Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april Arrangörer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer:"

Transkript

1 Nationell konferens Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011 Arrangörer:

2 Välkommen till konferensen Vatten, avlopp & kretslopp! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten 2011 förnyar vi konferensen ta årets stora chans till kompetensutveckling, mingel och nya kontakter! Efter att i mer än tio år haft Linköping som bas flyttar konferensen till Uppsala. Vi tackar Linköping för alla de konferenser som varit och tänker nytt. Den nationella konferensen erbjuder föreläsningar, debatt och diskussion. Arrangörer: Lyssna på nationella aktörer och experter, och ta del av nytänkande kommuners erfarenheter. Konferensen ger dig chans till fördjupning och möjlighet att utveckla dina professionella nätverk. Liksom tidigare år ingår en stor utställning med produkter inom små avlopp, dagvatten och annan VAteknik i konferensen. I samarbete med: KONFERENSPROGRAM TORSDAG 7 APRIL Små avlopp öka åtgärdstakten Registrering och KAFFE Invigning av konferensen Välkommen till Uppsala Grön tillväxt vatten, avlopp och kretslopp Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala kommun Satsning på små avlopp ger nya jobb och bättre miljö! Marika Palmér Rivera och Mats Johansson, Avloppsguiden Vilken åtgärdstakt ska vi ha? små avlopp att åtgärda vad är en hållbar åtgärdstakt? Erik Kärrman, Kunskapscentrum Små Avlopp Därför behöver åtgärdstakten öka branschens perspektiv Johan Hedin, FANN VA-teknik Så kan kommunerna öka åtgärdstakten Det är vi som bygger avloppen ökad åtgärdstakt ur entreprenörernas perspektiv Patric Ericsson, Ericsson & Söner Åkeri Vi har inventerat 4500 avlopp nu åtgärdar vi dem! Henrik Ohlin, miljö- och byggnadskontoret, Växjö kommun Vi kan utföra avloppsinventering på entreprenad Andreas Pettersson, JAP Entreprenad Vi inventerar mindre och åtgärdar fler! Nytt sätt att arbeta med små avlopp Jimmy Holpers, miljökontoret, Gotlands kommun LUNCH i utställningen Aktiviteter på regional och nationell nivå Åtgärdandet går för långsamt Regional samverkan ökar aktiviteten Camilla Johansson, Miljösamverkan F Jönköpings län Saknar kommunerna verktyg för att åtgärda de dåliga avloppen? Samtal med Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län Enskilda avlopp och åtgärdsprogrammen uppföljning av arbetet i kommunerna Helena Segervall, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Naturvårdsverkets nya roll i arbetet med små avlopp Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket

3 Små avlopp i Danmark vi har alla regler på plats Henning Thomsen, New Line Danmark KAFFE i utställningen Paneldiskussion och konferensens röst Hur når vi en hållbar åtgärdstakt? Vem ska se till att avloppen åtgärdas? Diskussion med företrädare för bransch, nationella myndigheter, kommuner och experter Moderator: Erik Winnfors, chefredaktör Cirkulation Konferensens röst publiken tar ställning i aktuella frågor Förberedelser för den nya Havs- och vattenmyndigheten Björn Risinger, särskild utredare Havs- och vattenmyndigheten Internationell utblick Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset Tillgång till dricksvatten och sanitet en mänsklig rättighet. Kan VA-Sverige göra skillnad i ett globalt perspektiv? Karin Lexén, Director, Swedish Water House Jag åkte till Burkina Faso för prispengarna! Förra årets Avlopp & Kretslopps-pristagare Gunilla Brattberg, tidigare Vice VD Stockholm Vatten och chef för Ecosanres-programmet Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset PUBMINGEL OCH EFTERSNACK i utställningen KONFERENSMIDDAG på Norrlands Nation FREDAG 8 APRIL PARALLELLT SEMINARIUM 1 Kommunal VA-planering en utmaning för kommunerna KAFFE (och registrering för de som inte var med dag 1) Kunskapscentrum Små Avlopps delprojekt om VA-planering Erik Kärrman, Urban Water Vilka planer ska kommunen ha? Krister Törneke, Tyréns Dricksvattenförsörjningsplaner viktig del i VA-planeringen Susanna Hogdin, Länsstyrelsen Västra Götaland KAFFE i utställningen Vattenplan för Örebro kommun hur kopplar den till VA-planeringen? Pär Ljungqvist, Örebro kommun Diskussion: Vem ansvarar för kommunens VAplanering? Hur organiserar vi oss? VA-planering VISS ett stöd för kommunerna och uppföljning av åtgärdsprogrammen Niklas Holmgren, Vattenmyndigheten Södra Östersjön GIS som stöd i VA-planeringen Maria von Scherling, Roslagsvatten Miljöpåverkan och kostnader för VA i omvandlingsområden tillämpningar av VeVa Åsa Erlandsson, Ecoloop och Frida Pettersson, Urban Water Frågor och diskussion LUNCH i utställningen Stor VA-utbyggnad i Sundsvall så här planerade vi arbetet Kaj Engström, Mittsverige Vatten Kommunövergripande VA-planering i Gästrikland/Norduppland Mats Rostö, Gästrike Vatten BENSTRÄCKARE Västervik ger starthjälp till gemensamt avlopp Anders Fröberg, Västerviks kommun Kretslopp i VA-planeringen samspel mellan lantbruk och kommun Sunita Hallgren, LRF Diskussion Sammanfattning från konferensen och avslutning

4 PARALLELLT SEMINARIUM 2 Dagvatten miljökvalitetsnormer, föroreningar och åtgärder KAFFE (och registrering för de som inte var med dag 1) Introduktion välkomna! Träd och växtbäddar för stadens dagvatten. LOD, god växtmiljö och VA-ledningar i skön förening Örjan Ståhl, Viosab LOD och skydd av grundvatten går det att kombinera? Göran Hanson, Grundvattengruppen KAFFE i utställningen Spridning av föroreningar från vägar hur bör vi prioritera åtgärder? Magnus Billberger, Trafikverket Miljökvalitetsnormer för vatten. Dagvattenhantering och fysisk planering Anette Björlin, Länsstyrelsen Stockholm LUNCH i utställningen Hur påverkar dagvattnet Stockholms vattenområden? Ny metod för klassning av recipienter och dagvatten Eva Vall, Stockholm Vatten och Elisabeth Lundkvist, Calluna Organiska föroreningar i dagvatten. Nya forskningsrön om flöden och källor Karin Björklund, Chalmers Tekniska Högskola KAFFE i utställningen Rent dagvatten en systemlösning. Är funktionsleverans av dagvattenrening framtidens melodi? Gilbert Svensson, CIT Urban Water och Erik Bick, Salescreator Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson och Sophie Gunnarsson, WRS Uppsala Sammanfattning från konferensen och avslutning PARALLELLT SEMINARIUM 3 Små avlopp Ny kunskap ger bättre anläggningar KAFFE (och registrering för de som inte var med dag 1) Senaste nytt från Kunskapscentrum Små Avlopp Ola Palm, Kunskapscentrum Små Avlopp De senaste rönen om infiltrationsanläggningar och markbäddar Peter Moreus, JTI Minireningsverk och prefabricerade anläggningar hur klarar vi drift, skötsel och hur kontrollerar vi funktionen? Maria Hübinette, Länsstyrelsen Västra Götaland, Malin Jonsson, Vara kommun och Ida Sylwan, JTI KAFFE i utställningen Allt du skulle vilja veta om toaletter, men varit för skraj för att fråga om Marika Palmér Rivera, Avloppsguiden Mellan stenkista och infiltration nya smarta lösningar för BDT-avlopp och efterbehandling Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala Hur ska ny kunskap påverka hur vi bygger och driver anläggningar? Reflektion, frågor och diskussion LUNCH i utställningen Inledning av eftermiddagen: Vem ansvarar för att nya anläggningar blir bra? Diplomering och utbildning av projekterande entreprenörer Åsa Källvik, miljö- och teknikansvarig, Maskinentreprenörerna Krav på konsultutredning ger snabbare och bättre handläggning Lovisa Olofsson, miljökontoret i Norrtälje kommun Vi hjälper fastighetsägaren från förundersökning till färdig anläggning Erika Ullvin, Mark- och vattenprojekt och Janne Ernstgård, Roslagslänna Allservice Så säkrar vi att våra anläggningar fungerar inspel från teknikleverantörer Diskussion: Hur vet vi att nya avloppsanläggningar klarar kraven? Handläggning, förundersökning, anläggande och drift Sammanfattning från konferensen och avslutning

5 PROGRAMÖVERSIKT DAG 1 TORSDAG 7 APRIL Små avlopp öka åtgärdstakten. Internationell utblick och utdelning av Avlopps- & Kretsloppspriset Avloppsguiden i samarbete med Kunskapscentrum Små Avlopp och Aktionsgruppen Små Avlopp Trots många dåliga avlopp är åtgärdstakten fortfarande låg år från år. Vad är en hållbar åtgärdstakt och hur når vi dit? Konferensen bjuder på goda exempel, erfarenheter och nya idéer från kommuner, nationella aktörer och branschen. Kom och bidra med dina åsikter i Konferensens röst, där alla i publiken får chans att tycka till. Avloppsguidens pub och mingel i utställningen Konferensmiddag på Norrlands Nation DAG 2 FREDAG 8 APRIL PARALLELLT SEMINARIE 1 Kommunal VA-planering en utmaning för kommunerna Kunskapscentrum Små avlopp och Urban Water Vad menas med en VA-plan? Vilka planer behöver kommunerna? Hur startar man upp och organiserar arbetet internt? Detta seminarium vänder sig till dig som arbetar i en kommun som står inför eller som påbörjat sin VA-planering. DAG 3 LÖRDAG 9 APRIL PARALLELLT SEMINARIE 2 Dagvatten miljökvalitetsnormer, föroreningar och åtgärder Dagvattenguiden FRISTÅENDE ARRANGEMANG Avloppslördag med föredrag och utställning Uppsala kommun i samarbete med Avloppsguiden Husägare som ska åtgärda sitt avlopp har många frågor... Vilka krav ställs på mitt avlopp? Vilka olika lösningar finns? Vem kan hjälpa mig? På Avloppslördagen kan husägare träffa miljökontoret och entreprenörer, samt besöka utställningen för att se olika avloppsprodukter på marknaden. Under dagen ges kortare föreläsningar. Hur påverkas dagvattenarbetet av miljökvalitetsnormerna? Hur sprids föroreningar med dagvatten och hur påverkas yt- och grundvatten? Seminariet vänder sig till dig som arbetar med dagvatten vid en kommun, en myndighet eller som konsult. FRISTÅENDE ARRANGEMANG Grundutbildning om dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv, inkl. stadsvandring med dagvattentema Dagvattenguiden Se separat inbjudan och God hantering av dagvatten är en nyckelfråga för långsiktigt välfungerande bebyggelsemiljöer. Förmiddagens seminarium kommer bl.a. att handla om LOD i praktiken, vilka krav man bör ställa vid exploatering och betydelsen av miljökvalitetsnormerna. Under eftermiddagens stadsvandring kommer vi bl.a. att diskutera hur olika material påverkar dagvattnets kvalitet och avrinning. PARALLELLT SEMINARIE 3 Små Avlopp ny kunskap ger bättre anläggningar Kunskapscentrum Små Avlopp och Avloppsguiden Hör de senaste rönen om olika tekniklösningar från experter och diskutera förundersökning, anläggning och drift med kommuner och branschaktörer. Detta seminarium vänder sig till dig som är entreprenör, konsult eller avloppsinspektör. UPPSALA KONSERT & KONGRESS Utställning med produkter inom små avlopp, dagvatten och annan VA-teknik pågår alla tre dagarna.

6 INFORMATION Plats Uppsala Konsert & Kongress (UKK), UKK ligger centralt i Uppsala, ca 200 meter från järnvägsstation och flygbussar, 30 km/30 minuter till Stockholm-Arlanda flygplats. Anmälan Gå in på och klicka dig fram till konferensens anmälningsformulär. Pris vid anmälan senast 11 mars Priset för konferensen är 6400 kr exkl. moms, inklusive fika, lunch och middag på kvällen den 7 april. Medlemmar i Avloppsguiden, Urban Waters brukarförening och Aktionsgruppen Små Avlopp, samt annonsörer på Avloppsguiden och Dagvattenguiden har 10 % rabatt, och betalar endast 5760 kr exkl. moms. Priset för enbart en dag (den 7 eller den 8 april) är 4450 kr. Medlemspriset för en dag är endast 3950 kr exkl. moms. I priset ingår alla måltider på dagen, men inte middag på kvällen (den kan beställas separat, kontakta oss i så fall). För studerande är avgiften 3200 kr exkl. moms för två dagar mot uppvisande av intyg från universitet/skola. Efteranmälan Vid anmälan efter den 11 mars är priset för konferensen 7500 kr, och för en av dagarna 5100 kr. Middag På kvällen den 7 april kl arrangeras middag på anrika Norrlands Nation i Uppsala. Det serveras en tvårätters middag med ekologiska och närproducerade råvaror, och efteråt blir det pub, musik och dans. Logi Eventuell logi bokar du själv. Konferensen samarbetar med två hotell, Scandic Uplandia och Park Inn, båda ligger centralt i Uppsala. Rum finns reserverade på dessa hotell till rabatterat pris, t.o.m 4 mars. Därefter sker bokning i mån av plats, fortfarande med rabatt. De rabatterade priserna kan bara fås genom bokning via telefon och e-post. Uppge bokningskoden. För att boka hotell, kontakta: Scandic Uplandia Bokningskod bwrs Tel: , e-post Priser per natt: Onsdag 6 april och torsdag 7 april: enkelrum 1250 kr/dubbelrum 1350 kr Fredag 8 april: enkelrum 850 kr/dubbelrum 950 kr Park Inn Hotell Uppsala Bokningskod CE513 Tel: , e-post Priser per natt: Onsdag 6 april: Standard enkelrum 1420 kr/dubbelrum 1620 kr Torsdag 7 april och fredag 8 april: Standard enkel- och dubbelrum 920 kr Superior enkel- och dubbelrum 1120 kr Utställning Företag, kommuner, organisationer och föreningar är välkomna att ställa ut såväl projekt som produkter, teknik och tjänster. Kontakta Elin Johansson på tel , eller via e-post för mer information om utställningen och bokning av monterplats. Mer information På finns mer information. För frågor kring programmet, kontakta Mats Johansson, Avloppsguiden, tel: , eller Marika Palmér Rivera, tel: , För övriga frågor kring konferensen, kontakta Katarina Gustafsson, tel: , Välkommen med din anmälan till Vatten, avlopp & kretslopp 2011 Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ

BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ BRAND2012 UPPSALA 22 24 MAJ Välkommen till UPPSALA BRAND2012 När ord blir handling Under flera år har mål, resultat och visioner varit i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har diskuterats. Detta

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013

Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Nyhetsbrev nr 23, mars 2013 Tack Göran Oscarsson! After work, torsdagen den 21 mars kl 17-20 med överraskning! Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman avtackar Göran Oscarsson, näringslivschef

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun inbjuder till Vattendagarna 2013 Årets tema: 5 november 7 november Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Årets vattendagar

Läs mer

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling 18 19 november 2009 Nyköping Välkommen till konferensen Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling i Nyköping. Vi erbjuder intressanta föreläsningar,

Läs mer

Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden användaranpassning av VeVa-verktyget

Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden användaranpassning av VeVa-verktyget Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden användaranpassning av VeVa-verktyget Erik Kärrman Frida Pettersson Åsa Erlandsson Mats Johansson Anna Norström CIT Urban Water Management AB INNEHÅLL

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer

Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Innehåll i kurspaket : Halvdags informationsträff för avloppsentreprenörer Vad Kommentar/förklaring 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av syfte och upplägg av informationsträff. 2 PM för miljökontoret

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer