xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-"

Transkript

1 2013 xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120 /s. Tl längd 171. Vik 400 g. Lv. hä kpl d 10 s CO 2 pn s 1 s buk d sk (1500 s). A.n: sks gsin Allid fi fk! * Bsällning Innn skick vi s dg * Vid bsällning und 500:- illk n xpdiinsvgif på 69:- Tlfn Cb AB Bx BORÅS 18 å ÅLDERSGRÄNS

2 b pis T plin ill sl g hl 182 c! Fösäljnings succé! 2 Tplin uppblåsb Vilk illfäll! Vi h klipp ylig s pi d n yck kul pyl - uppblåsb Tplin s vi nu kn bjud ill lång und hlv pis. Di ä hl 182c. Dnn s plinn kn nvänds båd i vn ch på lnd. Dn ä illvkd i hållb PVC-pls ch h kfig nylnnä i in. Tplinn ä fösdd d 4 s kfig bähndg. Rpinss dfölj. Anl ä ju bgäns så hä gäll fös ill kvn... A.n: Kpl s! 149:- 299:Od pis 799:- Od pis 249:- 999:- i! Tillfällig p Od pis 2195:- Gäll så lång lg äck! Gdkänd flyvll Fldn Kpl s! 149:Od pis 249:- ILL SLÅ T! U KÖP N Gdkänd flyvll fån Fldn fishing(scu sys). Ovlln ä illvkd i lä ch sidig il sidig s n in bhöv v lig.x. d blås in vid yggslu ch liknnd. Dgns kv på däk ä väldig säng ch dss däkn ä gdkänd s sjöäddningsdäk nlig ISO ch s flyplgg nlig EN 393. Nu h ni chnsn dssu k öv dnn livfösäking ill lig b pis! Flyvlln ä ckså snygg fägs i blå ch gul fö n ävn sk kunn syns ydlig lik undlg å un. A.n: 65845XXS10 XXS kg c 999:A.n: 65845XS10 XS kg c 999:A.n: 65845S10 S kg c 999:A.n: 65845M10 M kg c 999:A.n: 65845L10 L kg c 999:A.n: 65845XL10 XL kg c 999:A.n: 65845XXL10 XXL kg c 999:- snklings Kpl snklingss i slk Finns d någ fyll ch vslppnnd än snkl king i lju vn ch sud vd s händ und vnyn! Kpl s s ks bå hälfn v vd nd äkn ks. Cyklp d Thplsgls s kpns puskillndn på lik djup ch undvik ibildning. Insällb f lik slk på huvud. Sifn d nyuvckld sys d hlf. Pkisk snkl d böjb unsyck. Olig yck nöj fö n lin png! A.n: sl , gul 149:A.n: sl , blå 149:- Fldn Min l ill knnpis! / Gdkänd flyfån äddningsväs! Fldn Fishing Fån! l l ä f l l i n n K 239:- fldn guibå 2799:Od pis 4490:- 4 lufk Slk: 305x157 c (yå) Bäväsk dfölj Ls/bävik 280 kg Inkl. pup, fäs, luiniuå Tüv, GS ch CE gdkänd A.n: :- 1400:Od pis 2590:- fldn l Fldn fly-/äddningsväs A.n: Vik 0-15 kg A.n: Vik kg A.n: Vik kg A.n: Vik kg 239:259:279: Dgkf vid full f: 38lbs/17kg Effk vid full hsigh: 320W Difsid vid lling: (1,5-2 knp) c: 6-7 i Difsid vid full f: 2-3 i Mxil söföbukning: 45A Rknd bi: 90Ah Spänning: 12V 5 hsigh få ch 2 hsigh bkå 3 blds sjögäsppll Vik: 8,8kg Slig vädn ä ungfälig ch ä påvkb v.x. vind, båslk, vl v bi sv. A.n: :Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 3

3 All kn fisk! 4 Insjö Abb Jiggs Insjö Gädd 5 Vik 5-11 g Vik 3-15 g. 30 dl. Vikix 6-22 g A.n: Mn kn ldig få fö ång bn! 79:- 59:- 69:- 79:- A.n: A.n: Inklusiv flö ch v! Fldn fishing lskpspö clipp A.n: 65513B :- A.n: 65514B :- A.n: 65514C :- A.n: 65514D :- Od pis 598:- Fldn hvsfiskpk Hvsfiskpk ill ikig knnpis! Lvs d n ny ch yck pisväd hvsfiskull i gfi d kullg, vspid, knsignl ch n jäl vv. Spö ä Ch 6½f - yck välbygg kpsispö ill dn s sök sk n ändå lä spö. Fisks sälj ill hlv dinipis så pss på. Nu ä d in b billig fisk - d ä väldig kul ckså! A.n: Dgs Mix 6 lik dg A.n: Insjö/kusfisk Öing Vik 3-15 g Sd flug i Ask A.n: Insjö Gädd Vikix g Hvsfisk Tsk, sj, kill Vik 200 g A.n: Jiggs Hl 230 s dl 39:- 49:- 99:- 59:- 79:- 349:- Fldn Fisks vildk xp E yck pisvä kpl fisks fån Fldn fishing Vildk Exp. Pkisk lskpspö d kisk ing. Kbininn v dn fin inkpsld ulln d 3 s kullg ch d fin spö g n yck b blns s dssu.x. inil pls i yggsäckn. Spö ä illvk i glsfib, längd 210 c ch ä vsdd fö ksvik på g. Fisks lvs ävn kpl d 100. påspld lin (0,30 ) s 5s b bn vilk illsns gö fisk ill n nöj. Lill hndbkn i fisklyck dfölj ckså. A.n: :- Kpl nyböjpk! 499:- Od pis 699:- Fldn flugfisks Flugfisks - s. E pfk nyböjs s innhåll ll du bhöv fö k igång ch flugfisk. (Tj in fin fösåss...) Innhåll Scpin dl flugspö 240 c - klss Af 6-7, Wbid lg b flugull, Af 7-8, 22 fluglin, dcn bckinglin, fsil ch 5 flug. Dssu dfölj lill hndbk i fisklyck. Till d pis bhöv du in läng gå ch fund ifll du sk böj, d ä b slå ill! - dssu ä d in b billig fisk - d ä väldig kul ckså! A.n: :- All på bildn ingå! Väd i lös dl 600:- A.n: A.n: A.n: Våflug 10 s Slk 12 Kusfisk Hngädd/Öing Vikix g Nugn jigg 3-pck A.n: A.n: A.n: A.n: Kksin 60 s Kusillbhö 62 dl A.n: ksflön 3-pck A.n: :- 79:- 29:- 49:- 79:- Rpl fiskväsk spsn 13 A.n: Pkisk ch ppulä fiskväsk s gö n nkl få d sig d dg ch illbhö s bhövs, så slipp n bä på ss ung fisklåd. Rpl fiskväsk spsn 12 A.n: Sfisklådn Innhåll: - Fisklåd - 3 s wbbl - 2 s skddg - 2 s spinn - Lk d hk - Mkk - Hgl/sänkn - 3-kk - 3 s fs - Jiggsin - Kpl v - Flö - 0,30 lin A.n: Fulld d fiskpyl fö insjö ch kusfisk! Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

4 Gdkänd fö sfiskgising. Nu kn ävn sfiskn väg sin fisk! 180:- 6 7 US Rngbyx Rgnsäll fån Fldn Digil Våg 5 kg A.n: Myck pisväd öklåd! Od pis 369:- Od pis Tlskphåv 3-skin, 230 c. Slk 50x50 c. A.n: Våg 100 kg A.n: :- fldn öklåd Fiskök - öklåd fån Fldn fishing. Suvän dll d 2s bänn, öklåd, lck d vnilinsglg, våvånings ökgll, dpp-plå, vindskydd fö bänn.. Slk 43x27c20c. Kpl d li ökspån, d upp någ fin fi så h du ll fö kunn fix ill n ikig fsålid. Rök fisk ä knng! A.n: fldn ökspån Rökspån - Alspån fö ökning v fisk ch kö. C: 2li (500g). Mind fisk.x. bb gå d å c: 3 dl i n 10-lis öklåd dn li sö fisk yp öing käv 4-5 dl. Knnpis! A.n: :- Flc jck Auhnic W Elsisk dgsk i idjn Ex slisk Ex v Rså i udd Snygg ch ppulä! klssisk käfjäd d bs lås A.n: :- Knnpis! 699:- Od pis 799:- 450:- Od pis 579:- Billigs i Svig! us ngbyx wdlnd Rbus ch jäl dll s du kn d å i idj s ndill på byxbn. Fösdd d pkisk bnfick. Tillvkd i 65% plys s 35% bull. A.n: S 180:- A.n: M 180:- A.n: L 180:- A.n: XL 180:- Vnä Knnpis! fldn gnsäll 100% vind- ch vnä. Tjpd sö. ch vnilinssys. Lvs d fövingspås. Myck pisväd! A.n: M M A.n: L L A.n: XL XL A.n: XXL XXL Auhnic W 899:- Od pis 1 Fövingspås dfölj! Od pis fldn flc jck A.n: CM05 M A.n: CL05 L A.n: CXL05 XL A.n: CXXL05 XXL FLADEN vdbyx Kpl d jusb hängsln ch snöliv. A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- Fldn udbyx Hl vind ch vnä. Kl vnpl på än Ex fösäk knän ch bk. Rbus ch slisk Oud byx. A.n: S S 699:- A.n: M M 699:- A.n: L L 699:- A.n: XL XL 699:- A.n: XXL XXL 699:- Vnä Fldn udjck Hl vind ch vnä (vnpl ). Skljck (vgb flcjck). Andsfunkin. En ikig supjck ill yck b pis! A.n: S S 899:- A.n: M M 899:- A.n: L L 899:- A.n: XL XL 899:- A.n: XXL XXL 899:- Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

5 Du hi fl ck på äl ch svsä 8 Pisväd kik fö ll illfälln! cky hndkik 12x25 Vik: 185 g. Längd: 112. Linsdi: 25. Fösing: 12 gg. Nägäns: 3. Inkl. väsk ch bä. A.n: :- Minihäng cpciv svsäck Muidll. Längd: c 210 c. Bdd: c 55 c nill ch 80 c uppill. Myck pisväd! A.n: Gön A.n: Gul A.n: Blå 39:vnflsk Aluiniu. 0,6 li. Fösdd d kbinhk. A.n: :- 199:199: Md fövingspås.suvän ikl h d i yggsäckn vs n cp, vnd i fjälln ll ä på jk. Minihängn ä ppulä än någnsin. D ä väldig nkl sä upp sidig s n k upp fån knsk fukig ll susig k - dssu sv n ju föäfflig b i n häng! Vik nds 250 g. Längd 220 c ch du kn bls dn upp ill 200 kg. A.n: :- Vikugg - n yck sidig ch b ikl h d sig i vnd byxn ll yggsäckn. Md nkl hndgpp så vckl n upp dn. Finns i 3 lik fäg. A.n: Gön 19:A.n: Blå 19:A.n: Nngul 19:- 99:- 29:- Ry 38 li. A.n: Myck pisväd dll. Innhåll 2 s ksull 1,4 li sp. 0,95 li. Skpnn 26x4,1 c. Lyfhndg, bänn, vindskydd/sällning bänn. Bännn divs d T-öd (dfölj j). Tillvkd i luiniu. Obs! vik nds 601 g fö hl s. A.n: :- älld! 1195 : Vik: 750 g. Längd: 174. Linsdi: 50. Fösing: 7 gg. Nägäns: 4,6. Inkl. väsk ch bä. A.n: Vik: 855 g. Längd: 190. Linsdi: 50. Fösing: gg. Nägäns: 10. Inkl. väsk ch bä. A.n: Od pis Vik: 1048 g. Längd: 370. Linsdi: 60. Fösing: gg. Nägäns: 10. Höjd bdsiv: 24 c. Inkl. pkisk bäväsk. A.n: Sjänkik pfk nyböj dll fån Rck y. 69:- 29:- cky zkik 10-30x :- 69:A.n: cky spingscp 18-70x60 s! ändsål 9 Vik: 430 g. Längd: 144. Linsdi: 32. Fösing: 16 gg. Nägäns: 10. Inkl. väsk ch bä. A.n: bushnll pwviw 7x50 s/cping kök uf 60 A.n: wildg yggsäck d sl Tändsål ill b pi c cpingspd ihpfällb Od pis 189:- Knnpis! 99:- 99:- cky hndkik 16x32 : s pi O d 848 :- 648:- cky spingscp 20-60x70 Vik: 1781 g. Längd: 370. Linsdi: 70. Fösing: gg. Nägäns: 10. Inkl. pkisk bäväsk. Sivs xhöjd 156 c. Min.höjd 56 c. Vik: 3100 g. A.n: :- Fnsisk b fån spingscp Rck y inklusiv glvsiv. 1298:- vnä ändsick Säljs i föpckning 4 s sk. A.n: :- vndsck d uls Supsckn s uspunglign uvcklds fö skydd snun puviinn i ydn. Vä nä d ä kll ch kyl nä d ä v. Suln ä illvkd d plycln vilk g n hälig x slisyk. Cifid Spc Tchnlgy. Tillvkd v 45% uls/visks, 22% bull, 13% plycln. Tväåd 60 gd. A.n: /39 69:A.n: /42 69:A.n: /45 69:A.n: /48 69:- cky sjänkik Fösing: gg. Linsdi: 60. Bännvidd: 700. Okul s vänd bildn ä. Aluiniusiv. A.n: :- yggnä n ubälig ikl nä d så flygnd ckn ä f! A.n: Od pis 1895:- 29:Bsäll dn idg! cky spglleskp d 114 lins Bännvidd: 900. Fösing: 36x, 72x, 90x, 180x. Flxi Sökkik 6x30. Sl ch ånfil. Aluiniusiv. A.n: :- Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

6 79:- Od pis 129:- 10 B ugusi k h c li ju d Un ff kskniv. u h c b d fl w.cb.s w w å p ik k u Håll isk! k ch p 59:Md b psk ydd! Fickkniv d bälsskä Tllängd: 150. Bldlängd: 55. A.n: kniv fl g n å Du hi.s på 199:Tllängd: 260 c. A.n: Od pis 499:- övlvndskniv jungl En högkvliiv kniv d bld illvk v cbn s/s vilk g n hög hådh på Rckwllskln. Tppn på hndg ä vskuvb, fös d äningsing ch n nkl kpss på insidn. Hndg ä lä fö g dig b gpp. Rbus pskydd. Övig uusning ill övlvndsknivn ä: fisklin, kk, ändsick, pnn.. Mdfölj ävn n x kniv (kskniv) d kpsylöppn. Linjl. Signlspgl. Inbyggd slngbll. Rbus slid i fösäk hådpls. A.n: En kniv s få självs Rb bli vundsjuk. Tllängd: 390. Bldlängd: 252. Myck bus kniv d hl 6 bldjcklk. A.n: Hä gäll d v Till vå li yng skgsännisk. Tllängd: 273. Bldlängd: 146. Uusd d bl.. kpss! Myck pisväd! A.n: på hugg! Vå bäs kskniv! b.s På Svigs v hi ni ch s bds in v s d ä v is p ik! vpnpl 99:- Knnillfäll! Spcil d 6 s lik välblnsd kniv ill b pis. Längd: 14 c. Läp sig b ill k ch dlvsånd nä n ks. A.n: Vik: 270 g. Tllängd: 260. Bld: 420 sål. Bldlängd: 144. Hä k knns d p yck välblnsd kskniv. A ks kniv ä väldig kul pv på du d. A.n: övlvndskniv övlvndskniv big Ksknivs Kskniv Od pis pis vd lv h ll i h. B c u i hndln s k d n sv Klssisk kskniv 2-pck 59:- Scukniv filufskniv Välpl ähndg. Tllängd: 20 c. Bldlängd: 10 c. Fgn v Fldn Fishing Oud. A.n: :- 11 Ssälj! Sväd fån Sgn Ringn ppulä än ldig fö! cl i61 895:- ån 3 C s f l å s y b Vi h dssu n ill 3 C13. d l b ss d i buk si 1499:- Vpn s blivi synny d Vinkig vi lig filsuccé. Vik: 3335 g. Tllängd: 980. A.n: :- Klssik! Od pis 995:- Mch Mch ill yck b pis! Dnn köp vi dik un llnhänd ch vi h dssu by u iginlsål fån 3C ill 3C13 vilk g n hådh på bld un 52C. Fösdd d skön hndg ch jäl fingskydd. Hu ång gång h n in öj busk d n ch ch slgi i fingn! - d slipp n nu. Tl längd på 600 g dig n b swing på chn. Bldlängd 450 ch jcklk 3. Mchn lvs d fdl fös d bälsfäs. Hä få du yck ch fö pngn! A.n: :www.cb.s Bsäll dn idg! Sväd fån sgn ingn Fl dll hi du på hsidn. D ä kung Elsss sväd. Tllängd: 133 c. Bld i sfi sål. Lädbnd un hndgn.. A.n: :www.cb.s klshnikv k :- E v väldns s illvkd ch fukd vpn. Av ll/ä. Vik: 4300 g. Tllängd: 870. A.n: :- Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

7 Fjäddivn isfvpn 12 Cl 25 Så uffing ill knnpis! 119:- 119:- Od pis 179:Cl 25 Guld A.n: Od pis 179:119:- Cl 25 silv 100:- A.n: Cl 25 sv 18 GRåÄNS ÅLDERS sfigun uniin 0,12 g C 2000 s. A.n: :- Hl 1,8 J 15-sks gsin Rk. 0,25-0,30 g Vik 518 g b 90w Tllängd: 260. A.n: ÅLDERS Od pis 999:- 699:- Sspcil! 139:- sfigun uniin 0,20 g Od pis 499:- C 2000 s. A.n: :- Klsypn A.n: Köp 12 s fö 12:100:- 790:- b 90w Myck ppulä dll ill slgb pis. Mgsins kpci 15 sk (6 ). Ugångshsigh 0,12 g = 90 /s. Ugångshsigh 0,20 g = 70 /s. A.n: B uniin G&G 0,20 C 5000 s ill.x. ldivn vpn. A.n: Snipgvä! GRåÄNS 699:- 100:- A.n: Od pis 169:- Knnillfäll! C02divn isfpisl 259:- Hl 2,4 J Ugångshsigh 150 /s Mgsinskpci 17 sk Rk. 0,25-0,30 g Hckl & Kch P8 En ikig gy isf pisl. Säkhsvsånd vid spl bö v ins 20. Gå skju båd Singl & Dubl cin. Tugl ikdl. A.n: :- Od pis 1099:- Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks 1, ll dlbl: 3 ån: 433 k/ån 6 ån: 217 k/ån 12 ån: 109 k/ån b g Osl! s i p cb Övig villk s 1299:Od pis 1799:- 1 Sih & Wssn i-bl E äffsäk pickskygvä d bl cin lddning ch gsin fö 28 kul. Ugångshsighn ä 97 /s (d 0,20 gs kul) ch gvä h b pcisin d jusb SpinUp. Sik ä sällb i höjd ch sidld, picinnyskn fö ng v kiksik dfölj. Lvs fädignd d 500 s kul ch snbbldd. E pfk gvä fö ll isf spl s vill s på v snip. A.n: :www.cb.s Bsäll dn idg! Od pis 1499:- KWC Cl M1911 A1 Mdlln ä n yck xk plik på dn klssisk pisln s v sndd hndldvpn i dn iknsk én lln 1911 ch 1985 fs hä i isf ufönd. Dn ä klsydivn ch h n ölig nl d skön blwbck. Dubl/Singlcin knisn g snbbh, b vyck ch n hälig känsl. Nä gsin ä snn nln i si bk läg. Ai sfpisln ä uusd d jusb BAX. Gppsäkingn fung s på dn ikig pisln. Mgsin y 17 s sk. A.n: :Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

8 Fjäddivn Sfiguns Elkisk Sfiguns Ugångs h D dfölj: Rödpunksik Ljuddäp Skyddsglsögn Fngpp Snbbldd Sling xl Auniin (c 100 s) sigh 1 15 /s 1 d 0,20 g. Od pis 2 Lvs kpl d bi ch ldd. Hckl & kch G36 S sälj ill knnpis! Md 40 sks gsin, vikb klv ch fl picinny ils fö ng v lik illbhö. Jusb Hp-up. Ugångshsigh: 0,12 g, c 90 /s ch d 0,20 g, c 70 /s. A.n: :A.n: Ex gsin ill G36 129:- Gäll s lg å lång äck! 399:Od pis Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks 1, ll dlbl: 18 GRåÄNS ÅLDERS 3 ån: 433 k/ån 6 ån: 217 k/ån 12 ån: 109 k/ån Övig villk s 499:- skyddssk A.n: ån: 200 k/ån 6 ån: 100 k/ån Od pis 4595:- Övig villk s 3995:- Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks, ll dlbl: hckl & kch G36 snip Snip dll d kxig dsigin. Lvs kpl d ödpunksik ch ing bnsöd. Ugångshsigh: 0,12 g, c 90 /s ch d 0,20 g, c 70 /s. A.n: :- Bidiv sfigun gvä ill knnpis! Myck b kvlié. Mnull säking. Mgsin s y hl 340s fis gd kul. Sckn ä illvkd v ung kpsi. Självkl ä d llpip på vpn. Md 0,20g uniin ä ugångshsighn hl 115/s. Du kn p iväg 1sk i g ll full u! Divs d n 8.4V cc. Längd 875. Vik 2210g. Lv. d 1s gsin, bi s bildd. A.n: ! s i p b Oslgb c Od pis VAR RÄDD OM ÖGONEN! AK47 Vi skick ävn d n pås Bikul fån G&G 0,28 g, c 3500 s. Väd c 300:- Od pis 699:- Ugån g 0,12 g shsigh c , 2 0 g c 8 /s 3 /s j d sk Gdkänd fgsisn. A.n: GRåÄNS ÅLDERS skyddsglsögn bllé Tcicl Cb A.n: cl 4 1 Myck pisväd Cl M4 d sällb klv (xlängd 860 ). High Cup gsin (y 550 s sk). Dssu dfölj 500 s sk (0,12 g). A.n: :Bsäll dn idg! k5c fån g&g (Gk5c) Ak5C ä sndduusd d fy picinnyils s ffkiv kn bä sik, lp, ls c. Klvn ä pcis s Advsinn vikb, n kn dssu juss i längdld ch d kindsöd klä i gui. High-Cp gsin ä spcilgj fö flikn fölgns plsgsin ch likh d dn ikig Ak5:n pss ävn vnlig sndd M4-gsin. Csvsinns sisskspä gö slusyck kn låss i bk läg. På isfvsinn g d n nkl åks ill Hp-Upn. En nnn vlig dlj ä hu fin G&G lös bifövingn. Und n yck disk/pkisk knpp öppns uy i fngpp s y dld 7,4 ll 11,1V LI-P-bi v pl yp. A.n: :A.n: G&G bi Li-P Sicks 11,1V-1100 Ah 349:A.n: Swiss As bildd Li-P 7,4-11,1V 249:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

9 C2divn lufvpn 16 Ssälj å f å! isd (10J) ch kn v uk nd fö u i sf n lic i ljs ci Glin sä nd. Vpn h kp fö su n lic i s ud bj vpnhndl ävn lv +70Jul. fö i licnsufönd 8495:Od pis 9995:- 995:- Mx licnsfi psnd! Od pis 1195:- csn pisl 2240 Klib 5,5. Ugångshsigh 138 /s. Ensks dll d äffld pip. Dn fin vyckkniskn hjälp dig ps sul i ppklss. Myck ppulä pisl. A.n: :- yg 70 s Du hi ylig d h vlv klsydivn pisl c på Hsn glin ii cbin lw Vi ä gld kunn psn d sns ch bäs Hsn kn psn v PCP-vpn Glin II. Glin II h n xklusiv diinll vådld klv i ukisk vlnö. Mchpip fån Lh Wlh. Fsnd bygl ä sndd. Vpnn lvs i n håd vddd vpnväsk illsns d vpn ch vycklås. Glin h ny knsukin d n slid låd s fäss u u syck luiniu. Knsukinn öjliggö sö gsin s in sick upp ch dn låg pfiln illå låg ch välblns kiksiksng, ä ävn nu fösdd d hlshud. Klvn ä vådld ch kn npsss pfk fö skyn. Axlsöd gå nkl fölängs ch h jusb kindsöd ch bkkpp. Klvn h pkisk uy d pls fö x gsin. Vpnn h våsgs chvyck Qu Tigg s g n disink ch xk vfyning. Sällb fö längd, upphk ch vik. Fösdd d n 255cc lufub. En pnd Hsn-innvin ä ni-knck sys s bl.. h n psiiv ffk på lufföbukningn. Glin II k d chpip fån Lh Wlh. Pipn ä 45 c lång ch lvs un öppn ikdl. Glin säljs i xil licnsfi ufönd (10J) ch kn v ukisd vpnhndl ävn bjuds i licnsufönd. Vpn h kpci fö i licnsufönd lv +70Jul. Pup ll nn påfyllningslniv dfölj j. A.n: Glin II Klib 5,5 8495:A.n: Glin II Klib 6, :A.n: Vnilpinn s gö Glin licnsplikig 150:- Lvs kpl d kik sik Opi 3-12x44 AOE d blysning ch sällb pllx. 3495:- 1899:- Od pis 5995:- Od pis 2795:- Ux Lv Acin Sl Finish d! Licnsillvkd i Tyskln b 92fs åd ch h ölj n Vp k df väs snbb blivi fvin i kvlié. Licnsillvkd i ysklnd. H Klsydivn pisl v yck hög på 4,5. Klib 4,5. pip d äffl lång sin v ck x bl.. dnn xklusiv vpnsi fån U s kul i vj gsin 8 pls Få ). kul sps j nd gsin (nvä Kuln ldds i Fs cin cylind bk jusb i fs, fä dl; Rik ng. Mnull säki längdn ä 215. s si sidig dl und nln. Tl g på vik d n välblnsd sidld. Ligg yck skön i hndn. gpp pls isk sv fägsäning d Ugångshsigh 109 /s. Hä i klss 1899: 5003 A.n: 1522 En ny vsin v dn klssisk wsn lgndn. Myck hög kvlié på finish ch knsukin. Fös d HPS (High Pw Sys) vilk g pil yck und 450 sk ck v n 88 g klsypn. Gvä ldds d 8 syckn diblkul i cylindgsin så du få dn ä wsn-känsln fs n ny kul ldds vid vj nlöls, sk Lv Acin Sys. Jusb bk sik. Fösdd d ycksäking s äffld pip. Tl längd: 996, s vik: 2800 g. Klib 4,50. A.n: :- n 1077 s c s ä v g f lu klsydiv Hsn BT65 RB Eli-ki svigs sös åfösälj v hsn pcp-vpn dsöd ch ug fö bnsöd! kin b s ju d 44 AT n s H Ny 10 -sks gsin. 3995:- Od pis 1783:- 18 GRåÄNS Od pis 4995:- Hsn AT44-10 ÅLDERS csn lufgväs 1077 Csns s sälj B pcisin ch gå ändå skju 5 sk und n skund. Nu i yck b pkbjudnd innhållnd 12 s CO2 pn, 3 s x gsin ch 500 sk fån Csn. Vpn ä hl kylfi - pfk böj övningsskju d dik! A.n: :www.cb.s Od pis 6995:- BT65 Eli h n ggssiv ufd klv d gnisk uhålsgpp ch gsinhåll ffö vbygln. På fösckn si picinny il fö ning v illbhö. Hsn Eli k nds i pk d: Kiksik Opi 3-12x44AOE d jusb pllx ch blys ikdl. Vpn. Lp d sldd. Lvs i n håd låd. 3 s s 10-sk gsin (9-sks i 6,35 ). Fös d Qu Tigg vyck(sällb). 255cc lufub. Ani-knck sys. Pipn ä chkd ch lv yck hög pcisin. Lvs un fs ikdl. I licnsufönd kn d gvä lv +70J. Lv. I x licnsfi ufönd (10J). A.n: Klib 4,5 6100:A.n: Klib 5,5 6100:A.n: Klib 6, :A.n: Licnplikig vnilpinn ill BT65/Glin 150:- 1495: 6100:- Bsäll dn idg! fx-pup ill pcp-vpn A.n: :- födlign Svigs s såld PCP-gvä h få sig n nsikslyfning. Tillsns d Wbbly & Sc lyckds n dn fån böjn skp n dll s ll ind vi usnding i dnn pisklss. Ts bibhåll pis h n nu ävn fös vpn d jusb kindsöd s ävn ug fö bnsöd. Föbdd fö ng v kpns (1/2 UNF gäng). Sällb bkkpp. Enkl lddning, hl kylfi d yck b pcisin! Lufubn y 180cc. Kilspå 9-11 fö kiksik. Jusb ikdl (TRUGLO fibpisk). 10-sks gsin. K ch g knngvä ill yck b pis! Pup ll nn påfyllningslniv dfölj j. A.n: Klib 5,5 3995:A.n: Vnilpinn s gö vpn licnsplikig 99:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 17

10 Fjäddivn lufpisl 749:- 18 Finns båd s 4,5 ch 5,5 Sns ny! Od pis 1095:- Lvs kpl 5, d kiksik 4x1 äsvl 500 sk, 10 s gv s pilvl ch lufgväspil! En v Sv ig licnsfi s kfigs lufpis l! bwning buck k ux Rbus ch klssisk lufpisl d äffld bypip. Jusb bk sik. Kilspå wv. Klib 4,5. Ugångshsigh 90 /s. A.n: :- Hsn Lufpisl 25 supchg Mxil licnsfi psnd 200 /s (klib 4,5 ). Tck v dn hög ffkn ä pisln uusd d n kylbsbnd knsukin (XRS) s Hsns ny 2-sgs vyck (QT). Mdfölj pipföläng i luiniu. 11 kilspå fö kiksik/ödpunksik. En pisl uöv d vnlig. A.n: klib 4,5 1195:A.n: klib 5,5 1195:- A.n: JSB Exk Expss A.n: JSB Jub Expss A.n: JSB Jub Hvy A.n: JSB Exk King 18 GRåÄNS 4,52 5,52 5,52 6,35 (500 s) (250 s) (250 s) (350 s) 89:65:65:109:- Pfk nyböjs! Vik 2,6 kg. Längd 109 c. Ugångshsigh 175 /s. A.n: ik 4x32. Lvs d Wlh kiks Mxil licnsfi. psnd 200 /s lufvpnuniin A.n: Csn undkul 4,42 (1500 s) A.n: Csn Hllwpin 4,5 (500 s) A.n: Csn Hllwpin 5,5 (500 s) A.n: Ux Msqui 4,5 (500 s) 79:89:109:49:- Tåkig skju på buk? Hsn lufgväs Md :Mxil licnsfi 449:- E knnb lufgvä inkl kiksik ch sk ill ikig b pis! Hsn dll 33 k fån n v Tukis älds vpnfbik ch h n klssisk sv dsign d klv v slgfs pls. Bypip. Klib 4.5. Fullvuxn dll på 105 c. Vik 2.6 kg. Ugångshsigh 200 /s (xil licnsfi psnd). Lvs illsns d Wlh kiksik 4x32 inkl fäsn s 500 sk. A.n: :- Od pis 1844:- ÅLDERS 749:-! ä v g f lu ju sk l ku k is s Fn Du hi yck uniin ch illbhö på JSB högkvliskul Pfc lufgväs Md 32 psnd! 5,5 6,35 Finns i klib 4,5 lj j! Kiksik dfö 2490:- Od pis 549:- Od pis 2995:- Vik 4,1 kg Längd 124 c Pipkpns Räffld pip d shud ck P sy 349 : - Kulfång knck dwn i ll Kul ålvl fö båd lufpisl ch lufgvä. Fäll gisn ch få upp d ign gn äff ingn i in. Längd: 50 c. A.n: :- Fllål Md lik iv. A.n: Kåk A.n: H A.n: Duv s 599:Od pi 349:349:349:- Bsäll dn idg! Hsn lufgväs Md 125 Snip Hsns succdll i gufönd. 125 Snip bygg på Hsns gnuplf d s cylindn ch bypip. E sbil ch kffull knsu lufvpn d bl.. Hsns ny vyck, Qu igg. 125 Snip h n nyuvckld synklv d guiinlägg ch jusb klvk. Mdlln h ävn n fs nd pipshud s insk vibin ch g ys sky. Lvs d bä ch bnsöd. A.n: Klib 4,5 2490:A.n: Klib 5,5 2490:A.n: Klib 6, :A.n: Licnsplikig fjäd +30J 249:A.n: Vx licnsplikig Gspisng 795:www.cb.s 18 GRåÄNS ÅLDERS Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 19

11 Hsn Vx Licnsplikig Gs Pisng! Fövndl di fjädvpn ill hl ny vpn. Dss pisng käv licns f d blivi nd. 10J pisng ch inf hi du på Typ 1 pss ill Hsn 55/60/70/75/80/85/88/90/95/99. A.n: :- Typ 2 pss ill Hsn 125/125TH/125Snip/135/150/150TH/155. A.n: :- Typ 3 pss ill Hsn Sik 1000S/1000X/Edg. A.n: :- Typ 4 pss ill Hsn Din (undspänn). A.n: :- Typ 5 pss ill Hsn 100X/105X (undspänn). A.n: :- bushnll x32 ifi Kpl d 9-11 fäsn. Vnä. Fllgniflx bhndld lins! A.n: :- Wlh 3-9x44 snip Kpl d 9-11 fäsn. Sykålig knsukin. Rikdl Mild. A.n: :- Du hi ängd v b ch pisväd kiksikn fån känd illvk på Bss Egl Sb Tub! STORSÄLJARE!! BARNBÅGE 229:- Flcn cuv pilbågs Dgsyk 10 lbs. Glsfib. Längd 93 c. Lv. d kg, 2 s äpil, skydd s ålvl. A.n: :- JUNIOR/BARNBÅGE Rccn RcuvBåg Dgsyk 10 lbs. Kpsi/ glsfib. Längd 115 c. Lv. d kg, 2 s kpsipil, skydd, 1 s sikpinn, pilhyll hög/ väns, 1 s ålvl s fingskydd. A.n: :- JUNIORBÅGE 495:- 749:- Es cuvbåg Dgsyk 18 lbs. Mllsck/glsfib. Längd 123 c. Lv. d 3 s äpil, kg, pinnsik s skydd. A.n: :- bågsky kul fö hl filjn! j d sk Gdkänd fgsisn. A.n: Od pis 499:- 3-pck 209:- cbnpil A.n: :- VUXENBÅGE pinbll kul 100 s. Klib 0,68. A.n: :- Klsypn A.n: :- Köp 12 s fö 100:- Blåsö iginl (Md in USA) Du hi pinbll på Blåsö Aluiniu ö v hög kvlié. Uusd d ni-inhlings unsyck, skuguigpp ch pilkg, pilvl s 12 s pil. Knn vid 5-kp ch/ll 50 ås kls ll b kls. 0,40 cl. Tänk på säkhn! A.n: A.n: Ex pil 24-pck 99:- Bss Egl Sb Tub Pinbllkö Pupkö fö pinbllspl dä d kävs n nlöls lln vj sk. Sb h 50 sk gsin inbygg i knsukinn. Divs v 2 s 12 gs CO 2 pn. Pinbllkön ä uusd d null säking fö på säk sä föv s nvänd d pinbllvpn. Pinbll ä knnkul - s du ckså! A.n: å ÅLDERSGRÄNS Gäll så lång lg äck! Enhnds ksyx Enhnds ksyx Pfk ill nyböj ch nhndsksning. Längd 39 c. Vik 1,5 kg. A.n: pck 189:- kpsipil Fö båg upp ill 45 lbs. A.n: :- JUNIORBÅGE 695:- 895:- Nv cpundbåg Dgsyk lbs. Mllsck/glsfib. Längd 88 c. Lv. d 3 s äpil, kg, pinnsik s skydd. A.n: :- fi p 40/60 c Lvs i 10-pck. Fäss d vlspik. A.n: c 129:- A.n: c pilfång 60x60x10 c Suvän pilfång i skupls inkl. bnsällning. A.n: :- Blck Fx Cpundbåg En uäk båg fö dn s önsk Cpundbågns födl ch cuvbågns flxibili. Blck Fx ä n s knsud wincbåg s n nkl kn jus dglängd ch dgvik, un bhv v bågpssillbhö. Md n insxnyckl kn Blck Fx sälls så låg s ill 27Ibs ch pss däfö pfk ävn ill.x. nyböj ch vnfög. Lvs kpl d ncklägn, plinhyll, cblgud ch sällb pinnsik. Till Blck Fx sk n nds nvänd Cbnpil A.n: :- 1999:- Od pis 2499:- Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

12 Du hi Svigs bds ubud v Wng ch Luinx klck på :- 139:- Od pis 2975:- 1995:- 2990:- Od pis 3295:- Od pis 2295:- Od pis 3295:- luinx nvy sl clk Luinx flggskpp. Vnskyddd 200. Minlkisll gls. Tillvkd i Schwiz. Självlysnd vis. Nvy SEALs h säll kvn. A.n: :- cuflgnä bsic lävik Slk 2,4 x 3,0. Flsäk. Vn & svp sisn. Vändb. A.n: cuflgnä p czy Slk 2,4 x 6,0. UV-bhndl. Pnn ubuk. Vn & svp sisn. Flsäk. A.n: :- wng s fc Siliknbnd. Vnskyddd 200. Sfigls, niflx. Bll sfi sål. Självlysnd king. A.n: :- cuflgnä wdlnd Slk 2,4 x 6,0. UV-bhndl. Vn & svp sisn. Vändb. A.n: luinx OD iliy Gön Vlcbnd. Vnskyddd 200. Minlkisll gls. Tillvkd i Schwiz Självlysnd vis. Quzuvk Rnd 515 HH6. A.n: :- Cuflgnä ill d fls illfälln! cuflgnä bsic Slk 3,0 x 3,0. Pnn ubuk. Vn & svp sisn. A.n: cuflgnä l Slk 2,4 x 6,0. Läviksnä 0,85 kg. Myck ffkiv önsing. UV-bhndl. A.n: :- Håll fn ävn und sn! Suvän ch pisväd ikl! 49:- Od pis 99:- Tlfnhåll fö iphn 5 A.n: :- äningshndsk Vfö bl båd 2 ch 3 gång så yck i sphndln. Dss köp vi un llnhänd! A.n: :- Så nkl, billig ikl s ffö ll hjälp dig håll gn ch yggn i f! Fung pfk nvänds ävn på.x. lnn, blkngn, uu sv. 79:- Od pis gdödn Olig b ikl fö guskln! A.n: :- döps gy Pfk fö ffkiv äning v ffö ll ygg ch. Käv jäl dök i ä. A.n: blnspl Ø 39 c Pfk fö hb s äning v blns, kdinin i f, knä ch höfld. A.n: :- 99:- Od pis 149:- döps b Rbus dll d Ø 30. Insällb lln c. Tän s usklgupp nkl ll vfö in b häng u yggn. A.n: :- ghillidäk 3-d wdlnd Ghilli däk uöv d vnlig - hä säl du vklign ihp d givningn. Bhndld UV-sål. Bhndld d bndskyddsdl fö undvik pbl d ld. Giffi. Gå hndvä. Tys ch psslfi. Innhåll k jck, huvudhuv s byx. Tillvkd i läviks plys. Fung b båd i vä ch kyl. Slk M/L. A.n: :- Rbus ch b Si-Up bänk s ä nkl föv! 250:- Od pis 349:- Od pis 699:- Od pis 999:- Rbus äningsbänk fö ygg ill knnpis! 1195:- Wlki lki s 8-knl. Räckvidd upp ill 3 k. A.n: :- Si-up bänk Pfk lyf f gun d. Slk nd: 132 x 33 x 56 c. A.n: äningsbänk ygg Myck pisväd ch sbil ygg/äningsbänk. Pfk fö ländygg ch yggsäckn kpl d än li guskl så undvik du ång yggpbl. I hpfällb vilkn gö dn nkl föv. Kl nvänd upp ill 125 kg. A.n: Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

13 ch Knnsnbb X! lig bil fån HB 24 knp Tppf c 14 Tch Tys plc inkl 2 RC bå! :Od pis 1095:- hbx disyd bil 4-hjulsdif. 2,4 GHz. Li-P bi. Inkl. ldd. 2-knls. 5-pluggs sv. Fnsisk yck disyd bil fö pngn! A.n: :- chys v24 Tppf c 14 knp. Köid in/. Längd 70 c. A.n: lddning. Acc + ldd dfölj. Dubb l 4-knls hlikp Gå ävn kppl ill n digilk Hl 82 c lång! ck P sy 399 : - s 499:Od pi Od pis 499:- Tch Tys Plc inkl 2 s RC bå n, Kö på snö, v. gus, l. k/h Hsigh + 10 Skl 1:10 ch ys xpl llundbil Lvs kpl d ldd, cc ch bi ill sändn. Finns i båd 27/40 Mhz. A.n: :Od pis 1495:- Tchys Plc g dig n fnsisk disyd upplvls. Hä få du d ll, n uppblåsb cingpl fö disyd bå ch jski s 2s kpl disyd inibå. D nd s kävs ä c: 50li vn s 8 s AA-bi (4 s ill vj sänd) däf ä d b kö igång ch d lss i dgns fös c. Slkn på bån ä 150x45x40. Slkn på pln ä 1250x870x140. Ej fö inhusbuk. Fån 8 å. Pss på slå ill i id - d lä v n pduk s sälj slu innn sn kö i gång på llv. A.n: Philips lklisk bi 4-pck 19:- A.n: buzzd disyd hlikp F-39 Md 2,4 GHz di, kpl d sänd, ldd ch x bld. Flygid c 7-9 in. Räckvidd c 150. Fö 14 å ch uppå. A.n: :- Skifäck illbhö ill din Mulicp S ksflygpln Såpblås skin A.n: Pis: 99:- ksflygpln K A.n: Pis: issilknn A.n: Pis: 99:- Ai Rids Ai Suf - fnsisk lig ch häfig nyh. E ikig s ksflygpln s spänn hl 60 c lln vingn. Ä pln s du kn gö d s lig ch fnsisk flygkns d. H n yck sbil flyggnskp. Pln kn flyg upp ill 20 - in ill fö ksflygpln. Pln ä illvk v yck lä il ch ä läplig fån 6 å - uppå finns ingn gäns... Ksflygpln ä vs fö uhusbuk! A.n: :- 699:- Flygpln kpl d k Od pis 799:- äddningsvinsh A.n: Pis: 99:- vnknn A.n: Pis: 99:- Rdisyd ulicp 360 Silvli pgin d digil k Qudcp - fö ås nyh in disy! - nu k näs gnin Mulicp 360 s ä båd sö ch sk Md dnn suphäfig disyd fks kn du gö fnsisk lp - du kn ävn flyg upp, n, få, bkå, sväng väns, sväng hög, ch sväv. Qudcpn kn flygs båd inhus ch uhus (ifll väd dg d). Du kn ävn uus dnn dlln d ss häfig illbhö sås digilk, vnknn, såpbubbl skin, äddningsvinsh s gå ävn uus så dn skju issil! Qudcpns fy gö dn ävn länövd. Skull lyckn v f dfölj ävn 2 s x bld. Rknds ill nvänd öv 14 å. Di c 19 c. Sändn käv 6 s AA-bi, dfölj j. A.n: :Bsäll dn idg! Lgingsuy upp ill 300 bild Upplösning 1280x960 USB lddning Kävs 6 s AA bi ill sändn A.n: Philips lklisk bi 4-pck A.n: :- 699:19:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

tatueringstrendensidan 4

tatueringstrendensidan 4 ndreas brinner för människor Kärleken till andra människor och entreprenörskapet i centrum för ndreas Wetche. sidan 6 Fyra barn, 120 kvm Barnfamiljens villa i yköping är en designdröm i vitt, varsamt renoverad

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer