medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: Recept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad"

Transkript

1 medborgaren 02/2012 Moderaternas tidning sommarextra: ecept från norr till söder Korsord Kampanj i sommar Politik som gör skillnad

2 et på på är «de ç i sig ç på ro vid ç på är i är är ut i i 2 partisekreteraren har ordet Medborgaren Vale 2014 kommer att handla om jobben edare V älkommen till sommarnumret av Medborgaren 2012 och välkommen till det första numret av Medborgaren där jag är delaktig som partisekreterare. Det är nu två år kvar till de båda valen 2014, då vi än en gång ska möta väljarna som ya Moderaterna och för mig är den fortsatta förnyelsen av Moderaterna enormt viktig. Det handlar om att fortsätta våga förnya såväl politikens innehåll som sättet vi möter människor på. iden då politiska partier i verige kunde vinna val på gamla meriter är förbi. Jag är övertygad om att förtroende varken kan vinnas med nostalgi eller förväntningar om belöning för sådant som redan genomförts. Mot denna bakgrund ser jag som ny partisekreterare några utmaningar framöver som är särskilt angelägna och som jag kommer att prioritera i mitt arbete: triden 2014 kommer att handla om jobben. Vår utmaning är nu att värna och bredda arbetslinjen. tt värna arbetslinjen handlar om att stå upp för att fler ska få jobb och att det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska vara självklart för varenda väljare att Moderaterna är det parti som ser till att det blir mer pengar i plånboken för alla som arbetar och står emot de socialdemokratiska försöken att vrida verige tillbaka till ett bidragssamhälle. tt bredda arbetslinjen innebär att det är särskilt viktigt att göra mer för de grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten bland unga och utrikes födda måste tas på största allvar. Det handlar om att åtgärda brister i utbildningssystemen samtidigt Foto: peter knutson som vi satsar på att öka anställningsbarheten och på att hitta fler och nya vägar till jobb. rösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Förtroendet för Moderaterna är stort i jobbfrågan, men desto lägre när det gäller välfärdspolitiken. Vi måste utveckla våra svar på centrala välfärdsområden. Jag tycker att vi behöver utveckla vår politik, framförallt kring hur förskolan kan bli ännu bättre och hur vi skapar trygga villkor för våra äldre. Vi måste också bli bättre på att visa hur en stark arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik lägger grunden för en god gemensam välfärd med hög kvalitet i skola, vård och omsorg. Jag ser värnandet av lliansen som en av mina allra viktigaste arbetsuppgifter. Det är genom allianssamarbetet våra partier visat att vi kan vinna val, hålla ihop och ta ett gemensamt ansvar för verige. tt värna lliansen är självklart ett ansvar som alla fyra partierna måste bära. Jag vill ha ett allianssamarbete som bygger på att alla partier ges möjligheter till utrymme, profilering och framgång men också på ett gemensamt politikutvecklingsarbete som tar sikte på såväl nästa mandatperiod som tiden därefter. n tredje valseger för Moderaterna ställer väldigt höga krav på att vi nu förmår att se samhällsutmaningar och gemensamt formar en tydlig framtidsagenda för hela verige. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, men vi får inte underskatta det hårda arbete som nu kommer att krävas. det här numret går det att läsa mer om just vår politik för jobben och hur arbetsmarknaden har utvecklats sedan Dessutom möter vi kampanjare från Göteborg, medlemsvärvare från karaborg och sommarrelaterad politik från några av våra politiska företrädare. Bland annat. revlig läsning och glad sommar. Kent Persson partisekreterare Medborgaren Box 2080, tockholm. M el (vx), Fax ryckeri örmlands Grafiska. nsvarig utgivare Kent Persson. edaktionsledning inda Davidson, Karin riksson (tjänstledig), Marcus Hartmann och ofie indholm. edigering Moderaternas kampanjavdelning. kribenter Magnus Hammar Bosch, ikard parby, lin Hansson, ofie indholm, Frida Jakobsson och tefan Dubios. mslagsfoto Peter Knutson Kontakt Prenumerationer, företag Karla amsbäck, Prenumerationer, privat Jeanette Forslund aknar du ett gammalt nummer av tidningen ettan Hellström, nnonsbokningar inda Davidson, post detta nummer Partisekreteraren har ordet 2 Visst har jobben blivit fler 4 Vårens kampanj: n buss kommer lastad för barns bästa 6 7 u väntar svaren på väljarnas önskemål 7 karaborg räknar med stor tillökning 8 9 Uppsala letar de efter morgondagens ledare 8 9 "Äldre ska inte klumpas ihop till ett kollektiv" 9 Minister med uppdrag att försvara oligt men kärvt för ledamot i fält 11 Kampanjkoll: Detta gör våra vänner i sommar 12 ytt val för moderater i venska kyrkan 13 Visst gör politiken skillnad på sommaren maker från tre delar av verige ntervju med Kent Persson Korsord 22 lutord 23 äg hej till vår nya hemsida. Under sommaren lanseras nya moderat.se. Håll utkik! u kan du lyssna på Medborgaren. Gå in på moderat.se/medborgaren kan klia Ç näsan D D riktning våra vanligt kompisar tidsrymd bröd Ç Ç söka skapar misssämja ett land är väl väluppfostrad K fästa Å kärra vass tass V M G M Å fyller alla halvgräs G Y för att hörs från mätt G kommer ej i tid raggigt stort flin vanligt djur G U G G till sill G G hyser kanske arga rasta D D smädelse ilsken B G P Y G K agnas det på Ö D C U B B varor Y V G konstgjort språk D Å G P K K K K Å K K Ä skänka stor oreda D den som styr sådan ger jobb G finns på fot förvaringslåda Å K K K träd V kreatur V Y K G P solig del av dygnet spel D K K V V flyger hörs från arg bilist K G färdmedel flit komma att förbrukas fås efter förfäder suddig och oklar får den som tappar tålamodet ackord öppen mark vid fiskyngel skogen helt lugn fart och vindpust energi punkt vara till- G i dia- K Å sammans gram kan inte sjunga räknas snål utan ord hörs över radion D V skrivs meddelande fågel i får afrika inbjud- har dålig moral en ensam stor del av och vid gräsmattan dryck ljöd kall laxfisk genom släpper vill K strålar friare ha gälla som ett släkt håglös land J bilmärke del av kyla helhet kol ha hem överdrivet jobb- festlig farlig är bra streck- höjdpunkt P P Ç stöts ser på situation serve tävling reklam längst iväg korrekt håll inneha Ç biskopsstav vargläte V Ö uppe K Ä K opposi- Y på hus tionen blir slang direkt känner det för prat kärleksfull U många D B U M sjunger U G G 2014 vacker ihop fotdel har kan underhållen B U D F G jätte- K sprids V latinets P K ägg bruten dras i skarv dålig lätt jag papegoja vill läggs vägran väl teknisk att verklig kör ut lära U Ö K pryl auktion lyda hålighet i tand sjöfågel G göra uppspelt P D P F hjälper genast till med med med jobben stirra skaldel M ej rutinerad stort V tid då flesta sover djur B J svärs rätt G G G V D V chef U G kan kännas i magen godkänt F D G smilar Ö K ett varmt ställe Å dras det i göra ängslig stor eld B Å Å G Å D D flickan i havanna lång bunden fisk luft london G G U bli till jord kej- M U sare gammal folkgrupp gummiband D jord- kan vara egen- dom vass småfisk oscar andersson kolla vattendjup P P dryckes- kärl K U K V Ä F Ä D Ö D D

3

4 4 alla jobb behövs Medborgaren Visst har jobben blivit fler nart har sex år gått sedan lliansen vann valet för första gången och skillnaderna i svensk politik är lika tydliga som de var då. Mot arbetslinjen med fokus på full sysselsättning och ansvarsfull ekonomisk politik står en socialdemokrati som vill föra en politik som leder i motsatt riktning. Fler i arbete och sjunkande utanförskap minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Därför har jobben varit och kommer att fortsätta vara vår viktigaste fråga. omas obé, moderat riksdagsledamot och ordförande i arbetsmark omas obé. nadsutskottet, pekar på viktiga insatser som stärkt arbetsmarknaden sedan 2006: Vi har ökat kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. änkt arbetsgivaravgift för unga och olika subventionerade anställningar har gjort det billigare att anställa. rbetsförmedlingen har reformerats till att ha en huvuduppgift: att förmedla jobb. ill detta har vi gjort det mer lönsamt att arbeta med jobbskatteavdragen. Genom att ansvar tagits för ordning och reda i de offentliga finanserna har vi kunnat satsa på utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättrad matchning och förbättringar av företagsklimatet när andra länder har tvingats till nedskärningar till följd av den ekonomiska krisen. lliansen har återupprättat arbetslinjen. verige klättrar på jobbtoppen Genom krisåren har verige genomfört bland de kraftigaste stimulansåtgärderna i U samtidigt som de offentliga finanserna säkrats. År 2006 hade verige lla jobb behövs. lla människor behövs. Vi kämpar för att alla ska ges chans på arbetsmarknaden. den 13:e lägsta arbetslösheten, nu har vi den 8:e lägsta. ammanlagt har utanförskapet minskat med personer. Jobben är den viktigaste frågan och målet är full sysselsättning. Vår utgångspunkt är att alla jobb behövs eftersom alla människor behövs. Vi kämpar för att alla människor ska ges chans på arbetsmarknaden och det har givit resultat trots finans- och skuldkriser har utanförskapet minskat och sysselsättningen ökat. dag går drygt fler människor till jobbet jämfört med 2006 och sysselsättningsgraden som visar hur stor del av befolkningen som arbetar har ökat i alla ålderskategorier, säger omas. u gäller det att fortsätta skapa förutsättningar för att jobben ska bli fler och att människor ska lämna utanförskap och komma i arbete. Det räcker inte att blicka bakåt och vara stolta över våra reformer. Det är givetvis bra att sysselsättningen har ökat men det innebär inte att alla som vill ha ett jobb har fått det. Moderaterna är ett parti som ska lösa samhällsproblem. Unga och utrikes födda är två särskilt utsatta grupper där vi ser att arbetslösheten är fortsatt hög, och här finns mer att göra. Det handlar om att förbättra de insatser som finns, men också om att våga lyfta blicken och se till goda exempel för att finna fler vägar att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. sofie indholm Moderaternas jobbpolitik i tre punkter 1. Det ska alltid löna sig att arbeta. Därför är det viktigt med sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare. 2. Det ska vara lätt att starta och driva företag i verige. re frågor att ställa till ocialdemokraterna i sommar ocialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. ammantaget leder detta inte bara till kraftigt försämrade möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden. Beräkningar visar att förslag hotar ungdomsjobb. Detta skadar unga människors möjligheter att få en egen försörjning och framtidstro. Hittills har presenterat många löften och kostnader, men alldeles för lite av substans och genomförbarhet. Bara höstens budgetförslag riskerar att urgröpa de offentliga finanserna med ca 30 miljarder kronor. den senaste vårmotionen är det tydligt att höjda skatter är att vänta för många människor och företag. Detta i en tid då den finansiella oron är fortsatt stor. 3. nsvarsfull ekonomisk politik säkrar välfärden, nu och i framtiden. Hur blir jobben fler av att ni straff beskattar unga på arbetsmarknaden? Hur ska ni finansiera era löften utan skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden? Befolkningsandelar och sysselsättningsgrad för olika åldersgrupper ndel av befolkningen år Förändr (procentenheter) ysselsättningsgrad i åldersgruppen Förändr (procentenheter) år 17,0 17,6 0,6 39,9 40,4 0, år 71,5 68,8-2,7 80,9 82,7 1, år 11,5 13,6 2,1 10,1 11,8 1, år 65,8 65,6-0,2 Källa: CB (KU) dag finns ett fungerande regeringsalternativ och fyra oppositionspartier. För att bilda regering krävs ett underlag som är större än lliansens. rots detta agerar som om de skulle kunna regera på egen hand. V:s skuggbudget aviseras skattehöjningar på över 76 miljarder kronor. Mp vill behålla dagens krogmoms. Vad kommer vi få se mer av ökad populism, mer ansvarslöshet eller fler vänstersvängar? Hur och med vem ska ni genomföra er politik?

5 Klipp och sätt upp! vad händer om ingen jobbar? ya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och lägre restaurangmoms är några exempel på åtgärder för fler jobb. ocialdemokraterna pratar också om jobben, men för dem stannar det vid prat. De vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. llt detta leder till färre jobb och krångligare vägar till anställning. ammantaget hotar ocialdemokraternas förslag ungdomsjobb. Vad händer om ingen jobbar? varet är enkelt. m ingen jobbar blir det inga resurser till välfärden. m ingen jobbar finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldre vården. Jobb ger välfärd. Bli medlem och stöd oss! Gå in på redan i dag. Foto: bertil ericson/canpix

6 6 vårens kampanj Medborgaren n buss kommer lastad n busslast full med göteborgsmoderater ägnade en solig vårsöndag med att knacka dörr i orslanda utanför Göteborg. orslanda röstar många på Moderaterna i riksdagsvalet, men inte i samma utsträckning lokalt. Det vill vi försöka ändra på och det är en av anledningarna till att vi knackar dörr just här. valet handlade mycket om trängselskatten, men vi tror att det finns många fler frågor som engagerar orslandaborna, säger Jonas ansgård. Jonas är kommunalråd och gruppledare för moderaterna i Göteborgs kommun. Dessutom är han med i den nationella Jonas ansgård. arbetsgruppen som utvecklar Moderaternas politik för barn. Det är jätteviktigt att lyssna för att kunna ta fram bra förslag. n av anledningarna till att vi har så lågt förtroende i frågor om barn tror jag beror just på att vi har ägnat för lite tid och uppmärksamhet åt dem, säger han. Därför mottogs vårens kampanj - med barnfokus extra positivt. Jonas bildade en duo tillsammans med kollegan Christina öwenström, och de fick många bra inspel från invånarna. Med tanke på att det bor många barnfamiljer här var det mest barnfrågor som togs upp. Det gällde alltifrån förskolegruppernas storlek, hur skolan fungerar till mopeder som kör för fort och vad man kan göra åt det, säger Jonas. otalt knackade göteborgsmoderaterna på dörrar som mynnade ut i 800 samtal och nya medlemmar. fter kampanjen samlades alla på orslanda torg för att summera, och dricka lite kaffe. Det var något färre som var hemma än vad det brukar vara tyvärr. Men då lämnade vi en lapp i brevlådan om att vi söker dem och att deras synpunkter är viktiga för oss, berättar Jonas. Har du något bra kampanjtips att dela med dig av? Det är bra att gå två och två, och gärna en man och en kvinna. Det är viktigare att lyssna än att följa någon mall. Det gäller för övrigt alltid annars också, avslutar Jonas. F frida Jakobsson tort engagemang för vårens kampanj Under april pågick vårens kampanj med barntema i hela verige. Med hjälp av barn enkäter, både på papper och på webben, samlade vi in tusentals idéer och synpunkter från väljarna. Dessa kommer att ligga till grund för arbetsgruppen ika möjligheter för alla barn. (äs mer om gruppens arbete i spalten till höger). Utöver de samtal som fördes på gator och torg genomfördes också dörrknackning. Webbtv på vårt intranät ytt för kampanjen var att vi hade tre webbtv-sändningar på vårt intranät pus. Hit bjöd vi in aktuella gäster, pratade om barn och deras villkor och hur vi kan ge fler barn bättre förutsättningar till en bra start i livet. Vi gjorde också besök i bland annat Karlstad och Göteborg under kampanjdagarna. tt stort tack till er alla som varit ute och kampanjat, er insats är mycket viktig för valvinst Vill du ha tilgång till pus, se instruktion längst ner på sid 2.

7 Medborgaren 7 för barns bästa du kan fortfarande tycka till på: enkat u väntar svaren på väljarnas önskemål Under vårens kampanj delades en mängd enkäter ut med frågor om barn- och ungas situation i dagens verige. rbetet med att samla in och sammanställa alla enkätsvar som kommit in har pågått runt om i landet och så snart det är klart kommer Moderaternas arbetsgrupp ika möjligheter för alla barn att sätta sig ner med resultaten för att se vilka frågor som väljarna är mest intresserade av. tt axplock av vad förbunden gjorde under den april ödermanland har det varit aktivitet i alla kommuner. inköping har samtalat med väljare och i orrköping knackade man dörr. Västervik har haft öppet möte på temat "Barnen är vår viktigaste tillgång". ölvesborg har genomfört fyra verksamhetsbesök. kåne har samtal genomförts med väljare. orra Älvsborg ledde kampanjen till nya medlemmar. ödra Älvsborg har enkäter används för samtal. Gävleborg har kampanjen lett till samtal. Kalix har bland annat knackat dörr i fem bostadsområden, gjort tre verksamhetsbesök och genomfört aktiviteter på stan under lönelördagen. tt seminarium i månaden Gruppen har under våren haft sitt andra heldagsseminarium av planerade tio fram till årsskiftet. Dessutom har arbetet fördelats så att ungefär en månad i taget ägnas åt ett särskilt fokusområde. Hittills har frågor som gäller barn som växer upp Ulf Kristersson, i utanförskap ordförande och den ökande i barngruppen. psykiska ohälsan hos barn och unga avhandlats. Härnäst kommer gruppen att ägna sig åt socialtjänstens arbete med utsatta barn. Det finns förstås många fler frågor som arbetsgruppen måste tänka igenom. n viktig del i arbetet är att ta reda på vilka frågor som väljarna ser som särskilt viktiga och vilka frågor som behöver nya svar från oss som parti. Därför har vårens kampanj en nyckelroll för arbetet i barngruppen. stefan dubois kontakt rbetsgruppen tar gärna emot tankar och inspel. Mejla till gruppen på adressen med dina förslag.

8 8 kampanj Medborgaren karaborg räknar med stor tillökning karaborg är det full fart på medlemsrekryteringen i vad som kanske är den största värvningsinsatsen i landet i år. Vi gör ett rejält ryck för att långsiktigt stärka partiet lokalt men det är också ett bra tillfälle att prata politik i allmänhet, säger karaborgs förbundsordförande Johan Åsbrink. Det var i höstas som planerna började ta form. n nyvald förbundsstyrelse skulle lägga upp en långtidsplan till valåret 2014 och konstaterade att det fanns mycket som behövde göras i god tid. Moderaterna i de västsvenska kommunerna flyttade fram positionerna i valet 2010 och fler röster har lett till ett ökat behov av kandidater att axla förtroendeuppdrag. n kampanj i flera delar n av de saker som vi ville göra tidigt var att rekrytera fler medlemmar och därigenom skapa en bra grund inför rekryteringsarbetet till de folkvalda församlingarna, säger Johan. Kampanjen har flera delar. Moderater i de 15 skaraborgska kommunerna har under slutet av april och början av maj varit ute på gator och torg, delat ut information i brevlådor och mött människor på väg till och från jobbet. Vill du bygga ett bättre Gullspång? a steget redan i dag! ing Medlems avgiften på 100 kronor dras från din telefonräkning. Vill du göra en insats i valet 2014? Vill du bli förtroendevald? kicka ditt personnummer i ett M till kriv så här: moderat medlem ååmmddxxxx Är du intresserad av politik? ing oss på så skickar vi ett inbetalningskort. torformatsaffischer vid busstationerna i hela karaborg. Kampanjarbetarna har varit väl uppbackade av annonsering på exempelvis busshållplatser och vid mataffärer, för att inte tala om på Facebook. centrum för hela genomförandet står partiombudsmannen ina Högström. Vill du träffa nya människor? Buss 11805x1750.indd :12:40 Vi ansåg att flera olika metoder tillsammans skulle skapa en god synergi i kampanjarbetet. Vissa föreningar har valt att stärka upp kampanjen ytterligare med exempelvis Facebookannonser men också viss traditionell annonsering så som i tidningar. På något håll har man ringt sina befintliga medlemmar och uppmanat dem att värva vänner och bekanta, och responsen var väldigt god. Vi ansåg att flera olika metoder tillsammans skulle skapa en god synergi i kampanjarbetet, säger hon. ästa steg i arbetet blir att välkomna de nya medlemmarna: Vissa kanske inte dyker upp på alla våra möten men det är viktigt att snabbt kunna få grundläggande information om Moderaterna, en lokal kontakt och bli inlagd i exempelvis lokala e-postlistor, säger ina. Dessutom ökar intresset för att engagera sig ju närmare valet vi kommer, så det vi gör nu ger utdelning även längre fram. Johan sammanfattar det hela med: Det är nu vi lägger grunden för att vinna valen Vi kommer att följa upp med utbildningar för alla medlemmar, Johan Åsbrink. dels för att hjälpa våra nuvarande företrädare och dels för att förbereda dem som är nya. Vi tittar också på hur vi bättre ska jobba med återvärvning så att vi behåller fler medlemmar. karaborg har man också försökt hitta vägar att belöna goda insatser och just för medlemsvärvningen hägrar ett pris för bästa värvarförening: De vinner en resa till tockholm med studiebesök till riksdagen. Magnus Hammar borsch Har du betalat din medlemsavgift? m inte kontakta ditt förbundskansli så får du hjälp. På hittar du alla kontaktuppgifter du behöver. ars-peter wärd i kampanjtagen. Foto: moderaterna...och i Uppsala letar edan valsegern 2006 har rekryteringen av nya kandidater blivit viktigare. rbetet mot nästa val har börjat ta fart och det gäller att få fram intresserade personer som är beredda att representera Moderaterna efter kommande val. ågra som har kommit långt i rekryteringsarbetet är Moderaterna i Uppsala län. Där har man nu startat ett traineeprogram, med syfte att locka människor som ännu inte är medlemmar. Programmet riktar sig till den som är intresserad och vill träffa nya människor och kan, som de skriver i inbjudan, leda till framtida förtroendeuppdrag för Moderaterna, eller stanna vid att vara en intressant och lärorik upplevelse. om regeringsbärande parti är det lätt att glömma vikten av att hela tiden fortsätta växa och utvecklas. illsammans med fortsatt politikutveckling är

9 Medborgaren kampanj 9 Visst kan man ha fler kampanjer i luften samtidigt. karaborg pågick vårens kampanj parallellt med årets största rekryteringskampanj. ka vi vinna val behöver vi bli fler! Foto: Moderaterna de efter morgondagens ledare utveckling av våra rekryteringsmetoder ett måste. Projekt som det här är en viktig del i att visa väljarna att Moderaterna är ett framtidsinriktat parti där förnyelsen bara har börjat, säger ars-peter wärdh som är en av de ansvariga för traineeprogrammet. Vi vet att Moderaterna har många duktiga sympatisörer som ännu inte har tagit steget till medlemskap. m vi ska fortsätta att växa som vi gjort sedan valet 2002 så måste vi satsa på att locka till oss dem som ännu inte är medlemmar. Då kan vi dessutom bredda vår grupp av förtroendevalda och gå till val 2014 som ett parti för hela verige, säger ars-peter. nsökningar strömmar in Genom annonsering i lokaltidningar samt information via hemsidan och utdelning av vykort i prioriterade områden, har nu ansökningarna börjat strömma in. raineestart i maj slutet av maj kommer programmet att köra igång, vilket gör att alla som deltar har goda förutsättningar att hinna komma in i politiken och ställa upp som både kandidater och valarbetare i valen ikard parby Mats Gerdau, ordförande för Moderaternas arbetsgrupp som ska utveckla äldrepolitiken. "Äldre ska inte klumpas ihop till ett kollektiv" Hösten 2011 började den utvecklingsgrupp som ska ta fram en ny, samlad politik för äldre sitt arbete. u pågår arbetet med en delrapport som kommer att släppas inom kort. den första rapporten har vi valt att fokusera på situationen för medarbetarna inom äldreomsorgen. Medarbetarna har kunskaper och erfarenheter som vi politiker aldrig kan få. Därför har det varit viktigt att lyssna in vad medarbetarna har att säga för att sedan utforma förslag om hur äldreomsorgen kan förbättras. Kvalitet och trygghet skapas alltid i mötet mellan personalen och de äldre och då har detta känts som en naturlig prioritering berättar Mats Gerdau, riksdagsledamot, som leder gruppens arbete. apporten om medarbetarnas situation kommer bland annat att innehålla förslag om stärkt ledarskap, fler karriärvägar, bättre arbetsmiljö och ökade möjligheter för att anställda i privata verksamheter, att påtala missförhållanden. ndra mer partiinterna förslag är krav på utbildningsprogram för förtroendevalda i socialnämnder som höjer kunskapen om äldreomsorgen. Gruppen fortsätter sitt arbete under hösten. Utgångspunkten är att äldre inte ska behandlas som ett kollektiv. Äldre är unika personer som har olika behov och önskemål. Här ligger en del av utmaningen inom äldrepolitiken, kanske främst när vi formar framtidens sjukvård och omsorg, avslutar Mats. Håll utkik efter äldregruppens rapport på lin Hansson Foto: emilia öije

10 10 politik Medborgaren Ministern med uppdrag...karin nström, aktuell som ny försvarsminister. u pair, jobb i skilstuna eller lumpen? Det var alternativen Karin nström stod inför efter gymnasiet. u när hon är aktuell försvarsminister känns hennes tidiga val självklart. Foto: Johan jeppsson För inte så länge sedan blev du veriges nya försvarsminister, hur kommer det sig att det blev just du? Jag har yrkeserfarenhet från Försvarsmakten och jag har arbetat med försvars-, säkerhets- och utrikespolitik sedan jag kom in i riksdagen n kombination av erfarenheter och egenskaper helt enkelt. om kapten i amfibiekåren är du den första försvarsministern med militär bakgrund. Vilka erfarenheter tar du med dig in i ministerrollen? Med min bakgrund har jag lätt att sätta mig in i vardagen hos både officerare och soldater. Jag ser det som en fördel att jag har erfarenheter från den här miljön jag är van vid arbetssättet och språket. Dessutom känner jag många i organisationen. Hur kommer det sig att du valde den militära yrkesvägen? fter gymnasiet ville jag göra något annat innan jag skulle börja på universitetet, det var bara oklart vad. För mig fanns tre alternativ: åka utomlands som au pair, jobba i skilstuna eller göra lumpen. Vid den tiden öppnade armén och marinen upp för kvinnor för första gången och det pågick en rekryteringskampanj riktad till kvinnor som jag blev intresserad av. Jag hade alltid varit positivt inställd till försvaret, men hade ingen egen erfarenhet, så jag sökte och blev antagen. ch jag trivdes jättebra och ansökte senare om att fortsätta på officershögskolan. Hur ska du göra ministerjobbet till ditt? om med alla nya uppdrag gäller det att skapa sig en överblick och

11 Medborgaren 11 att försvara Jag ser fram emot det här nya uppdraget. tt vara försvarsminister är en väldig förmån. sedan prioritera rätt. Jag ser fram emot det här nya uppdraget, att vara försvarsminister är en väldig förmån. amtidigt är jag ödmjuk för uppgiften eftersom det finns stora utmaningar. Det gäller också att ha duktiga medarbetare kring sig. Försvarspolitiken är inget som jag kommer att genomföra helt själv, både regeringen som helhet och mitt departement arbetar med politiken och för den vidare. Vad är mest prioriterat? Det handlar om att fullfölja de försvarsreformer som vi tidigare har beslutat om och att förbereda försvarsbeslutet som ska fattas 2014 som handlar om hur försvarsmakten ska se ut på längre sikt. Försvars- och säkerhetspolitik är i sin karaktär långsiktigt och måste vara förutsägbart. verige är inte ensamt, vi är omgivna av nordiska länder och är en del av U och de måste förstå våra signaler. å hur ska försvaret se ut på längre sikt? Just nu är vi mitt uppe i en stor reform som syftar till att ha ett flexibelt försvar mot olika typer av hot. Från att ha haft många människor och stora förråd är vi nu på väg mot en mer mindre och flexiblare styrka där samma försvar ska kunna användas i vårt närområde liksom längre bort i internationella insatser. Det kommer vara färre människor, ungefär i insatsorganisationen, med en högre beredskap, bättre utbildning och bättre utrustning. idigare har vi haft ett nationellt försvar och en separat utlandsstyrka där man till exempel varit tvungen att söka tjänstledigt från försvarsmakten för att tjänstgöra i utlandsstyrkor. Hur mår försvarets ekonomi i dag? Historiskt har de underskotten varit stora. Den ekonomiska styrningen och uppföljningen har varit en stor brist. Det är bättre i dag. Försvarsmakten uppger att de har en ekonomi i balans fram till 2014 och edan signalerar de problem på lång sikt och det ska vi naturligtvis ta till oss. esurserna är inte oändliga och det är hela tiden en avvägning mellan uppdrag och resurser. Just när det gäller försvaret har det alltid varit stort fokus på ekonomin. Det är en fråga om dialog mellan oss och försvarsmakten där vi kan behöva bli tydligare från vårt håll och sen får försvarsmakten presentera lösningen. ista frågan, kommer du hinna med någon semester som ny på jobbet? Ja, det är viktigt med vila och eftertanke. om försvarsminister måste jag samtidigt vara tillgänglig och i beredskap, bland annat eftersom verige har pågående utlandsinsatser där oförutsedda händelser kan ske. Men jag hoppas att jag får lite ledighet, ärligt talat har jag inte hunnit fundera över någon eventuell semester. ofie indholm Fullständigt namn: Karin Märta lisabeth nström. Ålder: 46 år Bor: Vaxholm med man och tre barn Uppdrag inom Moderaterna i utdrag: Moderat riksdagsledamot sedan rdförande försvarsberedningen sedan 2008 och utrikesutskottet sedan edamot i försvarsutskottet ktuell med: edan april 2012 är hon veriges försvarsminister Johan Forssell (till höger) i samtal ute i skogen. Foto: marcus hartmann oligt men kärvt för ledamot i fält nom ett par år kommer försvaret vara veriges största arbetsgivare för unga. Försvaret har gått från obligatorisk värnplikt till frivillig rekrytering där män och kvinnor bedöms på samma villkor. För att lyssna och förstå hur rekryter i verige har det, beslöt sig riksdagsledamoten Johan Forssell för att följa med ut i fält under tre dagar. Det var väldigt roligt. ch ganska kärvt, säger Johan som i vanliga fall sitter i försvarsutskottet i riksdagen. lla har sökt dit av fri vilja På jöstridsskolan i Karlskrona går 150 rekryter mellan 19 och 38 år. De gör sin grundläggande militära utbildning, som avslutas med åtta dagar i fält. Johan beslöt sig för att följa med tre av de dagarna. Han vittnar om gott humör trots regn och blåst. lla var oerhört motiverade! Varenda en av de som var där hade sökt sig dit av egen fri vilja. ch dessutom blivit uttagna i konkurrens med andra. Det bidrog nog till det goda humöret. å var det inte under värnpliktstiden, säger han. Johan berättar att det är 12 sökande per plats, men att försvarsmakten hela tiden måste utvecklas för att vara en attraktiv arbetsplats för de sökande. Försvarsmakten genomgår sin största förändring på över 100 år. Den första utmaningen är att rekrytera. edan gäller det att lyckas behålla dem. Det är den stora utmaningen, säger han. Där tycker han att försvarsmakten kan göra mer. Han förklarar att det är Försvaret handlar om så mycket. ill exempel ledarskap och gruppdynamik. viktigt att tiden i försvaret anses nyttig även utanför försvaret. Den dagen man lämnar försvaret ska man känna sig trygg i att åren inom försvaret gör en attraktiv på arbetsmarknaden. Försvaret handlar om så mycket, bland annat ledarskap och gruppdynamik. Det är något försvarsmakten måste bli bättre på att uppmärksamma i till exempel civila intyg, betygsdokument och annat som människor utanför försvaret kan förstå, säger han. re dagar i fält var ett första försök för Johan att förstå på djupet varför man söker sig till försvaret. Jag behövde vara med under en längre period. ekryterna var rätt förvånade först, men jag blev väldigt väl emottagen. Jag kan absolut tänka mig att göra något liknande igen, avslutar Johan. Frida Jakobsson

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet Engagemang mat och möten Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet 2006 Landsorganisationen i Sverige Efter en idé och

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb

FÖRETAGAREN. Rekordår för Årets Företagare. Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten. Säljare - världens finaste jobb TIDNINGEN FRÅN DALARNA DALA FÖRETAGAREN 1 NR 4 2013 Årgång 20 Rekordår för Årets Företagare Dalaföretagaren tar pulsen på riksdagsmännen Nya regler: Så får du lägre skatt på vinsten Säljare - världens

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer