medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad"

Transkript

1 medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: ecept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

2 et på på är «de ç i sig ç på ro vid ç på är i är är ut i i 2 partisekreteraren har ordet Medborgaren Vale 2014 kommer att handla om jobben edare V älkommen till sommarnumret av Medborgaren 2012 och välkommen till det första numret av Medborgaren där jag är delaktig som partisekreterare. Det är nu två år kvar till de båda valen 2014, då vi än en gång ska möta väljarna som ya Moderaterna och för mig är den fortsatta förnyelsen av Moderaterna enormt viktig. Det handlar om att fortsätta våga förnya såväl politikens innehåll som sättet vi möter människor på. iden då politiska partier i verige kunde vinna val på gamla meriter är förbi. Jag är övertygad om att förtroende varken kan vinnas med nostalgi eller förväntningar om belöning för sådant som redan genomförts. Mot denna bakgrund ser jag som ny partisekreterare några utmaningar framöver som är särskilt angelägna och som jag kommer att prioritera i mitt arbete: triden 2014 kommer att handla om jobben. Vår utmaning är nu att värna och bredda arbetslinjen. tt värna arbetslinjen handlar om att stå upp för att fler ska få jobb och att det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska vara självklart för varenda väljare att Moderaterna är det parti som ser till att det blir mer pengar i plånboken för alla som arbetar och står emot de socialdemokratiska försöken att vrida verige tillbaka till ett bidragssamhälle. tt bredda arbetslinjen innebär att det är särskilt viktigt att göra mer för de grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten bland unga och utrikes födda måste tas på största allvar. Det handlar om att åtgärda brister i utbildningssystemen samtidigt Foto: peter knutson som vi satsar på att öka anställningsbarheten och på att hitta fler och nya vägar till jobb. rösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Förtroendet för Moderaterna är stort i jobbfrågan, men desto lägre när det gäller välfärdspolitiken. Vi måste utveckla våra svar på centrala välfärdsområden. Jag tycker att vi behöver utveckla vår politik, framförallt kring hur förskolan kan bli ännu bättre och hur vi skapar trygga villkor för våra äldre. Vi måste också bli bättre på att visa hur en stark arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik lägger grunden för en god gemensam välfärd med hög kvalitet i skola, vård och omsorg. Jag ser värnandet av lliansen som en av mina allra viktigaste arbetsuppgifter. Det är genom allianssamarbetet våra partier visat att vi kan vinna val, hålla ihop och ta ett gemensamt ansvar för verige. tt värna lliansen är självklart ett ansvar som alla fyra partierna måste bära. Jag vill ha ett allianssamarbete som bygger på att alla partier ges möjligheter till utrymme, profilering och framgång men också på ett gemensamt politikutvecklingsarbete som tar sikte på såväl nästa mandatperiod som tiden därefter. n tredje valseger för Moderaterna ställer väldigt höga krav på att vi nu förmår att se samhällsutmaningar och gemensamt formar en tydlig framtidsagenda för hela verige. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, men vi får inte underskatta det hårda arbete som nu kommer att krävas. det här numret går det att läsa mer om just vår politik för jobben och hur arbetsmarknaden har utvecklats sedan Dessutom möter vi kampanjare från Göteborg, medlemsvärvare från karaborg och sommarrelaterad politik från några av våra politiska företrädare. Bland annat. revlig läsning och glad sommar. Kent Persson partisekreterare Medborgaren Box 2080, tockholm. M el (vx), Fax ryckeri örmlands Grafiska. nsvarig utgivare Kent Persson. edaktionsledning inda Davidson, Karin riksson (tjänstledig), Marcus Hartmann och ofie indholm. edigering Moderaternas kampanjavdelning. kribenter Magnus Hammar Bosch, ikard parby, lin Hansson, ofie indholm, Frida Jakobsson och tefan Dubios. mslagsfoto Peter Knutson Kontakt Prenumerationer, företag Karla amsbäck, Prenumerationer, privat Jeanette Forslund aknar du ett gammalt nummer av tidningen ettan Hellström, nnonsbokningar inda Davidson, post detta nummer Partisekreteraren har ordet 2 Visst har jobben blivit fler 4 Vårens kampanj: n buss kommer lastad för barns bästa 6 7 u väntar svaren på väljarnas önskemål 7 karaborg räknar med stor tillökning 8 9 Uppsala letar de efter morgondagens ledare 8 9 "Äldre ska inte klumpas ihop till ett kollektiv" 9 Minister med uppdrag att försvara oligt men kärvt för ledamot i fält 11 Kampanjkoll: Detta gör våra vänner i sommar 12 ytt val för moderater i venska kyrkan 13 Visst gör politiken skillnad på sommaren maker från tre delar av verige ntervju med Kent Persson Korsord 22 lutord 23 äg hej till vår nya hemsida. Under sommaren lanseras nya moderat.se. Håll utkik! u kan du lyssna på Medborgaren. Gå in på moderat.se/medborgaren kan klia Ç näsan D D riktning våra vanligt kompisar tidsrymd bröd Ç Ç söka skapar misssämja ett land är väl väluppfostrad K fästa Å kärra vass tass V M G M Å fyller alla halvgräs G Y för att hörs från mätt G kommer ej i tid raggigt stort flin vanligt djur G U G G till sill G G hyser kanske arga rasta D D smädelse ilsken B G P Y G K agnas det på Ö D C U B B varor Y V G konstgjort språk D Å G P K K K K Å K K Ä skänka stor oreda D den som styr sådan ger jobb G finns på fot förvaringslåda Å K K K träd V kreatur V Y K G P solig del av dygnet spel D K K V V flyger hörs från arg bilist K G färdmedel flit komma att förbrukas fås efter förfäder suddig och oklar får den som tappar tålamodet ackord öppen mark vid fiskyngel skogen helt lugn fart och vindpust energi punkt vara till- G i dia- K Å sammans gram kan inte sjunga räknas snål utan ord hörs över radion D V skrivs meddelande fågel i får afrika inbjud- har dålig moral en ensam stor del av och vid gräsmattan dryck ljöd kall laxfisk genom släpper vill K strålar friare ha gälla som ett släkt håglös land J bilmärke del av kyla helhet kol ha hem överdrivet jobb- festlig farlig är bra streck- höjdpunkt P P Ç stöts ser på situation serve tävling reklam längst iväg korrekt håll inneha Ç biskopsstav vargläte V Ö uppe K Ä K opposi- Y på hus tionen blir slang direkt känner det för prat kärleksfull U många D B U M sjunger U G G 2014 vacker ihop fotdel har kan underhållen B U D F G jätte- K sprids V latinets P K ägg bruten dras i skarv dålig lätt jag papegoja vill läggs vägran väl teknisk att verklig kör ut lära U Ö K pryl auktion lyda hålighet i tand sjöfågel G göra uppspelt P D P F hjälper genast till med med med jobben stirra skaldel M ej rutinerad stort V tid då flesta sover djur B J svärs rätt G G G V D V chef U G kan kännas i magen godkänt F D G smilar Ö K ett varmt ställe Å dras det i göra ängslig stor eld B Å Å G Å D D flickan i havanna lång bunden fisk luft london G G U bli till jord kej- M U sare gammal folkgrupp gummiband D jord- kan vara egen- dom vass småfisk oscar andersson kolla vattendjup P P dryckes- kärl K U K V Ä F Ä D Ö D D

3

4 4 alla jobb behövs Medborgaren Visst har jobben blivit fler nart har sex år gått sedan lliansen vann valet för första gången och skillnaderna i svensk politik är lika tydliga som de var då. Mot arbetslinjen med fokus på full sysselsättning och ansvarsfull ekonomisk politik står en socialdemokrati som vill föra en politik som leder i motsatt riktning. Fler i arbete och sjunkande utanförskap minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Därför har jobben varit och kommer att fortsätta vara vår viktigaste fråga. omas obé, moderat riksdagsledamot och ordförande i arbetsmark omas obé. nadsutskottet, pekar på viktiga insatser som stärkt arbetsmarknaden sedan 2006: Vi har ökat kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. änkt arbetsgivaravgift för unga och olika subventionerade anställningar har gjort det billigare att anställa. rbetsförmedlingen har reformerats till att ha en huvuduppgift: att förmedla jobb. ill detta har vi gjort det mer lönsamt att arbeta med jobbskatteavdragen. Genom att ansvar tagits för ordning och reda i de offentliga finanserna har vi kunnat satsa på utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättrad matchning och förbättringar av företagsklimatet när andra länder har tvingats till nedskärningar till följd av den ekonomiska krisen. lliansen har återupprättat arbetslinjen. verige klättrar på jobbtoppen Genom krisåren har verige genomfört bland de kraftigaste stimulansåtgärderna i U samtidigt som de offentliga finanserna säkrats. År 2006 hade verige lla jobb behövs. lla människor behövs. Vi kämpar för att alla ska ges chans på arbetsmarknaden. den 13:e lägsta arbetslösheten, nu har vi den 8:e lägsta. ammanlagt har utanförskapet minskat med personer. Jobben är den viktigaste frågan och målet är full sysselsättning. Vår utgångspunkt är att alla jobb behövs eftersom alla människor behövs. Vi kämpar för att alla människor ska ges chans på arbetsmarknaden och det har givit resultat trots finans- och skuldkriser har utanförskapet minskat och sysselsättningen ökat. dag går drygt fler människor till jobbet jämfört med 2006 och sysselsättningsgraden som visar hur stor del av befolkningen som arbetar har ökat i alla ålderskategorier, säger omas. u gäller det att fortsätta skapa förutsättningar för att jobben ska bli fler och att människor ska lämna utanförskap och komma i arbete. Det räcker inte att blicka bakåt och vara stolta över våra reformer. Det är givetvis bra att sysselsättningen har ökat men det innebär inte att alla som vill ha ett jobb har fått det. Moderaterna är ett parti som ska lösa samhällsproblem. Unga och utrikes födda är två särskilt utsatta grupper där vi ser att arbetslösheten är fortsatt hög, och här finns mer att göra. Det handlar om att förbättra de insatser som finns, men också om att våga lyfta blicken och se till goda exempel för att finna fler vägar att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. sofie indholm Moderaternas jobbpolitik i tre punkter 1. Det ska alltid löna sig att arbeta. Därför är det viktigt med sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare. 2. Det ska vara lätt att starta och driva företag i verige. re frågor att ställa till ocialdemokraterna i sommar ocialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. ammantaget leder detta inte bara till kraftigt försämrade möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden. Beräkningar visar att förslag hotar ungdomsjobb. Detta skadar unga människors möjligheter att få en egen försörjning och framtidstro. Hittills har presenterat många löften och kostnader, men alldeles för lite av substans och genomförbarhet. Bara höstens budgetförslag riskerar att urgröpa de offentliga finanserna med ca 30 miljarder kronor. den senaste vårmotionen är det tydligt att höjda skatter är att vänta för många människor och företag. Detta i en tid då den finansiella oron är fortsatt stor. 3. nsvarsfull ekonomisk politik säkrar välfärden, nu och i framtiden. Hur blir jobben fler av att ni straff beskattar unga på arbetsmarknaden? Hur ska ni finansiera era löften utan skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden? Befolkningsandelar och sysselsättningsgrad för olika åldersgrupper ndel av befolkningen år Förändr (procentenheter) ysselsättningsgrad i åldersgruppen Förändr (procentenheter) år 17,0 17,6 0,6 39,9 40,4 0, år 71,5 68,8-2,7 80,9 82,7 1, år 11,5 13,6 2,1 10,1 11,8 1, år 65,8 65,6-0,2 Källa: CB (KU) dag finns ett fungerande regeringsalternativ och fyra oppositionspartier. För att bilda regering krävs ett underlag som är större än lliansens. rots detta agerar som om de skulle kunna regera på egen hand. V:s skuggbudget aviseras skattehöjningar på över 76 miljarder kronor. Mp vill behålla dagens krogmoms. Vad kommer vi få se mer av ökad populism, mer ansvarslöshet eller fler vänstersvängar? Hur och med vem ska ni genomföra er politik?

5 Klipp och sätt upp! vad händer om ingen jobbar? ya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och lägre restaurangmoms är några exempel på åtgärder för fler jobb. ocialdemokraterna pratar också om jobben, men för dem stannar det vid prat. De vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. llt detta leder till färre jobb och krångligare vägar till anställning. ammantaget hotar ocialdemokraternas förslag ungdomsjobb. Vad händer om ingen jobbar? varet är enkelt. m ingen jobbar blir det inga resurser till välfärden. m ingen jobbar finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldre vården. Jobb ger välfärd. Bli medlem och stöd oss! Gå in på redan i dag. Foto: bertil ericson/canpix

6 6 vårens kampanj Medborgaren n buss kommer lastad n busslast full med göteborgsmoderater ägnade en solig vårsöndag med att knacka dörr i orslanda utanför Göteborg. orslanda röstar många på Moderaterna i riksdagsvalet, men inte i samma utsträckning lokalt. Det vill vi försöka ändra på och det är en av anledningarna till att vi knackar dörr just här. valet handlade mycket om trängselskatten, men vi tror att det finns många fler frågor som engagerar orslandaborna, säger Jonas ansgård. Jonas är kommunalråd och gruppledare för moderaterna i Göteborgs kommun. Dessutom är han med i den nationella Jonas ansgård. arbetsgruppen som utvecklar Moderaternas politik för barn. Det är jätteviktigt att lyssna för att kunna ta fram bra förslag. n av anledningarna till att vi har så lågt förtroende i frågor om barn tror jag beror just på att vi har ägnat för lite tid och uppmärksamhet åt dem, säger han. Därför mottogs vårens kampanj - med barnfokus extra positivt. Jonas bildade en duo tillsammans med kollegan Christina öwenström, och de fick många bra inspel från invånarna. Med tanke på att det bor många barnfamiljer här var det mest barnfrågor som togs upp. Det gällde alltifrån förskolegruppernas storlek, hur skolan fungerar till mopeder som kör för fort och vad man kan göra åt det, säger Jonas. otalt knackade göteborgsmoderaterna på dörrar som mynnade ut i 800 samtal och nya medlemmar. fter kampanjen samlades alla på orslanda torg för att summera, och dricka lite kaffe. Det var något färre som var hemma än vad det brukar vara tyvärr. Men då lämnade vi en lapp i brevlådan om att vi söker dem och att deras synpunkter är viktiga för oss, berättar Jonas. Har du något bra kampanjtips att dela med dig av? Det är bra att gå två och två, och gärna en man och en kvinna. Det är viktigare att lyssna än att följa någon mall. Det gäller för övrigt alltid annars också, avslutar Jonas. F frida Jakobsson tort engagemang för vårens kampanj Under april pågick vårens kampanj med barntema i hela verige. Med hjälp av barn enkäter, både på papper och på webben, samlade vi in tusentals idéer och synpunkter från väljarna. Dessa kommer att ligga till grund för arbetsgruppen ika möjligheter för alla barn. (äs mer om gruppens arbete i spalten till höger). Utöver de samtal som fördes på gator och torg genomfördes också dörrknackning. Webbtv på vårt intranät ytt för kampanjen var att vi hade tre webbtv-sändningar på vårt intranät pus. Hit bjöd vi in aktuella gäster, pratade om barn och deras villkor och hur vi kan ge fler barn bättre förutsättningar till en bra start i livet. Vi gjorde också besök i bland annat Karlstad och Göteborg under kampanjdagarna. tt stort tack till er alla som varit ute och kampanjat, er insats är mycket viktig för valvinst Vill du ha tilgång till pus, se instruktion längst ner på sid 2.

7 Medborgaren 7 för barns bästa du kan fortfarande tycka till på: enkat u väntar svaren på väljarnas önskemål Under vårens kampanj delades en mängd enkäter ut med frågor om barn- och ungas situation i dagens verige. rbetet med att samla in och sammanställa alla enkätsvar som kommit in har pågått runt om i landet och så snart det är klart kommer Moderaternas arbetsgrupp ika möjligheter för alla barn att sätta sig ner med resultaten för att se vilka frågor som väljarna är mest intresserade av. tt axplock av vad förbunden gjorde under den april ödermanland har det varit aktivitet i alla kommuner. inköping har samtalat med väljare och i orrköping knackade man dörr. Västervik har haft öppet möte på temat "Barnen är vår viktigaste tillgång". ölvesborg har genomfört fyra verksamhetsbesök. kåne har samtal genomförts med väljare. orra Älvsborg ledde kampanjen till nya medlemmar. ödra Älvsborg har enkäter används för samtal. Gävleborg har kampanjen lett till samtal. Kalix har bland annat knackat dörr i fem bostadsområden, gjort tre verksamhetsbesök och genomfört aktiviteter på stan under lönelördagen. tt seminarium i månaden Gruppen har under våren haft sitt andra heldagsseminarium av planerade tio fram till årsskiftet. Dessutom har arbetet fördelats så att ungefär en månad i taget ägnas åt ett särskilt fokusområde. Hittills har frågor som gäller barn som växer upp Ulf Kristersson, i utanförskap ordförande och den ökande i barngruppen. psykiska ohälsan hos barn och unga avhandlats. Härnäst kommer gruppen att ägna sig åt socialtjänstens arbete med utsatta barn. Det finns förstås många fler frågor som arbetsgruppen måste tänka igenom. n viktig del i arbetet är att ta reda på vilka frågor som väljarna ser som särskilt viktiga och vilka frågor som behöver nya svar från oss som parti. Därför har vårens kampanj en nyckelroll för arbetet i barngruppen. stefan dubois kontakt rbetsgruppen tar gärna emot tankar och inspel. Mejla till gruppen på adressen med dina förslag.

8 8 kampanj Medborgaren karaborg räknar med stor tillökning karaborg är det full fart på medlemsrekryteringen i vad som kanske är den största värvningsinsatsen i landet i år. Vi gör ett rejält ryck för att långsiktigt stärka partiet lokalt men det är också ett bra tillfälle att prata politik i allmänhet, säger karaborgs förbundsordförande Johan Åsbrink. Det var i höstas som planerna började ta form. n nyvald förbundsstyrelse skulle lägga upp en långtidsplan till valåret 2014 och konstaterade att det fanns mycket som behövde göras i god tid. Moderaterna i de västsvenska kommunerna flyttade fram positionerna i valet 2010 och fler röster har lett till ett ökat behov av kandidater att axla förtroendeuppdrag. n kampanj i flera delar n av de saker som vi ville göra tidigt var att rekrytera fler medlemmar och därigenom skapa en bra grund inför rekryteringsarbetet till de folkvalda församlingarna, säger Johan. Kampanjen har flera delar. Moderater i de 15 skaraborgska kommunerna har under slutet av april och början av maj varit ute på gator och torg, delat ut information i brevlådor och mött människor på väg till och från jobbet. Vill du bygga ett bättre Gullspång? a steget redan i dag! ing Medlems avgiften på 100 kronor dras från din telefonräkning. Vill du göra en insats i valet 2014? Vill du bli förtroendevald? kicka ditt personnummer i ett M till kriv så här: moderat medlem ååmmddxxxx Är du intresserad av politik? ing oss på så skickar vi ett inbetalningskort. torformatsaffischer vid busstationerna i hela karaborg. Kampanjarbetarna har varit väl uppbackade av annonsering på exempelvis busshållplatser och vid mataffärer, för att inte tala om på Facebook. centrum för hela genomförandet står partiombudsmannen ina Högström. Vill du träffa nya människor? Buss 11805x1750.indd :12:40 Vi ansåg att flera olika metoder tillsammans skulle skapa en god synergi i kampanjarbetet. Vissa föreningar har valt att stärka upp kampanjen ytterligare med exempelvis Facebookannonser men också viss traditionell annonsering så som i tidningar. På något håll har man ringt sina befintliga medlemmar och uppmanat dem att värva vänner och bekanta, och responsen var väldigt god. Vi ansåg att flera olika metoder tillsammans skulle skapa en god synergi i kampanjarbetet, säger hon. ästa steg i arbetet blir att välkomna de nya medlemmarna: Vissa kanske inte dyker upp på alla våra möten men det är viktigt att snabbt kunna få grundläggande information om Moderaterna, en lokal kontakt och bli inlagd i exempelvis lokala e-postlistor, säger ina. Dessutom ökar intresset för att engagera sig ju närmare valet vi kommer, så det vi gör nu ger utdelning även längre fram. Johan sammanfattar det hela med: Det är nu vi lägger grunden för att vinna valen Vi kommer att följa upp med utbildningar för alla medlemmar, Johan Åsbrink. dels för att hjälpa våra nuvarande företrädare och dels för att förbereda dem som är nya. Vi tittar också på hur vi bättre ska jobba med återvärvning så att vi behåller fler medlemmar. karaborg har man också försökt hitta vägar att belöna goda insatser och just för medlemsvärvningen hägrar ett pris för bästa värvarförening: De vinner en resa till tockholm med studiebesök till riksdagen. Magnus Hammar borsch Har du betalat din medlemsavgift? m inte kontakta ditt förbundskansli så får du hjälp. På hittar du alla kontaktuppgifter du behöver. ars-peter wärd i kampanjtagen. Foto: moderaterna...och i Uppsala letar edan valsegern 2006 har rekryteringen av nya kandidater blivit viktigare. rbetet mot nästa val har börjat ta fart och det gäller att få fram intresserade personer som är beredda att representera Moderaterna efter kommande val. ågra som har kommit långt i rekryteringsarbetet är Moderaterna i Uppsala län. Där har man nu startat ett traineeprogram, med syfte att locka människor som ännu inte är medlemmar. Programmet riktar sig till den som är intresserad och vill träffa nya människor och kan, som de skriver i inbjudan, leda till framtida förtroendeuppdrag för Moderaterna, eller stanna vid att vara en intressant och lärorik upplevelse. om regeringsbärande parti är det lätt att glömma vikten av att hela tiden fortsätta växa och utvecklas. illsammans med fortsatt politikutveckling är

9 Medborgaren kampanj 9 Visst kan man ha fler kampanjer i luften samtidigt. karaborg pågick vårens kampanj parallellt med årets största rekryteringskampanj. ka vi vinna val behöver vi bli fler! Foto: Moderaterna de efter morgondagens ledare utveckling av våra rekryteringsmetoder ett måste. Projekt som det här är en viktig del i att visa väljarna att Moderaterna är ett framtidsinriktat parti där förnyelsen bara har börjat, säger ars-peter wärdh som är en av de ansvariga för traineeprogrammet. Vi vet att Moderaterna har många duktiga sympatisörer som ännu inte har tagit steget till medlemskap. m vi ska fortsätta att växa som vi gjort sedan valet 2002 så måste vi satsa på att locka till oss dem som ännu inte är medlemmar. Då kan vi dessutom bredda vår grupp av förtroendevalda och gå till val 2014 som ett parti för hela verige, säger ars-peter. nsökningar strömmar in Genom annonsering i lokaltidningar samt information via hemsidan och utdelning av vykort i prioriterade områden, har nu ansökningarna börjat strömma in. raineestart i maj slutet av maj kommer programmet att köra igång, vilket gör att alla som deltar har goda förutsättningar att hinna komma in i politiken och ställa upp som både kandidater och valarbetare i valen ikard parby Mats Gerdau, ordförande för Moderaternas arbetsgrupp som ska utveckla äldrepolitiken. "Äldre ska inte klumpas ihop till ett kollektiv" Hösten 2011 började den utvecklingsgrupp som ska ta fram en ny, samlad politik för äldre sitt arbete. u pågår arbetet med en delrapport som kommer att släppas inom kort. den första rapporten har vi valt att fokusera på situationen för medarbetarna inom äldreomsorgen. Medarbetarna har kunskaper och erfarenheter som vi politiker aldrig kan få. Därför har det varit viktigt att lyssna in vad medarbetarna har att säga för att sedan utforma förslag om hur äldreomsorgen kan förbättras. Kvalitet och trygghet skapas alltid i mötet mellan personalen och de äldre och då har detta känts som en naturlig prioritering berättar Mats Gerdau, riksdagsledamot, som leder gruppens arbete. apporten om medarbetarnas situation kommer bland annat att innehålla förslag om stärkt ledarskap, fler karriärvägar, bättre arbetsmiljö och ökade möjligheter för att anställda i privata verksamheter, att påtala missförhållanden. ndra mer partiinterna förslag är krav på utbildningsprogram för förtroendevalda i socialnämnder som höjer kunskapen om äldreomsorgen. Gruppen fortsätter sitt arbete under hösten. Utgångspunkten är att äldre inte ska behandlas som ett kollektiv. Äldre är unika personer som har olika behov och önskemål. Här ligger en del av utmaningen inom äldrepolitiken, kanske främst när vi formar framtidens sjukvård och omsorg, avslutar Mats. Håll utkik efter äldregruppens rapport på lin Hansson Foto: emilia öije

10 10 politik Medborgaren Ministern med uppdrag...karin nström, aktuell som ny försvarsminister. u pair, jobb i skilstuna eller lumpen? Det var alternativen Karin nström stod inför efter gymnasiet. u när hon är aktuell försvarsminister känns hennes tidiga val självklart. Foto: Johan jeppsson För inte så länge sedan blev du veriges nya försvarsminister, hur kommer det sig att det blev just du? Jag har yrkeserfarenhet från Försvarsmakten och jag har arbetat med försvars-, säkerhets- och utrikespolitik sedan jag kom in i riksdagen n kombination av erfarenheter och egenskaper helt enkelt. om kapten i amfibiekåren är du den första försvarsministern med militär bakgrund. Vilka erfarenheter tar du med dig in i ministerrollen? Med min bakgrund har jag lätt att sätta mig in i vardagen hos både officerare och soldater. Jag ser det som en fördel att jag har erfarenheter från den här miljön jag är van vid arbetssättet och språket. Dessutom känner jag många i organisationen. Hur kommer det sig att du valde den militära yrkesvägen? fter gymnasiet ville jag göra något annat innan jag skulle börja på universitetet, det var bara oklart vad. För mig fanns tre alternativ: åka utomlands som au pair, jobba i skilstuna eller göra lumpen. Vid den tiden öppnade armén och marinen upp för kvinnor för första gången och det pågick en rekryteringskampanj riktad till kvinnor som jag blev intresserad av. Jag hade alltid varit positivt inställd till försvaret, men hade ingen egen erfarenhet, så jag sökte och blev antagen. ch jag trivdes jättebra och ansökte senare om att fortsätta på officershögskolan. Hur ska du göra ministerjobbet till ditt? om med alla nya uppdrag gäller det att skapa sig en överblick och

11 Medborgaren 11 att försvara Jag ser fram emot det här nya uppdraget. tt vara försvarsminister är en väldig förmån. sedan prioritera rätt. Jag ser fram emot det här nya uppdraget, att vara försvarsminister är en väldig förmån. amtidigt är jag ödmjuk för uppgiften eftersom det finns stora utmaningar. Det gäller också att ha duktiga medarbetare kring sig. Försvarspolitiken är inget som jag kommer att genomföra helt själv, både regeringen som helhet och mitt departement arbetar med politiken och för den vidare. Vad är mest prioriterat? Det handlar om att fullfölja de försvarsreformer som vi tidigare har beslutat om och att förbereda försvarsbeslutet som ska fattas 2014 som handlar om hur försvarsmakten ska se ut på längre sikt. Försvars- och säkerhetspolitik är i sin karaktär långsiktigt och måste vara förutsägbart. verige är inte ensamt, vi är omgivna av nordiska länder och är en del av U och de måste förstå våra signaler. å hur ska försvaret se ut på längre sikt? Just nu är vi mitt uppe i en stor reform som syftar till att ha ett flexibelt försvar mot olika typer av hot. Från att ha haft många människor och stora förråd är vi nu på väg mot en mer mindre och flexiblare styrka där samma försvar ska kunna användas i vårt närområde liksom längre bort i internationella insatser. Det kommer vara färre människor, ungefär i insatsorganisationen, med en högre beredskap, bättre utbildning och bättre utrustning. idigare har vi haft ett nationellt försvar och en separat utlandsstyrka där man till exempel varit tvungen att söka tjänstledigt från försvarsmakten för att tjänstgöra i utlandsstyrkor. Hur mår försvarets ekonomi i dag? Historiskt har de underskotten varit stora. Den ekonomiska styrningen och uppföljningen har varit en stor brist. Det är bättre i dag. Försvarsmakten uppger att de har en ekonomi i balans fram till 2014 och edan signalerar de problem på lång sikt och det ska vi naturligtvis ta till oss. esurserna är inte oändliga och det är hela tiden en avvägning mellan uppdrag och resurser. Just när det gäller försvaret har det alltid varit stort fokus på ekonomin. Det är en fråga om dialog mellan oss och försvarsmakten där vi kan behöva bli tydligare från vårt håll och sen får försvarsmakten presentera lösningen. ista frågan, kommer du hinna med någon semester som ny på jobbet? Ja, det är viktigt med vila och eftertanke. om försvarsminister måste jag samtidigt vara tillgänglig och i beredskap, bland annat eftersom verige har pågående utlandsinsatser där oförutsedda händelser kan ske. Men jag hoppas att jag får lite ledighet, ärligt talat har jag inte hunnit fundera över någon eventuell semester. ofie indholm Fullständigt namn: Karin Märta lisabeth nström. Ålder: 46 år Bor: Vaxholm med man och tre barn Uppdrag inom Moderaterna i utdrag: Moderat riksdagsledamot sedan rdförande försvarsberedningen sedan 2008 och utrikesutskottet sedan edamot i försvarsutskottet ktuell med: edan april 2012 är hon veriges försvarsminister Johan Forssell (till höger) i samtal ute i skogen. Foto: marcus hartmann oligt men kärvt för ledamot i fält nom ett par år kommer försvaret vara veriges största arbetsgivare för unga. Försvaret har gått från obligatorisk värnplikt till frivillig rekrytering där män och kvinnor bedöms på samma villkor. För att lyssna och förstå hur rekryter i verige har det, beslöt sig riksdagsledamoten Johan Forssell för att följa med ut i fält under tre dagar. Det var väldigt roligt. ch ganska kärvt, säger Johan som i vanliga fall sitter i försvarsutskottet i riksdagen. lla har sökt dit av fri vilja På jöstridsskolan i Karlskrona går 150 rekryter mellan 19 och 38 år. De gör sin grundläggande militära utbildning, som avslutas med åtta dagar i fält. Johan beslöt sig för att följa med tre av de dagarna. Han vittnar om gott humör trots regn och blåst. lla var oerhört motiverade! Varenda en av de som var där hade sökt sig dit av egen fri vilja. ch dessutom blivit uttagna i konkurrens med andra. Det bidrog nog till det goda humöret. å var det inte under värnpliktstiden, säger han. Johan berättar att det är 12 sökande per plats, men att försvarsmakten hela tiden måste utvecklas för att vara en attraktiv arbetsplats för de sökande. Försvarsmakten genomgår sin största förändring på över 100 år. Den första utmaningen är att rekrytera. edan gäller det att lyckas behålla dem. Det är den stora utmaningen, säger han. Där tycker han att försvarsmakten kan göra mer. Han förklarar att det är Försvaret handlar om så mycket. ill exempel ledarskap och gruppdynamik. viktigt att tiden i försvaret anses nyttig även utanför försvaret. Den dagen man lämnar försvaret ska man känna sig trygg i att åren inom försvaret gör en attraktiv på arbetsmarknaden. Försvaret handlar om så mycket, bland annat ledarskap och gruppdynamik. Det är något försvarsmakten måste bli bättre på att uppmärksamma i till exempel civila intyg, betygsdokument och annat som människor utanför försvaret kan förstå, säger han. re dagar i fält var ett första försök för Johan att förstå på djupet varför man söker sig till försvaret. Jag behövde vara med under en längre period. ekryterna var rätt förvånade först, men jag blev väldigt väl emottagen. Jag kan absolut tänka mig att göra något liknande igen, avslutar Johan. Frida Jakobsson

12 Kampanjkoll: Detta gör våra vänner i sommar Öppna moderater "Vi kommer finnas på HBQ-festival i Göteborg och Pride i tockholm och Örebro! ommar är festivaltider och det är något som Öppna Moderater tar fasta på. Under sommaren är vi på plats för kampanj på tre festivaler med HB-inriktning. Vi besöker HBQ-festivalen i Göteborg, tockholm Pride och Örebro Pride som i år arrangeras för första gången. Vi hoppas på stor uppslutning från hela partiet vid kampanjerna det är garanterat riktigt roligt. Först ut är festivalen i Göteborg 30/5-3/6. Vi har kampanjtält på området och deltar i den avslutande paraden tillsammans med lokala moderater. Vi arrangerar även ett om hbt och hedersbrott. tockholm Pride är i år 31/7-4/8 och vi satsar stort tillsammans med Moderaterna som vanligt. Det blir kampanjtält i anto lunden, seminarium i Pride House och en stor sektion i paraden. För många är detta årets trevligaste kampanj och något man inte bör missa. ommaren avslutas sedan med att vi är med på Örebro Pride som arrangeras 30-31/8. MUF "Vi kör sommarturné och fortsätter att värva medlemmar" medarbetare inom vård och omsorg. Dessutom kommer Moderatkvinnorna att närvara vid seminarier under lmedalsveckan. Under våren har Moderatkvinnornas nio arbetsgrupper slutrapporterat. rbetsgrupperna har tagit fram ståndpunkter inom områden som välfärd, arbetsmarknad, utbildning och integration m.m. Det handlar om flera viktiga frågor som berör både kvinnor och män och som Moderatkvinnorna aktivt kommer att driva inför valet Det är nu möjligt att nominera kandidater till Moderatkvinnornas företagarpris och välfärdspris. Det finns gott om duktiga företagare och hjältar i välfärden som förtjänar att premieras. Du kanske rent av känner en? äs mer om hur nomineringen går till på vår hemsida Kampanjtält på festivaler. ommaren 2012 kommer att vara allt annat än lat för Moderata Ungdomsförbundet. n sommarturné kommer att åka landet runt från kåne i söder till orrbotten i norr, från Göteborg i väst till Gotland i öst. Vi kommer att fortsätta värva medlemmar i enighet med vårens "värva alla-kampanj". torsjöyran och Peace and love. MUF kommer att driva politisk kampanj på varje festival och bland dem vi kommer att besöka hittar vi torsjöyran och Peace and love. lla MUF-distrikt kommer också att vara i full gång under sommarmånaderna så nu utmanar vi alla partiaktiva att värva fler än oss! ommarturnén avslutas på Pridefestivalen och värvar Moderaterna fler än MUF under sommaren bjuder vi alla som går paraden och är över 30 på glass. u kör vi sommarkampanj! Moderata seniorer "Vi fortsätter att fokusera på äldrefrågor hela vägen fram till valet" sommar kommer Moderata seniorer vara ute och kampanja med flygblad och bokbord. Däremot kommer vi inte att arrangera någon större organiserad kampanj utan det ligger längre fram i tiden. ästa val kommer fyrtiotalister att för första gången rösta som pensionärer. De är många, talföra, skrivkunniga och vana att få sina åsikter tillgodosedda. De har redan förändrat utbildningen, omsorgen, karriärvägarna Värmer upp inför valrörelser! och skattesystemen. u avskaffar de åldersdiskrimineringen. Vi tror att äldrefrågorna kommer att bli valets huvudpunkter. verige behöver en äldrepolitik baserad på respekt för individen, och baserad på kundvalsprincipen. Det gäller primär- och specialistvården, boendet, hemtjänsten, kostförsörjningen och övriga insatser för den ökande gruppen av äldre. Det handlar om valfrihet och kvalitet de klassiska moderata hedersbegreppen. Moderata seniorer ser ivrigt fram emot den kommande valrörelsen och hoppas att det skall finnas ett rejält program för valfrihet och kvalitet i äldreservicen som vi kan båda upp seniorerna att slåss för. Moderatkvinnorna "Vi åker på välfärdsturné" Under våren har Moderatkvinnorna tillsammans med partiet sökt svaren på hur barn i verige får bästa möjliga uppväxt. tt viktigt mål för Moderatkvinnorna är att öka medvetenheten om barns yssnar in medarbetare i välfärden. rättigheter. Vi vill därför uppmana alla att fortsätta kampanja om detta på gator och torg även i sommar. Under sommaren kommer Moderatkvinnornas ordförande aila Quicklund att åka på en Välfärdsturné med start i kåne och mål i tockholm. yftet med resan är att lyssna in vilka behov som finns hos Vill du vara med? Mer info om kampanjerna hittar du under respektive hemsida: oppnamoderater.se, muf.se, moderatkvinnorna och moderat.se/moderata_seniorer

13 Medborgaren ämne 13 ytt val för moderater i venska kyrkan llt sedan staten och venska kyrkans gick skilda vägar har det funnits diskussioner inom Moderaterna huruvida partiet ska delta i de kyrkliga valen. Förra hösten beslutade partistämman att Moderaterna som parti inte längre ska ställa upp i valen till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och församling. Kyrkliga samrådsgruppen gavs i uppdrag att bilda en ny nomineringsgrupp där man nnette undquist sedan senhösten har arbetat arsson. med namnfrågan, stadgar och rekryteringsregler. lla de som anmält intresse för de kyrkliga frågorna ombads att komma med namnförslag. Från och med kyrkovalet 2013 byter vår nuvarande nomineringsgrupp Moderata amlingspartiet namn till Borgerligt alternativ. nnette undquist arsson är ordförande i samrådsgruppen och nöjd med resultatet. amnet ger goda möjligheter att rekrytera medlemmar och kandidater bland dem som vill engagera sig i arbetet för venska kyrkans bästa som inte vill vara partipolitiska men som har en borgerlig samhällssyn, säger hon. Det andra uppdraget som kyrkliga samrådsgruppen fick av partistämman var att arbeta fram och fastställa en värdegrund för nomineringsgruppen. Även här bad vi om förslag vilket vi fick. För att ge möjlighet för fler än samrådsgruppen att ha synpunkter på värdegrunden remitterades förslaget till de kyrkopolitiska råden, kyrkomötesgruppen och andra intresserade. Utifrån remissvaren gjordes en del justeringar. Det kommande handlingsprogrammet som fastställs av samrådsgruppen i oktober månad kommer att utgå från värdegrunden, säger nnette undquist arsson. u är det viktigt att det lokala arbetet med bland annat rekrytering av medlemmar till den nya nomineringsgruppen kommer igång. Under hösten ska varje lokalavdelning och regionalt råd tillsätta kommittéer som sedan ska lämna förslag till valsedlar till de olika valen. Valsedlarna ska vara fastställda senast i februari sofie lindholm Borgerligt alternativ VK KYK å här ser loggan ut. Det bor över en halv miljon svenskar utomlands många av dem sympatiserar med Moderaterna. Moderater i Utlandet behöver bli fler du kan snabbt och enkelt hjälpa till genom att: prida till vänner och släktingar i utlandet att vi finns. Gilla oss på Facebook och bjud in dina svenska utlandsvänner till vår Facebookgrupp. Kontakta oss inför utlandsresor så kan vi ordna träffar med utlandsmoderater. Vill du veta mer? Kontakta gärna nn Burgess nna riksson Hjälp oss att bli fler! prid ut till vänner i utlandet att vi finns och ha oss i tankarna vid nästa utlandsresa.

14 sommarextra Visst gör politiken skillnad på sommaren! "Bättre vägar räddar liv, men vi har mycket kvar att göra" Catharina lmsäter-värd, infrastrukturminister: Vilken är den viktigaste frågan inom ditt område i sommar? Jag har samma fokus såväl sommar som vinter. God infrastruktur är en förutsättning för människors och företags möjligheter att växa och verka. esenärs- och godsperspektivet kräver framkomlighet och robusthet i hela transportsystemet. amtidigt ska det vara grönt, skönt, miljövänligt och säkert oavsett var i landet man bor. tora satsningar på drift och underhåll på våra vägar och järn vägar kommer att innebära störningar, efter som trafiken fortfarande ska ta sig fram. Jag hoppas att vi alla kan ha förståelse för detta och att vi visar hänsyn till dem som arbetar på våra vägar. Under sommarmånaderna ökar antalet olyckor i trafiken. rots en nollvision dör och skadas alldeles för många. Vad görs för att undvika detta? ydliga mål har gett resultat när det kommer till trafiksäkerheten. På knappt tio år har antalet lla har ett ansvar för minskat riskbeteende i trafiken. dödade i trafiken minskat med fler än 200 personer, men vi har mer kvar att göra. atsningar på säkrare vägar, lägre medelhastigheter och mittseparering är bara några åtgärder som räddar liv. Vi får dock aldrig sluta att vilja bli bättre. Minskat riskbeteende och bättre hastighetsefterlevnad har stor effekt på trafiksäkerheten och här kan vi alla vara med och bidra. Vi kommer att vara många som ger oss ut för att åka tåg i sommar. Vad görs för att höja kvaliteten på järnvägen? Fler väljer tåget, inte minst av miljöskäl. Det är så klart positivt. egeringen satsar drygt 5 miljarder ytterligare på infrastruktur under åren varav drygt 4 miljarder går till järnväg och ca 1 miljard till väg. lla dessa satsningar ger på sikt en tillförlitligare järnvägstrafik året runt, men det tar tid innan vi ser resultaten. tt förnya anläggningen, bygga bort flaskhalsar och skapa en mer robust järnväg är helt nödvändigt, men det kommer att ta många år Vår havsmiljard gör skillnad Johan Hultberg, riksdagsledamot Kronobergs län. Miljö Vilken är den viktigaste frågan inom ditt område i sommar? Havsmiljön. tora och återkommande algblomningar har dessvärre blivit ett välbekant sommartecken. Våra hav i allmänhet, och Östersjön i synnerhet, mår allt sämre vilket algblomningar och döda bottnar är symptom på. Därför har lliansen prioriterat arbetet för en bättre havsmiljö för den biologiska mångfaldens och kommande generationers skull. Även kommande generationer ska kunna fiska, bada och njuta av det faktum att verige har en av uropas längsta kuster. edan lliansen tillträdde 2006 satsas miljardbelopp på havsmiljön. Hur ser satsningarna ut och ser vi något resultat? är lliansen tillträdde var anslaget till havsmiljöarbetet en närmast osynlig budgetpost. edan dess har mycket förändrats. u har vi en sammanhållen havs- och vattenpolitik och lliansen har satsats miljarder på arbetet för en bättre havsmiljö. Mellan 2012 och 2015 satsas ytterligare 2,3 miljarder. Fokus ligger på att vi ska klara av våra åtaganden i Helcoms aktionsplan för Östersjön. Just arbetet inom Helcom, som utgör det internationella samarbetet för Östersjön, är oerhört viktigt. Vad vi gör i verige är betydelsefullt men om inte också exempelvis yssland och Polen lever upp till sina åtaganden kan vi aldrig rädda Östersjön. nternationellt samarbete är nöd vändigt och i det arbetet är verige pådrivande. mitten av juni hålls iokonferensen, ett F-möte där grön ekonomi inom ramen för fattigdomsbekämpning n frisk havsmiljö är viktigt för kommande generationers skull. och hållbar utveckling ska diskuteras. Vad är viktigast med det här mötet? tt åter få upp intresset och engagemang för hållbar utveckling på en global nivå. Vi står inför stora globala utmaningar. n utmaning är till exempel hur vi ska kunna producera mat på ett långsiktigt hållbart sätt och säkra tillgången till rent vatten för nio miljarder människor. Mötet i io är ett viktigt tillfälle att globalt diskutera hur vi kan skapa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

15 "Polis som arbetar synligt där ungdomar vistas är viktigt" Beatrice sk, justitieminister: natteri, skadegörelse, klotter och misshandel är alla typiska ungdomsbrott som ökar under sommarmånaderna. Vad görs för att hindra detta och vad kan man göra för att ungdomar inte ska fortsätta till grövre brott? Fler poliser gör att man kan arbeta mer synligt och i miljöer där många ungdomar vistas. På många håll görs särskilda insatser för att förebygga och ingripa mot alkohol och andra droger. Det är alltid viktigt, liksom samarbete med föräldrar, andra arrangörer och frivilliga organisationer. ent allmänt behövs fler vuxna som bryr sig och umgås med sina barn och tonåringar under sommarlovet. är det gäller ungdomar som löper stor risk att fasta i allvarlig kriminalitet behövs särskilda insatser. egeringen har tagit initiativ till en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper i tolv kommuner. dessa samarbetar polisen, skolan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, missbruksvården och andra konkret för att fånga upp och stödja unga med särskilt stor risk för återfall i kriminalitet. Grovt kriminella rekryterar ungdomar för att gå deras ärenden. Det är ofta de yngsta som tvingas att göra de riktigt dumma sakerna. Därför är det helt nödvändigt att fånga in och leda bort ungdomar som lever i riskzonen för att hamna i riktigt dåligt sällskap. Förra året ökade antalet anmälda våldtäkter med tio procent jämfört med året innan. Hur ska kvinnovåldet motverkas? Det är inte en utan många insatser som behövs. egeringen gör under perioden satsningar motsvarande 120 miljoner kronor på att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. egeringen satsar också på en särskild informationskampanj för att minska mörkertalen när det gäller våld i nära relationer, inklusive sexuellt våld. Det är viktigt att alla övergrepp anmäls! n del av den ökning vi ser i statistiken beror förhoppningsvis på att fler vågar anmäla övergrepp. För att bättre samordna olika insatser utsåg regeringen nyligen länspolismästare Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer. hennes uppdrag ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. "Fler unga i arbete är en av våra största utmaningar" Hillevi ngström, arbetsmarknadsminister Vilken är den viktigaste frågan inom ditt område i sommar? n av våra största utmaningar är ungdomsarbetslösheten. Det är viktigt att vi snabbt får in unga i arbete så att de inte fastnar i ett långvarigt utanförskap. lla unga är olika vissa har väldigt lätt för att komma in på arbetsmarknaden medan andra har en längre väg att gå. Här måste vi sätta in olika insatser för att få rätt resultat. Det handlar bland annat om att underlätta för unga att komplettera sin grundoch gymnasieutbildning, att minska klyftan mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden men också att göra det billigare att anställa just unga. sommar kommer många ungdomar gå sysslolösa, vad gör vi för att fler unga ska få jobb? Det är viktigt att vi satsar på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. lliansregeringen har genom en halvering av arbetsgivaravgiften för unga, Det är viktigt att vi satsar på grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. satsningar på och U samt halverad restaurangmoms skapat bättre förutsättningar för unga att komma in på sitt första arbete. Men det räcker inte. Vi vill även införa så kallade lärlingsprovanställningar, som skapar en brygga mellan utbildning och arbete. Det är en anställning där ungdomar får en chans att komma till en arbetsplats och lära sig jobbet samtidigt som arbetsgivaren står för en utbildningsdel. Det ekonomiska läget är fortfarande bekymmersamt ute i uropa. Hur mår svensk arbetsmarknad i dag? Jämför vi med övriga uropa, och framförallt södra uropa, har vi haft en bra sysselsättningsutveckling de senaste åren. Våra motståndare försöker göra gällande att detta skulle skett per automatik men så är det inte. Vad som krävs för en kraftig sysselsättningsökning är en arbetslinje som prioriterar att sänka trösklar till arbete inte en bidragslinje som gör det mindre lönsamt att arbeta.

16 sommarextra: recept maker från tre delar av verige Moderaterna är ett parti för hela verige. Därför har vi tre arbetsgrupper som närmare granskar de utmaningar och möjligheter som kännetecknar storstad, bruksort och orrlandslän. Här delar arbetsgruppernas ordföranden ars Hjälmered, otta Finstorp och aila Quicklund med sig av sina favoritrecept för sommaren. saila quicklund, ordförande för norrlandsgruppens arbete: aturen är väldigt viktig för mig. Valet av maträtter faller sig därför naturligt, jag lyfter fram det som naturen erbjuder. ftersom jag gärna vistas i skog och mark har jakt och bärplockning varit en naturlig del av min uppväxt. kogen och fjället är platser för återhämtning och lugn! Fjällmansbiff från Bruksvallarna 4 pers ngredienser 3 gula lökar 6 potatisar 4 morötter en bit kålrot 2 msk smör 400 g reninnanlår, älginnanlår eller ytterlår 1 mörk öl 2 dl buljong (går bra med köttbuljongtärning) salt och peppar illagning kala och skär lök, potatis, morötter och kålrot i skivor. Bryn lite smör och stek löken på svag värma några minuter. Häll på lite buljong och häll löken i en skål. kiva köttet ganska tunt och stek det på båda sidor. Krydda! kölj pannan med lite buljong och spara skyn. Varva rotfrukter, kött och lök med rotfrukterna underst och överst i grytan. Häll på öl,spad och buljong. åt sjuda under lock på svag värme tills köttet är mört och rotfrukterna är mjuka, cirka 40 min. ervera rårörda lingon till grytan. kogsbärsparfait (6-8 pers) ngredienser 3 äggulor, 3 dl vispgrädde, 3 msk florsocker 1,5 dl hjortronsylt, 1,5 dl blåbärssylt, 1,5 dl hallonsylt illagning: Vispa äggulor och socker pösigt. Vispa grädden och rör ner i äggsmeten. Dela upp vispet i 3 skålar. ör ner de olika bärsylterna, en i varje skål. täll i frysen i 4-5 tim. Koka en bärsås av blåbär och hallon och smaksätt med pressad lime. maka av såsen med lite apelsinlikör eller annan likör eller socker.

17 lotta finstorp, ordförande för bruksorternas arbete: Med hjälp av några personer från Bruksortsprojektet har jag valt ut dessa recept. Måltiderna symboliserar på ett bra sätt bruksortsandan i kombination med en nyfikenhet på omvärlden. åt dig väl smaka och känn hur maten tar dig med på en resa runt om i de svenska bygderna! Grillad vildsvinskarré från Hälleforsnäs Fyra tjocka karrékotletter Marinad: 0,5 dl olja, 0,5 dl soja, 2 pressade vitlöksklyftor, 1 tsk grovmalen svartpeppar, 1/2 skivad citron. 1. Mixa ihop marinaden. ägg köttet tillsammans med marinaden i en påse minst en timme gärna längre eller till nästa dag. 2. Grilla karrén 7 8 minuter. Pensla med marinad under grillningen. Försök att inte vända köttet mer än en gång, för då blir det saftigast. Hälsinge labang ars Hjälmered, ordförande för storstadsregionens arbete: ycker att sillrätter ju är lite typiska för Gbg och Västkusten samt passar under midsommar och sommartider. Dessutom kan det ju vara lite roligt att själv lägga in lite sill och inte bara köpa färdig sill. Möjligen kan man ju lägga till att rätterna gör sig bra med en nubbe! Detta är en tårta i form av en rulltårta. Bra att frakta. Håller bra. Upplevs som avancerad men är relativt enkel att göra. Är naturligt glutenfri. ngredienser 3 ägg 1,5 dl socker ¾ dl potatismjöl 2 msk kakao 1 tsk bakpulver 1 tsk vaniljsocker Vispa ägg och socker och rör ihop med blandningen av potatismjöl, bakpulver, vaniljsocker och kakao. Häll upp på smörat bakplåtspapper och grädda mitt i ugnen 200 grader i 5 minuter. Fyllning 3 dl vispad grädde 2 hela bananer mörkräm (rör ihop): 150 g smör 1 dl florsocker 2 äggulor 2 tsk Vaniljsocker Marsipan: ntingen köper man ett färdigt lock (kan innehålla spår av mjöl) eller så rör man ihop, 200 g mandelmassa, 1 dl florsocker, 3 droppar karamellfärg lite vatten. illagning: tjälp upp kakan på sockrat bakplåtspapper. åt svalna. Bred smörkräm över den svalnade kakan. Kavla ut marsipanen mellan plastfolie till samma storlek som kakan och lägg den uppe på smörkrämen. bred ut den vispade grädden på marsipanen. ägg de skalade bananerna efter varandra på ena långsidan. ulla ihop kakan och lägg den med skarven neråt. lltså Chokladkaka-smörkräm-marsipan-grädde-banan. Bärkaka från Gästrike-Hammarby ngredienser 75g smör 3 dl socker 2 ägg 2,5 dl vetemjöl tt stö över: 1,5 dl bär eller frukt efter säsong. ill exempel rabarber, hallon, vinbär, jordgubbar eller äpplen. Flagad mandel eller pärlsocker efter behag. illagning möra och bröa en form med löstagbar kant. nvänd gärna cocos. ätt ugnen på 200 grader. mält fettet i en kastrull. a kastrullen av värmen och tillsätt socker och ägg. ör ihop hastigt. ör i vetemjölet och rör till en slät smet. Bre ut i formen, stö över bär eller frukt och sist mandeln eller pärlsockret. Grädda i nedre delen av ugnen i minuter. åt kakan stå en stund och sätta sig efter gräddningen. Ät kakan med glass eller vispad grädde. Maggan Bs sillröra Maggan Bs inlagda sill ngredienser 1 brk bbas inläggningssill 1 dl ättikssprit lite drygt 2 dl strösocker lite drygt 3 dl vatten 2 röda lökar 1 morot 1/2 purjolök Kryddpepparkorn agerblad Gula senapsfrön illagning 1. ag sillen och spola av med kallt vatten. åt sillen stå i burken med friskt vatten under en timma. ag därefter upp sillen och lägg den på hushållspapper och täck med ett par lager hushållspapper. Pressa ur allt vatten du kan så att sillen blir torr, detta för att den ska dra åt sig lagen bättre 2. ag. Blanda ättiksprit, strösocker och vatten. Koka upp och låt koka tills sockret smält och låt sedan lagen kallna. 3. kiva rödlök, morot och purjolök tunt. 4. kär sillen i portionsbitar varva sill, lök, morötter och purjolök samt strö mellan varje varv kryddpepparkorn, lagerblad och gula senapsfrön. 5. lå över den kalla lagen och ställ sedan i kylskåp. 6. illen kan lämpligen ätas efter cirka 1 1/2 2 dygn ngredienser 4 6 personer 1 brk god matjessill (Mästarmatjes) Ca 1 dl creme fraiche Ca 1 dl majonäs 3 kokta kalla ägg n halv finhackad röd lök 1 bit finhackad purjolök 1 msk Kalles kaviar 2 msk finhackad färsk dill ite salt och vitpeppar illagning 1. åt sillen rinna av i ett durkslag och dela den i mindre bitar 2. kala äggen och hacka dem 3. Blanda ihop alla ingredienser och smaka av. Jag har tagit ungefärliga mått eftersom jag blandar allt på en höft 4. Blanda i sill och äggbitar

18 sommarextra: intervju 18 ämne Medborgaren

19 19 Medborgaren sommar Medborgaren ämne 19 "Det här valet måste vinnas människa för människa, dörr för dörr" är vi träffas har det gått 18 dagar sedan Kent Persson tillträdde som partisekreterare. Knappt tre veckor. Ändå har han hunnit publicera fler än 15 debattartiklar, skrivit 20 blogginlägg och nämnts i 667 pressklipp. rden rivstart och tempoväxling dominerar i dem alla. Det ko mmer de att göra i vår intervju också. ext ofie indholm Foto Peter Knutson

20 20 kent persson Medborgaren Han har precis kommit med morgontåget från Örebro och sitter med en kaffe i sitt nya arbetsrum. Här står bokhyllorna tomma, väggarna är kala. Det är verkligen inte inredningen Kent har fokuserat på, antagligen står det ett fullt arbetsrum kvar i Örebro. u uppfyller valrörelsen all hans tid, för den har redan börjat. Ja, min allmänna känsla är att det faktiskt är så. Valrörelserna blir bara längre och vi måste vinna och återvinna människors förtroende varje dag. Jag älskar valrörelse och hoppas att det kommer märkas av i min nya roll. På senare år har det skett en förändring i svenska väljares beteende, de är mer kritiska och lättrörliga i förhållande till partierna. n förändring som är bra säger Kent, det var så vi ville ha det. Är en väljare inte nöjd med sitt parti så byter han eller hon. amtidigt ställer det högre krav på oss som parti och Kent är redo. Vi kan inte sitta och vänta på valrörelsen 2014, vi behöver gå igång med den nu. Den politiska förnyelsen var energin in i valrörelserna 2006 och Utmaningen till 2014 tror jag är större, vi måste orka förnya område efter område, och vi måste våga utvidga våra frågeställningar. Kent Fredrik Persson, 41 år, från Vivalla i Örebro. Även om Moderaterna har vunnit de senaste valen på riksplan så har det inte sett likadant ut i lokalvalen. Örebro är ett exempel på ett sådant län där ocialdemokraterna i årtionden har varit och fortfarande är oerhört starka, både gällande resurser och kampanjande. Den erfarenheten tar Kent med sig som partisekreterare in i partistyrelsen. Han har förståelse för att det finns kommuner och landsting där det är svårare att nå fram. ch grundnyckeln handlar om att vara ännu öppnare och söka svaren på samhällsproblemen ännu tydligare. Återigen, förnyelsen är enormt viktig. Många av de väljare som Kent träffat i egenskap av kommunalråd i Örebro har gått från ocialdemokraterna till Moderaterna och de har varit tydliga. ka de fortsätta rösta på oss så måste vi förtjäna deras röst vilket betyder att vi måste fortsätta vara i rörelse. De har röstat på de nya Moderaterna, inte de gamla. isken är att om vi släpper på trycket på förnyelse kan vi i människors ögon falla tillbaka till att bli de gamla Moderaterna igen och då får vi det tufft. å vad kommer att hända nu? grunden tror jag att det handlar om att fullfölja det som partiet redan har gjort men att gå in och förstärka. Det är två delar som vi behöver komma på banan med och det handlar om att fortsätta den politiska förnyelsen och att tydligare få igång vår utåtriktade verksamhet. Vi måste se till att vara där människor är och här är den lokala aspekten viktig. Fredrik einfeldt kommer att vara bärare av den moderata politiken in i valrörelsen men Fredrik själv kan inte vinna val. De människor som behöver välfärdens stöd allra mest, det är till dem våra resurser ska gå. Pratar vi förskola och skola så är det självklart att de barn som behöver extra stöd också ska få det i god tid.

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996

Svensk tallrik. Matlagningsgänget Hos Karin och Leif Lundborg 2 november 1996 Meny Aperitif: Förrätt: Varmrätt: Efterrätt: Kaffe: Små goda snittar (recept saknas) Dryck: vinbål Svensk tallrik Dryck: Öl och Absolut Vodka Citron Saltimbocca, ris Dryck: Rött vin Ingefärspäron och yoghurtglass

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs

Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Smått och Gott Bakning med Monica Äikäs Lönkan, 18.1 2012 Innehållsförteckning Pastejer 1... 3 Pastejer 2... 4 Havreflarn... 5 Sockerkaka (tårtbotten)... 6 Gräddtårta... 7 Kaneläss... 8 Rulltårta... 9

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche

Glutenfri kladdkaka med dulce de leche Glutenfri kladdkaka med dulce de leche 3 ägg 1 dl farinsocker 1½ dl strösocker 2 dl glutenfria havregryn ½ dl glutenfritt ströbröd 5 msk kakao 200 g Arla Svenskt Smör 50 g mörk choklad ½ burkar karamelliserad

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

Adventsgourmet med lite höstligt vilt Lördagen den 29 november 2008 kl

Adventsgourmet med lite höstligt vilt Lördagen den 29 november 2008 kl Adventsgourmet med lite höstligt vilt Lördagen den 29 november 2008 kl. 18.00 Starter Ost- och pepparkaksstubbe med glögg Förrätt Jordärtskockssoppa med grissini Huvudrätt Marinerad älgstek med rotfruktspaj

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8 Kycklingbullar och morotskräm med apelsin vecka 8 inspiration Kycklingbullar och morotskräm med apelsin Den färgsprakande morotskrämen bryter av med en lite sötsyrlig smak av äppelcidervinäger och apelsin.

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb!

Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Välkommen ombord! Nu är du Garantör. En av tio, bland över 11 000 sökande. Häftigt, va? Och grattis till ett av Sveriges mest sökta jobb! Matkassen du har framför dig är den första av totalt tolv, fylld

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Recept i vårens tecken Tema picknick Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Välkommen till min alldeles egna tidning där jag delar med mig av mina bästa

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 oktober 2009 Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Carpaccio på

Läs mer

1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka

1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka Smått och gott! Barnbackens familjecentrals sommarpaj 1 litet paket digestivkex och 4-5 pepparkakor smulas tillsammans. ca 100 gr smält margarin 3 msk socker Blanda ihop detta och tryck ut på en bricka

Läs mer

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner Aioli på palsternacka 700 g palsternacka 250 g potatis 1 st röd chili 2 st vitlöksklyftor 1 st citron(saften) 1 dl matolja 1 l grönsaksbuljong örtsalt,vitpeppar socker 1. Skala och skär palsternackan och

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

!! Dragon'(och(vitlöksströmming(! strömmingsfiléer!! Ättikslag)

!! Dragon'(och(vitlöksströmming(! strömmingsfiléer!! Ättikslag) && SÄRSTA&WÄRDSHUS& Dragon'(och(vitlöksströmming( 600g strömmingsfiléer Ättikslag) 5dl vatten 1dl ättiksprit 1msk salt Senapssås)med)dragon 3dl smetana ½dl majonnäs 2msk senap 1st pressadvitlöksklyfta

Läs mer

Krämig sallad på färskpotatis

Krämig sallad på färskpotatis Krämig sallad på färskpotatis Gör en god dressing till färskpotatisen - här är sju tips! 1 Recept Foto: Ulf Svensson Fransk potatissallad Ingredienser 6 personer 1 kg kokt potatis 1 st rödlök 2 msk kapris

Läs mer

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner)

Tsatsiki (4 portioner) 1 gurka 1 tsk salt 2 dl turkisk yoghurt 2 vitlöksklyftor 2 krm svartpeppar. Grekisk sallad (4 portioner) Moussaka (4 portioner) 2 st auberginer 2 gula lökar 2 vitlöksklyftor 400 gr köttfärs eller kycklingfärs 4 msk smör 1 burk krossade tomater 1 dl vispgrädde Svartpeppar Örtsalt SÅS 2 tsk kanel 2 dl grädde

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka så kommer vi laga några av Sveriges mest uppskattade klassiska rätter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 44 MÅNDAG

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

Festmeny i glada höstfärger

Festmeny i glada höstfärger Festmeny i glada höstfärger Vackra färger och goda dofter är den bästa aptitretaren. Här bjuder vi på en generös festmeny, där varje rätt är en fest för både öga och gom. Börja middagen med en färgglad

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1

Vecka 43,4 port. Tips! Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1, ,3 1 Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en härlig vecka fylld med läckra laxpaket, en krämig kycklinggryta och klassiska wallenbergare! Ingredienser Kött/fisk 500 g kalvfärs 500-600 g laxfilé

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs

Pannkaka i ugn med örtig chilifärs Pannkaka i ugn med örtig chilifärs 2 msk smör bakplåtspapper 6 dl mjölk 4 dl mjöl 5 ägg 1 tsk salt ca 600 g köttfärs 0,25 vitlök 1 msk olja 0,5 tsk svartpeppar 1 pkt krossad tomat med chili 1 msk tomatpure

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE HUSMANS- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka så kommer vi laga några av Sveriges mest uppskattade klassiska rätter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 50 MÅNDAG

Läs mer

Meny. Dryck: Cordon Negro. Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay)

Meny. Dryck: Cordon Negro. Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay) Meny Aperitif Förrätt Varmrätt Efterrätt Kaffe: Mumsbitar Dryck: Cordon Negro Kronärtskockor med holländsk sås Dryck: Mátra Hill (Chardonay) Zucchinipiccata med paprikaris Bröd med tomat och timjan Dryck:

Läs mer

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004.

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004. Vårmeny Vårmeny Lördagen den 13 mars 2004. Paté med rökt kött, oliver och lingon- och äppelsås, kuvertbröd Vegetariskt alternativ: Grönsakspaté med prickig sås, kuvertbröd Ruccolasallad med valnötskärnor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl

Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Janssons frestelse 1 burk (150 g) skinn- och benfri ansjovis 8 medelstora kokta potatisar 2 gula lökar 2 ½ msk margarin 2 dl grädde 1 ½ msk skorpmjöl Skala löken, skär den i skivor och fräs den i stekpanna

Läs mer

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1

Vecka 45,4 port. Matnyttigt! Monikas 3-dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1,2 2 3 1,2,3 3 3 2,3 2,3 1,3 3 2 2 1 Vecka 45,4 port Monikas -dagarskasse! Välkomna till en vecka rik på smaker som för tanken såväl till varmare land som till kyligare höstdagar. Först ut är en otroligt lättlagad festrätt- en gryta på fläskfilé

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Vintermeny med vårsmak

Vintermeny med vårsmak Ryds Vin- och Gourmetklubb Vintermeny med vårsmak 2013-02-02 Starter: Förrätt: Varmrätt: Dessert: Spröda knäckepinnar Wontonknyten med krabba Lamm med salt och örtblandning Fruktfinal Välkomna på efterträff

Läs mer

10 goda tapas på svenska Gör läckra smårätter på svenska smaker. Perfekt till festen!

10 goda tapas på svenska Gör läckra smårätter på svenska smaker. Perfekt till festen! 1 10 goda tapas på svenska Gör läckra smårätter på svenska smaker. Perfekt till festen! IDÉ Tapas är perfekt som buffé på festen - alla kan plocka vad de gillar. Många av rätterna passar också bra som

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Paprikapasta med korv. vecka 39

Paprikapasta med korv. vecka 39 Paprikapasta med korv vecka 39 familj Paprikapasta med korv cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3044 kj/ 728 kcal. Protein 22,1 g. Fett 43,4 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: 4 portioner

Läs mer

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar Prisa poωatisen! Text & recept Tina Nordström Ass receptutvecklare benny cederberg Foto Magnus Palmér Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset Först och främst ska vi väl tacka Alströmer för att

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 24 MÅNDAG Citronbakad

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Carina och Ulrika Brydlings recept med GoGreens svenskodlade bönor

Carina och Ulrika Brydlings recept med GoGreens svenskodlade bönor Innehåll Bönkebabspett med fetaoströra och rostad potatis 2 Hälsobar med hallon- och bönsmoothies 3 Jordgubb- och kaffekaka 4 Snabb lunch eller tapas med böna och kantarell 5 Bönkebabspett med fetaoströra

Läs mer

en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth

en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth en liten receptsamling för bagarfolk. Sammanställd av Vaste Winsth FIKONKAKA En saftig och god fruktkaka som bara blir godare efter några dagar. Den går också bra att frysa. GÖR SÅ HÄR: 1. Finhacka fikonen

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Ingredienser. Gör så här

Ingredienser. Gör så här Banan- och currysoppa 10 g lök 20 g purjolök 1 msk solrosolja 100 g (ca 1 st) banan 30 g ananas på burk 100 ml köttbuljong 50 g (ca 1 st) potatis 10 g (1 msk) mandlar 2 msk mellangrädde salt, curry, vitpeppar

Läs mer

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson

LANDSBYGDSENHETEN. Det goda kaffebrödet. 18 och 25 november 2014. Receptsamling. Recept: Birgitta Rasmusson LANDSBYGDSENHETEN Det goda kaffebrödet 18 och 25 november 2014 Receptsamling Recept: Birgitta Rasmusson Juldammsugare (ca 15 st) 5 dl blandade kaksmulor av sockerkaka och småkakor 50 g mandelmassa 50

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

The Whisky Academy of Scandinavia (WAS)

The Whisky Academy of Scandinavia (WAS) The Whisky Academy of Scandinavia (WAS) WAS bildades 1992 och är troligen Sveriges äldsta whiskyklubb. Antalet medlemmar är 45 st och som namnet antyder finns också danska och norska medlemmar. Klubben

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL

PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL Laxspett 4 pers 0,6 kg laxfilé 200 g gul paprika 200 g tomater 150 g färska champinjoner små 200 g röd lök

Läs mer

10: Förp 10: 10: Kilot. 10 kronors Marknad... till... EXTRAPRIS. 2 för. Fira Fars Dag söndag 11/11. Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst

10: Förp 10: 10: Kilot. 10 kronors Marknad... till... EXTRAPRIS. 2 för. Fira Fars Dag söndag 11/11. Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst Välkommen till... 10 kronors Marknad... Fira Fars Dag söndag 11/11 10: Styck Lasagne Bolognese Aldente 300 g fryst EXTRAPRIS 10: Kilot Clementiner Satsumas Spanien 2 för 10: Max 1 köp/hushåll Bacon skivat

Läs mer

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Vår-Medley Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18 Starter Fikon med ost Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Huvudrätt Svampspäckad oxfilé med pommes Anna fänkål och oliver i rödvinssås haricots vertes

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering.

Foto: Barilla. 2 Häll olivoljan i en medelvarm stekpanna. Lägg lite lax åt sidan som du sparar till garnering. 1 Vardagslyxa med lax Lax är lättlagat och ändå lite festligt. Prova våra enkla recept! 5 Recept Farfalle med lax och rosésallad Ingredienser 4 portioner 400 g pastafjärilar 400 g kallrökt lax, i bit 1

Läs mer

Välkomna till en vegetarisk, inspirerande eftermiddag!

Välkomna till en vegetarisk, inspirerande eftermiddag! Välkomna till en vegetarisk, inspirerande eftermiddag! Nygårdsskolan, Askim, juni 2011 Buffé: Vegetarisk chili med smak från Indien Quorn Stroganoff med senap från Dijón Marinerade kikärtor med apelsin,

Läs mer

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen;

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen; Recept med MCT-olja Introduktion Med den här skriften vill vi ge lite tips och råd hur MCT olja kan användas. Vi hoppas det ska vara till hjälp och inspiration för att hitta egna lösningar och användningsområden.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk yoghurt Omelett 13 ägg 250 g Lindahls Turkisk Yoghurt färska örter Turkisk yoghurt har en mild smak med en behaglig syra och krämig

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g)

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g) Nyttig kesellasås Recept på kesellasås Att göra sås på kvarg (eller Kesella som Arlas variant heter) är ett lätt alternativ till kall sås på exempelvis cremé fraiche eller turkisk yoghurt. Min favorit

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Mördeg. 100 g Strösocker. 100 g Smör. 1500 g Vetemjöl. 600 g Ägg. Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl.

Mördeg. 100 g Strösocker. 100 g Smör. 1500 g Vetemjöl. 600 g Ägg. Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl. Fantastiska pajer Mördeg 500 g Strösocker 1000 g Smör 1500 g Vetemjöl 100 g Ägg Kör ihop socker, smör och ägg. Tillsätt mjölet och sätt degen på kyl. Tosca 100 g Smör 100 g Strösocker 100 g Vispgrädde

Läs mer

BRAXENRIBS BRAXENFRESTELSE KNAPRIG BRAXEN

BRAXENRIBS BRAXENFRESTELSE KNAPRIG BRAXEN Recept på Smartfisk BRAXENRIBS 2 BRAXENFRESTELSE 2 KNAPRIG BRAXEN 2 CEVICHE 3 CITRONMARINERAD GÄDDA 4 GÄDDA 4 FÄRSBIFFAR 4 GRAVAD MÖRT/ID/BRAXEN 5 LINGONGRAVAD ID 6 INLAGD MÖRT 6 STEKT NORS ELLER FRITERAD

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 19 MÅNDAG Thaigryta

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 104-110 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 1 CHILI SIN CARNE 1 paket Hälsans Kök Färs 1 burk krossade tomater 1 hackad lök 2 tärnade paprikor 1 burk kidneybönor Olivolja 2 tsk chilipulver 1 tsk paprikapulver

Läs mer

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.45. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.45. Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.45 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram minutfilé förp rökt makrill Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök 500 gram vitkål ask cocktailtomater

Läs mer

Så bakar du trendiga cupcakes

Så bakar du trendiga cupcakes 1 Så bakar du trendiga cupcakes Färgglada cupcakes, söta och underbara. Bjud på senaste hajpen och gör som i "Sex & the city", njut av de bedårande bakverken. Foto: Lina Eriksson Chokladcupcakes Ingredienser

Läs mer

carpaccio på nötrulle

carpaccio på nötrulle XköttX carpaccio på nötrulle från olsson s utvalda med confit på svamp Recept: Peter Häll 300 g nötrulle Olsson s Utvalda 300 g blandad svamp 1 gul lök 1 vitlöksklyfta 1 dl olivolja skal och saft av 1

Läs mer

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33

Varmrökt lax med ljummen potatissallad. vecka 33 Varmrökt lax med ljummen potatissallad vecka 33 inspiration Varmrökt lax med ljummen potatissallad Potatissalladen får smak av saften och skalet från citron och pepparrot. Det syrliga möter det riviga

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk

familj Kassler med mos och ärtor Fisk- och räkgryta med saffran Fläskfärs i kokosmjölk a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 48 a Kassler med mos och ärtor b Fisk- och räkgryta med saffran c Fläskfärs

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Fingerfood. Lönkan, 14.1 2015. med Anders Mattas

Fingerfood. Lönkan, 14.1 2015. med Anders Mattas Fingerfood Lönkan, 14.1 2015 med Anders Mattas Innehållsförteckning Asiatisk krabbsallad på endivblad...3 Kallrökt lax på mörkt bröd...4 Pulled pork med avokadosås...5 Vitlökspaté med saltgurka...6 Musslor

Läs mer

Bullbak för fika i bersån

Bullbak för fika i bersån 1 Bullbak för fika i bersån Bullar för kalaset, fikat eller bara för att ha i frysen. Här är fem recept på goda bullar. Foto: Ulf Svensson Grunddeg till vetebullar Ingredienser 40 bullar 50 g jäst, för

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg Vecka 12 Färskostgratinerad lax Allt-i-ett-rätt med kyckling Lasses cottage pie Rostat grönt med pocherade ägg Hej! Denna veckan inträder både påsk och sommar - inte illa alls. Okej, "sommar" är kanske

Läs mer

Traditionell Hjortkväll

Traditionell Hjortkväll Traditionell Hjortkväll Lönkan, 20.1 2010 Innehållsförteckning Stekta Leverstrimlor i Madeira...3 Viltfärs...4 Hjorthjärta med färs...5 Sötsur lever...6 Malet köttsås på vilt...7 Stekt njure i madeirasås...8

Läs mer

HÖSTENS TRADITIONELLA RÄTTER

HÖSTENS TRADITIONELLA RÄTTER HÖSTENS TRADITIONELLA RÄTTER HuL Monica Äikäs GK värdar Martin Englund & Ben Wiberg Helsingfors, 9.9 2009 Innehållsförteckning Kvällens program...2 Trattkantarellsoppa...3 Kåldolmar...4 Rårörd lingonsylt...5

Läs mer

Plockmat. i advent. Plockmeny

Plockmat. i advent. Plockmeny Plockmat & pyssel i advent Plockmeny Hur ska vi hinna ses innan jul? Jo, bjud hem vännerna så kan ni fira advent och pyssla på samma gång! Duka med enkel plockmat, doftande glögg och ett stort bord med

Läs mer

Makalösa matjes - 8 goda sätt

Makalösa matjes - 8 goda sätt Makalösa matjes - 8 goda sätt Matjes med brynt smör, eller matjes med en krämig sås till eller varför inte bara som den är? 1 Matjessilltårta Ingredienser 10-12 personer 75 g smör 225 g kavring Fyllning

Läs mer

DET SÖTA ASIEN. matcha, bovete, tapioka och sesam

DET SÖTA ASIEN. matcha, bovete, tapioka och sesam DET SÖTA ASIEN matcha, bovete, tapioka och sesam Rostad sesamglass och asiatisk rulltårta är några av Tove Nilssons söta små smakprov på desserter från österled. Av: TOVE NILSSON Foto: ROLAND PERSSON ROSTAD

Läs mer

VISSTE DU ATT ÄGG INNEHÅLLER ALLA VITAMINER, UTOM VITAMIN C! VISSTE DU ATT 3 AV 10 SVENSKAR I ÅLDERN 15-29 ÅR INTE VET HUR MAN KOKAR ETT PERFEKT ÄGG!

VISSTE DU ATT ÄGG INNEHÅLLER ALLA VITAMINER, UTOM VITAMIN C! VISSTE DU ATT 3 AV 10 SVENSKAR I ÅLDERN 15-29 ÅR INTE VET HUR MAN KOKAR ETT PERFEKT ÄGG! Ska din kropp få all energi den behöver bör du äta fem, sex gånger varje dag. Alltså frukost, lunch, middag och minst två mellanmål! Hur mycket du äter varierar förstås beroende på hur mycket du rör dig.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

6 portioner. Vänd laxen några gånger under tiden. Servera laxen på sprött knäckebröd. 10 YO. DRYCKESTIPS: Talisker 10 YO D R Y C K E S T I P S

6 portioner. Vänd laxen några gånger under tiden. Servera laxen på sprött knäckebröd. 10 YO. DRYCKESTIPS: Talisker 10 YO D R Y C K E S T I P S WHISKYGRAVAD LAX FRÅN VÅNÖ Gör så här: Blanda salt, socker och peppar. Strö hälften av blandningen i botten av formen. Lägg i laxen och pensla den med Talisker. Strö därefter över resten av blandningen

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer