GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen men här i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. B G Hallqvist. PsoS 214

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Ungdomsledare Kennyh Widèn Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Gunnar Lindén Kennyh Widèn Bed så skall ni få! Jag tror att få kristna övningar är så färgade av dåligt samvete som bönen. Möjligen bibelläsningen. De allra flesta anser att bönen är viktig, till och med livsviktig, men ändå blir bönen ofta en börda snarare än ett nöje. Jesus säger i Matteus 7:7-8 Bed så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. För oss som levt ett tag verkar detta alldeles för simpelt. Och motsägelsefullt. Kanske rent av verklighetsfrånvänt. Vi människor vet att det inte alltid blir som det står här i texten. I alla tider har människor över hela jorden bett utan att få det de bett om. Så vad menar Jesus med dessa ord? Jesus vet också att det inte alltid är så. Han bad i Getsemane att han skulle få slippa lidandet och döden som han visste låg framför honom. Ändå fick han fortsätta hela vägen till korset. Men Jesus ger oss en uppmaning att frimodigt våga träda in i en relation med en levande Gud. Utan mellanhänder, ärligt och uppriktigt! Att öppna sig för Gud som lyssnar, som låter sig finnas och som agerar och reagerar på våra böner. Jesus ger sina lärjungar mandat att vara påstridiga och rent av tjatiga. Jag vet inte hur lärjungarnas böneliv såg ut men jag har märkt att hos oss blir bönen ofta en slags underdånig envägskommunikation där vi lägger fram olika saker och situationer som vi vill att Gud ska förändra eller fixa. Jesus lovar inte att vi alltid ska få som vi vill. Jesus bad ju själv ske Din vilja. Men i bönen gör vi oss själva mottagliga för Guds agerande. I bönen sker ett möte och en relation skapas med en utmanande och kärleksfull Gud som vill verka i oss, med oss och genom oss. Vågar vi ställa oss till Guds förfogande att förändra situationen genom att själva låta oss ändras? Det kan låta obekvämt och det är det ibland. När vi väl börjat den resan händer det att Gud leder oss på vägar vi aldrig själva skulle valt. Men ytterst sett handlar det om att leva i den relation, och att bli och vara den människa Gud från början har skapat och utrustat oss, dig och mig, till att vara och leva i. Bönen blir ett sätt att hitta hem, på alla tänkbara sätt. Hem till mig själv, hem i relationerna till mina medmänniskor, hem i den värld jag är satt att leva i, hem i den relation som Gud vill ha med mig. Och vilka dörrar som öppnas, vad vi får och finner när vi ber, söker och bultar kan vida överskrida våra förväntningar. Under hösten kommer vi att erbjuda redskap och uppmuntra till tillfällen att be, både personligt och gemensamt. Vår regionspersonal kommer hit och ber med oss den 15 september, Peter Halldorf kommer hit den 4 oktober och undervisar om bönen, våra olika studiegrupper kommer att få uppmuntran och vägledning i att låta bönen kanske få större utrymme i samlingarna, bara för att nämna något. Men vi har redan börjat att innan Gudstjänsten samlas i gästrummet för att be. Mer är under utveckling. Min personliga längtan är att vi inte bara ska vara en församling som ber, utan en bedjande församling. Det ber jag för. Pastor Eva Nästa nummer av Glimten nr. 3 har manusstopp 21 aug. och utgivningsdag 6 sept

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Gemenskap och samarbete med en församling i Rumänien? Det finns ett förslag att Marieborgskyrkans Församling ska engagera sig i ett utbyte och en gemenskap med den kristna föreningen Ichthys i Targu Mures i Rumänien. Den föreningen arbetar med att hjälpa människor i ett område där det bor lite mer än 2000 romer, många av dem mycket fattiga. Bistånd Östeuropa och Joachim Bergström har förmedlat kontakten. Församlingarna har börjat informera varandra om sina verksamheter och hur man arbetar i de sammanhang man är verksam. Vid en samling på kvällen lördagen den 14 mars visade Joachim Bergström bilder och berättade om intryck och upplevelser från sina besök i Targu Mures. Vi fick information om livsvillkoren som människorna där lever under, hur föreningen Ichthys arbetar och hur Bistånd Östeuropa tillsammans med andra organisationer försöker hjälpa på olika sätt. Sedan fikade vi och samtalade om olika frågor som är viktiga om vi ska engagera oss i ett samarbete. Vi var överens om att en gemenskap och ett utbyte av den här sorten kan göra oss mer medvetna om betydelsen av mission och diakoni samt att bön och förbön för varandra måste vara en viktig del av gemenskapen. Kontakten och informationsutbytet med föreningen Ichthys fortsätter och vi kommer under våren att i våra församlingsmöten få ta ställning till hur vi vill gå vidare i den här frågan. Vill du vara med? Gunnar Lindén Gudstjänsttjänande Vi var en stor grupp gudstjänstengagerade som samlades i mitten på mars för att utbyta erfarenheter och idéer om att tjäna i samband med våra gudstjänster. Visserligen hann vi inte gå på djupet om gudstjänstens funktion och utformning, men vi fick tillfälle att lyssna till varandra för att bättre förstå våra olika uppgifter. Några axplock: Kyrkvärdarna berättade om hur man vill fungera som den första en gudstjänstbesökare möter. Det första intrycket är viktigt! Från musiksidan framfördes det önskemål om barnpsalm i samband med Barnens ljus. Tekniken: Vår ljudanläggning är bra, men det är viktigt att den som talar använder mikrofonen på rätt sätt. Blomsterarrangemangen är vackra och sköts av en stor grupp engagerade damer. Vi hann även tala om servering, gudstjänstledning, samarbete planering och en hel del annat som rör gudstjänsten. Detta var en första, ganska svepande träff. Nu är det önskvärt att varje enskild grupp träffas då och då för att lära känna varandra och utveckla just sin bit i det hela. Kyrkstädning Lördagen den 18 april var vi en tapper skara som samlades för att vårstäda vår kyrka! Vi har ett stort hus, och många utrymmen som ska ses över. Det blir alltid en god arbetsgemenskap! Visst märktes det på söndagen att alla lampkupor i kyrksalen var rengjorda, och att fönstren var putsade? Gemenskapen kring fikaborden är också viktig! Arbetaren är värd sin lön. Marieborgskyrkan är en del av Equmeniakyrkan: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Marieborgskyrkan är inte en byggnad. Marieborgskyrkan är människor. Här är vi välkomna, här möter vi Jesus, och här delar vi livet. Här samlas människor i alla åldrar till undervisning med Bibeln som grund och till gemenskap, där söndagens gudstjänst har en central plats. Vår kyrka är en plats där människor får erfara kraften i förlåtelsen, känna sig upprättade och får påfyllning av livskraft och livsglädje. Detta sker på flera olika sätt: gudstjänster studiegrupper barn- och ungdomsverksamhet biståndsarbete diakonalt arbete och många andra sätt, vilket man kan läsa om här i Glimten Vi är angelägna att vara Marieborgskyrkan för Västervik, en plats dit alla är välkomna som söker meningen med livet. Vi tror att det finns en stor befrielse för den som följer Kristus! Varmt välkommen du också! Precis som du är! Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Jesus enl. Matt 11:28 3

4 Hälsning från Sjukhuskyrkans årsmöte I Mörlunda Pingstkyrka hade vi årsmöte i Sjukhuskyrkan den 18 april. Vi var inte så många men det var ett bra möte där vi gick igenom de vanliga punkterna med ekonomi och verksamhet. Våra båda anställda Rich Cudmore och Jonas Karlsson delade med sig av sina vardagar. Verksamheterna liknar varandra: Både intagna och sjuka är inte där frivilligt, men där slutar likheten. På sjukhuset, där omsättningen på patienter oftast är hög, har Jonas och teamet lika många samtal med dom anställda som med patienterna. Den inriktning som anstalten har i Västervik gör att lyssnandet och lyhördheten är en väldigt central del. Där gäller också att förstå sig på olika religioner, eftersom alla inte är representerade i teamet. På bägge ställena fungerar samarbetet bra med alla i de olika teamen och olika personalgrupperna. Sjukhuskyrkan i Norra Kalmar län består av 20 församlingar med ca 1300 medlemmar och styrelsen är sammansatt av representanter från de olika församlingarna. I årsmötet var första ordföranden Bo Johansson med som vice ordförande och nuvarande ordförande Nils-Erik Alne ledde förhandlingarna. Tre styrelsemedlemmar avtackades för arbetet dom lagt ner under flera år. Nils-Erik Alne Påskvandring Veckan före Påsk (30/3-1/4) hade vi i Marieborgskyrkan och några från Svenska kyrkan Påskvandring för barn i förskoleoch lågstadieåldern. Det blev även en vandring för vuxna en kväll. Vi spelade teater om de händelser som utspelades år 33 i Jerusalem. Barnen fick följa med till ett torg där man fick smaka på olika saker. Några soldater kom in och letade efter lärjungarna, men ingen visste ju var de fanns. Guiden visste ju var de fanns så de fick följa med dit. Där träffade de Emmausvandrarna. Alla de mötte talade om att Jesus lever. Det fick de uppleva när de var ute och fiskade med lärjungarna. Alla barn kunde otroligt mycket om det vi berättade. Det var sammanlagt ca 230 st som var och tittade på oss. Gunilla Granqvist Getsemaneaftonen Varifrån fick du idén? När vi arbetade i USA så firade vi getsemanekvällen på det här sättet ett par gånger. Det är inget ovanligt även om man kanske inte har det varje år. Det är ju ganska mastigt. Där har man också ofta inkluderat en ritual av fottvagning men den valde jag bort den här gången. Varför fick du idén? Allt som för oss närmare de omständigheter som Jesus levde under, det han gjorde och vad de första kristna levde med, ger oss en fördjupad förståelse för vårt eget kristna arv. Både påsken och nattvarden får en ökad betydelse om man förstår varför Jesus sa och anspelade på den sista kvällen med lärjungarna. Det går djupare in i själen och kanske att man är mindre benägen att bara göra nattvarden. Man hör orden annorlunda och tänker mer omkring symboliken. Var hämtade du materialet? Det är utgivet av en Messiansk Judisk organisation som heter Jews for Jesus. Jag översatte bara detta material. Jag förkortade det dock, och jag tog bort alla de hebreiska delarna. Gunilla Öst och du måste ha haft en hel del förberedelser? Ja, det hade vi. Gunilla var fantastisk i att ge kvällen den festprägel den ändå hade. Dukar, ljus, dukning och servetter ordnade hon med. Jag inhandlade och förberedde de olika matvaror vi åt. Men nästa gång, om vi gör det igen, tillsätter vi en grupp. Sedan hade vi olika roller i narrativet, med att leda och återberätta. Berätta om innehållet. Grunden är den judiska påskmåltiden så som man tror att den firades på Jesu tid. Det genomgripande temat är att man firar och åminner om Guds handlande med Israels folk, specifikt gällande deras befrielse ur fångenskapen i Egypten. Guds räddning och hans omsorg. Guds handlande symboliseras genom de olika ät-momenten samt att man dricker vin (i vårt fall alkoholfritt) vid olika bestämda punkter. Bittra örter påminner om slaveriets bitterhet, saltvatten om tårarna under slaveriet, men också persilja/ sallatsblad om löftet om en ny framtid. I en judisk påskmåltid så äter man också en hel festmåltid mitt i alltihop. Vi valde att ha en fruktstund. 4 Det var mycket symboliska handlingar. Presentera några av dem. Att fira judisk påsk med kristna ögon är spännande. Det blir så tydligt att Jesus redan var en del av planen. Guds treenighet symboliseras men uttalas inte i de tre osyrade bröden som tillsammans bildar en enhet. Det andra brödet bryts, (Jesus är ju den andra personen i treenigheten) göms för en tid, återfinns och man betalar en lösen för den. (Chokladpengar) Sedan bryts det i mindre bitar som alla äter av. Detta bröd som när det återfanns, var det bröd som Jesus delade med sina lärjungar och sade: Detta bröd är min kropp. Det blir mäktigt. Likaså att bägarna faktiskt är fyra till antalet, som var och en åminner om Guds fyrfaldiga löfte till Israels folk innan de lämnade Egypten. Just den bägare som i nattvarden kallas för välsignelsens bägare är den tredje och talar om Guds räddning både historiskt i uttåget, men också framåt om räddning från synd. Vi var ca 35 personer som deltog. Hur tycker du att det hela mottogs? Det var blandade reaktioner. Många var nog överraskade av hur långt programmet var och en del hade svårt att sitta så länge. Det underlättade att vi satt vid bord. Och eftersom det var något nytt så var det kanske inte alldeles lätt att hänga med i svängarna. Men det fanns också de som tyckte det var spännande, djupt meningsfullt och berikande. En blandad kompott. Och det får man vänta sig när man gör något så väldigt annorlunda. Vi får se om vi gör om det igen någon gång. Jag hoppas det. Nu när allt grovarbete redan är gjort. Pastor Eva Fika på Rutsberg i sommar! Välkommen att dricka eftermiddagskaffe på vårt vackra sommarhem RUTSBERG i sommar! Vi kommer att ha öppet kl , varje onsdag i juli, samt 5 och 12 augusti. Då kommer det att finnas värdar, som ser till att det finns kaffe med bröd + glass att köpa! Välkommen att njuta av sommaren vid Gamlebyviken!

5 Tack från Moldavien En del av pengarna tilldelades ett rehab. center i huvudstaden (CRAC) som jobbar med trasiga tonåringar för att få in dem i samhället igen. De har 20 platser och är det enda i sitt slag i Moldavien som försöker stödja denna åldersgrupp. När en ungdom blir 16 tar inte samhället längre ansvar och de ställs inför att ta hand om sig själva. Därav alla hajar som tar flickorna till trafficking... Teamet kring de 40 fattiga barnen i Drochia sänder sitt stora tack för den generösa gåva som Marieborgskyrans medlemmar skickade med Joachim Bergström vid Bistånd Östeuropas resa till Moldavien. Pengarna kommer väl till pass i kyrkans aktiviteter kring söndagsskolan där. Fler barn får lära känna Jesus! TACK ALLA!! Joachim Bergström Besök av Peter Halldorf På eftermiddagen den 4 oktober kl 16:00 kommer Peter och besöker Marieborgskyrkan. Temat för kvällen kommer att vara bön, ett tema som vi fördjupar oss i genom två undervisningspass. Peter Halldorf är pastor inom Pingströrelsen och sitter med i Pingstkyrkans teologiska nätverk. Han är dessutom redaktör för tidskriften Pilgrim. Han är även en av grundarna och ledare för den Ekumeniska kommuniteten på Nya slottet i Bjärka Säby som blivit mycket populär i svensk kristenhet genom sina retreater. Han är en ekumenisk frontfigur i svensk frikyrklighet med nära samarbeten med de flesta frikyrkliga samfund, Svenska kyrkan men även Katolska kyrkan och de Ortodoxa kyrkorna. Han är även författare till en mängd populära böcker, som Drick djupt av anden, 21 kyrkofäder och Andens folk. Marieborgskyrkan önskar dig varmt välkommen till en trevlig kväll med undervisning, gemenskap och enklare förtäring. Kennyh C Widén Sommarkyrkan! Ja, så kallas det under sommaren gemensamma ekumeniska utåtriktade arbetet i Västervik. Övriga under året kommande händelser går under namnet Kyrka på stan. Det gamla namnet festivalkyrkan har levt ut sin tid och begränsar med sitt namn vårt arbete till endast några få dagar. Även i år kommer vi dock att finnas med vid Visfestivalen, 9-11 juli, på plats korsningen Storgatan/ Brunnsgatan. Vi känns förhoppningsvis igen på de klatschiga västar vi har då. Där kommer vi på em/kvällen att erbjuda enkelt fika, och möjligheten till ett samtal. Vi kommer att turas om att stå där och om du har lust och tid är du välkommen att delta i ett två-timmarspass. Schema kan fås av pastor Eva. Våra andakter på Gläntan under juli månad inleds i år med en ekumenisk sånggudstjänst i Stadsparken den 28 juni kl (Ordinarie stadsparks-tid) Schemat för Gläntan ser ut enligt följande: 5 juli, Frälsningsarmén 12 juli, Marieborgskyrkan 19 juli, Pingstkyrkan 26 juli, Sv kyrkan Dessa andakter äger rum kl 18:00. Det finns möjlighet att köpa våfflor och kaffe innan samlingarna. Väl mött till Sommarkyrkan! Kvinnofrukostar hösten 2015 Höstens tre kvinnofrukostar kommer att äga rum i slutet av september, oktober och november. Boka redan nu in nedanstående lördagar då ni kan lyssna till tre drivkraftiga kvinnor och som vanligt njuta av en härlig frukost. Programbladet kan ni hämta i början av september på Marieborgskyrkans expedition. Se även kyrkans hemsida. 26 september En glimt av det Nepal som fanns före jordbävningarna med Anitha Johansson, Västervik 24 oktober Skrattets betydelse för hälsan med Inger Sand, Vimmerby 21 november Nytt och bytt - shopping med gott samvete Stina Qubti, Busfrö Västervik, Mona Halling och Gunilla Lindbom 5 Bönkvällar i Region- Öst hösten 2015 I höst vill vi som arbetar i Region Öst möta medarbetare, församlingsmedlemmar, församlingens vänner och den som vill till två bönekvällar! Första tillfället blir tisdagen den 15 september, kl i Marieborgskyrkan, Västervik. Peter Bernhardsson, regional kyrko-ledare Gemenskapsdag på Kröngården Boka redan nu in lördagen den 29 augusti! Vad det blir är fortfarande en överraskning. Men trevligt blir det! Mer information samt anmälningslista kommer senare. Vill du vara med och planera? Kontakta då Pastor Eva

6 Träffpunkt Juni Söndag 14 juni Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sakarja 3:1-7 Uppenbarelseboken 19:5-9 Lukasevangeliet 14:15-24 Psaltaren 65: Bön Ralph Engstrand Carin Gillsjö Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 21 juni Den Helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet Jesaja 49:1-2 Apostlagärningarna 19:4 Lukasevangeliet 1:5-17 Psaltaren Bön Kennyh Widén Lovsångsgruppen Kyrkfika grupp 9 Söndag 28 juni Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Andra Samuelsboken 12:1-7 Romarbrevet 2:1-4 Matteusevangeliet 7:1-5 Psaltaren 62:2-9 Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Ekumenisk gudstjänst i stadsparken Juli Onsdag 1 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Torsdag 2 juli Shalom besöker Västervik Söndag 5 juli Apostladagen Sänd mig Hesekiel 1:26-2:3, 8-10 Första Timoteusbrevet 1:12-17 Lukasevangeliet 5:1-11 Psaltaren 40:6-12 med nattvard Ralph Engstrand Sofia och Jakob Gunnar Olofsson Kyrkfika grupp Gläntan Frälsningsarmén ansvarar Onsdag 8 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 12 juli Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 och barndop Kennyh Widén Fam. Sterckx Kyrkfika grupp Gläntan Marieborgskyrkan ansvarar Onsdag 15 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 19 juli Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Andra Moseboken 24:12-18 Andra Petrusbrevet 1:16-18 Matteusevangeliet 17:1-8 Psaltaren 89:12-28 Ralph Engstrand Lovsångsgruppen Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Gläntan Pingstkyrkan ansvarar Måndag 20 juli Allsång i Stadsparken andliga sånger Onsdag 22 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 26 juli Åttonde söndagen efter trefaldighet Sanningens ande Mika 3:5-8 Första Johannesbrevet 4:1-6 Matteusevangeliet 7:15-21 Psaltaren 119:30-35 Jonas Karlsson Gunnar Lindén Kyrkfika grupp Gläntan Svenska Kyrkan ansvarar Onsdag 29 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg MBU:s höstupptakt Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. 6

7 Augusti Söndag 2 augusti Sjätte söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Första Moseboken 1:24-2:3 Första Petrusbrevet 4:7-11 Matteusevangeliet 25:14-30 Psaltaren 8 med nattvard Anita Lehtonen Karin Rehn Kyrkfika grupp 6 Onsdag 5 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 9 augusti Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 Anita Lehtonen Nils-Erik Alne Kyrkfika grupp 7 Onsdag 12 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 16 augusti Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jesaja 2:12-17 Romarbrevet 3:21-28 Lukasevangeliet 18:9-14 Psaltaren 143:6-10 Kennyh Widén Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 23 augusti Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Andra Moseboken 4:10-17 Andra Korientierbrevet 3:4-8 Markusevangeliet 7:31-37 Psaltaren 145:13b Gudstjänst på Rutsberg,Carin Gillsjö kaffekorg Onsdag 26 augusti Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Torsdag 27 augusti Symöte Ungdomsgården Lördag 29 augusti Tillsammansdag påkröngården Anmälan Söndag 30 augusti Sjukhuskyrkans dag på Kröngården Richard Cudmore Jonas Karlsson Servering efteråt Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Första Moseboken 4:8-12 Första Johannesbrevet 4:7-10 Markusevangeliet Psaltaren 103:1-6 Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 9 September Söndag 6 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Hesekiel 37:15-22 Efesierbrevet 4:1-6 Johannesevangeliet 17:9-11 Psaltaren 95:1-7 med nattvard Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 1 Onsdag 9 september Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Söndag 13 september Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Nehemja 9:19-21 Apostlagärningarna 20:32-36 Matteusevangeliet -6:31-34 Psaltaren 123 alla åldrar Mr. Goran se sidan 9 Carin Gillsjö Kyrkfika grupp 2 Tisdag 15 september Regional bönedag TV-Gudstjänster! Vecka 6 el kommer det under några dagar råda intensiv aktivitet i Marieborgskyrkan. Tillsammans med Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Hagakyrkan i Gamleby har vi fått förtroendet att spela in 4 Gudstjänster som kommer att sändas våren Detta kommer att bli ett glädjefyllt gemensamt arbete som vi hoppas kommer att ge gensvar i Västervik med omnejd. Under hösten kommer vi att ha en ekumenisk kör som övar för bl.a. detta tillfälle, dit alla som vill är välkomna med att öva och sjunga. Mer information om datum kommer under hösten! Pastor Eva 7

8 Församlingsnytt Aina Siverskog * 11 januari maj 2015 I tacksamhet minns vi Aina och lyser frid över över hennes minne. Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. Expeditionen Öppettider: 16 juni -20 aug är expeditionen öppen tisdag och torsdag kl Juni Juli Nattvardstjänare Augusti September vecka Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Gunilla Öst Kennyh Widén Magnus Olsson Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Kyrkvärdar 27, 33, 39 Gunnar Lindén Charlotte Lindén 28, 34, 40 Gun Karlsson Gunilla Öst 29, 35, 41 Birger Nygren Carin Gillsjö 30, 36, 42 Simon Rosendahl Rickard Svensson 31, 37, 43 Karin Rehn Barbro Samuelsson 32, 38, 44 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch Nyfödd Mia Lennström har fått en dotter som heter Liv Hon är född den 15 april 2015 Högtidsdag 22 aug. Hanna Halling 60 år Ny adress Bo Pilsmo Värmlandsvägen FARSTA Styrelsemöten Styrelsen planerar att träffas 17 juni, 12 augusti tid Ledighet Pastor Eva har semester vecka Kennyh Widén vecka samt vecka 32 Gunilla Granqvist vecka Personal I samband med Valborgsknytiset avtackades vår uppskattade Fas3- medarbetare på fastighetssidan Roger Lundborg, som gjort ett gott arbete hos oss under 2 år. Vi får i stället hälsa välkommen Håkan Björkkvist som i första hand är anställd till mitten av oktober. I själva verket byter Roger och Håkan arbetsplats med varandra i och med att Roger nu går till orienteringsklubben. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom En sommar i Herrens trädgård Om vi vill hitta ett bibelord som beskriver skapelsen behöver vi inte leta länge. Redan i skriftens andra kapitel kan vi läsa hur ljuvligt det är att titta på Guds skapelse. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på (1 Mos 2:9). Teologen Andrew Kirk skriver i en bok att Det första skälet till skapelsen är att visa Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Vi skulle kunna säga att naturen är Herrens trädgård. Ur den överblicken är det med stor glädje som jag ser att sommaren närmar sig med stora kliv. Träden har redan börjat blomma och naturen lyser redan med sin skönhet. I sommar kommer ungdomsgrupperna att lämna Marieborgskyrkans väggar och röra sig ut mot Rutsberg i Piperskärr. Där ute kommer vi att grilla, bada och ha samtal kring livet och alla dess glädjeämnen och sorger. Vi kan fråga oss själva, finns det någon bättre plats att läsa Guds ord och predika evangelium än ute i hans egen trädgård och Västervik är verkligen en vacker skapelse. Då jag står på Rutsbergs brygga och tittar ut över vattnet, eller sitter i bilen på Slottsholmsvägen och ser Västerviks hamn resa sig över vattnet, då ser jag en skapelse som är ljuvlig att se på och jag ser Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Kennyh C Widén Höstupptakt! Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Mr Goran är underhållare med eftertanke och hjärta. Han buktalar, trollar, jonglerar och är dessutom en mästare på att vrida till ballonger. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. Scout, året som varit Ledarna Vi är en trevlig scoutgrupp som är i olika åldrar från 7-16 år. Det är bara grabbar men det är ett sammansvetsat gäng som ser upp till alla och hjälper varandra och alla får vara med på aktiviteterna. Aktiviteter som vi gör är att vara ute på Sandebo och upptäcka naturen. T.ex. som att veta hur olika djurbajs ser ut, eller lära sig om träd och blommor och djur. De äldre grabbarna har slipat och målat flaggstången och vi har dessutom renoverat taken på 2 vindskydd som finns där ute. Dessutom har gruppen deltagit i en hajk och någon skall i sommar åka på ett läger i Vetlanda. Det är roligt att komma till tisdagskvällarna som ledare, för det känns så positivt i gruppen och vi hoppas att det kommer nya scouter till hösten. Vi har vid två tillfällen haft öppet för nya besökare, och då har det kommit några intresserade. Ledarna genom Roger Ohlsson Valborgsmässofirandet På valborgsmässoaftonkvällen samlades ett gäng i kyrkan till trevlig gemenskap. Vi blev till slut bortåt 60 personer. Det var hela spektrat av åldrar vilket gav en härlig blandning av samtal och aktiviteter. Vi hade knytkalas, då var och en tog med mat som de bjöd på. Det blev tabberas ( tömda fat) på nästan allt. Många drog sig ner till Kulbacken där det var sång, vårtal, fackeldans, brasa ochtillslut fyrverkerier. En del stannade kvar i kyrkan och samtalade och förberedde kvällens fika med kaffe/te/saft och kladdkaka. Anette Danielsson Ungdomshelgen Mitt i livet I början av mars åkte Tabernaklet till Örebro för att prata och lyssna på predikningarom Gud. Vi sov tillsammans med ledare och ungdomar ifrån olika delar av Sverige i en liten skola inte så långt ifrån kyrkan. Under tiden som vi var där träffade vi en massa människor, sjöng lovsånger och hade helt och hållet en väldigt bra ungdomshelg. En kul grej som hände var att vi fick träffa vår undomsledare, Kennyhs gamla ungdomsgrupp och vänner till honom. Hela helgen var ett spännande äventyr som jag sent kommer att glömma. Cedrik Cudmore. 9

10 Kyrkokonferensen Equmeniakyrkans årskonferens ägde rum i Göteborg den maj. Många av kyrkans barnsjukdomar har läkt ut och på föredragningslistan fanns det inga särskilda frågor eller motioner som engagerade till någon hetare debatt. Resultatet blev en konferens i enhetens tecken där vi fick uppleva glädjen i att vara en enda kyrka. Ett antal internationella gäster från våra respektive bildarsamfund var med. En ny föredragningsform konsensusmodellen introducerades som en möjlig form för framtida kyrkomöten. Vi uppmanades att introducera detta också i våra församlingar som ett sätt att pröva och se. Det verksamhetsgranskande utskottet hade noga gått igenom vår kyrkas föresatser och beslut för att se hur man arbetar för att implementera dessa i det fortgående arbetet. Man fokuserade bl. annat på arbetet med bildning, utbildning och fortbildning i församlingsarbetet. Kyrkostyrelsen såg en ganska omfattande förändring då fem poster skulle fyllas. De personer som blev valda representerar en bred och spännande erfarenhet teologiskt, geografiskt och kulturellt och kommer att blir en stor tillgång i den vidare utformningen av vår kyrkas sätt att tänka och handla. Utöver förhandlingar bjöds det på ett stort utbud av seminarier. Cissi Glittvik och Tomas Hammar erbjöd ett seminarium med den spännande titeln När församlingen finner sitt uppdrag och upptäcker sig själv. Ett studium och seminarium med utgångspunkt från Filipperbrevet. När vi lämnade seminariet fick vi med oss frågan: Vad är denna församlings själ? Den tål att funderas på. Ett rikt musik och kulturutbud erbjöd också församlingarna i Göteborg. Däribland kan nämnas en konsert med tonsatta dikter av Britt G Hallqvist och aftonsång med Tomas Boström; panelsamtal och diskussioner omkring lokal mission, kongolesisk hälso- och sjukvård samt samtal om livet, tron och kyrkans framtid tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson, Pastor Linus Brengesjö och Annika Ahlefelt, Sändarens chefredaktör. Kvällsgudstjänsterna i konferenshallen var stimulerande, utmanande och gripande. Konferensens höjdpunkt var givetvis sändningsgudstjänsten på lördag kväll. Där presenterades 24 nya medarbetare. Fem diakoner, sexton pastorer samt tre pastorer som togs emot från annat samfund. I sprillans nya, lysande blå rober utgjorde de fröjd för ögonen såväl som själen. (Oavsett vad man än annars må tycka och tänka om roberna.) Sofia Camnerin talade till ordinanderna om nödvändigheten att hämta glädje och kraft i andra brunnar. Att inte förlita sig på egen kraft utan att låta kraften komma från Gud. Kyrkoledare Lasse Svensson predikade över Guds tid som alltid är nu. Även han påminde pastorerna och diakonerna, liksom övriga församlade, om att ha en förväntan inför vad Gud vill göra i vår tid genom de som tror på honom. Alla har en uppgift, ett uppdrag. Gud begär inte att vi ska vara perfekta. Bibeln är full av operfekta människor som Gud använder. Men Gud önskar att vi ska vara helhjärtade i det vi gör. Han avslutade med en fantastisk slutkläm: Låt det sägas om Equmeniakyrkans folk att de inte är perfekta eller överens, eller att de inte är färdiga. Men låt det också sägas att de är helhjärtade i sin övertygelse till Jesus Kristus och att de älskar människor de möter. Med hans ord ringande i öronen gick vi i tillförsikt ut i den blöta försommarkvällen, glada av att vara deltagare i Guds plan. 10 Pastor Eva På styrelsens bord Kontinuerlig inbjudan av olika verksamhetsgrenar till styrelsen Konkretisering av verksamhetsplanerna Genomgång av rustningsbehovet av kyrkbyggnaden Förvaltningen av Liljanpengarna Kontakten med Rumänien Fortsätta att utveckla det ekumeniska samarbetet i Västervik Höstens studiesatsning kring Bön Utveckla församlingsmötena och informationen Baptismissionens distriktsårsmöte. Baptistkyrkorna i Småland har haft sitt i sak sista årsmöte i Marieborgskyrkan, även om en något mindre grupp av distriktets styrelse skall hantera de kvarvarande detaljerna under nästa år. Ordförande Roger Mörk och distriktsföreståndare Lars Olof Gunnardo delade i stort på ordningen. Roger Mörk svarade för sången och inledde med att leda en gemensam nattvardsstund som gjorde ett djupt intryck på de närvarande gästerna. Som förberedelse till nattvarden sjöngs Tomas Boströms sång, Här som en hemlös vid din port. Sedan tog själva konferensordningen vid, med val av ordförande och övriga medarbetare. Till ordförande valdes Roger Mörk. Ett 20-tal församlings representanter ropades upp. Ett antal hälsningar framfördes. En omfattande årsredogörelse gav en översikt av det som varit under det gångna året. Sedan kom kassaredogörelse följd av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. Det beslöts också att av Solbacken-pengarna, även i år en del skulle tillfalla församlingarna i distriktet, samt att även ett bidrag skulle tillfalla Arne Hagströms grupp som arbetar för romerbarn i Rumänien. Eduard Gortzak Gemenskapsdagar på Klintagården Baptistmissionen/SBUF i Småland inbjuder till Gemenskapsdagar på Klintagården den september. Fredag 11/9 Ankomst, kvällsmat, presentation, andakt Lördag 12/9 Tre samlingar om att vara församling idag. Ledare: Gunnel Noreliusson, Christer Gustafsson Gott om ledig tid efter lunch. Lägerbålsprogram och Agape-måltid Söndag 13/9 Nattvardsgemenskap Frukost Gudstjänst, Lunch och hemfärd Anmälan till Lars-Olof Gunnardo, tel eller till e-post:

11 Våra församlingsmöten Församlingsmötena är viktiga tillfällen när vi tillsammans diskuterar och byter idéer om vår verksamhet: Inriktning, satsningar, ekonomi, mm. De ligger oftast söndagen efter ett styrelsemöte, så att det också kan bli information om vad styrelsen avhandlar. För det mesta är vi personer på gudstjänsten och nästan lika många på kyrkkaffet. Men när det är dags för församlingsmötet är det oftast bara hälften kvar. Varför är det så, undrar vi i styrelsen! Vi är ju angelägna om att lyssna till många synpunkter och tankar. Allas åsikter är viktiga! Vi vill också verka för allas delaktighet och här är församlingsmötet det viktigaste tillfället. Ett par frågor: Är tidpunkten, efter gudstjänsten, bra? Kan församlingsmötet se annorlunda ut? Du kan svara muntligt till någon i styrelsen eller skriftligt till Att be för Situationen för kristna minoriteter runtom i världen Kontakten med Valea Rece, Rumänien Region Östs ca 30 ungdomsledare Vår tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén och Pingstkyrkan Att några ska känna för att utgöra valberedning Våra tv-gudtjänster våren Att glädjas över All positiv publicitet i lokalpressen under våren Det trevliga Valborgsknytiset Den ekumeniska Sommarkyrkan som fått fast plats i centrum 58 pastorskandidater på Teologiska Högskolan 20 diakonkandidater på Bromma Folkhögskola Våra tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Hagakyrkan. Återsåg Indiska fadderbarn I början av mars i år fick vi möjlighet att resa tillsammans med några ur styrelsen för A World of Friends på deras årliga uppföljningsresa av verksamheten i Tamil Nadu i sydöstra Indien. Det hade då gått 21 år sedan vi gjorde motsvarande resa och träffade de fadderbarn som vi tagit några år innan. Det kändes stort då att få möta dem och se att vi kunnat medverka till att göra skillnad för några barn och familjer i fattig och utsatt tillvaro. Och den känslan var inte mindre när vi nu fick träffa våra två flickor Saritha och Sumathi igen. Vi har haft årlig kontakt med dem även efter fadderbarnsprogrammets tid och stöttat och hjälpt då och då. Saritha är nu utbildad sjuksköterska med fast jobb och inkomst. Under utbildningen omkom hennes mor i en tragisk trafikolycka. Det blev en tuff tid, då hon som äldsta dottern, samtidigt fick ta på sig mammans roll och göromål. Nu tror jag att pappan känner sig nöjd och stolt ville han ta Saritha ur kvällsskolan för att i stället hjälpa till i hemmet och med den äldre generationen som brukligt var för flickor. Men då familjen skulle mista matransonerna, blev det inte så. Nu har familjens hydda kunnat ersättas med ett murat hus med tegeltak. Saritha är nu 30 år och det talas om giftemål. Men hon är inte benägen att ge upp sin yrkesroll för att bli hemmafru och mannens tjänarinna. Så nu blir det för någon yngling att anta utmaningen. Sumathi mötte ett annat öde. Under sista året i grundskolan blev hon gravid. För flickor i den situationen slutar ofta livet där. Men pojkvännen tog sitt ansvar och de gifte sig utan föräldrarnas medgivande. Efter en del påtryckningar av föreningen, accepterade också pojkens föräldrar detta, trots att de blev snuvade på hemgiften. Det blev en pojke som fick smeknamnet Vicky. Han är idag 14 år och har en bror på 12. Vicky börjar sina brev till oss med Kära mormor och morfar. Sumathi arbetar på en av föreningens åtta kvällsskolor. Vi fick tillfälle att göra en heldags bussutflykt med hela familjen till närliggande staden Vellore. Det var inte så mycket som hade ändrat sig i Kanchipuram med omnejd på 21 år. En och annan oxkärra syntes fortfarande och cykelrickshawerna hade ersatts med gula motorrickshawer. Och en och annan mobiltelefon syntes också. Men kvinnorna var fortfarande klädda i sina färgstarka traditionella saris och många män gick omkring i longis (kjoltyg). Vi i Sverige bor liksom på en annan planet, menade föreningens Indiska organisatör Raghu. Med på resan var också vårt barnbarn Julia som skriver på en gymnasieuppsats om att även små biståståndsorganisatorer kan göra skillnad. Vi tror att hon fick det bekräftat. Eva & Lars-Åke Lindbom 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... JAG BAD TILL GUD... Jag bad Gud om styrka, så att jag kunde uppnå mina mål. Jag gjordes svag för att lära mig att ödmjukt lyda. Jag bad om hälsa så jag kunde utföra stora gärningar. Jag gjordes bräcklig för att utföra bättre gärningar. Jag bad om rikedomar för att göra mig lycklig. Jag fick fattigdom för att göra mig vis. Jag bad om makt för att respekteras av människor. Jag fick svaghet för att förstå mitt behov av Gud. Jag bad om goda ting så att jag kan njuta av livet. Jag fick livet så jag kan njuta av goda ting. Jag fick inget av det jag bad om, men allt jag hoppats få. Nästan mig själv till trots, besvarades mina outtalade böner. Jag är, bland människor, rikligt välsignad.

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti

Missionären. Levande Ord i centrum. Fest i dagarna tre. Peter hade änglavakt KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG EKEBYHOLM. SPECIELLT VÄRLDSBEHOV Den 15 augusti N R 7 / 8 S O M M A R E N 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland KONFERENSEN PÅ VÄSTERÄNG Guds Levande Ord i centrum Glädje, sång och musik, gemenskap,

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer