SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011"

Transkript

1 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké

2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år Under årets början var förväntningarna på utvecklingen av den finländska samhällsekonomin positiva. Under året innan hade samhällsekonomin vänt i en rask uppgång. Den exportdrivna tillväxten förväntades bli fortsatt stark under år 2011 även om den risk som skuldproblemen inom euroområdet utgjorde var känd. Optimismen förbyttes emellertid i synnerligen stark osäkerhet under sommaren när den europeiska skuldkrisen började dominera nyhetsutbudet. Finlands bruttonationalprodukt ökade med uppskattningsvis cirka två och en halv procent under år Under årets inledning förväntades allmänt en procentenhets högre ekonomisk tillväxt. Tillväxtens snabba avmattning under slutet av året har även förändrat handelns omvärld och gjort den mer utmanande. Trots det hårdnande klimatet var 2011 ett gott år för handeln. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten orsakades av minskad export och lägre industriell aktivitet. Hushållens konsumtion steg kraftigt åtminstone under årets tre första kvartal. Hushållens konsumtion utgjorde en viktig drivkraft för den ekonomiska stabiliteten och upprätthållandet av sysselsättningen även om tillväxten var något lägre under det sista kvartalet. Den ökade ekonomiska osäkerheten avspeglades kraftigt i konsumenternas sinnestämning. Konsumenternas förtroende för den kommande ekonomiska tillväxten sjönk snabbt vid halvårsskiftet. Under slutet av året var förtroendet svagt. Som motvikt till euroområdets dåliga nyheter utvecklades sysselsättningen på ett positivt sätt i Finland. Arbetslöshetsgraden sjönk och den för konsumtionen viktiga nationalekonomiska lönesumman ökade. Under året höjdes konsumentpriserna med i genomsnitt 3,4 procent. I många branscher inom handeln bidrog prishöjningarna till omsättningsökningen. Enligt Statistikcentralen ökade värdet på detaljhandelns omsättning exklusive bilhandeln fram till slutet av november med 5,5 procent. En branschvis granskning visar att utvecklingen var heterogen. Omsättningsökningen inom dagligvaruhandeln var 6,8 procent under samma period. Tillväxten inom varuhushandeln uppgick till 2,4 procent. Inom detaljhandeln på mer detaljerad branschnivå ökade omsättningen inom konfektionshandeln med 3,4 till och med oktober. Omsättningen inom handeln med hushållsmaskiner och underhållningselektronik minskade med 0,7 procent till följd av lägre prisnivå. Järnhandelns omsättning ökade med 7,7 procent. Bränslehandelns kraftiga omsättningsökning, 9,7 procent till och med oktober, berodde helt på höjd prisnivå. Försäljningsvolymen var till och med något lägre än föregående år. Tillväxten inom bildetaljhandeln uppgick till 11,4 procent. Under året var nyregistreringen av personbilar nästan 13 procent högre än föregående år. Lantbrukshandelns omvärld var fortsatt varierande. Höjningen av marknadspriserna på spannmål och olja har påverkat branschen. Spannmålsskördens volym återhämtade sig efter fjolårets nedgång. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion ökade jämfört med föregående år men efterfrågan på foder var lägre. Utvecklingen inom turism- och restaurangbranschen var fortsatt positiv. Hotellen i Finland registrerade 14,8 miljoner övernattningar fram till slutet av november. Antalet övernattningar ökade med 4,2 procent. Utskänkningsrestaurangernas försäljning steg med nästan 5 procent till och med september. Förändringar i koncernstrukturen Förändringar under räkenskapsperioden Företagsförvärv, etableringar och omstruktureringar av företag I februari 2011 bildade SOK företaget S-Yrityskortti Oy i syfte att utveckla försäljningen till företagskunder. Verksamheten i S-Yrityskortti Oy inleddes under slutet av år SOK Autokauppa Oy köpte affärsverksamheten i ME-Auto i mars och ansvaret för personalen och affärsverksamheten i MEAuto överfördes till SOK Autokauppa Oy. Företagets tre verksamhetsenheter i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sin verksamhet. Ingen goodwill bokfördes vid förvärvet. SOK bildade i maj RB Int. Oy för finansieringsverksamheten i de ryska dotterbolagen. SOK bildade i juni S-Polttonesteterminaalit Oy i syfte att utveckla logistiken inom bränslehandeln. SOK köpte i augusti Kiinteistö Oy Raision Nikkari. SOK bildade i oktober S-Yrityspalvelu Oy i syfte att utveckla järnhandeln. SOK köpte i oktober Yara Suomi Oy:s minoritetsandel i Hankkija-Lantbruk Ab. Efter köpet äger SOK hela aktiestocken i Hankkija-Lantbruk Ab. Försäljningar och nedlagda verksamheter Sokotel Oy sålde i februari 2011 verksamheten i hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa. Sokotel Oy sålde i mars affärsverksamheten i spahotellen i Saariselkä, Kuusamo samt i Katinkulta i Vuokatti och i Tammerfors till Holiday Club Resorts Oy. SOK sålde i april Kiinteistö Oy Limingan Terminaali och Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali till S-Banken. SOK sålde i juli Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikki och Kiinteistö Oy Siihtalanmäki till Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Sokotel Oy sålde i december affärsverksamheterna i Sokos Hotel Lahden Seurahuone i Lahtis och Sokos hotel Vaakuna i Tavastehus till Osuuskauppa Hämeenmaa. SOK Autokauppa Oy sålde i december affärsverksamheten i bilhandeln i Lahtis till Osuuskauppa Hämeenmaa. 2

3 SOK-koncernens omsättning per segment SOK-koncernens omsättning år 2011 uppgick till totalt miljoner euro, vilket var en ökning på 21,6 procent jämfört med året innan. Omsättningsökningen på miljoner euro är i huvudsak ett resultat av den ökade bränslehandeln som ingår i inköpsverksamheten samt av den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp som ingår i tjänsteverksamheten. Den utländska affärsverksamhetens andel av omsättning var 3,2 procent, dvs. 359 miljoner euro. SOK-koncernens operativa omsättning per segment ± föreg. år % Markethandel ,6 Turist- och bespisningsverksamhet ,0 Bil- och biltillbehörshandel ,0 Lantbrukshandel ,0 Inköpsverksamhet ,5 Serviceverksamhet , ,0 Eliminering av interna poster 1) SOK-koncernen totalt ,6 i S:t Petersburg. Företagets omsättning uppgick till 27 miljoner euro vilket var en ökning med 8,9 procent. Till ökningen bidrog återhämtningen inom den inhemska turismen i Ryssland. Bil- och biltillbehörshandel Omsättningen för SOK-koncernens bil- och biltillbehörshandel uppgick till 214 miljoner euro vilket var en ökning med 5,0 procent jämfört med året innan. Ägarkundernas inköp var oförändrade och låg på samma nivå som året innan. Cirka 1,1 miljon euro betalades ut i bonus till ägarkunderna. Den totala marknaden för nya personbilar uppgick till bilar, vilket var en ökning med 12,6 procent jämfört med år Den totala paketbilsmarknaden år 2011 var bilar och marknaden ökade med 31,2 procent jämfört med föregående år. Marknaden för begagnade bilar ökade med 3,8 procent år Under året förändrades bilagenturerna väsentligt. Avtalet om återförsäljning av Peugeot upphörde den 31 maj och samtidigt ingicks nya avtal med Simetron Group om representation av Hyundai, Renault, Suzuki, Dacia och Isuzu i huvudstadsregionen. Lantbrukshandel Omsättningen inom lantbrukshandeln, som inkluderar detaljoch partihandel med byggmaterial, ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 996 miljoner euro. Höjningen av marknadspriserna på spannmål och olja bidrog väsentligt till omsättningsökningen. Omsättningsökningen bromsades av den strukturförändring inom järnhandeln som genomfördes under föregående räkenskapsperiod då användningen av kedjesymbolen S-Rautamarket upphörde och järnhandelssortimentet minskades vid 23 verksamhetsenheter. Efterfrågan på maskiner för lantbruksproduktion ökade jämfört med föregående år men efterfrågan på foder var lägre än tidigare. I elimineringarna ingår elimineringar av affärstransaktioner mellan handelsverksamhetens segment. I elimineringarna mellan segmenten ingår koncernens interna EDI-fakturering på miljoner euro (4 495 miljoner euro). 1) Markethandel I markethandeln ingår den markethandel som bedrivs i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Estland finns fem Prisma-enheter i Tallinn samt enheter i Narva och Tartu. I Lettland finns tre verksamma Prisma-enheter i Riga. I Litauen finns en Prismaenhet i Vilnius och en enhet i Kaunas. I S:t Petersburg finns nio verksamma Prisma-enheter. Markethandelns omsättning uppgick till 311 miljoner euro, dvs. en tillväxt på 38,6 procent jämfört med föregående år. Omsättningsökningen var ett resultat både av det växande nätet och av marknadens återhämtning. Turist- och bespisningsverksamhet I SOK-koncernen bedrevs turist- och bespisningsverksamhet år 2011 av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryssland. Sokotel Oy:s omsättning uppgick till 212 miljoner euro år 2011, vilket var en minskning med 6,4 procent jämfört med föregående år. Försäljningen minskade år 2011 eftersom Sokotel Oy sålde sammanlagt fem hotellenheter i början av året: fyra Holiday Club spahotell till Holiday Club Resort Oy samt hotellet Radisson Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa. Återhämtningen av försäljningsvolymen och medelpriset inom inkvarteringsverksamheten som inleddes under slutet av år 2010 fortsatte år Detta inverkade positivt på försäljningsutvecklingen. Omsättningen för AS Sokotel, som driver Sokos Hotel Virus hotell- och restaurangverksamhet i Tallinn, ökade med 12,8 procent jämfört med år 2010 och uppgick till 15 miljoner euro. I S:t Petersburg bedrivs SOK-koncernens turist- och bespisningsverksamhet av OOO Sokotel. Det finns tre Sokos Hotell Inköpsverksamhet Inköpsverksamheten omfattar Inex Partners Oy:s inköps- och logistiktjänster för S-gruppens daglig- och bruksvaror samt logistiktjänster för specialvaruhandeln, Meira Nova Oy:s inköps- och logistiktjänster för HoReCa-branschen och North European Oil Trade Oy:s upphandling av bränslen. Inex Partners Oy:s omsättning uppgick till miljoner euro. Den jämförbara omsättningsökningen var 7,7 procent jämfört med föregående år. S-gruppens framgångsrika detaljhandel utgjorde grunden för omsättningstillväxten. Dagligvarornas jämförbara omsättningsökning inom Inex var 6,6 procent jämfört med året innan. Ökningen av bruksvaruförsäljningen inom Inex var 8,8 procent. Meira Nova Oy:s omsättning blev 336 miljoner euro, vilket var bättre än planerat och en ökning med 5,5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen till S-gruppen utgjorde 46,0 procent av den totala försäljningen vilket var 1 procent mer än året innan. Omsättningen för bränslehandeln i bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy uppgick till miljoner euro. Ökningen var 70,5 procent jämfört med året innan vilket till största delen var en följd av ökade försäljningsvolymer i liter sedan Shells upphandlingsverksamhet övergått till företaget och även av de höjda världsmarknadspriserna. Serviceverksamhet Serviceverksamhetens omsättning uppgick till miljoner euro. I serviceverksamheten ingår den till handelslagens varuinköp 3

4 anslutna EDI-faktureringen och den omsättning som uppkommer genom de tjänster SOK producerar till S-gruppens enheter. EDI-faktureringen uppgick till miljoner euro vilket var en ökning med 489 miljoner euro (7,7 procent). Intressebolagens utveckling Det viktigaste bland SOK-koncernens affärsdrivande intressebolag är S-gruppens egen bank, S-Banken. I början av året hade S-Banken 2,319 miljoner kunder. S-bankens kundkrets växte under året med i genomsnitt kunder per månad. Vid utgången av året hade banken 2,452 miljoner kunder. S-Banken beviljade i genomsnitt nya S-Förmånskort med Visa-egenskaper per månad. Vid årets slut var cirka S-Förmånskort Visa i bruk. S-Banken ingick cirka nya bankkodsavtal för elektroniska tjänster. S-Bankens elektroniska tjänster hade användare vid utgången av året. Depositionerna i S-Banken ökade under året med 21,1 miljoner euro. Den totala inlåningsstocken uppgick till 2 473,1 miljoner euro vid årets slut. Privatkundernas depositioner ökade med 81,8 miljoner euro. Vid slutet av året var andelen depositioner från privatkunder 95,9 procent av den totala inlåningsstocken, dvs ,7 miljoner euro. Företagsdepositionernas andel var 101,4 miljoner euro vid årets slut. S-Bankens beviljade krediter ökade med 1,8 miljoner euro. I slutet av året uppgick S-Bankens totala kreditstock till 300,8 miljoner euro. Av krediterna hade 204,1 miljoner euro beviljats till privatkunder. År 2011 var resultatmässigt ett mycket framgångsrikt år för S-Banken. Bankkoncernens resultat uppgick till 7,0 miljoner euro varav andelen som motsvarar OK-koncernens ägarandel (50 procent) var 3,5 miljoner euro. År 2011 var intressebolagens resultatpåverkan på koncernbokslutet sammanlagt 5,7 miljoner euro (7,7 miljoner euro). Resultat SOK-koncernens resultat före skatter uppgick till 19,5 miljoner euro (32,1 miljoner euro). Resultatet för de löpande verksamheterna före skatter uppgick också till 19,5 miljoner euro (41,2 miljoner euro). Resultatet för år 2011 nådde inte samma nivå som året innan beroende bland annat på de stora försäljningsvinster som ingick i jämförelseårets resultat. Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital, som innefattar centralaffärsverksamheter som stödjer handelslagen vid finansierings- och inköpsverksamhet, var 3,2 procent (3,6 procent). För nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar bokfördes 0,5 miljoner euro (under 0,1 miljoner euro). SOK-koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick till +0,4 miljoner euro (-7,4 miljoner euro). I redovisningen av SOK-koncernens operativa resultat användes värderingar enligt bestämmelserna i finsk bokföringslagstiftning. SOK-koncernens operativa resultat per segment Markethandel -21,9-16,9 Turist- och bespisningsverksamhet 1,1-6,1 Bil- och biltillbehörshandel -13,0-5,3 Lantbrukshandel 5,8-8,7 Inköpsverksamhet 9,2 18,3 Serviceverksamhet 34,4 10,9 Eliminering av handelsverksamhetens -28,0-2,2 interna poster 1) Handelsverksamhetens operativa resultat -12,4-1 Bankverksamhetens operativa resultat 3,5 6,2 SOK-koncernen totalt -8,9-3,7 1) I elimineringarna ingår elimineringar mellan handels verksamhetens segment. SOK-koncernens operativa resultat -8,9 miljoner euro avstäms mot SOK-koncernens resultat före skatter som är +19,5 miljoner euro. Poster som inte ingår i det operativa resultatet är bland annat vinster och förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, övriga rörelseintäkter och -kostnader samt nedskrivningar. År 2011 uppgick vinsterna och förlusterna vid försäljning av anläggningstillgångar till +14,7 miljoner euro, övriga rörelseintäkter och -kostnader till +0,5 miljoner euro, återföringar av nedskrivningar till 1,9 miljoner euro, vinster vid försäljning av affärsverksamheter till 4,3 miljoner euro, vinster och förluster vid derivatvärderingar till +3,2 miljoner euro och andra poster till +3,8 miljoner euro. Handelsverksamhetens operativa resultat Markethandel I markethandeln ingår markethandeln i Baltikum och Ryssland. Bolagets operativa resultat motsvarade den budgeterade nivån. Nyetableringarna belastar fortfarande resultatet. Turist- och bespisningsverksamhet Det operativa resultatet för Sokotel Oy, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Finland, var bättre än föregående år och det ställda målet, vilket var en följd av den måttliga återhämtningen i det ekonomiska läget samt av utvecklings- och effektiviseringsprojekten. Det operativa resultatet för AS Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i Tallinn, var bättre än föregående år och budgeterat resultat. Det operativa resultatet för OOO Sokotel, som bedriver turist- och bespisningsverksamhet i S:t Petersburg, nådde inte budgeterat resultat men var betydligt bättre än år Bil- och biltillbehörshandel Det operativa resultatet för bil- och biltillbehörshandeln var fortsatt negativt och försämrades jämfört med år Till detta bidrog särskilt omstruktureringarna av verksamheten på grund av förändringarna i märkesrepresentationen. Lantbrukshandel Det operativa resultatet för koncernen Hankkija-Lantbruk var positivt och motsvarade målet. Resultatet var påtagligt bättre än 4

5 föregående räkenskapsår. Till detta bidrog väsentligt de strukturförändringar i järnhandeln som genomfördes och avslutades år 2010 och som medförde kostnader av engångskaraktär. Inköpsverksamhet Det operativa resultatet för Inex Partners Oy var bättre än planerat, och bättre än resultatet året innan, tack vare gynnsam volymtillväxt och effektiv kostnadskontroll. Tack vare en fördelaktig försäljningstillväxt och effektiv kontroll av de fasta kostnaderna och nettofinansieringskostnaderna var det operativa resultatet för Meira Nova Oy bättre än budgeterat. Det operativa resultatet för bränsleanskaffningsbolaget North European Oil Trade Oy var lägre än budgeterat och föregående års resultat. pet äger SOK hela aktiestocken i Hankkija-Lantbruk Ab. Viktiga objekt var satsningar på markethandeln i S:t Petersburgsregionen och i Baltikum. Koncernen investerad dessutom i fastigheter och informationssystem samt i den finländska turist- och bespisningsverksamheten. Försäljningen av bestående aktiva uppgick till 44,1 miljoner euro (78,4 miljoner euro). Majoriteten utgjordes av fastighetsrealiseringar. Avyttrade objekt var terminalerna i Limingo och Lembois samt fastigheterna Sokos Hotel Kimmeli och Siihtalanmäki i Joensuu. Dessutom sålde Sokotel Oy affärsverksamheten i Holiday Club samt affärsverksamheterna i Sokos Hotel Lahden Seurahuone och hotel Vaakuna i Tavastehus. Finansiering Serviceverksamhet Det operativa resultatet för serviceverksamheten var bättre än föregående år och bättre än planerat bl.a. till följd av senareläggning av vissa planerade projekt och därmed lägre kostnader än planerat. Bankverksamhetens operativa resultat Det operativa resultatet för bankverksamheten var 3,5 miljoner euro (6,2 miljoner euro). S-Bankens intressebolagsresultat rapporterades som operativt resultat för bankverksamheten. SOK-koncernens likviditet var god under hela året. De likvida kassatillgångarna och placeringarna på penningmarknaden uppgick i slutet av året till 166,2 miljoner euro (268,3 miljoner euro). Dessutom hade koncernen 29 miljoner euro i outnyttjade bindande kreditlimiter av vilka alla var långfristiga. SOK-koncernens räntepliktiga nettoskulder vid räkenskapsperiodskiftet uppgick till 195,9 miljoner euro (54,5 miljoner). Gearing-nyckeltalet var 34,1 procent (9,3 procent). SOK-koncernens soliditet var 26,7 procent (28,9 procent). Personal SOK:s verksamhet SOK är SOK-koncernens modersamfund. Som centralhandel för S-gruppen är SOK:s uppgift enligt reglerna att främja och utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående samfundens verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser och att övervaka att de som helhet används effektivt, att bevaka S-gruppens och dess olika delars intressen samt att övervaka deras verksamhet. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. SOK:s uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i S-gruppen. Dessutom ansvarar SOK för utvecklingsverksamhet som avser dessa tjänster och S-gruppens övriga verksamhet. Övriga tjänster som är viktiga för S-gruppens affärsverksamhet är inköps- och uthyrningstjänster samt sortiments- och faktureringstjänster för varor som industrin levererar direkt till kedjeenheterna. Genom de nationella och de regionala dotterbolagen ser SOK till att tjänsteutbudet till ägarkunderna är mångsidigt i S-gruppen. Dessutom bedriver SOK markethandel och turist- och bespisningsverksamhet via sina dotterbolag i Baltikum och S:t Petersburg. SOK omsatte miljoner euro, vilket är en ökning på 7,4 procent från föregående år. Omsättningsökningen berodde främst på den ökade EDI-faktureringen i anslutning till handelslagens varuinköp. SOK:s rörelsevinst uppgick till 4,7 miljoner euro. År 2010 var överskottet av rörelsen 9,5 miljoner euro. SOK:s överskott före extraordinära poster uppgick till 49,2 miljoner euro, medan överskottet året innan var 22,0 miljoner euro. Investeringar och avyttringar SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva uppgick år 2011 till 105,9 miljoner euro (98,8 miljoner euro). SOK köpte Yara Suomi Oy:s minoritetsandel i Hankkija-Lantbruk Ab. Efter kö- SOK-koncernens genomsnittliga antal anställda, omräknad till heltidsanställda, uppgick under året till personer (8 442). SOK-koncernens personal i slutet av 2011 uppgick till personer varav SOK:s personal uppgick till (12,9 %) och dotterbolagens personal till (87,1 %). Antalet anställda ökade från år 2010 med 226 personer (2,3 %). Av personalen arbetade sammanlagt personer utomlands. Personalökningen under året var främst en följd av den utökade markethandelsverksamheten i närområdena. SOK:s ledning och revisorer Kuisma Niemelä har fungerat som SOK:s styrelseordförande och koncernchef. Verkställande direktören för Osuuskauppa Hämeenmaa, Taavi Heikkilä, var styrelsens viceordförande fram till utgången av år 2011 då posten övertogs av Harri Koponen, verkställande direktör för Turun Osuuskauppa. De övriga styrelseledamöterna utöver koncernchefen var under år 2011 verkställande direktör Taavi Heikkilä, verkställande direktör Esko Jääskeläinen, verkställande direktör Harri Koponen, verkställande direktör Arttu Laine, verkställande direktör Antti Määttä och verkställande direktör Matti Niemi. Revisorer under räkenskapsår 2011 var revisionssamfundet KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor CGR Raija-Leena Hankonen. SOK:s förvaltningsråd utsåg samma styrelsemedlemmar som år 2011 till SOK:s styrelse för den mandatperiod på ett år som börjar den 1 januari 2012, med undantag för Taavi Heikkilä som stod i tur att avgå. Till ny styrelsemedlem för år 2012 utsågs verkställande direktör Tapio Kankaanpää. SOK:s koncernledningsgrupp bistod koncernchefen Kuisma Niemelä i den strategiska ledningen av SOK-koncernen och Sgruppen. I ledningsgruppen ingick under år 2011 direktör och koncernchefens ställföreträdare Antti Sippola, direktör Jari Annala, direktör Suso Kolesnik, direktör Vesa Kyllönen, direktör Leena Laitinen, direktör Harri Miettinen och direktör Leena Olkkonen. 5

6 Direktören för juridiska ärenden Seppo Kuitunen har varit koncernledningsgruppens sekreterare. Risker och osäkerhetsfaktorer SOK-koncernen tillämpar en av styrelsen godkänd riskhanteringspolicy som uppdaterades våren 2011 och som bygger på de gemensamma principerna för riskhanteringen inom S-gruppen. SOK-koncernens riskhanteringspolicy beskriver syftet med målen för, viktiga metoder för genomförandet och ansvaret för koncernens riskhantering. Riskhanteringsarbetet inom SOK-koncernen är kontinuerligt och tillämpas i alla skeden av ledningsprocessen från strategisk planering till verkställande. Riskerna granskas på ett övergripande sätt med beaktande av strategiska, ekonomiska och operativa risker samt skaderisker. De för SOK-koncernens verksamhet viktigaste identifierade osäkerhetsfaktorerna anknyter bland annat till den växande affärsverksamheten i Ryssland och Baltikum. En regelbunden uppföljning och effektiv kontroll av landsriskerna har väsentlig betydelse för framgången hos dessa investeringar. Den ekonomiska osäkerhetens avspegling på konsumentbeteendet kan även påverka lönsamheten i SOK-koncernens affärsverksamhet. En övergång till nya affärskoncept till exempel e-handel för med sig nya osäkerhetsfaktorer. Viktiga aspekter för riskhanteringen med tanke på ansvarighetssynpunkterna är särskilt att säkerställa långa globala upphandlingskedjor och att övervaka dem. SOK-koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är koncentrerade till SOK:s finansieringsenhet. Koncernen följer en av SOK:s styrelse fastställd ekonomi- och finansieringspolicy som fastställer principerna för hanteringen av de finansiella riskerna och de högsta tillåtna beloppen för de finansiella riskerna. Dessutom har numeriska mål ställts för olika delområden av finansieringen. Med hjälp av dessa mål är det möjligt att säkerställa en tillräcklig, balanserad och förmånlig finansiering under alla förhållanden. Hanteringen av de finansiella riskerna och prisriskerna för tillgångar beskrivs närmare i noterna till koncernbokslutet. De miljörisker som berör SOK-koncernens affärsverksamhet har identifierats och analyserats per affärsområde. Skyldigheterna i anslutning till kontrollen av klimatförändringarna, en förbättrad energieffektivitet och ökade förnybara energikällor, innebär både risker och möjligheter för S-gruppens affärsverksamhet. De viktigaste miljörelaterade aspekterna och de tillhörande åtgärderna beskrivs i S-gruppens ansvarsöversikt som publiceras på S-kanavas webbplats (www.s-kanava.fi) under våren De viktigaste nyckeltalen som beskriver SOK-koncernens affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultat presenteras i en nyckeltalstabell i anslutning till bokslutet. gångna året. Bedömningen är att det ekonomiska läget klarnar senast under sommaren. Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget både i Finland och i närområdet ger en kraftig effekt på SOK-koncernens resultat. Tack vare den ekonomiska utvecklingen och de effektiviseringsprogram och verksamhetsförändringar som har genomförts inom SOK-koncernens verksamheter förväntas ett bättre resultat för alla inhemska verksamheter än året innan. En fortsatt positiv utveckling förväntas inom ekonomierna i närområdet och därmed även för koncernens markethandel samt inkvarterings- och bespisningsverksamhet. Den fortsatta kraftiga nätutbyggnaden kommer att belasta markethandelns resultat i Ryssland och Baltikum även i fortsättningen. Därför kommer markethandelns resultat sannolikt att bli oförändrat eller något svagare än året innan. Resultatet för SOK-koncernens totala verksamhet förväntas bli fortsatt negativt på grund av bilhandeln samt till följd av den kraftiga utvidgningen av markethandelns nätverk i närområdena, men utvecklas positivt jämfört med föregående år. Utsikter för det nya året Den kommande ekonomiska utvecklingen i euroområdet under innevarande år är fortfarande diffus. Skuldkriserna i vissa europeiska länder väntar fortfarande på en lösning. Den största ekonomiska risken under den närmaste tiden anknyter till eurokrisen och stabiliteten i den globala finanssektorn. De ekonomiska utsikterna för Finland, liksom för det övriga euroområdet, försämrades under årets slut. Den privata konsumtionen skapar fortfarande stabilitet i ekonomin och utgör källan till ekonomisk tillväxt när exportefterfrågan sviker. Med exportens struktur och inriktning som grund är bedömningen att Finland kommer att klara sig bättre än euroområdet i övrigt. Tillväxten kommer sannolikt att bli lägre än vad tidigare prognoser visar. Handelns allmänna omvärld innehåller större utmaningar under innevarande år än under det 6 Helsingfors den 17 februari 2012 CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND Styrelsen

7 KONCERNBOKSLUT Koncernens resultaträkning, IFRS Fortlöpande verksamheter: Omsättning Övriga rörelseintäkter ,7 21,2 33,3 Material och tjänster , ,4 Kostnader för anställningsförmåner -355,0-335,1 Avskrivningar och nedskrivningar -72,4-64,6 Övriga rörelsekostnader -355,6-326,0 Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 5,4 7,9 Rörelsevinst 18,8 48,8 Finansiella intäkter och kostnader (+/-) 0,4-7,4 Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 0,3 - Resultat före skatter 19,5 41,2 Inkomstskatt (+/-) -7,8-6,9 Räkenskapsperiodens resultat från fortlöpande verksamheter 11,7 34,3 Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -9,2 Räkenskapsperiodens resultat 11,7 25,1 Uppdelat på: Moderbolagets ägare 12,3 24,4 Innehav utan bestämmande inflytande -0,5 0,7 11,7 25,1 Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat 11,7 25,1 Poster i övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser -1,0 1,4 Placeringar tillgängliga för försäljning Värdeförändringar av placeringar tillgängliga för försäljning -3,3 Skatter hänförliga till placeringar tillgängliga för försäljning 0,8 Kassaflödessäkringar Värdeförändringar av kassaflödessäkringar 5,4 Skatter hänförliga till kassaflödessäkringar -1,4 Totalresultat av intressebolag -13,2-4,0 Poster i övrigt totalresultat efter skatter -16,7 1,4 Räkenskapsperiodens totalresultat -5,0 26,5 Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på: Moderbolagets ägare -4,4 25,8 Andel av ägare utan bestämmande inflytande -0,5 0,7-5,0 26,5 7

8 Koncernbalansräkning, IFRS TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar 347,0 358,9 Materiella anläggningstillgångar 47,6 28,8 Placeringsfastigheter 120,7 128,1 Immateriella tillgångar 78,6 9 Investeringar i intressebolag 61,4 58,0 Långfristiga finansiella tillgångar 34,0 38,0 Latenta skattefordringar 689,2 701,9 Långfristiga tillgångar totalt Kortfristiga tillgångar 462,5 346,2 Omsättningstillgångar 825,2 717,9 Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 34,7 33,5 Kortfristiga räntebärande fordringar 39,9 3 Kortfristiga placeringar 126,3 238,3 Likvida medel 1 488, ,8 Kortfristiga tillgångar totalt 2 177, ,7 Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 145,7 139,6 Andelskapital 3,0 18,7 Bundna fonder 420,3 409,0 Ackumulerade vinstmedel 569,0 567,3 Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt 5,3 2 Innehav utan bestämmande inflytande 574,3 587,2 Eget kapital totalt Långfristiga skulder 12,8 12,8 Tilläggsandelskapital 134,1 136,5 Långfristiga räntebärande skulder 37,1 36,7 Långfristiga räntefria skulder 7,7 12,3 Reserveringar 23,0 24,6 Latenta skatteskulder 214,6 222,7 Långfristigt främmande kapital totalt Kortfristiga skulder 215,3 173,5 Kortfristiga räntebärande skulder 247,1 229,2 Kortfristiga räntefria skulder 923,0 851,7 Skulder till leverantörer 3,5 3,4 Räkenskapsperiodens skatteskuld 1 389, ,8 Kortfristigt främmande kapital totalt 2 177, ,7 Eget kapital och skulder totalt 8

9 Koncernens kassaflödesanalys, IFRS Referens DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 18,8 48,8 Rörelsevinst från fortlöpande verksamheter -9,1 Rörelsevinst från avvecklade verksamheter 22,7-3,2 Ej kassaflödespåverkande poster (A) -117,4 47,1 Förändringar i rörelsekapital (B) Kassaflöde från den löpande verksamheten -75,9 83,6 före finansiella poster och skatter -5,8-0,4 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 1,5 Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader -0,6 1 4,5 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 1,1 0,1 Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten -4,4-10,5 Betalda direkta skatter -75,5 78,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN 19,9 51,1 Förvärvade aktier i dotterbolag -0,7-4,9 Likvida medel i avyttrade och förvärvade dotterbolag -82,5-92,4 Investeringar i materiella tillgångar -6,9-6,5 Investeringar i immateriella tillgångar 27,3 Avyttringar av materiella anläggningstillgångar 0,7 1,1 Förändring av övriga långfristiga placeringar 0,1 Erhållna utdelningar av investeringar -66,7-24,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 392,1 162,0 Ökning av långfristiga lån -395,7-192,8 Minskning av långfristiga lån 56,3 26,7 Ökning av kortfristiga lån -2,9-28,9 Minskning av kortfristiga lån -2 Förändringar i fordringsbevis och fondandelar -19,8-13,0 Minoritetsplacering 6,1 6,0 Ökning av andelskapital -0,6-0,6 Erlagda räntor på andelskapital -0,3 Övrig minskning av eget kapital 22,2-47,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -121,5 6,4 Förändring av likvida medel, ökning / minskning 248,2 241,4 Likvida medel vid årets början -0,3 0,4 Kursdifferenser -121,5 6,4 Förändring av likvida medel, ökning / minskning 126,4 248,2 Likvida medel vid årets slut Ej kassaflödespåverkande poster (A) -19,0-33,3 Vinst på försäljning av bestående aktiva 72,2 64,9 Avskrivningar och nedskrivningar -30,5-34,8 Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning 22,7-3,2 Förändringar i rörelsekapital (B) -99,4-94,1 Förändring i rörelsefordringar -115,2-11,6 Förändring i omsättningstillgångar 97,2 152,8 Förändring i kortfristiga räntefria skulder -117,4 47,1 Endast kortfristiga skuldebrev med en löptid på under 3 månader klassificeras som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys. 9

10 Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Andel av ägare utan Eget kapital totalt Totalt Ackumulerade vinstmedel Omräkningsdifferenser Förvaltningsrådets dispositionsfond Reservfond Fonden för gängse värde Eget kapital Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Övriga ändringar Ökning/minskning av innehav utan bestämmande inflytande Totalresultat Tillägg till andelskapitalet Övriga ändringar Ökning/minskning av innehav utan bestämmande inflytande Andelskapital Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget 133,4 0,1 18,5-2,9 386,5 535,6 19,5 555,1 1,4 24,4 25,8 0,7 26,5 6,2 6,2 6,2-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3 139,6 0,1 18,5 0,1-1,5 410,5 567, ,2-15,7-1,0 12,3-4,4-0,5-5,0 6,1 6,1 6,1-0,1 0,1 0,1-14,2-14,2 145,7-15,5 18,5-2,5 422,9 569,1 5,3 574,3 10

11 Principer för upprättandet av resultat- och balansräkningen Denna bokslutskommuniké är upprättad med iakttagande av standarden IAS-34 Delårsrapportering. Samma principer för upprättandet som vid bokslutet 2010 följdes vid upprättandet av bokslutskommunikén och dessutom följdes de förändringar i IAS/IFRS-standarderna och -tolkningarna som har trätt i kraft under räkenskapsperioden Införandet av dessa standardoch tolkningsförändringar har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet. Alla siffror i bokslutstabellerna är avrundade. Därför kan enskilda siffrors sammanräknande summa avvika från den presenterade summans siffervärde. Nyckeltalen är beräknade med exakta värden. SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab I jämförelsematerialet i bokslutskommunikén har Maan Auto Oy upptagits som avvecklad verksamhet. Inga avvecklade verksamheter eller poster som klassificeras som tillgångsposter tillgängliga för försäljning finns i SOK-koncernen den 31 december Denna bokslutskommuniké är oreviderad. 11

12 Segmentinformation Ledningsrapportering totalt Bankverksamhet Handelsverksamhet totalt Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Serviceverksamhet Inköpsverksamhet Lantbrukshandel Bil- och biltillbehörshandel Turist- och bespisningsverksamhet 2011 Milj. Markethandel För den högsta ledningens rapportering är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. 310,8 253,1 213,7 995, , , , , ,1-18,0 3,9-13,3 6,7 8,7-4,3-0,1-16,4 3,5-12,9 Rörelseresultat -21,9 1,1-13,0 5,8 9,2 34,4-28,0-12,4 3,5-8,9 Operativt resultat 20,4 7,0 0,9 5,1 9,0 63,4 105,9 Investeringar 0,1 8,7 0,3 34,7 44,1 Avyttringar -13,2 0,6 41,3 105,3 162,5 0,5-1,3 295,7 295,7 Rörelsekapital Omsättningens avstämning ,1 Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 3,0 Övriga differenser Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS Resultatets avstämning -8,9 De rapporterade segmentens operativa resultat Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: 14,7 Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster 0,5 Övriga rörelseintäkter och -kostnader Nedskrivningar av placeringar i bestående aktiva, 1,9 återföringar av nedskrivningar 0,8 Skadestånd intäktär 3,2 Värderingsvinster och -förluster på derivat 4,3 Försäljningsvinster vid avyttring av affärsverksamheter -0,5 Nedskrivningar 3,5 Övriga justeringar 19,5 Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter ,2 Finland 359,0 Utlandet Omsättning totalt 310,6 Markethandel 255,5 Turist- och bespisningsverksamhet 213,6 Bil- och biltillbehörshandel 909,0 Lantbrukshandel 2 596,0 Inköpsverksamhet 6 995,5 Serviceverksamhet Omsättning totalt Omsättning 12

13 Segmentinformation Omsättning Ledningsrapportering totalt Bankverksamhet Handelsverksamhet totalt Eliminering av handelsverksamhetens interna poster Serviceverksamhet Inköpsverksamhet Lantbrukshandel Bil- och biltillbehörshandel Turist- och bespisningsverksamhet 2010 Milj. Markethandel För den högsta ledningens rapportering är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital. Segmentet bankverksamhet och Maan Auto Oy från segmentet bil- och biltilbehörshandel är klassificerade som avvecklade verksamheter. 224,2 263,7 203,5 888, , , , , ,7 Affärsvinst -13,3-2,2-5,8-7,6 19,0 2,1-0,7-8,4 6,2-2,1 Operativt resultat -16,9-6,1-5,3-8,7 18,3 10,9-2,2-1 6,2-3,7 Investeringar 18,3 6,7 3,7 35,9 33,9 98,8 Avyttringar 0,1 22,6 0,1 55,5 78,4 Rörelsekapital -8,3 3,2 23,8 107,2 32,4-7,4 6,6 157,3 157,3 Omsättningens avstämning Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 9 275,7 Omsättning från avvecklade verksamheter -17,8 Övriga differenser - Omsättning från fortlöpande versamheter IFRS 9 257,7 Resultatets avstämning De rapporterade segmentens operativa resultat -3,7 Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat: Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster 33,3 Övriga rörelseintäkter och -kostnader -0,1 Nedskrivningar Ökning av obligatoriska reserveringar -0,1 Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster -0,9 Resultat före skatter från avvecklade verksamheter 9,0 Övriga justeringar 3,7 Resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS 41,2 Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter Finland 9 008,0 Utlandet 267,5 Omsättning totalt 9 275,5 Markethandel 224,1 Turist- och bespisningsverksamhet 263,1 Bil- och biltillbehörshandel 203,4 Lantbrukshandel 782,6 Inköpsverksamhet 1 306,0 Serviceverksamhet 6 496,2 Omsättning totalt 9 275,5 13

14 Avvecklade verksamheter och anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning Koncernens interna transaktioner har eliminerats från presenterade siffrorna. Avvecklade verksamheter: I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som avvecklade verksamheter SOK sålde hela aktiestocken i sitt dotterbolag Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab I affären ingick importen av Peugeot personbilar och nyttofordon, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I denna delårsrapport klassificeras Maan Auto Oy, som ingå i bil- och biltillbehörshandelssegment, som avvecklad verksamhet. Resultatet för avvecklade verksamheter som ingår i koncernens resultaträkning är följande: Omsättning 17,8 Övriga rörelseintäkter Material och tjänster -25,5 Kostnader för anställningsförmåner -1,1 Avskrivningar och nedskrivningar -0,3 Övriga rörelsekostnader -2,0 Rörelsevinst -11,1 Finansiella intäkter och kostnader - Resultat före skatter -11,1 Inkomstskatt -0,1 Periodens resultat -11,2 Vinst av försäljningen av Maan Auto 2,2 Periodens resultat från avvecklade verksamheter -9,0 Resultatet för enheten Maan Auto Oy vid försäljningstidpunkten var -0,9 miljoner euro exklusive eliminering av koncernens interna poster. Kassaflöden av avvecklade verksamheter var följande: Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöden totalt -11,1 Försäljningens påverkan på koncernens finansiella ställningen Material och immaterial tillgångar 1,7 Långfristiga finansiella tillgångar 2,6 Latenta skattefordringar 0,1 Omsättningstillgångar 11,2 Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 8,5 Kortfristiga räntebärande fordringar 2,8 Likvida medel 4,2 Långfristiga räntebärande skulder -2,5 Reserveringar -0,5 Latenta skatteskulder - Kortfristiga räntebärande skulder -3,9 Kortfristiga räntefria skulder -18,2 Tillgångar och skulder totalt 6,1 Erhållet vederlag i pengar 22,7 Det överlåtna företagets likvida medel -4,2 Inverkan på kassaflödet 18,6 14

15 Verksamheter tillgängliga för försäljning: I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångar tillgängliga för försäljning och Företagsförvärv Förvärv under räkenskapsperioden 2011 SOK-koncernens dotterbolag SOK Autokauppa Oy köpte affärsverksamheten i ME-Auto den 21 mars 2011 och övertog personalen och verksamheten i ME-Auto. Bolagets tre verksamhetsställen i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sin verksamhet. För arrangemanget redovisas ingen goodwill. SOK köpte för dotterbolag S-Polttonesteterminaalit Oy:s räkning bränsleterminaler av St1 Energy för 22,0 milj. euro. Förvärv under räkenskapsperioden 2010 SOK-koncerns dotterbolag North European Oil Trade Oy förvärvade bränsleupphandlingsverksamheten från Oy Shell Ab. Förvärvspriset var 3 miljoner euro som betalades kontant. Förvärvet ökar North European Oil Trade Oy:s inköpsvolym. I förvärvet uppkom miljoner euro goodwill. De tillgångar och skulder som upptagits för förvärvsobjektet visas i tabellen nedan. Anskaffningskontrakt Tillgångar sammanlagt Anskaffningsutgift Goodwill Köpeskilling i pengar Den förvärvade verksamhetens likvida medel Inverkan på kassaflöde Gängse värde upptaget för sammanslagning

16 Materiella och immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Kursdifferenser Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Placerings- fastigheter Immateriella tillgångar 643,1 53,5 309,0-1,6 93,6 0,1 23,9-74,1-7,7-43,0-33,6 4-6,1 627,5 85,9 283,7 Ackumulerade avskrivningar -284,2-24,7-180,9 Ackumulerade avskrivningar Kursdifferenser 48,1-1 42,2 Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar -44,1-3,4-24,4 Avskrivningar under räkenskapsperioden -0,5 Nedskrivningar -280,5-38,3-163,0 Ackumulerade avskrivningar ,9 28,8 128,1 Bokföringsvärde ,0 47,6 120,7 Bokföringsvärde Anskaffningsutgift 598,2 58,5 269,2 Anskaffningsutgift ,9 Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning 46,9 53,0 Ökningar -12,3-5,3-6,6 Minskningar 6,4 0,3-6,7 Överföringar mellan poster 643,1 53,5 309,0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar -249,7-26,9-166,3 Ackumulerade avskrivningar ,3 Kursdifferenser Sammanslagning av affärsverksamheter Annlägningstillgångar som innehas för försäljning 9,9 3,5 4,5 Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar -44,0-1,3-19,1 Avskrivningar under räkenskapsperioden Nedskrivningar -284,2-24,7-180,9 Ackumulerade avskrivningar ,5 31,6 102,9 Bokföringsvärde ,9 28,8 128,1 Bokföringsvärde

17 Transaktioner med närstående Affärsverksamheter och öppna saldon tillsammans med intressebolag: Försäljingar 46,0 47,1 Inköp 260,3 245,3 Finansiella intäkter och kostnader 0,4 0,3 Kundfordringar och övrika fordringar 3,9 24,8 Lånefordringar 21,7 90,7 Skulder 15,4 3,0 Leverantörsskulder och övriga skulder 16,2 15,1 17

18 Panter och ansvarförbindelser Förändring Ställda panter och ansvarsförbindelser Skulder, för vilka panter har stältt som säkerhet 61,4 41,3 2 Skulder till kreditinstitut 67,4 41,8 25,7 Bokföringsvärde för pantsatta tillgångar 2,0 2,0 Övriga skulder 2,2 2,2 Bokföringsvärde för pantsatta aktier 69,7 44,0 25,7 Panter ställda som säkerhet totalt Övriga säkerheter 0,4 0,1 0,3 Panter 0,4 0,4 Inteckningar 13,4 12,0 1,4 Borgenansvar 14,2 12,5 1,7 Totalt Säkerheter ställda för andras skulder 46,6 47,5-1,0 Borgenansvar för intresseföretagets skulder 1 10,3-0,3 Borgensansvar för handelslags skulder Borgensansvar för andras skulder 56,7 58,0-1,3 Totalt Övrika säkerheter för andras skulder Borgensansvar för handelslags ansvarsförbindelser 0,4 0,4 Totalt Övrika ansvarsförbindelser 0,6 0,6 Rembursförbindelser 0,6 0,6 Totalt Övriga hyreskontrakt Koncernen som hyrestagare Minimihyror som skall betalas för icke uppsägningsbara hyreskontrakt: Förändring Ansvarsförbindelser, mn Inom ett år Efter mer än ett år men inom högst fem år Efter mer än fem år Totalt 109,6 105,3 4,3 463,0 356,4 106,4 622,5 539,6 82, , ,3 193,8 18

19 Ställda borgen består i huvudsak av borgen för ett lån på 46,6 miljoner som ställts för intresseföretaget Kauppakeskus Mylly Oy:s räkning och av motförbindelser till bankgarantier på sammanlagt 11,1 miljoner som ställts för koncernbolag till förmån för Tullstyrelsen. Dessutom har SOK lämnat stödbrev för de garantier SOK-Borgen AB har beviljat. Stödbrevens belopp uppgår till 79,6 miljoner euro (76,5 mn euro ). Dessutom har SOK tillsammans med St1 Oy lämnat ett stödbrev för North European Oil Trade Oy:s räkning för en finansiell limit på 65,0 miljoner euro (44,9 miljoner euro / 60 miljoner USD ). Övriga ekonomiska ansvarsförbindelser: Koncernen är skyldig att granska de mervärdesskatteavdrag som har gjorts för fastighetsinvesteringar om den skattepliktiga användningen av en fastighet minskar under granskningsperioden. Ansvarsförbindelsens högsta belopp är 5,6 miljoner euro (5,9 miljoner euro ). Övriga motförbindelser: Förbindelser enligt delägaravtalet att svara för S-Voima Oy:s förbindelser och finansiera dess verksamhet. Delägarna svarar enligt den så kallade Mankala-principen för S-Voima Oy:s förbindelser. Enligt denna princip fastställs ansvaret för företagets rörliga kostnader enligt den energi en delägare förbrukar. Ansvaret för företagets fasta kostnader inklusive bl.a. amorteringar och räntor på lån samt avskrivningar fördelas i relation till de aktieserier delägaren äger. Företagets aktier i A-serien är anslutna till inköp av marknadsel, aktierna i B-serien till inköp av vindkraftsproducerad elenergi och aktierna i C-serien till inköp av kärnkraftsproducerad elenergi. Delägarna i S-Voima Oy har dessutom förbundit sig i delägaravtalet till en ömsesidig skyldighet att finansiera företagets placeringar med eget kapital-villkor i produktionsbolag och då fördelas ansvaret i princip per aktieserie i relation till aktieinnehavet. Det ansvar för den återstående andelen av finansieringen med eget kapital-villkor som SOK har fattat beslut om vid bokslutstidpunkten är uppskattningsvis totalt 4,4 miljoner euro (5,2 miljoner euro ). Enligt bedömning behövs ingen finansiering med främmande kapital-villkor från företagets delägare. 19

20 Nyckeltal Fortlöpande verksamheter för SOK-koncernen: Omsättning, mn Rörelsevinst, mn i % av omsättning Resultat före skatter, mn i % av omsättning SOK-koncernen: Soliditet, % Gearing, % ,8 19, ,7 26,7 34,1 28,9 Formler för uträkning av nyckeltal Eget kapital totalt Soliditet, % = x 100 % Balansomsluttning - erhållna förskott Räntebärande skulder - likvida medel Gearing, % = x 100 % Eget kapital totalt Total kapitalbas Kapitaltäckningsgrad, % = x8% Minimikrav på total kapitalbas 20 48,8 0,5 41,2 0,4 9,3

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2011 Handelns omvärld var tydligt tudelad till karaktären under år 2011. Under årets början var

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011 SOK-KONCERNEN Delårsrapport 1.1 30.6.2011 1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Finlands bruttonationalprodukt (BNP) började växa snabbt under år 2010. Den exportdrivna tillväxten var fortsatt stark även under första

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012 1 Sok-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.1 31.12.2012 Styrelsens verksamhetsberättelse UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Marknadens allmänna utveckling var ytterst tudelad år 2012. Under första halvåret rådde en förhoppningsfull

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010

SOK-KONCERNEN. Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 SOK-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1.1 31.12.2010 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Handelns allmänna omvärld 2010 Samhällsekonomin i Finland vände i en snabb uppgång år 2010. Efter bruttonationalproduktens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014

SOK-koncern 2014. Bokslut 1.1. 31.12.2014 SOK-koncern 2014 Bokslut 1.1. 31.12.2014 2 SOK-koncernens bokslut 2014 SOK-koncernens bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...4 Koncernbokslut, IFRS... 10 Koncernens resultaträkning...10 Koncernbalansräkning...11

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport SOK-KONCERNEN Delårsrapport 1.1 30.6.2010 1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Recessionen i den globala ekonomin har drabbat den finska ekonomin exceptionellt hårt. Finlands bruttonationalprodukt minskade i fjol

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer