Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län

2 Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4. Val av presidium a) Två ordförande b) Två sekreterare c) En justerare d) Tre rösträknare e) Redaktionsutskott 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Tage Erlanders Hedersmedalj 7. Verksamhetsberättelsen 8. Landstingsfullmäktige gruppens berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Behandling av motioner 12. Styrelsens förslag a) Redovisning av budget 2013 b) Avgifter för

3 13. Val av distriktsstyrelse a) Ordförande tillika styrelse- och VU-ledamot b) Kassör tillika styrelse- och VU-ledamot c) Tre ledamöter i VU tillika styrelseledamöter d) Åtta ordinarie styrelseledamöter e) Fem ersättare i styrelsen 14. Val av revisorer a) Tre ordinarie b) Två ersättare 15. Val av valberedning för 2014 års distriktskongress a) Tolv ledamöter b) Tolv ersättare 16. Tid och plats för distriktskongressen Kongressen avslutas Kongressens offentlighet Kongressens förhandlingar föreslås vara öppna. Yttrande och förslagsrätt Valda ombud, ledamöter i distriktsstyrelsen, en föredragande revisor, ombudsmän, partistyrelsens representant, landstingsgruppens representant samt de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har yttrande och förslagsrätt. Valberedningens ordförande äger yttrande och förslagsrätt i kongressens samtliga valärenden. Rösträtt Rösträtt äger endast valda ombud. Varje ombud har en röst. Rösträtten får inte överlåtas. Förslag Förslag till kongressen ska göras skriftligt och överlämnas till tjänstgörande ordförande. Förslaget ska vara undertecknat med förslagsställarens namn. 3

4 Verksamhetsberättelse 2012 Distriktsstyrelsen Ordinarie ledamöter Lena Segerberg, Västervik, ordförande Johan Persson, Kalmar, vice ordförande Anders Henriksson, Kalmar, kassör Peter Wretlund, Oskarshamn Helen Nilsson, Vimmerby Lena Hallengren, Kalmar Gunnar Jansson, Västervik Luigi Ixcot Rojas, Emmaboda Yvonne Hagberg, Oskarshamn Malin Hedberg, Färjestaden Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Robert Rapakko, Mönsterås Jonas Erlandsson, Högsby Ersättare Dzenita Abaza, Kalmar Ove Karlsson, Hultsfred Karl Längberg, Nybro Agneta Ringman, Borgholm Markus Lund, Nybro Adjungerade Tormod Nesset, Oskarshamn, internationellt ansvarig Nasim Malik, Kalmar, integrations- och invandrar ansvarig Hmida Benatallah och Johan Nyman, SSU Kalmar län Désirée Liljevall, Kalmar, riksdagsledamot Krister Örnfjäder, Västervik, riksdagsledamot Håkan Juholt, Oskarshamn, riksdagsledamot Anna Hedh, Mörbylånga, EU-parlamentariker Ulf Nilsson, Misterhult, gruppledare, Regionförbundet Tomas Kronståhl, Västervik, gruppledare, PKN Leif Stang, Kalmar, LO Sydost Verkställande utskottet Lena Segerberg, Västervik Anders Henriksson, Kalmar Johan Persson, Kalmar Peter Wretlund, Oskarshamn Helen Nilsson, Vimmerby 4

5 Revisorer Ordinarie Herman Halvarsson, Köpingsvik Bert Pålsson, Kalmar Doris Johansson, Kalmar Ersättare Ralf Eriksson, Kalmar Nicos Strachinis, Kalmar Göran Wiegert, Kalmar Distriktsstyrelsen har haft 5 stycken protokollförda sammanträden under året samt två stycken per capsulam protokoll. Förtroenderådet Ordinarie Anders Henriksson, Kalmar Gunnar Jansson, Västervik Yvonne Hagberg, Oskarshamn Ilko Corkovic, Borgholm Camilla Stridh, Vimmerby Ersättare Peter Wretlund, Oskarshamn Désirée Liljevall, Kalmar Robert Rapakko, Mönsterås Henrik Nilsson Bokor, Söderåkra Gunilla Johansson, Borgholm Valberedning för 2013 års distriktskongress Ordinarie Gunilla Johansson, Borgholm, sammank. Veikko Kärki, Västervik Gunnel Akinder, Kalmar Ulf Nilsson, Oskarshamn Markus Kvarnberg, Vimmerby Ewa Klase, Mönsterås Mats Larsson, Nybro Ersättare Jussi Gröhn, Kalmar Göran Lundberg, Hultsfred Berit Thall, Västervik Carl-Axel Blom, Högsby Kaj Göransson, Nybro Ann-Marie Fagerström, Emmaboda Ann-Britt Mårtensson, Torsås Personal/distriktsexpedition Mattias Adolfson, ombudsman Britt Lindblad, assistent Helén Samuelsson, sekreterare Matilda Wärenfalk, valkretsombudsman Jonas Hellberg, landstingspolitisk sekreterare 5

6 Distriktskongressen Distriktskongressen hölls den 21 april på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Kongressen gästades av Helene Fritzon, partistyrelsen. Tage Erlanders Hedersmedalj delades ut till Gösta Branting, Kalmar och Anita Bohman, Västervik. Kongressen innehöll förutom sedvanliga kongressförhandlingar seminarium om jobb, tillväxt och innovation. Hedersmedaljörerna Gösta Branting och Anita Bohman Ombuden Robert Rapakko och Ilko Corkovic Ordförande Lena Segerberg Anders Henriksson och Gunilla Johansson 6

7 Facklig-politisk samverkan Under året har det facklig-politiska samarbetet fortsatt genom telefonkonferenser och möten mellan partidistriktet och LO-distriktet. Partidistriktet har tillsammans med LO-distriktet påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam plattform inför valet. Nästan samtliga arbetarekommuner har utsett en facklig ledare. Vi tar del av varandras verksamheter och protokoll och under 2013 kommer ett gemensamt årsmöte att genomföras tillsammans med LO-distriktet. Plats blir Strand Hotell i Borgholm. Gunnar Jansson, facklig ledare Studieverksamheten 600-ledare träffades under hösten på Ädelfors Folkhögskola. Det var det första av fem internat där framtida ledare samlas från partidistrikten i Sydost. Temat var grunderna för ett socialdemokratiskt ledarskap och deltagarna fick lära sig retorik, skrivande samt hur man styr en kommun. I mars hölls en utbildning för nya medlemmar på hotell Post i Oskarshamn. Utbildningen leddes av Krister Örnfjäder, Désirée Liljevall och Lena Hallengren. Man diskuterade partiets ideologi, historia, organisation och framtidsfrågor. Partidistriktet har påbörjat workshops i arbetarekommunerna och i distriktsstyrelsen om Socialdemokraterna Framtidspartiet. Detta avses att fortsätta under Ett Energiseminarium hölls på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Man diskuterade bland annat energiproduktion som tillväxtfaktor på landsbygden med medverkan från Regionförbundet och LRF. Henrik Nilsson Bokor, partidistriktet och Pierre Nilsson Kalmar arbetarekommun deltog i en nationell upptakt för studieledare den 21 augusti i Stockholm inför lanseringen av socialdemokraternas nya studieportal med nytt studiematerial: Henrik Nilsson-Bokor, studieledare 7

8 Sydafrika projektet Vårt samarbetsprojekt med ANC i Western Cape har under 2012 tagit ett stort steg framåt. Ett nytt avtal har skrivits och detta i nära samarbete med provinsledningen, tidigt under 2012 då Tormod Nesset och Jonas Franzén åkte ner. Vi har identifierat fyra områden, som vi skall koncentrera oss på de närmaste åren. Avtalet har även diskuterats och godkänts av Mikael Levi, ansvarig på Palmecentret. En omfattande LFA-studie ligger som grund för avtalet. Under året genomfördes även en delegationsresa till Kapstaden, där ett omfattande program genomfördes i enlighet med avtalet. En delegation om 7 personer kom till Kalmar under hösten från Kapstaden, där programmet innehöll allt från möte på OPC, riksdagen, Norrköpings PD och Kalmar PD. Norrköpings partidistrikt ingår sedan 2012 i vårt program, vilket vi ser som en styrka, då vi härmed får tillgång till än mer expertis inom olika områden och ett större urval till kompetenta delegationer. Kompletteringar till avtalet har skrivits och godkänts. Allt fler med intresse och kompetens har tillförts projektet under året. Medel som inte använts under året har överförts till 2013 års verksamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot de kommande årens arbete, då vi nu har en stabilare struktur inom ANC i Western Cape och ett starkt ökat engagemang därifrån. Tormod Nesset, internationellt ansvarig 8

9 Integrations- och mänskliga rättigheter Kalmar län har de senaste 30 åren tagit emot tusentals flyktingar. De flesta av dem från olika kulturer och religioner. På grund av deras olika kulturella och religiösa aktiviteter har vi hjälpt dem att organisera olika högtidsdagar, så att de fritt och respektfullt kan hålla dem inom de svenska lagarna. Vi har även hjälpt till med att informera våra invandrarföreningar om det begravningssystem vi har här i Sverige. Inför det kommande EU-valet och vårt allmänna val har vi börjat besöka invandrarföreningar och informera om vikten av deras deltagande i valprocessen. Vi har hjälpt till att organisera demonstrationer och manifestationer i Kalmar för mänskliga rättigheter och fred i andra länder. År kommer vi med hjälp av partidistriktet att planera en särskild medlemsvärvningskampanj. Nasim Malik, invandrar- och integrationsansvarig Våra medlemmar Samtliga arbetarekommuner har under året haft en positiv medlemsvärvning. En återvärvningskampanj på utträdda medlemmar har gjorts med hjälp av ett telemarketing företag, resultatet blev ett fyrtiotal nya medlemmar. Medelåldern är hög bland distriktets medlemmar och arbetarekommunerna har ett omfattande arbete framför sig att värva yngre medlemmar. Det totala antalet i länet för nya värvade medlemmar är 198 st. Antalet medlemmar i partidistriktet var vid årsskiftet st. Arbetarekommuner och s-föreningar Våra tolv arbetarekommuner består av ett 50-tal bostadsföreningar samt fackliga s-föreningar och kvinnoklubbar. Under året har Vimmerby-Storebro s-förening gått upp i Vimmerby arbetarekommun. I Emmaboda arbetarekommun har Lindås s-förening gått ihop med Emmaboda s-förening och Kommunals s- förening har lagts ner. 9

10 Möten, aktiviteter och utspel I februari träffades nätverket för Kultur- och fritidsnämnderna. I mars besökte partiets nyvalde ordförande Stefan Löfven Kalmar. Han besökte bland annat Arla Mejeriet och Länssjukhuset. På kvällen talade han inför 200 partimedlemmar på Hotell Witt. Nätverket för social- och omsorgsnämnderna träffades i Mönsterås. I april besökte Veronica Palm, partiets taleskvinna i bostadsfrågor Kalmar. Hon besökte bland annat Lars Kaggskolan och HSB Norrliden. Veronica Palm och Johan Person Rådsgruppen var inbjuden till Kalmar slott och distriktsstyrelsens sammanträde. I maj hölls en workshop i Mönsterås för distriktsstyrelsen under rubriken Löftet. Mikael Dammberg från partistyrelsen höll i workshopen. I september hölls en träff i Högsby med deltagare från de orter som är utvalda till Regionförbundets projekt 1000-samhällen, vilket riktar sig till orter med invånare. Ulf Nilsson och Anette Lingmerth medverkade. I september träffades kontorister och ombudsmän från Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Gotland i Växjö. Syftet var att skapa ett bra kontaktnät mellan partidistrikten. 10

11 I oktober samlades ett hundratal av länets medlemmar och politiker till en höstkonferens i Västervik. Magdalena Andersson, partiets ekonomiska talesperson medverkade tillsammans med Bengt Harju, ombudsman på partistyrelsen. Workshops anordnades i sociala medier, metodutveckling, argumentationstrimning och facklig-politisk samverkan. Magdalena Andersson Under vecka 39 och 40 anordnades en höstkampanj med sjukvårdstema. Hälften av länets arbetarekommuner hade utåtriktade aktiviteter där man lät medborgarna svara på en patientenkät. Ett hundratal svar kom in. En gratis app togs fram där man kunde svara på frågor om sjukvården. I november träffades ett 30-tal kyrkopolitiker i Mönsterås för att diskutera kyrkovalet Olle Burell, partiexpeditionen medverkade. Nätverket för nämndsordförande träffades i Oskarshamn under ledning av PKN:s ordförande Tomas Kronståhl. Under hösten har ombudsval hållits inför partikongressen 2013, 14 ombud valdes. Förtroenderådet träffades i Stockholm. Ett öppet brev till näringsminister Annie Lööf skickades angående glasrikets framtid. Ett upprop tillsammans med LO anordnades för Orrefors och Åfors glasbruk, ett 500-tal namn samlades in och skickades till näringsministern. Arbetarekommunernas personal samlades i slutet av året för en träff inför det kommande verksamhetsåret. En stadgegrupp tillsattes i början av året för att se över processen och beredningen av våra listor samt valberedningarna. Distriktskongressen beslutade sedan att riksdagslistan ska antas på hösten 2013 vid en extra kongress. Under året har VU påbörjat utvecklingssamtal med arbetarekommunernas ordförande och gruppledarna i varje kommun. 11

12 Första maj Ort Västervik Vimmerby Hultsfred Oskarshamn Mönsterås Kalmar Nybro Emmaboda Borgholm Talare/Arrangemang Ylva Thörn, Stockholm Ungdomstalare: Hmida Benatallah, SSU Fredrik Olovsson, Stockholm Ungdomstalare: Johan Nyman, SSU Fredrik Olovsson, Stockholm Ungdomstalare: Johan Nyman, SSU Paula Thunberg Bertolone, Stockholm Ungdomstalare: Anton Holmgren, SSU Lars Stjernqvist, Norrköping Ungdomstalare: Rebecka Nilsson, SSU Henrik Rydström, Kalmar Ungdomstalare: Denja Eliassi, SSU Leif Stang, Kalmar Ungdomstalare: Mattias Engman Lokala talare Anna Hedh, Mörbylånga Ungdomstalare: Anton Håkansson, SSU 12

13 Slutord Stefan Löfven inledde sin period som partiordförande genom att direkt sätta frågan om jobben, arbetslösheten och ekonomin högst på dagordningen. Vi ser också att vi ökar i förtroende när det gäller vilket parti som har den bästa politiken för dessa frågor. En ny laguppställning tillsattes där Magdalena Andersson fick ansvar för de ekonomiska frågorna och har på ett tydligt sätt visat att vi kan ge regeringen en match om inriktningen på den ekonomiska politiken. Under året inledde partiet ett omfattande förändringsarbete i syfte att göra oss mer relevanta för väljarna. Detta har mynnat ut i en dialog med samtliga partidistrikt om hur vi ser på framtiden och formar vår politik därefter. Workshops har genomförts med distriktsstyrelsen och pågår ute i arbetarekommunerna. Ett led i denna förändringsprocess har varit tillägget i vårt namn Socialdemokraterna - Framtidspartiet. Inom landstinget uppvisar vi fortsatta positiva resultat både när det gäller verksamhetsmått och ordning och reda på ekonomin. Landstinget i Kalmar län är ett skyltfönster nationellt med sitt förbättringsarbete och åtgärder mot köer inom vården. I Oskarshamn har vi haft en högljudd debatt om sjukvården. Men landstingsgruppen har klart och tydligt deklarerat att man avser att fortsätta utveckla sjukvården i hela länet inklusive Oskarshamn. Regionalt har vi bl.a. arbetat med frågan om att förbereda för en ny framtida sydsvensk region. Under året lämnande Mats Sjöstrand sin slutrapport där det föreslogs att länsstyrelsen i Kalmar län slås samman med Länsstyrelsen i Kronoberg med Växjö som ny residensstad. Distriktsstyrelsen har reagerat kraftigt mot detta förslag och våra riksdagsledamöter har varit beredda att driva motstånd i riksdagen. Utredningen har nu lagts i malpåse då flera partier har sagt att man inte ställer upp på förslaget. Det har under året skett flera förändringar när det gäller majoritetsförhållanden i kommunerna. I Västervik ingår vi numera i majoritet tillsammans med Moderaterna och detsamma gäller i Nybro. Motivet för våra lokala partivänner att göra dessa förändringar har varit att man ser stora utmaningar i dessa kommuner inte minst när det gäller ekonomin. Man har valt att ta ansvar genom breda lösningar. Samtidigt ser vi hur centerpartiet, som tidigare varit framgångsrika i länets kommuner, kraftigt har fallit tillbaka både opinionsmässigt och i inflytande. I Torsås röstades Socialdemokraternas budget fram mot centerparitets förslag vilket lett till stora diskussioner om framtida majoritetskonstellationer. I Kalmar ingår inte längre Miljöpartiet i majoriteten. 13

14 Varslen har under året duggat tätt och arbetslösheten är fortfarande på en alarmerande hög nivå. Detta gäller inte minst ungdomsarbetslösheten. Många branscher som är ett signum för Småland och Kalmar län har drabbats av stora nedskärningar och uppsägningar som följd. Detta gäller bl.a. träindustrin och inte minst glasindustrin där vi under året drabbades av beskedet att tillverkningen läggs ner i Åfors och Orrefors. Distriktsstyrelsen har krävt att regeringen engagerar sig i frågan och ställer upp inte minst när det gäller de stora miljösaneringskostnader som blir följden i dessa samhällen. Under hösten genomfördes en kampanj där medborgare fick ge sina tankar om hur man kan utveckla sjukvården i länet. Vi testade nya kampanjformer genom att fokusera på sociala medier och internet. En app till mobiltelefoner togs fram och vi annonserade både på google och facebook. Nyttiga erfarenheter som vi tar med oss när vi planerar valrörelsen. Partidistriktet har under året arrangerat medlemsutbildningar, utbildning för framtida ledare, nätverksträffar och en uppskattad konferens på Stadshotellet i Västervik. Riksdagsledamöterna har gjort rekordmånga verksamhetsbesök i länet, oftast tillsammans med våra gruppledare i kommunerna. Nu börjar förberedelserna för valseger 2014! Distriktsstyrelsen i februari 2013 Lena Segerberg Johan Persson Robert Rapakko Malin Hedberg Lena Hallengren Luigi Ixcot Helen Nilsson Anders Henriksson Henrik Nilsson-Bokor Gunnar Jansson Jonas Erlandsson Yvonne Hagberg Peter Wretlund Stefan Löfven på besök i Kalmar 14

15 Riksdagsgruppens berättelse Genom skriftliga och muntliga frågor, interpellationer samt motioner har vi lyft fram frågor i riksdagen som är viktiga för Kalmar län. Vi har även lyft fram vår politik samt angripit våra politiska motståndare genom insändare och debattartiklar. Vi har deltagit i en mängd partiarrangemang och fackliga aktiviteter både lokalt och regionalt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Vi har gjort en mängd studiebesök på små och stora företag och organisationer i länet samt sett många exempel på kommunal verksamhet inom olika områden. Under året har vi haft fokus på jobb- och utbildningsfrågor. Ledamöterna har genomfört följande studiebesök i länet gemensamt under året: Datum Kommun Verksamhet 13/2 Mörbylånga Industri/småföretagare 12/3 Hultsfred Industri/skola 23/4 Mönsterås Industri/äldreomsorg 7/5 Oskarshamn Förskola/vuxenutbildning 31/10 Emmaboda Glasriket 1/11 Nybro Glasriket 9/11 Kalmar ALMI 19/11 Torsås Industri/utbildning 10/12 Högsby Jordbruk/Migrationsverket Därutöver har varje riksdagsledamot genomfört ett stort antal enskilda besök. Riksdagsgruppens utskottsplacering och andra uppdrag: Håkan Juholt Ledamot i Krigsdelegationen till Ledamot i Utrikesnämnden till Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation till Partiledare till Lena Hallengren Vice ordförande Socialutskottet Ledamot i Krigsdelegationen 15

16 Krister Örnfjäder Ledamot i Näringsutskottet Suppleant i Justitieutskottet Suppleant i Trafikutskottet Suppleant i Utrikesutskottet från Förste vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Désirée Liljevall Suppleant i Utrikesutskottet Suppleant i Kulturutskottet från Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation från Motioner Under året har ledamöterna lagt 101 motioner, ställt 5 interpellationer samt lämnat in 33 skriftliga frågor. 16

17 Landstingsfullmäktigegruppens berättelse Korta köer och hög kvalitet Landstingsgruppen har för sjunde gången sedan valsegern 2006 kunnat lägga fram sin socialdemokratiska sjukvårdspolitik i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De goda verksamhetsresultaten gör landstinget till ett nationellt skyltfönster. Landstinget i Kalmar län fortsätter att tillhöra bland de bästa landstingen i att ha korta vårdköer samtidigt som kvaliteten ökar. Senaste Öppna jämförelser visar att vården fortsätter att förbättra kvaliteten inom hjärta, stroke och diabetes. Landstinget representerar därmed ny slags anda i sjukvårds-sverige där vårt landsting står för förbättringsarbete, små steg varje dag, stark patientfokusering, långsiktighet och samtidigt en otålighet att hela tiden förbättra sjukvården för patienterna. Även om ekonomin har varit osäker under året tillhör vårt landsting bland de bäst skötta landstingen i Sverige. Det ser ut som att landstinget är på väg att under tio års tid ha kunnat leverera överskott i resultaträkningen. Vi socialdemokrater har kunnat lägga en balanserad budget samtidigt som de flesta andra landsting talar om stora nedskärningar och skattehöjningar. Den socialdemokratiska landstingsgruppen har arbetat fram en budget som tar ansvar för sjukvården och innehåller framtidsinvesteringar för en bättre sjukvård i hela länet. I år 2013 investeras 74 miljoner kronor extra. 50 miljoner tillförs generellt årligen till hälso- och sjukvården. På två områden riktas stora satsningar: Inom cancervården och dialysvården. Antalet dialysplatser byggs ut med 30 platser och då framför allt med fler självdialysplatser, vilket förbättrar vårdkvaliteten för patienterna avsevärt. Satsningen på cancervården innebär att mer av vården ska ges på hemmaplan, vilket ger patienterna kortare resor och förbättrad livskvalitet. För oss socialdemokrater är det en viktig profilfråga att på olika sätt öka patientmakten i praktiken. Sjukvården måste se varje patient som en unik människa, med en egen vilja som vill vara delaktig i beslut om sin egen vård. Ska sjukvården lyckas behålla sin starka ställning bland medborgarna på talet krävs det att landstingets verksamheter blir ännu mer patient- och kundfokuserade. Patienten måste ses som en medskapare i vården. Inga beslut ska få fattas om patienten, utan patienten. Viktiga steg har vi därför tagit när vi bland annat har föreslagit att patienterna ska erbjudas vårdkontrakt och att vården regelmässigt ska återkoppla till patienten efter operation eller behandling. 17

18 Landstingsgruppens arbete Arbetet med landstingsfullmäktigegruppen har varit fokuserat på att skapa väl förberedda gruppmöten, fortsätta förbättra delgivning av viktig information, ge förutsättningar för fria diskussioner och trivsel tillsammans. För att utveckla gruppen och hämta hem nya kunskaper genomfördes en utbildning på Marstrand den augusti. Programmet innehöll bland annat besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en fördragning från Angereds närsjukhus. Martina Jansson avtackades som ledamot då hon flyttar från länet. Under året har landstingsfullmäktigegruppen haft Jonas Hellberg och Helen Samuelsson anställd som politisk sekreterare. Fullmäktigegruppens utåtriktade arbete har varit fortsatt prioriterat. I varje valkrets har ledamöterna gjort studiebesök. Landstingsråden har fortsatt genomföra en stor mängd verksamhetsbesök och träffar med patient- och brukarorganisationer. Kommunikationsarbetet har utvecklats Under året har landstingsmajoritetens kommunikationsarbete förbättrats. Arbetet med kommunikationsstrategin har lyfts fram och innehållet uppdaterats. Inom ramen för vår kommunikationsstrategi har en stor mängd pressmeddelanden, insändare och debattartiklar producerats. Kampanj om patientmakt Den 25/9 startade landstingsgruppen och partidistriktet sin mellanvalskampanj med rosutdelning på Flanaden i Oskarshamn. Därmed gick också startskottet för valarbetet inför valet I hela länet träffade partimedlemmar väljare utanför sjukhus och hälsocentraler, på gator och torg. Nya metoder utvecklades. Genom applikationen Patientmakt testades tekniken att nå väljare via smartphones. Annonsering skedde också i delvis nya sociala medier som facebook, Google, och bannerannonsering. Utvärderingen visade på ett positivt gensvar och att många hade uppmärksammat kampanjen. Medverkande i Almedalen med IKEA 5/7 Landstingsgruppen anordnade för tredje året i rad ett seminarium i samband med Almedalsveckan i Visby. Utgångspunkten togs i KI:s forskning som visar att ett gott bemötande ger friskare patienter. Landstinget i Kalmar län har bestämt sig för att få Sveriges nöjdaste patienter. Men kan sjukvården som är så komplex och kunskapsintensiv inspireras av exempelvis IKEA? Deltog gjorde bland andra Marie Bäckwall, kundrelationschef på IKEA Kalmar och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Intresset för seminariet var stort fullsatt med publik och dessutom god medial publicitet. 18

19 Resan fortsätter Sjukvården i Kalmar län ska ligga i framkanten av utvecklingen och hela tiden förbättra kvaliteten och säkerheten. Vi som är förtroendevalda socialdemokrater har ansvaret att föra en långsiktigt hållbar, jämställd och solidarisk sjukvård. Vi vill under det nya året ta ytterligare steg på resan mot Sveriges säkraste vård och Sveriges nöjdaste patienter. Våra framgångar bestäms utifrån hur nöjda och trygga landstingets patienter och medborgare är. Kalmar den 8 februari 2013 För den socialdemokratiska landstingsgruppen i Kalmar län Anders Henriksson (S) Yvonne Hagberg (S) Landstingsstyrelsens ordförande Ordförande landstingsgruppen 19

20 SSU-distriktets berättelse 2012 års distriktsårskonferens ägde rum i Ljungnäsvillan, Kalmar. Där fick vi besök från SSU Östergötland samt partidistriktet. Ett tjugotal ombud diskuterade under helgen aktuella politiska frågor och antog politiska riktlinjerna. Den nya styrelsen med nyvalda ordförande (undertecknad) vid rodret har därefter jobbat för att utveckla SSU distriktet. Under året har SSU-distriktet anordnat grundkurser främst för nya medlemmar. Distriktet har tillsammans med s - studenter anordnat föreläsningar med Anna Hedh och Olle Ludvigsson från Europa parlamentet. Vi har tillsammans med SSU Östergötland arrangerat en SSU trea och skickat SSU:are på fördjupningskurser som arrangerats av andra distrikt. Vi har även haft representanter på förbundskurser och haft representanter på andra större konferenser som arrangerats av andra organisationer inom arbetarrörelsen. Distriktet har initierat en fortsättning på SSU Västerviks projekt om Västsahara. Kontakt har tagits med den västsahariska ambassadören och undertecknad var inbjuden till Stockholm för att fira Västsaharas frihetsdag. SSU-distriktet har under 2012 fokuserat sin kampanjverksamhet mot högstadieungdomar, den främsta arenan för oss är skolorna och fritidsgårdarna. Vi har också funnits på festivaler tillsammans med LO-sydost och varit med på facket på sommarjobbet. SSU Kalmar Län har varit med i Östran och Barrometern med olika insändare. Vi har tagit debatten med andra ungdomsförbund som svarat oss eller som vi svarat på. Distriktet tog även fram en rapport som fokuserade på ungdomsarbetslösheten. Rapporten fick genomslag i Östran och Barometern. Rapporten gav ringar på vattnet till radion som gjorde ett eget reportage där vår rapport gav inspiration. Distriktet har medverkat på Fullt ös arrangerat av UNF och vi har en god dialog som skapat förutsättningar för ett fördjupat sammarbete. Vi planerar för samordning av kurser och utbildningar i gemensamma lokaler i framtiden. Hmida Benatallah, distriktsordförande 20

21 Kvinnodistriktets berättelse Verksamhet Vid årsmötet i Mönsterås den 29 april medverkade förbundssekreterare Susanne Andersson. Vi hade en livlig diskussion om S-kvinnors verksamhet. S-kvinnor var synliga på olika ställen i länet i samband med 1:a majfirandet, ordförande Anna Hedh talade i Borgholm. Under hösten arbetade distriktet med att få igenom motioner föreslagna av förbundet till partikongressen. Alla klubbarna lyckades få igenom motioner i sina resp. AK. Sammanlagt skickades 6 motioner in från länet. Den 10 november besökte förbundsordförande Lena Sommestad Västervik. Ett mycket lyckat och inspirerande möte med många deltagare. Tack till S-kvinnor i Västerviks för en fantastisk dag. I november deltog Kajsa Andersson och Anna Hedh i förbundets cirkelledar utbildning på temat kvinnofrid och barnfrid. S-kvinnor i Kalmar län har synts i Media genom insändare bl.a. mot sexköp i samband med sportevenemang såsom OS och VM samt om delad föräldraförsäkring. Vi har också varit flitiga på vår Facebooksida. Möten och medlemmar Styrelsen har haft ett möte hemma hos Anna den 12 /5 samt 2 telefonmöten 16/9 och den 16/12. Distriktet har haft 2 medlemsmöten 29/4 årsmötet och den 10/11 då Lena Sommestad besökte Västervik. Antalet medlemmar var 116 st. fördelade på 4 klubbar, Västervik 71 st, Fliseryd 19 st, Mörbylånga 14 st och Borgholms Röda Bönor 12 st. Slutord Under det kommande verksamhetsåret står S-kvinnor i Kalmar län inför stora utmaningar. Vi går in i en supervalrörelse inför val till EU, Riksdag, kommun och landsting 2014, vi måste efter svåra motgångar återvinna väljarnas förtroende. Samtidigt konfronteras vi av en borglig politik i EU, på riksplanet och i många av våra kommuner som successivt undergräver den svenska, jämställda modellen. Det ställer krav på oss S-kvinnor i länet att lyfta jämställdhetsfrågorna högt på den politiska agendan. Vi har också ett ansvar att agera så att partidistriktet prioriterar de jämställdhetspolitiska frågorna i kommande valrörelser. Nu ser vi fram emot en spännande verksamhet 2013 där vi tillsammans går mot nya mål och framgångar. Mörbylånga i februari 2013 Anna Hedh, Inger Sundbom, Ewa Klase, Vivan Karlsson, Anne Blomberg Angelica Katsanidou, Christel Rüdiger Karlsson, Kajsa Andersson Gull-Britt Svensson, Margareta Fredriksson 21

22 Broderskapsdistriktets berättelse Kalmar Läns Kristna Socialdemokrater var under året organiserade i grupp i Oskarshamn. Grupperna i Tjust, Mönsterås, Hultsfred, Kalmar, Öland och Nybro har inte valt styrelser, Kontaktmän upprätthåller kontakten, och medlemmarna är direktanslutna till distriktet. Distriktsstyrelsen har varit sammansatt av Torgny Nilsson Oskarshamn ordförande, Per-Inge Malmgren Västervik sekreterare, Leif Brandt Vetlanda kassör och vice ordförande samt av ledamöterna Bengt Hultgren Hultsfred och Tommy Englund Mönsterås. Distriktets arbete har under året inriktats på av förbundets aktualiserade aktiviteter. Leif Brandt är ledamot i en av förbundets arbetsgrupper Mänsklig Värdighet. Till förbundsårsmötet i Stockholm 1/6-2/6 lämnades från distriktet fyra motioner att bevaka. Två ombud från distriktet medverkade, Leif Brandt, som distriktsombud och Leine Johansson, som ombud för Oskarshamnsgruppen. Förbundsårsmötet i Stockholm blev historisk på så sätt att förbundet ändrade sitt namn från Sveriges Krista Socialdemokraters förbund till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Detta var andra beslutet, det antogs en första gång 2011 i Uppsala. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som är det nya namnet betyder att vårt arbete öppnas för, och välkomnar som medlemmar, troende ur andra trosinriktningar. Beslutet har inneburit större öppenhet och namnet speglar även att förbundet är ett mer modernt förbund. Distriktets kassör valdes vid förbundsårsmötet till Revisors ersättare. En av distriktets ersättare Evy Annér är bl.a. ledamot av Kyrkomötet. Tommy Englund är ledamot i Landstingsfullmäktige och Gert Wollinger är ledamot i landstingets revision. Anna Hedh, Mörbylånga är ledamot i EU-parlamentet. Distriktet hade vid årsskiftet 27 medlemmar. De flesta medlemmar är direkt anslutna till distriktet. 22

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Foto: Anders Löwdin. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2011. Foto: Anders Löwdin. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2011 Foto: Anders Löwdin Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 21 april 2012 på Ölands Folkhögskola. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2014. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2014 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 28 mars i Vimmerby. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Foto: Moritz Fingerhut Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 27 mars 2010 i Kalmar. 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS Stockholms läns kristna socialdemokrater Stockholms läns SKSF-distrikt Broderskapsrörelsen STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Distriktsårsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer