Kurser föreläsningar & konferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser föreläsningar & konferenser"

Transkript

1 Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna

2 Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete mellan familj, skola, socialtjänst och psykiatrisk behandling kräver information och gemensam kunskap. Vill du vara aktivt delaktig i din flickas behandling och växa själv i dina egna beslut och reaktioner då är våra utbildningar och konferenser och föreläsningar till för dig. Ska du ta beslut i placeringsärenden eller hitta rätt behandlingsmetod för din klient med psykosociala problem eller din ungdomspsykiatriska patient så är våra föreläsningar och konferens till för dig. Utveckla positiv självkänsla och ett starkare självförtroende, skaffa verktyg inför möten med din tonårs flicka. Se behandlingsmöjligheter och klientbehov när du placerar och följer upp en placerad flicka.

3 Egehems konferenser, föreläsningar och korta kurser riktar sig till alla Egehems samarbetspartners! Vi erbjuder ett utbud av föreläsningar kurser och konferenser om våra behandlingsmetoder för flickor i åldern år med psykisk skörhet, psykisk sjukdom och sociala problem. Hur konferens, föreläsningar och kurser är upplagda, och vad de innehåller kan du se på nästa sida. Våra utbildningar är kostnadsfria och kan ges dagtid, kvällar eller helger. Vårt mål är att ge ökad kunskap och trygghet inför föräldrars och myndigheters beslut och samarbete med de unga tjejer som vi tar emot och behandlar på Egehem. I konferensener, föreläsningarna och kurserna får du del av det senaste inom forskning och evidensbaserad kunskap kring psykiatrisk behandling och socialt arbete. Vi ger föräldrar och våra övriga uppdragsgivare information och verktyg. Vi delar evidensbaserad kunskap. Vi skapar tillsammans förutsättning för en gemensam behandlingsgrund att stå på. Egehem har 40 anställda. Hälften har grundutbildning i kognitiv terapi, dbt, familjeterapi och ridterapi. Övriga har sjukvårdande utbildning, pedagogisk utbildning samt administrativ kompetens. Vi har egen läkare som är dubbelspecialist i barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Egehem har funnits sedan Information om Egehem finns på hemsidan

4 Egehems utbildningar Konferens Det här är Egehem Konferensen beskriver Egehems målgrupp och våra behandlingsmetoder samt visar elevernas miljö i Egehem deltagare, heldag med lunch Föräldrar, anhöriga, uppdragsgivare och samarbetspartners Kurs i DBT Ett smakprov på dialektisk beteendeterapi Det är inga krav på aktivt deltagande, du kan delta som tyst gruppmedlem deltagare Från 18 år, 4 tillfällen x 3 timmar, kvällar och helger Föräldrar har företräde Kurs i ridterapi Praktisk ridterapi Ridterapi kan innebära markövningar såväl som uppsutten ridning om du vill, det är inget ridtvång och inga krav på aktivt deltagande. Du kan delta som tyst gruppmedlem! 4 6 deltagare Från 18 år, 2 tillfällen x 4 timmar, kvällar och helger Föräldrar har företräde Alla utbildningar är belägna i västervik Konferens, föreläsningar och kurser är helt gratis för våra samarbetspartners!

5 Föreläsningar Medicinering för unga med psykisk skörhet eller sjukdom Fördelar och nackdelar? Läkande, ersättande, lugnande? Neuropsykiatriska diagnoser A-Ö vad innebär det? Potential eller problem? Självskadande och suicidala flickor Ont utanpå eller inuti? Behandling, förhållningssätt Terapier När, hur och varför? Skola, praktik och träningsboende i Egehem Vi är på G - hur går vi vidare? Ätstörningar Från destruktivt kontrollerande till fria val Föreläsningar ges även utifrån önskemål Till kommuner, landsting och skolor ( vusenstuderande och högskola) etc. Tid plats och innehåll efter överenskommelse. Pris vid förfrågan Halvdag med lunch. Max 40 deltagare, föräldrar har företräde Vardagar och helger Hur anmäler jag mig till kurserna? Telefon: , Elisabet Ege E-post: hemsida:

6 På Egehem arbetar vi holistiskt och salutogent med ungdomarna, deras familjer samt skola, socialtjänst och psykiatri Kommentarer från flickor föräldrar och uppdragsgivare - Vi har blivit en familj igen! - Mamma - Egehem använder sig av egna behandlingsutbildade elevassistenter och det betyder så mycket då de vet vad behandlingen går ut på - Vetlanda kommun - Verksamheten gör ett jättejobb! Götene kommun

7 Vad kan information och kurser tillföra mig? Kurserna hjälper dig att förstå och hantera svåra situationer med din ungdom. I kurserna får du på ett utforskande sätt själv känna och bli medveten om hur kropp och själ reagerar på invanda mönster. Du får prova nya handlingssätt och själv känna effekterna av de nya metoderna! Du kan alltid vara åskådare. Det finns inga krav på din aktiva medverkan i de olika övningarna. Kurserna och föreläsningarna har ett viktigt syfte är samtidigt roliga att delta i! Vid konferensen och på föreläsningarna skapar vi med hjälp av våra kompetenta föreläsare en gemensam evidensbaserad kunskapsgrund att stå på. Du får förståelse för Egehems behandlingsmetoder. Det är mycket viktigt för ett bra samarbete mellan föräldrar, övriga uppdragsgivare och Egehem. Det finns alltid tid till diskussion vid alla utbildningstillfällen, använd den! Vi lär oss av varandra och anhöriga. Föräldrar har alltid den mesta informationen om situationer som kan uppstå kring flickorna. Kom ihåg att hålla diskussionen på ett övergripande plan så du inte utlämnar din flicka eller din privata situation! Vill du veta mer om vår konferens, våra kurser och föreläsningar så kontakta Elisabet Ege för mer information, Telefon: E-post: Hemsida: Alla konferenser, föreläsningar och kurser är helt avgiftsfria och kommer att hållas i Västervik

8 Föreståndare för Egehem hvb Telefon: E-post: Hemsida:

9 EGEHEMS MÅLGRUPP I Egehems fyra enheter tar vi emot flickor i en ålder mellan 13 och 22 år. Vi behandlar flickor som är psykiskt sköra. De kan ha utsatts för fysiskt och psykiskt våld. Vi behandlar psykosociala problem och psykiatriska symtom. I Egehem tar vi emot flickor som kan behandlas och må bra av att tränas i en normaliserande öppen miljö. Det är viktigt att veta att inte alla elever i Egehem skär sig eller tillfogar sig yttre skada. De flesta gör sig illa en period, men får hjälp att använda andra sätt att uttrycka sig, och ta hand om sig på. Ibland kan skärande och andra sätt att utsätta sig för fara smitta, men det kan lita väl smitta att en elev eller att gruppen elever mår bra en tid och tar hand om sig. Ofta kan den elev som inte visar så här tydligt hur hon mår vara den som mår sämre. Det är alltid svårt att se utanpå vilka behov en ungdom har. En bra utredning bör ligga till grund för en placering. Flickornas problem kan ta olika uttryck, exempelvis: suicidtankar / suicidförsök självdestruktivitet depression dissociation ätstörning UNS ångestproblematik (panikångest, fobier, generaliserad ångest) tvångstankar personlighetsstörning (emotionell instabil personlighetsstörning borderline) osjälvständig personlighetsstörning, (histrionisk personlighetsstörning) dock ej asocial personlighetsstörning jagsvaghet relationsstörningar (familj, kamrater, samhälle) skolsvårigheter

10 PERSONALEN I EGEHEM Egehem har dygnet runt bemanning. Hur många som arbetar i de olika enheterna framgår tydligast av organisationsplanen, sammanlagt är vi ca 35 heltidstjänster i Egehem. I behandlingsteamen har vi både kompetens i utbildning och på den personliga sidan. Det är en förutsättning att man är intresserad av fortbildning för att få en tjänst i Egehem. Det kommer hela tiden nya rön och nya evidensbaserade behandlingar som vi vill kunna erbjuda våra elever. Det är också viktigt att man är engagerad, empatisk och konsekvent som person. I Egehem finns vårdutbildningar, pedagogiska utbildningar samt flera terapiinriktningar representerade. Egehem har administrativ personal, personal som samordnar skola och elevassistenter och personal i träningslägenheterna. Vi har barn och ungdomspsykiatrisk specialistläkare som också är specialist i vuxenpsykiatri. Personalen har regelbunden handledning i de olika teamen. Behandlare i Egehem och Egehem Falla, ledningsgrupp och elevassistenter har handledning i sina grupper. De behandlare som har terapi med elever har grundutbildning i terapi och handledning i elevärendena. Handledning finns även för DBT grupperna samt för behandlare som har samtal. Kvinnliga och manliga behandlare är lika viktiga på Egehem. Många av våra flickor har varit utsatta för våld/övergrepp någonstans. Både kvinnor och män kan ha varit förövare. Vi uppmanar eleverna att skapa förtroendefulla relationer med den person de har lättast att samtala med oavsett kön. Egehems kompetensbild Läkare dubbelspecialist i barn och ungdomspsykiatri / VuxenpsykiatriSjuksköterska Socionom Socialpedagog Undersköterskor Mentalskötare Behandlingsassistenter Fritidspedagog Fritidsledare Barnskötare Friskvårdsmassör Marte Meo Utredningsmetodik Handledning Psykiatri och psykosomatik Kriminologi Socialpsykologi Psykologi Organisation och ledarskap Rehabiliteringsvetenskap 7 st KPT Kognitiv psykoterapi 3 st KBT kognitiv beteendeterapi 1 st Gruppsykoterapi 1 st Individualpsykoterapi 2 st Familjeterapi 4 st Ridterapi, Rehabiliteringsvetenskap 5 st DBT dialektisk beteendeterapi

11 Stöd i träningsboendet När du flyttar ut till ditt träningsboende förändras mycket. En sak är att personalen har färre kontakttillfällen med dig än när du bodde inne i Egehem. Precis som när man flyttar från sin familj. Du har fortfarande möjlighet till samma stödåtgärder men du måste själv svara positivt på vårt erbjudna stöd! Av ordinarie personal i Egehems enheter kan du bli väckt via telefon. Vissa elever kan erbjudas skjuts till skola och praktik. Du kan få stöd vid sänggåendet och hjälp med nattmedicin. Du kan under en övergångsperiod äta gemensamma måltider med oss i enheterna eller komma till gemensamma måltider med träningspersonalen och andra elever. Du städar och tvättar i början tillsammans med träningsboendets personal. Efter en tid kan du visa att du själv klarar att planera och genomföra måltider, städning och tvätt. Medicin ska företrädesvis hanteras av dig med korttidsdelad dosett för att du ska vänja dig att sköta medicinen. Medicinering kan även ges vid vår skolenhet LärovÄrkets lokal som har medicinskåp. Eller vid någon av enheterna, du kan tex komma till Egehems Stora hus för medicinering. I vissa fall kan vi uppsöka dig. På kvällar och helger anordnas aktiviteter och gemensamma projekt, Din medverkan är av stor betydelse för utbytet av idéer och önskningar. För ditt stöd arbetar 4 st heltidsanställda. När vi stöttar än fyra eller färre träningselever jobbar två heltidsansställda hos er. Du har också kvar din föreståndare och en biträdande föreståndare som ansvarar för dina kontakter med socialförvaltning och eventuell psykiatri. Kontakten med din läkare på Egehem fortsätter som förut. Du fortsätter de individuella läkarkontakterna och familjesamtalen med läkaren och kontaktpersonen närvarande. För att träningsboendets system ska fungera krävs det av dig att du svarar i telefonen och tar emot behandlarna! Du ska släppa in personalen i lägenheten utan hot och våld och du ska samarbeta med den som hjälper dig. Du ska komma till uppgjorda möten. Du ska komma till dörren eller bilen om vi kommer för att hämta dig. Du ska ringa träningsboendet eller de andra enheternas personal om du behöver stöd. Du ska använda din DBT telefon för att ta stöd att följa din krislista för att motstå självskada av alla former. Kan eller orkar du inte med kraven i träningsboendet kommer en utvärdering att göras och en behandlingskonferens att hållas med vårdnadshavare, socialtjänst och behandlingshem. Psykiatrin kan medverka. På mötet kommer beslut att fattas om fortsatt träningsboende, annan behandling, vårdform eller annat boende. Du har kvar DBT terapin och din individuella terapikontakt. Ridterapi är ett kvarstående erbjudande som vi rekommenderar.

12 LÄROVÄRKET LärovÄrket är Egehems lokaler där samordnare och elevassistenter arbetar i anpassade lokaler med Egehems flickor som kan gå i grundskola, gymnasieskola, särskola eller folkhögskola. Samordnaren och elevassistenterna är anställda av Egehem. Egehem har god kontakt med skolorna i Västervik. Flera av Egehems elever har egen elevassistent. En elev som planeras gå i skola behöver oftast få tillgång till egen elevassistent. Är eleven på grundskolenivå kan skolan bistå med detta. Är eleven inskriven på gymnasium eller i praktik bör planering särskilt göras för en elevassistent, det kan bli en extra kostnad för uppdragsgivaren. Egehems läkare kan, om behovet finns, skriva intyg vid ansökan om medel till assistent. Det kan komma många tillfällen då eleverna inte kan vara i skolan på heltid. För att eleverna ska få en sammanhängande skoldag kan de gå till Egehems lokal LärovÄrket tillsammans med sin elevassistent. Sådana tillfällen kan vara vid håltimmar, avkortade skoldagar men också när eleven har bristande koncentration, ångest och oro i skolsituationen. Samordnaren sköter kontakten med rektor, lärare, elevassistenter, föräldrar, elever och elevens kontaktpersoner i Egehem. Egehems samordnare handleder elevassistenter och lärare i de enskilda elevernas behov i fråga om vad eleven behöver för att fungera i skolsituationen trots sina individuella problem. som förstärkning av elevernas miljöträning. Fallas flickor är en något äldre elevgrupp och de har hjälp på förmiddagen och under lunchen av en elevassistent som stöttar hela gruppen om inte specifika behov finns hos den enskilda flickan. LärovÄrkets lokaler ger eleverna möjlighet till studier i separata studierum, träning och möjlighet till gymnastik. I lokalen kan vi också träna hemkunskap och äta lättare luncher. Lokalerna ligger på gångavstånd från Egehem. Sedan Egehem startade verksamheten LärovÄrket har studieresultaten förbättrats för våra elever! Utvärdering av lärovärket är gjord 2009 läs den på hemsidan egehem.com, under fliken skola Alla elever som använder LärovÄrket har sin tillhörighet i den ordinarie skolan. Skoluppgifterna delas ut och bedöms av elevens ordinarie lärare. Samordnare och elevassistent är en förlängning av skolan. Egehem Falla är Egehems nya avdelning som ligger lantligt belägen. Falla har hästar

13 BEHANDLING Helhet Egehem erbjuder en helhetssyn på eleven med behandlingsmetoder enligt senaste evidens. Vi arbetar miljöterapeutiskt i våra boenden och vi förstår eleven utifrån ett medicinskt och psykodynamiskt synsätt. För att föra eleven framåt använder vi kognitiva tekniker. Kontaktpersoner och möte med psykiater Första tiden i Egehem får eleven sina två kontaktpersoner. Eleven får också ett inledande samtal med vår psykiater. Han bokar vidare kontakter extra tätt om eleven har det behovet. Vi skapar oss en bild av elevens fysiska hälsa. Vår psykiater ser över elevens eventuella behov av mediciner och har avstämmande kontakt med tidigare behandlande läkare för att öka informationsinhämtningen kring eleven. Familjearbete Regelbundet bjuds familjen in till familjesamtal. Det kan vara mycket olika gruppsammansättningar vid familjesamtalen. Från Egehem finns psykiater och kontaktperson med. Det är viktigt att skapa en plattform där vi kan se på flickan i behandlingen ur ungefär samma vinkel. Stora delar av elevens framtida förståelse i och för sin familj grundläggs här. Vi ger också flera gånger om året föräldrarna möjlighet att delta i en föräldrakonferens där vi lyfter aktuella behandlingsmetoder arbetssätt eller ger spetskunskaper om diagnoser som föräldrarna själva valt att fördjupa sig i. Övernattning kan oftast ordnas i Egehems övernattningsrum eller på närbeläget vandrarhem. Syskon och kamrater kan få övernatta i Egehem om det är lämpligt, dock i eget rum. Medicinering Elever i Egehem får hjälp att komma ihåg att ta sin egenvårdsmedicin av behandlarna. Vår sjuksköterska delar i dosetter och ser till våra medicinrutiner. Alla mediciner är inlåsta. Många elever har psykiatriska problem och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Vi har egen Psykiatriläkare som är utbildad i både barn och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri för att möta behovet av behandling för gruppen unga vuxna. Eleven kan behöva hjälp att hitta rätt medicin, förstå medicinen eller att ställa in den till rätt nivå. Det är under uppväxten som man skapar förutsättningar för det kommande vuxna livet. Att få adekvat hjälp då är mycket betydelsefullt. Hemåkning och mobil första 8 veckorna Vi vill lära känna eleven med alla deras frustrationer och måenden, vi vill inte att kamrater och anhöriga ska behöva bära alla impulsiva kontakter i början, därför åker eleven oftast inte hem första 8 veckorna och därför rekommenderar vi till en början att mobilen stannar hos föräldrarna denna tid. Daglig träning Vi erbjuder första tiden (veckorna) dagliga sysslor som behandlingspersonal och elever utför tillsammans. Speciellt upplägg finns för detta. Elever som inte kan utföra annan daglig syssla fortsätter med daglig träning tillsammans med personal. Personalen som har motiverande samtal och stödsamtal har också tillgång till handledning. DBT DBT, dialektisk beteendeterapi har formen av grupper med öppet inträde. Eleven får börja i en grupp som passar. DBT är obligatoriskt på Egehem då det visat sig vara en av de bästa terapiformerna för vår målgrupp. Kognitiv terapi och samtal Många elever vill gärna arbeta kring sina personliga upplevelser enskilt med en vuxen kontakt. Eleverna erbjuds samtalskontakt med kognitiv inriktning. 10 av våra behandlare är grundutbildade i kognitiv terapimetod. Vi har handledning av legitimerad och handledarutbildad kognitiv terapeut.

14 Ridterapi Vissa elever väljer att ha så kallad Ridterapi Hästunderstödd terapi). Det är inte en legitimerad terapiform utan är en samtalskontakt där terapeuten och eleven samarbetar kring elevens beteenden. Hästen tydliggör ofta på ett rättframt sätt, och utan skuld, för eleven att hon bär på exempelvis stress eller okoncentration eller det motsatta att hon lärt sig koncentrera sig och kontrollera impulser etc! Våra ridterapeuter har terapeutisk eller pedagogisk grundutbildning samt handledning i sina elevärenden. BEHANDLING Gruppsamverkan I gruppen bland eleverna på Egehem tränar eleven samverkan och flexibilitet. Ett tillfälle är särskilt avsatt för detta per vecka. Men det finns också möjlighet att arbeta med sina känslor direkt om något diskuteras. Här lyfter kompetent personal samtalen från elevens privata problem att omfatta generella situationer så diskussionen kan fortgå med elevens individuella skydd och sekretess i behåll. Ibland har eleven redan lämna ut sina erfarenheter till elevgruppen och vi måste hantera detta. Eleverna uppmanas att vara rädda om sig och dela problemen med behandlarna och inte kamraterna. Alla elever i Egehem vet att det är omtänksamt att inte bära andra elevers hemligheter. Ett berättat problem vill nå fram till någon som kan hjälpa, och hos oss är det de vuxna behandlarna! Ta hand om sig Egehem skapar många tillfällen för eleverna att träna på att ta hand om sin kropp. Det kan vara matlagning, massage, hudvård etc. I alla situationer finns behandlare med kompetens för att aktiviteter och hobby på fritiden också ska bli en del i den holistiska synen på eleven och hennes behandling som Egehem har. Att låsa in skapar ibland en destruktiv jakt på vassa föremål. Vi vill inte uppmuntra det. I nödvärn och i nödsituationer kan vi ta ifrån elever farliga föremål. Elevens självskada kan eskalera vid början av behandlingen. Det är mycket jobbigt att arbeta med sig själv i en ny miljö på ett behandlingshem. Andra skär sig och man lockas med. I En utvärdering har Egehems elever själva berättat att det känns bra om alla elever har sina sår täckta av kläder. Det respekterar vi nu och ser till att skärsår som är nya döljs. När en elev slutar skära följer fler elever med även i den positiva trenden! Uppmuntra rätt beteenden Vi ägnar mycket tid åt den elev som kommer till oss och ber om stöd när det är jobbigt. Har eleven redan skadat sig pga. ångest så har ångesten redan lättat något och vår möjlighet att stödja är över. VI hjälper till att visa hur man plåstrar om sig och vi tar beslut om suturering på sjukhus. Eleverna får också lära sig att städa efter sin självskada för att andra inte ska utsättas för smittrisk. Sexuella relationer Ungdomar över 15 år får ha sexuella relationer. Det finns naturligtvis perioder under behandlingen i Egehem när en flicka kan vara i behov av att leva utan en relation. Hon kan behöva lära känna sig själv och värdesätta sig själv bättre innan hon är mogen för en relation. Generellt är vår åsikt att det är viktigt att just elever med tidigare dåliga erfarenheter av relationer får stöd att ha kärleksrelationer på samma villkor som ungdomar som har goda erfarenheter. Dvs möta sin kille/tjej på sitt eget rum och ha närhet till vuxna trygga människor. Tvingas man ut på stan för att dölja sina relationer är risken för avvikelse från behandlingshemmet, övergrepp och sexuella erfarenheter under drogpåverkan mycket stor. Självskador och vassa föremål Egehem är ett öppet behandlingshem. Vi kan inte visitera, eller låsa. Eleverna har sin egen ekonomi och kan handla vassa saker själva.

15 Skola och Praktik Skola och praktik är viktiga delar att integrera i behandlingen så fort den psykiska hälsan tillåter. Egehem har särskild personal för detta. Vår verksamhet är utvärderad och visar att de elever som fått tillgång till elevassistent har bättre resultat än övriga i gruppen. Träningsboende När eleven kommit vidare i sin behandling flyttar hon oftast ut i träningsboende. Här tränas eleven i att sköta de dagliga sysslorna i en egen lägenhet. I träningsboendet finns personal som gör fasta schema för träning och aktiviteter tillsammans med eleverna. Det är en förlängning av Egehem med viss möjlighet att ha stöd i medicinering samt personalstöd även på natten kortare perioder. I träningslägenhet fortsätter DBT terapin samt erbjudandet att ha egen samtalskontakt och ridterapi Utslussning/eftervård Efter träningsboendet kan utslussning och eftervård av eleven arrangeras i samråd med placeraren. Telefonstöd Elever som kommit till träningslägenhet och eftervård har tillgång till en telefonkontakt dygnet runt under hela tiden för att känna den trygghet de behöver i arbetet med sin behandling

16 EGEHEMS HISTORIK Egehem öppnades 1992 av Elisabet och Gerhard Ege. Då var Egehem ett HVB-hem utan extern personal. Gerhard blev färdig med sin läkarutbildning 1994 och bestämde sig för att gå vidare inom området barnpsykiatri vilket ledde till utbildning till specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri. Elisabet slutförde sin grundutbildning i psykodynamisk gruppsykoterapi 1996 och har sedan utbildat sig i Marte Meo teknik, psykiatri - psykosomatik, och handledning, samt läst en universitetsutbildning till Föreståndare. Förfrågningarna om platser i Egehem blev under de första åren mer och mer inriktade på psykosocialt och psykiatriskt behandlingsbehov och Egehem började specialisera sin behandlingsinriktning. De åtta första åren hade Egehem 4-6 behandlingsplatser. På senare år har platsantalet vuxit till det tredubbla. Egehem flyttade i och med ökat elevantal till ett härligt sekelskifteshus med två flyglar på vår nuvarande adress, Hallströmsgatan 37, nära centrum i Västervik. Fler lokaler har på senare år tillkommit för behandlingsarbete samt ytterligare träningslägenheter. Detta är följden av fler behandlingsplatser och vår önskan om att hålla de olika enheterna små. LärovÄrket kom till mellan 2002 och Vi förstod vikten av en samlad skoldag för våra elever och vi ville använda oss av elevassistenter som var utbildade av Egehem för att ge det bästa stödet till eleverna och för att samarbetet med skolorna skulle fungera bra. Sedan 2004 har LärovÄrket haft en egen samordnare egna elevassistenter, handledning och egna lokaler. Med växande antal elever ökade personalstyrkan kraftigt i antal under en utvecklingsperiod Egehem önskar och stödjer att personalen ständigt vidareutvecklar sin kompetens. En stor satsning inleddes 2002 då sju medlevare erbjöds och genomgick grundutbildning i kognitiv psykoterapi. Utbildning i organisation och ledarskap och i socialpsykologi är andra utbildningsprojekt personalen deltagit i påbörjade två av Egehems personal sin specialutbildning i rehabiliteringsvetenskap, inriktningen på den utbildningen är ridterapi. Egehem har haft hästar i verksamheten sedan 1992 och kan nu använda dem specifikt för flickornas utveckling. Vintern 2006 gick tre behandlare och en biträdande föreståndare utbildning i Dialektisk beteendeterapi. Hösten 2007 har ytterligare 2 personal fått utbildning i DBT. En terapiform som visat sig vara mycket bra för vår målgrupp. Två behandlare och en biträdande föreståndare har utbildats i Kognitivbeteendeterapi sk KBT steg 1. Ett nytt kapitel i Egehems historia skrivs Egehem öppnar Egehem Falla. Falla är en lantligt belägen avdelning till Egehem där 5 flickor kan bo. Flickorna går i skola eller praktiserar precis som i Egehem. Fallas flickor kan också välja att arbeta med hästar och deras skötsel samt läsa till hästskötare. Alla flickor på Falla tränar skötselansvar för djur och gårdens sysslor men skola och praktik samt det inre arbetet kommer naturligtvis först. I samband med de nya platserna på Egehem Falla får Egehem ytterligare 3 nya platser för elever i träningslägenhet. På det viset kan vi ta ansvar för elevens behov av hjälp under den svåra, och ibland riskfyllda, utvecklingsfasen i övergången till eget boende. Egehem har nu sammanlagt 20 behandlingsplatser.

17 AKTIVITETER Egehem aktiviteter är inriktade på att stödja elevens individuella intressen. Grupper kan ibland vara svåra att hantera för en psykiskt skör elev och vi tränar därför våra gruppaktiviteter under former som är mycket väl uppbackade av personal. Gemensamma aktiviteter i helgrupp är därför inte lika ofta förekommande som individuella aktiviteter och aktiviteter i liten grupp. Aktiviteter planeras alltid utifrån elevernas behov och förmåga. Egehem dyker, fiskar, paddlar kanot och vandrar regelbundet med tjejerna. Hästar Egehems målgrupp består av tonårsflickor och flera av dem har intresse för hästar och andra djur. Hästar och ridning som aktivitet är både självsäkerhetsstärkande och ger mycket motion och kroppskännedom. Ridsport är utvecklande för elever som utsatts för övergrepp. Genom att hästen är en tyglingsbar kraft och genom att eleven i ridningen tvingas bli medveten om sin kropp så tränas eleven i gränssättande och känsla. I samvaron med hästar tränas också ansvarskänsla och säkerhetstänkande. När man umgås med hästar är det viktigt med medveten närvaro. Eleverna har tillgång till ridterapi. Ridterapin skiljer sig från ridaktivitet. Ridterapeuten är utbildad på högskola 30p under rehabiliteringsvetenskap. I ridterapin har terapeuten hjälp från hästen med att förtydliga kommunikationen mellan elev och terapeut. Det kan ske för att hästen är så känslig och så lätt svarar på känslor som stress, rädsla, lugn etc. Kroppsvård Egehem har tillgång till egen SPA - avdelning. I Spa t är det naturligt att först träna att våga klä om tillsammans med andra tjejer. I poolen som ständigt håller 35 kan vi träna på att bada tillsammans, för detta krävs det att man är omklädd till baddräkt vilket många flickor inte vågat visa sig i på flera år. Träningen inför ett bad kan ta lång tid med besök i poolrummet då vi bara tittar på omklädning och pool, vi accepterar att eleven är mycket påklädd i vattnet. Ibland måste vi hitta en mer klädd baddräkt, exempelvis med långa ärmar och ben för att en flicka inte vill visa sina ärr. Målet är att våra elever ska våga åka till offentlig simhall eller bada vid allmänna bad. Ångest kan tränas bort om man kan utsätta sig för obehag i lämpliga doser, det underlättar med egen lokal att träna i. Fysisk träning och rehabiliterande träning Träningen sker ofta i samarbete med Tjust Rehab där eleverna får hjälp med lämplig träning. Särskilt viktigt vid ätstörningar.

18 AKTIVITETER Kultur Många elever tycker om att uttrycka sig i ord, musik, form och bild. Egehem stödjer skapandet i alla former och ett flertal av personalen kan utifrån egna kunskaper och intresse hjälpa eleverna att komma igång och utveckla sina intressen. Flertalet av våra elever har aldrig varit utanför norden. Vissa resor har varit informativa, exempelvis med besök i tidigare Östtyskland. Några resor är menade för fysisk träning. Några resor är för att laga trasiga och tappade släktrelationer. En del resor är för att distrahera och fokusera om, från önskan att ta sitt liv, till att se omgivningen och medmänniskorna på ett nytt sätt i den nya omgivningen. Sport Flera av Egehems elever kommer i gång med någon form av sport under vistelsen här. Intressena är mycket individuella och uppmuntras från personalens sida. Sociala kontakter Familj och anhöriga kan beredas möjlighet att vara med i vissa delar av behandlingsarbetet och vid vissa aktiviteter utifrån elevens behov. Skola och praktik sker helt i samarbete med ordinarie grundskola och gymnasium. Egehems personal skapar en samanhållen skoldag i vår lokal LärovÄrket. I Egehem kan i vissa fall eleverna beredas tillfälle att ta körkort. Bedömningen om tidpunkten är den rätta, samt hur snabbt körkortet ska tas görs av Egehem. Resor I Egehem har vi rest med eleverna till mycket varierande resmål och med mycket varierande mål med resan. En typ av resa är enbart avkopplande och bygger upp vikänsla och grupptillhörighet. Resor ger ökad självkänsla.

19

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn AVENYMODELLEN En presentation 1 VERKSAMHETSIDÉ Vi står för nytänkande inom psykiatri Det innebär: hög tillgänglighet, respekt för klienten, snabb behandling och snabb rehabilitering. Därför myntade vi

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

En broschyr om Tvångssyndrom

En broschyr om Tvångssyndrom En broschyr om Tvångssyndrom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Förekomst Tvångssyndrom är en form av psykiska besvär som över 2 % av befolkningen har. Man talar därför om det som en folksjukdom.

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning Åsa Österlund Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring Legitimerad sjukgymnast Gruppledarutbildning i KBT med inriktning sömn, stress och smärta. Basutbildning i psykoterapi

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Ledsna och oroliga barn och unga. Bedömning och behandling, BUP

Ledsna och oroliga barn och unga. Bedömning och behandling, BUP Ledsna och oroliga barn och unga Bedömning och behandling, BUP Ung Röst 2011, Rädda Barnens enkätundersökning. Närmare 25 000 barn och unga från nästan 100 kommuner har svarat. 92 % av flickorna respektive

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Verksamheten bedrivs på stall Nyckelby i kontakt med djur och natur. Syfte är att skapa meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för individer som ingår i målgruppen

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Innehåll: Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Människan är rationell! Men vi gör ju så dumma

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av:

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av: Kvällens schema Mentaliseringsbaserad terapi Vad är borderline personlighetsstörning? Varför får man borderline personlighetsstörning? Vad är mentalisering? Vad är agentskap? Vad gör vi här? Vad kan man

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se KOMMUNIKATION PÅ NÄTET ÄR ANNORLUNDA! PÅ GOTT OCH ONT! Snabb och effektivt informationsspridning

Läs mer

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT

Introduktion till KBT. - Det bara verkar dumt för att vi inte förstår vad i konsekvensen som är belönande. Introduktion till KBT Människan är rationell! Innehåll: analys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Men vi gör ju så dua saker? Det

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana

Utredare. Utredare Solbackens utredningshem. Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Utredare Sedan januari 2014 är INOM en del av Humana Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg. Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD Uppdrag Att för barn och ungdom 0-18 år igenkänna, bota och lindra psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. Hur?

Läs mer

Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta

Information till första linjen. Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta Information till första linjen Överenskommelse skola BUP Översikt ADHD/ADD, Autism BUP utredningar Vad kan vara bra att veta ÖVERENSKOMMELSE VID MISSTANKE OM PSYKISKT FUNKTIONSHINDER HOS BARN OCH UNGA

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi

Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi Detta informationsblad innehåller en presentation av de psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Samtliga terapeuter

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009

Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009 Wise Mind Psykologiskt Kunskapscenter erbjuder Introduktionskurs i kognitiv beteendeterapi för allmänläkare, La Gomera 2-6 november 2009 Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en uppsättning

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer