Nr 2 september S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2"

Transkript

1 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan haft förmånen att få träffa över 100 franchisetagare under en turné i landet. Då talade jag om franchiseavtalens konstruktion och vikten av att franchiserelationen är balanserad och ansvarsfull. Många franchisetagare betalar betydande avgifter till sin franchisegivare, och detta är aldrig något problem om två saker uppfylls. Dels att franchisegivaren levererar vad som utlovas, dels att franchisetagaren på grundval av detta har förutsättningar till lönsamhet. Jag jämför ibland med ett bilköp. Skulle du inte reklamera om bilen inte fungerade? Självklart skulle du det! På samma sätt måste de tjänster som franchisetagaren betalar för också fungera! Min erfarenhet är att många franchisetagare återkopplar till sin franchisegivare när saker inte fungerar. Problemet som kan uppstå när franchisegivarens koncept inte bär är att franchisetagaren inte kan kliva ur sitt avtal utan franchisegivarens skriftliga godkännande alternativt stämma sin franchisegivare i skiljedom, ett förfarande som innebär en kostnad på runt kr. Även om avtalsrätten är vittgående i Sverige behöver franchisetagarna ett bättre grundskydd! En hållbar franchiserelation innebär enligt min uppfattning att man delar både affär och risk. Detta är för mig inte tomma ord, utan skall innebära att man proportionerligt bär samma möjlighet till utkomst, men också att man bär samma finansiella risk. Min erfarenhet är att många franchisesystem lägger oproportionerligt stor finansiell risk på franchisetagaren i form av lagerkostnader, lönekostnader och hyror samt skyddar franchisegivarens fordringar med borgensåtaganden och pantföreskrivningar. Om denna balans är sned måste det enligt min mening återspegla sig i ekonomisk utkomst, det vill säga lönsamhet. Varje franchisetagare bär ett stort ansvar och är givetvis egen företagare i alla avseenden, men också kund i meningen att man köper tjänster och stordriftsfördelar av en franchisegivare. Därmed följer för mig en naturlig ekvation: Ju större avgifter och hårdare styrning, desto större ansvar för hela franchisenätets lönsamhet. Delad affär och delad risk är ett grundfundament i franchise och om man anammar detta skapar man förutsättningar till en långsiktig lönsamhet för båda parter. Länge leve ansvarsfull franchise! Robert Dimmlich VD Sveriges Franchisetagare TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel: , Fax: Register & prenumeration Susanne Forslund Tel: Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tryckning Danagårds Litho Nummer 2 Årgång 1 Oktober 2012 Omslagsbild Förbundets VD Robert Dimmlich träffade socialdemokraternas talesperson för näringslivsfrågor och informerade om franchisetagarnas villkor. Hon fick förstås ett nummer av Franchisefocus vid besöket! i N N e h å l l Ledaren 2 Vi träffar Jennie Nilsson (S) 3 Accept erbjuder inkomstförstärkning vid A kassa 4 Jetpak, ett av många företag med franchising 5 Facebook skolan, del 2 nu kör vi vidare 6 Detta gör vi för dig! 7 Sveriges Franchisetagare är organisationen för dig som driver ditt företag i franchiseform. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med franchisegivaren, exempelvis när det gäller hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll, samt i kontakter med företag och myndigheter. Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 6287 Ynglingagatan 16 3tr Stockholm Tel Fax Nummer 3 kommer 3 december. Manus till redaktionen senast 5 november. Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Franchisefrågan - en del av valdebatten 2014? Franchise är en form av företagande som blir allt vanligare, det är de flesta inom franchise väl medvetna om. Men hur är det med kunskapen om franchise bland allmänheten? Och framför allt, hur är den bland våra folkvalda politiker? Sveriges Franchisetagare fick möjlighet att informera Jennie Nilsson (S) som både lyssnade och ställde relevanta frågor. Jennie har suttit i riksdagen sedan valet 2006 och är numera S näringspolitiska talesperson, det vill säga oppositionens svar på Annie Lööf. Hon var också en av gästerna på Svensk Bensinhandels höstmöte som du kan läsa mer om i Bensin&Butik på sidan 40. Men nu var de vår dragning om franchisefrågor det gällde. God dialog Det var förbundets VD Robert Dimmlich som föredrog, och Jennie hade med sig Näringsutskottets politiske sekreterare Erik Gutiérrez-Arranda. Robert inledde med att delge fakta, både om franchising i allmänna ordalag och om Sveriges Franchisetagare. Han lade extra vikt på att vi är det enda förbund som organiserar enbart franchisetagare; det finns andra förbund som jobbar för franchise som arbetsform, men då är både givare och tagare med i samma förbund, en samman sättning som enligt vårt sätt att se blir tämligen uddlöst. Ett givet inslag i diskussionen var att överlämna första numret av Franchisefocus som både Jennie och Erik tog emot och lovade att läsa senare. Robert överlämnade också en broschyr med de sex krav som Sveriges Franchisetagare anser att en skyddslagstiftning borde innefatta - och som Jennie fann högst rimliga. Våra krav på en skyddslagstiftning l krav på att koncept är beprövade och kommersiellt hållbara. l möjlighet för franchisetagare att kliva av innan avtalstiden löper ut. l förbud mot obegränsade borgensåtaganden. l förbud mot att franchisegivaren ensidigt under löpande avtal kan ändra avgifter eller, för franchisetagaren, betydande villkor. l bestämmelser om uppsägning av avtalen samt ekonomisk kompensation vid inlösen av inventarier, varulager med mera i samband med uppsägning. l förbud mot skiljeklausuler. Robert och Jennie bläddrar i första numret av Franchisefocus. Är de fria företagare? När Robert berättade att franchiseavtal ofta består av minst 40 sidor juridisk text, att villkoren kan föreskriva att schemaläggning och personalanskaffning sköts centralt, att besittningsskyddet nära nog alltid skrivs bort och att eventuella tvister skall ske i skiljenämnd blev Jennie bestört. Hennes spontana reaktion var att en franchisetagare under sådana förutsättningar knappast kan betraktas som en egen företagare utan som anställd butikschef. Det är också förbundet åsikt, och därför kändes det extra bra att orden kom spontant från en politiker av Jennies kaliber! Som socialdemokrat reagerade hon också på att vissa franchisetagare inte får bilda egen förening för att kunna ha en dialog med sin givare, det ansåg Jennie vara ett direkt brott mot den fria förenings rätten, en av våra grundlagar. Konkreta case När dragningen närmade sig slutet ville Jennie ha konkreta fakta i sin hand för att gå vidare i sin politiska gärning. Det närmaste steget menade hon borde vara en interpellation till Näringsminister Annie Lööf, men då måste det finnas konkreta underlag, något som Robert med glädje skulle förse henne med. (Enligt Wikipedia är en interpellation en fråga från en enskild riksdagsledamot till ett statsråd, en fråga som kräver ett utförligt svar och som därför den ansvariga ministern har fyra veckor på sig att beskvara vilket oftast sker genom tillsatta expertgrupper.) Skyddslagstiftning? I den bästa av världar hade vi hoppats på att en oppositionspolitiker direkt skulle lova att stödja våra krav på en skyddslagstiftning för franchisetagare, men så väl var det inte och det hade vi egentligen inte trott heller. Men ett gott stycke på vägen är det att få detta personliga besök till stånd och ha en konstruktiv dialog! Egen uppfattning Efter Roberts dragning ville vi gärna höra hur mycket hon visste om franchise och om och i så fall hur Jennie ville gå vidare. - Jag måste erkänna att mina kunskaper om franchise var begränsade, det inser jag nu när jag fått allt detta till livs, börjar hon Jag anser att det måste finnas trygghet för alla småföretagare där ordning och reda, transparens, tydlighet och rimliga villkor är ett måste. Som socialdemokrat tycker jag också att fri föreningsrätt och kollektivavtal är grundbultar jag inte viker ifrån. Om jag får konkreta case kommer jag att ställa en interpellation till näringsminister Annie Lööf, det blir ändå ett första steg. Tack Jennie för att du tog dig tid och för att du lyssnade så aktivt och ställde bra frågor för att få veta ännu mer. Vi hoppas att du tar detta till dig och att franchisefrågor blir en naturlig del i ditt dagliga värv framöver. Och skulle det bli maktskifte i valet 2014 ligger du närmast till för att bli näringsminister med inte minst franchisefrågor på ditt bord 3

4 En förmån till - inkomstförstärkning vid A-kassa! Det finns många skäl att bli medlem i Sveriges Franchise tagare, och här kommer ett till! Skulle du ha oturen att bli arbetslös kan du för en billig penning öka din ersättning från A-kassan med nära nog det dubbla via vår nya medlemsförmån - att kunna teckna en inkomstförsäkring. Att vara medlem i Sveriges Entreprenörers A-kassa är en god början för att försäkra sig mot de ekonomiskt negativa effekter en arbetslöshet oftast medför. A-kassan kallas ofta för en försäkring, men det var många år sedan arbetslöshetsersättningen enbart kom från inbetalda medlemsavgifter! Numera är det staten som med skattemedel står för den klart största delen. Accept Accept är ett relativt ungt bolag i försäkringsbranschen som bildades En av de försäkringar man saluför är den egna uppfinningen, just inkomstförsäkring. - När man tittar närmare på A-kassans regler finns klara svagheter, menar Accepts VD Bert-Åke Olsson.. Det låter ju bra att man får 80% av månadslönen, men det finns ett tak på kronor, och väldigt många löner ligger idag betydligt högre och skall så göra, särskilt för den som är egen företagare. Därför introducerade vi vår produkt inkomstförsäkring för att täcka upp gapet mellan och en rimligare inkomstnivå, och det gjorde vi redan Den som har vår försäkring och har oturen att bli arbetslös får ett inkomsttak på i stället för de som A-kassan erbjuder. Hur är det möjligt? Det låter ju väldigt bra, så bra att det nästan låter för bra för att vara sant. Är det verkligen möjligt att sätta en sådan produkt på marknaden med så pass generösa villkor? - Vi har förstås undersökt marknaden noga innan vi lanserade produkten i fråga, svarar Bert-Åke. Vi är ju ett privat företag som måste gå med vinst, och de enda inkomster vi har för att betala ut ersättningen till de drabbade Bert-Åke blir så här glad när han får en ny försäkringstagare! Försäkringen i korthet l Täcker upp lön från till kr/månad l Ersättningsnivå samma som A-kassa, för närvarande 80% l Räcker i 4,5 månader (100 ersättningsdagar från A-kassan) l Måste tecknas 18 månader innan ersättning kan betalas ut l Du måste arbeta heltid i rörelsen l Kan endast tecknas av medlemmar i Sveriges Franchise tagare/svensk Bensinhandel l Premien är 165 kr/mån l Gäller ej planerade konkurser eller generationsskiften l Tecknas genom att gå in på någon av dessa hemsidor: är just de inbetalda premierna. Det betyder att det är relativt få som drabbas av arbetslöshet som står utanför den egna kontrollen, men för den som drabbas blir effekten mycket stor. 18 månader i förväg och max 100 dagar Det finns de som tror att man kan teckna en försäkring efter det att man fått veta att något skall hända, men så fungerar inte någon försäkring. Precis som de flesta andra försäkringar du tecknat gäller också här några högst rimliga förutsättningar för att försäkringen inte skall urholkas utan verkligen hjälpa dem den är avsedd för. - För det första måste man ha tecknat försäkringen 18 månader i förväg, börjar Bert-Åke. Detta eftersom försäkringen skall ersätta en ofrivillig arbetslöshet, inte en planerad. Vi har kommit fram till att 18 månader är en rimlig gräns; alla franchisetagare har ett avtal som skall omförhandlas vid ett visst tillfälle, ofta med sex eller nio månaders framförhållning. Om det går bra för franchisetagaren skall det mycket till om inte givaren vill förlänga avtalet. Vi vet också att de flesta franchisetagare som väljer andra yrkes inriktningar oftast hittar en annan sysselsättning inom tre månader. Därför har vi valt 100 dagar som den maxtid försäkringen kan gälla, dvs unge fär 4,5 månaders arbetstid. Medlemsförmån! Bert-Åke är också noga att påpeka att det enbart är medlemmar i Sveriges Franchisetagare och Svensk Bensinhandel om kan teckna försäkringen med dessa förmånliga villkor. - Franchisedriften är så pass utbredd i landet och har hunnit stabiliserat sig så pass mycket att vi vågar sätta premien så lågt som 165 kronor i månaden, förklarar han. Ytterligare ett skäl till den låga premien är att försäkringen enbart kan tecknas av medlemmarna i respektive organisation. Det är oftast förståndiga företagare som driver framgångsrika verksamheter som är medlemmar i sin branschorganisation. Det betyder att vi bedömer risken för någon att hamna i en ofrivillig arbetslöshet som liten, annars skulle vi aldrig våga sätta premien så lågt. Enkel ansökan Den som vill teckna försäkringen kan göra det på två sätt. Antingen skriver man ut blanketten som finns på respektive hemsida eller så fyller man i direkt på skärmen och skickar iväg ansökan med att klicka i rutan. En vecka senare kommer försäkringsbrevet på posten förutsatt att du fyller de uppställda kraven. - Jag vill råda alla franchisetagare att se om sitt hus och teckna denna förmånliga försäkring, avslutar Bert-Åke. Vi ser att antalet konkurser bland småföretagare ökar, och det är väldigt svårt att sia om framtiden. Få företagare tror att just deras företag kommer att drabbas av konkurs, men ändå händer det. Med inkomstförstärkningen minimerar du de ekonomiska konsekvenserna av en ofrivillig konkurs och kan lägga energin på att hitta en ny sysselsättning. Vår erfarenhet efter många år i branschen är dessvärre att alldeles för många tänker till för sent när det gäller att skydda sig för inkomstbortfall i samband med A-kassa. 4

5 Jetpak i Borlänge, franchisetagaren som också ger Jetpak driver sin verksamhet främst via franchisetagare, i dag totalt 25 stycken, och Tommy Fagerström i Borlänge är en av dem som dessutom är ordförande i Jetpaks franchise tagarförening. Han tycker att franchise formen har så många fördelar att han också blivit franchisegivare; alla som kör Jetpaks budbilar i Borlänge området är faktiskt franchise tagare. Här ger han sin syn på situationen, både som franchisetagare och som franchisegivare. Först några ord om Jetpak som härstammar från 90-talet då Adena Pickos budbilar fick till ett exklusivt samarbete med dåvarande Linjeflyg som bildades för att transportera gods på nätterna och passagerare på dagarna. Affärsidén var att kunna leverera paket snabbt och effektivt över hela landet; med flyg de långa sträckorna och med budbilar från flygplatsen ut till kund, dygnet runt brandades företaget om till Jetpak och sedan 2006 ägs företaget av danska Polaris Group. Numera finns Jetpak på 51 orter i landet, och de allra flesta drivs av franchisetagare. Jetpak Borlänge Borlänge är en av de 51 orter där Jetpak är verksamma, och där träffas vi för att prata om relationen mellan tagare och givare, något som Tommy har lång erfarenhet av. - Redan på Adena Pickos tid fanns ett samarbetsavtal som bland annat reglerade hur bilarna skulle se ut och hur chaufförerna skulle vara klädda, börjar han. Egentligen var det ett franchiseavtal, men det kalllades inte så på den tiden. När så Linjeflyg, seder mera SAS, kom in i bilden blev av talen mer styrda, och sedan 2006, med Polaris Group som ägare, stramades avtalen upp än mer. Nu finns franchiseavtal med alla Jetpaks lokala aktörer utom kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö som drivs av Jetpak själva. Här i Borlänge har vi 9 budbilar och två i Mora och vi omsätter runt 12 miljoner om året. Bra relationer För att franchise skall fungera måste både tagare och givare kunna driva en lönsam verksamhet; både är beroende av varandra. Hur tycker Tommy att den relationen fungerar inom Jetpak? Vilka möjligheter har franchisetagarna att påverka givarens inriktning? - Vi har en bra relation i dag med väl fungerande avtal, anser han. Givaren har i huvudsak tre uppgifter; att sköta alla centrala avtal, att ge systemstöd och att svara för företagets gemen samma profil. För vår del svarar dessa centrala avtal för 30% av vår omsättning, så det är en stor och viktig del i vår relation. Detsamma gäller systemstödet som kostar stora summor att bygga upp. Självklart blir det både effektivare och billigare om fler delar på en sådan kostnad. Till sist utformningen. Alla Jetpaks bilar ser likadana ut, också det en fördel. Företagets syns på många platser och de flesta vet vad Jetpak är tack vare det. En lokal aktör har inga möjligheter att synas på det sättet. Utöver dessa tre funktioner sköter vi oss själva. Vi har egna prissättningar, kan lägga upp våra körningar som vi vill och dessutom sköta våra lokalt anställda som vi vill. Vi har också en franchisetagar förening där jag är ordförande. Vi träffas minst en gång om året då vi diskuterar inriktning och tar upp aktuella frågeställningar. Valda representanter träffar givaren minst fyra gånger om året. Men vi har ingen beslutanderätt, utan företaget lyssnar på oss och beslutar som de själva vill. Men hittills har de varit lyhörda för våra åsikter, och vi känner oss inte överkörda. Egna franchisetagare Att Tommy ser stora fördelar i franchise systemet bevisas av att hans nio bilar alla körs av franchisetagare till honom. Han är alltså själv tagare till Jetpak samtidigt som han är givare åt sina chaufförer. - Alla mina chaufförer är egna företagare, och det fungerar alldeles utmärkt, säger han. Franchising är ett jättebra sätt att driva företag på, bara man aldrig glömmer att båda parter måste kunna äta sig mätta. Det är ytterligt sällan någon av mina chaufförer slutar, också ett bevis på att systemet fungerar. Tommy visar vilket område han servar med sina bilar - som alla ser likadana ut och som körs av hans franchisetagare! Sveriges Franchisetagare Hur ser då Tommy till sist på en förening som Sveriges Franchisetagare? Behövs den, eller fungerar relationen ändå bra mellan givare och tagare? - Det behövs definitivt ett eget förbund bara för franchisetagare, menar Tommy. Om vi exempelvis skulle få nya ägare som vill ändra våra villkor radikalt vill jag ha en utomstående part att vända mig till som kan stötta oss i en sådan förhandling, ungefär som en försäkring. I den bästa av världar behövs den inte, men att vara utan den kan få katastrofala följder. Ett problem som Sveriges Franchisetagare har är att så få vet om er. Ni måste ut och tala om hur duktiga ni är, för hos er finns kompetens som behövs om det hettar till. Mitt absoluta råd till alla franchisetagare är att gå med; man vet aldrig när det kan behövas råd och stöd, och avgiften för den service som ges är synnerligen rimlig! 5

6 Här kommer del två av Facebook-skolan! I förra numret berättade vi hur enkelt det är att skaffa ett eget Facebook-konto till sitt företag, något som allt fler företagare gör, också mindre. Det är ett utmärkt sätt att nå nya kundgrupper på, så sätt i gång du också! Leta fram förra numret, gör det som står där och häng sedan med med här. I nästa nummer avslutas Facebook-skolan med del tre, och vi hoppas att du hänger med hela vägen! Sida och grupp i facebook, vad är skillnaden? Grupp: En grupp kan vara öppen, sluten eller hemlig. Den administreras av en eller flera personer som är med i gruppen. Alla inlägg som skrivs där görs av den privata profilen i eget namn. Man måste antingen bli inbjuden eller ansöka om att vara med i gruppen. En grupp passar exempelvis för ett begränsat sällskap, för intern kommunikation inom företaget etc. Sida: En facebooksida kan vem som helst gilla. När jag gillat en sida får jag uppdateringarna presenterade i min logg. På en sida kan bara administratörerna göra inlägg men läsarna kan kommentera inläggen. En sida är det som bör användas för att ta sitt företag publikt på facebook. Bjud in dina vänner att gilla din sida så kommer du snart att ha massor av gillor eftersom det sprids till deras vänner och till deras vänner... gör som OKQ8-handlaren i Jämjö, Tom Ohlsson som valde att visa både sina nygräddade bullar och sitt ATG-spel på det här sättet. Nu när du har din sida är det dags att fylla den Se sociala medier som ytterligare en kanal att använda för att skaffa dig fler kunder. Försök att hitta en linje i det du gör, vad skall göras när och av vem. Någon i personalen kanske tycker det är kul med Facebook även om du inte gör det själv? Avsätt tid för att det ska bli riktigt bra! Lägga upp bilder på facebook Enklast läggs bilden upp med facebook-appen i din smartphone, antingen en nytagen bild eller en som redan finns sparad på kameran. QR-koder En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som scannas med en app för smartphone. En QR-kod kan innehålla den information du väljer, med hjälp av gör du enkelt din egen kod. Kört fast med tekniken? Hitta hjälp i facebook! Facebook har en stor databas med hjälp för olika områden, aktiviteter, sekretess etc. För det privata kontot finns hjälp-avsnittet då du klickar på pilen i högra hörnet. Bekanta er med detta, för här finns svaren på det mesta. För företagssidan finns hjälp i sidans administrationsgränssnitt. Här hittar du det mesta av det du undrar om vad gäller just företagssidor. Cecilia Tall, biträdande direktör HÄR! Då du skriver på facebook kan du även bifoga bilder, filmer eller ljud. Klicka på det du önskar i menyn ovanför. Gör du ett erbjudande med chips, fota någon i personalen med produkten, det är personligt och kul. Om du vill kan du också passa på att presentera personen på bilden. Eller 6

7 Det här gör Sveriges Franchisetagare för dig Sveriges Franchisetagare har fått en hel del press den senaste tiden, både genom att vi syntes i Kalla Fakta när Make Up-store granskades och i samband med Panaxia-affären. Men vi erbjuder så mycket mer hjälp till våra medlemmar! Du som ännu inte blivit medlem, gör slag i saken och få tillgång till vår samlade kunskap och erfarenhet till en mycket billig peng! Jag har arbetat för Sveriges Franchisetagare som medlemsrekryterare och koordinator i ett och ett halvt år. Min uppgift är att informera franchisetagare, både enskilda och som kollektiv, om vikten av att tillhöra ett förbund som tillvaratar tagarnas intressen. Förutom att följa de regler som myndigheterna sätter upp för företagande ska även de avtalsregler som franchisegivaren stipulerar följas. Det finns många olika detaljer i avtalen, och det är svårt att ha koll på alla paragrafer. Det är här vi på Sveriges Franchisetagare hjälper till. Vi kan franchise, en garanti för blivande och etablerade franchisetagare att få experthjälp! Våra medlemmar kan koncentrera sig på sin verksamhet och låta oss ta hand om övriga frågor. Medlemskap en försäkring för framtiden Oavsett vilken bransch franchisetagaren är verksam i är frågorna oftast desamma. Ett medlemskap hos oss fungerar som en försäkring; vi hjälper till när det behövs. Ingen bil eller båtägare skulle någonsin låta sin ägodel vara oförsäkrad. Samma borde gälla en franchisetagare. Självklart är det bäst när vår hjälp inte behövs men vi finns alltid till hands oavsett vilket ärende medlemmen vill behandla! Vi diskuterar och ger råd inom många olika områden, och vi ser gärna att våra medlemmar tycker till! Det gäller även sättet vi arbetar på. Det är trots allt medlemmarna som bestämmer hur organisationen ska utvecklas! Ofta får jag frågan hur vi kan hålla så låg medlemsavgift; den motsvarar ungefär en timmes advokathjälp. Med vårt systerförbund Svensk Bensinhandel, som etablerades redan 1934, har det samlats en mycket kunskap, värdefullt när det gäller att snabbt bistå våra medlemmar. All denna ackumu lerade kunskap kombinerat med en ytterst effektiv organisation gör att vi kan hålla en låg medlemsavgift, bara 159 kr/månad som till största Mikael Grundén hälsar dig välkommen som medlem! delen är avdragsgill. I den ingår så mycket mer än bara hjälp med avtal. Vi har tecknat en rad överenskommelser med företag där vi kan erbjuda olika produkter och tjänster som försäkringar, säkerhetslösningar, elavtal med mera. Ser vi ett behov av en tjänst eller produkt hos våra medlemmar ser vi till att förhandla fram ett så bra pris som möjligt. Aktuella samarbetspartners finns listade på vår hemsida. Vi har även landets näst äldsta A kassa speciellt framtagen för företagare och då även franchisetagare, förstås! Vi gillar franchise som företagsform! Det händer att franchisetagare och givare får uppfattningen att vi inte gillar franchise men det är helt fel. Vi gillar franchise mycket så länge det bedrivs på ett rättvist och balanserat sätt! Vi anser att franchiserelationen ska utvecklas genom trygghet och lönsamhet under ansvarsfulla former! Vi hjälper bara franchisetagare! Tyvärr blir vi ofta förväxlade med andra organisationer. Det beror ofta på att ordet franchise förekommer i olika sammanhang och organisationsnamn. Därför är det viktigt att påpeka att vi på Sveriges Franchisetagare endast organiserar franchisetagare! Inte givare! Det blir på detta sätt naturligt för oss att representera en medlem och att hålla en trovärdig position i en förhandling. Det finns organisationer idag med både givare och tagare (inom samma franchisekedja!) i sin medlemsmatrikel, men hur kan man då förhandla?? Med sig själv??? Det ligger i sakens natur att en sådan organisation lätt blir uddlös eftersom båda sidor skall tillfredsställas. Däremot har ofta franchisegivare uppskattat vår närvaro vid förhandlingar, och i bensinbranschen, där vi alltså verkat i många år, är vi alltid med och förhandlar om avtalen. Det ger en styrka också för givaren; det vi kommer överens om gäller för alla franchisetagare, alltid. Vår vision är att komma i samma läge också för franchiserelationer inom andra områden. Panaxia I pressen kan vi läsa att Reitan, som driver både 7 Eleven och Pressbyrån som franchise, erbjuder sina handlare att stå för 60% av förlusten i samband med Panaxia affären. Vi har engagerat oss i frågan och haft väl besökta möten med Reitanhandlare i Malmö, Göteborg och Stockholm där vi gett vår syn på saken. Vi anser att Reitan skall ta hela förlusten eftersom det är Reitan som har avtalet med Panaxia. Vi tolkar det som att det är Reitans ansvar i den stund Panaxia hämtat pengarna, och om Panaxia felar är det Reitans sak att göra upp det med den leverantör man har avtal med, inte genom att kräva handlarna. Allt detta gör vi inom ramen för medlemsavgiften, och ju fler medlemmar vi har bakom oss, desto tuffare kan vi vara när vi förhandlar mot givaren. Jag är glad över att få vara delaktig i Sveriges Franchisetagares expansion. Vi har på den korta tid jag har varit en del av Sveriges Franchisetagare ökat antalet medlemsföretag med ca 300 %! Tillströmningen av nya medlemmar visar på behovet av en stark franchisetagar organisation samtidigt som den redan anslutna medlemskåren med sitt engagemang visat att vi gör rätt saker! Vi har också oerhört kunniga medarbetare med vår VD Robert Dimmlich i spetsen. Nu förstärker vi organisationen ytterligare! Nya personer kommer att rekryteras för att ge befintliga och blivande medlemmar en ännu bättre service. Välkommen som medlem i Sveriges Franchisetagare! Mikael Grundén,

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

FRANCHISENr. 1 / April 2009

FRANCHISENr. 1 / April 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Vad är franchise? Franchise är en möjlighet att starta eget i ett redan utformat företagskoncept. ANNONS FRANCHISENr. 1 / April 2009 4STEG TILL

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer