonsin ordnats. Över 300 av konstnärens verk var utställda. I september infogades en tidigare okänd Schjerfbeckmålning Kvinna med barn (ca 1887) i utställningen. Målningen hittades under en annan målning när utställningen byggdes. Ateneums intendent Leena Ahtola- Moorhouse var kurator för utställningen. Marianna Verhe och Heikki Määttänen stod för utställningsarkitekturen. Utställningen med Helene Schjerfbeck visas på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm samt på Göteborgs konstmuseum Utställningen 52 själar ( ) presenterade naturtolkningar som målats mellan åren 1880 och Bland de 52 konstnärerna fanns bland annat Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin, James McNeill Whistler, Piet Mondrian, Edvard Munch, Paul Signac och Wassily Kandinsky Dessutom presenterades några internationellt mindre kända konstnärer såsom Eugène Carrière, James Ensor och Georges Lacombe. De finländska konstnärerna representeras av Väinö Blomstedt, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Ellen Thesleff. Utställningen som genomfördes i samarbete mellan Ateneum, Van Gogh-museet i Amsterdam och Skottlands nationalgalleri var den första internationella presentationen av det symbolistiska landskapsmåleriet. Rodolphe Rapetti och Richard Thomson var huvudkuratorer för utställningen. För Ateneums del var amanuens Anna-Maria von Bonsdorff och utställningsarbetsgruppen ansvariga för utställningen. Osmo Leppälä stod för utställningsarkitekturen. På utställningen visades konstverk från bland annat Musée d Orsay i Paris, Tate-museet i London, MoMA i New York, Munch-museet i Norge och Museet för rysk konst i S:t Petersburg. På utställningen I symbolismens anda visades konstverk av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Ville Vallgren. Ateneums projektchef Erkki Anttonen och amanuens Timo Huusko var kuratorer för utställningshelheten. Under rubriken FOKUS i anslutning till museets samlingsutställning visas mindre utställningshelheter. På FO- KUS-utställningen Flicka och körsbärskvist ( ) förenades målningen av Amélie Lundahl med det nya videoverket Porträtt av Markus Tuormaa. FOKUS Konstnärsliv i Taos ( ) presenterade verk av Akseli Gallen-Kallela och andra konstnärer som arbetade i konstnärskollektivet i Taos i USA. Konstmuseet Ateneum hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Med anslaget anskaffades sammanlagt 34 verk varav den mest betydande var Helene Schjerfbecks målning Maria från Till utställningarna som anordnades på Ateneum under verksamhetsåret lånades sammanlagt 437 verk från andra museer och privatpersoner. Ur samlingarna utlånades 772 verk under året. MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Utställningen Thank You for the Music ( ) lyfte fram populärmusiken som bildkonstens inspirationskälla. På utställningen granskades hur det att konstnärer eller varför inte musikälskare lyssnar på musik, ser på musikvideor eller upplever konserter kommer till uttryck i deras verksamhet. Intendenterna Kati Kivinen och Arja Miller var kuratorer för utställningen. 2 STATENS KONSTMUSEUM 2012

3 Kopparplattans mästare. Grafik ur Dmitri Rovinski-samlingen. Självporträtt i mjuk hatt och broderad Louis Meijer ( ), Sjölandskap med fiskebåtar. Samling Rademakers. BRUNO VANDERMEULEN mantel, Ca DET STATLIGA EREMITAGET, S:T PETERSBURG / VLADIMIR TEREBENIN Konstnärsparet Janet Cardiff och George Bures Miller från Kanada tog sin ljudinstallation Kråkflocken till Kiasma ( ). I installationen som förmedlades genom 98 högtalare ingick bland annat tibetanska böner, en rysk soldatkörs sång, Janet Cardiffs berättelser om sina drömmar samt en kråkflocks krax. Utställningen Mitt i synen! ( ) presenterade huvudsakligen unga seriekonstnärer. På utställningen försökte konstnärerna hitta nya sätt att presentera serier tredimensionellt med bildkonstens medel. Intendent Arja Miller samt redaktörer Ville Hänninen och Harri Römpötti var kuratorer för utställningen. På utställningen Camouflage. Nutidskonst i formgivningens terräng ( ) granskades formgivning ur nutidskonstens perspektiv. Utställningen granskade det gemensamma området för nutidskonst och design. Gemensamt för de 19 konstnärerna, formgivarna, planerarna, arbetsparen eller kollektiven som deltog i utställningen var att de alla hade fått utbildning i både konst och formgivning samt utövat ömsesidig verksamhet inom konsten och formgivningen. Utställningen utgjorde en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012 och den producerades i samarbete med Understödsstiftelse för Kiasma. Amanuens Leevi Haapala var kurator för utställningen. Osmo Rauhalas utställning Livets bok ( ) dryftade människornas förmåga att förstå verkligheten som omger dem. Utställningen bestod av nya målningar vars gemensamma tema var frågan om förhållandet mellan språket, bilden och naturen omkring oss. Amanuens Satu Metsola var kurator för utställningen. På Studio K visades utställningen Alienerade föremål ( ) av bildkonstnären Toby Ziegler från London. Toby Ziegler var intresserad av vad som händer med bilder och föremål då de cirkulerar från en tidsperiod och en kultur till en annan. Utöver skulpturer bestod installationen av flygfraktscontainrar som har rest runt i världen och fått sina törnar och skavanker i användningen. Museet för nutidskonst Kiasma hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Anslaget användes för att anskaffa 204 verk. Sammanlagt 119 verk lånades ut ur Kiasmas samlingar. KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF På Konstmuseet Sinebrychoff anordnades två specialutställningar under året. Utställningen Rembrandt Kopparplattans mästare ( ) presenterade den holländske mästaren Rembrandt van Rijns grafiska avdrag ur Eremitagets Rovinski-samling. På utställningen visades 55 verk som nu för första gången var utställda utanför Ryssland. Valen av konstverk för utställningen grundade sig på doktor Roman Grigorievs forskning. Rovinski-samlingen anses vara exceptionell eftersom samlingen både omfattar verkens konstnärliga betydelse och deras autenticitet, såsom verkens ägarhistoria samt vatten- och samlarstämplarna som finns på avdragen. Samlingen blir allt mera sagoskimrande när man kommer ihåg att man från och med tidpunkten för testamentdonationen har vetat att det i samlingen ingår konsthistoriska skatter av Rembrandt, men att de västerländska Rembrandt-forskarna inte hade tillgång till samlingen så gott som under hela 1900-talet. Utställningen Romantisk vy Samling Rademakers ( ) gav en översikt över den holländska och flamiska målarkonsten under mitten av 1800-talet. På utställningen presenterades de centralaste motiven i tidens målarkonst: såväl porträtt, genrebilder, stilleben som landskap från både land, hav och städer. Första våningen på Konstmuseet Sinebrychoff var stängd under maj-juli. Paul och Fanny Sinebrychoffs heminteriör och samlingarna med gammal konst på andra våningen på museet var öppna för allmänheten hela året. Museets samlingar växte under verksamhetsåret med fyra konstverk och en betydande donation. 3 STATENS KONSTMUSEUM 2012

4 Marianna Uutinens verk Jesus (inv.nr N ) hade på grund av att materialen föråldrats skadats så svårt att det inte kunde ställas ut. Av verket tillverkades med konstnärens samtycke till en viss del en reproduktion. Verket före och efter konserveringen. SKM / KONSERVERINGSENHETEN CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Tyngdpunkten i verksamheten för Centralarkivet för bildkonst låg på förvaltningen av samlingarna som enheten tar hand om. På hösten publicerades ett användargränssnitt för allmänheten med digitaliserade konstverksglasnegativ av Daniel Nyblin som ingår i arkivets samlingar. Bilderna i fråga samt metainformationen om dem delades även ut i samband med festivalen Open Knowledge OpenGLAM session (Galleries, Libraries, Archives and Museums) som ordnades i Helsingfors för att användas utan begränsningar. De konsthistoriska dokumentarkiven växte med tio donationer under året. Digitaliserings- och konserveringstjänsten vid Nationalbiblioteket digitaliserade Finska Konstföreningens protokoll jämte bilagor från åren Detta för forskningen värdefullt material publiceras på nätet år I bildarkivets samlingar ingick i slutet av året sammanlagt bilddokument. Negativ som fotograferats av konstnären Hugo Simberg och som ingår i arkivets samlingar katalogiserades och digitaliserades och skickades bland annat till utställningen Verkligen?, Helene Schjerfbeck-utställningen, Michelangelo-utställningen samt att användas i webbplatsprojektet Lähteillä. Konstverksnegativen av Daniel Nyblin ( ) från som ingår i centralarkivets samlingar publicerades med beskrivningsuppgifterna på nätet tillsammans med positiven som gjorts av de digitaliserade negativen. I samband med den internationella Open Knowledge Festival öppnade Centralarkivet även för första gången innehållet i sina materialdatabaser för allmänheten i form av ett datapaket som innehöll Nyblin-materialet. Inkomsterna från verksamheten av hela Statens konstmuseums bildtjänst som centralarkivet sköter samt antalet avtal om rätten att använda bilder ökade. Material ur det omfattande Erkki Kurennniemis arkiv som ingår i Centralarkivet för bildkonsts samlingar lånades ut till utställningen Documenta (13) i Kassel i Tyskland ( ). Fotoateljéerna vid Konstmuseet Ateneum och vid Museet för nutidskonst Kiasma sysselsattes i synnerhet av museienheternas utställningar samt samlingsbeskrivningar. Fotoateljéerna fortsatte att digitalisera samlingar, med betoning på tecknings- och akvarellsamlingar. Dessutom digitaliserades cirka 400 glasnegativ som ingår i arkivsamlingarna. Museienheternas växande och föränderliga önskemål om fotografering och videoinspelning i och med att medievärlden och utställningstekniken förändras kunde skönjas i verksamheten. Samlingsdatabasen med konstlitteratur som Statens konstmuseum upprätthåller har integrerats i den internationella portalen inom konsthistorien artlibraries.net. Arbetet med uppdateringen av ämnesordsindexet för databasen fortsatte. Biblioteket deltog i planeringen och genomförandet av den internationella IFLA ARLIS/NORDENkonferensen för konstbibliotek ART Now! Contemporary Art Resources in a Library Context som ordandes i Helsingfors i augusti. I publikationsserien för Centralarkivet för bildkonst publicerades i form av en webbpublikation forskaren Hanna-Leena Paloposkis doktorsavhandling Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun (Konstutställningar i de offentliga bildkonstförhållandena mellan Finland och Italien från 1920-talet till slutet av andra världskriget). Paloposki är verksam vid Centralarkivet. KONSERVERINGSENHETEN Statens konstmuseums, till besökarantalet, rekordartade år 2012 avspeglades i konserveringsenhetens verksamhet i form av flera utställningskontroller och talrika lånade verk. Utställningarna på de egna museerna och de omfattande samarbetsutställningarna samt verklån utomlands och till inhemska museer påverkade antalet konserverade och granskade konstverk. Helene Schjerfbeck-utställningen var i sin helhet en angenäm utmaning för konservatorerna. Den erbjöd möjlighet att även bekanta sig med konstverken och målningstekniken ur ett materialtekniskt perspektiv. Konserveringsenheten fick mycket uppmärksamhet när man under utställningen genomförde en sällsynt konserveringsåtgärd: under en målning som ingår i en privat samling hade man sytt en annan målning som nu avslöjades. Målningen var i gott skick och den infogades i utställningen som dess nya slagnummer. 4 STATENS KONSTMUSEUM 2012

5 SKM / CAB / MARIKA KOKKINEN De stora utställningarna på Ateneum styrde för sin del även samlingsvården. Verken ur den egna samlingen som visades på utställningarna Helene Schjerfbeck och 52 själar Symbolismens landskap konserverades. Samlingsutställningen utvidgades med ett särskilt avsnitt I symbolismens anda för vilket man valde ut verk som inte hade varit utställda på decennier eller som aldrig hade visats för allmänheten. De persiska miniatyrerna som ingår i Sinebrychoffs samling har på konserveringsenhetens initiativ dokumenterats och identifierats. Sammanlagt 570 verk ur museets tecknings- och akvarellsamling har konditionsinventerats, restaurerats och konserverats. Verken digitalfotograferas och läggs till i nättjänsten Konstsamlingarna. Sammanlagt behandlade papperskonservatorerna cirka 2100 verk under året. UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Verksamheten för Utveckling och samhällsrelationer Kehys inriktades på utveckling av konstmuseibranschen och det interna utvecklingsarbetet på Statens konstmuseum. I praktiken kanaliserades utvecklingsarbetet till forsknings-, publikations- och utbildningsprojekt och olika slags samarbetsprojekt. Tyngdpunkterna i utvecklingsarbetet låg på de gemensamma strategiska riktlinjerna inom konstmuseibranschen, främjandet av samlingsförvaltning och utvecklingen av publikrelationer. Hösten 2012 inledde Kehys beredningen av en riksomfattande kartläggning av konstsamlingar. Projektet har som mål att utreda de centralaste konstverksreserverna i Finland. Den sista delen av undersökningarna av effekterna av Statens konstmuseums samlingsverksamhet, undersökningsprojektet om samlingsverksamheten på konstmuseet Sinebrychoff blev färdigt. I publikationen Museon arvoinen kokoelma granskas samlingsverksamheten på Konstmuseet Sinebrychoff från olika synvinklar. Kehys var delarrangör för EU-undersökningsprojektet Identiteetti ja konteksti: taiteellinen tutkimus ( ) (Identitet och kontext: konstnärlig forskning) som leddes av Bildkonstakademin och som behandlade konstnärskap et och den konstnärliga forskningens betydelse i samhället. Kehys deltog i utarbetandet av en förteckning över nationellt värdefull kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen och dess protokoll. Arbetet genomfördes under Museiverkets ledning Tjänsten Kultur för alla som utbildnings- och kulturministeriet finansierar fortsatte sin verksamhet med särfinansiering och omfattade de olika delområdena av tillgänglighet och mångfald. Förändringsprocessen för tjänsten Kultur för alla fortsatte och den 12 december 2012 grundades en förening under vilken tjänsten Kultur för alla är avsedd att överföras sommaren Tjänsten Kultur för alla deltog i Vuxenutbildningens Grundtvig-programmets projekt Culture Inclusion Participation ( ) inom ramarna för Europeiska Unionens program för livslångt lärande. Kehys årliga utbildning för konstmuseibranschen Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum med ett tredagarsseminarium den februari Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. I forskningsprojektet som analyserar museipubliker, publikrelationer och besökare färdigställdes webbplatsen Arvoisa yleisö (Ärade publik) som riktas till museiexperter och studerande inom museibranschen. På webbplatsen presenteras bland annat olika metoder för undersökning av besökare och publiker samt genomförda undersökningar. Under Helene Schjerfbeck-utställningen genomförde Kehys en fördjupad besökarundersökning där man granskade vilket motiv och vilka förväntningar och önskemål som i allmänhet kopplas till konstmuseibesök de museibesökare som deltog i undersökningen hade. Statens konstmuseum och tjänsten Kultur för alla deltog för första gången synligt i festivalen Helsinki Pride i somras. I samband med festivalen genomförde tjänsten Kultur för alla en publikenkät om könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas önskemål angående konstmuseer och kulturen i allmänhet. 5 STATENS KONSTMUSEUM 2012

6 Under den tid Larsson-utställningen pågick, snickrades över snurror i Alexander Reichsteins installation Hemma. Studerande vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet fungerade som verkstadsguider. SKM / CAB / JENNI NURMINEN Kehys årliga Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum. Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. SKM / CAB / PIA LONARDI 6 STATENS KONSTMUSEUM 2012

7 BESÖKARE PÅ STATENS KONSTMUSEUM ANTAL BESÖKARE PER MUSEUM Konstmuseet Ateneum STATENS KONSTMUSEUM: ORGANISATION OCH LEDARE 2012 KONSTMUSEET ATENEUM Museichef Maija Tanninen-Mattila FÖRVALTNINGS- OCH SERVICEENHETEN Förvaltningschef Jukka Wallin UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Museichef Pirkko Siitari Museet för nutidskonst Kiasma Konstmuseet Sinebrychoff ÖVERDIREKTÖR Risto Ruohonen KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF Museichef Ulla Huhtamäki UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Vik. utvecklingschef Eija Liukkonen KONSERVERINGSINRÄTTNINGEN Ledande konservator Kirsti Harva CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Vik. centralarkivchef Riitta Ojanperä REDAKTÖR: PIA MÄKINEN; LAYOUT: GRAPHIC DESIGN STUDIO PIRJO UUSITALO-AURA; ÖVERSÄTTNING: MULTIDOC/MULTIPRINT OY; PÄRMFOTON: ATENEUM SKM / CAB / HANNU PAKARINEN; KIASMA SKM / CAB / PIRJE MYKKÄNEN; SINEBRYCHOFF SKM / CAB / JANNE MÄKINEN 7 STATENS KONSTMUSEUM 2012

statens konstmuseum 2007

statens konstmuseum 2007 museibutiken då Statens konstmuseum öppnade sin nätbutik på adressen shop. fng.fi. På nätbutikens startsida kan kunden enkelt hitta till nätbutikerna som hör till konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst

Läs mer

s tat e n s k o n S T M u s e u m

s tat e n s k o n S T M u s e u m s tat e n s k o n S T M u s e u m 2009 Statens konstmuseum är en kulturinstitution som stärker den nationella konstsamlingen, anordnar mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken.

Läs mer

LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV

LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV LÄS FUNDERA GÖR SJÄLV I studiematerialet som hänför sig till utställningen kan du hitta något att fundera på, förslag till diskussionsämnen samt uppgifter som man endera kan göra i museet, i skolan eller

Läs mer

Statens konstmuseum. uppfylla kraven för museiverksamhet. Nästan åtta miljoner museibesökare har bekantat sig med museernas utställningar

Statens konstmuseum. uppfylla kraven för museiverksamhet. Nästan åtta miljoner museibesökare har bekantat sig med museernas utställningar Statens konstmuseum 2010 År 2010 var för Statens konstmuseum aktivt och arbetsfyllt. Förutom den livliga utställningsverksamheten och kontakten med publiken gavs det möjlighet att stanna upp och betrakta

Läs mer

Samlingspolicy och strategi för framtida förvärv Göteborgs konstmuseum

Samlingspolicy och strategi för framtida förvärv Göteborgs konstmuseum ( 1 ) Samlingspolicy och strategi för framtida förvärv Göteborgs konstmuseum Samlingspolicy 1. Göteborgs konstmuseums syfte Göteborgs konstmuseums syfte är att visa konstens skilda uttryck och kreativa

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

EN KLASSUTFÄRD TILL ATENEUM? Besök museet i grupp 10.4 31.5.2015 Tips till skolor och grupparrangörer

EN KLASSUTFÄRD TILL ATENEUM? Besök museet i grupp 10.4 31.5.2015 Tips till skolor och grupparrangörer EN KLASSUTFÄRD TILL ATENEUM? Besök museet i grupp 10.4 31.5.2015 Tips till skolor och grupparrangörer ISMO HÖLTTÖ: ULEÅBORG, LAESTADIANERNAS SOMMARMÖTE, 1966 INNEHÅLL: Välkommen till Ateneum sid 2 Ismo

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST UPPGIFTER

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST UPPGIFTER Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2012 2013 UPPGIFTER Föreskrifter och anvisningar 2012:13

Läs mer

HAM sträcker sig över Helsingfors

HAM sträcker sig över Helsingfors Pressmeddelande 19.5.2015 Helsingfors konstmuseum förnyas HAM sträcker sig över Helsingfors Helsingfors konstmuseum HAM öppnar sina renoverade lokaler i Tennispalatset 25.9.2015. Öppningsutställningarna

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Statens konstmuseums år 2013

Statens konstmuseums år 2013 STATENS KONSTMUSEUMS verksamhetsår 2013 präglades av en fortsatt stark relation till allmänheten såväl Ateneums konstmuseum, Sinebrychoffs konstmuseum som Museet för nutidskonst Kiasma uppnådde målen som

Läs mer

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964.

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. Göran Wärff Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. UTBILDNING Braunschweig, Ulm och Stockholm, arkitektur och design. Började arbeta med glas 1957. UTSTÄLLNINGAR 1965 Röhsska

Läs mer

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7 Kalmar konstmuseum DRÖMMEN OM SAMLINGEN Från 4/7 2015 Kalmar konstmuseum, plan 4 FÖRORD Med utställningen Drömmen om samlingen har vi skapat

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

MUSEISTATISTIK 2013. Museistatistik 2013. Redaktion Marianne Koski, Eija Liukkonen, Pia Lonardi, Mirva Mattila och Anu Niemelä Layout Antero Airos

MUSEISTATISTIK 2013. Museistatistik 2013. Redaktion Marianne Koski, Eija Liukkonen, Pia Lonardi, Mirva Mattila och Anu Niemelä Layout Antero Airos MUSEISTATISTIK 2013 MUSEISTATISTIK 2013 Museistatistik 2013 Redaktion Marianne Koski, Eija Liukkonen, Pia Lonardi, Mirva Mattila och Anu Niemelä Layout Antero Airos ISSN-L 1798-4580, ISSN 1798-4580 (Webbpublikation)

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11 UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11 Ärende Sökande Upphovsrätt till uppstoppade djurfigurer X Givet 6.9.2011 Sammanfattning Uppstoppade djurfigurer var inte verk som avses i upphovsrättslagens 1. BEGÄRAN

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä KATJA SYRJÄ MERITFÖRTECKNING Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com PERSONALINFORMATION Namn Födelsedag och -ort UTBILDNING Katja Marika

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Konstlotteriet 2014/15

Konstlotteriet 2014/15 Konstlotteriet 2014/15 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2015 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Kort introduktion. Välkommen till performancekonstens värld! Deltagande konstnärer. Född 1982, bor och är verksam i Paris och Rangoon, Burma.

Kort introduktion. Välkommen till performancekonstens värld! Deltagande konstnärer. Född 1982, bor och är verksam i Paris och Rangoon, Burma. Kort introduktion till performance art och Live Action Vad tusan är det du ser? Fenomenet kallas för performancekonst eller performance art i internationella sammanhang och är en konstform där pågående

Läs mer

Arvet Nationell, språklig och kulturell identitet

Arvet Nationell, språklig och kulturell identitet Arvet Nationell, språklig och kulturell identitet NATIONALISM Alltsedan 1950-talet har många invandrargrupper kommit till Eskilstuna. I detta material berättar sverigefinländarna, som tillhörde de första

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012

Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012 Helsingfors konstmuseums samlingspolicy 2012 Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012 Helsingfors stads konstmuseum PB 5400 00099 Helsingfors stad tfn (09) 310 87041 www.helsingforskonstmuseum.fi

Läs mer

Läroplan för grundundervisning i bildkonst

Läroplan för grundundervisning i bildkonst Läroplan för grundundervisning i bildkonst Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Sascha Schneider Återupptäckt konstnär med öga för nakna män

Sascha Schneider Återupptäckt konstnär med öga för nakna män Sascha Schneider Återupptäckt konstnär med öga för nakna män Opitz, Silke (red.) Sascha Schneider: Ideenmaler & Körperbildner / Vizualising Ideas through the Human Body. Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland.

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. Vårens första resa gick till Småland där vi först besökte Vandalorums museum för samtida konst och design. Museet, som ligger vid in/utfarten till

Läs mer

Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra!

Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra! Gör din röst hörd! Ett Youth in Action-projekt kan förändra din värld. Hämta inspiration, aktivera dig och förändra! Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig Vill du påverka din egen livsmiljö,

Läs mer

Exhibition on Screen. "En fröjd för ögat" The Globe and Mail. "Målningarna visas i hisnande detaljrikedom Daily Mail

Exhibition on Screen. En fröjd för ögat The Globe and Mail. Målningarna visas i hisnande detaljrikedom Daily Mail Exhibition on Screen Exhibition on Screen är en serie populära konstutställningar från gallerier runt om i världen som visas på bio. Bakom utställningsfilmerna ligger den prisbelönte brittiske regissören

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007 Driot de suite Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag maj 2007 Theas akvarell Föregående bild pryddes av Thea Bucht Renmans akvarell. Tavlan är såld vid en utställning till ett företags

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 72/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Nationalgalleriet och ändring av 3 och 10 i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

VI PEDAGOGER FINNS HÄR FÖR ER

VI PEDAGOGER FINNS HÄR FÖR ER KOM HIT PÅ EGEN HAND Vi vill med lärarhandledningen ge inspiration och idéer till hur du kan använda konsten på Eskilstuna konstmuseum i ditt arbete i skolan. Du kan välja att komma hit på egen hand med

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken

Modernismen. Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismen Att bryta med det gamla t ex Nationalromantiken Modernismens ismer Impressionism Expressionism Futurism Kubism Dadaism Surrealism Impressionismen intryckskonst Fotografiets uppfinning påverkade

Läs mer

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet Bror Hjorth ÅRSKURS 7-GYMNASIET - Mitt liv i konsten Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du

Läs mer

Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska

Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska Tisdag den 26 april LCA-5703 Vi skriver och talar om konst på svenska Jessica Rosenberg jessica.rosenberg@aalto.fi Att uttrycka åsikter Vad säger ni? http://webhotel2.tut.fi/kie/svenska/grundkurs_i_svenska

Läs mer

Designtävling för jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år

Designtävling för jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år 1/6 Designtävling för jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år Finansministeriet i Finland har tillsatt en jubileumsmyntsnämnd för jubileumsåret Det självständiga Finland 100 år. Nämnden arrangerar

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

co-funded by the European Commission

co-funded by the European Commission co-funded by the European Commission På arkiv runt om i världen finns en musikskatt i form av inspelningar. Både unika inspelningar och utgivet material, såväl gammalt som nytt. Men... Hur många vet att

Läs mer

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015

Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Digitalt ekosystem för museer vision och målbild samt exempel på tillämpning Digikult 2015 Sven Rentzhog, Nordiska museet En kulturskatt och kunskapsbank 6 miljoner bilder 4 700 hyllmeter arkivmaterial

Läs mer

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Meddelande Får publiceras 3.11.2016 klo 9.30 1 / 5 2.11.2016 Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet Helsingfors stadsstyrelse får på måndag behandla

Läs mer

To 24.12. Fre 25.12.

To 24.12. Fre 25.12. JULEN & NYÅRET 201516 KONSTMUSEER: Amos Andersons konstmuseum, 1017 1017 tel.09684 4460 Konstmuseet Ateneum, tel.0294 500 401 1017 1017 1017 1017 Cygnaei galleri, t.0401286360 stängt tills vidare Konstmuséet

Läs mer

Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003

Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003 Senatsförvaltningen för vetenskap, forskning och kultur (Berlin) 23 april 2003 Frågeformulär till sammanträdet i Europaparlamentets utskott för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott den

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom bild & form Rut Karin Zettergren - Medverkande i XIX Mänttä Art Festival Mänttä Finland

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom bild & form Rut Karin Zettergren - Medverkande i XIX Mänttä Art Festival Mänttä Finland Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom bild & form Rut Karin Zettergren - Medverkande i XIX Mänttä Art Festival Mänttä Finland 2014-06-14 till 2014-08-31 Mänttä Art Festival är en

Läs mer

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Den allmänna tidsandan i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades dels av en nationalromantisk syn på omvärlden, dels av insikten

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Fondation Beyeler. Basel-galleristen Ernst Beyeler hör tveklöst till de viktigaste nutida konsthandlarna och -samlarna.

Fondation Beyeler. Basel-galleristen Ernst Beyeler hör tveklöst till de viktigaste nutida konsthandlarna och -samlarna. Fondation Beyeler Arkitekt: Renzo Piano Building Workshop, Paris/Genua Ljusplanerare: Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Basel Fotograf: Thomas Mayer Ort: Riehen, Basel Basel-galleristen Ernst Beyeler hör

Läs mer

Guggenheim utlyser en global arkitekturtävling för det föreslagna museet i Helsingfors

Guggenheim utlyser en global arkitekturtävling för det föreslagna museet i Helsingfors Guggenheim utlyser en global arkitekturtävling för det föreslagna museet i Helsingfors Fas 1 öppen för arkitekter 4 juni 10 september 2014. En auktoritativ jury utser finalisterna och väljer det vinnande

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011 Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) 237 Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst HEL 2011-007394 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer.

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer. VI VISAR KULTURHUSET. Del 1 Konstfack GDI3. V39-v40. 20120924-20121004 Lärare: Josefine Engström och Tyra von Zweibergk (OBS! Uppgiften kan också lösas med grafisk design) Som illustratör måste man ofta

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

MUSEERNAS VERKSAMHET 2010

MUSEERNAS VERKSAMHET 2010 MUSEERNAS VERKSAMHET 2010 Utveckling av den lokala museiverksamheten Returneras före den 15 april 2011 till: Museiverket Utveckling av museibranschen PB 913, 00101 HELSINGFORS 1. BASUPPGIFTER OM MUSEET

Läs mer

Rolf Hanson. Nya målningar. 5 juli - 17 augusti 2014. Omslagsbild; Utan titel - 0038, detalj (se sid 23)

Rolf Hanson. Nya målningar. 5 juli - 17 augusti 2014. Omslagsbild; Utan titel - 0038, detalj (se sid 23) Rolf Hanson Rolf Hanson Nya målningar Omslagsbild; Utan titel - 0038, detalj (se sid 23) 5 juli - 17 augusti 2014 3 Mycket omkring en trappa Konsthallen Hishult hade under de första åren stor hjälp av

Läs mer

AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUM

AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUM AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUM Amos Andersons konstmuseum går nya tider tillmötes. Museet, som sedan 1965 har fungerat i det gamla bostadshuset på Georgsgatan, flyttar inom kort in i hjärtat av Helsingfors

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 31.3.2004. Verksamhetsberättelse för år 2003. Allmän beskrivning av projektet

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 31.3.2004. Verksamhetsberättelse för år 2003. Allmän beskrivning av projektet Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 31.3.2004 Verksamhetsberättelse för år 2003 Allmän beskrivning av projektet År 2003 kom bandet med sånger till orkesterackompanjemang VIII/1 ut i tryck

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Sommaren i Kasnäs. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto

Sommaren i Kasnäs. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto N ä y t t e l y t i e d o t e J u l k a i s u v a p a a 1-6 Sommaren i Kasnäs 2015 Leena Halonen: Gro, väx, blomma 2014, tempera, med olja på duk, 80 x 90 Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 april 2012 182/2012 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson

projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson projektbeskrivning för en platsspecifik konstnärlig gestaltning Astrid Göransson 2013 1 INNEHÅLL 2 3 4 5 6 inledning BIBBLAN DONATONSVÄGGAR VAKTER kontakt 1 INLEDNING En platsspecifik konstnärlig gestaltning

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

RDA. Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 NATIONALBIBLIOTEKET

RDA. Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 NATIONALBIBLIOTEKET RDA Martin Engberg Fredrika Blanka konferens 29.10.2015 Engelska Vad står förkortningen RDA för? RDA = Resource Description and Access Den svenska översättningen i Sverige RÅ = Resursbeskrivning och åtkomst

Läs mer

Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium. Inträdesprovet Kurser Studierna Öppet hus kl.18.00

Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium. Inträdesprovet Kurser Studierna Öppet hus kl.18.00 1 Bildkonstlinjen vid Tölö gymnasium Inträdesprovet 3.5.2016 Kurser Studierna Öppet hus 26.1.2016 kl.18.00 Ansökan till bildkonstlinjen Ansökan via den gemensamma elevantagningen Inträdesprovet ordnas

Läs mer

Nyckel till barnens Ateneum Guide för föräldrar och lärare

Nyckel till barnens Ateneum Guide för föräldrar och lärare Nyckel till barnens Ateneum Guide för föräldrar och lärare Aurora Ståhlberg, 6 år. Nyckel till barnens Ateneum Guide för föräldrar och lärare Det här är en guide för barnen och deras vuxna följeslagare.

Läs mer

Konst av Roger Sandberg

Konst av Roger Sandberg Konst av Roger Sandberg Måleri med färg och ljus Jag målar i olika tekniker: akvarell, olja, akryl eller oljepastell. Motiven skiftar från förhållandevis realistiska naturbilder till mera abstrakta bilder.

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer