UNICELL AB 1. Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNICELL AB 1. Handbok"

Transkript

1 UNICELL AB 1 Handbok

2 UNICELL AB 2 Inledning Att arbeta för att förverkliga sin egen affärsidé, att själv få råda över sin tid och att sedan se företaget spira och växa - ja, det är väl detta som många drömmer om. Men, att vara egen företagare - är som en dans på rosor! det doftar gott, men taggarna är vassa. Många har ganska snart märkt att mycket av ens tid upptas av allt annat än det man drömt om. Mycket arbete går åt till att sköta företagets administration och ju mer tid administrationen tar, desto mindre tid blir över för att föra kärnverksamheten vidare. Det är därför viktigt att man har en så effektiv administration som möjligt. UNI_BAS är ett optimalt verktyg för mindre företag som inte binder upp företagaren i inproduktivt administrativt arbete mer än absolut nödvändigt. Vid tillkomsten av UNI_BAS har ledstjärnan varit att man skall stå med bägge fötterna på jorden. Inget onödigt lull-lull - vi talade helt enkelt om att ha fötterna på jorden. För att använda sig av UNI_BAS fullt ut behövs inga bokföringskunskaper. Efter att man använt progarammet en tid märker man att man lärt sig bokföring - av att använda programmet. Vi kan dock rekommendera den helt okunnige att läsa igenom nästa avsnitt Vad är bokföring där programmets grundidé penetreras. Vi gratulerar Dig till att ha valt just UNI_BAS och vi är övertygade om att UNI_BAS kommer att vara en god arbetskamrat. UNICELL AB Köpmansgatan BÅSTAD Tel: Fax: Mail: Hemsida:

3 UNICELL AB 3 Installation När Du laddat ner programmet från internet har Du nedanstående symbol på Din hårddisk: Macintosh: Windows: Dubbelkicka symbolen och installationen startar. Följ bara instruktionerna i installationsprogrammet. Efter installationen har Du en mapp UNI_BAS-2003 på Din hårddisk: Macintosh: När du dubbelklickar installationsfilen skapas en mapp UNI_BAS Inuti mappen finns förutom själva programmet även en datafil för Testbolaget. Gör gärna ett alias för programsymbolen UNI_BAS-2003 och lägg detta på skrivbordet. Använd alltid detta alias för att starta UNI_ BAS Macintosh: Windows: När du dubbelklickar installationsfilen skapas en mapp UNI_BAS-2003 på hårddisken. Inuti mappen finns förutom själva programmet även en datafil för Testbolaget. En genväg som lägger sig på skrivbordet skapas automatiskt. Använd alltid denna genväg för att starta UNI_BAS Windows: Datafil och programfil För att UNI_BAS skall fungera behövs dels en programfil och dels en datafil. Programfilen UNI_BAS-2003, är den fil som innehåller alla funktioner som UNI_BAS skall klara av att hantera. Datafilen är den fil som kommer att innehålla alla Dina kunder, leverantörer, artiklar och bokföringstransaktioner d.v.s allt det som Du registrerar i UNI_BAS.Vid installationen medföljen en testdatafil Testbolaget som du använder bl.a för att utvärdera UNI_BAS.

4 UNICELL AB 4 Starta UNI_BAS Starta UNI_BAS genom att dubbelklicka på genvägen/alias som Du har på skrivbordet. UNI_BAS öppnar alltid den datafil som senast var öppen. Efter en ny installation av UNI_BAS startas därför oftast Testföretaget. Du får nu upp startbilden. Denna bild visas varje gång Du startar systemet : Startbild UNI_BAS: Om UNI_BAS inte hittar senast använda datafil kan istället denna bild visa sig: Macintosh: Windows: Klicka på Testbolaget och tryck på öppna. Startbilden öpnnas därefter.

5 UNICELL AB 5 Att köpa UNI_BAS Du kan registrera Ditt köp antingen genom att trycka på knappen Köp UNI_BAS som finns på startbilden eller genom att gå till arkivmenyn och välja Köp UNI_BAS. Registreringen sker i 5 steg: Steg1 Läs igenom licensbestämmelserna Prisinformation Steg2 Steg3 Fyll i företagsuppgifter Registrera köpet Steg4 Steg5 När du erhållit licensnummer -registrera numret här

6 UNICELL AB 6 UNI_BAS s 4 rutiner Du kan välja rutin genom att endera trycka på respektive knapp eller genom att välja respektive rutin i menyn Rutiner. Registrera I rutinen registrera sker det egentliga arbetet. Har sker all bokföring vare sig det gäller kundfakturor, leverantörsfakturor, kontantinköp etc. Rapporter I rutinen rapporter kan Du se resultatet av Din bokföring. Här kan Du också se vad Dina kunder är skyldiga Dig och vad Du är skyldig Dina leverantörer. Här finns också statistik på kunder, leverantörer och artiklar. Registervård Registervård är själva grunden till att så mycket kan ske automatiskt i Ditt UNI_BAS-system. Här registrerar Du Dina kunduppgifter, leverantörsuppgifter, artikeluppgifter, kontoplan, betalningsvillkor etc. Du talar en gång för alla om för UNI_BAS vilka uppgifter Du arbetar med. När Du således har registrerat uppgifterna om en kund kan till exempel UNI_BAS automatiskt skriva kundens korrekta adress på en faktura om Du bara klickar på kunden. Databas Här finns uppgifterna om Ditt eget företag och här finns uppgifter om hur Ditt UNI_BAS skall fungera - vilka fakturanummer Du skall ha, skall kundadressen skrivas på höger eller vänster sida på fakturan... Under var och en av de 4 rutinerna finns ett antal moduler- se vidare beskrivning av varje rutin.

7 UNICELL AB 7 Registrera Generellt om registrering: Vid all registrering gäller följande generella regler: Närhelst Du befinner Dig i ett fält där Du i ett register har flera poster att välja mellan (kundregister, leverantörsregister, kontoplan, momssatser, betalningsvillkor etc). Om Du t.ex befinner Dig i ett fält där Du skall registrera kundnummer kan Du välja kund på något av följande sätt: Skriv en delmängd av kundens nummer (Kundnr: du kan t.ex skriva 234 eller 45 eller 123 eller hela kundnumret). Du kan också skriva en delmängd av kundens namn (Obs detta även om Du befinner Dig i fältet kundnummer) - (Kundnamn: Svenssons Mekaniska - Du kan t.ex skriva nss (Svenssons) eller mek (Mekaniska) eller ekani (Mekaniska) - om sökningen träffar flera kunder (Du skriver t.ex ss - då stämmer detta på alla Eriksson, Svensson, Andersson etc) då visas i urvalsfältet de kunder som stämmer in på sökningen. Du kan nu klicka på en kund eller göra ny sökning. Klicka på en kund i listan. Vandra upp och ned i listan med pil-upp och pil-ned tangenterna. Tryck på entertangenten när rätt kund är markerad. Du kan trycka på knappen Ny i urvalsfältet för att komma till kundregistret och skapa en ny kund. Starta om sökningen - visa alla kunder i urvalsfältet genom att trycka på Alla. Närhelst under registreringen kan Du avbryta den pågående registreringen genom att: Trycka på knappen Avbryt i nedre knappraden - Du avslutar pågående registrering helt. Trycka på knappen Avbryt i nedre knappraden. -Du nollställer formuläret. Genom att välja en annan rutin i övre menyraden. Låt systemet i första hand leda Dig igenom registreringen. I alla registreringsformulär leder UNI_BAS dig genom registreringen i en viss ordning. Du kommer till nästa fält genom att registrera värde och därefter trycka på enter- eller tab-tangenten. Du kan lätt bryta denna ordning genom att med musen förflytta Dig till annat fält - framåt eller bakåt i ordningen. I de flesta fall när Du förflyttar Dig framåt kräver dock UNI_BAS att föregående fält först fylls i. Du kan t.ex. vid registrering av faktura inte börja med att ange artiklar förrän Du angett kund.

8 UNICELL AB 8 Kundfakturor Här registrerar och skriver ut Dina kundfakturor Tryck på menyradens undre rad Kundfakturor. Följande bild visas: I övre vänstra hörnet finns en knapp Faktura. Här väljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Börja med att välja kund (se generellt om registrering). - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS föreslår det betalningsvillkor som är angivet på kunden, men Du kan också välja annat villkor för just denna faktura. UNI_BAS har nu fått fakturans grunduppgifter och Du kan fortsätta med att ange en eller flera fakturarader - varuslag. Du måste trycka på knappen Spara rad eller (F1) mellan varje fakturarad. Knappen Spara rad är dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsfält genom att trycka på tab-, enter- eller radmatningstangenten. När Spara-rad-knappen är synlig behöver du bara trycka en extra gång på tab-, enter- eller radmatningstangenten för att spara raden. När Du registrerat alla fakturarader trycker Du på knappen Skriv ut. Fakturan skrivs ut. Efter utskrift får Du en fråga på skärmen om utskriften är OK eller om den skall makuleras. - Väljer Du makuleras kommer Du tillbaka till sidan där Du registrerat fakturan. - Väljer Du OK, sparas fakturan, den bokförs och skapar en post i Din kundreskontra. Du kommer därefter tillbaka till formuläret för kundfaktura och Du kan påbörja nästa faktura. När Du registrerat alla Dina fakturor trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Leverantörsfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen.

9 UNICELL AB 9 Leverantörsfakturor Här registrerar Du de leverantörsfakturor som Du fått. Tryck på menyradens undre rad Leverantörsfakturor. Följande bild visas: I övre vänstra hörnet finns en knapp Faktura. Här väljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Börja med att välja leverantör (se generellt om registrering). - Ange fakturanummer. - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS föreslår det betalningsvillkor som är angivet på leverantören, men Du kan också välja annat villkor för just denna faktura. UNI_BAS har nu fått fakturans grunduppgifter och Du kan fortsätta med att ange vad fakturan avser - vilken (eller vilka) kostnader som fakturan avser. Till skillnad från kundfakturor, där Du ju registrerar sålda artiklar, registrerar Du för leverantörsfakturor vilka kostnadskonton i din kontoplan som fakturan avser. Har Du t.ex fått en telefonräkning, då berör fakturan kostnadskontot Telefonräkningar. Har Du fått en hyresavi, då berör fakturan kostnadskontot Lokalhyror. Har Du köpt varor som Du ska sälja vidare då berör fakturan kostnadskontot Inköp material. Har Du å andra sidan köpt varor som Du förbrukar i rörelsen då berör fakturan kostnadskontot Förbrukningsmaterial eller Städmaterial eller Kontorsmaterial eller... Så snart Du befinner dig i fältet Kostnadsslag har Du tillgång till de konton som kan beröras i urvalsfältet. I vissa fall kan en faktura beröra flera olika kostnadsslag. Så är fallet med t.ex kontokortsfakturor. En sådan faktura kan t.ex innehålla en eller flera delposter avseende hotellkostnader, någon delpost avseende representation, någon delpost avseende kontorsmaterial etc. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive kostnadskonto.

10 UNICELL AB 10 - välj kostnadskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Om Du vid registrering av leverantören i Leverantörsregistret angett ett visst kostnadskonto och eventuell momssats, Då kommer UNI_BAS i de flesta fall klara det mesta arbetet automatiskt. När Du registrerat ett varuslag och angett belopp, visas knappen Spara rad. Knappen Spara rad är dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsfält genom att trycka på tab-, enter- eller radmatningstangenten. När Spara-rad-knappen är synlig behöver du bara trycka en extra gång på tab-, enter- eller radmatningstangenten för att spara raden. När Du registrerat alla varuslag trycker Du på knappen Spara. Fakturan sparas, den bokförs och skapar en post i Din leverantörsreskontra. Du kommer därefter tillbaka till formuläret för leverantörsfaktura och Du kan påbörja nästa faktura. När Du registrerat Dina fakturor trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen. Kostnad utan faktura Här registrerar Du inköp och betalda kostnader som Du inte har fått faktura på - Du har kanske betalat kontant eller betalat med ett privat kreditkort. Tryck på menyradens undre rad Kostnad utan faktura. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Inköp kopieringspapper.

11 UNICELL AB 11 - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Betalkonto. Här skall du ange hur Du betalat för kostnaden. (Kontant - då berörs kassakontot; Betalat med privat kreditkort - då berörs kontot Fordringar delägare ; har någon anställd lagt ut av egna pengar - då berörs kontot Förskott till anställda eller Skulder till anställda etc) - välj utbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - När Du angett HUR kostnaden betalats anger Du Beloppet som betalats i beloppsfältet. När både konto och belopp är angivna måste Du trycka på någon av knapparna Ökar eller Minskar. Har Du köpt något och betalat kontant (Kassakontot) - Då minskar ju Din kassabehållning - tryck då på Minskar. Har Du betalat med privat kontokort och valt kontot Fordringar delägare, då är det på samma sätt att företaget fordring till delägare minskar- tryck då på Minskar. På samma sätt trycker Du på knappen Minskar om du valt kontot Förskott till anställda. MEN, om Du valt kontot Skulder till anställda då är det ju faktiskt så att skulden till den anställde ökar - d.v.s Då skall Du trycka på Ökar. - Du måste alltså alltid fråga Dig om resultatet på kontot ÖKAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjälper Dig med valet och föreslår den knapp som i de flesta fall är korrekt. - trycker Du på entertangenten godkänner Du UNI_BAS s förslag. När gör UNI_BAS fel val?? Rubriken för denna registrering är Kostnad utan faktura. Vi tar för givet att kostnaden skall öka. I undantagsfall kan det ju vara så att kostnaden minskar. Vi har kanske returnerat en vara som vi köpt eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. Om vi returnerar en vara - då får vi pengarna i retur. Istället för att kassakontot minskar (som när vi betalat något) så ökar i detta fall vårt kassakonto. Allt detta ter sig självklart om Du bara i alla lägen ställer frågan om Ökning eller Minskning. När Du tryckt på endera ökar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofältet som nu heter kostnadsslag. I urvalsfältet visar UNI_BAS nu alla kostnadskonton. Du ska nu ange vilken sorts kostnad företaget fått. Har Du t.ex köpt kopieringspapper, gem, en penna, en pärm etc, då berör kostnaden kostnadskontot Kontorsmaterial. Har Du varit på restaurang med en kund, då berör kostnaden kostnadskontot Representation. Har Du köpt bensin till företagsbilen då berör kostnaden kostnadskontot Drivmedel. Har Du å andra sidan köpt varor som Du förbrukar i rörelsen då berör kostnaden kostnadskontot Förbrukningsmaterial eller Städmaterial eller Kontorsmaterial eller... Så snart Du befinner dig i fältet Kostnadsslag har Du tillgång till de konton som kan beröras i urvalsfältet. I vissa fall kan en transaktion beröra flera olika kostnadsslag. Så är fallet med t.ex Du kanske har köpt både städmaterial och kontorsmaterial på samma kvitto. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive kostnadskonto. - välj kostnadskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna beräkna momsen för kostnaden automatiskt - du får annars registrera momsen i fältet för moms.

12 UNICELL AB 12 När Du registrerat Dina kostnader trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intäkt utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen. Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen ÖKA - alltså tvärtom. Intäkt utan faktura Här registrerar Du intäkter som Du inte har fått genom att fakturera - Du har kanske kontant sålt företagets gamla kopiator. Tryck på menyradens undre rad Intäkt utan faktura. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Försäljning gamla kopiatorn. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Betalkonto. Här skall du ange hur Du erhållit betalning. (Kontant - då berörs kassakontot; Betalat till Ditt postgirokonto- då berörs kontot Postgiro ; har någon anställd tagit emot och inte redovisat betalningen till kassan - då berörs kontot Förskott till anställda eller Skul-

13 UNICELL AB 13 der till anställda etc) - välj inbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - När Du angett HUR betalningen har kommit in (valt konto) anger Du Beloppet som betalats i beloppsfältet. När både konto och belopp är angivna måste Du trycka på någon av knapparna Ökar eller Minskar. Har Du erhållit betalningen kontant (Kassakontot) - Då ökar ju Din kassabehållning - tryck då på Ökar. Har någon anställd tagit emot betalningen, och Du valt kontot Förskott till anställda trycker Du på knappen Ökar. MEN, om Du valt kontot Skulder till anställda då är det ju faktiskt så att skulden till den anställde minskar - d.v.s Då skall Du trycka på Minskar. - Du måste alltså alltid fråga Dig om resultatet på kontot ÖKAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjälper Dig med valet och föreslår den knapp som i de flesta fall är korrekt. Trycker Du på entertangenten godkänner Du UNI_BAS s förslag. När gör UNI_BAS fel val?? Rubriken för denna registrering är Intäkt utan faktura. Vi tar för givet att Intäkten skall öka. I undantagsfall kan det ju vara så att Intäkten minskar. Han som köpte kopiatorn kanske kommer tillbaka och får pengarna i retur eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. en retur - då får vi betala tillbaka pengarna. Istället för att kassakontot ökar (som när vi sålt något), så minskar i detta fall vårt kassakonto. Allt detta ter sig självklart om Du bara i alla lägen ställer frågan om Ökning eller Minskning. När Du tryckt på endera ökar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofältet som nu heter intäktslag. I urvalsfältet visar UNI_BAS nu alla intäktskonton. Du ska nu ange vilken sorts intäkt företaget fått. Har Du sålt en vara (en artikel som företaget normalt fakturerar), då berörs något av försäljningskontona. Har Du som i exemplet ovan sålt ett inventarium (kopieringsmaskinen), då berörs egentligen inget intäktskonto utan istället är det så att tillgången Inventarier berörs. Men Du kan ändå bokföra transaktionen här. Ange inv eller vent (Inventarier) i fältet intäktsslag. I vissa fall kan en transaktion beröra flera olika intäktslag. Så är fallet när Du kanske har sålt både artiklar från lager och kopieringsmaskinen på samma kvitto. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive konto. - välj intäktskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna beräkna momsen för kostnaden automatiskt - du får annars registrera momsen i fältet för moms. När Du registrerat Dina kostnader trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intäkt utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen.

14 UNICELL AB 14 Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört en försäljning av kopieringsmaskinen två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av försäljningen angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan ÖKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen MINSKA - alltså tvärtom. Betalning till leverantör Här registrerar Du betalningar som Du gör för faktura Du fått från leverantör Tryck på menyradens undre rad Betalning till leverantör. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange leverantör (se generellt om registrering). Om Du inte anger leverantör går UNI_BAS vidare till fältet fakturanummer och visar alla öppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett leverantör och datum till fältet fakturanummer. I urvalsfältet finns nu de fakturor som finns öppna på angiven leverantör. - Välj faktura genom att endera klicka på den i urvalsfältet eller markera den genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. - registrera utbetalt belopp - välj utbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet

15 UNICELL AB 15 När Du valt faktura, angett belopp och utbetalningskonto trycker Du på Spara. Betalningen bokförs och på reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollställer formuläret, leder Dig till fältet datum och Du kan registrera nästa betalning. Betalning från kund Här registrerar Du betalningar som Du erhållit från kund för faktura som Du skrivit ut med UNI_BAS Tryck på menyradens undre rad Betalning från kund. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange kund (se generellt om registrering). Om Du inte anger kund går UNI_BAS vidare till fältet fakturanummer och visar alla öppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett kund och datum till fältet fakturanummer. I urvalsfältet finns nu de fakturor som finns öppna på angiven kund. - Välj faktura genom att endera klicka på den i urvalsfältet eller markera den genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. - registrera utbetalt belopp - välj inbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet När Du valt faktura, angett belopp och inbetalningskonto trycker Du på Spara. Betalningen bokförs och på reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollställer formuläret, leder Dig till fältet datum och Du kan registrera nästa betalning.

16 UNICELL AB 16 Övrig bokföring Här registrerar Du allt som inte registreras i någon annan registreringsmodul Om du flyttar pengar från kassakonto till plusgirokonto (eller tvärtom), bokslutstransaktioner, löner, egna uttag, avskrivningar, amorteringar på lån, skatteinbetalningar etc Här gör du också ändringar på felaktiga verifikat. Tryck på menyradens undre rad Övrig bokföring. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Inköp kopieringspapper. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Konto. Tänk efter vilka konton som berörs av transaktionen. Det spelar ingen roll vilket av de berörda kon tona som Du börjar med. - Välj konto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - Ange belopp. Har Du i kontoplanen angett att kontot är momspliktigt räknas den aktuella momsen ut automatiskt För att spara den aktuella raden måste Du nu trycka på antingen Ökar eller Minskar. Här ställer du frågan om behållningen på det aktuella kontot ÖKAR eller MINS- KAR. - Tar Du ut pengar från plusgirokonto och lägger i kassan - då minskar plusgirokontot medan kassan ÖKAR. - Betalar Du skatt - då MINSKAR både respektive skatteskuld (det finns flera skatteskuld konton) och t.ex plusgirokontot.

17 UNICELL AB 17 - Registerar Du ett lån Som Du tagit på banken, då ÖKAR både kassakontot och Bankskulder - skulden till banken En transaktion berör ALLTID minst två konton ock kan i princip beröra hur många konton som helst. Som du ser av ovanstående exempel kan en transaktion innebära att ett konto ökar medan det andra minskar. En transaktion kan också innebära att alla berörda konton ökar eller att alla minskar. Du måste därför alltid för varje konto ställa frågan: ÖKAR eller MINSKAR kontots behållning genom transaktionen. - Du sparar varje rad genom att trycka på endera ökar eller minskar. Varje registrering/transaktion/verifikation måste balansera. Dvs radernas sammanlagda Debet och kredit måste vara lika mycket. I nederkant på bilden ser Du hur balansvågen visar om verifikationen balanserar eller det fattas något i debet eller i kredit. När verifikationen balanserar kan Du trycka på knappen Spara. Verifikationen sparas, respektive kontosaldon uppdateras och Du kan fortsätta med nästa verifikation (transaktion) Expert Alla utskrifter ur UNI_BOK ser ut som utskrifter från vilket annat bokföringsprogram som helst. Men, om du får besök av Din revisor har han kanske svårigheter att förstå sig på Ditt sätt att bokföra - det är ju alldeles för enkelt. Tryck då på knappen Expert i nedre knappraden. Följande bild visas: Nu känner han sig säkert hemma. Här kan han bokföra på samma sätt som i alla andra program. Registreringen här går till på samma sätt som i Enkel -läge bortsett från att man här registrerar Debet och Kredit vilket motsvarar registrering i alla andra bokföringsprogram. Eventuell moms måste här registreras manuellt.

18 UNICELL AB 18 Korrigering av felaktiga verifikat - Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen ÖKA - alltså tvärtom. Välj Registrera/Övrig bokföring och tryck på knappen Ändra nere till höger. Följande bild visas: Välj först det år som transaktionen avser. Därefter kan Du antingen skriva verifikationsnummer i fältet Verifikatnr eller klicka på verifikatet nere i listan. När du valt verifikation, visas de registrerade raderna i listan till höger. Du motkonterar enkelt genom att bara klicka på den felaktiga raden. Motkontering sker automatiskt plus att en meddelanderad skapas som talar om att raden är ändrad. Meddelanderaden innehåller den information som bokföringslagen kräver för att en ändring skall få ske. Efter att Du motkonterat en rad får Du normalt sett en differens mellan debet och kredit. Du måste därför fylla igen de tomrum som skapats. Välj kontonummer och skriv belopp på samma sätt som vid normal kontering till dess att differensen är noll. Du kan faktiskt på detta sätt även nolla bort en hel verifikation. Klicka på alla raderna. Alla raderna motkonteras och verifikationen balanserar - dvs differensen är noll.

19 UNICELL AB 19 Korrigering av felaktiga verifikat - Motkontering - expertläge Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och således krediterat kassakontot. För att motkontera väljer Du likaledes kassakontot och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen debiteras - alltså tvärtom. Välj Registrera/Övrig bokföring och tryck på knappen Ändra ner till höger. Följande bild visas:

20 UNICELL AB 20 Rapporter Generellt om rapporter: Du kan få rapporter om: Bokföring Kunder Leverantörer Artiklar Alla rapporter kan fås endera på skärm eller på skrivare. Inga data förändras i rapportrutinen (med undantag för rapportgeneratorn där man skapar egna rapporter) Enkelt att spåra I rapportmodulen är det enkelt att spåra ursprung. Om du t.ex. klickar på en verifikation ser Du verifikationens rader. - Om du klickar på ett konto ser Du transaktionerna på kontot. - Om Du klickar på en kund ser Du kundens fakturor. - Om Du klickar på en faktura ser Du fakturans innehåll och betalningar etc

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och BL Administration Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag som bekant i strida strömmar. Alla programföretag vill att du ska tro

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Funktioner Programmet kommer i slutversionen att omfatta följande funktioner - Register över kunder och leverantörer samt basuppgifter för användaren - Inläsning

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

I DPR kan du registrera 1 samt för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.

I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas. Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Ekonomiutbildning Z. Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm. 26 maj 2015

Ekonomiutbildning Z. Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm. 26 maj 2015 Ekonomiutbildning Z Andreas Andersson Simon Andersson Viktor Runemalm 26 maj 2015 Automation och Mekatronik Version 2 Baserat på tidigare arbete av: Simon Andersson Thang Hoang Innehåll 1 Introduktion

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer