Kurser föreläsningar & konferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser föreläsningar & konferenser"

Transkript

1 Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna

2 Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete mellan familj, skola, socialtjänst och psykiatrisk behandling kräver information och gemensam kunskap. Vill du vara aktivt delaktig i din flickas behandling och växa själv i dina egna beslut och reaktioner då är våra utbildningar och konferenser och föreläsningar till för dig. Ska du ta beslut i placeringsärenden eller hitta rätt behandlingsmetod för din klient med psykosociala problem eller din ungdomspsykiatriska patient så är våra föreläsningar och konferens till för dig. Utveckla positiv självkänsla och ett starkare självförtroende, skaffa verktyg inför möten med din tonårs flicka. Se behandlingsmöjligheter och klientbehov när du placerar och följer upp en placerad flicka.

3 Egehems konferenser, föreläsningar och korta kurser riktar sig till alla Egehems samarbetspartners! Vi erbjuder ett utbud av föreläsningar kurser och konferenser om våra behandlingsmetoder för flickor i åldern år med psykisk skörhet, psykisk sjukdom och sociala problem. Hur konferens, föreläsningar och kurser är upplagda, och vad de innehåller kan du se på nästa sida. Våra utbildningar är kostnadsfria och kan ges dagtid, kvällar eller helger. Vårt mål är att ge ökad kunskap och trygghet inför föräldrars och myndigheters beslut och samarbete med de unga tjejer som vi tar emot och behandlar på Egehem. I konferensener, föreläsningarna och kurserna får du del av det senaste inom forskning och evidensbaserad kunskap kring psykiatrisk behandling och socialt arbete. Vi ger föräldrar och våra övriga uppdragsgivare information och verktyg. Vi delar evidensbaserad kunskap. Vi skapar tillsammans förutsättning för en gemensam behandlingsgrund att stå på. Egehem har 40 anställda. Hälften har grundutbildning i kognitiv terapi, dbt, familjeterapi och ridterapi. Övriga har sjukvårdande utbildning, pedagogisk utbildning samt administrativ kompetens. Vi har egen läkare som är dubbelspecialist i barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Egehem har funnits sedan Information om Egehem finns på hemsidan

4 Egehems utbildningar Konferens Det här är Egehem Konferensen beskriver Egehems målgrupp och våra behandlingsmetoder samt visar elevernas miljö i Egehem deltagare, heldag med lunch Föräldrar, anhöriga, uppdragsgivare och samarbetspartners Kurs i DBT Ett smakprov på dialektisk beteendeterapi Det är inga krav på aktivt deltagande, du kan delta som tyst gruppmedlem deltagare Från 18 år, 4 tillfällen x 3 timmar, kvällar och helger Föräldrar har företräde Kurs i ridterapi Praktisk ridterapi Ridterapi kan innebära markövningar såväl som uppsutten ridning om du vill, det är inget ridtvång och inga krav på aktivt deltagande. Du kan delta som tyst gruppmedlem! 4 6 deltagare Från 18 år, 2 tillfällen x 4 timmar, kvällar och helger Föräldrar har företräde Alla utbildningar är belägna i västervik Konferens, föreläsningar och kurser är helt gratis för våra samarbetspartners!

5 Föreläsningar Medicinering för unga med psykisk skörhet eller sjukdom Fördelar och nackdelar? Läkande, ersättande, lugnande? Neuropsykiatriska diagnoser A-Ö vad innebär det? Potential eller problem? Självskadande och suicidala flickor Ont utanpå eller inuti? Behandling, förhållningssätt Terapier När, hur och varför? Skola, praktik och träningsboende i Egehem Vi är på G - hur går vi vidare? Ätstörningar Från destruktivt kontrollerande till fria val Föreläsningar ges även utifrån önskemål Till kommuner, landsting och skolor ( vusenstuderande och högskola) etc. Tid plats och innehåll efter överenskommelse. Pris vid förfrågan Halvdag med lunch. Max 40 deltagare, föräldrar har företräde Vardagar och helger Hur anmäler jag mig till kurserna? Telefon: , Elisabet Ege E-post: hemsida:

6 På Egehem arbetar vi holistiskt och salutogent med ungdomarna, deras familjer samt skola, socialtjänst och psykiatri Kommentarer från flickor föräldrar och uppdragsgivare - Vi har blivit en familj igen! - Mamma - Egehem använder sig av egna behandlingsutbildade elevassistenter och det betyder så mycket då de vet vad behandlingen går ut på - Vetlanda kommun - Verksamheten gör ett jättejobb! Götene kommun

7 Vad kan information och kurser tillföra mig? Kurserna hjälper dig att förstå och hantera svåra situationer med din ungdom. I kurserna får du på ett utforskande sätt själv känna och bli medveten om hur kropp och själ reagerar på invanda mönster. Du får prova nya handlingssätt och själv känna effekterna av de nya metoderna! Du kan alltid vara åskådare. Det finns inga krav på din aktiva medverkan i de olika övningarna. Kurserna och föreläsningarna har ett viktigt syfte är samtidigt roliga att delta i! Vid konferensen och på föreläsningarna skapar vi med hjälp av våra kompetenta föreläsare en gemensam evidensbaserad kunskapsgrund att stå på. Du får förståelse för Egehems behandlingsmetoder. Det är mycket viktigt för ett bra samarbete mellan föräldrar, övriga uppdragsgivare och Egehem. Det finns alltid tid till diskussion vid alla utbildningstillfällen, använd den! Vi lär oss av varandra och anhöriga. Föräldrar har alltid den mesta informationen om situationer som kan uppstå kring flickorna. Kom ihåg att hålla diskussionen på ett övergripande plan så du inte utlämnar din flicka eller din privata situation! Vill du veta mer om vår konferens, våra kurser och föreläsningar så kontakta Elisabet Ege för mer information, Telefon: E-post: Hemsida: Alla konferenser, föreläsningar och kurser är helt avgiftsfria och kommer att hållas i Västervik

8 Föreståndare för Egehem hvb Telefon: E-post: Hemsida:

9 EGEHEMS MÅLGRUPP I Egehems fyra enheter tar vi emot flickor i en ålder mellan 13 och 22 år. Vi behandlar flickor som är psykiskt sköra. De kan ha utsatts för fysiskt och psykiskt våld. Vi behandlar psykosociala problem och psykiatriska symtom. I Egehem tar vi emot flickor som kan behandlas och må bra av att tränas i en normaliserande öppen miljö. Det är viktigt att veta att inte alla elever i Egehem skär sig eller tillfogar sig yttre skada. De flesta gör sig illa en period, men får hjälp att använda andra sätt att uttrycka sig, och ta hand om sig på. Ibland kan skärande och andra sätt att utsätta sig för fara smitta, men det kan lita väl smitta att en elev eller att gruppen elever mår bra en tid och tar hand om sig. Ofta kan den elev som inte visar så här tydligt hur hon mår vara den som mår sämre. Det är alltid svårt att se utanpå vilka behov en ungdom har. En bra utredning bör ligga till grund för en placering. Flickornas problem kan ta olika uttryck, exempelvis: suicidtankar / suicidförsök självdestruktivitet depression dissociation ätstörning UNS ångestproblematik (panikångest, fobier, generaliserad ångest) tvångstankar personlighetsstörning (emotionell instabil personlighetsstörning borderline) osjälvständig personlighetsstörning, (histrionisk personlighetsstörning) dock ej asocial personlighetsstörning jagsvaghet relationsstörningar (familj, kamrater, samhälle) skolsvårigheter

10 PERSONALEN I EGEHEM Egehem har dygnet runt bemanning. Hur många som arbetar i de olika enheterna framgår tydligast av organisationsplanen, sammanlagt är vi ca 35 heltidstjänster i Egehem. I behandlingsteamen har vi både kompetens i utbildning och på den personliga sidan. Det är en förutsättning att man är intresserad av fortbildning för att få en tjänst i Egehem. Det kommer hela tiden nya rön och nya evidensbaserade behandlingar som vi vill kunna erbjuda våra elever. Det är också viktigt att man är engagerad, empatisk och konsekvent som person. I Egehem finns vårdutbildningar, pedagogiska utbildningar samt flera terapiinriktningar representerade. Egehem har administrativ personal, personal som samordnar skola och elevassistenter och personal i träningslägenheterna. Vi har barn och ungdomspsykiatrisk specialistläkare som också är specialist i vuxenpsykiatri. Personalen har regelbunden handledning i de olika teamen. Behandlare i Egehem och Egehem Falla, ledningsgrupp och elevassistenter har handledning i sina grupper. De behandlare som har terapi med elever har grundutbildning i terapi och handledning i elevärendena. Handledning finns även för DBT grupperna samt för behandlare som har samtal. Kvinnliga och manliga behandlare är lika viktiga på Egehem. Många av våra flickor har varit utsatta för våld/övergrepp någonstans. Både kvinnor och män kan ha varit förövare. Vi uppmanar eleverna att skapa förtroendefulla relationer med den person de har lättast att samtala med oavsett kön. Egehems kompetensbild Läkare dubbelspecialist i barn och ungdomspsykiatri / VuxenpsykiatriSjuksköterska Socionom Socialpedagog Undersköterskor Mentalskötare Behandlingsassistenter Fritidspedagog Fritidsledare Barnskötare Friskvårdsmassör Marte Meo Utredningsmetodik Handledning Psykiatri och psykosomatik Kriminologi Socialpsykologi Psykologi Organisation och ledarskap Rehabiliteringsvetenskap 7 st KPT Kognitiv psykoterapi 3 st KBT kognitiv beteendeterapi 1 st Gruppsykoterapi 1 st Individualpsykoterapi 2 st Familjeterapi 4 st Ridterapi, Rehabiliteringsvetenskap 5 st DBT dialektisk beteendeterapi

11 Stöd i träningsboendet När du flyttar ut till ditt träningsboende förändras mycket. En sak är att personalen har färre kontakttillfällen med dig än när du bodde inne i Egehem. Precis som när man flyttar från sin familj. Du har fortfarande möjlighet till samma stödåtgärder men du måste själv svara positivt på vårt erbjudna stöd! Av ordinarie personal i Egehems enheter kan du bli väckt via telefon. Vissa elever kan erbjudas skjuts till skola och praktik. Du kan få stöd vid sänggåendet och hjälp med nattmedicin. Du kan under en övergångsperiod äta gemensamma måltider med oss i enheterna eller komma till gemensamma måltider med träningspersonalen och andra elever. Du städar och tvättar i början tillsammans med träningsboendets personal. Efter en tid kan du visa att du själv klarar att planera och genomföra måltider, städning och tvätt. Medicin ska företrädesvis hanteras av dig med korttidsdelad dosett för att du ska vänja dig att sköta medicinen. Medicinering kan även ges vid vår skolenhet LärovÄrkets lokal som har medicinskåp. Eller vid någon av enheterna, du kan tex komma till Egehems Stora hus för medicinering. I vissa fall kan vi uppsöka dig. På kvällar och helger anordnas aktiviteter och gemensamma projekt, Din medverkan är av stor betydelse för utbytet av idéer och önskningar. För ditt stöd arbetar 4 st heltidsanställda. När vi stöttar än fyra eller färre träningselever jobbar två heltidsansställda hos er. Du har också kvar din föreståndare och en biträdande föreståndare som ansvarar för dina kontakter med socialförvaltning och eventuell psykiatri. Kontakten med din läkare på Egehem fortsätter som förut. Du fortsätter de individuella läkarkontakterna och familjesamtalen med läkaren och kontaktpersonen närvarande. För att träningsboendets system ska fungera krävs det av dig att du svarar i telefonen och tar emot behandlarna! Du ska släppa in personalen i lägenheten utan hot och våld och du ska samarbeta med den som hjälper dig. Du ska komma till uppgjorda möten. Du ska komma till dörren eller bilen om vi kommer för att hämta dig. Du ska ringa träningsboendet eller de andra enheternas personal om du behöver stöd. Du ska använda din DBT telefon för att ta stöd att följa din krislista för att motstå självskada av alla former. Kan eller orkar du inte med kraven i träningsboendet kommer en utvärdering att göras och en behandlingskonferens att hållas med vårdnadshavare, socialtjänst och behandlingshem. Psykiatrin kan medverka. På mötet kommer beslut att fattas om fortsatt träningsboende, annan behandling, vårdform eller annat boende. Du har kvar DBT terapin och din individuella terapikontakt. Ridterapi är ett kvarstående erbjudande som vi rekommenderar.

12 LÄROVÄRKET LärovÄrket är Egehems lokaler där samordnare och elevassistenter arbetar i anpassade lokaler med Egehems flickor som kan gå i grundskola, gymnasieskola, särskola eller folkhögskola. Samordnaren och elevassistenterna är anställda av Egehem. Egehem har god kontakt med skolorna i Västervik. Flera av Egehems elever har egen elevassistent. En elev som planeras gå i skola behöver oftast få tillgång till egen elevassistent. Är eleven på grundskolenivå kan skolan bistå med detta. Är eleven inskriven på gymnasium eller i praktik bör planering särskilt göras för en elevassistent, det kan bli en extra kostnad för uppdragsgivaren. Egehems läkare kan, om behovet finns, skriva intyg vid ansökan om medel till assistent. Det kan komma många tillfällen då eleverna inte kan vara i skolan på heltid. För att eleverna ska få en sammanhängande skoldag kan de gå till Egehems lokal LärovÄrket tillsammans med sin elevassistent. Sådana tillfällen kan vara vid håltimmar, avkortade skoldagar men också när eleven har bristande koncentration, ångest och oro i skolsituationen. Samordnaren sköter kontakten med rektor, lärare, elevassistenter, föräldrar, elever och elevens kontaktpersoner i Egehem. Egehems samordnare handleder elevassistenter och lärare i de enskilda elevernas behov i fråga om vad eleven behöver för att fungera i skolsituationen trots sina individuella problem. som förstärkning av elevernas miljöträning. Fallas flickor är en något äldre elevgrupp och de har hjälp på förmiddagen och under lunchen av en elevassistent som stöttar hela gruppen om inte specifika behov finns hos den enskilda flickan. LärovÄrkets lokaler ger eleverna möjlighet till studier i separata studierum, träning och möjlighet till gymnastik. I lokalen kan vi också träna hemkunskap och äta lättare luncher. Lokalerna ligger på gångavstånd från Egehem. Sedan Egehem startade verksamheten LärovÄrket har studieresultaten förbättrats för våra elever! Utvärdering av lärovärket är gjord 2009 läs den på hemsidan egehem.com, under fliken skola Alla elever som använder LärovÄrket har sin tillhörighet i den ordinarie skolan. Skoluppgifterna delas ut och bedöms av elevens ordinarie lärare. Samordnare och elevassistent är en förlängning av skolan. Egehem Falla är Egehems nya avdelning som ligger lantligt belägen. Falla har hästar

13 BEHANDLING Helhet Egehem erbjuder en helhetssyn på eleven med behandlingsmetoder enligt senaste evidens. Vi arbetar miljöterapeutiskt i våra boenden och vi förstår eleven utifrån ett medicinskt och psykodynamiskt synsätt. För att föra eleven framåt använder vi kognitiva tekniker. Kontaktpersoner och möte med psykiater Första tiden i Egehem får eleven sina två kontaktpersoner. Eleven får också ett inledande samtal med vår psykiater. Han bokar vidare kontakter extra tätt om eleven har det behovet. Vi skapar oss en bild av elevens fysiska hälsa. Vår psykiater ser över elevens eventuella behov av mediciner och har avstämmande kontakt med tidigare behandlande läkare för att öka informationsinhämtningen kring eleven. Familjearbete Regelbundet bjuds familjen in till familjesamtal. Det kan vara mycket olika gruppsammansättningar vid familjesamtalen. Från Egehem finns psykiater och kontaktperson med. Det är viktigt att skapa en plattform där vi kan se på flickan i behandlingen ur ungefär samma vinkel. Stora delar av elevens framtida förståelse i och för sin familj grundläggs här. Vi ger också flera gånger om året föräldrarna möjlighet att delta i en föräldrakonferens där vi lyfter aktuella behandlingsmetoder arbetssätt eller ger spetskunskaper om diagnoser som föräldrarna själva valt att fördjupa sig i. Övernattning kan oftast ordnas i Egehems övernattningsrum eller på närbeläget vandrarhem. Syskon och kamrater kan få övernatta i Egehem om det är lämpligt, dock i eget rum. Medicinering Elever i Egehem får hjälp att komma ihåg att ta sin egenvårdsmedicin av behandlarna. Vår sjuksköterska delar i dosetter och ser till våra medicinrutiner. Alla mediciner är inlåsta. Många elever har psykiatriska problem och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Vi har egen Psykiatriläkare som är utbildad i både barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri för att möta behovet av behandling för gruppen unga vuxna. Eleven kan behöva hjälp att hitta rätt medicin, förstå medicinen eller att ställa in den till rätt nivå. Det är under uppväxten som man skapar förutsättningar för det kommande vuxna livet. Att få adekvat hjälp då är mycket betydelsefullt. Hemåkning och mobil första 8 veckorna Vi vill lära känna eleven med alla deras frustrationer och måenden, vi vill inte att kamrater och anhöriga ska behöva bära alla impulsiva kontakter i början, därför åker eleven oftast inte hem första 8 veckorna och därför rekommenderar vi till en början att mobilen stannar hos föräldrarna denna tid. Daglig träning Vi erbjuder första tiden (veckorna) dagliga sysslor som behandlingspersonal och elever utför tillsammans. Speciellt upplägg finns för detta. Elever som inte kan utföra annan daglig syssla fortsätter med daglig träning tillsammans med personal. Personalen som har motiverande samtal och stödsamtal har också tillgång till handledning. DBT DBT, dialektisk beteendeterapi har formen av grupper med öppet inträde. Eleven får börja i en grupp som passar. DBT är obligatoriskt på Egehem då det visat sig vara en av de bästa terapiformerna för vår målgrupp. Kognitiv terapi och samtal Många elever vill gärna arbeta kring sina personliga upplevelser enskilt med en vuxen kontakt. Eleverna erbjuds samtalskontakt med kognitiv inriktning. 10 av våra behandlare är grundutbildade i kognitiv terapimetod. Vi har handledning av legitimerad och handledarutbildad kognitiv terapeut.

14 Ridterapi Vissa elever väljer att ha så kallad Ridterapi Hästunderstödd terapi). Det är inte en legitimerad terapiform utan är en samtalskontakt där terapeuten och eleven samarbetar kring elevens beteenden. Hästen tydliggör ofta på ett rättframt sätt, och utan skuld, för eleven att hon bär på exempelvis stress eller okoncentration eller det motsatta att hon lärt sig koncentrera sig och kontrollera impulser etc! Våra ridterapeuter har terapeutisk eller pedagogisk grundutbildning samt handledning i sina elevärenden. BEHANDLING Gruppsamverkan I gruppen bland eleverna på Egehem tränar eleven samverkan och flexibilitet. Ett tillfälle är särskilt avsatt för detta per vecka. Men det finns också möjlighet att arbeta med sina känslor direkt om något diskuteras. Här lyfter kompetent personal samtalen från elevens privata problem att omfatta generella situationer så diskussionen kan fortgå med elevens individuella skydd och sekretess i behåll. Ibland har eleven redan lämna ut sina erfarenheter till elevgruppen och vi måste hantera detta. Eleverna uppmanas att vara rädda om sig och dela problemen med behandlarna och inte kamraterna. Alla elever i Egehem vet att det är omtänksamt att inte bära andra elevers hemligheter. Ett berättat problem vill nå fram till någon som kan hjälpa, och hos oss är det de vuxna behandlarna! Ta hand om sig Egehem skapar många tillfällen för eleverna att träna på att ta hand om sin kropp. Det kan vara matlagning, massage, hudvård etc. I alla situationer finns behandlare med kompetens för att aktiviteter och hobby på fritiden också ska bli en del i den holistiska synen på eleven och hennes behandling som Egehem har. Att låsa in skapar ibland en destruktiv jakt på vassa föremål. Vi vill inte uppmuntra det. I nödvärn och i nödsituationer kan vi ta ifrån elever farliga föremål. Elevens självskada kan eskalera vid början av behandlingen. Det är mycket jobbigt att arbeta med sig själv i en ny miljö på ett behandlingshem. Andra skär sig och man lockas med. I En utvärdering har Egehems elever själva berättat att det känns bra om alla elever har sina sår täckta av kläder. Det respekterar vi nu och ser till att skärsår som är nya döljs. När en elev slutar skära följer fler elever med även i den positiva trenden! Uppmuntra rätt beteenden Vi ägnar mycket tid åt den elev som kommer till oss och ber om stöd när det är jobbigt. Har eleven redan skadat sig pga. ångest så har ångesten redan lättat något och vår möjlighet att stödja är över. VI hjälper till att visa hur man plåstrar om sig och vi tar beslut om suturering på sjukhus. Eleverna får också lära sig att städa efter sin självskada för att andra inte ska utsättas för smittrisk. Sexuella relationer Ungdomar över 15 år får ha sexuella relationer. Det finns naturligtvis perioder under behandlingen i Egehem när en flicka kan vara i behov av att leva utan en relation. Hon kan behöva lära känna sig själv och värdesätta sig själv bättre innan hon är mogen för en relation. Generellt är vår åsikt att det är viktigt att just elever med tidigare dåliga erfarenheter av relationer får stöd att ha kärleksrelationer på samma villkor som ungdomar som har goda erfarenheter. Dvs möta sin kille/tjej på sitt eget rum och ha närhet till vuxna trygga människor. Tvingas man ut på stan för att dölja sina relationer är risken för avvikelse från behandlingshemmet, övergrepp och sexuella erfarenheter under drogpåverkan mycket stor. Självskador och vassa föremål Egehem är ett öppet behandlingshem. Vi kan inte visitera, eller låsa. Eleverna har sin egen ekonomi och kan handla vassa saker själva.

15 Skola och Praktik Skola och praktik är viktiga delar att integrera i behandlingen så fort den psykiska hälsan tillåter. Egehem har särskild personal för detta. Vår verksamhet är utvärderad och visar att de elever som fått tillgång till elevassistent har bättre resultat än övriga i gruppen. Träningsboende När eleven kommit vidare i sin behandling flyttar hon oftast ut i träningsboende. Här tränas eleven i att sköta de dagliga sysslorna i en egen lägenhet. I träningsboendet finns personal som gör fasta schema för träning och aktiviteter tillsammans med eleverna. Det är en förlängning av Egehem med viss möjlighet att ha stöd i medicinering samt personalstöd även på natten kortare perioder. I träningslägenhet fortsätter DBT terapin samt erbjudandet att ha egen samtalskontakt och ridterapi Utslussning/eftervård Efter träningsboendet kan utslussning och eftervård av eleven arrangeras i samråd med placeraren. Telefonstöd Elever som kommit till träningslägenhet och eftervård har tillgång till en telefonkontakt dygnet runt under hela tiden för att känna den trygghet de behöver i arbetet med sin behandling

16 EGEHEMS HISTORIK Egehem öppnades 1992 av Elisabet och Gerhard Ege. Då var Egehem ett HVB-hem utan extern personal. Gerhard blev färdig med sin läkarutbildning 1994 och bestämde sig för att gå vidare inom området barnpsykiatri vilket ledde till utbildning till specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri. Elisabet slutförde sin grundutbildning i psykodynamisk gruppsykoterapi 1996 och har sedan utbildat sig i Marte Meo teknik, psykiatri - psykosomatik, och handledning, samt läst en universitetsutbildning till Föreståndare. Förfrågningarna om platser i Egehem blev under de första åren mer och mer inriktade på psykosocialt och psykiatriskt behandlingsbehov och Egehem började specialisera sin behandlingsinriktning. De åtta första åren hade Egehem 4-6 behandlingsplatser. På senare år har platsantalet vuxit till det tredubbla. Egehem flyttade i och med ökat elevantal till ett härligt sekelskifteshus med två flyglar på vår nuvarande adress, Hallströmsgatan 37, nära centrum i Västervik. Fler lokaler har på senare år tillkommit för behandlingsarbete samt ytterligare träningslägenheter. Detta är följden av fler behandlingsplatser och vår önskan om att hålla de olika enheterna små. LärovÄrket kom till mellan 2002 och Vi förstod vikten av en samlad skoldag för våra elever och vi ville använda oss av elevassistenter som var utbildade av Egehem för att ge det bästa stödet till eleverna och för att samarbetet med skolorna skulle fungera bra. Sedan 2004 har LärovÄrket haft en egen samordnare egna elevassistenter, handledning och egna lokaler. Med växande antal elever ökade personalstyrkan kraftigt i antal under en utvecklingsperiod Egehem önskar och stödjer att personalen ständigt vidareutvecklar sin kompetens. En stor satsning inleddes 2002 då sju medlevare erbjöds och genomgick grundutbildning i kognitiv psykoterapi. Utbildning i organisation och ledarskap och i socialpsykologi är andra utbildningsprojekt personalen deltagit i påbörjade två av Egehems personal sin specialutbildning i rehabiliteringsvetenskap, inriktningen på den utbildningen är ridterapi. Egehem har haft hästar i verksamheten sedan 1992 och kan nu använda dem specifikt för flickornas utveckling. Vintern 2006 gick tre behandlare och en biträdande föreståndare utbildning i Dialektisk beteendeterapi. Hösten 2007 har ytterligare 2 personal fått utbildning i DBT. En terapiform som visat sig vara mycket bra för vår målgrupp. Två behandlare och en biträdande föreståndare har utbildats i Kognitivbeteendeterapi sk KBT steg 1. Ett nytt kapitel i Egehems historia skrivs Egehem öppnar Egehem Falla. Falla är en lantligt belägen avdelning till Egehem där 5 flickor kan bo. Flickorna går i skola eller praktiserar precis som i Egehem. Fallas flickor kan också välja att arbeta med hästar och deras skötsel samt läsa till hästskötare. Alla flickor på Falla tränar skötselansvar för djur och gårdens sysslor men skola och praktik samt det inre arbetet kommer naturligtvis först. I samband med de nya platserna på Egehem Falla får Egehem ytterligare 3 nya platser för elever i träningslägenhet. På det viset kan vi ta ansvar för elevens behov av hjälp under den svåra, och ibland riskfyllda, utvecklingsfasen i övergången till eget boende. Egehem har nu sammanlagt 20 behandlingsplatser.

17 AKTIVITETER Egehem aktiviteter är inriktade på att stödja elevens individuella intressen. Grupper kan ibland vara svåra att hantera för en psykiskt skör elev och vi tränar därför våra gruppaktiviteter under former som är mycket väl uppbackade av personal. Gemensamma aktiviteter i helgrupp är därför inte lika ofta förekommande som individuella aktiviteter och aktiviteter i liten grupp. Aktiviteter planeras alltid utifrån elevernas behov och förmåga. Egehem dyker, fiskar, paddlar kanot och vandrar regelbundet med tjejerna. Hästar Egehems målgrupp består av tonårsflickor och flera av dem har intresse för hästar och andra djur. Hästar och ridning som aktivitet är både självsäkerhetsstärkande och ger mycket motion och kroppskännedom. Ridsport är utvecklande för elever som utsatts för övergrepp. Genom att hästen är en tyglingsbar kraft och genom att eleven i ridningen tvingas bli medveten om sin kropp så tränas eleven i gränssättande och känsla. I samvaron med hästar tränas också ansvarskänsla och säkerhetstänkande. När man umgås med hästar är det viktigt med medveten närvaro. Eleverna har tillgång till ridterapi. Ridterapin skiljer sig från ridaktivitet. Ridterapeuten är utbildad på högskola 30p under rehabiliteringsvetenskap. I ridterapin har terapeuten hjälp från hästen med att förtydliga kommunikationen mellan elev och terapeut. Det kan ske för att hästen är så känslig och så lätt svarar på känslor som stress, rädsla, lugn etc. Kroppsvård Egehem har tillgång till egen SPA - avdelning. I Spa t är det naturligt att först träna att våga klä om tillsammans med andra tjejer. I poolen som ständigt håller 35 kan vi träna på att bada tillsammans, för detta krävs det att man är omklädd till baddräkt vilket många flickor inte vågat visa sig i på flera år. Träningen inför ett bad kan ta lång tid med besök i poolrummet då vi bara tittar på omklädning och pool, vi accepterar att eleven är mycket påklädd i vattnet. Ibland måste vi hitta en mer klädd baddräkt, exempelvis med långa ärmar och ben för att en flicka inte vill visa sina ärr. Målet är att våra elever ska våga åka till offentlig simhall eller bada vid allmänna bad. Ångest kan tränas bort om man kan utsätta sig för obehag i lämpliga doser, det underlättar med egen lokal att träna i. Fysisk träning och rehabiliterande träning Träningen sker ofta i samarbete med Tjust Rehab där eleverna får hjälp med lämplig träning. Särskilt viktigt vid ätstörningar.

18 AKTIVITETER Kultur Många elever tycker om att uttrycka sig i ord, musik, form och bild. Egehem stödjer skapandet i alla former och ett flertal av personalen kan utifrån egna kunskaper och intresse hjälpa eleverna att komma igång och utveckla sina intressen. Flertalet av våra elever har aldrig varit utanför norden. Vissa resor har varit informativa, exempelvis med besök i tidigare Östtyskland. Några resor är menade för fysisk träning. Några resor är för att laga trasiga och tappade släktrelationer. En del resor är för att distrahera och fokusera om, från önskan att ta sitt liv, till att se omgivningen och medmänniskorna på ett nytt sätt i den nya omgivningen. Sport Flera av Egehems elever kommer i gång med någon form av sport under vistelsen här. Intressena är mycket individuella och uppmuntras från personalens sida. Sociala kontakter Familj och anhöriga kan beredas möjlighet att vara med i vissa delar av behandlingsarbetet och vid vissa aktiviteter utifrån elevens behov. Skola och praktik sker helt i samarbete med ordinarie grundskola och gymnasium. Egehems personal skapar en samanhållen skoldag i vår lokal LärovÄrket. I Egehem kan i vissa fall eleverna beredas tillfälle att ta körkort. Bedömningen om tidpunkten är den rätta, samt hur snabbt körkortet ska tas görs av Egehem. Resor I Egehem har vi rest med eleverna till mycket varierande resmål och med mycket varierande mål med resan. En typ av resa är enbart avkopplande och bygger upp vikänsla och grupptillhörighet. Resor ger ökad självkänsla.

19

inom skolan ökat samarbete Råd och riktlinjer följs upp inom SiS sid 44 Johan Svensson Nr 3 Maj 2010 Årgång 4

inom skolan ökat samarbete Råd och riktlinjer följs upp inom SiS sid 44 Johan Svensson Nr 3 Maj 2010 Årgång 4 Nr 3 Maj 2010 Årgång 4 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Johan Svensson ökat samarbete inom skolan Råd och riktlinjer följs upp inom SiS sid 44 Personalen behöver stöd. Chefer inom äldreomsorgen kommer

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

TAK En översikt av Oasens HVB-lösning

TAK En översikt av Oasens HVB-lösning En tidning från Oasen HVB för dig som arbetar med socialt arbete Utgåva 18 2012 med ALLT under samma TAK En översikt av Oasens HVB-lösning TEMA: FAMILJ & HVB VILJAN ATT TA SIG IGENOM Tonåring i familj

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

MULTIFAMILJETERAPI VID

MULTIFAMILJETERAPI VID MULTIFAMILJETERAPI VID ANOREXIA NERVOSA Behandlingsmanual Framtagen vid Enheten för Anorexi och Bulimi BUP Lund Ulf Wallin Innehåll 1. Introduktion 4 2. Anorexia Nervosa hos den yngre patienten 5 3. Familjens

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer