Motioner till Partikongressen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till Partikongressen 2013"

Transkript

1 Motioner till Partikongressen 2013 Umeå Arbetarekommun

2 Innehållsförteckning A-kassa, enskild... 3 A-kassa, antagen... 5 Samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, antagen... 7 Samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen,enskild... 9 Ja till omställningskraft och nej till alliansens bidragslinje, enskild Ja till omställningskraft och nej till alliansens bidragslinje, antagen En socialt utformad bostadspolitik - Tryggt och anpassat boende för äldre, enskild En socialt utformad bostadspolitik - Tryggt och anpassat boende för äldre, antagen.. 26 Avskaffa förmånssverige Behovet av en trepartsuppgörelse Bereda handikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på öppna arbetsmarknaden. Beräkning av sjukpenning för egen företagare Den sjukpenningrundande inkomsten Ekonomisk trygghet vid ålderdom En fungerande arbetsmarknad fri från missbruk av tidsbegränsade anställningar 37 Låt sjukförsäkringen bli frisk Sociala avgifter Tillväxt genom aktiv industri- och näringspolitik Generell arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar Mobilnät med täckning i hela landet Barncentrerad narkotikapolitik i Sverige och internationellt Barnkonvention skall inarbetas i svensk lagstiftning Skogsindustrin Sjuklön Motverka kärnkraften och lös uppvärmningsfrågan Satsning på kulturen - en förutsättning för det innovativa Sverige Förbjud vinstdrivande verksamhet i vård, skola och omsorg, antagen Förbjud vinstdrivande verksamhet i vård, skola och omsorg, enskild Stoppa vinstuttagen ur välfärden Riktlinjer om max 15 elever/klass i skolan Ta vara på nykomna utrikesföddas examina Inkomstrelaterade trafikböter Telefonförsäljning Inför frukost i skolan Alla barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation Lägre svavelgränser skjuts till Angående översyn och eventuellt framtagande av ett nytt lagförslag om instiftande av en LVÄ (Lagen om vård av äldre) som bygger på samma principer som LVM, LVU och LPT Avdrag för medlemsavgift och a-kassa Kvinnors belastningsskador

3 Egenföretagare måste ha fler uppdragsgivare för få uppbära F-sksedel Avskaffa graviditetspenningslotteriet Skrota alliansens gymnasiereform Karensdagar i a-kassan Migrerande arbetskraft Papperslösas fackliga rättigheter Medborgerliga inkomstpension En god välfärd behövs Rehabilitering av sjukskrivna Den sjukpenninggrundande inkomsten Bättre villkor i sjukförsäkringen Synen, en del av kroppen Tändernas tillhörighet till kroppen Stärkta välfärdstjänster för en smart jämställd arbetslinje Uppvärdering av partiarbetet Val av facklig ledare och studieorganisatör Högskola Forskning

4 3 A-kassa, enskild Arbetslöshetsförsäkringen måste åter få bli en inkomstförsäkring och en omställningsförsäkring värd namnet. För den ska bli mer trovärdig måste den även anpassas så den hjälper de som behöver den bäst, de som står längst ifrån arbetsmarknaden Vi anser det vara viktigare höjning av taket och arbetsvillkoret för försäkringen sänks så i princip alla som jobbat kan få sin inkomst försäkrad, än göra inkomstbortfallsförsäkringen obligatorisk Vi anser deltidsarbete är bättre än inget arbete alls. Därför ska inte deltidsarbete missgynnas i försäkringen. Vi anser det viktigt försäkringen ska finansieras genom enhetliga a-kasseavgifter som betalas direkt av den försäkrade plus den arbetsmarknadsavgift som ingår i arbetsgivaravgiften Vi föreslår därför partikongressen besluta - Att höja taket i försäkringen till kronor och den nivån värdesäkras genom ett inkomstindex Motionär: SEKO S i Umeå och beslutad på styrelsemöte Arbetarekommunens yttrande: A-kassa Motionerna föreslår i olika avseenden förändring av nuvarande ersättningsnivåer i sjukförsäkring respektive arbetslöshetsförsäkring., utöver också andra yrkanden som finns i respektive motion. I detta yttrande begränsar vi oss till yrkanden som rör ersättningsnivåerna. Övriga behandlas i anslutning till respektive motion. Motionen yrkar taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till kronor och den nivån värdesäkras genom inkomstindex. 3

5 4 Styrelsen instämmer i de problembeskrivningar som görs i respektive motion, och som ligger till grund för motionernas yrkanden. Principen om inkomstbortfall som vägledande är lika angelägen i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör arbetsförmågan blir neds. Att försäkringen ger verklig trygghet är viktigt för välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet. Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en nivå som innebär an försäkringen inte längre kan betraktas som en reell inkomsttrygghetsförsäkring. Den sjukpenninggrundande inkomsten har idag ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet. För dagen är prisbasbeloppet kr, dvs den högsta inkomst man kan tillgodoräkna sig som sjukpenninggrundande är kr per år, Det motsvarar kronor/månad. I princip är ersättningsnivån 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, upp till denna lön, i praktiken är ersättningen lägre. Arbetslöshetsförsäkringen har för dagen sämre ersättningsnivåer. Skyddet om 80 % finns upp till inkomster på tusen kronor per månad. Högsta ersättningsnivån är 680 kronor per dag, endast 5 dagar/vecka ersätts. Dvs. som mest handlar det om knappt kr/månad i ersättning, de månader som har 22 vardagar/ersättningsdagar. Detta gäller de första 200 ersättningsdagarna, därefter sjunker ersättningen till 70 % vilket motsvarar som mest ca kr/månad. För den som har en månadslön på kronor innebär det ersättningen motsvarar ca 68 procent respektive 59 procent. För den som har en månadslön på ca kr blir ersättningen ca 53,5 procent respektive 46,5 procent. För försäkringens legitimitet är det avgörande an en majoritet av löntagarna känner de från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt betalat sin avgift utifrån. För allmänna försäkringar ska fylla sin funktion och förbli allmänna måste inkomstskyddet vara rimligt. Det bör vara likvärdigt i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För allmän sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara väl förankrad måste villkoren vara sådana merparten av arbetstagarna också omfas av det skydd som avsetts. Det förutsätter en höjning av de sk taken. Det är också en garant för inte skyddet ska urholkas också för de som har lägre inkomster. Är skyddet i en allmän försäkring för dåligt växer privata lösningar fram, lösningar som inte står alla till buds. Styrelsens uppfning är ersättningstaket i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån ska vara 90 procent i båda försäkringarna. Naturligtvis kan man diskutera etappvis utveckling av ersättningsnivån, som yrkanden i motion 12 gör. Styrelsen ser dock det som en självklar förutsättning ekonomin klarar den utgiftsökning som detta medför. Mot bakgrund av de överskott som finns i socialförsäkringarna ser styrelsen finansieringsmöjligheter. Det är också en viljeinriktning som anges. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta 4

6 skicka motionen till partikongressen Umeå Arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid sammanträde skicka motionen som enskild skicka motionen till partikongressen 2013 Partidistrikt: Västerbottens Socialdemokratiska partidistrikt Arbetarekommun: Motionen sänds till kongressen som enskild av A-kassa, antagen Arbetslöshetsförsäkringen måste åter få bli en inkomstförsäkring och en omställningsförsäkring värd namnet. För den ska bli mer trovärdig måste den även anpassas så den hjälper de som behöver den bäst, de som står längst ifrån arbetsmarknaden Vi anser det vara viktigare höjning av taket och arbetsvillkoret för försäkringen sänks så i princip alla som jobbat kan få sin inkomst försäkrad, än göra inkomstbortfallsförsäkringen obligatorisk Vi anser deltidsarbete är bättre än inget arbete alls. Därför ska inte deltidsarbete missgynnas i försäkringen. Vi anser det viktigt försäkringen ska finansieras genom enhetliga a-kasseavgifter som betalas direkt av den försäkrade plus den arbetsmarknadsavgift som ingår i arbetsgivaravgiften Vi föreslår därför partikongressen besluta - Att inträdeskraven i försäkringen ändras så även de med korta och tillfälliga anställningar omfas av försäkringen. Slopa kravet på minst 80 timmars arbete per månad eller minst 480 timmar under en sammanhängande period på 6 månader - Att ersättningens storlek ska grunda sig på ett genomsnitt av de sista 4 månaderna före arbetslösheten (istället för dagens 12 mån) - Att medlemsvillkoret sänks till 4 mån - Att egenavgiften till försäkringen ska vara enhetlig, lika för alla Motionär: SEKO S i Umeå och beslutad på styrelsemöte Arbetarekommunens yttrande; A-kassa Motionerna föreslår i olika avseenden förändring av nuvarande ersättningsnivåer i sjukförsäkring respektive arbetslöshetsförsäkring., utöver också andra yrkanden som finns i respektive motion. I detta yttrande begränsar vi oss till yrkanden som rör ersättningsnivåerna. Övriga behandlas i anslutning till respektive motion. 5

7 6 Motionen yrkar taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till kronor och den nivån värdesäkras genom inkomstindex. Styrelsen instämmer i de problembeskrivningar som görs i respektive motion, och som ligger till grund för motionernas yrkanden. Principen om inkomstbortfall som vägledande är lika angelägen i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör arbetsförmågan blir neds. Att försäkringen ger verklig trygghet är viktigt för välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet. Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en nivå som innebär an försäkringen inte längre kan betraktas som en reell inkomsttrygghetsförsäkring. Den sjukpenninggrundande inkomsten har idag ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet. För dagen är prisbasbeloppet kr, dvs den högsta inkomst man kan tillgodoräkna sig som sjukpenninggrundande är kr per år, Det motsvarar kronor/månad. I princip är ersättningsnivån 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, upp till denna lön, i praktiken är ersättningen lägre. Arbetslöshetsförsäkringen har för dagen sämre ersättningsnivåer. Skyddet om 80 % finns upp till inkomster på tusen kronor per månad. Högsta ersättningsnivån är 680 kronor per dag, endast 5 dagar/vecka ersätts. Dvs. som mest handlar det om knappt kr/månad i ersättning, de månader som har 22 vardagar/ersättningsdagar. Detta gäller de första 200 ersättningsdagarna, därefter sjunker ersättningen till 70 % vilket motsvarar som mest ca kr/månad. För den som har en månadslön på kronor innebär det ersättningen motsvarar ca 68 procent respektive 59 procent. För den som har en månadslön på ca kr blir ersättningen ca 53,5 procent respektive 46,5 procent. För försäkringens legitimitet är det avgörande an en majoritet av löntagarna känner de från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt betalat sin avgift utifrån. För allmänna försäkringar ska fylla sin funktion och förbli allmänna måste inkomstskyddet vara rimligt. Det bör vara likvärdigt i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För allmän sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara väl förankrad måste villkoren vara sådana merparten av arbetstagarna också omfas av det skydd som avsetts. Det förutsätter en höjning av de sk taken. Det är också en garant för inte skyddet ska urholkas också för de som har lägre inkomster. Är skyddet i en allmän försäkring för dåligt växer privata lösningar fram, lösningar som inte står alla till buds. Styrelsens uppfning är ersättningstaket i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån ska vara 90 procent i båda försäkringarna. Naturligtvis kan man diskutera etappvis utveckling av ersättningsnivån, som yrkanden i motion 12 gör. Styrelsen ser dock det som en självklar förutsättning ekonomin klarar den utgiftsökning som detta medför. Mot bakgrund av de överskott som finns i socialförsäkringarna ser styrelsen finansieringsmöjligheter. Det är också en viljeinriktning som anges. 6

8 7 Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta Bifalla motionen. skicka motionen till partikongressen Umeå Arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid sammanträde bifalla motionen skicka motionen till partikongressen 2013 Partidistrikt: Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt Arbetarekommun: Motionen sänds till kongressen som antagen av Samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, antagen Alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet är den idé som förenar svensk arbetarrörelse. Samverkan mellan socialdemokraterna och den fackliga rörelsen bygger på en grundläggande värdegemenskap i synen på individen och samhällets utveckling. Högerregeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister har helt andra värderingar och uppfningar och raserat den sociala tryggheten som vi nu måste bygga upp på område efter område. Ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna ska bidra till en rimlig levnadsstandard i de skeden i livet när man inte kan arbeta och är i behov av dem. Inkomstbortfallsprincipen, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, ska ersätta större delen av den inkomstförlust som drabbar den sjuke och arbetslöse. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska vara 80 procent för det stora flertalet och taket höjs till samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, så man undviker tilläggsförsäkringar. Målsättningen bör i första skedet vara 10 basbelopp. När ekonomin så tillåter, bör man successivt höja nivån över 80 procent. Vi föreslår partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag verka för ersättningstaket för sjukpenning och arbetslöshetsförsäkringen höjs till 10 basbelopp Motionär; Per-Erik Johansson, IF Metalls S-förening 7

9 8 Arbetarekommunens yttrande: Samma nivå i sjuk-och arbetslöshetsförsäkringen Motionerna föreslår i olika avseenden förändring av nuvarande ersättningsnivåer i sjukförsäkring respektive arbetslöshetsförsäkring., utöver också andra yrkanden som finns i respektive motion. I detta yttrande begränsar vi oss till yrkanden som rör ersättningsnivåerna. Övriga behandlas i anslutning till respektive motion. Motionen yrkar (s) ska verka för ersättningstaket för sjukpenning och arbetslöshetsförsäkringen höjs till 10 basbelopp, nivån blir 80 procent i både sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och, när ekonomin så tillåter, bör man successivt höja nivån över 80 procent. Styrelsen instämmer i de problembeskrivningar som görs i respektive motion, och som ligger till grund för motionernas yrkanden. Principen om inkomstbortfall som vägledande är lika angelägen i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör arbetsförmågan blir neds. Att försäkringen ger verklig trygghet är viktigt för välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet. Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en nivå som innebär an försäkringen inte längre kan betraktas som en reell inkomsttrygghetsförsäkring. Den sjukpenninggrundande inkomsten har idag ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet. För dagen är prisbasbeloppet kr, dvs den högsta inkomst man kan tillgodoräkna sig som sjukpenninggrundande är kr per år, Det motsvarar kronor/månad. I princip är ersättningsnivån 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, upp till denna lön, i praktiken är ersättningen lägre. Arbetslöshetsförsäkringen har för dagen sämre ersättningsnivåer. Skyddet om 80 % finns upp till inkomster på tusen kronor per månad. Högsta ersättningsnivån är 680 kronor per dag, endast 5 dagar/vecka ersätts. Dvs. som mest handlar det om knappt kr/månad i ersättning, de månader som har 22 vardagar/ersättningsdagar. Detta gäller de första 200 ersättningsdagarna, därefter sjunker ersättningen till 70 % vilket motsvarar som mest ca kr/månad. För den som har en månadslön på kronor innebär det ersättningen motsvarar ca 68 procent respektive 59 procent. För den som har en månadslön på ca kr blir ersättningen ca 53,5 procent respektive 46,5 procent. För försäkringens legitimitet är det avgörande an en majoritet av löntagarna känner de från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt betalat sin avgift utifrån. För allmänna försäkringar ska fylla sin funktion och förbli allmänna måste inkomstskyddet vara rimligt. Det bör vara likvärdigt i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För allmän sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara väl förankrad måste villkoren vara sådana merparten av arbetstagarna också omfas av det skydd som avsetts. Det förutsätter en höjning av de sk taken. 8

10 9 Det är också en garant för inte skyddet ska urholkas också för de som har lägre inkomster. Är skyddet i en allmän försäkring för dåligt växer privata lösningar fram, lösningar som inte står alla till buds. Styrelsens uppfning är ersättningstaket i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån ska vara 90 procent i båda försäkringarna. Naturligtvis kan man diskutera etappvis utveckling av ersättningsnivån, som yrkanden i motion 12 gör. Styrelsen ser dock det som en självklar förutsättning ekonomin klarar den utgiftsökning som detta medför. Mot bakgrund av de överskott som finns i socialförsäkringarna ser styrelsen finansieringsmöjligheter. Det är också en viljeinriktning som anges. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta bifalla -satsen i motionen, " ersättningstaket för sjukpenning och arbetslöshetsförsäkringen höjs till 10 basbelopp" skicka motionen till partikongressen Umeå Arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid sammanträde skicka motionen till partikongressen Partidistrikt: Västerbottens Socialdemokratiska partidistrikt Arbetarekommun: Motionen sänds till kongressen som antagen av Samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen,enskild Alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet är den idé som förenar svensk arbetarrörelse. Samverkan mellan socialdemokraterna och den fackliga rörelsen bygger på en grundläggande värdegemenskap i synen på individen och samhällets utveckling. Högerregeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister har helt andra värderingar och uppfningar och raserat den sociala tryggheten som vi nu måste bygga upp på område efter område. Ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna ska bidra till en rimlig levnadsstandard i de skeden i livet när man inte kan arbeta och är i behov av dem. 9

11 10 Inkomstbortfallsprincipen, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, ska ersätta större delen av den inkomstförlust som drabbar den sjuke och arbetslöse. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska vara 80 procent för det stora flertalet och taket höjs till samma nivå i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, så man undviker tilläggsförsäkringar. Målsättningen bör i första skedet vara 10 basbelopp. När ekonomin så tillåter, bör man successivt höja nivån över 80 procent. Vi föreslår partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag verka för nivån blir 80 procent i både sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring när ekonomin så tillåter bör man successivt höja nivån över 80 procent Motionär; Per-Erik Johansson, IF Metalls S-förening Arbetarekommunens yttrande Motionerna föreslår i olika avseenden förändring av nuvarande ersättningsnivåer i sjukförsäkring respektive arbetslöshetsförsäkring., utöver också andra yrkanden som finns i respektive motion. I detta yttrande begränsar vi oss till yrkanden som rör ersättningsnivåerna. Övriga behandlas i anslutning till respektive motion. Motionen yrkar (s) ska verka för ersättningstaket för sjukpenning och arbetslöshetsförsäkringen höjs till 10 basbelopp, nivån blir 80 procent i både sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och, när ekonomin så tillåter, bör man successivt höja nivån över 80 procent. Styrelsen instämmer i de problembeskrivningar som görs i respektive motion, och som ligger till grund för motionernas yrkanden. Principen om inkomstbortfall som vägledande är lika angelägen i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör arbetsförmågan blir neds. Att försäkringen ger verklig trygghet är viktigt för välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet. Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en nivå som innebär an försäkringen inte längre kan betraktas som en reell inkomsttrygghetsförsäkring. Den sjukpenninggrundande inkomsten har idag ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet. För dagen är prisbasbeloppet kr, dvs den högsta inkomst man kan tillgodoräkna sig som sjukpenninggrundande är kr per år, Det motsvarar kronor/månad. I princip är ersättningsnivån 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, upp till denna lön, i praktiken är ersättningen lägre. Arbetslöshetsförsäkringen har för dagen sämre ersättningsnivåer. Skyddet om 80 % finns upp till inkomster på tusen kronor per månad. Högsta ersättningsnivån är 680 kronor per dag, endast 5 dagar/vecka ersätts. Dvs. som mest handlar det om knappt kr/månad i ersättning, de månader som har 22 vardagar/ersättningsdagar. Detta gäller de första 200 ersättningsdagarna, därefter sjunker ersättningen till 70 % vilket motsvarar som mest ca kr/månad. För den som 10

12 11 har en månadslön på kronor innebär det ersättningen motsvarar ca 68 procent respektive 59 procent. För den som har en månadslön på ca kr blir ersättningen ca 53,5 procent respektive 46,5 procent. För försäkringens legitimitet är det avgörande an en majoritet av löntagarna känner de från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt betalat sin avgift utifrån. För allmänna försäkringar ska fylla sin funktion och förbli allmänna måste inkomstskyddet vara rimligt. Det bör vara likvärdigt i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För allmän sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara väl förankrad måste villkoren vara sådana merparten av arbetstagarna också omfas av det skydd som avsetts. Det förutsätter en höjning av de sk taken. Det är också en garant för inte skyddet ska urholkas också för de som har lägre inkomster. Är skyddet i en allmän försäkring för dåligt växer privata lösningar fram, lösningar som inte står alla till buds. Styrelsens uppfning är ersättningstaket i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån ska vara 90 procent i båda försäkringarna. Naturligtvis kan man diskutera etappvis utveckling av ersättningsnivån, som yrkanden i motion 12 gör. Styrelsen ser dock det som en självklar förutsättning ekonomin klarar den utgiftsökning som detta medför. Mot bakgrund av de överskott som finns i socialförsäkringarna ser styrelsen finansieringsmöjligheter. Det är också en viljeinriktning som anges. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta skicka motionen som enskild till partikongressen Umeå Arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid sammanträde skicka motionen som enskild skicka motionen till partikongressen Partidistrikt: Västerbottens Socialdemokratiska partidistrikt Arbetarekommun: Motionen sänds till kongressen som enskild av Ja till omställningskraft och nej till alliansens bidragslinje, enskild I denna läsvärda motion vill vi lyfta fram arbetslöshetsförsäkringens betydelse för utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen handlar nämligen inte bara om 11

13 12 inkomsttrygghet. Försäkringen har en funktion för möjligheten nå framgång i aktiva insatser för omställningen. Den ger landets ekonomi möjlighet mjukare kunna möta konjunktursvängningar och grundlägger en världsledande förmåga möta förändringskraften i globaliseringen. Sverige behöver därför åter få en fungerande arbetslöshetsförsäkring som ger flertalet arbetstagare en hygglig inkomsttrygghet under perioder av omställning. Arbetarerörelsen behöver forts se arbetslöshetsförsäkring i sammanhang av en modern jobbskapande politik. De är förutsättningar för varandra. Ge det arbetande folket en arbetslöshetsförsäkring värd namnet Sedan regeringsskiftet 2006 har landet fått se en utveckling där arbetslöshetsförsäkringen rör sig från vara en generell försäkring som gynnar arbetslinjen till allt mer bli ett selektivt inkomststöd som förstärker alliansregeringens låglöne- och bidragslinje. Taket för högsta ersättningen i arbetslöshetsersättningen har inte höjts på tio år. I dag är det bara runt 10 procent av de heltidsjobbande som kan räkna med få 80 procent av tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Med allt tuffare kvalificeringskrav får allt färre rätt till a-kassa. A- kasseavgiften har chockhöjts och dyr och dålig försäkring lockar inte. Runt personer lämnade a-kassan och nyanslutningen stannade av. Anslutningsgraden till kassorna på har ett fåtal år fallit till under 70 procent. Bara var tredje arbetslös har rätt till arbetslöshetsersättning. Grupper med ekonomiska förutsättningar, och lyckligt lottande tillhöra arbetstagare med låg arbetslöshetsrisk, tecknar i allt större utsträckning privata tilläggsförsäkringar. Antalet personer som har en tilläggsförsäkring bedöms uppgå till runt 1,5 miljoner. För grupper med jämförelsevis högre arbetslöshetsrisk till exempel. arbetare inom den för Sveriges ekonomi så viktiga exportindustrin blir kostnaderna för privata försäkringar oöverstiglig. Därför behöver socialdemokraterna verka för en upprustning av den svenska arbetslöshetsersättningen där en höjning av taket i det nära perspektivet ingår som en prioriterad fråga. Prisvärd försäkring utan pekpinne i lönebildningen A-kasseavgiften har differentierats utifrån arbetslöshetsrisk i uttalat syfte påverka lönebildningen. Löntagare med hög arbetslöshetsrisk straffas med betala högre avgifter om deras fackliga organisationer förhandlar fram för bra avtal. Så tror regeringen fler jobb skapas. Fackliga organisationer, ekonomer och professorer dömer ut de differentierade avgifternas funktion för ge fler jobb. Så skapas inga jobb, men det medverkar till arbetslöshetsförsäkringen skapar stora överskott. Bara under åren beräknas försäkringen ha gett överskott till statskassan på sammanlagt runt 70 miljarder kronor. Nästa steg i alliansens strategi är förstatliga a-kassorna i syfte tvångsansluta människor till arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är långt ifrån omsorg om arbetslösa eller viljan till skapa en fungerande försäkring. Det sker i syfte skada den fackliga anslutningsgraden. Kopplingen mellan fackliga organisationer också kallad Gentmodellen har länge varit en måltavla för de fientligt sinnade i syfte komma åt de fackliga medlemmarnas styrka i löneförhandlingarna. Ett väl utfört statligt angrepp på de fackligt knutna a-kassorna kan ge genomslag på den fackliga anslutningsgraden. En påtagligt lägre facklig anslutningsgrad kan i sin tur medverka till fackliga organisationer, inom drabbade sektorer och branscher, kan få svårt bära upp rikstäckande kollektivavtalsförhandlingar. 12

14 Dyrköpta erfarenheter, efter och 80-talens trassel, om värdet av en fungerande lönebildning, byggt på parternas självständighet, ansvar för samhällsekonomi och inbördes tillit, riskerar slås i spillror. Där kollektivavtalen och fackliga närvaron på de enskilda arbetsplatserna trycks undan kommer förr eller senare regerings och riksdags lagstiftningsmakt behöva ta över. Då har Sverige fått en statlig lönepolitik och öppnat dörrarna för arbetsmarknadslagstiftning som nog mer påminner om den amerikanska än vad vi kallar den svenska modellen. Socialdemokraterna har en roll fylla för medverka till upprätthålla en ordning där parterna på arbetsmarknaden självständigt ansvarar för lönebildningen, utan statligt ingripande. Sveriges ekonomiska styrka kan aldrig bäras av statlig inkomstpolitik där regering och riksdag blandar sig i avtalsfrågor. Därför måste avgiftskopplingen till nivån på arbetslösheten i respektive bransch tas bort. A- kasseavgiften bör vara låg, stimulera till anslutning och utformas så den premierar riskspridning mellan olika arbetstagargrupper på arbetsmarknaden. A-kassornas självständighet från staten behöver värnas och befrias från risken av ett direkt eller indirekt förstatligande. Värna ekonomins stötdämpare Arbetslöshetsförsäkringens funktion som automatisk stabilisator stötdämpare vid ekonomiska nedgångar försvagas av försäkringen omfas av allt färre till allt sämre inkomstskydd under omställning. Sveriges ekonomi riskerar vid kraftiga nedgångar, som vi sett runt om i Europa, dras in i en ond spiral. Ökad arbetslöshet med svagt inkomstskydd drar ned den inhemska konsumtionen och ekonomins nedgång förvärras ytterligare. Allt fler riskerar inte klara av betala räntor på bostadslån. Bankerna riskerar hamna i trångmål och staten kan tvingas ryka in med stöd för landet ska klara fungerande kreditgivningen till hushåll och företag. Med försvagade stabilisatorer riskerar Sveriges ekonomi i stället bli allt mer beroende av löpande överskott i de offentliga finanserna statliga som kommunala för ha penningförråd ösa ur vid nedgångar i världskonjunkturer. Sverige ska ha sunda offentliga finanser, men priset för dumsnålhet riskerar bli högt i form av uteblivna investeringar i infrastruktur, kunskap och klimatsmart prisvärd energiförsörjning. Därför behöver en utvecklingsinriktad svensk ekonomi kraftfulla automatiska stabilisatorer. Sverige behöver kompetens inte allt lägre löner I tron det blir lättare för arbetsgivare hitta rätt kompetens ser regeringen till trycka ned reservationslönerna på arbetsmarknaden. Reservationslönen är som bekant en omskrivning för den lägsta lönenivå som krävs för acceptera en anställning. Och det är här som ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen kommer in i bilden. Arbetssökande som inte vill drabbas av indragen ersättning måste enligt reglerna ta erbjudna eller anvisade arbeten så vida lönen inte understiger 90 procent av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. Så ju mer regeringen kan trycka tillbaka ersättning i arbetslöshetsförsäkringen desto lägre blir reservationslönerna. Med fallande reservationslöner blir det svårare få kollektivavtalen fungera. Kollektivavtalen bygger i grund och botten på ett löfte om i konkurrens om jobben aldrig bjuda under varandra

15 14 Därför behöver Sverige en prisvärd arbetslöshetsförsäkring som tar spjärn mot regeringens ambitioner trycka tillbaka människors löner. Sveriges framtid byggs starkare av människors kunskap, färdigheter och kompetenser, inte genom tvinga människor lönekonkurrera ut varandra. Arbetsmarknad i förändring kräver aktiva insatser för omställningen Under alliansregeringens styre har landet fått uppleva konsekventa neddragningar i arbetsmarknadspolitikens aktiva innehåll. Resurserna hamstras för få omgivningen tro de riktas till verkligt behövande grupper. I själva verket handlar det om politisk snålhet, passivitet och senfärdighet som snarare leder till ihållande hög arbetslöshet och bestående svårigheter för unga och nyanlända etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitik håller gradvis på förlora sin aktiva funktion för matchning och kompetensförsörjning. Runt om i landet lever arbetsplatsernas brist på arbetskraft med rätt kompetens inom samma postnummerområde som långtidsarbetslösa. Samtidigt har Sverige under alliansregeringens styre fått utstå otillräckliga satsningar inom utbildningspolitiken. Grund- och gymnasieskolan behöver därför förstärkas för ge unga människor grunder för jobb och vidare studier. Yrkesvux- och yrkeshögskolans utbildningar är för få och förmår inte svara upp mot de kompetensbehov som landets arbetsplatser behöver. Den nationella finansieringen av vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning behöver därför utvecklas för främja människors anställningsbarhet och näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Socialdemokratin behöver, i facklig-politisk samverkan, genomföra en offensiv för jobben. En offensiv där trygghet i omställning, jobbskapande och människors väg tillbaka i arbete verkar i harmoni. Arbetsmarknadspolitiken behöver förstärkas för snabbt, helst redan under uppsägningsperioden, ge arbetslösa individanpassade aktiva insatser i utbildning eller arbetsplatspraktik som ger yrkes- och arbetsmarknadserfarenheter. Samtidigt behövs en aktiv politik för stärka de grupper som riskerar hamna allt längre från arbetsmarknaden. Förstärkningen av arbetsmarknadspolitiken behöver klara såväl möta de nära behoven för kompetensförsörjningen med tidiga som aktiva insatser som förhindrar människor slås ut från arbetsmarknaden. Förstärkningar behöver ske för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Inte sällan uppmärksammas människors rehabiliteringsbehov först i samband vid uppsägningar. Brister i såväl rehabiliteringssom omställningsinsatser innebär många människors väg tillbaka till arbete blir lång medan vägen till utförsäkring riskerar bli desto kortare. En förutsättning för människor ska kunna återgå till arbetsmarknaden är aktiva insatser, till exempel kan utbildning, och rehabiliteringsinsatser kan ske ett i samlat sammanhang. En lösning som bör övervägas vore staten inleder dialog med parternas organ för omställning Trygghetsrådet och Trygghetsfonden med flera om hur insatserna som dessa organ utför kan samordnas med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans resurser. Sverige behöver en utbyggnad av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen för möta arbetslivets kompetensbehov. Insatserna behöver för följa upp enskildas utvecklingsbehov kunna riktas till personer som nyligen förlorat jobben. För stärka matchningen och 14

16 kompetensförsörjningen behöver Sverige bygga upp ett fungerande system med strukturer och uthållig nationell finansiering av validering av faktiska kunskaper och färdigheter. 15 Förverkligandet av arbetsplatsernas kompetensförsörjning behöver ske med en större hänsyn till de avgörande insatserna sker lokalt eller regionalt. Nationella satsningar behöver därför ge utrymme för lokal och regional samverkan mellan insatser som faller inom skolpolitik, yrkesinriktad utbildning, högskolepolitik, näringspolitik, integrationspolitik, arbetsmarknadspolitik eller vad nu området fått för budgetetikett. En sammanhållen jobbpolitik, där kompetensförsörjning och anställningsbarhet är ledord, behöver kunna ske över politikområdenas gränser och kunna se verklighetens behov inom de regionala och lokala utbildnings- och arbetsmarknadsregionerna. Utveckla försäkringen i sammanhang av omställningsinsatserna kraft En aktiv arbetsmarknadspolitik, som har förmåga möta ekonomins upp- och nedgångar, strukturförändringar och ett arbetslivs strävan efter ökad kompetens, hör ihop med en arbetsförsäkring som ger hygglig inkomsttrygghet under omställning. På den grunden skapas också det nödvändiga ömsesidiga förtroende för de krav som måste ställas för få rätten till en försäkring som ger inkomsttrygghet under omställning. Socialdemokratins överväganden om nedtrappning av ersättningen utifrån arbetslöshetens längd, krav på deltagande i aktivitet, sökaktivitet och bortre gräns för försäkringens utbetalning osv. kan aldrig ses som isolerade frågor. Dessa överväganden måste ses i sammanhang av kraften i omställningsinsatserna. Arbetarrörelsens engagemang ska ta utgångspunkt i människors vilja till arbete nationens viktigaste tillgång. Vi hemställer om och arbetarekommun samt partidistrikt behandlar motionen och översänder den, jämte beslut, till Socialdemokraterna för behandling på partikongressen Vi föreslår partikongressen med ledning av vad som beskrivs i motionen besluta verka för en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen med riktmärket 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Motionär: Per-Erik Johansson, IF Metalls S-förening Arbetarekommunens yttrande Motionerna föreslår i olika avseenden förändring av nuvarande ersättningsnivåer i sjukförsäkring respektive arbetslöshetsförsäkring., utöver också andra yrkanden som finns i respektive motion. I detta yttrande begränsar vi oss till yrkanden som rör ersättningsnivåerna. Övriga behandlas i anslutning till respektive motion. Motionen yrkar (s) ska verka för en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen med riktmärke 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Styrelsen instämmer i de problembeskrivningar som görs i respektive motion, och som ligger till grund för motionernas yrkanden. Principen om inkomstbortfall som vägledande är lika angelägen i arbetslöshetsförsäkringen som i sjukförsäkringen. 15

17 16 Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör arbetsförmågan blir neds. Att försäkringen ger verklig trygghet är viktigt för välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet. Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en nivå som innebär an försäkringen inte längre kan betraktas som en reell inkomsttrygghetsförsäkring. Den sjukpenninggrundande inkomsten har idag ett tak. Den kan inte bli högre än 7,5 prisbasbelopp. Det betyder du inte får ersättning för det du tjänar utöver det beloppet. För dagen är prisbasbeloppet kr, dvs den högsta inkomst man kan tillgodoräkna sig som sjukpenninggrundande är kr per år, Det motsvarar kronor/månad. I princip är ersättningsnivån 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, upp till denna lön, i praktiken är ersättningen lägre. Arbetslöshetsförsäkringen har för dagen sämre ersättningsnivåer. Skyddet om 80 % finns upp till inkomster på tusen kronor per månad. Högsta ersättningsnivån är 680 kronor per dag, endast 5 dagar/vecka ersätts. Dvs. som mest handlar det om knappt kr/månad i ersättning, de månader som har 22 vardagar/ersättningsdagar. Detta gäller de första 200 ersättningsdagarna, därefter sjunker ersättningen till 70 % vilket motsvarar som mest ca kr/månad. För den som har en månadslön på kronor innebär det ersättningen motsvarar ca 68 procent respektive 59 procent. För den som har en månadslön på ca kr blir ersättningen ca 53,5 procent respektive 46,5 procent. För försäkringens legitimitet är det avgörande an en majoritet av löntagarna känner de från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt betalat sin avgift utifrån. För allmänna försäkringar ska fylla sin funktion och förbli allmänna måste inkomstskyddet vara rimligt. Det bör vara likvärdigt i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. För allmän sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara väl förankrad måste villkoren vara sådana merparten av arbetstagarna också omfas av det skydd som avsetts. Det förutsätter en höjning av de sk taken. Det är också en garant för inte skyddet ska urholkas också för de som har lägre inkomster. Är skyddet i en allmän försäkring för dåligt växer privata lösningar fram, lösningar som inte står alla till buds. Styrelsens uppfning är ersättningstaket i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring bör höjas till 10 basbelopp och ersättningsnivån ska vara 90 procent i båda försäkringarna. Naturligtvis kan man diskutera etappvis utveckling av ersättningsnivån, som yrkanden i motion 12 gör. Styrelsen ser dock det som en självklar förutsättning ekonomin klarar den utgiftsökning som detta medför. Mot bakgrund av de överskott som finns i socialförsäkringarna ser styrelsen finansieringsmöjligheter. Det är också en viljeinriktning som anges. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta skicka motionen som enskild skicka motionen till partikongressen

18 Umeå Arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid sammanträde skicka motionen som enskild skicka motionen till partikongressen Partidistrikt: Västerbottens Socialdemokratiska partidistrikt Arbetarekommun: Motionen sänds till kongressen som enskild av Ja till omställningskraft och nej till alliansens bidragslinje, antagen I denna läsvärda motion vill vi lyfta fram arbetslöshetsförsäkringens betydelse för utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslöshetsförsäkringen handlar nämligen inte bara om inkomsttrygghet. Försäkringen har en funktion för möjligheten nå framgång i aktiva insatser för omställningen. Den ger landets ekonomi möjlighet mjukare kunna möta konjunktursvängningar och grundlägger en världsledande förmåga möta förändringskraften i globaliseringen. Sverige behöver därför åter få en fungerande arbetslöshetsförsäkring som ger flertalet arbetstagare en hygglig inkomsttrygghet under perioder av omställning. Arbetarerörelsen behöver forts se arbetslöshetsförsäkring i sammanhang av en modern jobbskapande politik. De är förutsättningar för varandra. Ge det arbetande folket en arbetslöshetsförsäkring värd namnet Sedan regeringsskiftet 2006 har landet fått se en utveckling där arbetslöshetsförsäkringen rör sig från vara en generell försäkring som gynnar arbetslinjen till allt mer bli ett selektivt inkomststöd som förstärker alliansregeringens låglöne- och bidragslinje. Taket för högsta ersättningen i arbetslöshetsersättningen har inte höjts på tio år. I dag är det bara runt 10 procent av de heltidsjobbande som kan räkna med få 80 procent av tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Med allt tuffare kvalificeringskrav får allt färre rätt till a-kassa. A- kasseavgiften har chockhöjts och dyr och dålig försäkring lockar inte. Runt personer lämnade a-kassan och nyanslutningen stannade av. Anslutningsgraden till kassorna på har ett fåtal år fallit till under 70 procent. Bara var tredje arbetslös har rätt till arbetslöshetsersättning. Grupper med ekonomiska förutsättningar, och lyckligt lottande tillhöra arbetstagare med låg arbetslöshetsrisk, tecknar i allt större utsträckning privata tilläggsförsäkringar. Antalet personer som har en tilläggsförsäkring bedöms uppgå till runt 1,5 miljoner. För grupper med jämförelsevis högre arbetslöshetsrisk till exempel. arbetare inom den för Sveriges ekonomi så viktiga exportindustrin blir kostnaderna för privata försäkringar oöverstiglig. 17

19 Därför behöver socialdemokraterna verka för en upprustning av den svenska arbetslöshetsersättningen där en höjning av taket i det nära perspektivet ingår som en prioriterad fråga. 18 Prisvärd försäkring utan pekpinne i lönebildningen A-kasseavgiften har differentierats utifrån arbetslöshetsrisk i uttalat syfte påverka lönebildningen. Löntagare med hög arbetslöshetsrisk straffas med betala högre avgifter om deras fackliga organisationer förhandlar fram för bra avtal. Så tror regeringen fler jobb skapas. Fackliga organisationer, ekonomer och professorer dömer ut de differentierade avgifternas funktion för ge fler jobb. Så skapas inga jobb, men det medverkar till arbetslöshetsförsäkringen skapar stora överskott. Bara under åren beräknas försäkringen ha gett överskott till statskassan på sammanlagt runt 70 miljarder kronor. Nästa steg i alliansens strategi är förstatliga a-kassorna i syfte tvångsansluta människor till arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är långt ifrån omsorg om arbetslösa eller viljan till skapa en fungerande försäkring. Det sker i syfte skada den fackliga anslutningsgraden. Kopplingen mellan fackliga organisationer också kallad Gentmodellen har länge varit en måltavla för de fientligt sinnade i syfte komma åt de fackliga medlemmarnas styrka i löneförhandlingarna. Ett väl utfört statligt angrepp på de fackligt knutna a-kassorna kan ge genomslag på den fackliga anslutningsgraden. En påtagligt lägre facklig anslutningsgrad kan i sin tur medverka till fackliga organisationer, inom drabbade sektorer och branscher, kan få svårt bära upp rikstäckande kollektivavtalsförhandlingar. Dyrköpta erfarenheter, efter och 80-talens trassel, om värdet av en fungerande lönebildning, byggt på parternas självständighet, ansvar för samhällsekonomi och inbördes tillit, riskerar slås i spillror. Där kollektivavtalen och fackliga närvaron på de enskilda arbetsplatserna trycks undan kommer förr eller senare regerings och riksdags lagstiftningsmakt behöva ta över. Då har Sverige fått en statlig lönepolitik och öppnat dörrarna för arbetsmarknadslagstiftning som nog mer påminner om den amerikanska än vad vi kallar den svenska modellen. Socialdemokraterna har en roll fylla för medverka till upprätthålla en ordning där parterna på arbetsmarknaden självständigt ansvarar för lönebildningen, utan statligt ingripande. Sveriges ekonomiska styrka kan aldrig bäras av statlig inkomstpolitik där regering och riksdag blandar sig i avtalsfrågor. Därför måste avgiftskopplingen till nivån på arbetslösheten i respektive bransch tas bort. A- kasseavgiften bör vara låg, stimulera till anslutning och utformas så den premierar riskspridning mellan olika arbetstagargrupper på arbetsmarknaden. A-kassornas självständighet från staten behöver värnas och befrias från risken av ett direkt eller indirekt förstatligande. Värna ekonomins stötdämpare Arbetslöshetsförsäkringens funktion som automatisk stabilisator stötdämpare vid ekonomiska nedgångar försvagas av försäkringen omfas av allt färre till allt sämre inkomstskydd under omställning. Sveriges ekonomi riskerar vid kraftiga nedgångar, som vi sett runt om i Europa, dras in i en ond spiral. Ökad arbetslöshet med svagt inkomstskydd drar ned den inhemska konsumtionen och ekonomins nedgång förvärras ytterligare. Allt fler riskerar inte klara av betala räntor på 18

20 bostadslån. Bankerna riskerar hamna i trångmål och staten kan tvingas ryka in med stöd för landet ska klara fungerande kreditgivningen till hushåll och företag. Med försvagade stabilisatorer riskerar Sveriges ekonomi i stället bli allt mer beroende av löpande överskott i de offentliga finanserna statliga som kommunala för ha penningförråd ösa ur vid nedgångar i världskonjunkturer. Sverige ska ha sunda offentliga finanser, men priset för dumsnålhet riskerar bli högt i form av uteblivna investeringar i infrastruktur, kunskap och klimatsmart prisvärd energiförsörjning. Därför behöver en utvecklingsinriktad svensk ekonomi kraftfulla automatiska stabilisatorer. Sverige behöver kompetens inte allt lägre löner I tron det blir lättare för arbetsgivare hitta rätt kompetens ser regeringen till trycka ned reservationslönerna på arbetsmarknaden. Reservationslönen är som bekant en omskrivning för den lägsta lönenivå som krävs för acceptera en anställning. Och det är här som ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen kommer in i bilden. Arbetssökande som inte vill drabbas av indragen ersättning måste enligt reglerna ta erbjudna eller anvisade arbeten så vida lönen inte understiger 90 procent av dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. Så ju mer regeringen kan trycka tillbaka ersättning i arbetslöshetsförsäkringen desto lägre blir reservationslönerna. Med fallande reservationslöner blir det svårare få kollektivavtalen fungera. Kollektivavtalen bygger i grund och botten på ett löfte om i konkurrens om jobben aldrig bjuda under varandra. Därför behöver Sverige en prisvärd arbetslöshetsförsäkring som tar spjärn mot regeringens ambitioner trycka tillbaka människors löner. Sveriges framtid byggs starkare av människors kunskap, färdigheter och kompetenser, inte genom tvinga människor lönekonkurrera ut varandra. Arbetsmarknad i förändring kräver aktiva insatser för omställningen Under alliansregeringens styre har landet fått uppleva konsekventa neddragningar i arbetsmarknadspolitikens aktiva innehåll. Resurserna hamstras för få omgivningen tro de riktas till verkligt behövande grupper. I själva verket handlar det om politisk snålhet, passivitet och senfärdighet som snarare leder till ihållande hög arbetslöshet och bestående svårigheter för unga och nyanlända etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitik håller gradvis på förlora sin aktiva funktion för matchning och kompetensförsörjning. Runt om i landet lever arbetsplatsernas brist på arbetskraft med rätt kompetens inom samma postnummerområde som långtidsarbetslösa. Samtidigt har Sverige under alliansregeringens styre fått utstå otillräckliga satsningar inom utbildningspolitiken. Grund- och gymnasieskolan behöver därför förstärkas för ge unga människor grunder för jobb och vidare studier. Yrkesvux- och yrkeshögskolans utbildningar är för få och förmår inte svara upp mot de kompetensbehov som landets arbetsplatser behöver. Den nationella finansieringen av vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning behöver därför utvecklas för främja människors anställningsbarhet och näringslivets kompetensförsörjningsbehov

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

UMEÅ ARBETAREKOMMUN. Motioner. Representantskapet

UMEÅ ARBETAREKOMMUN. Motioner. Representantskapet UMEÅ ARBETAREKOMMUN Motioner Motioner till Partikongressen 2013 Motioner till Arbetarekommunen Representantskapet 2012-09-17 Totalt inkomna motioner är 58 stycken, varav 56 stycken till Partikongressen

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011.

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen. Lars Calmfors Finanspolitiska rådet. Anförande på seminarium 14/2-2011. Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen till Socialförsäkringsutredningen Lars Calmfors Finanspolitiska rådet Anförande på seminarium 14/2-2011. 2 Vi har blivit instruerade att ta upp tre punkter. Jag

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp J Arbetslöshetsförsäkringen

Motioner och utlåtanden. Grupp J Arbetslöshetsförsäkringen Motioner och utlåtanden Grupp J Arbetslöshetsförsäkringen Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll JX01 Partidistriktsmotion En arbetslöshetsförsäkring värd namnet...

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

En försäkring i fritt fall

En försäkring i fritt fall A-kassan En försäkring i fritt fall En fungerande arbetslöshetsförsäkring utgör en av grundpelarna i den svenska modellen. Frågan är om någonsin en så viktig försäkring försämrats så snabbt med så svåra

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Jobben först: En starkare arbetslinje

Jobben först: En starkare arbetslinje Jobben först: En starkare arbetslinje Socialdemokratisk politik handlar om att skapa frihet för människor att forma sina egna liv, uppmuntra utveckling och se möjligheter. Därför är vårt mål arbete åt

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

G 71 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009

G 71 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 G 71 Motion till Socialdemokraternas partikongress 2009 Motion angående socialförsäkringssystemet Bakgrund Socialförsäkringssystemet har också blivit offer för klåfingriga moderata ideologier och har idag

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer