Företagens A-Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-02. Företagens A-Ö"

Transkript

1 Företagens A-Ö

2 Ämnesområde/förvaltning Kontaktperson Förvaltning/avdelning Telefon A Adressättning av alla fastigheter Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen Agenda för näringslivsarrangemang Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Aktiviteter för företagare Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Alkohol/serveringstillstånd ansökan Torbjörn Ericson Kommunkansliet Alkohol-serveringstillstånd - tillsyn Torbjörn Ericson Omsorgsförvaltningen Automatlarms överföring (brand) Tomas Magnusson Räddningstjänsten Tomas Magnusson Räddningstjänsten Automatspel tillstånd Lotteriinspektionen Avfallshantering regler Ann-Marie Olofsson Rambo AB Avfallshantering sophämtning, fakturering, mm Avfallshantering Företag Avfallsplanering detaljplaner, b-lov Kundservice Michael Pettersson Ann-Marie Olofsson Rambo AB Rambo AB Rambo AB Avloppsanläggning enskilt Lilja Gunnarsson Miljöavdelningen Jenny-Li Fagerholm Miljöavdelningen Niclas Wigfors Miljöavdelningen Per Åhrberg Miljöavdelningen Avloppsanläggning kommunalt, anslutning Lennart Kollin Va-avdelningen Arrende Adam Gistedt Mark- och exploateringsavdelningen B

3 Barnomsorg Pernilla Berntsson Barn- och utbildningsförvaltningen Bibliotek Jenny Hjalmarsson Barn- och utbildningsförvaltningen Boendeparkering Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen Brandfarlig vara tillsyn Jimmy Göransson Räddningstjänsten Brandskydd, förebyggande Jimmy Göransson Räddningstjänsten Brandsläckare, Handbrandsläckeri Ingemar Hjelmäng Räddningstjänsten Bredband Ingmar Thoresson IT-avdelningen Buller Christina Lörnemark Miljöavdelningen Buller Martina Vestgård Miljöavdelningen Butiksskyltar Receptionen Plan- och byggavdelningen Bygganmälan Receptionen Plan- och byggavdelningen Bygglov Receptionen Plan- och byggavdelningen Båtplatser kommunala Katrin Törnqvist Tanums Hamnar AB Båtplatskö Katrin Törnqvist Tanums Hamnar AB C Cisterner Niclas Wigforss Miljöavdelningen D Detaljplan Martin Kvarnbäck Plan- och byggavdelningen Djurhållning Länsstyrelsen

4 E Egenkontroll lantbruk Jenny-Li Fagerholm Miljöavdelningen Egenkontroll livsmedel Helen Stråhle Miljöavdelningen E-handel Angelica Isaksson Elanslutning Fortum Elanslutning Vattenfall Energirådgivning Ann Fryksenius Fastighetsavdelningen Etableringsfrågor Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Exploateringsavtal Rolf Lundholm Ekonomi/Utvecklingsavdelningen EU-information Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen EU-program Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen EU-projekt Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen F Fastighetsförvaltning Fastighetschef Fastighetsavdelningen Fiberföreningar Ingmar Thoresson IT-avdelningen Fiske/ verksamhetshamnar Pernille Silfverberg Bengt Rosengren Fjärrvärmeanslutning Stefan Larsson NEOVA Företagskontakter Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Företagarföreningar Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen

5 Förråd/ sjöbod Katrin Törnqvist Tanums Hamnar AB G Gator belysning Vid felanmälan Callenberg Gator drift och underhåll Roger Andersson Mark och exploatering Gator utbyggnad Roger Andersson Mark och exploatering Gatuskyltar Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploatering Gatuskötsel, se även snöröjning Lena Westersund Fastighetsavdelningen GIS- Samordnare Maria Syrén Kommunkansliet Grävningstillstånd för gator Roger Andersson Mark och exploatering Gymnasium Embla Götberg Barn- och utbildningsförvaltningen Gästhamnar Bengt Rosengren Tanums Hamnar AB H Hamnar Bo Petersson/Pernille Silfverberg Tanums Hamnar AB Hemsida (kommunens) Anette Karlström Heta arbeten Reino Göransson Räddningstjänsten Hygienlokaler Martina Westgård Miljöavdelningen Hyresbostäder (Tanums Bostäder AB) Berit Stjern Tanums Bostäder AB Tanums Bostäder AB Hälsoskydd Martina Westgård Miljöavdelningen

6 I Industrimark Veronica Götzinger Ekonomi/Utvecklingsavdelningen Inköpsfrågor/upphandlingar Inköpsfrågor/upphandlingar Paula Kellett Ingrid Karlsson Internationella företagskontakter Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen K Kartor Kathrine Kahlman Mark- och exploateringsavdelningen Kemiska bekämpningsmedel Ingvar Olofsson Miljöavdelningen Kommunal mark Adam Gistedt Mark- och exploateringsavdelningen Kommunal mark Veronica Götzinger Ekonomi/Utvecklingsavdelningen Kommunal upphandling Kommunal upphandling Paula Kellett Ingrid Karlsson Komvux Embla Götberg Barn- och utbildningsförvaltningen Kyl- och värmeaggregat Per Åhrberg Miljöavdelningen L Landsbygdsprogrammet LLP Anneli van Roijen Näringslivsavdelningen Lantbruk, miljötillsyn Jenny-Li Fagerholm Miljöavdelningen Lantbruk, miljötillsyn Martina Vestgård Miljöavdelningen Leaderprogrammet Anneli van Roijen Näringslivsavdelningen Livsmedel Helen Stråhle Miljöavdelningen

7 Livsmedelslokaler Helen Stråhle Miljöavdelningen Lokaler kommunen Anna Jacobsson Fastighetsavdelningen Lokaler lediga Anneli van Roijen Näringslivsavdelningen Läkemedel receptfria, anmälan Läkemedelsverket Läkemedel receptfria, tillsyn Lena Olsson Omsorgsförvaltningen Lärcentrum Embla Götberg Barn- och utbildningsförvaltningen M Marklov Receptionen Plan- och byggavdelningen Miljöfarlig verksamhet Per Åhrberg Miljöavdelningen Christina Lörnemark Miljöavdelningen Miljöskydd Christina Lörnemark Miljöavdelningen Per Århberg Miljöavdelningen Mättjänster Henrik Aldén Mark- och exploateringsavdelningen N Nyetablering allmänt Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Nyetablering mark Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Nyföretagande allmänt Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Nyföretagande information, rådgivning, utbildning Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Nyttoparkering Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploatering

8 Näringslivets organisationer Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Näringslivsgrupp Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Näringslivsstruktur Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Näringslivsprogram Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen O Offentlig upphandling Offentlig upphandling Paula Kellett Ingrid Karlsson Oljeskydd Göran Gustavsson Räddningstjänsten Oljetankar Niclas Wigforss Miljöavdelningen Ombyggnad Receptionen Plan- och byggavdelningen P Parker (skötsel) Lena Westersund Fastighetsavdelningen Parkeringsplatser Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen Parkeringsövervakning Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen Planfrågor Martin Kvarnbäck Plan- och byggavdelningen Producentansvar Michael Pettersson Rambo AB Projekt för näringslivet Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen

9 R Renhållning Kundservice Rambo AB Rivningsanmälan Receptionen Plan- och byggavdelningen Rivningslov Receptionen Plan- och byggavdelningen Räddningstjänst, frågor Tomas Magnusson Räddningstjänsten Tomas Magnusson Räddningstjänsten S Serveringstillstånd anmälan Torbjörn Ericson Kommunkansli Serveringstillstånd tillsyn Torbjörn Ericson Omsorgsförvaltningen Skogar Roger Andersson Mark- och exploateringsavdelningen Skola och utbildning Lennart Christensson Barn- och utbildningsförvaltningen Skrotbilshantering Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploateringsavdelningen Snöröjning Kundcenter Snöröjning, jourtelefon på ej kontorstid (fre sön) Kundcenter Sophämtning Kundservice Rambo AB Sotning Expedition Sotarna i Tanum Starta eget Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen Strukturfonder Anneli van Roijen Näringslivsavdelningen Städning allmänna platser Lena Westersund Fastighetsavdelningen

10 T Tanums Bostäder AB Berit Stjern Tanums Bostäder AB Tanums Hamnar AB Pernille Silfverberg Tanums Hamnar AB Tanum Turist Marie Landgren Tanum Turist Telefoni Ingmar Thoresson IT-enheten Tillfällig försäljning av livsmedel Helen Stråhle Miljöavdelningen Tobaksförsäljning - anmälan Torbjörn Ericson Omsorgsförvaltningen Tomtmark bostad Kathrine Kahlman Mark och exploateringsavdelningen Tomtmark industri Rolf Lundholm Ekonomi/Utvecklingsavdelningen Torghandel Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploateringsavdelningen Trafikregleringar Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploateringsavdelningen Roger Andersson Mark och exploateringsavdelningen Trafiksäkerhetsarbete Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploateringsavdelningen U Upphandling Upphandling Paula Kellett Ingrid Karlsson Utbildning och skola Lennart Christensson Barn- och utbildningsförvaltningen Uteserveringar (upplåtelse av allmän plats) Harriet Larsson Larsåsen Mark och exploateringsavdelningen Utsläpp Christina Lörnemark Miljöavdelningen Per Åhrberg Miljöavdelningen V Va-frågor Karin Görfeldt VA-avdelningen

11 VA-frågor Lennart Hedin VA-avdelningen Vatten, kommunalt, anslutning Lennart Kollin VA-avdelningen Väghållning se Gator Vänorter Ida Aronsson Hammar Kommunkansliet Värmepumpar Per Åhrberg Miljöavdelningen W Webbplats, hemsida Anette Karlström Å Återvinningscentraler och återvinningsstationer Kundservice Rambo AB Ä Ändrad användning av lokaler livsmedel Helen Stråhle Miljöavdelningen Ö Ölförsäljning anmälan Torbjörn Ericson Kommunkansliet Ölförsäljning tillsyn Torbjörn Ericson Omsorgsförvaltningen Övertagande av miljöfarlig verksamhet Christina Lörnemark Miljöavdelningen Per Åhrberg Miljöavdelningen Övriga frågor Elenor Olofsson Näringslivsavdelningen

Välkommen till Arboga!

Välkommen till Arboga! Välkommen till Arboga! Och välkommen som företagare i Arboga. Oavsett om du är etablerad sedan länge eller precis startat din verksamhet här, kan du ha användning för den här företagsguiden. Vår ambition

Läs mer

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 utskriftsdatum: 2015-07-20 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 Utgående Datum 2015-07-13 Diarienr. BUN 2014/0048 Diariebtkn. 600 - Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ärenderegistrering i Lidköpings kommun

Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Ärenderegistrering i Lidköpings kommun Diarieplan med ärendetyper 2009-07-01 - 2 - Ärendetyper 0 ALLMÄN ADMINISTRATION sid 6 00 Allmänt 01 Personal, löner 02 Kommunikation, IT 03 Ekonomi 04 Upphandling

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring Postlista 1 av 26 Östhammars kommun 2015-05-13 Agneta Andersson Urval: - datum: '2015-04-15...'; kategorikod: 'DELB' kategori BMN-2015-963 Patrik Karlström datum 2015-04-15 ÖSTHAMMAR 5:130 SBN-2014-3099

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun 1 Sigtuna en företagarkommun Företagsamheten i Sigtuna kommun blomstrar. Under 2012 startade över 400 nya företag i kommunen. Sigtuna

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt!

Mälarläge. NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www.habo.se/marknad. Miljötänkande är viktigt! Nyhetsbrev för näringslivet Mälarläge NYHETSBREv FEBRUARI 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta Håbo Buss VD Mats Mattsson Miljötänkande är viktigt! Läs mer på sid 3 Det lokala näringslivet

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) 1 Protokollets justering Plats och tid för justering: Kommunhuset, Storuman måndag den 11 maj kl. 13.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 2 (36) 2 Allmänhetens

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tekniska nämnden 2013-12-06 Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2010. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2010 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Gör ett aktivt val se till att inte lägga något farligt avfall i soporna! - Vi verkar för en alkoholoch drogfri tonårstid.

Läs mer

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm.

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm. 204 Kommunkalender Samhällsinformation, axor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, elefonnummer, Evenemang mm. Nytt år, nya möjligheter. Åren går fort, så även 203 som var ett innehållsrikt år. I janauri

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer