Statens konstmuseums. år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens konstmuseums. år 2012"

Transkript

1 Statens konstmuseum är en kulturinstitution som stärker den nationella konstsamlingen, anordnar mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken. Som landets centralkonstmuseum ansvarar det för bildkonstens datamaterial och för utvecklingen av konstmuseisektorn. Statens konstmuseums år 2012 Statens konstmuseum hade ett rekordantal besökare i fjol. Sammanlagt personer besökte museerna. På Ateneum visades några av den svenska konstens mest älskade klassiska verk av Carl Larsson. Senare öppnades en omfattande utställning med Helene Schjerfbeck. Utställningen ingick i programmet för konstnärens 150-årsjubileum. Året avslutades med utställningen Symbolismens landskap. På Kiasma visades temautställningen Thank You for the Music, en serieutställning samt utställningen Camouflage. Dessutom visades en privatutställning av Osmo Rauhala. På Sinebrychoffs konstmuseum visades utställningen Rembrant Kopparplattans mästare. Utställningshelheten hör till Eremitagets Rovinski-samling. Dessutom visades utställningen Romantisk vy.

2 Ett nytt konstverk av Helene Schjerfbeck upptäcktes under en målning som lånats till Schjerfbeck-utställningen på konstmuseet Ateneum. Under målningen Vy från Raseborg fanns en oljemålning på vilken en kvinna med ryggen vänd mot betraktaren håller ett barn på axeln. SKM / CAB / YEHIA EWEIS Utställningen CAMOUFLAGE. Nutidskonst i formgivningens terräng förenade nutidskonst och design på Kiasma. Hans- Cristian Berg: Light Space Linear Momentum, SKM / CAB / PETRI VIRTANEN KONSTMUSEET ATENEUM Utställningen Carl Larsson På spaning efter det goda livet ( ) presenterade denne svenske konstnärs skildringar av hemmet och familjeliv samt flera mindre kända verk från Larssons ungdomsår. På utställningen visades också möbler och konsthandarbeten designade av konstnärens hustru Karin. Ateneums amanuens Timo Huusko var kurator för utställningen och Minna Santakari stod för utställningsarkitekturen. Utställningen genomfördes i samarbete mellan Ateneum och Åbo konstmuseum. Fotograf Elina Brotherus och psykologer Riikka Toivanen och Maiju Tokola sammanställde den lilla parallellutställningen Familjen i bild i anslutning till utställningen med Carl Larsson. Alexander Reichstein bjöd i sin tur in alla barn och vuxna med barnasinnet kvar att stiga in i Larssons hem i sin installation Hemma. Helene Schjerfbecks 150-årsjubileumsutställning ( ) var den mest omfattande utställningen med Schjerfbecks konst som någonsin ordnats. Över 300 av konstnärens verk var utställda. I september infogades en tidigare okänd Schjerfbeckmålning Kvinna med barn (ca 1887) i utställningen. Målningen hittades under en annan målning när utställningen byggdes. Ateneums intendent Leena Ahtola- Moorhouse var kurator för utställningen. Marianna Verhe och Heikki Määttänen stod för utställningsarkitekturen. Utställningen med Helene Schjerfbeck visas på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm samt på Göteborgs konstmuseum Utställningen 52 själar ( ) presenterade naturtolkningar som målats mellan åren 1880 och Bland de 52 konstnärerna fanns bland annat Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin, James McNeill Whistler, Piet Mondrian, Edvard Munch, Paul Signac och Wassily Kandinsky Dessutom presenterades några internationellt mindre kända konstnärer såsom Eugène Carrière, James Ensor och Georges Lacombe. De finländska konstnärerna representeras av Väinö Blomstedt, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Ellen Thesleff. Utställningen som genomfördes i samarbete mellan Ateneum, Van Gogh-museet i Amsterdam och Skottlands nationalgalleri var den första internationella presentationen av det symbolistiska landskapsmåleriet. Rodolphe Rapetti och Richard Thomson var huvudkuratorer för utställningen. För Ateneums del var amanuens Anna-Maria von Bonsdorff och utställningsarbetsgruppen ansvariga för utställningen. Osmo Leppälä stod för utställningsarkitekturen. På utställningen visades konstverk från bland annat Musée d Orsay i Paris, Tate-museet i London, MoMA i New York, Munch-museet i Norge och Museet för rysk konst i S:t Petersburg. På utställningen I symbolismens anda visades konstverk av bland annat Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Ville Vallgren. Ateneums projektchef Erkki Anttonen och amanuens Timo Huusko var kuratorer för utställningshelheten. Under rubriken FOKUS i anslutning till museets samlingsutställning visas mindre utställningshelheter. På FO- KUS-utställningen Flicka och körsbärskvist ( ) förenades målningen av Amélie Lundahl med det nya videoverket Porträtt av Markus Tuormaa. FOKUS Konstnärsliv i Taos ( ) presenterade verk av Akseli Gallen-Kallela och andra konstnärer som arbetade i konstnärskollektivet i Taos i USA. Konstmuseet Ateneum hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Med anslaget anskaffades sammanlagt 34 verk varav den mest betydande var Helene Schjerfbecks målning Maria från Till utställningarna som anordnades på Ateneum under verksamhetsåret lånades sammanlagt 437 verk från andra museer och privatpersoner. Ur samlingarna utlånades 772 verk under året. MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Utställningen Thank You for the Music ( ) lyfte fram populärmusiken som bildkonstens inspirationskälla. På utställningen granskades hur det att konstnärer eller varför inte musikälskare lyssnar på musik, ser på musikvideor eller upplever konserter kommer till uttryck i deras verksamhet. Intendenterna Kati Kivinen och Arja Miller var kuratorer för utställningen. 2 STATENS KONSTMUSEUM 2012

3 Kopparplattans mästare. Grafik ur Dmitri Rovinski-samlingen. Självporträtt i mjuk hatt och broderad Louis Meijer ( ), Sjölandskap med fiskebåtar. Samling Rademakers. BRUNO VANDERMEULEN mantel, Ca DET STATLIGA EREMITAGET, S:T PETERSBURG / VLADIMIR TEREBENIN Konstnärsparet Janet Cardiff och George Bures Miller från Kanada tog sin ljudinstallation Kråkflocken till Kiasma ( ). I installationen som förmedlades genom 98 högtalare ingick bland annat tibetanska böner, en rysk soldatkörs sång, Janet Cardiffs berättelser om sina drömmar samt en kråkflocks krax. Utställningen Mitt i synen! ( ) presenterade huvudsakligen unga seriekonstnärer. På utställningen försökte konstnärerna hitta nya sätt att presentera serier tredimensionellt med bildkonstens medel. Intendent Arja Miller samt redaktörer Ville Hänninen och Harri Römpötti var kuratorer för utställningen. På utställningen Camouflage. Nutidskonst i formgivningens terräng ( ) granskades formgivning ur nutidskonstens perspektiv. Utställningen granskade det gemensamma området för nutidskonst och design. Gemensamt för de 19 konstnärerna, formgivarna, planerarna, arbetsparen eller kollektiven som deltog i utställningen var att de alla hade fått utbildning i både konst och formgivning samt utövat ömsesidig verksamhet inom konsten och formgivningen. Utställningen utgjorde en del av programmet för World Design Capital Helsinki 2012 och den producerades i samarbete med Understödsstiftelse för Kiasma. Amanuens Leevi Haapala var kurator för utställningen. Osmo Rauhalas utställning Livets bok ( ) dryftade människornas förmåga att förstå verkligheten som omger dem. Utställningen bestod av nya målningar vars gemensamma tema var frågan om förhållandet mellan språket, bilden och naturen omkring oss. Amanuens Satu Metsola var kurator för utställningen. På Studio K visades utställningen Alienerade föremål ( ) av bildkonstnären Toby Ziegler från London. Toby Ziegler var intresserad av vad som händer med bilder och föremål då de cirkulerar från en tidsperiod och en kultur till en annan. Utöver skulpturer bestod installationen av flygfraktscontainrar som har rest runt i världen och fått sina törnar och skavanker i användningen. Museet för nutidskonst Kiasma hade beviljats ett anskaffningsanslag på euro för att utöka samlingarna. Anslaget användes för att anskaffa 204 verk. Sammanlagt 119 verk lånades ut ur Kiasmas samlingar. KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF På Konstmuseet Sinebrychoff anordnades två specialutställningar under året. Utställningen Rembrandt Kopparplattans mästare ( ) presenterade den holländske mästaren Rembrandt van Rijns grafiska avdrag ur Eremitagets Rovinski-samling. På utställningen visades 55 verk som nu för första gången var utställda utanför Ryssland. Valen av konstverk för utställningen grundade sig på doktor Roman Grigorievs forskning. Rovinski-samlingen anses vara exceptionell eftersom samlingen både omfattar verkens konstnärliga betydelse och deras autenticitet, såsom verkens ägarhistoria samt vatten- och samlarstämplarna som finns på avdragen. Samlingen blir allt mera sagoskimrande när man kommer ihåg att man från och med tidpunkten för testamentdonationen har vetat att det i samlingen ingår konsthistoriska skatter av Rembrandt, men att de västerländska Rembrandt-forskarna inte hade tillgång till samlingen så gott som under hela 1900-talet. Utställningen Romantisk vy Samling Rademakers ( ) gav en översikt över den holländska och flamiska målarkonsten under mitten av 1800-talet. På utställningen presenterades de centralaste motiven i tidens målarkonst: såväl porträtt, genrebilder, stilleben som landskap från både land, hav och städer. Första våningen på Konstmuseet Sinebrychoff var stängd under maj-juli. Paul och Fanny Sinebrychoffs heminteriör och samlingarna med gammal konst på andra våningen på museet var öppna för allmänheten hela året. Museets samlingar växte under verksamhetsåret med fyra konstverk och en betydande donation. 3 STATENS KONSTMUSEUM 2012

4 Marianna Uutinens verk Jesus (inv.nr N ) hade på grund av att materialen föråldrats skadats så svårt att det inte kunde ställas ut. Av verket tillverkades med konstnärens samtycke till en viss del en reproduktion. Verket före och efter konserveringen. SKM / KONSERVERINGSENHETEN CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Tyngdpunkten i verksamheten för Centralarkivet för bildkonst låg på förvaltningen av samlingarna som enheten tar hand om. På hösten publicerades ett användargränssnitt för allmänheten med digitaliserade konstverksglasnegativ av Daniel Nyblin som ingår i arkivets samlingar. Bilderna i fråga samt metainformationen om dem delades även ut i samband med festivalen Open Knowledge OpenGLAM session (Galleries, Libraries, Archives and Museums) som ordnades i Helsingfors för att användas utan begränsningar. De konsthistoriska dokumentarkiven växte med tio donationer under året. Digitaliserings- och konserveringstjänsten vid Nationalbiblioteket digitaliserade Finska Konstföreningens protokoll jämte bilagor från åren Detta för forskningen värdefullt material publiceras på nätet år I bildarkivets samlingar ingick i slutet av året sammanlagt bilddokument. Negativ som fotograferats av konstnären Hugo Simberg och som ingår i arkivets samlingar katalogiserades och digitaliserades och skickades bland annat till utställningen Verkligen?, Helene Schjerfbeck-utställningen, Michelangelo-utställningen samt att användas i webbplatsprojektet Lähteillä. Konstverksnegativen av Daniel Nyblin ( ) från som ingår i centralarkivets samlingar publicerades med beskrivningsuppgifterna på nätet tillsammans med positiven som gjorts av de digitaliserade negativen. I samband med den internationella Open Knowledge Festival öppnade Centralarkivet även för första gången innehållet i sina materialdatabaser för allmänheten i form av ett datapaket som innehöll Nyblin-materialet. Inkomsterna från verksamheten av hela Statens konstmuseums bildtjänst som centralarkivet sköter samt antalet avtal om rätten att använda bilder ökade. Material ur det omfattande Erkki Kurennniemis arkiv som ingår i Centralarkivet för bildkonsts samlingar lånades ut till utställningen Documenta (13) i Kassel i Tyskland ( ). Fotoateljéerna vid Konstmuseet Ateneum och vid Museet för nutidskonst Kiasma sysselsattes i synnerhet av museienheternas utställningar samt samlingsbeskrivningar. Fotoateljéerna fortsatte att digitalisera samlingar, med betoning på tecknings- och akvarellsamlingar. Dessutom digitaliserades cirka 400 glasnegativ som ingår i arkivsamlingarna. Museienheternas växande och föränderliga önskemål om fotografering och videoinspelning i och med att medievärlden och utställningstekniken förändras kunde skönjas i verksamheten. Samlingsdatabasen med konstlitteratur som Statens konstmuseum upprätthåller har integrerats i den internationella portalen inom konsthistorien artlibraries.net. Arbetet med uppdateringen av ämnesordsindexet för databasen fortsatte. Biblioteket deltog i planeringen och genomförandet av den internationella IFLA ARLIS/NORDENkonferensen för konstbibliotek ART Now! Contemporary Art Resources in a Library Context som ordandes i Helsingfors i augusti. I publikationsserien för Centralarkivet för bildkonst publicerades i form av en webbpublikation forskaren Hanna-Leena Paloposkis doktorsavhandling Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun (Konstutställningar i de offentliga bildkonstförhållandena mellan Finland och Italien från 1920-talet till slutet av andra världskriget). Paloposki är verksam vid Centralarkivet. KONSERVERINGSENHETEN Statens konstmuseums, till besökarantalet, rekordartade år 2012 avspeglades i konserveringsenhetens verksamhet i form av flera utställningskontroller och talrika lånade verk. Utställningarna på de egna museerna och de omfattande samarbetsutställningarna samt verklån utomlands och till inhemska museer påverkade antalet konserverade och granskade konstverk. Helene Schjerfbeck-utställningen var i sin helhet en angenäm utmaning för konservatorerna. Den erbjöd möjlighet att även bekanta sig med konstverken och målningstekniken ur ett materialtekniskt perspektiv. Konserveringsenheten fick mycket uppmärksamhet när man under utställningen genomförde en sällsynt konserveringsåtgärd: under en målning som ingår i en privat samling hade man sytt en annan målning som nu avslöjades. Målningen var i gott skick och den infogades i utställningen som dess nya slagnummer. 4 STATENS KONSTMUSEUM 2012

5 SKM / CAB / MARIKA KOKKINEN De stora utställningarna på Ateneum styrde för sin del även samlingsvården. Verken ur den egna samlingen som visades på utställningarna Helene Schjerfbeck och 52 själar Symbolismens landskap konserverades. Samlingsutställningen utvidgades med ett särskilt avsnitt I symbolismens anda för vilket man valde ut verk som inte hade varit utställda på decennier eller som aldrig hade visats för allmänheten. De persiska miniatyrerna som ingår i Sinebrychoffs samling har på konserveringsenhetens initiativ dokumenterats och identifierats. Sammanlagt 570 verk ur museets tecknings- och akvarellsamling har konditionsinventerats, restaurerats och konserverats. Verken digitalfotograferas och läggs till i nättjänsten Konstsamlingarna. Sammanlagt behandlade papperskonservatorerna cirka 2100 verk under året. UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Verksamheten för Utveckling och samhällsrelationer Kehys inriktades på utveckling av konstmuseibranschen och det interna utvecklingsarbetet på Statens konstmuseum. I praktiken kanaliserades utvecklingsarbetet till forsknings-, publikations- och utbildningsprojekt och olika slags samarbetsprojekt. Tyngdpunkterna i utvecklingsarbetet låg på de gemensamma strategiska riktlinjerna inom konstmuseibranschen, främjandet av samlingsförvaltning och utvecklingen av publikrelationer. Hösten 2012 inledde Kehys beredningen av en riksomfattande kartläggning av konstsamlingar. Projektet har som mål att utreda de centralaste konstverksreserverna i Finland. Den sista delen av undersökningarna av effekterna av Statens konstmuseums samlingsverksamhet, undersökningsprojektet om samlingsverksamheten på konstmuseet Sinebrychoff blev färdigt. I publikationen Museon arvoinen kokoelma granskas samlingsverksamheten på Konstmuseet Sinebrychoff från olika synvinklar. Kehys var delarrangör för EU-undersökningsprojektet Identiteetti ja konteksti: taiteellinen tutkimus ( ) (Identitet och kontext: konstnärlig forskning) som leddes av Bildkonstakademin och som behandlade konstnärskap et och den konstnärliga forskningens betydelse i samhället. Kehys deltog i utarbetandet av en förteckning över nationellt värdefull kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen och dess protokoll. Arbetet genomfördes under Museiverkets ledning Tjänsten Kultur för alla som utbildnings- och kulturministeriet finansierar fortsatte sin verksamhet med särfinansiering och omfattade de olika delområdena av tillgänglighet och mångfald. Förändringsprocessen för tjänsten Kultur för alla fortsatte och den 12 december 2012 grundades en förening under vilken tjänsten Kultur för alla är avsedd att överföras sommaren Tjänsten Kultur för alla deltog i Vuxenutbildningens Grundtvig-programmets projekt Culture Inclusion Participation ( ) inom ramarna för Europeiska Unionens program för livslångt lärande. Kehys årliga utbildning för konstmuseibranschen Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum med ett tredagarsseminarium den februari Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. I forskningsprojektet som analyserar museipubliker, publikrelationer och besökare färdigställdes webbplatsen Arvoisa yleisö (Ärade publik) som riktas till museiexperter och studerande inom museibranschen. På webbplatsen presenteras bland annat olika metoder för undersökning av besökare och publiker samt genomförda undersökningar. Under Helene Schjerfbeck-utställningen genomförde Kehys en fördjupad besökarundersökning där man granskade vilket motiv och vilka förväntningar och önskemål som i allmänhet kopplas till konstmuseibesök de museibesökare som deltog i undersökningen hade. Statens konstmuseum och tjänsten Kultur för alla deltog för första gången synligt i festivalen Helsinki Pride i somras. I samband med festivalen genomförde tjänsten Kultur för alla en publikenkät om könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas önskemål angående konstmuseer och kulturen i allmänhet. 5 STATENS KONSTMUSEUM 2012

6 Under den tid Larsson-utställningen pågick, snickrades över snurror i Alexander Reichsteins installation Hemma. Studerande vid institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet fungerade som verkstadsguider. SKM / CAB / JENNI NURMINEN Kehys årliga Temadagarna firade sitt 10-årsjubileum. Inom ramarna för temat För publikens bästa! koncentrerade man sig på publiker och besökare på konstmuseer. SKM / CAB / PIA LONARDI 6 STATENS KONSTMUSEUM 2012

7 BESÖKARE PÅ STATENS KONSTMUSEUM ANTAL BESÖKARE PER MUSEUM Konstmuseet Ateneum STATENS KONSTMUSEUM: ORGANISATION OCH LEDARE 2012 KONSTMUSEET ATENEUM Museichef Maija Tanninen-Mattila FÖRVALTNINGS- OCH SERVICEENHETEN Förvaltningschef Jukka Wallin UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET MUSEET FÖR NUTIDSKONST KIASMA Museichef Pirkko Siitari Museet för nutidskonst Kiasma Konstmuseet Sinebrychoff ÖVERDIREKTÖR Risto Ruohonen KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF Museichef Ulla Huhtamäki UTVECKLING OCH SAMHÄLLSRELATIONER KEHYS Vik. utvecklingschef Eija Liukkonen KONSERVERINGSINRÄTTNINGEN Ledande konservator Kirsti Harva CENTRALARKIVET FÖR BILDKONST Vik. centralarkivchef Riitta Ojanperä REDAKTÖR: PIA MÄKINEN; LAYOUT: GRAPHIC DESIGN STUDIO PIRJO UUSITALO-AURA; ÖVERSÄTTNING: MULTIDOC/MULTIPRINT OY; PÄRMFOTON: ATENEUM SKM / CAB / HANNU PAKARINEN; KIASMA SKM / CAB / PIRJE MYKKÄNEN; SINEBRYCHOFF SKM / CAB / JANNE MÄKINEN 7 STATENS KONSTMUSEUM 2012

statens konstmuseum 2007

statens konstmuseum 2007 museibutiken då Statens konstmuseum öppnade sin nätbutik på adressen shop. fng.fi. På nätbutikens startsida kan kunden enkelt hitta till nätbutikerna som hör till konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst

Läs mer

s tat e n s k o n S T M u s e u m

s tat e n s k o n S T M u s e u m s tat e n s k o n S T M u s e u m 2009 Statens konstmuseum är en kulturinstitution som stärker den nationella konstsamlingen, anordnar mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken.

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012

Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012 Helsingfors konstmuseums samlingspolicy 2012 Direktionen för Helsingfors stads konstmuseum 11.12.2012 Helsingfors stads konstmuseum PB 5400 00099 Helsingfors stad tfn (09) 310 87041 www.helsingforskonstmuseum.fi

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965 med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865 1965 Tomelilla konsthall har tillsammans med Tomelilla Konstsamling skapat en tillbakablickande

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell

Tropenmuseum for a change. Anteckningar av Klas Grinell Tropenmuseum for a change Anteckningar av Klas Grinell För att fira och utvärdera slutförandet av sitt tioåriga arbete med att göra om sina basutställningar inbjöd Tropenmuseum ca 40 gäster till konferensen

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Borgå konstkola. grundad 1985. Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen

Borgå konstkola. grundad 1985. Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen Borgå konstkola grundad 1985 Borgå konstskola ger grundläggande undervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen budget: brutto 629, netto 451, statsunderstöd 221 Verksamhetsplatser: Borgå centrum

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

NATIONALMUSEI VÄNNER. Konst på turné - I Rembrandts fotspår med Nationalmusei Vänner 19-23 mars 2015

NATIONALMUSEI VÄNNER. Konst på turné - I Rembrandts fotspår med Nationalmusei Vänner 19-23 mars 2015 Konst på turné - I Rembrandts fotspår med Nationalmusei Vänner 19-23 mars 2015 Nationalmuseum har lånat ut praktverket Batavernas trohetsed till Claudius Civilis till Rijksmuseums utställning Rembrandt

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. 5 Bildmakare. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR De deltagande konstnärerna bildar gruppen 5 Bildmakars, och presenterar sig själva som följer: Vi är 5 bildmakars, som bor i Lerumsområdet och har känt varandra en längre tid.

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

5.16 BILDKONST. Hänvisning till punkt 7.16 i Lpgr 16.1.2004. Enligt de nya grunderna för undervisningen i åk 1 9 har läroämnet indelats i två nivåer:

5.16 BILDKONST. Hänvisning till punkt 7.16 i Lpgr 16.1.2004. Enligt de nya grunderna för undervisningen i åk 1 9 har läroämnet indelats i två nivåer: 5.16 BILDKONST Hänvisning till punkt 7.16 i Lpgr 16.1.2004 Fostran i bildkonst skall stödja elevens visuella tänkande, dvs. förmågan att skapa och kommunicera med bilder. Den skall också utveckla ett estetiskt

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

MÖTEN MED MINNEN. Ett nytt museiprojekt som hjälper demenssjuka

MÖTEN MED MINNEN. Ett nytt museiprojekt som hjälper demenssjuka MÖTEN MED MINNEN MÖTEN MED MINNEN Ett nytt museiprojekt som hjälper demenssjuka Alzheimerfonden genomför ett unikt landsomfattande projekt, Möten med Minnen, riktat till människor som drabbats av någon

Läs mer

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 1 Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 Axevalla folkhögskola anordnade i samarbete med Svenska Institutet en språkkurs i svenska. Vi

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

G A L L E R I M E L E F O R S. Linköping 9-17 maj

G A L L E R I M E L E F O R S. Linköping 9-17 maj G A L L E R I M E L E F O R S Linköping 9-17 maj 01. Linköping Akvarell på papper, 43 x 52 cm. inkl ram (30 x 40 cm exkl. ram) 02. Volvo 1969 Akvarell på papper, 76 x 94 cm inkl. ram (57 x 76 cm exkl.

Läs mer

Georgia O Keeffe Alfred Stieglitz Alfred Stieglitz

Georgia O Keeffe Alfred Stieglitz Alfred Stieglitz Den amerikanska konstnären Georgia O Keeffe (1887 1986) har alltid väckt ett stort intresse på grund av sitt intressanta liv och sina verk som har mystiska undertoner. I Europa har hennes produktion dock

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

Susanne Torstensson van der Heeg

Susanne Torstensson van der Heeg Susanne Torstensson van der Heeg Född 1960 Lidköping. Bor och arbetar i Västerås och susannetorstensson.se info@susannetorstensson.se +46 (0)761 85 89 49 Utbildning 1994 1995 Kungliga Konsthögskolan, videoavdelningen,

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG

Underskrifter Paragrafer 7-12. Marie Jesson. Pia Wårdsäter. Marianne Pettersson BEVIS OM ANSLAG 2011-05-10 8 Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Wårdsäter (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Urban Blomster

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER Bildades: 1981 Upphörde: Syfte: 1984 (Har ej formellt upphört) Fri och obunden organisation som vill förena & tillvarata konstnärer & hantverkares intressen (de fria konsterna)

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

Varsågoda att ta del av Dalston!

Varsågoda att ta del av Dalston! Dalston är en nystartad multidisciplinär designstudio. Vi levererar grafiska lösningar och Art Direction i tryck och digitala medier för stora och små kunder inom en rad olika områden. Vår syn på formgivning

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander

Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander 2014-12-04 Kulturhus Skellefteå BILAGA 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Museum Anna Nordlander Museum Anna Nordlander Anders Jansson Sammanfattning De berörda verksamheterna i det

Läs mer

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26 http://kulturnav.org Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Digikult 2014 Ulf Bodin 2014-03-26 Ulf Bodin ulf.bodin@kulturit.se +46 723 614 444 - Digitala kulturavskoncept i praktiken

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Levande tavlor LEVANDE TAVLOR GUIDENS KONSTVERK:

Levande tavlor LEVANDE TAVLOR GUIDENS KONSTVERK: Levande tavlor Levande tavlor Levande tavlor -guiden är gjord för skolbarn och barnfamiljer. Till guiden har vi valt några av de mest omtyckta verken ur Hedmans konstsamling. Vi erbjuder fakta om verken

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer