Nr 2 september S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2"

Transkript

1 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan haft förmånen att få träffa över 100 franchisetagare under en turné i landet. Då talade jag om franchiseavtalens konstruktion och vikten av att franchiserelationen är balanserad och ansvarsfull. Många franchisetagare betalar betydande avgifter till sin franchisegivare, och detta är aldrig något problem om två saker uppfylls. Dels att franchisegivaren levererar vad som utlovas, dels att franchisetagaren på grundval av detta har förutsättningar till lönsamhet. Jag jämför ibland med ett bilköp. Skulle du inte reklamera om bilen inte fungerade? Självklart skulle du det! På samma sätt måste de tjänster som franchisetagaren betalar för också fungera! Min erfarenhet är att många franchisetagare återkopplar till sin franchisegivare när saker inte fungerar. Problemet som kan uppstå när franchisegivarens koncept inte bär är att franchisetagaren inte kan kliva ur sitt avtal utan franchisegivarens skriftliga godkännande alternativt stämma sin franchisegivare i skiljedom, ett förfarande som innebär en kostnad på runt kr. Även om avtalsrätten är vittgående i Sverige behöver franchisetagarna ett bättre grundskydd! En hållbar franchiserelation innebär enligt min uppfattning att man delar både affär och risk. Detta är för mig inte tomma ord, utan skall innebära att man proportionerligt bär samma möjlighet till utkomst, men också att man bär samma finansiella risk. Min erfarenhet är att många franchisesystem lägger oproportionerligt stor finansiell risk på franchisetagaren i form av lagerkostnader, lönekostnader och hyror samt skyddar franchisegivarens fordringar med borgensåtaganden och pantföreskrivningar. Om denna balans är sned måste det enligt min mening återspegla sig i ekonomisk utkomst, det vill säga lönsamhet. Varje franchisetagare bär ett stort ansvar och är givetvis egen företagare i alla avseenden, men också kund i meningen att man köper tjänster och stordriftsfördelar av en franchisegivare. Därmed följer för mig en naturlig ekvation: Ju större avgifter och hårdare styrning, desto större ansvar för hela franchisenätets lönsamhet. Delad affär och delad risk är ett grundfundament i franchise och om man anammar detta skapar man förutsättningar till en långsiktig lönsamhet för båda parter. Länge leve ansvarsfull franchise! Robert Dimmlich VD Sveriges Franchisetagare TS-kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson tel Annonsbokning & material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C Stockholm Tel: , Fax: Register & prenumeration Susanne Forslund Tel: Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tryckning Danagårds Litho Nummer 2 Årgång 1 Oktober 2012 Omslagsbild Förbundets VD Robert Dimmlich träffade socialdemokraternas talesperson för näringslivsfrågor och informerade om franchisetagarnas villkor. Hon fick förstås ett nummer av Franchisefocus vid besöket! i N N e h å l l Ledaren 2 Vi träffar Jennie Nilsson (S) 3 Accept erbjuder inkomstförstärkning vid A kassa 4 Jetpak, ett av många företag med franchising 5 Facebook skolan, del 2 nu kör vi vidare 6 Detta gör vi för dig! 7 Sveriges Franchisetagare är organisationen för dig som driver ditt företag i franchiseform. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med franchisegivaren, exempelvis när det gäller hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll, samt i kontakter med företag och myndigheter. Verkställande direktör Robert Dimmlich Box 6287 Ynglingagatan 16 3tr Stockholm Tel Fax Nummer 3 kommer 3 december. Manus till redaktionen senast 5 november. Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Franchisefrågan - en del av valdebatten 2014? Franchise är en form av företagande som blir allt vanligare, det är de flesta inom franchise väl medvetna om. Men hur är det med kunskapen om franchise bland allmänheten? Och framför allt, hur är den bland våra folkvalda politiker? Sveriges Franchisetagare fick möjlighet att informera Jennie Nilsson (S) som både lyssnade och ställde relevanta frågor. Jennie har suttit i riksdagen sedan valet 2006 och är numera S näringspolitiska talesperson, det vill säga oppositionens svar på Annie Lööf. Hon var också en av gästerna på Svensk Bensinhandels höstmöte som du kan läsa mer om i Bensin&Butik på sidan 40. Men nu var de vår dragning om franchisefrågor det gällde. God dialog Det var förbundets VD Robert Dimmlich som föredrog, och Jennie hade med sig Näringsutskottets politiske sekreterare Erik Gutiérrez-Arranda. Robert inledde med att delge fakta, både om franchising i allmänna ordalag och om Sveriges Franchisetagare. Han lade extra vikt på att vi är det enda förbund som organiserar enbart franchisetagare; det finns andra förbund som jobbar för franchise som arbetsform, men då är både givare och tagare med i samma förbund, en samman sättning som enligt vårt sätt att se blir tämligen uddlöst. Ett givet inslag i diskussionen var att överlämna första numret av Franchisefocus som både Jennie och Erik tog emot och lovade att läsa senare. Robert överlämnade också en broschyr med de sex krav som Sveriges Franchisetagare anser att en skyddslagstiftning borde innefatta - och som Jennie fann högst rimliga. Våra krav på en skyddslagstiftning l krav på att koncept är beprövade och kommersiellt hållbara. l möjlighet för franchisetagare att kliva av innan avtalstiden löper ut. l förbud mot obegränsade borgensåtaganden. l förbud mot att franchisegivaren ensidigt under löpande avtal kan ändra avgifter eller, för franchisetagaren, betydande villkor. l bestämmelser om uppsägning av avtalen samt ekonomisk kompensation vid inlösen av inventarier, varulager med mera i samband med uppsägning. l förbud mot skiljeklausuler. Robert och Jennie bläddrar i första numret av Franchisefocus. Är de fria företagare? När Robert berättade att franchiseavtal ofta består av minst 40 sidor juridisk text, att villkoren kan föreskriva att schemaläggning och personalanskaffning sköts centralt, att besittningsskyddet nära nog alltid skrivs bort och att eventuella tvister skall ske i skiljenämnd blev Jennie bestört. Hennes spontana reaktion var att en franchisetagare under sådana förutsättningar knappast kan betraktas som en egen företagare utan som anställd butikschef. Det är också förbundet åsikt, och därför kändes det extra bra att orden kom spontant från en politiker av Jennies kaliber! Som socialdemokrat reagerade hon också på att vissa franchisetagare inte får bilda egen förening för att kunna ha en dialog med sin givare, det ansåg Jennie vara ett direkt brott mot den fria förenings rätten, en av våra grundlagar. Konkreta case När dragningen närmade sig slutet ville Jennie ha konkreta fakta i sin hand för att gå vidare i sin politiska gärning. Det närmaste steget menade hon borde vara en interpellation till Näringsminister Annie Lööf, men då måste det finnas konkreta underlag, något som Robert med glädje skulle förse henne med. (Enligt Wikipedia är en interpellation en fråga från en enskild riksdagsledamot till ett statsråd, en fråga som kräver ett utförligt svar och som därför den ansvariga ministern har fyra veckor på sig att beskvara vilket oftast sker genom tillsatta expertgrupper.) Skyddslagstiftning? I den bästa av världar hade vi hoppats på att en oppositionspolitiker direkt skulle lova att stödja våra krav på en skyddslagstiftning för franchisetagare, men så väl var det inte och det hade vi egentligen inte trott heller. Men ett gott stycke på vägen är det att få detta personliga besök till stånd och ha en konstruktiv dialog! Egen uppfattning Efter Roberts dragning ville vi gärna höra hur mycket hon visste om franchise och om och i så fall hur Jennie ville gå vidare. - Jag måste erkänna att mina kunskaper om franchise var begränsade, det inser jag nu när jag fått allt detta till livs, börjar hon Jag anser att det måste finnas trygghet för alla småföretagare där ordning och reda, transparens, tydlighet och rimliga villkor är ett måste. Som socialdemokrat tycker jag också att fri föreningsrätt och kollektivavtal är grundbultar jag inte viker ifrån. Om jag får konkreta case kommer jag att ställa en interpellation till näringsminister Annie Lööf, det blir ändå ett första steg. Tack Jennie för att du tog dig tid och för att du lyssnade så aktivt och ställde bra frågor för att få veta ännu mer. Vi hoppas att du tar detta till dig och att franchisefrågor blir en naturlig del i ditt dagliga värv framöver. Och skulle det bli maktskifte i valet 2014 ligger du närmast till för att bli näringsminister med inte minst franchisefrågor på ditt bord 3

4 En förmån till - inkomstförstärkning vid A-kassa! Det finns många skäl att bli medlem i Sveriges Franchise tagare, och här kommer ett till! Skulle du ha oturen att bli arbetslös kan du för en billig penning öka din ersättning från A-kassan med nära nog det dubbla via vår nya medlemsförmån - att kunna teckna en inkomstförsäkring. Att vara medlem i Sveriges Entreprenörers A-kassa är en god början för att försäkra sig mot de ekonomiskt negativa effekter en arbetslöshet oftast medför. A-kassan kallas ofta för en försäkring, men det var många år sedan arbetslöshetsersättningen enbart kom från inbetalda medlemsavgifter! Numera är det staten som med skattemedel står för den klart största delen. Accept Accept är ett relativt ungt bolag i försäkringsbranschen som bildades En av de försäkringar man saluför är den egna uppfinningen, just inkomstförsäkring. - När man tittar närmare på A-kassans regler finns klara svagheter, menar Accepts VD Bert-Åke Olsson.. Det låter ju bra att man får 80% av månadslönen, men det finns ett tak på kronor, och väldigt många löner ligger idag betydligt högre och skall så göra, särskilt för den som är egen företagare. Därför introducerade vi vår produkt inkomstförsäkring för att täcka upp gapet mellan och en rimligare inkomstnivå, och det gjorde vi redan Den som har vår försäkring och har oturen att bli arbetslös får ett inkomsttak på i stället för de som A-kassan erbjuder. Hur är det möjligt? Det låter ju väldigt bra, så bra att det nästan låter för bra för att vara sant. Är det verkligen möjligt att sätta en sådan produkt på marknaden med så pass generösa villkor? - Vi har förstås undersökt marknaden noga innan vi lanserade produkten i fråga, svarar Bert-Åke. Vi är ju ett privat företag som måste gå med vinst, och de enda inkomster vi har för att betala ut ersättningen till de drabbade Bert-Åke blir så här glad när han får en ny försäkringstagare! Försäkringen i korthet l Täcker upp lön från till kr/månad l Ersättningsnivå samma som A-kassa, för närvarande 80% l Räcker i 4,5 månader (100 ersättningsdagar från A-kassan) l Måste tecknas 18 månader innan ersättning kan betalas ut l Du måste arbeta heltid i rörelsen l Kan endast tecknas av medlemmar i Sveriges Franchise tagare/svensk Bensinhandel l Premien är 165 kr/mån l Gäller ej planerade konkurser eller generationsskiften l Tecknas genom att gå in på någon av dessa hemsidor: är just de inbetalda premierna. Det betyder att det är relativt få som drabbas av arbetslöshet som står utanför den egna kontrollen, men för den som drabbas blir effekten mycket stor. 18 månader i förväg och max 100 dagar Det finns de som tror att man kan teckna en försäkring efter det att man fått veta att något skall hända, men så fungerar inte någon försäkring. Precis som de flesta andra försäkringar du tecknat gäller också här några högst rimliga förutsättningar för att försäkringen inte skall urholkas utan verkligen hjälpa dem den är avsedd för. - För det första måste man ha tecknat försäkringen 18 månader i förväg, börjar Bert-Åke. Detta eftersom försäkringen skall ersätta en ofrivillig arbetslöshet, inte en planerad. Vi har kommit fram till att 18 månader är en rimlig gräns; alla franchisetagare har ett avtal som skall omförhandlas vid ett visst tillfälle, ofta med sex eller nio månaders framförhållning. Om det går bra för franchisetagaren skall det mycket till om inte givaren vill förlänga avtalet. Vi vet också att de flesta franchisetagare som väljer andra yrkes inriktningar oftast hittar en annan sysselsättning inom tre månader. Därför har vi valt 100 dagar som den maxtid försäkringen kan gälla, dvs unge fär 4,5 månaders arbetstid. Medlemsförmån! Bert-Åke är också noga att påpeka att det enbart är medlemmar i Sveriges Franchisetagare och Svensk Bensinhandel om kan teckna försäkringen med dessa förmånliga villkor. - Franchisedriften är så pass utbredd i landet och har hunnit stabiliserat sig så pass mycket att vi vågar sätta premien så lågt som 165 kronor i månaden, förklarar han. Ytterligare ett skäl till den låga premien är att försäkringen enbart kan tecknas av medlemmarna i respektive organisation. Det är oftast förståndiga företagare som driver framgångsrika verksamheter som är medlemmar i sin branschorganisation. Det betyder att vi bedömer risken för någon att hamna i en ofrivillig arbetslöshet som liten, annars skulle vi aldrig våga sätta premien så lågt. Enkel ansökan Den som vill teckna försäkringen kan göra det på två sätt. Antingen skriver man ut blanketten som finns på respektive hemsida eller så fyller man i direkt på skärmen och skickar iväg ansökan med att klicka i rutan. En vecka senare kommer försäkringsbrevet på posten förutsatt att du fyller de uppställda kraven. - Jag vill råda alla franchisetagare att se om sitt hus och teckna denna förmånliga försäkring, avslutar Bert-Åke. Vi ser att antalet konkurser bland småföretagare ökar, och det är väldigt svårt att sia om framtiden. Få företagare tror att just deras företag kommer att drabbas av konkurs, men ändå händer det. Med inkomstförstärkningen minimerar du de ekonomiska konsekvenserna av en ofrivillig konkurs och kan lägga energin på att hitta en ny sysselsättning. Vår erfarenhet efter många år i branschen är dessvärre att alldeles för många tänker till för sent när det gäller att skydda sig för inkomstbortfall i samband med A-kassa. 4

5 Jetpak i Borlänge, franchisetagaren som också ger Jetpak driver sin verksamhet främst via franchisetagare, i dag totalt 25 stycken, och Tommy Fagerström i Borlänge är en av dem som dessutom är ordförande i Jetpaks franchise tagarförening. Han tycker att franchise formen har så många fördelar att han också blivit franchisegivare; alla som kör Jetpaks budbilar i Borlänge området är faktiskt franchise tagare. Här ger han sin syn på situationen, både som franchisetagare och som franchisegivare. Först några ord om Jetpak som härstammar från 90-talet då Adena Pickos budbilar fick till ett exklusivt samarbete med dåvarande Linjeflyg som bildades för att transportera gods på nätterna och passagerare på dagarna. Affärsidén var att kunna leverera paket snabbt och effektivt över hela landet; med flyg de långa sträckorna och med budbilar från flygplatsen ut till kund, dygnet runt brandades företaget om till Jetpak och sedan 2006 ägs företaget av danska Polaris Group. Numera finns Jetpak på 51 orter i landet, och de allra flesta drivs av franchisetagare. Jetpak Borlänge Borlänge är en av de 51 orter där Jetpak är verksamma, och där träffas vi för att prata om relationen mellan tagare och givare, något som Tommy har lång erfarenhet av. - Redan på Adena Pickos tid fanns ett samarbetsavtal som bland annat reglerade hur bilarna skulle se ut och hur chaufförerna skulle vara klädda, börjar han. Egentligen var det ett franchiseavtal, men det kalllades inte så på den tiden. När så Linjeflyg, seder mera SAS, kom in i bilden blev av talen mer styrda, och sedan 2006, med Polaris Group som ägare, stramades avtalen upp än mer. Nu finns franchiseavtal med alla Jetpaks lokala aktörer utom kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö som drivs av Jetpak själva. Här i Borlänge har vi 9 budbilar och två i Mora och vi omsätter runt 12 miljoner om året. Bra relationer För att franchise skall fungera måste både tagare och givare kunna driva en lönsam verksamhet; både är beroende av varandra. Hur tycker Tommy att den relationen fungerar inom Jetpak? Vilka möjligheter har franchisetagarna att påverka givarens inriktning? - Vi har en bra relation i dag med väl fungerande avtal, anser han. Givaren har i huvudsak tre uppgifter; att sköta alla centrala avtal, att ge systemstöd och att svara för företagets gemen samma profil. För vår del svarar dessa centrala avtal för 30% av vår omsättning, så det är en stor och viktig del i vår relation. Detsamma gäller systemstödet som kostar stora summor att bygga upp. Självklart blir det både effektivare och billigare om fler delar på en sådan kostnad. Till sist utformningen. Alla Jetpaks bilar ser likadana ut, också det en fördel. Företagets syns på många platser och de flesta vet vad Jetpak är tack vare det. En lokal aktör har inga möjligheter att synas på det sättet. Utöver dessa tre funktioner sköter vi oss själva. Vi har egna prissättningar, kan lägga upp våra körningar som vi vill och dessutom sköta våra lokalt anställda som vi vill. Vi har också en franchisetagar förening där jag är ordförande. Vi träffas minst en gång om året då vi diskuterar inriktning och tar upp aktuella frågeställningar. Valda representanter träffar givaren minst fyra gånger om året. Men vi har ingen beslutanderätt, utan företaget lyssnar på oss och beslutar som de själva vill. Men hittills har de varit lyhörda för våra åsikter, och vi känner oss inte överkörda. Egna franchisetagare Att Tommy ser stora fördelar i franchise systemet bevisas av att hans nio bilar alla körs av franchisetagare till honom. Han är alltså själv tagare till Jetpak samtidigt som han är givare åt sina chaufförer. - Alla mina chaufförer är egna företagare, och det fungerar alldeles utmärkt, säger han. Franchising är ett jättebra sätt att driva företag på, bara man aldrig glömmer att båda parter måste kunna äta sig mätta. Det är ytterligt sällan någon av mina chaufförer slutar, också ett bevis på att systemet fungerar. Tommy visar vilket område han servar med sina bilar - som alla ser likadana ut och som körs av hans franchisetagare! Sveriges Franchisetagare Hur ser då Tommy till sist på en förening som Sveriges Franchisetagare? Behövs den, eller fungerar relationen ändå bra mellan givare och tagare? - Det behövs definitivt ett eget förbund bara för franchisetagare, menar Tommy. Om vi exempelvis skulle få nya ägare som vill ändra våra villkor radikalt vill jag ha en utomstående part att vända mig till som kan stötta oss i en sådan förhandling, ungefär som en försäkring. I den bästa av världar behövs den inte, men att vara utan den kan få katastrofala följder. Ett problem som Sveriges Franchisetagare har är att så få vet om er. Ni måste ut och tala om hur duktiga ni är, för hos er finns kompetens som behövs om det hettar till. Mitt absoluta råd till alla franchisetagare är att gå med; man vet aldrig när det kan behövas råd och stöd, och avgiften för den service som ges är synnerligen rimlig! 5

6 Här kommer del två av Facebook-skolan! I förra numret berättade vi hur enkelt det är att skaffa ett eget Facebook-konto till sitt företag, något som allt fler företagare gör, också mindre. Det är ett utmärkt sätt att nå nya kundgrupper på, så sätt i gång du också! Leta fram förra numret, gör det som står där och häng sedan med med här. I nästa nummer avslutas Facebook-skolan med del tre, och vi hoppas att du hänger med hela vägen! Sida och grupp i facebook, vad är skillnaden? Grupp: En grupp kan vara öppen, sluten eller hemlig. Den administreras av en eller flera personer som är med i gruppen. Alla inlägg som skrivs där görs av den privata profilen i eget namn. Man måste antingen bli inbjuden eller ansöka om att vara med i gruppen. En grupp passar exempelvis för ett begränsat sällskap, för intern kommunikation inom företaget etc. Sida: En facebooksida kan vem som helst gilla. När jag gillat en sida får jag uppdateringarna presenterade i min logg. På en sida kan bara administratörerna göra inlägg men läsarna kan kommentera inläggen. En sida är det som bör användas för att ta sitt företag publikt på facebook. Bjud in dina vänner att gilla din sida så kommer du snart att ha massor av gillor eftersom det sprids till deras vänner och till deras vänner... gör som OKQ8-handlaren i Jämjö, Tom Ohlsson som valde att visa både sina nygräddade bullar och sitt ATG-spel på det här sättet. Nu när du har din sida är det dags att fylla den Se sociala medier som ytterligare en kanal att använda för att skaffa dig fler kunder. Försök att hitta en linje i det du gör, vad skall göras när och av vem. Någon i personalen kanske tycker det är kul med Facebook även om du inte gör det själv? Avsätt tid för att det ska bli riktigt bra! Lägga upp bilder på facebook Enklast läggs bilden upp med facebook-appen i din smartphone, antingen en nytagen bild eller en som redan finns sparad på kameran. QR-koder En QR-kod är en tvådimensionell streckkod som scannas med en app för smartphone. En QR-kod kan innehålla den information du väljer, med hjälp av gör du enkelt din egen kod. Kört fast med tekniken? Hitta hjälp i facebook! Facebook har en stor databas med hjälp för olika områden, aktiviteter, sekretess etc. För det privata kontot finns hjälp-avsnittet då du klickar på pilen i högra hörnet. Bekanta er med detta, för här finns svaren på det mesta. För företagssidan finns hjälp i sidans administrationsgränssnitt. Här hittar du det mesta av det du undrar om vad gäller just företagssidor. Cecilia Tall, biträdande direktör HÄR! Då du skriver på facebook kan du även bifoga bilder, filmer eller ljud. Klicka på det du önskar i menyn ovanför. Gör du ett erbjudande med chips, fota någon i personalen med produkten, det är personligt och kul. Om du vill kan du också passa på att presentera personen på bilden. Eller 6

7 Det här gör Sveriges Franchisetagare för dig Sveriges Franchisetagare har fått en hel del press den senaste tiden, både genom att vi syntes i Kalla Fakta när Make Up-store granskades och i samband med Panaxia-affären. Men vi erbjuder så mycket mer hjälp till våra medlemmar! Du som ännu inte blivit medlem, gör slag i saken och få tillgång till vår samlade kunskap och erfarenhet till en mycket billig peng! Jag har arbetat för Sveriges Franchisetagare som medlemsrekryterare och koordinator i ett och ett halvt år. Min uppgift är att informera franchisetagare, både enskilda och som kollektiv, om vikten av att tillhöra ett förbund som tillvaratar tagarnas intressen. Förutom att följa de regler som myndigheterna sätter upp för företagande ska även de avtalsregler som franchisegivaren stipulerar följas. Det finns många olika detaljer i avtalen, och det är svårt att ha koll på alla paragrafer. Det är här vi på Sveriges Franchisetagare hjälper till. Vi kan franchise, en garanti för blivande och etablerade franchisetagare att få experthjälp! Våra medlemmar kan koncentrera sig på sin verksamhet och låta oss ta hand om övriga frågor. Medlemskap en försäkring för framtiden Oavsett vilken bransch franchisetagaren är verksam i är frågorna oftast desamma. Ett medlemskap hos oss fungerar som en försäkring; vi hjälper till när det behövs. Ingen bil eller båtägare skulle någonsin låta sin ägodel vara oförsäkrad. Samma borde gälla en franchisetagare. Självklart är det bäst när vår hjälp inte behövs men vi finns alltid till hands oavsett vilket ärende medlemmen vill behandla! Vi diskuterar och ger råd inom många olika områden, och vi ser gärna att våra medlemmar tycker till! Det gäller även sättet vi arbetar på. Det är trots allt medlemmarna som bestämmer hur organisationen ska utvecklas! Ofta får jag frågan hur vi kan hålla så låg medlemsavgift; den motsvarar ungefär en timmes advokathjälp. Med vårt systerförbund Svensk Bensinhandel, som etablerades redan 1934, har det samlats en mycket kunskap, värdefullt när det gäller att snabbt bistå våra medlemmar. All denna ackumu lerade kunskap kombinerat med en ytterst effektiv organisation gör att vi kan hålla en låg medlemsavgift, bara 159 kr/månad som till största Mikael Grundén hälsar dig välkommen som medlem! delen är avdragsgill. I den ingår så mycket mer än bara hjälp med avtal. Vi har tecknat en rad överenskommelser med företag där vi kan erbjuda olika produkter och tjänster som försäkringar, säkerhetslösningar, elavtal med mera. Ser vi ett behov av en tjänst eller produkt hos våra medlemmar ser vi till att förhandla fram ett så bra pris som möjligt. Aktuella samarbetspartners finns listade på vår hemsida. Vi har även landets näst äldsta A kassa speciellt framtagen för företagare och då även franchisetagare, förstås! Vi gillar franchise som företagsform! Det händer att franchisetagare och givare får uppfattningen att vi inte gillar franchise men det är helt fel. Vi gillar franchise mycket så länge det bedrivs på ett rättvist och balanserat sätt! Vi anser att franchiserelationen ska utvecklas genom trygghet och lönsamhet under ansvarsfulla former! Vi hjälper bara franchisetagare! Tyvärr blir vi ofta förväxlade med andra organisationer. Det beror ofta på att ordet franchise förekommer i olika sammanhang och organisationsnamn. Därför är det viktigt att påpeka att vi på Sveriges Franchisetagare endast organiserar franchisetagare! Inte givare! Det blir på detta sätt naturligt för oss att representera en medlem och att hålla en trovärdig position i en förhandling. Det finns organisationer idag med både givare och tagare (inom samma franchisekedja!) i sin medlemsmatrikel, men hur kan man då förhandla?? Med sig själv??? Det ligger i sakens natur att en sådan organisation lätt blir uddlös eftersom båda sidor skall tillfredsställas. Däremot har ofta franchisegivare uppskattat vår närvaro vid förhandlingar, och i bensinbranschen, där vi alltså verkat i många år, är vi alltid med och förhandlar om avtalen. Det ger en styrka också för givaren; det vi kommer överens om gäller för alla franchisetagare, alltid. Vår vision är att komma i samma läge också för franchiserelationer inom andra områden. Panaxia I pressen kan vi läsa att Reitan, som driver både 7 Eleven och Pressbyrån som franchise, erbjuder sina handlare att stå för 60% av förlusten i samband med Panaxia affären. Vi har engagerat oss i frågan och haft väl besökta möten med Reitanhandlare i Malmö, Göteborg och Stockholm där vi gett vår syn på saken. Vi anser att Reitan skall ta hela förlusten eftersom det är Reitan som har avtalet med Panaxia. Vi tolkar det som att det är Reitans ansvar i den stund Panaxia hämtat pengarna, och om Panaxia felar är det Reitans sak att göra upp det med den leverantör man har avtal med, inte genom att kräva handlarna. Allt detta gör vi inom ramen för medlemsavgiften, och ju fler medlemmar vi har bakom oss, desto tuffare kan vi vara när vi förhandlar mot givaren. Jag är glad över att få vara delaktig i Sveriges Franchisetagares expansion. Vi har på den korta tid jag har varit en del av Sveriges Franchisetagare ökat antalet medlemsföretag med ca 300 %! Tillströmningen av nya medlemmar visar på behovet av en stark franchisetagar organisation samtidigt som den redan anslutna medlemskåren med sitt engagemang visat att vi gör rätt saker! Vi har också oerhört kunniga medarbetare med vår VD Robert Dimmlich i spetsen. Nu förstärker vi organisationen ytterligare! Nya personer kommer att rekryteras för att ge befintliga och blivande medlemmar en ännu bättre service. Välkommen som medlem i Sveriges Franchisetagare! Mikael Grundén,

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam

Inkomstförsäkring. i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring i samarbete med Folksam Inkomstförsäkring Tanken med en inkomstförsäkring är att den ekonomiska förlusten ska bli mindre under en period av arbetslöshet. Med enbart a-kassa får den som

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1383 av Börje Vestlund (S) Franchising Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt skydd för franchisetagare

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)?

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)? VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM FRANCHISE INOM PRESSBYRÅN Vad är franchise? Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna - en aktör som påverkar Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation

Läs mer

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm Tel: 08-567 06 460, Fax: 08-567 06 499 E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Lathund sociala medier

Lathund sociala medier Lathund sociala medier Att komma igång och ha en aktiv närvaro i sociala medier behöver varken vara svårt eller tidskrävande. Men det gör sig inte själv och det behöver underhållas och man behöver ha en

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer