Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa"

Transkript

1 Nr Årgång Foto: Sveriges Entreprenörers a-kassa ARBETSLÖSHETSKASSORNAS SAMORGANISATION Christina Ehrler, föreståndare Sveriges Entreprenörers a-kassa. Budgetproposition Bensinhandlarnas byter namn till Sveriges entreprenörers a-kassa Alla typer av franchisetagare tillhör sedan flera år Bensinhandlarnas a-kassa. Det nya namnet, Sveriges Entreprenörers a-kassa, ska spegla verksamhetsområdet bättre. Ordet bensin i det gamla namnet kändes förlegat eftersom vi vill att våra nytillkomna medlemmar, som är olika typer av franchisetagare, ska känna tillhörighet. På samma sätt som vi samarbetar med Sveriges Bensinhandel har vi även ett nära samarbete med dess systerorganisation Sveriges Franchisetagare, säger kassaföreståndare Christina Ehrler i branschtidningen Bensin & Butik. Beslutet om namnbytet togs på a-kassans föreningsstämma den 12 juni 2012 och godkändes nyligen av IAF. Fusion Foto: Carl-Johan Friman Foto: Lennart Nilsson Fnansminister Anders Borg presenterade regeringens budgetproposition. 46 miljoner till a-kassorna i budgetpropositionen A-kassorna får ett tillfälligt bidrag på 46 miljoner kronor nästa år. Det ska täcka de ökade administrativa kostnaderna, som beräknas uppstå när a-kassorna börjar hantera fler underrättelser från Arbetsförmedlingen. I budgetpropositionen lyfte regeringen även fram en av IAF:s granskningar, som visar att a-kassorna handlägger sina ärenden med god kvalitet. Samtidigt uppmanar de a-kassorna att arbeta vidare med intern styrning och kontroll. Regeringen använder a-kassornas egen formulering i budgetpropositionen: I rätt tid, till rätt person och med rätt belopp. Kim Sandberg, föreståndare Handels a-kassa. Musikernas går samman med Handels a-kassa Musikernas a-kassa har tappat två tredjedelar av sina medlemmar på fem år. Den 5 november 2012 går de samman med Handels a-kassa. Det är av ideologiska skäl. Vi vill inte att en a-kassa ska gå i konkurs. Det har aldrig hänt och vi vill inte att det ska hända, säger Kim Sandberg som är föreståndare för Handels a-kassa i medlemstidningen Handelsnytt. Beslutet om sammanslagningen togs på extrainsatta stämmor i slutet av september. Alla anställda på Musikernas a-kassa har blivit erbjudna att följa med till Handels a-kassa. 1

2 Nordisk kansliträff Foto: Katarina Mattsson Deltagarna på den nordiska kansliträffen besökte flygbasen utanför Vidsel i Norrbotten. Från vänster: Morten Kaspersen, Helmer Baadsgaard, Jan Lundberg, Niina Jussila, Kirsi Muinonen, Verner Sand Kirk, Stefan Högnabba, Harald Petersson, Aleksei Solovjew, Melker Ödebrink. Danmark halverar ersättningsdagar medan Finland höjer dagpenningen och lättar på arbetsvillkoret I augusti arrangerade SO årets nordiska kansliträff. Representanter från a-kassornas samorganisationer i Sverige, Danmark och Finland samlades i Norrbotten för att byta erfarenheter från året som gått. A-kassornas samorganisationer från de nordiska länderna träffas en gång om året för att byta erfarenheter med varandra. I år var det svenska SO:s tur att arrangera träffen. Deltagarna samlades i Storforsen i Norrbotten den 8-10 augusti På programmet fanns diskussioner om samhällstrender, kommande regelförändringar och it-projekt. Danmark halverar antalet ersättningsdagar Danmark halverar antalet ersättningsdagar, med en övergångsperiod fram till årsskiftet. Danmarks motsvarighet till SO, AK Samvirke, beräknar att ungefär ersättningstagare per månad kommer att utförsäkras när reformen får fullt genomslag. Danmark har, precis som Sverige, infört jobbskatteavdrag som ger lägre skatt på inkomst av tjänst. Samtidigt har de infört en extra skatt för arbetslöshetsersättning. Efterlönsordningen kommer att slopas, trots att Danmark har fått en ny regering. Medlemmarna får nu välja om de vill ta ut sina insatta medel eller låta dem stå kvar. AK Samvirke har tagit fram informationsmaterial som guidar tveksamma genom beslutet. Åtta danska a-kassor har startat en försöksverksamhet för att förenkla de enskilda samtalen som de håller regelbundet med arbetslösa medlemmar. AK Samvirke har även startat ett it-projekt som ska digitalisera övergångar mellan a-kassorna. Finland höjer dagpenningen och lättar på arbetsvillkoret Finland får flera nya regler under Det kommer till exempel bli lättare att få inkomstrelaterad ersättning, eftersom kvalifikationskravet sänks till sex månaders arbete. Dagpenningen höjs för de som deltar i aktiva åtgärder. För de som arbetat över 20 år höjs dagpenningen under de första 100 dagarna av ersättningsperioden. Finlands a-kassor diskuterar om de ska införa ett gemensamt it-stöd på lång sikt. I dag har de två olika it-system från olika leverantörer. Sverige utreder harmoniserat inkomstbegrepp Från Sverige rapporterade vi om den pågående utredningen Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (SOU 2012:47). Utredningen har lämnat ett delbetänkande, Harmoniserat inkomstbegrepp, som innehåller förslag på två olika strategier. Den ena går ut på att arbetslöshetsersättningen ska bygga endast på inkomst, som arbetsgivarna rapporterar varje månad. Den andra strategin går ut på att ersättningen bygger både på inkomst och på arbetad tid. Det skulle innebära att arbetsgivarna rapporterar inkomst och arbetstid för sina anställda varje månad. SO berättade också om den svenska medlemsutvecklingen, medlemsavgifter, dagpenningnivå, andelen arbetslösa som får ersättning och SO:s medlemsundersökning. 2

3 Utredning Regeringen ger socialförsäkringsutredningen nya direktiv och mer tid Den 13 september utvidgade regeringen uppdraget för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Samtidigt förlängde de utredningstiden till den 31 januari Regeringen skrev i ett pressmeddelande den 13 september att de utvidgar uppdraget för socialförsäkringsutredningen. Enligt tilläggsdirektivet ska den parlamentariska kommittén: Utreda hur nuvarande regler om arbetslöshetsersättning vid uttag av pension ska förnyas och förtydligas. Utreda hur den ersättning som lämnas till stöd för försörjning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan harmoniseras och effektiviseras. Se över reglerna om sökområde och arbetslöshetsersättning under tid med deltidsarbete. Utreda hur hanteringen av förtroendevalda och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen kan förtydligas. Utreda hur statsbidragshanteringen i arbetslöshetsförsäkringen kan effektiviseras och om det finns ett behov av förfaranderegler samt regler om intern styrning och kontroll för arbetslöshetskassorna. Kommittén fick förlängd utredningstid i samband med tillläggsdirektiven. Hela arbetet ska redovisas 31 januari Opinion SO begär att regeringen ändrar reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension Den 13 juli 2012 begärde SO, i en skrivelse till regeringen, att reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension ändras. I dag sänks arbetslöshetsersättningen för alla som någon gång har ansökt om och blivit beviljad pension, även om de väljer att stoppa pensionsuttagen. SO tycker att avdraget från arbetslöshetsersättningen ska upphöra om pensionsuttagen återkallas, vilket framfördes i en skriftlig begäran till regeringen den 13 juli På kan du läsa hela skrivelsen, som togs fram i samråd med Pensionsmyndigheten. Försäkringen i media SVT granskar reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension Den 29 augusti sände SVT:s Uppdrag granskning ett inslag om en man som fått full arbetslöshetsersättning, trots att han var tillerkänd pension. Nu är han återbetalningsskyldig till sin a-kassa. Han menar att misstaget beror på krångliga försäkringsregler och en otydlig formulering i SO:s anmälningsblankett. I augusti sände SVT:s Uppdrag granskning inslaget Den ofrivillige pensionären. I programmet intervjuas en man som är återbetalningsskyldig till sin a-kassa. Han har fått för hög arbetslöshetsersättning, eftersom han inte berättade för sin a-kassa att han har blivit beviljad pension. Personer som valt att ta ut delar av sin pension samtidigt som de arbetar, kan med dagens regler hamna i kläm om de blir arbetslösa. Maxersättningen från a-kassan sänks för alla som har blivit beviljade pension, även om man stoppar pensionsuttagen. SO har begärt att regeringen ändrar reglerna, så att avdraget från arbetslöshetsersättningen upphör om pensionsuttagen återkallas. Läs mer om skrivelsen till vänster. Mannen som blev intervjuad i Uppdrag granskning menar att allt är ett missförstånd. Han trodde att pensionsutbetalningarna var stoppade och kryssade därför nej på frågan Har du blivit tillerkänd pension? på a-kassans anmälningsblankett. En otydlig formulering, tycker han. Det är svårt att förstå vad ordet tillerkänd betyder. Vi använder ordet tillerkänd i blanketten för att det är samma ord som används i lagtexten helt enkelt, säger SO:s försäkringschef Katarina Mattsson. SO arbetar med att se över frågans formulering. I november 2011 fick vi i uppdrag att se över just frågan om pension i blanketten Anmälan om arbetslöshet. Sedan dess har kansliet tagit in synpunkter från a-kassorna och utarbetat ett förslag till ny formulering. Frågan processas för närvarande i vårt försäkringsutskott. Vi har under flera tillfällen under årens lopp arbetat med blankettens utformning och har även varit i kontakt med AMS och IAF i samma fråga, säger SO:s försäkringschef Katarina Mattsson. Se hela programmet På SVT Play kan du se hela inslaget, som visades i Uppdrag granskning den 30 augusti Länken finns även på 3

4 Almedalen Foto: Peter Schönefeld Irene Wennemo, huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen, Gabriel Wikström, ordförande SSU och Erik Bengtzboe, ordförande MUF. Irene Wennemo: Arbetsvillkoret är avgörande för att unga inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen Den 2 juli 2012 höll SO ett seminarium i Almedalen på temat Varför är unga utan både jobb och arbetslöshetsförsäkring? I debatten deltog socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo, SSU:s ordförande Gabriel Wikström och MUF:s ordförande Erik Bengtzboe. I dag saknar 85 procent av alla öppet arbetslösa ungdomar ersättning från a-kassan. Krångliga och oförmånliga regler är anledningen till att många hamnar utanför. Arbetsvillkoret är avgörande för att man inte kommer in i arbetslöshetsförsäkringen. Många unga vuxna jobbar kvällar och helger, ofta utan att veta om de får ihop tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor. Man vågar inte gå med i en a-kassa för att risken att man faktiskt inte får ut något är för stor, säger Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Men även de arbetslösa ungdomar som får ersättning missgynnas av försäkringsreglerna. Bland annat genom en snabbare nedtrappning av ersättningen. Det är märkligt att unga får en sämre ersättning, trots att de betalar lika mycket för att vara med i a-kassan, säger SO:s utredare Anders Wickander. Åsikterna om varför unga väljer bort medlemskapet i a-kassan går isär. Den mest uppenbara orsaken är naturligtvis att man har försämrat försäkringen. Varför ska man betala för en försäkring som inte ger någonting tillbaka? Unga är smartare än så, säger SSUordförande Gabriel Wikström. Många är övertygade om att de hittar ett nytt jobb snabbt om de skulle bli arbetslösa. Och det är en korrekt analys. De flesta ungdomar är arbetslösa väldigt korta perioder när de väl tagit sig in på arbetsmarknaden, säger MUF-ordförande Erik Bengtzboe. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen utreder om ett förenklat regelverk, en obligatorisk försäkring och en förbättrad arbetsmarknadspolitik skulle kunna lösa problemen i dagens arbetslöshetsförsäkring. Vi vill se regelförslag som effektiviserar och automatiserar handläggningen av arbetslöshetsförsäkringen, SO:s möten i almedalen säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink. På kan du se hela sändningen från SO:s seminarium i Almedalen. Irene Wennemo, socialförsäkringsutredningen Viktoria Bergström, utredningen om pensionsrelaterade åldersgränser Anders Ferbe, IF Metall och SO:s valberedning Karl-Petter Thorvaldsson, LO Thomas Eneroth (S) Gunnar Axén (M) Mats Wadman och Krister Näsen, SCB Jonas Milton, Almega Magnus Manhammar, Expo Per-Arne Andersson, SKL Maria Kolk, SACO:s studentråd Anna-Lena Bohm, Alfakassan Li Jansson, Svenskt Näringsliv Inga-Lena Arvidsson och Elisabeth Hjalmarsson, Svenska kyrkan Ylva Johansson (S) Fredrik Östbom, Arbetsmarknadsdepartementet Roger Mörtvik, TCO Désirée Pethrus och Penilla Gunther (KD) 4

5 Forskningspris Nominera till SO:s forskningspris senast den 15 november Birgitta Nyström, ledamot i SO:s forskningsråd. Fram till den 15 november 2012 kan du nominera forskare som publicerat arbeten inom arbetslöshetsförsäkringens område under åren Prissumman är kronor och kan fördelas mellan flera forskare. SO har inrättat priset för att stimulera forskning med relevans för a-kassornas verksamhet och forskning som belyser frågor knutna till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen i ett brett perspektiv. På ny post Foto: Juridicum Pristagaren utses av SO:s forskningsråd. Ämnesområdet är möjligt att angripa från olika aspekter och det vore därför roligt om det kom ansökningar med olika disciplinära infallsvinklar, säger Birgitta Nyström, professor vid Lunds universitet och ledamot i SO:s forskningsråd. Läs mer om kriterierna och hur du gör för att nominera på Alberto Chávez Pérez är ny utredare hos SO Den 20 augusti började Alberto Chávez Pérez som utredare hos SO. Han är jurist och har tidigare arbetat på Småföretagarnas a-kassa och A-kassan Vision. Alberto efterträder Henrik Frihammar, som har gått vidare till nytt jobb på Arbetsförmedlingen. Foto: Jimmie Wigart Dom A-kassans styrelse ska besluta om fortsatt medlemskap på grund av särskilda skäl En person som har lämnat sin a-kassa på grund av bristande betalning kan fortsätta sitt medlemskap om det finns särskilda skäl. Beslutet om att medge fortsatt medlemskap måste då fattas av a-kassans styrelse, enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att a- kassans styrelse också måste fatta beslut om att neka fortsatt medlemskap i dessa situationer. Skulle a-kassans styrelse delegera uppgiften, så kan de inte fullgöra sin skyldighet att medge fortsatt medlemskap när det finns särskilda skäl. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade domen i Stockholm den 16 juli Målnumret är EU/EES Nya regler för egenföretagare verksamma i annat land Den 28 juni 2012 infördes en ny artikel (65a) i kapitlet om arbetslöshetsförmåner i huvudförordningen 883/04. De nya reglerna gäller egenföretagare som är verksamma i ett land som försäkrar egenföretagare och bosatta i ett land som inte försäkrar egenföretagare. När verksamheten upphör har dessa personer rätt att ansöka om arbetslöshetsersättning i före detta arbetslandet och därefter, om de vill, exportera sin ersättning till bostadsstaten. Exportperioden, som enligt artikel 64 normalt är tre eller sex månader lång, får av före detta arbetslandets institution förlängas så att den omfattar en hel ersättningsperiod. Syftet med de nya reglerna är att förbättra och modernisera unionsrätten. Nordisk konvention om social trygghet förnyas De nordiska social- och hälsovårdsministrarna undertecknade en förnyad nordisk konvention om social trygghet i Bergen den 12 juni Nu ska varje land processa konventionen. För Sveriges del innebär det bland annat propositionsarbete. Därför är det svårt att säga när den förnyade konventionen träder i kraft. 5

6 Posttidning B ordföranden har ordet Vi kan inte vänta tre år till regeringen måste förbättra arbetslöshetsförsäkringen nu Regeringen utvidgade uppdraget för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i september. Samtidigt förlängde de utredningstiden till januari Men våra arbetslösa medlemmar kan inte vänta så länge. De behöver en bättre arbetslöshetsförsäkring nu. Regeringen gav en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet i april Arbetet skulle redovisas senast i maj Nu har regeringen utökat kommitténs uppdrag och förlängt utredningstiden till januari Frågorna i tilläggsdirektiven är viktiga. Men att lägga till dem i en utredning som redan befinner sig i tidsnöd känns inte tillfredsställande. Om inte socialförsäkringsutredningen lägger förslag under arbetets gång, väntas inga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen innan Något höjt ersättningstak eller sänkt medlemsavgift nämns inte i årets höstbudget heller. Det innebär att försäk- ringen fortsätter att urholkas. För den som blir arbetslös är konsekvenserna förödande. Det räcker inte att luta sig mot den inkomstförsäkring som vissa fackförbund erbjuder. Bara var femte arbetslös omfattas av en sådan. Som arbetslös ska man inte behöva söka försörjningsstöd från kommunen eller hjälp från Svenska kyrkan. En arbetslöshetsförsäkring ska vara stödet mellan två jobb som ger trygghet och kraft att Om inte socialförsäkringsutredningen lägger förslag under arbetets gång, väntas inga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen innan Något höjt ersättningstak eller sänkt medlemsavgift nämns inte i årets höstbudget heller. Det innebär att försäkringen fortsätter att urholkas. vara aktivt arbetssökande. Idag får bara var tionde arbetslös 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är dags att höja ersättningstaket, som har stått stilla i mer än tio år nu. Regelverket måste förenklas och arbetslöshetsförsäkringen måste erbjudas till en rimlig avgift. SO har tillsammans med Pensionsmyndigheten lämnat ett förslag till regeringen på hur reglerna som samordnar arbetslöshetsersättning med pension kan förnyas. Detsamma gäller för ersättning till förtroendevalda. Det går att göra förändringar redan nu är för långt bort. Harald Petersson, ordförande SO SO-INFO är ett nyhetsbrev från Arbetslöshets kassornas Samorganisation, som utkommer med 4 nummer per år. Upplaga ex. Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO Box 1110, STOCKHOLM SO-INFO I REDAKTIONEN Medarbetare på SO ANSVARIG UTGIVARE Harald Petersson, ordförande SO FOTO SO ÄNDRAD ADRESS? MEDDELA: Edita Norstedts Tryckeri, Gunnar Persson Box 49031, STOCKHOLM Telefon , Fax Uppge alltid kundnummer och antal exemplar du får (detta står på SO-INFO:s etikett). 6

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET

2/13. Överdirektör med liberala värderingar. Helena Dyrssen. Åtets tränare på Ledarskapsdagarna FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET 2/13 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Helena Dyrssen Överdirektör med liberala värderingar Åtets tränare på Ledarskapsdagarna ORDFÖRANDEN HAR ORDET AVTAL Personer som har höga arbetskrav

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa. Motiv, omfattning och åtgärder

Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa. Motiv, omfattning och åtgärder Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa Motiv, omfattning och åtgärder Fusk med a-kassa Motiv, omfattning och åtgärder Rapport 2007:23 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Jämställdhet i socialförsäkringen?

Jämställdhet i socialförsäkringen? Jämställdhet i socialförsäkringen? Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer