Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa"

Transkript

1 Nr Årgång Foto: Sveriges Entreprenörers a-kassa ARBETSLÖSHETSKASSORNAS SAMORGANISATION Christina Ehrler, föreståndare Sveriges Entreprenörers a-kassa. Budgetproposition Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa Alla typer av franchisetagare tillhör sedan flera år Bensinhandlarnas a-kassa. Det nya namnet, Sveriges Entreprenörers a-kassa, ska spegla verksamhetsområdet bättre. Ordet bensin i det gamla namnet kändes förlegat eftersom vi vill att våra nytillkomna medlemmar, som är olika typer av franchisetagare, ska känna tillhörighet. På samma sätt som vi samarbetar med Sveriges Bensinhandel har vi även ett nära samarbete med dess systerorganisation Sveriges Franchisetagare, säger kassaföreståndare Christina Ehrler i branschtidningen Bensin & Butik. Beslutet om namnbytet togs på a-kassans föreningsstämma den 12 juni 2012 och godkändes nyligen av IAF. Fusion Foto: Carl-Johan Friman Foto: Lennart Nilsson Fnansminister Anders Borg presenterade regeringens budgetproposition. 46 miljoner till a-kassorna i budgetpropositionen A-kassorna får ett tillfälligt bidrag på 46 miljoner kronor nästa år. Det ska täcka de ökade administrativa kostnaderna, som beräknas uppstå när a-kassorna börjar hantera fler underrättelser från Arbetsförmedlingen. I budgetpropositionen lyfte regeringen även fram en av IAF:s granskningar, som visar att a-kassorna handlägger sina ärenden med god kvalitet. Samtidigt uppmanar de a-kassorna att arbeta vidare med intern styrning och kontroll. Regeringen använder a-kassornas egen formulering i budgetpropositionen: I rätt tid, till rätt person och med rätt belopp. Kim Sandberg, föreståndare Handels a-kassa. Musikernas går samman med Handels a-kassa Musikernas a-kassa har tappat två tredjedelar av sina medlemmar på fem år. Den 5 november 2012 går de samman med Handels a-kassa. Det är av ideologiska skäl. Vi vill inte att en a-kassa ska gå i konkurs. Det har aldrig hänt och vi vill inte att det ska hända, säger Kim Sandberg som är föreståndare för Handels a-kassa i medlemstidningen Handelsnytt. Beslutet om sammanslagningen togs på extrainsatta stämmor i slutet av september. Alla anställda på Musikernas a-kassa har blivit erbjudna att följa med till Handels a-kassa. 1

2 Nordisk kansliträff Foto: Katarina Mattsson Deltagarna på den nordiska kansliträffen besökte flygbasen utanför Vidsel i Norrbotten. Från vänster: Morten Kaspersen, Helmer Baadsgaard, Jan Lundberg, Niina Jussila, Kirsi Muinonen, Verner Sand Kirk, Stefan Högnabba, Harald Petersson, Aleksei Solovjew, Melker Ödebrink. Danmark halverar ersättningsdagar medan Finland höjer dagpenningen och lättar på arbetsvillkoret I augusti arrangerade SO årets nordiska kansliträff. Representanter från a-kassornas samorganisationer i Sverige, Danmark och Finland samlades i Norrbotten för att byta erfarenheter från året som gått. A-kassornas samorganisationer från de nordiska länderna träffas en gång om året för att byta erfarenheter med varandra. I år var det svenska SO:s tur att arrangera träffen. Deltagarna samlades i Storforsen i Norrbotten den 8-10 augusti På programmet fanns diskussioner om samhällstrender, kommande regelförändringar och it-projekt. Danmark halverar antalet ersättningsdagar Danmark halverar antalet ersättningsdagar, med en övergångsperiod fram till årsskiftet. Danmarks motsvarighet till SO, AK Samvirke, beräknar att ungefär ersättningstagare per månad kommer att utförsäkras när reformen får fullt genomslag. Danmark har, precis som Sverige, infört jobbskatteavdrag som ger lägre skatt på inkomst av tjänst. Samtidigt har de infört en extra skatt för arbetslöshetsersättning. Efterlönsordningen kommer att slopas, trots att Danmark har fått en ny regering. Medlemmarna får nu välja om de vill ta ut sina insatta medel eller låta dem stå kvar. AK Samvirke har tagit fram informationsmaterial som guidar tveksamma genom beslutet. Åtta danska a-kassor har startat en försöksverksamhet för att förenkla de enskilda samtalen som de håller regelbundet med arbetslösa medlemmar. AK Samvirke har även startat ett it-projekt som ska digitalisera övergångar mellan a-kassorna. Finland höjer dagpenningen och lättar på arbetsvillkoret Finland får flera nya regler under Det kommer till exempel bli lättare att få inkomstrelaterad ersättning, eftersom kvalifikationskravet sänks till sex månaders arbete. Dagpenningen höjs för de som deltar i aktiva åtgärder. För de som arbetat över 20 år höjs dagpenningen under de första 100 dagarna av ersättningsperioden. Finlands a-kassor diskuterar om de ska införa ett gemensamt it-stöd på lång sikt. I dag har de två olika it-system från olika leverantörer. Sverige utreder harmoniserat inkomstbegrepp Från Sverige rapporterade vi om den pågående utredningen Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (SOU 2012:47). Utredningen har lämnat ett delbetänkande, Harmoniserat inkomstbegrepp, som innehåller förslag på två olika strategier. Den ena går ut på att arbetslöshetsersättningen ska bygga endast på inkomst, som arbetsgivarna rapporterar varje månad. Den andra strategin går ut på att ersättningen bygger både på inkomst och på arbetad tid. Det skulle innebära att arbetsgivarna rapporterar inkomst och arbetstid för sina anställda varje månad. SO berättade också om den svenska medlemsutvecklingen, medlemsavgifter, dagpenningnivå, andelen arbetslösa som får ersättning och SO:s medlemsundersökning. 2

3 Utredning Regeringen ger socialförsäkringsutredningen nya direktiv och mer tid Den 13 september utvidgade regeringen uppdraget för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Samtidigt förlängde de utredningstiden till den 31 januari Regeringen skrev i ett pressmeddelande den 13 september att de utvidgar uppdraget för socialförsäkringsutredningen. Enligt tilläggsdirektivet ska den parlamentariska kommittén: Utreda hur nuvarande regler om arbetslöshetsersättning vid uttag av pension ska förnyas och förtydligas. Utreda hur den ersättning som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan harmoniseras och effektiviseras. Se över reglerna om sökområde och arbetslöshetsersättning under tid med deltidsarbete. Utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas. Utreda hur statsbidragshanteringen i arbetslöshetsförsäkringen kan effektiviseras och om det finns ett behov av förfaranderegler samt regler om intern styrning och kontroll för arbetslöshetskassorna. Kommittén fick förlängd utredningstid i samband med tillläggsdirektiven. Hela arbetet ska redovisas 31 januari Opinion SO begär att regeringen ändrar reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension Den 13 juli 2012 begärde SO, i en skrivelse till regeringen, att reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension ändras. I dag sänks arbetslöshetsersättningen för alla som någon gång har ansökt om och blivit beviljad pension, även om de väljer att stoppa pensionsuttagen. SO tycker att avdraget från arbetslöshetsersättningen ska upphöra om pensionsuttagen återkallas, vilket framfördes i en skriftlig begäran till regeringen den 13 juli På kan du läsa hela skrivelsen, som togs fram i samråd med Pensionsmyndigheten. Försäkringen i media SVT granskar reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension Den 29 augusti sände SVT:s Uppdrag granskning ett inslag om en man som fått full arbetslöshetsersättning, trots att han var tillerkänd pension. Nu är han återbetalningsskyldig till sin a-kassa. Han menar att misstaget beror på krångliga försäkringsregler och en otydlig formulering i SO:s anmälningsblankett. I augusti sände SVT:s Uppdrag granskning inslaget Den ofrivillige pensionären. I programmet intervjuas en man som är återbetalningsskyldig till sin a-kassa. Han har fått för hög arbetslöshetsersättning, eftersom han inte berättade för sin a-kassa att han har blivit beviljad pension. Personer som valt att ta ut delar av sin pension samtidigt som de arbetar, kan med dagens regler hamna i kläm om de blir arbetslösa. Maxersättningen från a-kassan sänks för alla som har blivit beviljade pension, även om man stoppar pensionsuttagen. SO har begärt att regeringen ändrar reglerna, så att avdraget från arbetslöshetsersättningen upphör om pensionsuttagen återkallas. Läs mer om skrivelsen till vänster. Mannen som blev intervjuad i Uppdrag granskning menar att allt är ett missförstånd. Han trodde att pensionsutbetalningarna var stoppade och kryssade därför nej på frågan Har du blivit tillerkänd pension? på a-kassans anmälningsblankett. En otydlig formulering, tycker han. Det är svårt att förstå vad ordet tillerkänd betyder. Vi använder ordet tillerkänd i blanketten för att det är samma ord som används i lagtexten helt enkelt, säger SO:s försäkringschef Katarina Mattsson. SO arbetar med att se över frågans formulering. I november 2011 fick vi i uppdrag att se över just frågan om pension i blanketten Anmälan om arbetslöshet. Sedan dess har kansliet tagit in synpunkter från a-kassorna och utarbetat ett förslag till ny formulering. Frågan processas för närvarande i vårt försäkringsutskott. Vi har under flera tillfällen under årens lopp arbetat med blankettens utformning och har även varit i kontakt med AMS och IAF i samma fråga, säger SO:s försäkringschef Katarina Mattsson. Se hela programmet På SVT Play kan du se hela inslaget, som visades i Uppdrag granskning den 30 augusti Länken finns även på 3

4 Almedalen Foto: Peter Schönefeld Irene Wennemo, huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen, Gabriel Wikström, ordförande SSU och Erik Bengtzboe, ordförande MUF. Irene Wennemo: Arbetsvillkoret är avgörande för att unga inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen Den 2 juli 2012 höll SO ett seminarium i Almedalen på temat Varför är unga utan både jobb och arbetslöshetsförsäkring? I debatten deltog socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo, SSU:s ordförande Gabriel Wikström och MUF:s ordförande Erik Bengtzboe. I dag saknar 85 procent av alla öppet arbetslösa ungdomar ersättning från a-kassan. Krångliga och oförmånliga regler är anledningen till att många hamnar utanför. Arbetsvillkoret är avgörande för att man inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen. Många unga vuxna jobbar kvällar och helger, ofta utan att veta om de får ihop tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor. Man vågar inte gå med i en a-kassa för att risken att man faktiskt inte får ut något är för stor, säger Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Men även de arbetslösa ungdomar som får ersättning missgynnas av försäkringsreglerna. Bland annat genom en snabbare nedtrappning av ersättningen. Det är märkligt att unga får en sämre ersättning, trots att de betalar lika mycket för att vara med i a-kassan, säger SO:s utredare Anders Wickander. Åsikterna om varför unga väljer bort medlemskapet i a-kassan går isär. Den mest uppenbara orsaken är naturligtvis att man har försämrat försäkringen. Varför ska man betala för en försäkring som inte ger någonting tillbaka? Unga är smartare än så, säger SSUordförande Gabriel Wikström. Många är övertygade om att de hittar ett nytt jobb snabbt om de skulle bli arbetslösa. Och det är en korrekt analys. De flesta ungdomar är arbetslösa väldigt korta perioder när de väl tagit sig in på arbetsmarknaden, säger MUF-ordförande Erik Bengtzboe. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen utreder om ett förenklat regelverk, en obligatorisk försäkring och en förbättrad arbetsmarknadspolitik skulle kunna lösa problemen i dagens arbetslöshetsförsäkring. Vi vill se regelförslag som effektiviserar och automatiserar handläggningen av arbetslöshetsförsäkringen, SO:s möten i almedalen säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink. På kan du se hela sändningen från SO:s seminarium i Almedalen. Irene Wennemo, socialförsäkringsutredningen Viktoria Bergström, utredningen om pensionsrelaterade åldersgränser Anders Ferbe, IF Metall och SO:s valberedning Karl-Petter Thorvaldsson, LO Thomas Eneroth (S) Gunnar Axén (M) Mats Wadman och Krister Näsen, SCB Jonas Milton, Almega Magnus Manhammar, Expo Per-Arne Andersson, SKL Maria Kolk, SACO:s studentråd Anna-Lena Bohm, Alfakassan Li Jansson, Svenskt Näringsliv Inga-Lena Arvidsson och Elisabeth Hjalmarsson, Svenska kyrkan Ylva Johansson (S) Fredrik Östbom, Arbetsmarknadsdepartementet Roger Mörtvik, TCO Désirée Pethrus och Penilla Gunther (KD) 4

5 Forskningspris Nominera till SO:s forskningspris senast den 15 november Birgitta Nyström, ledamot i SO:s forskningsråd. Fram till den 15 november 2012 kan du nominera forskare som publicerat arbeten inom arbetslöshetsförsäkringens område under åren Prissumman är kronor och kan fördelas mellan flera forskare. SO har inrättat priset för att stimulera forskning med relevans för a-kassornas verksamhet och forskning som belyser frågor knutna till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen i ett brett perspektiv. På ny post Foto: Juridicum Pristagaren utses av SO:s forskningsråd. Ämnesområdet är möjligt att angripa från olika aspekter och det vore därför roligt om det kom ansökningar med olika disciplinära infallsvinklar, säger Birgitta Nyström, professor vid Lunds universitet och ledamot i SO:s forskningsråd. Läs mer om kriterierna och hur du gör för att nominera på Alberto Chávez Pérez är ny utredare hos SO Den 20 augusti började Alberto Chávez Pérez som utredare hos SO. Han är jurist och har tidigare arbetat på Småföretagarnas a-kassa och A-kassan Vision. Alberto efterträder Henrik Frihammar, som har gått vidare till nytt jobb på Arbetsförmedlingen. Foto: Jimmie Wigart Dom A-kassans styrelse ska besluta om fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl En person som har lämnat sin a-kassa på grund av bristande betalning kan fortsätta sitt medlemskap om det finns särskilda skäl. Beslutet om att medge fortsatt medlemskap måste då fattas av a-kassans styrelse, enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att a- kassans styrelse också måste fatta beslut om att neka fortsatt medlemskap i dessa situationer. Skulle a-kassans styrelse delegera uppgiften, så kan de inte fullgöra sin skyldighet att medge fortsatt medlemskap när det finns särskilda skäl. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade domen i Stockholm den 16 juli Målnumret är EU/EES Nya regler för egenföretagare verksamma i annat land Den 28 juni 2012 infördes en ny artikel (65a) i kapitlet om arbetslöshetsförmåner i huvudförordningen 883/04. De nya reglerna gäller egenföretagare som är verksamma i ett land som försäkrar egenföretagare och bosatta i ett land som inte försäkrar egenföretagare. När verksamheten upphör har dessa personer rätt att ansöka om arbetslöshetsersättning i före detta arbetslandet och därefter, om de vill, exportera sin ersättning till bostadsstaten. Exportperioden, som enligt artikel 64 normalt är tre eller sex månader lång, får av före detta arbetslandets institution förlängas så att den omfattar en hel ersättningsperiod. Syftet med de nya reglerna är att förbättra och modernisera unionsrätten. Nordisk konvention om social trygghet förnyas De nordiska social- och hälsovårdsministrarna undertecknade en förnyad nordisk konvention om social trygghet i Bergen den 12 juni Nu ska varje land processa konventionen. För Sveriges del innebär det bland annat propositionsarbete. Därför är det svårt att säga när den förnyade konventionen träder i kraft. 5

6 Posttidning B ordföranden har ordet Vi kan inte vänta tre år till regeringen måste förbättra arbetslöshetsförsäkringen nu Regeringen utvidgade uppdraget för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i september. Samtidigt förlängde de utredningstiden till januari Men våra arbetslösa medlemmar kan inte vänta så länge. De behöver en bättre arbetslöshetsförsäkring nu. Regeringen gav en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet i april Arbetet skulle redovisas senast i maj Nu har regeringen utökat kommitténs uppdrag och förlängt utredningstiden till januari Frågorna i tilläggsdirektiven är viktiga. Men att lägga till dem i en utredning som redan befinner sig i tidsnöd känns inte tillfredsställande. Om inte socialförsäkringsutredningen lägger förslag under arbetets gång, väntas inga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen innan Något höjt ersättningstak eller sänkt medlemsavgift nämns inte i årets höstbudget heller. Det innebär att försäk- ringen fortsätter att urholkas. För den som blir arbetslös är konsekvenserna förödande. Det räcker inte att luta sig mot den inkomstförsäkring som vissa fackförbund erbjuder. Bara var femte arbetslös omfattas av en sådan. Som arbetslös ska man inte behöva söka försörjningsstöd från kommunen eller hjälp från Svenska kyrkan. En arbetslöshetsförsäkring ska vara stödet mellan två jobb som ger trygghet och kraft att Om inte socialförsäkringsutredningen lägger förslag under arbetets gång, väntas inga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen innan Något höjt ersättningstak eller sänkt medlemsavgift nämns inte i årets höstbudget heller. Det innebär att försäkringen fortsätter att urholkas. vara aktivt arbetssökande. Idag får bara var tionde arbetslös 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är dags att höja ersättningstaket, som har stått stilla i mer än tio år nu. Regelverket måste förenklas och arbetslöshetsförsäkringen måste erbjudas till en rimlig avgift. SO har tillsammans med Pensionsmyndigheten lämnat ett förslag till regeringen på hur reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension kan förnyas. Detsamma gäller för ersättning till förtroendevalda. Det går att göra förändringar redan nu är för långt bort. Harald Petersson, ordförande SO SO-INFO är ett nyhetsbrev från Arbetslöshets kassornas Samorganisation, som utkommer med 4 nummer per år. Upplaga ex. Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO Box 1110, STOCKHOLM SO-INFO I REDAKTIONEN Medarbetare på SO ANSVARIG UTGIVARE Harald Petersson, ordförande SO FOTO SO ÄNDRAD ADRESS? MEDDELA: Edita Norstedts Tryckeri, Gunnar Persson Box 49031, STOCKHOLM Telefon , Fax Uppge alltid kundnummer och antal exemplar du får (detta står på SO-INFO:s etikett). 6

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen 2014-03-31 Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011

Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 Lägesbeskrivning av arbetslöshetsförsäkringen våren 2011 SO är en fristående och opolitisk serviceoch intresseorganisation för landets 31 a- kassor. Uppdraget är lagreglerat och går bland annat ut på att

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring

Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring Allmänna villkor 2007-06-01, för Svenska Transportarbetareförbundets Inkomstförsäkring 1 Inledning Svenska Transportarbetareförbundet, Förbundet och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02

Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 Allmänna villkor för SEKOs inkomstförsäkring från 1 oktober 2007 Bilaga A 2008-02 1 Inledning SEKO och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam, har tecknat avtal om Inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Remiss: I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)

Remiss: I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74) 2012-04-16 1 registrator@social.ministry.se s.sf@social.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74) Arbetslöshetskassornas Samorganisation,

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Sammanfattning, Författningsförslag, Bakgrund, Allmänna överväganden

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Stadgar 2015. Unionens a-kassa

Stadgar 2015. Unionens a-kassa Stadgar 2015 Unionens a-kassa Kassanamn: Unionens arbetslöshetskassa Kassanummer: 14 Senast uppdaterad: 07 01 2014 1 Kassans ändamål och firma Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer