LOKE KRAVSPECIFIKATION (43) Kravspecifikation. Loke Vidarefakturering av läkemedel v 1.9.docsdatum: :07 Peter Amundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKE KRAVSPECIFIKATION 1.9 1 (43) Kravspecifikation. Loke Vidarefakturering av läkemedel v 1.9.docsdatum: 07-10-22 15:07 Peter Amundin"

Transkript

1 Dokumenttyp - Document Type: Projekt - Project: (43) Kravspecifikation LOKE Dokumentbeskrivning - Document Description: Utfärdat av - Issued by: Utf datum - Issue Date: Godkänt av - Approved by: Godk datum - Appr Date: Peter Amundin LOKE KRAVSPECIFIKATION sdatum: :07 Peter Amundin

2 (43) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation Syfte med dokumentet Dokumenthistorik Kontaktpersoner & Information Läkemedelsenheten Drift Hemsida Fil från Apoteket Allmänt Filbeskrivning bokföringsfilen Filbeskrivning Rådata filen Ej driftsatt Bearbetning av fil Nationella preparat samt Riksslasken Apodos, Hjälpmedel och Livsmedel Apodos-tjänsten Standardhantering Recept Offentliga med standardmodell Offentliga med avvikande modell Fyrbodal ej i drift Privata med läkemedelsansvar Göteborgsmodellen Övriga privata med läkemedelsansvar S Stenungsund Upphört f.o.m Konsumtion utanför VGR Ej godkända arbetsplatskoder med giltiga HSN Ej godkända arbetsplatskoder utan giltiga HSN Statliga, kommunala och privata vårdgivare utan läkemedelsansvar Prioriteringsordning Larmlista Filer till Ekonomisystemen Bokföringsfiler Kostnader till Förvaltningar Upplägg i Raindance för kostnadsbokföring av läkemedel år 2003 (gäller även för 2004) HUR är det med 2006? Bokföringsfiler Kundreskontrafil - clearingfakturor Bokföringsfiler Kundreskontrafil Göteborg (körs inte in i Raindance 2007) Övriga Bokföringsfiler Kostnader till HSA Bokföring läkemedelsförmånen Distributionslista för Läkemedelsfiler inom VGR år Distributionslista för Loggfiler för läkemedel...34 Bilaga 3 Underlag för bokföringsfiler och clearingfakturor...38 Bilaga 4 Koder för ägarform...39 Bilaga 5 Produktkoder...39 Bilaga 6 Arbetsplatskodsregistret...40 Bilaga 7 Länskoder...41 Bilaga 8 HSN Indelning...42 Utskriftsdatum: :07

3 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte med dokumentet (43) Syftet är att beskriva flödet från inkommande faktura från Apoteket AB till vidarefakturering till respektive mottagare (HSS, HSN eller vårdgivare) med tillhörande regelverk. I denna version har de delar av specifikationen som ej är i drift markerats med grått. 1.2 Dokumenthistorik Ver Datum Utfärdare Status Kommentar Susanne Rosén Utkast Susanne Rosén Preliminär Hanteringen av övriga är ändrad plus diverse kompletteringar Susanne Rosén Preliminär Lagt till i punkt 3.11 att även hsn 98 är ett godkänt hsn. Rättat till postlängden i punkt 4.1 i start posten pos ska vara 4 tecken. Kompletterat bilaga 1, grafisk modell med Ej godkända arbetsplatskoder med giltiga hsn och Ej godkända arbetsplatskoder utan giltiga hsn Susanne Rosén Preliminär Ändringar inför Susanne Rosén Preliminär Carina Franzén Preliminär Carina Franzén Preliminär 0.7b Peter Amundin Preliminär Komplettering med uppgifter kring hanteringen av apodos, hjälpmedel och livsmedel. Uppdaterad med information till förvaltningen Uppdatering av Apodos-tabell, tillägg av hantering av Apodos-adm, ändrad hantering av 4S Fortsatt utveckling av punkterna ovan (7.0) samt kort tillägg om nationella solidariteten Peter Amundin Preliminär Ny formulering under 3.7 hantering av externa vårdgivare med kostnadsansvar för läkemedel 0.8b Peter Amundin Preliminär Fortsättning på Peter Amundin Preliminär Förändringar av Ao3 och konton för primärvård, tandvård och Hälsanoch Arbetslivet. Apodostabellen under 3.2 har uppdaterats men behöver kompletteras med konton för tandvården. Ändringarna gäller fr.o.m. jan Peter Amundin 4S upphör fr.o.m. 1 jan Eva Österberg Preliminär (1) Hantering av Privata vårdgivare med läkemedelsansvar enl (2) Uppdatering av kravspec för överenstämmelse med befintligt system (3) Kompl med spec bokföringsfil Utskriftsdatum: :07

4 (43) Eva Österberg Preliminär Peter Amundin, Eva Österberg (1) Strukit Bilaga 9 (istället 3.9) (2) Strukit Bilaga 10 (3) Ktavspec lämnad till utveckling av vidarefakturering läkemedelskostnader till Privata vårdgivare enl kapitel Rensning av specifikation gentemot system (återlämnande av spec till regional systemförvaltare Loke) Specifikation avser fakturering utifrån lilla bokföringsfilen ej rådatafilen 1.3 Kontaktpersoner & Information Läkemedelsenheten Hans Ekman, Systemägare Peter Amundin, Systemförvaltare Drift Leif Andersson Anita Tjörngren Hemsida Länk till hemsida: aspx Utskriftsdatum: :07

5 2 Fil från Apoteket (43) 2.1 Allmänt I VGR finns en fastställd tidplan för stängning av regionens ekonomisystem. Deadline är satt till den 9:e arbetsdagen, klockan varje månad. Detta innebär att vi måste få korrekta filer från Apoteket senast den 5:e eller 6:e arbetsdagen i månaden. Krav finns på att Apoteket i god tid inför varje nytt år lämnar en tidplan för leverans av filer samt en kontaktpersonsförteckning som innehåller vikarier då ordinarie inte är på plats. 2.2 Filbeskrivning bokföringsfilen Levererande system: Apoteket Mottagande system: Amtrix Filnamn: 14_ååååmmdd.txt Posttyp styr vad innebörden i fält1 och fält2 står för. Posttyp, se kommentarer i tabellen nedan. Datum = månad som apoteksfakturan avser. APK = Arbetsplatskod. De 2 första positionerna i Fält1 innehåller länskod. T.ex. 14 för Västra Götalandsregionen. HSN = Av apoteket återrapporterad nämndtillhörighet utifrån patientens län/kommuntillhörighet. Fillayout Kommentarer Posttyp Datum Fält1 Fält2 Belopp APO1 ÅÅÅÅMM Solidariska läkemedel APO10 ÅÅÅÅMM Dosdispensering Apodostjänsten APO2 ÅÅÅÅMM Riksslask APO3 ÅÅÅÅMM APK HSN APO4 ÅÅÅÅMM APK HSN Apodos APO5 ÅÅÅÅMM APK HSN Hjälpmedel APO6 ÅÅÅÅMM APK HSN Livsmedel APO7 ÅÅÅÅMM APK HSN Recept Summa = Fakturan ex moms Manuell rapport tas fram från Xplain för omföring för NU-sjukvården och Primärvården Fyrbodal. Utskriftsdatum: :07

6 (43) 2.3 Filbeskrivning Rådata filen Ej driftsatt Levererande system: Apoteket Mottagande system: Amtrix Filnamn: 14_ååååmmdd.txt Vi kommer att hantera Rådata filen från Apoteket så snart filen kommer tillräckligt tidigt i månaden.. Typ Posttyp Områdeskod Transaktions typ Ordinations typ Nationella preparat APO3 Blödarpreparat APO3 HIV APO3 Cerezyme Riksslask APO4 Apodos APO1 ERAD Hjälpmedel APO1 H Livsmedel APO1 L Förmån Typ Posttyp Arbetsplatskod Hsn ATC-Kod Förmån Regionala preparat APO1 A16 AB 03 Recept läkemedel APO1 Receptläkemedel är alla APO1 poster förutom Apodos, Hjälpmedel, Livsmedel och Regionala preparat. Dvs transaktionstyp <> ERAD, ordinationstyp <> H, ordinationstyp <> L, ATC-Kod <> A16 AB 03. HSN hämtas från HSN-indelningsregistret (se bilaga 8). För samtliga kommuner utom Göteborg hämtas HSN utifrån län och kommun. För Göteborg hämtas HSN utifrån Områdeskod. Utskriftsdatum: :07

7 3 Bearbetning av fil (43) 3.1 Nationella preparat samt Riksslasken Nationella preparat Preparat för blödarsjuka, HIV och Cerezyme hanteras i programmet som övriga receptläkemedel. Hantering av dessa sker sedan manuellt. Fr o m andra körningen 2005 kommer dock dessa att kunna urskiljas i lilla bokföringsfilen från Apoteket. Beloppen kommer att vara summerade på en egen rad och urskiljas med posttyp APO1 och benämns i klartext solidariska läkemedel. Riksslask i drift Omfattar recept som saknar personnummer, d.v.s personer med reservnummer, samordningsnummer, skyddad adress och de som saknar adress. Solidariska läkemedel och riskslask hamnar på egna posttyper i filen från Apoteket och kan på så sätt urskiljas. För posttyperna APO1 och APO2 hämtas produktkod från produktkodsregistret (se bilaga 5 ). HSA betalar. Posttyp APO1 APO2 Fält1 Solidariska läkemedel Riksslask Till Ekonomisystemet (Raindance) skickas följande fil; Ek-fil, se punkt 4.4 Riksslask hantering med rådatafilen ej driftsatt För nationella preparat hämtas produktkod från produktkodsregistret (se bilaga 5) för posttyp APO3 och områdeskod. När det gäller riksslasken finns ingen underindelning utan produktkod hämtas från produktkodsregistret för posttypen APO4. HSS betalar. Typ Posttyp Områdeskod Nationella preparat APO3 Blödarpreparat Nationella preparat APO3 HIV Nationella preparat APO3 Cerezyme Riksslask APO4 Till Ekonomisystemet (Raindance) skickas följande fil; Ek-fil, se punkt 4.4 Utskriftsdatum: :07

8 (43) 3.2 Apodos, Hjälpmedel och Livsmedel Ny hantering från och med Från och med 2004 ska Apodos, Hjälpmedel och Livsmedel läggas ut på de utförarna som tecknat överenskommelse om att själva stå för kostnaden, för övriga ska kostnaden fördelas på nämnderna efter patientens hemvist. Om det gäller en privat förskrivare utan läkemedelsansvar fördelas kostnaden på nämnderna efter patientens hemvist. I tabellerna nedan visas konteringen för de olika posttyperna. Endast arbetsplatskoder med ägarform = 1 kan förekomma i dessa tabeller. Vårdgivare alt HSN betalar. Urval med bokföringsfilen i drift Typ Apodos Hjälpmedel Livsmedel Posttyp APO4 APO5 APO6 Urval med rådatafilen ej i drift Apodos urskiljs genom att posttyp är APO1 och transaktionstyp är ERAD. Hjälpmedel urskiljs genom att posttyp är APO1 och ordinationstyp är H. Livsmedel urskiljs genom att posttyp är APO1 och ordinationstyp är L. Typ Posttyp Transaktionstyp Ordinationstyp Apodos APO1 ERAD Hjälpmedel APO1 H Livsmedel APO1 L Urvalskriterie för de utförare som ska stå för kostnad apodos, hjälpmedel och livsmedel De utförarna som själva ska stå för kostnaden för apodos, hjälpmedel och livsmedel urskiljs på ao3 enl tabell: Ao3 Utförare Sahlgrenska Universitetssjukhuset 081 NU-sjukvården 082 SÄS 083 Skas 084 Kungälvs sjukhus 085 Frölunda Specialitsjukhus 086 Alingsås 603 Primärvården i Göteborg 760 Hälsan & Arbetslivet 161 Handikappförvaltning 601 Primärvården västra Skaraborg 602 Primärvården södra Älvsborg 604 Primärvården södra Bohuslän 605 Primärvården Fyrbodal 611 Folktandvården Skaraborg 612 Folktandvården Södra Älvsborg 613 Folktandvården Göteborg 614 Folktandvården Södra Bohuslän Utskriftsdatum: :07

9 (43) 615 Folktandvården Fyrbodal När det gäller ovanstående ska uppgifter hämtas enligt standardhantering recept, se punkt 3.3. För följande utförare ska apodos, hjälpmedel, livsmedel och apodosdisp. urskiljas med konto. Ao3 Förvaltning Typ Posttyp Konto Produktkod 080 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Apodos APO Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hjälpmedel APO Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsmedel APO Sahlgrenska Universitetssjukhuset Apodosdisp. APO SÄS Apodos APO SÄS Hjälpmedel APO SÄS Livsmedel APO SÄS Apodosdisp. APO Skas Apodos APO Skas Hjälpmedel APO Skas Livsmedel APO Skas Apodosdisp. APO Kungälvs sjukhus Apodos APO Kungälvs sjukhus Hjälpmedel APO Kungälvs sjukhus Livsmedel APO Kungälvs sjukhus Apodosdisp. APO NU-sjukvården Apodos APO NU-sjukvården Hjälpmedel APO NU-sjukvården Livsmedel APO NU-sjukvården Apodosdisp. APO Frölunda Specialistsjukhus Apodos APO Frölunda Specialistsjukhus Hjälpmedel APO Frölunda Specialistsjukhus Livsmedel APO Frölunda Specialistsjukhus Apodosdisp. APO Alingsås lasarett Apodos APO Alingsås lasarett Hjälpmedel APO Alingsås lasarett Livsmedel APO Alingsås lasarett Apodosdisp. APO Primärvården Göteborg Apodos APO Primärvården Göteborg Hjälpmedel APO Primärvården Göteborg Livsmedel APO Primärvården Göteborg Apodosdisp. APO Hälsan & Arbetslivet Apodos APO Hälsan & Arbetslivet Hjälpmedel APO Hälsan & Arbetslivet Livsmedel APO Hälsan & Arbetslivet Apodosdisp. APO Handikappförvaltningen Apodos APO Handikappförvaltningen Hjälpmedel APO Handikappförvaltningen Livsmedel APO Handikappförvaltningen Apodosdisp. APO Primärvården Södra Älvsborg Apodos APO Primärvården Södra Älvsborg Hjälpmedel APO Primärvården Södra Älvsborg Livsmedel APO Primärvården södra Älvsborg Apodosdisp. APO Primärvården Skaraborg Apodos APO Primärvården Skaraborg Hjälpmedel APO Primärvården Skaraborg Livsmedel APO Primärvården Skaraborg Apodosdisp. APO Primärvården Fyrbodal Apodos APO Primärvården Fyrbodal Hjälpmedel APO Utskriftsdatum: :07

10 (43) 605 Primärvården Fyrbodal Livsmedel APO Primärvården Fyrbodal Apodosdisp. APO Primärvården södra Bohuslän Apodos APO Primärvården södra Bohuslän Hjälpmedel APO Primärvården södra Bohuslän Livsmedel APO Primärvården södra Bohuslän Apodosdisp. APO Folktandvården Göteborg Apodos APO Folktandvården Göteborg Hjälpmedel APO Folktandvården Göteborg Livsmedel APO Folktandvården Göteborg Apodosdisp. APO Folktandvården Skaraborg Apodos APO Folktandvården Skaraborg Hjälpmedel APO Folktandvården Skaraborg Livsmedel APO Folktandvården Skaraborg Apodosdisp. APO Folktandvården Södra Älvsborg Apodos APO Folktandvården Södra Älvsborg Hjälpmedel APO Folktandvården Södra Älvsborg Livsmedel APO Folktandvården Södra Älvsborg Apodosdisp. APO Folktandvården Södra Bohuslän Apodos APO Folktandvården Södra Bohuslän Hjälpmedel APO Folktandvården Södra Bohuslän Livsmedel APO Folktandvården Södra Bohuslän Apodosdisp. APO Folktandvården Fyrbodal Apodos APO Folktandvården Fyrbodal Hjälpmedel APO Folktandvården Fyrbodal Livsmedel APO Folktandvården Fyrbodal Apodosdisp. APO Nämndernas uppgifter hämtas från tabell 3. (Se över hantering av produktkod, j.f.r bilaga 5!). Till Ekonomisystemet (Raindance) skickas följande fil; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontrafil, se punkt Apodos-tjänsten Fr o m skall VGR stå för kostnaden för Apodos-tjänsten, den sk apodosdispenseringen (6- kronan). Summan som kommer i Apoteksfilen ( lilla bokföringsfilen ) för Apodos-tjänsten urskiljs genom posttyp APO10. Denna summa fördelas sedan på utförare med läkemedelsansvar respektive nämnderna enligt en procentsats. Procentsatsen räknas fram ur månadens totala belopp för Apodos för utförare / nämnder och fördelas (utifrån belopp APO4 per arbetsplatskod). (Eventuella negativa månadsbelopp på apodosutfallet bortses ifrån vid beräkning av procentsatserna som ligger till grund för fördelningen.) Produktkoden 2015 sätts på alla. För övrigt hanteras Apodos-tjänsten på samma sätt som Apodos. Se tabeller under punkt 3.2 Utskriftsdatum: :07

11 (43) 3.3 Standardhantering Recept För varje post i filen hämtas uppgifter från Arbetsplatskodsregistret med hjälp av arbetsplatskoden som kommer i filen från Apoteket. Sedan hämtas uppgifter från Översättningstabell Ao3 med hjälp av Ao3 från Arbetsplatskodsregistret, se bilaga 3 Underlag för bokföringsfiler och clearingfakturor. Vårdgivaren betalar. De uppgifter som hämtas är följande; Tabell Fält Beskrivning Arbetsplatskodsregistret Ao3 3-ställig kod för förvaltning inom VGR Arbetsplatskodsregistret Ansvar/K-ställe Ansvarsnummer Arbetsplatskodsregistret Ägarform Kod för ägarform (se bilaga 4) används endast vid bearbetning av filen. Kommer inte med till Ekonomisystem. Arbetsplatskodsregistret Frivillig uppgift Gäller endast för de förvaltningar som valt att ha en egen kod i Ekonomisystemet. Översättningstabell Ao3 Internt kundnr Kundnummer för internfakturering Översättningstabell Ao3 Motpart Motpart, bokföringsteknisk kod. 3.4 Offentliga med standardmodell Uppgifter hämtas enligt standardhantering recept, se punkt 3.3. Urskiljs genom att ägarform är 1 (landsting/region). Vårdgivaren betalar. Till Ekonomisystemet (Raindance eller Horisonten) skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontrafil, se punkt 4.2 Utskriftsdatum: :07

12 (43) 3.5 Offentliga med avvikande modell Fyrbodal ej i drift Fyrbodalsavtalet gäller NU-sjukvården (Ao3 = 081) och Primärvården Fyrbodal PV (Ao3 = 605) Tandvården och privata vårdgivare i området omfattas inte av avtalet. Fyrbodalmodellen skall omfatta alla patienter som besökt NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. Det innebär att om en Göteborgare gjort ett besök på NU-sjukvården och fått ett recept som är ett allmänpreparat så skall Primärvården Fyrbodal betala. Har en patient gjort ett besök på Primärvården Fyrbodal och fått ett recept som är ett specialistpreparat så skall NU-sjukvården betala. Specialistpreparaten (se bilaga 2) som NU-sjukvåden skrivit ut skall styras efter arbetsplatskoden från Apoteksfilen. Är det däremot ett allmänpreparat som NU-sjukvården skrivit ut skall Ao3, ansvar/k-ställe och frivillig uppgift sättas enligt tabell nedan. För Primärvården Fyrbodal gäller samma sak fast tvärtom dvs, allmänpreparaten som Primärvården Fyrbodal skrivit ut skall styras efter arbetsplatskoden från Apoteksfilen. Är det däremot ett specialistpreparat som Primärvården Fyrbodal skrivit ut skall Ao3, ansvar/k-ställe och frivillig uppgift sättas enligt tabell nedan. Vad som är specialistpreparat kan definieras alltifrån 3-ställiga ATC-koder ner till varuidentitet, hänsyn till detta måste ske. Vårdgivaren betalar. Typ Ao3 Ansvar/K-ställe Frivillig uppgift Specialistpreparat utskrivet av Fyrbodal PV Allmänpreparat utskrivet av NU-sjukvården Till Ekonomisystemet (Raindance eller Horisonten) skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt 4.2 Utskriftsdatum: :07

13 (43) 3.6 Privata med läkemedelsansvar Göteborgsmodellen Privata vårdgivare med kostnadsansvar för läkemedel hanteras parallellt på två olika sätt. Kostnaderna fördelas på nämnderna efter patienternas hemvist. Denna hantering sker helt enligt befintlig rutin enligt vad som anges under punkten Till Raindance skickas följande filer: Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt 4.2 Den andra hanteringen avser bokföringen av vårdgivarens läkemedelskostnad kopplat till avtalstecknande nämnd: Posten urskiljs genom att det finns uppgift om externt kundnummer (vårdgivarkod) i arbetsplatskodsregistret. Vårdgivare med avtal urskiljs genom avläsning mot arbetsplatskodsregistret där fältet Fakturerar externt är ifyllt med vårdgivarens externa kundnummer. Detta kundnummer är detsamma som används i ekonomisystemet (Raindance). Valet Externfakturamodell = 1 = Göteborg är ifyllt i arbetsplatskodsregistret. Efter att vårdgivaren identifierats på detta sätt gäller därefter i den fortsatta hanteringen ett eget specifikt regelverk för hur bokföringen skall hanteras. Vårdgivarens arbetsplatskod kopplas med hjälp av arbetsplatskodsregistret till avtalstecknade nämnd genom avläsning av Ao3. Vårdgivarens läkemedelskostnad utgörs av förskrivna läkemedel. (dosdispensering ingår inte). (Summa kostnad = summan av posttyperna APO4 + APO5 + APO6 + APO7) Ej i drift i Loke: Fördelning av kostnaderna för hsn99 d.v.s läkemedelskostnader för personer utan folkbokföringsadress där arbetsplats som förskrivit recept tillhör HSN 5, 11 eller 12. sker fördelning manuellt enligt en fast fördelning nedan: HSN Fördelning 05 45,4% 11 25,4% 12 29,2% Ny logglista skapas och benämns ExtVgAo3log, (ej i spec) Ext Vgkundnrlog, (ej i spec) Denna visar en summa per externt kundnummer. Denna logglista mailas till var och en av de berörda vårdgivarna enligt en (kompletteras med e-postadresser). Alternativt får listan mailas till Peter Amundin och personer på HSK för vidaredistribuering till vårdgivarna. Kostnaden belastar avtalstecknande nämnd och går in på ett eget 2*** -konto. Filspecifikation uppgifter till Raindance: Avtalskod hämtas från arbetsplatskodsregistret Konto fast Ao3 hämtas från arbetsplatskodsregistret Motpart befintlig tabell (fast) Balansansvar Raindance, se stödregister kapitel 3.9. Utskriftsdatum: :07

14 (43) De uppgifter som hämtas är följande; Tabell Arbetsplatskodsregistret Fält Externt kundnummer Till Ekonomisystemet (Raindance) skickas följande filer; Extern kundreskontra fil, kr300l se punkt 4.3 Ek313v, se punkt? Utskriftsdatum: :07

15 (43) Övriga privata med läkemedelsansvar Från Ofelia har bokföringsfil där avtalad ersättning bokförts som en kostnad/månad på varje nämnd skickats. Motbokning har skett på ett gemensamt ansvar 9950 och balansavräkningskonto Urval för de privata vårdgivare med läkemedelsansvar som ska hanteras enligt detta kapitel För varje post i filen hämtas uppgifter från Arbetsplatskodsregistret med hjälp av arbetsplatskoden som kommer i filen från Apoteket. Om värdet för Externfakturamodell = övriga =0 och faktureras externt är ifyllt så hanteras posten enl kap Alla poster med uppfyllda vilkor hanteras enligt samma regelverk alltså även de som avser patienter med skyddade personuppgifter. De uppgifter som hämtas är följande; Tabell Fält Villkor Bokföringsfil från apoteket Arbetsplatskod Arbetsplatskodsregistret Arbetsplatskodsregistret Externfaktura Fältet är ifyllt med kundnummer för Raindance kundreskontra Arbetsplatskodsregistret externfakturamodell Externfakturamodell = övriga=0 Arbetsplatskodsregistret Ao3 3-ställig AO3-kod för nämnd inom VGR som tecknat avtal med den privata vårdgivaren Bilaga 9 Nämndinformation Konsumtion utanför VGR ansvar = ex 9918 Balansvar för avtalstecknande nämnd, för AO3 från arbetsplatskodsregistret Bilaga 9 Nämndinformation Konsumtion utanför VGR Nämnd Nämndinformation för avtalstecknande nämnd, för AO3 från arbetsplatskodsregistret hämtas Arbetsplatskodsregistret Frivillig uppgift Vårdgivarkod som skickas med till bokföringen. Bokföringsfil från apoteket Belopp för Fakturaradstext sätts till Apodos Posttyp= APO4 Belopp för Fakturaradstext sätts till Hjälpmedel Posttyp= APO5 Belopp för Fakturaradstext sätts till Livsmedel Posttyp= APO6 Belopp för Posttyp= APO7 Fakturaradstext sätts till Recept Belopp för Posttyp=APO10 Belopp används för uträkning av Apodos-tjänsten för beräkning av belopp se kap Fakturaradstext sätts till Apodostjänsten, Bilaga 5 Produktkoder Produkt Produkt sätts beroende på posttyp Utskriftsdatum: :07

16 (43) Till Ekonomisystemet Raindance skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt 4.2 Bokföringsfil kundreskontrafil externa fakturor, se punkt Bokning i EK-fil, se även kapitel 4.1: Bokföringsinformation skickas med i EK-fil till avtalstecknande nämnd för vårdgivaren (se tabell ovan). Månadsutfall bokförs på avtalstecknande nämnd som en fordran avräkningskonto Konto 1626 för samtliga nämnder. - Ansvar = Balansansvar - Frikod = Frivillig uppgift = vårdgivarkod (se tabell ovan) - Frikod2 Produkt Bokning i Intern kundreskontra fil, se kapitel 4.2 Redovisning sker till avtalstecknande nämnd d.v.s. utifrån AO3 i arbetsplatskodsregistret Bokföringsfil kundreskontrafil externa fakturor, se kapitel 4.3 Utskriftsdatum: :07

17 (43) 3.7 4S Stenungsund Upphört f.o.m Fr o m gäller ny hantering. Beställarförbundet 4S har tilldelats medel för receptläkemedel, Apodos, hjälpmedel, livsmedel, dosdispenseringen och Stenungsundsbornas läkemedelskostnader i andra landsting. Detta innebär att 4S faktureras för den del av Stenungsundsbornas läkemedelskonsumtion som inte förskrivits på arbetsplatser som har överenskommelser om läkemedelsansvar. Med andra ord, om ägarform inte är lika med 1 och patienten bor i Stenungsund (kommun 15) så ska 4S belastas för kostnaden. Denna fakturering sker dock utanför Loke. 4S behandlas i särskild ordning. En totalsumma för 4S läkemedelskostnader skapas i programmet. Ett mail med denna informationen skickas därefter till Hans Nyman och Lars Alfredsson på 4S (se mailadress under 4.7) samt till Nina Franzén och Ylva Boberg i VGR. Fr o m kommer denna hantering att upphöra och 4S dvs kommun 15 (Stenungsund) kommer åter kostnaderna dess invånare åter att belasta hsn 4 i vanlig ordning. Utskriftsdatum: :07

18 (43) 3.8 Konsumtion utanför VGR Då patienten tillhör VGR och vårdgivaren inte gör det betraktas det som konsumtion utanför VGR. Vårdgivare utanför VGR urskiljs genom att de 2 första tecken i Arbetsplatskoden inte är 14 Vid konsumtion utanför VGR används nedanstående tabell för att hämta Ao3, ansvar/k-ställe och frivillig uppgift för den HSN som patienten tillhör. HSN hämtas från apoteksfilen (bokföringsfil). HSN betalar. Tabell Konsumtion utanför VGR HSN Ao3 Ansvar/K-ställe Frivillig uppgift Balansansvar Postgiro De uppgifter som hämtas är följande; Tabell Fält Beskrivning Konsumtion utanför VGR Ao3 3-ställig kod för förvaltning inom VGR Konsumtion utanför VGR Ansvar/K-ställe Ansvarsnummer Översättningstabell Ao3 Internt kundnr Kundnummer för internfakturering Översättningstabell Ao3 Motpart Motpart, bokföringsteknisk kod. Till Ekonomisystemet (Raindance eller Horisonten) skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt 4.2 Utskriftsdatum: :07

19 (43) 3.9 Ej godkända arbetsplatskoder med giltiga HSN Ej godkända arbetsplatskoder är de arbetsplatskoder som börjar med 14 (länskoden för Västra Götalands län) och som ej finns upplagda i arbetsplatskodsregistret. För dessa arbetsplatskoder ska uppgifter hämtas på samma sätt som konsumtion utanför VGR, se punkt 3.8. Förutom frivillig uppgift som alltid sätts enligt nedan. Tabell Fält Tabell alt. hårdkodas Frivillig uppgift sätts till 9999 Konto sätts till 5611 och ansvar hämtas från tabell under 3.8 HSN betalar. Till Ekonomisystemet Raindance skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt Ej godkända arbetsplatskoder utan giltiga HSN Urskiljs genom att arbetsplatskoden ej är godkänd (för beskrivning av ej godkända arbetsplatskoder se punkt 3.9) och HSN ej kan hämtas från apoteksfilen. Giltiga HSN är 01 till 12 samt 98 och 99. Produktkod hämtas från produktkodsregistret (se bilaga 5). Tabell Fält Tabell alt. hårdkodas Ansvar/K-ställe sätts till 5012 HSA betalar. Till Ekonomisystemet (Raindance) skickas följande fil; Ek-fil, se punkt 4.4 Utskriftsdatum: :07

20 (43) 3.11 Statliga, kommunala och privata vårdgivare utan läkemedelsansvar I övriga ingår statliga, kommunala och privata vårdgivare utan läkemedelsansvar. För dessa arbetsplatskoder ska uppgifter om Ao3 och ansvar/k-ställe hämtas på samma sätt som konsumtion utanför VGR, se punkt 3.8. Förutom frivillig uppgift som hämtas från arbetsplatskodsregistret. HSN betalar. De uppgifter som hämtas är följande; Tabell Fält Beskrivning Konsumtion utanför VGR Ao3 3-ställig kod för förvaltning inom VGR Konsumtion utanför VGR Ansvar/K-ställe Ansvarsnummer Arbetsplatskodsregistret Frivillig uppgift Gäller endast för de förvaltningar som valt att ha en egen kod i Ekonomisystemet. Översättningstabell Ao3 Internt kundnr Kundnummer för internfakturering Översättningstabell Ao3 Motpart Motpart, bokföringsteknisk kod. I fall arbetsplatskoden är godkänd men hsn ej kan hämtas utifrån det som står i filen från Apoteket gäller följande: - om ägarform = 1 så betalar vårdgivaren - om ägarform <> 1 så betalar den nämnd där vårdgivaren har sin verksamhet. Uppgift om detta fås från arbetsplatskodsregistrets Ao3. Produktkod för HSN Okänd (bilaga 5) sätts här för samtliga kostnader. Till Ekonomisystemet (Raindance eller Horisonten) skickas följande filer; Ek-fil, se punkt 4.1 Intern kundreskontra fil, se punkt 4.2 Utskriftsdatum: :07

21 (43) 3.12 Prioriteringsordning Följande prioriteringsordning gäller för receptläkemedel (APO7) Arbetsplatskoden finns registrerad i arbetsplatskodsregistret: 1. Ägarform är 1 (Offentliga med standardmodell) 2. Externt kundnummer är ifyllt (Privata med läkemedelsansvar) 3. Uppfylls inte något av ovanstående fall hamnar posten under övriga. Arbetsplatskoden finns inte registrerad i arbetsplatskodsregistret: 1. HSN finns och arbetsplatskoden börjar på 14 (Ej godkända arbetsplatskoder) 2. HSN finns och arbetsplatskoden börjar ej på 14 (Konsumtion utanför VGR) Följande prioriteringsordning gäller för ), apodos APO4, hjälpmedel (APO5), livsmedel (APO6), dosdispensering (APO10). 1. Ska utföraren belastas med kostnader för apodos hjälpmedel och livsmedel gäller samma prioriteringsordning som ovan. Enda skillnaden är att vissa bokföringsuppgifter hämtas enligt beskrivning under punkt 3.2 Apodos, Hjälpmedel och Livsmedel. 2. För de utförare som inte ska belastas med kostnader för apodos, hjälpmedel och livsmedel hanteras posten som övriga. Enda skillnaden är att produktkod hämtas enligt beskrivning under punkt 3.2 Apodos, Hjälpmedel och Livsmedel Larmlista Arbetsplatskoder som finns med i filen från Apoteket och tillhör VGR men inte är upplagda i arbetsplatskodsregistret eller inte har godkända länskoder skall komma med på en larmlista och utredas av Läkemedelsenheten / Kajsa Lundblad. Detta innebär att om arbetsplatskoden börjar på 14 och inte finns med i arbetsplatskodsregistret kommer arbetsplatskoden ut på larmlistan. Även de arbetsplatskoder som inte börjar med en godkänd länskod kommer med på larmlistan. Godkända länskoder finns specificerade i (se bilaga 7). En total larmlista skapas för samtliga arbetsplatskoder. Det framgår vilken HSN som avses. HSN får man från apoteksfilen. Utskriftsdatum: :07

Handbok för. APK- registret. Ett register för arbetsplatskoder i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Version 2

Handbok för. APK- registret. Ett register för arbetsplatskoder i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Version 2 Handbok för APK- registret Ett register för arbetsplatskoder i Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Version 2 1 Innehållsförteckning Systemadministratör för APK-registret i VGR:...

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

B01AC Trombocytaggregationshämmande medel Observera att B01A C04, B01A C06, B01A C07, B01A C30 är allmänläkemedel

B01AC Trombocytaggregationshämmande medel Observera att B01A C04, B01A C06, B01A C07, B01A C30 är allmänläkemedel Bakgrund Sedan 1 januari 2002 klassificeras samtliga receptförskrivna läkemedel inom Landstinget i Östergötland (LiÖ) som "allmänläkemedel" eller "klinikläkemedel". Från och med 2010 finns ytterliggare

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015

Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015 Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015 Hälsoval Blekinge Beslutad 2014-XX-XX LS 2014-XX-XX LF Dnr: 2014/XXXX 8.1.2 Läkemedelspeng Hälsoval Blekinge utgår från ett decentraliserat

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Konsumtionen av specialläkemedel i Stockholms län jämfört med riket.

Konsumtionen av specialläkemedel i Stockholms län jämfört med riket. 1(12) Konsumtionen av specialläkemedel i Stockholms län jämfört med riket. Konsumtionen per invånare av de flesta specialläkemedel i Stockholms län, är med relativt få undantag i linje med riksgenomsnittet.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet.

Svaren visar att det finns skillnader i hur svenskar från olika delar av landet svarat. På de följande sidorna visas det övergripande resultatet. I december 2016 genomförde Volvia Försäkring en undersökning om svenskarnas inställning inför köp av en begagnad bil. Frågorna ställdes till 1200 svenskar i samarbete med undersökningsföretaget Inizio.

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten Läkemedel och miljö Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se Krav på nya läkemedel Effekt - kliniska prövningar på patienter Säkerhet - utvärdering täd på ådjur och människor ik Kvalitet - tillverkningsproceduren,

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt

KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt Bakgrund vikten av egna vikter En stor del av ersättningen i VGPv baseras på ACG Kostnadsvikter från Östergötland & Blekinge från 2006 Uppdrag och gränssnitt

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer