Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde"

Transkript

1 Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Bifogat finns en redovisning av de förändringar som vidtagits i budget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde utifrån den budget som fastställts Redovisningen innehåller också en beskrivning/förslag till förändringar för budget 2013 med anledning av budgetdirektiven inför Ärendet skall i dagsläget ses som ett informationsärende. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj deltar respektive enhetschef för att närmare redogöra för respektive enhets ekonomi och budgetförslag. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Carl-Magnus Mårheden K:\Användare\Koppling winess\ks \Missiv ks budget doc

2 Ramförändring 255,4 210,3 214,2 Politik 10,8 10,0 10,0 Ledning 56,8 47,9 45,9 Samhällsbyggnad 52,5 31,6 47,7 Arbetsmarknad 65,1 63,8 60,8 Serviceförvaltning 32,5 34,4 15,2 Räddning 37,7 36,1 34,6 Tvärsektoriella uppdrag -13,5

3 Ramförändring 2012 ( - 45,1 varav 13,5 mnkr tvärsektoriella uppdrag) Utvecklingsmedel Politik Underhåll Hamn Bolag resultatförbättring Skatteväxling KLT Kapitaltjänst/förv avtal Övertagen Personal Ökad intäkt Markförsäljning Personalförändr, vakanser Minskad Marknadsföring besöksnäring ( 3,8) Utvecklingsmedel Personalförändr, vakanser Försöjrningsstöd Minskad MF besöksnäring Sänkt ambitionsnivå SamhB Avslut tvärsektoriella uppdr

4 Politik 10,8 10,0 10,0 Politisk verksamhet avser att sänka möteskostnaden med 650 tkr, samt att sänka representation, marknadsföring och utbildningskostnaderna med 150 tkr

5 Ledning 56,8 47,9 45,9 Utvecklingsmedel -13,0-15,0 Marknadsföring besöksnäring -0,2-0,3 Omställningskostn 1,0 1,0 Personalförändring, vakanser -0,8-1,8

6 Samhällsbyggnad 52,5 31,6 47,7 Skatteväxling kollektivtrafik -27,2-27,2 Ökad markförsäljning -0,6-0,6 Återhållsamhet underhåll hamn -0,4-0,4 Vakanser ca 6 tjänster -0,9 Förvaltningsavtal 1,3 0,3 Minskad ambitionsnivå -2,0 Kapitaltjänst 6,4 6,4 Beställningsansvar Gata/park 17,8

7 Arbetsmarknad 65,1 63,8 60,8 Personalförändringar -0,9-2,4 Driftsbesparing -0,1-0,1 Försörjningsstöd -0,3-1,8

8 Serviceförvaltning 32,5 34,4 15,2 Ram överföring personal 3,3 3,3 IT personal/kostnader -0,5-0,5 Vakanshållning -1,0-1,0 Överföring Gata/park -19,2 Effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom administration ger besparingar ute i förvaltningarna i t ex IT och Telefoni.

9 Räddningstjänst 37,7 36,1 34,6 Personalförändringar -1,6-3,1 Räddningstjänstens konsekvenser redovisas separat

10 Utvecklingsanslag Näringslivsstrategi VFAB driftsbidrag VUC Västervik Invest ÖP fördjupningar Landsbygdsutveckling Hållbar Utveckling Feriearbetare Övrigt Turistbyrå Gränsö Kvinnligt företagande 30 Visfestivalen 570 WMSK 200 Ung företagsamhet 65 Skola Näringsliv 350 Kvar att fördela Total

11 Sysselsättning och tillväxt / Prioriterade områden (20 mnkr) Klivet 875 Fokus 441 Arbete o kompetens Ung o Trygg Handelsplatsutveckling 300 Skärgårdstrafik 300 Landsbygdsutveckling Praktikanordnare Praktiksamordnare MoB Total Under 2012 används E-luxmedel för Klivet, Fokus och Handelsplatsutveckling.

12 Tvärsektoriella uppdrag (13,5 mnkr) Uppdraget avser - 6,5 mnkr konkurrensutsättning - 7 mnkr avser bolagsuppdraget (gå ur fastigheter) 2012 täcks 9,4 mnkr (av de 13,5 mnkr) med riktade insatser Detta består av - 6,0 mnkr i hyresrabatt, - 1,2 mnkr i överföringen av Gata/park till Miljö o Energi, -1,7 mnkr i avtalet kring gatubelysning med Miljö- och Energi - 0,5 mnkr i ökad avkastning Västerviks Resort 2013 finns inte i dagsläget någon liknande lösning som 2012 Avtalen med bolagen ger ökade kostnader med ca 2,4mnkr - Belysning 3,3, - Hyrestillägg 0,3 (med anledning av hyresrabatten 2012) - Gata/park -1,2 Inom konkurrensutsättning - ger kostuppdraget ca 1,8 mnkr i minskade kostnader Detta innebär att 2013 ger ett underskott på ca 14,1 mnkr

13 Konsekvenser för Räddningstjänsten 2012 Minskning med följande på heltidsstationen i Västervik Detta innebär personalminskningar på drygt 15% 2 tjänster på ledningsnivå 4 tjänster på brandmanna nivå 0,15 tjänster på administration Minskning med följande på deltidsstationerna i Överum, Västervik och Loftahammar minskning med personal på dessa stationer med 25% Minskning beredskapsstyrkorna från 1+3 till 1+2 för räddningsavdelningarna i Västervik, Överum och Loftahammar. Minskning av antalet beredskapsveckor för BmD, men bibehållet antal beredskapsveckor för BfD (respektive BmD har jour två månader och står över tredje månaden osv). Ingen personal behöver sägas upp i samband med detta. Effektivisera övningsverksamheten från 50h till 40h per år och per anställd på samtliga räddningsavdelningar. Övrigt för att klara ramen för 2012 Inga utbildningar och konferenser (om de inte bokats/betalats tidigare eller är helt nödvändiga) Extremt kostnadsmedvetna och återhållsamma med alla inköp mm Förändringar och effektivisteringar av larmplaner för alla larm

14 Konsekvenser för Räddningstjänsten 2013 Observera att detta är några exempel som ännu inte var för sig är konsekvensbelysta och detta är flera olika förslag. Observera också att Rädningstjänsten anser att det är mycket tuffa förslag utifrån den riskbild som finns inom Västervik kommun och de eventuella konsekvenser det kan få. Exempel på åtgärder som kräver politiska beslut Lägga ner Överums deltidsstation och inrätta en Första Insats Person, FIP bil. Lägga ner Hjorteds deltidsstation och inrätta en Första Insats Person, FIP bil. Förändra heltidsstyrkans organisation och arbeta ännu mer med vikarier och göra avkall på vissa specialfunktioner, båt, vattendykning, svävare etc. Göra om även Gamleby och Ankarsrums deltidsstationer till 1+2 eller 1+3 (ej rökdykning då AFS:en i dag kräver 1+4) Höja avgifterna för inbrotts- och automatlarm (drabbar tyvärr övriga kommunala verksamheter varför det inte är ett bra alternativ) Kräver ej politiska beslut Helt plocka bort administration och lägga ut de uppgifterna på respektive ledare. Övrigt punkterna som görs även 2012

15 Konsekvenser för Räddningstjänsten Vid ytterligare besparingar finns stor risk Att vi inte klarar alla specialfunktioner så som skeppare, båtförare, bandvagnsförare, räddningsdykare, svävarförare etc. Att personal väljer att söka sig till andra räddningstjänster och att deltidspersonal slutar Att riskerna för personalen ökar vid insatser och att arbetsmiljön försämras Att möjligheterna försämras att i ett akut läge rädda människoliv, miljö och ekonomiska värden Att arbetsbelastningen ökar vilket leder till tröttare personal och sämre kvalité vid insatser Att vi inte kan genomföra utbildningar då vi inte har personal kvar Att Länsstyrelsen och MSB kommer rikta ännu kraftigare kritik mot kommunen med rättsliga påföljder och fatta beslut om att kommunen inte får genomföra neddragningarna Att säkerheten och tryggheten försämras för de som bor, verkar eller vistas inom Västerviks kommun Att företag kan överväga att flytta sin verksamhet från Västervik

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans sida 1 2015-04-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans I februari redovisades ett underskott om 13,041 mnkr, förvaltningen fick i uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik,

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR SÖDERTÄI.JE KOMMUN UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2009-01-12 Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/434-041 Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015

Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015 Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015 samt prioriteringar i framtidsstrategin Kommunstyrelsen 2012-11-06, 167 Kommunstyrelsen 2012-11-26, 190 Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26,

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer