Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland"

Transkript

1 Utvecklingen för svenska turistföretagare

2 Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Jönköping, Kronoberg, Kalmar & Gotland 96 nya turis,öretag 2012 (sex procent färre nya företag jämfört med 2011) 51 procent av turis,öretagarna om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 56 procent år 2012) 25 procent av turis,öretagen avser ad anställa personal (jämfört med 22 procent år 2012) 34 procent av turis,öretagen har introducerat nya senaste 24 månaderna (mäts för första gången) Det bildades drygt nya turis,öretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med Lolåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turis,öretag. antal nya turis,öretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst finns i NorrboDen. Under 2012 registrerades totalt nya företag i Sverige, varav är turis,öretag. För närvarande finns det närmare turis,öretag i Sverige och antalet turis,öretag har ökat med en procent under Nyföretagatandet i Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland I Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län har antalet nya turis,öretag minskat med sex procent jämfört med 2011, vilket är i linje med den genomsnidliga minskningen (6 procent) för i riket. I Jönköpings län startas det 38 nya turis,öretag under 2012 och i Kronoberg, Kalmar och Gotlands län startas det 22, 30 6 stycken nya turis,öretag under Nyföretagandet 2012 antal invånare för regionen som helhet utvecklas 12 procent under index*. Gotland som förra året låg 83 procent över index tappar rejält under 2012 och ligger istället 21 procent under index. Op>mismen bland turisaöretagare i regionen Turistnäringens Företagarindex i regionen visar också ad den synen på bland företagarna inom turistnäringen i regionen är fortsad hög, men har dämpats något jämfört med Lolårets undersökning. I år anger närmare 51 procent av regionens turis,öretagare ad de ser på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 56 procent i Lolårets undersökning. är generellt störst hos turis,öretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige. TurisAöretagen i regionen nyanställer 25 procent av turis,öretagarna planerar för ad öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är bland de högsta andelarna jämfört med övriga Sverige och högre än i Lolårets undersökning (22 procent). Turis,öretagare i regionen ser fortsad på den ekonomiska utvecklingen även om har dämpats något men det har däremot sked från en hög nivå. Innova>oner hos turisaöretagen i regionen 34 procent av företagarna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg samt Gotland har introducerat en i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna. GenomsniDet för Sverige är 30 procent och Stockholm placerar sig i med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige. Turistnäringens Företagarindex Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turisföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och företagande. *RiksgenomsniNet för antal nya företag i antal invånare 2010) 2

3 Nyföretagarindex Nya turis,öretag i antal invånare (Index 1: Riket 2010) Nyföretagarindex mäter antalet nya turisföretag folkmängd. Index (1) motsvarar det totala antalet nya turisföretag i riket 2010 den totala folkmängden. Samma beräkning görs sedan länsvis för varje år. Resultatet för varje län jämförs sedan med Index (riksgenomsninet basåret 2010) för an räkna fram den ökningen eller minskningen för varje län. Riket som helhet utvecklas under 2012 fem procent svagare än Index. Jämtlands län hade den av nya turisföretag under 2012 och ligger 155 procent över index. I Västmanlands län som hade den låg antalet nya företag 47 procent under index. Antal nya turisaöretag Antal nya turisaöretag i rela>on >ll antal invånare (Index 1: riket 2010) Län Index 2010 Index 2011 Index 2012 Stockholm Västra Götaland Skåne NorrboDen Östergötland VästerboDen Jämtland Dalarna Halland Västernorrland Jönköping Örebro Uppsala Värmland Södermanland Kalmar Gävleborg Kronoberg Västmanland Blekinge Gotland Totalt

4 Utvecklingen för respek>ve län Följande grafer visar ed diagram för varje region samt alla län som ingår varje diagram. Här framvisas hur län har utvecklats mot Index som är sad med basår Den röda kurvan visar riksgenomsnidet för varje år, 1 för år Det går därmed ad följa läns utveckling, både i jämförelse mot andra län samt i diagrammen. Vidare avseende framtaget index finns på sidan ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Småland med öarna Riket Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland 1,4 Östra Mellansverige & Stockholm 1,4 Norra Mellansverige 1,2 1, ,8 0,6 0,4 0, Riket Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland Stockholm 0,8 0,6 0,4 0, Riket Värmland Dalarna Gävleborg Sydsverige & Västsverige 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Riket Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Mellersta Norrland & Övre Norrland 3 2,5 2 1,5 1 0, Riket Västernorrland Jämtland VästerboDen NorrboDen * För regioner se sista sidan 4 Juli 2013

5 Enkätundersökning - nyckeltal region Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland Planerar öka/minska antalet anställda Kommande 12 månader Region Minskning Ofärändrat Ökning Vet ej Övre Norrland 8% 68% 21% 4% Mellersta Norrland 6% 64% 19% 11% Norra Mellansvarige 4% 70% 16% 10% Västsverige 14% 62% 21% 3% Sydsverige 11% 75% 7% 7% Småland & Öarna 13% 60% 25% 3% Stockholm 12% 55% 29% 4% Andel företagare som ser en posi>v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Region Mycket posi>v Ganska posi>v Neutralt Ganska nega>v Mycket nega>v Övre Norrland 10% 53% 29% 6% 3% Mellersta Norrland 14% 48% 23% 10% 3% 3% Norra Mellansvarige 2% 46% 35% 11% 4% 2% Västsverige 13% 37% 40% 3% 7% Sydsverige 4% 36% 46% 7% 4% 4% Småland & Öarna 10% 41% 32% 17% Stockholm 9% 41% 36% 11% 3% Vet ej Andel företagare som ser en posi>v ekonomisk utveckling för det egna företaget Kommande 12 månader Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansvarige Västsverige Sydsverige Småland & Öarna Stockholm 63% 62% 48% 50% 39% 51% 51% Över 65 procent procent procent procent Under 50 procent 5

6 Enkätundersökning - nyckeltal region Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland Vilka är de vik>gaste hindren för >llväxt för di& företag Begränsad >llgång >ll kapital Vilket trafikslag är prioriterat i er region Mot na>onella målgrupper Mot interna>onella målgrupper Begränsad >llgång >ll lämplig arbetskrad Har di& företag introducerat någon innova>on under den senaste 24- månadersperioden? Brist på egen >d Bristande ederfrågan Dålig infrastruktur Dålig lönsamhet Hård konkurrens Kompetensbrist inom egna företaget Övre Norrland 29% 6% 20% 10% 16% 5% 6% 6% 1% Mellersta Norrland 18% 4% 19% 14% 14% 11% 9% 1% 11% Norra Mellansvarige 27% 2% 16% 10% 10% 8% 13% 3% 11% Västsverige 21% 14% 14% 10% 7% 0% 7% 0% 28% Sydsverige 22% 4% 11% 15% 4% 15% 11% 4% 15% Småland & Öarna 8% 5% 18% 10% 33% 13% 5% 5% 5% Stockholm 12% 1% 11% 15% 8% 16% 27% 1% 9% Region Bil/Väg Flyg Linjebuss/ Kollek>vtrafik Sjöfart Tåg Inget, behövs ej Övre Norrland 53% 24% 13% 1% 8% 3% Mellersta Norrland 61% 10% 13% 15% 2% Norra Mellansvarige 71% 3% 10% 12% 6% Västsverige 67% 10% 3% 11% 17% Sydsverige 50% 18% 8% 7% 10% Småland & Öarna 23% 13% 15% 35% 13% 3% Stockholm 16% 41% 15% 4% 15% 9% Linjebuss/ Region Bil/Väg Flyg Kollek>vtrafik Sjöfart Tåg Övre Norrland 23% 64% 3% 9% Myndighets- regler Inget, behövs ej Mellersta Norrland 26% 54% 5% 7% 3% 4% Norra Mellansvarige 34% 34% 8% 2% 9% 4% Västsverige 43% 23% 3% 13% 17% Sydsverige 25% 46% 4% 7% 7% 11% Småland & Öarna 24% 37% 7% 20% 7% 5% Stockholm 7% 71% 4% 7% 1% 11% Region Ja Nej Övre Norrland 22% 78% Mellersta Norrland 33% 67% Norra Mellansvarige 34% 66% Västsverige 27% 73% Sydsverige 36% 64% Småland & Öarna 34% 66% Stockholm 36% 64% 6

7 Nya turisaöretag 2012 Jönköping 1 Sävsjö Taxi AB Annan landtransport 2 Lekeryds Buss & Taxi AB Annan landtransport 3 Krusing, Yvonne Elisabeth Annan landtransport 4 Addcar Sweden AB Biluthyrning 5 Easy Auto AB Biluthyrning 6 Michaelsson, Karl Erik Michael Botaniska trädgårdar 7 Mayas Pensionat Handelsbolag Hotell 8 Grand Hotel Jönköping AB Hotell 9 Anne Invest AB Hotell 10 Sägnernas Hus AB Konferens 11 Flyglinjen AB Lumtransport 12 Vintersvärd, Anna Cecilia Mässa & kongress 13 Sonarps Bed And Breakfast Mässa & kongress 14 Ekhall, Claes- Göran Ingemar Researrangemang 15 CK Ögon och Synskadecenter Researrangemang 16 Culinary & Sports Sh Travel Handelsbolag Researrangemang 17 It's Researrangemang 18 Allbo Stugor AB Stugby 19 JeDes Gröna Rum i Värnamo AB Stugby 20 Houwink, Marijke Stugby 21 Smålandsfiskarna Stugby 22 Emilia Anna Stugby 23 Gunillas Guidning Turist- och bokningsservice 24 Gieb, Marie Turist- och bokningsservice 25 Gosse, Gregory Michel Francois Vandrarhem 26 Stall Primera Övr. & nöjesverksamhet 27 Leander Malmlöv, Monica Karolina Övr. & nöjesverksamhet 28 Persson, Karl Henrik Johann Övr. & nöjesverksamhet 29 Karlsson, Helge Morgan Övr. & nöjesverksamhet 30 Hagatorp Övr. & nöjesverksamhet 31 HöglandsfloDen AB Övr. & nöjesverksamhet 32 Nyemad, Haldis Marie Övr. & nöjesverksamhet 33 Fagerkvist, Ida CharloDe Övr. & nöjesverksamhet 34 Ssempasa, Paul Joakim Övr. & nöjesverksamhet 35 Steifeldt, Henric Per- Aron Övr. & nöjesverksamhet 36 Stenlöv, Ulla Anne- Lene Övr. & nöjesverksamhet 37 Randau, Anthon Åke Natanael Övr. & nöjesverksamhet 38 Stall Byhult Övr. & nöjesverksamhet 7

8 Nya turisaöretag 2012 Kronoberg 1 Jonfra Biluthyrning i Växjö AB Biluthyrning 2 Michaelsson, Lena Maria Botaniska trädgårdar 3 Skatelövs Byggnadsförening Ideell Förening Historiska minnesmärken 4 Hult, Johan Tobias Hotell 5 Rydaholm- Horda Mat AB Hotell 6 Olof Hotell & Restaurang AB Hotell 7 Flat Rent Sweden Handelsbolag Hotell 8 Persson Kjellerstedt, Anna Maria Mässa & kongress 9 Kullengård, Lars Johan Josef Mässa & kongress 10 Funka För Livet i Sverige AB Mässa & kongress 11 Lapland Light & Silence AB Mässa & kongress 12 Möbelriket Event AB Mässa & kongress 13 Mobilsamåkning Sweden AB Researrangemang 14 DBC Travel AB Researrangemang 15 Bolmsö Stuguthyrning AB Stugby 16 Kom och TiDa Kultur Natur Med GriD Madsen Turist- och bokningsservice 17 Ad Metam - Till Er Tjänst Turist- och bokningsservice 18 Handelsbolag Övr. & nöjesverksamhet 19 Aronsson, Isa Alice Karolina Övr. & nöjesverksamhet 20 Ingvarsson, Tonie Niklas Övr. & nöjesverksamhet 21 LiDle Rocklake AB Övr. & nöjesverksamhet 22 Karlsson, Karl Robert Raphael Övr. & nöjesverksamhet 8

9 Nya turisaöretag 2012 Kalmar 1 Gustafson Touring Resor AB Annan landtransport 2 Monell, Anna- Lena Elisabeth Camping 3 Parboäng Naturturism AB Camping 4 Lönneberga Turism o Entreprenad AB Hotell 5 Ossowicki, Carina Hotell 6 Målilla Hotell och Restaurang Hotell 7 Mundekulla Kurs Retreat Konferens AB Konferens 8 Johan Målares Hus AB Konferens 9 Red Air AB Lumtransport 10 Västerviks Karnevalen Ek. För. Mässa & kongress 11 Rebecca Event Mässa & kongress 12 Ölands Godisland AB Nöje- & temapark 13 Ramkvillabuss AB Researrangemang 14 Emt Sweden Handelsbolag Researrangemang 15 Bellander, Eva Maria Researrangemang 16 Strand, Jimmy Christer Researrangemang 17 Kalmarsunds Charter & Event AB Sjötransport 18 Beck, Barbara Stugby 19 HåkansdoDer, Nina Maria Stugby 20 Göransson, Lisa Lovisa Anna Turist- och bokningsservice 21 Hasselö Skärgårdsupplevelse AB Vandrarhem 22 Weigl, ODo Vandrarhem 23 Hitnöje AB Övr. & nöjesverksamhet 24 Cavarosa Vinkällare Västervik Ekonomisk Förening Övr. & nöjesverksamhet 25 Frej Lundgårdh, Wiveka Helene Övr. & nöjesverksamhet 26 Ljungberg, Karl Henric Övr. & nöjesverksamhet 27 Rent A Chair Paris Övr. & nöjesverksamhet 28 Demant, Björn Mikael Övr. & nöjesverksamhet 29 Chateau Agency AB Övr. & nöjesverksamhet 30 Martean, Ewa Chatarina Övr. & nöjesverksamhet 9

10 Nya turisaöretag 2012 Gotland 1 Se Gotland Hyrbilar AB Biluthyrning 2 Arendus AB Historiska minnesmärken 3 i Visby AB Hotell 4 Andersson, Valborg Gunilla BirgiDa Stugby 5 Edström & Nilsson Handelsbolag Stugby 6 PeDersson, Ulrik Mats Harry Övr. & nöjesverksamhet 10

11 Definitioner Defini>on turisaöretag Företagarindex mäter turis,öretagandet i Sverige. Urvalet baseras på data hämtat från Bolagsverket och UC:s företagsregister. De företag som inkluderats i av turis,öretag i rapporten är företag som resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underläda denna. inkluderar inte renodlad restaurangverksamhet eller varuhandel, vilka däremot delvis är inkluderade i Tillväxtverkets satellitkontoberäkningar¹ som mäter turistnäringens totala omsädning där restaurang och varuhandel står för cirka 40 procent. Då rapporten syme är ad mäta turis,öretagandet och inte dess omsädning har dessa branscher inte inkluderats. Majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag utgör inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsädning kommer från turistnäringen. Inkluderas dessa företag i mätningen av turis,öretag ger det en alldeles för hög felmarginal av företag som inte främst riktar sig mot turister. Följande branscher (enligt de aktuella SNI- koderna för bransch) har inkluderats i av turis,öretag: Järnvägstransport, passagerartrafik Annan landtransport av passagerare Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik Sjöfart på inre vadenvägar, passagerartrafik Lumtransport Hotell- och logiverksamhet Uthyrning och leasing av personbilar och läda motorfordon Resetjänster Turist- och bokningsservice Arrangemang av kongresser och mässor Drim av teatrar, konserthus o.d Museiverksamhet Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter Drim av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat Drim av skidsportanläggningar Nöjes- och temaparksverksamhet Övrig och nöjesverksamhet Felmarginal registrerade bolag En viss felmarginal för antalet registrerade bolag kan förekomma för ad lämna in sin första (vilket är avgörande fört ad bolaget registreras i UC:s dataregister på vilken baseras) är 18 månader från dagen då bolaget officiellt registrats hos Bolagsverket. Det innebär i ad företag som bildats i december 2012 maj 2014 på sig ad lämna in sin första och dessa kommer således inte finnas med i över bolag registrerade Även upphörda bolag kan en viss felmarginal i i nyföretagarindex. NUTS- indelningen NUTS1 NUTS2 NUTS3 Stockholm Stockholms län Uppsala län Södermanlands Östra Östra län Sverige Mellansverige Östergötlands län Örebro län Västmanlands län Södra Sverige Norra Sverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Norra Dalarnas län Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län VästerboDens län NorrboDens län NUTS 2- indelningen gäller för geografiska undergrupper enkät Den enkätundersökningen baseras på 1100 enkäter från turis,öretag runt om i Sverige. Resultatredovisningen för geografiska undergrupper av enkätundersökningen utgår ifrån NUTS 2- indelningens åda regioner. NUTS- indelningen är den regionala indelning som används inom EU för I Sverige utgörs NUTS 1 av tre landsdelar, NUTS 2 av riksområden och NUTS 3 av län. ¹ Sedan 2000 är satellitkontoberäkningarna det säd som turismens effekter på ekonommin, exporten och sysselsädningen mäts. Metoden, Tourism Satellite Account (TSA), är en vedertagen metod som har tagits fram av FN- organet World Tourism (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av på Centralbyrån (SCB). 11 Juli 2013

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg

Turistnäringens Företagarindex 2013 Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Värmland, Dalarna, Gävleborg Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Värmland, Dalarna & Gävleborg 106 nya turis-öretag 2012 (13 procent fler nya

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Västra Götaland & Halland Utvecklingen för svenska turistföretagare Sammanfa&ning Västra Götaland och Halland 219 nya turis-öretag 2012 (13 procent

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2013 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 1 200 nya turis-öretag etablerades år 2012 54 procent av turis-öretagarna är posi

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

IBIS 2011. Rapport 0124

IBIS 2011. Rapport 0124 IBIS 2011 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2011, inkommande besökare i Sverige Results from the Swedish Border Survey IBIS 2011, foreign visitors in Sweden Rapport 0124 IBIS 2011

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer