Information och Allmänna villkor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och Allmänna villkor!"

Transkript

1 Information och Allmänna villkor Landvettergran Landvettergran, är ett Göteborgsbaserat företag vars kärnverksamhet består av handel med julgranar och för sådana, specifikt relaterade Produkter och Tjänster. Leveransvillkor Landvettergran, använder sig av 5 dagars fakturering för samtliga Produkter och Tjänster, från det att kunden har lagt sin Beställning. Alla lagda Beställningar är bindande. Personuppgifter Endast privatpersoner 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att lägga en Beställning, och därmed utföra köp från företaget Landvettergran. Begäran av Personuppgifter, är till för att minimera risken att någon annan lägger Beställning för Produkter eller Tjänster i annans namn, av uppsåtligt, oärligt menade avsikter. Personuppgifter är också till för att kunna ge personligt riktade erbjudanden och rabatter inom den verksamhet Landvettergran bedriver, vilket endast sker undantagsvis och vid högst 3 tillfällen om året. Landvettergran låter ingen tredje part ta del av personuppgifter som lämnas, varken genom att överlämna eller sälja sådan information. Kund- och Utskicksregister Landvettergran, har av egen kraft byggt upp det register av tusentals intressenter i form av företag, föreningar, organisationer och andra, inom kategorier vilka kan vara aktuella för Landvettergran att rikta utskick och ta fram specifika Produkter och Tjänster för. Dessa uppgifter, samt registerdelar som hanterar kunduppgifter i övrigt, varken säljs, byts, lämnas, eller på annat sätt kommer tredje part tillhanda. Webbutrymme För kunden skapas ett personligt webbutrymme dit kunden tar sig med hjälp av eget användarnamn och eget lösen. Den platsen heter Kundzon. Denna plats är inte helt förberedd och därför inte i funktion Genom detta egna webbutrymme kommer kunden att erbjudas unika presentationer av Produkter och Tjänster. Därifrån får kunden också information och erbjudanden via e-post, post och/eller sms. Inget av detta kommer att ske mer än högst tre (3) gånger á år. Särskilda Villkor Hemgran Hemgran, är i längd 1, 75 2, 40 meter, med 2 meter som genomsnittslängd. Det finns inga möjligheter till selektering av Hemgran i andra, mer specifika längder än vad som anges inom ramen för tjänsten, vilket också är villkoren för leverans. Av samma skäl presenteras Hemgran såsom cirka 2 meter om ingets annat anges för särskild, annan produkt inom kategorin Hemgran.

2 Leveransperiod Hemgran levereras till privathushåll under perioden 2/12 23/12. Leverans sker i och nära omkring Göteborg i en radie av cirka 2,5 mil, i första hand i fallande ordning efter postnummerområden. För leveranser av Hemgran till hushåll längre bort än 2,5 mil, tillkommer ett distanstillägg om 85 kr. Kostnadseffektiv kvalitetssäkring Hemgran levereras i skyddande transportnät. Paketering sker direkt efter avverkning hos odlaren. Av samma skäl kan Landvettergran i sin sluthantering inför leverans till kund, inte avgöra det exakta utseendet för enskild Hemgran, utan förlitar sig helt på att ha varit den part som under perioden augusti oktober, själv har markerat de enskilda och kvalitetsgrupper, av julgranar, på kontraktsplanteringarna, vilka är avsedda för Landvettergran att passa väl som Hemgran. Detta är en praktisk och kostnadsmässig fråga, vilken slutligen gynnar kunden, då momentet att packa upp leverans från odlaren, till att åter förse varje Hemgran med nytt transportnät inför leveransen till enskild slutkund, både skulle bli fråga om ett tidsmässigt krävande- och i längden mer kostsammare arbetssätt, då Landvettergran redan vet hur kvaliteten är för den Hemgran som finns i transportnätet. Landvettergran tar dock löpande blindtester i beståndet av Hemgran för att ständigt försäkra sig om att kvaliteten är den sedan tidigare markerade, vilken bygger på det förtroende som är upparbetat och avtalat mellan Landvettergran och den odlare som har drivit plantan fram till avverkning. Landvettergran har ett väl utvecklat system för att själv markera varje av de julgranar på odlingen som slutligen skall bli Hemgran, till för någon av Landvettergrans kunder. Det finns alltså inte någon Hemgran som är okänd för Landvettergran Korta ledtider- en del av vårt kunnande All Hemgran levereras Landvettergrans kund senast 7 dagar efter avverkning. Oftast är den processen kortare, dock aldrig längre. Först då Hemgran är avställd vid dörr, är leveransen genomförd varför det fortsatta ansvaret efter detta övergår till beställande slutkund och konsument. En avverkad Hemgran har en biologisk överlevnad på nästan 3 månader. Hur enskild Hemgran klarar sig efter leverans beror helt på hur Hemgranen kommer in i rumsvärme och vilken fortsatt skötsel Hemgranen får. Alla kunder får alla våra tillgängliga och vetenskapligt beprövade Skötselråd ihop med genomförd Beställning. Landvettergrans uppmaning är: Följ dessa efter bästa förmåga Julgranar är färskvara varför levererad Hemgran inte omfattas av ångerrätt. Hemgran, kan bestå av såväl Vanlig gran, som Omorika eller Kungsgran. Detta väljer kunden i sin Beställning. Leveranstider Hemgran levereras helt fraktfritt ända fram till dörr. Landvettergran ringer/knackar på, söndag torsdag: 10:00 21:00, och fredag och lördag: 10: Vid leveranstid före och efter dessa tider, ställs alltid Hemgran utanför dörren, på samma sätt som när ingen öppnar då transportören ringer eller knackar på. Där efter övergår ansvaret till beställaren och kunden.

3 Om ingen är hemma eller om klockan är allt för tidig eller sen, ställs Hemgran vid dörren i sitt transportnät och kunden får en leveransbekräftelse i brevinkast/postbox/postlåda, alternativt i Hemgranens transportnät, eller via E- post. Det är alltså fullt möjligt att Hemgran levereras på tidig morgontid eller sen kvällstid, vilket helt avgörs av den leveransbelastning som råder för tillfället. Så tidiga eller sena leveranser som ligger utanför tiderna då våra transportörer ringer/ knackar på, sker i så fall på ett så omsorgsfullt, diskret sätt, att ingen kommer att störas på grund av leverans från Landvettergran. Leveransfilosofi För att alla beställare av Hemgran skall kunna få sin Hemgran levererad så snart som möjligt efter Beställning, levererar Landvettergran efter 2 principer; 1. I fallande ordning efter postnummerområden, och 2. Efter inkommande Beställningsordning; det vill säga- enligt principen: Först till kvarn. Detta kan innebära att alla har att få sin Hemgran så nära inpå sin Beställning som möjligt. Det är nämligen så vi på Landvettergran sedan tidigare vet att våra kunder av Hemgran vill ha det- leverans så nära efter Beställning som möjligt. Landvettergran levererar Hemgran efter första (1) principen under den tidigare leveransdelen, innan beställningarna ligger så intensivt, för att de sista 10 dagarna före julafton gå över till leverans efter andra (2) principen. Landvettergrans avsikt är också att hålla nere utgifterna för slutlogistiken, den del av kostnaden som utgörs av leverans av Hemgran till Er som slutkund. Detta styr vi på Landvettergran genom att ha endast 1 3 bilar aktiva i leveranskedjan samtidigt efter ett väl genomtänkt system- endast avsett för att på ett bra, smidigt, enkelt och effektivt sätt, leverera Hemgran på ett nära och personligt sätt. På samma sätt möter samtliga kunder av Hemgran enbart transportörer som kan svara optimalt på eventuella frågor om Hemgran. Alla Landvettergrans transportörer i samtliga leveransled håller mycket hög kunskapsnivå kring den julgran som levereras. Leverans av Hemgran kommer att ske enligt särskilt körschema vilket presenteras via hemsidan Utegran.se inför leverans de 10 sista sista dagarna inför julafton. Bortforsling Bortforsling sker vecka 3, 2014, då den 13:e januari, Tjugondedag Knut, av tradition, är datum för julgransplundring. Bortforsling av Hemgran kostar för privata hushåll 89 kr á Hemgran. Bortforsling sker efter särskilt körschema vilket meddelas beställaren senast måndag vecka 2, Detta körschema annonseras på hemsidan Utegran.se Landvettergran kan även under körschemat ta upp Bortforsling av julgranar , 40 meter, av personer som tidigare inte Beställt tjänsten över Utegran.se. Dessa kunder betalar då 100 kr via Bank- och Kontokort alternativt kontant, men mot signering i vår Smartphone som är sammankopplad med betaltjänsten Izettle. Landvettergran förbehåller sig rätten att enbart ta med det antal Hemgran för Bortforsling, vilka omfattas av Beställning, uppställda eller lagda på avtalad plats på datum och uppskattad tid för Bortforsling.

4 Hemgran för Bortforsling vid radhus skall stå innanför gånggrind, vid sopkärl, eller alternativt, utmed gång- och cykelväg, intill rondell eller lokal bilväg i övrigt, om inget annat avtalats. Hemgran som hämtas vid flerfamiljshus såsom hyres- eller bostadsrätt, skall stå väl tillgängligt innanför entréport, utanför entréport, eller vid ingång till innergård. I flervåningshus skall Hemgran stå, eller ligga väl tillgänglig på entréplan och ingen Hemgran för Bortforsling hämtas inne i enskilda bostäder. Hemgran för Bortforsling skall märkas med för- och efternamn på beställaren av tjänsten. Fakturering Faktureringen ingår i Landvettergrans medvetna miljöprofil och sker endast genom e-post till angiven e-postadress. Pappersfaktura skickas endast om e-postfunktion inte finns eller fungerar. Landvettergran tillämpar faktura 5 dagar. Synlig betalning oftast efter 3 bankdagar varför kunden rekommenderas att betala faktura direkt efter lagd Beställning av önskade Produkter och Tjänster. Förseningsavgift Försenad inbetalning för leverans av Produkter och Tjänster, kan innebära att kunden inte kan få det som beställts. Samtidigt tillkommer en förseningsavgift på 10% av fakturans nettovärde, ihop med att kunden debiteras oavsett kundens intresse kvarstår eller ej för beställda Produkter och Tjänster Priser Alla priser för privata hushåll, redovisas med inkluderad moms. Alla priser för företag och förening, redovisas som nettopris, där moms om 25 % tillkommer faktura. Reklamation Reklamation skall ske inom det dygn och det datum då Hemgran, Eventgran eller Kontorsgran, har levererats. Reklamation kan göras då fel sort av Hemgran, Eventgran eller Kontorsgran, har levererats eller om det finns skador eller påtagliga missfärgningar i Er Hemgran, Eventgran eller Kontorsgran. I det fall att det finns tillräckligt med Hemgran, Eventgran eller Kontorsgran, som kan ersätta för reklamation, sker detta inom två (2) dygn efter att reklamation inkommit och accepterats. I annat fall betalas hela summan tillbaka till kunden inom 10 dagar, från det att reklamationen har accepterats. Kvalitetslinjen för Hemgran, Eventgran, Kontorsgran och Utegran, är annonserad på webbplatsen Utegran.se, varför annat tycke och smak inte kan ligga till grund för Reklamation. Reklamationsformulär får Ni genom att Maila till Landvettergran. Force majeure Skulle Landvettergran på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom egen kontroll, vara förhindrat att utföra avtalade åtaganden gentemot Er, utgör sådana omständigheter inte ett avtalsbrott. Force majeure, kan vara situationer såsom arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, maskinfel som inte kan knytas till eftersatt underhåll, trafikolycka och liknande situationer. Även vid situationer som ryms inom Force majeure, kommer

5 Landvettergran, trots detta, att i möjligaste mån, alltid att försöka utföra sina åtaganden gentemot Er som kund. Tvist Eventuella tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden. Landvettergran följer alltid (ARN) Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Upphovsrätt Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör Landvettergran och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Landvettergran. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Landvettergran. Observera att samtliga på webbplatsen förekommande illustrationer och foton, ägs av Landvettergran, varför kopia och användande av sådan, endast kan ske efter tillstånd från Landvettergran. Landvettergran äger och driver webbplatsen: samt andra domäner vilka är kopplade till Alla villkor och uppgifter i övrigt, kan komma att uppdateras utan påannonsering när helst under pågående försäljningssäsong. Av samma skäl är det därför de uppdateringar som gäller, vilka finns tillgängliga vid datum för uppkomsten av eventuell meningsskillnad. Firma Landvettergran har sitt säte i Göteborg Landvettergran är momspliktigt och har F- skatt. Produkter och Tjänster som erbjuds av Landvettergran tillhandahålls av: Landvettergran Box: Göteborg

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB

Försäljningsvillkor - Bright Technology Nordic AB Försäljningsvillkor - Allmänna villkor (nedan benämnt Brighttech) allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget särskilt avtalats mellan parterna. Beställningar/inköp av produkter och tjänster från

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser i samarbete med Posten (MyPack). Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor

Köpvillkor. Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Köpvillkor Allmänt om Projektorshop24 /celexon Sweden AB org.nr 556810 2593 köpvillkor Konsumentköplagen (1990:032) och Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distanshandelslagen)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Regler och anvisningar

Regler och anvisningar Regler och anvisningar Regler och anvisningar Introduktion Regler och anvisningar, The Broccoli Company Kundförmåner samt avtalet The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (Independent Contractor)

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer