MIS Life Insurance XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIS Life Insurance XML"

Transkript

1 MIS Life Insurance XML Användarmanual mislife Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML version Uppdaterad: Kommentarer och rättningar av detta dokument kan sändas till: Anders Törnqvist, Comfact AB,

2 Version: sida ii

3 Innehållsförteckning Version: Innehållsförteckning Introduktion Version uppdaterad Version uppdaterad Version Version Version Användning Översikt XML filens innehåll Översikt XML strukturen XML representation Tabellinnehåll Terms placering i XML strukturen Regler för användning av vissa termer Belopp Datum Organisationsnummer Personnummer Prisbasbelopp och basbelopp Procent Redovisning av försäkringar under utbetalning [30] Överföring Avsändarens identitet Implementation av XML fil Mottagarens identitet Skapad datum och tid Utställarens identitet [9] Version av XML fil Transaktionsid Försäkring Affärsnamn [23] Affärstyp [24] Aktuell anmäld årslön, datum Aktuell premie Alternativt val Annan premieaviserads besöksadress Annan premieaviserads efternamn Annan premieaviserads företagsnamn Annan premieaviserads förnamn Annan premieaviserads organisations- alternativt personnummer Annan premieaviserads postadress Annan premieaviserads postnummer Annan premieaviserads utdelningsadress Avgift, fond, administration, fast Avgift, fond, administration, rörlig Avgift, fond, förvaltning, fast Avgift, fond, förvaltning, rörlig Avgift, fond, premie, rörlig Avgift, traditionell, administration, rörlig Avgift, traditionell, förvaltning, fast Avgift, traditionell, förvaltning, rörlig sida i

4 Innehållsförteckning Version: Avgift, traditionell, premie, rörlig Avtalsnummer Beräknad tjänstetid under 7,5 basbelopp [3] Beräknad tjänstetid över 7,5 basbelopp [4] Betald till Betalningssätt Betalningstermin Datering Depåförvaltning, procentandel [22] Depåinstitut [27] Depånummer [18] Extrapremie, datum Fakturerad till Flyttat kapital externt Flyttat kapital internt Fondförvaltning, procentandel Frilagd premie komplettering [37] Fullmakt Fullmaktsnivå [35] Förmånstagarförordnande kod Förmånstagarförordnande text Försäkrads efternamn Försäkrads förnamn Försäkrads personnummer Försäkrads postadress Försäkrads postnummer Försäkrads utdelningsadress Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Försäkringsmäklarbolagskod Försäkringsmäklarkod Försäkringsnummer Försäkringsnummer förvaltning Försäkringsnummer referens Försäkringstagarens besöksadress Försäkringstagarens efternamn Försäkringstagarens företagsnamn Försäkringstagarens förnamn Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer Försäkringstagarens postadress Försäkringstagarens postnummer Försäkringstagarens utdelningsadress Historiskt försäkringsnummer Huvudförfallodag Individuell försäkrings beskrivning Innehav [32] Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn sida ii

5 Innehållsförteckning Version: Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Intjänad tjänstetid under 7,5 basbelopp [1] Intjänad tjänstetid över 7,5 basbelopp [2] Kapitalpension Kategori/förmånsgrupp namn Kategori/förmånsgrupp nummer Klausul [17] Kompensationspremie Kundtyp Manuell komplettering Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads efternamn Medförsäkrads förnamn Medförsäkrads personnummer Medförsäkads (med eget moment) efternamn Medförsäkrads (med eget moment) förnamn Medförsäkrads (med eget moment) personnummer Panthavare Pantsatt Partnersåld [15] Pensionsmedförande årslön Portföljförvaltningstjänst [14] Typ av produkt, plannamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Premiemaximering Premieplanstyp Premieuppehåll, datum [16] Produktkod Sjukpensionsgrundande lön Skattekategori Slutdatum premie Status Status, undernivå [39] Tabellform Teknisk premie Tidigare anmäld lön, datum Tjänstetidsfaktor under 7,5 basbelopp [5] Tjänstetidsfaktor över 7,5 basbelopp [6] Totalt inbetald premie Totalt inbetald sparpremie [38] Traditionell förvaltning, procentandel Typ av produkt Valcentral [19] Z-tidpunkt Efterlevandepension Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment sida iii

6 Innehållsförteckning Version: Depåinstitut [27] Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp exklusive återbäring Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde exkl. återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde inkl. återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp i procent Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringskapital retrospektivreserv, datum Dödsfall/livrisk, tekniskt återköpsvärde, datum Dödsfall/livrisk, utbetalningstermin Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader Förmånstagarförordnande kod Förmånstagarförordnande text Försäkrads personnummer Försäkringsbelopp fond, datum Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förvaltningstyp Innehav Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Klausul Lönesänkningsfribrev Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB Vid dödsfall efter datum Vid dödsfall före datum Z-tidpunkt Förtids-/Invaliditetskapital Aktuell premie sida iv

7 Innehållsförteckning Version: Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Dödsfallskapital försäkringsbelopp Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förtidskapital Invaliditetsförsäkring (Olycksfall- och sjukförsäkring) försäkringsbelopp Invaliditetstillägg försäkringsbelopp Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Utbetalnigstermin [7] Z-tidpunkt Olycksfall Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Ekonomiskt invaliditets belopp Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Invaliditetstillägg försäkringsbelopp Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Medicinskt invaliditets belopp Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Olycksfall Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] sida v

8 Innehållsförteckning Version: Utbetalnigstermin [7] Tabellform Z-tidpunkt Premiebefrielse Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Karenstid, premiebefrielse, försäkringsbelopp/karenstid Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Z-tidpunkt Samordning Efterlevandepension Pensionsinstitutets namn Samordnat försäkringsbelopp, dödsfallsrisk Samordning Ålderspension Pensionsinstitutets namn Samordnat försäkringsbelopp, livsfall Sjukförsäkring Aktuell premie Annan ägare av moment Arbetskategori Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Karenstid sjukförs. försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalnigstermin.. 48 Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod sida vi

9 Innehållsförteckning Version: Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Presentationsmodell sjukförsäkring Produktkod Sjukförsäkring, modell Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB Z-tidpunkt Sjukvård Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Premiebefrielse Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Status [33] Tabellform Vårdförsäkring, modell [21] Z-tidpunkt Ålderspension Aktuell premie Annan ägare av moment Bruttoförmån Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Frilagd premie, ålderspension [25] Förmåner vid val av alternativ ITP Förmåns- eller premiebestämt moment Försäkrads personnummer Försäkringsbelopp fond, datum [31] Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förvaltningstyp Innehav [32] Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] sida vii

10 Innehållsförteckning Version: Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Klausul Livsfall sparande, försäkringsbelopp exklusive återbäring Livsfall sparande, försäkringsbelopp fribrevsvärde, exkl. återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringsbelopp fribrevsvärde, inkl. återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringskapital retrospektivreserv, datum Livsfall sparande, projicerat värde, datum Livsfall sparande, projicerat värde, utbetalningstid antal månader Livsfall sparande, tekniskt återköpsvärde, datum Livsfall sparande, utbetalningstermin Livsfall sparande, utbetalningstid antal månader Lönesänkningsfribrev Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Momentet är premiedragande/aktivt Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Sparpremiedatum Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor Typ av återbäring Z-tidpunkt Avtals- eller Planpensionsuppgifter Avtalets bokslutsmånad Avtalets lönerevisionsmånad Avtalsnamn Avtalsnummer Betald till - avtal Betalningssätt Betalningstermin Bransch Datering Fakturerad till sida viii

11 Innehållsförteckning Version: Förhöjt prisbasbelopp Försäkringsmäklarbolagskod Försäkringsmäklarkod Försäkringstagarens besöksadress Försäkringstagarens efternamn Försäkringstagarens företagsnamn Försäkringstagarens förnamn Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer Försäkringstagarens postadress Försäkringstagarens postnummer Försäkringstagarens utdelningsadress Premiehistorik Inbetald extrapremie Inbetald premie enligt avtal Tillgodo Året för Premiehistorik Återbetalning Förmånsgrupp Administratör, frilagd premie Andel av sparpremien som får placeras i fondförsäkring Anställningsform Avgiftsmodell Fast premie Individuell pensionsålder Kategori/förmånsgrupp namn Kategori/förmånsgrupp nummer Kategori/förmånsgrupp typ Pensionsålder Premiebefrielse Premieförhöjning bekostas av företaget Premieplan: Löne- och åldersintervall, procent av lön Premieplanstyp Sjukförsäkring ingår i premieutrymmet Sjukförsäkring, modell TGL Sökvägar till XML Avvikelser och bolagsspecifika tillägg För- och efternamn kan ej separeras Förtydligande Länsförsäkringar Tillägg Länsförsäkringar: Nya Världen förvaltning Nya Världen förvaltning, Procentandel XML specification MIS Life Insurance Introduction Document change history log XML overview UML overview Root element mislife and codelist element Party element sida ix

12 Innehållsförteckning Version: Insurance element Agreement element Component element Element definitions address agreement amount city code codelist communication component countrycode datetime firstname holding indicator insurance lastname legalname mislife number party postcode reference streetpob text Attribute definitions adtype aformat atype clissuer clversion comtype ctext ctype curr date dttype dueday hname htype implementation ind instype itype ntype pno priority ptype reftype status ttype unit version sida x

13 Introduktion Version: Introduktion Syftet med denna manual är att beskriva hur MIS Life Insurance XML Version används vid överföring av livförsäkringsinformation. Version uppdaterad I denna uppdaterade version har samtliga ändringar i Tilläggsdokumentet införts t.o.m Ändringar är markerade med hakparentes och nummer som återfinns i Tilläggsdokumentet som är bifogat i slutet av detta dokument. Version uppdaterad I denna uppdaterade version har följande rättningar gjorts: - tillägg av Medförsäkrade (med eget moment), kategori under Försäkring - tillägg av Försäkrads personnummer under momentet Sjukvård - tillägg av Medförsäkrade (med eget moment), kategori under momentet Sjukvård Dessa rättningar är markerade i vänsterspalten. Version I version har ändringsmarkeringar i version tagits bort. Följande rättningar och justeringar har också införts: Sjukförsäkring: (Karenstid sjukförs. försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalnigstermin) Tillägg av Utbetalningstermin med kodlista F, F01, E01, osv. Denna kod läggs i attributet unit i elementet Amount. Utbetalningstid styrks inte utan skall vara kvar. Ändring av Namespace i XML Schemat (XSD:n) xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis162" Uppdaterat logo för SEB och Danica. Enligt beslut Teknikgruppsmöte har följande justeringar gjorts gällande Tjänstetid (efter önskemål från Alecta): 1. Ändra: "Intjänade månader" -> "Intjänad tjänstetid < 7,5 IBB" 2. Lägg till: "Intjänad tjänstetid > 7,5 IBB" 3. Ändra: "Beräknad tjänstetid" -> "Beräknad tjänstetid < 7,5 IBB" 4. Lägg till: "Beräknad tjänstetid > 7,5 IBB" 5. Ändra: "Tjänstetidsfaktor" -> "Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB" 6. Lägg till: "Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB" En sammanställning av samtliga ändringar finns i dokumentet Ändringar från version version sida 1

14 Introduktion Version: Version Version inkluderar följande rättningar och tillägg enligt beslut av Teknikgruppen Samtliga ändringar är markerade i vänstermarginalen och nedan följer en sammanställning: Rättning Lönesänkningsfribrev under Efterlevandepension och Ålderspension, indikatorn J skall ligga i attributet ind. Ny lösning för att hantera medförsäkrad inom ramen för gruppförsäkring, se förslag från Max Matthiesen, Euro Accident och Aspis Liv. - Nya termer under insurance : Medförsäkrads förnamn, efternamn och personnummer. - Ändrade termbeskrivningar: Medförsäkrads efternamn, förnamn och personnummer. - Nya termer under INV, OLY, SJU, SJV etc: Försäkradspersnnr, Medförsäkrad (med eget moment), kategori - Ändrade termbeskrivningar under INV, OLY, SJU, SJV etc: Medförsäkrads personnummer. Tillägg av loggotyp för NordNet, samt uppdatering av SPP s och Skandias loggotyper. Tillägg av Produktkod (PKMP) på momentnivå (tidigare endast på Försäkringsnivå). Tillägg av koder för utbetalningsterminer under Sjukförsäkring: F01, E01, F03, osv. se mail från MaxM. Tillägg av termen Klausul under momentnivå med följande beskrivning: Tillåtna koder är J eller N där J betyder att momentet har klausul och N betyder att momentet inte har någon klausul. Utelämnad term innebär att säker uppgift ej kan levereras. (indicator itype= KL ind= Tillägg ny term på Försäkringsnivå: Sjukpensionsgrundande lön (Alecta & MaxM) Tillägg av Namespace i XML Schemat (XSD:n) xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis161" Version 1.6 Version 1.6 inkluderar de tillägg och ändringar som skett sedan Ändringar som införts är beskrivna i dokumentet Ändringar från version version Användning Denna manual är utvecklad för dubbelsidig utskrift, vilket rekommenderas. sida 2

15 Introduktion Version: Att arbeta med detta PDF dokument i Adobe Reader ger en del fördelar: Innehållsförteckning: En dynamisk innehållsförteckning kan användas för att förflytta sig i dokumentet. Välj Show Bookmarks för att visa och använda denna. Innehållsförteckningen kan utökas eller minskas - klicka på plustecknet till vänster om ett sektions namn för att expandera, på minus-tecken för att slå ihop en sektion. Rullningslist: Till höger om dokumentet finns en rullningslist som gör det enkelt att flytta sig upp och ner i dokumentet. Ett alternativ kan också vara att använda tangenterna för sida-upp/ner. Text sökning: I PDF filen är det också möjligt att söka efter en viss text vilket underlättar arbete med dokumentet. Länkar: Innehållsförteckningen i början av dokumentet innehåller länkar till respektive sektion. I tabellerna anges länkar med blå text. Översikt XML filens innehåll En MIS Life Insurance XML fil innehåller information om en eller flera livförsäkringar. En livförsäkring innehåller information om ett eller flera försäkringsmoment. Denna struktur visas med ett exempel om 3 livförsäkringar i en XML-fil i bilden nedan: Exempel på XML fil med Livförsäkringar Livförsäkring 1 Livförsäkring 2 Livförsäkring 3 Ålderspension Sjukförsäkring Efterlevandepension En XML fil kan också innehålla Avtals- eller Planpensionsuppgifter. Detta visas med ett exempel nedan av två Planpensioner, där den sista innehåller en Förmånsgrupp och en Premiehistorik. sida 3

16 Introduktion Version: Exempel på XML fil med Avtals eller Planpensioner Livförsäkring 1, 2, 3, osv. Avtals- eller Planpension 1 Avtals- eller Planpension 2 Förmånsgrupp Premiehistorik sida 4

17 Introduktion Version: Översikt XML strukturen Följande trädstruktur visar en översikt av XML filens innehåll med exempel på vilken information som kan anges: mislife Här börjar Livförsäkringsinformationen, samt version party Avsändare, Mottagare datetime Datum & tid när filen skapades insurance Här kommer den FÖRSTA FÖRSÄKRINGEN i filen number Individens försäkrings nr, Fondförvaltning % amount Aktuell premie, Extra premie, Anmäld lön indicator Försäkringsfall, Fullmakt, Premiebefrielse text Förmånstagarförordnande, Produktnamn party Försäkrad, Försäkringstagare, Medförsäkrad legalname Namn på ett företag/organisation firstname En persons tilltalsnamn lastname En persons efternamn address Postadress, Besöksadress streetpob Gata eller postbox city Postadress postcode Postnummer holding Namn på fond, Innehav/Distribution amount Fonds värde/totalt, Datum number Antal procent, Avgifter och typ av avgifter component Första momentet i försäkringen t.ex. Ålderspension: amount Ålderspension, Livsfall sparande, Fondvärde, Datum indicator Utbetalningstermin, Utbetalningstid text Förmånstagarförordnande component Andra momentet i försäkringen t.ex. Efterlevandepension amount Ålderspension, Livsfall sparande, Fondvärde, Datum indicator Utbetalningstermin, Utbetalningstid text Förmånstagarförordnande. insurance Här kommer den ANDRA FÖRSÄKRINGEN i filen... number...nummer för den andra försäkringen amount...belopp för den andra försäkringen, etc. agreement Planpension/Avtal number Avtalsnr, boksluts-, revisionsmånad indicatorer Fakturerad och betald till party Företagsuppgifter... component Premiehistorik indicator Premiehistorik för år CCYY amount Inbet. premie, extra, tillgodo, återbet. component Förmånsgrupp number Förmånsgruppnummer, Pensionsålder, Andel i fond amount Fast premie indicator Avgiftsmodell, TGL, Sjukförsäkr, Anställningsform, etc indicator Löne- och åldersintervall amount Procent av lön sida 5

18 Introduktion Version: XML representation Livförsäkringsinformationen är grupperad i följande större sektioner eller element i XML filen: mislife - som innehåller administrativ information samt livförsäkringar insurance - som innehåller information om livförsäkringar component - som innehåller information om de olika försäkringsmoment som ingår i en livförsäkring agreement - som innehåller information om Avtals- eller Planpensionsuppgifter component - som innehåller information som Förmånsgrupp och Premiehistorik för ett avtal eller en planpension Tabellinnehåll I det följande beskrivs MIS Life Insurance XML s innehåll i detalj i tabellform. I den första kolumnen Term anges termers beteckning i alfabetisk ordning inom respektive sektion t.ex. Ålderspension. I den andra kolumnen Beskrivning anges en beskrivning av termen samt en sökväg till termens placering i XML strukturen. Terms placering i XML strukturen För att ange en terms placering i XML strukturen har följande konventioner använts: I tabellens huvud anges den sökväg som gäller generellt för avsnittet. För t.ex. Efterlevandepension är denna mislife\insurance\component ctype="eft". Detta innebär att alla termer som ingår i tabellen finns under elementet component med attributet ctype som har koden EFT (Efterlevandepension). För varje term anges sedan dess exakta placering XML strukturen. Denna följer efter det som anges för avsnittet i tabellens huvud. För t.ex. termen Premiebefrielse i sektionen Efterlevandepension anges följande: indicator itype="pb" ind=" ". Detta innebär att termen Premiebefrielse för Efterlevandepension har följande placering i XML strukturen: mislife\insurance\component ctype="eft"\indicator itype="pb" ind=" ". Om ett attribut skall användas för att ange en term indikeras detta med attributets värde följt av ett likhetstecken (=), där efter följt av det fasta värden inom citationstecken. För att t.ex. ange Avsändarid skall det i attributet ptype anges ett S för Sender. Detta indikeras ptype="s". Om ett värde skall placeras i ett attribut anges detta med citationstecken med ett blanktecken emellan. I t.ex. Avsändarid anges organisationsnummer i attributet pno. Detta indikeras då pno=" ". Om ett värde skall anges i ett element, anges endast eventuella attribut. sida 6

19 Introduktion Version: Regler för användning av vissa termer När ett värde saknas, utelämnas detta element helt. Detta innebär att om t.ex. information för "Annan ägare av moment" inte hanteras skall följande inte anges \party ptype="aam" pno=" " - utan skall utelämnas helt. För belopp som finns, men som är 0 anges detta eftersom det är ett värde. Om t.ex. "Avtalad premie" vid ett tillfälle är 0 utelämnas inte detta utan då anges <amount atype="alp">0</amount>." Nedan anges regler för vissa typer av termer. Belopp Belopp anges i SEK med två decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges en årspremie om kronor som " ". Oavsett bakomliggande valuta i försäkringen anges premien i SEK enligt ISO Datum Datum anges med åtta siffror, med bindestreck mellan den fjärde och femte siffran samt mellan den sjätte och den sjunde siffran. Ex: Organisationsnummer Organisationsnummer anges som ett tolvsiffrigt nummer med bindestreck mellan de åtta första siffrorna och de fyra sista siffrorna. De första 2 siffrorna skall vara de siffror som levereras från SEMA Group Info Data. Siffrorna är 16 framför ett tiosiffrigt organisationsnummer. Exempel på organisationsnummer är: " ". Personnummer Personnummer anges som ett tolvsiffrigt nummer med bindestreck mellan de första åtta siffrorna och de fyra sista siffrorna. Exempel på personnummer är: " ". Prisbasbelopp och basbelopp [10] Prisbasbelopp och basbelopp anges med två decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges två och ett halvt prisbasbelopp som 250. Koder som kan anges i attributet unit är: PBB = Prisbasbelopp, IBB = Inkomstbasbelopp, FBB = Förhöjt prisbasbelopp Exempel: <amount atype="dfkb" unit="pbb">250</amount> Procent Procent anges med 2 decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges 40 % som "4000". sida 7

20 Introduktion Version: Redovisning av försäkringar under utbetalning [30] Följande information skall återfinnas i XML filen då försäkringen är under utbetalning: Status ska vara utbetalning, ST = U. Om status gäller hela försäkringen återges denna tagg på försäkringsnivå annars på berört moment Z - tidpunkt, ZT, skall alltid anges på försäkringsnivå alternativ på momentnivå. Försäkringsfall, FFD, skall alltid anges. Om hela försäkringen avses anges det på försäkringsnivå annars per berört moment. Utbetalningstiden (taggarna LSAM och DLAM ) anges som ursprungligen avtalats, dvs. om det är fem års utbetalning på en tjänstepension där två år passerat innebär detta att utbetalningstiden fortfarande skall anges som fem år. Värde datum skall alltid anges tillsammans med belopp Alla typer av belopp som anges skall anges med aktuellt belopp. För berörd förvaltningsform, skall någon av nedanstående taggar finnas med (dock helst alla för optimal förståelse av försäkringsinnehavet): Ålderspensionsmomentet ( OLD ): - För TRAD/ Nya världen/konto/stiftelse/annan: försäkringsbelopp exklusive återbäring LSEA, försäkringsbelopp inklusive återbäring LSIA, försäkringskapital, retrospektivreserv, LSFR, För FOND/Depå: försäkringsbelopp FBF, Innehav, värde totalt, TIV Efterlevandemomentet ( EFT ): - För TRAD/ Nya världen/konto/stiftelse/annan: försäkringsbelopp exklusive återbäring DLEA, försäkringsbelopp inklusive återbäring DLIA, - För FOND/Depå: försäkringsbelopp FBF sida 8

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Användarmanual mislife Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML version 1.6.2 Uppdaterad: 2010-12-10 Kommentarer och rättningar av detta dokument kan sändas till:

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 6.0 Reviderad 2013-07-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Folksam Partneraffär Finans

Folksam Partneraffär Finans Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Reviderad 2015-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring... 6 2.1

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser Ersättningsbestämmelser AVSEENDE AVTAL OM FÖRMEDLINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 2012-11-01 1(33) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 MÅNATLIG AVRÄKNING... 3 1.2 SLUTAVRÄKNING AV FÖRMEDLINGSERSÄTTNING...

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension Västra Götalandsregionen Löneväxlingsprogram Pension Innehållsförteckning: 3.3. Anställningsformer 2 Innehåll 1. Bakgrund 2 Sida 4. Avtal 2 4.1. Administration 2 4.3.Premiebetalningar 3 4.2. Ändringar

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Alecta Beståndsfil MisLife 1.6.2

Alecta Beståndsfil MisLife 1.6.2 Alecta Beståndsfil MisLife 1.6.2 Kompletterande beskrivning till MisLife Insurance XML användarmanual sid 1 (18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Översikt filens innehåll...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25

Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25 1(10) Hur visas KPA-försäkringar hos Min Pension efter 2012-06-25 Bakgrund KPA och Min Pension har under det första halvåret 2012 tillsammans genomfört ett projekt med syfte att utöka och förbättra informationsleveranserna

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser Ersättningsbestämmelser AVSEENDE AVTAL OM FÖRMEDLINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 2016-06-16 1(32) 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 MÅNATLIG AVRÄKNING... 3 1.2 SLUTAVRÄKNING AV FÖRMEDLINGSERSÄTTNING...

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version Reviderad

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version Reviderad Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 9.03 Reviderad 2016-02-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Folksam. Version 5.0. Reviderad 2012-05-01. gäller från

Folksam. Version 5.0. Reviderad 2012-05-01. gäller från Folksam Partneraffär Finans Ersättning för förmedlad försäkring Version 5.0 Reviderad 2012-05-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive frågenummer.

Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive frågenummer. Försäkring Förmånsbestämd Ålderspension 1. FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR FÖR FÅP, EP/BP SAMT INLÖSEN Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Total Andel Ålder 18-24 Andel Ålder 25-29 Andel Ålder 30-34 Andel Ålder 35-44 Andel Ålder 45-54 Andel Ålder 55-64 Andel Ålder >= 65 Andel Val % % % %

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga F: Kodlistor Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur baseras på CEN CWA framtagen av BII

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Så läser du månadsfakturan Folksam kooperativa tjänstepensioner

Så läser du månadsfakturan Folksam kooperativa tjänstepensioner Så läser du månadsfakturan kooperativa tjänstepensioner S 4376 17-04 Faktura Omkring den 5:e varje månad får ditt företag en faktura från oss. Fakturan förfaller till betalning den sista vardagen i aktuell

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär. Gäller från och med 1 september 2016

Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär. Gäller från och med 1 september 2016 Folksam Ersättningsavtal för förmedlad affär Gäller från och med 1 september 2016 Innehåll 0 Nyheter... 3 1 Dokumentet innehåller... 4 2 Erbjudanden mot arbetsgivare och dess anställda... 5 Folksamplan...

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor om kompletterande premier till ITP

Villkor om kompletterande premier till ITP Villkor om kompletterande premier till ITP 1 Bakgrund... 2 2 Avtal om kompletterande premier... 2 2.1 Löpande premier... 2 2.2 Engångspremier... 3 2.3 Livsarbetstidspremier... 3 3 Allmänna förutsättningar...

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension SAF-LO Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2008. LFAB

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer