UNICELL AB 1. Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNICELL AB 1. Handbok"

Transkript

1 UNICELL AB 1 Handbok

2 UNICELL AB 2 Inledning Att arbeta för att förverkliga sin egen affärsidé, att själv få råda över sin tid och att sedan se företaget spira och växa - ja, det är väl detta som många drömmer om. Men, att vara egen företagare - är som en dans på rosor! det doftar gott, men taggarna är vassa. Många har ganska snart märkt att mycket av ens tid upptas av allt annat än det man drömt om. Mycket arbete går åt till att sköta företagets administration och ju mer tid administrationen tar, desto mindre tid blir över för att föra kärnverksamheten vidare. Det är därför viktigt att man har en så effektiv administration som möjligt. UNI_BAS är ett optimalt verktyg för mindre företag som inte binder upp företagaren i inproduktivt administrativt arbete mer än absolut nödvändigt. Vid tillkomsten av UNI_BAS har ledstjärnan varit att man skall stå med bägge fötterna på jorden. Inget onödigt lull-lull - vi talade helt enkelt om att ha fötterna på jorden. För att använda sig av UNI_BAS fullt ut behövs inga bokföringskunskaper. Efter att man använt progarammet en tid märker man att man lärt sig bokföring - av att använda programmet. Vi kan dock rekommendera den helt okunnige att läsa igenom nästa avsnitt Vad är bokföring där programmets grundidé penetreras. Vi gratulerar Dig till att ha valt just UNI_BAS och vi är övertygade om att UNI_BAS kommer att vara en god arbetskamrat. UNICELL AB Köpmansgatan BÅSTAD Tel: Fax: Mail: Hemsida:

3 UNICELL AB 3 Installation När Du laddat ner programmet från internet har Du nedanstående symbol på Din hårddisk: Macintosh: Windows: Dubbelkicka symbolen och installationen startar. Följ bara instruktionerna i installationsprogrammet. Efter installationen har Du en mapp UNI_BAS-2003 på Din hårddisk: Macintosh: När du dubbelklickar installationsfilen skapas en mapp UNI_BAS Inuti mappen finns förutom själva programmet även en datafil för Testbolaget. Gör gärna ett alias för programsymbolen UNI_BAS-2003 och lägg detta på skrivbordet. Använd alltid detta alias för att starta UNI_ BAS Macintosh: Windows: När du dubbelklickar installationsfilen skapas en mapp UNI_BAS-2003 på hårddisken. Inuti mappen finns förutom själva programmet även en datafil för Testbolaget. En genväg som lägger sig på skrivbordet skapas automatiskt. Använd alltid denna genväg för att starta UNI_BAS Windows: Datafil och programfil För att UNI_BAS skall fungera behövs dels en programfil och dels en datafil. Programfilen UNI_BAS-2003, är den fil som innehåller alla funktioner som UNI_BAS skall klara av att hantera. Datafilen är den fil som kommer att innehålla alla Dina kunder, leverantörer, artiklar och bokföringstransaktioner d.v.s allt det som Du registrerar i UNI_BAS.Vid installationen medföljen en testdatafil Testbolaget som du använder bl.a för att utvärdera UNI_BAS.

4 UNICELL AB 4 Starta UNI_BAS Starta UNI_BAS genom att dubbelklicka på genvägen/alias som Du har på skrivbordet. UNI_BAS öppnar alltid den datafil som senast var öppen. Efter en ny installation av UNI_BAS startas därför oftast Testföretaget. Du får nu upp startbilden. Denna bild visas varje gång Du startar systemet : Startbild UNI_BAS: Om UNI_BAS inte hittar senast använda datafil kan istället denna bild visa sig: Macintosh: Windows: Klicka på Testbolaget och tryck på öppna. Startbilden öpnnas därefter.

5 UNICELL AB 5 Att köpa UNI_BAS Du kan registrera Ditt köp antingen genom att trycka på knappen Köp UNI_BAS som finns på startbilden eller genom att gå till arkivmenyn och välja Köp UNI_BAS. Registreringen sker i 5 steg: Steg1 Läs igenom licensbestämmelserna Prisinformation Steg2 Steg3 Fyll i företagsuppgifter Registrera köpet Steg4 Steg5 När du erhållit licensnummer -registrera numret här

6 UNICELL AB 6 UNI_BAS s 4 rutiner Du kan välja rutin genom att endera trycka på respektive knapp eller genom att välja respektive rutin i menyn Rutiner. Registrera I rutinen registrera sker det egentliga arbetet. Har sker all bokföring vare sig det gäller kundfakturor, leverantörsfakturor, kontantinköp etc. Rapporter I rutinen rapporter kan Du se resultatet av Din bokföring. Här kan Du också se vad Dina kunder är skyldiga Dig och vad Du är skyldig Dina leverantörer. Här finns också statistik på kunder, leverantörer och artiklar. Registervård Registervård är själva grunden till att så mycket kan ske automatiskt i Ditt UNI_BAS-system. Här registrerar Du Dina kunduppgifter, leverantörsuppgifter, artikeluppgifter, kontoplan, betalningsvillkor etc. Du talar en gång för alla om för UNI_BAS vilka uppgifter Du arbetar med. När Du således har registrerat uppgifterna om en kund kan till exempel UNI_BAS automatiskt skriva kundens korrekta adress på en faktura om Du bara klickar på kunden. Databas Här finns uppgifterna om Ditt eget företag och här finns uppgifter om hur Ditt UNI_BAS skall fungera - vilka fakturanummer Du skall ha, skall kundadressen skrivas på höger eller vänster sida på fakturan... Under var och en av de 4 rutinerna finns ett antal moduler- se vidare beskrivning av varje rutin.

7 UNICELL AB 7 Registrera Generellt om registrering: Vid all registrering gäller följande generella regler: Närhelst Du befinner Dig i ett fält där Du i ett register har flera poster att välja mellan (kundregister, leverantörsregister, kontoplan, momssatser, betalningsvillkor etc). Om Du t.ex befinner Dig i ett fält där Du skall registrera kundnummer kan Du välja kund på något av följande sätt: Skriv en delmängd av kundens nummer (Kundnr: du kan t.ex skriva 234 eller 45 eller 123 eller hela kundnumret). Du kan också skriva en delmängd av kundens namn (Obs detta även om Du befinner Dig i fältet kundnummer) - (Kundnamn: Svenssons Mekaniska - Du kan t.ex skriva nss (Svenssons) eller mek (Mekaniska) eller ekani (Mekaniska) - om sökningen träffar flera kunder (Du skriver t.ex ss - då stämmer detta på alla Eriksson, Svensson, Andersson etc) då visas i urvalsfältet de kunder som stämmer in på sökningen. Du kan nu klicka på en kund eller göra ny sökning. Klicka på en kund i listan. Vandra upp och ned i listan med pil-upp och pil-ned tangenterna. Tryck på entertangenten när rätt kund är markerad. Du kan trycka på knappen Ny i urvalsfältet för att komma till kundregistret och skapa en ny kund. Starta om sökningen - visa alla kunder i urvalsfältet genom att trycka på Alla. Närhelst under registreringen kan Du avbryta den pågående registreringen genom att: Trycka på knappen Avbryt i nedre knappraden - Du avslutar pågående registrering helt. Trycka på knappen Avbryt i nedre knappraden. -Du nollställer formuläret. Genom att välja en annan rutin i övre menyraden. Låt systemet i första hand leda Dig igenom registreringen. I alla registreringsformulär leder UNI_BAS dig genom registreringen i en viss ordning. Du kommer till nästa fält genom att registrera värde och därefter trycka på enter- eller tab-tangenten. Du kan lätt bryta denna ordning genom att med musen förflytta Dig till annat fält - framåt eller bakåt i ordningen. I de flesta fall när Du förflyttar Dig framåt kräver dock UNI_BAS att föregående fält först fylls i. Du kan t.ex. vid registrering av faktura inte börja med att ange artiklar förrän Du angett kund.

8 UNICELL AB 8 Kundfakturor Här registrerar och skriver ut Dina kundfakturor Tryck på menyradens undre rad Kundfakturor. Följande bild visas: I övre vänstra hörnet finns en knapp Faktura. Här väljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Börja med att välja kund (se generellt om registrering). - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS föreslår det betalningsvillkor som är angivet på kunden, men Du kan också välja annat villkor för just denna faktura. UNI_BAS har nu fått fakturans grunduppgifter och Du kan fortsätta med att ange en eller flera fakturarader - varuslag. Du måste trycka på knappen Spara rad eller (F1) mellan varje fakturarad. Knappen Spara rad är dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsfält genom att trycka på tab-, enter- eller radmatningstangenten. När Spara-rad-knappen är synlig behöver du bara trycka en extra gång på tab-, enter- eller radmatningstangenten för att spara raden. När Du registrerat alla fakturarader trycker Du på knappen Skriv ut. Fakturan skrivs ut. Efter utskrift får Du en fråga på skärmen om utskriften är OK eller om den skall makuleras. - Väljer Du makuleras kommer Du tillbaka till sidan där Du registrerat fakturan. - Väljer Du OK, sparas fakturan, den bokförs och skapar en post i Din kundreskontra. Du kommer därefter tillbaka till formuläret för kundfaktura och Du kan påbörja nästa faktura. När Du registrerat alla Dina fakturor trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Leverantörsfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen.

9 UNICELL AB 9 Leverantörsfakturor Här registrerar Du de leverantörsfakturor som Du fått. Tryck på menyradens undre rad Leverantörsfakturor. Följande bild visas: I övre vänstra hörnet finns en knapp Faktura. Här väljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Börja med att välja leverantör (se generellt om registrering). - Ange fakturanummer. - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS föreslår det betalningsvillkor som är angivet på leverantören, men Du kan också välja annat villkor för just denna faktura. UNI_BAS har nu fått fakturans grunduppgifter och Du kan fortsätta med att ange vad fakturan avser - vilken (eller vilka) kostnader som fakturan avser. Till skillnad från kundfakturor, där Du ju registrerar sålda artiklar, registrerar Du för leverantörsfakturor vilka kostnadskonton i din kontoplan som fakturan avser. Har Du t.ex fått en telefonräkning, då berör fakturan kostnadskontot Telefonräkningar. Har Du fått en hyresavi, då berör fakturan kostnadskontot Lokalhyror. Har Du köpt varor som Du ska sälja vidare då berör fakturan kostnadskontot Inköp material. Har Du å andra sidan köpt varor som Du förbrukar i rörelsen då berör fakturan kostnadskontot Förbrukningsmaterial eller Städmaterial eller Kontorsmaterial eller... Så snart Du befinner dig i fältet Kostnadsslag har Du tillgång till de konton som kan beröras i urvalsfältet. I vissa fall kan en faktura beröra flera olika kostnadsslag. Så är fallet med t.ex kontokortsfakturor. En sådan faktura kan t.ex innehålla en eller flera delposter avseende hotellkostnader, någon delpost avseende representation, någon delpost avseende kontorsmaterial etc. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive kostnadskonto.

10 UNICELL AB 10 - välj kostnadskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Om Du vid registrering av leverantören i Leverantörsregistret angett ett visst kostnadskonto och eventuell momssats, Då kommer UNI_BAS i de flesta fall klara det mesta arbetet automatiskt. När Du registrerat ett varuslag och angett belopp, visas knappen Spara rad. Knappen Spara rad är dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsfält genom att trycka på tab-, enter- eller radmatningstangenten. När Spara-rad-knappen är synlig behöver du bara trycka en extra gång på tab-, enter- eller radmatningstangenten för att spara raden. När Du registrerat alla varuslag trycker Du på knappen Spara. Fakturan sparas, den bokförs och skapar en post i Din leverantörsreskontra. Du kommer därefter tillbaka till formuläret för leverantörsfaktura och Du kan påbörja nästa faktura. När Du registrerat Dina fakturor trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen. Kostnad utan faktura Här registrerar Du inköp och betalda kostnader som Du inte har fått faktura på - Du har kanske betalat kontant eller betalat med ett privat kreditkort. Tryck på menyradens undre rad Kostnad utan faktura. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Inköp kopieringspapper.

11 UNICELL AB 11 - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Betalkonto. Här skall du ange hur Du betalat för kostnaden. (Kontant - då berörs kassakontot; Betalat med privat kreditkort - då berörs kontot Fordringar delägare ; har någon anställd lagt ut av egna pengar - då berörs kontot Förskott till anställda eller Skulder till anställda etc) - välj utbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - När Du angett HUR kostnaden betalats anger Du Beloppet som betalats i beloppsfältet. När både konto och belopp är angivna måste Du trycka på någon av knapparna Ökar eller Minskar. Har Du köpt något och betalat kontant (Kassakontot) - Då minskar ju Din kassabehållning - tryck då på Minskar. Har Du betalat med privat kontokort och valt kontot Fordringar delägare, då är det på samma sätt att företaget fordring till delägare minskar- tryck då på Minskar. På samma sätt trycker Du på knappen Minskar om du valt kontot Förskott till anställda. MEN, om Du valt kontot Skulder till anställda då är det ju faktiskt så att skulden till den anställde ökar - d.v.s Då skall Du trycka på Ökar. - Du måste alltså alltid fråga Dig om resultatet på kontot ÖKAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjälper Dig med valet och föreslår den knapp som i de flesta fall är korrekt. - trycker Du på entertangenten godkänner Du UNI_BAS s förslag. När gör UNI_BAS fel val?? Rubriken för denna registrering är Kostnad utan faktura. Vi tar för givet att kostnaden skall öka. I undantagsfall kan det ju vara så att kostnaden minskar. Vi har kanske returnerat en vara som vi köpt eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. Om vi returnerar en vara - då får vi pengarna i retur. Istället för att kassakontot minskar (som när vi betalat något) så ökar i detta fall vårt kassakonto. Allt detta ter sig självklart om Du bara i alla lägen ställer frågan om Ökning eller Minskning. När Du tryckt på endera ökar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofältet som nu heter kostnadsslag. I urvalsfältet visar UNI_BAS nu alla kostnadskonton. Du ska nu ange vilken sorts kostnad företaget fått. Har Du t.ex köpt kopieringspapper, gem, en penna, en pärm etc, då berör kostnaden kostnadskontot Kontorsmaterial. Har Du varit på restaurang med en kund, då berör kostnaden kostnadskontot Representation. Har Du köpt bensin till företagsbilen då berör kostnaden kostnadskontot Drivmedel. Har Du å andra sidan köpt varor som Du förbrukar i rörelsen då berör kostnaden kostnadskontot Förbrukningsmaterial eller Städmaterial eller Kontorsmaterial eller... Så snart Du befinner dig i fältet Kostnadsslag har Du tillgång till de konton som kan beröras i urvalsfältet. I vissa fall kan en transaktion beröra flera olika kostnadsslag. Så är fallet med t.ex Du kanske har köpt både städmaterial och kontorsmaterial på samma kvitto. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive kostnadskonto. - välj kostnadskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna beräkna momsen för kostnaden automatiskt - du får annars registrera momsen i fältet för moms.

12 UNICELL AB 12 När Du registrerat Dina kostnader trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intäkt utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen. Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen ÖKA - alltså tvärtom. Intäkt utan faktura Här registrerar Du intäkter som Du inte har fått genom att fakturera - Du har kanske kontant sålt företagets gamla kopiator. Tryck på menyradens undre rad Intäkt utan faktura. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Försäljning gamla kopiatorn. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Betalkonto. Här skall du ange hur Du erhållit betalning. (Kontant - då berörs kassakontot; Betalat till Ditt postgirokonto- då berörs kontot Postgiro ; har någon anställd tagit emot och inte redovisat betalningen till kassan - då berörs kontot Förskott till anställda eller Skul-

13 UNICELL AB 13 der till anställda etc) - välj inbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - När Du angett HUR betalningen har kommit in (valt konto) anger Du Beloppet som betalats i beloppsfältet. När både konto och belopp är angivna måste Du trycka på någon av knapparna Ökar eller Minskar. Har Du erhållit betalningen kontant (Kassakontot) - Då ökar ju Din kassabehållning - tryck då på Ökar. Har någon anställd tagit emot betalningen, och Du valt kontot Förskott till anställda trycker Du på knappen Ökar. MEN, om Du valt kontot Skulder till anställda då är det ju faktiskt så att skulden till den anställde minskar - d.v.s Då skall Du trycka på Minskar. - Du måste alltså alltid fråga Dig om resultatet på kontot ÖKAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjälper Dig med valet och föreslår den knapp som i de flesta fall är korrekt. Trycker Du på entertangenten godkänner Du UNI_BAS s förslag. När gör UNI_BAS fel val?? Rubriken för denna registrering är Intäkt utan faktura. Vi tar för givet att Intäkten skall öka. I undantagsfall kan det ju vara så att Intäkten minskar. Han som köpte kopiatorn kanske kommer tillbaka och får pengarna i retur eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. en retur - då får vi betala tillbaka pengarna. Istället för att kassakontot ökar (som när vi sålt något), så minskar i detta fall vårt kassakonto. Allt detta ter sig självklart om Du bara i alla lägen ställer frågan om Ökning eller Minskning. När Du tryckt på endera ökar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofältet som nu heter intäktslag. I urvalsfältet visar UNI_BAS nu alla intäktskonton. Du ska nu ange vilken sorts intäkt företaget fått. Har Du sålt en vara (en artikel som företaget normalt fakturerar), då berörs något av försäljningskontona. Har Du som i exemplet ovan sålt ett inventarium (kopieringsmaskinen), då berörs egentligen inget intäktskonto utan istället är det så att tillgången Inventarier berörs. Men Du kan ändå bokföra transaktionen här. Ange inv eller vent (Inventarier) i fältet intäktsslag. I vissa fall kan en transaktion beröra flera olika intäktslag. Så är fallet när Du kanske har sålt både artiklar från lager och kopieringsmaskinen på samma kvitto. I detta fall får Du registrera varje delpost för sig på respektive konto. - välj intäktskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna beräkna momsen för kostnaden automatiskt - du får annars registrera momsen i fältet för moms. När Du registrerat Dina kostnader trycker Du på knappen Avbryt för att avsluta registreringen helt. Du kan också trycka på någon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intäkt utan faktura etc) och du kommer då direkt till den registreringen.

14 UNICELL AB 14 Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört en försäljning av kopieringsmaskinen två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av försäljningen angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan ÖKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen MINSKA - alltså tvärtom. Betalning till leverantör Här registrerar Du betalningar som Du gör för faktura Du fått från leverantör Tryck på menyradens undre rad Betalning till leverantör. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange leverantör (se generellt om registrering). Om Du inte anger leverantör går UNI_BAS vidare till fältet fakturanummer och visar alla öppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett leverantör och datum till fältet fakturanummer. I urvalsfältet finns nu de fakturor som finns öppna på angiven leverantör. - Välj faktura genom att endera klicka på den i urvalsfältet eller markera den genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. - registrera utbetalt belopp - välj utbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet

15 UNICELL AB 15 När Du valt faktura, angett belopp och utbetalningskonto trycker Du på Spara. Betalningen bokförs och på reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollställer formuläret, leder Dig till fältet datum och Du kan registrera nästa betalning. Betalning från kund Här registrerar Du betalningar som Du erhållit från kund för faktura som Du skrivit ut med UNI_BAS Tryck på menyradens undre rad Betalning från kund. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange kund (se generellt om registrering). Om Du inte anger kund går UNI_BAS vidare till fältet fakturanummer och visar alla öppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett kund och datum till fältet fakturanummer. I urvalsfältet finns nu de fakturor som finns öppna på angiven kund. - Välj faktura genom att endera klicka på den i urvalsfältet eller markera den genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. - registrera utbetalt belopp - välj inbetalningskonto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet När Du valt faktura, angett belopp och inbetalningskonto trycker Du på Spara. Betalningen bokförs och på reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollställer formuläret, leder Dig till fältet datum och Du kan registrera nästa betalning.

16 UNICELL AB 16 Övrig bokföring Här registrerar Du allt som inte registreras i någon annan registreringsmodul Om du flyttar pengar från kassakonto till plusgirokonto (eller tvärtom), bokslutstransaktioner, löner, egna uttag, avskrivningar, amorteringar på lån, skatteinbetalningar etc Här gör du också ändringar på felaktiga verifikat. Tryck på menyradens undre rad Övrig bokföring. Följande bild visas: - Ange datum för transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ändra datum dag för dag. Förflytta Dig sedan mellan de olika registreringsfälten genom att trycka på Tab, enter eller radmatningstangenten. - Försök att undvika att använd musen. - Ange en beskrivande text för transaktionen. Tex Inköp kopieringspapper. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fältet Konto. Tänk efter vilka konton som berörs av transaktionen. Det spelar ingen roll vilket av de berörda kon tona som Du börjar med. - Välj konto. I urvalsfältet finns de konton som normalt används. Välj genom att endera klicka på kontot i urvalsfältet eller markera det genom att använda pilupp/pilner och därefter trycka på enter. Du kan också skriva en delmängd av kontonummer eller kontonamn i fältet - Ange belopp. Har Du i kontoplanen angett att kontot är momspliktigt räknas den aktuella momsen ut automatiskt För att spara den aktuella raden måste Du nu trycka på antingen Ökar eller Minskar. Här ställer du frågan om behållningen på det aktuella kontot ÖKAR eller MINS- KAR. - Tar Du ut pengar från plusgirokonto och lägger i kassan - då minskar plusgirokontot medan kassan ÖKAR. - Betalar Du skatt - då MINSKAR både respektive skatteskuld (det finns flera skatteskuld konton) och t.ex plusgirokontot.

17 UNICELL AB 17 - Registerar Du ett lån Som Du tagit på banken, då ÖKAR både kassakontot och Bankskulder - skulden till banken En transaktion berör ALLTID minst två konton ock kan i princip beröra hur många konton som helst. Som du ser av ovanstående exempel kan en transaktion innebära att ett konto ökar medan det andra minskar. En transaktion kan också innebära att alla berörda konton ökar eller att alla minskar. Du måste därför alltid för varje konto ställa frågan: ÖKAR eller MINSKAR kontots behållning genom transaktionen. - Du sparar varje rad genom att trycka på endera ökar eller minskar. Varje registrering/transaktion/verifikation måste balansera. Dvs radernas sammanlagda Debet och kredit måste vara lika mycket. I nederkant på bilden ser Du hur balansvågen visar om verifikationen balanserar eller det fattas något i debet eller i kredit. När verifikationen balanserar kan Du trycka på knappen Spara. Verifikationen sparas, respektive kontosaldon uppdateras och Du kan fortsätta med nästa verifikation (transaktion) Expert Alla utskrifter ur UNI_BOK ser ut som utskrifter från vilket annat bokföringsprogram som helst. Men, om du får besök av Din revisor har han kanske svårigheter att förstå sig på Ditt sätt att bokföra - det är ju alldeles för enkelt. Tryck då på knappen Expert i nedre knappraden. Följande bild visas: Nu känner han sig säkert hemma. Här kan han bokföra på samma sätt som i alla andra program. Registreringen här går till på samma sätt som i Enkel -läge bortsett från att man här registrerar Debet och Kredit vilket motsvarar registrering i alla andra bokföringsprogram. Eventuell moms måste här registreras manuellt.

18 UNICELL AB 18 Korrigering av felaktiga verifikat - Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. För att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen ÖKA - alltså tvärtom. Välj Registrera/Övrig bokföring och tryck på knappen Ändra nere till höger. Följande bild visas: Välj först det år som transaktionen avser. Därefter kan Du antingen skriva verifikationsnummer i fältet Verifikatnr eller klicka på verifikatet nere i listan. När du valt verifikation, visas de registrerade raderna i listan till höger. Du motkonterar enkelt genom att bara klicka på den felaktiga raden. Motkontering sker automatiskt plus att en meddelanderad skapas som talar om att raden är ändrad. Meddelanderaden innehåller den information som bokföringslagen kräver för att en ändring skall få ske. Efter att Du motkonterat en rad får Du normalt sett en differens mellan debet och kredit. Du måste därför fylla igen de tomrum som skapats. Välj kontonummer och skriv belopp på samma sätt som vid normal kontering till dess att differensen är noll. Du kan faktiskt på detta sätt även nolla bort en hel verifikation. Klicka på alla raderna. Alla raderna motkonteras och verifikationen balanserar - dvs differensen är noll.

19 UNICELL AB 19 Korrigering av felaktiga verifikat - Motkontering - expertläge Har Du registrerat en transaktion felaktigt - låt oss säga att Du bokfört ett inköp av kontorsmaterial två gånger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebär att man gör samma sak en gång till - fast precis tvärtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inköpet angett kassakonto som betalkonto och således krediterat kassakontot. För att motkontera väljer Du likaledes kassakontot och Du anger samma belopp som vid inköpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen debiteras - alltså tvärtom. Välj Registrera/Övrig bokföring och tryck på knappen Ändra ner till höger. Följande bild visas:

20 UNICELL AB 20 Rapporter Generellt om rapporter: Du kan få rapporter om: Bokföring Kunder Leverantörer Artiklar Alla rapporter kan fås endera på skärm eller på skrivare. Inga data förändras i rapportrutinen (med undantag för rapportgeneratorn där man skapar egna rapporter) Enkelt att spåra I rapportmodulen är det enkelt att spåra ursprung. Om du t.ex. klickar på en verifikation ser Du verifikationens rader. - Om du klickar på ett konto ser Du transaktionerna på kontot. - Om Du klickar på en kund ser Du kundens fakturor. - Om Du klickar på en faktura ser Du fakturans innehåll och betalningar etc

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Registervård. Registervård

Registervård. Registervård Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by:

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag 22.10.2009. Presented by: Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009 SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

AdmiPro Användarmanual för Redovisning

AdmiPro Användarmanual för Redovisning AdmiPro Användarmanual för Redovisning Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se Användarmanual 2 Innehåll Introduktion 4 Verifikation registrering 5 Ny verifikation registrering Stansning Autokontering Verifikationstexter

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems gör det enkelt för dig att sköta administrationen för ditt företag på egen hand. Du slipper betala för att någon annan ska sköta din bokföring samtidigt som du själv får en

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång Corbis Bokföring finns i tre nivåer: B1 B2 B3 Grundversion. B1 + kompletterande funktioner som t ex budget

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer