Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län

2 Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a) Två ordförande b) Två sekreterare c) En justerare d) Tre rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Tage Erlanders Hedersmedalj 7. Verksamhetsberättelsen 8. Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Behandling av motioner 12. Styrelsens förslag a) Redovisning av budget 2013 b) Avgifter för

3 13. Val av distriktsstyrelse a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter d) Åtta ordinarie styrelseledamöter e) Fem ersättare i styrelsen 14. Val av revisorer a) Tre ordinarie b) Två ersättare 15. Val av valberedning för 2014 års distriktskongress a) Tolv ledamöter b) Tolv ersättare 16. Tid och plats för distriktskongressen Kongressen avslutas Kongressens offentlighet Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna. Yttrande och förslagsrätt Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i kongressens samtliga valärenden. Rösträtt Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknat med förslagsställarens namn. 3

4 Verksamhetsberättelse 2012 Distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter Lena Segerberg, Västervik, ordförande Johan Persson, Kalmar, vice ordförande Anders Henriksson, Kalmar, kassör Peter Wretlund, Oskarshamn Helen Nilsson, Vimmerby Lena Hallengren, Kalmar Gunnar Jansson, Västervik Luigi Ixcot Rojas, Emmaboda Yvonne Hagberg, Oskarshamn Malin Hedberg, Färjestaden Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Robert Rapakko, Mönsterås Jonas Erlandsson, Högsby Ersättare Dzenita Abaza, Kalmar Ove Karlsson, Hultsfred Karl Längberg, Nybro Agneta Ringman, Borgholm Markus Lund, Nybro Adjungerade Tormod Nesset, Oskarshamn, internationellt ansvarig Nasim Malik, Kalmar, integrations- och invandrar ansvarig Hmida Benatallah och Johan Nyman, SSU Kalmar län Désirée Liljevall, Kalmar, riksdagsledamot Krister Örnfjäder, Västervik, riksdagsledamot Håkan Juholt, Oskarshamn, riksdagsledamot Anna Hedh, Mörbylånga, EU-parlamentariker Ulf Nilsson, Misterhult, gruppledare, Regionförbundet Tomas Kronståhl, Västervik, gruppledare, PKN Leif Stang, Kalmar, LO Sydost Verkställande utskottet Lena Segerberg, Västervik Anders Henriksson, Kalmar Johan Persson, Kalmar Peter Wretlund, Oskarshamn Helen Nilsson, Vimmerby 4

5 Revisorer Ordinarie Herman Halvarsson, Köpingsvik Bert Pålsson, Kalmar Doris Johansson, Kalmar Ersättare Ralf Eriksson, Kalmar Nicos Strachinis, Kalmar Göran Wiegert, Kalmar Distriktsstyrelsen har haft 5 stycken protokollförda sammanträden under året samt två stycken per capsulam protokoll. Förtroenderådet Ordinarie Anders Henriksson, Kalmar Gunnar Jansson, Västervik Yvonne Hagberg, Oskarshamn Ilko Corkovic, Borgholm Camilla Stridh, Vimmerby Ersättare Peter Wretlund, Oskarshamn Désirée Liljevall, Kalmar Robert Rapakko, Mönsterås Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Gunilla Johansson, Borgholm Valberedning för 2013 års distriktskongress Ordinarie Gunilla Johansson, Borgholm, sammank. Veikko Kärki, Västervik Gunnel Akinder, Kalmar Ulf Nilsson, Oskarshamn Markus Kvarnberg, Vimmerby Ewa Klase, Mönsterås Mats Larsson, Nybro Ersättare Jussi Gröhn, Kalmar Göran Lundberg, Hultsfred Berit Thall, Västervik Carl-Axel Blom, Högsby Kaj Göransson, Nybro Ann-Marie Fagerström, Emmaboda Ann-Britt Mårtensson, Torsås Personal/distriktsexpedition Mattias Adolfson, ombudsman Britt Lindblad, assistent Helén Samuelsson, sekreterare Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare 5

6 Distriktskongressen Distriktskongressen hölls den 21 april på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Kongressen gästades av Helene Fritzon, partistyrelsen. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till Gösta Branting, Kalmar och Anita Bohman, Västervik. Kongressen innehöll förutom sedvanliga kongressförhandlingar seminarium om jobb, tillväxt och innovation. Hedersmedaljörerna Gösta Branting och Anita Bohman Ombuden Robert Rapakko och Ilko Corkovic Ordförande Lena Segerberg Anders Henriksson och Gunilla Johansson 6

7 Facklig-politisk samverkan Under året har det facklig-politiska samarbetet fortsatt genom telefonkonferenser och möten mellan partidistriktet och LO-distriktet. Partidistriktet har tillsammans med LO-distriktet påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam plattform inför valet. Nästan samtliga arbetarekommuner har utsett en facklig ledare. Vi tar del av varandras verksamheter och protokoll och under 2013 kommer ett gemensamt årsmöte att genomföras tillsammans med LO-distriktet. Plats blir Strand Hotell i Borgholm. Gunnar Jansson, facklig ledare Studieverksamheten 600-ledare träffades under hösten på Ädelfors Folkhögskola. Det var det första av fem internat där framtida ledare samlas från partidistrikten i Sydost. Temat var grunderna för ett socialdemokratiskt ledarskap och deltagarna fick lära sig retorik, skrivande samt hur man styr en kommun. I mars hölls en utbildning för nya medlemmar på hotell Post i Oskarshamn. Utbildningen leddes av Krister Örnfjäder, Désirée Liljevall och Lena Hallengren. Man diskuterade partiets ideologi, historia, organisation och framtidsfrågor. Partidistriktet har påbörjat workshops i arbetarekommunerna och i distriktsstyrelsen om Socialdemokraterna Framtidspartiet. Detta avses att fortsätta under Ett Energiseminarium hölls på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Man diskuterade bland annat energiproduktion som tillväxtfaktor på landsbygden med medverkan från Regionförbundet och LRF. Henrik Nilsson Bokor, partidistriktet och Pierre Nilsson Kalmar arbetarekommun deltog i en nationell upptakt för studieledare den 21 augusti i Stockholm inför lanseringen av socialdemokraternas nya studieportal med nytt studiematerial: Henrik Nilsson-Bokor, studieledare 7

8 Sydafrika projektet Vårt samarbetsprojekt med ANC i Western Cape har under 2012 tagit ett stort steg framåt. Ett nytt avtal har skrivits och detta i nära samarbete med provinsledningen, tidigt under 2012 då Tormod Nesset och Jonas Franzén åkte ner. Vi har identifierat fyra områden, som vi skall koncentrera oss på de närmaste åren. Avtalet har även diskuterats och godkänts av Mikael Levi, ansvarig på Palmecentret. En omfattande LFA-studie ligger som grund för avtalet. Under året genomfördes även en delegationsresa till Kapstaden, där ett omfattande program genomfördes i enlighet med avtalet. En delegation om 7 personer kom till Kalmar under hösten från Kapstaden, där programmet innehöll allt från möte på OPC, riksdagen, Norrköpings PD och Kalmar PD. Norrköpings partidistrikt ingår sedan 2012 i vårt program, vilket vi ser som en styrka, då vi härmed får tillgång till än mer expertis inom olika områden och ett större urval till kompetenta delegationer. Kompletteringar till avtalet har skrivits och godkänts. Allt fler med intresse och kompetens har tillförts projektet under året. Medel som inte använts under året har överförts till 2013 års verksamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande årens arbete, då vi nu har en stabilare struktur inom ANC i Western Cape och ett starkt ökat engagemang därifrån. Tormod Nesset, internationellt ansvarig 8

9 Integrations- och mänskliga rättigheter Kalmar län har de senaste 30 åren tagit emot tusentals flyktingar. De flesta av dem från olika kulturer och religioner. På grund av deras olika kulturella och religiösa aktiviteter har vi hjälpt dem att organisera olika högtidsdagar, så att de fritt och respektfullt kan hålla dem inom de svenska lagarna. Vi har även hjälpt till med att informera våra invandrarföreningar om det begravningssystem vi har här i Sverige. Inför det kommande EU-valet och vårt allmänna val har vi börjat besöka invandrarföreningar och informera om vikten av deras deltagande i valprocessen. Vi har hjälpt till att organisera demonstrationer och manifestationer i Kalmar för mänskliga rättigheter och fred i andra länder. År kommer vi med hjälp av partidistriktet att planera en särskild medlemsvärvningskampanj. Nasim Malik, invandrar- och integrationsansvarig Våra medlemmar Samtliga arbetarekommuner har under året haft en positiv medlemsvärvning. En återvärvningskampanj på utträdda medlemmar har gjorts med hjälp av ett telemarketing företag, resultatet blev ett fyrtiotal nya medlemmar. Medelåldern är hög bland distriktets medlemmar och arbetarekommunerna har ett omfattande arbete framför sig att värva yngre medlemmar. Det totala antalet i länet för nya värvade medlemmar är 198 st. Antalet medlemmar i partidistriktet var vid årsskiftet st. Arbetarekommuner och s-föreningar Våra tolv arbetarekommuner består av ett 50-tal bostadsföreningar samt fackliga s-föreningar och kvinnoklubbar. Under året har Vimmerby-Storebro s-förening gått upp i Vimmerby arbetarekommun. I Emmaboda arbetarekommun har Lindås s-förening gått ihop med Emmaboda s-förening och Kommunals s- förening har lagts ner. 9

10 Möten, aktiviteter och utspel I februari träffades nätverket för Kultur- och fritidsnämnderna. I mars besökte partiets nyvalde ordförande Stefan Löfven Kalmar. Han besökte bland annat Arla Mejeriet och Länssjukhuset. På kvällen talade han inför 200 partimedlemmar på Hotell Witt. Nätverket för social- och omsorgsnämnderna träffades i Mönsterås. I april besökte Veronica Palm, partiets taleskvinna i bostadsfrågor Kalmar. Hon besökte bland annat Lars Kaggskolan och HSB Norrliden. Veronica Palm och Johan Person Rådsgruppen var inbjuden till Kalmar slott och distriktsstyrelsens sammanträde. I maj hölls en workshop i Mönsterås för distriktsstyrelsen under rubriken Löftet. Mikael Dammberg från partistyrelsen höll i workshopen. I september hölls en träff i Högsby med deltagare från de orter som är utvalda till Regionförbundets projekt 1000-samhällen, vilket riktar sig till orter med invånare. Ulf Nilsson och Anette Lingmerth medverkade. I september träffades kontorister och ombudsmän från Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Gotland i Växjö. Syftet var att skapa ett bra kontaktnät mellan partidistrikten. 10

11 I oktober samlades ett hundratal av länets medlemmar och politiker till en höstkonferens i Västervik. Magdalena Andersson, partiets ekonomiska talesperson medverkade tillsammans med Bengt Harju, ombudsman på partistyrelsen. Workshops anordnades i sociala medier, metodutveckling, argumentationstrimning och facklig-politisk samverkan. Magdalena Andersson Under vecka 39 och 40 anordnades en höstkampanj med sjukvårdstema. Hälften av länets arbetarekommuner hade utåtriktade aktiviteter där man lät medborgarna svara på en patientenkät. Ett hundratal svar kom in. En gratis app togs fram där man kunde svara på frågor om sjukvården. I november träffades ett 30-tal kyrkopolitiker i Mönsterås för att diskutera kyrkovalet Olle Burell, partiexpeditionen medverkade. Nätverket för nämndsordförande träffades i Oskarshamn under ledning av PKN:s ordförande Tomas Kronståhl. Under hösten har ombudsval hållits inför partikongressen 2013, 14 ombud valdes. Förtroenderådet träffades i Stockholm. Ett öppet brev till näringsminister Annie Lööf skickades angående glasrikets framtid. Ett upprop tillsammans med LO anordnades för Orrefors och Åfors glasbruk, ett 500-tal namn samlades in och skickades till näringsministern. Arbetarekommunernas personal samlades i slutet av året för en träff inför det kommande verksamhetsåret. En stadgegrupp tillsattes i början av året för att se över processen och beredningen av våra listor samt valberedningarna. Distriktskongressen beslutade sedan att riksdagslistan ska antas på hösten 2013 vid en extra kongress. Under året har VU påbörjat utvecklingssamtal med arbetarekommunernas ordförande och gruppledarna i varje kommun. 11

12 Första maj Ort Västervik Vimmerby Hultsfred Oskarshamn Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Borgholm Talare/Arrangemang Ylva Thörn, Stockholm Ungdomstalare: Hmida Benatallah, SSU Fredrik Olovsson, Stockholm Ungdomstalare: Johan Nyman, SSU Fredrik Olovsson, Stockholm Ungdomstalare: Johan Nyman, SSU Paula Thunberg Bertolone, Stockholm Ungdomstalare: Anton Holmgren, SSU Lars Stjernqvist, Norrköping Ungdomstalare: Rebecka Nilsson, SSU Henrik Rydström, Kalmar Ungdomstalare: Denja Eliassi, SSU Leif Stang, Kalmar Ungdomstalare: Mattias Engman Lokala talare Anna Hedh, Mörbylånga Ungdomstalare: Anton Håkansson, SSU 12

13 Slutord Stefan Löfven inledde sin period som partiordförande genom att direkt sätta frågan om jobben, arbetslösheten och ekonomin högst på dagordningen. Vi ser också att vi ökar i förtroende när det gäller vilket parti som har den bästa politiken för dessa frågor. En ny laguppställning tillsattes där Magdalena Andersson fick ansvar för de ekonomiska frågorna och har på ett tydligt sätt visat att vi kan ge regeringen en match om inriktningen på den ekonomiska politiken. Under året inledde partiet ett omfattande förändringsarbete i syfte att göra oss mer relevanta för väljarna. Detta har mynnat ut i en dialog med samtliga partidistrikt om hur vi ser på framtiden och formar vår politik därefter. Workshops har genomförts med distriktsstyrelsen och pågår ute i arbetarekommunerna. Ett led i denna förändringsprocess har varit tillägget i vårt namn Socialdemokraterna - Framtidspartiet. Inom landstinget uppvisar vi fortsatta positiva resultat både när det gäller verksamhetsmått och ordning och reda på ekonomin. Landstinget i Kalmar län är ett skyltfönster nationellt med sitt förbättringsarbete och åtgärder mot köer inom vården. I Oskarshamn har vi haft en högljudd debatt om sjukvården. Men landstingsgruppen har klart och tydligt deklarerat att man avser att fortsätta utveckla sjukvården i hela länet inklusive Oskarshamn. Regionalt har vi bl.a. arbetat med frågan om att förbereda för en ny framtida sydsvensk region. Under året lämnande Mats Sjöstrand sin slutrapport där det föreslogs att länsstyrelsen i Kalmar län slås samman med Länsstyrelsen i Kronoberg med Växjö som ny residensstad. Distriktsstyrelsen har reagerat kraftigt mot detta förslag och våra riksdagsledamöter har varit beredda att driva motstånd i riksdagen. Utredningen har nu lagts i malpåse då flera partier har sagt att man inte ställer upp på förslaget. Det har under året skett flera förändringar när det gäller majoritetsförhållanden i kommunerna. I Västervik ingår vi numera i majoritet tillsammans med Moderaterna och detsamma gäller i Nybro. Motivet för våra lokala partivänner att göra dessa förändringar har varit att man ser stora utmaningar i dessa kommuner inte minst när det gäller ekonomin. Man har valt att ta ansvar genom breda lösningar. Samtidigt ser vi hur centerpartiet, som tidigare varit framgångsrika i länets kommuner, kraftigt har fallit tillbaka både opinionsmässigt och i inflytande. I Torsås röstades Socialdemokraternas budget fram mot centerparitets förslag vilket lett till stora diskussioner om framtida majoritetskonstellationer. I Kalmar ingår inte längre Miljöpartiet i majoriteten. 13

14 Varslen har under året duggat tätt och arbetslösheten är fortfarande på en alarmerande hög nivå. Detta gäller inte minst ungdomsarbetslösheten. Många branscher som är ett signum för Småland och Kalmar län har drabbats av stora nedskärningar och uppsägningar som följd. Detta gäller bl.a. träindustrin och inte minst glasindustrin där vi under året drabbades av beskedet att tillverkningen läggs ner i Åfors och Orrefors. Distriktsstyrelsen har krävt att regeringen engagerar sig i frågan och ställer upp inte minst när det gäller de stora miljösaneringskostnader som blir följden i dessa samhällen. Under hösten genomfördes en kampanj där medborgare fick ge sina tankar om hur man kan utveckla sjukvården i länet. Vi testade nya kampanjformer genom att fokusera på sociala medier och internet. En app till mobiltelefoner togs fram och vi annonserade både på google och facebook. Nyttiga erfarenheter som vi tar med oss när vi planerar valrörelsen. Partidistriktet har under året arrangerat medlemsutbildningar, utbildning för framtida ledare, nätverksträffar och en uppskattad konferens på Stadshotellet i Västervik. Riksdagsledamöterna har gjort rekordmånga verksamhetsbesök i länet, oftast tillsammans med våra gruppledare i kommunerna. Nu börjar förberedelserna för valseger 2014! Distriktsstyrelsen i februari 2013 Lena Segerberg Johan Persson Robert Rapakko Malin Hedberg Lena Hallengren Luigi Ixcot Helen Nilsson Anders Henriksson Henrik Nilsson-Bokor Gunnar Jansson Jonas Erlandsson Yvonne Hagberg Peter Wretlund Stefan Löfven på besök i Kalmar 14

15 Riksdagsgruppens berättelse Genom skriftliga och muntliga frågor, interpellationer samt motioner har vi lyft fram frågor i riksdagen som är viktiga för Kalmar län. Vi har även lyft fram vår politik samt angripit våra politiska motståndare genom insändare och debattartiklar. Vi har deltagit i en mängd partiarrangemang och fackliga aktiviteter både lokalt och regionalt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Vi har gjort en mängd studiebesök på små och stora företag och organisationer i länet samt sett många exempel på kommunal verksamhet inom olika områden. Under året har vi haft fokus på jobb- och utbildningsfrågor. Ledamöterna har genomfört följande studiebesök i länet gemensamt under året: Datum Kommun Verksamhet 13/2 Mörbylånga Industri/småföretagare 12/3 Hultsfred Industri/skola 23/4 Mönsterås Industri/äldreomsorg 7/5 Oskarshamn Förskola/vuxenutbildning 31/10 Emmaboda Glasriket 1/11 Nybro Glasriket 9/11 Kalmar ALMI 19/11 Torsås Industri/utbildning 10/12 Högsby Jordbruk/Migrationsverket Därutöver har varje riksdagsledamot genomfört ett stort antal enskilda besök. Riksdagsgruppens utskottsplacering och andra uppdrag: Håkan Juholt Ledamot i Krigsdelegationen till Ledamot i Utrikesnämnden till Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation till Partiledare till Lena Hallengren Vice ordförande Socialutskottet Ledamot i Krigsdelegationen 15

16 Krister Örnfjäder Ledamot i Näringsutskottet Suppleant i Justitieutskottet Suppleant i Trafikutskottet Suppleant i Utrikesutskottet från Förste vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Désirée Liljevall Suppleant i Utrikesutskottet Suppleant i Kulturutskottet från Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation från Motioner Under året har ledamöterna lagt 101 motioner, ställt 5 interpellationer samt lämnat in 33 skriftliga frågor. 16

17 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse Korta köer och hög kvalitet Landstingsgruppen har för sjunde gången sedan valsegern 2006 kunnat lägga fram sin socialdemokratiska sjukvårdspolitik i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De goda verksamhetsresultaten gör landstinget till ett nationellt skyltfönster. Landstinget i Kalmar län fortsätter att tillhöra bland de bästa landstingen i att ha korta vårdköer samtidigt som kvaliteten ökar. Senaste Öppna jämförelser visar att vården fortsätter att förbättra kvaliteten inom hjärta, stroke och diabetes. Landstinget representerar därmed ny slags anda i sjukvårds-sverige där vårt landsting står för förbättringsarbete, små steg varje dag, stark patientfokusering, långsiktighet och samtidigt en otålighet att hela tiden förbättra sjukvården för patienterna. Även om ekonomin har varit osäker under året tillhör vårt landsting bland de bäst skötta landstingen i Sverige. Det ser ut som att landstinget är på väg att under tio års tid ha kunnat leverera överskott i resultaträkningen. Vi socialdemokrater har kunnat lägga en balanserad budget samtidigt som de flesta andra landsting talar om stora nedskärningar och skattehöjningar. Den socialdemokratiska landstingsgruppen har arbetat fram en budget som tar ansvar för sjukvården och innehåller framtidsinvesteringar för en bättre sjukvård i hela länet. I år 2013 investeras 74 miljoner kronor extra. 50 miljoner tillförs generellt årligen till hälso- och sjukvården. På två områden riktas stora satsningar: Inom cancervården och dialysvården. Antalet dialysplatser byggs ut med 30 platser och då framför allt med fler självdialysplatser, vilket förbättrar vårdkvaliteten för patienterna avsevärt. Satsningen på cancervården innebär att mer av vården ska ges på hemmaplan, vilket ger patienterna kortare resor och förbättrad livskvalitet. För oss socialdemokrater är det en viktig profilfråga att på olika sätt öka patientmakten i praktiken. Sjukvården måste se varje patient som en unik människa, med en egen vilja som vill vara delaktig i beslut om sin egen vård. Ska sjukvården lyckas behålla sin starka ställning bland medborgarna på talet krävs det att landstingets verksamheter blir ännu mer patient- och kundfokuserade. Patienten måste ses som en medskapare i vården. Inga beslut ska få fattas om patienten, utan patienten. Viktiga steg har vi därför tagit när vi bland annat har föreslagit att patienterna ska erbjudas vårdkontrakt och att vården regelmässigt ska återkoppla till patienten efter operation eller behandling. 17

18 Landstingsgruppens arbete Arbetet med landstingsfullmäktigegruppen har varit fokuserat på att skapa väl förberedda gruppmöten, fortsätta förbättra delgivning av viktig information, ge förutsättningar för fria diskussioner och trivsel tillsammans. För att utveckla gruppen och hämta hem nya kunskaper genomfördes en utbildning på Marstrand den augusti. Programmet innehöll bland annat besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en fördragning från Angereds närsjukhus. Martina Jansson avtackades som ledamot då hon flyttar från länet. Under året har landstingsfullmäktigegruppen haft Jonas Hellberg och Helen Samuelsson anställd som politisk sekreterare. Fullmäktigegruppens utåtriktade arbete har varit fortsatt prioriterat. I varje valkrets har ledamöterna gjort studiebesök. Landstingsråden har fortsatt genomföra en stor mängd verksamhetsbesök och träffar med patient- och brukarorganisationer. Kommunikationsarbetet har utvecklats Under året har landstingsmajoritetens kommunikationsarbete förbättrats. Arbetet med kommunikationsstrategin har lyfts fram och innehållet uppdaterats. Inom ramen för vår kommunikationsstrategi har en stor mängd pressmeddelanden, insändare och debattartiklar producerats. Kampanj om patientmakt Den 25/9 startade landstingsgruppen och partidistriktet sin mellanvalskampanj med rosutdelning på Flanaden i Oskarshamn. Därmed gick också startskottet för valarbetet inför valet I hela länet träffade partimedlemmar väljare utanför sjukhus och hälsocentraler, på gator och torg. Nya metoder utvecklades. Genom applikationen Patientmakt testades tekniken att nå väljare via smartphones. Annonsering skedde också i delvis nya sociala medier som facebook, Google, och bannerannonsering. Utvärderingen visade på ett positivt gensvar och att många hade uppmärksammat kampanjen. Medverkande i Almedalen med IKEA 5/7 Landstingsgruppen anordnade för tredje året i rad ett seminarium i samband med Almedalsveckan i Visby. Utgångspunkten togs i KI:s forskning som visar att ett gott bemötande ger friskare patienter. Landstinget i Kalmar län har bestämt sig för att få Sveriges nöjdaste patienter. Men kan sjukvården som är så komplex och kunskapsintensiv inspireras av exempelvis IKEA? Deltog gjorde bland andra Marie Bäckwall, kundrelationschef på IKEA Kalmar och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Intresset för seminariet var stort fullsatt med publik och dessutom god medial publicitet. 18

19 Resan fortsätter Sjukvården i Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättra kvaliteten och säkerheten. Vi som är förtroendevalda socialdemokrater har ansvaret att föra en långsiktigt hållbar, jämställd och solidarisk sjukvård. Vi vill under det nya året ta ytterligare steg på resan mot Sveriges säkraste vård och Sveriges nöjdaste patienter. Våra framgångar bestäms utifrån hur nöjda och trygga landstingets patienter och medborgare är. Kalmar den 8 februari 2013 För den socialdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län Anders Henriksson (S) Yvonne Hagberg (S) Landstingsstyrelsens ordförande Ordförande landstingsgruppen 19

20 SSU-distriktets berättelse 2012 års distriktsårskonferens ägde rum i Ljungnäsvillan, Kalmar. Där fick vi besök från SSU Östergötland samt partidistriktet. Ett tjugotal ombud diskuterade under helgen aktuella politiska frågor och antog politiska riktlinjerna. Den nya styrelsen med nyvalda ordförande (undertecknad) vid rodret har därefter jobbat för att utveckla SSU distriktet. Under året har SSU-distriktet anordnat grundkurser främst för nya medlemmar. Distriktet har tillsammans med s - studenter anordnat föreläsningar med Anna Hedh och Olle Ludvigsson från Europa parlamentet. Vi har tillsammans med SSU Östergötland arrangerat en SSU trea och skickat SSU:are på fördjupningskurser som arrangerats av andra distrikt. Vi har även haft representanter på förbundskurser och haft representanter på andra större konferenser som arrangerats av andra organisationer inom arbetarrörelsen. Distriktet har initierat en fortsättning på SSU Västerviks projekt om Västsahara. Kontakt har tagits med den västsahariska ambassadören och undertecknad var inbjuden till Stockholm för att fira Västsaharas frihetsdag. SSU-distriktet har under 2012 fokuserat sin kampanjverksamhet mot högstadieungdomar, den främsta arenan för oss är skolorna och fritidsgårdarna. Vi har också funnits på festivaler tillsammans med LO-sydost och varit med på facket på sommarjobbet. SSU Kalmar Län har varit med i Östran och Barrometern med olika insändare. Vi har tagit debatten med andra ungdomsförbund som svarat oss eller som vi svarat på. Distriktet tog även fram en rapport som fokuserade på ungdomsarbetslösheten. Rapporten fick genomslag i Östran och Barometern. Rapporten gav ringar på vattnet till radion som gjorde ett eget reportage där vår rapport gav inspiration. Distriktet har medverkat på Fullt ös arrangerat av UNF och vi har en god dialog som skapat förutsättningar för ett fördjupat sammarbete. Vi planerar för samordning av kurser och utbildningar i gemensamma lokaler i framtiden. Hmida Benatallah, distriktsordförande 20

21 Kvinnodistriktets berättelse Verksamhet Vid årsmötet i Mönsterås den 29 april medverkade förbundssekreterare Susanne Andersson. Vi hade en livlig diskussion om S-kvinnors verksamhet. S-kvinnor var synliga på olika ställen i länet i samband med 1:a majfirandet, ordförande Anna Hedh talade i Borgholm. Under hösten arbetade distriktet med att få igenom motioner föreslagna av förbundet till partikongressen. Alla klubbarna lyckades få igenom motioner i sina resp. AK. Sammanlagt skickades 6 motioner in från länet. Den 10 november besökte förbundsordförande Lena Sommestad Västervik. Ett mycket lyckat och inspirerande möte med många deltagare. Tack till S-kvinnor i Västerviks för en fantastisk dag. I november deltog Kajsa Andersson och Anna Hedh i förbundets cirkelledar utbildning på temat kvinnofrid och barnfrid. S-kvinnor i Kalmar län har synts i Media genom insändare bl.a. mot sexköp i samband med sportevenemang såsom OS och VM samt om delad föräldraförsäkring. Vi har också varit flitiga på vår Facebooksida. Möten och medlemmar Styrelsen har haft ett möte hemma hos Anna den 12 /5 samt 2 telefonmöten 16/9 och den 16/12. Distriktet har haft 2 medlemsmöten 29/4 årsmötet och den 10/11 då Lena Sommestad besökte Västervik. Antalet medlemmar var 116 st. fördelade på 4 klubbar, Västervik 71 st, Fliseryd 19 st, Mörbylånga 14 st och Borgholms Röda Bönor 12 st. Slutord Under det kommande verksamhetsåret står S-kvinnor i Kalmar län inför stora utmaningar. Vi går in i en supervalrörelse inför val till EU, Riksdag, kommun och landsting 2014, vi måste efter svåra motgångar återvinna väljarnas förtroende. Samtidigt konfronteras vi av en borglig politik i EU, på riksplanet och i många av våra kommuner som successivt undergräver den svenska, jämställda modellen. Det ställer krav på oss S-kvinnor i länet att lyfta jämställdhetsfrågorna högt på den politiska agendan. Vi har också ett ansvar att agera så att partidistriktet prioriterar de jämställdhetspolitiska frågorna i kommande valrörelser. Nu ser vi fram emot en spännande verksamhet 2013 där vi tillsammans går mot nya mål och framgångar. Mörbylånga i februari 2013 Anna Hedh, Inger Sundbom, Ewa Klase, Vivan Karlsson, Anne Blomberg Angelica Katsanidou, Christel Rüdiger Karlsson, Kajsa Andersson Gull-Britt Svensson, Margareta Fredriksson 21

22 Broderskapsdistriktets berättelse Kalmar Läns Kristna Socialdemokrater var under året organiserade i grupp i Oskarshamn. Grupperna i Tjust, Mönsterås, Hultsfred, Kalmar, Öland och Nybro har inte valt styrelser, Kontaktmän upprätthåller kontakten, och medlemmarna är direktanslutna till distriktet. Distriktsstyrelsen har varit sammansatt av Torgny Nilsson Oskarshamn ordförande, Per-Inge Malmgren Västervik sekreterare, Leif Brandt Vetlanda kassör och vice ordförande samt av ledamöterna Bengt Hultgren Hultsfred och Tommy Englund Mönsterås. Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. Leif Brandt är ledamot i en av förbundets arbetsgrupper Mänsklig Värdighet. Till förbundsårsmötet i Stockholm 1/6-2/6 lämnades från distriktet fyra motioner att bevaka. Två ombud från distriktet medverkade, Leif Brandt, som distriktsombud och Leine Johansson, som ombud för Oskarshamnsgruppen. Förbundsårsmötet i Stockholm blev historisk på så sätt att förbundet ändrade sitt namn från Sveriges Krista Socialdemokraters förbund till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Detta var andra beslutet, det antogs en första gång 2011 i Uppsala. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete öppnas för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har inneburit större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund. Distriktets kassör valdes vid förbundsårsmötet till Revisors ersättare. En av distriktets ersättare Evy Annér är bl.a. ledamot av Kyrkomötet. Tommy Englund är ledamot i Landstingsfullmäktige och Gert Wollinger är ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EU-parlamentet. Distriktet hade vid årsskiftet 27 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till distriktet. 22

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013

DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 DÅK 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 ODINSSKOLAN 21-23 FEBRUARI 2014 1 Verksamhetsberättelse 2013 5 10 INTRODUKTION Under 2013 befäste SSU Göteborg sin roll som Sveriges näst största distrikt. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer