xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-"

Transkript

1 2013 xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120 /s. Tl längd 171. Vik 400 g. Lv. hä kpl d 10 s CO 2 pn s 1 s buk d sk (1500 s). A.n: sks gsin Allid fi fk! * Bsällning Innn skick vi s dg * Vid bsällning und 500:- illk n xpdiinsvgif på 69:- Tlfn Cb AB Bx BORÅS 18 å ÅLDERSGRÄNS

2 b pis T plin ill sl g hl 182 c! Fösäljnings succé! 2 Tplin uppblåsb Vilk illfäll! Vi h klipp ylig s pi d n yck kul pyl - uppblåsb Tplin s vi nu kn bjud ill lång und hlv pis. Di ä hl 182c. Dnn s plinn kn nvänds båd i vn ch på lnd. Dn ä illvkd i hållb PVC-pls ch h kfig nylnnä i in. Tplinn ä fösdd d 4 s kfig bähndg. Rpinss dfölj. Anl ä ju bgäns så hä gäll fös ill kvn... A.n: Kpl s! 149:- 299:Od pis 799:- Od pis 249:- 999:- i! Tillfällig p Od pis 2195:- Gäll så lång lg äck! Gdkänd flyvll Fldn Kpl s! 149:Od pis 249:- ILL SLÅ T! U KÖP N Gdkänd flyvll fån Fldn fishing(scu sys). Ovlln ä illvkd i lä ch sidig il sidig s n in bhöv v lig.x. d blås in vid yggslu ch liknnd. Dgns kv på däk ä väldig säng ch dss däkn ä gdkänd s sjöäddningsdäk nlig ISO ch s flyplgg nlig EN 393. Nu h ni chnsn dssu k öv dnn livfösäking ill lig b pis! Flyvlln ä ckså snygg fägs i blå ch gul fö n ävn sk kunn syns ydlig lik undlg å un. A.n: 65845XXS10 XXS kg c 999:A.n: 65845XS10 XS kg c 999:A.n: 65845S10 S kg c 999:A.n: 65845M10 M kg c 999:A.n: 65845L10 L kg c 999:A.n: 65845XL10 XL kg c 999:A.n: 65845XXL10 XXL kg c 999:- snklings Kpl snklingss i slk Finns d någ fyll ch vslppnnd än snkl king i lju vn ch sud vd s händ und vnyn! Kpl s s ks bå hälfn v vd nd äkn ks. Cyklp d Thplsgls s kpns puskillndn på lik djup ch undvik ibildning. Insällb f lik slk på huvud. Sifn d nyuvckld sys d hlf. Pkisk snkl d böjb unsyck. Olig yck nöj fö n lin png! A.n: sl , gul 149:A.n: sl , blå 149:- Fldn Min l ill knnpis! / Gdkänd flyfån äddningsväs! Fldn Fishing Fån! l l ä f l l i n n K 239:- fldn guibå 2799:Od pis 4490:- 4 lufk Slk: 305x157 c (yå) Bäväsk dfölj Ls/bävik 280 kg Inkl. pup, fäs, luiniuå Tüv, GS ch CE gdkänd A.n: :- 1400:Od pis 2590:- fldn l Fldn fly-/äddningsväs A.n: Vik 0-15 kg A.n: Vik kg A.n: Vik kg A.n: Vik kg 239:259:279: Dgkf vid full f: 38lbs/17kg Effk vid full hsigh: 320W Difsid vid lling: (1,5-2 knp) c: 6-7 i Difsid vid full f: 2-3 i Mxil söföbukning: 45A Rknd bi: 90Ah Spänning: 12V 5 hsigh få ch 2 hsigh bkå 3 blds sjögäsppll Vik: 8,8kg Slig vädn ä ungfälig ch ä påvkb v.x. vind, båslk, vl v bi sv. A.n: :Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 3

3 All kn fisk! 4 Insjö Abb Jiggs Insjö Gädd 5 Vik 5-11 g Vik 3-15 g. 30 dl. Vikix 6-22 g A.n: Mn kn ldig få fö ång bn! 79:- 59:- 69:- 79:- A.n: A.n: Inklusiv flö ch v! Fldn fishing lskpspö clipp A.n: 65513B :- A.n: 65514B :- A.n: 65514C :- A.n: 65514D :- Od pis 598:- Fldn hvsfiskpk Hvsfiskpk ill ikig knnpis! Lvs d n ny ch yck pisväd hvsfiskull i gfi d kullg, vspid, knsignl ch n jäl vv. Spö ä Ch 6½f - yck välbygg kpsispö ill dn s sök sk n ändå lä spö. Fisks sälj ill hlv dinipis så pss på. Nu ä d in b billig fisk - d ä väldig kul ckså! A.n: Dgs Mix 6 lik dg A.n: Insjö/kusfisk Öing Vik 3-15 g Sd flug i Ask A.n: Insjö Gädd Vikix g Hvsfisk Tsk, sj, kill Vik 200 g A.n: Jiggs Hl 230 s dl 39:- 49:- 99:- 59:- 79:- 349:- Fldn Fisks vildk xp E yck pisvä kpl fisks fån Fldn fishing Vildk Exp. Pkisk lskpspö d kisk ing. Kbininn v dn fin inkpsld ulln d 3 s kullg ch d fin spö g n yck b blns s dssu.x. inil pls i yggsäckn. Spö ä illvk i glsfib, längd 210 c ch ä vsdd fö ksvik på g. Fisks lvs ävn kpl d 100. påspld lin (0,30 ) s 5s b bn vilk illsns gö fisk ill n nöj. Lill hndbkn i fisklyck dfölj ckså. A.n: :- Kpl nyböjpk! 499:- Od pis 699:- Fldn flugfisks Flugfisks - s. E pfk nyböjs s innhåll ll du bhöv fö k igång ch flugfisk. (Tj in fin fösåss...) Innhåll Scpin dl flugspö 240 c - klss Af 6-7, Wbid lg b flugull, Af 7-8, 22 fluglin, dcn bckinglin, fsil ch 5 flug. Dssu dfölj lill hndbk i fisklyck. Till d pis bhöv du in läng gå ch fund ifll du sk böj, d ä b slå ill! - dssu ä d in b billig fisk - d ä väldig kul ckså! A.n: :- All på bildn ingå! Väd i lös dl 600:- A.n: A.n: A.n: Våflug 10 s Slk 12 Kusfisk Hngädd/Öing Vikix g Nugn jigg 3-pck A.n: A.n: A.n: A.n: Kksin 60 s Kusillbhö 62 dl A.n: ksflön 3-pck A.n: :- 79:- 29:- 49:- 79:- Rpl fiskväsk spsn 13 A.n: Pkisk ch ppulä fiskväsk s gö n nkl få d sig d dg ch illbhö s bhövs, så slipp n bä på ss ung fisklåd. Rpl fiskväsk spsn 12 A.n: Sfisklådn Innhåll: - Fisklåd - 3 s wbbl - 2 s skddg - 2 s spinn - Lk d hk - Mkk - Hgl/sänkn - 3-kk - 3 s fs - Jiggsin - Kpl v - Flö - 0,30 lin A.n: Fulld d fiskpyl fö insjö ch kusfisk! Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

4 Gdkänd fö sfiskgising. Nu kn ävn sfiskn väg sin fisk! 180:- 6 7 US Rngbyx Rgnsäll fån Fldn Digil Våg 5 kg A.n: Myck pisväd öklåd! Od pis 369:- Od pis Tlskphåv 3-skin, 230 c. Slk 50x50 c. A.n: Våg 100 kg A.n: :- fldn öklåd Fiskök - öklåd fån Fldn fishing. Suvän dll d 2s bänn, öklåd, lck d vnilinsglg, våvånings ökgll, dpp-plå, vindskydd fö bänn.. Slk 43x27c20c. Kpl d li ökspån, d upp någ fin fi så h du ll fö kunn fix ill n ikig fsålid. Rök fisk ä knng! A.n: fldn ökspån Rökspån - Alspån fö ökning v fisk ch kö. C: 2li (500g). Mind fisk.x. bb gå d å c: 3 dl i n 10-lis öklåd dn li sö fisk yp öing käv 4-5 dl. Knnpis! A.n: :- Flc jck Auhnic W Elsisk dgsk i idjn Ex slisk Ex v Rså i udd Snygg ch ppulä! klssisk käfjäd d bs lås A.n: :- Knnpis! 699:- Od pis 799:- 450:- Od pis 579:- Billigs i Svig! us ngbyx wdlnd Rbus ch jäl dll s du kn d å i idj s ndill på byxbn. Fösdd d pkisk bnfick. Tillvkd i 65% plys s 35% bull. A.n: S 180:- A.n: M 180:- A.n: L 180:- A.n: XL 180:- Vnä Knnpis! fldn gnsäll 100% vind- ch vnä. Tjpd sö. ch vnilinssys. Lvs d fövingspås. Myck pisväd! A.n: M M A.n: L L A.n: XL XL A.n: XXL XXL Auhnic W 899:- Od pis 1 Fövingspås dfölj! Od pis fldn flc jck A.n: CM05 M A.n: CL05 L A.n: CXL05 XL A.n: CXXL05 XXL FLADEN vdbyx Kpl d jusb hängsln ch snöliv. A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- A.n: :- Fldn udbyx Hl vind ch vnä. Kl vnpl på än Ex fösäk knän ch bk. Rbus ch slisk Oud byx. A.n: S S 699:- A.n: M M 699:- A.n: L L 699:- A.n: XL XL 699:- A.n: XXL XXL 699:- Vnä Fldn udjck Hl vind ch vnä (vnpl ). Skljck (vgb flcjck). Andsfunkin. En ikig supjck ill yck b pis! A.n: S S 899:- A.n: M M 899:- A.n: L L 899:- A.n: XL XL 899:- A.n: XXL XXL 899:- Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

5 Du hi fl ck på äl ch svsä 8 Pisväd kik fö ll illfälln! cky hndkik 12x25 Vik: 185 g. Längd: 112. Linsdi: 25. Fösing: 12 gg. Nägäns: 3. Inkl. väsk ch bä. A.n: :- Minihäng cpciv svsäck Muidll. Längd: c 210 c. Bdd: c 55 c nill ch 80 c uppill. Myck pisväd! A.n: Gön A.n: Gul A.n: Blå 39:vnflsk Aluiniu. 0,6 li. Fösdd d kbinhk. A.n: :- 199:199: Md fövingspås.suvän ikl h d i yggsäckn vs n cp, vnd i fjälln ll ä på jk. Minihängn ä ppulä än någnsin. D ä väldig nkl sä upp sidig s n k upp fån knsk fukig ll susig k - dssu sv n ju föäfflig b i n häng! Vik nds 250 g. Längd 220 c ch du kn bls dn upp ill 200 kg. A.n: :- Vikugg - n yck sidig ch b ikl h d sig i vnd byxn ll yggsäckn. Md nkl hndgpp så vckl n upp dn. Finns i 3 lik fäg. A.n: Gön 19:A.n: Blå 19:A.n: Nngul 19:- 99:- 29:- Ry 38 li. A.n: Myck pisväd dll. Innhåll 2 s ksull 1,4 li sp. 0,95 li. Skpnn 26x4,1 c. Lyfhndg, bänn, vindskydd/sällning bänn. Bännn divs d T-öd (dfölj j). Tillvkd i luiniu. Obs! vik nds 601 g fö hl s. A.n: :- älld! 1195 : Vik: 750 g. Längd: 174. Linsdi: 50. Fösing: 7 gg. Nägäns: 4,6. Inkl. väsk ch bä. A.n: Vik: 855 g. Längd: 190. Linsdi: 50. Fösing: gg. Nägäns: 10. Inkl. väsk ch bä. A.n: Od pis Vik: 1048 g. Längd: 370. Linsdi: 60. Fösing: gg. Nägäns: 10. Höjd bdsiv: 24 c. Inkl. pkisk bäväsk. A.n: Sjänkik pfk nyböj dll fån Rck y. 69:- 29:- cky zkik 10-30x :- 69:A.n: cky spingscp 18-70x60 s! ändsål 9 Vik: 430 g. Längd: 144. Linsdi: 32. Fösing: 16 gg. Nägäns: 10. Inkl. väsk ch bä. A.n: bushnll pwviw 7x50 s/cping kök uf 60 A.n: wildg yggsäck d sl Tändsål ill b pi c cpingspd ihpfällb Od pis 189:- Knnpis! 99:- 99:- cky hndkik 16x32 : s pi O d 848 :- 648:- cky spingscp 20-60x70 Vik: 1781 g. Längd: 370. Linsdi: 70. Fösing: gg. Nägäns: 10. Inkl. pkisk bäväsk. Sivs xhöjd 156 c. Min.höjd 56 c. Vik: 3100 g. A.n: :- Fnsisk b fån spingscp Rck y inklusiv glvsiv. 1298:- vnä ändsick Säljs i föpckning 4 s sk. A.n: :- vndsck d uls Supsckn s uspunglign uvcklds fö skydd snun puviinn i ydn. Vä nä d ä kll ch kyl nä d ä v. Suln ä illvkd d plycln vilk g n hälig x slisyk. Cifid Spc Tchnlgy. Tillvkd v 45% uls/visks, 22% bull, 13% plycln. Tväåd 60 gd. A.n: /39 69:A.n: /42 69:A.n: /45 69:A.n: /48 69:- cky sjänkik Fösing: gg. Linsdi: 60. Bännvidd: 700. Okul s vänd bildn ä. Aluiniusiv. A.n: :- yggnä n ubälig ikl nä d så flygnd ckn ä f! A.n: Od pis 1895:- 29:Bsäll dn idg! cky spglleskp d 114 lins Bännvidd: 900. Fösing: 36x, 72x, 90x, 180x. Flxi Sökkik 6x30. Sl ch ånfil. Aluiniusiv. A.n: :- Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

6 79:- Od pis 129:- 10 B ugusi k h c li ju d Un ff kskniv. u h c b d fl w.cb.s w w å p ik k u Håll isk! k ch p 59:Md b psk ydd! Fickkniv d bälsskä Tllängd: 150. Bldlängd: 55. A.n: kniv fl g n å Du hi.s på 199:Tllängd: 260 c. A.n: Od pis 499:- övlvndskniv jungl En högkvliiv kniv d bld illvk v cbn s/s vilk g n hög hådh på Rckwllskln. Tppn på hndg ä vskuvb, fös d äningsing ch n nkl kpss på insidn. Hndg ä lä fö g dig b gpp. Rbus pskydd. Övig uusning ill övlvndsknivn ä: fisklin, kk, ändsick, pnn.. Mdfölj ävn n x kniv (kskniv) d kpsylöppn. Linjl. Signlspgl. Inbyggd slngbll. Rbus slid i fösäk hådpls. A.n: En kniv s få självs Rb bli vundsjuk. Tllängd: 390. Bldlängd: 252. Myck bus kniv d hl 6 bldjcklk. A.n: Hä gäll d v Till vå li yng skgsännisk. Tllängd: 273. Bldlängd: 146. Uusd d bl.. kpss! Myck pisväd! A.n: på hugg! Vå bäs kskniv! b.s På Svigs v hi ni ch s bds in v s d ä v is p ik! vpnpl 99:- Knnillfäll! Spcil d 6 s lik välblnsd kniv ill b pis. Längd: 14 c. Läp sig b ill k ch dlvsånd nä n ks. A.n: Vik: 270 g. Tllängd: 260. Bld: 420 sål. Bldlängd: 144. Hä k knns d p yck välblnsd kskniv. A ks kniv ä väldig kul pv på du d. A.n: övlvndskniv övlvndskniv big Ksknivs Kskniv Od pis pis vd lv h ll i h. B c u i hndln s k d n sv Klssisk kskniv 2-pck 59:- Scukniv filufskniv Välpl ähndg. Tllängd: 20 c. Bldlängd: 10 c. Fgn v Fldn Fishing Oud. A.n: :- 11 Ssälj! Sväd fån Sgn Ringn ppulä än ldig fö! cl i61 895:- ån 3 C s f l å s y b Vi h dssu n ill 3 C13. d l b ss d i buk si 1499:- Vpn s blivi synny d Vinkig vi lig filsuccé. Vik: 3335 g. Tllängd: 980. A.n: :- Klssik! Od pis 995:- Mch Mch ill yck b pis! Dnn köp vi dik un llnhänd ch vi h dssu by u iginlsål fån 3C ill 3C13 vilk g n hådh på bld un 52C. Fösdd d skön hndg ch jäl fingskydd. Hu ång gång h n in öj busk d n ch ch slgi i fingn! - d slipp n nu. Tl längd på 600 g dig n b swing på chn. Bldlängd 450 ch jcklk 3. Mchn lvs d fdl fös d bälsfäs. Hä få du yck ch fö pngn! A.n: :www.cb.s Bsäll dn idg! Sväd fån sgn ingn Fl dll hi du på hsidn. D ä kung Elsss sväd. Tllängd: 133 c. Bld i sfi sål. Lädbnd un hndgn.. A.n: :www.cb.s klshnikv k :- E v väldns s illvkd ch fukd vpn. Av ll/ä. Vik: 4300 g. Tllängd: 870. A.n: :- Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

7 Fjäddivn isfvpn 12 Cl 25 Så uffing ill knnpis! 119:- 119:- Od pis 179:Cl 25 Guld A.n: Od pis 179:119:- Cl 25 silv 100:- A.n: Cl 25 sv 18 GRåÄNS ÅLDERS sfigun uniin 0,12 g C 2000 s. A.n: :- Hl 1,8 J 15-sks gsin Rk. 0,25-0,30 g Vik 518 g b 90w Tllängd: 260. A.n: ÅLDERS Od pis 999:- 699:- Sspcil! 139:- sfigun uniin 0,20 g Od pis 499:- C 2000 s. A.n: :- Klsypn A.n: Köp 12 s fö 12:100:- 790:- b 90w Myck ppulä dll ill slgb pis. Mgsins kpci 15 sk (6 ). Ugångshsigh 0,12 g = 90 /s. Ugångshsigh 0,20 g = 70 /s. A.n: B uniin G&G 0,20 C 5000 s ill.x. ldivn vpn. A.n: Snipgvä! GRåÄNS 699:- 100:- A.n: Od pis 169:- Knnillfäll! C02divn isfpisl 259:- Hl 2,4 J Ugångshsigh 150 /s Mgsinskpci 17 sk Rk. 0,25-0,30 g Hckl & Kch P8 En ikig gy isf pisl. Säkhsvsånd vid spl bö v ins 20. Gå skju båd Singl & Dubl cin. Tugl ikdl. A.n: :- Od pis 1099:- Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks 1, ll dlbl: 3 ån: 433 k/ån 6 ån: 217 k/ån 12 ån: 109 k/ån b g Osl! s i p cb Övig villk s 1299:Od pis 1799:- 1 Sih & Wssn i-bl E äffsäk pickskygvä d bl cin lddning ch gsin fö 28 kul. Ugångshsighn ä 97 /s (d 0,20 gs kul) ch gvä h b pcisin d jusb SpinUp. Sik ä sällb i höjd ch sidld, picinnyskn fö ng v kiksik dfölj. Lvs fädignd d 500 s kul ch snbbldd. E pfk gvä fö ll isf spl s vill s på v snip. A.n: :www.cb.s Bsäll dn idg! Od pis 1499:- KWC Cl M1911 A1 Mdlln ä n yck xk plik på dn klssisk pisln s v sndd hndldvpn i dn iknsk én lln 1911 ch 1985 fs hä i isf ufönd. Dn ä klsydivn ch h n ölig nl d skön blwbck. Dubl/Singlcin knisn g snbbh, b vyck ch n hälig känsl. Nä gsin ä snn nln i si bk läg. Ai sfpisln ä uusd d jusb BAX. Gppsäkingn fung s på dn ikig pisln. Mgsin y 17 s sk. A.n: :Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

8 Fjäddivn Sfiguns Elkisk Sfiguns Ugångs h D dfölj: Rödpunksik Ljuddäp Skyddsglsögn Fngpp Snbbldd Sling xl Auniin (c 100 s) sigh 1 15 /s 1 d 0,20 g. Od pis 2 Lvs kpl d bi ch ldd. Hckl & kch G36 S sälj ill knnpis! Md 40 sks gsin, vikb klv ch fl picinny ils fö ng v lik illbhö. Jusb Hp-up. Ugångshsigh: 0,12 g, c 90 /s ch d 0,20 g, c 70 /s. A.n: :A.n: Ex gsin ill G36 129:- Gäll s lg å lång äck! 399:Od pis Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks 1, ll dlbl: 18 GRåÄNS ÅLDERS 3 ån: 433 k/ån 6 ån: 217 k/ån 12 ån: 109 k/ån Övig villk s 499:- skyddssk A.n: ån: 200 k/ån 6 ån: 100 k/ån Od pis 4595:- Övig villk s 3995:- Du v väl du llid kn dlbl nä du hndl på Cb. Vn ks, ll dlbl: hckl & kch G36 snip Snip dll d kxig dsigin. Lvs kpl d ödpunksik ch ing bnsöd. Ugångshsigh: 0,12 g, c 90 /s ch d 0,20 g, c 70 /s. A.n: :- Bidiv sfigun gvä ill knnpis! Myck b kvlié. Mnull säking. Mgsin s y hl 340s fis gd kul. Sckn ä illvkd v ung kpsi. Självkl ä d llpip på vpn. Md 0,20g uniin ä ugångshsighn hl 115/s. Du kn p iväg 1sk i g ll full u! Divs d n 8.4V cc. Längd 875. Vik 2210g. Lv. d 1s gsin, bi s bildd. A.n: ! s i p b Oslgb c Od pis VAR RÄDD OM ÖGONEN! AK47 Vi skick ävn d n pås Bikul fån G&G 0,28 g, c 3500 s. Väd c 300:- Od pis 699:- Ugån g 0,12 g shsigh c , 2 0 g c 8 /s 3 /s j d sk Gdkänd fgsisn. A.n: GRåÄNS ÅLDERS skyddsglsögn bllé Tcicl Cb A.n: cl 4 1 Myck pisväd Cl M4 d sällb klv (xlängd 860 ). High Cup gsin (y 550 s sk). Dssu dfölj 500 s sk (0,12 g). A.n: :Bsäll dn idg! k5c fån g&g (Gk5c) Ak5C ä sndduusd d fy picinnyils s ffkiv kn bä sik, lp, ls c. Klvn ä pcis s Advsinn vikb, n kn dssu juss i längdld ch d kindsöd klä i gui. High-Cp gsin ä spcilgj fö flikn fölgns plsgsin ch likh d dn ikig Ak5:n pss ävn vnlig sndd M4-gsin. Csvsinns sisskspä gö slusyck kn låss i bk läg. På isfvsinn g d n nkl åks ill Hp-Upn. En nnn vlig dlj ä hu fin G&G lös bifövingn. Und n yck disk/pkisk knpp öppns uy i fngpp s y dld 7,4 ll 11,1V LI-P-bi v pl yp. A.n: :A.n: G&G bi Li-P Sicks 11,1V-1100 Ah 349:A.n: Swiss As bildd Li-P 7,4-11,1V 249:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

9 C2divn lufvpn 16 Ssälj å f å! isd (10J) ch kn v uk nd fö u i sf n lic i ljs ci Glin sä nd. Vpn h kp fö su n lic i s ud bj vpnhndl ävn lv +70Jul. fö i licnsufönd 8495:Od pis 9995:- 995:- Mx licnsfi psnd! Od pis 1195:- csn pisl 2240 Klib 5,5. Ugångshsigh 138 /s. Ensks dll d äffld pip. Dn fin vyckkniskn hjälp dig ps sul i ppklss. Myck ppulä pisl. A.n: :- yg 70 s Du hi ylig d h vlv klsydivn pisl c på Hsn glin ii cbin lw Vi ä gld kunn psn d sns ch bäs Hsn kn psn v PCP-vpn Glin II. Glin II h n xklusiv diinll vådld klv i ukisk vlnö. Mchpip fån Lh Wlh. Fsnd bygl ä sndd. Vpnn lvs i n håd vddd vpnväsk illsns d vpn ch vycklås. Glin h ny knsukin d n slid låd s fäss u u syck luiniu. Knsukinn öjliggö sö gsin s in sick upp ch dn låg pfiln illå låg ch välblns kiksiksng, ä ävn nu fösdd d hlshud. Klvn ä vådld ch kn npsss pfk fö skyn. Axlsöd gå nkl fölängs ch h jusb kindsöd ch bkkpp. Klvn h pkisk uy d pls fö x gsin. Vpnn h våsgs chvyck Qu Tigg s g n disink ch xk vfyning. Sällb fö längd, upphk ch vik. Fösdd d n 255cc lufub. En pnd Hsn-innvin ä ni-knck sys s bl.. h n psiiv ffk på lufföbukningn. Glin II k d chpip fån Lh Wlh. Pipn ä 45 c lång ch lvs un öppn ikdl. Glin säljs i xil licnsfi ufönd (10J) ch kn v ukisd vpnhndl ävn bjuds i licnsufönd. Vpn h kpci fö i licnsufönd lv +70Jul. Pup ll nn påfyllningslniv dfölj j. A.n: Glin II Klib 5,5 8495:A.n: Glin II Klib 6, :A.n: Vnilpinn s gö Glin licnsplikig 150:- Lvs kpl d kik sik Opi 3-12x44 AOE d blysning ch sällb pllx. 3495:- 1899:- Od pis 5995:- Od pis 2795:- Ux Lv Acin Sl Finish d! Licnsillvkd i Tyskln b 92fs åd ch h ölj n Vp k df väs snbb blivi fvin i kvlié. Licnsillvkd i ysklnd. H Klsydivn pisl v yck hög på 4,5. Klib 4,5. pip d äffl lång sin v ck x bl.. dnn xklusiv vpnsi fån U s kul i vj gsin 8 pls Få ). kul sps j nd gsin (nvä Kuln ldds i Fs cin cylind bk jusb i fs, fä dl; Rik ng. Mnull säki längdn ä 215. s si sidig dl und nln. Tl g på vik d n välblnsd sidld. Ligg yck skön i hndn. gpp pls isk sv fägsäning d Ugångshsigh 109 /s. Hä i klss 1899: 5003 A.n: 1522 En ny vsin v dn klssisk wsn lgndn. Myck hög kvlié på finish ch knsukin. Fös d HPS (High Pw Sys) vilk g pil yck und 450 sk ck v n 88 g klsypn. Gvä ldds d 8 syckn diblkul i cylindgsin så du få dn ä wsn-känsln fs n ny kul ldds vid vj nlöls, sk Lv Acin Sys. Jusb bk sik. Fösdd d ycksäking s äffld pip. Tl längd: 996, s vik: 2800 g. Klib 4,50. A.n: :- n 1077 s c s ä v g f lu klsydiv Hsn BT65 RB Eli-ki svigs sös åfösälj v hsn pcp-vpn dsöd ch ug fö bnsöd! kin b s ju d 44 AT n s H Ny 10 -sks gsin. 3995:- Od pis 1783:- 18 GRåÄNS Od pis 4995:- Hsn AT44-10 ÅLDERS csn lufgväs 1077 Csns s sälj B pcisin ch gå ändå skju 5 sk und n skund. Nu i yck b pkbjudnd innhållnd 12 s CO2 pn, 3 s x gsin ch 500 sk fån Csn. Vpn ä hl kylfi - pfk böj övningsskju d dik! A.n: :www.cb.s Od pis 6995:- BT65 Eli h n ggssiv ufd klv d gnisk uhålsgpp ch gsinhåll ffö vbygln. På fösckn si picinny il fö ning v illbhö. Hsn Eli k nds i pk d: Kiksik Opi 3-12x44AOE d jusb pllx ch blys ikdl. Vpn. Lp d sldd. Lvs i n håd låd. 3 s s 10-sk gsin (9-sks i 6,35 ). Fös d Qu Tigg vyck(sällb). 255cc lufub. Ani-knck sys. Pipn ä chkd ch lv yck hög pcisin. Lvs un fs ikdl. I licnsufönd kn d gvä lv +70J. Lv. I x licnsfi ufönd (10J). A.n: Klib 4,5 6100:A.n: Klib 5,5 6100:A.n: Klib 6, :A.n: Licnplikig vnilpinn ill BT65/Glin 150:- 1495: 6100:- Bsäll dn idg! fx-pup ill pcp-vpn A.n: :- födlign Svigs s såld PCP-gvä h få sig n nsikslyfning. Tillsns d Wbbly & Sc lyckds n dn fån böjn skp n dll s ll ind vi usnding i dnn pisklss. Ts bibhåll pis h n nu ävn fös vpn d jusb kindsöd s ävn ug fö bnsöd. Föbdd fö ng v kpns (1/2 UNF gäng). Sällb bkkpp. Enkl lddning, hl kylfi d yck b pcisin! Lufubn y 180cc. Kilspå 9-11 fö kiksik. Jusb ikdl (TRUGLO fibpisk). 10-sks gsin. K ch g knngvä ill yck b pis! Pup ll nn påfyllningslniv dfölj j. A.n: Klib 5,5 3995:A.n: Vnilpinn s gö vpn licnsplikig 99:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 17

10 Fjäddivn lufpisl 749:- 18 Finns båd s 4,5 ch 5,5 Sns ny! Od pis 1095:- Lvs kpl 5, d kiksik 4x1 äsvl 500 sk, 10 s gv s pilvl ch lufgväspil! En v Sv ig licnsfi s kfigs lufpis l! bwning buck k ux Rbus ch klssisk lufpisl d äffld bypip. Jusb bk sik. Kilspå wv. Klib 4,5. Ugångshsigh 90 /s. A.n: :- Hsn Lufpisl 25 supchg Mxil licnsfi psnd 200 /s (klib 4,5 ). Tck v dn hög ffkn ä pisln uusd d n kylbsbnd knsukin (XRS) s Hsns ny 2-sgs vyck (QT). Mdfölj pipföläng i luiniu. 11 kilspå fö kiksik/ödpunksik. En pisl uöv d vnlig. A.n: klib 4,5 1195:A.n: klib 5,5 1195:- A.n: JSB Exk Expss A.n: JSB Jub Expss A.n: JSB Jub Hvy A.n: JSB Exk King 18 GRåÄNS 4,52 5,52 5,52 6,35 (500 s) (250 s) (250 s) (350 s) 89:65:65:109:- Pfk nyböjs! Vik 2,6 kg. Längd 109 c. Ugångshsigh 175 /s. A.n: ik 4x32. Lvs d Wlh kiks Mxil licnsfi. psnd 200 /s lufvpnuniin A.n: Csn undkul 4,42 (1500 s) A.n: Csn Hllwpin 4,5 (500 s) A.n: Csn Hllwpin 5,5 (500 s) A.n: Ux Msqui 4,5 (500 s) 79:89:109:49:- Tåkig skju på buk? Hsn lufgväs Md :Mxil licnsfi 449:- E knnb lufgvä inkl kiksik ch sk ill ikig b pis! Hsn dll 33 k fån n v Tukis älds vpnfbik ch h n klssisk sv dsign d klv v slgfs pls. Bypip. Klib 4.5. Fullvuxn dll på 105 c. Vik 2.6 kg. Ugångshsigh 200 /s (xil licnsfi psnd). Lvs illsns d Wlh kiksik 4x32 inkl fäsn s 500 sk. A.n: :- Od pis 1844:- ÅLDERS 749:-! ä v g f lu ju sk l ku k is s Fn Du hi yck uniin ch illbhö på JSB högkvliskul Pfc lufgväs Md 32 psnd! 5,5 6,35 Finns i klib 4,5 lj j! Kiksik dfö 2490:- Od pis 549:- Od pis 2995:- Vik 4,1 kg Längd 124 c Pipkpns Räffld pip d shud ck P sy 349 : - Kulfång knck dwn i ll Kul ålvl fö båd lufpisl ch lufgvä. Fäll gisn ch få upp d ign gn äff ingn i in. Längd: 50 c. A.n: :- Fllål Md lik iv. A.n: Kåk A.n: H A.n: Duv s 599:Od pi 349:349:349:- Bsäll dn idg! Hsn lufgväs Md 125 Snip Hsns succdll i gufönd. 125 Snip bygg på Hsns gnuplf d s cylindn ch bypip. E sbil ch kffull knsu lufvpn d bl.. Hsns ny vyck, Qu igg. 125 Snip h n nyuvckld synklv d guiinlägg ch jusb klvk. Mdlln h ävn n fs nd pipshud s insk vibin ch g ys sky. Lvs d bä ch bnsöd. A.n: Klib 4,5 2490:A.n: Klib 5,5 2490:A.n: Klib 6, :A.n: Licnsplikig fjäd +30J 249:A.n: Vx licnsplikig Gspisng 795:www.cb.s 18 GRåÄNS ÅLDERS Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:- 19

11 Hsn Vx Licnsplikig Gs Pisng! Fövndl di fjädvpn ill hl ny vpn. Dss pisng käv licns f d blivi nd. 10J pisng ch inf hi du på Typ 1 pss ill Hsn 55/60/70/75/80/85/88/90/95/99. A.n: :- Typ 2 pss ill Hsn 125/125TH/125Snip/135/150/150TH/155. A.n: :- Typ 3 pss ill Hsn Sik 1000S/1000X/Edg. A.n: :- Typ 4 pss ill Hsn Din (undspänn). A.n: :- Typ 5 pss ill Hsn 100X/105X (undspänn). A.n: :- bushnll x32 ifi Kpl d 9-11 fäsn. Vnä. Fllgniflx bhndld lins! A.n: :- Wlh 3-9x44 snip Kpl d 9-11 fäsn. Sykålig knsukin. Rikdl Mild. A.n: :- Du hi ängd v b ch pisväd kiksikn fån känd illvk på Bss Egl Sb Tub! STORSÄLJARE!! BARNBÅGE 229:- Flcn cuv pilbågs Dgsyk 10 lbs. Glsfib. Längd 93 c. Lv. d kg, 2 s äpil, skydd s ålvl. A.n: :- JUNIOR/BARNBÅGE Rccn RcuvBåg Dgsyk 10 lbs. Kpsi/ glsfib. Längd 115 c. Lv. d kg, 2 s kpsipil, skydd, 1 s sikpinn, pilhyll hög/ väns, 1 s ålvl s fingskydd. A.n: :- JUNIORBÅGE 495:- 749:- Es cuvbåg Dgsyk 18 lbs. Mllsck/glsfib. Längd 123 c. Lv. d 3 s äpil, kg, pinnsik s skydd. A.n: :- bågsky kul fö hl filjn! j d sk Gdkänd fgsisn. A.n: Od pis 499:- 3-pck 209:- cbnpil A.n: :- VUXENBÅGE pinbll kul 100 s. Klib 0,68. A.n: :- Klsypn A.n: :- Köp 12 s fö 100:- Blåsö iginl (Md in USA) Du hi pinbll på Blåsö Aluiniu ö v hög kvlié. Uusd d ni-inhlings unsyck, skuguigpp ch pilkg, pilvl s 12 s pil. Knn vid 5-kp ch/ll 50 ås kls ll b kls. 0,40 cl. Tänk på säkhn! A.n: A.n: Ex pil 24-pck 99:- Bss Egl Sb Tub Pinbllkö Pupkö fö pinbllspl dä d kävs n nlöls lln vj sk. Sb h 50 sk gsin inbygg i knsukinn. Divs v 2 s 12 gs CO 2 pn. Pinbllkön ä uusd d null säking fö på säk sä föv s nvänd d pinbllvpn. Pinbll ä knnkul - s du ckså! A.n: å ÅLDERSGRÄNS Gäll så lång lg äck! Enhnds ksyx Enhnds ksyx Pfk ill nyböj ch nhndsksning. Längd 39 c. Vik 1,5 kg. A.n: pck 189:- kpsipil Fö båg upp ill 45 lbs. A.n: :- JUNIORBÅGE 695:- 895:- Nv cpundbåg Dgsyk lbs. Mllsck/glsfib. Längd 88 c. Lv. d 3 s äpil, kg, pinnsik s skydd. A.n: :- fi p 40/60 c Lvs i 10-pck. Fäss d vlspik. A.n: c 129:- A.n: c pilfång 60x60x10 c Suvän pilfång i skupls inkl. bnsällning. A.n: :- Blck Fx Cpundbåg En uäk båg fö dn s önsk Cpundbågns födl ch cuvbågns flxibili. Blck Fx ä n s knsud wincbåg s n nkl kn jus dglängd ch dgvik, un bhv v bågpssillbhö. Md n insxnyckl kn Blck Fx sälls så låg s ill 27Ibs ch pss däfö pfk ävn ill.x. nyböj ch vnfög. Lvs kpl d ncklägn, plinhyll, cblgud ch sällb pinnsik. Till Blck Fx sk n nds nvänd Cbnpil A.n: :- 1999:- Od pis 2499:- Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

12 Du hi Svigs bds ubud v Wng ch Luinx klck på :- 139:- Od pis 2975:- 1995:- 2990:- Od pis 3295:- Od pis 2295:- Od pis 3295:- luinx nvy sl clk Luinx flggskpp. Vnskyddd 200. Minlkisll gls. Tillvkd i Schwiz. Självlysnd vis. Nvy SEALs h säll kvn. A.n: :- cuflgnä bsic lävik Slk 2,4 x 3,0. Flsäk. Vn & svp sisn. Vändb. A.n: cuflgnä p czy Slk 2,4 x 6,0. UV-bhndl. Pnn ubuk. Vn & svp sisn. Flsäk. A.n: :- wng s fc Siliknbnd. Vnskyddd 200. Sfigls, niflx. Bll sfi sål. Självlysnd king. A.n: :- cuflgnä wdlnd Slk 2,4 x 6,0. UV-bhndl. Vn & svp sisn. Vändb. A.n: luinx OD iliy Gön Vlcbnd. Vnskyddd 200. Minlkisll gls. Tillvkd i Schwiz Självlysnd vis. Quzuvk Rnd 515 HH6. A.n: :- Cuflgnä ill d fls illfälln! cuflgnä bsic Slk 3,0 x 3,0. Pnn ubuk. Vn & svp sisn. A.n: cuflgnä l Slk 2,4 x 6,0. Läviksnä 0,85 kg. Myck ffkiv önsing. UV-bhndl. A.n: :- Håll fn ävn und sn! Suvän ch pisväd ikl! 49:- Od pis 99:- Tlfnhåll fö iphn 5 A.n: :- äningshndsk Vfö bl båd 2 ch 3 gång så yck i sphndln. Dss köp vi un llnhänd! A.n: :- Så nkl, billig ikl s ffö ll hjälp dig håll gn ch yggn i f! Fung pfk nvänds ävn på.x. lnn, blkngn, uu sv. 79:- Od pis gdödn Olig b ikl fö guskln! A.n: :- döps gy Pfk fö ffkiv äning v ffö ll ygg ch. Käv jäl dök i ä. A.n: blnspl Ø 39 c Pfk fö hb s äning v blns, kdinin i f, knä ch höfld. A.n: :- 99:- Od pis 149:- döps b Rbus dll d Ø 30. Insällb lln c. Tän s usklgupp nkl ll vfö in b häng u yggn. A.n: :- ghillidäk 3-d wdlnd Ghilli däk uöv d vnlig - hä säl du vklign ihp d givningn. Bhndld UV-sål. Bhndld d bndskyddsdl fö undvik pbl d ld. Giffi. Gå hndvä. Tys ch psslfi. Innhåll k jck, huvudhuv s byx. Tillvkd i läviks plys. Fung b båd i vä ch kyl. Slk M/L. A.n: :- Rbus ch b Si-Up bänk s ä nkl föv! 250:- Od pis 349:- Od pis 699:- Od pis 999:- Rbus äningsbänk fö ygg ill knnpis! 1195:- Wlki lki s 8-knl. Räckvidd upp ill 3 k. A.n: :- Si-up bänk Pfk lyf f gun d. Slk nd: 132 x 33 x 56 c. A.n: äningsbänk ygg Myck pisväd ch sbil ygg/äningsbänk. Pfk fö ländygg ch yggsäckn kpl d än li guskl så undvik du ång yggpbl. I hpfällb vilkn gö dn nkl föv. Kl nvänd upp ill 125 kg. A.n: Bsäll dn idg! Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

13 ch Knnsnbb X! lig bil fån HB 24 knp Tppf c 14 Tch Tys plc inkl 2 RC bå! :Od pis 1095:- hbx disyd bil 4-hjulsdif. 2,4 GHz. Li-P bi. Inkl. ldd. 2-knls. 5-pluggs sv. Fnsisk yck disyd bil fö pngn! A.n: :- chys v24 Tppf c 14 knp. Köid in/. Längd 70 c. A.n: lddning. Acc + ldd dfölj. Dubb l 4-knls hlikp Gå ävn kppl ill n digilk Hl 82 c lång! ck P sy 399 : - s 499:Od pi Od pis 499:- Tch Tys Plc inkl 2 s RC bå n, Kö på snö, v. gus, l. k/h Hsigh + 10 Skl 1:10 ch ys xpl llundbil Lvs kpl d ldd, cc ch bi ill sändn. Finns i båd 27/40 Mhz. A.n: :Od pis 1495:- Tchys Plc g dig n fnsisk disyd upplvls. Hä få du d ll, n uppblåsb cingpl fö disyd bå ch jski s 2s kpl disyd inibå. D nd s kävs ä c: 50li vn s 8 s AA-bi (4 s ill vj sänd) däf ä d b kö igång ch d lss i dgns fös c. Slkn på bån ä 150x45x40. Slkn på pln ä 1250x870x140. Ej fö inhusbuk. Fån 8 å. Pss på slå ill i id - d lä v n pduk s sälj slu innn sn kö i gång på llv. A.n: Philips lklisk bi 4-pck 19:- A.n: buzzd disyd hlikp F-39 Md 2,4 GHz di, kpl d sänd, ldd ch x bld. Flygid c 7-9 in. Räckvidd c 150. Fö 14 å ch uppå. A.n: :- Skifäck illbhö ill din Mulicp S ksflygpln Såpblås skin A.n: Pis: 99:- ksflygpln K A.n: Pis: issilknn A.n: Pis: 99:- Ai Rids Ai Suf - fnsisk lig ch häfig nyh. E ikig s ksflygpln s spänn hl 60 c lln vingn. Ä pln s du kn gö d s lig ch fnsisk flygkns d. H n yck sbil flyggnskp. Pln kn flyg upp ill 20 - in ill fö ksflygpln. Pln ä illvk v yck lä il ch ä läplig fån 6 å - uppå finns ingn gäns... Ksflygpln ä vs fö uhusbuk! A.n: :- 699:- Flygpln kpl d k Od pis 799:- äddningsvinsh A.n: Pis: 99:- vnknn A.n: Pis: 99:- Rdisyd ulicp 360 Silvli pgin d digil k Qudcp - fö ås nyh in disy! - nu k näs gnin Mulicp 360 s ä båd sö ch sk Md dnn suphäfig disyd fks kn du gö fnsisk lp - du kn ävn flyg upp, n, få, bkå, sväng väns, sväng hög, ch sväv. Qudcpn kn flygs båd inhus ch uhus (ifll väd dg d). Du kn ävn uus dnn dlln d ss häfig illbhö sås digilk, vnknn, såpbubbl skin, äddningsvinsh s gå ävn uus så dn skju issil! Qudcpns fy gö dn ävn länövd. Skull lyckn v f dfölj ävn 2 s x bld. Rknds ill nvänd öv 14 å. Di c 19 c. Sändn käv 6 s AA-bi, dfölj j. A.n: :Bsäll dn idg! Lgingsuy upp ill 300 bild Upplösning 1280x960 USB lddning Kävs 6 s AA bi ill sändn A.n: Philips lklisk bi 4-pck A.n: :- 699:19:Allid fi fk! Vid dväd und 500:- illk n xp.vgif på 69:-

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Profilguide 2014. Sollentuna FK. i samarbete med

Profilguide 2014. Sollentuna FK. i samarbete med Profilguide 2014 Sollentuna FK i samarbete med Stadium Team Sales och Sollentuna FK presenterar tillsammans säsongens profilguide. På Stadium jobbar vi efter en mission att inspirera så många som möjligt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor.

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor. 2015 Produktbeskrivning -SERIEN Produktbeskrivning Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) 19 mm tjock direktlaminerad spånskiva med slagtålig 2 mm ABS-kantlist med radie 2 och hörnavrundning. Alla

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00 EOREISK FYSIK KH Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den juni 1 kl. 14. - 19. Examinator: Olle Edholm, tel. 5537 8168, epost oed(a)kth.se. Komplettering:

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

ACO ATLAS A6-600 Flytande betäckning

ACO ATLAS A6-600 Flytande betäckning 8228 54 600 703 73 88 A6-600 Flytande betäckning, hög 126 kg Standard SS- EN 124 Flytande ram 67 8228 04 600 Lock 600 59 8200 54 600 8228 74 600 703 73 89 Beskrivening: A6-600 Flytande betäckning, hög

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

AH/TELE. Korridor C004 C015 AH/UPS. Ställverk I-40-1-A01. A028 Inst. förråd A029 HWC. Förråd. Förråd. Trappa DIA BILDS. C022 Centrallager +58.

AH/TELE. Korridor C004 C015 AH/UPS. Ställverk I-40-1-A01. A028 Inst. förråd A029 HWC. Förråd. Förråd. Trappa DIA BILDS. C022 Centrallager +58. VERKSMHETER + C Musik - Övningsrum - Centralt 7 8 Studieorg gräv BEF SNICKR BÄNK Tillf flyktpl ÖGON USCH ISKBÄNK RG- ME SLM- SKILJRE Lab 9 okurum okurumljus- Referenssamlingsrum LÅ RE nisch KLPP KLPP STOLR

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Profilguide 2012. Sundbybergs IK Fotboll. i samarbete med

Profilguide 2012. Sundbybergs IK Fotboll. i samarbete med Profilguide 2012 Sundbybergs IK Fotboll i samarbete med Stadium Team Sales och Sundbybergs IK Fotboll presenterar tillsammans säsongens profilguide. På Stadium jobbar vi efter en tydlig mission - att inspirera

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Profilguide 2015. Dolphins Ungdom 2015-2016. i samarbete med

Profilguide 2015. Dolphins Ungdom 2015-2016. i samarbete med Profilguide 2015 Dolphins Ungdom 2015-2016 i samarbete med Stadium Team Sales och Dolphins Ungdom 2015-2016 presenterar tillsammans säsongens profilguide. Dolphins har i samarbete med Stadium jobbat fram

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer