MIS Life Insurance XML

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIS Life Insurance XML"

Transkript

1 MIS Life Insurance XML Användarmanual mislife Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML version Uppdaterad: Kommentarer och rättningar av detta dokument kan sändas till: Anders Törnqvist, Comfact AB,

2 Version: sida ii

3 Innehållsförteckning Version: Innehållsförteckning Introduktion Version uppdaterad Version uppdaterad Version Version Version Användning Översikt XML filens innehåll Översikt XML strukturen XML representation Tabellinnehåll Terms placering i XML strukturen Regler för användning av vissa termer Belopp Datum Organisationsnummer Personnummer Prisbasbelopp och basbelopp Procent Redovisning av försäkringar under utbetalning [30] Överföring Avsändarens identitet Implementation av XML fil Mottagarens identitet Skapad datum och tid Utställarens identitet [9] Version av XML fil Transaktionsid Försäkring Affärsnamn [23] Affärstyp [24] Aktuell anmäld årslön, datum Aktuell premie Alternativt val Annan premieaviserads besöksadress Annan premieaviserads efternamn Annan premieaviserads företagsnamn Annan premieaviserads förnamn Annan premieaviserads organisations- alternativt personnummer Annan premieaviserads postadress Annan premieaviserads postnummer Annan premieaviserads utdelningsadress Avgift, fond, administration, fast Avgift, fond, administration, rörlig Avgift, fond, förvaltning, fast Avgift, fond, förvaltning, rörlig Avgift, fond, premie, rörlig Avgift, traditionell, administration, rörlig Avgift, traditionell, förvaltning, fast Avgift, traditionell, förvaltning, rörlig sida i

4 Innehållsförteckning Version: Avgift, traditionell, premie, rörlig Avtalsnummer Beräknad tjänstetid under 7,5 basbelopp [3] Beräknad tjänstetid över 7,5 basbelopp [4] Betald till Betalningssätt Betalningstermin Datering Depåförvaltning, procentandel [22] Depåinstitut [27] Depånummer [18] Extrapremie, datum Fakturerad till Flyttat kapital externt Flyttat kapital internt Fondförvaltning, procentandel Frilagd premie komplettering [37] Fullmakt Fullmaktsnivå [35] Förmånstagarförordnande kod Förmånstagarförordnande text Försäkrads efternamn Försäkrads förnamn Försäkrads personnummer Försäkrads postadress Försäkrads postnummer Försäkrads utdelningsadress Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Försäkringsmäklarbolagskod Försäkringsmäklarkod Försäkringsnummer Försäkringsnummer förvaltning Försäkringsnummer referens Försäkringstagarens besöksadress Försäkringstagarens efternamn Försäkringstagarens företagsnamn Försäkringstagarens förnamn Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer Försäkringstagarens postadress Försäkringstagarens postnummer Försäkringstagarens utdelningsadress Historiskt försäkringsnummer Huvudförfallodag Individuell försäkrings beskrivning Innehav [32] Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn sida ii

5 Innehållsförteckning Version: Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Intjänad tjänstetid under 7,5 basbelopp [1] Intjänad tjänstetid över 7,5 basbelopp [2] Kapitalpension Kategori/förmånsgrupp namn Kategori/förmånsgrupp nummer Klausul [17] Kompensationspremie Kundtyp Manuell komplettering Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads efternamn Medförsäkrads förnamn Medförsäkrads personnummer Medförsäkads (med eget moment) efternamn Medförsäkrads (med eget moment) förnamn Medförsäkrads (med eget moment) personnummer Panthavare Pantsatt Partnersåld [15] Pensionsmedförande årslön Portföljförvaltningstjänst [14] Typ av produkt, plannamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Premiemaximering Premieplanstyp Premieuppehåll, datum [16] Produktkod Sjukpensionsgrundande lön Skattekategori Slutdatum premie Status Status, undernivå [39] Tabellform Teknisk premie Tidigare anmäld lön, datum Tjänstetidsfaktor under 7,5 basbelopp [5] Tjänstetidsfaktor över 7,5 basbelopp [6] Totalt inbetald premie Totalt inbetald sparpremie [38] Traditionell förvaltning, procentandel Typ av produkt Valcentral [19] Z-tidpunkt Efterlevandepension Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment sida iii

6 Innehållsförteckning Version: Depåinstitut [27] Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp exklusive återbäring Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde exkl. återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp fribrevsvärde inkl. återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp i procent Dödsfall/livrisk, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum Dödsfall/livrisk, försäkringskapital retrospektivreserv, datum Dödsfall/livrisk, tekniskt återköpsvärde, datum Dödsfall/livrisk, utbetalningstermin Dödsfall/livrisk, utbetalningstid antal månader Förmånstagarförordnande kod Förmånstagarförordnande text Försäkrads personnummer Försäkringsbelopp fond, datum Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förvaltningstyp Innehav Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Klausul Lönesänkningsfribrev Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB Vid dödsfall efter datum Vid dödsfall före datum Z-tidpunkt Förtids-/Invaliditetskapital Aktuell premie sida iv

7 Innehållsförteckning Version: Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Dödsfallskapital försäkringsbelopp Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förtidskapital Invaliditetsförsäkring (Olycksfall- och sjukförsäkring) försäkringsbelopp Invaliditetstillägg försäkringsbelopp Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Utbetalnigstermin [7] Z-tidpunkt Olycksfall Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Ekonomiskt invaliditets belopp Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Invaliditetstillägg försäkringsbelopp Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Medicinskt invaliditets belopp Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Olycksfall Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] sida v

8 Innehållsförteckning Version: Utbetalnigstermin [7] Tabellform Z-tidpunkt Premiebefrielse Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Karenstid, premiebefrielse, försäkringsbelopp/karenstid Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Z-tidpunkt Samordning Efterlevandepension Pensionsinstitutets namn Samordnat försäkringsbelopp, dödsfallsrisk Samordning Ålderspension Pensionsinstitutets namn Samordnat försäkringsbelopp, livsfall Sjukförsäkring Aktuell premie Annan ägare av moment Arbetskategori Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Karenstid sjukförs. försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalnigstermin.. 48 Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod sida vi

9 Innehållsförteckning Version: Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Presentationsmodell sjukförsäkring Produktkod Sjukförsäkring, modell Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB Z-tidpunkt Sjukvård Aktuell premie Annan ägare av moment Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Försäkrads personnummer Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Klausul Medförsäkrade (med eget moment), kategori Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Premiebefrielse Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Status [33] Tabellform Vårdförsäkring, modell [21] Z-tidpunkt Ålderspension Aktuell premie Annan ägare av moment Bruttoförmån Dateringstidpunkt moment Depåinstitut [27] Frilagd premie, ålderspension [25] Förmåner vid val av alternativ ITP Förmåns- eller premiebestämt moment Försäkrads personnummer Försäkringsbelopp fond, datum [31] Försäkringsfall, datum Försäkringsgivare [26] Förvaltningstyp Innehav [32] Innehav, anskaffningsvärde [13] + [20] sida vii

10 Innehållsförteckning Version: Innehav, antal, datum Innehav, förvaltningsavgift, procent Innehav, identitet Innehav, ISIN Innehav, namn Innehav, sparfördelningsplan procent Innehav, värde, datum Innehav, värde, totalt Klausul Livsfall sparande, försäkringsbelopp exklusive återbäring Livsfall sparande, försäkringsbelopp fribrevsvärde, exkl. återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringsbelopp fribrevsvärde, inkl. återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringsbelopp inklusive återbäring, datum Livsfall sparande, försäkringskapital retrospektivreserv, datum Livsfall sparande, projicerat värde, datum Livsfall sparande, projicerat värde, utbetalningstid antal månader Livsfall sparande, tekniskt återköpsvärde, datum Livsfall sparande, utbetalningstermin Livsfall sparande, utbetalningstid antal månader Lönesänkningsfribrev Medförsäkrade (med eget moment), kategori Medförsäkrads personnummer Moment beskrivning Moment grupp nummer Moment id Moment kod Momentet är premiedragande/aktivt Planpensions produktnamn Planpensions produktnummer [28] Premiebefrielse Produktkod Skattekategori Skuldförda utfästelser [36] Slutdatum premie Sparpremiedatum Status [33] Tabellform Tjänstetidsfaktor Typ av återbäring Z-tidpunkt Avtals- eller Planpensionsuppgifter Avtalets bokslutsmånad Avtalets lönerevisionsmånad Avtalsnamn Avtalsnummer Betald till - avtal Betalningssätt Betalningstermin Bransch Datering Fakturerad till sida viii

11 Innehållsförteckning Version: Förhöjt prisbasbelopp Försäkringsmäklarbolagskod Försäkringsmäklarkod Försäkringstagarens besöksadress Försäkringstagarens efternamn Försäkringstagarens företagsnamn Försäkringstagarens förnamn Försäkringstagarens organisations- alternativt personnummer Försäkringstagarens postadress Försäkringstagarens postnummer Försäkringstagarens utdelningsadress Premiehistorik Inbetald extrapremie Inbetald premie enligt avtal Tillgodo Året för Premiehistorik Återbetalning Förmånsgrupp Administratör, frilagd premie Andel av sparpremien som får placeras i fondförsäkring Anställningsform Avgiftsmodell Fast premie Individuell pensionsålder Kategori/förmånsgrupp namn Kategori/förmånsgrupp nummer Kategori/förmånsgrupp typ Pensionsålder Premiebefrielse Premieförhöjning bekostas av företaget Premieplan: Löne- och åldersintervall, procent av lön Premieplanstyp Sjukförsäkring ingår i premieutrymmet Sjukförsäkring, modell TGL Sökvägar till XML Avvikelser och bolagsspecifika tillägg För- och efternamn kan ej separeras Förtydligande Länsförsäkringar Tillägg Länsförsäkringar: Nya Världen förvaltning Nya Världen förvaltning, Procentandel XML specification MIS Life Insurance Introduction Document change history log XML overview UML overview Root element mislife and codelist element Party element sida ix

12 Innehållsförteckning Version: Insurance element Agreement element Component element Element definitions address agreement amount city code codelist communication component countrycode datetime firstname holding indicator insurance lastname legalname mislife number party postcode reference streetpob text Attribute definitions adtype aformat atype clissuer clversion comtype ctext ctype curr date dttype dueday hname htype implementation ind instype itype ntype pno priority ptype reftype status ttype unit version sida x

13 Introduktion Version: Introduktion Syftet med denna manual är att beskriva hur MIS Life Insurance XML Version används vid överföring av livförsäkringsinformation. Version uppdaterad I denna uppdaterade version har samtliga ändringar i Tilläggsdokumentet införts t.o.m Ändringar är markerade med hakparentes och nummer som återfinns i Tilläggsdokumentet som är bifogat i slutet av detta dokument. Version uppdaterad I denna uppdaterade version har följande rättningar gjorts: - tillägg av Medförsäkrade (med eget moment), kategori under Försäkring - tillägg av Försäkrads personnummer under momentet Sjukvård - tillägg av Medförsäkrade (med eget moment), kategori under momentet Sjukvård Dessa rättningar är markerade i vänsterspalten. Version I version har ändringsmarkeringar i version tagits bort. Följande rättningar och justeringar har också införts: Sjukförsäkring: (Karenstid sjukförs. försäkringsbel./karenstid, utbetalningstid, utbetalnigstermin) Tillägg av Utbetalningstermin med kodlista F, F01, E01, osv. Denna kod läggs i attributet unit i elementet Amount. Utbetalningstid styrks inte utan skall vara kvar. Ändring av Namespace i XML Schemat (XSD:n) xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis162" Uppdaterat logo för SEB och Danica. Enligt beslut Teknikgruppsmöte har följande justeringar gjorts gällande Tjänstetid (efter önskemål från Alecta): 1. Ändra: "Intjänade månader" -> "Intjänad tjänstetid < 7,5 IBB" 2. Lägg till: "Intjänad tjänstetid > 7,5 IBB" 3. Ändra: "Beräknad tjänstetid" -> "Beräknad tjänstetid < 7,5 IBB" 4. Lägg till: "Beräknad tjänstetid > 7,5 IBB" 5. Ändra: "Tjänstetidsfaktor" -> "Tjänstetidsfaktor < 7,5 IBB" 6. Lägg till: "Tjänstetidsfaktor > 7,5 IBB" En sammanställning av samtliga ändringar finns i dokumentet Ändringar från version version sida 1

14 Introduktion Version: Version Version inkluderar följande rättningar och tillägg enligt beslut av Teknikgruppen Samtliga ändringar är markerade i vänstermarginalen och nedan följer en sammanställning: Rättning Lönesänkningsfribrev under Efterlevandepension och Ålderspension, indikatorn J skall ligga i attributet ind. Ny lösning för att hantera medförsäkrad inom ramen för gruppförsäkring, se förslag från Max Matthiesen, Euro Accident och Aspis Liv. - Nya termer under insurance : Medförsäkrads förnamn, efternamn och personnummer. - Ändrade termbeskrivningar: Medförsäkrads efternamn, förnamn och personnummer. - Nya termer under INV, OLY, SJU, SJV etc: Försäkradspersnnr, Medförsäkrad (med eget moment), kategori - Ändrade termbeskrivningar under INV, OLY, SJU, SJV etc: Medförsäkrads personnummer. Tillägg av loggotyp för NordNet, samt uppdatering av SPP s och Skandias loggotyper. Tillägg av Produktkod (PKMP) på momentnivå (tidigare endast på Försäkringsnivå). Tillägg av koder för utbetalningsterminer under Sjukförsäkring: F01, E01, F03, osv. se mail från MaxM. Tillägg av termen Klausul under momentnivå med följande beskrivning: Tillåtna koder är J eller N där J betyder att momentet har klausul och N betyder att momentet inte har någon klausul. Utelämnad term innebär att säker uppgift ej kan levereras. (indicator itype= KL ind= Tillägg ny term på Försäkringsnivå: Sjukpensionsgrundande lön (Alecta & MaxM) Tillägg av Namespace i XML Schemat (XSD:n) xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis161" Version 1.6 Version 1.6 inkluderar de tillägg och ändringar som skett sedan Ändringar som införts är beskrivna i dokumentet Ändringar från version version Användning Denna manual är utvecklad för dubbelsidig utskrift, vilket rekommenderas. sida 2

15 Introduktion Version: Att arbeta med detta PDF dokument i Adobe Reader ger en del fördelar: Innehållsförteckning: En dynamisk innehållsförteckning kan användas för att förflytta sig i dokumentet. Välj Show Bookmarks för att visa och använda denna. Innehållsförteckningen kan utökas eller minskas - klicka på plustecknet till vänster om ett sektions namn för att expandera, på minus-tecken för att slå ihop en sektion. Rullningslist: Till höger om dokumentet finns en rullningslist som gör det enkelt att flytta sig upp och ner i dokumentet. Ett alternativ kan också vara att använda tangenterna för sida-upp/ner. Text sökning: I PDF filen är det också möjligt att söka efter en viss text vilket underlättar arbete med dokumentet. Länkar: Innehållsförteckningen i början av dokumentet innehåller länkar till respektive sektion. I tabellerna anges länkar med blå text. Översikt XML filens innehåll En MIS Life Insurance XML fil innehåller information om en eller flera livförsäkringar. En livförsäkring innehåller information om ett eller flera försäkringsmoment. Denna struktur visas med ett exempel om 3 livförsäkringar i en XML-fil i bilden nedan: Exempel på XML fil med Livförsäkringar Livförsäkring 1 Livförsäkring 2 Livförsäkring 3 Ålderspension Sjukförsäkring Efterlevandepension En XML fil kan också innehålla Avtals- eller Planpensionsuppgifter. Detta visas med ett exempel nedan av två Planpensioner, där den sista innehåller en Förmånsgrupp och en Premiehistorik. sida 3

16 Introduktion Version: Exempel på XML fil med Avtals eller Planpensioner Livförsäkring 1, 2, 3, osv. Avtals- eller Planpension 1 Avtals- eller Planpension 2 Förmånsgrupp Premiehistorik sida 4

17 Introduktion Version: Översikt XML strukturen Följande trädstruktur visar en översikt av XML filens innehåll med exempel på vilken information som kan anges: mislife Här börjar Livförsäkringsinformationen, samt version party Avsändare, Mottagare datetime Datum & tid när filen skapades insurance Här kommer den FÖRSTA FÖRSÄKRINGEN i filen number Individens försäkrings nr, Fondförvaltning % amount Aktuell premie, Extra premie, Anmäld lön indicator Försäkringsfall, Fullmakt, Premiebefrielse text Förmånstagarförordnande, Produktnamn party Försäkrad, Försäkringstagare, Medförsäkrad legalname Namn på ett företag/organisation firstname En persons tilltalsnamn lastname En persons efternamn address Postadress, Besöksadress streetpob Gata eller postbox city Postadress postcode Postnummer holding Namn på fond, Innehav/Distribution amount Fonds värde/totalt, Datum number Antal procent, Avgifter och typ av avgifter component Första momentet i försäkringen t.ex. Ålderspension: amount Ålderspension, Livsfall sparande, Fondvärde, Datum indicator Utbetalningstermin, Utbetalningstid text Förmånstagarförordnande component Andra momentet i försäkringen t.ex. Efterlevandepension amount Ålderspension, Livsfall sparande, Fondvärde, Datum indicator Utbetalningstermin, Utbetalningstid text Förmånstagarförordnande. insurance Här kommer den ANDRA FÖRSÄKRINGEN i filen... number...nummer för den andra försäkringen amount...belopp för den andra försäkringen, etc. agreement Planpension/Avtal number Avtalsnr, boksluts-, revisionsmånad indicatorer Fakturerad och betald till party Företagsuppgifter... component Premiehistorik indicator Premiehistorik för år CCYY amount Inbet. premie, extra, tillgodo, återbet. component Förmånsgrupp number Förmånsgruppnummer, Pensionsålder, Andel i fond amount Fast premie indicator Avgiftsmodell, TGL, Sjukförsäkr, Anställningsform, etc indicator Löne- och åldersintervall amount Procent av lön sida 5

18 Introduktion Version: XML representation Livförsäkringsinformationen är grupperad i följande större sektioner eller element i XML filen: mislife - som innehåller administrativ information samt livförsäkringar insurance - som innehåller information om livförsäkringar component - som innehåller information om de olika försäkringsmoment som ingår i en livförsäkring agreement - som innehåller information om Avtals- eller Planpensionsuppgifter component - som innehåller information som Förmånsgrupp och Premiehistorik för ett avtal eller en planpension Tabellinnehåll I det följande beskrivs MIS Life Insurance XML s innehåll i detalj i tabellform. I den första kolumnen Term anges termers beteckning i alfabetisk ordning inom respektive sektion t.ex. Ålderspension. I den andra kolumnen Beskrivning anges en beskrivning av termen samt en sökväg till termens placering i XML strukturen. Terms placering i XML strukturen För att ange en terms placering i XML strukturen har följande konventioner använts: I tabellens huvud anges den sökväg som gäller generellt för avsnittet. För t.ex. Efterlevandepension är denna mislife\insurance\component ctype="eft". Detta innebär att alla termer som ingår i tabellen finns under elementet component med attributet ctype som har koden EFT (Efterlevandepension). För varje term anges sedan dess exakta placering XML strukturen. Denna följer efter det som anges för avsnittet i tabellens huvud. För t.ex. termen Premiebefrielse i sektionen Efterlevandepension anges följande: indicator itype="pb" ind=" ". Detta innebär att termen Premiebefrielse för Efterlevandepension har följande placering i XML strukturen: mislife\insurance\component ctype="eft"\indicator itype="pb" ind=" ". Om ett attribut skall användas för att ange en term indikeras detta med attributets värde följt av ett likhetstecken (=), där efter följt av det fasta värden inom citationstecken. För att t.ex. ange Avsändarid skall det i attributet ptype anges ett S för Sender. Detta indikeras ptype="s". Om ett värde skall placeras i ett attribut anges detta med citationstecken med ett blanktecken emellan. I t.ex. Avsändarid anges organisationsnummer i attributet pno. Detta indikeras då pno=" ". Om ett värde skall anges i ett element, anges endast eventuella attribut. sida 6

19 Introduktion Version: Regler för användning av vissa termer När ett värde saknas, utelämnas detta element helt. Detta innebär att om t.ex. information för "Annan ägare av moment" inte hanteras skall följande inte anges \party ptype="aam" pno=" " - utan skall utelämnas helt. För belopp som finns, men som är 0 anges detta eftersom det är ett värde. Om t.ex. "Avtalad premie" vid ett tillfälle är 0 utelämnas inte detta utan då anges <amount atype="alp">0</amount>." Nedan anges regler för vissa typer av termer. Belopp Belopp anges i SEK med två decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges en årspremie om kronor som " ". Oavsett bakomliggande valuta i försäkringen anges premien i SEK enligt ISO Datum Datum anges med åtta siffror, med bindestreck mellan den fjärde och femte siffran samt mellan den sjätte och den sjunde siffran. Ex: Organisationsnummer Organisationsnummer anges som ett tolvsiffrigt nummer med bindestreck mellan de åtta första siffrorna och de fyra sista siffrorna. De första 2 siffrorna skall vara de siffror som levereras från SEMA Group Info Data. Siffrorna är 16 framför ett tiosiffrigt organisationsnummer. Exempel på organisationsnummer är: " ". Personnummer Personnummer anges som ett tolvsiffrigt nummer med bindestreck mellan de första åtta siffrorna och de fyra sista siffrorna. Exempel på personnummer är: " ". Prisbasbelopp och basbelopp [10] Prisbasbelopp och basbelopp anges med två decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges två och ett halvt prisbasbelopp som 250. Koder som kan anges i attributet unit är: PBB = Prisbasbelopp, IBB = Inkomstbasbelopp, FBB = Förhöjt prisbasbelopp Exempel: <amount atype="dfkb" unit="pbb">250</amount> Procent Procent anges med 2 decimaler och utan kommatecken. Exempelvis anges 40 % som "4000". sida 7

20 Introduktion Version: Redovisning av försäkringar under utbetalning [30] Följande information skall återfinnas i XML filen då försäkringen är under utbetalning: Status ska vara utbetalning, ST = U. Om status gäller hela försäkringen återges denna tagg på försäkringsnivå annars på berört moment Z - tidpunkt, ZT, skall alltid anges på försäkringsnivå alternativ på momentnivå. Försäkringsfall, FFD, skall alltid anges. Om hela försäkringen avses anges det på försäkringsnivå annars per berört moment. Utbetalningstiden (taggarna LSAM och DLAM ) anges som ursprungligen avtalats, dvs. om det är fem års utbetalning på en tjänstepension där två år passerat innebär detta att utbetalningstiden fortfarande skall anges som fem år. Värde datum skall alltid anges tillsammans med belopp Alla typer av belopp som anges skall anges med aktuellt belopp. För berörd förvaltningsform, skall någon av nedanstående taggar finnas med (dock helst alla för optimal förståelse av försäkringsinnehavet): Ålderspensionsmomentet ( OLD ): - För TRAD/ Nya världen/konto/stiftelse/annan: försäkringsbelopp exklusive återbäring LSEA, försäkringsbelopp inklusive återbäring LSIA, försäkringskapital, retrospektivreserv, LSFR, För FOND/Depå: försäkringsbelopp FBF, Innehav, värde totalt, TIV Efterlevandemomentet ( EFT ): - För TRAD/ Nya världen/konto/stiftelse/annan: försäkringsbelopp exklusive återbäring DLEA, försäkringsbelopp inklusive återbäring DLIA, - För FOND/Depå: försäkringsbelopp FBF sida 8

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Anni Pilbacka Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical Statistics Masteruppsats 2011:1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer