GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön"

Transkript

1 GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen men här i den förvirrade världen. Hjälp mig att prisa dig här. B G Hallqvist. PsoS 214

2 Insidan Ängalundsgatan 8, Västervik TELEFON 0490 Exp Teleandakt E-post: Hemsida: Facebook: marieborgskyrkan Bankgiro Plusgiro, MBU Förs. org.nr EXPEDITIONSTIDER Tisdag - Torsdag 9-12 Pastor Ungdomsledare Kennyh Widèn Ordförande Nils-Erik Alne Kassör Krister Samuelsson Marieborgskyrkans Ungdom - MBU Ordförande Anette Danielsson Kassör Anna Alne Marieborgskyrkan är del av SJUKHUSKYRKAN Sjukhuspastor Jonas Karlsson Mobil Expedition REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR GLIMTEN Krister Samuelsson Gunnar Lindén Kennyh Widèn Bed så skall ni få! Jag tror att få kristna övningar är så färgade av dåligt samvete som bönen. Möjligen bibelläsningen. De allra flesta anser att bönen är viktig, till och med livsviktig, men ändå blir bönen ofta en börda snarare än ett nöje. Jesus säger i Matteus 7:7-8 Bed så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. För oss som levt ett tag verkar detta alldeles för simpelt. Och motsägelsefullt. Kanske rent av verklighetsfrånvänt. Vi människor vet att det inte alltid blir som det står här i texten. I alla tider har människor över hela jorden bett utan att få det de bett om. Så vad menar Jesus med dessa ord? Jesus vet också att det inte alltid är så. Han bad i Getsemane att han skulle få slippa lidandet och döden som han visste låg framför honom. Ändå fick han fortsätta hela vägen till korset. Men Jesus ger oss en uppmaning att frimodigt våga träda in i en relation med en levande Gud. Utan mellanhänder, ärligt och uppriktigt! Att öppna sig för Gud som lyssnar, som låter sig finnas och som agerar och reagerar på våra böner. Jesus ger sina lärjungar mandat att vara påstridiga och rent av tjatiga. Jag vet inte hur lärjungarnas böneliv såg ut men jag har märkt att hos oss blir bönen ofta en slags underdånig envägskommunikation där vi lägger fram olika saker och situationer som vi vill att Gud ska förändra eller fixa. Jesus lovar inte att vi alltid ska få som vi vill. Jesus bad ju själv ske Din vilja. Men i bönen gör vi oss själva mottagliga för Guds agerande. I bönen sker ett möte och en relation skapas med en utmanande och kärleksfull Gud som vill verka i oss, med oss och genom oss. Vågar vi ställa oss till Guds förfogande att förändra situationen genom att själva låta oss ändras? Det kan låta obekvämt och det är det ibland. När vi väl börjat den resan händer det att Gud leder oss på vägar vi aldrig själva skulle valt. Men ytterst sett handlar det om att leva i den relation, och att bli och vara den människa Gud från början har skapat och utrustat oss, dig och mig, till att vara och leva i. Bönen blir ett sätt att hitta hem, på alla tänkbara sätt. Hem till mig själv, hem i relationerna till mina medmänniskor, hem i den värld jag är satt att leva i, hem i den relation som Gud vill ha med mig. Och vilka dörrar som öppnas, vad vi får och finner när vi ber, söker och bultar kan vida överskrida våra förväntningar. Under hösten kommer vi att erbjuda redskap och uppmuntra till tillfällen att be, både personligt och gemensamt. Vår regionspersonal kommer hit och ber med oss den 15 september, Peter Halldorf kommer hit den 4 oktober och undervisar om bönen, våra olika studiegrupper kommer att få uppmuntran och vägledning i att låta bönen kanske få större utrymme i samlingarna, bara för att nämna något. Men vi har redan börjat att innan Gudstjänsten samlas i gästrummet för att be. Mer är under utveckling. Min personliga längtan är att vi inte bara ska vara en församling som ber, utan en bedjande församling. Det ber jag för. Pastor Eva Nästa nummer av Glimten nr. 3 har manusstopp 21 aug. och utgivningsdag 6 sept

3 Glimtar... om det som varit, det som är och det som kommer Gemenskap och samarbete med en församling i Rumänien? Det finns ett förslag att Marieborgskyrkans Församling ska engagera sig i ett utbyte och en gemenskap med den kristna föreningen Ichthys i Targu Mures i Rumänien. Den föreningen arbetar med att hjälpa människor i ett område där det bor lite mer än 2000 romer, många av dem mycket fattiga. Bistånd Östeuropa och Joachim Bergström har förmedlat kontakten. Församlingarna har börjat informera varandra om sina verksamheter och hur man arbetar i de sammanhang man är verksam. Vid en samling på kvällen lördagen den 14 mars visade Joachim Bergström bilder och berättade om intryck och upplevelser från sina besök i Targu Mures. Vi fick information om livsvillkoren som människorna där lever under, hur föreningen Ichthys arbetar och hur Bistånd Östeuropa tillsammans med andra organisationer försöker hjälpa på olika sätt. Sedan fikade vi och samtalade om olika frågor som är viktiga om vi ska engagera oss i ett samarbete. Vi var överens om att en gemenskap och ett utbyte av den här sorten kan göra oss mer medvetna om betydelsen av mission och diakoni samt att bön och förbön för varandra måste vara en viktig del av gemenskapen. Kontakten och informationsutbytet med föreningen Ichthys fortsätter och vi kommer under våren att i våra församlingsmöten få ta ställning till hur vi vill gå vidare i den här frågan. Vill du vara med? Gunnar Lindén Gudstjänsttjänande Vi var en stor grupp gudstjänstengagerade som samlades i mitten på mars för att utbyta erfarenheter och idéer om att tjäna i samband med våra gudstjänster. Visserligen hann vi inte gå på djupet om gudstjänstens funktion och utformning, men vi fick tillfälle att lyssna till varandra för att bättre förstå våra olika uppgifter. Några axplock: Kyrkvärdarna berättade om hur man vill fungera som den första en gudstjänstbesökare möter. Det första intrycket är viktigt! Från musiksidan framfördes det önskemål om barnpsalm i samband med Barnens ljus. Tekniken: Vår ljudanläggning är bra, men det är viktigt att den som talar använder mikrofonen på rätt sätt. Blomsterarrangemangen är vackra och sköts av en stor grupp engagerade damer. Vi hann även tala om servering, gudstjänstledning, samarbete planering och en hel del annat som rör gudstjänsten. Detta var en första, ganska svepande träff. Nu är det önskvärt att varje enskild grupp träffas då och då för att lära känna varandra och utveckla just sin bit i det hela. Kyrkstädning Lördagen den 18 april var vi en tapper skara som samlades för att vårstäda vår kyrka! Vi har ett stort hus, och många utrymmen som ska ses över. Det blir alltid en god arbetsgemenskap! Visst märktes det på söndagen att alla lampkupor i kyrksalen var rengjorda, och att fönstren var putsade? Gemenskapen kring fikaborden är också viktig! Arbetaren är värd sin lön. Marieborgskyrkan är en del av Equmeniakyrkan: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Marieborgskyrkan är inte en byggnad. Marieborgskyrkan är människor. Här är vi välkomna, här möter vi Jesus, och här delar vi livet. Här samlas människor i alla åldrar till undervisning med Bibeln som grund och till gemenskap, där söndagens gudstjänst har en central plats. Vår kyrka är en plats där människor får erfara kraften i förlåtelsen, känna sig upprättade och får påfyllning av livskraft och livsglädje. Detta sker på flera olika sätt: gudstjänster studiegrupper barn- och ungdomsverksamhet biståndsarbete diakonalt arbete och många andra sätt, vilket man kan läsa om här i Glimten Vi är angelägna att vara Marieborgskyrkan för Västervik, en plats dit alla är välkomna som söker meningen med livet. Vi tror att det finns en stor befrielse för den som följer Kristus! Varmt välkommen du också! Precis som du är! Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Jesus enl. Matt 11:28 3

4 Hälsning från Sjukhuskyrkans årsmöte I Mörlunda Pingstkyrka hade vi årsmöte i Sjukhuskyrkan den 18 april. Vi var inte så många men det var ett bra möte där vi gick igenom de vanliga punkterna med ekonomi och verksamhet. Våra båda anställda Rich Cudmore och Jonas Karlsson delade med sig av sina vardagar. Verksamheterna liknar varandra: Både intagna och sjuka är inte där frivilligt, men där slutar likheten. På sjukhuset, där omsättningen på patienter oftast är hög, har Jonas och teamet lika många samtal med dom anställda som med patienterna. Den inriktning som anstalten har i Västervik gör att lyssnandet och lyhördheten är en väldigt central del. Där gäller också att förstå sig på olika religioner, eftersom alla inte är representerade i teamet. På bägge ställena fungerar samarbetet bra med alla i de olika teamen och olika personalgrupperna. Sjukhuskyrkan i Norra Kalmar län består av 20 församlingar med ca 1300 medlemmar och styrelsen är sammansatt av representanter från de olika församlingarna. I årsmötet var första ordföranden Bo Johansson med som vice ordförande och nuvarande ordförande Nils-Erik Alne ledde förhandlingarna. Tre styrelsemedlemmar avtackades för arbetet dom lagt ner under flera år. Nils-Erik Alne Påskvandring Veckan före Påsk (30/3-1/4) hade vi i Marieborgskyrkan och några från Svenska kyrkan Påskvandring för barn i förskoleoch lågstadieåldern. Det blev även en vandring för vuxna en kväll. Vi spelade teater om de händelser som utspelades år 33 i Jerusalem. Barnen fick följa med till ett torg där man fick smaka på olika saker. Några soldater kom in och letade efter lärjungarna, men ingen visste ju var de fanns. Guiden visste ju var de fanns så de fick följa med dit. Där träffade de Emmausvandrarna. Alla de mötte talade om att Jesus lever. Det fick de uppleva när de var ute och fiskade med lärjungarna. Alla barn kunde otroligt mycket om det vi berättade. Det var sammanlagt ca 230 st som var och tittade på oss. Gunilla Granqvist Getsemaneaftonen Varifrån fick du idén? När vi arbetade i USA så firade vi getsemanekvällen på det här sättet ett par gånger. Det är inget ovanligt även om man kanske inte har det varje år. Det är ju ganska mastigt. Där har man också ofta inkluderat en ritual av fottvagning men den valde jag bort den här gången. Varför fick du idén? Allt som för oss närmare de omständigheter som Jesus levde under, det han gjorde och vad de första kristna levde med, ger oss en fördjupad förståelse för vårt eget kristna arv. Både påsken och nattvarden får en ökad betydelse om man förstår varför Jesus sa och anspelade på den sista kvällen med lärjungarna. Det går djupare in i själen och kanske att man är mindre benägen att bara göra nattvarden. Man hör orden annorlunda och tänker mer omkring symboliken. Var hämtade du materialet? Det är utgivet av en Messiansk Judisk organisation som heter Jews for Jesus. Jag översatte bara detta material. Jag förkortade det dock, och jag tog bort alla de hebreiska delarna. Gunilla Öst och du måste ha haft en hel del förberedelser? Ja, det hade vi. Gunilla var fantastisk i att ge kvällen den festprägel den ändå hade. Dukar, ljus, dukning och servetter ordnade hon med. Jag inhandlade och förberedde de olika matvaror vi åt. Men nästa gång, om vi gör det igen, tillsätter vi en grupp. Sedan hade vi olika roller i narrativet, med att leda och återberätta. Berätta om innehållet. Grunden är den judiska påskmåltiden så som man tror att den firades på Jesu tid. Det genomgripande temat är att man firar och åminner om Guds handlande med Israels folk, specifikt gällande deras befrielse ur fångenskapen i Egypten. Guds räddning och hans omsorg. Guds handlande symboliseras genom de olika ät-momenten samt att man dricker vin (i vårt fall alkoholfritt) vid olika bestämda punkter. Bittra örter påminner om slaveriets bitterhet, saltvatten om tårarna under slaveriet, men också persilja/ sallatsblad om löftet om en ny framtid. I en judisk påskmåltid så äter man också en hel festmåltid mitt i alltihop. Vi valde att ha en fruktstund. 4 Det var mycket symboliska handlingar. Presentera några av dem. Att fira judisk påsk med kristna ögon är spännande. Det blir så tydligt att Jesus redan var en del av planen. Guds treenighet symboliseras men uttalas inte i de tre osyrade bröden som tillsammans bildar en enhet. Det andra brödet bryts, (Jesus är ju den andra personen i treenigheten) göms för en tid, återfinns och man betalar en lösen för den. (Chokladpengar) Sedan bryts det i mindre bitar som alla äter av. Detta bröd som när det återfanns, var det bröd som Jesus delade med sina lärjungar och sade: Detta bröd är min kropp. Det blir mäktigt. Likaså att bägarna faktiskt är fyra till antalet, som var och en åminner om Guds fyrfaldiga löfte till Israels folk innan de lämnade Egypten. Just den bägare som i nattvarden kallas för välsignelsens bägare är den tredje och talar om Guds räddning både historiskt i uttåget, men också framåt om räddning från synd. Vi var ca 35 personer som deltog. Hur tycker du att det hela mottogs? Det var blandade reaktioner. Många var nog överraskade av hur långt programmet var och en del hade svårt att sitta så länge. Det underlättade att vi satt vid bord. Och eftersom det var något nytt så var det kanske inte alldeles lätt att hänga med i svängarna. Men det fanns också de som tyckte det var spännande, djupt meningsfullt och berikande. En blandad kompott. Och det får man vänta sig när man gör något så väldigt annorlunda. Vi får se om vi gör om det igen någon gång. Jag hoppas det. Nu när allt grovarbete redan är gjort. Pastor Eva Fika på Rutsberg i sommar! Välkommen att dricka eftermiddagskaffe på vårt vackra sommarhem RUTSBERG i sommar! Vi kommer att ha öppet kl , varje onsdag i juli, samt 5 och 12 augusti. Då kommer det att finnas värdar, som ser till att det finns kaffe med bröd + glass att köpa! Välkommen att njuta av sommaren vid Gamlebyviken!

5 Tack från Moldavien En del av pengarna tilldelades ett rehab. center i huvudstaden (CRAC) som jobbar med trasiga tonåringar för att få in dem i samhället igen. De har 20 platser och är det enda i sitt slag i Moldavien som försöker stödja denna åldersgrupp. När en ungdom blir 16 tar inte samhället längre ansvar och de ställs inför att ta hand om sig själva. Därav alla hajar som tar flickorna till trafficking... Teamet kring de 40 fattiga barnen i Drochia sänder sitt stora tack för den generösa gåva som Marieborgskyrans medlemmar skickade med Joachim Bergström vid Bistånd Östeuropas resa till Moldavien. Pengarna kommer väl till pass i kyrkans aktiviteter kring söndagsskolan där. Fler barn får lära känna Jesus! TACK ALLA!! Joachim Bergström Besök av Peter Halldorf På eftermiddagen den 4 oktober kl 16:00 kommer Peter och besöker Marieborgskyrkan. Temat för kvällen kommer att vara bön, ett tema som vi fördjupar oss i genom två undervisningspass. Peter Halldorf är pastor inom Pingströrelsen och sitter med i Pingstkyrkans teologiska nätverk. Han är dessutom redaktör för tidskriften Pilgrim. Han är även en av grundarna och ledare för den Ekumeniska kommuniteten på Nya slottet i Bjärka Säby som blivit mycket populär i svensk kristenhet genom sina retreater. Han är en ekumenisk frontfigur i svensk frikyrklighet med nära samarbeten med de flesta frikyrkliga samfund, Svenska kyrkan men även Katolska kyrkan och de Ortodoxa kyrkorna. Han är även författare till en mängd populära böcker, som Drick djupt av anden, 21 kyrkofäder och Andens folk. Marieborgskyrkan önskar dig varmt välkommen till en trevlig kväll med undervisning, gemenskap och enklare förtäring. Kennyh C Widén Sommarkyrkan! Ja, så kallas det under sommaren gemensamma ekumeniska utåtriktade arbetet i Västervik. Övriga under året kommande händelser går under namnet Kyrka på stan. Det gamla namnet festivalkyrkan har levt ut sin tid och begränsar med sitt namn vårt arbete till endast några få dagar. Även i år kommer vi dock att finnas med vid Visfestivalen, 9-11 juli, på plats korsningen Storgatan/ Brunnsgatan. Vi känns förhoppningsvis igen på de klatschiga västar vi har då. Där kommer vi på em/kvällen att erbjuda enkelt fika, och möjligheten till ett samtal. Vi kommer att turas om att stå där och om du har lust och tid är du välkommen att delta i ett två-timmarspass. Schema kan fås av pastor Eva. Våra andakter på Gläntan under juli månad inleds i år med en ekumenisk sånggudstjänst i Stadsparken den 28 juni kl (Ordinarie stadsparks-tid) Schemat för Gläntan ser ut enligt följande: 5 juli, Frälsningsarmén 12 juli, Marieborgskyrkan 19 juli, Pingstkyrkan 26 juli, Sv kyrkan Dessa andakter äger rum kl 18:00. Det finns möjlighet att köpa våfflor och kaffe innan samlingarna. Väl mött till Sommarkyrkan! Kvinnofrukostar hösten 2015 Höstens tre kvinnofrukostar kommer att äga rum i slutet av september, oktober och november. Boka redan nu in nedanstående lördagar då ni kan lyssna till tre drivkraftiga kvinnor och som vanligt njuta av en härlig frukost. Programbladet kan ni hämta i början av september på Marieborgskyrkans expedition. Se även kyrkans hemsida. 26 september En glimt av det Nepal som fanns före jordbävningarna med Anitha Johansson, Västervik 24 oktober Skrattets betydelse för hälsan med Inger Sand, Vimmerby 21 november Nytt och bytt - shopping med gott samvete Stina Qubti, Busfrö Västervik, Mona Halling och Gunilla Lindbom 5 Bönkvällar i Region- Öst hösten 2015 I höst vill vi som arbetar i Region Öst möta medarbetare, församlingsmedlemmar, församlingens vänner och den som vill till två bönekvällar! Första tillfället blir tisdagen den 15 september, kl i Marieborgskyrkan, Västervik. Peter Bernhardsson, regional kyrko-ledare Gemenskapsdag på Kröngården Boka redan nu in lördagen den 29 augusti! Vad det blir är fortfarande en överraskning. Men trevligt blir det! Mer information samt anmälningslista kommer senare. Vill du vara med och planera? Kontakta då Pastor Eva

6 Träffpunkt Juni Söndag 14 juni Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Sakarja 3:1-7 Uppenbarelseboken 19:5-9 Lukasevangeliet 14:15-24 Psaltaren 65: Bön Ralph Engstrand Carin Gillsjö Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 21 juni Den Helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet Jesaja 49:1-2 Apostlagärningarna 19:4 Lukasevangeliet 1:5-17 Psaltaren Bön Kennyh Widén Lovsångsgruppen Kyrkfika grupp 9 Söndag 28 juni Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Andra Samuelsboken 12:1-7 Romarbrevet 2:1-4 Matteusevangeliet 7:1-5 Psaltaren 62:2-9 Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Ekumenisk gudstjänst i stadsparken Juli Onsdag 1 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Torsdag 2 juli Shalom besöker Västervik Söndag 5 juli Apostladagen Sänd mig Hesekiel 1:26-2:3, 8-10 Första Timoteusbrevet 1:12-17 Lukasevangeliet 5:1-11 Psaltaren 40:6-12 med nattvard Ralph Engstrand Sofia och Jakob Gunnar Olofsson Kyrkfika grupp Gläntan Frälsningsarmén ansvarar Onsdag 8 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 12 juli Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 och barndop Kennyh Widén Fam. Sterckx Kyrkfika grupp Gläntan Marieborgskyrkan ansvarar Onsdag 15 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 19 juli Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Andra Moseboken 24:12-18 Andra Petrusbrevet 1:16-18 Matteusevangeliet 17:1-8 Psaltaren 89:12-28 Ralph Engstrand Lovsångsgruppen Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp Gläntan Pingstkyrkan ansvarar Måndag 20 juli Allsång i Stadsparken andliga sånger Onsdag 22 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 26 juli Åttonde söndagen efter trefaldighet Sanningens ande Mika 3:5-8 Första Johannesbrevet 4:1-6 Matteusevangeliet 7:15-21 Psaltaren 119:30-35 Jonas Karlsson Gunnar Lindén Kyrkfika grupp Gläntan Svenska Kyrkan ansvarar Onsdag 29 juli Eftermiddagskaffe på Rutsberg MBU:s höstupptakt Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. 6

7 Augusti Söndag 2 augusti Sjätte söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Första Moseboken 1:24-2:3 Första Petrusbrevet 4:7-11 Matteusevangeliet 25:14-30 Psaltaren 8 med nattvard Anita Lehtonen Karin Rehn Kyrkfika grupp 6 Onsdag 5 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 9 augusti Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Tredje Moseboken 19:1-2, Första Petrusbrevet 1:13-16 Matteusevangeliet 5:20-26 Psaltaren 15 Anita Lehtonen Nils-Erik Alne Kyrkfika grupp 7 Onsdag 12 augusti Eftermiddagskaffe på Rutsberg Söndag 16 augusti Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jesaja 2:12-17 Romarbrevet 3:21-28 Lukasevangeliet 18:9-14 Psaltaren 143:6-10 Kennyh Widén Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 8 Söndag 23 augusti Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Andra Moseboken 4:10-17 Andra Korientierbrevet 3:4-8 Markusevangeliet 7:31-37 Psaltaren 145:13b Gudstjänst på Rutsberg,Carin Gillsjö kaffekorg Onsdag 26 augusti Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Torsdag 27 augusti Symöte Ungdomsgården Lördag 29 augusti Tillsammansdag påkröngården Anmälan Söndag 30 augusti Sjukhuskyrkans dag på Kröngården Richard Cudmore Jonas Karlsson Servering efteråt Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Första Moseboken 4:8-12 Första Johannesbrevet 4:7-10 Markusevangeliet Psaltaren 103:1-6 Lars-Åke Lindbom Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 9 September Söndag 6 september Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Hesekiel 37:15-22 Efesierbrevet 4:1-6 Johannesevangeliet 17:9-11 Psaltaren 95:1-7 med nattvard Lennart Arfwidsson Kyrkfika grupp 1 Onsdag 9 september Arbetsmöte för mission Ungdomsgården Söndag 13 september Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Nehemja 9:19-21 Apostlagärningarna 20:32-36 Matteusevangeliet -6:31-34 Psaltaren 123 alla åldrar Mr. Goran se sidan 9 Carin Gillsjö Kyrkfika grupp 2 Tisdag 15 september Regional bönedag TV-Gudstjänster! Vecka 6 el kommer det under några dagar råda intensiv aktivitet i Marieborgskyrkan. Tillsammans med Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Hagakyrkan i Gamleby har vi fått förtroendet att spela in 4 Gudstjänster som kommer att sändas våren Detta kommer att bli ett glädjefyllt gemensamt arbete som vi hoppas kommer att ge gensvar i Västervik med omnejd. Under hösten kommer vi att ha en ekumenisk kör som övar för bl.a. detta tillfälle, dit alla som vill är välkomna med att öva och sjunga. Mer information om datum kommer under hösten! Pastor Eva 7

8 Församlingsnytt Aina Siverskog * 11 januari maj 2015 I tacksamhet minns vi Aina och lyser frid över över hennes minne. Telefonandakt Ring Marieborgskyrkans telefonandakt dygnet runt på tel ! Ny andakt spelas in varje onsdag. Expeditionen Öppettider: 16 juni -20 aug är expeditionen öppen tisdag och torsdag kl Juni Juli Nattvardstjänare Augusti September vecka Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Gunilla Öst Kennyh Widén Magnus Olsson Ove Henriksson Hanna Hanouch Åke Halling Ralph Engstrand Rich Cudmore Sverker Thorén Kyrkvärdar 27, 33, 39 Gunnar Lindén Charlotte Lindén 28, 34, 40 Gun Karlsson Gunilla Öst 29, 35, 41 Birger Nygren Carin Gillsjö 30, 36, 42 Simon Rosendahl Rickard Svensson 31, 37, 43 Karin Rehn Barbro Samuelsson 32, 38, 44 Hanna Hanouch Sisilia Hanouch Nyfödd Mia Lennström har fått en dotter som heter Liv Hon är född den 15 april 2015 Högtidsdag 22 aug. Hanna Halling 60 år Ny adress Bo Pilsmo Värmlandsvägen FARSTA Styrelsemöten Styrelsen planerar att träffas 17 juni, 12 augusti tid Ledighet Pastor Eva har semester vecka Kennyh Widén vecka samt vecka 32 Gunilla Granqvist vecka Personal I samband med Valborgsknytiset avtackades vår uppskattade Fas3- medarbetare på fastighetssidan Roger Lundborg, som gjort ett gott arbete hos oss under 2 år. Vi får i stället hälsa välkommen Håkan Björkkvist som i första hand är anställd till mitten av oktober. I själva verket byter Roger och Håkan arbetsplats med varandra i och med att Roger nu går till orienteringsklubben. 8

9 Ungdomsglimtar Marieborgskyrkans Ungdom En sommar i Herrens trädgård Om vi vill hitta ett bibelord som beskriver skapelsen behöver vi inte leta länge. Redan i skriftens andra kapitel kan vi läsa hur ljuvligt det är att titta på Guds skapelse. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga att se på (1 Mos 2:9). Teologen Andrew Kirk skriver i en bok att Det första skälet till skapelsen är att visa Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Vi skulle kunna säga att naturen är Herrens trädgård. Ur den överblicken är det med stor glädje som jag ser att sommaren närmar sig med stora kliv. Träden har redan börjat blomma och naturen lyser redan med sin skönhet. I sommar kommer ungdomsgrupperna att lämna Marieborgskyrkans väggar och röra sig ut mot Rutsberg i Piperskärr. Där ute kommer vi att grilla, bada och ha samtal kring livet och alla dess glädjeämnen och sorger. Vi kan fråga oss själva, finns det någon bättre plats att läsa Guds ord och predika evangelium än ute i hans egen trädgård och Västervik är verkligen en vacker skapelse. Då jag står på Rutsbergs brygga och tittar ut över vattnet, eller sitter i bilen på Slottsholmsvägen och ser Västerviks hamn resa sig över vattnet, då ser jag en skapelse som är ljuvlig att se på och jag ser Guds storhet, makt, ära, härlighet och majestät. Kennyh C Widén Höstupptakt! Söndagen den 13 september får vi i gudstjänsten besök av Mr Goran. Mr Goran är underhållare med eftertanke och hjärta. Han buktalar, trollar, jonglerar och är dessutom en mästare på att vrida till ballonger. Varmt Välkommen till en rolig och givande start på höstens alla MBU-aktiviteter. Scout, året som varit Ledarna Vi är en trevlig scoutgrupp som är i olika åldrar från 7-16 år. Det är bara grabbar men det är ett sammansvetsat gäng som ser upp till alla och hjälper varandra och alla får vara med på aktiviteterna. Aktiviteter som vi gör är att vara ute på Sandebo och upptäcka naturen. T.ex. som att veta hur olika djurbajs ser ut, eller lära sig om träd och blommor och djur. De äldre grabbarna har slipat och målat flaggstången och vi har dessutom renoverat taken på 2 vindskydd som finns där ute. Dessutom har gruppen deltagit i en hajk och någon skall i sommar åka på ett läger i Vetlanda. Det är roligt att komma till tisdagskvällarna som ledare, för det känns så positivt i gruppen och vi hoppas att det kommer nya scouter till hösten. Vi har vid två tillfällen haft öppet för nya besökare, och då har det kommit några intresserade. Ledarna genom Roger Ohlsson Valborgsmässofirandet På valborgsmässoaftonkvällen samlades ett gäng i kyrkan till trevlig gemenskap. Vi blev till slut bortåt 60 personer. Det var hela spektrat av åldrar vilket gav en härlig blandning av samtal och aktiviteter. Vi hade knytkalas, då var och en tog med mat som de bjöd på. Det blev tabberas ( tömda fat) på nästan allt. Många drog sig ner till Kulbacken där det var sång, vårtal, fackeldans, brasa ochtillslut fyrverkerier. En del stannade kvar i kyrkan och samtalade och förberedde kvällens fika med kaffe/te/saft och kladdkaka. Anette Danielsson Ungdomshelgen Mitt i livet I början av mars åkte Tabernaklet till Örebro för att prata och lyssna på predikningarom Gud. Vi sov tillsammans med ledare och ungdomar ifrån olika delar av Sverige i en liten skola inte så långt ifrån kyrkan. Under tiden som vi var där träffade vi en massa människor, sjöng lovsånger och hade helt och hållet en väldigt bra ungdomshelg. En kul grej som hände var att vi fick träffa vår undomsledare, Kennyhs gamla ungdomsgrupp och vänner till honom. Hela helgen var ett spännande äventyr som jag sent kommer att glömma. Cedrik Cudmore. 9

10 Kyrkokonferensen Equmeniakyrkans årskonferens ägde rum i Göteborg den maj. Många av kyrkans barnsjukdomar har läkt ut och på föredragningslistan fanns det inga särskilda frågor eller motioner som engagerade till någon hetare debatt. Resultatet blev en konferens i enhetens tecken där vi fick uppleva glädjen i att vara en enda kyrka. Ett antal internationella gäster från våra respektive bildarsamfund var med. En ny föredragningsform konsensusmodellen introducerades som en möjlig form för framtida kyrkomöten. Vi uppmanades att introducera detta också i våra församlingar som ett sätt att pröva och se. Det verksamhetsgranskande utskottet hade noga gått igenom vår kyrkas föresatser och beslut för att se hur man arbetar för att implementera dessa i det fortgående arbetet. Man fokuserade bl. annat på arbetet med bildning, utbildning och fortbildning i församlingsarbetet. Kyrkostyrelsen såg en ganska omfattande förändring då fem poster skulle fyllas. De personer som blev valda representerar en bred och spännande erfarenhet teologiskt, geografiskt och kulturellt och kommer att blir en stor tillgång i den vidare utformningen av vår kyrkas sätt att tänka och handla. Utöver förhandlingar bjöds det på ett stort utbud av seminarier. Cissi Glittvik och Tomas Hammar erbjöd ett seminarium med den spännande titeln När församlingen finner sitt uppdrag och upptäcker sig själv. Ett studium och seminarium med utgångspunkt från Filipperbrevet. När vi lämnade seminariet fick vi med oss frågan: Vad är denna församlings själ? Den tål att funderas på. Ett rikt musik och kulturutbud erbjöd också församlingarna i Göteborg. Däribland kan nämnas en konsert med tonsatta dikter av Britt G Hallqvist och aftonsång med Tomas Boström; panelsamtal och diskussioner omkring lokal mission, kongolesisk hälso- och sjukvård samt samtal om livet, tron och kyrkans framtid tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson, Pastor Linus Brengesjö och Annika Ahlefelt, Sändarens chefredaktör. Kvällsgudstjänsterna i konferenshallen var stimulerande, utmanande och gripande. Konferensens höjdpunkt var givetvis sändningsgudstjänsten på lördag kväll. Där presenterades 24 nya medarbetare. Fem diakoner, sexton pastorer samt tre pastorer som togs emot från annat samfund. I sprillans nya, lysande blå rober utgjorde de fröjd för ögonen såväl som själen. (Oavsett vad man än annars må tycka och tänka om roberna.) Sofia Camnerin talade till ordinanderna om nödvändigheten att hämta glädje och kraft i andra brunnar. Att inte förlita sig på egen kraft utan att låta kraften komma från Gud. Kyrkoledare Lasse Svensson predikade över Guds tid som alltid är nu. Även han påminde pastorerna och diakonerna, liksom övriga församlade, om att ha en förväntan inför vad Gud vill göra i vår tid genom de som tror på honom. Alla har en uppgift, ett uppdrag. Gud begär inte att vi ska vara perfekta. Bibeln är full av operfekta människor som Gud använder. Men Gud önskar att vi ska vara helhjärtade i det vi gör. Han avslutade med en fantastisk slutkläm: Låt det sägas om Equmeniakyrkans folk att de inte är perfekta eller överens, eller att de inte är färdiga. Men låt det också sägas att de är helhjärtade i sin övertygelse till Jesus Kristus och att de älskar människor de möter. Med hans ord ringande i öronen gick vi i tillförsikt ut i den blöta försommarkvällen, glada av att vara deltagare i Guds plan. 10 Pastor Eva På styrelsens bord Kontinuerlig inbjudan av olika verksamhetsgrenar till styrelsen Konkretisering av verksamhetsplanerna Genomgång av rustningsbehovet av kyrkbyggnaden Förvaltningen av Liljanpengarna Kontakten med Rumänien Fortsätta att utveckla det ekumeniska samarbetet i Västervik Höstens studiesatsning kring Bön Utveckla församlingsmötena och informationen Baptismissionens distriktsårsmöte. Baptistkyrkorna i Småland har haft sitt i sak sista årsmöte i Marieborgskyrkan, även om en något mindre grupp av distriktets styrelse skall hantera de kvarvarande detaljerna under nästa år. Ordförande Roger Mörk och distriktsföreståndare Lars Olof Gunnardo delade i stort på ordningen. Roger Mörk svarade för sången och inledde med att leda en gemensam nattvardsstund som gjorde ett djupt intryck på de närvarande gästerna. Som förberedelse till nattvarden sjöngs Tomas Boströms sång, Här som en hemlös vid din port. Sedan tog själva konferensordningen vid, med val av ordförande och övriga medarbetare. Till ordförande valdes Roger Mörk. Ett 20-tal församlings representanter ropades upp. Ett antal hälsningar framfördes. En omfattande årsredogörelse gav en översikt av det som varit under det gångna året. Sedan kom kassaredogörelse följd av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. Det beslöts också att av Solbacken-pengarna, även i år en del skulle tillfalla församlingarna i distriktet, samt att även ett bidrag skulle tillfalla Arne Hagströms grupp som arbetar för romerbarn i Rumänien. Eduard Gortzak Gemenskapsdagar på Klintagården Baptistmissionen/SBUF i Småland inbjuder till Gemenskapsdagar på Klintagården den september. Fredag 11/9 Ankomst, kvällsmat, presentation, andakt Lördag 12/9 Tre samlingar om att vara församling idag. Ledare: Gunnel Noreliusson, Christer Gustafsson Gott om ledig tid efter lunch. Lägerbålsprogram och Agape-måltid Söndag 13/9 Nattvardsgemenskap Frukost Gudstjänst, Lunch och hemfärd Anmälan till Lars-Olof Gunnardo, tel eller till e-post:

11 Våra församlingsmöten Församlingsmötena är viktiga tillfällen när vi tillsammans diskuterar och byter idéer om vår verksamhet: Inriktning, satsningar, ekonomi, mm. De ligger oftast söndagen efter ett styrelsemöte, så att det också kan bli information om vad styrelsen avhandlar. För det mesta är vi personer på gudstjänsten och nästan lika många på kyrkkaffet. Men när det är dags för församlingsmötet är det oftast bara hälften kvar. Varför är det så, undrar vi i styrelsen! Vi är ju angelägna om att lyssna till många synpunkter och tankar. Allas åsikter är viktiga! Vi vill också verka för allas delaktighet och här är församlingsmötet det viktigaste tillfället. Ett par frågor: Är tidpunkten, efter gudstjänsten, bra? Kan församlingsmötet se annorlunda ut? Du kan svara muntligt till någon i styrelsen eller skriftligt till Att be för Situationen för kristna minoriteter runtom i världen Kontakten med Valea Rece, Rumänien Region Östs ca 30 ungdomsledare Vår tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén och Pingstkyrkan Att några ska känna för att utgöra valberedning Våra tv-gudtjänster våren Att glädjas över All positiv publicitet i lokalpressen under våren Det trevliga Valborgsknytiset Den ekumeniska Sommarkyrkan som fått fast plats i centrum 58 pastorskandidater på Teologiska Högskolan 20 diakonkandidater på Bromma Folkhögskola Våra tv-gudstjänst våren 2016 tillsammans med Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Hagakyrkan. Återsåg Indiska fadderbarn I början av mars i år fick vi möjlighet att resa tillsammans med några ur styrelsen för A World of Friends på deras årliga uppföljningsresa av verksamheten i Tamil Nadu i sydöstra Indien. Det hade då gått 21 år sedan vi gjorde motsvarande resa och träffade de fadderbarn som vi tagit några år innan. Det kändes stort då att få möta dem och se att vi kunnat medverka till att göra skillnad för några barn och familjer i fattig och utsatt tillvaro. Och den känslan var inte mindre när vi nu fick träffa våra två flickor Saritha och Sumathi igen. Vi har haft årlig kontakt med dem även efter fadderbarnsprogrammets tid och stöttat och hjälpt då och då. Saritha är nu utbildad sjuksköterska med fast jobb och inkomst. Under utbildningen omkom hennes mor i en tragisk trafikolycka. Det blev en tuff tid, då hon som äldsta dottern, samtidigt fick ta på sig mammans roll och göromål. Nu tror jag att pappan känner sig nöjd och stolt ville han ta Saritha ur kvällsskolan för att i stället hjälpa till i hemmet och med den äldre generationen som brukligt var för flickor. Men då familjen skulle mista matransonerna, blev det inte så. Nu har familjens hydda kunnat ersättas med ett murat hus med tegeltak. Saritha är nu 30 år och det talas om giftemål. Men hon är inte benägen att ge upp sin yrkesroll för att bli hemmafru och mannens tjänarinna. Så nu blir det för någon yngling att anta utmaningen. Sumathi mötte ett annat öde. Under sista året i grundskolan blev hon gravid. För flickor i den situationen slutar ofta livet där. Men pojkvännen tog sitt ansvar och de gifte sig utan föräldrarnas medgivande. Efter en del påtryckningar av föreningen, accepterade också pojkens föräldrar detta, trots att de blev snuvade på hemgiften. Det blev en pojke som fick smeknamnet Vicky. Han är idag 14 år och har en bror på 12. Vicky börjar sina brev till oss med Kära mormor och morfar. Sumathi arbetar på en av föreningens åtta kvällsskolor. Vi fick tillfälle att göra en heldags bussutflykt med hela familjen till närliggande staden Vellore. Det var inte så mycket som hade ändrat sig i Kanchipuram med omnejd på 21 år. En och annan oxkärra syntes fortfarande och cykelrickshawerna hade ersatts med gula motorrickshawer. Och en och annan mobiltelefon syntes också. Men kvinnorna var fortfarande klädda i sina färgstarka traditionella saris och många män gick omkring i longis (kjoltyg). Vi i Sverige bor liksom på en annan planet, menade föreningens Indiska organisatör Raghu. Med på resan var också vårt barnbarn Julia som skriver på en gymnasieuppsats om att även små biståståndsorganisatorer kan göra skillnad. Vi tror att hon fick det bekräftat. Eva & Lars-Åke Lindbom 11

12 En Glimt till Dig: Till sist... JAG BAD TILL GUD... Jag bad Gud om styrka, så att jag kunde uppnå mina mål. Jag gjordes svag för att lära mig att ödmjukt lyda. Jag bad om hälsa så jag kunde utföra stora gärningar. Jag gjordes bräcklig för att utföra bättre gärningar. Jag bad om rikedomar för att göra mig lycklig. Jag fick fattigdom för att göra mig vis. Jag bad om makt för att respekteras av människor. Jag fick svaghet för att förstå mitt behov av Gud. Jag bad om goda ting så att jag kan njuta av livet. Jag fick livet så jag kan njuta av goda ting. Jag fick inget av det jag bad om, men allt jag hoppats få. Nästan mig själv till trots, besvarades mina outtalade böner. Jag är, bland människor, rikligt välsignad.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 MED JESUS I CENTRUM Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 Utan Jesus Kristus finns ingen kristen tro! Påståendet kan låta självklart och onödigt

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att leva i relation!

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att leva i relation! GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 3 / 2015 Årg. 24 6 sept. - 29 nov. Att leva i relation! Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa,

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. I Guds tjänst. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38)

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. I Guds tjänst. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38) GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2016 Årg. 25 I Guds tjänst 6 mars - 5 juni Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38) Insidan Ängalundsgatan 8, 593 35 Västervik

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer