GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen men här i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. B G Hallqvist. PsoS 214

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Ungdomsledare Kennyh Widèn Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Gunnar Lindén Kennyh Widèn Bed så skall ni få! Jag tror att få kristna övningar är så färgade av dåligt samvete som bönen. Möjligen bibelläsningen. De allra flesta anser att bönen är viktig, till och med livsviktig, men ändå blir bönen ofta en börda snarare än ett nöje. Jesus säger i Matteus 7:7-8 Bed så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. För oss som levt ett tag verkar detta alldeles för simpelt. Och motsägelsefullt. Kanske rent av verklighetsfrånvänt. Vi människor vet att det inte alltid blir som det står här i texten. I alla tider har människor över hela jorden bett utan att få det de bett om. Så vad menar Jesus med dessa ord? Jesus vet också att det inte alltid är så. Han bad i Getsemane att han skulle få slippa lidandet och döden som han visste låg framför honom. Ändå fick han fortsätta hela vägen till korset. Men Jesus ger oss en uppmaning att frimodigt våga träda in i en relation med en levande Gud. Utan mellanhänder, ärligt och uppriktigt! Att öppna sig för Gud som lyssnar, som låter sig finnas och som agerar och reagerar på våra böner. Jesus ger sina lärjungar mandat att vara påstridiga och rent av tjatiga. Jag vet inte hur lärjungarnas böneliv såg ut men jag har märkt att hos oss blir bönen ofta en slags underdånig envägskommunikation där vi lägger fram olika saker och situationer som vi vill att Gud ska förändra eller fixa. Jesus lovar inte att vi alltid ska få som vi vill. Jesus bad ju själv ske Din vilja. Men i bönen gör vi oss själva mottagliga för Guds agerande. I bönen sker ett möte och en relation skapas med en utmanande och kärleksfull Gud som vill verka i oss, med oss och genom oss. Vågar vi ställa oss till Guds förfogande att förändra situationen genom att själva låta oss ändras? Det kan låta obekvämt och det är det ibland. När vi väl börjat den resan händer det att Gud leder oss på vägar vi aldrig själva skulle valt. Men ytterst sett handlar det om att leva i den relation, och att bli och vara den människa Gud från början har skapat och utrustat oss, dig och mig, till att vara och leva i. Bönen blir ett sätt att hitta hem, på alla tänkbara sätt. Hem till mig själv, hem i relationerna till mina medmänniskor, hem i den värld jag är satt att leva i, hem i den relation som Gud vill ha med mig. Och vilka dörrar som öppnas, vad vi får och finner när vi ber, söker och bultar kan vida överskrida våra förväntningar. Under hösten kommer vi att erbjuda redskap och uppmuntra till tillfällen att be, både personligt och gemensamt. Vår regionspersonal kommer hit och ber med oss den 15 september, Peter Halldorf kommer hit den 4 oktober och undervisar om bönen, våra olika studiegrupper kommer att få uppmuntran och vägledning i att låta bönen kanske få större utrymme i samlingarna, bara för att nämna något. Men vi har redan börjat att innan Gudstjänsten samlas i gästrummet för att be. Mer är under utveckling. Min personliga längtan är att vi inte bara ska vara en församling som ber, utan en bedjande församling. Det ber jag för. Pastor Eva Nästa nummer av Glimten nr. 3 har manusstopp 21 aug. och utgivningsdag 6 sept

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Gemenskap och samarbete med en församling i Rumänien? Det finns ett förslag att Marieborgskyrkans Församling ska engagera sig i ett utbyte och en gemenskap med den kristna föreningen Ichthys i Targu Mures i Rumänien. Den föreningen arbetar med att hjälpa människor i ett område där det bor lite mer än 2000 romer, många av dem mycket fattiga. Bistånd Östeuropa och Joachim Bergström har förmedlat kontakten. Församlingarna har börjat informera varandra om sina verksamheter och hur man arbetar i de sammanhang man är verksam. Vid en samling på kvällen lördagen den 14 mars visade Joachim Bergström bilder och berättade om intryck och upplevelser från sina besök i Targu Mures. Vi fick information om livsvillkoren som människorna där lever under, hur föreningen Ichthys arbetar och hur Bistånd Östeuropa tillsammans med andra organisationer försöker hjälpa på olika sätt. Sedan fikade vi och samtalade om olika frågor som är viktiga om vi ska engagera oss i ett samarbete. Vi var överens om att en gemenskap och ett utbyte av den här sorten kan göra oss mer medvetna om betydelsen av mission och diakoni samt att bön och förbön för varandra måste vara en viktig del av gemenskapen. Kontakten och informationsutbytet med föreningen Ichthys fortsätter och vi kommer under våren att i våra församlingsmöten få ta ställning till hur vi vill gå vidare i den här frågan. Vill du vara med? Gunnar Lindén Gudstjänsttjänande Vi var en stor grupp gudstjänstengagerade som samlades i mitten på mars för att utbyta erfarenheter och idéer om att tjäna i samband med våra gudstjänster. Visserligen hann vi inte gå på djupet om gudstjänstens funktion och utformning, men vi fick tillfälle att lyssna till varandra för att bättre förstå våra olika uppgifter. Några axplock: Kyrkvärdarna berättade om hur man vill fungera som den första en gudstjänstbesökare möter. Det första intrycket är viktigt! Från musiksidan framfördes det önskemål om barnpsalm i samband med Barnens ljus. Tekniken: Vår ljudanläggning är bra, men det är viktigt att den som talar använder mikrofonen på rätt sätt. Blomsterarrangemangen är vackra och sköts av en stor grupp engagerade damer. Vi hann även tala om servering, gudstjänstledning, samarbete planering och en hel del annat som rör gudstjänsten. Detta var en första, ganska svepande träff. Nu är det önskvärt att varje enskild grupp träffas då och då för att lära känna varandra och utveckla just sin bit i det hela. Kyrkstädning Lördagen den 18 april var vi en tapper skara som samlades för att vårstäda vår kyrka! Vi har ett stort hus, och många utrymmen som ska ses över. Det blir alltid en god arbetsgemenskap! Visst märktes det på söndagen att alla lampkupor i kyrksalen var rengjorda, och att fönstren var putsade? Gemenskapen kring fikaborden är också viktig! Arbetaren är värd sin lön. Marieborgskyrkan är en del av Equmeniakyrkan: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Marieborgskyrkan är inte en byggnad. Marieborgskyrkan är människor. Här är vi välkomna, här möter vi Jesus, och här delar vi livet. Här samlas människor i alla åldrar till undervisning med Bibeln som grund och till gemenskap, där söndagens gudstjänst har en central plats. Vår kyrka är en plats där människor får erfara kraften i förlåtelsen, känna sig upprättade och får påfyllning av livskraft och livsglädje. Detta sker på flera olika sätt: gudstjänster studiegrupper barn- och ungdomsverksamhet biståndsarbete diakonalt arbete och många andra sätt, vilket man kan läsa om här i Glimten Vi är angelägna att vara Marieborgskyrkan för Västervik, en plats dit alla är välkomna som söker meningen med livet. Vi tror att det finns en stor befrielse för den som följer Kristus! Varmt välkommen du också! Precis som du är! Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Jesus enl. Matt 11:28 3

4 Hälsning från Sjukhuskyrkans årsmöte I Mörlunda Pingstkyrka hade vi årsmöte i Sjukhuskyrkan den 18 april. Vi var inte så många men det var ett bra möte där vi gick igenom de vanliga punkterna med ekonomi och verksamhet. Våra båda anställda Rich Cudmore och Jonas Karlsson delade med sig av sina vardagar. Verksamheterna liknar varandra: Både intagna och sjuka är inte där frivilligt, men där slutar likheten. På sjukhuset, där omsättningen på patienter oftast är hög, har Jonas och teamet lika många samtal med dom anställda som med patienterna. Den inriktning som anstalten har i Västervik gör att lyssnandet och lyhördheten är en väldigt central del. Där gäller också att förstå sig på olika religioner, eftersom alla inte är representerade i teamet. På bägge ställena fungerar samarbetet bra med alla i de olika teamen och olika personalgrupperna. Sjukhuskyrkan i Norra Kalmar län består av 20 församlingar med ca 1300 medlemmar och styrelsen är sammansatt av representanter från de olika församlingarna. I årsmötet var första ordföranden Bo Johansson med som vice ordförande och nuvarande ordförande Nils-Erik Alne ledde förhandlingarna. Tre styrelsemedlemmar avtackades för arbetet dom lagt ner under flera år. Nils-Erik Alne Påskvandring Veckan före Påsk (30/3-1/4) hade vi i Marieborgskyrkan och några från Svenska kyrkan Påskvandring för barn i förskoleoch lågstadieåldern. Det blev även en vandring för vuxna en kväll. Vi spelade teater om de händelser som utspelades år 33 i Jerusalem. Barnen fick följa med till ett torg där man fick smaka på olika saker. Några soldater kom in och letade efter lärjungarna, men ingen visste ju var de fanns. Guiden visste ju var de fanns så de fick följa med dit. Där träffade de Emmausvandrarna. Alla de mötte talade om att Jesus lever. Det fick de uppleva när de var ute och fiskade med lärjungarna. Alla barn kunde otroligt mycket om det vi berättade. Det var sammanlagt ca 230 st som var och tittade på oss. Gunilla Granqvist Getsemaneaftonen Varifrån fick du idén? När vi arbetade i USA så firade vi getsemanekvällen på det här sättet ett par gånger. Det är inget ovanligt även om man kanske inte har det varje år. Det är ju ganska mastigt. Där har man också ofta inkluderat en ritual av fottvagning men den valde jag bort den här gången. Varför fick du idén? Allt som för oss närmare de omständigheter som Jesus levde under, det han gjorde och vad de första kristna levde med, ger oss en fördjupad förståelse för vårt eget kristna arv. Både påsken och nattvarden får en ökad betydelse om man förstår varför Jesus sa och anspelade på den sista kvällen med lärjungarna. Det går djupare in i själen och kanske att man är mindre benägen att bara göra nattvarden. Man hör orden annorlunda och tänker mer omkring symboliken. Var hämtade du materialet? Det är utgivet av en Messiansk Judisk organisation som heter Jews for Jesus. Jag översatte bara detta material. Jag förkortade det dock, och jag tog bort alla de hebreiska delarna. Gunilla Öst och du måste ha haft en hel del förberedelser? Ja, det hade vi. Gunilla var fantastisk i att ge kvällen den festprägel den ändå hade. Dukar, ljus, dukning och servetter ordnade hon med. Jag inhandlade och förberedde de olika matvaror vi åt. Men nästa gång, om vi gör det igen, tillsätter vi en grupp. Sedan hade vi olika roller i narrativet, med att leda och återberätta. Berätta om innehållet. Grunden är den judiska påskmåltiden så som man tror att den firades på Jesu tid. Det genomgripande temat är att man firar och åminner om Guds handlande med Israels folk, specifikt gällande deras befrielse ur fångenskapen i Egypten. Guds räddning och hans omsorg. Guds handlande symboliseras genom de olika ät-momenten samt att man dricker vin (i vårt fall alkoholfritt) vid olika bestämda punkter. Bittra örter påminner om slaveriets bitterhet, saltvatten om tårarna under slaveriet, men också persilja/ sallatsblad om löftet om en ny framtid. I en judisk påskmåltid så äter man också en hel festmåltid mitt i alltihop. Vi valde att ha en fruktstund. 4 Det var mycket symboliska handlingar. Presentera några av dem. Att fira judisk påsk med kristna ögon är spännande. Det blir så tydligt att Jesus redan var en del av planen. Guds treenighet symboliseras men uttalas inte i de tre osyrade bröden som tillsammans bildar en enhet. Det andra brödet bryts, (Jesus är ju den andra personen i treenigheten) göms för en tid, återfinns och man betalar en lösen för den. (Chokladpengar) Sedan bryts det i mindre bitar som alla äter av. Detta bröd som när det återfanns, var det bröd som Jesus delade med sina lärjungar och sade: Detta bröd är min kropp. Det blir mäktigt. Likaså att bägarna faktiskt är fyra till antalet, som var och en åminner om Guds fyrfaldiga löfte till Israels folk innan de lämnade Egypten. Just den bägare som i nattvarden kallas för välsignelsens bägare är den tredje och talar om Guds räddning både historiskt i uttåget, men också framåt om räddning från synd. Vi var ca 35 personer som deltog. Hur tycker du att det hela mottogs? Det var blandade reaktioner. Många var nog överraskade av hur långt programmet var och en del hade svårt att sitta så länge. Det underlättade att vi satt vid bord. Och eftersom det var något nytt så var det kanske inte alldeles lätt att hänga med i svängarna. Men det fanns också de som tyckte det var spännande, djupt meningsfullt och berikande. En blandad kompott. Och det får man vänta sig när man gör något så väldigt annorlunda. Vi får se om vi gör om det igen någon gång. Jag hoppas det. Nu när allt grovarbete redan är gjort. Pastor Eva Fika på Rutsberg i sommar! Välkommen att dricka eftermiddagskaffe på vårt vackra sommarhem RUTSBERG i sommar! Vi kommer att ha öppet kl , varje onsdag i juli, samt 5 och 12 augusti. Då kommer det att finnas värdar, som ser till att det finns kaffe med bröd + glass att köpa! Välkommen att njuta av sommaren vid Gamlebyviken!

5 Tack från Moldavien En del av pengarna tilldelades ett rehab. center i huvudstaden (CRAC) som jobbar med trasiga tonåringar för att få in dem i samhället igen. De har 20 platser och är det enda i sitt slag i Moldavien som försöker stödja denna åldersgrupp. När en ungdom blir 16 tar inte samhället längre ansvar och de ställs inför att ta hand om sig själva. Därav alla hajar som tar flickorna till trafficking... Teamet kring de 40 fattiga barnen i Drochia sänder sitt stora tack för den generösa gåva som Marieborgskyrans medlemmar skickade med Joachim Bergström vid Bistånd Östeuropas resa till Moldavien. Pengarna kommer väl till pass i kyrkans aktiviteter kring söndagsskolan där. Fler barn får lära känna Jesus! TACK ALLA!! Joachim Bergström Besök av Peter Halldorf På eftermiddagen den 4 oktober kl 16:00 kommer Peter och besöker Marieborgskyrkan. Temat för kvällen kommer att vara bön, ett tema som vi fördjupar oss i genom två undervisningspass. Peter Halldorf är pastor inom Pingströrelsen och sitter med i Pingstkyrkans teologiska nätverk. Han är dessutom redaktör för tidskriften Pilgrim. Han är även en av grundarna och ledare för den Ekumeniska kommuniteten på Nya slottet i Bjärka Säby som blivit mycket populär i svensk kristenhet genom sina retreater. Han är en ekumenisk frontfigur i svensk frikyrklighet med nära samarbeten med de flesta frikyrkliga samfund, Svenska kyrkan men även Katolska kyrkan och de Ortodoxa kyrkorna. Han är även författare till en mängd populära böcker, som Drick djupt av anden, 21 kyrkofäder och Andens folk. Marieborgskyrkan önskar dig varmt välkommen till en trevlig kväll med undervisning, gemenskap och enklare förtäring. Kennyh C Widén Sommarkyrkan! Ja, så kallas det under sommaren gemensamma ekumeniska utåtriktade arbetet i Västervik. Övriga under året kommande händelser går under namnet Kyrka på stan. Det gamla namnet festivalkyrkan har levt ut sin tid och begränsar med sitt namn vårt arbete till endast några få dagar. Även i år kommer vi dock att finnas med vid Visfestivalen, 9-11 juli, på plats korsningen Storgatan/ Brunnsgatan. Vi känns förhoppningsvis igen på de klatschiga västar vi har då. Där kommer vi på em/kvällen att erbjuda enkelt fika, och möjligheten till ett samtal. Vi kommer att turas om att stå där och om du har lust och tid är du välkommen att delta i ett två-timmarspass. Schema kan fås av pastor Eva. Våra andakter på Gläntan under juli månad inleds i år med en ekumenisk sånggudstjänst i Stadsparken den 28 juni kl (Ordinarie stadsparks-tid) Schemat för Gläntan ser ut enligt följande: 5 juli, Frälsningsarmén 12 juli, Marieborgskyrkan 19 juli, Pingstkyrkan 26 juli, Sv kyrkan Dessa andakter äger rum kl 18:00. Det finns möjlighet att köpa våfflor och kaffe innan samlingarna. Väl mött till Sommarkyrkan! Kvinnofrukostar hösten 2015 Höstens tre kvinnofrukostar kommer att äga rum i slutet av september, oktober och november. Boka redan nu in nedanstående lördagar då ni kan lyssna till tre drivkraftiga kvinnor och som vanligt njuta av en härlig frukost. Programbladet kan ni hämta i början av september på Marieborgskyrkans expedition. Se även kyrkans hemsida. 26 september En glimt av det Nepal som fanns före jordbävningarna med Anitha Johansson, Västervik 24 oktober Skrattets betydelse för hälsan med Inger Sand, Vimmerby 21 november Nytt och bytt - shopping med gott samvete Stina Qubti, Busfrö Västervik, Mona Halling och Gunilla Lindbom 5 Bönkvällar i Region- Öst hösten 2015 I höst vill vi som arbetar i Region Öst möta medarbetare, församlingsmedlemmar, församlingens vänner och den som vill till två bönekvällar! Första tillfället blir tisdagen den 15 september, kl i Marieborgskyrkan, Västervik. Peter Bernhardsson, regional kyrko-ledare Gemenskapsdag på Kröngården Boka redan nu in lördagen den 29 augusti! Vad det blir är fortfarande en överraskning. Men trevligt blir det! Mer information samt anmälningslista kommer senare. Vill du vara med och planera? Kontakta då Pastor Eva

6 Träffpunkt Juni Söndag 14 juni Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sakarja 3:1-7 Uppenbarelseboken 19:5-9 Lukasevangeliet 14:15-24 Psaltaren 65: Bön Ralph Engstrand Carin Gillsjö Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 21 juni Den Helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet Jesaja 49:1-2 Apostlagärningarna 19:4 Lukasevangeliet 1:5-17 Psaltaren Bön Kennyh Widén Lovsångsgruppen Kyrkfika grupp 9 Söndag 28 juni Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Andra Samuelsboken 12:1-7 Romarbrevet 2:1-4 Matteusevangeliet 7:1-5 Psaltaren 62:2-9 Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Ekumenisk gudstjänst i stadsparken Juli Onsdag 1 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Torsdag 2 juli Shalom besöker Västervik Söndag 5 juli Apostladagen Sänd mig Hesekiel 1:26-2:3, 8-10 Första Timoteusbrevet 1:12-17 Lukasevangeliet 5:1-11 Psaltaren 40:6-12 med nattvard Ralph Engstrand Sofia och Jakob Gunnar Olofsson Kyrkfika grupp Gläntan Frälsningsarmén ansvarar Onsdag 8 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 12 juli Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 och barndop Kennyh Widén Fam. Sterckx Kyrkfika grupp Gläntan Marieborgskyrkan ansvarar Onsdag 15 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 19 juli Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Andra Moseboken 24:12-18 Andra Petrusbrevet 1:16-18 Matteusevangeliet 17:1-8 Psaltaren 89:12-28 Ralph Engstrand Lovsångsgruppen Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Gläntan Pingstkyrkan ansvarar Måndag 20 juli Allsång i Stadsparken andliga sånger Onsdag 22 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 26 juli Åttonde söndagen efter trefaldighet Sanningens ande Mika 3:5-8 Första Johannesbrevet 4:1-6 Matteusevangeliet 7:15-21 Psaltaren 119:30-35 Jonas Karlsson Gunnar Lindén Kyrkfika grupp Gläntan Svenska Kyrkan ansvarar Onsdag 29 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg MBU:s höstupptakt Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. 6

7 Augusti Söndag 2 augusti Sjätte söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Första Moseboken 1:24-2:3 Första Petrusbrevet 4:7-11 Matteusevangeliet 25:14-30 Psaltaren 8 med nattvard Anita Lehtonen Karin Rehn Kyrkfika grupp 6 Onsdag 5 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 9 augusti Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 Anita Lehtonen Nils-Erik Alne Kyrkfika grupp 7 Onsdag 12 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 16 augusti Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jesaja 2:12-17 Romarbrevet 3:21-28 Lukasevangeliet 18:9-14 Psaltaren 143:6-10 Kennyh Widén Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 23 augusti Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Andra Moseboken 4:10-17 Andra Korientierbrevet 3:4-8 Markusevangeliet 7:31-37 Psaltaren 145:13b Gudstjänst på Rutsberg,Carin Gillsjö kaffekorg Onsdag 26 augusti Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Torsdag 27 augusti Symöte Ungdomsgården Lördag 29 augusti Tillsammansdag påkröngården Anmälan Söndag 30 augusti Sjukhuskyrkans dag på Kröngården Richard Cudmore Jonas Karlsson Servering efteråt Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Första Moseboken 4:8-12 Första Johannesbrevet 4:7-10 Markusevangeliet Psaltaren 103:1-6 Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 9 September Söndag 6 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Hesekiel 37:15-22 Efesierbrevet 4:1-6 Johannesevangeliet 17:9-11 Psaltaren 95:1-7 med nattvard Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 1 Onsdag 9 september Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Söndag 13 september Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Nehemja 9:19-21 Apostlagärningarna 20:32-36 Matteusevangeliet -6:31-34 Psaltaren 123 alla åldrar Mr. Goran se sidan 9 Carin Gillsjö Kyrkfika grupp 2 Tisdag 15 september Regional bönedag TV-Gudstjänster! Vecka 6 el kommer det under några dagar råda intensiv aktivitet i Marieborgskyrkan. Tillsammans med Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Hagakyrkan i Gamleby har vi fått förtroendet att spela in 4 Gudstjänster som kommer att sändas våren Detta kommer att bli ett glädjefyllt gemensamt arbete som vi hoppas kommer att ge gensvar i Västervik med omnejd. Under hösten kommer vi att ha en ekumenisk kör som övar för bl.a. detta tillfälle, dit alla som vill är välkomna med att öva och sjunga. Mer information om datum kommer under hösten! Pastor Eva 7

8 Församlingsnytt Aina Siverskog * 11 januari maj 2015 I tacksamhet minns vi Aina och lyser frid över över hennes minne. Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. Expeditionen Öppettider: 16 juni -20 aug är expeditionen öppen tisdag och torsdag kl Juni Juli Nattvardstjänare Augusti September vecka Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Gunilla Öst Kennyh Widén Magnus Olsson Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Kyrkvärdar 27, 33, 39 Gunnar Lindén Charlotte Lindén 28, 34, 40 Gun Karlsson Gunilla Öst 29, 35, 41 Birger Nygren Carin Gillsjö 30, 36, 42 Simon Rosendahl Rickard Svensson 31, 37, 43 Karin Rehn Barbro Samuelsson 32, 38, 44 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch Nyfödd Mia Lennström har fått en dotter som heter Liv Hon är född den 15 april 2015 Högtidsdag 22 aug. Hanna Halling 60 år Ny adress Bo Pilsmo Värmlandsvägen FARSTA Styrelsemöten Styrelsen planerar att träffas 17 juni, 12 augusti tid Ledighet Pastor Eva har semester vecka Kennyh Widén vecka samt vecka 32 Gunilla Granqvist vecka Personal I samband med Valborgsknytiset avtackades vår uppskattade Fas3- medarbetare på fastighetssidan Roger Lundborg, som gjort ett gott arbete hos oss under 2 år. Vi får i stället hälsa välkommen Håkan Björkkvist som i första hand är anställd till mitten av oktober. I själva verket byter Roger och Håkan arbetsplats med varandra i och med att Roger nu går till orienteringsklubben. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom En sommar i Herrens trädgård Om vi vill hitta ett bibelord som beskriver skapelsen behöver vi inte leta länge. Redan i skriftens andra kapitel kan vi läsa hur ljuvligt det är att titta på Guds skapelse. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på (1 Mos 2:9). Teologen Andrew Kirk skriver i en bok att Det första skälet till skapelsen är att visa Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Vi skulle kunna säga att naturen är Herrens trädgård. Ur den överblicken är det med stor glädje som jag ser att sommaren närmar sig med stora kliv. Träden har redan börjat blomma och naturen lyser redan med sin skönhet. I sommar kommer ungdomsgrupperna att lämna Marieborgskyrkans väggar och röra sig ut mot Rutsberg i Piperskärr. Där ute kommer vi att grilla, bada och ha samtal kring livet och alla dess glädjeämnen och sorger. Vi kan fråga oss själva, finns det någon bättre plats att läsa Guds ord och predika evangelium än ute i hans egen trädgård och Västervik är verkligen en vacker skapelse. Då jag står på Rutsbergs brygga och tittar ut över vattnet, eller sitter i bilen på Slottsholmsvägen och ser Västerviks hamn resa sig över vattnet, då ser jag en skapelse som är ljuvlig att se på och jag ser Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Kennyh C Widén Höstupptakt! Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Mr Goran är underhållare med eftertanke och hjärta. Han buktalar, trollar, jonglerar och är dessutom en mästare på att vrida till ballonger. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. Scout, året som varit Ledarna Vi är en trevlig scoutgrupp som är i olika åldrar från 7-16 år. Det är bara grabbar men det är ett sammansvetsat gäng som ser upp till alla och hjälper varandra och alla får vara med på aktiviteterna. Aktiviteter som vi gör är att vara ute på Sandebo och upptäcka naturen. T.ex. som att veta hur olika djurbajs ser ut, eller lära sig om träd och blommor och djur. De äldre grabbarna har slipat och målat flaggstången och vi har dessutom renoverat taken på 2 vindskydd som finns där ute. Dessutom har gruppen deltagit i en hajk och någon skall i sommar åka på ett läger i Vetlanda. Det är roligt att komma till tisdagskvällarna som ledare, för det känns så positivt i gruppen och vi hoppas att det kommer nya scouter till hösten. Vi har vid två tillfällen haft öppet för nya besökare, och då har det kommit några intresserade. Ledarna genom Roger Ohlsson Valborgsmässofirandet På valborgsmässoaftonkvällen samlades ett gäng i kyrkan till trevlig gemenskap. Vi blev till slut bortåt 60 personer. Det var hela spektrat av åldrar vilket gav en härlig blandning av samtal och aktiviteter. Vi hade knytkalas, då var och en tog med mat som de bjöd på. Det blev tabberas ( tömda fat) på nästan allt. Många drog sig ner till Kulbacken där det var sång, vårtal, fackeldans, brasa ochtillslut fyrverkerier. En del stannade kvar i kyrkan och samtalade och förberedde kvällens fika med kaffe/te/saft och kladdkaka. Anette Danielsson Ungdomshelgen Mitt i livet I början av mars åkte Tabernaklet till Örebro för att prata och lyssna på predikningarom Gud. Vi sov tillsammans med ledare och ungdomar ifrån olika delar av Sverige i en liten skola inte så långt ifrån kyrkan. Under tiden som vi var där träffade vi en massa människor, sjöng lovsånger och hade helt och hållet en väldigt bra ungdomshelg. En kul grej som hände var att vi fick träffa vår undomsledare, Kennyhs gamla ungdomsgrupp och vänner till honom. Hela helgen var ett spännande äventyr som jag sent kommer att glömma. Cedrik Cudmore. 9

10 Kyrkokonferensen Equmeniakyrkans årskonferens ägde rum i Göteborg den maj. Många av kyrkans barnsjukdomar har läkt ut och på föredragningslistan fanns det inga särskilda frågor eller motioner som engagerade till någon hetare debatt. Resultatet blev en konferens i enhetens tecken där vi fick uppleva glädjen i att vara en enda kyrka. Ett antal internationella gäster från våra respektive bildarsamfund var med. En ny föredragningsform konsensusmodellen introducerades som en möjlig form för framtida kyrkomöten. Vi uppmanades att introducera detta också i våra församlingar som ett sätt att pröva och se. Det verksamhetsgranskande utskottet hade noga gått igenom vår kyrkas föresatser och beslut för att se hur man arbetar för att implementera dessa i det fortgående arbetet. Man fokuserade bl. annat på arbetet med bildning, utbildning och fortbildning i församlingsarbetet. Kyrkostyrelsen såg en ganska omfattande förändring då fem poster skulle fyllas. De personer som blev valda representerar en bred och spännande erfarenhet teologiskt, geografiskt och kulturellt och kommer att blir en stor tillgång i den vidare utformningen av vår kyrkas sätt att tänka och handla. Utöver förhandlingar bjöds det på ett stort utbud av seminarier. Cissi Glittvik och Tomas Hammar erbjöd ett seminarium med den spännande titeln När församlingen finner sitt uppdrag och upptäcker sig själv. Ett studium och seminarium med utgångspunkt från Filipperbrevet. När vi lämnade seminariet fick vi med oss frågan: Vad är denna församlings själ? Den tål att funderas på. Ett rikt musik och kulturutbud erbjöd också församlingarna i Göteborg. Däribland kan nämnas en konsert med tonsatta dikter av Britt G Hallqvist och aftonsång med Tomas Boström; panelsamtal och diskussioner omkring lokal mission, kongolesisk hälso- och sjukvård samt samtal om livet, tron och kyrkans framtid tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson, Pastor Linus Brengesjö och Annika Ahlefelt, Sändarens chefredaktör. Kvällsgudstjänsterna i konferenshallen var stimulerande, utmanande och gripande. Konferensens höjdpunkt var givetvis sändningsgudstjänsten på lördag kväll. Där presenterades 24 nya medarbetare. Fem diakoner, sexton pastorer samt tre pastorer som togs emot från annat samfund. I sprillans nya, lysande blå rober utgjorde de fröjd för ögonen såväl som själen. (Oavsett vad man än annars må tycka och tänka om roberna.) Sofia Camnerin talade till ordinanderna om nödvändigheten att hämta glädje och kraft i andra brunnar. Att inte förlita sig på egen kraft utan att låta kraften komma från Gud. Kyrkoledare Lasse Svensson predikade över Guds tid som alltid är nu. Även han påminde pastorerna och diakonerna, liksom övriga församlade, om att ha en förväntan inför vad Gud vill göra i vår tid genom de som tror på honom. Alla har en uppgift, ett uppdrag. Gud begär inte att vi ska vara perfekta. Bibeln är full av operfekta människor som Gud använder. Men Gud önskar att vi ska vara helhjärtade i det vi gör. Han avslutade med en fantastisk slutkläm: Låt det sägas om Equmeniakyrkans folk att de inte är perfekta eller överens, eller att de inte är färdiga. Men låt det också sägas att de är helhjärtade i sin övertygelse till Jesus Kristus och att de älskar människor de möter. Med hans ord ringande i öronen gick vi i tillförsikt ut i den blöta försommarkvällen, glada av att vara deltagare i Guds plan. 10 Pastor Eva På styrelsens bord Kontinuerlig inbjudan av olika verksamhetsgrenar till styrelsen Konkretisering av verksamhetsplanerna Genomgång av rustningsbehovet av kyrkbyggnaden Förvaltningen av Liljanpengarna Kontakten med Rumänien Fortsätta att utveckla det ekumeniska samarbetet i Västervik Höstens studiesatsning kring Bön Utveckla församlingsmötena och informationen Baptismissionens distriktsårsmöte. Baptistkyrkorna i Småland har haft sitt i sak sista årsmöte i Marieborgskyrkan, även om en något mindre grupp av distriktets styrelse skall hantera de kvarvarande detaljerna under nästa år. Ordförande Roger Mörk och distriktsföreståndare Lars Olof Gunnardo delade i stort på ordningen. Roger Mörk svarade för sången och inledde med att leda en gemensam nattvardsstund som gjorde ett djupt intryck på de närvarande gästerna. Som förberedelse till nattvarden sjöngs Tomas Boströms sång, Här som en hemlös vid din port. Sedan tog själva konferensordningen vid, med val av ordförande och övriga medarbetare. Till ordförande valdes Roger Mörk. Ett 20-tal församlings representanter ropades upp. Ett antal hälsningar framfördes. En omfattande årsredogörelse gav en översikt av det som varit under det gångna året. Sedan kom kassaredogörelse följd av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. Det beslöts också att av Solbacken-pengarna, även i år en del skulle tillfalla församlingarna i distriktet, samt att även ett bidrag skulle tillfalla Arne Hagströms grupp som arbetar för romerbarn i Rumänien. Eduard Gortzak Gemenskapsdagar på Klintagården Baptistmissionen/SBUF i Småland inbjuder till Gemenskapsdagar på Klintagården den september. Fredag 11/9 Ankomst, kvällsmat, presentation, andakt Lördag 12/9 Tre samlingar om att vara församling idag. Ledare: Gunnel Noreliusson, Christer Gustafsson Gott om ledig tid efter lunch. Lägerbålsprogram och Agape-måltid Söndag 13/9 Nattvardsgemenskap Frukost Gudstjänst, Lunch och hemfärd Anmälan till Lars-Olof Gunnardo, tel eller till e-post:

11 Våra församlingsmöten Församlingsmötena är viktiga tillfällen när vi tillsammans diskuterar och byter idéer om vår verksamhet: Inriktning, satsningar, ekonomi, mm. De ligger oftast söndagen efter ett styrelsemöte, så att det också kan bli information om vad styrelsen avhandlar. För det mesta är vi personer på gudstjänsten och nästan lika många på kyrkkaffet. Men när det är dags för församlingsmötet är det oftast bara hälften kvar. Varför är det så, undrar vi i styrelsen! Vi är ju angelägna om att lyssna till många synpunkter och tankar. Allas åsikter är viktiga! Vi vill också verka för allas delaktighet och här är församlingsmötet det viktigaste tillfället. Ett par frågor: Är tidpunkten, efter gudstjänsten, bra? Kan församlingsmötet se annorlunda ut? Du kan svara muntligt till någon i styrelsen eller skriftligt till Att be för Situationen för kristna minoriteter runtom i världen Kontakten med Valea Rece, Rumänien Region Östs ca 30 ungdomsledare Vår tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén och Pingstkyrkan Att några ska känna för att utgöra valberedning Våra tv-gudtjänster våren Att glädjas över All positiv publicitet i lokalpressen under våren Det trevliga Valborgsknytiset Den ekumeniska Sommarkyrkan som fått fast plats i centrum 58 pastorskandidater på Teologiska Högskolan 20 diakonkandidater på Bromma Folkhögskola Våra tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Hagakyrkan. Återsåg Indiska fadderbarn I början av mars i år fick vi möjlighet att resa tillsammans med några ur styrelsen för A World of Friends på deras årliga uppföljningsresa av verksamheten i Tamil Nadu i sydöstra Indien. Det hade då gått 21 år sedan vi gjorde motsvarande resa och träffade de fadderbarn som vi tagit några år innan. Det kändes stort då att få möta dem och se att vi kunnat medverka till att göra skillnad för några barn och familjer i fattig och utsatt tillvaro. Och den känslan var inte mindre när vi nu fick träffa våra två flickor Saritha och Sumathi igen. Vi har haft årlig kontakt med dem även efter fadderbarnsprogrammets tid och stöttat och hjälpt då och då. Saritha är nu utbildad sjuksköterska med fast jobb och inkomst. Under utbildningen omkom hennes mor i en tragisk trafikolycka. Det blev en tuff tid, då hon som äldsta dottern, samtidigt fick ta på sig mammans roll och göromål. Nu tror jag att pappan känner sig nöjd och stolt ville han ta Saritha ur kvällsskolan för att i stället hjälpa till i hemmet och med den äldre generationen som brukligt var för flickor. Men då familjen skulle mista matransonerna, blev det inte så. Nu har familjens hydda kunnat ersättas med ett murat hus med tegeltak. Saritha är nu 30 år och det talas om giftemål. Men hon är inte benägen att ge upp sin yrkesroll för att bli hemmafru och mannens tjänarinna. Så nu blir det för någon yngling att anta utmaningen. Sumathi mötte ett annat öde. Under sista året i grundskolan blev hon gravid. För flickor i den situationen slutar ofta livet där. Men pojkvännen tog sitt ansvar och de gifte sig utan föräldrarnas medgivande. Efter en del påtryckningar av föreningen, accepterade också pojkens föräldrar detta, trots att de blev snuvade på hemgiften. Det blev en pojke som fick smeknamnet Vicky. Han är idag 14 år och har en bror på 12. Vicky börjar sina brev till oss med Kära mormor och morfar. Sumathi arbetar på en av föreningens åtta kvällsskolor. Vi fick tillfälle att göra en heldags bussutflykt med hela familjen till närliggande staden Vellore. Det var inte så mycket som hade ändrat sig i Kanchipuram med omnejd på 21 år. En och annan oxkärra syntes fortfarande och cykelrickshawerna hade ersatts med gula motorrickshawer. Och en och annan mobiltelefon syntes också. Men kvinnorna var fortfarande klädda i sina färgstarka traditionella saris och många män gick omkring i longis (kjoltyg). Vi i Sverige bor liksom på en annan planet, menade föreningens Indiska organisatör Raghu. Med på resan var också vårt barnbarn Julia som skriver på en gymnasieuppsats om att även små biståståndsorganisatorer kan göra skillnad. Vi tror att hon fick det bekräftat. Eva & Lars-Åke Lindbom 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... JAG BAD TILL GUD... Jag bad Gud om styrka, så att jag kunde uppnå mina mål. Jag gjordes svag för att lära mig att ödmjukt lyda. Jag bad om hälsa så jag kunde utföra stora gärningar. Jag gjordes bräcklig för att utföra bättre gärningar. Jag bad om rikedomar för att göra mig lycklig. Jag fick fattigdom för att göra mig vis. Jag bad om makt för att respekteras av människor. Jag fick svaghet för att förstå mitt behov av Gud. Jag bad om goda ting så att jag kan njuta av livet. Jag fick livet så jag kan njuta av goda ting. Jag fick inget av det jag bad om, men allt jag hoppats få. Nästan mig själv till trots, besvarades mina outtalade böner. Jag är, bland människor, rikligt välsignad.

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa?

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Vem är min nästa? GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2015 Årg. 24 Vem är min nästa? 1 mars -7 juni En laglärd som ville sätta Jesus på prov sade: Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade:

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Gemenskap! Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift.

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Gemenskap! Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift. GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 4 / 2014 Årg. 23 Gemenskap! 30 nov. - 1 mars Bild från Hjortsberga kyrka i Växjö stift. Foto: 1 Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer