SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011"

Transkript

1 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké

2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år Under årets början var förväntningarna på utvecklingen av den finländska samhällsekonomin positiva. Under året innan hade samhällsekonomin vänt i en rask uppgång. Den exportdrivna tillväxten förväntades bli fortsatt stark under år 2011 även om den risk som skuldproblemen inom euroområdet utgjorde var känd. Optimismen förbyttes emellertid i synnerligen stark osäkerhet under sommaren när den europeiska skuldkrisen började dominera nyhetsutbudet. Finlands bruttonationalprodukt ökade med uppskattningsvis cirka två och en halv procent under år Under årets inledning förväntades allmänt en procentenhets högre ekonomisk tillväxt. Tillväxtens snabba avmattning under slutet av året har även förändrat handelns omvärld och gjort den mer utmanande. Trots det hårdnande klimatet var 2011 ett gott år för handeln. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten orsakades av minskad export och lägre industriell aktivitet. Hushållens konsumtion steg kraftigt åtminstone under årets tre första kvartal. Hushållens konsumtion utgjorde en viktig drivkraft för den ekonomiska stabiliteten och upprätthållandet av sysselsättningen även om tillväxten var något lägre under det sista kvartalet. Den ökade ekonomiska osäkerheten avspeglades kraftigt i konsumenternas sinnestämning. Konsumenternas förtroende för den kommande ekonomiska tillväxten sjönk snabbt vid halvårsskiftet. Under slutet av året var förtroendet svagt. Som motvikt till euroområdets dåliga nyheter utvecklades sysselsättningen på ett positivt sätt i Finland. Arbetslöshetsgraden sjönk och den för konsumtionen viktiga nationalekonomiska lönesumman ökade. Under året höjdes konsumentpriserna med i genomsnitt 3,4 procent. I många branscher inom handeln bidrog prishöjningarna till omsättningsökningen. Enligt Statistikcentralen ökade värdet på detaljhandelns omsättning exklusive bilhandeln fram till slutet av november med 5,5 procent. En branschvis granskning visar att utvecklingen var heterogen. Omsättningsökningen inom dagligvaruhandeln var 6,8 procent under samma period. Tillväxten inom varuhushandeln uppgick till 2,4 procent. Inom detaljhandeln på mer detaljerad branschnivå ökade omsättningen inom konfektionshandeln med 3,4 till och med oktober. Omsättningen inom handeln med hushållsmaskiner och underhållningselektronik minskade med 0,7 procent till följd av lägre prisnivå. Järnhandelns omsättning ökade med 7,7 procent. Bränslehandelns kraftiga omsättningsökning, 9,7 procent till och med oktober, berodde helt på höjd prisnivå. Försäljningsvolymen var till och med något lägre än föregående år. Tillväxten inom bildetaljhandeln uppgick till 11,4 procent. Under året var nyregistreringen av personbilar nästan 13 procent högre än föregående år. Lantbrukshandelns omvärld var fortsatt varierande. Höjningen av marknadspriserna på spannmål och olja har påverkat branschen. Spannmålsskördens volym återhämtade sig efter fjolårets nedgång. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion ökade jämfört med föregående år men efterfrågan på foder var lägre. Utvecklingen inom turism- och restaurangbranschen var fortsatt positiv. Hotellen i Finland registrerade 14,8 miljoner övernattningar fram till slutet av november. Antalet övernattningar ökade med 4,2 procent. Utskänkningsrestaurangernas försäljning steg med nästan 5 procent till och med september. Förändringar i koncernstrukturen Förändringar under räkenskapsperioden Företagsförvärv, etableringar och omstruktureringar av företag I februari 2011 bildade SOK företaget S-Yrityskortti Oy i syfte att utveckla försäljningen till företagskunder. Verksamheten i S-Yrityskortti Oy inleddes under slutet av år SOK Autokauppa Oy köpte affärsverksamheten i ME-Auto i mars och ansvaret för personalen och affärsverksamheten i MEAuto överfördes till SOK Autokauppa Oy. Företagets tre verksamhetsenheter i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sin verksamhet. Ingen goodwill bokfördes vid förvärvet. SOK bildade i maj RB Int. Oy för finansieringsverksamheten i de ryska dotterbolagen. SOK bildade i juni S-Polttonesteterminaalit Oy i syfte att utveckla logistiken inom bränslehandeln. SOK köpte i augusti Kiinteistö Oy Raision Nikkari. SOK bildade i oktober S-Yrityspalvelu Oy i syfte att utveckla järnhandeln. SOK köpte i oktober Yara Suomi Oy:s minoritetsandel i Hankkija-Lantbruk Ab. Efter köpet äger SOK hela aktiestocken i Hankkija-Lantbruk Ab. Försäljningar och nedlagda verksamheter Sokotel Oy sålde i februari 2011 verksamheten i hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa. Sokotel Oy sålde i mars affärsverksamheten i spahotellen i Saariselkä, Kuusamo samt i Katinkulta i Vuokatti och i Tammerfors till Holiday Club Resorts Oy. SOK sålde i april Kiinteistö Oy Limingan Terminaali och Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali till S-Banken. SOK sålde i juli Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikki och Kiinteistö Oy Siihtalanmäki till Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Sokotel Oy sålde i december affärsverksamheterna i Sokos Hotel Lahden Seurahuone i Lahtis och Sokos hotel Vaakuna i Tavastehus till Osuuskauppa Hämeenmaa. SOK Autokauppa Oy sålde i december affärsverksamheten i bilhandeln i Lahtis till Osuuskauppa Hämeenmaa. 2

3 SOK-koncernens omsättning per segment SOK-koncernens omsättning år 2011 uppgick till totalt miljoner euro, vilket var en ökning på 21,6 procent jämfört med året innan. Omsättningsökningen på miljoner euro är i huvudsak ett resultat av den ökade bränslehandeln som ingår i inköpsverksamheten samt av den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp som ingår i tjänsteverksamheten. Den utländska affärsverksamhetens andel av omsättning var 3,2 procent, dvs. 359 miljoner euro. SOK-koncernens operativa omsättning per segment ± föreg. år % Markethandel ,6 Turist- och bespisningsverksamhet ,0 Bil- och biltillbehörshandel ,0 Lantbrukshandel ,0 Inköpsverksamhet ,5 Serviceverksamhet , ,0 Eliminering av interna poster 1) SOK-koncernen totalt ,6 i S:t Petersburg. Företagets omsättning uppgick till 27 miljoner euro vilket var en ökning med 8,9 procent. Till ökningen bidrog återhämtningen inom den inhemska turismen i Ryssland. Bil- och biltillbehörshandel Omsättningen för SOK-koncernens bil- och biltillbehörshandel uppgick till 214 miljoner euro vilket var en ökning med 5,0 procent jämfört med året innan. Ägarkundernas inköp var oförändrade och låg på samma nivå som året innan. Cirka 1,1 miljon euro betalades ut i bonus till ägarkunderna. Den totala marknaden för nya personbilar uppgick till bilar, vilket var en ökning med 12,6 procent jämfört med år Den totala paketbilsmarknaden år 2011 var bilar och marknaden ökade med 31,2 procent jämfört med föregående år. Marknaden för begagnade bilar ökade med 3,8 procent år Under året förändrades bilagenturerna väsentligt. Avtalet om återförsäljning av Peugeot upphörde den 31 maj och samtidigt ingicks nya avtal med Simetron Group om representation av Hyundai, Renault, Suzuki, Dacia och Isuzu i huvudstadsregionen. Lantbrukshandel Omsättningen inom lantbrukshandeln, som inkluderar detaljoch partihandel med byggmaterial, ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 996 miljoner euro. Höjningen av marknadspriserna på spannmål och olja bidrog väsentligt till omsättningsökningen. Omsättningsökningen bromsades av den strukturförändring inom järnhandeln som genomfördes under föregående räkenskapsperiod då användningen av kedjesymbolen S-Rautamarket upphörde och järnhandelssortimentet minskades vid 23 verksamhetsenheter. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion ökade jämfört med föregående år men efterfrågan på foder var lägre än tidigare. I elimineringarna ingår elimineringar av affärstransaktioner mellan handelsverksamhetens segment. I elimineringarna mellan segmenten ingår koncernens interna EDI-fakturering på miljoner euro (4 495 miljoner euro). 1) Markethandel I markethandeln ingår den markethandel som bedrivs i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Estland finns fem Prisma-enheter i Tallinn samt enheter i Narva och Tartu. I Lettland finns tre verksamma Prisma-enheter i Riga. I Litauen finns en Prismaenhet i Vilnius och en enhet i Kaunas. I S:t Petersburg finns nio verksamma Prisma-enheter. Markethandelns omsättning uppgick till 311 miljoner euro, dvs. en tillväxt på 38,6 procent jämfört med föregående år. Omsättningsökningen var ett resultat både av det växande nätet och av marknadens återhämtning. Turist- och bespisningsverksamhet I SOK-koncernen bedrevs turist- och bespisningsverksamhet år 2011 av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryssland. Sokotel Oy:s omsättning uppgick till 212 miljoner euro år 2011, vilket var en minskning med 6,4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen minskade år 2011 eftersom Sokotel Oy sålde sammanlagt fem hotellenheter i början av året: fyra Holiday Club spahotell till Holiday Club Resort Oy samt hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa. Återhämtningen av försäljningsvolymen och medelpriset inom inkvarteringsverksamheten som inleddes under slutet av år 2010 fortsatte år Detta inverkade positivt på försäljningsutvecklingen. Omsättningen för AS Sokotel, som driver Sokos Hotel Virus hotell- och restaurangverksamhet i Tallinn, ökade med 12,8 procent jämfört med år 2010 och uppgick till 15 miljoner euro. I S:t Petersburg bedrivs SOK-koncernens turist- och bespisningsverksamhet av OOO Sokotel. Det finns tre Sokos Hotell Inköpsverksamhet Inköpsverksamheten omfattar Inex Partners Oy:s inköps- och logistiktjänster för S-gruppens daglig- och bruksvaror samt logistiktjänster för specialvaruhandeln, Meira Nova Oy:s inköps- och logistiktjänster för HoReCa-branschen och North European Oil Trade Oy:s upphandling av bränslen. Inex Partners Oy:s omsättning uppgick till miljoner euro. Den jämförbara omsättningsökningen var 7,7 procent jämfört med föregående år. S-gruppens framgångsrika detaljhandel utgjorde grunden för omsättningstillväxten. Dagligvarornas jämförbara omsättningsökning inom Inex var 6,6 procent jämfört med året innan. Ökningen av bruksvaruförsäljningen inom Inex var 8,8 procent. Meira Nova Oy:s omsättning blev 336 miljoner euro, vilket var bättre än planerat och en ökning med 5,5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen till S-gruppen utgjorde 46,0 procent av den totala försäljningen vilket var 1 procent mer än året innan. Omsättningen för bränslehandeln i bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy uppgick till miljoner euro. Ökningen var 70,5 procent jämfört med året innan vilket till största delen var en följd av ökade försäljningsvolymer i liter sedan Shells upphandlingsverksamhet övergått till företaget och även av de höjda världsmarknadspriserna. Serviceverksamhet Serviceverksamhetens omsättning uppgick till miljoner euro. I serviceverksamheten ingår den till handelslagens varuinköp 3

4 anslutna EDI-faktureringen och den omsättning som uppkommer genom de tjänster SOK producerar till S-gruppens enheter. EDI-faktureringen uppgick till miljoner euro vilket var en ökning med 489 miljoner euro (7,7 procent). Intressebolagens utveckling Det viktigaste bland SOK-koncernens affärsdrivande intressebolag är S-gruppens egen bank, S-Banken. I början av året hade S-Banken 2,319 miljoner kunder. S-bankens kundkrets växte under året med i genomsnitt kunder per månad. Vid utgången av året hade banken 2,452 miljoner kunder. S-Banken beviljade i genomsnitt nya S-Förmånskort med Visa-egenskaper per månad. Vid årets slut var cirka S-Förmånskort Visa i bruk. S-Banken ingick cirka nya bankkodsavtal för elektroniska tjänster. S-Bankens elektroniska tjänster hade användare vid utgången av året. Depositionerna i S-Banken ökade under året med 21,1 miljoner euro. Den totala inlåningsstocken uppgick till 2 473,1 miljoner euro vid årets slut. Privatkundernas depositioner ökade med 81,8 miljoner euro. Vid slutet av året var andelen depositioner från privatkunder 95,9 procent av den totala inlåningsstocken, dvs ,7 miljoner euro. Företagsdepositionernas andel var 101,4 miljoner euro vid årets slut. S-Bankens beviljade krediter ökade med 1,8 miljoner euro. I slutet av året uppgick S-Bankens totala kreditstock till 300,8 miljoner euro. Av krediterna hade 204,1 miljoner euro beviljats till privatkunder. År 2011 var resultatmässigt ett mycket framgångsrikt år för S-Banken. Bankkoncernens resultat uppgick till 7,0 miljoner euro varav andelen som motsvarar OK-koncernens ägarandel (50 procent) var 3,5 miljoner euro. År 2011 var intressebolagens resultatpåverkan på koncernbokslutet sammanlagt 5,7 miljoner euro (7,7 miljoner euro). Resultat SOK-koncernens resultat före skatter uppgick till 19,5 miljoner euro (32,1 miljoner euro). Resultatet för de löpande verksamheterna före skatter uppgick också till 19,5 miljoner euro (41,2 miljoner euro). Resultatet för år 2011 nådde inte samma nivå som året innan beroende bland annat på de stora försäljningsvinster som ingick i jämförelseårets resultat. Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital, som innefattar centralaffärsverksamheter som stödjer handelslagen vid finansierings- och inköpsverksamhet, var 3,2 procent (3,6 procent). För nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar bokfördes 0,5 miljoner euro (under 0,1 miljoner euro). SOK-koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till +0,4 miljoner euro (-7,4 miljoner euro). I redovisningen av SOK-koncernens operativa resultat användes värderingar enligt bestämmelserna i finsk bokföringslagstiftning. SOK-koncernens operativa resultat per segment Markethandel -21,9-16,9 Turist- och bespisningsverksamhet 1,1-6,1 Bil- och biltillbehörshandel -13,0-5,3 Lantbrukshandel 5,8-8,7 Inköpsverksamhet 9,2 18,3 Serviceverksamhet 34,4 10,9 Eliminering av handelsverksamhetens -28,0-2,2 interna poster 1) Handelsverksamhetens operativa resultat -12,4-1 Bankverksamhetens operativa resultat 3,5 6,2 SOK-koncernen totalt -8,9-3,7 1) I elimineringarna ingår elimineringar mellan handels verksamhetens segment. SOK-koncernens operativa resultat -8,9 miljoner euro avstäms mot SOK-koncernens resultat före skatter som är +19,5 miljoner euro. Poster som inte ingår i det operativa resultatet är bland annat vinster och förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, övriga rörelseintäkter och -kostnader samt nedskrivningar. År 2011 uppgick vinsterna och förlusterna vid försäljning av anläggningstillgångar till +14,7 miljoner euro, övriga rörelseintäkter och -kostnader till +0,5 miljoner euro, återföringar av nedskrivningar till 1,9 miljoner euro, vinster vid försäljning av affärsverksamheter till 4,3 miljoner euro, vinster och förluster vid derivatvärderingar till +3,2 miljoner euro och andra poster till +3,8 miljoner euro. Handelsverksamhetens operativa resultat Markethandel I markethandeln ingår markethandeln i Baltikum och Ryssland. Bolagets operativa resultat motsvarade den budgeterade nivån. Nyetableringarna belastar fortfarande resultatet. Turist- och bespisningsverksamhet Det operativa resultatet för Sokotel Oy, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Finland, var bättre än föregående år och det ställda målet, vilket var en följd av den måttliga återhämtningen i det ekonomiska läget samt av utvecklings- och effektiviseringsprojekten. Det operativa resultatet för AS Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Tallinn, var bättre än föregående år och budgeterat resultat. Det operativa resultatet för OOO Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i S:t Petersburg, nådde inte budgeterat resultat men var betydligt bättre än år Bil- och biltillbehörshandel Det operativa resultatet för bil- och biltillbehörshandeln var fortsatt negativt och försämrades jämfört med år Till detta bidrog särskilt omstruktureringarna av verksamheten på grund av förändringarna i märkesrepresentationen. Lantbrukshandel Det operativa resultatet för koncernen Hankkija-Lantbruk var positivt och motsvarade målet. Resultatet var påtagligt bättre än 4

5 föregående räkenskapsår. Till detta bidrog väsentligt de strukturförändringar i järnhandeln som genomfördes och avslutades år 2010 och som medförde kostnader av engångskaraktär. Inköpsverksamhet Det operativa resultatet för Inex Partners Oy var bättre än planerat, och bättre än resultatet året innan, tack vare gynnsam volymtillväxt och effektiv kostnadskontroll. Tack vare en fördelaktig försäljningstillväxt och effektiv kontroll av de fasta kostnaderna och nettofinansieringskostnaderna var det operativa resultatet för Meira Nova Oy bättre än budgeterat. Det operativa resultatet för bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy var lägre än budgeterat och föregående års resultat. pet äger SOK hela aktiestocken i Hankkija-Lantbruk Ab. Viktiga objekt var satsningar på markethandeln i S:t Petersburgsregionen och i Baltikum. Koncernen investerad dessutom i fastigheter och informationssystem samt i den finländska turist- och bespisningsverksamheten. Försäljningen av bestående aktiva uppgick till 44,1 miljoner euro (78,4 miljoner euro). Majoriteten utgjordes av fastighetsrealiseringar. Avyttrade objekt var terminalerna i Limingo och Lembois samt fastigheterna Sokos Hotel Kimmeli och Siihtalanmäki i Joensuu. Dessutom sålde Sokotel Oy affärsverksamheten i Holiday Club samt affärsverksamheterna i Sokos Hotel Lahden Seurahuone och hotel Vaakuna i Tavastehus. Finansiering Serviceverksamhet Det operativa resultatet för serviceverksamheten var bättre än föregående år och bättre än planerat bl.a. till följd av senareläggning av vissa planerade projekt och därmed lägre kostnader än planerat. Bankverksamhetens operativa resultat Det operativa resultatet för bankverksamheten var 3,5 miljoner euro (6,2 miljoner euro). S-Bankens intressebolagsresultat rapporterades som operativt resultat för bankverksamheten. SOK-koncernens likviditet var god under hela året. De likvida kassatillgångarna och placeringarna på penningmarknaden uppgick i slutet av året till 166,2 miljoner euro (268,3 miljoner euro). Dessutom hade koncernen 29 miljoner euro i outnyttjade bindande kreditlimiter av vilka alla var långfristiga. SOK-koncernens räntepliktiga nettoskulder vid räkenskapsperiodskiftet uppgick till 195,9 miljoner euro (54,5 miljoner). Gearing-nyckeltalet var 34,1 procent (9,3 procent). SOK-koncernens soliditet var 26,7 procent (28,9 procent). Personal SOK:s verksamhet SOK är SOK-koncernens modersamfund. Som centralhandel för S-gruppen är SOK:s uppgift enligt reglerna att främja och utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående samfundens verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser och att övervaka att de som helhet används effektivt, att bevaka S-gruppens och dess olika delars intressen samt att övervaka deras verksamhet. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. SOK:s uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i S-gruppen. Dessutom ansvarar SOK för utvecklingsverksamhet som avser dessa tjänster och S-gruppens övriga verksamhet. Övriga tjänster som är viktiga för S-gruppens affärsverksamhet är inköps- och uthyrningstjänster samt sortiments- och faktureringstjänster för varor som industrin levererar direkt till kedjeenheterna. Genom de nationella och de regionala dotterbolagen ser SOK till att tjänsteutbudet till ägarkunderna är mångsidigt i S-gruppen. Dessutom bedriver SOK markethandel och turist- och bespisningsverksamhet via sina dotterbolag i Baltikum och S:t Petersburg. SOK omsatte miljoner euro, vilket är en ökning på 7,4 procent från föregående år. Omsättningsökningen berodde främst på den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp. SOK:s rörelsevinst uppgick till 4,7 miljoner euro. År 2010 var överskottet av rörelsen 9,5 miljoner euro. SOK:s överskott före extraordinära poster uppgick till 49,2 miljoner euro, medan överskottet året innan var 22,0 miljoner euro. Investeringar och avyttringar SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva uppgick år 2011 till 105,9 miljoner euro (98,8 miljoner euro). SOK köpte Yara Suomi Oy:s minoritetsandel i Hankkija-Lantbruk Ab. Efter kö- SOK-koncernens genomsnittliga antal anställda, omräknad till heltidsanställda, uppgick under året till personer (8 442). SOK-koncernens personal i slutet av 2011 uppgick till personer varav SOK:s personal uppgick till (12,9 %) och dotterbolagens personal till (87,1 %). Antalet anställda ökade från år 2010 med 226 personer (2,3 %). Av personalen arbetade sammanlagt personer utomlands. Personalökningen under året var främst en följd av den utökade markethandelsverksamheten i närområdena. SOK:s ledning och revisorer Kuisma Niemelä har fungerat som SOK:s styrelseordförande och koncernchef. Verkställande direktören för Osuuskauppa Hämeenmaa, Taavi Heikkilä, var styrelsens viceordförande fram till utgången av år 2011 då posten övertogs av Harri Koponen, verkställande direktör för Turun Osuuskauppa. De övriga styrelseledamöterna utöver koncernchefen var under år 2011 verkställande direktör Taavi Heikkilä, verkställande direktör Esko Jääskeläinen, verkställande direktör Harri Koponen, verkställande direktör Arttu Laine, verkställande direktör Antti Määttä och verkställande direktör Matti Niemi. Revisorer under räkenskapsår 2011 var revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor CGR Raija-Leena Hankonen. SOK:s förvaltningsråd utsåg samma styrelsemedlemmar som år 2011 till SOK:s styrelse för den mandatperiod på ett år som börjar den 1 januari 2012, med undantag för Taavi Heikkilä som stod i tur att avgå. Till ny styrelsemedlem för år 2012 utsågs verkställande direktör Tapio Kankaanpää. SOK:s koncernledningsgrupp bistod koncernchefen Kuisma Niemelä i den strategiska ledningen av SOK-koncernen och Sgruppen. I ledningsgruppen ingick under år 2011 direktör och koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola, direktör Jari Annala, direktör Suso Kolesnik, direktör Vesa Kyllönen, direktör Leena Laitinen, direktör Harri Miettinen och direktör Leena Olkkonen. 5

6 Direktören för juridiska ärenden Seppo Kuitunen har varit koncernledningsgruppens sekreterare. Risker och osäkerhetsfaktorer SOK-koncernen tillämpar en av styrelsen godkänd riskhanteringspolicy som uppdaterades våren 2011 och som bygger på de gemensamma principerna för riskhanteringen inom S-gruppen. SOK-koncernens riskhanteringspolicy beskriver syftet med målen för, viktiga metoder för genomförandet och ansvaret för koncernens riskhantering. Riskhanteringsarbetet inom SOK-koncernen är kontinuerligt och tillämpas i alla skeden av ledningsprocessen från strategisk planering till verkställande. Riskerna granskas på ett övergripande sätt med beaktande av strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker. De för SOK-koncernens verksamhet viktigaste identifierade osäkerhetsfaktorerna anknyter bland annat till den växande affärsverksamheten i Ryssland och Baltikum. En regelbunden uppföljning och effektiv kontroll av landsriskerna har väsentlig betydelse för framgången hos dessa investeringar. Den ekonomiska osäkerhetens avspegling på konsumentbeteendet kan även påverka lönsamheten i SOK-koncernens affärsverksamhet. En övergång till nya affärskoncept till exempel e-handel för med sig nya osäkerhetsfaktorer. Viktiga aspekter för riskhanteringen med tanke på ansvarighetssynpunkterna är särskilt att säkerställa långa globala upphandlingskedjor och att övervaka dem. SOK-koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är koncentrerade till SOK:s finansieringsenhet. Koncernen följer en av SOK:s styrelse fastställd ekonomi- och finansieringspolicy som fastställer principerna för hanteringen av de finansiella riskerna och de högsta tillåtna beloppen för de finansiella riskerna. Dessutom har numeriska mål ställts för olika delområden av finansieringen. Med hjälp av dessa mål är det möjligt att säkerställa en tillräcklig, balanserad och förmånlig finansiering under alla förhållanden. Hanteringen av de finansiella riskerna och prisriskerna för tillgångar beskrivs närmare i noterna till koncernbokslutet. De miljörisker som berör SOK-koncernens affärsverksamhet har identifierats och analyserats per affärsområde. Skyldigheterna i anslutning till kontrollen av klimatförändringarna, en förbättrad energieffektivitet och ökade förnybara energikällor, innebär både risker och möjligheter för S-gruppens affärsverksamhet. De viktigaste miljörelaterade aspekterna och de tillhörande åtgärderna beskrivs i S-gruppens ansvarsöversikt som publiceras på S-kanavas webbplats (www.s-kanava.fi) under våren De viktigaste nyckeltalen som beskriver SOK-koncernens affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultat presenteras i en nyckeltalstabell i anslutning till bokslutet. gångna året. Bedömningen är att det ekonomiska läget klarnar senast under sommaren. Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget både i Finland och i närområdet ger en kraftig effekt på SOK-koncernens resultat. Tack vare den ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och verksamhetsförändringar som har genomförts inom SOK-koncernens verksamheter förväntas ett bättre resultat för alla inhemska verksamheter än året innan. En fortsatt positiv utveckling förväntas inom ekonomierna i närområdet och därmed även för koncernens markethandel samt inkvarterings- och bespisningsverksamhet. Den fortsatta kraftiga nätutbyggnaden kommer att belasta markethandelns resultat i Ryssland och Baltikum även i fortsättningen. Därför kommer markethandelns resultat sannolikt att bli oförändrat eller något svagare än året innan. Resultatet för SOK-koncernens totala verksamhet förväntas bli fortsatt negativt på grund av bilhandeln samt till följd av den kraftiga utvidgningen av markethandelns nätverk i närområdena, men utvecklas positivt jämfört med föregående år. Utsikter för det nya året Den kommande ekonomiska utvecklingen i euroområdet under innevarande år är fortfarande diffus. Skuldkriserna i vissa europeiska länder väntar fortfarande på en lösning. Den största ekonomiska risken under den närmaste tiden anknyter till eurokrisen och stabiliteten i den globala finanssektorn. De ekonomiska utsikterna för Finland, liksom för det övriga euroområdet, försämrades under årets slut. Den privata konsumtionen skapar fortfarande stabilitet i ekonomin och utgör källan till ekonomisk tillväxt när exportefterfrågan sviker. Med exportens struktur och inriktning som grund är bedömningen att Finland kommer att klara sig bättre än euroområdet i övrigt. Tillväxten kommer sannolikt att bli lägre än vad tidigare prognoser visar. Handelns allmänna omvärld innehåller större utmaningar under innevarande år än under det 6 Helsingfors den 17 februari 2012 CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND Styrelsen

7 KONCERNBOKSLUT Koncernens resultaträkning, IFRS Fortlöpande verksamheter: Omsättning Övriga rörelseintäkter ,7 21,2 33,3 Material och tjänster , ,4 Kostnader för anställningsförmåner -355,0-335,1 Avskrivningar och nedskrivningar -72,4-64,6 Övriga rörelsekostnader -355,6-326,0 Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 5,4 7,9 Rörelsevinst 18,8 48,8 Finansiella intäkter och kostnader (+/-) 0,4-7,4 Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 0,3 - Resultat före skatter 19,5 41,2 Inkomstskatt (+/-) -7,8-6,9 Räkenskapsperiodens resultat från fortlöpande verksamheter 11,7 34,3 Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -9,2 Räkenskapsperiodens resultat 11,7 25,1 Uppdelat på: Moderbolagets ägare 12,3 24,4 Innehav utan bestämmande inflytande -0,5 0,7 11,7 25,1 Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat 11,7 25,1 Poster i övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser -1,0 1,4 Placeringar tillgängliga för försäljning Värdeförändringar av placeringar tillgängliga för försäljning -3,3 Skatter hänförliga till placeringar tillgängliga för försäljning 0,8 Kassaflödessäkringar Värdeförändringar av kassaflödessäkringar 5,4 Skatter hänförliga till kassaflödessäkringar -1,4 Totalresultat av intressebolag -13,2-4,0 Poster i övrigt totalresultat efter skatter -16,7 1,4 Räkenskapsperiodens totalresultat -5,0 26,5 Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på: Moderbolagets ägare -4,4 25,8 Andel av ägare utan bestämmande inflytande -0,5 0,7-5,0 26,5 7

8 Koncernbalansräkning, IFRS TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar 347,0 358,9 Materiella anläggningstillgångar 47,6 28,8 Placeringsfastigheter 120,7 128,1 Immateriella tillgångar 78,6 9 Investeringar i intressebolag 61,4 58,0 Långfristiga finansiella tillgångar 34,0 38,0 Latenta skattefordringar 689,2 701,9 Långfristiga tillgångar totalt Kortfristiga tillgångar 462,5 346,2 Omsättningstillgångar 825,2 717,9 Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 34,7 33,5 Kortfristiga räntebärande fordringar 39,9 3 Kortfristiga placeringar 126,3 238,3 Likvida medel 1 488, ,8 Kortfristiga tillgångar totalt 2 177, ,7 Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 145,7 139,6 Andelskapital 3,0 18,7 Bundna fonder 420,3 409,0 Ackumulerade vinstmedel 569,0 567,3 Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt 5,3 2 Innehav utan bestämmande inflytande 574,3 587,2 Eget kapital totalt Långfristiga skulder 12,8 12,8 Tilläggsandelskapital 134,1 136,5 Långfristiga räntebärande skulder 37,1 36,7 Långfristiga räntefria skulder 7,7 12,3 Reserveringar 23,0 24,6 Latenta skatteskulder 214,6 222,7 Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga skulder 215,3 173,5 Kortfristiga räntebärande skulder 247,1 229,2 Kortfristiga räntefria skulder 923,0 851,7 Skulder till leverantörer 3,5 3,4 Räkenskapsperiodens skatteskuld 1 389, ,8 Kortfristigt främmande kapital totalt 2 177, ,7 Eget kapital och skulder totalt 8

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006 STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007 BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges.

Börsmeddelande 1 (15) Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Börsmeddelande 1 (15) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.-31.3.2015 Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Ekonomisk utveckling, januari-mars 2015 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Börsmeddelande 1 (18)

Börsmeddelande 1 (18) Börsmeddelande 1 (18) FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2015 Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

CGR-TENTAMEN 30.8.2008

CGR-TENTAMEN 30.8.2008 1(32) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-TENTAMEN 30.8.2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 5) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2005 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2005 Fortsatt god utveckling i Fortum - Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet Sammanfattning

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer